SOĞUTMA GRUPLARI SÜPERVĐZYON DOSYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOĞUTMA GRUPLARI SÜPERVĐZYON DOSYASI"

Transkript

1 SOĞUTMA GRUPLARI SÜPERVĐZYON DOSYASI SATIŞ SONRASI HĐZMETLER DEPARTMANI

2 HAVA ve SU SOĞUTMALI KONDENSERLĐ SU SOĞUTMA GRUPLARI EVAPORATÖR ve KONDENSER Su Giriş/Çıkış Hattı Detayı. 3 x 1.5 Kablo (Panoya) ÇIKIŞ GĐRĐŞ Evaporatör ( ~ Kondenser ) (1) Filitre (Pislik Tutucu). (2) Evaporatör (~ Kondenser) Pompası. (3) Giriş/Çıkış kesme vanaları. (4) Giriş/Çıkış su sıcaklık termometreleri. (5) Su çıkış hattına yarısı kesilmiş 1 çapında manşona monte edilmiş Flow-Switch (Su akış anahtarı). (6) Titreşim önleyici kompansatörler. (7) Evaporatör (~Kondenser) su giriş/çıkış basınç düşümünü okumak için monte edilen manometrelere ait hat kesme vanaları. ( 1/2 ) (8) Manometre (Max. değeri tesisat çalışma basıncına yakın olacak). (9) Giriş/Çıkış su bypass hattı(çekilen boru tesisatının en az yarı kesiti kadar olmalıdır) 6 nolu vana kapalıyken 9 nolu vana açık konumda tesisat yıkanıp flushing yapılmalı daha sonra 9 nolu vana kapatılıp kolu sökülmelidir, bu vananın uzun hat olan yerlerde kullanımı tavsiye edilir. (10)Balans(Regülasyon) Vanası vasıtası ile suyun debisinin sabit kalması sağlanacaktır. Özellikle birden fazla soğutma grubu ve sekonder pompalama hatları varsa tavsiye edilir. (11)Kapalı genleşme / büzüşme tankı. *Notlar : 1)Ek bilgi için lütfen bizi arayınız. 2)Su soğutmalı kondenserli cihazlarda bu şema kondenser giriş/çıkış hattı için de geçerlidir. 1

3 ŞANTĐYEDE YAPILMASI GEREKEN HUSUSLAR 1- Chiller pompası chillere su basacak şekilde monte edilmeli ve bu tesisat üzerine 1 adet flow switch montajı yapılmalı ve flow switchin montajının yapıldığı yerden cihazın elektrik panosuna 3 x 1.5 mm2 kablo çekilmelidir. 2- Chiller giriş çıkış borusu flexible bağlantılı olmalıdır. 3- Cihaz yerden 15 cm yükseklikde düz bir zemine, cihaz ile birlikte verilen izalotörler kullanılarak monte edilmelidir. 4- Chiller su giriş ve çıkış borularının arasına yukarıdaki şekilde olduğu gibi ½ veya ¾ boru çekilmelidir.çekilen bu borunun tam ortasına KPa cinsinden bir adet manometre montajı yapılmalıdır. Manometre maksimum skalası tesisatın maksimum basıncından bir miktar daha yüksek olmalıdır. Cihazda birden fazla evaporatör / kondenser varsa bu detay hepsi için ayrı ayrı yapılmalıdır 5- Chiller giriş ve çıkış borularının üzerine boru cinsinden 1 er adet termometre montajı yapılmalıdır. 6- Chiller giriş, çıkışına ve tesisatta gerekli olan yerlere havalık (otomatik hava pürjorü) monte edilmelidir. 7- Reglaj / akümülasyon tankı gerekiyorsa, monte edilmelidir. (özellikle proses uygulamalarında) Tesisatta olması gereken minimum su miktarı : P (kw) 1 Q = 35,83 X X ---- T ( C) N Q (lt) P (kw) T ( C) N = Minimum su miktarı = Cihaz Kapasitesi = Su sıcaklık farkı = Kompresör sayısı 8- Tesisatta kapalı büzülme tankı varsa tesisata otomatik su besleme hattı çekilmelidir. Tank pompanın emiş hattına takılmalıdır. 9- Tesisata su basılarak su sirkülasyonun yapılması, pislik tutucuların temizlenmesi ve tesisatta bulunan havanın alınması cihaz işletmeye alınmadan firmanızca yapılarak cihaz ilk işletmeye almaya hazır hale getirilmelidir. 10-Pompa kilitlemesi için chiller pompa yardımcı kontaktöründen NO olan boşlarından,kontaktör çektiğinde sinyal vermesi için 3*1,5 mm2 kablo çekilip chiller elektrik kontrol panosu girişine bırakılmalıdır. 2

4 CĐHAZ ETRAFINDA BIRAKILMASI GEREKEN BOŞLUKLAR B A C D D B Resim1 Resim2 E F Resim3 Resim4 Resim1 : Cihaz yerleştirilirken cihazın çevresinde bulunması gereken servis ve hava sirkülasyonu boşlukları. Resim2 : Cihazın her iki kondenser emiş tarafında cihazla aynı yükseklikte bir engel olması durumunda bulunması gereken servis ve hava sirkülasyonu boşlukları. Resim3 : Đki cihazın yanyana monte edilmesi durumunda iki cihaz arası bulunması gereken servis ve hava sirkülasyonu boşlukları. Resim4 : Cihazın kondenser emiş tarafında cihazdan daha yüksek bir engel bulunması durumunda bulunması gereken servis ve hava sirkülasyonu boşlukları. Cihaz bazında minimum servis ve hava sirkülasyonu boşlukları aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır. A B C D E F M4AC 950 mm 900 mm 950 mm 1800 mm 2000 mm 1800 mm McSmart, 1000 mm 1000 mm 1000 mm 2000 mm 2500 mm 2500 mm ALZ, AG 1000 mm 1000 mm 1000 mm 2000 mm 2500 mm 2500 mm ALR 1500 mm 1800 mm 3500 mm 2500 mm 3000 mm 3000 mm ENERGYPLUS 1500 mm 1800 mm 3500 mm 2500 mm 3600 mm 3000 mm ALS 1500 mm 1800 mm 3500 mm 2500 mm 3600 mm 3000 mm MCPOWER 1500 mm 1800 mm 3500 mm 2500 mm 3600 mm 3000 mm MHZ,MHR 1000 mm 1000 mm 1000 mm 2000 mm 2500 mm 2500 mm MHP 1500 mm 1800 mm 3500 mm 2500 mm 3000 mm 3000 mm McEnergy 1500 mm 1800 mm 3500 mm 2500 mm 3600 mm 3000 mm 3

5 EVAP. KONDENSER BASINÇ DÜŞÜMÜ HESABI (DELTA P) Özellikle ilk devreye almalarda su debisi giriş çıkış farkının kontrolü hayati önem arzetmektedir PRATĐK BASINÇ DÜŞÜMÜ HESAP YÖNTEMĐ Kondanser evaporator basınç düşüm eğrileri vasıtasıyla ve aşağıdaki formül yardımı ile debiye göre hesaplanabilir. Örnek: Evaporatör giriş/çıkış : 12/7 C Cihaz Modeli : ALS D SE ST Evaporator basınç düşümü :Kpa? ALS D SE ST nominal soğutma kapasitesi : 584 kw (Bak IOM) 1 Kw=860 kcal/kg Q= 584 x 860 = kcal/h Suyun Özgül Isısı= 1 kcal/kg C Öncelikle litre /saniye olarak evaporatörde dolaşması gereken su miktarı bulunur Q=m.c.(tgiriş tçıkış) M= / 5 = kg/h = 27,9 l/h Aşağıdaki basınç düşümü tablosundan maksimum basınç düşümü 55 kpa olarak bulunur 4

6 TESĐSAT MINIMUM SU MĐKTARI Tesisatta dolaşması gereken minimum su miktarı aşağıdaki formül ile hesap edilmelidir. Tesisattaki su miktarı az olması kompresörlerin sık devreye girmesine sebep olacak ve arıza yapma ihtimalini arttıracaktır.đstenen su sıcaklığında aşırı dalgalanmalar meydana gelecektir. Q (lt) P (kw) T ( C) N = Minimum su miktarı = Cihaz Kapasitesi = Su sıcaklık farkı = Kompresör sayısı FLOW SWITCH MONTAJI Flow switch evaporatör soğuk su çıkış hattı üzerine evaporatöre yakın bir mesafeye monte edilmeli ve 3 X 1,5 mm² TTR kumanda kablosu bağlanarak soğutma grubu kontrol paneline kadar çekilmelidir. Flow switchlerin yatay hat üzerine monte edilmeleri tavsiye edilmektedir. Mecburiyet durumunda dikey hatta akışın yukarıya doğru olması şartı ile monte edilebilir. Akışın aşağıya doğru olduğu dikey hatlarda asla kullanılmamalıdır. Flow swtichler düz hat üzerinde ve kendisinden önceki en yakın fitingsten (dirsek, vana, filtre vs.) en az 5 boru çapı mesafede akış yönünde ileri monte edilmelidir. Vana pislik tutucu vb. gibi elemanlarla bitişik monte edilmemelidir. Flow switch küçük çaplı borularda 1 çıkışlı redüksiyon Te üzerine monte edilmeli büyük çaplı borularda 1 kısa manşon kullanılmalıdır. Manşon kaynatılırken iç kısımda kaynak çapağı oluşmamasına dikkat edilmeli veya 1 ¼ - 1 redüksiyon manşon kaynatılıp monte edilmelidir. Boru çapına uygun flow switch yaprağı kullanılmalı veya 1 ila 6 arasındaki borular için işaretlenmiş yerlerden kesilerek uygun uzunlukta yaprak arkasına diğer yapraklarda takviye edilerek monte edilmelidir. Flow switch montajı yapıldıktan sonra yaprağın çalışırlılığı kontrol edilmelidir. Yaprak gerek uzunluğunun uygun olmaması gerekse manşon i,ç kısmındaki çapaklardan dolayı takılabilir ve çok önemli fonksiyonu olan bu emniyet elemenının yanlış montajı yüzünden soğutma grubuna büyük zararlar verebilir. Flow swıtch in cihaz debisine göre ayarlanarak kesme ve devreye girme testleri yapılmalıdır 5

7 SOĞUK DIŞ HAVA (KIŞ ÇALIŞMASI) ŞARTLARINDA CĐHAZIN ÇALIŞTIRILMASI ĐSTENĐYORSA Hava soğutmalı cihazlar minimum dış hava çalışma sıcaklığının altında çalıştırılacak ise kış kiti ile donatılması gerekmektedir.(bakınız ekli tablo 1-1) Su soğutmalı cihazlar için kuleden gelen su minimum kondenser giriş suyu sıcaklığının altında ise (Bakınız ekli tablo 1-1) kondenser giriş suyu sıcaklığının limit değer altına düşmesini engellemek için üç yollu motorlu vana ve vanayı kontrol edecek kontrol cihazı ile donatılmalıdır. Đlgili limit değerleri için cihazınızın ürün kataloglarına bakınız. CĐHAZ TĐPĐ HAVA SOĞUTMALI STANDART GRUP MĐN. DIŞ HAVA SIÇAKLIĞI CĐHAZ TĐPĐ SU SOĞUTMALI STANDART GRUP MĐN. KONDANSER GĐRĐŞ SUYU SIÇAKLIĞI MCSMART + 10 ºC WHZ + 20 ºC MCENERGY + 10 ºC ECOPLUS + 20 ºC ENERGYPLUS + 10 ºC WHS + 20 ºC ALS + 10 ºC PFS + 20 ºC MCPOWER + 10 ºC PROXIMUS + 20 ºC Tablo 1-1 6

8 CĐHAZIN KIŞ DÖNEMĐ MUHAFAZASI Firmanızda bulunan Mcquay marka chiller soğutma grubunun / gruplarının sezon sonu kapanış kontrolleri yapılarak kapatılması, kışın çalışacak soğutma gruplarında ise sezon geçiş bakımlarının yapılması gerekmektedir. Cihazlar kışın kapalı duracaksa, evaporatöre bölge iklim şartları doğrultusunda mono etilen glikol koyularak kapanış işlemlerinin yapılması, cihazlar kışın çalışacaksa, tüm tesisata bölge iklim şartları doğrultusunda belli oranda mono etilen glikol koyularak kapanış işlemlerinin yapılması cihazlarınızı donmaya karşı koruyacaktır. Kış boyunca periyodik olarak antifreeze ölçümü yapmayı ihmal etmeyiniz. Cihaza test amaçlı dahi su verilmesi halinde yukarıdaki tedbirlerin alınması gereklidir. Evaporatörün boşaltılma işlemi donmayı önlemek için doğru bir çözüm değildir. Sisteme monoetilen glikol koyulması ve periyodik kontrolleri müşterinin sorumluluğunda olup, evaporatör devresinde donmadan kaynaklanan tüm hasarlar garanti dışıdır. ETĐLEN GLĐKOL KULLANIMI HAKKINDA Aşağıdaki durumlarda etilen glikolün kullanılması zaruridir. a-) Düşük sıcaklıklı soğutma grubu çıkış suyu uygulamalarında.(+5 C nin altı) b-) Cihazın soğuk ortam şartlarında çalıştırılması halinde (Kış çalışması). Bu şartta çalıştırılması halinde cihazın kış çalışma kiti ile de donatılmış olması gerekmektedir. c-) Isı pompalı cihaz uygulamalarında. Seçilecek minimum Dış hava sıcaklığı (grafik) =Dış hava proje sıcaklığı (kış) - 8 K olmalıdır Etilen glikol kullanımı örnek: Đstanbul için Dış hava proje sıcaklığı (kış)= - 3 C dir. Bu durumda Dış hava sıcaklığı (grafik) = -3-8 = -11C olarak hesaplanır. Ekteki etilen glikol konsantrasyonu eğrisinden % 24 etilen glikol konsantrasyonu tespit edilir. 7

9 ELEKTRĐKSEL BĐLGĐLER TEKNĐK TERĐM AÇIKLAMALARI Cihaza çekilecek kablo kesidi, termik manyetik şalter ve trafo seçimi için gerekli elektriksel bilgilere cihaz secim çıktılarından ulaşabilirsiniz. Bazı elektriksel bilgilerin anlamları aşağıda verilmiştir. Nominal current : Cihazın dizayn şartlarında çalışması halinde çekeceği akım. Maxımum current : Cihazın limit çalışma şartlarında çalıştırıldığı anda çekeceği akım. Max. Unit Inrush current; En büyük kapasiteli kompresör kalkış akımı + diğer tüm komp. Ve fanların nominal çalışma akımı Max. Unit current for wires sizing; Cihaz kablo kesit tayini için alınması gereken referans akım değeri Termik manyetik şalter Cihaz güç beslemesi termik manyetik şalter üzerinden yapılır.(bkz.termik manyetik şalter ayarı) 8

10 MCS CSCII SEQUENCE KONTROL Soğutma gruplarının sıralı devreye sokulması/çıkarılması fonksiyonu amacıyla tesisata adapte edilecek olan MCS ve CSC II sequence kontrol cihazlarının uygulanabilmesi için tesisatın aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Her soğutma grubunun eveporatör ve kondenser pompası bağımsız ve yalnız kendisine basmalıdır.pompa çıkışlarında check-valf bulunmalıdır. Her cihaz kendi pompasını çalıştırmak üzere kendi çalıştır sinyalini üretmekte olup bu sinyal pompa kontrol panosuna kuru kontak vermektedir. Tesisata gönderilen soğuk suyu ortak noktadan okuyacak olan soğuk su gidiş sensörünün yeri çok önemli olup gidiş dönüş bypass hattından(decoupling line) sonra yük tarafına monte edilmelidir. Aynı şekilde soğuk su dönüş sensörüde by pass hattından önce soğutma gruplarına ortak dönüş borusu üzerine takılmalıdır. Gidiş dönüş boruları arasına yerleştirilecek olan çift yönlü çalışacak olan bypass hattı tekniğine uygun olarak hesaplanmalı ve yerleştirilmelidir. Primer ve sekonder devre birbirinden bağımsız olarak kendi ihtiyacı olan debiyi döndürebilmelidir. CSC II UYGULAMALARI CSC II ile soğutma grupları arasındaki kablo 2 x 1,5 mm2 blendajlı(ekranlı) data kablosu olacaktır.bu kablonun maximum uzunluğu 1000 m olmalıdır. CSC II panelinin beslemesi 230V/50 Hz olmalıdır. ( ürün kataloğundan bakabilirsiniz) Sensörlerin maksimum kablo uzunluğu 12 m dir. Manşon yeri olarak ¼ gas bırakılmalıdır. Ortak chiller pompaları ve kollektörü kullanılması durumunda: Soğutma gruplarından 24 V röle ile 1.grup pompasının panosuna 2 yollu kesme vanasının tetiklenmesi amacıyla 2x1 mm2 kablo çekilmelidir.(220 V) Çalışacak soğutma grubunun önce pompası çalışacak hemen vanası açılacaktır. Duracak grubun önce vanası kapanacak sonra pompası kapanacak. Burada gecikme amaçlı zaman rölesi kullanılacak ve gecikme süresi vananın açma süresine göre ayarlanacaktır. 9

SOĞUTMA GRUPLARI SÜPERVĐZYON DOSYASI

SOĞUTMA GRUPLARI SÜPERVĐZYON DOSYASI SOĞUTMA GRUPLARI SÜPERVĐZYON DOSYASI SATIŞ SONRASI HĐZMETLER DEPARTMANI 1 HAVA ve SU SOĞUTMALI KONDENSERLĐ SU SOĞUTMA GRUPLARI EVAPORATÖR ve KONDENSER Su Giriş/Çıkış Hattı Detayı. 3 x 1.5 Kablo (Panoya)

Detaylı

HITECH HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA CİHAZI KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU

HITECH HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA CİHAZI KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU HITECH HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA CİHAZI KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU Revizyon A TİP SERİ NUMARASI AĞIRLIĞI KG ELEKTRİK 400 V 50 Hz Aytek Soğutma İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Hadımköy Mah. Atatürk San. Sit.

Detaylı

LYNX KULLANMA ve MONTAJ KILAVUZU

LYNX KULLANMA ve MONTAJ KILAVUZU LYNX KULLANMA ve MONTAJ KILAVUZU LYNX 24 LYNX 28 LYNX 24 / 28 Cihaz seri numarası kumanda panelinin arkasında bulunan cihaz etiketinde belirtilmiştir. Kontrol panele ön kapak çıkarıldıktan sonra ulaşılabilir.

Detaylı

LEOPAR BA 24 / 28 1. Bölüm : Genel 2.Bölüm : Tesisat Montaj için Bilgiler ve Uyarılar 2.1 Kombi Montaj Yeri Seçimi 2.2 Atıkgaz Boru Bağlantısı

LEOPAR BA 24 / 28 1. Bölüm : Genel 2.Bölüm : Tesisat Montaj için Bilgiler ve Uyarılar 2.1 Kombi Montaj Yeri Seçimi 2.2 Atıkgaz Boru Bağlantısı LEOPAR BA 24 / 28 Cihaz seri numarası sağ yan panel üzerindeki kapasite etiketinde belirtilmiştir. Kumanda panosuna ön panel çıkarıldıktan sonra ulaşılabilir. Cihazınızın temel fonksiyonlarını tanımak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME SOĞUK SU HAZIRLAMA (CHİLLER) GRUBU MONTAJI ANKARA 2008 Milli Eğitim

Detaylı

PRĠZMATĠK SIVI ve GAZ YAKITLI KAZANLAR

PRĠZMATĠK SIVI ve GAZ YAKITLI KAZANLAR PRĠZMATĠK SIVI ve GAZ YAKITLI KAZANLAR 1 ĠÇĠNDEKĠLER: 1 ) GİRİŞ. 03 2 ) UYARILAR 04 3 ) GARANTİ ve SERVİS 07 4 ) İŞLETME ŞARTLARI. 08 5 ) GENEL ÖZELLİKLER 10 6 ) TEKNİK ÖZELLİKLER. 11 7 ) MONTAJ 15 8 )

Detaylı

Energy Digit 240 i Energy Digit 240 Fi Energy Digit 310 Fi

Energy Digit 240 i Energy Digit 240 Fi Energy Digit 310 Fi & Energy Digit 240 i Energy Digit 240 Fi Energy Digit 310 Fi Yüksek Verimli Duvara Asılabilen Gaz Yakıtlı Kombi Montaj ve Kullanma Kılavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n

Detaylı

TANSAN SIVI/GAZ YAKITLI S.KBP MODELİ KALORİFER KAZANLARI MONTAJ-KULLANMA-BAKIM KILAVUZU

TANSAN SIVI/GAZ YAKITLI S.KBP MODELİ KALORİFER KAZANLARI MONTAJ-KULLANMA-BAKIM KILAVUZU TANSAN SIVI/GAZ YAKITLI S.KBP MODELİ KALORİFER KAZANLARI MONTAJ-KULLANMA-BAKIM KILAVUZU GİRİŞ Öncelikle TANSAN markasını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kılavuzda TANSAN Sıvı/Gaz yakıt yakabilen

Detaylı

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu Montaj ve Bakım Kılavuzu Gazlı, Hermetik Kombi Logamax U062-24 K U062-28 K 6 720 649 181 (2011/07) TR İçindekiler İçindekiler 1 Sembol Aç klamalar ve Emniyetle ilgili Bilgiler.............................4

Detaylı

LEOPARD KULLANMA ve MONTAJ KILAVUZU

LEOPARD KULLANMA ve MONTAJ KILAVUZU LEOPARD KULLANMA ve MONTAJ KILAVUZU LEOPARD BA 24 LEOPARD BA 28 1.Bölüm Genel 3 1.1 Genel Uyarılar 3 1.2 Ambalaj ve Sevkiyat Bilgileri 5 2.Bölüm Tesisat Montaj için Bilgiler ve Uyarılar 6 2.1 Kombi Montaj

Detaylı

MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU

MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU 24-28-32 kw Mono- Termik C Tipi Hermetik Kombiler 24kW Baykan yıldızplus 28kW Baykan yıldızplus 24kW Baykan ay 28kW Baykan ay 32kW Baykan ay 24kW Baykan güneş 28kW Baykan güneş

Detaylı

GAZ YAKITLI MERKEZİ SİSTEM ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU SICAK SU KAZANI KULLANMA, BAKIM VE ÇALIŞTIRMA KILAVUZU

GAZ YAKITLI MERKEZİ SİSTEM ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU SICAK SU KAZANI KULLANMA, BAKIM VE ÇALIŞTIRMA KILAVUZU GAZ YAKITLI MERKEZİ SİSTEM ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU SICAK SU KAZANI KULLANMA, BAKIM VE ÇALIŞTIRMA KILAVUZU ELMNT SERİSİ ELEMENT PROJE GAZ YAKITLI MERKEZİ SİSTEM ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU ÜÇ GEÇİŞLİ SICAK SU KAZANLARI

Detaylı

PROTHERM LYNX 23 BTVE / BOVE

PROTHERM LYNX 23 BTVE / BOVE PROTHERM LYNX 23 BTVE / BOVE (KOMBİ) Seri numarası kumanda panelinin arka tarafındadır. Kombinin ön kapağını çıkararak bunu bulabilirsiniz.kullanım kılavuzunun bölümlerinde kombinin ana fonksiyonları ve

Detaylı

Değerli Maktek Kullanıcısı,

Değerli Maktek Kullanıcısı, Değerli Maktek Kullanıcısı, Maktek Kombi yi tercih ederek, en son teknolojinin ve beraberinde getirdiği çağdaş ve estetik tasarımın uyumunu evlerinize taşıdığınızı bildirmekle gurur duyarız. Sizlere bu

Detaylı

.ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ İĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ

.ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ İĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ tmmob makina mühendisleri odası.ulusal TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ İĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ BİLDİRİLER KİTABI II. CİLT İZMİR mmo yayın no : 203/2 KASIM 1997 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sk. No: 36/1-A

Detaylı

6 720 613 303-00.1O. Gazlı, Yoğuşmalı Kombi. Classic Condense. Montaj ve Bakım Kılavuzu ZWB 28-3C.. (B1 RDC 28 41 H) 6 720 615 685 (2008/12 TTTR/ASA

6 720 613 303-00.1O. Gazlı, Yoğuşmalı Kombi. Classic Condense. Montaj ve Bakım Kılavuzu ZWB 28-3C.. (B1 RDC 28 41 H) 6 720 615 685 (2008/12 TTTR/ASA 6 720 63 303-00.O Gazlı, Yoğuşmalı Kombi Classic Condense TR Montaj ve Bakım Kılavuzu (2008/2 TTTR/ASA ZWB 28-3C.. (B RDC 28 4 H) 2 İçindekiler TR İçindekiler Emniyetle İlgili Bilgiler ve Sembol Açıklamaları

Detaylı

MULTICOOL HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU

MULTICOOL HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU MULTICOOL HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU GĐRĐŞ 2 UYARILAR VE GÜVENLĐK ÖNLEMLERĐ 2 TEKNĐK ÖZELLĐKLER 3-4 MONTAJ TALĐMATI 5 SĐSTEMĐN ÇALIŞTIRILMASI 6-10 GÜNLÜK KONTROLLER BAKIM 10 TAVSĐYE EDĐLEN YEDEK PARÇALAR

Detaylı

SPLİT TİP KONDENSER ÜNİTELERİ KULLANMA KILAVUZU

SPLİT TİP KONDENSER ÜNİTELERİ KULLANMA KILAVUZU FRIGOCRAFT SPLİT TİP KONDENSER ÜNİTELERİ KULLANMA KILAVUZU 1 Cantaş İç ve Dış Ticaret Soğutma Sistemleri A.Ş 1. İÇİNDEKİLER İçindekiler 1. İÇİNDEKİLER... 2 2. GENEL KULLANIM TALİMATI... 3 3.DİKKAT EDİLMESİ

Detaylı

MIDEA TİCARİ TİP (YALNIZ SICAK SU) ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZU 2014. Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 2014/3

MIDEA TİCARİ TİP (YALNIZ SICAK SU) ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZU 2014. Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 2014/3 MIDEA TİCARİ TİP (YALNIZ SICAK SU) ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZU 2014 Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 2014/3 MCAC-RTSM-2011-10 Midea Yüksek Sıcaklıklı Commercial Isı Pompası Teknik Kılavuzu Midea

Detaylı

BOTAŞ ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞAL GAZA GEÇİŞ EL KİTABI BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. DOĞAL GAZ İŞLETMELERİ DİREKTÖRLÜĞÜ - -

BOTAŞ ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞAL GAZA GEÇİŞ EL KİTABI BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. DOĞAL GAZ İŞLETMELERİ DİREKTÖRLÜĞÜ - - BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. DOĞAL GAZ İŞLETMELERİ DİREKTÖRLÜĞÜ ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞAL GAZA GEÇİŞ EL KİTABI 1 İÇİNDEKİLER 1. KONU 1.1. Amaç 1.2. Kapsam 2. BASINÇ DÜŞÜRME VE ÖLÇÜM İSTASYONU

Detaylı

ĐŞLETME VE BAKIM TALĐMATI

ĐŞLETME VE BAKIM TALĐMATI ĐŞLETME VE BAKIM TALĐMATI ART ROOF-TOP ÇATI TĐPĐ KLĐMA CĐHAZLARI GĐRĐŞ 2 UYARILAR VE GÜVENLĐK ÖNLEMLERĐ 2 TEKNĐK ÖZELLĐKLER 3-5 MONTAJ VE YERLEŞTĐRME TALĐMATI 5-8 ĐŞLETMEYE ALMA 9 CAREL PCO3 PANEL ĐLE

Detaylı

Atron Kombi. Atron H 24 / Atron H 28

Atron Kombi. Atron H 24 / Atron H 28 Atron Kombi Atron H 24 / Atron H 28 Değerli DemirDöküm Dostu, DemirDöküm ün modern tesislerinde titizlikle üretilen bu ürünün verimli ve güvenli kullanımı için montaj ve kullanım öncesinde bu kılavuzun

Detaylı

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. - 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Giriş 02 Uyarılar 03 AT Uygunluk Beyanı 05 Garanti Ve Servis 06 İşletme Şartları 07 Kazanın Ana Bölümleri 08 Montaj Talimatı 09 Güvenlik Sistemleri

Detaylı

BÖLÜM 8 Ekipmanların Seçimi ve Yerleşimi

BÖLÜM 8 Ekipmanların Seçimi ve Yerleşimi BÖLÜM 8 Ekipmanların Seçimi ve Yerleşimi 8.1 Genel Kurallar 8.1.1 Sprinkler sistemlerinin güvenilirliği ve performansını etkileyen diğer bir faktör, ekipman ve malzeme seçimidir. Malzeme ve ekipman seçiminde

Detaylı

Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar

Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar TERMO TEKNİK MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar Evomax www.termoteknik.com İÇİNDEKİLER Termoteknik ve Ideal Sterad Group un Tanıtımı 4 Yoğuşma Teknolojisi 5 Evomax Kazanın Özellikleri

Detaylı

ISI POMPASI SPLIT (HAVA/SU)

ISI POMPASI SPLIT (HAVA/SU) ISI POMPASI SPLIT (HAVA/SU) HP-RS 60 HP-RS 80 HP-RS 100 HP-RS 120 HP-RS 140 Montaj & Kullanma Kılavuzu DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ; Yuksek kalitedeki cihazımızı seçtiğiniz icin teşekkür ederiz. Cihazınızın uzun

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi Lcd Çift Eşanjörlü Kombi DGK 20 HR DGK 20 BI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu Montaj ve Bakım Kılavuzu Gazlı, Duvar Tipi Yoğuşmalı Kombi Cihazı 6 720 641 705-00.1O Logamax plus GB012-25K Yetkili tesisatçı bayi ve servis için Montaj ve bakımdan önce lütfen dikkatlice okuyun. 6 720

Detaylı