Ulusal ve Uluslararası firmalarda tasarımcı olarak, firmaların görsel tasarım ile ilgili bölümlerinde ve eğitimci olarak çalıģabilirler.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ulusal ve Uluslararası firmalarda tasarımcı olarak, firmaların görsel tasarım ile ilgili bölümlerinde ve eğitimci olarak çalıģabilirler."

Transkript

1 NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ SANAT ve TASARIM FAKÜLTESĠ TEKSTĠL ve MODA TASARIMI BÖLÜMÜ A. Amaçlar Öğrencilerin kültürel, çağdaģ, sosyal, dinamik, geleneksel sanatlarını bilen; teknik, beceri ve bilgilerle donanımlı; tam bir tasarım olgusunu günümüz koģullarına göre çözümleyebilen; sanatçı/tasarımcı ve uygulamacı kiģiler olmasını amaçlamaktadır. B. Hedefler Bölümden mezun olanlar Tekstil malzemeleriyle, kavramlarıyla ve teknikleriyle, sanat yapıtları üretebilen ve tekstil giyim endüstrisinde öncü fikirleri yakalayıp, bu sektörün istekleri doğrultusunda yurtiçi ve yurtdıģında talepleri değerlendirebilecek, nitelikli, araģtırmacı Tekstil ve Moda tasarımcıları yetiģtirilmektedir. Ulusal ve Uluslararası firmalarda tasarımcı olarak, firmaların görsel tasarım ile ilgili bölümlerinde ve eğitimci olarak çalıģabilirler. C. Program Öğrenme Çıktıları 1. Tekstil ve Moda Tasarımı ilkelerini, anlatım yöntemleri, elyaf-doku ve çizim tekniklerinin uygulamalı olarak öğretilmesi 2. Tasarımın genel prensiplerini tekniklerine bağlı olarak çözümleyebilme kazandırma 3. Giysi Tasarımı- Baskı Tasarımı ve Dokuma Tasarımı çözümlerinin, tekniklerine bağlı kalarak çözümleyebilme 4. Sanat ve Teknolojinin sınırlarını belirleyen çözümlerin tanıtılması ve kullanılması 5. Teknik ve Tasarım sınırlarını Giysi Tasarımı- Baskı Tasarımı ve Dokuma Tasarımı programlarına göre çözümleme ve tasarlama becerilerini geliģtirme 6. Malzeme- Teknik ve Uygulama yöntemlerini bir arada kullanmaya yönelik kurallarını öğrenme 7. Renk-Biçim- Teknik öğelerini ürüne dönüģtürme aģamalarında özgünlük becerilerinin geliģtirilmesi 8. Marka ve Kurumsal Kimlik özelliklerini belirleyecek, çözüm üretebilme becerilerini kazanma 9. Sanat ve Tasarıma dair kültürel altyapının oluģturulması, görsel açıdan yeterlilik kazanma 10. Giysi ve sanat tarihine sosyolojik ve tarihsel açıdan hakim olmak

2 D. Eğitim Öğretim Metotları Öğretme öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalıģma, yaģam boyu öğrenme, gözlem yapma, baģkasına öğretme, sunma, eleģtirel düģünme, takım çalıģması, biliģimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak Ģekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aģağıdaki listede verilmiģtir*: Metot BaĢlıca öğrenme faaliyetleri Kullanılan Araçlar 1 Ders Dinleme ve anlamlandırma Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz 2 TartıĢmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları iģleme, eleģtirel düģünme, soru geliģtirme Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz 3 Atölye/Stüdyo ÇalıĢması Atöye/Stüdyo ortamında teorik olarak öğrenciye verilen bilgilerin, uygulamalı pratiklerinin yapılması 5 Problem Çözme Önceden planlanmıģ özel beceriler 6 Vaka ÇalıĢması Önceden planlanmıģ özel beceriler 7 Beyin Fırtınası Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları iģleme, eleģtirel düģünme, soru geliģtirme, takım çalıģması Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz 8 Küçük TartıĢması Grup Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları iģleme, eleģtirel düģünme, soru geliģtirme Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz 9 Gösterim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları iģleme Gözleme imkan verecek gerçek ya da sanal ortam 10 Benzetim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları iģleme, BiliĢim becerileri Gözleme imkan verecek gerçek ya da sanal ortam 11 Seminer AraĢtırma yaģam boyu öğrenme, yazma, okuma, BiliĢim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım

3 12 Grup ÇalıĢması AraĢtırma yaģam boyu öğrenme, yazma, okuma, BiliĢim, eleģtirel düģünme, soru geliģtirme, yönetsel beceriler, takım çalıģması Ġnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, çevrimiçi sohbet, Web tabanlı tartıģma forumları 13 Saha / Arazi ÇalıĢması 14 Özel Destek / Yapısal Örnekler Gözlem/durumları iģleme, AraĢtırma yaģam boyu öğrenme, teknik gezi ve incelemeler Önceden planlanmıģ özel beceriler Özel Destek / Yapısal Örnekler 15 Ödev AraĢtırma yaģam boyu öğrenme, yazma, okuma, BiliĢim Ġnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta 16 Sözlü AraĢtırma yaģam boyu öğrenme, durumları iģleme, soru geliģtirme, yorumlama, sunum 17 Ġnceleme / Anket ÇalıĢması AraĢtırma yaģam boyu öğrenme, yazma, okuma 18 Panel Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları iģleme Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım 19 Konuk KonuĢmacı Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları iģleme Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım 20 Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri / Projeleri Gözlem/durumları iģleme, eleģtirel düģünme, soru geliģtirme, takım çalıģması, AraĢtırma yaģam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, Önceden planlanmıģ özel beceriler

4 E. Alınacak Derece Bu bölüm, yükseköğretimde Tekstil ve Moda Tasarımı alanında 240 AKTS lik birinci aģama derece sistemine tabidir. Program baģarılı bir Ģekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Tekstil ve Moda Tasarımı alanında Lisans derecesine sahip olunur. F. Kabul KoĢulları Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları baģarmıģ olmak zorundadır. Yurtiçi veya dıģında eģdeğer programda öğrenimine baģlamıģ bir öğrenci yatay geçiģ için baģvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem baģlamadan, her bir öğrencinin Ģartları ve baģvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriģ hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur. Üniversite tarafından onaylanmıģ ve bir anlaģma ile sınırları belirlenmiģ öğrenci değiģim programları kapsamında yurtdıģından gelen öğrenciler bölümde verilen dersleri alabilirler. G. Mezunların Ġstihdam Olanakları ve Üst Kademeye GeçiĢ Mezunlarımız ulusal ve uluslararası firmalarda tasarımcı olarak, firmaların görsel tasarım ile ilgili bölümlerinde ve eğitimci olarak çalıģma imkanı bulmaktadır. Programı baģarılı bir Ģekilde tamamlayan öğrenci Tekstil ve Moda tasarımı alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine baģvuruda bulunabilir. H. Mezuniyet KoĢulları Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir program sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl içinde ara sınavlar ve yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitiģini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalıģması sonunda hazırlayacağı Bitirme Projesive bu çalıģmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da (7. Veya 8. Yarıyılda) istenmektedir. J. Ölçme Değerlendirme ve Puanlama Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıģtır. Lütfen geniģ bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız.

5 K. Ders Planı (Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Programı) BĠRĠNCĠ YIL GÜZ YARIYILI (1.YARIYIL) KODU DERS ADI TEORĠK UYGULAMA KREDĠ AKTS LTRD101 Türk Dili I LATA101 Atatürk Ġlk. Ġnk. Tarihi I LYDL101A Ġngilizce I LTMT105 Desen LTMT107 Tekstile Bağlı El Sanatları (Keçe,Ebru,Baskı) LTMT103 Temel Tekstil Bilgisi LTMT101 Temel Sanat Eğitimi I LTMT109 Sanat Yorumu TOPLAM BĠRĠNCĠ YIL BAHAR YARIYILI (2.YARIYIL) KODU DERS ADI TEORĠK UYGULAMA KREDĠ AKTS LTRD102 Türk Dili II LATA102 Atatürk Ġlk. Ġnk. Tarihi II LYDL102 Ġngilizce II LSEG106A Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri LTMT106 Tekstil ve Moda Tasarımına GiriĢ LTMT104 KumaĢ Yapı Bilgisi I LTMT102 Temel Sanat Eğitimi II LTMT110 Temel DikiĢ Teknikleri LTMT108 Estetik TOPLAM

6 ĠKĠNCĠ YIL GÜZ YARIYILI (3.YARIYIL) KODU DERS ADI TEORĠK UYGULAMA KREDĠ AKTS LTMT201 Tekstil ve Moda Tasarımı I (Dokuma/Baskı/Giysi) LTMT203 Moda Ġllüstrasyon I LTMT205 Bilgisayarlı Tasarıma GiriĢ LTMT209 Sanat Tarihi LTMT207 KumaĢ Yapı Bilgisi II LYDL201A Ġngilizce III Seçmeli Dersi Seçmeli Dersi Seçmeli Ders Havuzu (Ġki ders seçilecektir) LTMT211 El Sanatları I LTMT213 Marka Analizi TOPLAM ĠKĠNCĠ YIL BAHAR YARIYILI (4.YARIYIL) KODU DERS ADI TEORĠK UYGULAMA KREDĠ AKTS LTMT202 Tekstil ve Moda Tasarımı II LTMT204 (Dokuma/Baskı/Giysi) Bilgisayar Destekli Tasarım I LTMT206 Drapaj I LTMT208 Tekstil Konservasyonu LTMT210 Modern Sanat Tarihi LYDL202B Ġngilizce VI Seçmeli Dersi Seçmeli Dersi Seçmeli Ders Havuzu (Ġki ders seçilecektir) TMT212 Moda Ġllüstrasyon II TMT214 El Sanatları II TOPLAM

7 ÜÇÜNCÜ YIL GÜZ YARIYILI (5.Yarıyıl) KODU DERS ADI TEORĠK UYGULAMA KREDĠ AKTS LTMT301 Tekstil ve Moda Tasarımı III (Dokuma/Baskı/Giysi) LTMT303 Renk ve Armoni I LTMT305 Drapaj II LTMT307 Bilgisayar Destekli Tasarım II Seçmeli Dersi Seçmeli Dersi Seçmeli Dersi Seçmeli Dersi Seçmeli Dersi Seçmeli Ders Havuzu (BeĢ ders seçilecektir) *** LTMT309 Kostüm Tarihi LTMT311 Jakarlı KumaĢ Yapıları LTMT313 Moda Pazarlama LYDL303 Almanca I LYDL305 Ġspanyolca I LYDL307 Rusça I LYDL301A Ġngilizce V TOPLAM ÜÇÜNCÜ YIL BAHAR YARIYILI (6.Yarıyıl) NO DERS ADI TEORĠK UYGULAMA KREDĠ AKTS LTMT302 Tekstil ve Moda Tasarımı IV (Dokuma/Baskı/Giysi) LTMT308 Bilgisayar Destekli Tasarım II LTMT306 Aksesuar Tasarımı LTMT308 Sunum Teknikleri ve Portfolyo Hazırlama Seçmeli Dersi Seçmeli Dersi Seçmeli Dersi Seçmeli Dersi Seçmeli Dersi Seçmeli Ders Havuzu (Dört ders seçilecektir) *** LTMT312 Moda Tarihi LTMT312 Deri Uygulama Yöntemleri LTMT314 Moda Marka Stil ĠliĢkileri LTMT316 Koleksiyon Hazırlama LTMT318 Moda ve Ġmaj Fotoğrafçılığı LSEG304 ĠĢaret Dili LSEG302A GiriĢimcilik LYDL304 Almanca II LYDL306 Ġspanyolca II LYDL308 Rusça II LYDL302 Ġngilizce V TOPLAM

8 DÖRDÜNCÜ YIL GÜZ YARIYILI (7.Yarıyıl) KODU DERS ADI TEORĠK UYGULAMA KREDĠ AKTS LTMT401 Tekstil ve Moda Tasarımı IV (Dokuma/Baskı/Giysi) LTMT403 Bilgisayar Destekli Tasarım IV LTMT405 AraĢtırma Yöntemleri Seçmeli Dersi Seçmeli Dersi 2 Seçmeli Dersi 3 Seçmeli Dersi Seçmeli Ders Havuzu (Ġki ders seçilecektir) *** LTMT407 Takı Tasarımı LTMT409 Çocuk Giysi Tasarımı LTMT411 Post-Modern Sanat Tarihi LTMT413 Dokumaya Bağlı El Sanatları LTMT411 KiĢiye Özel Giysi Tasarımı (Houte Coutre) LYDL30 Almanca III LYDL30 Ġspanyolca III LYDL Rusça III LYDL30 Ġngilizce VII TOPLAM DÖRDÜNCÜ YIL (8.Yarıyıl) KODU DERS ADI TEORĠK UYGULAMA KREDĠ AKTS LTMT40 Bitirme Projesi LTMT40 4 ĠĢ BaĢında Mesleki Uygulamalar Seçmeli Dersi Seçmeli Ders Havuzu (Bir ders seçilecektir) *** LSEG402 Ekolojik Sürdürülebilirlik LSEG404 Gelecek Ġçin Sürdürülebilirlik TOPLAM GENEL TOPLAMLAR DERS SAYILARI VE KREDĠLERĠNE ĠLĠġKĠN DĠĞER TOPLAMLAR ALINMASI GEREKEN TOPLAM ZORUNLU DERS SAYISI MEZUNĠYET ĠÇĠN GEREKEN TOPLAM ZORUNLU DERS AKTS KREDĠSĠ 153AKTS ALINMASI GEREKEN TOPLAM SEÇMELĠ DERS SAYISI 5 ADET MEZUNĠYET ĠÇĠN GEREKEN TOPLAM SEÇMELĠ DERS AKTS KREDĠSĠ 20 AKTS MEZUNĠYET ĠÇĠN GEREKEN TOPLAM AKTS KREDĠSĠ 240 AKTS

9 Ders TÜRK DĠLĠ I Kod LTRD101 Course TURKISH LITERATURE I Code LTRD101 Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 2 Ġçerik Ġngilizce Ġçerik Ön KoĢul Türkçenin yapı ve anlam bakımından özellikleri, temel eserler, toplum içinde kendini ifade etme, dili doğru ve etkili kullanma yolları. This course is the first of a sequence of two courses designed to develop creative writing skills of the students through their own writings in Turkish. It is an active learning course. Students write their own blogs and instructors comment and send feedback about the creativity, content, composition, grammar, spelling and punctuation of the writing regularly. YOK Ölçme Değerlendirme ve Puanlama Eğitim Öğretim Metotları Haftalık Ders Konuları Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %100) 1,2,3 1 Dersin amacı ve iģleyiģi, Dil nedir? Dilin insan hayatındaki yeri 2 3 Dilin özellikleri ve dilin yapısını kavrama, Sözlü anlatım çalıģmaları, Noktalama iģaretleri Dil birlikleri, Türkçenin yeri; lehçe, Ģive ve ağız arasındaki farklar, Dil-düĢünce iliģkisini kavrama 4 Belli baģlı Türkçe eserlerin değerlendirilmesi, Yazım kuralları 5 Örneklerle ses bilgisi, Kültürün değiģen ve değiģmeyen unsurları Ara Sınav Türkçede sözcük yapısının incelenmesi, Yazı için ön hazırlıklar, Dilekçe, tutanak, form yazımı Sözcük çeģitleri. Yapısı bakımından sözcükler, Sözcük geliģtirip değiģtirme, Türetme yolları 9 Söz öbekleri, Klasik kurmaca türler, Ödev, Proje hazırlama 10 Paragraf ve metin çeģitleri 11 Türkçede cümle yapısı ve cümle türleri, Bilimsel yazı teknikleri, Yazmada plan nasıl yapılır? 12 Cümle üstü dil yapıları, Yazılı anlatımın önemi 13 Semantik bilgisi, ĠĢlevsel Türler: Deneme - Fıkra-Gazete KöĢe yazısı-söyleģi, Paragraf yazımı; paragraf türleri ve özellikleri 14 Söz sanatları ve Türkçenin söz varlığı, Atasözleri ve Deyimlerin önemi, Anlatım Bozuklukları 15 Türkçenin güncel sorunları, Diksiyonda dikkat edilmesi gereken noktalar, Anlatımın doğru ve düzgün yapılması için bilgiler Final Dönemi ve Genel Değerlendirme

10 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme Program Öğrenme Çıktıları Tasarım ve sanat bilgilerini uygulama, temel teknik bilgilerini kullanabilme 2 Tasarım, üretim, tüketim, pazarlama ve kullanım süreç ve sonuçlarını öngörebilme 3 Disiplinler arası çalıģma 4 Tasarım sürecini planlayabilme 5 Tasarım ve sanat bilgilerini uygulama, temel teknik bilgilerini kullanabilme 6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci 7 Etkin iletiģim kurma 8 Tasarım disiplininin yaģam döngüsü içindeki etkilerini yorumlama 9 YaĢam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 10 Çağın sorunlarını kavrayabilme ve sorgulayabilme 11 Mesleki sorumluluk alma 12 Ġki ve üç boyutlu düģünebilme ve ifade edebilme 13 Moda Tasarımı sürecinde ekonomik koģulları değerlendirebilme 14 Tasarımın tarihsel geliģim sürecini yorumlayabilme 15 Görsel algı ve anlatım 16 Yaratıcı problem çözme 17 Profesyonel hassasiyet 18 Moda endüstrisinin beklentilerini karģılayabilecek ürün tasarlayabilme 19 Tasarıma yönelik uygun malzeme seçebilme 20 Kavramsal tema önerileri doğrultusunda koleksiyon hazırlayabilme

11 Ders ATATÜRK ĠLKE ve INKILAPLAR Kod LATA101 TARĠHĠ I Course PRINCE. OF ATATÜRK and Code LATA101 HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 2 Ġçerik Ġngilizce Ġçerik Ön KoĢul Modern Türkiye nin doğuģ ve geliģim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler To cause Turkish Youth be gained national and moral worthness to their own culture and, to make the students enlighted about the threats against the Turkish homeland and the geography of Turkey; by taking learning lessons from Turkish Close History. YOK Ölçme Değerlendirme ve Puanlama Eğitim Öğretim Metotları Haftalık Ders Konuları Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %100) 1,2,3 1 Atatürk ilkeleri ve Türk inkılabı ile ilgili kaynakları tanımıģ olmak. 2 Osmanlıdaki yenilik hareketleri kavramıģ olmak. 3 Atatürk ilkelerinin tarihi temellerini bilir. 4 Türkiye Cumhuriyeti nin devlet yapısını iyi bir Ģekilde tanımıģ olur. 5 Atatürk ilkelerinin tarihi geliģimini bilir. 6 Atatürk ün cumhuriyet ve barıģ kavramlarını bilir. 7 Atatürk ilke ve inkılaplarının önemini kavrar. 8 Ara Sınav 9 Cumhuriyetin değerini ve önemini kavrar. 10 Devletine ve milletine sahip çıkacak milli iradeye sahip olur. 11 Cumhuriyete ve laikliğe karģı oluģacak iç ve dıģ tehditlere karģısında uyanık olur. 12 Ülkesini, vatanını ve milletini tanıyarak, onlara uygun politikalar üreten bir bilgi birikimine sahip olur. 13 TBMM açılma sürecini bilir. 14 Milli mücadele zorluklarını kavrar. 15 Sevr anlaģmasının yaptırımlarını kavrar. Final Dönemi ve Genel Değerlendirme

12 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme Program Öğrenme Çıktıları Tasarım ve sanat bilgilerini uygulama, temel teknik bilgilerini kullanabilme 2 Tasarım, üretim, tüketim, pazarlama ve kullanım süreç ve sonuçlarını öngörebilme 3 Disiplinler arası çalıģma 4 Tasarım sürecini planlayabilme 5 Tasarım ve sanat bilgilerini uygulama, temel teknik bilgilerini kullanabilme 6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci 7 Etkin iletiģim kurma 8 Tasarım disiplininin yaģam döngüsü içindeki etkilerini yorumlama 9 YaĢam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 10 Çağın sorunlarını kavrayabilme ve sorgulayabilme 11 Mesleki sorumluluk alma 12 Ġki ve üç boyutlu düģünebilme ve ifade edebilme 13 Moda Tasarımı sürecinde ekonomik koģulları değerlendirebilme 14 Tasarımın tarihsel geliģim sürecini yorumlayabilme 15 Görsel algı ve anlatım 16 Yaratıcı problem çözme 17 Profesyonel hassasiyet 18 Moda endüstrisinin beklentilerini karģılayabilecek ürün tasarlayabilme 19 Tasarıma yönelik uygun malzeme seçebilme 20 Kavramsal tema önerileri doğrultusunda koleksiyon hazırlayabilme

13 Ders ĠNGĠLĠZCE I Kod LYDL101 Course ENGLISH I Code LYDL101 Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 3 Ġçerik Ġngilizce Ġçerik Ön KoĢul Ġngilizce ye temel oluģturacak seviyede Ġngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri The course introduces very basic language structures to students in order to enable them to use language accurately and appropriately at a rudimentary level. The program places emphasis on the four language skills; reading, writing, speaking and listening. The course also focuses on improving pronunciation and increasing vocabulary. YOK Ölçme Değerlendirme ve Puanlama Eğitim Öğretim Metotları Haftalık Ders Konuları Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %100) 1,2,3,15,16 1 Present Forms of Be 2 Questions Negatives and Short Answers of BE, Possesive s 3 Present Simple Time 4 Present Simple Questions Negatives and Short Answers 5 There is, There are 6 Prepositions 7 Modal 1 8 Ara Sınav 9 Modals 2 10 Past Simple 11 Past Simple Negatives 12 Count and Uncount Nouns 13 Comparative and Superlative Adjectives 14 Adjectives and Adverbs 15 General Revision Final Dönemi ve Genel Değerlendirme

14 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme Program Öğrenme Çıktıları Tasarım ve sanat bilgilerini uygulama, temel teknik bilgilerini kullanabilme 2 Tasarım, üretim, tüketim, pazarlama ve kullanım süreç ve sonuçlarını öngörebilme 3 Disiplinler arası çalıģma 4 Tasarım sürecini planlayabilme 5 Tasarım ve sanat bilgilerini uygulama, temel teknik bilgilerini kullanabilme 6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci 7 Etkin iletiģim kurma 8 Tasarım disiplininin yaģam döngüsü içindeki etkilerini yorumlama 9 YaĢam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 10 Çağın sorunlarını kavrayabilme ve sorgulayabilme 11 Mesleki sorumluluk alma 12 Ġki ve üç boyutlu düģünebilme ve ifade edebilme 13 Moda Tasarımı sürecinde ekonomik koģulları değerlendirebilme 14 Tasarımın tarihsel geliģim sürecini yorumlayabilme 15 Görsel algı ve anlatım 16 Yaratıcı problem çözme 17 Profesyonel hassasiyet 18 Moda endüstrisinin beklentilerini karģılayabilecek ürün tasarlayabilme 19 Tasarıma yönelik uygun malzeme seçebilme 20 Kavramsal tema önerileri doğrultusunda koleksiyon hazırlayabilme

15 DERS ĠÇERĠKLERĠ Ders TEMEL SANAT EĞĠTĠMĠ I Kod LTMT101 Course FOUNDATION ART EDUCATION I Code LTMT101 Krediler Teori: 0 Uygulama: 4 Kredi: 2 AKTS: 6 Ġçerik Öğrencinin; bakmak, görmek, algılamak bağlamında çevresi ile iliģki kurması temel amaçtır. Görsel algının tasarımdaki yeri uygulamalı olarak ele alınır, irdelenir. Bu bağlamda tasarım öğe ve ilkeleri çeģitli konu baģlıkları altında teorik olarak anlatılır. ÇeĢitli uygulamalar ile gerçekleģtirilir Ġngilizce Ġçerik The main aim is to get students contact with the environment in terms of looking, seeing and perceiving. The importance of visual perception is practiced. Thus, design elements and principles are discussed theoretically in different titles. Ön KoĢul YOK Ölçme Değerlendirme ve Puanlama Eğitim Öğretim Metotları Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 Yıl içi notu %100: (1 Arasınav % Kısa Sınav % Ödev %15) 1, 2, 4, 6, 12, 14, 15 Haftalık Ders Konuları 1.Hafta 2.Hafta 3.Hafta 4.Hafta 5.Hafta 6.Hafta 7.Hafta 8.Hafta 9.Hafta 10.Hafta 11.Hafta 12.Hafta 13.Hafta 14.Hafta Nokta, Çizgi ve Doku Nokta, Çizgi ve Doku Açık-Koyu, IĢık-Gölge Açık-Koyu, IĢık-Gölge, Zıtlık, Denge Ġki ve Üç Boyutlu Form OluĢturarak Kompozisyon Ġki ve Üç Boyutlu Form OluĢturarak Kompozisyon Renk uygulaması Ara Sınav Renk modülü Doku Yorumlarıyla Yüzey OluĢturma Doku modülünü baģarmıģ olmak. Özgün Strüktür Uygulamaları Yapmak Strüktür Uygulamaları Perspektif

16 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme Program Öğrenme Çıktıları Tasarım ve sanat bilgilerini uygulama, temel teknik bilgilerini kullanabilme 2 Tasarım, üretim, tüketim, pazarlama ve kullanım süreç ve sonuçlarını öngörebilme 3 Disiplinler arası çalıģma 4 Tasarım sürecini planlayabilme 5 Tasarım ve sanat bilgilerini uygulama, temel teknik bilgilerini kullanabilme 6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci 7 Etkin iletiģim kurma 8 Tasarım disiplininin yaģam döngüsü içindeki etkilerini yorumlama 9 YaĢam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 10 Çağın sorunlarını kavrayabilme ve sorgulayabilme 11 Mesleki sorumluluk alma 12 Ġki ve üç boyutlu düģünebilme ve ifade edebilme 13 Moda Tasarımı sürecinde ekonomik koģulları değerlendirebilme 14 Tasarımın tarihsel geliģim sürecini yorumlayabilme 15 Görsel algı ve anlatım 16 Yaratıcı problem çözme 17 Profesyonel hassasiyet 18 Moda endüstrisinin beklentilerini karģılayabilecek ürün tasarlayabilme 19 Tasarıma yönelik uygun malzeme seçebilme 20 Kavramsal tema önerileri doğrultusunda koleksiyon hazırlayabilme

17 DERS ĠÇERĠKLERĠ Ders TEMEL TEKSTĠL BĠLGĠSĠ Kod LTMT103 Course FOUNDATION TETILE Code LTMT103 Krediler Teori: 2 Uygulama: 2 Kredi: 3 AKTS: 5 Ġçerik Dokuma Tasarımı için hazırlanacak desenlerin oluģumunda kullanılacak ipliklerin özellikleri ve kumaģa dönüģtürülmesi sırasındaki etkilerinin irdelenmesi amaçlanmaktadır. Ġngilizce Ġçerik The features of the threads which are planned to be used for the patterns of weave and examining the effects of these threads for the fabric. Ön KoĢul YOK Ölçme Değerlendirme ve Puanlama Eğitim Öğretim Metotları Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 Yıl içi notu %100: (1 Arasınav % Kısa Sınav % Ödev %15) 1,2,6,7,13,15,19 Haftalık Ders Konuları 1.Hafta 2.Hafta 3.Hafta 4.Hafta 5.Hafta 6.Hafta 7.Hafta 8.Hafta 9.Hafta 10.Hafta 11.Hafta 12.Hafta 13.Hafta 14.Hafta Tekstil elyaflarının genel sınıflandırılması, geleneksel malzeme ve tekniklerle oluģturulan estetik tasarımların incelenerek sunumu. DokunmamıĢ tekstil, düz dokuma, kirkitli dokuma, örme ve baskıdan oluģan yüzeylerin araģtırılarak incelenmesi ve farkı biçimlerde kullanılmasıyla oluģan yeni yüzeylerin kurguları, uygulamalı çalıģmalar. Tekstil yüzeyinde, biçim oluģturma yöntemleri ve zeminle iliģkilendirilmesine yönelik uygulamalı çalıģmaları. Yapılan uygulamalı çalıģmaların eleģtirisi. Tekstil tasarım ilkelerinin plastik sanatlarla iliģkisi ve çözüm önerisi. Farklı boyutlarda ve malzemelerle oluģturulan doku çalıģmaları. Yüzey tasarımında birim oluģturarak, yüzeyde dağılım biçimleri, genel düzenleme yöntemleri - bütün ve detay iliģkilerinin incelenmesi. Ara Sınav Doğal malzemelerle yüzey birim çalıģmaları. OluĢturulan yüzeyde birimin tekstil tasarım ilkelerine yönelik incelenmesi ve yapılan çalıģmaların eleģtirisi. Tekstil malzemeleri-aksesuarlar ilgili araģtırmalar. Kullanılan aksesuarlarla biçim ve form iliģkilerine yönelik yüzeysel düzenlemeler, örnek dosya oluģturma. Yüzeysel düzenlemelerle oluģturulan, dosya çalıģmaların eleģtirisi. Tasarım ın, anlatım yöntemleri ile özgün tekstil yüzeylerinin oluģtuğu sanatsal çalıģmaların değerlendirilmesi. OluĢturulan yüzeyde birimin tekstil tasarım ilkelerine yönelik incelenmesi ve yapılan çalıģmaların eleģtirisi.,

18 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme Program Öğrenme Çıktıları Tasarım ve sanat bilgilerini uygulama, temel teknik bilgilerini kullanabilme 2 Tasarım, üretim, tüketim, pazarlama ve kullanım süreç ve sonuçlarını öngörebilme 3 Disiplinler arası çalıģma 4 Tasarım sürecini planlayabilme 5 Tasarım ve sanat bilgilerini uygulama, temel teknik bilgilerini kullanabilme 6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci 7 Etkin iletiģim kurma 8 Tasarım disiplininin yaģam döngüsü içindeki etkilerini yorumlama 9 YaĢam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 10 Çağın sorunlarını kavrayabilme ve sorgulayabilme 11 Mesleki sorumluluk alma 12 Ġki ve üç boyutlu düģünebilme ve ifade edebilme 13 Moda Tasarımı sürecinde ekonomik koģulları değerlendirebilme 14 Tasarımın tarihsel geliģim sürecini yorumlayabilme 15 Görsel algı ve anlatım 16 Yaratıcı problem çözme 17 Profesyonel hassasiyet 18 Moda endüstrisinin beklentilerini karģılayabilecek ürün tasarlayabilme 19 Tasarıma yönelik uygun malzeme seçebilme 20 Kavramsal tema önerileri doğrultusunda koleksiyon hazırlayabilme

19 DERS ĠÇERĠKLERĠ Ders DESEN Kod LTMT105 Course PATTERN Code LTMT105 Krediler Teori: 0 Uygulama: 4 Kredi: 2 AKTS: 5 Ġçerik Canlı model ile desen çizimi Ġngilizce Ġçerik Pattern drawing with living model. Ön KoĢul YOK Ölçme Değerlendirme ve Puanlama Eğitim Öğretim Metotları Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 Yıl içi notu %100: (1 Arasınav % Kısa Sınav % Ödev %15) 1,2,4,6,12,14,15 Haftalık Ders Konuları 1.Hafta 2.Hafta 3.Hafta 4.Hafta 5.Hafta 6.Hafta 7.Hafta 8.Hafta 9.Hafta 10.Hafta 11.Hafta 12.Hafta 13.Hafta 14.Hafta Canlı modelden yola çıkarak kağıda yerleģtirme Canlı modelden yola çıkarak kağıda yerleģtirme Farklı çizim tekniklerini öğrenmek Canlı modeli mekan duygusuyla çizmek Canlı modelin el ayak yüz kol bacak kas yapısı gibi detaylarıyla çalıģmak Canlı modelin el ayak yüz kol bacak kas yapısı gibi detaylarıyla çalıģmak Vize Canlı modelin el ayak yüz kol bacak kas yapısı gibi detaylarıyla çalıģmak Çizimde farklı teknikler uygulamak La vie tekniği ile lekesel çalıģmalar yapmak La vie tekniği ile lekesel çalıģmalar yapmak Canlı modeli bir kompozisyon içinde çalıģmak Canlı model çalıģması Final

20 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme Program Öğrenme Çıktıları Tasarım ve sanat bilgilerini uygulama, temel teknik bilgilerini kullanabilme 2 Tasarım, üretim, tüketim, pazarlama ve kullanım süreç ve sonuçlarını öngörebilme 3 Disiplinler arası çalıģma 4 Tasarım sürecini planlayabilme 5 Tasarım ve sanat bilgilerini uygulama, temel teknik bilgilerini kullanabilme 6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci 7 Etkin iletiģim kurma 8 Tasarım disiplininin yaģam döngüsü içindeki etkilerini yorumlama 9 YaĢam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 10 Çağın sorunlarını kavrayabilme ve sorgulayabilme 11 Mesleki sorumluluk alma 12 Ġki ve üç boyutlu düģünebilme ve ifade edebilme 13 Moda Tasarımı sürecinde ekonomik koģulları değerlendirebilme 14 Tasarımın tarihsel geliģim sürecini yorumlayabilme 15 Görsel algı ve anlatım 16 Yaratıcı problem çözme 17 Profesyonel hassasiyet 18 Moda endüstrisinin beklentilerini karģılayabilecek ürün tasarlayabilme 19 Tasarıma yönelik uygun malzeme seçebilme 20 Kavramsal tema önerileri doğrultusunda koleksiyon hazırlayabilme

21 DERS ĠÇERĠKLERĠ Ders TEKSTĠLE BAĞLI EL SANATLARI Kod LTMT 107 (KEÇE-EBRU-BASKI) Course TETILE HANDS CRAFTS (FELT, Code LTMT 107 VEIN,PRINTING) Krediler Teori: 1 Uygulama: 4 Kredi: 3 AKTS: 5 Ġçerik Keçe ve keçecilik ile ilgili temel kavram&terimlerin teorik olarak aktarılması yanı sıra, keçe uygulama temel tekniklerinin tanıtılması Ġngilizce Ġçerik Basic felt implementation techniques, Terms regarding felt and felting. Ön KoĢul YOK Ölçme Değerlendirme ve Puanlama Eğitim Öğretim Metotları Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 Yıl içi notu %100: (1 Arasınav % Kısa Sınav % Ödev %15) 1,2,4,6,12,14,15 Haftalık Ders Konuları 1.Hafta 2.Hafta 3.Hafta 4.Hafta 5.Hafta 6.Hafta 7.Hafta 8.Hafta 9.Hafta 10.Hafta 11.Hafta 12.Hafta 13.Hafta 14.Hafta Keçenin tanımı ve fiziksel özelliklerinin anlatımı. Keçe Tasarımı yapımı Keçe tasarımı Keçe tasarımı Tasarımın Uygulamaya Aktarımı Keçe yapımı Vize Keçe yapımı Keçe yapımı Keçeden farklı teknik çalıģmaları Keçeden farklı teknik çalıģmaları Keçeden farklı teknik çalıģmaları Keçeden farklı teknik çalıģmaları Final

22 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme Program Öğrenme Çıktıları Tasarım ve sanat bilgilerini uygulama, temel teknik bilgilerini kullanabilme 2 Tasarım, üretim, tüketim, pazarlama ve kullanım süreç ve sonuçlarını öngörebilme 3 Disiplinler arası çalıģma 4 Tasarım sürecini planlayabilme 5 Tasarım ve sanat bilgilerini uygulama, temel teknik bilgilerini kullanabilme 6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci 7 Etkin iletiģim kurma 8 Tasarım disiplininin yaģam döngüsü içindeki etkilerini yorumlama 9 YaĢam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 10 Çağın sorunlarını kavrayabilme ve sorgulayabilme 11 Mesleki sorumluluk alma 12 Ġki ve üç boyutlu düģünebilme ve ifade edebilme 13 Moda Tasarımı sürecinde ekonomik koģulları değerlendirebilme 14 Tasarımın tarihsel geliģim sürecini yorumlayabilme 15 Görsel algı ve anlatım 16 Yaratıcı problem çözme 17 Profesyonel hassasiyet 18 Moda endüstrisinin beklentilerini karģılayabilecek ürün tasarlayabilme 19 Tasarıma yönelik uygun malzeme seçebilme 20 Kavramsal tema önerileri doğrultusunda koleksiyon hazırlayabilme

23 DERS ĠÇERĠKLERĠ Ders TEKSTİLE BAĞLI EL SANATLARI (KEÇE- Kod LTMT 107 EBRU-BASKI) Course TETILE HANDS CRAFTS (FELT, Code LTMT 107 VEIN,PRINTING) Krediler Teori: 1 Uygulama: 4 Kredi: 3 AKTS: 5 Ġçerik El ne dayanan sanatsal baskı çeģitleri ve uygulamalarını ürüne dönüģtürebilmek. Ġngilizce Ġçerik Obtaining products with pattern styles of craft. Ön KoĢul YOK Ölçme Değerlendirme ve Puanlama Eğitim Öğretim Metotları Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 Yıl içi notu %100: (1 Arasınav % Kısa Sınav % Ödev %15) 1,2,4,6,12,14,15 Haftalık Ders Konuları 1.Hafta 2.Hafta 3.Hafta 4.Hafta 5.Hafta 6.Hafta 7.Hafta 8.Hafta 9.Hafta 10.Hafta 11.Hafta 12.Hafta 13.Hafta 14.Hafta Temaya uygun desen tasarımı Temaya uygun desen tasarımlarının strafor kalıplara aktarılması Baskı patı hazırlama Yüksek kalıp baskı uygulaması yapma Desenleri folyolara kretuar ile aktarma Folyo kalıplarla baskı Vize Batik çalıģması için malzeme tanıtımı Batik uygulamaları Özel baskı uygulamalarının tanıtılması Kabaran baskı ile uygulama Devore baskı Varak baskı ve baskılı kumaģları ürüne dönüģtürme Final

24 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme Program Öğrenme Çıktıları Tasarım ve sanat bilgilerini uygulama, temel teknik bilgilerini kullanabilme 2 Tasarım, üretim, tüketim, pazarlama ve kullanım süreç ve sonuçlarını öngörebilme 3 Disiplinler arası çalıģma 4 Tasarım sürecini planlayabilme 5 Tasarım ve sanat bilgilerini uygulama, temel teknik bilgilerini kullanabilme 6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci 7 Etkin iletiģim kurma 8 Tasarım disiplininin yaģam döngüsü içindeki etkilerini yorumlama 9 YaĢam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 10 Çağın sorunlarını kavrayabilme ve sorgulayabilme 11 Mesleki sorumluluk alma 12 Ġki ve üç boyutlu düģünebilme ve ifade edebilme 13 Moda Tasarımı sürecinde ekonomik koģulları değerlendirebilme 14 Tasarımın tarihsel geliģim sürecini yorumlayabilme 15 Görsel algı ve anlatım 16 Yaratıcı problem çözme 17 Profesyonel hassasiyet 18 Moda endüstrisinin beklentilerini karģılayabilecek ürün tasarlayabilme 19 Tasarıma yönelik uygun malzeme seçebilme 20 Kavramsal tema önerileri doğrultusunda koleksiyon hazırlayabilme

25 DERS ĠÇERĠKLERĠ Ders TEMEL SANAT EĞĠTĠMĠ II Kod LTMT102 Course FOUNDATION ART EDUCATION II Code LTMT102 Krediler Teori: 0 Uygulama: 6 Kredi: 3 AKTS: 6 Ġçerik Öğrencilerin düģünce ve tasarımlarını iki boyutlu anlatım yeteneği ve becerilerini kazandırmak amacıyla, perspektif, çizgi ve doku, renk bilgisi, renk skalası, strüktür, ıģıkgölge, zıtlık, denge, kompozisyon gibi çalıģmalarla değiģik malzemeler kullanarak yaptıkları irdeleme ve uygulamalar ve canlı modelden anatomi çalıģmalarını kapsar. Ġngilizce Ġçerik The students are aimed to have the ability and skills for 2D presentation of their ideas and designs. It comprises examining, practice and anatomy works with living model by different materials and studies such as of perspective, drawing and colour knowledge, structure, light-shade, contrast, balance, composition, Ön KoĢul YOK Ölçme Değerlendirme ve Puanlama Eğitim Öğretim Metotları Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 Yıl içi notu %100: (1 Arasınav % Kısa Sınav % Ödev %15) 1,2,4,6,12, 14,15 Haftalık Ders Konuları 1.Hafta 2.Hafta 3.Hafta 4.Hafta 5.Hafta 6.Hafta 7.Hafta 8.Hafta 9.Hafta 10.Hafta 11.Hafta 12.Hafta 13.Hafta 14.Hafta Proje gruplarının oluģturulması, konu tespiti ÇalıĢma Programının Öğrencilere duyurulması senaryo geliģtirilmesi Stüdyo ÇalıĢması Stüdyo ÇalıĢması Stüdyo ÇalıĢması Stüdyo ÇalıĢması Stüdyo ÇalıĢması Proje gruplarının oluģturulması, konu tespiti ÇalıĢma Programının Öğrencilere duyurulması senaryo geliģtirilmesi Ara Sınav Stüdyo ÇalıĢması Stüdyo ÇalıĢması Stüdyo ÇalıĢması Stüdyo ÇalıĢması Stüdyo ÇalıĢması Proje teslimi

26 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme Program Öğrenme Çıktıları Tasarım ve sanat bilgilerini uygulama, temel teknik bilgilerini kullanabilme 2 Tasarım, üretim, tüketim, pazarlama ve kullanım süreç ve sonuçlarını öngörebilme 3 Disiplinler arası çalıģma 4 Tasarım sürecini planlayabilme 5 Tasarım ve sanat bilgilerini uygulama, temel teknik bilgilerini kullanabilme 6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci 7 Etkin iletiģim kurma 8 Tasarım disiplininin yaģam döngüsü içindeki etkilerini yorumlama 9 YaĢam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 10 Çağın sorunlarını kavrayabilme ve sorgulayabilme 11 Mesleki sorumluluk alma 12 Ġki ve üç boyutlu düģünebilme ve ifade edebilme 13 Moda Tasarımı sürecinde ekonomik koģulları değerlendirebilme 14 Tasarımın tarihsel geliģim sürecini yorumlayabilme 15 Görsel algı ve anlatım 16 Yaratıcı problem çözme 17 Profesyonel hassasiyet 18 Moda endüstrisinin beklentilerini karģılayabilecek ürün tasarlayabilme 19 Tasarıma yönelik uygun malzeme seçebilme 20 Kavramsal tema önerileri doğrultusunda koleksiyon hazırlayabilme

27 DERS ĠÇERĠKLERĠ Ders KUMAġ YAPI BĠLGĠSĠ I Kod LTMT104 Course FABRIC STRUCTURE I Code LTMT104 Krediler Teori: 0 Uygulama: 4 Kredi: 2 AKTS: 4 Ġçerik Dokuma Tasarımı dersine hazırlanmak için gerekli olan alt yapının verilmesi (yapılacak kumaģın deseninde kullanılacak iplik ve özellikleri, kullanılacak örgü ve özelliklerine ait detaylı bilgilerin aktarımı). Ġngilizce Ġçerik Students are aimed to have a strong background to start weaving design lesson. Ön KoĢul YOK Ölçme Değerlendirme ve Puanlama Eğitim Öğretim Metotları Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 Yıl içi notu %100: (1 Arasınav % Kısa Sınav % Ödev %15) 1,2,4,6,12,14,15 Haftalık Ders Konuları 1.Hafta 2.Hafta 3.Hafta 4.Hafta 5.Hafta 6.Hafta 7.Hafta 8.Hafta 9.Hafta 10.Hafta 11.Hafta 12.Hafta 13.Hafta 14.Hafta Dokuma ve kumaģ üretiminde temel iģlemler Örgü raporu-tahar ve armür Desen tahar ve armür planları arasındaki iliģkiler Tahar çeģitleri Ana ölçüler Beyaz örgüsü ve türevleri Çözgü Ripsi Ara Sınav Kareselrips örgüsü Panama örgüleri Dimi örgüleri Saten örgüleri ve türevleri KumaĢ analizine göre hesapları Uygulama

28 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme Program Öğrenme Çıktıları Tasarım ve sanat bilgilerini uygulama, temel teknik bilgilerini kullanabilme 2 Tasarım, üretim, tüketim, pazarlama ve kullanım süreç ve sonuçlarını öngörebilme 3 Disiplinler arası çalıģma 4 Tasarım sürecini planlayabilme 5 Tasarım ve sanat bilgilerini uygulama, temel teknik bilgilerini kullanabilme 6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci 7 Etkin iletiģim kurma 8 Tasarım disiplininin yaģam döngüsü içindeki etkilerini yorumlama 9 YaĢam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 10 Çağın sorunlarını kavrayabilme ve sorgulayabilme 11 Mesleki sorumluluk alma 12 Ġki ve üç boyutlu düģünebilme ve ifade edebilme 13 Moda Tasarımı sürecinde ekonomik koģulları değerlendirebilme 14 Tasarımın tarihsel geliģim sürecini yorumlayabilme 15 Görsel algı ve anlatım 16 Yaratıcı problem çözme 17 Profesyonel hassasiyet 18 Moda endüstrisinin beklentilerini karģılayabilecek ürün tasarlayabilme 19 Tasarıma yönelik uygun malzeme seçebilme 20 Kavramsal tema önerileri doğrultusunda koleksiyon hazırlayabilme

29 DERS ĠÇERĠKLERĠ Ders TEKSTĠL ve MODA TASARIMINA Kod LTMT106 GĠRĠġ Course INTODUCTION FASHION and Code LTMT106 TETILE DESIGN Krediler Teori: 0 Uygulama: 4 Kredi: 2 AKTS: 4 Ġçerik Tekstil tasarım kavramı, estetik-sanatsal ve uygulama yöntemlerinde, çözüm üretme çalıģmaları. OluĢturulan görsel verilerden figür ve giysi çizimlerinin çeģitli boyama teknikleri kullanılarak illüstre edilmesi ve Teknik çizgi ile kalıp çalıģmasının yapılmasıyla örneklerin oluģturulması. Ġngilizce Ġçerik Generating solutions fort he subjects of the notion of textile design, artistic-aesthetics practice methods. Illustrating figure and clothing drawings obtained from created visual data by using diverse painting techniques and exemplifying by moulding with technical drawing. Ön KoĢul YOK Ölçme Değerlendirme ve Puanlama Eğitim Öğretim Metotları Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 Yıl içi notu %100: (1 Arasınav % Kısa Sınav % Ödev %15) 1,2,6,7,13,15,19 Haftalık Ders Konuları 1.Hafta 2.Hafta 3.Hafta 4.Hafta 5.Hafta Tekstil tasarımı, tekstil tasarımcısı, tasarlananla ilgili kavramların tanımı ve örneklenmesi. Tekstil oluģturma yöntemleri ve farklı tekstil gruplarının genel olarak tanımı. Tekstil oluģturma yöntemleri ve farklı tekstil gruplarının genel olarak tanımı. Farklı tekstil elyaflarının tanımı ve kullanılan bu elyafların oluģturduğu yüzeylerin görsel ve teorik aktarımı. Tekstil tasarımcı adaylarının farklı Tekstil yüzeylerinde kullanılan malzeme ve tekniklerin tanımı. 6.Hafta Konuyla ilgili görsel ve teorik aktarımların değerlendirilmesi ve tartıģılması. 7.Hafta 8.Hafta 10.Hafta 11.Hafta 12.Hafta 13.Hafta 14.Hafta Tekstil tasarımında estetik olasılıklarının belirlemesi gerekli çözümlerin üretilmesi, bilgi ve becerilerinin kazandırılması. Ara Sınav Yüzey tasarımında, zemin ve form iliģkisi. Tasarımın görsel algıda bütünleģmeyi sağlayan gerekliliklerin tanımı. Farklı malzemelerle yüzey oluģturma çalıģmaları. Tasarlanan yüzey örneklerinin değerlendirilip, tartıģılması. Tasarlanan yüzey örneklerinin değerlendirilip, tartıģılması.

30 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme Program Öğrenme Çıktıları Tasarım ve sanat bilgilerini uygulama, temel teknik bilgilerini kullanabilme 2 Tasarım, üretim, tüketim, pazarlama ve kullanım süreç ve sonuçlarını öngörebilme 3 Disiplinler arası çalıģma 4 Tasarım sürecini planlayabilme 5 Tasarım ve sanat bilgilerini uygulama, temel teknik bilgilerini kullanabilme 6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci 7 Etkin iletiģim kurma 8 Tasarım disiplininin yaģam döngüsü içindeki etkilerini yorumlama 9 YaĢam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 10 Çağın sorunlarını kavrayabilme ve sorgulayabilme 11 Mesleki sorumluluk alma 12 Ġki ve üç boyutlu düģünebilme ve ifade edebilme 13 Moda Tasarımı sürecinde ekonomik koģulları değerlendirebilme 14 Tasarımın tarihsel geliģim sürecini yorumlayabilme 15 Görsel algı ve anlatım 16 Yaratıcı problem çözme 17 Profesyonel hassasiyet 18 Moda endüstrisinin beklentilerini karģılayabilecek ürün tasarlayabilme 19 Tasarıma yönelik uygun malzeme seçebilme 20 Kavramsal tema önerileri doğrultusunda koleksiyon hazırlayabilme

31 DERS ĠÇERĠKLERĠ Ders ESTETĠK Kod LTMT108 Course AESTHETIC Code LTMT108 Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 2 Ġçerik Sanat ve tasarım süreçleri arasında iliģki kurma ve analiz. Ġngilizce Ġçerik Skills of relating art and design processes and analysis. Ön KoĢul YOK Ölçme Değerlendirme ve Puanlama Eğitim Öğretim Metotları Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 Yıl içi notu %100: (1 Arasınav % Kısa Sınav % Ödev %15) 1,2,4,6,12,14,15 Haftalık Ders Konuları 1.Hafta 2.Hafta 3.Hafta 4.Hafta 5.Hafta 6.Hafta 7.Hafta 8.Hafta 9.Hafta 10.Hafta 11.Hafta 12.Hafta 13.Hafta 14.Hafta Estetiğin tanımı ve tarihçesi Estetiğin temel ilkeleri ve temel kavramları Estetiğin temel kavramları Estetik kurallar(platon) Estetik kuramlar(aristotales) Yunan roma estetiği Vize Ġslam batı ortaçağı Rönesans aydınlanma Kant Hagel Marx Schopenhauer Nietzsche Adorno Benjamin Heidegger Postmodernzm Final

32 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme Program Öğrenme Çıktıları Tasarım ve sanat bilgilerini uygulama, temel teknik bilgilerini kullanabilme 2 Tasarım, üretim, tüketim, pazarlama ve kullanım süreç ve sonuçlarını öngörebilme 3 Disiplinler arası çalıģma 4 Tasarım sürecini planlayabilme 5 Tasarım ve sanat bilgilerini uygulama, temel teknik bilgilerini kullanabilme 6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci 7 Etkin iletiģim kurma 8 Tasarım disiplininin yaģam döngüsü içindeki etkilerini yorumlama 9 YaĢam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 10 Çağın sorunlarını kavrayabilme ve sorgulayabilme 11 Mesleki sorumluluk alma 12 Ġki ve üç boyutlu düģünebilme ve ifade edebilme 13 Moda Tasarımı sürecinde ekonomik koģulları değerlendirebilme 14 Tasarımın tarihsel geliģim sürecini yorumlayabilme 15 Görsel algı ve anlatım 16 Yaratıcı problem çözme 17 Profesyonel hassasiyet 18 Moda endüstrisinin beklentilerini karģılayabilecek ürün tasarlayabilme 19 Tasarıma yönelik uygun malzeme seçebilme 20 Kavramsal tema önerileri doğrultusunda koleksiyon hazırlayabilme

33 DERS ĠÇERĠKLERĠ Ders TEMEL DĠKĠġ TEKNĠKLERĠ Kod LTMT110 Course FOUNDATION SEWING Code LTMT110 TECHNIQUES Krediler Teori: 0 Uygulama: 4 Kredi: 2 AKTS: 4 Ġçerik Teyel çeģitleri, kenar temizleme ve baskı teknikleri, ilik açma-düğme dikme teknikleri. Ġngilizce Ġçerik Tacking types, edging and printing techniques, buton-hole. Ön KoĢul YOK Ölçme Değerlendirme ve Puanlama Eğitim Öğretim Metotları Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 Yıl içi notu %100: (1 Arasınav % Kısa Sınav % Ödev %15) 1,2,4,6,12,14,15 Haftalık Ders Konuları 1.Hafta 2.Hafta 3.Hafta 4.Hafta 5.Hafta 6.Hafta 7.Hafta 8.Hafta 9.Hafta 10.Hafta 11.Hafta 12.Hafta 13.Hafta 14.Hafta Giysi yapmada kullanılan alet ve makinelerin kullanımı Giysi yapmada kullanılan alet ve makinelerin kullanımı Giysi yapmada kullanılan alet ve makinelerin kullanımı Teknik terim ve kavramların anlatılması DikiĢ makinelerinin anlatılması DikiĢ makinelerinin anlatılması Vize Temel dikiģ bilgisi Temel dikiģ bilgisi Temel dikiģ bilgisi Giysi formları Kesim dikim uygulamaları Kesim dikim uygulamaları Final

34 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme Program Öğrenme Çıktıları Tasarım ve sanat bilgilerini uygulama, temel teknik bilgilerini kullanabilme 2 Tasarım, üretim, tüketim, pazarlama ve kullanım süreç ve sonuçlarını öngörebilme 3 Disiplinler arası çalıģma 4 Tasarım sürecini planlayabilme 5 Tasarım ve sanat bilgilerini uygulama, temel teknik bilgilerini kullanabilme 6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci 7 Etkin iletiģim kurma 8 Tasarım disiplininin yaģam döngüsü içindeki etkilerini yorumlama 9 YaĢam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 10 Çağın sorunlarını kavrayabilme ve sorgulayabilme 11 Mesleki sorumluluk alma 12 Ġki ve üç boyutlu düģünebilme ve ifade edebilme 13 Moda Tasarımı sürecinde ekonomik koģulları değerlendirebilme 14 Tasarımın tarihsel geliģim sürecini yorumlayabilme 15 Görsel algı ve anlatım 16 Yaratıcı problem çözme 17 Profesyonel hassasiyet 18 Moda endüstrisinin beklentilerini karģılayabilecek ürün tasarlayabilme 19 Tasarıma yönelik uygun malzeme seçebilme 20 Kavramsal tema önerileri doğrultusunda koleksiyon hazırlayabilme

35 DERS ĠÇERĠKLERĠ Ders BĠLGĠ ve ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ Kod LSEG106A Course INFORMATION and Code LSEG106A COMMINICATION TECHNOLOGIES Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 3 Ġçerik Bilgisayar Temel Kavramları, Ġnternet ve Servisleri, Windows 7, MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, MS Access kullanımı Ġngilizce Ġçerik Basic computer terms, internet and services of it, Windows 7, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access Ön KoĢul YOK Ölçme Değerlendirme ve Puanlama Eğitim Öğretim Metotları Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 Yıl içi notu %100: (1 Arasınav % Kısa Sınav % Ödev %15) 1,2,4,6,12,14,15 Haftalık Ders Konuları 1.Hafta 2.Hafta 3.Hafta 4.Hafta 5.Hafta 6.Hafta 7.Hafta 8.Hafta 9.Hafta 10.Hafta 11.Hafta 12.Hafta 13.Hafta 14.Hafta Genel Kavramlar ĠĢletim Sistemi ve Dosya Yönetimi Bilgi ve ĠletiĢim Mail, Takvim, Doküman, Günlük MS POWERPOINT - Temel Ayarlar, Sunum OluĢturma, Metin, Görüntüler ve Tablo MS POWERPOINT - Grafik ve Çizim Nesneleri, Ekran Gösterisi Efektleri, Slayt Gösterisi ve Çıktı Hazırlama MS WORD - Kelime ĠĢlemciye Ġlk Adımlar ve Temel ĠĢlemler Ara Sınav MS WORD - Biçimlendirme (Metin, Paragraf, Belge) MS WORD - Nesneler (Tablo, Resim. Görüntü, Grafik) ve Yazdırma MS ECEL - GiriĢ, Hücreler ve ÇalıĢma Sayfaları MS ECEL Biçimlendirme MS ECEL - Biçimlendirme, Formüller ve ĠĢlevler MS ECEL - Grafikler, Sayfa Yapısı ve Çıktıların Hazırlanması

36 Ders TÜRK DĠLĠ II Kod LTRD102 Course TURKISH LITERATURE II Code LTRD102 Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 2 Ġçerik Ġngilizce Ġçerik Ön KoĢul Dil konusunda daha bilinçli ve bilgili olunmasını sağlama This course is the second of a sequence of two courses designed to develop creative writing skills of the students through their own writings in Turkish. It is an active learning course. Students write their own blogs and instructors comment and send feedback about the creativity, content, compositon, grammar, spelling and punctuation of the writing regularly. Türk Dili I dersinden baģarılı olmak Ölçme Değerlendirme ve Puanlama Eğitim Öğretim Metotları Haftalık Ders Konuları Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %100) 1,2,3 1 Film gösterimi ve film üzerinden toplum, birey, sanat, sinema üzerine tartıģma 2 Yapısına göre cümleler 3 Resmi yazıģmalar, resmi yazıģma kuralları, özel yazıģmalar. Bunlar üzerinde somut örneklere dayanan uygulamalar, Türk yazar ve Ģairleri ile ilgili bilgilendirici sunum 4 Yazılı anlatım türleri (makale, köģe yazısı, deneme, eleģtiri, inceleme) 5 Anı, biyografi, otobiyografi, günlük vb. 6 Öykü, roman, tiyatro, senaryo..vb. 7 Destan, efsane ve Ģiir türleri 8 Ara Sınav 9 Dinleme sanatı, güzel konuģma, heyecan kontrolü 10 Etkili sunum teknikleri, öğrenci sunumları, ses, diyalog, diksiyon 11 Sözlü anlatım çeģitleri, hazırlıklı konuģmalar (panel, forum, sempozyum vb.) 12 Mülakat, öğrenci sunumlarından örnekler, öğrenci projelerinin somutlaģtırılması 13 Kısaltmalar, yazım kuralları, noktalama iģaretleri 14 Atasözleri ve deyimler 15 Anlatım bozuklukları Final Dönemi ve Genel Değerlendirme

37 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme Program Öğrenme Çıktıları Tasarım ve sanat bilgilerini uygulama, temel teknik bilgilerini kullanabilme 2 Tasarım, üretim, tüketim, pazarlama ve kullanım süreç ve sonuçlarını öngörebilme 3 Disiplinler arası çalıģma 4 Tasarım sürecini planlayabilme 5 Tasarım ve sanat bilgilerini uygulama, temel teknik bilgilerini kullanabilme 6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci 7 Etkin iletiģim kurma 8 Tasarım disiplininin yaģam döngüsü içindeki etkilerini yorumlama 9 YaĢam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 10 Çağın sorunlarını kavrayabilme ve sorgulayabilme 11 Mesleki sorumluluk alma 12 Ġki ve üç boyutlu düģünebilme ve ifade edebilme 13 Moda Tasarımı sürecinde ekonomik koģulları değerlendirebilme 14 Tasarımın tarihsel geliģim sürecini yorumlayabilme 15 Görsel algı ve anlatım 16 Yaratıcı problem çözme 17 Profesyonel hassasiyet 18 Moda endüstrisinin beklentilerini karģılayabilecek ürün tasarlayabilme 19 Tasarıma yönelik uygun malzeme seçebilme 20 Kavramsal tema önerileri doğrultusunda koleksiyon hazırlayabilme

38 Ders ATATÜRK İLKE ve INKILAPLAR Kod LATA 102 TARİHİ II Course PRINCE. OF ATATÜRK and HISTORY Code LATA 102 OF TURKISH REVOLUTION II Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 2 Ġçerik Ġngilizce Ġçerik Ön KoĢul Atatürk ün eserleri incelenmek suretiyle Cumhuriyetin temel nitelikleri, elde edilen kazanımları anlatılarak Atatürk ilkelerinin değerini kavratmaktır. Ayrıca Türk devriminin tamamlanması evresinde yaģanan siyasi geliģmeleri ve yeni devletin kuruluģ sürecinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Buna ek olarak dersin bir diğer amacı da öğrencilere, Atatürk ün siyasi ve sosyal alanlardaki devrimlerini öğretmektir. To cause Turkish Youth be gained national and moral worthness to their own culture and, to make the students of ĠKÜ enlighted about the threats against the Turkish homeland and the geography of Turkey; by taking learning lessons from Turkish Close History. Atatürk Ġlke ve Ġnkilap Tarihi I dersinden baģarılı olmak Ölçme Değerlendirme ve Puanlama Eğitim Öğretim Metotları Haftalık Ders Konuları 1 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %100) 1,2,3 Türk Ġnkılâbının Nitelikleri ve Hedefleri, Siyasal Alandaki Ġnkılâplar Ġlk Anayasa ve Anayasal DeğiĢiklikler, 2 Cumhuriyet Devrinde Ġlk Siyasi Partiler 3 Hukuk Ġnkılâbı, Eğitim ve Kültür Alanındaki Ġnkılâplar 4 Toplumsal Alandaki ÇalıĢmalar (Tekkelerin Kapatılması, Kıyafet Ġnkılâbı, Soyadı Kanunun Kabulü) 5 Ekonomik Alandaki Atılım ve GeliĢmeler Ara Sınav 9 10 Cumhuriyetçilik 11 Milliyetçilik 12 Halkçılık 13 Devletçilik 14 Laiklik 15 Ġnkılâpçılık Final Dönemi ve Genel Değerlendirme Atatürk Dönemi Türk DıĢ Politikasına Genel Bir BakıĢ, (Lozan BarıĢından Sonra Döneminde Türkiye nin DıĢ Politikaları) Döneminde Türkiye nin DıĢ Politikasındaki GeliĢmeler. (Türkiye nin Milletler Cemiyetine Girmesi, Balkan Antantı, Montreux SözleĢmesi, Sadabat Paktı, Hatay Sorunu) Ġkinci Dünya SavaĢı ve Türkiye (Ġkinci Dünya SavaĢından Sonra Türkiye nin DıĢ Politikası ve Demokrasiye GeçiĢ)

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESĠ GRAFĠK TASARIM BÖLÜMÜ A.Amaçlar Grafik Tasarım Programının temel prensibi, sektörün ihtiyaç duyduğu, teorik ve uygulama altyapısı olan, vizyon sahibi,

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Gazetecilik Bölümü nün temel amacı, basın sektörüne nitelikli ve yetişmiş elemanlar kazandırmaktır. Aynı

Detaylı

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Ulusal/uluslararası bilişim kuruluşlarında bilgisayar mühendisliğinde alanında araştırma-geliştirme yapacak

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI A. Amaçlar Nişantaşı Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programı;

Detaylı

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI A. Amaçlar Dünya yaşamında var olduğumuz ilk günden beri bireylerle iletişim içerisinde bulunmaktayız. İnsanlık tarihinin en

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ A.Amaçlar Reklam ajanslarında sadece kaliteli mal ve hizmet üretmenin ötesinde tasarıma yönelik kalite anlayışı ve hedef kitleler kurulan

Detaylı

1. Muhasebe ve finans alanında yönetim, vergi, uluslararası muhasebe standartları, denetim üretim konularında bilgi sahibidir.

1. Muhasebe ve finans alanında yönetim, vergi, uluslararası muhasebe standartları, denetim üretim konularında bilgi sahibidir. A.Amaçlar Finansal nitelikteki olayları kaydeden, sınıflayıp, raporlayan ve yorumlayan bir bilim dalı olan muhase günümüzde oldukça önem kazanmıştır. Özellikle son yıllarda yaşanan global ekonomik krizler

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ EK.1.BÖLÜM EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Programın amacı, finans ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen,

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEM DÖNGÜSÜ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ *Nişantaşı Üniversitesi* Misyon Vizyon Fakülteler

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI A.Amaçlar Programın amacı hastane öncesi dönemde hasta ve kazazedelere temel ve ileri yaşam desteği verebilen ve muhtemel kritik durumları

Detaylı

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AŞÇILIK PROGRAMI

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AŞÇILIK PROGRAMI T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AŞÇILIK PROGRAMI A. Amaçlar Aşçılık programının temel amacı yiyecek-içecek sektöründe ihtiyaç duyulan kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerilerle donanmış

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMI HAIR CARE AND BEAUTY SERVICES

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMI HAIR CARE AND BEAUTY SERVICES NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMI HAIR CARE AND BEAUTY SERVICES A.Amaçlar Öğrencilerimize gerekli mesleki bilgi ve becerileri kazandırarak bilgilerini

Detaylı

BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ GÖRSEL SANATLAR VE TASARIM BÖLÜMÜ GRAFĠK TASARIMI PROGRAMI

BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ GÖRSEL SANATLAR VE TASARIM BÖLÜMÜ GRAFĠK TASARIMI PROGRAMI BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ GÖRSEL SANATLAR VE TASARIM BÖLÜMÜ GRAFĠK TASARIMI PROGRAMI A. PROGRAM HAKKINDA A.1 Genel Bilgi: Grafik Tasarımı Lisans programının amacı,

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU OPTİSYENLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU OPTİSYENLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ EK.1.BÖLÜM EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU OPTİSYENLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ AMAÇLAR Optisyenlik programı amacı; gözlükçülük alanında çalışacak ana elemanları yetiştirmek.

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİŞ PROTEZ PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİŞ PROTEZ PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİŞ PROTEZ PROGRAMI A.Amaçlar/ Goals Diş Hekimlerine yardımcı olabilecek, laboratuvar aşamalarını yürütebilecek, diş hekimliği protezlerini hazırlayacak nitelikli

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI A.Amaçlar/ Goals Toplumun değişen gereksinimlerini yanıtlayabilecek bilgi ve beceriye sahip elemanlar yetiştirip bu bireylere bilgilerini

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ UNV 13103 ATATÜRK ĠLKELERI VE ĠNKILÂP TARIHI -I 2 0 2 2 Dersin İçeriği:

Detaylı

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı Ders İçerikleri BĠLGĠSAYAR TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ TASARIM VE ANĠMASYON PROGRAMI

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı Ders İçerikleri BĠLGĠSAYAR TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ TASARIM VE ANĠMASYON PROGRAMI DERSĠN ADI DÖNEMĠ 1 SÜRE VE Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı Ders İçerikleri TÜRK DĠLĠ-1 Ü I Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi 2 30 Süresi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi)

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ. BİLGİSAYAR I ENF101 BĠLGĠSAYAR I T 2 U 2 Kredi 3 ETCS 4

DERS İÇERİKLERİ. BİLGİSAYAR I ENF101 BĠLGĠSAYAR I T 2 U 2 Kredi 3 ETCS 4 DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL BİLGİSAYAR I ENF101 BĠLGĠSAYAR I T 2 U 2 Kredi 3 ETCS 4 Temel kavramlar Windows 7,8 iģletim sistemi Microsoft Word 2010, 2013 kelime iģlem programı Microsoft Excel 2010, 2013

Detaylı

SĠSTEM MÜHENDĠSLĠĞĠ DOKTORA (Ph.D.) PROGRAMI BĠLGĠ PAKETĠ

SĠSTEM MÜHENDĠSLĠĞĠ DOKTORA (Ph.D.) PROGRAMI BĠLGĠ PAKETĠ SĠSTEM MÜHENDĠSLĠĞĠ DOKTORA (Ph.D.) PROGRAMI BĠLGĠ PAKETĠ Amaçlar: Sistem Mühendisliği Doktora Programı, 1. Sistem Mühendisliği kapsamındaki alanlarda bilgi üretimine katkıda bulunan özgün çalıģmalar yapabilen,

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (N.Ö)

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (N.Ö) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (N.Ö) Afyon Kocatepe Ünivesitesi Kamu Yönetimi Bölümü 8.08.008 de Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı nın 39 sayılı kararı

Detaylı

1.YARIYIL DERS BĠLGĠ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

1.YARIYIL DERS BĠLGĠ FORMU. Okul Eğitimi Süresi DERSĠN ADI DÖNEMĠ 1 SÜRE VE 1.YARIYIL DERS BĠLGĠ FORMU TÜRK DĠLĠ-1 Ü BĠLGĠSAYAR CILIĞI I Zorunlu Meslek i Seçmeli Okul Eğitimi 2 30 (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) Kredisi (1kredi=25-30 saat)

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 Çerkezköy/Tekirdağ, Ocak 011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 TeĢekkür... 1 1. GiriĢ... 1.1. Dokümanın

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat MATEMATİK I Ön Koşul Dersleri YOK 0301201 0302201 Kredi AKTS 1 4+0 4 5 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

BAYBURT ÜNIVERSITESI BOLOGNA SÜRECI UYUM ÇALISMALARI. PROGRAM ÇIKTILARI DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA ve ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESAPLAMA KILAVUZU

BAYBURT ÜNIVERSITESI BOLOGNA SÜRECI UYUM ÇALISMALARI. PROGRAM ÇIKTILARI DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA ve ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESAPLAMA KILAVUZU BAYBURT ÜNIVERSITESI BOLOGNA SÜRECI UYUM ÇALISMALARI PROGRAM ÇIKTILARI DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA ve ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESAPLAMA KILAVUZU Bayburt Üniversitesi Aralik, 2010 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa Ġçindekiler..

Detaylı

ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL

ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL EK-2 ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL TEMEL TASARIM I (4-4) 6 Tasarımın temel kavramları, elemanları ve ilkelerine giriģ. Nokta, çizgi, düzlem, hacim, doku, renk,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Ülkemizde hizmet sektörü ülke ekonomisi ve istihdam açısından her alanda önemli bir yere sahiptir. Büro yönetimi

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Ders Planı. Hazırlık Sınıfı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Ders Planı. Hazırlık Sınıfı Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Ders Planı Hazırlık Sınıfı Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN ADI T U K AKTS DERSİN ADI T U K AKTS ĠĢletme Bilimlerine GiriĢ 3 0 3 5 Yönetim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ BiliĢim sektörü firmaları, hizmetleri ile ülke ekonomisine maddi gelir ve istihdam açısından önemli

Detaylı