Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 07-Aralık-2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 07-Aralık-2009"

Transkript

1 Şirket HaberleriEYE AKALT AKIPD BAGFS Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 12:11 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : ,00 Mevcut Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : ,00 Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : ,33 Bedelli Artırım Tutarı (TL) : 0 Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL) : 0 Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL) : 0 Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) : 0 Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) : 0 Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin Kısıtlama : Yok Rüçhan Haklarının Kısıtlanması Durumunda Bu Payların Satışına İlişkin Açıklama : - Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama : - Bedelsiz Artırım Tutarı (TL) : ,33 Temettüden (TL) : 0 İç Kaynaklardan (TL) : ,33 Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları T.A.Ş ile devralma suretiyle birleşme nedeniyle : ,33 Bedelsiz Artırım Oranı (%) : 36,91 Ana Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgi (varsa) : - Yönetim Kurulumuzca alınan tarihli karar uyarınca: 1- Şirketimiz tarafından Aksu İplik Dokuma Ve Boya Apre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifi ile birlikte kül halinde devralınması ve adı geçen şirketin infisahı sureti ile bu şirketle birleşilmesine ilişkin olarak hazırlanan ve genel kurulumuzca da onaylanan Birleşme Sözleşmesi çerçevesinde; Şirketimizin mevcut ,00-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi ,00-TL'den ,33-TL'ye artırılmış ve artırılan ,33-TL'lik sermaye tutarı Aksu İplik Dokuma Ve Boya Apre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi'nin birleşme sonucunda intikal eden ve Beyoğlu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2009/65 D.İş sayılı dosyası kapsamında alınan bilirkişi raporu ile belirlenen özvarlığından karşılanmış olup, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin ,00-TL'den ,33-TL'ye artırılması işleminin tamamen ve usulüne uygun olarak tamamlandığının tespiti çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli bildirimin yapılmasına, 2- Birleşme neticesinde yapılan ,33-TL tutarındaki sermaye artırımı nedeni ile ihraç edilecek payların Kurul kaydına alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine ve yeni sermaye tutarının Ticaret Sicilinde tescil edilebilmesi için gerekli belgenin talep edilmesine, 3- Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli belgenin alınmasını takiben 10 gün içinde şirketin çıkarılmış sermayesinin ,33-TL olduğunun Ticaret Siciline tescili için gerekli işlemlerin yapılmasına, 4- Birleşme nedeni ile kayıtlı sermaye tavanı içerisinde yapılan sermaye artırımında ihraç edilecek ,33-TL tutarında adet hamiline payın ve ayrıca birleşme neticesinde Şirketimize intikal eden Aksu İplik Dokuma Ve Boya Apre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi'nin aktifindeki Şirketimize ait ,43-TL tutarında adet payın; toplamda ,76-TL tutarındaki adet payın devrolan şirketin hissedarlarına 1'e 0, değiştirme oranında bedelsiz olarak kayden verilmesi ile ilgili olarak hazırlanan duyuru metninin onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına, 5- Bedelsiz pay dağıtımı işlemi için bir süre sınırlaması olmadığına ve pay dağıtımı ile ilgili olarak SPK'ca onaylanacak duyuru metninin ilan edilmesine, 6- Birleşme nedeni ile Aksu İplik Dokuma Ve Boya Apre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi hissedarlarına verilecek payların kaydi olarak dağıtımı konusunda Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına, Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 11:42 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: İhracat siparişi MEKATRADE ve TEOTRADE firmalarından İtalya, Latin Amerika ve Suriye'ye ihraç edilmek üzere toplam ,- USD tutarında ton Amonyum Sülfat (AS) Gübresi ve ton Di Amonyum Fosfat ( DAP ) Gübresi siparişi

2 BRKO CEYLN CEYLN CLEBI alınmıştır. Sevkiyatlara Aralık ayında başlanıp, Ocak 2010' da tamamlanacaktır. Ödemeler mal mukabilidir. Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Tic. ve San. A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 16:49 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Birleşme Talebinin SPK Tarafından Olumlu Karşılanması Yönetim Kurulumuzun, tarih ve 7 sayılı kararı gereğince Birko Koyunlu Halı Tekstil Sanayi A.Ş nin tüm aktif ve pasifi ile bir bütün olarak TTK ve 451, kurumlar vergisi kanunun 19 ve 20. Maddeleri ve SPK ' nın Seri: I No:31 sayılı birleşme işlemlerine ilişkin esaslar tebliği hükümleri çerçevesinde birleşme talebimiz SPK 'nın tarih ve 34/1015 sayılı toplantısında olumlu bulunmuştur. SPK nın bu konudaki görüşünü içeren yazı ekte sunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu nun söz konusu yazısı internet sitemizin Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında ve KAP ta yayınlanmaktadır. Ceylan Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 13:17 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Çalışan Sayısındaki Artış Çalışan sayımız Ayhan Öztürk'ün Genel Müdür olarak atanması ve mali işlerde çalışmaya başlayan personelimizle birlikte 1 kişiden 3 kişiye çıkmıştır. Ceylan Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 11:53 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Şirket ortağı Ayhan Öztürk'ün Genel Müdür olarak atanması ve imza sirküleri 07 Aralık 2009 tarihli 259 karar sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; a) Ayhan Öztürk'ün Genel Müdür olarak atanmasına, b) Sirküler 1- Şirket Genel Müdürü Ayhan Öztürk şirket kaşesi altına atacağı imzasıyla şirketin her türlü temsiline selahiyattar olmak üzere, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ile yapılacak tüm iş ve işlemleri herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın yapmaya, şirket adına her türlü borçlanma, ilzam, taahhüt altına girmeye, kambiyo senetlerini imzalamaya, şirketin kanuni ve mesleki temsili ve sair kuruluşlarda temsili sözleşmeler yapılması, gayrimenkul alımı, satışı, her türlü ayni hakların şirket lehine tesisi, kat mülkiyeti ve irtifakı tesisi, devri, kazanılması yetkisini haiz olarak münferiden bu yetkilerin tamamını kullanabilir. 2- Şirketin düzenlediği çeklere, kambiyo senetlerine ve banka talimat mektuplarına Genel Müdür Ayhan Öztürk'ün münferit olarak imza atması karara bağlanmıştır. 3- Şirkete düzenlenen her türlü çek ve kambiyo senedini ciro etmeye, bu hususlardan dolayı kanunen ve idareten yapılabilecek işleri ifaya, şirket kaşesi altına atacağı münferit imzasıyla yetkili olmak üzere Ayhan Öztürk'ün seçilmesi Yönetim Kurulu'nca karara bağlanmıştır. 4- Şirketin tüm bakanlıklarda, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve bunlara bağlı kurum ve kuruluşlarda, T.C.Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü ve buna bağlı Başmüdürlükler ve bunlara bağlı Gümrüklerde, Sanayi Odaları, Vergi Dairelerinde, Defterdarlıklarda, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, İhracatçı Birlikleri, Kambiyo Müdürlükleri, Konsolosluklarda iş takibi yapmaya, depozito ve teminatları yatırmaya, çözmeye, evrak alıp vermeye ve bu hususlarla ilgili evrakları ve dilekçeleri münferit olarak imzalamaya Ayhan Öztürk'ün yetkili olması, Yönetim Kurulu'nca karara bağlanmıştır. 5- Factoring Şirketleri ve bankalarda iş takibi yapmaya, factoring dilekçe ve faturalarını münferit olarak imzalamaya Ayhan Öztürk'ün yetkili olması, Yönetim Kurulu'nca karara bağlanmıştır. 6- Şirketin satış faturalarını ve SSK işe giriş ve çıkış bildirgelerini şirket kaşesi altına Genel Müdür Ayhan Öztürk'ün münferit olarak imzalaması Yönetim Kurulunca karara bağlanmıştır 7- Genel Müdür Ayhan Öztürk bütün bu yetkilerini avukat, vekil tayini, mümessiller eliyle kullanabilir. 8- İşbu sirkülerin tescil ve ilanına, eski sirkülerin ve yetkilerinin kaldırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Çelebi Hava Servisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 16:21 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimiz, tarihinde, İspanya'da başlıca Barselona, Madrid, Bilbao, Palma de Mallarco ve Santiago olmak üzere toplam 22 havalimanında yer hizmetleri faaliyetleri yürütmekte olan İspanya'da mukim Newco Airport Services firmasının sermayesini oluşturan hisselerinin tamamını (%100'ünü) satınalmak için bağlayıcı olmayan teklif vermiştir. Bağlayıcı olmayan teklifin kabul edilmesi halinde Newco Airport Services firması ile detaylı inceleme ve hisse satın alma görüşmelerine başlanılacaktır itibariyle Newco Airport Services'in çalışan sayısı 2450 kişi ve yer hizmetleri verdiği uçak sayısı 103 bin'dir. İspanya, İngiltereden sonra Avrupanın en yoğun hava trafiğine sahip ülkesi olup söz konusu şirket ülkenin en büyük havalimanlarında faaliyet göstermektedir.

3 DENIZ DITAS DOGUB GARAN GEDIZ GEDIZ TEBNK HALKB HALKB Denizbank A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 18:28 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Milas Şube Adres Değişikliği Bankamız Milas Şubesinin adresi değişmiş olup, şubemiz faaliyetlerine İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı Damla Apt. No:44/1 Milas/Muğla adresinde devam edecektir. Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 12:30 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Satış Pazarlama Genel Müdür Yrd (BYP iş birimi) İşten Ayrılma Şirketimizde Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı (Yedek Parça İş Birimi) görevini yürüten Serdar ASLAN tarihinde kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır. Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden aynı Tebliğ'in 21 ve 22. maddelerine göre istenen açıklamaya cevaben gönderdiği tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 12:03 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Olağandışı Fiyat Ve Miktar Hareketleri Hk Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağındışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII No 54 sayılı Özel Durumların Kamuya açıklanmasına ilişkin Tebliğinin 21 ve 22. maddelerine göre henüz kamuya açıklanmamış Özel Durum bulunmamaktadır. T. Garanti Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 17:31 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Atatürk Bulvarı/ Eskişehir Şb-Saydam Caddesi-Viranşehir Şube Açılışı Bankamızın aşağıda belirttiğimiz şubeleri 07 Aralık 2009 tarihi itibariyle faaliyete başlamıştır. Açılan Şubelerimiz Adresi Atatürk Bulvarı/ Eskişehir Şubesi Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı No:18/B Odunpazarı / Eskişehir Saydam Caddesi Şubesi Kocavezir Mahallesi Saydam Caddesi No:4/A Seyhan / Adana Viranşehir Şubesi Kışla Mahallesi Ceylanpınar Caddesi No:104 Viranşehir / Şanlıurfa Gimsan Gediz İplik ve Mensucat Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 10:49 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: İst. 7. Asliye Tic. Mahkemesi 2005/397 E. No lu Dava Seyri Hk. Şirketimizin davacı bulunduğu İstanbul 7.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2005/397 E.sayılı dosyası üzerinden Şirket Yönetim ve Denetim Kurulu eski üyeleri ile Eski Genel Müdür Yardımcısı aleyhlerinde tarihinde açılmış olan mali mesuliyet davasının tarihli celsesinde; Ek Bilirkişi Raporu incelemesinin günü saat 13:30'da yapılmasına ve duruşmanın tarihine bırakılmasına karar verildi. Gimsan Gediz İplik ve Mensucat Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 11:10 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: TEB A.Ş Aleyhine Açılmış Olan Tazminat Davası İst. 11. Asliye Tic. Mah. 2009/524 E. Sayılı Dosya Hk. Şirketimiz tarafından İstanbul 11.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2009/524 E.sayılı dosyası üzerinden Türk Ekonomi Bankası A.Ş aleyhinde tarihinde açılmış olan tazminat davasının tarihli ilk duruşmasında; Davalı vekillerine delil listelerini ve belgelerini ibraz etmeleri için 20 günlük kesin süre verilmesine ve bununla birlikte diğer delillerin celbine, bu nedenle duruşmanın tarih saat 15:30'a ertelenmesine karar verilmiştir. Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 14:33 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Şube Açılışı Bankamızca; hizmet lokali olarak tespit edilen, Merkez Mah. Hürriyet Bulvarı No:72 Yakuplu-Beylikdüzü/İstanbul adresinde "Yakuplu Şubesi/İstanbul" ismi ile tarihinden itibaren 1 şube faaliyete başlamıştır. Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 16:25 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Dünya Bankası Kredisi Orjinal Açıklamanın Tarihi: Değişen Konularla İlgili Bilgiler: Tutar ve Tarih tarihinde yapılan özel durum açıklamamızda; Dünya Bankası'ndan kaynak teminiyle ilgili görüşmelerin

4 ISAMB ISYAT KERVT PRKAB yapıldığı belirtilmişti. Bankamız, tarihinde Dünya Bankası ile imzalanacak anlaşma neticesinde 250 milyon USD tutarında kaynak temin edecektir. Kredinin vadesi, kullandırım koşulu ve faiz oranı ise kesinleştiğinde ayrıca bildirilecektir. Işıklar Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden aynı Tebliğ'in 21 ve 22. maddelerine göre istenen açıklamaya cevaben gönderdiği tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 14:01 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hk. Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya açıklanmasına ilişkin Tebliğinin 21 ve 22. maddelerine göre henüz kamuya açıklanmamış Özel Durum bulunmamaktadır. İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 13:36 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Kayıtlı sermaye tavan artırımı Şirketimizin 7 Aralık 2009 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, TL olan kayıtlı sermaye tavanının TL'ye yükseltilmesine bu sebeple ana sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 11. maddesinin değiştirilmesine ve konuyla ilgili her türlü işlemin yürütülmesi için Şirketin yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 09:14 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: İştirakler Bilindiği gibi Şirketimiz Kerevitaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş.' nin bankalara olan borçlarının tasfiye planına ( FYYS'ye) daha önce bağlı olduğumuz Merzeci Holding Grubu şirketleri de dahildir. Bu Şirketlerden Mersu ve Ancoker'in tesisleri, Bursa Akçalarda mevcut tesislerimizin bitişiğinde olup FYYS anlaşmasının öncesinden bu yana uzunca bir süredir şirketimiz tarafından kiralık olarak kullanılmaktadır. Dondurulmuş gıda ürün kategorilerimizin bir kısmının üretimini yaptığımız bu tesislerin kesintisiz ve yüksek imkanlarla tarafımıza hizmet etmesini emniyet altına almak adına ; 1. Mersu Hisselerinin (Bugün hisseler Merzeci Holding ve Merzeci Ailesine aittir.) tamamını, üzerinde bugün itibariyle meri olan takyidatları ile birlikte sabit varlıklarının tamamının mülkiyetini, 2. Ancoker Hisselerinin (Bugün hisselerin %45 Şirketimiz Kerevitaş'a, % 50'si Merzeci Holding ve kalan % 4,99'u Mersu'ya aittir.) Merzeci Holding'e ait olan %50'sini ve üzerinde bugün itibariyle meri olan takyidatları ile birlikte sabit varlıklarının mülkiyetini, Şirketimiz Kerevitaş'a almak, bunun karşılığında bugün atıl olarak kullanılan maliki olduğumuz Avcılar idari ve depo binalarının bulunduğu alanı ve teferruatını şirketimizin nakit akış dengesini bozmamak adına Merzeci Holding'e ve yine Merzeci Holding'in banka borçlarına müteselsil kefil, müteselsil borçlu olmamız sebebiyle bu borçların karşılığı bedel yerine borcun tarafımıza devri ile anılan Şirketlerin Hisse değeri karşılığı kapatılması için taraf şirketler prensip olarak anlaşmışlardır. Bu anlaşmanın yapılabilirliği Alacaklı Bankalar Konsorsiyumunun onayı, Sermaye Piyasası ve Rekabet Kurumlarının tensip ve onayları ile geçerlilik kazanacaktır. Mevcut durumda tesislerinin kiralanması dışında ticari bir faaliyeti olmayan Mersu ve Ancoker şirketlerinin Maddi Duran Valıklarının Ekspertiz değeri, yine aynı şirketlerin maddi duran varlık değerlemesi sonrası oluşacak değeri ile alacak ve borç durumunun da dahil olduğu net defter değerleri, Kerevitaş'ın atıl olarak kullandığı Avcılar yerleşkesinin ekspertiz değeri ve Merzeci Holding'in devir günü bankalara olan borçlarının kabaca yapılan hesaplamalarda birbirlerine yakın tutarlar olduğu tespit edilmiştir. Bu hesaplamalar ilgililerin görüşlerine göre yenilenebilecektir. Şirketimiz üretim, satış, dağıtım ve pazarlama operasyonlarının sekteye uğratılmadan devamına, FYYS borçlarının ifasına, nakit akış dengesinin bozulmamasına yardımcı olunması için gerçekleştirilmesi düşünülen sözkonusu gayrimenkul ve borç devirleri anlaşmasının ilgili tüm taraflara hayırlı olmasını dileriz. Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 11:55 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No: 54) Uyarınca Yapılan Açıklamadır. Orjinal Açıklamanın Tarihi: Kasım 2009 tarihli özel durum açıklamamızda 8 Aralık 2009 tarihinde T.C. Gelirler İdaresi Başkanlığı Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Denetim Grup Müdürlüğü ile Şirketimiz arasında tarhiyat öncesi uzlaşma görüşmesinin yapılacağı bildirilmişti. Ancak Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği'nin 12. maddesinin üçüncü fıkrasına göre "tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunan mükellef, tayin edilen uzlaşma gününden önce yazılı olarak inceleme raporunu düzenleyene veya komisyona sekreterya hizmeti veren birime bu talebinden vazgeçtiğini bildirebilir. Bu durumda mükellef tarhiyat öncesi uzlaşma istememiş gibi işlem tesis edilir" hükmüne yer verilmiştir. Şirketimiz bu yönetmelik hükmüne istinaden,

5 SAGYO TAVHL TCELL TEKST TIRE TKBNK tarhiyat sonrası uzlaşma hakkımız saklı kalmak üzere Ocak-Aralık 2004 KDV vergilendirme dönemleri için tarhiyatı önerilen tüm vergiler ile kesilmesi öngörülen tüm cezalar konusunda tarhiyat öncesi uzlaşma talebinden vazgeçtiğini T.C. Gelirler İdaresi Başkanlığı Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Denetim Grup Müdürlüğü'ne bugün yazılı olarak bildirmiştir. Sağlam Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihinde gelen tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 13:54 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Genel Müdür Ataması Şirketimizde genel müdür olarak görev yapan M. Mustafa Gültekin emekli olmak suretiyle ayrılmaya karar vermiştir. Genel müdürlük görevine Hakan Eren vekalet edecektir. Tav Havalimanları Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 08:31 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Tunus Enfidha Havalimanı'nın Faaliyete Başlaması TAV Havalimanları Holding'in %85 payla iştirak ettiği, TAV Tunise SA'nın Mayıs 2047'ye kadar işletme hakkına sahip olduğu Enfidha Zine El Abidine Ben Ali Uluslararası Havalimanı işletme faaliyetine başlamıştır. İnşaatına 24 Temmuz 2007'de başlanılan Enfidha Zine El Abidine Ben Ali Uluslararası Havalimanı için yaklaşık 500 milyon Avro yatırım gerçekleşmiştir. Enfidha Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesi ilk etapta 7 milyon seviyesindeyken, işletme süresince yürütülecek yatırımlarla yolcu kapasitesi kademeli olarak 22 milyona çıkarılacaktır. Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 13:52 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Vergi Tarhiyatı için teminat talebi Orjinal Açıklamanın Tarihi: Değişen Konularla İlgili Bilgiler: Teminat Talebi 25/11/2009 tarihinde kamuya yaptığımız özel durum açıklamasında, şirketimize tebliğ edilen 2004 yılı Vergi İnceleme Raporuna göre; Şirketimiz tarafından distribütörlere yapılan ön ödemeli kart satışlarında iskonto uygulandığı ve Özel İletişim Vergisinin (ÖİV) iskonto sonrası tutarlar üzerinden hesaplandığı gerekçesiyle tarafımıza 35,9 milyon TL tutarında vergi aslı ve 53,8 milyon TL vergi ziyaı olmak üzere toplam 89,7 milyon TL tutarında vergi tarhiyatı yapıldığını belirtmiştik. 04/12/2009 tarihinde şirketimize Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından tebliğ edilen bir bildirime göre, Şirketimizden 35,9 milyon TL tutarında vergi aslı, 53,8 milyon TL vergi ziyaı ve de 62,6 milyon TL gecikme faizi olmak üzere; toplam 152,3 milyon TL tutarında teminat talep edilmiştir. Şirketimiz talep edilen teminat tutarını 15 gün içerisinde temin edecek ve 30 gün içerisinde de gerekli hukuki yollara başvuracaktır. Tekstil Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 08:49 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Asılsız Haber Hakkında 06 Aralık 2009 tarihli Habertürk Gazetesi'nde çıkan ''7 Yıldızlı Sungate Port Royal Oteli Tekstilbank'a Geçti'' haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu otelin sahibi veya işletmecisi şirketlerle herhangi bir kredi ilişkimiz bulunmamaktadır. Kamuoyuna duyurulur. Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayi A.Ş. nin Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden aynı Tebliğ'in 21 ve 22. maddelerine göre istenen açıklamaya cevaben gönderdiği tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 11:53 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Olağanüstü fiyat hareketleri hakkında. Sayın Borsamız Seri:VIII ve No:54 Sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliğ'in 17 maddesine istinaden, Şirketimize ait hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı ile ilgili Şirketimizden açıklama talep etmiştir. Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII ve No:54 Sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliğ'in 21. ve 22. maddeleri kapsamında bulunan yada Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Rehber' de örnekseme yoluyla beyan olunan ve bunlara benzer tüm hallere ilişkin olarak, işbu hallerin vukuunu takiben derhal kamuya açıklama yapmaktadır. Bu muvacehede açıklanması lazım gelipte, kamuya açıklanmamış hiçbir bilgi bulunmamaktadır. T. Kalkınma Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

6 TKFEN TUMTK VKING tarihinde saat 16:37 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Genel Müdür Yardımcısı Atanması 06/12/2009 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2209/11421 sayılı Kararla, açık bulunan Bankamız Genel Müdür Yardımcılığına İrfan Yaşar'ın atanması 4456 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür. Tekfen Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 17:53 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Finansal Duran Varlık Edinilmesi Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı : Tümteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Tekstil Ürünleri İmalatı Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu : Borsa dışında alım İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : Edinme Koşulları : Peşin, nakit Edinilen Payların Nominal Tutarı : Beher Payın Alış Fiyatı : 1 TL Toplam Tutar : Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) : 7,45 Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) : 7,45 Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%) : 7,45 Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : 0,21 Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Yoktur Çağrıda Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı : Hayır Çağrıda Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı : Hayır Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı : Eurobank Tekfen A.Ş. Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği : İştirak Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Sözleşme eki taahhütname Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Düzenlenmemiştir Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : Daha önce verilen taahhüt kapsamında işlem yapılmıştır. Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar : - İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : - İlgi: Şirketimizin ilk defa halka arz edilen bin YTL nominal değerli paylarının satışı ile ilgili izahnamenin 7. Bölüm 19. Maddesi ile 5. Bölüm 16. Maddesi'nde yer alan açıklamalar. Şirketimizin Yönetim Kurulu tarihli toplantısında, Tekfenbank A.Ş.'nin (Banka) %70 oranında hissesinin Eurobank EFG Holding (Luxembourg) SA'ya satışında, Şirketimiz ile TST International Finance SA Luxembourg ve Eurobank EFG Holding (Luxembourg) SA arasında 16 Mart 2007 tarihinde imzalanan hisse alım-satım sözleşmesinin eki olarak verilen taahütname kapsamında, Banka'nın portföyünde bulunan adet Tümteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Tümteks) hissesinin şirketimiz tarafından beher hissenin nominal değeri üzerinden toplam TL'na satın alınmasına ve bu işleme bağlı olarak, daha önce ilgi izahname maddelerinde de belirtildiği üzere, yukarıda belirtilen hisse alımına ilişkin olarak 30 Mayıs 2007'de Banka'ya verilen ve tamamı için daha önce karşılık ayrılmış olan TL tutarındaki nakit teminat karşılığı Amerikan Doları'nın Şirketimize iadesinin teminine karar verilmiştir. Tümteks'in sermayesinin %7,45'ine tekabül eden söz konusu hisselerin Borsa dışında alım satımına ilişkin işlemler bugün itibariyle tamamlanmıştır. Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 11:54 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

7 ZOREN Şirketimizin Pazartesi günü, saat 10:30'da Efes İşhanı 1379 Sok. No.57/1-A K.7 Alsancak /İZMİR adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında; 1-Şirketin tarihli bağımsız denetimden geçmiş ve genel kurulca onaylanmış finansal tablolarında yeralan TL tutarındaki geçmiş yıl zararlarından kaynaklanan bilanço açığının TL.lık kısmının sermayenin azaltılması yoluyla kapatılmasına, 2-Yapılacak sermaye azaltımında tarihli sınırlı bağımsız denetimden geçmiş mali tabloların esas alınmasına ve ''Payların İptal Edilmesi'' yönteminin uygulanmasına, 3- Yapılacak sermaye azaltımının TL. olmasına ve bu suretle Şirket sermayesinin TL'den TL'ye düşürülmesine, 4-Ana Sözleşme'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin; Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 33/943 sayılı kararı çerçevesinde tarihli uygun görüş yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan tarih 5892 sayılı izin yazısı doğrultusunda değiştirilmesine, 5-Ana Sözleşme'nin "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3. Maddesinin; Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 33/943 sayılı kararı çerçevesinde tarihli uygun görüş yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan tarih 5892 sayılı izin yazısı doğrultusunda değiştirilmesine, karar verilmiştir. Genel kurul toplantı tutanağı internet sitemizin Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında ve KAP ta yayınlanmaktadır. Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 14:18 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: OD tarihli özel durum açıklamamız Daha önce tarihli KAP bildirimimiz ile kamuya duyurmuş olduğumuz Zorlu Enerji Grubu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Rotor Elektrik Üretim'in Osmaniye'de inşası devam eden rüzgar santralinin toplam 22,5 MW kapasiteli dokuz rüzgar türbininin de geçici kabulleri yapılmıştır. Böylece daha önce üretime başlayan 14 türbinle birlikte enerji üreten türbinlerimizin sayısı 23'e, santralimizin üretim kapasitesi ise 35 MW'tan 57,5 MW'a ulaşmıştır. Borsa Başkanlığı Duyuruları tarihinde sermaye artırımı ve/veya temettü ödemesi nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek, Yeni sırası açılacak/kapanacak hisse senedi bulunmamaktadır. İMKB DERİNLİKLİ VERİ YAYINI KULLANICI SAYILARI KASIM 2009 İMKB Hisse Senetleri Piyasası İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Sayısı Yurt içi toplam kullanıcı sayısı Yurt dışı toplam kullanıcı sayısı

8 Takasbank A.Ş. Para Piyasası Borsa Bülteni

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] :26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] :26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 07.05.2010 17:26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No: 16 Yapılan Açıklama Güncelleme

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :01:24 Özel Durum Açıklaması (Genel)

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :01:24 Özel Durum Açıklaması (Genel) UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] 28.03.2012 18:01:24 Ortaklığın Adresi : UŞAK BANAZ KARAYOLU 26 KM BANAZ / UŞAK Telefon ve Faks No. : 0276 326 2001/0276 326 2010 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle

Detaylı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. / OSTIM [] :33:30 Özel Durum Açıklaması (Genel)

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. / OSTIM [] :33:30 Özel Durum Açıklaması (Genel) / OSTIM [] 02.05.2012 163330 1 Sıtkı 2 Abdullah 02.05.2012 163204 02.05.2012 163320 100. Yıl Bulvarı, No 99/90, Ostim - Telefon ve Faks No. 312 385 34 09-312 385 24 19 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı 25/01/2012 Özet Bilgi: Şube Kapanışı Bankamızın 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamızın Bahreyn Şubesi'nin kapatılmasına, bu çercevede gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 26/12/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ARÇELİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 26/12/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-54957 ARÇELİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 26/12/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72.

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72. HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Esas Sözleşme Tadili Tarih:30/12/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul Telefon ve Faks Numarası

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. / EMKEL [EMKEL] :24:41 Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. / EMKEL [EMKEL] :24:41 Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. / EMKEL [EMKEL] 04.02.2010 17:24:41 Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : ESENBOĞA YOLU 23.KM AKYURT/ANKARA Telefon ve Faks No. 312 398 01 81

Detaylı

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14/09/2017 Karar No : 2017/24 EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI Gündem : Birleşme İşlemleri Türk Ticaret Kanunu Madde 390/4 uyarınca; 1. Genel Kurulumuzun

Detaylı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. / OSTIM [] :14:11 Maddi Duran Varlık Alımı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. / OSTIM [] :14:11 Maddi Duran Varlık Alımı / OSTIM [] 30.12.2015 17:14:11 Maddi Duran Varlık Alımı 1 ABDULLAH ÇÖRTÜ 2 Sıtkı ÖZTUNA Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 30.12.2015 17:09:22 30.12.2015 17:13:11 Ortaklığın Adresi 100. Yıl Bulvarı,

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Duran Varlık Satışı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Duran Varlık Satışı KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Duran Varlık Satışı Özet Bilgi Kırpart Otomotiv Parçaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin paylarının satışı hakkında Finansal Duran

Detaylı

Tire Kutsan 04/01/2008 04/01/2008 IMKB Bülteni B.Ş.B. Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayii A.Ş. (TIRE.E) hisse senetlerinin sırası, şirketten gelen açıklamanın

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/17 HAFTALIK BÜLTEN 21/04/2008 25/04/2008 A. 02.01.2008 25.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Satış Öncesi Bildirim Özet Bilgi Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Satış Öncesi Bildirim Sermaye Piyasası Araçlarına

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Duran Varlık Satışı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Duran Varlık Satışı KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Duran Varlık Satışı Özet Bilgi İştirakimiz OEP Turkey Tech B.V. (OEP BV)'nin münhasır yatırımı olan Netaş Telekomünikasyon

Detaylı

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda;

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun, 08.03.2006 tarih ve 11 sayılı toplantısında yapılmasına karar verdiği; haddehanede ikinci soğutma platformu ve ek

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT [] 18.09.2015 16:03:08 Özel Durum Açıklaması (Genel)

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT [] 18.09.2015 16:03:08 Özel Durum Açıklaması (Genel) ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT [] 18.09.2015 16:03:08 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : İş Kuleleri Kule 2 K:20 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0212

Detaylı

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 08/01/2010 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Orjinal Açıklamanın Tarihi: 09.11.2009 : Moody's Investors Service, Inc.'in Bankamızla ilgili kredi notunun açıklanması

Detaylı

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Özet Bilgi Nijerya-Afrika'da şirket kurulması Özel Durum Açıklaması (Genel) İlgili Şirketler [KLMSN] İlgili

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

VEKÂLETNAME DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.

VEKÂLETNAME DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. VEKÂLETNAME DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. Doğan Yayın Holding A.Ş. nin 06 Ağustos 2014 Çarşamba günü, saat 11:00 de Ülker Sports Arena Barbaros Mah. Ihlamur Sok. Batı Ataşehir İstanbul adresinde yapılacak olağanüstü

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Verusaturk Girişim si Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Madde 1 :

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Madde 1 : BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir taraftan İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nda 306766-254348 sicil numarasıyla tescilli ve Esentepe mah. Anadolu cad. No:1 Kartal İstanbul adresinde yerleşik Efes Sınai Yatırım

Detaylı

9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi

9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi 9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. nin 18.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel

Detaylı

TARİH:06/03/2003 HURGZ

TARİH:06/03/2003 HURGZ TARİH:06/03/2003 HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin 06.03.2003 tarihli yazısı aşağıya Yönetim Kurulumuzun 28.02.2003 tarih ve 2003/2 sayılı kararı ile, 1- Şirket Ana Sözleşmesi nin Maksat

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : III no 48.1 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde / ARCLK [] 08.02.2017 182921 Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim 08.02.2017 182530 08.02.2017 182749 Ortaklığın Adresi Karaağaç Cad.No2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Ortaklığın Yatırımcı/Pay

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 09 Haziran 2015 günü saat

Detaylı

TARÝH:26/03/2001 MIPAZ TARÝH:26/03/2001

TARÝH:26/03/2001 MIPAZ TARÝH:26/03/2001 TARÝH:26/03/2001 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Paz. San. ve Tic. A.Ş. nin 26.03.2001 tarihli yazısı aşağıya Yönetim Kurulu nun 26.03.2001 tarih ve 330 nolu kararı ile 2000 yılı net dönem karından yasal

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 07 Mart 2017

Detaylı

TARİH:16/01/2001 HURGZ

TARİH:16/01/2001 HURGZ TARİH:16/01/2001 HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin 16.01.2001 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda; 1) Gerçek Yayıncılık A.Ş. nin 30.06.2000 tarihi itibariyle mevcut

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 11.03.2016 Sirküler No : 2016/9 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SERMAYE ARTIRIMINDA İNDİRİMİN USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ 1. Genel Bilgi: Bilindiği üzere 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. q BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. II- Tarafları Tanıcı Tanıtıcı Bilgiler İle Mevcut Ortaklık Yapıları ve Yönetim Organları

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. II- Tarafları Tanıcı Tanıtıcı Bilgiler İle Mevcut Ortaklık Yapıları ve Yönetim Organları Bir tarafta; BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nde 9362 sicil numarası ile kayıtlı ve Levent 99, Büyükdere Caddesi, No:99, 34394, Şişli/İstanbul adresinde yerleşik Vestel Elektronik

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (29 yılı Kasım ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EKİM 29 KASIM 29 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket Kredi Kartı 1.441,78.-TL

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:26/01/2007 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 26.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 01.01.2006-31.12.2006 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 340.536.479,45 YTL hayat dışı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 18 Mayıs 2016 METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporu VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir.

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Giriş : Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2015 Çarşamba

Detaylı

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat)

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat) İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı Adresi Telefon No. Faks No. : 0 (212) 641 96 44 Ortaklığın yatırımcı/pay Sahipleri ile ilişkiler biriminin Telefon No. : 0 (216) 586

Detaylı

II. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

II. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir taraftan İstanbul Tokat Sicil Müdürlüğü nde 2021 sicil numarasıyla tescilli ve Yeni Yurt Mahallesi Yenişehir Caddesi 1 Merkez/Tokat adresinde yerleşik DİMES GIDA SANAYİ ve TİCARET

Detaylı

VERUSA HOLDİNG A.Ş. HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONLARIN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

VERUSA HOLDİNG A.Ş. HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONLARIN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR VERUSA HOLDİNG A.Ş. HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONLARIN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR 20 MAYIS 2016 Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 nolu Pay Tebliği nin 33. maddesi uyarınca hazırlanmış

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMİŞ DEĞERİ (TL) VARLIK GRUBUNUN PORTFÖYDE YER ALAN YATIRIM ABD DOLARI YATIRIM

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

A R T A R I M ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ

A R T A R I M ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ EK 2 A R T A R I M ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ Şirket Karar Defteri ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesininİncelenmesi Sonucu Ortaya Çıkan Göstergeler Tarih: 16/07/2008 Unvanı: Kurucu Üyeler / Genel Kurul

Detaylı

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI Toplantı Tarihi : 14/07/2015 Toplantı No : 2015-9 Toplantı Yeri :Şirket Yönetim Merkezi Toplantı Saati : 10.00 Toplantıya Katılanlar : Ömer Saçaklıoğlu,

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET PETROL OFİSİ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2005 yılı Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamız sermayesinin 316.100.000.- (Üçyüzonaltımilyonyüzbin)YTL sından 716.100.000.-

Detaylı

KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş. Finansal Duran Varlık Satışı

KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş. Finansal Duran Varlık Satışı KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş. Finansal Duran Varlık Satışı Özet Bilgi 1.599.189 adet Etiler Gıda (ETILR) satılmıştır. Finansal Duran Varlık Satışı İlgili Şirketler

Detaylı

VEKÂLETNAME DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

VEKÂLETNAME DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. VEKÂLETNAME DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. nin 07 Ağustos 2014 Perşembe günü, saat 11:00 da Hilton İstanbul Bosphorus Cumhuriyet Cad. 34367 Harbiye İstanbul adresinde

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 21 EKİM 2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:30 YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GİRİŞ

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 21 EKİM 2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:30 YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GİRİŞ DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 21 EKİM 2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:30 YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GİRİŞ Genel Kurulumuz, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak

Detaylı

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 15-Aralık-2009

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 15-Aralık-2009 Şirket HaberleriEYE BRMEN DENIZ DYHOL EGCYO Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. nin 15.12.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 15.12.2009 tarihinde saat 16:35 te Kamuyu Aydınlatma Platformu

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 04 Mart 2016

Detaylı

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (YENİ UNVAN:EGELİ & CO. B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 01.01.2012-30.06.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı

Detaylı

MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. / MUTGG [] 23.10.2013 16:26:59

MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. / MUTGG [] 23.10.2013 16:26:59 / MUTGG [] 23.10.2013 162659 1 LEYLA YASEMİN 2 ATTİLA ÜYESİ 23.10.2013 162409 23.10.2013 162610 Tepeören Mah. Eski Ankara Asfaltı Cad.No.210 Tuzla/İSTANBUL Telefon ve Faks No. 0216 581 62 00-0216 304 18

Detaylı

Sayın Ortağımız, KARAR

Sayın Ortağımız, KARAR Sayın Ortağımız, KARAR Şirket Yönetim Kurulumuz 07/06/2017 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen gündem maddelerini içeren 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30/06/2017 tarihinde

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [AKIPD] 21.12.2009 16:21:22 Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, Dersan Han, No: 46, K: 2 Beyoğlu/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0 (212) 251 15 63/0

Detaylı

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sicil No: 349744 İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 21 /04.2015 tarihinde Saat 15:00 da 29

Detaylı

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 40.000.000 TL'den 25.000.000 TL'ye düşürülmesi ve eşanlı olarak çıkarılmış

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ. İşbu sözleşmede iki taraf bir arada Taraflar olarak anılacaktır. 1. Bölünme İşlemine Katılan Şirketler ve Bölünmenin Kapsamı

BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ. İşbu sözleşmede iki taraf bir arada Taraflar olarak anılacaktır. 1. Bölünme İşlemine Katılan Şirketler ve Bölünmenin Kapsamı BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ Bir taraftan merkezi İş Kuleleri Kule-3 4. Levent/İstanbul adresinde olup İstanbul Ticaret Siciline 495852 numarası ile kayıtlı Soda Sanayii A.Ş. (aşağıda kısaca Soda olarak anılacaktır)

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. İşbu Birleşme Sözleşmesi ( Sözleşme );

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. İşbu Birleşme Sözleşmesi ( Sözleşme ); BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ İşbu Birleşme Sözleşmesi ( Sözleşme ); 1- Merkez Mah. Bağar Cad. No. 14/A Tekfen Ofispark A2 Blok / Kat: 1 34406 Kağıthane İstanbul, Türkiye adresinde mukim, İstanbul Ticaret Siciline

Detaylı

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. Genel Bilgiler a) Rapor Dönemi b) Şirket Bilgileri c) Şirketin Organizasyon, Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/11 16.03.2012 A. 103.2012 16.03.2012 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran lar: Ortaklığın Unvanı 1. Kılıç

Detaylı

Hisse Adı Açk. Tarihi Ref. Tarihi Haber Kaynağı Haber Konusu

Hisse Adı Açk. Tarihi Ref. Tarihi Haber Kaynağı Haber Konusu Ülker Bisküvi 09/01/2009 09/01/2009 İMKB Bülteni DİĞER Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/34 TARİH: 25/03/2016

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/34 TARİH: 25/03/2016 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/34 TARİH: 25/03/2016 KONU Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliği (Seri No:9) Resmi Gazete de Yayımlandı. Bilindiği üzere, 07.04.2015

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş Oyak Emeklilik

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH: 05/01/2009 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin 5/h-1 ve 14 üncü maddeleri kapsamında

Detaylı

TARİH: 06/01/2009. Yatırımcının Adı- Soyadı Ünvanı. Sıra No. Nominal Tutar (YTL)* Satış Süresi 1 AY. Hisse Kodu. Satışa Konu Şirketin Ünvanı

TARİH: 06/01/2009. Yatırımcının Adı- Soyadı Ünvanı. Sıra No. Nominal Tutar (YTL)* Satış Süresi 1 AY. Hisse Kodu. Satışa Konu Şirketin Ünvanı TARİH: 06/01/2009 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ: Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle gerçekleştirdiği tahsisli sermaye

Detaylı

TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı

TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı 25/01/2012 Özet Bilgi: Şube Kapanışı Bankamızın 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamızın Bahreyn Şubesi'nin kapatılmasına, bu çercevede gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda

Detaylı

BİRLEŞME RAPORU 4- AYRILMA AKÇESİNİN TUTARI VE ŞİRKET PAY VE ORTAKLIK HAKLARI YERİNE AYRILMA AKÇESİ VERİLMESİNİN SEBEPLERİ :

BİRLEŞME RAPORU 4- AYRILMA AKÇESİNİN TUTARI VE ŞİRKET PAY VE ORTAKLIK HAKLARI YERİNE AYRILMA AKÇESİ VERİLMESİNİN SEBEPLERİ : İRLEŞME RAPORU irleşme işlemine taraf şirketlerin yönetim kurullarınca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 147 nci maddesi uyarınca hazırlanmış ortak rapordur. 1- İRLEŞMENİN AMACI VE SONUÇLARI : ( Devralan

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na

Detaylı

BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU

BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU AV. NURCAN TURAN İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRÜ 8 Ocak 2013 BİRLEŞME ÖNEMLİ HUSUSLAR Yeni kuruluş suretiyle birleşmede ortada

Detaylı

ISTANBUL MENKUL KIYMETIER BORSASı. Genelge No: Endeks ve Veri Müdürlüğü. Sayın Üyemiz/Genel Müdür,

ISTANBUL MENKUL KIYMETIER BORSASı. Genelge No: Endeks ve Veri Müdürlüğü. Sayın Üyemiz/Genel Müdür, M fc Sayı : İMKB-5-GDD-010.07 Konu : Özsermaye Hallerinde Payların Teorik Fiyatlarının Belirlenmesi ISTANBUL MENKUL KIYMETIER BORSASı 2 7 6 04/01/2013 Genelge No: Sayın Üyemiz/Genel Müdür, Yönetim Kurulumuzun

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK B TİPİ TAHVİL BONO FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK B TİPİ TAHVİL BONO FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR Denizbank Anonim Şirketi Özel Bankacılık B Tipi Tahvil Bono Fonu Fon Kurulu na DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ Giriş 10 ŞUBAT 2009-30 HAZİRAN 2009 ARA DÖNEMİNE

Detaylı