Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 07-Aralık-2009

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 07-Aralık-2009"

Transkript

1 Şirket HaberleriEYE AKALT AKIPD BAGFS Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 12:11 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : ,00 Mevcut Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : ,00 Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : ,33 Bedelli Artırım Tutarı (TL) : 0 Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL) : 0 Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL) : 0 Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) : 0 Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) : 0 Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin Kısıtlama : Yok Rüçhan Haklarının Kısıtlanması Durumunda Bu Payların Satışına İlişkin Açıklama : - Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama : - Bedelsiz Artırım Tutarı (TL) : ,33 Temettüden (TL) : 0 İç Kaynaklardan (TL) : ,33 Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları T.A.Ş ile devralma suretiyle birleşme nedeniyle : ,33 Bedelsiz Artırım Oranı (%) : 36,91 Ana Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgi (varsa) : - Yönetim Kurulumuzca alınan tarihli karar uyarınca: 1- Şirketimiz tarafından Aksu İplik Dokuma Ve Boya Apre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifi ile birlikte kül halinde devralınması ve adı geçen şirketin infisahı sureti ile bu şirketle birleşilmesine ilişkin olarak hazırlanan ve genel kurulumuzca da onaylanan Birleşme Sözleşmesi çerçevesinde; Şirketimizin mevcut ,00-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi ,00-TL'den ,33-TL'ye artırılmış ve artırılan ,33-TL'lik sermaye tutarı Aksu İplik Dokuma Ve Boya Apre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi'nin birleşme sonucunda intikal eden ve Beyoğlu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2009/65 D.İş sayılı dosyası kapsamında alınan bilirkişi raporu ile belirlenen özvarlığından karşılanmış olup, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin ,00-TL'den ,33-TL'ye artırılması işleminin tamamen ve usulüne uygun olarak tamamlandığının tespiti çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli bildirimin yapılmasına, 2- Birleşme neticesinde yapılan ,33-TL tutarındaki sermaye artırımı nedeni ile ihraç edilecek payların Kurul kaydına alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine ve yeni sermaye tutarının Ticaret Sicilinde tescil edilebilmesi için gerekli belgenin talep edilmesine, 3- Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli belgenin alınmasını takiben 10 gün içinde şirketin çıkarılmış sermayesinin ,33-TL olduğunun Ticaret Siciline tescili için gerekli işlemlerin yapılmasına, 4- Birleşme nedeni ile kayıtlı sermaye tavanı içerisinde yapılan sermaye artırımında ihraç edilecek ,33-TL tutarında adet hamiline payın ve ayrıca birleşme neticesinde Şirketimize intikal eden Aksu İplik Dokuma Ve Boya Apre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi'nin aktifindeki Şirketimize ait ,43-TL tutarında adet payın; toplamda ,76-TL tutarındaki adet payın devrolan şirketin hissedarlarına 1'e 0, değiştirme oranında bedelsiz olarak kayden verilmesi ile ilgili olarak hazırlanan duyuru metninin onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına, 5- Bedelsiz pay dağıtımı işlemi için bir süre sınırlaması olmadığına ve pay dağıtımı ile ilgili olarak SPK'ca onaylanacak duyuru metninin ilan edilmesine, 6- Birleşme nedeni ile Aksu İplik Dokuma Ve Boya Apre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi hissedarlarına verilecek payların kaydi olarak dağıtımı konusunda Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına, Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 11:42 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: İhracat siparişi MEKATRADE ve TEOTRADE firmalarından İtalya, Latin Amerika ve Suriye'ye ihraç edilmek üzere toplam ,- USD tutarında ton Amonyum Sülfat (AS) Gübresi ve ton Di Amonyum Fosfat ( DAP ) Gübresi siparişi

2 BRKO CEYLN CEYLN CLEBI alınmıştır. Sevkiyatlara Aralık ayında başlanıp, Ocak 2010' da tamamlanacaktır. Ödemeler mal mukabilidir. Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Tic. ve San. A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 16:49 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Birleşme Talebinin SPK Tarafından Olumlu Karşılanması Yönetim Kurulumuzun, tarih ve 7 sayılı kararı gereğince Birko Koyunlu Halı Tekstil Sanayi A.Ş nin tüm aktif ve pasifi ile bir bütün olarak TTK ve 451, kurumlar vergisi kanunun 19 ve 20. Maddeleri ve SPK ' nın Seri: I No:31 sayılı birleşme işlemlerine ilişkin esaslar tebliği hükümleri çerçevesinde birleşme talebimiz SPK 'nın tarih ve 34/1015 sayılı toplantısında olumlu bulunmuştur. SPK nın bu konudaki görüşünü içeren yazı ekte sunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu nun söz konusu yazısı internet sitemizin Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında ve KAP ta yayınlanmaktadır. Ceylan Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 13:17 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Çalışan Sayısındaki Artış Çalışan sayımız Ayhan Öztürk'ün Genel Müdür olarak atanması ve mali işlerde çalışmaya başlayan personelimizle birlikte 1 kişiden 3 kişiye çıkmıştır. Ceylan Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 11:53 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Şirket ortağı Ayhan Öztürk'ün Genel Müdür olarak atanması ve imza sirküleri 07 Aralık 2009 tarihli 259 karar sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; a) Ayhan Öztürk'ün Genel Müdür olarak atanmasına, b) Sirküler 1- Şirket Genel Müdürü Ayhan Öztürk şirket kaşesi altına atacağı imzasıyla şirketin her türlü temsiline selahiyattar olmak üzere, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ile yapılacak tüm iş ve işlemleri herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın yapmaya, şirket adına her türlü borçlanma, ilzam, taahhüt altına girmeye, kambiyo senetlerini imzalamaya, şirketin kanuni ve mesleki temsili ve sair kuruluşlarda temsili sözleşmeler yapılması, gayrimenkul alımı, satışı, her türlü ayni hakların şirket lehine tesisi, kat mülkiyeti ve irtifakı tesisi, devri, kazanılması yetkisini haiz olarak münferiden bu yetkilerin tamamını kullanabilir. 2- Şirketin düzenlediği çeklere, kambiyo senetlerine ve banka talimat mektuplarına Genel Müdür Ayhan Öztürk'ün münferit olarak imza atması karara bağlanmıştır. 3- Şirkete düzenlenen her türlü çek ve kambiyo senedini ciro etmeye, bu hususlardan dolayı kanunen ve idareten yapılabilecek işleri ifaya, şirket kaşesi altına atacağı münferit imzasıyla yetkili olmak üzere Ayhan Öztürk'ün seçilmesi Yönetim Kurulu'nca karara bağlanmıştır. 4- Şirketin tüm bakanlıklarda, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve bunlara bağlı kurum ve kuruluşlarda, T.C.Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü ve buna bağlı Başmüdürlükler ve bunlara bağlı Gümrüklerde, Sanayi Odaları, Vergi Dairelerinde, Defterdarlıklarda, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, İhracatçı Birlikleri, Kambiyo Müdürlükleri, Konsolosluklarda iş takibi yapmaya, depozito ve teminatları yatırmaya, çözmeye, evrak alıp vermeye ve bu hususlarla ilgili evrakları ve dilekçeleri münferit olarak imzalamaya Ayhan Öztürk'ün yetkili olması, Yönetim Kurulu'nca karara bağlanmıştır. 5- Factoring Şirketleri ve bankalarda iş takibi yapmaya, factoring dilekçe ve faturalarını münferit olarak imzalamaya Ayhan Öztürk'ün yetkili olması, Yönetim Kurulu'nca karara bağlanmıştır. 6- Şirketin satış faturalarını ve SSK işe giriş ve çıkış bildirgelerini şirket kaşesi altına Genel Müdür Ayhan Öztürk'ün münferit olarak imzalaması Yönetim Kurulunca karara bağlanmıştır 7- Genel Müdür Ayhan Öztürk bütün bu yetkilerini avukat, vekil tayini, mümessiller eliyle kullanabilir. 8- İşbu sirkülerin tescil ve ilanına, eski sirkülerin ve yetkilerinin kaldırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Çelebi Hava Servisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 16:21 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimiz, tarihinde, İspanya'da başlıca Barselona, Madrid, Bilbao, Palma de Mallarco ve Santiago olmak üzere toplam 22 havalimanında yer hizmetleri faaliyetleri yürütmekte olan İspanya'da mukim Newco Airport Services firmasının sermayesini oluşturan hisselerinin tamamını (%100'ünü) satınalmak için bağlayıcı olmayan teklif vermiştir. Bağlayıcı olmayan teklifin kabul edilmesi halinde Newco Airport Services firması ile detaylı inceleme ve hisse satın alma görüşmelerine başlanılacaktır itibariyle Newco Airport Services'in çalışan sayısı 2450 kişi ve yer hizmetleri verdiği uçak sayısı 103 bin'dir. İspanya, İngiltereden sonra Avrupanın en yoğun hava trafiğine sahip ülkesi olup söz konusu şirket ülkenin en büyük havalimanlarında faaliyet göstermektedir.

3 DENIZ DITAS DOGUB GARAN GEDIZ GEDIZ TEBNK HALKB HALKB Denizbank A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 18:28 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Milas Şube Adres Değişikliği Bankamız Milas Şubesinin adresi değişmiş olup, şubemiz faaliyetlerine İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı Damla Apt. No:44/1 Milas/Muğla adresinde devam edecektir. Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 12:30 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Satış Pazarlama Genel Müdür Yrd (BYP iş birimi) İşten Ayrılma Şirketimizde Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı (Yedek Parça İş Birimi) görevini yürüten Serdar ASLAN tarihinde kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır. Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden aynı Tebliğ'in 21 ve 22. maddelerine göre istenen açıklamaya cevaben gönderdiği tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 12:03 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Olağandışı Fiyat Ve Miktar Hareketleri Hk Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağındışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII No 54 sayılı Özel Durumların Kamuya açıklanmasına ilişkin Tebliğinin 21 ve 22. maddelerine göre henüz kamuya açıklanmamış Özel Durum bulunmamaktadır. T. Garanti Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 17:31 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Atatürk Bulvarı/ Eskişehir Şb-Saydam Caddesi-Viranşehir Şube Açılışı Bankamızın aşağıda belirttiğimiz şubeleri 07 Aralık 2009 tarihi itibariyle faaliyete başlamıştır. Açılan Şubelerimiz Adresi Atatürk Bulvarı/ Eskişehir Şubesi Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı No:18/B Odunpazarı / Eskişehir Saydam Caddesi Şubesi Kocavezir Mahallesi Saydam Caddesi No:4/A Seyhan / Adana Viranşehir Şubesi Kışla Mahallesi Ceylanpınar Caddesi No:104 Viranşehir / Şanlıurfa Gimsan Gediz İplik ve Mensucat Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 10:49 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: İst. 7. Asliye Tic. Mahkemesi 2005/397 E. No lu Dava Seyri Hk. Şirketimizin davacı bulunduğu İstanbul 7.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2005/397 E.sayılı dosyası üzerinden Şirket Yönetim ve Denetim Kurulu eski üyeleri ile Eski Genel Müdür Yardımcısı aleyhlerinde tarihinde açılmış olan mali mesuliyet davasının tarihli celsesinde; Ek Bilirkişi Raporu incelemesinin günü saat 13:30'da yapılmasına ve duruşmanın tarihine bırakılmasına karar verildi. Gimsan Gediz İplik ve Mensucat Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 11:10 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: TEB A.Ş Aleyhine Açılmış Olan Tazminat Davası İst. 11. Asliye Tic. Mah. 2009/524 E. Sayılı Dosya Hk. Şirketimiz tarafından İstanbul 11.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2009/524 E.sayılı dosyası üzerinden Türk Ekonomi Bankası A.Ş aleyhinde tarihinde açılmış olan tazminat davasının tarihli ilk duruşmasında; Davalı vekillerine delil listelerini ve belgelerini ibraz etmeleri için 20 günlük kesin süre verilmesine ve bununla birlikte diğer delillerin celbine, bu nedenle duruşmanın tarih saat 15:30'a ertelenmesine karar verilmiştir. Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 14:33 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Şube Açılışı Bankamızca; hizmet lokali olarak tespit edilen, Merkez Mah. Hürriyet Bulvarı No:72 Yakuplu-Beylikdüzü/İstanbul adresinde "Yakuplu Şubesi/İstanbul" ismi ile tarihinden itibaren 1 şube faaliyete başlamıştır. Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 16:25 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Dünya Bankası Kredisi Orjinal Açıklamanın Tarihi: Değişen Konularla İlgili Bilgiler: Tutar ve Tarih tarihinde yapılan özel durum açıklamamızda; Dünya Bankası'ndan kaynak teminiyle ilgili görüşmelerin

4 ISAMB ISYAT KERVT PRKAB yapıldığı belirtilmişti. Bankamız, tarihinde Dünya Bankası ile imzalanacak anlaşma neticesinde 250 milyon USD tutarında kaynak temin edecektir. Kredinin vadesi, kullandırım koşulu ve faiz oranı ise kesinleştiğinde ayrıca bildirilecektir. Işıklar Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden aynı Tebliğ'in 21 ve 22. maddelerine göre istenen açıklamaya cevaben gönderdiği tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 14:01 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hk. Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya açıklanmasına ilişkin Tebliğinin 21 ve 22. maddelerine göre henüz kamuya açıklanmamış Özel Durum bulunmamaktadır. İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 13:36 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Kayıtlı sermaye tavan artırımı Şirketimizin 7 Aralık 2009 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, TL olan kayıtlı sermaye tavanının TL'ye yükseltilmesine bu sebeple ana sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 11. maddesinin değiştirilmesine ve konuyla ilgili her türlü işlemin yürütülmesi için Şirketin yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 09:14 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: İştirakler Bilindiği gibi Şirketimiz Kerevitaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş.' nin bankalara olan borçlarının tasfiye planına ( FYYS'ye) daha önce bağlı olduğumuz Merzeci Holding Grubu şirketleri de dahildir. Bu Şirketlerden Mersu ve Ancoker'in tesisleri, Bursa Akçalarda mevcut tesislerimizin bitişiğinde olup FYYS anlaşmasının öncesinden bu yana uzunca bir süredir şirketimiz tarafından kiralık olarak kullanılmaktadır. Dondurulmuş gıda ürün kategorilerimizin bir kısmının üretimini yaptığımız bu tesislerin kesintisiz ve yüksek imkanlarla tarafımıza hizmet etmesini emniyet altına almak adına ; 1. Mersu Hisselerinin (Bugün hisseler Merzeci Holding ve Merzeci Ailesine aittir.) tamamını, üzerinde bugün itibariyle meri olan takyidatları ile birlikte sabit varlıklarının tamamının mülkiyetini, 2. Ancoker Hisselerinin (Bugün hisselerin %45 Şirketimiz Kerevitaş'a, % 50'si Merzeci Holding ve kalan % 4,99'u Mersu'ya aittir.) Merzeci Holding'e ait olan %50'sini ve üzerinde bugün itibariyle meri olan takyidatları ile birlikte sabit varlıklarının mülkiyetini, Şirketimiz Kerevitaş'a almak, bunun karşılığında bugün atıl olarak kullanılan maliki olduğumuz Avcılar idari ve depo binalarının bulunduğu alanı ve teferruatını şirketimizin nakit akış dengesini bozmamak adına Merzeci Holding'e ve yine Merzeci Holding'in banka borçlarına müteselsil kefil, müteselsil borçlu olmamız sebebiyle bu borçların karşılığı bedel yerine borcun tarafımıza devri ile anılan Şirketlerin Hisse değeri karşılığı kapatılması için taraf şirketler prensip olarak anlaşmışlardır. Bu anlaşmanın yapılabilirliği Alacaklı Bankalar Konsorsiyumunun onayı, Sermaye Piyasası ve Rekabet Kurumlarının tensip ve onayları ile geçerlilik kazanacaktır. Mevcut durumda tesislerinin kiralanması dışında ticari bir faaliyeti olmayan Mersu ve Ancoker şirketlerinin Maddi Duran Valıklarının Ekspertiz değeri, yine aynı şirketlerin maddi duran varlık değerlemesi sonrası oluşacak değeri ile alacak ve borç durumunun da dahil olduğu net defter değerleri, Kerevitaş'ın atıl olarak kullandığı Avcılar yerleşkesinin ekspertiz değeri ve Merzeci Holding'in devir günü bankalara olan borçlarının kabaca yapılan hesaplamalarda birbirlerine yakın tutarlar olduğu tespit edilmiştir. Bu hesaplamalar ilgililerin görüşlerine göre yenilenebilecektir. Şirketimiz üretim, satış, dağıtım ve pazarlama operasyonlarının sekteye uğratılmadan devamına, FYYS borçlarının ifasına, nakit akış dengesinin bozulmamasına yardımcı olunması için gerçekleştirilmesi düşünülen sözkonusu gayrimenkul ve borç devirleri anlaşmasının ilgili tüm taraflara hayırlı olmasını dileriz. Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 11:55 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No: 54) Uyarınca Yapılan Açıklamadır. Orjinal Açıklamanın Tarihi: Kasım 2009 tarihli özel durum açıklamamızda 8 Aralık 2009 tarihinde T.C. Gelirler İdaresi Başkanlığı Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Denetim Grup Müdürlüğü ile Şirketimiz arasında tarhiyat öncesi uzlaşma görüşmesinin yapılacağı bildirilmişti. Ancak Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği'nin 12. maddesinin üçüncü fıkrasına göre "tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunan mükellef, tayin edilen uzlaşma gününden önce yazılı olarak inceleme raporunu düzenleyene veya komisyona sekreterya hizmeti veren birime bu talebinden vazgeçtiğini bildirebilir. Bu durumda mükellef tarhiyat öncesi uzlaşma istememiş gibi işlem tesis edilir" hükmüne yer verilmiştir. Şirketimiz bu yönetmelik hükmüne istinaden,

5 SAGYO TAVHL TCELL TEKST TIRE TKBNK tarhiyat sonrası uzlaşma hakkımız saklı kalmak üzere Ocak-Aralık 2004 KDV vergilendirme dönemleri için tarhiyatı önerilen tüm vergiler ile kesilmesi öngörülen tüm cezalar konusunda tarhiyat öncesi uzlaşma talebinden vazgeçtiğini T.C. Gelirler İdaresi Başkanlığı Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Denetim Grup Müdürlüğü'ne bugün yazılı olarak bildirmiştir. Sağlam Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihinde gelen tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 13:54 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Genel Müdür Ataması Şirketimizde genel müdür olarak görev yapan M. Mustafa Gültekin emekli olmak suretiyle ayrılmaya karar vermiştir. Genel müdürlük görevine Hakan Eren vekalet edecektir. Tav Havalimanları Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 08:31 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Tunus Enfidha Havalimanı'nın Faaliyete Başlaması TAV Havalimanları Holding'in %85 payla iştirak ettiği, TAV Tunise SA'nın Mayıs 2047'ye kadar işletme hakkına sahip olduğu Enfidha Zine El Abidine Ben Ali Uluslararası Havalimanı işletme faaliyetine başlamıştır. İnşaatına 24 Temmuz 2007'de başlanılan Enfidha Zine El Abidine Ben Ali Uluslararası Havalimanı için yaklaşık 500 milyon Avro yatırım gerçekleşmiştir. Enfidha Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesi ilk etapta 7 milyon seviyesindeyken, işletme süresince yürütülecek yatırımlarla yolcu kapasitesi kademeli olarak 22 milyona çıkarılacaktır. Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 13:52 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Vergi Tarhiyatı için teminat talebi Orjinal Açıklamanın Tarihi: Değişen Konularla İlgili Bilgiler: Teminat Talebi 25/11/2009 tarihinde kamuya yaptığımız özel durum açıklamasında, şirketimize tebliğ edilen 2004 yılı Vergi İnceleme Raporuna göre; Şirketimiz tarafından distribütörlere yapılan ön ödemeli kart satışlarında iskonto uygulandığı ve Özel İletişim Vergisinin (ÖİV) iskonto sonrası tutarlar üzerinden hesaplandığı gerekçesiyle tarafımıza 35,9 milyon TL tutarında vergi aslı ve 53,8 milyon TL vergi ziyaı olmak üzere toplam 89,7 milyon TL tutarında vergi tarhiyatı yapıldığını belirtmiştik. 04/12/2009 tarihinde şirketimize Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından tebliğ edilen bir bildirime göre, Şirketimizden 35,9 milyon TL tutarında vergi aslı, 53,8 milyon TL vergi ziyaı ve de 62,6 milyon TL gecikme faizi olmak üzere; toplam 152,3 milyon TL tutarında teminat talep edilmiştir. Şirketimiz talep edilen teminat tutarını 15 gün içerisinde temin edecek ve 30 gün içerisinde de gerekli hukuki yollara başvuracaktır. Tekstil Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 08:49 da Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Asılsız Haber Hakkında 06 Aralık 2009 tarihli Habertürk Gazetesi'nde çıkan ''7 Yıldızlı Sungate Port Royal Oteli Tekstilbank'a Geçti'' haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu otelin sahibi veya işletmecisi şirketlerle herhangi bir kredi ilişkimiz bulunmamaktadır. Kamuoyuna duyurulur. Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayi A.Ş. nin Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden aynı Tebliğ'in 21 ve 22. maddelerine göre istenen açıklamaya cevaben gönderdiği tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 11:53 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Olağanüstü fiyat hareketleri hakkında. Sayın Borsamız Seri:VIII ve No:54 Sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliğ'in 17 maddesine istinaden, Şirketimize ait hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı ile ilgili Şirketimizden açıklama talep etmiştir. Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII ve No:54 Sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliğ'in 21. ve 22. maddeleri kapsamında bulunan yada Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Rehber' de örnekseme yoluyla beyan olunan ve bunlara benzer tüm hallere ilişkin olarak, işbu hallerin vukuunu takiben derhal kamuya açıklama yapmaktadır. Bu muvacehede açıklanması lazım gelipte, kamuya açıklanmamış hiçbir bilgi bulunmamaktadır. T. Kalkınma Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

6 TKFEN TUMTK VKING tarihinde saat 16:37 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Genel Müdür Yardımcısı Atanması 06/12/2009 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2209/11421 sayılı Kararla, açık bulunan Bankamız Genel Müdür Yardımcılığına İrfan Yaşar'ın atanması 4456 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür. Tekfen Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 17:53 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Finansal Duran Varlık Edinilmesi Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı : Tümteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Tekstil Ürünleri İmalatı Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu : Borsa dışında alım İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : Edinme Koşulları : Peşin, nakit Edinilen Payların Nominal Tutarı : Beher Payın Alış Fiyatı : 1 TL Toplam Tutar : Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) : 7,45 Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) : 7,45 Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%) : 7,45 Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : 0,21 Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Yoktur Çağrıda Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı : Hayır Çağrıda Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı : Hayır Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı : Eurobank Tekfen A.Ş. Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği : İştirak Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Sözleşme eki taahhütname Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Düzenlenmemiştir Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : Daha önce verilen taahhüt kapsamında işlem yapılmıştır. Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar : - İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : - İlgi: Şirketimizin ilk defa halka arz edilen bin YTL nominal değerli paylarının satışı ile ilgili izahnamenin 7. Bölüm 19. Maddesi ile 5. Bölüm 16. Maddesi'nde yer alan açıklamalar. Şirketimizin Yönetim Kurulu tarihli toplantısında, Tekfenbank A.Ş.'nin (Banka) %70 oranında hissesinin Eurobank EFG Holding (Luxembourg) SA'ya satışında, Şirketimiz ile TST International Finance SA Luxembourg ve Eurobank EFG Holding (Luxembourg) SA arasında 16 Mart 2007 tarihinde imzalanan hisse alım-satım sözleşmesinin eki olarak verilen taahütname kapsamında, Banka'nın portföyünde bulunan adet Tümteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Tümteks) hissesinin şirketimiz tarafından beher hissenin nominal değeri üzerinden toplam TL'na satın alınmasına ve bu işleme bağlı olarak, daha önce ilgi izahname maddelerinde de belirtildiği üzere, yukarıda belirtilen hisse alımına ilişkin olarak 30 Mayıs 2007'de Banka'ya verilen ve tamamı için daha önce karşılık ayrılmış olan TL tutarındaki nakit teminat karşılığı Amerikan Doları'nın Şirketimize iadesinin teminine karar verilmiştir. Tümteks'in sermayesinin %7,45'ine tekabül eden söz konusu hisselerin Borsa dışında alım satımına ilişkin işlemler bugün itibariyle tamamlanmıştır. Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 11:54 te Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

7 ZOREN Şirketimizin Pazartesi günü, saat 10:30'da Efes İşhanı 1379 Sok. No.57/1-A K.7 Alsancak /İZMİR adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında; 1-Şirketin tarihli bağımsız denetimden geçmiş ve genel kurulca onaylanmış finansal tablolarında yeralan TL tutarındaki geçmiş yıl zararlarından kaynaklanan bilanço açığının TL.lık kısmının sermayenin azaltılması yoluyla kapatılmasına, 2-Yapılacak sermaye azaltımında tarihli sınırlı bağımsız denetimden geçmiş mali tabloların esas alınmasına ve ''Payların İptal Edilmesi'' yönteminin uygulanmasına, 3- Yapılacak sermaye azaltımının TL. olmasına ve bu suretle Şirket sermayesinin TL'den TL'ye düşürülmesine, 4-Ana Sözleşme'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin; Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 33/943 sayılı kararı çerçevesinde tarihli uygun görüş yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan tarih 5892 sayılı izin yazısı doğrultusunda değiştirilmesine, 5-Ana Sözleşme'nin "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3. Maddesinin; Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 33/943 sayılı kararı çerçevesinde tarihli uygun görüş yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan tarih 5892 sayılı izin yazısı doğrultusunda değiştirilmesine, karar verilmiştir. Genel kurul toplantı tutanağı internet sitemizin Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında ve KAP ta yayınlanmaktadır. Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde saat 14:18 de Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: OD tarihli özel durum açıklamamız Daha önce tarihli KAP bildirimimiz ile kamuya duyurmuş olduğumuz Zorlu Enerji Grubu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Rotor Elektrik Üretim'in Osmaniye'de inşası devam eden rüzgar santralinin toplam 22,5 MW kapasiteli dokuz rüzgar türbininin de geçici kabulleri yapılmıştır. Böylece daha önce üretime başlayan 14 türbinle birlikte enerji üreten türbinlerimizin sayısı 23'e, santralimizin üretim kapasitesi ise 35 MW'tan 57,5 MW'a ulaşmıştır. Borsa Başkanlığı Duyuruları tarihinde sermaye artırımı ve/veya temettü ödemesi nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek, Yeni sırası açılacak/kapanacak hisse senedi bulunmamaktadır. İMKB DERİNLİKLİ VERİ YAYINI KULLANICI SAYILARI KASIM 2009 İMKB Hisse Senetleri Piyasası İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Sayısı Yurt içi toplam kullanıcı sayısı Yurt dışı toplam kullanıcı sayısı

8 Takasbank A.Ş. Para Piyasası Borsa Bülteni

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [AKIPD] 21.12.2009 16:21:22 Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, Dersan Han, No: 46, K: 2 Beyoğlu/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0 (212) 251 15 63/0

Detaylı

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 22-Aralık-2009

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 22-Aralık-2009 Şirket HaberleriEYE AFMAS AKENR TSKB ALTIN ANACM ASYAB BNKTR AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A.Ş nin 22.12.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 22.12.2009 tarihinde saat 11:47

Detaylı

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 02-Kasım-2009

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 02-Kasım-2009 Şirket HaberleriEYE AKALT AKBNK AKGRT AVRSY BOLUC CLEBI DESA DYHOL Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. nin 02.11.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 02.11.2009 tarihinde saat 17:17 de Kamuyu Aydınlatma Platformu

Detaylı

Özel Durum Açıklamaları

Özel Durum Açıklamaları EDİP GAYRİMENKUL Yatırım San. ve Tic. A.Ş. Özel Durum Açıklamaları Dönem ( 01.01.1998-31.12.2009 ) TARĐH:05/01/2010 Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 30-Aralık-2008

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 30-Aralık-2008 Şirket HaberleriEYE AYEN TAVHL TEKTU Ayen Enerji A.Ş. nin 30.12.2008 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında; Bağlı ortaklık konumundaki Demir Enerji San. ve Tic. A.Ş.'nin Şirket tarafından

Detaylı

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 26-Şubat-2009

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 26-Şubat-2009 Şirket HaberleriEYE ALCAR ASYAB ASYAB ATLAS AVRSY CLEBI Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 26.02.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Olağan Genel Kurul a Katılma hakkının kullanım şekli hususunda

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN:

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN: SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN: 1) NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA 2) BEDELSİZ+NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/51 HAFTALIK BÜLTEN 06/12/2004 10/12/2004 A. 1.1.2004 10.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 10.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004)

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) Petrol Ofisi A.Ş. nin 02.01.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 27.12.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait tutanak 31.12.2002

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] 31.08.2012 11:39:18 Özel Durum Açıklaması (Genel)

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] 31.08.2012 11:39:18 Özel Durum Açıklaması (Genel) IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] 31.08.2012 11:39:18 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL Telefon

Detaylı

23 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

23 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 23 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış, Başkanlık Divanı nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan a yetki verilmesi, Türk

Detaylı

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2003)

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2003) İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2003) Petrol Ofisi A.Ş. nin 02.01.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 27.12.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait tutanak 31.12.2002

Detaylı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.Mayıs 2012 tarihinde saat 10:00 da,

Detaylı

GSD HOLDİNG A.Ş. TARİH:09/11/1998

GSD HOLDİNG A.Ş. TARİH:09/11/1998 TARİH:09/11/1998 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 09.11.1999 tarihli toplantısında aldığı kararla, GSD Holding A.Ş. nin 250.000.000.000,-TL nominal değerli 3. Tertip D grubu hisse senetleri

Detaylı

İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME

İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 1 İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 11.054.176,65 YTL'SI

Detaylı

Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda

Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda 24/01/2005 24/01/2005 IMKB Bülteni DERGI Ülker Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 24.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Basında yer alan "Ülker Tekel ihalesine giriyor" haberinin şirketimizle

Detaylı

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 3.500.000 YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 500.000 YENİ TÜRK LİRASI 2005 YILI KAR PAYINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 2.000.000 YENİ TÜRK

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 17 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 17 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 17 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR Şirketimizin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.04

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.04 AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2014 yılına ait Olağan Genel

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/14 HAFTALIK BÜLTEN 28/03/2005 01/04/2005 A. 1.1.2005 01.04.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 01.04.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:I, No:40 Tebliği nin 17 nci maddesi uyarınca yayınlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ihraç ve satış başvurusunun incelenmekte

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi : PAKPEN PLAZA HALK SOK NO 40-44 34734 SAHRAYICEDİD KADIKÖY İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL 0 216 468 00 00 FAKS 0

Detaylı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 2.500.000.000 TL den 3.800.000.000 TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 1.300.000.000 TL nominal

Detaylı

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks Numarası : 262 679 80 00/ 262 679 82 92

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks Numarası : 262 679 80 00/ 262 679 82 92 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [LOGO] 20.05.2014 085217 Pay Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, No15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Armor Advisors, LLC tarafından Kuruluşumuza gönderilen

Detaylı

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 10.000 lot olarak uygulanacaktır. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 10.000 lot olarak uygulanacaktır. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TARİH: 08/05/2007 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 08.05.2007 tarihli toplantısında Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin (Banka) halka arz edilen 312.250.256 YTL nominal değerli hisse senetlerinin,

Detaylı

TARİH :13/01/1998 HABER:

TARİH :13/01/1998 HABER: TARİH :13/1/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin 13.1.1998 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Yönetim

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 2011 Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış / ödenmiş sermayesinin 24.000.000

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 Ağustos 2012 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Özel Ara Hesap Dönemine Ait Özet Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolar ve

Detaylı

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ BAĞLI ORTAKLIKLARI

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 1 KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SERİ:XI NO:29 TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 11 Mart 2014 Sayfa No: 2 BÖLÜM I-

Detaylı