Depreme Ne Kadar. Güncel Dosya: Hazırız?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Depreme Ne Kadar. Güncel Dosya: Hazırız?"

Transkript

1 Güncel Dosya: Depreme Ne Kadar Hazırız? Dosyayı hazırlayan: Aysun Koca, Şehir Plancısı İstanbul da deprem sonrası toplanma alanları şu an ne durumda? diyerek başladığımız dosya hazırlığımız sırasında, İstanbul un depreme ne kadar hazır olduğu konusu ile ilgili olarak karşımıza iç ferahlatıcı bilgiler çıkmadı. 17 Ağustos depreminin üzerinden geçen 15 yıldan sonra, İstanbul da olası bir depremde toplanma ve çadır kurulacak alan olarak belirlenen 470 noktanın büyük çoğunluğuna alışveriş merkezi, gökdelen ve lüks konutların inşa edildiğini kaynaklardan öğreniyoruz. Depremde kullanılacak acil ulaşım yolları da otopark olarak İspark a kiraya veriliyor.( Deprem sonrasında toplanılacak ve güvenlik sağlanacak olan bu noktalar 2001 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Afete Yönelik Acil Eylem Planı ile belirlenmişti. Afete Yönelik Acil Eylem Planı, olası bir İstanbul depreminde halkın toplanacağı çadırkentleri, gereksinim duyulan helikopter pistlerini, itfaiye ve sağlık tesislerini park etme yasağı getirilen yollar ile toplayıcı yolları işaret eden, afet durumunda nereye-nasıl hareket edileceğini gösteren bir plandı. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin web sayfasında yayımlanan Acil Eylem Planı na, şu an web üzerinden ulaşılamıyor. Toplum İçin Şehircilik ekibinin 2011 yılında hazırladığı kitapçıkta, Afete Yönelik Acil Eylem Planı nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin web sitesinde yayımlandığı haliyle dahi pek çok soruyu yanıtsız bıraktığı bilgisi yer alıyor. Özellikle çadırkent alanlarının kapasiteleri ve nerelerde kurulacağına ilişkin bilgiler içermeyen bir plan olduğu ifade ediliyor. Bu planın verilerinin, ne 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında ne de 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında kullanılmadığı belirtiliyor. Toplum İçin Şehircilik ekibinin 2011 yılında hazırladığı kitapçığa dayanarak hazırladığımız harita üzerinde işlediğimiz toplanma alanlarının bugün üzerinde neler olduğunu da fotoğraflarıyla gösterdik. Son olarak, Bakırköy bölgesindeki en büyük yeşil alan olan Ataköy 7-8. kısımdaki Orman Yolu nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin 2013 yılında 1/5000 Nazım İmar Planı nda yaptığı plan tadilatı ile imara açıldığı ve alanda cami ve Kur an kursundan oluşan bir külliye yapılacağı haberleri ile birlikte deprem sonrası toplanma alanlarının akıbeti yeniden tartışılır oldu. Örneğin, geçen süre içinde yayımlanan haberleri incelediğimizde İstanbul un en fazla nüfus yoğunluğuna sahip ilçelerinden birisi olan Şişli nin toplanma alanları ve deprem sonrası acil gereksinimler için kullanılacak alanlarına Trump Tower, Torun Center ve Anthill adlarıyla gökdelenlerin yapıldığını öğreniyoruz. Oysaki bu alanlar Şişli için deprem sonrasında çadırkent ve afet anında kullanılmak üzere helikopter pisti olarak seçilmiş yerlerdi. İstanbul da bu hızla devam eden inşaatlar arasında örneklemeler bitmez. Kaynaklar Bu sayıda, depreme ne kadar hazırız sorusunu konunun uzmanı, ilgilisi kişi ve kurumlara sorduk ve verdikleri bilgilerle görüşleri derledik: AFAD-Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ndan sorumluluk alanları ile ilgili bilgileri aldık, güncel olarak afet risklerini azaltmaya yönelik aldıkları önlemleri derledik. Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi FBE Md. Yrd. ve Mimarlık Böl. Öğr. Üy. Süleyman Balyemez den depreme karşı alınacak önlemler ve planlama ilişkisini, 6306 sayılı yasayı ve İstanbul Deprem Master Planı nı dinledik. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi nden bu yana, Açık Radyo da yayımlanan Altın Saatler programının sunucularından Argun Yum ve Gürhan Ertür den depreme hazırlık ve Altın Saatler in önemi hakkında bilgiler aldık. Dosyamızı YTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü nden Prof. Dr. Betül Şengezer in İDMP öngörüleri ile son 10 yılda karşı karşıya olunan uygulamalar arasındaki önemli çelişkileri vurgulamayı ve sorgulamayı amaçladığı yazısı ile kapatıyoruz. 50 YAPI 393 AĞUSTOS 2014

2 2001 yılında hazırlanan Afete Yönelik Acil Eylem Planı na göre toplanma alanı olan fakat artık üzerine alışveriş merkezi, gökdelen ve lüks konutlar inşa edilmiş noktalar. Hayatta Kalmak için Altın Saatler İstatistikî bilgiler afette uğranması muhtemel kayıpların, afet ile karşılaşmadan önce yapılması mümkün ve gerekli olan koruyucu, önleyici hazırlıklardan en az 20 kat daha yüksek maliyetli olduğunu gösteriyor. Argun Yum, Y. Müh.-Mimar Gürhan Ertür, Yazar Depreme hazırlık deyince ne anlamak gerekir? Önce deprem konusunda bilgilenmek gerekiyor elbette: Deprem nedir ve nasıl meydana gelir? Bu soruların yanıtları büyük ölçüde biliniyor. Depremlerde en büyük risk kaynağının yapılaşma olduğu da biliniyor. Riskli yapılaşma ise tek bir yapı olarak bakılınca konunun teknik zorunluluklarını dikkate almayan, kısaca çürük diye adlandırılan kalitesiz inşaat akla geliyor. Daha geniş bir çerçeveden bakılınca ise kullanıcılarının katkısıyla hazırlanması gereken bir planlaması olmayan, yapım ve inşaat faaliyetleri gereğince denetlenmeyen bütün insan yerleşimleri diyebiliriz. Kısacası bilgisizliğin geleceği ateşe atması... Deprem konusunda bilgilenilince sıra teknik, hukuki ve idari hazırlıklara, planlamaya, uygulama ve denetleme aşamalarına geliyor. Kimse bizim 1999 depremlerinden sonra bilgi eksiğimiz olduğunu düşünemez. İlk adımda Türkiye nin zemin ve fay durumu hakkında pek çok bilgi toplandı; güncel bir fay haritası da yayınlandı. Şimdi yapılması gereken nedir? İnsan yaşamının en önemli değer olduğunu esas almamız ve teknik ayrıntıların atılması gereken adımları geciktiren tartışmalarını geride bırakıp, en kötü olasılıklara göre insan yaşamını ve yaratılan değerleri koruyacak programı ve planları ortaya koymalıyız depremlerinin ardından 2001 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi uzman üniversitelerin desteği ile geniş kapsamlı ve bilimsel bir İstanbul Deprem Master Planı hazırlattı. Ancak uygulamalar kaplumbağa hızıyla ve çok yetersiz ölçülerde ilerledi ve ülke çapında bir Kentsel Dönüşüm yasası, depremden 13 yıl sonra, 2012 yılında hazırlanabildi. Ancak böylesine YAPI 393 AĞUSTOS

3 yaşamsal bir konuda konunun bütün ilgililerin katılımıyla olgunlaştırılması fırsatı kaçırıldı. Ben yaptım oldu kolaycılığının tercih edilmesi, 2 yıldır yoğunlaşarak devam eden sorunlara ve tartışmalara yol açtı. Depreme hazırlık konusunda ilerlemenin basit bir süreç olmadığı ve çok yönlü olduğu çok açık. Bir dönem en popüler konu olan fay hatlarının yerleri ve özelliklerinin tartışılması çok kıymetli yılların kaybedilmesine, yapılması gerekenlerin ertelenmesine yol açtı. Var olan yapı stokumuzun iç karartan yetersizliği, afetten sonra yıkıntılar altından canlı insan kurtarma çabalarının ne kadar yetersiz kalacağını gözler önüne seriyor. İstatistikî bilgiler afette uğranması muhtemel kayıpların, afet ile karşılaşmadan önce yapılması mümkün ve gerekli olan koruyucu, önleyici hazırlıklardan en az 20 kat daha yüksek maliyetli olduğunu gösteriyor. Üstelik bu tip bir hesapta yaşamını kaybeden en yakınımızdaki bir kişinin bizler için ve toplum için nasıl bir değer ifade ettiği de tümüyle belirsiz, ya da varsayımsal! Depreme hazırlık konusunun özü, en önemli ve en acil yanı yapı stokumuzdaki yetersizlik. Bütün dikkatin ve olanakların yoğunlaşması gereken alan apaçık önümüzde duruyor; yapılarımızın büyük kısmı depremde ciddi hasar görme, can kaybına, yaralanmalara, madi kayıplara yol açma riski taşıyor. Bu yetersizliğin nedenlerinin en başında tasarım sorunları geliyor. Zira çoğu binamız 1998 de yayınlanan ve 2007 yılında revize edilen Deprem Şartnamesi nden daha önce tasarlanmıştır. Yapı üretimindeki sorunlar ise daha az ürkütücü değil. Yapılarımızın büyük çoğunluğu taşıyıcı sistemleri uygun olmayan ya da yetersiz bilgi ve malzeme ile üretildi. Yaygın olarak uygulanan betonarmede taşıyıcılarda hazır beton kullanımı, ürünlerin kalite kontrolü ve testleri gibi özellikler şunun şurasında son yılın uygulamaları; üstelik bunların yeterli denetime tabi tutuldukları da tartışmalı den sonra yapılan birçok yapıda çatlamalar, korozyon, deniz kabukları, betonun taşıyıcı özelliklerinin yetersizliği, inşaat demirinde kalite ve detay sorunları gibi temel meseleler neredeyse çıplak gözle bile görülebilecek durumda. Devlet kurumlarının yaptırdığı binaların çoğunlukla yaşam güvenliği açısından vahim durumları, Mayıs ayında derin acılarla gündemimize giren Soma kömür madeni güvenlik koşullarına benzetilebilir. Eksiklikler hâlâ biliniyor ancak giderilmiş değil! Hâlâ uygulanmakta olan 2007 tarihli deprem yönetmeliği en önemli ilerleme. Ancak dikkat edilmesi gereken bir önemli konu İstanbul da düzinelerle yüksek yapı yapıldığı ve birçoğunun inşaatı devam ettiği halde, resmen onaylı bir Yüksek Yapı Deprem Yönetmeliği nin mevcut olmaması! Depreme hazırlığın bir seferberlik yaklaşımıyla ele alınması gerektiği yakın tarihli Gölcük ve Van depremleriyle toplumun zihnine kazınmış oldu. Yıkımın acımasızlığını yaşayanlar ön koşulsuz, ortak ve fedakâr bir davranış bütünlüğünde birleşiyorlar. Yakın tarihli büyük depremler insanların genlerinde var olan deprem korkusunu bilinçlerine yerleştirdi kuşkusuz; ama acaba bu korku yeterli bir önlem alma programına dönüştü mü, ne yapmalı ve nasıl yapmalı soruları toplumda yeterince tartışıldı ve ortak bir anlayışta buluşuldu mu? 2012 Mayıs tarihli Kentsel Dönüşüm yasası, kentlerimizin ve dayanıksız yapı stokumuzun yenilenmesi süreçlerini hemen hemen tümüyle piyasa koşullarına bağlıyor. Geçen 2 yıllık süreçte uygulamanın bilançosu şöyle özetlenebilir: Evinizin, dairenizin bulunduğu arsa ciddi ölçüde bir artı getiri potansiyeli taşıyorsa, muhtemelen tartışmalı bir çözüm önerisini önünüzde bulabilirsiniz. Binayı yenilemesi beklenen piyasa müteahhidini motive edecek tek geçerli ölçü, ticari riskleri karşılayacak bir kazanç beklentisidir. Peki bu durum yenileneceği söylenen 6 milyon konutun ne kadarı için geçerli olacak? Onyıllardır yaşadıkları şehir parçalarından uzaklaşmak durumunda kalan uygulamaları insanlar nasıl kabul edecekler? İnsan olmadan şehir nedir ki? Depreme hazırlığın önemli bir alanı olan eğitimde çocuklarımıza şehrin ana arterlerindeki Afet için 1nci derece ulaşım yolu, park yapılmaz tabelalarını dikkate almayan araç sahiplerini, bu tabelanın gereğini uygulamayan yönetimleri nasıl anlatmalı? Eğitilecek yeni kuşakların girilmesi güç dar sokaklara yardım ulaştırmanın olanaksızlığını sorgulamaları, kentsel altyapının (doğalgaz, elektrik, su, köprüler) depreme dayanıklılığını denetlemeleri beklenir. Benzer şekilde okulların ve hastanelerin depreme dayanıklı kılınmasını, afet sonrası toplanma alanlarının başka kullanımlarla işgal edilmemesini, yapılacak tatbikatlarda alınması gereken önlemleri denetlemeleri beklenir. İnsanlık deprem afeti konusunda yeterli bilgi ve beceri sahibidir. Tokyo da 7 den büyük depremlerde büyük hasar ve kayıp oluşmuyor. Şili de yakın zamanda meydana gelen 8 den büyük depremde büyük bir yıkımla karşılaşılmadı. Demek ki biz de başarabiliriz. Açık Radyo daki programınızın açılışını Hayatta kalmak için altın saatler şeklinde yapıyorsunuz. Biraz bundan söz eder misiniz? Programımızın adı da Altın Saatler. Bu ifade uluslararası arama-kurtarma literatüründe afet sonrası ilk 72 saate verilen ad. İlk 72 saatin insan yaşamı açısından son derece önemli olduğunu vurguluyor. Afete uğramış ve kendini kurtarma olanağı olmayan, yiyeceği ve içeceği bulunmayan bir insanın sağlıklı bir biçimde yaşamda kalma süresinin 72 saatle sınırlı olabileceği varsayımından hareketle belirlenen bir tanım. Bu süre içinde afetzedeye ulaşılmalı ki, onu en azından kalıcı hasara uğramadan kurtarmak mümkün olabilsin. Dünya afet tarihinde çok daha uzun süre sonunda kurtarılan insan ve canlı örnekleri var. Yakın örneklerden biri, Ocak 2001 de Hindistan da meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremden 120 saat sonra, 55 yaşındaki bir kadının enkaz altından çıkarılabilmesidir. Programımızın adı bir yönüyle de iyimserliğimizi yansıtıyor. Programa 10 Ekim 1999 da başladık ve o zamanlar ülkemizdeki afet risklerinin hızla azaltılacağını düşünüyorduk. Böylelikle program görevini tamamlayarak yayının sürdürülmesine gerek kalmayacaktı. Ancak Altın Saatler in 750. programını gerçekleştireceğiz. 15. yıldayız, hâlâ döne döne afet risklerinin azaltılmasından söz ediyoruz. 52 YAPI 393 AĞUSTOS 2014

4 Depreme Hazır Mıyız, Afad Neler Yapıyor? Depremlerin ölçülmesi ve deprem olgusunun bilimsel olarak daha iyi anlaşılabilmesi için AFAD, birçok bilim kurumu ve üniversite ile işbirliği yapıyor. Murat Nurlu, Dr. (AFAD Deprem Dairesi Başkanı) AFAD olarak yaptığınız çalışmaları aktarır mısınız, sorumluluk alanlarınızdan söz eder misiniz? Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülkemizde ve dünyanın en uzak noktalarında meydana gelen insani krizlerde, doğal ve teknolojik temelli afetlerde ülkemizin kaynaklarını koordine ederek hızlı ve etkin bir afet yönetimi sistemi uygulamaktadır. AFAD ın uygulamaya koyduğu Modern Afet Yönetimi kapsamında, ülke kaynaklarının, afetlerin henüz gerçekleşmeden önlenmesine yönelik olarak kullanılmasını belirten risk yönetimi, afetlere hazırlık amacıyla, halkın bilinçlendirilmesi; eğitimler ile birey, kurum, kent ve toplumun afetlere hazır ve dirençli hale getirilmesidir. Ülkemizde en çok can ve mal kaybına sebebiyet veren doğal afetlerin başında gelen depremin gözlenmesi ve araştırılması faaliyetlerini AFAD bünyesindeki Deprem Dairesi Başkanlığı yürütüyor da Deprem Araştırma Enstitüsü adıyla kurulan Deprem Dairesi, 715 deprem gözlem istasyonu ile bütün Türkiye nin sismik hareketliliğini yıllardır anlık olarak izliyor ve vatandaşları bilgilendiriyor. AFAD Deprem Dairesi nde 35 kişilik jeofizik, jeoloji, inşaat mühendisi ve yüksek mühendisinden oluşan uzman ekip 7 gün 24 saat gözlem yapıyor. Ülkemizdeki her 4 deprem gözlem istasyonundan 3 ünü kurup işleten AFAD, Türkiye deki en geniş deprem gözlem istasyon ağına sahip. Depremlerin ölçülmesi ve deprem olgusunun bilimsel olarak daha iyi anlaşılabilmesi için AFAD, birçok bilim kurumu ve üniversite ile işbirliği yapıyor. Son olarak AFAD, 2013 Aralık ayında bilim dünyası ile gerçekleştirdiği işbirlikleri kapsamında TÜBİTAK, ULAKBİM ve 7 üniversite ile birlikte Türkiye Deprem Veri Merkezi projesini hayata geçirdi. Bu sayede ülkemizde deprem verileri araştırmacılar, akademisyenler ve kamuoyu ile tek bir veri merkezi üzerinden paylaşılabilir hale geldi. TBMM Genel Kurulu nda kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ün onayının ardından Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme ile birlikte deprem bilgilerini açıklama konusunda tek yetkili kurum AFAD oldu. Depreme hazırlık ile ilgili olarak ortak çalıştığınız kurumlar var mı? Deprem konusunda ülkemizin bütün kurumları ile koordinasyon halinde çalışmaktayız. Özellikle deprem biliminin ülkemizde gelişmesine yönelik olarak Türkiye Ulusal Sismoloji ve Arz içi Fiziği komisyonunun başkanlığımızda yürütüldüğü, ayrıca Deprem Danışma Kurulu ve Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı Koordinasyon Kurulu çalışmaları bu birlikteliklerin önemli bölümünü temsil etmektedir. Yine AFAD Başkanlığı bünyesinde oluşturulan deprem yönetmeliği güncelleme çalışmaları yaklaşık 100 kişilik konusunda uzman bilim adamları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün bir araya geldiği önemli çalışmalardandır. AFAD Başkanlığı deprem konusunda ayrıca yurtdışında işbirlikleri ile veri paylaşımı konusunda, ortak projelerde yer almaktadır. Deprem sonrası için ne türden önlemler alıyorsunuz? Afet yönetimi ve koordinasyonu ne demektir? Afet öncesi hazırlık, planlama ve risk azaltma çalışmaları, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri, erken uyarı ve kesintisiz haberleşme projeleri ile afetlerin yaratacağı muhtemel can ve mal kayıplarının önlenmesi mümkündür. AFAD ın öncülüğünde, 2013 yılının başında, afetlere daha dirençli bir toplum oluşturulması amacıyla Türkiye çapında bir eğitim kampanyası başlatılmıştır. Afete Hazır Türkiye adıyla başlatılan projede; toplum tabanlı afet yönetiminin temelinin atılacağı Afete Hazır Aile, öğrencilerimizin afet bilinci ve becerisiyle yetiştirileceği Afete Hazır Okul, afetlerin ekonomik zararlarını azaltacak Afete Hazır İşyeri ve gençlerin afet yönetiminde aktif sorumluluk alacağı Afete Hazır Gençler kampanyalarından oluşmaktadır. Afete Hazır Gençler kampanyası kapsamında Kısa Film Destek Programı (KFDP) adıyla bu yıl pilot bir uygulama başlatılmıştır. KFDP, üniversite gençlerine yönelik, toplumun afet bilincini tabandan kendi olanakları ile üretmesini destekleyen, paylaşılabilir ürünler üretmelerini sağlayan bir kısa film hibe programıdır. Ülkemizin afetlerin sıfırıncı dakikasına hazır olması için bütün Bakanlıklarımızın katılım ve destekleri ile Türkiye Afet Müdahale Planı hazırlandı. Planla, ulusal ve yerel düzeyde, olay türü ve ölçeğine göre esnek yapıda müdahale organizasyon sistemi oluşturuldu. Afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rol ve sorumlulukları belirlendi. AFAD Başkanlığı olarak deprem konusundaki ülke geneline yayılmış temel projelerimiz aşağıdaki şekildedir: 1.Ulusal Sismolojik Gözlem Ağlarında Kapasitenin Artırılması: AFAD Deprem Dairesi ülkemizde Ulusal Sismolojik Gözlem Ağını kuran ve geliştiren kurum olup sahip olduğu bilgi ve deneyim ile ülkemizdeki en büyük ve gelişmiş ağı 7/24 kesintisiz olarak çalıştırmaktadır. AFAD- Deprem Dairesi Başkanlığı olarak 2013 yılında, Ulusal Sismik Ağın Geliştirilmesi (USAG) projesi kapsamında Ulusal Sismolojik Gözlem Ağında Zayıf ve Kuvvetli Yer Hareketi İstasyonlarının toplamında 683 istasyona ulaşılmıştır. Bunlardan 482 tanesi kuvvetli yer hareketi ölçümü yapan istasyonlardır. 54 YAPI 393 AĞUSTOS 2014

5 2.Derin Kuyu Sismometre Ağı Projesi: Ulusal sismik ağların geliştirilmesi kapsamında Almanya nın GFZ Enstitüsü ile Doğu Marmara da denizin çevresinde deprem aktivitesinin izlenmesine toplamda 8 adet Derin Kuyu Sismometre Ağı kurulması amacıyla uluslararası proje başlatılmıştır yılı Türkiye nin ilk Derin Kuyu Sismik İstasyonu, Tuzlada 320 metre derine deprem cihazı yerleştirilmiştir. Bu kuyuda her 75 metrede bir ölçüm cihazları bulunmaktadır yılında aynı şekilde 2 istasyon Yalova ilinde kurulmuştur yılı içinde toplam 4 istasyonun kurulmasına başlanılmıştır. 3.Deprem Zararlarının Azaltılmasında Ulusal Yol Haritası (Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı): Bilindiği gibi deprem riskini azaltmada ve depremle baş edebilmede hazırlıklı ve dirençli bir toplum oluşturulması, bu amaca yönelik kurumsal alt yapının sağlanması ve konuyla ilgili Ar-Ge faaliyetlerinin önceliklerinin belirlenmesi amacıyla ülkemizde ilk kez ulusal ölçekte bir Deprem Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmıştır. UDSEP-2023 kapsamında şu ana kadar yasal düzenlemeler bağlamında Kentsel Dönüşüm Yasası ve Doğal Afet Sigortaları Yasası hazırlanarak yürürlüğe girmiş, Ulusal Deprem Araştırma Programı başlatılmış, Deprem Kestirimi Konusunda Etik Kurallar hazırlanmış, Türkiye Diri Fay Haritası tamamlanmış, Afete Hazır Türkiye projesi ile eğitim ve farkındalık çalışmalarına başlanılmış, İl Sağlık ve Hastane Sağlık planları hazırlanmış, Deprem Haritası ve Deprem Bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmelik çalışmalarına başlanılmıştır. 4.Deprem Araştırmalarına Destek (Ulusal Deprem Araştırmaları Programı): UDSEP-2023 de yer alan eylemlerin gerçekleştirilmesi ve deprem çalışmaları yapan araştırıcıların ve kurumların desteklenmesi amacıyla 2012 yılında başlatılan program ile üniversitelerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve kamunun bu konulardaki projeleri desteklenmektedir. Programın başladığı 2012 yılından itibaren biri Ekim 2013 te tamamlanan toplam 14 araştırma projesine TL destek sağlanmıştır yılı içerisinde de devam eden ve yeni başlayacak projelere TL lik bir desteğin sağlanması düşünülmektedir. 5.AFAD-Türkiye Deprem Veri Merkezi: AFAD olarak verilerin daha sağlıklı, standart ve hızlı bir şekilde kullanıcıya sunulması için Türkiye Deprem Veri Merkezi kurulmuş olup, merkez 2013 yılı Aralık ayında devreye girmiştir. Şu anda AFAD-TDVM ne 7 üniversitemiz, 2 kamu kurumumuz, 2 belediyemiz ve 1 sivil toplum kuruluşumuz verileri ile destek sağlamaktadır. AFAD-TDVM bünyesinde katkı sağlayan bu 13 kuruluşun toplam 722 adet deprem gözlem istasyonu bulunmakta olup, depremle ilgili başka gözlemlerin de (GPS ölçümleri, jeofizik ölçümler, jeomanyetik ölçümler vb.) sisteme katılması planlanmıştır. 6.Deprem Erken Uyarı ve Ön Hasar Tahmin Çalışmaları: Bu proje kapsamında ilk pilot çalışma olarak ülkemizin büyük deprem üretme potansiyeli taşıyan Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan Hatay-Kahramanmaraş Pilot bölgesinde, depremin hemen sonrasında hızlı ön hasar tahminine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda veri toplama ve yazılım çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlanmış, Kahramanmaraş merkezine, Hatay merkezine ve İskenderun ilçe merkezine 10 adet ivme ölçer istasyonu kurulmuştur. 7.AFAD-Deprem Mobil Uygulaması: Büyük bir depremin hemen ardından bölgeden elde edilebilecek bütün verilerin çok önemli olduğu düşüncesinden yola çıkılarak hazırlanan ve geliştirilmeye devam edilen AFAD-Deprem Mobil Uygulaması vatandaşların birebir deprem sonrasında etkin rol oynaması açısından önem kazanmış ve ülkemiz için bir ilk olmuştur. Yayına girdiği tarih olan Nisan 2013 ten günümüze kısa sürede yaklaşık kullanıcısı olan bu uygulamanın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmaları 2014 yılında da devam edecektir. 8.Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik Çalışmaları: Ülkemizde depremlerin neden olduğu zararlar incelendiğinde yapı hasarları can ve mal kayıpları arasında büyük bir oran oluşturuyor. Gelişen teknoloji ve bilgi düzeyi ile birlikte bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu değişim ve gelişim muhakkak ki sürekli olacaktır. Toplamda 100 kişi olan güncelleme ekibi gerek oluşturduğumuz sanal ortamda, gerekse özveriyle İstanbul ya da Ankara da bir araya gelerek çalışmalarını sürdürmektedir. 9.Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü: Çoğu zaman afeti yönetenler ya da konusunda uzman akademisyenler kendi aralarında afet konusunda bir terim karmaşasına girebiliyorlar. Bu soruna bir çözüm getirebilmek amacıyla 2013 yılında Afet Terimleri Sözlüğü hazırlanması çalışmalarına başlanmıştır. Aralarında akademisyenler, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve Türk Dil Kurumu uzmanlarının da olduğu bir komisyon ile devam eden çalışmaları 2014 yıl ikinci yarısında tamamlayarak ülkemizde bu konudaki önemli bir eksikliği de gidermek planlanmıştır. 10.AFAD-RED Uygulaması: Özellikle kriz yönetiminde gerekli olan; deprem meydana geldikten hemen sonra afet bölgesinin genel durumunu yansıtan tahmini hasar ve kayıp bilgileri için oluşturulan AFAD-RED (AFAD- Rapid Earthquake Damage) programı tamamlanmış olup kalibrasyon çalışmaları sürdürülmektedir. Deprem bölgesine ait otomatik ve manuel hesaplama yapabilen tahmini şiddet, hız ve ivme dağılım haritalarının yanısıra farklı derecelerdeki yaralanmalar, can kaybı ve yapıların hasar durumları hakkında bilgi verecek sistem tamamlandığında illerde il AFAD müdürlüklerinin personelinin eğitimiyle ile ait detay verilerin toplanması ile senaryo tabanlı da kullanılabilecektir. 11.Depar Projesi: Depremin hemen sonrasında depremin meydana geldiği bölgeden doğru ve güvenilir bilgilerin gönderilmesini sağlayacak, artçı depremlerin izlenmesini ve deprem aktivitesinin yerinde gözlenmesini hedefleyen projede AFAD ın koordinasyonunda ülkemizin farklı üniversitelerinden bilim adamları çalışacaklardır. 12.Hızlı Değerlendirme Yöntemiyle Binaların Deprem Dayanımlarının Tespiti: Ülkemizin yapı stoğu ve deprem karşısında nasıl davranacağı ile ilgili bilgiler yok denecek kadar azdır. Bu çalışmayla AFAD Başkanlığı nca çıkartılmış ve kentsel dönüşüm kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nca da benzer kuralları ortaya konan hızlı değerlendirme formları kullanılacaktır. Bu formlarla elde edilen veriler eşliğinde bir yapının deprem karşısında tahmini davranışı ortaya konacaktır. YAPI 393 AĞUSTOS

6 Birikimden Gereğince Yararlanılmıyor Afet öncesi yapılan çalışmalara harcanacak maddi kaynakların, afet sonrası çalışmalardan daha fazla olmadığını, afetin zincirleme etkileri nedeniyle çok uzun döneme yayılan ekonomik ve toplumsal kayıpların önüne geçildiğini, en önemlisi ise insan yaşamının maddiyatla ölçülemeyeceğini çok iyi biliyoruz. Süleyman Balyemez, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Aydın Üniv. FBE Md. Yrd. ve Mimarlık Böl. Öğr. Üy. Depreme hazırlık deyince ne anlamamız gerekir? Deprem her şeyden önce bir doğa olayı; tıpkı yağmur gibi. Bir doğa olayını afete dönüştürense toplumun can ve mal varlığına zarar verir hale gelmesi. Doğa olaylarının insan yaşamını olumsuz yönde etkilemesini önlemek ya da bu etkileri en aza indirgemek sistematik bir yaklaşım içinde ele alınır. Karar verici ve uygulayıcı idari mercilerin de çok iyi bildiği (bilmesi gerektiği) fakat nedense uygulamada imtina ettiği bu yaklaşım Afet Yönetimi olarak adlandırılır. Gerek deprem gerekse öteki doğal, teknolojik ve beşeri afetlerden sakınmada en temel enstrüman olan Afet Yönetim Sistemi, birbirini izleyen adımlardan oluşan döngüsel bir süreçtir ve iki evreden oluşur. Afet öncesi yapılması gerekenler yani risk/zarar azaltma (mitigation) ve hazırlık (preparation) adımları Risk Yönetimini oluşturur. Afet sonrasına yönelik çalışmalar olan müdahale (response) ile iyileştirme ve yeniden yapılanma (recovery) ise Kriz Yönetimi ya da Acil Durum Yönetimi olarak adlandırılan evredir. Riskleri, dolayısıyla kayıpları indirgemek için Risk Yönetimi nin etkin ve doğru biçimde yaşama geçirilmesi olmazsa olmazdır. Risk Yönetimi ne denli etkin ve başarılı olursa, yani ne kadar az insan yaşamı afetten olumsuz etkilenirse, Afet Sonrası Kriz Yönetimine o denli az gerek duyulur; daha az can kaybı, daha az yaralı, daha az yapı hasarı, daha az işgücü ve ekonomik kayıp, daha az kurtarma ekibi, daha az geçici barınak, daha az kalıcı konut, daha az ceset torbası, daha az toplu mezar alanı, daha az psikolojik ve toplumsal travma, kısacası daha az yara sarma ve daha çabuk normal yaşantıya dönüş demektir. Afet öncesi yapılan çalışmalara harcanacak maddi kaynakların, afet sonrası çalışmalardan daha fazla olmadığını, afetin zincirleme etkileri nedeniyle çok uzun döneme yayılan ekonomik ve toplumsal kayıpların önüne geçildiğini, en önemlisi ise insan yaşamının maddiyatla ölçülemeyeceğini çok iyi biliyoruz. Depreme hazırlık konusunda planlama-deprem ilişkisi nasıl olmalı? Deprem zararlarını azaltmada mimarinin ve planlamanın rolü nedir? Şehir Planlamanın Afet Yönetimi nin her iki evresinde de çok önemli rolleri var. Ancak Risk Yönetimi ndeki rolü, az önce değindiğim nedenlerle Kriz Yönetimindeki rolüne oranla çok daha yaşamsal önemde. Uluslararası literatürde Mitigation Planning olarak adlandırılan, Türkçe de ise Risk Azaltma Planlaması, Zarar Azaltma Planlaması ya da Sakınım Planlaması olarak kullanım bulan plan türü, odaklandığı afet ya da afetlerin insan ve kent yaşamı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirgemek amacını güden, çok bileşenli, çok katmanlı ve çok aktörlü, risk türlerini analiz eden ve bertaraf etme yöntemleri geliştiren, fiziksel planlama metodolojisi ile sınırlandırılamayacak, kent sınırlarını aşarak bölge ve ülke düzeyinde politika üretme yetisine sahip, merkezi hükümet, yerel yönetim ve sivil topluma görev ve sorumluluklar veren, bu bağlamda üst düzey bir organizasyon sağlayan bir yaklaşımdır. Planlama mesleği, doğası gereği çok disiplinli bir içeriğe sahiptir. Planlamanın icrası da bir ekip işidir. Risk Azaltma Planlamasını öteki plan türlerinden ayrı değerlendirmekle birlikte, plan öznesinin kent olması, veri toplanan alanın Şehir Planlama mesleğinin uzmanlık, yetki ve sorumluluk sahasında bulunması, plan kararlarının mekânda fiziksel dönüşümleri gerektirecek imar planları ile yaşama geçirilecek olması gibi çok temel unsurlar, Risk Azaltma Planlama Sürecinde Şehir Planlama disiplinini tartışmasız biçimde etkin ve organize edici konuma taşımaktadır. Konuya bütüncül yaklaşılması gereğinin altını çizdikten sonra, münferit uygulamaların deprem risklerinin azaltılmasına önemli bir katkısının olmayacağını, hattâ kimi durumlarda afet boyutlarının büyümesine yol açabileceğini yine de hatırlatmakta yarar var. Riskli alanı tanımlarken yalnızca risk taşıyan yapıların toplamını anlamak büyük bir hata. Yapıların büyük bölümü riskli olmasa bile, sözgelimi altyapı gibi ya da yöredeki işlev alanlarının niteliği gibi başka unsurlar neticesinde her hangi bir alan önemli derecede riskli olabilir. Bu nedenle riskli alan tespitinde mikrobölgeleme haritalarından yararlanılmalı. Mikrobölgeleme haritaları, salt yerbilimsel verilere değil, kenti oluşturan bütün sosyal ve fiziksel çevre bileşenlerinden elde edilen verilere dayalı olarak üretilmeli, şehir plancıları, mimarlar, inşaat mühendisleri gibi uygulamacılar ile karar verme erkine sahip siyasi otoritenin yerel ve merkezi idarecilerine de yol gösterici olmalıdır. Bu konuda ne yazık ki istenen düzeye gelmiş değiliz. Yararlı çalışmalar olmakla birlikte, bugün elimize aldığımız mikrobölgeleme haritaları olması gereken düzeye ulaşmış değil. Oysa bu konuda uluslararası düzeyde bilgi ve deneyime sahip bilim insanlarımız ve saygın üniversitelerimizde kurulu enstitülerimiz bulunuyor; bu birikimden gereğince yararlanılmıyor. 56 YAPI 393 AĞUSTOS 2014

7 Planlama ve deprem ilişkisini düşünürken, depremden korunma yöntemleri yalnızca bina bazında ve onu iyileştirme olarak ele alınıyor. Kentsel etkinlik alanlarıyla birlikte düşünülmesi gerekmez mi? Zayıf bir binayı yıkıp depreme dayanıklı olarak yeniden inşa ettiğinizde sorun çözülmüyor. Öncelikle işin ekonomik yönü var; finansman nerden sağlanacak? Kısa yoldan çözüm, yeni yapının kendisini finanse etmesi. Bu durumda da yapı yoğunluğunun artması yönünde baskılar gelmeye başlıyor inşaat sektöründen. Kullanıcılar ise çoğu durumda, ceplerinden para çıkıp çıkmayacağı ile ilgileniyor yalnızca. Gerek doğrudan emsal artışı sağlayarak, gerekse imar yönetmeliklerinde yapılan değişikliklerle emsalleri görünmeden yükselterek piyasanın önü açılıyor. Bu en yaşamsal konu, piyasanın insafına terkedilmiş oluyor. Yazıktır ki bunun adına da afet risklerinin azaltılması ya da planlama kavramları arasında yeri olmamasına karşın yanlış bir kullanımla dillere yerleştirilen ve aslında planlamanın tasfiyesi anlamına gelen kentsel dönüşüm adı veriliyor. Bütün bunların 6306 sayılı yasa ile yasal zemine oturtulması, konunun uzmanı olmayan geniş halk kitlelerinin bir şeyler yapılıyor algısıyla kandırılması anlamına da geliyor. Risk yönetimi açısından baktığımızda, dönüşüm e yani Kentsel Yenilemeye uğrayan alanda mevcut durum yalnızca binaların risk düzeyleri açısından değerlendirildiğinden, öteki risk etkenleri hakkında bilgi sahibi olmadan uygulamaya geçildiğini görüyoruz. Nüfus yoğunluğu başlı başına bir risk faktörü, altyapı yetersizliği keza öyle. Teknik Altyapı kapasitesi, Sosyal Altyapı olanakları artan nüfus yoğunluğuna koşut mu? Yol genişlikleri ve öteki ulaşım olanakları aynı oranda artırılıyor mu? Bu sorulara verilecek yanıtlar, tekil bina yenilemelerinin ya da münferit bölgesel uygulamaların depreme bağlı risklerin görünümünü değiştirmekten öteye geçmediğini, buna ek olarak sel gibi başka doğal afetler ile teknolojik ve beşeri afet risklerini büyüttüğünü gösterecektir. İkincil ve zincirleme riskler artacaktır sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun u düşündüğümüzde riskli alan-riskli bina kavramlarını literatürümüze soktuğunu görüyoruz. Sizce yasa bu haliyle depreme karşı güvenli kentlerbinalar ve yaşam çevreleri oluşturmak anlamında önlemler alınmasının önünü açabildi mi? 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun bu çerçevede irdelendiğinde, tekil bina yenilemeye yönelik göreli avantajlar sağladığı izlenimi uyandırıyor. Riskli alan ilan edilen sahalarda alanın tamamının yenilenmesi kentsel açıdan daha sağlıklı olmasına karşın, yasa, barınma hakkı ve hak arama gaspı başta olmak üzere halkı mağdur edecek bir yöntem benimsiyor. Halkın yerinden edilmesine yasal dayanak teşkil ediyor. Halkı büyük inşaat firmalarıyla karşı karşıya ve savunmasız bırakıyor. Bu haliyle, uygulamalardan gördüğümüz üzere, tez elden parsel ölçeğinde yenilemeyi teşvik ederek, az önce değindiğimiz gibi, kentsel afet risklerini azaltmak yerine risklerin tezahürünü değiştiriyor. İstanbul Deprem Master Planı çalışmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? 1/ Çevre Düzeni Planı çalışmalarında bu plan ne kadar kullanıldı? İstanbul Deprem Master Planı (İDMP), dünyada bu kapsamda örneği olmayan çok değerli bir çalışma. Uluslararası otoriteler tarafından referans gösterilen bu rapor, alışageldiğimiz anlamda bir plan değil. Esasında deprem öncelikli Risk Azaltma Planlaması için bir rehber niteliğinde. Bildiğiniz gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin talebiyle, ülkemizin en saygın üniversitelerinden dördünün geniş akademik kadroları tarafından titizlikle hazırlandı. İstanbul un deprem sakınımı için yapılması gerekenler sektörler bazında irdelendi, paydaşlar ve sorumlulukları tanımlandı, risk azaltma planlamasının her bileşeni üzerinde çok sayıda alternatif geliştirilerek risklerin belirlenmesinden bertaraf edilmesine kadar metodolojiler oluşturuldu, finansman modelleri geliştirildi. İBB ye kalan, bu rehberi özümseyerek İstanbul un Risk Azaltma Planını yapmak ve uygulamaktı. Gerçekten de eşzamanlı olarak Zeytinburnu nda pilot uygulama başlatıldı. Kent genelinde deprem sonrası toplanma alanları ve acil ulaşım yolları belirlendi. Fakat aradan geçen süre içerisinde çeşitli sebeplerle bu heyecan dindi, Zeytinburnu örneğinde ve sonrasında İDMP nda öngörülen anlamda somut ve başarılı bir uygulama hayata geçirilemedi, toplanma alanlarının yaklaşık yarısı ticaret ve konut işleviyle yapılaştırıldı, acil ulaşım yolları Belediye eliyle otopark olarak kullanıldı. İstanbul Çevre Düzeni Planı çalışmalarında, İDMP nı referans alarak oldukça kapsamlı analizler gerçekleştirildi. Ancak bir bütün olarak bakıldığında, 1/ ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı nın, İstanbul Deprem Master Planı na uygun olduğunu söylemek doğru olmaz. Bunun için öncelikle Risk Azaltma (Sakınım) Planı nın hazırlanmış olması gerekirdi. Elde böyle bir plan olmadan gerçekleştirilen bir Çevre Düzeni Planı nın, Deprem Master Planı na uygun olup olmadığını değerlendirmek bile mümkün olamaz aslında depreminin ardından İDMP nın yanında atılan başka olumlu adımlar oldu mu? 1999 depremlerini takip eden dönemde kamu idaresi çok sayıda girişimde bulundu. İDMP bunlardan yalnızca biri. Deprem Şurası, Ulusal Deprem Konseyi (UDK) ve daha birçok oluşum hayata geçirildi. Ne var ki, kaderleri İDMP ndan farklı olmadı. Deprem Şurası raporları raflardaki yerini alırken, UDK da gerekçesiz olarak lağvedildi. Aslında lağvedilen ya da tasfiye edilen bu oluşumlar değil, kentin ve ülkenin kaderini olumlu anlamda tersine çevirecek olan bilgi, bilim ve bilimsel bilgi üretim süreci oldu. YAPI 393 AĞUSTOS

8 Algı Yönetimi: Deprem, Afet, Risk Yanılsaması Betül Şengezer, Prof. Dr. YTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Yaşadığımız depremler ve ortaya çıkan can ve mal kayıpları, toplumsal belleğimizde bir deprem korkusu yaratmıştır. Buna karşın afetlerle mücadelenin temel ilkesinin doğa ile uyumlu yaşam ilkelerinden geçtiği tekrar tekrar deneyimlenmesine karşın, toplumsal, ekonomik, siyasal dinamikler ve kültürel kodlar ülkemizde afetle birlikte yaşamayı öğrenmeyi güçleştirmektedir. Ülkemizde kentsel düzeyde deprem afetinin deneyimlenmesi, 1967 Adapazarı depremi ile başlamış, kentsel yapı stoklarının, özellikle de 1950 sonrası gündemimize giren sağlam yapı kategorisindeki betonarme yapı başarısızlıkları ilk sinyallerini vermiş, bu olgu 1992 Erzincan depremi ile iyice su yüzüne çıkmıştır. Her deprem sonrası bu başarısızlıkların nedenleri, bir şablon gibi yinelenmektedir. Zayıf zeminlerde yapılaşma, kat adedi arttıkça hasarın artması, yumuşak kat, kısa kolon, yatayda ve düşeyde yapısal düzensizlik, inşaat malzeme nitelik ve noksanlıkları ve benzeri teknik nedenler ile yönetmeliklerin uygulanmaması, denetimsizlik gibi kurumsal yetersizlikler hasarın nedenleri olarak sıralanmaktadır (Şengezer, B.; Ansal, A. (2006); Şengezer, B.; vd 2008). Yine, kamu yapılarının, özel yapılardan daha fazla hasar görmesi sanki değişmez bir kuraldır. Yerleşim düzeyinde de afet sonrası ortaya çıkan sorunlar hep benzerdir: yeşil alanlar yok olduğu için yeterli toplanma alanları sorunu vardır; çadır kuracak yer yoktur; yollar yetersiz ve otoparklarla dolu olduğu için ambulans, itfaiye geçememektedir. Her deprem sonrasında yönetmeliklerin değiştiği görülmektedir: 1967 Adapazarı depremi, 1968 yönetmeliği; 1972 Gediz depremi, 1975 yönetmeliği; 1992 Erzincan depremi, 1998 yönetmeliği. Ancak bu yönetmelik değişiklikleriyle hasarların azalmadığı, hattâ giderek arttığı, adeta yönetmelik değişimi ile hasarlar arasında ters bir ilişki olduğu gözlemlenmektedir (Şengezer, B.; Koç, E.; 2005) Gölcük depreminin ülkenin kalbini vurması nedeniyle yaşanan can ve mal kayıplarının büyüklüğü, İstanbul da büyük bir deprem beklentisi, deprem duyarlılığını bir kez daha artırmıştır. Depremden yaklaşık dört yıl sonra 2003 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dört üniversitenin uzmanlarından oluşan bir ekibe İstanbul Deprem Master Planı nı (İDMP) hazırlattırmıştır. Afet öncesi hazırlıktan afet sonrasına kadar afet yönetiminin her aşamasına ilişkin değerlendirme ve önerileri içeren İDMP ının ana konularını İstanbul un göreceli risk haritasının hazırlanması, yapıların deprem dayanımlarının incelenmesi ve güçlendirilmesi, planlama ve yapılaşma alanındaki sorunlar ve bu bağlamda imar mevzuat ve kurumsal yapılanma önerileri, kaynak yönetimi, metropolün sorun ve potansiyelleri ve afete dayanımlı bir metropol için stratejiler oluşturmuştur. Ne var ki, İstanbul Deprem Master Planından uygulamaya yansıyan, bir sihirli terim olarak son beş yılımıza damgasını vuran Kentsel Dönüşüm ile sınırlı kalmıştır. İDMP nda belirtilen bütüncül ve sistemsel yaklaşımlar, ilkeler uygulamaya yansıtılmadığı gibi, planlama ve yapılaşma alanında yapılan yeni düzenlemelerin yarattığı kaos ortamı afetlere dayanımlı yerleşmelerin oluşumunu da olanaksız hale getirmiştir. Bu yazı ile İDMP öngörüleri ile son on yılda karşı karşıya olunan uygulamalar arasındaki önemli çelişkileri vurgulamak ve sorgulamak amaçlanmaktadır. Bu çelişkiler, Kentsel Dönüşüm yasa ve uygulamaları üzerinden ortaya konulmaya çalışılacaktır. Plansızlık Politikası İDMP da planlama sistemi, iyi işleyen bir sistem için gerekli olan 5P ye (Politika, Plan, Program, Proje, Para) dayandırılmaktadır. Birbiri ile uyumlu kentleşme, yerleşme, göç, sanayileşme, kalkınma, kamu yararı, afet, koruma ve başka alanlardaki pek çok ulusal politika sağlıklı ve güvenli kentlerin oluşumunda temeldir. Çeşitli kademedeki plan kararlarının üretilmesinden uygulamasına kadar bu politikalar geleceğimizi şekillendirmektedir. Deprem afetinin etkisini azaltmakta izlenen temel strateji yumurtaların aynı sepete konmamasıdır. Sağlıklı ve güvenli bir İstanbul gelişimi için bölgesel dengesizliklerin giderilmesi genel bir kabuldür. Oysaki geçmişten günümüze İstanbul un çarpık gelişmesindeki en temel sorun nüfusun hızla artması olmuştur. Buna karşın 2000 sonrasında İstanbul küresel kent, yarışan kent, finans kenti etiketleriyle yatırımcıların ilgi odağı olarak pazarlanmakta, bu bağlamda nüfus ve yapı stoku giderek artmaktadır. Bunlar olurken donatı alanları yetersiz, konut işyeri ilişkisi giderek bozulan, erişilmesi zor kent, zapt edilemez ve kontrol edilemez bir biçimde büyümektedir. Ekonomik büyümeyi inşaat sektörüne oturtan politikalar, aldığı iç göç artışının yavaşlatılması beklenen İstanbul da arz fazlasını eritmek üzere yabancılara mülk satışına yönelmiştir. Böylece, kapasitesini aşmış metropolün çarpıklığını katmerleştiren bir süreç başlatılmıştır. Öte yandan hazine ve muhtelif kamu arazilerinin finansal kaynağa dönüştürülmesi politikası ise bu alanların toplumsal gereksinimler için kullanım olanağını ortadan kaldırmış, kentlerde risklerin artışını tetikleyen bir politika olmuştur. Sağlıklı ve güvenli kentlerin oluşumunda iyi işleyen bir planlama sistemi esastır. Planlama ve yapılaşma sistemindeki aksaklıklar İDMP da masaya yatırılmış, bu çerçevede imar mevzuatı önerileri geliştirilmiş, planlama politikasının esasları ortaya konmuştur. Planlama bütüncül, kamu yararını esas alan, katılımcı, saydam, denetimli, sorumlulukların paylaşılabildiği, kademeler arasında yatay ve düşey ilişkilerin kurulabildiği bir platformdur. Oysaki İDMP nı izleyen dönemde bütüncüllüğü değil parçacıllığı öne çıkaran, yereli değil merkezi esas alan, merkezin yerel üzerinde vesayet yetkisini arttıran birçok yasa yürürlüğe girmiştir. (TOKİ, Özelleştirme İdaresi, Kentsel Dönüşüm Yasası, Hazine Arazilerinin Satışı vb). İDMP sonrası dönemde, pek çok üst ölçekli bölge ve çevre düzeni planlarının (ÇDP) hazırlanması olumlu bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Ancak bunların, bir kez daha, DMP da tanımlanan planlama sistem, ilke ve yaklaşımlarını yok sayarak hazırlanması, merkezi yönetimce belirlenen politikaların uygulama aracı olarak değerlendirilmesi, planlamanın kamu yararı ilkesini altüst etmiş, bu bağlamda risklerin ortadan kaldırılması ya da azaltılması amaçlarının da gerçekleştirilmesini güçleştirmiştir. Öte yandan plan onaylarını takiben, plan kararlarının hilafına merkezi yönetimce üretilen proje bombardımanı, planların bütün denge ve ilkelerini bozmuş, adeta plansızlıkla eşdeğer konuma 58 YAPI 393 AĞUSTOS 2014

9 gelinmiştir. İstanbul Çevre Düzeni Planı bu uygulamaların en çarpıcı örneğidir: üçüncü köprü, üçüncü havaalanı, çılgın proje, lastikli tüp geçiş, çeşitli tünel ve yol projeleri ile İstanbul ÇDP kararları altüst olmuş, plan geçersiz kılınmıştır. İÇDP da 2023 için 17 milyonluk nüfus öngörülürken, yukarıda anılan projelerle kentte 30 milyonlara erişebilecek bir konut kapasitesi yaratılmış, kentin sürdürülebilirliğini sağlayacak olan su kaynakları, orman alanları tehdit altına girmiştir. Küresel iklim değişikliğinin yarattığı seller, kuraklıklar, ısı adaları gibi başka doğal afetlere kapı açılmıştır. Günümüzde yaklaşık 15 milyonluk metropolde ulaşım, yeşil alan, eğitim, sağlık hizmetlerine erişimde yaşanılan sıkıntılar, bu politikalar ile sağlıklı ve güvenli bir kentin olanaksızlığının göstergeleridir. Gündelik yaşamını sağlıklı yaşayamayan yerleşmelerin afete dayanıklı bir kent olamayacağı da deneyimlerle sabittir. İDMP ında kentin sorunlarının kent potansiyelleri ile çözümlenebileceği, bunun için yaratılacak kaynakların İstanbul Deprem Fonunda toplanarak sorunlar için kullanılması gerektiğine vurgu yapılmıştır. Buna karşın potansiyeller, sağlıklı kent ilkeleri ile bağdaşmayan abartılı ve aşırı parcacıl projeler ile heba edilerek kentin yoğunluk/donatı dengeleri iyice bozulmuştur. Kamuya aktarılamayarak özel sektöre transfer edilmesi nedeniyle, kamunun elinde deprem sorununu çözecek bir kaynak da bırakılmamıştır. Kentsel Dönüşüm Planlamayı İkame Etmiştir Planlama ile yönlendirilmesi gereken, kentsel dönüşümün, planlamanın yerine ikame edilmesi, sağlıklı ve güvenli kent yaratmayı engellemiş, olanaksız kılmıştır. Kentsel dönüşüm, fiziksel, sosyal, ekonomik yönlerden çöküntü ve bozulma sürecine girmiş kentsel alanları içinde yaşayanlar için yaşam kalitesi daha yüksek, yaşanabilir yerler haline getirmeyi ve kente kazandırmayı hedefleyen bir plan stratejisidir. Bu planlama yaklaşımı, mekânsal düzenlemelerin ötesinde tasarlanmış politika ve eylemlerin aracıdır. Bir anlamda kentsel dönüşüm, yenileme, sağlıklaştırma, koruma, yeniden canlandırma, yeniden geliştirme, kentsel bezeme, kentsel sağlamlaştırma, afet risklerini azaltma gibi planlama yaklaşımlarının tümünü kapsyabilmektedir. Bu yol ile planlama şemsiyesi altında kentsel çöküntü alanlarında yoğunlaşan sorunları, eşgüdümlü bir biçimde çözümleme olanağı yakalanabilmektedir. Yitirilen bir ekonomik aktivitenin yeniden geliştirilmesi ya da canlandırılması, işlemeyen bir toplumsal fonksiyonun işler hale getirilmesi; toplumsal dışlanma olan alanlarda, toplumsal bütünleşmenin sağlanması; çevresel kalitenin ya da ekolojik dengenin kaybolduğu alanlarda, bu dengenin yeniden sağlanması, afete karşı dayanımlı kentlerin oluşturulması bir potada eritilebilmektedir. Çoklu amaçları sağlamak, bir amacın başka amaçları etkisiz hale getirmesini engellemek ya da sinerji ile birden fazla amacı gerçekleştirebilmek kentsel dönüşüm-bütüncül bir planlama birlikteliğini zorunlu kılmaktadır. Oysaki, kısaca Kentsel Dönüşüm (KD) yasası olarak anılan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, planlamadan bağımsız, plan kararlarının önüne geçebilen, kararları etkisiz hale getiren bir yapıda uygulamaya sokulmuştur. Avrupa Kentsel Şartı nda yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlanmıştır. Yerleşmelerde fiziki kentsel çevrenin ve var olan konut stokunun iyileştirilmesi, sosyal ve kültürel olanakların yaratılması, toplumsal kalkınma ve halk katılımının özendirilmesi gibi hedefler ile kentsel gelişmenin nicelikselden çok niteliksel yönüne vurgu yapılmaktadır. Yaşam kalitesi yaşanabilirlik, rekabet gücü, iyi yönetim, işletme ve finansman bileşenleri ile ölçülmektedir. Yoksulluğun azaltıldığı, eşitsizliğin minimize edildiği, sağlıklı bir kentsel çevrenin yaratıldığı (nüfusteknik ve sosyal teknik altyapı ilişkisinin kurulduğu), bireysel güvenliğin sağlandığı (*suç oranının düşürülmesi, *şiddet olaylarının azaltılması, *trafik kazalarının azaltılması, *doğal ve teknolojik afetlerin etkilerinin azaltılması) yerleşmeler yaşanabilir kent olarak tanımlanmaktadır. Oysaki afet risklerini azaltma adına yapılan kentsel dönüşüm (KD) projeleri nüfus ile teknik ve sosyal altyapı dengelerini insafsızca bozmakta, soylulaştırmayla kent yoksulluğu körüklenmektedir. Risk azaltma adına yapılan projeler, proje alanında yaşayanlar için bulundukları yerde riskin azaltılması anlamını taşımadığı gibi, bu toplulukların yeni riskli alanlara doğru kaymasına neden olabilmektedir. Yürürlüğe giren projeler ile riskin azaltılması bütün toplumu kapsayan bir yaklaşım olmak yerine bazı kesimlerin riskten korunmasını sağlarken bazı kesimlerin de risklerinin artmasına neden olan bir mekanizmaya dönüşmektedir sayılı yasa ile kamunun mülkiyetinde ya da kullanımında olan yerlerde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilebilmesi ve uygulama yapılabilmesi Bakanlar Kurulu kararına bağlanmıştır. Kamunun mülkiyetindeki alanlar, 1) yollar, yeşil alanlar, otopark, vb. alanlar; 2) Kamu kurumlarına ait alanlar; 3) Mera, orman, milli park kullanımındaki alanlar; 4) Bataklık, dik yamaçlar, kullanıma uygun olmayan vadiler gibi tescil dışı hazineye ait alanlar, olmak üzere dört farklı grupta toplanabilir. Her bir kategorinin KD kapsamında finans kaynağına transfer edilmesi, sağlıklı ve güvenli kentlerin dayanağı olan kamusal alanların giderek azaldığı bir süreç yaratmaktadır. Kamunun mülkiyetinde olup, zayıf ve tehlikeli zemin niteliğindeki yerlerin dahi KD alan kapsamına girebildiği yaşanan olgulardır. Bu süreç kamu yararına aykırı farklı sorunlara yol açarak kentlerin afete yatkınlığını arttırmaktadır. Kentsel dönüşüm, değişen ekonomik, sosyal, çevresel ve politik koşullara göre, kurumsal yapılanmada değişiklikler gerektirmektedir. Proje süreçlerinin nasıl işleyeceği, vatandaşın hakkının nasıl korunacağı, projelerin nasıl oluşturulacağı, nasıl kabul edileceği gibi konuların yasal düzlemde kuralları belirlenirken, merkezi ve yerel yönetimin, STK ların süreçteki rolleri, gerekirse yeni kurumların oluşturulması, kurumsal değişikliklerin kapsamını oluşturmaktadır. IDMP ında bu süreçler tanımlanmış iken, uygulamada anti demokratik uygulamalar ile mağduriyetlere yol açıldığı, kentsel alanlar üzerinden sermaye transferleri yapıldığı gözlenen olgulardır. Adalet, hakkaniyet ilkelerinden uzak uygulamalar, deprem afeti kâbusunu toplumsal afet kâbusuna dönüştürmektedir. Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilecek alan tanımında üzerinde yapı olan ya da olmayan imarlı ya daa imarsız alanlar şeklindeki ibare, KD alanlarını mevcut sorunlu alan kategorisinden çıkarmakta, henüz boş yapılaşmamış her tür alanda bu kapsamda YAPI 393 AĞUSTOS

10 planlama, uygulama yapma yetkisini doğurmaktadır. Böylece KD alanlarında yoğunluklar, standartlar Belediye Meclisi tarafından ya da planı hazırlayan kurumlarca belirlenebilmekte; 500 hektara kadar (200 ki/ha yoğunluklu yaklaşık 20 mahalle) büyüklükte bir kent parçası KD alanı olarak planlanıp, uygulamaya sokulabilmektedir!!! Uygulama bu yönüyle, İmar Affı Kanunu nda yer alan üst ölçekli planlara uyma zorunluluğu olmayan, imar yönetmeliği donatı standartlarının aranmadığı ıslah imar planlarıyla da benzeşmektedir. Getirilen esneklikler, muafiyetler planlama sistemi yerine KD yi tercih edilir kılmaktadır. Çeşitli çalışmalarda ıslah imar planlı bölgelerin, kentlerin sağlıksız ve güvensiz olması açısından en yüksek riskli alanlar olduğu görülmüştür. Şimdi, çok benzer bir yöntem KD alanlarında deprem riskini çözmek, sağlıklı kentler yaratmak adına kullanıma sokulmaktadır. Evrensel düzlemde planlama süreci, geçmiş tecrübelerden elde edilen kazanımlarla, birey, kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere kademeli, çelişkileri çözümlemek ve sinerji yaratmak adına bütüncül, bilgilenme, bilgilendirme ve sorumluluk paylaşımını sağlamak adına katılımcı, hesap verebilirliği ve ikna süreçlerini sağlamak üzere şeffaf olma ilkeleri ile yeni deneyimlere açık bir yapıda öne çıkmakta ve önem kazanmaktadır. Plan yapmanın mantığında ise, ekonomik, sosyal ve mekânsal veriler arasındaki ilişkilerin kurulması ve sürdürülebilirlik çerçevesinde bütün bu bileşenler arasındaki dengenin kurulması esası yatmaktadır. Mekân, sosyal ve ekonomik eylemlerin yansıması sonucunda oluşur. Dolayısıyla planın hem sosyal ve ekonomik olayları yönlendirme, destekleme ve geliştirme işlevi vardır, hem de çevrenin korunması ve geliştirilmesi ilkesinden hareketle sınırlama işlevi bulunmaktadır. Kısaca, planlamanın hem doğal kaynakları koruma, hem de sosyal ve ekonomik gelişmeyi, toplum kalkınmasını sağlama işlevlerini yerine getirebilmesi, olayların ve eylemlerin çok boyutlu değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bütün bu ilkeleri gerçekleştirebilecek bir hukuki altyapının oluşturulması hukuk devleti olmanın bir gereğidir. Afetlerle mücadelenin bir sistem ile gerçekleşebileceği ve planlamanın bu sistem içinde önemli bir rolü olduğu düşüncesi ile IDMP nda yasa taslak önerileriyle hukuki altyapı hazırlanmıştır. Ancak ne yazık ki kapsamlı bir hukuki altyapıyı yürürlüğe sokma yönünde yönetimlerce irade gösterilememiş ve afet riskinin azaltılması KD e indirgenmiştir. İlgili yasa ve yönetmeliğin öngörülen yapısı ile yaşanabilirliği tehdit eden, yeni risk alanları yaratan, yaşam kalitesini ve toplumsal huzuru bozan bir uygulama ortaya çıkmıştır. Riskler Devam Etmektedir İDMP ında BÜ-ARC çalışmasında hücre bazında gösterilen spektral deplasman bazlı hasar görebilirlik ilişkileri kullanılarak elde edilen ağır hasarlı binaların sayısal ve oransal dağılımlarını veren risk haritaları can ve mal kayıplarının yüksek olacağı riskli bölgeleri işaret etmektedir. Ancak ne BKK ile ilan edilen KD proje alanların, ne de müteahhitler kanalı ile parsel bazlı dönüşümlerin yaşandığı alanların bu haritalardaki risk bölgeleriyle örtüşmediği, kentsel dönüşümü risk dışında farklı amaç ve dinamiklerin ateşlediği görülmektedir (Ökten, A.; Şengezer, B.; (2013). İDMP nda, mevcut yapıların güçlendirilmesi ya da yenilenmesi yanı sıra yeni yapıların ve kentsel büyümenin afete dayanımlı biçimde geliştirilmesi temel kabuldür. Bu sürecin hangi ölçüt, yol ve yöntemlerle geliştirileceğine IDMP ının ikinci bölümünde kapsamlı şekilde yer verilmiştir. KD alanlarının somut göstergelere (toplumsal, ekonomik, fiziki çöküntü ve bozulma alanları, yoksulluk bölgeleri, risk bölgeleri) dayalı olarak saptanması, kendi özellikleri ve plan bütünündeki temel ilke ve kararlar bağlamında çözüme kavuşturulması öngörülmüştür. Buna karşın, KD yasasının planlama sistemi dışında tutulması, IDMP ında öngörülen deprem odaklı KD alan sınır belirleme ölçütlerinin dahi yasa/ yönetmelik maddelerine yansıtılmaması nedeniyle risk azaltma adı altında keyfi olarak belirlenen hukuk ve bilim dışı uygulamalar, riskin azaltılmasını engellediği gibi toplumsal adalet, güven duygularını da zedelemektedir. BKK na göre ilan edilen afet riskli alan örnekleri irdelendiğinde seçimin riskin yüksek olduğu bölgelerde değil, kamu alanlarının bol, yoğunluğun düşük olduğu bölgeleri kapsadığı dikkat çekmektedir. Can ve mal kaybı riskinin yoğunlaştığı bölgelere öncelik vermek yerine ekonomik dinamiklere öncelik verilmesi ya da keyfi alan seçimleriyle riskler azaltılamamaktadır. IDMP nın ikinci bölümünde risklerin nasıl saptanacağına, kararların nasıl geliştirileceğine ilişkin kademeli risk yöntemleri sunulmuş olmasına karşın Afet Risk Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği ( ), 2008 deprem yönetmeliğine uygun olmayan yapıların riskli olduğu gibi kestirme bir yaklaşım benimsemiştir. Bu yaklaşımla ülke kaynaklarının heba edilmesine, bireysel hakların zedelenmesi ve yok sayılmasına yol açılırken, devlet ve mühendislerin yapmış oldukları idari kusurlar da silinmiştir. Geçmiş depremlerde karşılaşılmış olan hasarlar nedeni ile az da olsa sorumlular cezalandırılırken, birden bire bütün eski yönetmeliklere göre yapılmış yapıların yıkılacağı savının benimsenmesini anlamak güçtür. Ülkemizde deprem sonrası yapılan araştırmalara göre ağır ve ötesi hasarlar ortalama %5-30 risk düzeyindedir. Bir başka deyişle ayakta kalabilen binalar yıkılanlardan daha yüksek oranda olabilmektedir. Tersten bir bakış ile bu gözlemler, 2008 öncesi deprem yönetmeliklerine göre inşa edilmiş binaların ayakta kalabileceğinin göstergesi değil midir? Öte yandan risk olasılık belirten bir kavram ise, 2008 öncesi yapılar risklidir ve yıkılmalıdır kabulü kavramın özüne aykırı değil midir? Afete dayanımlı kent demek, teknik personelden kurumsal birimlere, yapılarda yaşayanlardan alıcı ve satıcılara kadar bütün kesimlerin sorumluluklarını üstlenmeleri demektir. İdarenin ve meslek insanlarının sorumluluk üstlenmediği bir sistem ve sorumlulukların sıfırlandığı kültürel kodlarla afetsiz bir gelecek kurgulamak mümkün olamayacaktır. İlk deprem yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği 1968 den 2008 e dek geçen 40 yıllık süre içerisinde meydana gelen depremlerde bu yönetmeliklere uygun inşa edilmiş yapıların çoğunluğu ayakta kalmıştır. Bu olgu, yapıların güvensizliğinin temel nedeninin eski yönetmelikler değil inşaatta yönetmeliklere aykırı davranılması ve denetimlerin yetersizliği olduğunu düşündürmektedir. Yapıların yönetmeliğe uygun inşa edilmelerinin sağlanması kamusal bir görev iken, bu görevin sağlıklı yürütülebileceği hukuki bir altyapının olmadığı bilinen ve sık sık 60 YAPI 393 AĞUSTOS 2014

Giriş BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Giriş BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İstanbul'da deprem gerçeği dikkate alınarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile; Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirhği

Detaylı

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSMEP REHBER KİTAPLAR Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSTANBUL UN ÇEŞMELERİ Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından

Detaylı

İSMEP REHBER KİTAPLAR İSMEP. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi 1İSTANBUL

İSMEP REHBER KİTAPLAR İSMEP. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi 1İSTANBUL İSMEP REHBER KİTAPLAR İSMEP İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi 1İSTANBUL İSMEP İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi 1 İstanbul Valiliği, İstanbul

Detaylı

Afete Dirençli Şehir Planlama ve Yapılaşma

Afete Dirençli Şehir Planlama ve Yapılaşma İSMEP REHBER KİTAPLAR Afete Dirençli Şehir Planlama ve Yapılaşma İSTANBUL UN SURLARI Afete Dirençli Şehir Planlama ve Yapılaşma İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından

Detaylı

EĞİTİM KOMİSYONU RAPORU

EĞİTİM KOMİSYONU RAPORU EĞİTİM KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 ÖZET Ülkemiz; coğrafi konumu, jeolojik ve topografik yapısı ve sahip olduğu iklim özellikleri ile büyük can ve mal kaybına yol açan doğal afetlerle sık sık karşılaşan

Detaylı

Kentsel Dönüşüm Rehberi

Kentsel Dönüşüm Rehberi Kentsel Dönüşüm Rehberi gelecek öngörenlere, doğru ve yararlı işler yapsınlar diye... İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BÖLÜM I GENEL OLARAK KENTSEL DÖNÜŞÜM... 5 A. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TARİHSEL GELİŞİMİ... 5 B. KENTSEL

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA - OCAK 2014 2 2014 Yılı Performans Programı Sunuş BAŞBAKAN YARDIMCISI SUNUŞU Doğa ve insan kaynaklı afetlerin

Detaylı

MEVZUAT KOMİSYONU RAPORU

MEVZUAT KOMİSYONU RAPORU MEVZUAT KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. MEVCUT MEVZUATIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 İmar Mevzuatı 1.2 Afet Mevzuatı 1.3 Diğer İlgili Yasalar 2. YENİ BİR MEVZUAT SİSTEMİ ÖNERİSİ 3. İMAR

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI ANKARA 2012

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI ANKARA 2012 T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2013 2017 STRATEJİK PLANI ANKARA 2012 3 STRATEJİK PLAN 2013-2017 Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır.

Detaylı

Kentsel Dönüşüm Hukuku Kentsel Dönüşüm Rehberi

Kentsel Dönüşüm Hukuku Kentsel Dönüşüm Rehberi Kentsel Dönüşüm Hukuku Kentsel Dönüşüm Rehberi KENTSEL DÖNÜŞÜM HUKUKU KENTSEL DÖNÜŞÜM REHBERİ Prof. Dr. Gürsel ÖNGÖREN Prof. Dr. N. İlker ÇOLAK Birinci Baskı : Temmuz 2013 ISBN : 978-975-01646-3-7 Yayımcının

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

YERLEŞİM YERLERİNDE AFET VE RİSK YÖNETİMİ

YERLEŞİM YERLERİNDE AFET VE RİSK YÖNETİMİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI (KENT VE ÇEVRE BİLİMLERİ) YERLEŞİM YERLERİNDE AFET VE RİSK YÖNETİMİ Doktora Tezi Levent UZUNÇIBUK Ankara-2005

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI

KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI 3 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres :

Detaylı

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ANA BİLİM DALI BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE SUNUŞU. İdris GÜLLÜCE. Çevre ve Şehircilik Bakanı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

2015 YILI BÜTÇE SUNUŞU. İdris GÜLLÜCE. Çevre ve Şehircilik Bakanı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2015 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu İdris GÜLLÜCE Çevre ve Şehircilik Bakanı 20 Kasım 2014 2015yılı bütçe sunuşu TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU İDRİS GÜLLÜCE Çevre ve Şehircilik Bakanı 20

Detaylı

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU Ağustos 2013, Adana Komisyon Üyeleri Adana Büyükşehir Belediyesi, Adnan Karakaya, Başkan Danışmanı Seyhan Belediyesi, Manolya Gümüşay, Bilgi İşlem Müdürü Yüreğir Belediyesi,

Detaylı

İSMEP REHBER KİTAPLAR. Toplumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Toplum Eğitimleri İSTANBUL UN MEYDANLARI

İSMEP REHBER KİTAPLAR. Toplumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Toplum Eğitimleri İSTANBUL UN MEYDANLARI İSMEP REHBER KİTAPLAR Toplumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Toplum Eğitimleri İSTANBUL UN MEYDANLARI Toplumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Toplum Eğitimleri İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon

Detaylı

Deprem ve Mimarlık MART2012.SAYI7. AFET YÖNETİMİNDE MİMARIN ROLÜ VE BİR RİSK DEĞERLENDİRME MODELİ Alper ÜNLÜ

Deprem ve Mimarlık MART2012.SAYI7. AFET YÖNETİMİNDE MİMARIN ROLÜ VE BİR RİSK DEĞERLENDİRME MODELİ Alper ÜNLÜ Güneymimarlık T M M O B M M A R L A R O D A S I A D A N A Ş U B E S İ MART2012.SAYI7 Deprem ve Mimarlık AFET YÖNETİMİNDE MİMARIN ROLÜ VE BİR RİSK DEĞERLENDİRME MODELİ Alper ÜNLÜ AİLE APARTMANLARI: 1950-60

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri TEMMUZ 2012 YIL: 24 SAYI: 283 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan ASLAN ın Değerlendirmesi Anadolu da Sanayileşme

Detaylı

MEVCUT YAPILARIN İNCELENMESİ VE YAPI DENETİMİ KOMİSYONU RAPORU

MEVCUT YAPILARIN İNCELENMESİ VE YAPI DENETİMİ KOMİSYONU RAPORU MEVCUT YAPILARIN İNCELENMESİ VE YAPI DENETİMİ KOMİSYONU RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÖZET. 12 1. MEVCUT YAPILARIN ENVANTERİ VE İNCELENMESİ... 1.1 GİRİŞ... 14 1.2 MEVCUT DURUM. 15 1.2.1 İncelenecek Bina Sayısının

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2013

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2013 DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2013 Yönetimin Değerlendirmesi DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU 2013 FAALİYET RAPORU Selamet Yazıcı DASK Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim

Detaylı

TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011

TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011 TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011 İÇİNDEKİLER 2 Başbakan ın Mesajı 4 Başlıca Operasyonel Göstergeler 8 Kısaca TOKİ 10 Başkan ın Mesajı 12 Vizyon, Misyon ve Strateji 14 TOKİ ve Türkiye de İnşaat Sektörü 16 Başlıca

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

TÜRKĐYE ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMALARI PROGRAMI

TÜRKĐYE ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMALARI PROGRAMI TÜRKĐYE ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMALARI PROGRAMI (TUDAP) 2005 2014 Eylül 2005 ÖNSÖZ Ülkemiz topraklarının 2/3 si hasar yapıcı şiddette deprem tehtidi altındadır. Yapılan istatiksel analizler her 8 ayda bir

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI AFET YÖNETİMİNDE ETKİNLİK

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI AFET YÖNETİMİNDE ETKİNLİK T. C. KALKINMA BAKANLIĞI AFET YÖNETİMİNDE ETKİNLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-88-8 YAYIN NO: KB: 2888 - ÖİK: 731 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz.

Detaylı

Türkiye de 1999 sonrasında daha güvenilir

Türkiye de 1999 sonrasında daha güvenilir Deprem Konusunda Güncel Gelişmeler ve Beklentiler Türkiye de 1999 sonrasında daha güvenilir kentsel çevre ve yapılara kavuşma çabaları yoğunluk kazandı. Çok sayıda araştırma, depreme hazırlık yatırımları

Detaylı

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 Denizli Yol Haritası, Denizli Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı nın işbirliği ile hazırlanmıştır. Temmuz 2009 İÇERİK BÖLÜM 1: NİÇİN YOL HARİTASI?

Detaylı

Kültür, Sanat ve Mimarlık

Kültür, Sanat ve Mimarlık Güneymimarlık T M M O B M M A R L A R O D A S I A D A N A Ş U B E S İ EYLÜL2013.SAYI13 Kültür, Sanat ve Mimarlık KÜLTÜR, SANAT VE MİMARLIK ÜSTÜNE Bozkurt GÜVENÇ SOSYAL HEYKEL OLARAK KENT Jale ERZEN GELENEKTEN

Detaylı

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 2 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSUNDA BİR ÖNERİ YÖNETİCİ ÖZETİ

KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSUNDA BİR ÖNERİ YÖNETİCİ ÖZETİ KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSUNDA BİR ÖNERİ YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmanın dayanak noktası, Kentsel Dönüşüm Projeleri, başta İzmir olmak üzere göç etkisinde ezilen kentlerimiz için nasıl çok yönlü bir fırsata nasıl

Detaylı