TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY"

Transkript

1 TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Meşale Aydınlatma Elektrik Plastik İnşaat Tem. Taah. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Estim Sanayi Sitesi 2.Cad. No:99 Kısıkköy Menderes/İZMİR İHALEYİ YAPAN İDARE: Menderes Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, Kasımpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No: Menderes/İZMİR BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/19384 İhale Kayıt Numaralı Menderes Belediyesi Sınırları Dâhilinde 2014 Yılı İçerisinde Mahallelerin, Köylerin, Cadde ve Sokakların Kentsel Temizliği, Katı Atıkların Toplanması ve Nakil Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi İhalesi KURUMCA YAPILAN İNCELEME: Menderes Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Menderes Belediyesi Sınırları Dâhilinde 2014 Yılı İçerisinde Mahallelerin, Köylerin, Cadde ve Sokakların Kentsel Temizliği, Katı Atıkların Toplanması ve Nakil Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi ihalesine ilişkin olarak Meşale Aydınlatma Elektrik Plastik İnşaat Tem. Taah. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince tarih ve sayı ile Kurum kayıtlarına alınan tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. Başvuruya ilişkin olarak 2014/1266 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 1) İhale dokümanını satın aldıklarında idarece sadece bir adet CD verildiği, İdari Şartname de 250,00 TL olarak belirlenen başvuru bedelinin ihaleye katılımı ve rekabeti engelleyecek nitelikte olduğu, 2) Binek aracı, servis aracı ve yıkama aracının çalışma sürelerine ilişkin olarak İdari Şartname nin 25 inci maddesi ile birim fiyat teklif cetveli ve Teknik Şartname arasında farklılıklar bulunduğu, 3) Teknik Şartname nin Kullanılacak malzemeler başlıklı 6 ncı maddesinde yer alan malzemelerin teknik özelliklerine ilişkin bir belirleme yapılmamasının tekliflerde farklılık oluşmasına sebebiyet vereceği, 1

2 4) İhale konusu işin gerçekleşeceği bölgenin durumu, işin büyüklüğü ve araç miktarı dikkate alındığında, ihale dokümanında mahalle ve sokakların km uzunluğunun verilmemesinin, araçların günde ortalama kaç km yapacağının belirtilmemesinin teklif vermeyi engelleyecek nitelikte olduğu, 5) İhale konusu iş personelin izin hakkı doğmadan sona ereceğinden, Teknik Şartname de yıllık izinlerin verilmesinin öngörülmesinin İş Kanunu na aykırı olduğu iddia edilmektedir. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. 1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak: İdari Şartname nin İhale dokümanının görülmesi ve temini başlıklı 4 üncü maddesinde 4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden (teknik şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur. a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Kasımpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No:1 Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Menderes İZMİR b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Kasımpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No:1 Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Menderes İZMİR ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 250 TRY (Türk Lirası) ( iki yüz elli Türk Lirası) düzenlemesi, İhale dokümanının kapsamı başlıklı 5 inci maddesinde 5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: a) İdari Şartname. b) Teknik Şartname. c) Sözleşme Tasarısı. ç) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.) d) Standart formlar: Standart Form-KİK_0015.3/H: Birim Fiyat Teklif cetveli, Standart Form-KİK015.3/H: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK022.0/H: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK024.1/H: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK024.2/H: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK025.0/H: Banka Referans Mektubu, Standart Form- KİK026.1/H: İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK026.2/H: Alt yüklenici İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK027.0/H: Ortaklık Durum Belgesi, Standart Form-KİK025.1/H: Bilanço Bilgileri Tablosu e) Birim fiyat tarifeleri düzenlemesi yer almıştır. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği nin İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi, satın alınması ve EKAP üzerinden indirilmesi başlıklı 25 inci maddesinde (1) (Değişik 16/3/ R.G. / 8. md.) Ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanı, EKAP ta ve idarenin ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılmak için bu dokümanın idarece her sayfası onaylanmış nüshasının idareden satın alınması veya EKAP 2

3 üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi zorunludur. Ancak ilansız ihalelerde, doküman EKAP üzerinden görülemez ve indirilemez. Ön yeterlik dokümanının ve/veya teknik şartname dahil ihale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi halinde doküman satın alınmış sayılır. İdarece, her sayfası onaylanmış doküman yerine, Kurum tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde compact disc (CD) ortamına aktarılmış doküman satılabilir. (2) Dokümanın, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek bir bedelle satılması zorunlu olup, bu dokümanın satış hakkı yalnız idareye aittir. Dokümanın basım maliyetinin tespitine ilişkin belge ve bilgileri içeren bir tutanak düzenlenerek ihale işlem dosyasında muhafaza edilir. İdare, dokümanın satışına ilişkin olarak bağış, yardım veya başka her ne ad altında olursa olsun ek bir ücret talep edemez. Doküman bedelinin idarenin bütçesi dışında vakıf, sandık, dernek, birlik gibi kuruluşların hesabına yatırılması istenemez. (Ek 16/3/ R.G./8.md.) Dokümanın, EKAP üzerinden e- imza kullanılarak indirilmesi halinde doküman bedeli ödenmez. hükmü yer almaktadır. İhale dokümanının kapsamı da dikkate alındığında ihale doküman bedelinin sadece CD olarak algılanmaması gerekmekte olup, söz konusu bedelin Kamu İhale Kanunu nun Temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesinde yer alan rekabeti engelleyecek bir meblağ olmadığı, kaldı ki ihale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi halinde de dokümanın satın alınmış sayılacağı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır. 2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak: İdari Şartname nin Teklif fiyata dahil olan giderler başlıklı 25 inci maddesinde Araçların Çalışma Süreleri Cinsi / Araç Sayısı / Günlük Çalışma Saati / Her bir araç için İhale Süresince Çalışma gün Sayısı Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (7 +1,5m3) / 6 / 7,5 / 183,00 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (9+1 m3) / 3 / 7,5 / 183,00 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (13+1,5 m3) / 9 / 7,5 / 183,00 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (18+1,5 m3) / 2 / 7,5 / 183,00 Arazöz (15 tonluk) / 1 / 7,5 / 45,00 Vakumlu Yol Süpürme Aracı min / 1 / 7,5 / 25,00 Servis aracı / 1 / 7,5 / 455,00 Konteynır Yıkama aracı (min5m3) / 1 / 7,5 / 183,00 Loder (Asgari 100 hp) / 1 / 7,5 / 45,00 Damperli Kamyon (Asgari 7 ton) / 1 / 7,5 / 45,00 Binek aracı / 1 / 7,5 / 455,00/183 Teknik Şartname de Araçların Çalışma Süreleri CİNSİ Araç Günlük Çalışma Her bir araç için İhale Süresince Sayısı Saati Çalışma gün Sayısı Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (7 +1m3) 6 7,5 183,00 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (9 +1 m3) 3 7,5 183,00 3

4 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (13+1,5 m3) 9 7,5 183,00 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (18+1,5 m3) 2 7,5 183,00 Arazöz (15 tonluk) 1 7,5 45,00 Vakumlu Yol Süpürme Aracı min. 1 7,5 25,00 Servis aracı 1 7,5 183,00 Konteynır Yıkama aracı (min5m3) 1 7,5 25,00 Loder (Asgari 100 hp) 1 7,5 45,00 Damperli Kamyon (Asgari 7 ton) 1 7,5 45,00 Binek aracı 1 7,5 183,00 Konteynır yıkama aracı, süpürme aracı, kazıcı yükleyici kepçe ve damperli kamyon idare ile belirlenen günlerde çalışacaktır. - Yukarıda miktar ve özelliği belirtilmiş olan araçların kapasitelerinin daha büyük hacimli olması durumunda da araç sayısında hiçbir şekilde değişiklik yapılmayacaktır. düzenlemesinin yer aldığı, İdarece hazırlanan standart formlar arasında yer alan birim fiyat teklif cetvelinin aşağıdaki şekilde olduğu görülmüştür. Sıra No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 3 A 1 B 2 Birimi İşçi sayısı Miktarı Ay/gün/sa at Teklif Edilen 4 Birim Fiyat 1 Çavuş işçi ücreti AY Şoför ve Operatör işçi ücreti AY Kolcu,süpürgeci işçi ücreti AY I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç) 5 Sıra No İş Kaleminin Adı ve Kısa Birimi Miktarı Teklif Açıklaması 6 Edilen 4 1 Çavuş fazla çalışma ücreti SAAT Şoför ve Operatör işçi fazla SAAT çalışma ücreti 3 Kolcu, süpürgeci işçi fazla SAAT çalışma ücreti 4 Çavuş resmi tatil çalışma ücreti GÜN 24 5 Şoför, Operatör işçi resmi tatil GÜN 210 çalışma ücreti 6 Kolcu, süpürgeci işçi resmi tatil GÜN 936 çalışma ücreti 7 İdare malı hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu çalıştırılması 13+1,5 m3 SAAT 4.117,5 Birim Fiyat Tutarı Tutarı 4

5 8 Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu SAAT çalıştırılması 7+1 m3 9 Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu SAAT 4.117,5 çalıştırılması 9+1 m3 10 Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu SAAT ,5 çalıştırılması 13+1,5 m3 11 Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu SAAT çalıştırılması 18+1,5 m3 12 Vakumlu yol süpürme aracı SAAT 187,5 çalıştırılması 13 Damperli kamyon çalıştırılması SAAT 337,5 14 Konteyner yıkama aracı SAAT 187,5 çalıştırılması 15 Arazöz aracı çalıştırılması SAAT 337,5 16 Binek aracı çalıştırılması SAAT 1.372,5 17 Yükleyici çalıştırılması SAAT 337,5 18 Servis minibüsü çalıştırılması SAAT 1.372,5 19 Kullanılacak malzeme gideri AY 6 II. ARA TOPLAM (K.D.V. Hariç) 7 TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) Yapılan incelemede İdari Şartname nin 25 inci maddesinde servis aracının çalışma gün sayısının 455,00, konteynır yıkama aracının çalışma gün sayısının 183,00, binek aracın çalışma gün sayının 455,00/183 olarak belirtildiği, Teknik Şartname de ise servis aracının çalışma gün sayısının 183,00, konteynır yıkama aracının çalışma gün sayısının 25,00, binek aracın çalışma gün sayısının 183,00 olarak belirtildiği, birim fiyat teklif cetvelinde araç kalemlerinin biriminin saat olduğu, saat hesabının Teknik Şartname de öngörülen çalışma gün sayısı üzerinden hesaplandığı anlaşılmıştır. Şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan kararda teklif fiyata esas alınacak araç sayısı, saati ve gününün Teknik Şartname de ve birim fiyat teklif cetvelinde düzenlendiği, bunlar arasında çelişki olmadığı, teklif fiyatın oluşturulmasında birim fiyat teklif cetvelinin esas alınması gerektiği, araç çalışma süresine ilişkin tereddüt oluşturacak herhangi bir durum olmadığı ifade edilerek şikâyet başvurusu reddedilmiştir. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği nin İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği başlıklı 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında İhale veya ön yeterlik dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz. hükmü, İhaleye ait Sözleşme Tasarısı nın Sözleşmenin ekleri başlıklı 8 inci maddesinde 8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir: 1) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi, 2) İdari Şartname, 3) Sözleşme Tasarısı, 4) Birim fiyat tarifleri (varsa), 5) Özel Teknik Şartname (varsa), 6) Teknik Şartname, 5

6 7) Açıklamalar (varsa), 8.3. Zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir. düzenlemesi yer almaktadır. Sözleşme Tasarısı nın 8 inci maddesine göre ihale dokümanını oluşturan belgeler arasında herhangi bir çelişki yaşandığında, belgeler arasındaki öncelik sıralamasında İdari Şartname nin, Teknik Şartname nin önünde bulunduğu anlaşılmaktadır. Başvuruya konu ihaleye ait ihale dokümanı incelendiğinde, servis aracı, konteynır yıkama aracı ve binek aracın çalışma gün sayılarının Teknik Şartname ile İdari Şartname de farklı düzenlendiği görülmekte olup, yukarıda belirtildiği üzere öncelik sıralamasında önde olan İdari Şartname düzenlemelerinin dikkate alınması durumunda, birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen araçların çalışma saatlerinin Teknik Şartname de öngörülen çalışma gün sayısı üzerinden belirlendiği dikkate alındığında, birim fiyat teklif cetveline uygun teklif verilmemesi sonucu ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla İdari Şartname ile birim fiyat teklif cetveli arasındaki söz konusu uyumsuzluğun tekliflerin verilmesini engelleyecek nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır. İhale dokümanındaki söz konusu çelişkinin teklif verilmesini etkileyecek nitelikte olması sebebiyle, mevcut ihalede 4734 sayılı Kanun un Temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesinde sayılan güvenirlik ve saydamlık ilkelerinin zedelendiği tespit edilmiştir. Ayrıca bu durumun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği nin yukarıda aktarılan 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı olduğu anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak: Teknik Şartname nin Kullanılacak Malzemeler başlıklı 6 ncı maddesinde Yüklenicinin ihale kapsamındaki işleri yapabilmesi için ihale süresince temin etmesi zorunlu olan malzemeler: a- 50 kürek b- 400 plastik faraş c- 30 tırmık d- 500 bağ süpürge e- 30 dirgen f- 400 lt dezenfektan g- 300 kg büyük çöp poşeti Yüklenici tarafından kullanılacak olan sarf malzeme, alınmadan önce numuneleri belediye kontrol elamanları onaylanacak, sonra depoya koyulacaktır. düzenlemesi yer almıştır. İncelenen iddiaya konu malzemelerin cadde ve sokaklarının süpürülmesi işinde kullanılacak malzemeler olduğu ve ihale dokümanında çalıştırılacak işçi sayısının ve süresinin, işin kapsamının belirtildiği dikkate alındığında, ihale konusu hizmet sektöründe faaliyet gösteren isteklilerin mevcut bilgiler ve gerçekleştirmiş oldukları benzer nitelikteki hizmetlerden edindikleri tecrübeleri çerçevesinde bahse konu malzemeler için yaklaşık bir maliyet öngörmesinin mümkün olduğu anlaşılmakta olup, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin kendi organizasyon yapısı, kullanacağı 6

7 alet edevatın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurlar dikkate alınarak teklif fiyatın belirlenmesi ve öngörülemeyen giderler için de ayrıca genel giderler kapsamında bir maliyet öngörülmesi, işin doğası gereğidir. Bu nedenle, söz konusu düzenlemenin isteklilerin tekliflerini hazırlamasına engel olacak niteliğinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır. 4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak: Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname nin İşin yapılacağı yerin görülmesi başlıklı 12 nci maddesinde İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir. düzenlemesine yer verilmiştir. Anılan Şartname nin Teklif fiyata dahil olan giderler başlıklı 25 inci maddesinde Temin edilmesi gereken araçların amortisman, yedek parça, tamir-bakım, sigorta ve diğer giderleri; yukarıda verilen formül yardımıyla TL/ saat olarak hesaplanacaktır. İdarece verilecek araçlar için hesaplamaya amortisman dahil edilmeyecektir. Teknik şartnamede araç listesinde belirtilen hizmet alımı işinin yapılmasında çalışacak idare malı ve yüklenici tarafindan temin edilecek araçların tüketeceği akaryakıt gideri teklif fiyata dahildir. düzenlemesi, Teknik Şartname de 2 Çalışma Alanı tarihleri arasında belediyemiz sınırları içerisinde bulunan 28 mahalle ( mahalleler arasındaki tüm cadde ve sokaklar) mücavir alanda bulunan 18 köy ve 8 adet semt pazarı çalışma alanımızdır. 3 Çalışmanın Kapsamı İhale kapsamındaki işler aşağıdaki esaslara göre yerine getirilecektir Katı Atıkların Toplanması Menderes Belediyesi ilçe sınırları dahilindeki mahalleler ve köylere ait yollarda, alanlarda, semt pazarlarında, umumi otoparklardaki çöplerin periyodik olarak toplanarak araçlara yüklenmesi, Kısık veya Gümüldür Çöp Transfer İstasyonuna naklinin ve boşaltılmasının yapılmasıdır. Yüklenici çalışmalarını çevreye rahatsızlık vermeden ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapacaktır. Tüm bölgelerde görülen her türlü katı atık idarenin vereceği ve yüklenicinin temin edeceği çöp araçları ile günlük olarak toplanıp, konteyner çevresi süpürülecek, konteyner yerine düzgün olarak konulacak ve konteyner çevresinde bulunan ve aracın alabileceği her türlü atık alınacaktır. Bölgeden toplanan tüm atıkların çöp döküm sahasına (Kısık veya Gümüldür Çöp Transfer İstasyonuna) nakil 7

8 edilmesi suretiyle hizmet tamamlanacaktır. Tehlike arz eden, şüpheli ve Belediyeyi ilgilendiren durumlar ile aksama olan bölgeler açıklamalı olarak beklemeksizin anında belediyeye bildirilecektir. Bu işlemler Menderes Belediyesinin belirlemiş olduğu program dahilinde uygulanacaktır. Menderes ilçesi sınırları içinde kalan yerlerin çöpleri günlük olarak toplanacaktır. Eğitim ve Öğretim yılı içerisinde okulların çöpü her gün alınacaktır. Hizmet alımı işinin yürütüleceği mıntıkalar ve bu mıntıkaların kapsadığı mahalleler ve sokaklar ekte belirtilmiştir Semt Pazarlarının Temizliği Belediyesi sınırları içerisinde toplam 8 adet semt pazarı kurulmaktadır. Semt pazarlarının temizliği; pazar bittikten sonra iyice süpürülecek ve yıkanacaktır. Esnafın atıklarını poşete koyması konusunda yüklenici idare ile işbirliği halinde çalışacak ve belediyenin vereceği talimat doğrultusunda hareket edilecektir. İhale süresince, semt pazarlarının kuruluş ve bitiş saatlerinde, değişiklik olması halinde, yüklenicinin itiraz etme hakkı olamaz. Yüklenici, semt pazarlarının temizliğinde çalışacak işçilerin pazarların konumuna göre pazara dağılımını ve çalışma programını yapıp, idareye sunacaktır. Semt pazarlarının temizliği için çalışma günlerindeki mesai bitiminden sonraki saatlerde fazla çalışma yapılıp, pazar bittikten sonra en geç 3 saat içinde temizlik bitmiş olacaktır. Herhangi bir nedenle Pazar temizliğinin bitirilmemesinin nedenleri açıklamalı olarak Belediyeye yazıyla bildirilecektir. Pazar temizliği bitmeden araç ve işçiler pazardan ayrılmayacaktır. Çalışmalar tatil günleri dahil aksamadan devam edecektir. Pazar bitiminde, pazaryerinde bulunan tüm konteynerler dezenfekte edilecektir. ( Kullanılacak dezenfektan madde yüklenici tarafından temin edilecektir.) 3.3 Süpürme Temizliği Menderes Belediyesi sınırları içerisinde bulunan tüm bölgelerin süpürge temizliği, 1 adet büyük vakumlu süpürge aracı ile yapılacaktır. Yüklenici iş sırasında kullanılacak (süpürge, faraş, kürek, tırmık, dirgen vb. gibi) malzemeleri temin edecek, kullanılmayacak durumdaki süpürge ve malzemeler uyarı ve ikaza gerek kalmadan yenisi ile değiştirilecektir. Yüklenici çalıştıracağı işçilerinin deneyimli olmasına özen gösterecektir. Yol, kaldırım, kamu binaları çevreleri (okul, cami v.b.), refüj kenarları, bölgedeki konteyner dipleri, refüj kanallarındaki su giderleri, ızgaralar vb. tüm katı atıkların toplanması, süpürülmesi, bölgedeki direk tipi çöp sepetlerinin boşaltılması, çöp ev temizliği, direklerdeki ve uygunsuz yerlerdeki afişlerin temizlenmesi ve bu işlemler sonucu çıkan tüm atıkların konteynerlere veya doğrudan çöp aracına yada açık araca aktarılmasını sağlayacaktır. Süpürülecek sokak listesi ekte belirtilmiştir. düzenlemesi yer almış, anılan Şartname nin ekinde de pazaryerleri listesi ile günlük çöp toplanacak sokak, cadde, bulvar, meydan, köy sokağı ve küme evler listesinin yer aldığı tespit edilmiştir. İdari Şartname nin İşin yapılacağı yerin görülmesi başlıklı 12 nci maddesi uyarınca işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmenin isteklinin sorumluluğunda olduğu, Teknik Şartname nin ekinde de pazaryerleri listesi ile günlük çöp toplanacak sokak, cadde, bulvar, meydan, köy sokağı ve küme evler listesinin bulunduğu dikkate alındığında, araçların yakıt maliyetinin belirlenebilir olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. 8

9 5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak: İhale dokümanında yer alan Sözleşme Tasarısı nın İşin süresi başlıklı 9 uncu maddesinde 9.1. İşe başlama tarihi ; işi bitirme tarihi düzenlemesi, Teknik Şartname de 5 Çalıştırılacak Personel 5.6- İlgili kurum ve kuruluşlara ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç ve SSK primlerinin tamamı yüklenici tarafından ödenecektir. Yüklenici, belediyeden hak edişlerini aldığı taktirde çalıştırdığı tüm personelin maaş vb. tüm alacaklarını hak ediş aldıktan sonra en geç üç gün içinde ödeyecektir. Yüklenici iş kanununda yer alan izinleri (yıllık izin, doğum, ölüm ve evlilik gibi ) işçiye ücretli olarak verecektir Yüklenicinin Sorumlulukları Yüklenici iş kanununda yer alan izinleri ( doğum, ölüm ve evlilik gibi.) işçiye ücretli olarak verecektir. düzenlemeleri yer almıştır sayılı İş Kanunu nun Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri başlıklı 53 üncü maddesinde İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz. hükmü, Yıllık ücretli izne hak kazanma ve izni kullanma dönemi başlıklı 54 üncü maddesinde Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır. Şu kadar ki, bir işverenin bu Kanun kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin işyerlerinde bu Kanun kapsamına girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır. Bir yıllık süre içinde 55 inci maddede sayılan haller dışındaki sebeplerle işçinin devamının kesilmesi halinde bu boşlukları karşılayacak kadar hizmet süresi eklenir ve bu suretle işçinin izin hakkını elde etmesi için gereken bir yıllık hizmet süresinin bitiş tarihi gelecek hizmet yılına aktarılır. İşçinin gelecek izin hakları için geçmesi gereken bir yıllık hizmet süresi, bir önceki izin hakkının doğduğu günden başlayarak gelecek hizmet yılına doğru ve yukarıdaki fıkra ve 55 inci madde hükümleri gereğince hesaplanır. İşçi yukarıdaki fıkralar ve 55 inci madde hükümlerine göre hesaplanacak her hizmet yılına karşılık, yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde kullanır. hükmü yer almaktadır. Başvuruya konu ihalenin süresinin 6 ay olduğu, dolayısıyla yüklenici bünyesinde daha önce çalışmayan ve ihale konusu iş için istihdam edilecek personelin izin hakkının doğmasının söz konusu olmayacağı, ancak 4857 sayılı Kanun un 54 üncü maddesine göre, daha önce aynı yüklenici bünyesinde çalışan ve ihale konusu işte de istihdam edilecek personelin izin hakkının doğabileceği anlaşılmakta olup, yüklenicinin İş Kanunu nda yer alan izinlerinin (doğum, ölüm ve evlilik gibi.) ücretli olarak verileceğine dair söz konusu düzenlemenin İş Kanunu na aykırı olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. 9

10 Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline, Esasta oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi. Mahmut GÜRSES Başkan Ali Kemal AKKOÇ Erkan DEMİRTAŞ Ahmet ÖZBAKIR Mehmet Zeki ADLI Hamdi GÜLEÇ Mehmet AKSOY 10

11 EK GEREKÇE Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde ihale dokümanına yönelik ikinci iddiası kapsamında Kurulca İhalenin iptaline karar verilmiştir. Başvuru sahibinin ihale dokümanına yönelik ikinci iddiası kapsamında Kurulca verilen karar gerekçesine katılmakla birlikte, başvuru sahibinin ihale dokümanına yönelik ikinci iddiası kapsamında yapılan inceleme uyarınca; Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Menderes Belediyesi Sınırları Dahilinde 2014 Yılı İçerisinde Mahallelerin, Köylerin, Cadde ve Sokakların Kentsel Temizliği, Katı Atıkların Toplanması ve Nakil Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi Hizmet Alımı ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin H.A.İ.U.Y. md. 8 esas alınarak toplam ,26 TL olarak hesaplandığı, Bahse konu ihalede (10) adet ihale dokümanı satın alınmasına rağmen tarihinde gerçekleştirilen ihaleye bir istekli tarafından teklif verildiği, Tekliflerin denetimine ilişkin yapılan incelemeye göre, ,25 TL bedelli tek teklifinin de geçerli teklif olarak belirlendiği ve ihalenin bu teklifler üzerinde bırakılarak sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır. İhalede (10) adet ihale dokümanı satın alınmasına rağmen ihaleye bir istekli tarafından ,25 TL bedelli teklifin verildiği ve bu teklifin de ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği bu durum ile, Verilen tek teklif bedelinin de yaklaşık maliyetin % 1,29 oranında altında kaldığı durumu, 4734 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci fıkrasındaki; İdarelerin, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu hükmü ile birlikte ele alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasındaki; rekabet ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ilkesinin sağlanamayacağı da değerlendirildiğinden ihalenin bu gerekçe üzerinden de iptaline karar verilmesinin uygun olacağı ve bu gerekçenin de iptale ilişkin Kurul kararı gerekçeleri içinde yer alması gerektiği sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin ihale dokümanına yönelik ikinci iddiası kapsamında Kurulca verilen karar gerekçesine katılmakla birlikte, başvuru sahibinin ihale dokümanına yönelik ikinci iddiası kapsamında yapılan inceleme uyarınca; başvuruya konu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen teklifin yaklaşık maliyetin % 1,29 oranında altında kaldığı bu durumda, ihalede rekabetin ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ilkesinin sağlanamayacağı da değerlendirildiğinden bu gerekçe üzerinden de ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiği ve bu gerekçenin de iptale ilişkin Kurul kararı gerekçeleri içinde yer alması gerektiği yönündeki düşüncemizle, Kurul kararına katılıyoruz. Ali Kemal AKKOÇ Mehmet Zeki ADLI 11

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1386 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1386 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ

MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ 24 Ay üzerinden hesaplanması gerektiği konusunda tereddüt bulunmadığı anlaşılmış olup, işin süresinin 731 yerine hatalı olarak 730 gün olarak belirtilmesi sonuca etkili bulunmamıştır.

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY ÖZBAKIR, Hasan BAŞVURU SAHİBİ: İdeal Bilgi Yönetimi Sosyal Sağlık

Detaylı

İHALEYİ YAPAN İDARE: Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Adana 6. Bölge Malzeme Müdürlüğü, Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/ADANA

İHALEYİ YAPAN İDARE: Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Adana 6. Bölge Malzeme Müdürlüğü, Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/ADANA TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Arıtem İnşaat

Detaylı

idarelerin, Yemek Hizmet Alımları ihalelerinde şartnamelerde ve ihale komisyonlarının karar süreçlerinde yaptığı hatalar

idarelerin, Yemek Hizmet Alımları ihalelerinde şartnamelerde ve ihale komisyonlarının karar süreçlerinde yaptığı hatalar idarelerin, Yemek Hizmet Alımları ihalelerinde şartnamelerde ve ihale komisyonlarının karar süreçlerinde yaptığı hatalar Toplantı No : 2013/062 Gündem No : 3 Karar Tarihi : 23.09.2013 Karar No : 2013/UH.II-3716

Detaylı

VEKİLİ: Av. Faruk KÜÇÜK, Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Asmalı Bahçe Sitesi No: 7/2 Çukurambar Çankaya/ANKARA

VEKİLİ: Av. Faruk KÜÇÜK, Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Asmalı Bahçe Sitesi No: 7/2 Çukurambar Çankaya/ANKARA TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 170 İşçi ile 01/08/2014-31/12/2015 tarihleri arası Genel Temizlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası)

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası) AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Denizli Defterdarlığı Hizmet Binasının 2012 Yılı Genel Temizlik Hizmet Alım İşi HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Detaylı

DÜZELTME İLANI TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR AMASYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

DÜZELTME İLANI TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR AMASYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ DÜZELTME İLANI TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR AMASYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının hizmet ve alan çalışmalarında kullanılmak üzere 02/01/2014

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN, Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN, Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN, Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: ARC Sosyal Hiz. Elek. Bilgisayar Özel Güv.

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler :Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler :Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler :Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Ziver İnşaat Taah. Tur. Paz. San. Tic. A.Ş - Yazıcıoğlu

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR GAZİANTEP ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 6 araçla 1 yıllık personel taşımacılığı hizmeti alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMA VE SERVİS ARACI KİRALAMA HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMA VE SERVİS ARACI KİRALAMA HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMA VE SERVİS ARACI KİRALAMA HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Alp Sosyal Hizmetler İnşaat Dayanıklı Tüketim

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Temizlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN TRT Genel Müdürlük personelinin ve ayında görevli personeli ve diğer nöbetçi personeli için Personel Taşıma Hizmeti HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

Detaylı

Mezbaha Uygulama Projelerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 19.04.2013 10:00 İhale Usulü

Mezbaha Uygulama Projelerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 19.04.2013 10:00 İhale Usulü İhale Şehri İzmir İş Şehri İzmir Kurum İzmir Büyükşehir Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Mezbaha Uygulama Projelerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 19.04.2013 10:00 İhale Usulü Açık İhale

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇE BAKIM ONARIM PEYZAJ İŞLERİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇE BAKIM ONARIM PEYZAJ İŞLERİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇE BAKIM ONARIM PEYZAJ İŞLERİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Detaylı

SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 110,- TL

SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 12 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Temizlik Ve Evrak Taşıma Hizmeti Alınacaktır İhale

Detaylı

SİGORTA HİZMETİ ALINACAKTIR

SİGORTA HİZMETİ ALINACAKTIR SİGORTA HİZMETİ ALINACAKTIR SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Holdingimiz Varlıklarının 2014 yılı Harici Sigortalarının Yaptırılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

Detaylı

İzmir İş Şehri. İhale Şehri. İzmir Kurum. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) İşin Adı/Konusu/Cinsi

İzmir İş Şehri. İhale Şehri. İzmir Kurum. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) İşin Adı/Konusu/Cinsi İhale Şehri İzmir İş Şehri İzmir Kurum İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) İşin Adı/Konusu/Cinsi Uygulama Projesi Hazırlanması Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 28.03.2013 15:00 İhale

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 1-1

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 1-1 AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı:ÇORLU

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Detaylı

d) İhale tarihi:26/01/2015 e) İhale saati: 15:00 f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Viranşehir Kaymakamlığı Afad İhale Bürosu

d) İhale tarihi:26/01/2015 e) İhale saati: 15:00 f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Viranşehir Kaymakamlığı Afad İhale Bürosu VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İDARESİ VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİ İÇİN VİNÇ(OPERATÖRLÜ-YARDIMCISI) VE KEPÇE(FOLKLİFT ÖZELLİKLİ OPERATÖRLÜ) KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ Afet ve Acil Durum Harcamaları

Detaylı

AÇIK ĐHALE USULÜ ĐLE ĐHALE EDĐLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HĐZMETĐ ALIMINDA UYGULANACAK ĐDARĐ ŞARTNAME I- ĐHALENĐN KONUSU VE TEKLĐF VERMEYE

AÇIK ĐHALE USULÜ ĐLE ĐHALE EDĐLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HĐZMETĐ ALIMINDA UYGULANACAK ĐDARĐ ŞARTNAME I- ĐHALENĐN KONUSU VE TEKLĐF VERMEYE AÇIK ĐHALE USULÜ ĐLE ĐHALE EDĐLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HĐZMETĐ ALIMINDA UYGULANACAK ĐDARĐ ŞARTNAME I- ĐHALENĐN KONUSU VE TEKLĐF VERMEYE ĐLĐŞKĐN HUSUSLAR Madde 1 - Đdareye ilişkin bilgiler 1.1. Đdarenin;

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı : Başkent Organize

Detaylı