Hazırlayan: KALİTE GELİŞTİRME BİRİMİ AYŞE HANDE EROL B.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hazırlayan: KALİTE GELİŞTİRME BİRİMİ AYŞE HANDE EROL B."

Transkript

1 Hazırlayan: KALİTE GELİŞTİRME BİRİMİ AYŞE HANDE EROL B.

2 İÇERİK Araştırma Kapsamı Yürürlükte olan çalışmalar Yürürlükte olan çalışmalar ile ilgili öneriler Yükseköğretim Çalışmaları Üniversitemiz işlemleri ile ilgili öneriler EKLER: 2 A. Hande EROL B.

3 ARAŞTIRMA KAPSAMI Kamu kurumlarında yapılmış olan çalışmalar (Örn: T.C. Başbakanlık, İç İşleri Bakanlığı, vb.), özel sektörde yapılmış olan çalışmalar Üniversitemiz mevcut durumunun ve bürokratik işlemlerin değerlendirilmesi Karşılaştırma ve örneklerle önerilerin getirilmesi 3 A. Hande EROL B.

4 Yürürlükte olan çalışmalar Kalite Geliştirme çalışmaları İmza Yetkisi Yönergesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi Elektronik imza kullanımı 4 A. Hande EROL B.

5 ÖNERİLER - 1 Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve elektronik imza kullanımının yaygınlaştırılması Örn: Kamu örgüt yapısındaki kayıt ve haberleşmeden doğan yazışma ve dosyalama sistemi yeniden düzenlenmeli, örgüt yapısının ihtiyaç duyduğu bürokratik kırtasiye giderleri en aza indirilmelidir. Kurumsal e-posta kullanımının yaygınlaştırılması 5 A. Hande EROL B.

6 ÖNERİLER - 2 Duyuru Sisteminin oluşturulması: Duyuruların kurumsal e-posta ile yapılmasının sağlanması (Yazı gerektiren durumlarda yazı ve e-posta ile duyuruların yapılmasının sağlanması) İmza yetkisi sıralaması yapılması Örn: Birim sorumlusu olmadığında kimin kontrolü sağlayacağı, kimin sorumluluğu alacağı belirlenmeli. 6 A. Hande EROL B.

7 ÖNERİLER - 3 Kamu örgütlerinde yetki kullanımı; merkezi bir yapıya büründürülmeyip, alt kademe ve yerel yöneticilere yetki devrine gidilmelidir. Örn: Her birimde imza yetkilisi belirlenmelidir. Günün belirli saatlerinde evrakın imzaya sunulması öngörülmektedir. Örn: Acil durumlar dışında, sabah 11:00-12:00 ve akşam 15:00-16:00 arasında imzalanması gereken evrakın 1.yetkili tarafından, 1.yetkili yoksa 2.yetkili tarafından imzalanması öngörülmektedir. Çalışanların sorumluluk ve yetkilerinin arttırılması (Norm Kadro çalışması altyapısını oluşturacak şekilde yeni düzenlemeler yapılabilir) 7

8 ÖNERİLER - 4 Elektronik Belge Yönetim Sistemi; çalışanlar tarafından yapılan işleri içermektedir. Süreç Yönetimi kapsamında yaptığımız çalışma da tüm birimlerin süreçlerini ele almaktadır. İlgili işe ait prosedürlerin bilinmesi ve duyurulması, işleyiş açısından zaman kazandıracaktır. Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile Süreç Yönetimi çalışmaları entegre edilmelidir. Süreç Yönetimi kapsamında tanımlanan; Üniversitemiz tüm süreçleri, iş akış şemaları, prosedürleri ve talimatlarının internet adresimiz (http://www2.marmara.edu.tr/) üzerinden yayınlanması ya da kalite çalışmaları kapsamında yapılacak yeni bir linkle yayınlanması, Çalışmalar ile ilgili duyuruların arttırılması öngörülmektedir. 8 A. Hande EROL B.

9 ÖNERİLER - 5 Süreç Yönetimi kapsamında tanımlanan bu çalışmaların sonucunda, alınan iyileştirme çalışma notlarının rapor halinde Üst Yönetim e sunularak önceliklendirmenin yapılması öngörülmektedir. Kamu hizmetlerine yönelik olarak bilgi edinme hakkı anayasal olarak güvence altına alınmalı ve bireyler istedikleri belgelere kolayca ulaşabilmelidir. Böylece bürokratik mekanizma kamuoyunun denetimine açılmalı, bürokratik sorumluluk ve hizmetin ön plana geçmesi paydaşların katılımı ile sağlanmalıdır. 9

10 YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI - 1 T.C. Başbakanlık ı tarafından yükseköğretim kayıt işlemleri bürokrasinin azaltılması çerçevesinde yakından incelenmiş ve kayıt işlemlerindeki bürokrasiyle ilgili bir rapor ÖSYM ve YÖK e gönderilmiştir.* Gönderilen Rapordaki değişiklik önerileri ÖSYM tarafından dikkate alınmış ve 2011 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun kayıtla ilgili bölümlerinde değişiklik yapılmıştır. * 10

11 YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI - 2 RESMİ GAZETE DE YAYINLANAN YÖNETMELİK SAYISI : 50 AZALTILAN BELGE SAYISI :136 11

12 YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI - 3 İçişleri Bakanlığı tarafından Derneklerin Kuruluş İşlemleri hizmetindeki değişiklik; Kamu yararına çalışan derneklerden sayılmak isteyen dernekler tarafından yapılan başvuru yazıları ve ekleri dijital ortamda taranarak e- İçişleri Sistemi ile e-arşiv sistemine aktarılması, söz konusu evrakın bilgilerine elektronik ortamda erişilmesi RESMİ GAZETE DE YAYINLANAN YÖNETMELİK SAYISI : 50 AZALTILAN BELGE SAYISI :136 12

13 PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞIMIZCA YÜRÜRLÜKTE OLAN EVRAK ve YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI ÖNGÖRÜLEN EVRAK Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanları ve yardımcı doçent kadrolarına atanacak personele ait başvuru evrakları ve başvuru dosyasında bulunması gereken evraklar Birim Yönetim Kurulu Kararı Noter Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti Noter Tasdikli Diplomalar Savcılık Belgesi İkematgah İlmuhaberi Sınavı kazandığına dair belge (TUS-DUS-ÖYP) Sağlık Kurulu Raporu Sınav Evrakları ALES sınav sonuç Askerlik Belgesi 12 adet fotoğraf Yabancı dil belgesi Yrd.Doç. için Fakülte Dil Sınav Evrakları ve Jüri Raporları Doçentlik-Profesörlük Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar Dilekçe Gazete ilanı Doçentlik Belgesi Özgeçmiş Yayın dosyası (Doç.3, Prof.5 adet) Noter Onaylı Diplomalar Sağlık Kurulu Raporu Yabancı Dil Belgesi 12 adet fotoğraf Askerlik belgesi İkametgah ilmuhaberi Savcılık belgesi MEVCUT HALDE İSTENECEK BELGE ÖNERİLERİ T.C. Kimlik Numarası beyanı Öğrenim diplomalarının kurumca onaylı örneği Adli sicil beyanı Adres beyanı Sistemden çekilen belgeler Sağlık beyanı / Aile Hekimi tarafından alınmış sağlık raporu Sistemden çekilen belgeler Sistemden çekilen belgeler Kurum içinden başvurularda Akademik Bilgi Bankası'ndan Kurum içinden başvurularda Akademik Bilgi Bankası'ndan Öğrenim diplomalarının kurumca onaylı örneği Sağlık beyanı / Aile Hekimi tarafından alınmış sağlık Sistemden çekilen belgeler Askerlik durum beyanı Adres beyanı Adli sicil beyanı 13

14 ÜNİVERSİTEMİZ İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ ÖNERİLER - 1 M.Ü. öğrencisi olarak akademik personel ilanına ve/veya bir üst öğrenim düzeyine başvurularda, aynı evrakın ilgili Fakülte/Enstitü/MYO/YO dan temin edilmesi. (Değişiklik olması halinde evrakın güncellenmiş halinin alınması) Güncellemelerin gerçekleşmesi için Nüfus Müdürlüğü ile online veya ortak veritabanı kullanarak çalışılması ÖSYM ile ilgili evrakların (https://sonuc.osym.gov.tr/) internet adresinden sorgulama yapılacak şekilde ÖSYM ile online veya ortak veritabanı kullanarak çalışılması (Şuanda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımız lisans/önlisans kayıtlarını ÖSYM ile ortak veritabanı kullanarak yapmaktadır.) 14

15 ÜNİVERSİTEMİZ İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ ÖNERİLER - 2 İnternet teknolojisinin yönetime katılım ve paydaşların bilgi edinme hakkını kullanabilmelerinde etkin bir araç konumuna getirilmesi Örn: T.C. Sağlık Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı Genelge*deki değişiklik: Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik 10. maddesine göre, hizmet talep edenlerin mali yükümlülükler hakkında bilgilendirilmesi önem arz etmiştir. Katkısı: Kanun tasarıları, yerel yönetim birimlerinin aldığı kararlar ve süreçler hakkında bu yolla etkili bilgi aktarımı sağlanabilir. Birimlerimizde kullanılan kurumsal e-postaların dönemsel (3 ayda ya da 6 ayda bir) olarak arşivlenmesi Örn: T.C. İçişleri Bakanlığı nda başvuru yazıları ve ekleri dijital ortamda taranarak e-arşiv sistemine aktarılması, söz konusu evrakın bilgilerine elektronik ortamda erişilmesi * 15

16 ÜNİVERSİTEMİZ İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ ÖNERİLER - 3 Kamu örgütlerinin hiyerarşik yapıları, çevresel, teknolojik ve yasal koşullardaki gelişmeleri izleyerek yeniden düzenlenmeli, katı ve otoriter bir yapılanma yerine esnek ve personelin rahatça yerine getirecekleri ve onların örgüt dışında kalmalarına yol açmayacak şekilde görevlerin sıralandığı bir yapı kurulmalıdır. İşleyişi aksatan bütün düzenlemelerin gözden geçirilmesi gibi bir ön girişimi gerekli kılmaktadır. Öneri: Çalışanların sorumluluk ve yetkilerinin arttırılması (Norm Kadro çalışması altyapısını oluşturacak şekilde yeni düzenlemeler yapılabilir) 16

17 ÖZÜRLÜLER İLE İLGİLİ ÖNERİLER T.C. Sağlık Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı Genelge, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik 7. maddesine göre, özürlülerin hizmete erişimini sağlayıcı ve kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması önem arz etmiştir. T.C. Başbakanlık ı tarafından 27/07/2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 57 Seri No lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği çıkarılmıştır. Bu tebliğ ile birlikte özürlü kimlik kartı veya sağlık kurulu raporunun fotokopisinin (aslının veya onaylı örneğinin ibrazı şartıyla) yeterli olması, süreklilik arz eden özürler için sağlık kurulu raporu fotokopisinin her yıl, süresinde verilen raporlar için de yeni tarihli raporun istenilmemesi ve belli bir özürlülük oranı aranılmaması hususları hükme bağlanmıştır.* * 17

18 Hazırlayan: KALİTE GELİŞTİRME BİRİMİ AYŞE HANDE EROL B.

5 Temmuz 2006 Tarihli ve 26219 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

5 Temmuz 2006 Tarihli ve 26219 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 5 Temmuz 2006 Tarihli ve 26219 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

2015 YILI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

2015 YILI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Daire SUNUŞ 5018 Sayılı Yasanın 55. Maddesine göre İç Kontrol; İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 29/6/2009-2009/15169 Resmî Gazete : 31.7.2009/27305 KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli,

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON... 5 A.1. MİSYON... 5 A.2. VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

İç Kontrol Eylem Planı

İç Kontrol Eylem Planı 2012 Fiziki Sosyal Kültürel Ekolojik e-belediyecilik Başkanın Sunuşu Dünyada mali yönetim sistemine ilişkin yaşanan deneyimlerin ve reformların öğretisinde iç kontrol; kamu kaynaklarının amaçlarına, belirlenmiş

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ EDİNME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ EDİNME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ EDİNME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönerge, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 27/4/2004 tarihli ve 25445 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Öngörülen veya ler Yapılacak Çıktı/ Sonuç Tamamlanma Tarihi Açıklama KOS1 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONTROL ORTAMI

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONTROL ORTAMI KONTROL ORTAMI KOS 01 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200

Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200 Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMANLIĞI YETERLİK SINAVLARI İLE ATANMA VE YETİŞTİRİLMELERİNE

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. Kontrol Eylem Planı hazırlığı tüm birimlere ve tüm personele duyurulacaktır.

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. Kontrol Eylem Planı hazırlığı tüm birimlere ve tüm personele duyurulacaktır. KOS 1 1. Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS 1.1 İç genelge yayımlandı. KOS 1.1.1

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI

İÇ KONTROL EYLEM PLANI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÇOCUK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI SİNOP 20.04.2015 I.GİRİŞ 5018 sayılı Kanunun 55. maddesinde iç kontrol, "idarenin amaçlarına, belirlenmiş

Detaylı

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ 1/13 YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ I- GENEL ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM ESASLAR Amaç Bu yönergenin amacı; Gebze

Detaylı

EK:1 1- KONTROL ORTAMI

EK:1 1- KONTROL ORTAMI EK:1 1- KONTROL ORTAMI KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 KOS 1.5 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve işleyişi

Detaylı

1-KONTROL ORTAMI. KOS 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel Davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.

1-KONTROL ORTAMI. KOS 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel Davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. 1-KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç Tamamlanma Tarihi

Detaylı

T. C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T. C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T. C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU OCAK 2015 0 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU.2 I-GENEL BİLGİLER GİRİŞ.... 4 1. Misyon ve Vizyon....

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ Bursa, 2012 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ, YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ, YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ, YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Şırnak Üniversitesi nde Rektör

Detaylı

Yazdır Kapat İLAN LİSTESİ

Yazdır Kapat İLAN LİSTESİ İlan Bilgileri Akademik İlanlar Modülü İlan Listeleme Arşiv ÖYP Arşiv İlan No : 30061 Yazdır Kapat İLAN LİSTESİ Üniversite İlan çıkılan Yer Seçiniz Gönderilme Durumu Gönderildi YÖK Karar Durumu İlanın

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016)

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) İÇİNDEKİLER 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI... 2 1.1. İç Kontrolün Tanımı Ve Amacı... 2 1.2. İç Kontrol Sistemine İlişkin Yasal Mevzuat... 2

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ VE YAZIŞMA USULLERİ YÖNERGESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ VE YAZIŞMA USULLERİ YÖNERGESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ VE YAZIŞMA USULLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Çukurova Üniversitesi nde imzaya yetkili görevlileri

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu kurum ve kuruluşlarına; idarelerinin stratejik plan ve performans programları çerçevesinde yürüttükleri faaliyetlerini,

Detaylı

1-KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. Birim iç kontrol komisyonlarının revize edilmesi

1-KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. Birim iç kontrol komisyonlarının revize edilmesi 1-KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç Tamamlanma

Detaylı

[Tarihi seçin] İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

[Tarihi seçin] İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Tarihi seçin] 2014 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 5 BÖLÜM I... 7 GENEL BİLGİLER... 7 A. MİSYON VE VİZYON... 7 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 7 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ 04.12.2005 tarih ve 26013 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KASIM 2012 DİYARBAKIR

KASIM 2012 DİYARBAKIR T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Planlama Programlama Koordinasyon i İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2012-2015) KASIM 2012 DİYARBAKIR T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Planlama Programlama Koordinasyon

Detaylı