TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLATLI TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI BİÇERDÖĞERLE HASAT VE MAHSÜL TAŞIMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİDİR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLATLI TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI BİÇERDÖĞERLE HASAT VE MAHSÜL TAŞIMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİDİR."

Transkript

1 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLATLI TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI BİÇERDÖĞERLE HASAT VE MAHSÜL TAŞIMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİDİR. A- HASAT I- KONU VE TANIM 1- Bu teknik şartname Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait Dekar hububatın hasadı ile ton mahsulün taşınmasının aşağıda zikredilen esaslar çerçevesinde kiralama işini kapsar. 2- Bu teknik şartnamede gecen; 2.1.İşletme : Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü 2.2.İdare : Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü Yönetimi 2.3.Firma : Bu ihaleye teklif veren gerçek veya tüzel kişiler 2.4.Yüklenici: Bu ihaleyi kazanan gerçek veya tüzel kişiyi, İfade eder. II- GENEL HÜKÜMLER 1- Yüklenici şartnamede belirtilen hasat alanını, idarenin istediği şekilde ve zamanda biçmek zorundadır. Ayrıca yüklenici teklif ettiği biçerdöverlerin sahiplik belgesi ya da kiralandığına dair belgeye sahip olacaktır. 2- Hasatın başlama tarihinden bitiş tarihine kadar yüklenici ya da kanuni vekili biçerdöverlerin başında bulunmak zorundadır. Bulunamadığı zaman 500,00. Tl./gün ceza yükleniciden tahsil edilir 3- Çalıştırılacak biçerdöver sayısı, ortalama 15 da/h iş verimi sağlayacak en az 2009 model veya üstü ve en az 5 (beş) sarsaklı olmak üzere; toplam 30 adettir. Biçerdöverlerin hasat esnasında çalışacakları grupların sayısı ve yeri işletme teknik elemanlarınca belirlenecektir. İşin süresi tahmini gündür. Talep edilen miktardan eksik çalıştırılan her biçerdöver için günlük TL/Gün ceza alınır. 4- Yüklenici, teklif mektubunda çalıştıracağı biçerdöverlerin sayısını, markasını, modelini ve teknik özelliklerini belirtecektir. İdare teknik özelliklerini uygun görmediği biçerdöverleri çalıştırmayacaktır. Yüklenici, ihalede beyan ettiği biçerdöverleri iş zamanında temin etmek zorundadır. Biçerdöver sürücülerinin sürücü belgelerinin olması şarttır. Ayrıca hasat esnasında meydana gelecek olumsuzluklara karşı işin aksamaması için yardımcı operatör bulundurulacaktır. Yüklenici hasat sonuna kadar şartnamede özellikleri ve sayısı belirtilen biçerdöverle hasadı tamamlamak zorundadır. 5- İdarece hasat için belirtilen tarihten 1 (bir) gün önce yüklenici biçerdöverlerini işletmede hazır bulunduracaktır. Biçerdöverlerin işletmeye gelişi ve parselden parsele nakli yükleniciye aittir. 6- Hasat esnasında biçerdöverlerde meydana gelebilecek herhangi bir hasar, mal veya can kayıpları ile hasat esnasında yüklenici elemanlarının hatası ile meydana gelecek, işletmeye ve 3. şahıslara karşı zararlardan yüklenici sorumludur. İdarenin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. 7- Biçilecek parseller ve parsellerin biçim sırası idarece tespit edilecektir. 8- Günlük hasadın başlama ve sona erdirme saatleri mesai saatlerine bağlı değildir. İşletme teknik personelince tespit edilen saatlerde hasat yapılacaktır. 9- Hasat ile ilgili olarak idarece çıkarılan ve çıkarılacak olan tamimlere yüklenici de riayet edecektir. 10- Çalıştırılan her biçerdöverde en az 2 adet 6 şar kg lık yangın söndürme tüpü bulunacak; yangın söndürme tüpü bulunmayan biçerdöverler çalıştırılmayacaktır. Operatörler hasat bölgesinde sigara içmeyeceklerdir. 11- Yüklenici ve işçilerine günde bir öğün ücretsiz yemek verilir. Verilen yemek 1 yevmiyelik çalışma için en fazla 45 kişiliktir. Diğer yemek talepleri İşletme imkanlarının yeterli olması

2 durumunda ücreti mukabilinde verilebilir. Yemek teslim yeri işletme merkezindeki mutfaktır. Yemek nakli yüklenici tarafından sağlanacaktır. Yemek taşıma kapları, tabak çatal kaşık vs. yüklenici tarafından karşılanacaktır. 12-Yüklenici istediği takdirde işletme imkânları dâhilinde kalacak yerden bedeli mukabilinde istifade edebilir. 13- İdare işin miktarını ± %25 oranında değiştirebilir. Yüklenici miktar değişikliğini kabul etmek zorundadır. 14 Yüklenici bu işte çalıştıracağı biçerdöver operatörü olan tüm işçilerin isimlerini ve kimlik bilgilerini ilgili kanun gereği ilgili kurumlara (SSK, Maliye, Kolluk Kuvvetleri vs.) zamanında bildirmek zorundadır. Bu yüzden meydana gelecek hukuki sonuçlardan Yüklenici sorumludur Yüklenici bu işte, 18 yaşından küçükler ile çalışamayacak kadar yaşlı kişileri çalıştırmayacaktır Resmi tatil (Pazar, Bayram) günlerinde İşletme istediği takdirde Yüklenici çalışmak zorundadır. Bunun için Yükleniciye ihale fiyatının haricinde ek bir ücret ödenmez Yüklenici İşletmenin kabul ettiği mücbir sebepler dışında hasadı bitirmek zorundadır. Mücbir sebepler gerçekleştiği anda çalışılmama nedeni yüklenici ve İşletme tarafından ortak tutanak ile kayıt altına alınır. İşletmenin tanıdığı ek süre dışında Yüklenici bir hak talep edemez. Yüklenici yağış vs. gibi kötü hava şartlarından meydana gelecek beklemeden dolayı herhangi bir hak talebinde bulunamaz Yüklenici biçerdöverlerinde meydana gelebilecek yangın veya çalıştırdığı personelin dikkatsizliği vs. sebeplerle olabilecek anız veya tarla yangınının meydana getirebileceği mal kaybı, zarar ziyan Yükleniciden tahsil edilir Biçerdöverlerin akaryakıtı yükleniciye aittir. 20-İşletmenin kendi kamyonları müsait olduğu takdirde boşa çıkan kamyonları değerlendirmek amacıyla sivil biçer gruplarında mahsul nakliyesinde çalıştırılabilecektir. Yükleniciler bunu peşinen kabul eder ve bu hususta İşletmeden herhangi bir ücret ve hak talebinde bulunamaz Hasat edilen parsellerden, farklı çeşit olan parsele geçerken, kamyonun kasası tamamen dolmamış olsa bile çeşit karışımını önlemek amacıyla, kamyon harman yerine gönderilecek ve temizliği, İdarenin istediği şekilde şoför veya Yüklenicinin görevlendireceği işçi tarafından yapılacaktır. Yüklenici veya şoför bu duruma itiraz edemeyeceği gibi ek bir ücret de talep etmeyecektir Hasatta çalıştırılacak tüm kamyonlarda en az 6 kg lık yangın söndürme tüpü bulundurulacaktır. Yangın söndürme tüpü bulundurmayan kamyonlar hasada alınmayacaktır Taşıttırılacak mahsul miktarlarında % 25 eksik yada fazla yaptırılabilir. Ancak, önceden öngörülmeyen; havaların kurak gitmesi, dolu, yangın, sel vs. nedenlerden dolayı mahsulün beklenen miktarda olmaması halinde, ihale gerçekleşmiş olsa dahi İşletme ihale konusu işin bir kısmını yaptırabilir veya hiç yaptırmayabilir. Yüklenici yapmadığı iş için İşletmeden herhangi bir ücret ve tazminat talebinde bulunamaz. 24- Kamyonların genel durumu bakımlı, motoru iyi durumda ve lastikleri sağlam olacaktır. Çalışması uygun görülmeyen kamyon, Yüklenici tarafından 24 saat içinde değiştirilecektir Kiralanacak araçların (Biçerdöver ve kamyon) tümünde online araç takip ve taşıt tanıma sistemleri olacaktır. Masrafları yükleniciye aittir. Araç takip sistemleri İşletme yetkililerinin bilgisayarlarından kolaylıkla izlenebilir özelliklerde olacaktır. Mobil veri uygulamasında İşletme genelinde kapsama alanı en geniş GSM operatörleri kullanılacaktır. Online araç takip ve taşıt tanıma sistemleri zorunlu olup yüklenici bu duruma itiraz edemez. III- BİÇERDÖVERLERLE HASAT 1- Yüklenici şartnamede belirtilen hasat alanını, normal hasat süresi içerisinde (ortalama olarak hububat hasadı gündür.) tamamlayacaktır. 2- Hasada başlamadan önce biçim ile ilgili her türlü teknik bilgiler idare yetkililerince verilir, ayarlar yapılır, başak ve dane atmaya karşı tedbirler alınır. Yüklenici kendisine iletilen teknik ölçü ve ayarlara uymak zorundadır. Bu ölçü ve ayarlar mahsulün cins ve çeşit vs. durumuna göre değişebilir. Yüklenici değişiklik için itiraz edemez.

3 3- Hasat süresince biçme, harmanlama ve temizleme üniteleri idarenin teknik elemanlarınca sık sık kontrol edilecek, gerektiğinde müdahale edilerek yüklenici tarafından gerekli ayar ve bakımı yapılacaktır. Biçerdöverlerin her türlü göstergeleri çalışır durumda olacaktır. 4- Biçme hızı, biçme yüksekliği, dolap, elek, batör ayarı ve biçerdöver üzerindeki diğer tüm ayarlar uygun bir hasadın sağlanabilmesi için biçerdöver kullanma talimatına uygun olarak idarenin yetkili teknik elemanlarınca tespit edilir. 5- Hasattan 15 (Onbeş) gün önce işletme bünyesinde Hasat Kayıpları Kontrol Komisyonu kurulacak, bu komisyonda Yüklenici veya yetkili bir temsilcisi de bulunacaktır. Sözleşme sırasında yüklenici komisyona vereceği temsilcinin ismini işletmeye bildirmek zorundadır. 6- Hasat Kayıpları Kontrol Komisyonu; a) Hasat öncesinde biçerdöverlerin tek tek ayarlarını yaparak tutanak altına alacaktır. b) Biçime başlamadan önce her parselde Hasat öncesi kayıpları (Dolu, rüzgâr, haşarat vb. gibi sebeplerle) tespit edilerek tutanak altına alınacaktır. c) Her parselin hasadı yapıldıktan sonra parselin en az 5 (Beş) yerinden dane sayımı yaparak hasat sonrası dane kayıpları tespit edilecektir. d) Hasat sonrası dane kaybı miktarından hasat öncesi tespit edilen dane kaybı miktarı çıkarılmak suretiyle Gerçek hasat dane kaybı tespit edilecektir.hasat Kayıpları Kontrol Komisyonunun tuttuğu bu tutanaklar ödemeye esas teşkil edecektir. e) Hasat kayıpları Tarım Bakanlığı Ankara İl Tarım Müdürlüğü ve Ankara Valiliğinin belirlediği normun üzerinde ise arasındaki fark biçilen mahsulün cins ve çeşidine göre o günkü Toprak Mahsulleri Ofisi baş alım fiyatı üzerinden hesaplanarak Yüklenicinin hak edişinden kesilecektir. 7- Hasat için girilen parsel herhangi bir mücbir sebep olmadan ve idareden habersiz değiştirilip başka bir parsele başlanamaz. İdarece belirtilen hasat sırasına göre parsellerin hasadı yapılır. Parselin çeşit durumuna göre tohumluk veya mahsul olarak biçilmesi gereken kısımları idare teknik elemanlarının göstereceği şekilde biçilecek ve ayrı kamyonlara yüklenecektir. 8- Biçim esnasında vukuu bulabilecek herhangi bir arıza nedeniyle biçim geciktirilmez. Arıza büyük olduğu takdirde yüklenici 1 günde başka biçerdöver temin ederek işlerin aksamadan yürütülmesini sağlayacaktır. Yüklenici biçerdöverlerinde meydana gelecek arızalar idare imkânları ile giderilebilecekse ve idare tarafından uygun görülmesi halinde iş kartı açılıp, tamiri yapılarak bedeli yükleniciden tahsil edilecektir. 9- Biçerdöverler; istirahat zamanlarında, iş bitiminde, arızaların tamir ve bakımı nedeniyle biçime ara verildiğinde, çeşit karışımına sebebiyet vermemek için nadas alanlarına çekilmeyip, biçilmiş anız sahalarına çekilecektir. 10- İşe başlamadan önce ve çeşit değişimlerinde biçimi bitirilen çeşit ile yeni biçilecek çeşidin karışmaması için biçerdöverlerin içerisi iyice temizlenecek ve çeşit karışımına meydan verilmeyecektir. 11- Yatmış olan mahsullerin hasadında ve ihtiyaç duyulan yerlerde başak kaldırıcılar kullanılacaktır. 12- Biçimi yapılacak parsellerin partilere göre dağılımı aşağıya çıkarılmıştır. 13- Biçerdöver kirası: İşletmemizde hasadı yapılacak toplam alan dekardır. Yüklenici bu alanın tamamının biçimi için Dekar/TL. Olarak fiyat verecektir.

4 2015 YILI HASAT EDİLECEK TAHMİNİ ALANLAR SIRA NO CİNSİ/ÇEŞİDİ ALAN (Da) 1 Buğday(Kuru) Buğday(Sulu) Buğday(Deneme) 50 4 Korunga(Tohumluk) Fiğ Tohumluk) Kılçıksız Brom(tohumluk) Çayır otu 150 TOPLAM Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir. İhalede teklif edilen fiyat sabit olup sözleşme süresinin sonuna kadar hiçbir şekilde değişmeyecektir. İstekliler teklilerini buna göre verecektir. İhale yapıldıktan sonra akaryakıt fiyat değişiklikleri, asgari ücret artışı ihale fiyatını etkilemez. B- MAHSÜL NAKLİYESİ İşletmede hasat edilen mahsulün (yığınlara, hangarlara, silolara vb.) hızlı bir şekilde taşınması için bu teknik şartname esaslarında araç kiralama işini kapsar. I- GENEL HÜKÜMLER 1- Araçlar damperli veya damper kasa olacak, kasaları delik olmayacak mahsul taşımaya elverişli olacaktır. Kasası tamir edilemeyen ve mahsul taşımaya elverişli olmayan araç çalıştırılmayacaktır. Araçların arka kapağına ilave olarak idarenin belirlediği esaslarda sac kapak takılacaktır. 2- Kantara giriş ve çıkışlar yavaş olacaktır. 3- Şoför hatasından dolayı meydana gelebilecek yangın ve zararlardan yüklenici ve şoförü sorumlu olup zararlar yükleniciye ödettirilecektir. 4- Tarlaya geliş ve gidişlerde kullanılacak yol güzergâhlarını idare belirler ve güzergâhlar dışında yol kullanılmaz. Şayet tek yol kullanma mecburiyeti varsa boş araç dolu araca yol verecektir. 5- Tarladan yükünü alan şoför fişini almadan tarladan ayrılamaz, kantara gittiğinde fişi kantardaki görevliye teslim edecektir. 6- Her gün iş bitiminde tarlada tutulan defter kaydı ile kantar kayıtları kontrol edilecektir. Arada fark oluşması halinde yüklenici hakkında kanuni işlem yapılacaktır. 7- Tarladan mahsul yükleyen araç kontrol tartısı için kantara girmemiş ise, mahsul yığına boşaltılmış olsa dahi nakliye ücreti ödenmez. 8- Araçların çalışma saat ve süreleri idare tarafından belirlenir. İş bitiminde araçların park edeceği yerler idare yetkilileri tarafından tespit edilir. Araçlar idare yetkililerinden habersiz iş yerini terk etmeyecektir. 9- Nakliye esnasında yüklenicinin bu işle ilgili olarak çalıştıracağı personel bakımından gerekse taşıdığı yük bakımından yürürlükteki ceza, hukuk, yasalar, iş kanunu, trafik kanunu, vergi kanunları, SSK mevzuatı ile ilgili tüm kanunlar, Karayolları trafik tüzüğü vs. tüzük ve nizamların uygulanmasından doğacak her türlü sorumluluklar yükleniciye aittir.

5 10- Nakliye yapacak kamyonlar en az 20 ton kapasiteli olup, Hasat edilen mahsulün tarlada bekleme olmadan taşınmasına yetecek kadar (en az 10 adet ) kamyon bulundurmak zorundadır. Kamyonların guruplara dağılımını işletme yetkilileri yapacaktır. 11- Nakledilecek mahsul miktarı tahmini olup, Yüklenici parsellerin verim durumuna göre meydana gelebilecek miktar değişikliğini kabul etmek zorundadır. 12- Mahsul silolara boşaltılacak ise nakliyeci gerekli kurallara uymak zorundadır. Silo ve ekipmanlara dikkatsizlik v.b sebeplerle zarar verildiği takdirde, oluşan zarar Yükleniciden tahsil edilecektir. II- MAHSÜL NAKLİYESİ 1- Araçlar damperli olacak ve çift şoför çalıştırılacaktır. Şoförlerin isimleri ve araç plakaları işletmeye yazılı olarak bildirilecektir. Araç şoförleri kullanacakları araca uygun sürücü belgesine haiz olacaktır. 2- Araçların stepneleri olacak, stepnesiz araç çalıştırılmayacaktır. 3- Mahsul boşalma işleminden sonra kasanın altında birikmiş mahsul varsa bu mahsul araç şoförü tarafından süpürülecektir. 4- Araçların sevk ve idaresi idare yetkililerine aittir. Arıza durumunda idare yetkililerine haber verilecektir. Arızanın uzun süreli olması halinde(işin aksaması durumunda) yüklenici bu aracın yerine 1 günde başka araç temin etmek zorundadır. 5- Çalıştırılacak araçların akaryakıtı yükleniciye aittir. 6- Mahsul yükleme miktarı mevcut aracın kasa seviyesinde olacaktır. İdare yetkililerinin isteği doğrultusunda araç şoförü branda çekecektir. Aksi takdirde taşınan mahsul miktarının %10 u oranında nakliye bedelinden tahsil edilmek üzere cezai müeyyide uygulanacaktır. Hasat yerinde araçların doldurulma sırası idare yetkililerince belirlenir. 7- Araçlar idarece belirlenen güzergâhları takip etmek zorundadır. İdare kurallarına uymayan şoförler çalıştırılmayacaktır. Araçların kasa kapaklarını açma ve kapama işini şoför yapacaktır. 8- Uzun araçların ambara girişlerinde sıkıntılar yaşandığından kamyonlar 20 (Yirmi) tonluk damperli kamyonlar olacaktır. Araçlar işletmenin göstereceği her yere (Ambar, loda, silo vs.) istenilen zamanda ve istenilen şekilde boşaltmak zorundadır. Şoförler buna itiraz edemez. 9- Mahsulü yığınlara, silo ve lodalara boşaltmalarda yığılma olduğundan, bu yığılmaları önlemek için mahsul getiren araçlar gerektiğinde damperlerini ağır ağır ve fasılalı olarak kaldırıp yeterli süre yukarıda bekletmek zorundadırlar. Araç sürücüleri bu boşaltma şekline itiraz edemezler. 10- Hasat için talep edilen 10 adet kamyonu bulundurmak zorundadır. Talep edilen miktardan eksik çalıştırılan her kamyon için günlük TL/Gün ceza alınır. Mahsulün durumuna göre ihtiyaç halinde ilave kamyon istenecektir. En az iki gün içinde istenen kamyonlar tamamlanacaktır. Aksi halde aynı yaptırım uygulanacaktır. 11- Hasat gurubunda işletmenin kendi kamyonları veya diğer sivil kamyonlarla beraber çalışması durumunda, daha fazla sefer yapabilmek için sıradaki kamyonların önüne geçme vb. gibi davranışlarda bulunulmayacaktır Nakledilecek mahsul miktarı tahmini ton civarındadır. Taşıttırılacak mahsul miktarlarında % 25 eksik yada fazla yaptırılabilir. Ancak, önceden öngörülmeyen; havaların kurak gitmesi, dolu, yangın, sel vs. nedenlerden dolayı mahsulün beklenen miktarda olmaması halinde, ihale gerçekleşmiş olsa dahi İşletme ihale konusu işin bir kısmını yaptırabilir veya hiç yaptırmayabilir. Yüklenici yapmadığı iş için İşletmeden herhangi bir ücret ve tazminat talebinde bulunamaz. 14-İşletmenin kendi kamyonları müsait olduğu taktirde boşa çıkan kamyonları değerlendirmek amacıyla sivil biçer guruplarında mahsul nakliyesinde çalıştırabilecektir. Yükleniciler bunu peşin kabul eder.ve bu hususta işletmeden herhangi bir ücret ve hak talebinde bulunamaz. 15-Hasat edilen parsellerden, farklı çeşit olan parsellere geçerken, kamyonun kasası tamamen dolmamış olsa bile çeşit karışımını önlemek amacıyla, kamyon harman yerine gönderilebilecek ve temizliği idarenin istediği şekilde veya yüklenicinin görevlendireceği işçi tarafından yapılacaktır. Yüklenici veya şoför bu duruma itiraz edemeyeceği gibi ek bir ücrette talep etmeyecektir. 16-Hasatta çalıştırılacak tüm kamyonların en az 6 Kg. lık yangın söndürme tüpü bulundurulacaktır. Yangın söndürme tüpü bulundurmayan kamyonlar hasada alınmayacaktır (Bir) Ton mahsulün taşınması için birim fiyat teklifi verilecektir.

6 18- Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir. İhalede teklif edilen fiyat sabit olup sözleşme süresinin sonuna kadar hiçbir şekilde değişmeyecektir. İstekliler tekliflerini buna göre verecektir. İhale yapıldıktan sonra akaryakıt fiyat değişiklikleri, asgari ücret artışı ihale fiyatını etkilemez. C-DİĞER HUSUSLAR 1- Yüklenicinin bu Teknik Şartname hükümlerine kısmen veya tamamen riayet etmemesi halinde İşletme, herhangi bir ihtar ve kanuni merasime usul ve formaliteye bağlı kalmaksızın firmanın nam-ı hesabına, taşıma işini derhal başka bir firmaya yaptırmaya ve bu yüzden meydana gelecek masraflar ile zarar ziyanı firmanın istihkakından kesmeye, sözleşmeyi fesh ederek firmanın kati teminatını cezai şart olarak irat kaydetmeye yetkilidir. Sözleşmenin feshi halinde İşletme tarafından yapılacak ikinci ihalenin masraflarını ikinci ihalede meydana gelebilecek fiyat farkı işletme aleyhine olduğu takdirde firma tarafından karşılanacaktır. İkinci ihalede belirlenen fiyatın daha düşük olması halinde işletmece firmaya her hangi bir ödeme yapılmaz ve bu durumdan dolayı firma herhangi bir hak talebinde bulunamaz. İkinci ihalede firma aleyhine olması muhtemel fiyat artışını firmanın alacakları karşılamaması halinde aradaki fark firmaya ayrıca rücu edilir. Bu farkın tahsilinde Ankara İcra Dairelerinin yapacağı her türlü takip ve usulünü yüklenici peşinen kabul eder. 2- Bu Teknik Şartname, İdari Şartname ve Sözleşme ile birlikte hüküm ifade eder. D- CEZALAR. 1- Bir kamyonun 1 gün çalışmaması 1.200,TL/gün 2- Bir Biçerdöverin 1 gün çalışmaması TL/gün 3- Yüklenicinin veya vekilinin iş mahallinde bulunmaması 500.TL/gün 4- Biçerdöverlerin ilerleme hızı araç takip sistemi ile takip edilecektir ilerleme hızı kontrol edilecektir. Anormal durumlarda uyarılacak hız limitine uymayanlara dane kaybı cezası verilecektir. 5- Teknik şartnamedeki istenen işlerin aksatılması durumunda oluşacak maddi kayıplar yükleniciden tahsil edilir. 6- Teknik Şartnamede yerine getirilmeyen her bir madde için ayrı ayrı 250 TL cezai işlem uygulanır. POLATLI TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Başak Ş. KILINÇ Tar. Mek. Ve İnş Şefi İbrahim SEVİNDİK İşletme Müdürü

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM, Dalaman Tarım

Detaylı

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 07.01.2015 Konu : Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (5) kalem ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALİM ; işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir.

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir. FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI KAPSAMINDA TORBALANMIŞ KÖMÜR NAKLİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-İŞİN TANIMI:

TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-İŞİN TANIMI: TTK KOZLU VE ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ LAVVARLARIN DA ÜRETİLECEK SATILABİLİR KÖMÜRLERİN (DÖKME VEYA PAKETLİ) BİR KISMININ TTK NIN GEREK GÖRDÜĞÜ ZAMANLARDA KOZLU VE ÜZÜLMEZ MÜESSESESİ LAVVARI

Detaylı

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1-

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1- Ceylanpınar-Afgan

Detaylı

Temizlik Hizmetleri Teknik Şartnamesi

Temizlik Hizmetleri Teknik Şartnamesi T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Temizlik Hizmetleri Teknik Şartnamesi. İMİD-2015/HİZMET - 002 1 İçindekiler: 1- Konu ve Kapsam 2- İşyeri 3- İşin

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

PERSONEL TAŞIMA ŞARTNAME ve SÖZLEŞMESİ

PERSONEL TAŞIMA ŞARTNAME ve SÖZLEŞMESİ KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. BOĞAZLIYAN ŞEKER ve MAMÜLLERİ ENTEGRE TESİSİ PERSONEL TAŞIMA ŞARTNAME ve SÖZLEŞMESİ İŞİN KONUSU: KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. BOĞAZLIYAN ŞEKER ve MAMÜLLERİ ENTEGRE TESİSİ personelinin;

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan Alt Yapı Kanal Yağmursuyu Hattı Yapılması Mevcut Hatların Bakım Ve Tamiratı Yapılması Ve El Bilgisayarları

Detaylı

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/160715 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ Defterdarlık Personel Müdürlüğü 2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1- İŞYERİ, İŞYERİNİN TETKİKİ, FİRMANIN SORUMLULUKLARI VE UYACAĞI HUSUSLAR: A)

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1.HİZMETİN TANIMI: E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME Hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel aşağıda belirtilen hizmet grubunda

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 -

Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 - Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MKE Destek Tesisleri

Detaylı

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPTIĞI MAL ALIMLARINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/167290 Birim

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ NATÜREL İÇ FINDIĞIN HAM VE RAFİNE FINDIK YAĞINA İŞLENMESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ NATÜREL İÇ FINDIĞIN HAM VE RAFİNE FINDIK YAĞINA İŞLENMESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ NATÜREL İÇ FINDIĞIN HAM VE RAFİNE FINDIK YAĞINA İŞLENMESİ İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE KAYIT NUMARASI : 2013/14093 Madde 1- İş Sahibine İlişkin Bilgiler 1.1- İş sahibi Toprak Mahsulleri

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ 1 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel ve Etkinlik Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2)

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2) TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2) İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI:...1 2. İŞİN MİKTARI VE SÜRESİ:...1 3. KİRALANACAK ARAÇLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:...2 4 KASKO, SİGORTA, VERGİLER, ARAÇ

Detaylı

SÖZLEŞME TASARISI. MADDE l- SÖZLEŞME KONUSU

SÖZLEŞME TASARISI. MADDE l- SÖZLEŞME KONUSU SÖZLEŞME TASARISI İşbu sözleşme ( Sözleşme ), Uzunkum Cad. No:7 Kdz Ereğli, Zonguldak adresinde ticari faaliyetine devam etmekte olan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Kısaca ERDEMİR ) ile diğer

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİCARET İŞLERİ İZAHNAMESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİCARET İŞLERİ İZAHNAMESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİCARET İŞLERİ İZAHNAMESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İzahname; Ticaret Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı

2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı 2007/422 Sayılı UKOME Kararı 1/31 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

Detaylı

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) 01/01/2014-31/12/2015 tarihleri arasında 2 yıllık olmak üzere 36 adet silahsız personel ile Özel

Detaylı

Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/151686 Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı