KİRALAMA HAKKINDA BİLGİLER ( UZUN DÖNEM 12 AY - 24 AY - 36 AY - 48 AY ) KİRALAMA HAKKINDA BİLGİLER ( KISA DÖNEM 1 AY - 3 AY - 6 AY )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KİRALAMA HAKKINDA BİLGİLER ( UZUN DÖNEM 12 AY - 24 AY - 36 AY - 48 AY ) KİRALAMA HAKKINDA BİLGİLER ( KISA DÖNEM 1 AY - 3 AY - 6 AY )"

Transkript

1 PROTON Türkiye Genel distribütörü ULU MOTOR Sanayi ve Tic A.Ş. GEREKLİ EVRAKLAR ( UZUN VADE 12 AY- 24 AY- 36 AY- 48 AY) GEREKLİ EVRAKLAR ( KISA VADE 1 AY- 3 AY 6 AY) 1- Eksiksiz doldurulmuş ve bayi kaşesi bulunan başvuru formu 1- Eksiksiz doldurulmuş başvuru formu 2- Vergi Levhası 2- Kimlik Fotokopi ( 2 yıl ) 3- İmza sirküleri 3- Ehliyet Fotokopi ( 3 Yıl ) 4- Ticaret Sicil Gazetesi 4- Peşinat Makbuzu / Slip 5- Firma Ortaklarının Kimlik fotokopileri 5- Kasko yapım tahsilatı 6- Gelir-Gider tablosu ( ) resmi 7- Mizan son 3 aylık resmi 8- Firma araç parkına ait araçların ruhsat fotokopileri 9- Kimlik Fotokopi 10- Ehliyet Fotokopi 11- Peşinat makbuz/slip 12- Kasko yapımı tahsilatı KİRALAMA HAKKINDA BİLGİLER ( UZUN DÖNEM 12 AY - 24 AY - 36 AY - 48 AY ) KİRALAMA HAKKINDA BİLGİLER ( KISA DÖNEM 1 AY - 3 AY - 6 AY ) 1- En az bir adet ve üzeri araç kiralaması için geçerlidir ve anlaşma 6, 12, 24, 36, 48 aydır ay ve üzerinde ki kiralamada kiracı ilk taksit + 2 aylık depozit ve 1 aylık km limit aşım depozit tutarını peşin olarak veya ( boş slip ) ödedikten sonra, araç için plaka ve ruhsat işlemleri yapılır aylık kullanım süresi sonunda araç iade edilirken km'ye kadar kullanımlarda bakım maliyeti için hiçbir kesinti uygulanmaz. 12 ay süre içinde her bir 15,000 km için bir aylık kira bedeli kadar tutar periyodik bakım masrafı olarak kesilir ve müşteriye fatura edilir. 12 ay kullanım süresinde her bir 15,000 km aşımında kira için verilmiş olan depozit miktarları periyodik bakım için kullanılır. 4- Kiralama süresinin bitiminde aracın eksiksiz, işler, hasarsız ve 30,000 km aşımı gerçekleşmediğinde depozito tutarı kiracıya iade edilir. 5- İstanbul dışı araç tesliminde GİDİŞ-DÖNÜŞ nakliye ücreti 320 YTL + KDV tutarı olup, kiracıdan tahsil edilir. 1- En az bir adet ve üzeri araç kiralaması için geçerlidir ve anlaşma aydır. 2-Başvuru formu doldurulup gerekli evraklar tamamlanıp incelendikten sonra, Kiracıdan 1, 3 ve 6 AYLIK kiralamada ilk taksit'i ve 1 aylık depozit peşin veya boş slip olarak alındıktan sonra Araç teslimi için plaka ve ruhsat işlemi yapılır.. 3- Kiralama süresinin bitiminde aracın eksiksiz, işler ve hasarsız olarak tesliminde depozito tutarı kiracıya iade edilir. 4- İstanbul dışı araç tesliminde GİDİŞ-DÖNÜŞ nakliye ücreti 320 YTL + KDV tutarı olup, kiracıdan tahsil edilir.

2 TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bu sözleşmede belirtilen aracı kira ile veren ULU MOTOR Sanayi ve Tic.A.Ş. KİRALAYAN, ön sayfada imzası bulunup, kira karşılığında kullanmak üzere alan KİRACI, olarak adlanacaktır. GENEL KOŞULLAR 1. Kiralayan, mülkiyetinde bulunun aracı aşağıda belirtilen koşullara uyulması şartıyla kiracıya önceden saptanan süre için vermiştir. Kiracı bu ekle sözleşmede yazılı gün saatte aynı şekilde aldığı yerde geri vereceğini kabul etmiştir.kira süresini en az 24 saat öncesinden haber verip kiralayanın muvafakatını almak ve kira depozitine gerekli miktarı eklemek kaydıyla uzatabilir. 2. Kiracı, aracı aşağıda belirtilen durumlarda kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. a- T.C Kanunlarınca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması her türlü kanuni işlerde. b- Başka bir aracı veya römorku itmekte veya itmekte. c- Normal trafiğe kapalı veya uygun olmayan yollarda. d- Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve patlayıcı, parlayıcı maddeler taşınması. e- Yarış,hız tayini,ralli,denemeler, motorlu sporlarda 3. Sözleşmenin düzenlendiği sırada kiracının 21 yaşını doldurmuş olması en az 2 yıllık geçerli ehliyeti ibraz etmesi gerekir. 4. Kiracı, kiralayanın onayı olmaksızın, arcı 3.cü şahıslara kullandıramaz. 5. Kiracı seyir dışında aracı trafik kurallarına uygun ve güvenliği sağlayacak biçimde bir yerde kapalı yetkili olarak park etmekle yetkilidir. 6. Kiralayanın yazılı izni olmaksızın araçlar yurt dışına çıkartılamaz. 7. Kiralayan, kiracının belirtilen şartlardan herhangi birine uymaması durumunda kazai yollara başvurmaya tedbir veya hüküm iştihsaline hacet kalmaksızın, aracını derhal geri alabilir. Dilerse peşin verilmiş kira bedelini irad kaydedebilir. 8. Kiralayan, bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesh edebileceği gibi kira süresini uzatmaktan da kaçınabilir. 9. BAKIM : Kiracı, kira süresi içinde aracın yağını, suyunu ve lastik havalarını kontrol etmekle yükümlüdür. 10. TAMİRAT : Normal kullanma ve eskime sonucu yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları kiralayana aittir.normal kullanım harici, ihmal ve hatalı kullanım sonucu,(yağsız,susuz kullanım,donma,lastik yanması gibi) yapılacak tamirat, parça ve lastik masrafları ile aracın hareket edememesi durumunda kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamaları geçerli tarife üzerinden hesaplanarak aracın işten kalma ücreti kiracıya aittir. 11. Acil durumlarda acil onarımlar, kiralayanın en yakın bürosuna bildirilip onayı alınarak yaptırılır.masrafları kiralayanın adına aldığı fatura karşılığında kiracıya iade edilir. 12. Kiracı kiraladığı aracı teslim aldığı yere getirmek mecburiyetinde olup, aksi takdirde diğer illerdeki servislerimize teslim ettiğinde 140 YTL. Taşıma bedeli kiracıya aittir. 13. Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça bu şartlardaki herhangibir ilave veya değişiklik hükümsüzdür. 14. Kiracı ile kiralayan arasında anlaşmazlıklar İstanbul mahkemeleri ve icra dairlerinde T.C kanunlarıa göre çözümlenecektir. 1. Kaza ve alkol raporunun olmadığı durumlar 2. Kazanın sözleşmede adı yazılı olmayan bir sürücünün yönetiminde meydana gelen durumlar 3. Sürücünün kaza sırasında alkol ve uyuşturucu etkisi altında olduğu durumlar 4. Sürücünün geçerli ehliyete sahip olmadığı durumlar 5. Trafik kurallarını ihlal ve aşırı hız dolayısıyla meydana gelen kazalar 6. Sürücünün %100 kusurlu olduğu durumlar 7. Kira sözleşmesinin belirtilen süre dışında meydana gelen hasarlar 8. Sigara ve emsali yakıcı bir maddenin tesiri ile alevli bir yangın başlangıçı olmaksızın meydana gelen yanıklar 9. Aracın döşemesinde meydana gelen yanık ve lekeler 10. Kaza anında sigorta şirketimiz hasar bedelini öder.ancak aracın tamirde kaldığı günler müşteriden tahsil edilir. ÖDEME: Kiracı, geçerli fiyat tarifesindeki kira bedeli ile imzasını atarak kabul ettiği seçenekli maddelerin bedelini ve kiralama sonunda ortaya çıkabilecek ücretleri kanunen uygulanan vergileri ile ödemeyi kabul eder.sözleşmenin düzenlenmesi sırasında o tarihte geçerli tarifeye göre yaklaşık kira tutarı üzerinden depozito alınır.bu depozito kiralama bitinde saptanacak kesin hesap sonucuna göre tasfiye edilir.ödemeler nakten veya defaten yapılır.bir günlük kira 24 saat, haftalık veya aylık kira süreleri ise 7 ve 30 gün üzerinden hesap edilir.3 saati geçen gecikmeler tam gün olarak hesaplanır. SİGORTA: A) Kiralanan araçlar, Kara yolları Trafik yasası uyarınca zarar gören 3. şahıslara karşı, yasal poliçe sınırları içinde mecburi Mali Mesuliyet sigortası ile sigortalanmıştır. Kiralayan 3. şahıslara zarar veren kazalar sonucu oluşacak sorumluluğu, her araç için yaptırılmış Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası teminat kapsamında hadleri dahilinde kalmak şartı ile sigorta şirketinden alacağı tazminat miktarında yüklenir. Bu hadlerin üstündeki sorumluluk ve kazaya uğrayan kişilerin ve yakınlarının manevi tazminat talepleri kiracıya ait olup, kiralayan kiracıya rücu hakkını mahfuz tutar. B) Kiracı, kiraladığı aracın çalınmasından veya hertürlü kaza sonucu uğrayacağı zararlardan aracın kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamalarından ve aracın tamir süresinde işten kalma ücretinden itirazsız sorumludur. a- Kiracı veya yetkili sürücü doktor raporuyla saptanmış engelleyici durumu yoksa kaza yerinde gereken güvenlik önlemlerini alacak hasarlı araca her ne şekilde olursa olsun müdehale etmeyecek ilgili kişi ve tanıkların isim ve adreslerini tespit edecek, kazayı kiralayan ve en yakın emniyet görevlilerine derhal haber verecektir. b- Sorumluluk ve suçun takdiri yetkili makamlara ait olduğundan, ifadesinde sadece olayın oluş tarzını anlatacak peşinen suçu ve sorumluluğu kabullenmeyecektir. c- Kiracı kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamdan alınış (Trafik polisi veya Jandarma) trafik kazası tespit tutanağını alkol raporunu sabit isim ve adreslerini en geç 48 saat içinde kiralayana teslim edecektir.

3 UZUN DÖNEM OTO KİRALAMA SÖZLEŞMESİ 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Kiraya veren : Vergi Dairesi : Vergi Dairesi No: Kiracı : 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU Aşağıda/ekte plakası ve teknik özellikleri yazılı bulunan ve halen satıcı adına kayıtlı bulunan adet.. marka aracın belirlenen şartlarla kiralanmasıdır. 3. SÖZLEŞMENİN BAŞLANGICI VE SÜRESİ Sözleşmenin başlangıcı :./ / Sözleşmenin süresi : 4. SÖZLEŞME KONUSU ARAÇLARA AİT BİLGİLER : a) Yakıt durumu : Fabrika çıkışı oranında yakıt mevcuttur. b) Kilometre : (0) c) Ekipman vs : Paspas, yangın söndürücü, trafik seti, ruhsat, trafik sigortası, stepne, alet, avadanlık ve garanti belgesi. d) Genel durum : Kiraya verilen araç (0) km hasarsız olarak teslim edilmiştir. e) Reklam ve Logo : Kiracı kiralamış olduğu araçlara firmasını tanıtıcı yazı ve logolar yapıştırabilir. Bu yazı ve logoların gerek araç üstüne yazılması, yapıştırılması, araç teslimi sırasında sökülmesi, kaldırılması, ruhsata işletme ve ruhsattan çıkarma masrafları ile ilan ve reklam vergisi kiracıya aittir. Ödenen ilan ve reklam vergisinin makbuzu ödeme tarihinden itibaren 7 gün içerisinde kiraya verene teslim edilecektir. f) Araca monte edilecek sistemler : Kontrolü kolaylaştıran ve kullanım rahatlığı getiren yakıt alımları için taşıt tanıma sistemi (TTS, AYS vb), otoban ve köprü geçişleri için otomatik geçiş sistemi (OGS), araçların takibi için kurulacak takip sistemi (ATS vb) uygulamalar için yapılacak montaj masrafları, cihaz depozitoları, kullanım bedelleri ile araç tesliminde cihazların sökülmesi için gerekli masrafların

4 tümü kiracı tarafından karşılanacaktır. Bu cihazların kullanımı ile ilgili olarak kiraya veren herhangi bir zarara uğradığı taktirde zararın tamamı kiracı tarafından karşılanacaktır. 5. ARAÇLARIN KULLANIMI a) Araçlar ruhsatlarında yazılı kapasiteler oranında yük ve personel taşıyacaktır. b) Araçların kullanımı nedeniyle tüm yakıt bedelleri, köprü ve otoban geçiş ücretleri ve kesilen trafik cezaları kiracıya aittir. Kiracı tarafından ödenmeyen trafik cezaları, köprü ve otoban geçiş ücretleri ve kaçak geçiş cezaları kiraya verenin bildiriminden itibaren 3 gün içerisinde kiracı tarafından ödenecektir. Ancak aracın muayenesinin ve zorunlu trafik sigortasının yapılmamış olması hallerinde kesilen trafik cezası kiraya veren tarafından karşılanacaktır. Kiraya veren zorunlu trafik sigortasını yaptırarak poliçeyi kiracıya teslim etmesine ve araç muayenesini zamanında yaptırmasına rağmen poliçenin ya da ruhsatın araçta bulunmaması nedeni ile ceza kesilmiş ise bu ceza kiracıya ait olacaktır. c) Kiracı kiralamış olduğu aracı yalnızca isimlerini önceden bildirmiş olduğu kişilere kullandırabilecektir. Bunlar dışında kalan kişilere araç kullandırılamaz ve başka kişi ve kuruluşlara kesinlikle kiraya verilemez d) Kiracı, araçların kullanımı sırasında araç malikinden beklenen düzeyde özen gösterecek, koruma ve kollama görevini eksiksiz yerine getirecektir. 6. BAKIM VE ONARIM a) Servis ve kullanım kılavuzuna göre aracın periyodik bakım ve kontrolleri kiraya verenin servisinde ya da yazılı olarak bildireceği yetkili serviste- yapılacaktır. Periyodik bakım ve kontrolleri yedek parça ve işçilik masrafları kiraya verene aittir. b) Araçta meydana gelen arızalara ait tüm onarımlar yine kiraya verenin servisinde ya da bildireceği yetkili serviste-yapılacak ve bedelleri kiraya veren tarafından ödenecektir. c) Kiracının (a) ve (b) fıkrasında belirtilen durumlarda başka bir yetkili servise gitmesi halinde; Anlaşmalı servis tarafından kiraya verene uygulanacak olan iskonto miktarı kiracı tarafından karşılanır. Ağır bakımlar ile arıza onarımlarında kiraya verenin yazılı onayı alınmadan bu servis tarafından bakım ve onarım yapılamaz, yapıldığı taktirde kiraya verenin uygun görmediği giderler kiracı tarafından ödenir. Kiraya verenin iyi niyetle ödeme yapması halinde, gerek kullanılan yedekparça ve gerekse işçilik kalitesi konusunda ilgili servis ile birlikte kiracı müşterek ve müteselsilen sorumludur. d) Kiraya veren tarafından Km de bir lastik değişim yapılacaktır. Lastik patlaması ve yarılmalar sonucu oluşacak masraflar da kiracıya ait olacaktır.bu hallerde lastik değişimi sadece kiraya verenin önerdiği yetkili servislerde yapılacaktır. e) Kiracının yetkili olmayan servislerde ya da tamirhanede yaptıracağı bakım ve onarım giderleri kiraya veren tarafından ödenmez. Kira dönemi süresince yetkisiz

5 kişilerin müdahalesi nedeni ile doğacak bilumum zararlardan kiracı sorumlu olacaktır. f) İstanbul dışında aracın arıza yapması ve yetkili servisin bulunmadığı ya da ulaşılamadığı durumlarda zorunlu olarak özel servis veya tamirhanelerin müdahalesi gerektiği taktirde, kiraya verenin yazılı olarak bildirdiği işler dışında başka işler yapılamaz. g) Araca yanlış yakıt konulmasından veya sürücü hatasından kaynaklanan tüm arıza bedelleri kiracı tarafından karşılanacaktır. 7. ARAÇ SİGORTALARI a) Kasko sigortası : Kiraya veren, istediği bir sigorta şirketine araç(lar)ın değeri kadar kasko sigortası yaptıracak ve kiracıya poliçe fotokopisi verecektir.. b) Zorunlu Trafik Sigortası: Zorunlu trafik sigortası poliçeleri ve zeyilnameleri kiraya veren tarafından yaptırılarak poliçe asılları kiracıya verecektir. 8. HASAR VE 3. KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK a) Kiracı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri dairesinde sözleşmeye konu araçları uzun süreli kiralaması ve fiili tasarrufu altına alması sebebiyle İŞLETEN sıfatını haizdir. Dolayısıyla kira süresince vukuu bulacak her türlü trafik kazası nedeniyle gerek araçta meydana gelen hasarın ve gerekse 3. kişilerin maddi ve manevi hak taleplerinin kasko ve zorunlu trafik sigortası poliçelerinin karşılamadığı kısımdan kiracı sorumludur. Sözleşme sona ermiş ve araç teslim edilmiş olsa dahi, kiracı sözleşme süresi içinde sorumlu olduğu masrafları ve giderleri ödemekle yükümlüdür. b) Herhangi bir kaza anında kiracı derhal kiraya vereni haberdar ederek kiraya verenin yönlendirmesi doğrultusunda hareket edecek ve kaza ile ilgili, kaza tespit tutanağı, alkol raporu, ehliyet fotokopisi, kazaya karışan diğer araçlara ait trafik sigorta poliçelerini engeç 3 gün içerisinde kiraya verene ulaştıracaktır. c) Aracın çalınması halinde sürücü tarafından en yakın karakola başvuru yapılacak ve kiraya veren durumdan haberdar edilecektir. Olayı takip eden 3 gün içerisinde karakol tutanağı ile birlikte araca ait asıl ve yedek anahtarlar ile mevcut ise araç ruhsatı kiraya verene teslim edilecektir. d) Gerek hasar ve gerekse çalınma durumunda, sürücünün kasko poliçesi genel şartlarına uymaması nedeni ile kiraya verene ödeme yapılmaması halinde hasar yada araç bedeli, çekici ücretleri ve geçmiş günlerin kira bedeli talepten itibaren 7 gün içerisinde kiracı tarafından ödenecektir. e) 1 yıl içersinde aynı sürücünün kusurlu olarak iki veya daha fazla kazaya sebebiyet vermesi halinde, kiraya veren taraf bu sürücünün takip eden dönemde kiralık araçları kullanmamasını talep edebilir. Kiraya verenin bu talebine rağmen aynı sürücüye kiralık araç kullandırılması kiraya veren açısından haklı fesih sebebi olacağı gibi meydana gelecek tüm zararlar da ayrıca kiracıdan talep edilir. f) Aracın kullanımı sırasında meydana gelen kaza ve olaylar nedeni ile hukuki ve cezai tüm yasal sorumluluklar kiracıya aittir. Kiraya verilen aracın karıştığı kaza nedeni ile açılan ceza veya hukuk davaları olduğu takdirde kiracı taraf bunu öğrendiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde yazılı olarak kiraya verene bildirecektir.

6 9. KİRA BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ a) Aylık kira bedeli : Her bir araç için Kdv dahil.. (.) YTL b) Faturaların düzenlenmesi : İlk fatura, araçlar teslim edildiği gün, sonraki aylara ilişkin faturalar ise takip eden ayların aynı günü günü kesilecektir. c) Kira bedellerinin ödenmesi : İlk faturada yazılı olan kira bedeli araç tesliminden önce, takip eden ayların kira bedelleri ise fatura tarihini takip eden 2 gün içerisinde peşin olarak ödenecktir. d) KDV oranında meydana gelebilecek değişiklikler ve/veya araç kira bedeline ilişkin düzenlenen faturalardaki vergi değişiklikleri fiyatlara aynen yansıtılacaktır. e) Kiracı, herhangi bir aya ait kira bedeli ödenmediği taktirde tüm kira dönemine ilişkin kira alacağı muaccel olacaktır. Kira bedellerinin gecikmeli olarak kabulü halinde aylık % 10 gecikme bedeli alınacaktır.. f) Araç(lar)ın periyodik bakımları ile ilgili olarak sözleşme süresi boyunca limit 30,000 km dir. Sözleşme süresi içinde bu limitin aşıldığı her bir 15,000 km için kiraya verene verilmiş olan bir aylık depozito tutarı bakım giderlerine karşılık olarak kiraya veren tarafından tahsil edilecek ve faturası kiracıya iletilecekt g) Kiracı, Herhangi bir aya ait kira bedelinin ödenmesindeki gecikmelere karşı 2 aylık kira bedelini depozito olarak kiraya verene makbuz karşılığı ödeyecektir. Kiraca ayrıca km aşımı halinde karşılık olarak bir aylık kira bedelini bakım depozitosu olarak makbuz karşılığı kiraya verene ödeyecktir. h) Kefilin kefaleti kira dönemi ile sınırlı olmayıp kiracılık ilişkisi devam ettiği müddetçe geçerli olacaktır. Ancak kefilin kefaleti Euro ile sınırlandırılmıştır. 10 SÖZLEŞMENİN FESHİ a) Sözleşme bitiminde tüm araçların kiraya verene teslimi ile sözleşme sona erecektir. b) Aşağıdaki hallerde kiralayan kira sözleşmesini feshederek aracı geri alma ve ayrıca aşağıdaki cezai şartı talep etme hakkına sahiptir. 1. Kiracının iflasının istenmesi, aleyhine aciz vesikası alınması konkordato talebinde bulunması, 2. Kiracının ya da aracı tahsis ettiği sürücünün kastı veya çok ağır kusuru sonucu araçta hasar meydana gelmesi veya çalınması, 3. Bir kira dönemi içerisinde 2 kez kira bedelinin geç ödenmesi veya ihtara rağmen ihtarnamede belirtilen süre içerisinde- ödenmemesi (Kiraya veren ihtarname keşide etmeyip doğrudan icra takibine başlamış ise kiracıya gönderilen ödeme emri bu maddedeki ihtarname yerine geçer), 4. Aracın TC kanunlarına göre suç olarak tarfif edilen bir olayda kullanılması veya bir suça karışması ve/veya bu olayların sonucunda kiraya verenin araç üzerindeki her türlü haklarının elinden alınması 5. Kiracının servis ücretlerini ihtara rağmen ödememesi, Aracın bir suça karışması, 6. Kiracının yukarıda 6/e maddesindeki yükümlülüğüne aykırı davranışta bulunması,

7 7. Kiracı tarafından aracın bir parçasının kullanılmış ya da yan sanayi bir parça ile değiştirilmesi, 8. İşbu sözleşmeye aykırı hususların bildirilen süreye rağmen giderilmemesi, c) Haklı bir sebep olmaksızın sözleşmeyi fesheden ya da kusuru ile sözleşmeninfeshine sebep olan taraf, kalan sürenin kira bedelinin yarısı kadar meblağı karşı tarafa cezai şart olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Ancak bu meblağ, 6 aylık kira bedelinden az ve 1 yıllık kira bedelinden fazla olamaz. d) Kiracının kiraya veren ile başka konularda hukuki ihtilafının ortaya çıkması halinde kiraya veren sözleşme sonuna kadar kira bedellerini talep etmeksizin sözleşmeyi feshederek aracı geri alabilecektir. 11- ARAÇLARIN İADESİ a- Sözleşme hangi sebeple sona ererse ersin kiraya verilen araçlar kiraya verenin servisinde tutanakla teslim edilecektir. b- Araçların iadesi sırasında tespit edilecek olan, 1- Kasko sigortasından tahsil edilmesi mümkün olduğu halde kiracının 2- bildirmemesi nedeni ile kasko teminatlarından karşılanmayan hasar bedelleri,onarım gerektiren arıza bedelleri, 3- Kiraya verenin bilgisi ve muvaffakatı dışında yan sanayi ya da kullanılmış parça ile değiştirilen parçaların bedelleri, 4- Araçta bulunması gerekir iken eksik olduğu anlaşılan parça ile alet ve avadanlık bedelleri,kiraya veren tarafından derhal kiracıya fatura edilecek ve kiracı da bu bedeli 7 gün içerisinde kiraya verene ödeyecektir. Ancak normal kullanımdan kaynaklanan eskime ve aşınma bu maddenin dışındadır. c-araç(lar)ın iade esnasında km sayacında resmi kaydı olmayan değişme, tamir izi, vb olması halinde depozito olarak alınmış bedeller iade edilmez. d-araç(lar)ın iadesi esnasında iş bu sözleşmenin 9 f maddesinde yer alan tanıma göre kiracıdan depozito olarak alınmış tutarlar bakım masraflarına karşılık olarak tahsil edilir ve kiracıya fatura edilir. 12- ARAÇ(LAR) IN KULLANILAMAMASI VE İKAME ARAÇ TEMİNİ a) Onarım Bekleme Süresi : a) Onarım bekleme süresi 72 saat olarak kararlaştırılmıştır. Kiracı küçük hasarlarda ikame araç talebi olmaksızın bu süre aracın onarımını bekleyecektir. Herhangi bir kaza veya aracın kullanımını engelleyen bir arıza durumunda onarımın bekleme süresini aşacağının anlaşılması ve kiracının talebi halinde kiraya veren tarafından ikame araç tahsis edilecek, ancak kiraya verenin ikame araç yükümlülüğü onarım bekleme süresinden sonra başlayacaktır. b) Kiraya verenin elinde muadil araç bulunmaması nedeni ile kiracının başka tip bir araç talep etmesi halinde talep edilen aracın rayiç kira bedeli ile bu sözleşme konusu aracın kira bedeli arasındaki fark kiracı tarafından ayrıca ödenecektir. c) Kiracının Onarım bekleme süresinin sonucunun beklemeden derhal araç istemesi ve kiraya verenin elinde araç bulunması halinde ilk talep tarihinden onarım bekleme süresinin sonuna kadar olan sürenin kira bedeli ayrıca kiracı tarafından ödenecktir. d) Kiracıya ikame araç temin edilmemesi ve kiracının da başka tip bir araç kabul etmemesi ya da onarımın İstanbul dışında yapılması nedeni ile ikame araç gönderilmesinin masraflı ve zahmetli olacağı durumlarda kiracı, kiraya vereni

8 bilgilendirmek kaydı ile kendi imkanları ile araç kiralayabilir. Bu durumda kiracı tarafından kiralanan aracın-onarım bekleme süresi dışında kalan süreye ilişkin kira bedeli belgeli olmak kaydı ile kiraya veren tarafından ödenecektir. Ancak, kiralanan aracın aylık kira bedeli kiracının ödemekte olduğu aylık kira bedelinin %50 fazlasını geçmez, aksi taktirde aradaki fark kiracı tarafından karşılanır. e) Gerek kiracıya ikame araç verme ve gerekse kiralanan başka aracın kira bedelini ödeme yükümlülüğü için bu maddede belirlenen süreler aracın ve gerekli evrakların eksiksiz olarak yetkili servise teslim edilmesi anından itibaren işlemeye başlayacaktır. f) Kiraya verenin 10. maddedeki muadil araç veya kiralık araç bedelini ödeme yükümlülüğü 1 yıl içerisinde toplam 30 gün ile sınırlıdır. 13-TEBLİGAT ADRESLERİ Taraflar işbu sözleşmede bildirdikleri adresle bağlı olup, Noter den yazılı ihbar ile adres değişikliği bildirilmediği taktirde bu adrese yapılan tebligatlar geçerli kabul edilir. Bu hükme aykırılık halinde eski adrese gönderilecek bilcümle tebligatlar kiracı bulunamasa dahi tebliğ edilmiş sayılacaktır. 14-CEZAİ ŞARTLAR İşbu sözleşmenin 6.e, 10.b.2, 10.b.4 maddelerinin kiracı tarafından ihlal edilmesi halinde kiraya veren, araç(lar)ın kullanılamaz duruma gelmesi veya kiraya verenin araç(lar)ın kullanım haklarını kaybetmesi halinde kiraya veren araç(lar)ın cari satış fiyatlarına eşit tutarı kiracıdan tazminat olarak talep eder. Böylesi durumda kiracı sözkonusu araç(lar)ın cari satış fiyatına eşit tutarın kiraya verene en geç bir ay içinde ödeneceğini peşinen kabul eder. 15- YETKİLİ MAHKEME: İşbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda Bakırköy icra daireleri ve mahkemeleri yetkili olacaktır. 16- DAMGA VERGİSİ :İşbu sözleşmenin damga vergisi kiracı ve kiraya veren tarafından eşit olarak ödenecektir. 17- TEMLİK :Kiraya veren bu sözleşmeden doğan kira gelirlerini dilediği kişi ya da kuruluşa temlik edebilir. 17 maddeden ibaret işbu oto kiralama sözleşmesi../../.200 tarihinde 1 nüsha olarak düzenlenmiştir. (imza sirküleri ektedir) Kefil Kiracı Kiraya veren Ek.1 : Araç Listesi 2 : Araç kullanıcılarının isim listesi 3 : İmza sirküleri

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞMEE NO SÖZLEŞMEE TARİHİ ARAÇ A PLAKA NO ARAÇ KİRALAMA SÖZL LEŞMESİ Yeniköy Mah. Albay Osman Sok.No.14/1 Sarıyer İSTANBUL Tel(0212) 268 00 85 Gsm 0532 556 14 08-0535 621 72 16 0537 513 95 53 1. S

Detaylı

OTOMOBİL KİRA SÖZLEŞMESİ KİRA KOŞULLARI

OTOMOBİL KİRA SÖZLEŞMESİ KİRA KOŞULLARI OTOMOBİL KİRA SÖZLEŞMESİ KİRA KOŞULLARI Bu sözleşme birinci sayfanın ön yüzünde plaka (14) ve markası (16) yazılan aracı kira ile veren Wellcar Turizm Araç Kiralama ve Transfer Hizmetleri KİRALAYAN aynı

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FORMU

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FORMU ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FORMU Kiracı Adı-Soyadı : T.C. kimlik No : Fatura Adresi : İş Adresi : İş Tel : E-mail : Ev Adresi : Faks no : Ev Tel : Gsm 1 : Ehliyet No : Gsm 2 : Eh. Verildiği Yer : Eh. Verildiği

Detaylı

Araç Kiralama Sözleşmesi

Araç Kiralama Sözleşmesi Araç Kiralama Sözleşmesi 1. Tanımlar "Araba" veya "Araç", işbu Sözleşme'de belirtilen koşullara uyulması şartı ile önceden yapılan rezervasyon ile saptanan belirli bir süre için Üyelerin kullanımına sunulan

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ İşbu "Araç Kira Sözleşmesi" (Kısaca "Sözleşme") taraflar arasında imzalanan ARAÇ TESLİM FORMU'nun (Kısaca "Form") eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu sözleşme ile Özsümer Turizm

Detaylı

SİPARİŞ MEKTUBU TASARISI MADDE 1- KONU

SİPARİŞ MEKTUBU TASARISI MADDE 1- KONU SİPARİŞ MEKTUBU TASARISI MADDE 1- KONU ERDEMİR in ihtiyacı marka, model, özellik ve sayıları 3. madde de belirtilen araç/araçların iş bu sipariş hüküm ve şartları doğrultusunda kullanılmak üzere KİRALAYAN

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ KİRALAYAN : Karavancı Araç Kiralama Turizm Ticaret A.Ş (Karavancı olarak anılacaktır) 75 Yıl Cumhuriyet Cad. No : 134/A Urla-İzmir Adresinde mukim. KİRACI :.(İşleten olarak anılacaktır)

Detaylı

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I. GENEL HÜKÜMLER 1. TARAFLAR

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I. GENEL HÜKÜMLER 1. TARAFLAR DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I GENEL HÜKÜMLER 1 TARAFLAR : İşbu Finansal Kiralama Sözleşmesi, işbu sözleşmenin 1(bir) numaralı eki olan Özel Şartlar(EK-1) bölümünde belirtilen

Detaylı

AIG Kasko Paket Poliçe Özel Şartları. Paket Kasko Sigorta (Genişletilmiş Kasko)

AIG Kasko Paket Poliçe Özel Şartları. Paket Kasko Sigorta (Genişletilmiş Kasko) AIG Kasko Paket Poliçe Özel Şartları Paket Kasko Sigorta (Genişletilmiş Kasko) ÖZEL KOSULLAR / AÇIKLAMALAR / TEMİNAT KLOZLARI Muafiyetler: Muafiyet Klozu Sigortalının poliçede belirtilen aracının BMW,

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:8 Levent/Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. (ki aşağıda kısaca KİRALAYAN olarak anılacaktır)

Detaylı

!!!!! BU SAYFA NOTER TARAFINDAN DÜZENLENECEK OLUP AŞAĞIDAKİ BİLGİLER TEMİNAT ŞARTLARININ ANLAŞILABİLMESİ AMACIYLA GİRİLMİŞTİR!!!

!!!!! BU SAYFA NOTER TARAFINDAN DÜZENLENECEK OLUP AŞAĞIDAKİ BİLGİLER TEMİNAT ŞARTLARININ ANLAŞILABİLMESİ AMACIYLA GİRİLMİŞTİR!!! !!!!! BU SAYFA NOTER TARAFINDAN DÜZENLENECEK OLUP AŞAĞIDAKİ BİLGİLER TEMİNAT ŞARTLARININ ANLAŞILABİLMESİ AMACIYLA GİRİLMİŞTİR!!! * AYRICA EK 3 YERİNE SÖZLEŞMEYE KONU PROFORMA FATURA/LAR EKLENECEKTİR. TÜRKİYE

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: Bir tarafta, "Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Cad. No:83 Şişli/İstanbul" adresinde yerleşik ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 277481/225063 sicil numarasında

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir taraftan merkezi Volvo İş Merkezi Kayışdağı Cad. Engin Sok. No:9 K:5 34752 İçerenköy - Ataşehir / İSTANBUL adresinde bulunan VFS Finansal Kiralama A.Ş.(bundan böyle Kiralayan

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No :

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : Bir taraftan kanuni ikametgahı Nispetiye Cad.Akmerkez B Kulesi Kat 10 Etiler-İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müd.Sicil No:263846, Mersis No:133 749

Detaylı

Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları

Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ...

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ... Düzenleme Tarihi:.../.../20... FİRMA TANITIM FORMU KİŞİSEL BİLGİLER ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... GSM:... E-POSTA:... TC:... WEB SİTESİ:... FİRMA BİLGİLERİ FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...

Detaylı

HYUNDAI KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

HYUNDAI KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI HYUNDAI KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Allianz ve Hyundai Assan işbirliğiyle oluşturulan Hyundai Kasko, 0 (sıfır) -10 yaş arası Hyundai marka otomobil, kamyonet, minibüs tipi araçlar için kapsamı ve teminatları

Detaylı

AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1-Taraflar: Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak olan AKBANK T.A.Ş. ile diğer taraftan son sayfada isim ve

Detaylı

OTO SİGORTALARI KLOZLAR. Oto SigortlarıMüdürlüğü Ürünlerinde yer alan klozlar

OTO SİGORTALARI KLOZLAR. Oto SigortlarıMüdürlüğü Ürünlerinde yer alan klozlar OTO SİGORTALARI KLOZLAR Oto SigortlarıMüdürlüğü Ürünlerinde yer alan klozlar OTO KAZA TEKNİK KLOZLAR... 3 KASKO KLOZLARI... 3 Kasko Paket Sigortası Teminat Kapsamı Klozu... 3 Sigorta Konusu ve Kapsamı

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ 1 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel ve Etkinlik Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle

Detaylı

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ 1 CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Satıcı : EFOR TEKNOLOJİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ( Bundan böyle kısaca "efor" diye adlandırılacaktır.) E-posta : nfo@eeforteknoloji.com

Detaylı

EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ

EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ 1- TARAFLAR Bir tarafta, İçerenköy Mah. Kartal Sok. Kaya İş Merkezi No:10/2 Bostancı Köp. Ataşehir/İstanbul adresinde mukim EMİN TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED

Detaylı

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A -Sigortanın Kapsamı A.l. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz

Detaylı

b. Sigortalı araçta standardının dışında yer alan ilave aksesuar bakımından poliçede belirtilen sigorta bedeli veya hasar tarihindeki

b. Sigortalı araçta standardının dışında yer alan ilave aksesuar bakımından poliçede belirtilen sigorta bedeli veya hasar tarihindeki RENAULT KASKO SİGORTASINA AİT ÖZEL ŞARTLAR BÖLÜM 1 Sigortalı Aracın Ziyan Ve Hasar Teminatları A- Kasko Teminatı Sigortalı araç veya onun aksesuarı zayi olmuş veya hasara uğramış ise sigortacı tespit olunan

Detaylı

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları SüperEko Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOLCU VAPURU KİRALAMA İ H A L E İ L A N I

PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOLCU VAPURU KİRALAMA İ H A L E İ L A N I PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOLCU VAPURU KİRALAMA İ H A L E İ L A N I Perşembe Belediyesinin mülkiyetinde bulunan Şehit Temel Şimşir adlı yolcu vapuru 10 (on) yıl süre ile kullanım amacına ilave olarak

Detaylı

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan aşağıda "Katılım Bankası" diye adlandırılacak olan

Detaylı

Kasko K SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

Kasko K SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Kasko K SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Kasko K, 0 (sıfır) 10 yaş arası Kia marka otomobil ve kamyonet kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak belirlenmiş bir poliçedir. ÖZEL ŞARTLAR BÖLÜM

Detaylı

NİS-KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

NİS-KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI NİS-KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Nis-Kasko, 0 (sıfır) 10 yaş arası Nissan marka otomobil ve kamyonet kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak belirlenmiş bir poliçedir. ÖZEL ŞARTLAR

Detaylı