TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ ÇALIŞMA RAPORU. Eğitim Merkezi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ ÇALIŞMA RAPORU. Eğitim Merkezi"

Transkript

1 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ ÇALIŞMA RAPORU Eğitim Merkezi

2

3 TBB MAYIS 2013 NİSAN 2015 GİRİŞ Yargının üç kurucu unsurundan biri olan savunmanın temsilcisi ve halkın hak arama özgürlüğünün sesi olan avukatlar, hukukun üstünlüğü ilkesinin ve adil yargılanma hakkının yaşama geçirilmesi için verilen mücadelenin doğal önderleridir. Türkiye Barolar Birliği olarak 79 baromuz ve 87 bin meslektaşımızla el ele vermiş olduğumuz örgütlü mücadelenin en değerli kazanımlarından biri; adaletin gerçeklemesi ve toplumsal barışın sağlanmasında bağımsız ve güçlü savunmanın öneminin halkımız tarafından da çok iyi kavranmış olmasıdır. Bize büyük onur veren bu kazanım aynı zamanda her birimize, savunmanın yargıdaki rolünü etkin kılma sorumluluğu ve bunun için de zengin bilgi donanımına sahip, etik kuralları içselleştirmiş nitelikli hukukçu olma zorunluluğunu yüklemektedir. Avukatlık Kanunu, barolarımıza avukatlık mesleğini geliştirmek ve avukat adaylarına eğitim çalışmaları düzenlemek ; Türkiye Barolar Birliği ne de Baroların çalışmalarını ortak amaca ulaştıracak şekilde tasarlayıp mesleğin gelişmesini sağlamak, Avukatların meslekte gelişmelerini teşvik edecek ve sağlayacak tedbirleri almak görevlerini vermiştir. Bu görevlerin yerine getirilmesinde kuşkusuz eğitim öncelikli bir önem taşımaktadır. Avukatlık Kanunu nun kendilerine yüklediği görevler çerçevesinde meslektaşlarımıza ve stajyerlerimize eğitim hizmetlerinin verilmesi, Türkiye Barolar Birliği ve barolarımızın tartışılmaz, kaçınılmaz görev ve sorumlulukları olarak ön plana çıkmıştır 203

4 TBB NİN KURULUŞU Türkiye Barolar Birliği, görev ve sorumluluklarının bilinciyle, barolarımızdan gelen önerileri de dikkate alarak, yasa değişikliğiyle gerçekleştirilmesi düşünülen Avukatlık Akademisi nin kuruluşu sağlanıncaya kadar barolarımıza ve meslektaşlarımıza eğitim hizmeti vermek üzere; Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu nun, 4 Aralık 2009 tarihli toplantısında; meslek içi eğitim ve staj eğitimini kapsamak üzere Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi nin kurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. TBB Eğitim Merkezi, Meslek İçi Eğitim ve Staj Eğitimini kapsayan çalışmalarını; 30 Nisan 2010 tarihinden itibaren; TBB Başkan Yardımcısı Av. Berra Besler in Başkanlığında; Av. Alpay Sungurtekin (Samsun Barosu), Av. Rıfat Çulha (Edirne Barosu), Av. Recep Adıgüzel (Manisa Barosu), Av. Tamer Şahin (İstanbul Barosu), Av.Salih Akgül (Ankara Barosu), Av. Cumhur Arıkan (Kocaeli Barosu), Av. Yusuf Akbaş (Nevşehir Barosu), Av. Halit Advan (Diyarbakır Barosu), Av. Zeki Durmaz (Antalya Barosu), Av. Rüstem Kadri Septioğlu ndan (Elazığ Barosu) oluşan Yürütme Kurulu ile uygulamaya koymuştur. Türkiye Barolar Birliği nin tarihinden sonra başlayan yeni çalışma döneminde kabul edilen TBB Eğitim Merkezi Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi ne göre: TBB ORGANLARI 1. Yürütme Kurulu 2. Başkan 3. Başkanlık Divanı 4. Danışma Kurulu ndan oluşmaktadır. YÜRÜTME KURULU, BAŞKAN VE BAŞKANLIK DİVANI TBB Eğitim Merkezi faaliyetlerinin zaman içinde yoğunlaşması sebebiyle Yürütme Kurulu kadrosunun genişletilmesine ihtiyaç duyulmuş ve tarihinden sonra üye sayısı 17 olarak belirlenmiştir. 204

5 Yürütme Kurulu, Başkanı, Başkanlık Divanı ve Danışma Kurulu aşağıda isimleri yazılı kişilerden oluşmuştur: Başkan Av. Berra Besler (İstanbul Barosu) Başkan Yardımcısı Av. Alpay Sungurtekin (Samsun Barosu), Genel Sekreter Av. Cumhur Arıkan (Kocaeli Barosu), Sayman Av. Fatih Deniz Alaeddinoğlu (Ankara Barosu) Üyeler Av. Rifat Çulha (Edirne Barosu) Av. Tamer Şahin (İstanbul Barosu), Av. Recep Adıgüzel (Manisa Barosu) Av. Serpil Özok (Kocaeli Barosu), Av. Şeref Kısacık (İstanbul Barosu), Av. Ayhan Candan (Kırıkkale Barosu), Av. Rüstem Kadri Septioğlu (Elazığ Barosu), Av. Yusuf Akbaş (Nevşehir Barosu), Av. Halit Advan (Diyarbakır Barosu), Av. Can Tekin (Erzincan Barosu), Av. Atalay Aksay (İzmir Barosu), Av. Bülent Maraklı (Adana Barosu) Av. Meryem Çetin den (Kars Barosu) DANIŞMA KURULU TBB Başkan Yardımcısı ve Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Başkanı Av. Berra Besler in önerisi üzerine, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarihinde 2015/423 sayı ile Eği- 205

6 tim Merkezi Danışma Kurulu nun aşağıda isimleri verilen ve daha önce Eğitim Merkezi nin faaliyetlerine önemli katkı sunan Akademisyenler, Yargıtay Üyeleri, Hakimler, Savcılar ile eğitim konularında deneyimleri bilinen, donanımlı Avukatlardan oluşturulmasına oy birliğiyle karar vermiştir. AKADEMİSYENLER Prof. Dr. Rona AYBAY (Yakın Doğu Ünv. Hukuk Fakültesi Lefkoşa-Kıbrıs) Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR (Yeditepe Ünv. Hukuk Fakültesi) Prof. Dr. Aynur YONGALIK (Ankara Ünv. Hukuk Fakültesi) Prof. Dr. Feridun YENİSEY (Bahçeşehir Ünv. Hukuk Fakültesi) Prof. Dr. Adnan DEYNEKLİ (Bahçeşehir Ünv. Hukuk Fakültesi) Prof. Dr. Ali Cem BUDAK (Yeditepe Ünv. Hukuk Fakültesi) Prof. Dr. Arif KOCAMAN (Ankara Ünv. Siyasal Bilgiler Fakültesi) Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU (Bahçeşehir Ünv. Hukuk Fakültesi) Prof. Dr. Atilla ALTOP (İstanbul Kültür Ünv. Hukuk Fakültesi) Prof. Dr. Korkut KANADOĞLU (Özyeğin Ünv. Hukuk Fakültesi) Prof. Dr. Meral SUNGURTEKİN (İzmir Yaşar Ünv. Hukuk Fakültesi) Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM (İzmir Yaşar Ünv. Hukuk Fakültesi) Prof. Dr. Nuri ERİŞKİN (Ankara Ünv. Siyasal Bilgiler Fakültesi) Prof. Dr. Erzan ERZURUMLUOĞLU (Çankaya Ünv. Hukuk Fakültesi) Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR (Yeditepe Ünv. Hukuk Fakültesi) Prof. Dr. Osman DOĞRU (Marmara Ünv. Hukuk Fakültesi) Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ (Ankara Ünv. Hukuk Fakültesi) Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK (İstanbul Aydın Ünv. Hukuk Fakültesi) Prof. Dr. Serap KESKİN KİZİROĞLU (İstanbul Okan Ünv. Hukuk Fakültesi) Prof. Dr. Şükran ŞIPKA (İstanbul Kemerburgaz Ünv. Hukuk Fakültesi) 206

7 Prof. Dr. Haluk BURCUOĞLU (İstanbul Ünv. Hukuk Fakültesi) Prof. Dr. Duygun YARSUVAT (Galatasaray Ünv. Hukuk Fakültesi) Prof. Dr. Etem Saba ÖZMEN (Maltepe Ünv. Hukuk Fak. Galatasaray Ünv. Hukuk Fak.) Doç. Dr. Ebru CEYLAN (Aydın Ünv. Hukuk Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Erdem İlker MUTLU (Hacettepe Ünv. Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı) Yrd. Doç. Dr. Ali Ersoy KONTACI (Ankara Ünv. Hukuk Fakültesi HAKİMLER, SAVCILAR Ömer Uğur GENÇCAN (Yargıtay 2.HD Başkanı) Ahmet ÖZGAN (Yargıtay 11.Hukuk Dairesi Üyesi) Berkant ŞENGEL (Yargıtay Üyesi) Mustafa SALDIRIM (Yargıtay Tetkik Hakim 19. Hukuk Dairesi) Bektaş KAR (Yargıtay 9.Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi) Fahrettin DEMİRAĞ (Askeri Yargıtay Onursal Başkanı) İlhan KARA (Ankara Asliye Ticaret Mahk. Başkanı) Dr. İhsan BAŞTÜRK (Yargıtay C. Başsavcısı) AVUKATLAR Av. Sema AKSOY (Ankara Barosu ) Av. Kaya YELEK (Ankara Barosu ) Av. İsmail ATAK (Ankara Barosu ) Av. Ünal ECER (Ankara Barosu ) Av. Sümer GERMEN (Aydın Barosu) Av. Makbule TANIŞ (Antalya Barosu) Av. Abit KÜÇÜKARSLAN (Antalya Barosu) 207

8 Av. Bülent ÖZAŞÇI (Balıkesir Barosu) Av. Halime AYNUR (Bilecik Barosu) Av. Erdal AYDEMİR (Bingöl Barosu) Av. Cengiz TUĞRAL (Çanakkale Barosu ) Av. Mustafa KARAGÜLLE (Çankırı Barosu) Av. Süleyman BİLGİÇ (Diyarbakır Barosu ) Av. Ömer SANDIR (Elazığ Barosu ) Av. Ali ELİBOL (Gaziantep Barosu) Av. Mustafa BULUŞ (Iğdır Barosu ) Av. Aykut ERGİL (İstanbul Barosu) Av. Erdal ÜNER (İstanbul Barosu) Av. Muazzez YILMAZ (İstanbul Barosu) Av. Ali ŞEN (İstanbul Barosu) Av. Yörük KABALAK (İstanbul Barosu) Av. Yalçın VEZİROĞLU (İstanbul Barosu) Av. Füsun DİKMENLİ (İstanbul) Av. Filiz SARAÇ (İstanbul) Av. Yusuf İzzettin DOĞAN (İstanbul Barosu) Av. İlker Hasan DUMAN (İstanbul) Av. Turgay DEMİRCİ (İstanbul Barosu) Av. Ayça ÖZOK ENER (İstanbul) Av. Özlem AKSUNGAR (İstanbul Barosu) Av. Oya Şahin MACCARTHY (İstanbul) Av. Sinan NAİPOĞLU (İstanbul Barosu) Av. Hikmet ÖMEROĞLU (İstanbul Barosu) Av. Özdemir SÖKMEN (İzmir Barosu ) 208

9 Av. Zafer KÖKEN (Kilis Barosu) Av. Bora TERZİ (Kırklareli Barosu) Av. Murat ŞİRVANLI (Kayseri Barosu) Av. Bayram Ali BULUT (Karaman Barosu) Av. Tamer SOLAKOĞLU (Kocaeli Barosu) Av. Sabahattin GÖÇMEN (Muş Barosu) Av. Fadıl ÜNAL (Manisa Barosu) Av. Mehmet GENÇ (Malatya Barosu) Av. Ramazan KÜÇÜK (Nevşehir Barosu) Av. Ateş HATİNOĞLU (Rize Barosu) Av. Necat ANIL (Samsun Barosu ) Av. Metin ÇINAR (Samsun Barosu) Av. Nihat NALBANTOĞLU (Sakarya Barosu) Av. Hasan ORTA (Tekirdağ Barosu) Av. Rıza ALBAY (Uşak Barosu) TBB Eğitim Merkezi Danışma Kurulu nun oluşturulmasıyla daha kapsamlı bir çalışma düzenine ulaşmayı amaçlayan Yürütme Kurulumuz, ayrıca yıllardır Türkiye Barolar Birliği Genel Kurullarında ve Başkanlar Kurulu Toplantılarında avukatlık stajının kurumsal bir yapı içerisinde gerçekleştirilmesi yönündeki istekleri ve bu konuda barolarımızda geçmişten bu yana yapılan çalışmaları da dikkate alarak, Avukatlık Kanunu nda değişiklik yapılmak suretiyle Avukatlık Akademisi nin kurulmasını hedeflemiş, bu konuda gerekli yasal düzenleme çalışmaları da TBB Avukatlık Kanunu nda Yapılması Gerekli Değişiklikleri Hazırlama Komisyonu tarafından hazırlanarak TBB web sitesinde meslektaşların bilgisine sunulmuştur. Danışma Kurulu, yukarıda belirtilen amaç ve hedeflerimizin gerçekleşmesine önemli katkı sağlayacaktır. 209

10 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ NİN / TARİHLERİ ARASINDAKİ FAALİYETLERİ I. MESLEK İÇİ ÇALIŞMALARI TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu, avukatlık mesleğinin ve avukatların meslekte gelişmelerinin sağlanmasını, sürekli değişen ve zaman zaman da birbirleriyle çelişen mevzuat hükümleri karşısında avukatların bilgi donanımını zenginleştirmeyi amaçladığı Meslek İçi Eğitim Çalışmalarını; 1. Seminerler, 2. Mevzuat Tanıtım Çalışmaları 3. Özel Eğitim Programı olmak üzere üç ana grupta toplamıştır. 1. SEMİNER ÇALIŞMALARI Genel Olarak: Örgütsel yapısını, bütün barolarımızla ağ oluşturacak şekilde ve eğitimde fırsat eşitliğini gözeterek düzenleyen TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu; Barolarımızı ulaşım kolaylığı ve iklim koşullarını dikkate alarak bölgelere ayırmış, Eğitimin ana konularını ve alt başlıklarını barolarımızın görüş ve talepleri doğrultusunda, ortak taleplerin yanı sıra bölgelerin kendileri için ihtiyaç duyduğu konuları da dikkate alarak belirlemiş, Seminerlerin yapılacağı tarihleri, barolarımızla birlikte tespit etmiş, Kendi alanlarında uzman eğitici kadrolarını oluşturmuş, 210

11 Yürütme Kurulu üyeleri arasında görev taksimini gerçekleştirmiştir. Eğitimin verileceği yer baroları ile eğitime katılacak barolar arasında eğitim konularının paylaşılması ve eğitim yerlerinin bu barolar arasında dönüşümlü olarak belirlenmesi ise bölge barolarının tercihlerine bırakılmıştır. Coğrafi koşullar, ulaşım zorlukları ve ilçelerde bulunan avukat sayısının çokluğu nedenleriyle dönüşümlü programa katılamayan barolar için müstakil programlar düzenlenmiştir. İstanbul, Ankara ve İzmir Barolarının kendi üyelerine Meslek İçi Eğitim Hizmetlerini yoğun bir şekilde sunmaları ve Staj eğitimini de kendi Barolarında kurulu bulunan Staj Eğitim Merkezleri/Kurulları tarafından vermekte oldukları dikkate alınarak TBB Eğitim Merkezi anılan Barolarımızla ulusal ve uluslararası etkinlik programları düzenlemeyi amaçlamış ve gerçekleştirmiştir. TBB Eğitim Merkezi, Barolarımızla kurduğu eğitim ağı sonucu gerçekleştirdiği Meslek İçi Eğitim çalışmaları kapsamında 30 Nisan 2010 tarihinde başlattığı program çerçevesinde, 30 Mart 2015 tarihi itibarıyla 514 Meslek İçi Eğitim Semineri düzenlemiş, 75 baromuza kayıtlı 52 bin 902 meslektaşımıza eğitim hizmeti sunmuştur. Seminer Programlarının Uygulanması: Yukarıda açıklandığı gibi Barolarımızla birlikte tespit edilen konularda, Eğitim hizmeti verilmesi hedeflenen barolar, tarihleri arasında uygulanan dönüşümlü programda sekiz gruba ayrılmıştır. Barolarımızla birlikte tespit edilen konularda Eğitim hizmeti verilmesi hedeflenen barolar, A-B-C-D-E-F-G-H adı altında gruplandırılmış ve her grup da kendi içinde dörder bölgeye ayrılmak suretiyle seminer programları düzenlenerek uygulanmıştır. Bu duruma göre; 1- A gurubunda yer alan Barolarımız; Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Aksaray Muş, Bitlis, Bingöl - Mardin, Şırnak - Uşak - Erzincan olmak üzere 12 barodan oluşmaktadır. 2- B gurubunda yer alan Barolarımız; Denizli - Manisa - 211

12 Giresun, Ordu - Artvin, Rize - Karaman olmak üzere 7 barodan oluşmaktadır. 3- C gurubunda yer alan Barolarımız; Bursa, Yalova, Bilecik - Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, - Samsun, Sinop, Amasya - Batman, Diyarbakır, Siirt olmak üzere 12 barodan oluşmaktadır. 4- D gurubunda yer alan Barolarımız; Gaziantep, Kilis, Osmaniye - Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu - Burdur, Isparta - Kahramanmaraş - Şanlıurfa, Adıyaman - Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar olmak üzere 15 barodan oluşmaktadır. 5- E gurubunda yer alan Barolarımız; Adana, Mersin - Konya - Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı - Trabzon - Antalya olmak üzere 10 barodan oluşmaktadır. 6- F gurubunda yer alan Barolarımız; Balıkesir - Çanakkale - Muğla - Aydın olmak üzere 4 barodan oluşmaktadır. 7- G gurubunda yer alan Barolarımız; Van, Hakkari, Siirt - Erzurum, Gümüşhane-Bayburt - Sivas, Tokat - Çorum,Yozgat, Kırıkkale olmak üzere 11 barodan oluşmaktadır. 8- H gurubunda yer alan Barolarımız; Malatya, Elazığ - Kars, Ardahan-Iğdır - Ağrı olmak üzere 6 barodan oluşmaktadır tarihleri arasında; 149 eğitim semineri düzenlenmiş, 75 baromuza kayıtlı 16 bin 110 meslektaşımıza eğitim hizmeti verilmiş ve kendilerine katılım belgeleri sunulmuştur. 212

13 MESLEK İÇİ SEMİNERLERİNDE İ VERİLEN KONULAR 1- CMK UYGULAMALARI SEMİNERLERİ BÖLÜM SORUMLULARI: Aşağıda yer alan eğitim seminerleri programlarını gösteren tablolarda, her seminer için Yürütme Kurulu Üyeleri arasından belirlenen sorumluların ve bölümlere göre tespit edilen sorumlu kişilerin isimleri yer almaktadır. KONUSUNUN İŞLENİŞİ AÇISINDAN ALT BAŞLIKLAR 1. SORUŞTURMA 2. KOVUŞTURMA 3. KANUN YOLLARI 4. İNFAZ 5. ÇOCUK YARGILAMASI 6. AİHM KARARLARININ CMK YA YANSIMASI 7. CMK NUN İŞLEYİŞİ 8. KORUMA TEDBİRLERİ 9. SORUŞTURMA EVRESİNDE MÜDAFİİN ROLÜ 10. KOVUŞTURMA EVRESİNDE MÜDAFİ VE KATILAN VEKİLİNİN ROLÜ 11. İNFAZ HUKUKU 12. CMK 250.MD. UYGULAMASI EĞİTİCİ KADROSU: Prof. Dr. Ferudun Yenisey (Bahçeşehir Ünv. Hukuk Fak.), Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu (Bahçeşehir Ünv. Hukuk Fak. Dekanı), Prof. Dr. Serap Keskin Kiziroğlu (Okan Ünv. Hukuk Fak.), Prof. Dr. Timur Demirbaş (İzmir Ekonomi Ünv. Hukuk Fak.), Prof. Dr. Durmuş Tezcan (İstanbul Kültür Ünv. Hukuk Fak.), Prof. Dr. Çetin Arslan (Hacettepe Ünv. Hukuk Fak.), Prof. Dr. Hamide Zafer (Kadir Has Ünv. Hukuk Fak.), Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu (Türk Alman Ünv. Hukuk Fak.), Av. Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız (İstanbul Ticaret Ünv. Hukuk Fak.), Prof. Dr. Bahri Öztürk (Kültür Ünv. Hukuk Fak.), Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem (Yaşar Ünv. Hukuk Fak. Dekanı), Prof. Dr. Yener Ünver (Özyeğin Ünv. Hukuk Fak. Dekanı), Av. Prof. Dr. Ümit Kocasakal (İstanbul Barosu Başkanı), Prof. Dr. Neylan Ziyalar (İstanbul Ünv. Adli Tıp Enstitüsü), Prof. Dr. Hakan Hakeri (Medeniyet Ünv. Hukuk Fak. Dekanı), Şahin Çil (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi), Fahrettin Demirağ (TBB Danışmanı ve Askeri Yargıtay Onursal Bşk.), Doç. Dr. Caner Yenidünya (Marmara Ünv. Hukuk Fak.), Yrd. Doç Dr. Hasan Kızılarslan (Ufuk Ünv. Hukuk Fak.), Yrd. Doç. Dr. Murat Önok (Koç Ünv. Hukuk Fak.), Yrd. Doç. Dr. Nihat Kambur (Akdeniz Ünv. Hukuk Fak.), Yrd. Doç. Dr. Aysun Altunkaş (Kadir Has Ünv. Hukuk Fak.), Yrd. Doç. Dr. Asiye Selen Ataç (Maltepe Ünv. Hukuk Fakültesi), Av. Rifat Çulha (Edirne Barosu), Av. Dr. Naim Karakaya (İstanbul Barosu), Av. Dr. Mehmet Savaş Özdağ (Ankara Barosu), Av. Turgay Demirci (İstanbul Barosu), Av. Abdülkadir Kaya (İstanbul Barosu), Av. Aydın Akpınar (Ankara Barosu), Av. Türker Tok (Ankara Barosu), Av. Yılmaz Sağlam (Ankara Barosu), Mustafa Özgelen (İnfaz Savcısı), Arş. Gör. Aslıhan Tezel (Yıldırım Beyazıt Ünv. Hukuk Fak.) 213

14 2- HMK UYGULAMALARI VE GETİRİLEN YENİLİKLER SEMİNERLERİ BÖLÜM SORUMLULARI: Aşağıda yer alan eğitim seminerleri programlarını gösteren tablolarda, her seminer için Yürütme Kurulu Üyeleri arasından belirlenen sorumluların ve bölümlere göre tespit edilen sorumlu kişilerin isimleri yer almaktadır. KONUSUNUN İŞLENİŞİ AÇISINDAN ALT BAŞLIKLAR 1. YARGILAMAYA HAKİM OLAN İLKELER 2. DAVA ÇEŞİTLERİ, DAVA ŞARTLARI VE İLK İTİRAZLAR 3. YAZILI YARGILAMA USULÜ (DAVA AÇILMASI CEVAP VE CEVABA CEVAP DİLEKÇELERİYLE SÜRELER) 4. ÖN İNCELEME - TAHKİKAT (DELİLLERİN İNCELENMESİ DOĞRUDAN SORU YÖNELTME KAYIT VE YAYIN YASAĞI DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI) 5. ISLAH VE MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ 6. TAHKİKATIN SONA ERMESİ VE SÖZLÜ YARGILAMA 7. İSPATVE DELİLLER 8. BASİT YARGILAMA USULÜ 9. GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR VE İHTİYATİ TEDBİR 10. AİHM KARARLARININ İÇ HUKUKA YANSIYAN HÜKÜMLERİ EĞİTİCİ KADROSU: Prof. Dr. Meral Sungurtekin Özkan (Yaşar Ünv. Hukuk Fak.), Prof. Dr. Selçuk Öztek (Maltepe Ünv. Hukuk Fak.), Prof. Dr. Sema Taşpınar Ayvaz (Ankara Ünv. Hukuk Fak.), Prof. Dr. Adnan Deynekli (Bahçeşehir Ünv. Hukuk Fak.), Prof. Dr. Ali Cem Budak (Yeditepe Ünv. Hukuk Fak.), Prof. Dr. Seyithan Deliduman (Yalova Ünv. Hukuk Fak. Dekanı), Doç. Dr. Ahmet Başözen (Melikşah Ünv. Hukuk Fak.), Doç. Dr. Evren Koç (İstanbul Ünv. Hukuk Fak.), Av. Yrd. Doç. Dr. Nihat Güman (İstanbul Barosu-Özyeğin Ünv. Hukuk Fak.), Yrd. Doç. Dr. Seda Özmumcu (İstanbul Ünv. Hukuk Fak.), Yrd. Doç. Dr. Taylan Özgür Kiraz (Maltepe Ünv. Hukuk Fak.), Yrd. Doç. Dr. Emel Hanağası (Ankara Ünv. Hukuk Fak.), Yrd. Doç. Dr. Cengiz Serhat Konuralp (İstanbul Ünv. Hukuk Fak.), Yrd. Doç. Dr. Kudret Aslan (TOBB Ünv. Hukuk Fak.), Yrd. Doç. Dr. Evren Koç (İstanbul Ünv. Hukuk Fak.), Yrd. Doç. Dr. İbrahim Aşık (Kocaeli Ünv. Hukuk Fak.), Yrd. Doç.Dr. Abdurrahman Kavasoğlu (Süleyman Demirel Ünv. Hukuk Fak.), Yrd. Doç. Dr. Aziz Serkan Arslan (Kırıkkale Ünv. Hukuk Fak.), Dr. Mustafa Saldırım (Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi), İlhan Kara (Ankara 7. Ticaret Mahkemesi Başkanı) Dr. Cengiz Ferhat Konuralp (İstanbul Ünv. Hukuk Fak.), Av. Semih Özdoğan (İstanbul Barosu) 214

15 3- AİLE HUKUKU SEMİNERLERİ BÖLÜM SORUMLULARI: Aşağıda yer alan eğitim seminerleri programlarını gösteren tablolarda, her seminer için Yürütme Kurulu Üyeleri arasından belirlenen sorumluların ve bölümlere göre tespit edilen sorumlu kişilerin isimleri yer almaktadır. KONUSUNUN İŞLENİŞİ AÇISINDAN ALT BAŞLIKLAR 1. AİLE MAHKEMELERİNİN YAPISI VE USUL İŞLEMLERİ 2. BOŞANMA 3. MAL REJİMLERİ 4. TASFİYE TALEBİNE UYGUN DELİLLER VE BUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 5. KORUMA TEDBİRLERİ 6. AİHM KARARLARININ İÇ HUKUKA YANSIYAN HÜKÜMLERİ EĞİTİCİ KADROSU: Prof. Dr. Ahmet Kılıçoğlu (Ankara Ünv. Hukuk Fak. - Ankara Barosu, Prof. Dr. Şükran Şıpka (Kemerburgaz ÜnV. Hukuk Fak. Dekanı), Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir (İstanbul Ünv. Hukuk Fak.), Ömer Uğur Gençcan (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı), Doç. Dr. Ebru Ceylan (Aydın Ünv. Hukuk Fak.), Yrd. Doç. Dr. Ekrem Kurt (Antalya Ünv. Hukuk Fak.), Mustafa Ateş (Yargıtay Üyesi), Bilal Köseoğlu (Yargıtay Üyesi), Av. Dr. Nevzat Özdemir (İstanbul Barosu), Mustafa Karadağ (Ankara Aile Mahk. Yargıcı), İzzet Doğan (İst. Emekli Aile Mahk. Yargıcı), Ruhi Özdemir (İstanbul Mah. Yargıcı), Eray Karınca (Emekli Yargıç), Gülay Berkay (İstanbul Anadolu Mah. Yargıcı), Av. Aydeniz Alisbah Tuskan (İstanbul Barosu), Av. Filiz Saraç (İstanbul Barosu), Av. Ayça Özdoğan (İstanbul Barosu), Av. Nuran Serpil Özok (Kocaeli Barosu), Av. Muazzez Yılmaz (İstanbul Barosu), Av. Arzu Çağatay (Edirne Barosu) 4- İCRA-İFLAS HUKUKU SEMİNERLERİ BÖLÜM SORUMLULARI: Aşağıda yer alan eğitim seminerleri programlarını gösteren tablolarda, her seminer için Yürütme Kurulu Üyeleri arasından belirlenen sorumluların ve bölümlere göre tespit edilen sorumlu kişilerin isimleri yer almaktadır. 215

16 KONUSUNUN İŞLENİŞİ AÇISINDAN ALT BAŞLIKLAR 1. İTİRAZ VE İTİRAZIN İPTALİ DAVALARI 2. MENFİ TESPİT BORÇTAN KURTULMA VE İSTİRDAT DAVALARI 3. HACİZ 4. İHALE VE FESHİ 5. İCRA SUÇLARI 6. TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI 7. KİRALAR HAKKINDA ÖZEL HÜKÜMLER 8. YARGITAY KARARLARI EĞİTİCİ KADROSU: Prof. Dr. Sema Taşpınar Ayvaz (Ankara Ünv. Hukuk Fak.), Av. Talih Uyar (İzmir Barosu), Av. Recep Adıgüzel (Manisa Barosu), Av. Semih Özdoğan (İstanbul Barosu) 5- AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ KAPSAMI VE SÖZLEŞMEDEN KAY- NAKLANAN HUKUKSAL SORUNLAR İLE ÇÖZÜM YOLLARI SEMİNERLERİ BÖLÜM SORUMLULARI: Aşağıda yer alan eğitim seminerleri programlarını gösteren tablolarda, her seminer için Yürütme Kurulu Üyeleri arasından belirlenen sorumluların ve bölümlere göre tespit edilen sorumlu kişilerin isimleri yer almaktadır. KONUSUNUN İŞLENİŞİ AÇISINDAN ALT BAŞLIKLAR 1. SÖZLEŞMENİN HUKUKSAL YAPISI (SÖZLEŞMENİN VARLIĞI/SÖZLEŞMENİN YOKLUĞU) 2. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI VE ÜCRET 3. AVUKATLIK ÜCRETİNE İLİŞKİN İÇTİHATLAR VE 13.HD.NİN GÖRÜŞÜ 4. AZİL VE İSTİFA 5. SÖZLEŞMEDEN DOĞAN İHTİLAF HALİNDE UYGULANACAK HUKUK 6. SÖZLEŞMENİN ÖZEL HUKUK, CEZA HUKUKU VE AVUKATLIK HUKUKU BAKIMINDAN SONUÇLARI. 216

17 EĞİTİCİ KADROSU: Prof. Dr. Meral Sungurtekin (Yaşar Ünv. Hukuk Fak.), Prof. Dr. Muhammet Özekes (Gediz Ünv. Hukuk Fak. Dekanı), Prof. Dr. Refik Korkusuz (İstanbul Medeniyet Ünv. Hukuk Fak. Dekanı), Murat Aydın (İzmir Karşıyaka Yargıcı), Mete Duman (Yargıç), Av. Dr. İlter Yılmaz (TBB Disiplin Kurulu Üyesi - Kocaeli Barosu), Av. Nuri Karahan (TBB Disiplin Kurulu Üyesi - İstanbul Barosu), Av. Filiz Saraç (İstanbul Barosu), Av. Kürşat Karacabey (Ankara Barosu), Av. Hüsrev Mustafaoğlu (İstanbul Barosu) 6- TİCARET HUKUKU UYGULAMALARI VE KANUNDA GETİRİ- LEN YENİLİKLER SEMİNERLERİ BÖLÜM SORUMLULARI: Aşağıda yer alan eğitim seminerleri programlarını gösteren tablolarda, her seminer için Yürütme Kurulu Üyeleri arasından belirlenen sorumluların ve bölümlere göre tespit edilen sorumlu kişilerin isimleri yer almaktadır. KONUSUNUN İŞLENİŞİ AÇISINDAN ALT BAŞLIKLAR 1. TACİR VE TİCARİ İŞ KAVRAMI 2. TİCARİ İŞLETMEYE İLİŞKİN DÜZENLEMELER VE TİCARİ İŞLETME 3. ŞİRKETLER HUKUKUKUN GENEL İLKELERİ 4. ANONİM ŞİRKETLER 5. LİMİTET ŞİRKETLER 6. TİCARİ FAİZ VE UYGULAMA HALLERİ 7. AİHM KARARLARININ İÇ HUKUKA YANSIYAN HÜKÜMLERİ 217

18 EĞİTİCİ KADROSU: Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar (Yeditepe Ünv. Hukuk Fak.), Prof. Dr. Aynur Yongalık (Ankara Ünv. Hukuk Fak. Doğu Akdeniz Ünv. Hukuk Fak.), Prof. Dr. İsmail Kayar (Erciyes Ünv. Hukuk Fak.), Prof. Dr. Fatih Bilgili (Çukurova Ünv. Hukuk Fak.), Prof. Dr. Adnan Deynekli (Bahçeşehir Ünv. Hukuk Fak.), Doç. Dr. Serkan Ayan (Dokuz Eylül Ünv. Hukuk Fak.), Doç. Dr. Ali Ayli ( Dicle Ünv. Hukuk Fak.), Doç. Dr. Mehmet Çağlar Manavgat (Bilkent Ünv. Hukuk Fak.), Yrd. Doç. Dr. Hülya Coştan (Ankara Ünv. SBF), Yrd. Doç. Dr. Aslı Elif Gürbüz Usluel (Bilkent Ünv. Hukuk Fak.), Yrd. Doç. Dr. Özge Ayan (Celal Bayar Ünv. UBYO), Yrd. Doç. Dr. Serkan Ayan (Dokuz Eylül Ünv. Hukuk Fak.), Yrd. Doç. Dr. Levent Biçer (Kocaeli Ünv. Hukuk Fak.), Yrd. Doç. Dr. Nihat Taşdelen (Dicle Ünv. Hukuk Fak.), Yrd. Doç. Dr. Nejat Azarkan (Dicle Ünv. Hukuk Fak.), Yrd. Doç. Dr. Burak Adıgüzel (Erciyes Ünv. Hukuk Fak.), Dr. Esra Hamamcıoğlu (Kadir Has Ünv. Hukuk Fak.), Ahmet Özgan (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi), Berkant Şengel (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi), Av. Serdar Arıkan (Ankara Barosu), Araş. Gör. Ufuk Tekin (Dicle Ünv. Hukuk Fak.) 7- BORÇLAR KANUNU NDA GETİRİLEN YENİLİKLER İLE KİRA VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ SEMİNERLERİ BÖLÜM SORUMLULARI: Aşağıda yer alan eğitim seminerleri programlarını gösteren tablolarda, her seminer için Yürütme Kurulu Üyeleri arasından belirlenen sorumluların ve bölümlere göre tespit edilen sorumlu kişilerin isimleri yer almaktadır. KONUSUNUN İŞLENİŞİ AÇISINDAN ALT BAŞLIKLAR 1. SÖZLEŞME (ŞEKİL VE YÜRÜRLÜK ŞARTLARI) 2. GENEL İŞLEM KOŞULLARI 3. KESİN HÜKÜMSÜZLÜK AŞIRI YARARLANMA YANILMA KORKUTMA 4. TEMSİL YETKİSİ 5. HAKSIZ FİİLLER 6. TAZMİNAT VE SINIRLARI (ÖLÜM VE BEDENSEL ZARARLAR GEÇİCİ ÖDEMELER ) 7. KUSURSUZ SORUMLULUK 8. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME 9. BORÇLARIN İFASI VE İFA EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI 10. ZAMAN AŞIMI 11. SATIŞ SÖZLEŞMELERİ 12. KİRA AKDİ, ÇEŞİTLERİ VE HÜKÜMLERİ 13. KEFALET AKDİ VE HÜKÜMLERİ 14. ESER SÖZLEŞMESİ ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ 218

19 EĞİTİCİ KADROSU: Prof. Dr. Atila Altop (İstanbul Kültür Ünv. Hukuk Fak.), Prof. Dr. Arif Kocaman (Ankara Ünv. SBF), Prof. Dr. Haluk Burcuoğlu (Emekli Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Pervin Somer (Okan Ünv. Hukuk Fak. Dekanı), Prof. Dr. Şebnem Akipek Öçal (Kadir Has Ünv. Hukuk Fak. Dekanı), Prof. Dr. Refik Korkusuz (İstanbul Medeniyet Ünv. Hukuk Fak. Dekanı), Prof. Dr. Nuri Erişkin (Ankara Ünv. SBF), Prof. Dr. Kürşat Nuri Turanbay (Kırıkkale Ünv. Hukuk Fak.), Doç. Dr. Ebru Ceylan (İstanbul Aydın Ünv. Hukuk Fak.), Doç. Dr. Süleyman Yalman (Konya Mevlana Ünv. Hukuk Fak. Dekan Yardımcısı), Doç. Dr. Turan Şahin (Kırıkkale Ünv. Hukuk Fak.), Doç. Dr. Emrehan İnal (İstanbul Ünv. Hukuk Fak.), Doç. Dr. Zekeriya Kürşat (İstanbul Ünv. Hukuk Fak.), Doç. Dr. Mehmet Murat İnceoğlu (Bilgi Ünv. Hukuk Fak.), Doç. Dr. Muzaffer Şeker (İstanbul Ticaret Ünv. Hukuk Fak.), Yrd. Doç. Dr. Ekrem Kurt (MEF Ünv. Hukuk Fak.), Yrd. Doç. Dr. Öz Seçer (Bahçeşehir Ünv. Hukuk Fak.), Av. Yrd. Doç. Dr. Umut Yeniocak (İstanbul Barosu Kemerburgaz Ünv. Hukuk Fak.), Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Bellican (İstanbul Kültür Ünv. Hukuk Fak.), Yrd. Doç. Dr. Zafer Kahraman ( Bahçeşehir Ünv. Hukuk Fak.), Av. Mustafa Özdoğan (İstanbul Barosu), Av. İlker Hasan Duman (İstanbul Barosu) 8- TÜKETİCİ HUKUKU VE YASANIN UYGULANMASI KONULU SEMİNERLER BÖLÜM SORUMLULARI: Aşağıda yer alan eğitim seminerleri programlarını gösteren tablolarda, her seminer için Yürütme Kurulu Üyeleri arasından belirlenen sorumluların ve bölümlere göre tespit edilen sorumlu kişilerin isimleri yer almaktadır. KONUSUNUN İŞLENİŞİ AÇISINDAN ALT BAŞLIKLAR 1. TÜKETİCİ YASASI VE YÖNETMELİĞİNE GÖRE TÜKETİCİNİN TANIMI VE TÜKETİCİ HAKLARI 2. İL VE İLÇE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ VE KARARLARI 3. TÜKETİCİ MAHKEMELERİ GÖREV VE KARARLARI 4. TÜKETİCİ İŞLEMİ VE TEMEL İLKELER 5. AYIPLI MAL VE HİZMET 6. TAKSİTLİ SATIŞLARIN HÜKÜM VE SONUÇLARI 7. PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ 8. DEVRE TATİL VE DEVRE MÜLK SÖZLEŞMELERİ 9. TÜKETİCİ KREDİLERİ 10. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ 11. KREDİ KARTLARI 12. TÜKETİCİ MAHKAMESİ KARARLARI VE YARGITAY UYGULAMALARI 219

20 EĞİTİCİ KADROSU: Doç. Dr. Ebru Ceylan (İstanbul Aydın Ünv. Hukuk Fak.), Doç. Dr. Turan Şahin (Kırıkkale Ünv. Hukuk Fak.), Mehmet Akif Tutumlu (Ankara 6. Tüketici Mahk. Hakimi), İlhan Kara (Ankara Asliye Ticaret Mahk. Başkanı), Sevtap Kaya (İstanbul Tüketici Mahk. Hakimi), Av. Oya Şahin McCarthy (İstanbul Barosu İlçe Tüketici Kurulu Üyesi), Av. Şükran Eroğlu (İstanbul Barosu - İl Tüketici Hakem Heyeti), Av. Serdar Arıkan (Ankara Barosu) 9- ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU SEMİNERLERİ BÖLÜM SORUMLULARI: Aşağıda yer alan eğitim seminerleri programlarını gösteren tablolarda, her seminer için Yürütme Kurulu Üyeleri arasından belirlenen sorumluların ve bölümlere göre tespit edilen sorumlu kişilerin isimleri yer almaktadır. KONUSUNUN İŞLENİŞİ AÇISINDAN ALT BAŞLIKLAR 1. BAŞVURUNUN HUKUKSAL NİTELİĞİ 2. BAŞVURU HAKKI 3. BAŞVURU SÜRESİ 4. BAŞVURUNUN ŞEKLİ HARÇ VE MASRAFLAR 5. ANAYASAYA AYKIRILIK VE İLKE KARARLARI 6. ANAYASA MAHKEMESİ NİN İNCELEME USUL VE ESASLARI 7. ANAYASA MAHKEMESİ NİN BİREYSEL BAŞVURU HAKKINDA VERDİĞİ KARARLARIN HUKUKSAL SONUÇLARI 8. BİR SONRAKİ AŞAMA (AİHM) 220

21 EĞİTİCİ KADROSU: Prof. Dr. Rona Aybay (Yakın Doğu Ünv. Hukuk Fak.), Prof. Dr. Durmuş Tezcan (İstanbul Kültür Ünv. Hukuk Fak.), Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem (Yaşar Ünv. Hukuk Fak.), Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu (Özyeğin Ünv. Hukuk Fak.), Prof. Dr. Osman Doğru (Marmara Ünv. Hukuk Fak.), Prof. Dr. Çetin Aslan (Hacettepe Ünv. Hukuk Fak.), Doç. Dr. Serdar Narin (Dokuz Eylül Ünv. Hukuk Fak.), Yrd. Doç. Dr. Erdem İlker Mutlu (Hacettepe Ünv. Hukuk Fak.), Yrd. Doç. Dr. Ali Ersoy Kontacı (Ankara Ünv. Hukuk Fak.), Yrd. Doç. Dr. Ozan Ergül (TOBB Ünv. Hukuk Fak.), Yrd. Doç. Dr. Didem Yılmaz (Bahçeşehir Ünv. Hukuk Fak.), Dr. Serkan Köybaşı (Bahçeşehir Ünv. Hukuk Fak.), Yrd. Doç. Dr. Demirhan Burak Çelik (Galatasaray Ünv. Hukuk Fak.), Yrd. Doç. Dr. Gökçen Taner (Ankara Ünv. Hukuk Fak.) 10- İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU SEMİNERLERİ BÖLÜM SORUMLULARI: Aşağıda yer alan eğitim seminerleri programlarını gösteren tablolarda, her seminer için Yürütme Kurulu Üyeleri arasından belirlenen sorumluların ve bölümlere göre tespit edilen sorumlu kişilerin isimleri yer almaktadır. KONUSUNUN İŞLENİŞİ AÇISINDAN ALT BAŞLIKLAR 1. İŞ KANUNU NUN KAPSAMI İŞ SÖZLEŞMESİ 2. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE İŞE İADE DAVALARI 3. İŞ AKDİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK VE TAZMİNAT DAVALARI 4. İŞ KAZASI VE SENDİKALAR KANUNU AÇISINDAN TAZMİNAT TALEPLERİ VE İNCELENMESİ 5. SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU (HİZMET TESPİTİ DAVALARI VE UYGULAMALARI) 6. AİHM KARARLARININ İÇ HUKUKA YANSIYAN HÜKÜMLERİ 221

22 EĞİTİCİ KADROSU: Prof. Dr. Emin Zeytinoğlu (İstanbul Ticaret Ünv. Hukuk Fak.), Doç. Dr. Zeki Okur (Çukurova Ünv. Hukuk Fak.), Bektaş Kar (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi), Şahin Çil (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi), Av. Dr. Murat Özveri (Kocaeli Barosu), Av. Dr. İlter Yılmaz (Kocaeli Barosu), Av. Dr. Banu Yılmaz (Kocaeli Barosu), Av. Engin Ünsal (İstanbul Barosu), Av. Abdi Pesok (İstanbul Barosu) 11- VERGİ HUKUKUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR VE ÇÖ- ZÜM YOLLARI KONULU SEMİNERLER BÖLÜM SORUMLULARI: Aşağıda yer alan eğitim seminerleri programlarını gösteren tablolarda, her seminer için Yürütme Kurulu Üyeleri arasından belirlenen sorumluların ve bölümlere göre tespit edilen sorumlu kişilerin isimleri yer almaktadır. KONUSUNUN İŞLENİŞİ AÇISINDAN ALT BAŞLIKLAR 1. VERGİYİ DOĞURAN OLAYLAR (TARH, TARHİYAT VE TAHAKKUK İŞLEMLERİ) 2. VERGİ DAVASI TÜRLERİ 3. İDARİ YARGILAMA USUL YASASI İLE VERGİ USUL YASASI UYGULAMALARI EĞİTİCİ KADROSU: Prof. Dr. Nihal Saban (Lefke Avrupa Ünv. Hukuk Fak. Dekanı), Av. Hasan Oral (Ankara Barosu), Doç. Dr. Ahmet Erol (Kadir Has Ünv. Hukuk Fak.), Yrd. Doç. Dr. İbrahim Nihat Bayar (TOBB Ünv. Hukuk Fak.), Prof. Dr. Mustafa Akkaya (Ankara Ünv. Hukuk Fak. Önceki Dekanı), Prof. Dr. Zehrettin Aslan (İstanbul Ünv. Hukuk Fak.), Av. Harun Saygılı (Kırklareli Barosu Başkanı), Oğuz Özkan (Emekli İdare ve Vergi Mahk. Yargıcı), Av. Serkan Ağar (Ankara Barosu), Av. Oya Şahin McCarty (İstanbul Barosu) 12- KAT MÜLKİYETİ VE KOOPERATİFLER HUKUKU KONULU SEMİNERLER BÖLÜM SORUMLULARI: Aşağıda yer alan eğitim seminerleri programlarını gösteren tablolarda, her seminer için Yürütme Kurulu Üyeleri arasından belirlene n sorumluların ve bölümlere göre tespit edilen sorumlu kişilerin isimleri yer almaktadır. 222

23 KONUSUNUN İŞLENİŞİ AÇISINDAN ALT BAŞLIKLAR 1. KAT MÜLKİYETİ YASASI VE YÖNETMELİĞİNİN KAPSAMI 2. KAT İRTİFAKI VE KAT MÜLKİYETİ KURULMASI 3. BİRDEN FAZLA PARSELE YAPILMIŞ OLAN TOPLU YAPILAR 4. DEVRE MÜLK İLİŞKİLERİ 5. KAT MALİKLERİ KURULU VE YÖNETİCİNİN YETKİLERİ 6. KAT MALİKLERİ ARASI İLİŞKİLER VE KAT MALİKİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 7. ORTAK MAHALLER VE İŞLETİLMESİ SORUNU 8. YAPI KOOPERATİFLERİ İŞİN TESLİMİ, KOOPERATİF ORTAKLIĞI VE KAT MALİKİ SIFATLA- RINDAKİ BİRLEŞMEDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR SAYILI YASANIN UYGULANMASIYLA KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN İLİŞKİSİ EĞİTİCİ KADROSU: Prof. Dr. İlker Çolak (Kocaeli Ünv. Hukuk Fa. Dekanı), Prof. Dr. Etem Saba Özmen (İstanbul Okan Ünv. Hukuk Fak.), Doç. Dr. Turan Şahin (Kırıkkale Ünv. Hukuk Fak.), Av. Şeref Kısacık (İstanbul Barosu), Av. İlker Hasan Duman (İstanbul Barosu) 13- TAZMİNAT HUKUKU SEMİNERLERİ BÖLÜM SORUMLULARI: Aşağıda yer alan eğitim seminerleri programlarını gösteren tablolarda, her seminer için Yürütme Kurulu Üyeleri arasından belirlenen sorumluların ve bölümlere göre tespit edilen sorumlu kişilerin isimleri yer almaktadır. KONUSUNUN İŞLENİŞİ AÇISINDAN ALT BAŞLIKLAR 1. TAZMİNAT KAVRAMI VE HUKUKSAL NEDENLERİ 2. MANEVİ TAZMİNAT 3. ÖLÜM VE BEDENSEL ZARARLARDAN KAYNAKLANAN MADDİ TAZMİNATLAR İLE DİĞER MADDİ TAZMİNAT HALLERİ 4. AKTÜERYA HESABI EĞİTİCİ KADROSU: Av. İsmet Abdüllatif Demirağ (İstanbul Barosu), Av. Çelik Ahmet Çelik (İstanbul Barosu), Av. Emre Eren (Ankara Barosu), Av. Abdulhalim Eke (Ankara Barosu) 223

24 14- KAMULAŞTIRMA UYGULAMALARI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM KONULU SEMİNERLER BÖLÜM SORUMLULARI: Aşağıda yer alan eğitim seminerleri programlarını gösteren tablolarda, her seminer için Yürütme Kurulu Üyeleri arasından belirlenen sorumluların ve bölümlere göre tespit edilen sorumlu kişilerin isimleri yer almaktadır. KONUSUNUN İŞLENİŞİ AÇISINDAN ALT BAŞLIKLAR 1. İMAR PLANLARI 2. ACELE EL KOYMA FİİLİ EL KOYMA 3. İDARİ BAŞVURU YOLLARI 4. BEDEL ARTIRIMI VE İADE DAVALARI 5. KENTSEL DÖNÜŞÜM VE UYGULAMALARI 6. AİHM KARARLARININ İÇ HUKUKA YANSIYAN HÜKÜMLERİ EĞİTİCİ KADROSU: Prof. Dr. Zehrettin Aslan (İstanbul Ünv. Hukuk Fak.), Prof. Dr. Ethem Saba Özmen (İstanbul Okan Ünv. Hukuk Fak.), Prof. Dr. İlker Çolak (Kocaeli Ünv. Hukuk Fa. Dekanı), Doç. Dr. Turan Şahin (Kırıkkale Ünv. Hukuk Fak.), Av. Melik Derindere (Amasya Barosu Başkanı) * Adli Yargı Bağlamında, Av. Şeref Kısacık (İstanbul Barosu), Av. Ali Rıza İlgezdi (İstanbul Barosu), Av. Merter Karagülle (İstanbul Barosu), Oğuz Özkan (Emekli Yargıç) 224

25 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN MESLEK İÇİ SEMİNERLERİ PROGRAMLARI 225

26 21 EYLÜL MART 2015 TARİHLERİ ARASINDA MESLEK İÇİ SEMİNERLERİ PROGRAMI 21 Eylül 2013 YERİ KONU DÖNEM GRUP 88 MARDİN HMK UYGULAMALARI VE GETİRİLEN YENLİKLER I A Av.Cumhur ARIKAN Doç.Dr.Adnan DEYNEKLİ Doç.Dr.Sema Taşpınar AYVAZ Mustafa ATEŞ 28 Eylül 2013 YERİ KONU DÖNEM GRUP 24 BİLECİK TÜKETİCİ HUKUKU VE 4077 SAYILI YASANIN UYGULANMASI I EK Av.Tamer ŞAHİN Hakim İlhan KARA Av.Oya ŞAHİN MC-CARTHY 226

27 26 Ekim 2013 YERİ KONU DÖNEM GRUP 33 MUŞ (Bitlis- Bingöl) CMK UYGULAMARI (Son Soruşturma ve infaz Hukuku) I A Av.R.Kadri SEPTİOĞLU Av.Turgay DEMİRCİ Av.Naim KARAKAYA 9 Kasım 2013 YERİ KONU DÖNEM GRUP 75 MANİSA İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI VE SON DEĞİŞİKLİKLER I B Av.Recep ADIGÜZEL Av.Talih UYAR 17 Kasım 2013 YERİ KONU DÖNEM GRUP 57 ADIYAMAN TİCARET HUKUKUNDA GETİRİLEN YENİLİKLER I D Av.Fatih Deniz ALAEDDİNOĞLU Prof.Dr.Mehmet BAHTİYAR Yrd.Doç.Dr.Esra HAMAMCIOĞLU Dr.Levent BİÇER 227

28 23 Kasım 2013 YERİ KONU DÖNEM GRUP BATMAN HMK UYGULAMALARI VE GETİRİLEN YENİLİKLER I EK Av.Halit ADVAN Prof.Dr.Adnan DEYNEKLİ Yrd.Doç.Dr.Taylan Özgür KİRAZ Yrd.Doç.Dr.Kudret ASLAN Aralık 2013 YERİ KONU DÖNEM GRUP KAYSERİ (Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Aksaray TİCARET HUKUKUNDA GETİRİLEN YENİLİKLER I A Av.Yusuf AKBAŞ, Prof.Dr.İsmail KAYAR, Doç.Dr.Mehmet Çağlar MANAVGAT, Yrd.Doç.Dr.Aslı GÜRBÜZER, Yrd.Doç. Dr.Burak ADIGÜZEL 106 MARDİN 09 Aralık 2013 ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU I A Av.Cumhur ARIKAN Prof.Dr.Mustafa Ruhan ERDEM Yrd.Doç.Dr.Ali Ersoy KONTACI 66 ŞIRNAK 08 Aralık 2013 ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU I A Av.Cumhur ARIKAN Prof.Dr.Mustafa Ruhan ERDEM Yrd.Doç.Dr.Ali Ersoy KONTACI 64 UŞAK İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU I A Av.Tamer ŞAHİN Prof.Dr.Emin ZEYTİNOĞLU Av.Dr.Murat ÖZVERİ Av.Meryem ÇETİN Hakim İlhan Kara Av.Oya Şahin MCCARTHY 87 ERZİNCAN TÜKETİCİ HUKUKU VE 4077 SAYILI YASANIN UYGULANMASI I A

29 14 Aralık 2013 YERİ KONU DÖNEM GRUP 406 DENİZLİ CMK UYGULAMARI (Son Soruşturma ve infaz Hukuku) I B Av.Ayhan CANDAN Prof.Dr.Feridun YENİSEY Prof.Dr.Ayşe NUHOĞLU Prof.Dr.Asiye Selcen ATAÇ 74 KARAMAN HMK UYGULAMALARI VE GETİRİLEN YENİLİKLER I B Av.Cumhur ARIKAN Prof.Dr.Adnan DEYNEKLİ Prof.Dr.Recep AKCAN Hakim Mustafa SALDIRIM 21 Aralık 2013 YERİ KONU DÖNEM GRUP 70 UŞAK İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI VE SON DEĞİŞİKLİKLER I A Av.Ayhan CANDAN Av.Talih UYAR 229

30 28 Aralık 2013 YERİ KONU DÖNEM GRUP 141 MANİSA BORÇLAR HUKUKU (Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Kira İle ilgili yeni hükümler) I B Av.Recep ADIGÜZEL Prof.Dr.Haluk BURCUOĞLU Mine KAYA Bircan FIRAT 97 ORDU (Giresun ) HMK UYGULAMALARI VE GETİRİLEN YENİLİKLER I B Av.Bülent MARAKLI Doç.Dr.Murat YAVAŞ Dr.Evren KILIÇOĞLU Dr.Nazlı Gönen ÜLKÜ 226 ÇANKIRI CMK UYGULAMALARI (Son Soruşturma ve infaz Hukuku) I EK Av.Rifat ÇULHA Prof.Dr.Feridun YENİSEY Fahrettin DEMİRAĞ Prof.Dr.Ayşe NUHOĞLU 230

31 4 Ocak 2014 YERİ KONU DÖNEM GRUP 107 AKSARAY (Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Kayseri AİLE HUKUKU VE MAL REJİMLERİ (Boşanma ve mal rejimleri, 6284 sayılı ailenin korunması ile ilgili kanun ve uygulanması ve 6100 sayılı kanun) I A Av.Serpil ÖZOK Prof.Dr.Şükran ŞIPKA Ömer Uğur GENÇCAN 107 UŞAK HMK UYGULAMALARI VE GETİRİLEN YENİLİKLER I A Av.Cumhur ARIKAN Prof.Dr.Adnan DEYNEKLİ Mustafa SALDIRIM (Yargıtay 19.Hukuk) 11 Ocak 2014 YERİ KONU DÖNEM GRUP 210 DENİZLİ BORÇLAR HUKUKU (Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Kira İle ilgili yeni hükümler) I B Av.Şeref KISACIK Doç.Dr.Murat İNCEOĞLU Yrd.Doç.Dr.Umut YENİOCAK 110 MANİSA TİCARET HUKUKUNDA GETİRİLEN YENİLİKLER I B Av.Recep ADIGÜZEL Ahmet ÖZGAN (Yargıtay 11.Hukuk Dairesi) Berkant ŞENGEL (Yargıtay 11.Hukuk Dairesi Doç.Dr.Sevilay UZUNALLI Yrd.Doç.Dr.Ali Haydar YILDIRIM 111 ORDU (Giresun ) İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI VE SON DEĞİŞİKLİKLER I B Av.Cumhur ARIKAN Av.Talih UYAR 231

32 18 Ocak 2013 YERİ KONU DÖNEM GRUP 74 UŞAK AİLE HUKUKU VE MAL REJİMLERİ (Boşanma ve mal rejimleri, 6284 sayılı ailenin korunması ile ilgili kanun ve uygulanması ve 6100 sayılı kanun) I A Av.Yusuf AKBAŞ Ömer Uğur GENÇCAN Av.Muazzez YILMAZ 25 Ocak 2014 YERİ KONU DÖNEM GRUP 150 DENİZLİ TİCARET HUKUKUNDA GETİRİLEN YENİLİKLER I B Av.Recep ADIGÜZEL Yrd.Doç.Dr.Özge AYAN Yrd.Doç.Dr.Serkan AYAN 120 MANİSA TÜKETİCİ HUKUKU VE 4077 SAYILI YASANIN UYGULANMASI I B Av.Meryem ÇETİN Hakim İlhan KARA Av.Şükran EROĞLU 67 GİRESUN (Ordu) İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU I B Av.Tamer ŞAHİN Av.Dr.İlter YILMAZ Av.Dr.Banu YILMAZ 232

33 1 Şubat 2014 YERİ KONU DÖNEM GRUP 173 BURSA (Yalova, Bilecik) AİLE HUKUKU VE MAL REJİMLERİ (Boşanma ve mal rejimleri, 6284 sayılı ailenin korunması ile ilgili kanun ve uygulanması ve 6100 sayılı kanun) I C Av.Cumhur ARIKAN Prof.Dr.Şükran ŞIPKA Av.Ayça ÖZDOĞAN 45 EDİRNE (Tekirdağ, Kırklareli) CMK UYGULAMALARI (Son Soruşturma ve infaz Hukuku) I C Av.Fatih Deniz ALAEDDİNOĞLU Prof.Dr.Ayşe NUHOĞLU Av.M.Yılmaz SAĞLAM Yrd.Doç.Dr.Hakan KIZILARSLAN Yrd.Doç.Dr.Selcen ATAÇ 233

34 8 Şubat 2014 YERİ KONU DÖNEM GRUP 155 GAZİANTEP (Kilis, Osmaniye) HMK UYGULAMALARI VE GETİRİLEN YENİLİKLER I D AV.R.Kadri SEPTİOĞLU Mustafa SALDIRIM Mustafa ATEŞ Yrd.Doç.Dr.Taylan Özgür KİRAZ 172 SAKARYA (Kocaeli, Düzce, Bolu) CMK UYGULAMALARI (Son Soruşturma ve infaz Hukuku) I D Av.Rifat ÇULHA Prof.Dr.Ayşe NUHOĞLU Hakim Gülay BERKAY Fahrettin DEMİRAĞ Av.Turgay DEMİRCİ 45 BURDUR ARABULUCULUK I D Av.Ayhan CANDAN Doç.Dr.Çetin ASLAN Dr.İhsan BAŞTÜRK Av.Mustafa KIRMIZI 149 KAHRAMANMARAŞ İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI VE SON DEĞİŞİKLİKLER I D Av.Bülent MARAKLI Av.Talih UYAR 82 MUĞLA KAT MÜLKİYETİ KOOPERATİFLERİ Av.Şeref KISACIK Prof.Dr.Ethem Saba ÖZMEN 234

35 15 Şubat 2014 YERİ KONU DÖNEM GRUP 70 BATMAN (Diyarbakır, Siirt) TİCARET HUKUKUNDA GETİRİLEN YENİLİKLER I C Av.Cumhur ARIKAN Prof.Dr.Fatih BİLGİLİ Yrd.Doç.Dr.Özge AYAN Yrd.Doç.Dr.Serkan AYAN 62 ISPARTA TÜKETİCİ HUKUKU VE 4077 SAYILI YASANIN UYGULANMASI I D Av.Meryem ÇETİN Hakim İlhan KARA Av.Şükran EROĞLU 22 Şubat 2014 YERİ KONU DÖNEM GRUP 94 GAZİANTEP (Kilis, Osmaniye) TİCARET HUKUKUNDA GETİRİLEN YENİLİKLER I D Av.Cumhur ARIKAN Yrd.Doç.Dr.Özge AYAN Yrd.Doç.Dr.Serkan AYAN 57 BURDUR İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI VE SON DEĞİŞİKLİKLER I D Av.R.Kadri SEPTİOĞLU Av.Talih UYAR 90 KAHRAMANMARAŞ ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU I D Av.Halit ADVAN Prof.Dr.Korkut KANADOĞLU Yrd.Doç.Dr.Burak ÇELİK 235

36 1 Mart 2014 YERİ KONU DÖNEM GRUP 179 BURSA (Yalova, Bilecik) CMK UYGULAMALARI (Son Soruşturma ve infaz Hukuku) I C Av.Fatih Deniz ALAEDDİNOĞLU Doç.Dr.Çetin ASLAN Yrd.Doç.Dr.Hakan KIZILARSLAN Av.Türker TOK 106 EDİRNE (Tekirdağ, Kırklareli) AİLE HUKUKU VE MAL REJİMLERİ (Boşanma ve mal rejimleri, 6284 sayılı ailenin korunması ile ilgili kanun ve uygulanması ve 6100 sayılı kanun) I C Av.Tamer ŞAHİN Ömer Uğur GENÇCAN Prof.Dr.Şükran ŞIPKA 150 SAMSUN (Sinop, Amasya) İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU I C Av.Alpay SUNGURTEKİN Prof.Dr.Emin ZEYTİNOĞLU Hakim Ali YİĞİN Av.Abdi PESOK 66 BATMAN (Diyarbakır, Siirt) BORÇLAR HUKUKU (Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Kira İle ilgili yeni hükümler) I C Av.Şeref KISACIK Yrd.Doç.Dr.Umut YENİOCAK Yrd.Doç.Dr.Selin SERT 76 GİRESUN CMK UYGULAMALARI (Son Soruşturma ve infaz Hukuku) I B Av.Rifat ÇULHA Prof.Dr.Feridun YENİSEY Prof.Dr.Ayşe NUHOĞLU Fahrettin DEMİRAĞ 236

37 8 Mart 2014 YERİ KONU DÖNEM GRUP 126 GAZİANTEP (Kilis, Osmaniye) CMK UYGULAMALARI (Son Soruşturma ve infaz Hukuku) I D Av.Meryem ÇETİN Doç.Dr.Ali Kemal YILDIZ Fahrettin DEMİRAĞ Av.Turgay DEMİRCİ 90 SAKARYA (Kocaeli, Düzce, Bolu) BORÇLAR HUKUKU (Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Kira İle ilgili yeni hükümler) I D Av.Recep ADIGÜZEL Hakim Bircan FIRAT Hakim Fatih CAN Yrd.Doç.Dr.Umut YENİOCAK Yrd.Doç.Dr.Turan ŞAHİN 59 BURDUR HMK UYGULAMALARI VE GETİRİLEN YENİLİKLER I D Av.Halit ADVAN Yrd.Doç.Dr.Taylan Özgür KİRAZ Yrd.Doç.Dr.Kudret ASLAN 237

38 15 Mart 2014 YERİ KONU DÖNEM GRUP 186 BURSA (Yalova, Bilecik) İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI VE SON DEĞİŞİKLİKLER I C Av.Meryem ÇETİN Av.Talih UYAR 96 EDİRNE (Tekirdağ, Kırklareli) BORÇLAR HUKUKU (Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Kira İle ilgili yeni hükümler) I C Av.Cumhur ARIKAN Yrd.Doç.Dr.Umut YENİOCAK Yrd.Doç.Dr.Turan ŞAHİN 56 AMASYA (Sinop, Samsun) TİCARET HUKUKUNDA GETİRİLEN YENİLİKLER I C Av.Tamer ŞAHİN Prof.Dr.Aynur YONGALIK Yrd.Doç.Dr.Hülya COŞTAN Yrd.Doç.Dr.Aslı Elif GÜRBÜZ USLUEL 84 ISPARTA AİLE HUKUKU VE MAL REJİMLERİ (Boşanma ve mal rejimleri, 6284 sayılı ailenin korunması ile ilgili kanun ve uygulanması ve 6100 sayılı kanun) I D Av.Fatih Deniz ALAEDDİNOĞLU Yargıtay Üyesi Ömer Uğur GENÇCAN 238

39 22 Mart 2014 YERİ KONU DÖNEM GRUP 139 GAZİANTEP (Kilis, Osmaniye) ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU I D Av.Ayhan CANDAN Yrd.Doç.Dr.Ali Ersoy KONTACI Yrd.Doç.Dr.Fahri Gökçen TANER 73 KAHRAMANMARAŞ CMK UYGULAMALARI (Son Soruşturma ve infaz Hukuku) I D Av.Serpil ÖZOK Yrd.Doç.Dr.Hakan KIZILARSLAN Av.Dr.Mehmet Savaş ÖZDAĞ Av.Yılmaz SAĞLAM 119 KOCAELİ AİLE HUKUKU VE MAL REJİMLERİ (Boşanma ve mal rejimleri, 6284 sayılı ailenin korunması ile ilgili kanun ve uygulanması ve 6100 sayılı kanun) Av.Cumhur ARIKAN Ömer Uğur GENÇCAN (Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Üyesi) 134 MANİSA İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Av.R.Kadri SEPTİOĞLU Seracettin GÖKTAŞ Prof.Dr.Muhammed Fatih UŞAN 42 MUŞ HMK UYGULAMALARI VE GETİRİLEN YENİLİKLER Av.Recep ADIGÜZEL Prof.Dr.Sema TAŞPINAR AYVAZ Yrd.Doç.Dr.Kudret ASLAN 140 ÇANAKKALE İCRA İFLAS HUKUKU I F Av.Rifat ÇULHA Av.Talih UYAR 239

40 29 Mart 2014 YERİ KONU DÖNEM GRUP KONYA 121 TAZMİNAT HUKUKU (Aktüerya Hesabı, Maddi Manevi Tazminat, Cismani Zararlar) I E ANTALYA İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU I E Av.Bülent MARAKLI Av.Abdullatif İsmet DEMİRAĞ Çelik Ahmet ÇELİK Av.Cumhur ARIKAN Av.Abdi PESOK Prof.Dr.Emin ZEYTİNOĞLU Hakim Ali YİĞİN 240

41 12 Nisan 2014 YERİ KONU DÖNEM GRUP 70 BALIKESİR TİCARET HUKUKU VE TİCARET KONUSUNDA GETİRİLEN YENİLİKLER I F Av.Tamer ŞAHİN Prof.Dr.Aynur YONGALIK Yrd.Doç.Dr.Hülya COŞTAN 135 ÇANAKKALE TÜKETİCİ HUKUKU VE 4077 SAYILI YASANIN UYGULANMASI I F Av.Halit ADVAN Hakim İlhan KARA Av.Şükran EROĞLU 422 AYDIN CMK UYGULAMALARI (Son Soruşturma ve infaz Hukuku) I F Av.Rifat ÇULHA Prof.Dr.Feridun YENİSEY Prof.Dr.Ayşe NUHOĞLU Fahrettin DEMİRAĞ 27 MUŞ (Bitlis- Bingöl) İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI VE SON DEĞİŞİKLİKLER I A Av.Ayhan CANDAN Av.Talih UYAR 54 ERZİNCAN İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU I A Av.Bülent MARAKLI Av.Dr.İlter YILMAZ Av.Dr.Banu YILMAZ 79 KARAMAN AİLE HUKUKU VE MAL REJİMLERİ (Boşanma ve mal rejimleri, 6284 sayılı ailenin korunması ile ilgili kanun ve uygulanması ve 6100 sayılı kanun) I B A.Serpil ÖZOK Ömer Uğur GENÇCAN (Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Üyesi) 241

42 19 Nisan 2014 YERİ KONU DÖNEM GRUP 61 ZONGULDAK (Karabük, Bartın, Kastamonu; Çankırı) CMK UYGULAMALARI (Son Soruşturma ve infaz Hukuku) I E Av.Ayhan CANDAN Fahrettin DEMİRAĞ Doç.Dr. Ali Kemal YILDIZ Av.Turgay DEMİRCİ 81 TRABZON BORÇLAR HUKUKU (Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Kira İle ilgili yeni hükümler) I E Av.Şeref KISACIK Prof.Dr.Arif KOCAMAN Prof.Dr.Nuri ERİŞKİN Yrd.Doç.Dr.Turan ŞAHİN 195 ANTALYA AİLE HUKUKU VE MAL REJİMLERİ (Boşanma ve mal rejimleri, 6284 sayılı ailenin korunması ile ilgili kanun ve uygulanması ve 6100 sayılı kanun) I E Av.Serpil ÖZOK Prof.Dr.Şükran ŞIPKA Ömer Uğur GENÇCAN 66 MARDİN CMK UYGULAMALARI (Son Soruşturma ve infaz Hukuku) I A Av.Meryem ÇETİN Doç.Dr.Çetin ARSLAN Başsavcı İhsan BAŞTÜRK 180 DENİZLİ ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Av.Bülent MARAKLI Yrd.Doç.Dr.Ali Ersoy KONTACI Yard.Doç.Dr.Gökçen TANER 133 EDİRNE İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI VE SON DEĞİŞİKLİKLER Av.Rifat ÇULHA Av.Talih UYAR 242

43 20 Nisan 2014 YERİ KONU DÖNEM GRUP 54 ŞIRNAK CMK UYGULAMALARI (Son Soruşturma ve infaz Hukuku) I A Av.Meryem ÇETİN Doç.Dr.Çetin ARSLAN Başsavcı İhsan BAŞTÜRK 26 Nisan 2014 YERİ KONU DÖNEM GRUP 68 BALIKESİR BİLİŞİM HUKUKU VE BİLİŞİM SUÇLARI I F Av.Şeref KISACIK Doç.Dr.Çetin ARSLAN Yrd.Doç.Dr.Hakan KIZILARSLAN 88 MUĞLA İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI VE SON DEĞİŞİKLİKLER I F Av.Meryem ÇETİN Av.Talih UYAR 170 AYDIN TRAFİK KAZALARINDA SİGORTA VE TAZMİNAT I F Av.Cumhur ARIKAN Av.Emre EREN Av.Abdulhalim EKE 53 ISPARTA BORÇLAR HUKUKU (Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Kira İle ilgili yeni hükümler) Yrd.Doç.Dr.Turan ŞAHİN Yrd.Doç.Dr.Özge AYAN Yrd.Doç.Dr.Serkan AYAN 96 KASTAMONU TAZMİNAT HUKUKU Av.Halit ADVAN Av.Abdullatif İsmet DEMİRAĞ Çelik Ahmet ÇELİK 243

44 3 Mayıs 2014 YERİ KONU DÖNEM GRUP 131 ADANA (Mersin) İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU I E Av.Bülent MARAKLI Doç.Dr.Zeki OKUR Av.Mahmut BEYLEM Yard.Doç.Dr.Ercüment ÖZKARACA 71 ZONGULDAK (Karabük, Bartın, Kastamonu; Çankırı) HMK UYGULAMALARI VE GETİRİLEN YENİLİKLER I E Av.Meryem ÇETİN Prof.Dr.Sema TAŞPINAR AYVAZ Doç.Dr.İbrahim AŞIK 128 TRABZON CEZA VE CEZA USUL HUKUKU I E Av.Şeref KISACIK Yrd.Doç.Dr.Asiye Selcen ATAÇ Av.Turgay DEMİRCİ AV.Naim KARAKAYA 103 ANTALYA ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU I E Av.Fatih Deniz ALAEDDİNOĞLU Yard.Doç.Dr.Didem YILMAZ Dr.Serkan KÖYBAŞI 244

45 10 Mayıs 2014 YERİ KONU DÖNEM GRUP 132 ÇANAKKALE BORÇLAR HUKUKU (Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Kira İle ilgili yeni hükümler) I F Av.Serpil ÖZOK Prof.Dr.Haluk BURCUOĞLU 62 ARTVİN HMK UYGULAMALARI VE GETİRİLEN YENİLİKLER I B Av.Ayhan CANDAN Dr.Mustafa SALDIRIM Yrd.Doç.Dr.Aziz Serkan ARSLAN 17 Mayıs 2014 YERİ KONU DÖNEM GRUP 139 KONYA ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU I E Av.R.Kadri SEPTİOĞLU Yrd.Doç.Dr.Ali Ersoy KONTACI 90 TRABZON TİCARET HUKUKUNDA GETİRİLEN YENİLİKLER I E Av.Alipay SUNGURTEKİN Yard.Doç.Dr.Serkan AYAN Yard.Doç.Dr.Özge AYAN 208 ANTALYA İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI VE SON DEĞİŞİKLİKLER I E Av.Recep ADIGÜZEL Av.Talih UYAR 32 ARTVİN AİLE HUKUKU VE MAL REJİMLERİ (Boşanma ve mal rejimleri, 6284 sayılı ailenin korunması ile ilgili kanun ve uygulanması ve 6100 sayılı kanun) I B Av.Cumhur ARIKAN Ömer Uğur GENÇCAN (Yargıtay 2.Hukuk Dairesi) 245

46 24 Mayıs 2014 YERİ KONU DÖNEM GRUP 88 MUĞLA BORÇLAR HUKUKU (Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Kira İle ilgili yeni hükümler) I F Av.Şeref KISACIK Doç.Dr.Ebru CEYLAN Yard.Doç.Dr.Umut YENİOCAK Yard.Doç.Dr.Turan ŞAHİN 34 ARTVİN CMK UYGULAMALARI (Son Soruşturma ve infaz Hukuku) I B Av.Fatih Deniz ALAEDDİNOĞLU Av.Turgay DEMİRCİ AV.Türker TOK 74 EDİRNE AİLE HUKUKU VE MAL REJİMLERİ (Boşanma ve mal rejimleri, 6284 sayılı ailenin korunması ile ilgili kanun ve uygulanması ve 6100 sayılı kanun) Av.Rifat ÇULHA Ömer Uğur GENÇCAN deprem olduğu için liste yok BALIKESİR VERGİ HUKUKUNDAN DOĞAN İHTİLAF- LAR Av.Rüstem Kadri SEPTİOĞLU Av.Zuhal BEREKET BAŞ Av.Sinem GÜNEŞOL Av.Serkan AĞAR deprem olduğu için liste yok ÇANAKKALE TİCARET HUKUKUNDA GETİRİLEN YENİLİKLER I F Av.Cumhur ARIKAN Prof.Dr.Mehmet BAHTİYAR Yard.Doç.Dr.Esra HAMAMCIOĞLU 246

47 31 Mayıs 2014 YERİ KONU DÖNEM GRUP 87 VAN (Hakkari) TİCARET HUKUKUNDA GETİRİLEN YENİLİKLER I G Av.Cumhur ARIKAN Prof.Dr.Aynur YONGALIK Yard.Doç.Dr.Hülya COŞTAN 51 KIRKLARELİ HMK UYGULAMALARI VE GETİRİLEN YENİLİKLER Av.Recep ADIGÜZEL Ömer Uğur GENÇCAN 85 ÇORUM (Yozgat, Kırıkkale) ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU I G Av.Ayhan CANDAN Yard.Doç.Dr.Ali Ersoy KONTACI 7 Haziran 2014 YERİ KONU DÖNEM GRUP 128 MALATYA (Elazığ) HMK UYGULAMALARI VE GETİRİLEN YENİLİKLER I H Av.Recep ADIGÜZEL Ömer Uğur GENÇCAN 65 KARS (Iğdır) CMK UYGULAMALARI (Son Soruşturma ve infaz Hukuku) I H Av.Fatih Deniz ALAEDDİNOĞLU Av.Türker TOK AV.M.Savaş ÖZDAĞ 44 ARTVİN İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI VE SON DEĞİŞİKLİKLER I B Av.Halit ADVAN Av.Talih UYAR 76 ERZİNCAN CMK UYGULAMALARI (Son Soruşturma ve infaz Hukuku) Av.Yusuf AKBAŞ Doç.Dr.Ali Kemal YILDIZ Av.Turgay DEMİRCİ 110 KONYA KAMULAŞTURMA HUKUKU (Kentsel Dönüşüm) Av.Şeref KISACIK Prof.Dr.Ethem Saba ÖZMEN Av.Ali Rıza İLGEZDİ 247

48 14 Haziran 2014 YERİ KONU DÖNEM GRUP 77 VAN (Hakkari) İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI VE SON DEĞİŞİKLİKLER I G Av.Bülent MARAKLI Av.Talih UYAR 53 ERZURUM (Gümüşhane-Bayburt) TİCARET HUKUKUNDA GETİRİLEN YENİLİKLER I G Av.Yusuf AKBAŞ Yard.Doç.Dr. Özge AYAN Yard.Doç.Dr.Serkan AYAN 28 Haziran 2014 YERİ KONU DÖNEM GRUP 69 ÇORUM (Yozgat, Kırıkkale) İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI VE SON DEĞİŞİKLİKLER I G Av.Ayhan CANDAN Av.Talih UYAR 35 AĞRI ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Av.R.Kadri SEPTİOĞLU Yard.Doç.Dr.Ali Ersoy KONTACI Yard.Doç.Dr.Gökçen TANER 248

49 5 Temmuz 2014 YERİ KONU DÖNEM GRUP 71 KARS (Iğdır) AİLE HUKUKU VE MAL REJİMLERİ (Boşanma ve mal rejimleri, 6284 sayılı ailenin korunması ile ilgili kanun ve uygulanması ve 6100 sayılı kanun) I H Av.Serpil ÖZOK Prof.Dr.Şükran ŞIPKA Ömer Uğur GENÇCAN (Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Üyesi) 19 Temmuz 2014 YERİ KONU DÖNEM GRUP 53 KARS (Iğdır) HMK UYGULAMALARI VE GETİRİLEN YENİLİKLER I H Av.Meryem ÇETİN Ömer Uğur GENÇCAN (Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Üyesi) YERİ KONU DÖNEM GRUP 83 ERZİNCAN TİCARET HUKUKUNDA GETİRİLEN YENİLİKLER I EK Av.Cumhur ARIKAN Berkant ŞENGEL (Yargıty 11.Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi Prof.Dr.Mehmet BAHTİYAR Yard.Doç.Dr.Esra HAMAMCIOĞLU Yard.Doç.Dr.Levent BİÇER 249

50 8 Kasım 2014 YERİ KONU DÖNEM GRUP 30 ERZURUM CMK UYGULAMALARI (Son Soruşturma ve infaz Hukuku) I EK Av.Serpil ÖZOK Yard.Doç.Dr.Hakan KIZILARSLAN Av.Savaş ÖZDAĞ 95 SAMSUN ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU I EK Av.Alpay SUNGURTEKİN Prof.Dr.Osman DOĞRU Yard.Doç.Dr.Ali Ersoy KONTACI 197 ADANA BORÇLAR HUKUKU (Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Kira İle ilgili yeni hükümler) I EK Av.Halit ADVAN Prof.Dr.Arif KOCAMAN Prof.Dr.Nuri ERİŞKİN 141 ÇANAKKALE HMK UYGULAMALARI VE GETİRİLEN YENİLİKLER EK Av.Ayhan CANDAN Prof.Dr. Adnan DEYNEKLİ Yard.Doç.Dr.Aziz Serkan ARSLAN 6 Aralık 2014 YERİ KONU DÖNEM GRUP 107 MALATYA ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU I EK Av.R.Kadri SEPTİOĞLU Yard.Doç.Dr.Ali Ersoy KONTACI Yrd.Doç.Dr.Gökçen TANER 250

51 13 Aralık 2014 YERİ KONU DÖNEM GRUP 209 ISPARTA CMK UYGULAMALARI (Son Soruşturma ve infaz Hukuku) I EK Av.Rifat ÇULHA Fahrettin DEMİRAĞ Prof.Dr.Ayşe NUHOĞLU Prof.Dr.Feridun YENİSEY 27 Aralık 2014 YERİ KONU DÖNEM GRUP 154 BURSA KAMULAŞTIRMA HUKUKU (Kentsel Dönüşüm) I EK Av.Şeref KISACIK Prof.Dr.Ethem Saba ÖZMEN Av.Ali Rıza İLGEZDİ 251

İÇİNDEKİLER. Ayda bir yayımlanır. Yıl: 7 Sayı: 101 Yayın Türü: Yerel Süreli. Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Ayda bir yayımlanır. Yıl: 7 Sayı: 101 Yayın Türü: Yerel Süreli. Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr. Ayda bir yayımlanır. Yıl: 7 Sayı: 101 Yayın Türü: Yerel Süreli Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Av. Hüseyin ÖZBEK Yayından Sorumlu Yönetim

Detaylı

barobirlik SEÇİM GÜVENLİĞİ İÇİN BÜYÜK GÜÇ BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Sayı: 16 Mayıs 2015

barobirlik SEÇİM GÜVENLİĞİ İÇİN BÜYÜK GÜÇ BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Sayı: 16 Mayıs 2015 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Sayı: 16 Mayıs 2015 SEÇİM GÜVENLİĞİ İÇİN BÜYÜK GÜÇ BİRLİĞİ HABERLER TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 33. OLAĞAN GENEL KURULU VAN DA YAPILDI Ağırlıklı olarak mali konuların değerlendirildiği

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 32. OLAĞAN GENEL KURULU YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU Cilt: I 32. OLAĞAN GENEL KURULU 25-26 MAYIS 2013 ANKARA Türkiye Barolar Birliği Yayınları: 229 Türkiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ayda bir yayımlanır. Yıl: 7 Sayı: 102 Yayın Türü: Yerel Süreli. Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Ayda bir yayımlanır. Yıl: 7 Sayı: 102 Yayın Türü: Yerel Süreli. Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr. Ayda bir yayımlanır. Yıl: 7 Sayı: 102 Yayın Türü: Yerel Süreli Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Av. Hüseyin ÖZBEK Yayından Sorumlu Yönetim

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I Prof. Dr. Halûk N. NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER Gözden Geçirilmiş 11. Bası II Yayın No : 2643 Hukuk Dizisi : 1287 11. Baskı - Şubat 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU Kitaplar Serisi: 25 ANKARA Mart 2010 1 Copyright, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası. Bu kitap bir telif eseridir. Tüm hakları saklıdır. Önceden yazılı

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 2012 FAALİYET RAPORU Ocak 2013 HSYK Strateji Geliştirme Bürosu Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2012 Faaliyet Raporu Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2012 Faaliyet

Detaylı

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU Ocak 2012 HSYK Strateji Geliştirme Bürosu YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU 24-25 Aralık 2010 Erzurum, Kahramanmaraş, Midyat, Van 30-31 Aralık

Detaylı

Haber Bülteni. Tarımsal Öğretimin 168. Yılı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

Haber Bülteni. Tarımsal Öğretimin 168. Yılı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Özel Sayı Ocak 2014 Haber Bülteni TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Tarımsal Öğretimin 168. Yılı TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası nca (ZMO), Tarımsal Öğretimin Başlangıcının 168 inci Yıldönümü nedeniyle düzenlenen

Detaylı

2.3) Zaruret bulunması halinde bir hukuk dairesi, iki ihtisas alanı altında yer alabilir.

2.3) Zaruret bulunması halinde bir hukuk dairesi, iki ihtisas alanı altında yer alabilir. YARGITAY HUKUK DAİRELERİ İŞBÖLÜMÜ A) İŞBÖLÜMÜ GENEL ESAS VE İLKELERİ 1) Yargıtay Hukuk Daireleri arasında işbölümü, temyiz incelemesinin sonuçlandırılmasında zaman kayıplarını önlemek, uzmanlaşmayı, akademik

Detaylı

Değerli Akademisyenler

Değerli Akademisyenler Değerli Akademisyenler Merhaba, 1984 te başladığımız yayın hayatımızda 30. yılımızı geride bıraktık. Bu süre zarfında binlerce kitap yayınladık, öğrencilerin ve akademisyenlerin çalışma masalarına, kütüphanelerine

Detaylı

HUKUK DAİRELERİ 2011'den Devir 2012'de Gelen İş 2012'de Çıkan İş 2013'e Devir

HUKUK DAİRELERİ 2011'den Devir 2012'de Gelen İş 2012'de Çıkan İş 2013'e Devir Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 21.01.2013 tarih ve 1 sayılı Kararı Yargıtay Kanununun 14. maddesi gereğince toplanan Kurulumuzca: 14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

Editörden YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

Editörden YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Editörden TEKSTİL İŞVEREN 385 - Mayıs 2012 Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası Adına İmtiyaz Sahibi HALİT NARİN Sorumlu Yazı İşleri Müdürü AV. BAŞAR AY Yayın Danışma Kurulu SEVİL BURSA TUĞRUL

Detaylı

2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU

2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 Çalışma Raporu 2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU 44. Dönem Olağan Genel Kurulu 8-9 Mart 2014 Ankara 1 TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ISBN- 978-605-01-0591-9 HAZIRLAYAN TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ayda bir yayımlanır. Yıl: 7 Sayı: 99 Yayın Türü: Yerel Süreli. Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Ayda bir yayımlanır. Yıl: 7 Sayı: 99 Yayın Türü: Yerel Süreli. Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr. Ayda bir yayımlanır. Yıl: 7 Sayı: 99 Yayın Türü: Yerel Süreli Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Av. Hüseyin ÖZBEK Yayından Sorumlu Yönetim

Detaylı

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI'NA Av. Doç. Dr. ÜMİT KOCASAKAL YENİDEN SEÇİLDİ

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI'NA Av. Doç. Dr. ÜMİT KOCASAKAL YENİDEN SEÇİLDİ Baro Ekim 2012 1»» Dünyada en fazla üyeye sahip İstanbul Barosu nun Olağan Genel Kurul u 13 14 Ekim 2012 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezinde (Sütlüce) yapıldı.»» Meslektaşlarımızın Kongre Merkezine kolaylıkla

Detaylı

AVUKAT TÜKETİCİ BULUŞMASI

AVUKAT TÜKETİCİ BULUŞMASI 6Etkinlikler AVUKAT TÜKETİCİ BULUŞMASI 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla Ankara Barosu avukatları, Ankamall, Armada, Acity, Gordion alışveriş merkezleri ile Ankara Adliye Sarayı ve Yenimahalle

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF HUKUK BAŞLANGICI Bu derste, hukuk fakültelerine yeni başlayan öğrencilere, hukuk hakkında genel bilgiler verilmesi; dört yıl boyunca öğrenecekleri konuların, görecekleri derslerin

Detaylı

İZMİR 2. ULUSLARARASI BİLİŞİM HUKUKU KURULTAYI. 17-19 Kasım 2011 BİLDİRİLER KİTABI

İZMİR 2. ULUSLARARASI BİLİŞİM HUKUKU KURULTAYI. 17-19 Kasım 2011 BİLDİRİLER KİTABI İZMİR 2. ULUSLARARASI BİLİŞİM HUKUKU KURULTAYI 17-19 Kasım 2011 BİLDİRİLER KİTABI Editörler Prof. Dr. Tekin MEMİŞ Doç. Dr. Ahmet KOLTUKSUZ Yrd. Doç. Dr. Mine AKKAN Ö N S Ö Z Fuarlar ve kongreler kenti

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU 31. OLAĞAN GENEL KURULU 7-8 MAYIS 2011 ADANA Türkiye Barolar Birliği Yayınları: 196 Türkiye Barolar

Detaylı

HUKUK DERGÝSÝ HAKEMLİ DERGİ YIL: 3 SAYI: 35 / KASIM 2012. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Hukuk Haberleri

HUKUK DERGÝSÝ HAKEMLİ DERGİ YIL: 3 SAYI: 35 / KASIM 2012. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Hukuk Haberleri HUKUK DERGÝSÝ HAKEMLİ DERGİ YIL: 3 SAYI: 35 / KASIM 2012 Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Hukuk Haberleri YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ LEGES HUKUK DERGİSİ HAKEMLİ DERGİ Leges Yazılım

Detaylı

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD LEGAL Hukuk Dergisi KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ MAKALELER, GÜNCEL MEVZUAT, RESMÎ GAZETE ÖZETLERİ, ÖNEMLİ BİLGİLER LEGAL LEGAL Hukuk Dergisi

Detaylı

İZMİR BAROSU DERGİSİ

İZMİR BAROSU DERGİSİ İZMİR BAROSU DERGİSİ Yıl: 79 Mayıs 2014 Sayı: 2 Dört ayda bir yayımlanır ISSN 1305-757X HAKEMLİ BİR DERGİDİR SAHİBİ İzmir Barosu Adına Başkan Av. Ercan DEMİR YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Av. Anıl GÜLER YAYIN KURULU

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16 22 Ocak 2007 Yayımlandığı Tarih 23 Ocak 2007 Sayı 325 İÇİNDEKİLER - Türkiye

Detaylı

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD LEGAL Hukuk Dergisi KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ MAKALELER, GÜNCEL MEVZUAT, RESMÎ GAZETE ÖZETLERİ, ÖNEMLİ BİLGİLER LEGAL LEGAL Hukuk Dergisi

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası EMO 40. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası EMO 40. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 1 9 5 4 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası EMO 40. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU Nisan 2006 - Nisan 2008 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 1954 EMO 40. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU "ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI" Yayıma Hazarlayan:

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI. Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü. Yerel. Kalkınma Ajansları 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI. Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü. Yerel. Kalkınma Ajansları 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu Yerel Desenler T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Kalkınma Ajansları 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 15-29 Şubat 2012 Yayımlandığı Tarih 29 Şubat 2012 Sayı 2012-4 İÇİNDEKİLER - - - Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 14-20 Ekim 2008 Yayımlandığı Tarih 21 Ekim 2008 Sayı 385 İÇİNDEKİLER - Turizmi

Detaylı