T.C. MARMARAEREĞLİSİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA HİZMET STANDARDI OLAN BİRİMLER SAYI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MARMARAEREĞLİSİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA HİZMET STANDARDI OLAN BİRİMLER SAYI"

Transkript

1 T.C. HİZMET STNDRTLRI SIR HİZMET STNDRDI OLN BİRİMLER SYI Denklik İş ve İşlemleri Bölümü 2 2 Destek Hizmetleri Bölümü 6 3 Hayat Boyu Öğrenme Bölümü 25 4 Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü 5 Orta Öğretim Bölümü 6 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bölümü 7 Temel Eğitim Bölümü 8 Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Bölümü 3

2 DENKLİK İŞ VE İŞLEMLERİ BÖLÜMÜ STNDRTLRI SIR 2 DI Yüksek Lisans, Doktora, raştırma ve Yabancı Dil Öğrenimi İçin Yurt Dışına Gidecek Resmi Burslu Öğrencilerin Başvurularının lınması İl Milli Eğitime gönderilmesi Uluslararası Öğrenci Değişim Programı Yapan Kurumlara Yönlendirme Yapılması - Elektronik başvuru formu (3 nüsha) 2- Diploma aslı görülerek alınacak fotokopisi (3 nüsha) 3- Transkript (3 nüsha) 4- Tavsiye mektubu (3 nüsha) 5- Yabancı Dil Sertifikası aslı görülerek alınacak fotokopisi (3 nüsha) 6- Vesikalık fotoğraf (3 adet) TMMLNM SÜRESİ 25 GÜN 2 Y İlk Müracat Yeri : Denklik İş ve İşlemleri Bölümü İkinci Müracat Yeri : Denklik İş ve İşlemleri Bölümü İsim : Mehmet ERGEN İsim : İrfan DUMN Unvan : Şube Müdürü Unvan : V.H.K.İ

3 HİZMETİ DI Mal Malzeme ve Hizmet lımları ile Yapım İşlerine İlişkin İhalelerin Yapılması DESTEK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ STNDRTLRI - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi 2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 3- Standart forma uygun teklif mektubu 4- Standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar 5- İhaleleri uygulama yönetmeliklerinde düzenlenen yeterlik belgeleri 6- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imzabeyannamesi 7- İsteklinin ortak girişim olması halinde, standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi lt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listelenmesi 8- Standart forma uygun iş deneyim belgesi TMMLNM SÜRESİ 3 Y İlk Müracat Yeri : Destek Hizmetleri Bölümü İkinci Müracat Yeri : Destek Hizmetleri Bölümü İsim : Mehmet ERGEN İsim : Fidan BÜYÜKYDIN Unvan : Şube Müdürü Unvan : Memur

4 2 DI Okul Kütüphaneleri İçin Eğitim racı Satın lınması DESTEK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ STNDRTLRI TMMLNM SÜRESİ 2- İki adet satın alınacak eser 3- Teklif mektubu 4- Eserin yayımlanma hakkının kendisine ait olduğuna dair belge 5 GÜN 3 karyakıt lım İhalesinin Yapılması - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi 2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 3- Standart forma uygun teklif mektubu 4- Standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar 5- İhaleleri uygulama yönetmeliklerinde düzenlenen yeterlik belgeleri 6- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi 7- İsteklinin ortak girişim olması halinde, standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi 8- lt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi 9- Standart forma uygun iş deneyim belgesi 0- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan alınmış lisans belgesi - Bayilik belgesi İlk Müracat Yeri : Destek Hizmetleri Bölümü İkinci Müracat Yeri : Destek Hizmetleri Bölümü İsim : Mehmet ERGEN İsim : Fidan BÜYÜKYDIN Unvan :Şube Müdürü Unvan : Memur dres :Marmaraereğlisi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü dres :Marmaraereğlisi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 Y

5 4 DI Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme İle Menkul Mal, Gayri Maddi Hak lımlara it İşlemleri ve Menkul Mal İle Gayrimenkul Bakım ve Onarımların Yapılması DESTEK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ STNDRTLRI Şahsen verilen veya faks/e-posta yoluyla gönderilen fiyat teklifi mektubu TMMLNM SÜRESİ 3 Y İlk Müracat Yeri : Destek Hizmetleri Bölümü İkinci Müracat Yeri : Destek Hizmetleri Bölümü İsim : Mehmet ERGEN İsim : Fidan BÜYÜKYDIN Unvan : Şube Müdürü Unvan : Memur

6 5 DI karyakıt lım İhalesinin Yapılması DESTEK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ STNDRTLRI - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi 2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 3- Şekli ve içeriği ihale şartnamesinde belirlenen teklif mektubu 4- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen bankalardan alınan geçici teminat mektubu veya nakit olarak saymanlık veya idare hesaplarına yatırıldığına dair alındı makbuzu 5- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 6- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi 7- İsteklinin, 505 sayılı Petrol Kanunu ve ilgili mevzuatına göre düzenlenen İstasyonlu Bayi Lisansı veya Dağıtım Lisansı belgesi 8- İstekli aynı taşıt tanıma sistemine dahil olan yurt içindeki bayilerin isim ve adreslerini ayrı ayrı gösteren liste T:İş ortaklığı olması halinde her bir ortak için, 2 ve 7 nci maddelerde yer alan belgeler ayrı ayrı sunulur. TMMLNM SÜRESİ 6 Y İlk Müracat Yeri : Destek Hizmetleri Bölümü İkinci Müracat Yeri : Destek Hizmetleri Bölümü İsim : Mehmet ERGEN İsim : Fidan BÜYÜKYDIN Mustafa ERDEN Unvan : Şube Müdürü Unvan : Memur

7 6 DI İş Bitirme Belgesinin Verilmesi Dilekçe DESTEK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ STNDRTLRI TMMLNM SÜRESİ 20 GÜN İlk Müracat Yeri : Destek Hizmetleri Bölümü İkinci Müracat Yeri : Destek Hizmetleri Bölümü İsim : Mehmet ERGEN İsim : Fidan BÜYÜKYDIN Mustafa ERDEN Unvan : Şube Müdürü Unvan : Memur

8 DI HYT BOYU ÖĞRENME BÖLÜMÜ STNDRTLRI TMMLNM SÜRESİ çık Öğretim Okulu Diploması Verilmesi - Kimlik belgesi ibrazı 2- Kendisi değilse vekâletnamesi çık İlköğretim Okulu Öğrenim Belgesi (Transkript/Tasdikna me) Verilmesi çık İlköretim Okulu Öğrenim Belgesinin Kaybedenlere Mahsus Belge Verilmesi çık İlköğretim Okulu Öğrenci Belgesi Verilmesi Yurt Dışına Gideceklerin Öğrenim Belgelerinin Teyit Edilmesi 2- Kimlik belgesi ibrazı 2- Kimlik belgesi ibrazı 2 Kimlik belgesi ibrazı - Diploma/tasdikname/öğrenim belgesinin aslı 5 DKİK İlk Müracat Yeri : Hayat Boyu Öğrenme Bölümü İkinci Müracat Yeri : Hayat Boyu Öğrenme Bölümü İsim : Mehmet ERGEN İsim : Ersoy TEMUR Unvan : Şube Müdürü Unvan : Şef

9 2 DI çık Öğretim Lisesi Diploma Örneği çık Öğretim Lisesi Geçici Mezuniyet Belgesi Verilmesi HYT BOYU ÖĞRENME BÖLÜMÜ STNDRTLRI TMMLNM SÜRESİ - T.C. kimlik numarası beyanı 2- Kendisi değilse vekâletnamesi 3-0 TL'lik harç bedelinin yatırıldığına dair dekont 2- T.C. kimlik numarası beyanı 4-0 TL'lik harç bedelinin yatırıldığına dair dekont 3 4 çık Öğretim Lisesi Öğrenim Belgesi (Transkript) Verilmesi çık Öğretim Lisesi Örenim Belgesi (Tasdikname) Verilmesi 2- T.C. kimlik numarası beyanı 2- T.C. kimlik numarası beyanı İlk Müracat Yeri : Hayat Boyu Öğrenme Bölümü İkinci Müracat Yeri : Hayat Boyu Öğrenme Bölümü İsim : Mehmet ERGEN İsim : Ersoy TEMUR Unvan : Şube Müdürü Unvan : Şef

10 HYT BOYU ÖĞRENME BÖLÜMÜ STNDRTLRI 5 çık Öğretim Lisesi Diploma Kayıp Belgesi Verilmesi 2- T.C. kimlik numarası beyanı 6 çık Öğretim Lisesi Öğrenci Belgesi Verilmesi Dilekçe 5 DKİK 7 Yurt Dışına Gideceklerin Öğrenim Belgelerinin Teyit Edilmesi Diploma/tasdikname/öğrenim belgesinin aslı İlk Müracat Yeri : Hayat Boyu Öğrenme Bölümü İkinci Müracat Yeri : Hayat Boyu Öğrenme Bölümü İsim : Mehmet ERGEN İsim : Ersoy TEMUR Unvan : Şube Müdürü Unvan : Şef

11 DI Mesleki çık Öğretim Lisesi Diploma Örneği HYT BOYU ÖĞRENME BÖLÜMÜ STNDRTLRI - Kimlik belgesi ibrazı 2- Kendisi değilse vekâletnamesi 3-0 TL'lik harç bedelinin yatırıldığına dair dekont TMMLNM SÜRESİ 2 Mesleki çık Öğretim Lisesi Geçici Mezuniyet Belgesi Verilmesi 2- Kimlik belgesi ibrazı 4-0 TL'lik harç bedelinin yatırıldığına dair dekont 3 4 Mesleki çık Öğretim Lisesi Öğrenim Belgesi (Transkript) Verilmesi Mesleki çık Öğretim Lisesi Öğrenim Belgesi (Tasdikname) Verilmesi Dilekçe Kimlik belgesi ibrazı Kendisi değilse vekâletnamesi ilekçe Kimlik belgesi ibrazı Kendisi değilse vekâletnamesi İlk Müracat Yeri : Hayat Boyu Öğrenme Bölümü İkinci Müracat Yeri : Hayat Boyu Öğrenme Bölümü İsim : Mehmet ERGEN İsim : Ersoy TEMUR Unvan : Şube Müdürü Unvan : Şef

12 5 Mesleki çık Öğretim Lisesi Diploma Kayıp Belgesi Verilmesi HYT BOYU ÖĞRENME BÖLÜMÜ STNDRTLRI 2- Kimlik belgesi ibrazı 6 7 Mesleki çık Öğretim Lisesi Öğrenci Belgesi Verilmesi Yurt Dışına Gideceklerin Öğrenim Belgelerinin Teyit Edilmesi Dilekçe Diploma/tasdikname/öğrenim belgesinin aslı 5 DKİK İlk Müracat Yeri : Hayat Boyu Öğrenme Bölümü İkinci Müracat Yeri : Hayat Boyu Öğrenme Bölümü İsim : Mehmet ERGEN İsim : Ersoy TEMUR Unvan : Şube Müdürü Unvan : Şef

13 2 DI Kurs Bitirme Yetki Belgesi- Sertifika Verilmesi Yetki ve Sertifika Kayıp Belgesi HYT BOYU ÖĞRENME BÖLÜMÜ STNDRTLRI 2- Kimlik belgesi ibrazı TMMLNM SÜRESİ 2- Kimlik belgesi ibrazı 3 Bilgisayar Programcılığı ve Bilgi Yönetimi Sertifika Verilmesi 2- Kimlik belgesi ibrazı 4 5 Emlak Danışmanlığı ile Konut Finansmanı Tanıtım ve Pazarlama Danışmanlığı (Mortgage Broker lığı) Sertifikası Verilmesi Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası Verilmesi 2- Kimlik belgesi ibrazı 2- Kimlik belgesi ibrazı İlk Müracat Yeri : Hayat Boyu Öğrenme Bölümü İkinci Müracat Yeri : Hayat Boyu Öğrenme Bölümü İsim : Mehmet ERGEN İsim : Ersoy TEMUR Unvan : Şube Müdürü Unvan : Şef

14 DI HYT BOYU ÖĞRENME BÖLÜMÜ STNDRTLRI TMMLNM SÜRESİ Yurt Dışına Gideceklerin Kalfalık veya Ustalık Belgelerinin Teyit Edilmesi 2- Kalfalık/Ustalık belgesinin aslı 3 ST Hayat Boyu Öğrenme Bölümü İkinci Müracat Yeri : Hayat Boyu Öğrenme Bölümü İsim : Mehmet ERGEN İsim : Ersoy TEMUR Unvan : Şube Müdürü Unvan : Şef

15 DI Yurt Dışına Gideceklerin Öğrenim Belgelerinin Teyit Edilmesi MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM BÖLÜMÜ STNDRTLRI Diploma/tasdikname/öğrenim belgesinin aslı TMMLNM SÜRESİ İŞ GÜNÜ İlk Müracat Yeri : Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü İkinci Müracat Yeri : Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü İsim : Mehmet ERGEN İsim : İrfan DUMN Unvan : Şube Müdürü Unvan : V.H.K.İ.

16 DI Yurt Dışına Gideceklerin Öğrenim Belgelerinin Teyit Edilmesi ORTÖĞRETİM BÖLÜMÜ STNDRTLRI Diploma/tasdikname/öğrenim belgesinin aslı TMMLNM SÜRESİ İŞ GÜNÜ İlk Müracat Yeri : Ortaöğretim Bölümü İkinci Müracat Yeri : Ortaöğretim Bölümü İsim : Mehmet ERGEN İsim : İrfan DUMN Unvan : Şube Müdürü Unvan : V.H.K.İ

17 DI ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ STNDRTLRI Yurt Dışına Gideceklerin Öğrenim Belgelerinin Teyit Edilmesi Diploma/tasdikname/öğrenim belgesinin aslı TMMLNM SÜRESİ İŞ GÜNÜ İlk Müracat Yeri : Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bölümü İkinci Müracat Yeri : Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bölümü İsim : Mehmet ERGEN İsim : İrfan DUMN Unvan : Şube Müdürü Unvan : V.H.K.İ

18 DI Yurt Dışına Gideceklerin Öğrenim Belgelerinin Teyit Edilmesi TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ STNDRTLRI - Mezunlar için diplomanın aslı 2- Velisi ile yurtdışına gidecek öğrenciler için Öğrenci Durum Belgesi (Ek:/) TMMLNM SÜRESİ ST İlk Müracat Yeri : Temel Eğitim Bölümü İkinci Müracat Yeri : Temel Eğitim Bölümü İsim : Mehmet ERGEN İsim : İrfan DUMN Unvan : Şube Müdürü Unvan : V.H.K.İ

19 DI Mal Malzeme ve Hizmet lımları ile Yapım İşlerine İlişkin İhalelerin Yapılması YENİLİK VE EĞİTİM TEKLOJİLERİ BÖLÜMÜ STNDRTLRI 2- Banka dekontu (YEĞİTEK Döner Sermaye İşletmesi nin T.C. Ziraat Bankası Beşevler/ NKR Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası nkara Merkez Şubesive Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, Kurumsal Tahsilât Programı aracılığıyla 0 TL (On TL KDV Dahil) yatırıldığına dair makbuz.) TMMLNM SÜRESİ 3 Y 2 3 Mal ve Hizmet lımları ile Yapım İşlerine İlişkin İhale Sözleşmesinin Yapılması Mal ve Hizmet lımları ile Yapım İşlerine İlişkin Saymanlık Ödeme İşlemlerinin Yapılması ya da Sipariş Formu 2- Satın alacağı ürünlerle ilgili Satış Sözleşmesi 3-0 TL'lik harç bedelinin yatırıldığına dair dekont 0 GÜN - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi 2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 3- Standart forma uygun teklif mektubu 4- Standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığını göstere 5- İhaleleri uygulama yönetmeliklerinde düzenlenen yeterlik belgeleri 6- Vekâleten ihaleye katılma halinde,vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin 0 GÜN noter tasdikli imza beyannamesi 7- İsteklinin ortak girişim olması halinde, standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi 8- lt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi 9- Standart Forma uygun iş deneyim belgesi İlk Müracat Yeri : Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Bölümü İkinci Müracat Yeri : Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Bölümü İsim : Mehmet ERGEN İsim : Fidan BÜYÜKYDIN Mustafa ERDEN Unvan : Şube Müdürü Unvan : Memur

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün SIRA NO: KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMET ADI: BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ücretli öğretmen Dilekçe,

Detaylı

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır.

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. 1- İDARENİN a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 06100 - Çankaya /ANKARA c) Telefon ve Faks numarası

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan ġubeler Sayı 1 Eğitim Denetmenleri BaĢkanlığı 3 2 Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü 13 3 Özel Eğitim ve Rehberlik

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (izsu) Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanında Rehabilitasyon Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Detaylı

İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME İSTANBUL BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI BAKIM HİZMET ALIMINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN

Detaylı

15 EYLÜL 2009 Sayı 1431

15 EYLÜL 2009 Sayı 1431 15 EYLÜL 2009 Sayı 1431 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 2. İHALE İLANLARI... 5 2.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 5 1. 2009/126646 Akaryakıt Satın Alınacaktır... 5 2. 2009/129579 Akaryakıt Satın Alınacaktır...

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI HİZMET STANDARTLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI HİZMET STANDARTLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI HİZMET STANDARTLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 3071

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Nisan 2013 PAZARTESİ Sayı : 28612 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2013/4409 Ekli

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ SIRA NO 1. HİZMETİN ADI Avcılık Belgesi (Yeni Belge İçin) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 E-Posta Hesabı Oluşturma 1- Bireysel Başvuru 30 Dakika 2 Bilgisayar Bakım Ve Onarımı

Detaylı

Page 1 of 36 19.01.2011. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum

Page 1 of 36 19.01.2011. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum Page 1 of 36 İhale Şehri Afyon İş Şehri Afyon Kurum Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Kit Veya Sarf Karşılığı Cihaz Satın Alınacaktır İhale Tarihi 24.02.2011

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 E-Posta hesabı açma

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca hazırlanmış olan Konya Sanayi Odası Hizmet Standartları

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ BEYLİKDÜZÜ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ BEYLİKDÜZÜ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ BEYLİKDÜZÜ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Şubeler Sayı 1 İnsan Kaynakları Şubesi 14 2 Strateji Geliştirme Şubesi 1 3 İnşaat Emlak Şubesi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Mart 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Özyeğin Üniversitesinden: YÖNETMELİK Sayı : 28951 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SİİRT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. ANKARA VALİLİĞİ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı Din Öğretimi Şube Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü 3 İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü 3 4 İnsan Kaynakları Şube

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 ODA SİCİL KAYIT OLMA (YENİ KAYIT) GERÇEK KİŞİLER İÇİN İSTENEN EVRAKLAR 02- Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi 03- Vergi Dairesince Tutulan Yoklama Tutanağı Veya Vergi Levhasının Fotokopisi 04- T.C. Kimlik

Detaylı

Page 1 of 54. İhale Şehri. Bolu İş Şehri. Bolu Kurum. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Uygulama Ve Araştırma Merkezi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 54. İhale Şehri. Bolu İş Şehri. Bolu Kurum. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Uygulama Ve Araştırma Merkezi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 54 İhale Şehri Bolu İş Şehri Bolu Kurum Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Uygulama Ve Araştırma Merkezi İşin Adı/Konusu/Cinsi Tıbbi Sarf Malzeme Satın Alınacaktır İhale Tarihi 17.02.2011

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 3020101 12547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2 BTÜ Lisans EğitimÖğretim 3BTÜ Yabancı Diller YO Yabancı Dil Eğitim Ve 0500104 12547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2 BTÜ Lisans EğitimÖğretim 3BTÜ Lisansüstü Eğitim

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Haziran 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28668 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4766 Gebze-Orhangazi-İzmir

Detaylı

11 EYLÜL 2009 Sayı 1429

11 EYLÜL 2009 Sayı 1429 11 EYLÜL 2009 Sayı 1429 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 2. İHALE İLANLARI... 6 2.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 6 1. 2009/122524 Akaryakıt Pompası ve Yeraltı Akaryakıt Tankı Satın Alınacaktır... 6

Detaylı

ÇARDAK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇARDAK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 2 Adli Teminat İşlemleri ÇARDAK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1- Konusuna Göre; BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER a) İlgili İdarenin Yazısı

Detaylı

ĠL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER VE Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ. YAPIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ

ĠL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER VE Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ. YAPIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ ĠL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER VE Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ YAPIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO 1 HĠZMETĠN ADI Ödenek Teminine Esas YaklaĢık Maliyet (Tüm resmi kurumların yapım ve onarım

Detaylı

4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal

4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal 4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

İstanbul Kayabaşı 5.Etap ASKGP İşi İhale İlanı 1 / 10

İstanbul Kayabaşı 5.Etap ASKGP İşi İhale İlanı 1 / 10 EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından, aşağıda tapu ve inşaat bilgileri bulunan

Detaylı

BİTLİS DEFTERDARLIĞI HİZAN MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI MUHASEBE BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI

BİTLİS DEFTERDARLIĞI HİZAN MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI MUHASEBE BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI BİTLİS DEFTERDARLIĞI HİZAN MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER 1 Yaşlılık Aylığı MUHASEBE BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI 1-2022 Sayılı Kanuna göre Yaşlılık

Detaylı