ULAŞIM YOLLARINA AİT TANIMLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULAŞIM YOLLARINA AİT TANIMLAR"

Transkript

1 ULAŞIM YOLLARINA AİT TANIMLAR Geçki: Karayolu, demiryolu gibi ulaştıma yapılarının, yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği varsayılan eksen çizgisinin harita ya da arazideki izdüşümüdür. Topografik harita üzerindeki izdüşüm tasarımlama, arazi üzerindeki izdüşüm yapım aşamasında söz konusudur. Geçkinin arazide belirlenmesi: Kazık Çakma Harita üzerinde belirlenen noktaların arazi üzerine aktarılması, kazık çakma işlemi ile gerçekleştirilir. Kazıklar, daire ve kare kesitlidir. (Aliymanda 30 metrede, kurbada 20 metrede bir çakılır) Eksen kazığına 25 cm uzaklıkta ve kilometre artış yönüne göre sağ tarafta yazı kazığı çakılır. Kazığın eksene bakan yüzüne başlangıca uzaklığı yazılır ( gibi). Ayrıca, kurba başlangıç ve son noktaları da gösterilir. 1

2 S m km S 3 Yatay kurba O 2 O 1 O 3 S 2 Geçki, yatay kurba ve arazi kazıklarının gösterimi Boykesit Geçkinin düşey düzlem boyunca açılımından elde edilen grafiğe boykesit denir. Boykesitte: -Geçki üzerindeki noktaların kotları -Noktaların başlangıca uzaklıkları -Boyuna eğim -Kurbalar -Arazinin zemin durumu -Yer altı suyu durumu -Menfez, köprü -Diğer ulaşım yapıları ile kesişmeler gösterilir. 2

3 Geçki planı ile boykesitteki bilgiler rahatlıkla karşılaştırılabilir ve birbirlerini tamamlar nitelikte olmalıdır. Boykesitte, arazinin engebe durumunu gösteren çizgiye siyah çizgi, bu çizgi üzerindeki kotlara da siyah kot denir. Yuvarlanma yüzeyi (yani toprak işinin bitmiş hali) üzerindeki kotlara kırmızı kot, kırmızı kotların oluşturduğu çizgiye de kırmızı çizgi denir. 3

4 Siyah kot Kırmızı kot Siyah çizgi kot Kırmızı çizgi Arazi formasyonu Vaziyet planı Başlangıca mesafe şekil 2.2 Enkesitler Yol eksenine dik olarak yolun özel nitelikteki noktalarında alınan kesite enkesit denir. Her enkesitin başlangıca olan mesafesi belirtilmelidir ( gibi). Eksendeki kot farkı, dolgu veya yarma yüksekliğini gösterir. -Tamamı yarmada olan enkesite yarma enkesiti -Tamamı dolguda olan enkesite dolgu enkesiti - Bir kesimi yarmada, bir kesimi dolguda olan enkesite karışık tip enkesit adı verilir. 4

5 Yarma enkesitlerinde, şev çizgisi ile arazi çizgisinin kesişim noktasına kret noktası denir. Planda, kret noktalarının geometrik yeri ise kret çizgisi ni oluşturur. Yol üstyapısının inşa edilmeye başlanacağı, toprak işi bitmiş haldeki yüzeye tesviye yüzeyi veya tesviye platformu adı verilir. Arazi çizgisi Kret noktası Şev çizgisi Tesviye yüzeyi Yarma enkesiti h: yarma yüksekliği α Kret noktası Şev çizgisi Tg α=1/n Enkesit ekseni Şekil 2.3 5

6 Dolgu şevlerinde, şev çizgisi ile arazi çizgisinin kesişim noktasına etek noktası denir. Planda, etek noktalarının geometrik yeri ise etek çizgisi ni oluşturur. Şev çizgisi (tgα=1/n) platform h: dolgu yüksekliği α Etek noktası Etek noktası Şekil 2.4 Dolgu enkesiti Kret noktası Şev çizgisi (tgα 1 =1/n 1 ) α 1 Şev çizgisi α 2 (tgα 2 =1/n 2 ) Etek noktası Şekil 2.5 Karışık tip enkesit 6

7 Kafa Hendeği ve Kavalye Yarmanın kret çizgisinin ötesindeki arazi yarmaya doğru eğimli olabilir. Bu durumda yamaç suları yarmaya girerek şev ve platforma zarar verebilir. Yarma hendekleri: Suyu toplayıp uzaklaştırmak için kavalye şev Kafa hendeği Yarmalarda, şevleri ve platformu korumak için, kret çizgisine paralel 3-4 metre ileride yapılan hendeklere kafa hendeği denir. Kafa hendeği açılırken çıkarılan zemin ile sedde oluşturulur. Buna, kavalye denir. 7

8 Geçit Yeri, Geçit Çizgisi ve Geçit Noktası Geçit yeri: Yol gövdesi oluşturulurken, dolgudan yarmaya veya yarmadan dolguya geçen kesimlere geçit yeri denir. Geçit çizgisi: Geçit yerinde, kırmızı kotlarla siyah kotların eşit olduğu noktaların geometrik yeri Geçit noktası: Platformda, geçit çizgisi ile yol ekseninin kesiştiği nokta Geçit yeri Kret çizgisi G 1 Geçit çizgisi G Geçit noktası G 2 Etek çizgisi Kret çizgisi h k Siyah çizgi Kırmızı çizgi Geçit noktası Geçit yeri, geçit çizgisi ve geçit noktası 8

9 Altyapı, Üstyapı Altyapı: Bir ulaşım yolunda, taşıtların hareket edeceği yuvarlanma yüzeyine destek olan platformun ve tesviye yüzeyinin altında kalan toprak gövdeye altyapı denir. Üstyapı: Tesviye platformunun üzerine, taşıtların hareket edebilmeleri için yapılan düzenlemelere üstyapı denir. banket banket üstyapı altyapı banket banket üstyapı altyapı Altyapı ve üstyapı tanımı 9

10 Sıfır noktası, Sıfır Poligonu Sıfır noktası: Bir yarma ve dolgu enkesitinde, eksenin platform çizgisini kestiği noktaya sıfır noktası denir. (Platform ekseni sıfır noktasından geçerse, yarma veya dolgu yüksekliği sıfır olur) Sıfır çizgisi: Sıfır noktalarının geometrik yeri (fiziksel olarak anlamsız) Sıfır poligonu: Tepe noktaları sıfır çizgisi üzerinde bulunan ve kenarları haritanın ölçeğine ve amaca göre belirli uzunlukta seçilen poligona denir. S (Sıfır noktası) h: dolgu yüksekliği h: yarma yüksekliği S (Sıfır noktası) Şekil

11 Eksende Yarma ve Dolgu Oluşumu Yarma: Sıfır poligonu kotundan daha düşük kotta arazi geçilmeye çalışılırsa, yarma, Dolgu: Sıfır poligonu kotundan daha yüksek kotta arazi geçilmeye çalışılırsa, dolgu ortaya çıkar. yarma Sıfır poligonu dolgu yarma 200 dolgu Yarma ve dolgunun oluşumu 50 11

12 Enkesitlerin Belirlenmesi Toprak işlerinde alan ve hacim hesabı yapabilmek için, enkesitlerin elde edilmesi gerekir. Enkesit elemanları - Doğal zemin kesiti - Dolgu ya da yarmanın eksenden yüksekliği (boykesitten okunur) - Platform - Banketler - Enine eğimler - Şevler - Yol platformu orta noktası ve platform ekseni 31,15 25,95 25,15 32,05 L d =6 m L d =6 m A 1/n=2/3 1/n=2/3 B Arazi çizgisi 26,45 kot 23,85 6, Şekil 2.12 mesafe 12

13 Şev kazıklarının çakılması Deneme (tatonman) yöntemi Hesap yöntemi Deneme yöntemiyle şev kazığı çakılması (Yarma Enkesitlerinde Şev Kazığı) A noktası için Y 1 + M 1 = b + h + M 0 (1) Y 1 = (X 1 L y ).(1/n) (2) A noktası için (1) ve (2) den (X 1 /n) + M 1 M 0 = (L y /n) + b + h B noktası için Y 2 + M 2 = b + h + M 0 (3) Y 2 = (X 2 L y ). (1/n) (4) B noktası için (3) ve (4) den (X 2 /n) + M M 0 = (L y /n) + b + h L y, b, h, X 1, X 2 değerleri projeden bilinen değerlerdir Eşitlikler sağlanıncaya kadar nivo okumaları devam eder, eşitliğin sağlandığı yer, şev kazığının yeridir. 13

14 M 1 N.G.D. mira M 0 nivo B M 2 A 1/n Y 1 1/n h Y 2 L y M b k L y x 1 x 2 Yarmada şev kazığı Dolgu enkesitlerinde şev kazığı (tatonman yöntemi) A noktası için Y 1 M 1 = h b M 0 (1 ) Y 1 = (X 1 L d ). (1/n) (2 ) A noktası için (1 ) ve (2 ) eşitliklerinden M 0 M 1 + (X 1 /n) = h b (L d /n) B noktası için Y 2 M 2 = h b M 0 (3 ) Y 2 = (X 2 L d ). (1/n) (4 ) B noktası için (1 ) ve (2 ) eşitliklerinden M 0 M + (X 2 /n) = h - b + (L d /n) Eşitlikler sağlanıncaya kadar nivo okumaları devam eder; eşitliğin sağlandığı nokta şev kazığı yeridir. 14

15 L d M b k L d Y 1 1/n N.G.D. M M 0 M 2 1 Y 2 h A B x 1 x 2 Dolguda şev kazığı Yazı kazığı dış yol Sol Şev kazığı Y=1.27 L d =7.10 X=9.00 Şev=2/3 25 cm Yola yönelik yüzü Dışa yönelik yüzü Şekil

16 Hesap Yöntemiyle Şev Kazığı çakılması X= L + l l = h 1/ (tga + tgb) tga = 1/n (şev eğimi) tgb= m (arazi eğimi) l = (nh 1 )/ (1+mn) L bilindiğine göre, l saptanabilirse, şev kazığının eksene olan uzaklığı belirlenebilir. h 1 = h h = h L d. M l = n.(h- L d.m)/(1+mn) l = n.(h- L d.m)/(1-mn) L d 1/n 1 α n β h 1 h l h Şekil

BÖLÜM 1: ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ

BÖLÜM 1: ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ BÖLÜM 1: ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ 1.1 GİRİŞ Bir ülkenin kalkınmasında, iyi tasarlanmış ulaştırma sistemlerinin varlığı hayati öneme sahiptir. Ulaştırma sistemleri deyince aklımıza ilk gelen sistem elbette

Detaylı

Yol yapım aşamaları. Yol yapımı yol projesinin hazırlanması ve yolun yapımı olmak üzere iki aşamadan oluşur.

Yol yapım aşamaları. Yol yapımı yol projesinin hazırlanması ve yolun yapımı olmak üzere iki aşamadan oluşur. Yol yapım aşamaları Yol yapımı yol projesinin hazırlanması ve yolun yapımı olmak üzere iki aşamadan oluşur. Yol projesinin hazırlanması sırasında aşağıdaki çalışmalar yapılır: 1-Yol güzergahının etüdü

Detaylı

JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ

JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ Ders Planı Yolun Tarihçesi YOL İNŞAATLARINDA ŞANTİYE YÖNETİMİ Karayollarında Kullanılan Terimler Yol

Detaylı

12. KARAYOLU YILİÇİ ÖDEVİ BİLGİLERİ

12. KARAYOLU YILİÇİ ÖDEVİ BİLGİLERİ 12. KARAYOLU YILİÇİ ÖDEVİ BİLGİLERİ 12.1. Ödev Konusu 1/2.000 ölçekteki eşyükselti eğrili harita üzerinde işaretlenen iki zorunlu nokta arasında, aşağıda proje kriterleri verilen karayolunun, projelendirilmesine

Detaylı

Ölçme Bilgisi DERS 7-8. Yatay Kontrol Noktaları Ve Yükseklik ölçmeleri. Kaynak: İ.ASRİ (Gümüşhane Ü) T. FİKRET HORZUM( AÜ )

Ölçme Bilgisi DERS 7-8. Yatay Kontrol Noktaları Ve Yükseklik ölçmeleri. Kaynak: İ.ASRİ (Gümüşhane Ü) T. FİKRET HORZUM( AÜ ) Ölçme Bilgisi DERS 7-8 Yatay Kontrol Noktaları Ve Yükseklik ölçmeleri Kaynak: İ.ASRİ (Gümüşhane Ü) T. FİKRET HORZUM( AÜ ) Bir alanın üzerindeki detaylarla birlikte harita veya planının yapılabilmesi için

Detaylı

İNŞ 331 ULAŞIM 1. Dr. Neslihan SEÇKİN

İNŞ 331 ULAŞIM 1. Dr. Neslihan SEÇKİN İNŞ 331 ULAŞIM 1 Öğr.. Gör. G Dr. Neslihan SEÇKİN 1.GİRİŞ İyi bir karayolu ağının sağladığı ulaşım kolaylığı bir ülke için çok yönlü kalkınma açısından büyük bir itici güçtür. ilk insanlar için yer değiştirme

Detaylı

Mühendislik ölçmeleri, karayolu, demiryolu, baraj vb. birçok inşaat amaçlı uygulamalar için hazırlanan haritaların hazırlanmasında kullanılır.

Mühendislik ölçmeleri, karayolu, demiryolu, baraj vb. birçok inşaat amaçlı uygulamalar için hazırlanan haritaların hazırlanmasında kullanılır. ÖLÇME BİLGİSİ 1.Bölüm 1.1. Tanım Ölçme Bilgisi: Yeryüzü üzerindeki doğal ve insan yapımı cisimlerin boyutlarının, konumlarının belirlenmesi ve elde edilen bilgilerin grafiksel ve sayısal olarak sunulmasıdır.

Detaylı

TOPOGRAFYA DERS NOTLARI 1. ÖLÇÜ BİRİMLERİ- ÖLÇEK KAVRAMI

TOPOGRAFYA DERS NOTLARI 1. ÖLÇÜ BİRİMLERİ- ÖLÇEK KAVRAMI TOPOGRAFYA DERS NOTLARI 1. ÖLÇÜ BİRİMLERİ- ÖLÇEK KAVRAMI Yeryüzünde bulunan veya yeryüzüne yakın dogal ve yapay noktalar ile bunların oluşturduğu cisimlerin belirli bir karşılaştırma düzlem veya yüzeyine

Detaylı

TOPOĞRAFYA. Ölçme Bilgisinin Konusu

TOPOĞRAFYA. Ölçme Bilgisinin Konusu TOPOĞRAFYA Topoğrafya, bir arazi yüzeyinin tabii veya suni ayrıntılarının meydana getirdiği şekil. Bu şeklin kâğıt üzerinde harita ve tablo şeklinde gösterilmesiyle ilgili ölçme, hesap ve çizim işlerinin

Detaylı

DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE

DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE Ölçme Bilgisi DERS 6 DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE TEMEL ÖDEVLER Kaynak: İ.ASRİ (Gümüşhane Ü) M. Zeki COŞKUN ( İTÜ ) TEODOLİT Teodolitler, yatay ve düşey açıları yeteri incelikte ölçmeye yarayan optik aletlerdir.

Detaylı

Harita ve Kadastro Mühendislliği

Harita ve Kadastro Mühendislliği 28 Harita ve Kadastro Mühendislliği Yukarıda verilen çizgisel grafiklerden şu sonuçlar çıkarılabilir: * Standart hataların büyük olması nedeniyle Türkiye'de taşınmaz değerlerinde bir istikrar ol madığı

Detaylı

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI TEBLİĞ NO: 292 Ankara 2008 ~ 0 ~ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL

Detaylı

NETPRO 6.0 UYGULAMA KILAVUZU-I (Yol Uygulaması)

NETPRO 6.0 UYGULAMA KILAVUZU-I (Yol Uygulaması) NETPRO 6.0 UYGULAMA KILAVUZU-I (Yol Uygulaması) (C) Bu eserin tüm telif hakları ULUSAL CAD VE GIS ÇÖZÜMLERĐ MÜHENDĐSLĐK BĐLGĐSAYAR EĞĐTĐM TĐCARET A.Ş.(ULUSAL), Türkiye. Aittir. Telif hakkı kanunları çerçevesinde

Detaylı

BÖLÜM 3: TAŞIT HAREKETLERİ

BÖLÜM 3: TAŞIT HAREKETLERİ BÖLÜM 3: TAŞIT HAREKETLERİ 3.1 TAŞIT HAREKETİNE KARŞI KOYAN DİRENÇLER Bir taşıtın harekete geçebilmesi için çekiş kuvvetine ihtiyacı vardır. Taşıtlar çekiş kuvvetini cinslerine göre insan, hayvan veya

Detaylı

Dünya üzerindeki bir yerin kuşbakışı görünümü, kroki, plan ya da harita olarak düzleme aktarılır.

Dünya üzerindeki bir yerin kuşbakışı görünümü, kroki, plan ya da harita olarak düzleme aktarılır. AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ HARİTA BİLGİSİ Harita Bilgisi Harita, Plan, Kroki Dünya üzerindeki bir yerin kuşbakışı görünümü, kroki, plan ya da harita olarak düzleme aktarılır.

Detaylı

Harita basit anlamda kapsadığı alandaki çeşitli bilgilerin belirli standartlarla bir plan

Harita basit anlamda kapsadığı alandaki çeşitli bilgilerin belirli standartlarla bir plan HARİTANIN TANIMI Harita, yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün matematiksel yöntemlerle istenilen ölçeğe göre küçültülerek, özel işaretlerle bir düzlem üzerine çizilmiş örneğidir.

Detaylı

Şekil 86. Kaşgarlı Mahmut'un çizdiği dünya haritası

Şekil 86. Kaşgarlı Mahmut'un çizdiği dünya haritası 90 4. HARİTA BİLGİSİ VE ORMANCILIKTA HARİTA KULLANIMI 4.1. Haritacılığın Tarihçesi Tarihin yazı ile başladığı düşünülürse, haritacılığın tarihten de eski bir geçmişi olduğu söylenebilir. Bulunan örnekler

Detaylı

HARİTA BİLGİSİ, KOORDİNAT SİSTEMLERİ, 1/25000 ÖLÇEKLİ HARİTALARIN TANITIMI VE KULLANMA TEKNİKLERİ İLE TOPRAK HARİTALARININ YAPILMASI

HARİTA BİLGİSİ, KOORDİNAT SİSTEMLERİ, 1/25000 ÖLÇEKLİ HARİTALARIN TANITIMI VE KULLANMA TEKNİKLERİ İLE TOPRAK HARİTALARININ YAPILMASI HARİTA BİLGİSİ, KOORDİNAT SİSTEMLERİ, 1/25000 ÖLÇEKLİ HARİTALARIN TANITIMI VE KULLANMA TEKNİKLERİ İLE TOPRAK HARİTALARININ YAPILMASI HARİTA Harita,yeryüzünün bütününü yada bir parçasını tam tepeden görünüşe

Detaylı

Mühendisleri İçin Ölçme Bilgisi KAYNAKLAR

Mühendisleri İçin Ölçme Bilgisi KAYNAKLAR Mühendisleri İçin Ölçme ilgisi KYNKLR. Topografya (Ölçme ilgisi), Cevat İNL, li ERDİ, Ferruh YILDIZ Şubat 996 tlas Kitapevi, KONY. Ölçme ilgisi, Erdoğan ÖZENLİ, Türkay TÜDEŞ, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Turgay ONARGAN Araş. Gör. Kerim KÜÇÜK

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Turgay ONARGAN Araş. Gör. Kerim KÜÇÜK ÖNSÖZ Madencilik çalışmalarının yapıldığı maden sahalarında; yeraltı ve yerüstü ölçümlerinin yapılması, topoğrafik haritaların ve konum planlarının çıkartılması, sübsidans(tasman) gibi zemin ve şev hareketlerinin

Detaylı

JEODEZİK ÖLÇME UYGULAMASI II UYGULAMA YÖNERGESİ

JEODEZİK ÖLÇME UYGULAMASI II UYGULAMA YÖNERGESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JEODEZİK ÖLÇME UYGULAMASI II UYGULAMA YÖNERGESİ HAZIRLAYANLAR Yrd. Doç. Dr. R. Cüneyt ERENOĞLU Yrd. Doç. Dr. Özgün

Detaylı

TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon

TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

Harita Bilgisi. Mikail Mutlu

Harita Bilgisi. Mikail Mutlu 2009 Harita Bilgisi 0 Mikail Mutlu Harita Bilgisi A. Harita ve Ölçek 1. Harita İnsan ile doğal çevre arasındaki karşılıklı ilişkiyi inceleyen coğrafyanın dağılış, nedensellik ve bağlantı olmak üzere 3

Detaylı

KARAYOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

KARAYOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ KARAYOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 (YOL ALTYAPISI, SANAT YAPILARI, KÖPRÜ VE TÜNELLER, ÜSTYAPI VE ÇEŞİTLİ İŞLER) Her hakkı saklıdır. Bu Teknik Şartnamenin bir kısmı veya tamamı Karayolları Genel Müdürlüğü

Detaylı

KARAYOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

KARAYOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ KARAYOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 (YOL ALTYAPISI, SANAT YAPILARI, KÖPRÜ VE TÜNELLER, ÜSTYAPI VE ÇEŞİTLİ İŞLER) Her hakkı saklıdır. Bu Teknik Şartnamenin bir kısmı veya tamamı Karayolları Genel Müdürlüğü

Detaylı

ÖLÇÜLENDİRME. 1. ÇİZGİSEL ÖLÇÜLENDİRME 1.1. Ölçülendirme. 1.1.1. Tanımı. 1.1.2. Önemi. 1.1.3. Çeşitleri 1.1.3.1. Çizgisel Ölçülendirme

ÖLÇÜLENDİRME. 1. ÇİZGİSEL ÖLÇÜLENDİRME 1.1. Ölçülendirme. 1.1.1. Tanımı. 1.1.2. Önemi. 1.1.3. Çeşitleri 1.1.3.1. Çizgisel Ölçülendirme 1 ÖLÇÜLENDİRME 1. ÇİZGİSEL ÖLÇÜLENDİRME 1.1. Ölçülendirme 1.1.1. Tanımı Tasarımı yapılan bir yapının planı çizilirken kolon, kiriş, döşeme, merdiven, kapı, pencere, duvar, balkon, mahaller vb. gibi yapı

Detaylı

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak 6. TOPRAK MÜHENDİSLİĞİ 6.1 Orman Yolları Yapımında Toprak Mühendisliği Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak orman yollarının, yapım ve bakım masraflarının minimize

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İZ DÜŞÜM ÇİZİMLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İZ DÜŞÜM ÇİZİMLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İZ DÜŞÜM ÇİZİMLERİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Haritalarda bulunması gereken unsurlar: Harita unsurları, haritalar üzerindeki detayların tam olarak anlaşılması ve kullanılmasını sağlar.

Haritalarda bulunması gereken unsurlar: Harita unsurları, haritalar üzerindeki detayların tam olarak anlaşılması ve kullanılmasını sağlar. HARİTA BİLGİSİ: Harita: Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı olarak fiziki ve beşeri olay ve özelliklerinin, istenilen ölçeğe göre küçültülerek, özel işaretlerle, bir düzlem üzerine çizilmiş

Detaylı

13. ORMAN YOLU SANAT YAPILARI 2. LİTERATÜR ÖZETİ. 2.1. Tanımlar

13. ORMAN YOLU SANAT YAPILARI 2. LİTERATÜR ÖZETİ. 2.1. Tanımlar 13. ORMAN YOLU SANAT YAPILARI 2. LİTERATÜR ÖZETİ 2.1. Tanımlar Genel anlamda yolları korumak amacıyla yapılan büz, menfez ve köprü gibi hidrolik yapılarla herhangi bir nedenle kazı ve dolgu şevlerinin

Detaylı