Hemşirelerin Kullanıma Hazır Enjektörlerle Subkutan Yolla Heparin Uygulamaları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hemşirelerin Kullanıma Hazır Enjektörlerle Subkutan Yolla Heparin Uygulamaları"

Transkript

1 Hemşirelerin Kullanıma Hazır Enjektörlerle Subkutan Yolla Heparin Uygulamaları Leman ŞENTURAN*, Ükke KARABACAK**, Şule ECEVİT ALPAR***, Necmiye SABUNCU**** ÖZET Amaç: Subkutan enjeksiyonlarda yapılacak ilaca göre, uygulama tekniğinde bazı değişiklikler söz konusudur. Kullanıma hazır enjektörlerle subkutan yolla heparin uygulama sırasında genel uygulamadan farklı olarak yapılması gereken önemli noktalar bulunmaktadır. Çalışma, hemşirelerin kullanıma hazır enjektörlerle subkütan yolla heparin uygulama yöntemlerini belirlemek ve uygulamalarının sonuçlarını incelemek amacıyla yapıldı. Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı olarak gerçekleştirilen araştırmanın örneklemini, İstanbul ilinde bir üniversite hastanesi ile iki özel hastanede çalışan, araştırmaya katılmayı kabul eden 6 hemşire oluşturdu. Verilerin toplanmasında, araştırmacılar tarafından literatür ve klinik uygulamada karşılaşılan sorunlar doğrultusunda hazırlanan soru formu kullanıldı. Verilerin çözümlenmesinde yüzdelik dağılımlar ve ki kare testi uygulandı. Bulgular: Hemşirelerin % 9 unun (n=11) kullanıma hazır enjektörlerle subkutan yolla heparin uygulama konusunda herhangi bir eğitim/bilgi almadıkları; % 33. sinin (n=8) kullanım klavuzunu okumadığı; %6.6 sının (n=14) uygulama bölgesi olarak yalnızca üst kolun dış yanını tercih ettiklerini belirlendi. Enjektörde bulunan hava çıkartılarak, uygulama süresince dokuyu kavrama sürdürülmeden ve ilacı vermeden önce doku aspire edilerek subkütan yolla heparin uygulanan hastalarda, uygulama bölgesinde hematom görülme oranının anlamlı derecede yüksek olduğu saptandı (p<.1). Sonuç: Çalışma kapsamındaki hemşirelerin kullanıma hazır enjektörlerle yaptıkları subkutan heparin enjeksiyonlarında, kullanım kılavuzu okuma oranlarının düşüktü. Kullanım kılavuzlarının önerileri doğrultusunda uygulama yapan hemşirelerin, hastalarında, daha az ekimoz/hematoma rastladıklarını ifade ettikleri belirlendi. Anahtar Kelimeler: Subkutan enjeksiyon, heparin uygulama, kullanıma hazır enjektörler. ABSTRACT Nurses Use Of Prefilled Syringes For Subcutaneous Heparin Administration Objectives: There are some changes in the administration technique for subcutaneuos injection according to the medication that will be given. During subcutaneous heparin administration with prepared syringes there are important points that need to be done differently from general administration. This study was done for the purpose of determining nurses' methods of subcutaneous heparin administration with prepared syringes and examining the outcomes of administration. Instrument-Method: The sample for this descriptive research was comprised of 6 nurses who agreed to participate and worked at one university and two private hospitals in Istanbul province. A questionnaire prepared by the researchers according to problems described in the literature and observed in clinical practice was used for data collection. Percentage distribution and Chi square test were used in the data analysis. *Yrd. Doç. Dr. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik Bölümü **Yard.Doç.Dr. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları ABD *** Prof..Dr. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları ABD ****Prof..Dr. Haliç Üniversitesi. Hemşirelik Yüksekokulu

2 Hemşirelerin Kullanıma Hazır Enjektörlerle Subkutan 31 Findings: It was determined that 9% of the nurses (n=11) had not received any education/information on subcutaneous heparin administration with prepared syringes; 33.% (n=8) had not read the administration guidelines; 6.6% (n=14) preferred to use only the upper outer surface of the arm for administration. It was determined that patients who were administered subcutaneous heparin after the air in the syringe had been expelled, without pinching up tissue at the site of administration, and after aspirating before administering the medication had a higher incidence of hematoma at a statistically significant level (p<.1). Results: A low percentage of nurses included in the study had read the administration guidelines for subcutaneous heparin administration with prepared syringes. There was less ecchymosis/hematoma formation in patients whose nurses administered according to the recommendations in the administration guidelines. Key Words: Subcutaneous injections, Heparin, Prefilled syringe GİRİŞ Hemşirenin uygulayıcı rolü içinde hastanın tedavisinde yer alan ilaçları uygulaması, temel işlevlerinden biridir. Hemşireden beklenen, ilaçları temel ilkeler doğrultusunda uygun tekniği kullanarak ve gereken önlemleri alarak, en doğru biçimde verebilmesidir (Craven 3, Potter 1997, Ulusoy 199, Gümüş 1). Parenteral olarak ilaç uygulama yollarından biri olan Subkutan (SC) enjeksiyonlar, genellikle aşı, insülin, hormon ve heparin türündeki ilaçların verilmesinde kullanılır (Kuzu 1999, Timby 1989, Elkin, İnanç 1994). Subkutan enjeksiyon uygulamalarından sonra genellikle enjeksiyon tekniğine bağlı olarak ekimoz, hematom ve ağrı gibi problemler ortaya çıkabilmektedir (Kuzu 1999, Küçükgüçlü 1). Subkutan enjeksiyon uygulamalarında, verilecek olan ilaca göre ilacın emilimi ve oluşabilecek komplikasyonların önlenebilmesi amacıyla, uygulama tekniğinde bazı değişikliklerin olması gerekir (Craven 3, Potter 1997, Ulusoy 199, Taylor 1993, McCann ). Özellikle ardarda yapılan heparin enjeksiyonlarından sonra uygulama bölgesinde görülen ekimoz/hematomun oluşmasını engellemek için uygulama tekniğinde önerilen ve yapılması istenen değişiklikler daha da önem kazanmaktadır. (Craven 3, Küçükgüçlü 1). Günümüzde artan teknolojik gelişmelerin sonucunda subkütan olarak verilecek heparinler enjektörler içinde ayarlanmış dozlarla kullanıma sunulmaktadır. Literatür doğrultusunda araştırma sorularımız şunlardır; Kullanıma hazır enjektörlerle SC. heparin uygulamasında subkütan dokuya ilişkin tüm bölgeler dönüşümlü olarak kullanılıyor mu? En çok hangi bölge tercih ediliyor? Enjektördeki hava uygulama öncesi çıkartılıyor mu yoksa uygulama sırasında hastaya enjekte ediliyor mu? Hava enjekte edilmediği zaman ekimoz daha sık görülüyor mu? Subkütan doku sadece iğnenin girişi sırasında kavranıp, ilaç verilirken bırakılıyor mu, enjeksiyon süresince kavranmaya devam ediliyor mu? Subkütan dokuya girildikten sonra ilacı enjekte etmeden önce doku aspire ediliyor mu? İlaç kullanım klavuzları okunuyor mu? AMAÇ Çalışmanın amacı, hemşirelerin kullanıma hazır enjektörlerle subkütan yolla heparin uygulama yöntemlerini belirlemek ve uygulamalarının sonuçlarını incelemektir.

3 3 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:1,Sayı:.8 GEREÇ-YÖNTEM Araştırma tanımlayıcı bir çalışma olup, 1 Ocak - 3 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. Evrenini İstanbul ilinde yataklı tedavi kurumlarında çalışan hemşireler, örneklemini ise bir üniversite hastanesi ile iki özel hastanede çalışan 6 hemşire oluşturdu. Hemşirelerin çalıştıkları kliniklerde kullanıma hazır enjektörlerle subkutan yolla heparin uyguluyor olmaları örneklem seçiminde kriter olarak belirlendi. Araştırma için kurumlardan gereken yazılı izinler alındı. Hemşirelerin gönüllü katılımı için sözel onamları sağlandı. Verilerin toplanmasında, araştırmacılar tarafından konu ile ilgili klinik uygulamalar sırasında karşılaşılan sorunlar ve literatür bilgisi doğrultusunda hazırlanmış, açık uçlu ve çoktan seçmeli soruları içeren bir soru formu kullanıldı. Soru formunda hemşirelerin tanıtıcı özellikleri ve kullanıma hazır enjektörlerle subkutan yolla heparin uygulama biçimlerine ve ne bildiklerine yönelik sorulara yer verildi. Bu sorular literatürde yer alan prosedürler ve uygulama önerilerini kapsayan bölge seçimi, antiseptik kullanımı, bölge değiştirme, enjektördeki havanın çıkarılması, dokunun kavranması durumu, kullanım klavuzlarının okunması ve görülen komplikasyonlar hakkındaki bilgilerden derlendi. Hemşirelerin sorulara verdikleri yanıtlar ve ifadeleri değerlendirildi. Pilot çalışma için 3 hemşire ile çalışılarak, soru formu üzerinde gereken düzeltmeler yapıldı. Veriler istatistiksel yöntemlerden yüzdelik dağılımlar ve ki kare testi kullanılarak çözümlendi. BULGULAR Tablo 1: Hemşirelerin Tanıtıcı Özellikleri ve Kullanıma Hazır Enjektörlerle Subkutan Yolla Heparin Uygulama Yöntemlerine İlişkin İfadelerinin Dağılımı (N=6) Tanıtıcı Özellikler ve Kullanıma Hazır Enjektörlerle Subkutan Yolla Heparin Uygulama Yöntemlerine İlişkin İfadeler N % Kurumlar Özel Hastane Üniversite Hastanesi Yaş ve üzeri Çalışma Yılı ve üzeri SML/Önlisans 9 3. Eğitim Seviyesi Lisans Yükseklisans/Doktora 1.9 Çalışılan Klinik Dahili Birimler Cerrahi Birimler 7.3

4 Hemşirelerin Kullanıma Hazır Enjektörlerle Subkutan 33 Yoğun bakım/acil Karma Birimler Yalnızca Üst kol (Üst Kolun Dış Yanı) 14 6,6 Yalnızca Üst Bacak (Uyluğun Ön Kısmı), Heparin Uygulama Bölgesi Yalnızca Göbek Çevresi 13,1 Üstkol ve Göbek Çevresi 73 8, Üst kol ve Üst Bacak, Hepsi 1,9 Uygulama Bölgesini Değiştirerek Kullanma Durumu Enjektörde Bulunan Değiştiriyor 34 91,4 Değiştirmiyor 4 1,6 Bazen Değiştiriyor 14, Dikkat etmiyor 4 1,6 Çıkarmıyor 133, Havayı Çıkarma Durumu Çıkarıyor 13 48, Uygulama Süresince Kavrıyor , Dokuyu Kavrama Durumu Kavramıyor 7 8, İlacı Vermeden Önce Aspire Etmiyor 17 49,6 Dokuyu Aspire Etme Durumu Aspire Ediyor 19,4 Uygulama Sonrası Ekimoz/Hematom Görülme Durumu Soru Formunu Doldurduktan Sonra Kullanım Kılavuzlarını İnceleme İsteği Genellikle,3 Bazen 78 3, Seyrek 83 3,4 Görülmüyor 43 16,8 Evet 19 76, Hayır 31 1,1 Cevapsız 3 11,7

5 34 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:1,Sayı:.8 Tablo 1 de araştırma kapsamındaki hemşirelerin tanıtıcı özellikleri incelendiğinde %71.1 inin (n=18) özel kurumda, %8.9 unun (n=74) üniversite hastanesinde çalıştığı ; %6.3 ünün (n=144) 18-7 yaş aralığında; %9 unun (n=11) lisans mezunu olduğu ve %34 ünün (n=87) yoğun bakım/acil birimlerinde çalıştığı belirlendi. Subkutan yolla heparin uygulama yöntemlerine ilişkin verdikleri yanıtların dağılımına bakıldığında ise; hemşirelerin %6.6 sının (n=14), uygulama bölgesi olarak yalnızca üst kolu tercih ettiklerini; % 91.4 ünün (n=34) bölgeyi değiştirerek kullandıklarını; % sinin (n=133) kullanıma hazır durumdaki enjektörde bulunan havayı çıkardıklarını,: % 71. inin (n=181) uygulama süresince dokuyu kavramaya devam ettiklerini, %.4 ünün (n=19) ilacı enjekte etmeden önce dokuyu aspire ettiklerini ifade etikleri görüldü. Hemşirelerin yalnızca %16.8 i (n=43) uygulama sonrası bölgede ekimoz/hematom olmadığını belirtti. Tablo : Hemşirelerin Bilgi Alma Durumlarına Göre, Tanıtıcı Özellikleri Ve Kullanıma Hazır Enjektörlerle Subkutan Yolla Heparin Uygulama Yöntemlerine İlişkin İfadelerinin Dağılımı Ve Karşılaştırılması (N=6) Tanıtıcı Özellikler ve Kullanıma Hazır Enjektörlerle Subkutan Yolla Heparin Uygulama Yöntemlerine İlişkin İfadeler UYGULAMA HAKKINDA BİLGİ ALMA DURUMU Bilgi Alan (n=1) Bilgi Almayan (n=11) Kurumlar Yaş* Çalışma Yılı Eğitim Seviyesi n % N % Özel Hastane Üniversite Hastanesi ve üzeri ve üzeri SML/Önlisans Lisans Yükseklisans/Doktora x²=6.871 p=.9 x²=.336 p=.311 x²=.6 p=.67 x²=.41 p=.811

6 Hemşirelerin Kullanıma Hazır Enjektörlerle Subkutan 3 Dahili Birimler Çalışılan Klinik Cerrahi Birimler Yoğun bakım/acil Karma Birimler Yalnızca Üst kol (Üst Kolun Dış Yanı) x²=.8 p=.134 Yalnızca Üst Bacak (Uyluğun Ön Kısmı) Heparin Uygulama Bölgesi Uygulama Bölgesini Değiştirerek Kullanma Durumu Yalnızca Göbek Çevresi Üstkol ve Göbek Çevresi Üst kol ve Üst Bacak Hepsi Değiştiriyor Değiştirmiyor Bazen Değiştiriyor Dikkat etmiyor x²=.6 p=.749 x²=.886 p=.89 Enjektörde Bulunan Çıkarmıyor Havayı Çıkarma Durumu Çıkarıyor Uygulama Süresince Kavrıyor Dokuyu Kavrama Durumu Kavramıyor İlacı Vermeden Aspire Etmiyor Önce Dokuyu Aspire Etme Durumu Aspire Ediyor x²=11.83 p=.1 x²=.13 p=.99 x²=1.7 p=.13 Uygulama Sonrası Ekimoz/Hematom Görülme Durumu Genellikle Bazen Seyrek Görülmüyor x²= p=.7

7 36 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:1,Sayı:.8 Tablo de hemşirelerin kullanıma hazır heparinli enjektörler hakkında bilgi alma durumlarına göre tanıtıcı özellikleri incelediğinde çalışmaya katılan hemşirelerin %9 unun (n=11) herhangi bir dönemde kullanıma hazır enjektörle subkutan yolla heparin uygulama konusunda bilgi/eğitim almadıkları; % 41 inin (n=1) bilgi almış olduğu saptandı. Özel hastanelerde çalışan hemşirelerin üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerden istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazla bilgi almış oldukları görüldü (x²=6.871 p=.9). Hemşirelerin bilgi alma durumuna göre kullanıma hazır heparinli enjektörlerle yaptıkları uygulamalarla ilgili yanıtları değerlendirildiğinde bilgi almamış hemşirelerin bilgi alanlara göre daha yüksek oranda enjektördeki havayı çıkardıklarını (x²=11.83 p=.1); bilgi almış olan hemşirelerin bilgi almamış oranlar göre uygulama bölgelerinde daha az oranda ekimoz/hematoma rastladıklarını (x²=11,979 ; p=.7) ifade ettikleri ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi. Tablo 3: Hemşirelerin Kullanım Kılavuzlarını Okuma Durumlarına Göre Tanıtıcı Özellikleri ile Kullanıma Hazır Enjektörlerle Subkutan Yolla Heparin Uygulama Yöntemlerine İlişkin İfadelerinin Dağılımı Ve Karşılaştırılması (N=6) Tanıtıcı Özellikleri ve Kullanıma Hazır Enjektörlerle Subkutan Yolla Heparin Uygulama Yöntemlerine İlişkin İfadeler Kullanım Kılavuzlarını Okuma Durumu Okuyan Okumayan (n=171) (n=8) Kurumlar Yaş* Çalışma Yılı Eğitim Seviyesi Özel Hastane 11 1 n % N % Üniversite Hastanesi ve üzeri ve üzeri SML/Önlisans Lisans Yükseklisans/Doktora x²=9.7 p=. x²=6.74 p=.8 p=.19 x²=.33 x²=.3 p=.316

8 Hemşirelerin Kullanıma Hazır Enjektörlerle Subkutan 37 Dahili Birimler Çalışılan Klinik Cerrahi Birimler Yoğun bakım/acil Karma Birimler Yalnızca Üst kol (Üst Kolun Dış Yanı) x²=1.64 p=.1 Yalnızca Üst Bacak (Uyluğun Ön Kısmı) Heparin Uygulama Bölgesi Uygulama Bölgesini Değiştirerek Kullanma Durumu Enjektörde Bulunan Havayı Çıkarma Durumu Uygulama Süresince Dokuyu Kavrama Durumu Yalnızca Göbek Çevresi Üstkol ve Göbek Çevresi Üst kol ve Üst Bacak Hepsi Değiştiriyor Değiştirmiyor.8.8 Bazen Değiştiriyor Dikkat etmiyor Çıkarmıyor Çıkarıyor Kavrıyor Kavramıyor x²=9.7 p=.84 x²=.679 p=.878 x²= p=. x²= p=. İlacı Vermeden Aspire Etmiyor Önce Dokuyu Aspire Etme Durumu Aspire Ediyor x²=7.84 p=.7

9 38 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:1,Sayı:.8 Genellikle Uygulama Sonrası Ekimoz/Hematom Görülme Durumu Bazen Seyrek Görülmüyor x²=37.49 p=. *x Tablo 3 de hemşirelerin kullanım kılavuzlarını okuma durumlarına göre tanıtıcı özellikleri ve kullanıma hazır heparinli enjektörlerle yaptıkları uygulamalara ilişkin yanıtları değerlendirildi. Hemşirelerin % inin (n=171) uygulama yapmadan önce kullanım kılavuzlarını okudukları % 33. sinin (n=8) okumadığı görüldü. Özel hastanelerde çalışan hemşirelerin üniversite hastanesinde çalışanlara göre (x²=9.7 p=.) yoğun bakım acil birimlerinde çalışanlar hemşirelerin diğer birimlerde çalışanlara göre (x²=1.64 p=.1) kullanım kılavuzlarını okuma oranının anlamlı derecede yüksek olduğu saptandı. Enjektörde bulunan havayı çıkarmayan hemşirelerin (% 4. n=13) çıkaranlara göre (% 11.7 n=3); uygulama süresince dokuyu kavramayı sürdüren hemşirelerin (% 8.7 n=131) kavramayı bırakanlara (% 19.8 n=) göre kullanmadan önce bu tür heparinli enjektörlerin kullanım kılavuzlarını istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazla okudukları belirlendi (p<.). Uygulamaları sonrasında enjeksiyon bölgesinde genellikle hematom gören hemşirelerin (%41. n=3) daha az hematom gören ya da hiç görmeyen hemşirelere göre kullanmadan önce bu tür heparinli enjektörlerin kullanım kılavuzlarını anlamlı derecede daha az okudukları belirlendi. Tablo 4: Uygulama Bölgesinde Ekimoz/Hematom Görülme Durumuna Göre Hemşirelerin Tanıtıcı Özellikleri ile Kullanıma Hazır Enjektörlerle Subkutan Yolla Heparin Uygulama Yöntemlerine İlişkin İfadelerinin Dağılım ve Karşılaştırılması (N=6) Kullanıma Hazır Enjektörlerle Subkutan Yolla Heparin Uygulama Davranışları Uygulama Sonrası Ekimoz/Hematom Görülme Durumu Genellikl e Bazen Seyrek Görülmü yor Toplam n % n % n % n % N % Yalnızca Üst kol (Üst Kolun Dış Yanı) Heparin Uygulama Bölgesi Yalnızca Üst Bacak (Uyluğun Ön Kısmı) Yalnızca Göbek Çevresi x²=1. 41 p=.67 6 Üstkol ve Göbek Çevresi

10 Hemşirelerin Kullanıma Hazır Enjektörlerle Subkutan 39 Üst kol ve Üst Bacak Hepsi Değiştiriyor Uygulama Bölgesini Değiştirerek Kullanma Durumu Değiştirmiyor 1 Bazen Değiştiriyor x²=7.9 p=.4 Dikkat etmiyor Enjektörde Bulunan Havayı Çıkarma Durumu Çıkarmıyor Çıkarıyor X²=. 7 p=. Uygulama Süresince Dokuyu Kavrama Durumu Kavrıyor Kavramıyor X²= p=. İlacı Vermeden Aspire Etmiyor 14 Önce Dokuyu Aspire Etme Durumu Aspire Ediyor , , , ,8 19,4 X²=14. 8 p=. *x Uygulama bölgesinde ekimoz/hematom görülmesine göre hemşirelerin kullanıma hazır heparinli enjektörlerle yaptıkları uygulamalara ilişkin yanıtları incelendiğinde (tablo 4); enjektörde bulunan havayı çıkardığını (% 3. n=4), uygulama süresince dokuyu kavramaya devam etmediğini (% 44.4 n=3) ve ilacı vermeden önce dokuyu aspire ettiğini ifade eden hemşirelerin (% 9. n=38) diğerlerine göre uygulama bölgesinde istatistiksel olarak anlamlı derecede fazla hematom gördükleri saptandı (p<.1). TARTIŞMA Günümüzde sağlık bilimlerinde teknolojinin getirdiği yeniliklerin uygulamaya yansıtılmasında, eğitimciler ve uygulama alanlarındaki yöneticilerin yanısıra bu ürünleri kullanan kişilerin de sorumluluğu vardır. Özellikle ilk defa kullanılan bir ürünün/malzemenin, dikkatle gözden geçirilmesi ve önerilerin değerlendirilmesi gerekir.

11 4 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:1,Sayı:.8 Heparin uygulamalarında bir yenilik olan, içinde kullanıma hazır ilacın bulunduğu enjektörlerin yaygınlaşması, hemşirelere bu yeniliğin uygulamaya doğru yansıtılması sorumluluğunu yüklemiştir. Çalışmamızda hemşirelerin, bu konu ile ilgili bilgi alma ve kullanım kılavuzlarını okuma oranının beklenenden daha düşük olarak belirlenmesi düşündürücüdür. Fakat soru formunu dolduran hemşirelerin artık enjeksiyon işleminden önce kullanım kılavuzlarını okumayı isteme oranlarının yükselmesi, çalışmanın merak oluşturması, farkındalık yaratması ve uygulama alanına olumlu yansıması nedeniyle oldukça sevindiricidir (Tablo1). Literatürde subkutan enjeksiyon uygulamalarında uygun olan bölgeler üst kolların dış yüzü, uyluğun ön yüzü, skapula altı, ve karın bölgesi olarak sıralanmaktadır (Craven 3, Kuzu 1999, Küçükgüçlü 1). Heparin uygulamalarında ise, bu bölgeler arasından öncelikle karın bölgesinin kullanılması önerilmektedir (Craven 3, Ommaty 1999, Küçükgüçlü 1, Gümüş 1, ). Karın bölgesinde büyük kas gruplarının az olması kas içine ilaç verme olasılığını ve hareketinin sınırlı olması ekimoz/hematom gelişebilme olasılığını azaltacaktır. Bir başka deyişle geniş kas gruplarının olmaması ve kas aktivitesinin daha az olması nedeniyle ekimoz/hematom oluşma riski daha düşüktür (Craven 3, Ommaty 1999, Uygulama bölgesine göre ekimoz/hematom görülme durumu değerlendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamakla birlikte (p>,), yalnızca üst kola yapılan uygulamalarda daha sık ekimoz/hematom belirlendi (Tablo 4). Bulgumuz literatür bilgisine paralellik göstermektedir. Çalışma grubumuzdaki hemşirelerin yalnızca çok küçük bir grubunun (n=13 %.1) (tablo 1) göbek çevresini tercih etmelerinin, bu bölgenin hastayı irrite edebilmesi ve hastayı hazırlamanın kol bölgesine göre daha zor olmasından kaynaklandığı düşünülebilir. Nitekim hastalar kol bölgesine yapılan uygulamaları daha kolay kabul etmektedirler. Belirli aralıklarla sürekli yapılan tüm enjeksiyon uygulamalarında olduğu gibi subkutan enjeksiyon uygulamalarında da bölgelerin değiştirilerek bir sıra içinde kullanılması gerekir (Craven 3, Potter 1997, Ulusoy 199, Taylor 1993). Heparin enjeksiyonlarında özellikle doku nekrozunu önlemek için mutlaka bu ilkeye uyulmalıdır. Genel bir kural olması nedeniyle çalışmamıza katılan hemşirelerin %91.4 ünün bilinçli ya da bilinçsizce de olsa bu ilkeye uyuyor olmaları sevindiricidir (tablo 1). Uygulama bölgesini değiştirerek kullanma durumuyla ekimoz/hematom görülmesi arasında yapılan karşılaştırmada ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiş olması hemşirelerin subkutan uygulamada bölgeyi değiştirme ilkesini uyguladıklarını göstermiştir (p>.)(tablo 4). Kullanıma hazır durumdaki heparin enjektörlerinde.-.3 ml kadar hava bulunmaktadır ve bu hava uygulama öncesinde enjektörden çıkartılmamalı, uygulama sırasında ilacın arkasından hastanın dokuya enjekte edilmelidir (Ommaty 1999, Küçükgüçlü 1). Heparin uygulanması ile ilgili olarak hava kilidi tekniğinin kullanılmasının önemli olduğu belirtilmektedir. Kullanıma hazır enjektörlerdeki havanın ilacın tam doz uygulanmasını sağladığı ve cilt altına sızmasını önlediği için çıkarılmaması önerilmektedir (Ommaty 1999, Hemşirelerin %48 inin havayı çıkartmaları, üstelik neden olarak dokuyu travmatize etmek istemediklerini ya da bir alışkanlık olarak yaptıklarını ifade etmeleri, konu hakkında yeterli bilgilerinin olmadığını, ya da bilgisi olsa bile bunu davranışa dönüştüremediklerini işaret etmektedir. Bir diğer gösterge ise bilgisi olan ya da kullanım kılavuzunu okuyan hemşirelerin diğerlerine göre istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı şekilde enjektörde var olan havayı çıkarmadıkları, hava kilidi tekniğine uyduklarıdır (Tablo ve 3) (p<.1). Enjektörde bulunan havanın çıkartılmasının ekimoz/hematom görülme durumu ile ilgili olup olmadığına bakıldığında istatistiksel olarak anlamlılık gösterdiği; enjektörde bulunan havanın çıkarıldığı uygulamalarda uygulama sonrası ekimoz /hematom görülme durumunun çıkarılmadığı durumlara göre daha sık olduğu saptandı (p<,1)(tablo3). Bulgumuz literatür bilgisiyle ve beklediğimiz sonuçlarla uyumludur. Kullanıma hazır durumdaki subkutan heparin uygulamalarında dikkat edilmesi gereken en temel iki özellik; ilacı vermeden önce aspirasyon işleminin yapılmaması ve uygulama bitinceye dek dokuyu kavramanın sürdürülmesidir (Ommaty 1999, Craven 3). Heparinin antikoagülan

12 Hemşirelerin Kullanıma Hazır Enjektörlerle Subkutan 41 bir ilaç olması nedeniyle uygulanma sırasında kan gelme durumunu kontrol etmek amacıyla aspire edilmemesi ve uygulama bölgesine masaj yapılmaması gerektiği belirtilmektedir (Craven 3, Potter 1997). Hemşirelerin %7.7 si (n=181) uygulama süresince dokuyu kavramalarına rağmen %.4 ünün (n=17) dokuyu aspire etmesi bu konuda ciddi bir bilgi eksiği olduğunu işaret etmektedir. (Tablo 1 ve ). Çalışmamızda kullanım kılavuzlarını okuyan hemşirelerin uygulama bitinceye dek dokuyu kavramaları istatistiksel olarak anlamlı bulundu (Tablo 3; p<.). Uygulama süresince dokuyu kavrama ve uygulamadan önce aspire etme işlemi ile ekimoz /hematom görülme arasında istatistiksel bir anlamlılık olması (p<,1)(tablo4) uygulamalarda temel bilgi ve beceriye sahip olmanın gerekli olduğunu düşündürmüştür. SONUÇ VE ÖNERİLER Hemşireler gerek literatürü takip etme, kullanım klavuzlarını/prospektüsleri okuma gibi yollarla kendilerini eğiterek, gerekse hizmet-içi eğitim programları ile yeniliklerden /yeni gelişme ve yaklaşımlardan haberdar olmalıdırlar. Hemşirelerin kullanıma hazır enjektörlerle yaptıkları subkutan heparin enjeksiyonlarında kullanım kılavuzu okuma oranlarının düşük olduğu, fakat genel subkutan enjeksiyon uygulama kurallarına uydukları belirlendi. Bu sonuçtan yola çıkılarak hemşirelerin, öncelikli olarak uygulamalarda kullanılanlar olmak üzere, her türlü yeni ürün ve gelişmeler hakkında çalıştıkları kurumlar/üretici firmalar tarafından bilgilendirilmeleri ve bilgi kaynaklarını kullanmaları önerilebilir. KAYNAKLAR Craven RF, Hirnle CJ (3). Fundamentals of Nursing: Human Health and Function. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams&Wilkins, Elkin MK, Perry AG, Potter PA (). Nursing İnterventions & Clinical Skills. nd ed. St Louis: Mosby Camp., Gümüş NY (1). İlaç etkinliğinde hemşirenin vazgeçilmezliği. I. Uluslar arası VII. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Kongre Kitabı). İstanbul 9 Ekim- Kasım, 44. İnanç N, Hatipoğlu S, Yurt V, Avcı E, Akbayrak N, Bekiroğlu M, Öztürk E (1994). Hemşirelik Esasları. Ankara: Gata Basımevi, Kuzu N (1999). Subkutan heparin enjeksiyonu: ekimoz, hematom ve ağrı gelişimi nasıl önlenir? C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 3(): Küçükgüçlü Ö. Okumuş H (1). Subkutan antikoagülan uygulanan hastalarda enjeksiyon öncesi ve sonrası cilde doğrudan buz uygulamasının ekimoz oluşumu üzerine etkisi. I. Uluslar arası VII. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Kongre Kitabı). İstanbul 9 Ekim- Kasım, McCann JAS (). Nursing Procedures Made Incredibly Easy. ed. Pennsylvania: Springouse Co., Ommaty R (1999). Vademekum Modern İlaç Rehberi. 16. Basım. Ankara: Hacettepe Taş Kitapçılık LTD, Potter PA, Perry GA (1997). Fundamentals of Nursing :Concepts, Process, And Practice. 4th ed. Missouri.: Mosby Camp. Taylor C, Lillis C, Lemone P (1993) Fundamentals Of Nursing: The Art And Science Of Nursing Care. nd ed. Philadelphia: Lippincod Comp., Timby BK (1989) Clinical Nursing Procedures. J.B. Philadelphia: Lippincott Co.,

13 4 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:1,Sayı:.8 Ulusoy S, Görgülü S (199). Hemşirelik Esasları- Temel Kuram Kavram, İlke ve Yöntemler.. Basım, Cilt 1. Ankara: TDFO Ltd. Şti., 7-1. Clexan (). Erişim: İletişim adresi: Yrd. Doç. Dr. Leman Şenturan Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik Bölümü Tel: 134

ÖZET SUMMARY GİRİŞ GEREÇ VE YÖNTEM

ÖZET SUMMARY GİRİŞ GEREÇ VE YÖNTEM Araştırma Makalesi Ege Tıp Dergisi 44 ( 2 ) : 95 99, 2005 SUBKUTAN HEPARİN UYGULAMASINDA İLACIN VERİLİŞ SÜRESİNİN EKİMOZ, HEMATOM VE AĞRI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ THE EXAMINATION OF THE EFFECT OF

Detaylı

SUBKUTAN HEPARİN ENJEKSİYONUNDAN SONRA UYGULANAN BASINCIN EKİMOZ OLUŞUMUNA ETKİSİ* Ayten ZAYBAK**

SUBKUTAN HEPARİN ENJEKSİYONUNDAN SONRA UYGULANAN BASINCIN EKİMOZ OLUŞUMUNA ETKİSİ* Ayten ZAYBAK** C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008, 12(3) SUBKUTAN HEPARİN ENJEKSİYONUNDAN SONRA UYGULANAN BASINCIN EKİMOZ OLUŞUMUNA ETKİSİ* Ayten ZAYBAK** ÖZ Amaç: Araştırma, subkutan heparin enjeksiyonundan sonra

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ Zelha Türk*, Serpil Türker **, Pelin Gökoğlu***,Eda Ulutaş**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi

Detaylı

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri*

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Hamza FİDANCIOĞLU**, K.Derya BEYDAĞ***, Fadime GÖK ÖZER***, Mehtap KIZILKAYA*** ÖZET Amaç: Bu çalışma, sağlık yüksek okulu öğrencilerinin

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı ATATÜRK SAGLIK MESLEK LİsESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖGRENCİLERİNİN DİABETES MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Sibel KARA CA * ÖZET Bu araştırma İzmir

Detaylı

Subkutan (SC) Enjeksiyon Uygulama

Subkutan (SC) Enjeksiyon Uygulama Subkutan (SC) Enjeksiyon Uygulama AMAÇ İlacın hastaya doğru ve uygun teknikle subkutan yoldan uygulanmasıdır. TEMEL İLKELER Subkutan enjeksiyon irrite olmayan ve sadece küçük hacimdeki (0,5-1 ml) suda

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Dilek (KARA) YILMAZ 2. Doğum Tarihi : 13/10/1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Dilek (KARA) YILMAZ 2. Doğum Tarihi : 13/10/1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilek (KARA) YILMAZ 2. Doğum Tarihi : 13/10/1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,

Detaylı

HEMŞİRE ÖĞRENCİLERİN KENDİLERİNE UYGULAMA YAPMALARINA İLİŞKİN HASTALARIN GÖRÜŞLERİ

HEMŞİRE ÖĞRENCİLERİN KENDİLERİNE UYGULAMA YAPMALARINA İLİŞKİN HASTALARIN GÖRÜŞLERİ HEMŞİRE ÖĞRENCİLERİN KENDİLERİNE UYGULAMA YAPMALARINA İLİŞKİN HASTALARIN GÖRÜŞLERİ Şule ECEVİT ALPAR* Ükke KARABACAK** Bilgi GÜLSEVEN*** Leman ŞENTURAN*** Kabul Tarihi: 14.11.2006 ÖZET Araştırma hastanede

Detaylı

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ*

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ* ARAŞTIRMA HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ* Filiz ADANA** Betül AKTAŞ*** Semra ERDAĞI**** Sevda ELİŞ**** Hicran ALKAN*** Özgü ULUMAN*** Alınış Tarihi:14.02.2008

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR Feray Gökdoğan 1, Duygu Kes 2, Döndü Tuna 3, Gülay Turgay 4 1 British University of Nicosia, Hemşirelik Bölümü 2 Karabük

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 1994-1998 Lisans İstanbul Üniversitesi Bölümü

Detaylı

TEŞEKKÜR. Araştırmacı bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder.

TEŞEKKÜR. Araştırmacı bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder. IV TEŞEKKÜR Araştırmacı bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder. Sayın Prof.Dr. Sevilay Şenol Çelik tez danışmanım olarak araştırmanın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Kübra YILMAZ ŞENYÜZ Doğum Tarihi: 28/05/1987 Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Lise Bahçelievler Deneme 2004 - Mezun Lisesi Lisans Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

BİR SAĞLIK KURULUŞUNDA HEMŞİRELER TARAFINDAN YAPILAN HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ. *Serpil Türker,** Zelha Türk

BİR SAĞLIK KURULUŞUNDA HEMŞİRELER TARAFINDAN YAPILAN HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ. *Serpil Türker,** Zelha Türk BİR SAĞLIK KURULUŞUNDA HEMŞİRELER TARAFINDAN YAPILAN HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ *Serpil Türker,** Zelha Türk * Eğitim Gelişim Hemşiresi ** Sorumlu Hemşire Acıbadem Fulya Hastanesi 23-25 Kasım

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Ta ıtı For u Dersi Adı Öğreti Dili HEMŞİRELİKTE ETİK Türkçe Dersi Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( ) Yüksek Lisans(x ) Doktora( ) Eğiti Öğreti Siste i Örgün Öğreti X) Uzakta Öğreti Diğer Dersin

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ DERNEKLER HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ DERNEKLER HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 2014 Cumhuriyet Nursing Journal 2014 Cumhuriyet Hem Der 2014 Cumhuriyet Nurs J 2014 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ DERNEKLER HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ

Detaylı

TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ?

TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ? TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ? Sacide Kılıç* Alime Selçuk Tosun** Elif Eliş* *Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji

Detaylı

İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYONDA VENTROGLUTEAL BÖLGENİN KULLANIMI

İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYONDA VENTROGLUTEAL BÖLGENİN KULLANIMI İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYONDA VENTROGLUTEAL BÖLGENİN KULLANIMI DERLEME MAKALESİ USE OF THE VENTROGLUTEAL AREA IN THE INTRAMUSCULAR INJECTION Kacaroğlu Vicdan, A.*, Sü, S.** Ecevit Alpar, Ş.*** ÖZET İlaç uygulamaları

Detaylı

: İçerenköy Mh. Kayışdağı Cd. No: 32 Ataşehir/İSTANBUL. Education: License: Celal Bayar University School of Nursing, Department of Nursing, 2007.

: İçerenköy Mh. Kayışdağı Cd. No: 32 Ataşehir/İSTANBUL. Education: License: Celal Bayar University School of Nursing, Department of Nursing, 2007. CURRICULUM VITAE Ela Yılmaz Instructor Birth Date : 15.09.1984 Birth place Work Address : Kdz.Ereğli : İçerenköy Mh. Kayışdağı Cd. No: 32 Ataşehir/İSTANBUL Phone: 0 216 500 41 66 Fax: 0 216 576 50 76 E-mail:

Detaylı

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : BEHİCE EKİCİ İletişim Bilgileri Adres Mail 2. Doğum Tarihi : 20.10.1963 3. Unvanı : Yard. Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü

Detaylı

Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi Eda DOLGUN *, Yelda CANDAN DÖNMEZ** ÖZET Amaç: Çalışmada hastaların ameliyat öncesi döneme ait bilgi gereksinimlerinin belirlenmesi

Detaylı

Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ

Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ Sunum Akışı Kesici ve delici alet yaralanmaları Nedenleri ve yaralanma

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı

Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ebru Erek Kazan Doğum Tarihi: 15 Kasım 1978 Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 1995-1999

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( )

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( ) HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK (2.0.20) Gülay Turgay, Emre Tutal 2, Siren Sezer Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Programı

Detaylı

AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ *

AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ * AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ * İlkay COŞKUN GÜNER** Fatma DEMİR *** Kabul Tarihi: 12.07.2005 ÖZET Günümüzde insanların günlük yaşamlarının yaklaşık

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

EBELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR ZORUNLU LİSANS 12 AKTS 1. SINIF BAHAR DÖNEMİ TÜRKÇE YOK YOK YOK

EBELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR ZORUNLU LİSANS 12 AKTS 1. SINIF BAHAR DÖNEMİ TÜRKÇE YOK YOK YOK Dersin Adı EBELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR EBELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR Dersin Kodu Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Y.Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi Haftalık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı: Hale TOSUN 2. Doğum Tarihi: 07.07.1970 3. Unvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lise Hemşirelik Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi 1988 Lisans Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. KİŞİSEL BİLGİLERİ Adı Soyadı : Bahar (VARDAR) İNKAYA Doğum Yeri ve Tarihi : Salihli/MANİSA, 16.03.1980 Ünvanı : Öğretim Görevlisi Adres : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Hemşirelerin Kemoterapi Uygulamaları Sırasında Almaları Gereken Önlemler Konusunda Bilgi Düzeylerinin Saptanması.

ÖZGEÇMİŞ. Hemşirelerin Kemoterapi Uygulamaları Sırasında Almaları Gereken Önlemler Konusunda Bilgi Düzeylerinin Saptanması. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : HAVA GÖKDERE ÇİNAR 2. Doğum Tarihi : 14/12/1980 3. Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yüksekokulu/ Hemşirelik Celal Bayar 2001

Detaylı

HASTALARIN HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ

HASTALARIN HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ HASTALARIN HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Yük.Hemş.Vildan TANIL Yük.Hemş.Fatma COŞAR BAYKAL Uzm.Hemş.Münevver SARSILMAZ Öğr. Gör. Müjgan SOLAK KABATAŞ Prof. Dr. Meryem YAVUZ 1 HASTA

Detaylı

Türkiye deki hemşirelik araştırmalarında kullanılan veri toplama araçları

Türkiye deki hemşirelik araştırmalarında kullanılan veri toplama araçları Cilt:7 Sayı:1 Yıl:2010 Türkiye deki hemşirelik araştırmalarında kullanılan veri toplama araçları Ayla Ünsal * Nilüfer Ergül ** Özet Amaç: Bu çalışma, Türkiye deki hemşirelik araştırmalarında kullanılan

Detaylı

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ The Evaluation of Midwives and Nurses Communication Skills, Who Work in the Family Health Center

Detaylı

Pratisyen Hekimlerin Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Konusunda Bilgi ve Tutumlarýnýn Deðerlendirilmesi

Pratisyen Hekimlerin Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Konusunda Bilgi ve Tutumlarýnýn Deðerlendirilmesi Pratisyen Hekimlerin Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Konusunda Bilgi ve Tutumlarýnýn Deðerlendirilmesi Dr. Ahmet Akýcý*, Dr. M. Ümit Uðurlu*, Dr. Narin Gönüllü*, Dr. Þule Oktay*, Sibel Kalaça** Akýlcý olmayan ilaç

Detaylı

İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON SONRASINDA NELERİ TAKİP ETMELİYİZ?

İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON SONRASINDA NELERİ TAKİP ETMELİYİZ? İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON SONRASINDA NELERİ TAKİP ETMELİYİZ? Hem. Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim ve Gelişim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 10 Eylül 2013 Sunum Akışı İntramüsküler Enjeksiyon

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 19-22 Ekim 2017 Antalya/Türkiye BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Öznur KARA

Detaylı

İNSÜLİN ENJEKSİYONU UYGULAYAN DİYABETLİLER İÇİN ANKET

İNSÜLİN ENJEKSİYONU UYGULAYAN DİYABETLİLER İÇİN ANKET İNSÜLİN ENJEKSİYONU UYGULAYAN DİYABETLİLER İÇİN ANKET Hemşire Formu Numara: / / Ülke telefon kodu Hastane kodu Hasta numarası ( 1-25 e kadar) 1. İlgili hastanın Diyabet tipini belirtiniz? Tip 1 Tip 2 Gestasyonal(gebelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bakırköy Sağlık Yüksekokulu İstanbul Üniv. 2009-2010. Yardımcı Doçent Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul Üniv.

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bakırköy Sağlık Yüksekokulu İstanbul Üniv. 2009-2010. Yardımcı Doçent Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul Üniv. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Fatma AY 2. Doğum Tarihi : 05.10.1972 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: Latife Utaş Akhan DOĞUM TARİHİ: 28 Aralık 1979 YABANCI DİL: İngilizce ( Aralık 2007 ÜDS: 71.250) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl lisans

Detaylı

DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ DİYABET EĞİTİMCİSİNİN EĞİTİMİ KURSU PROGRAMI

DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ DİYABET EĞİTİMCİSİNİN EĞİTİMİ KURSU PROGRAMI DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ DİYABET EĞİTİMCİSİNİN EĞİTİMİ KURSU PROGRAMI Hazırlayan : Julie A. KUENZİ, RN,MSN,CDE,CPT Medical College of Wisconsin Çeviren: Doç.Dr. Nermin OLGUN Marmara Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

SUBKUTAN HEPARİN KULLANAN HASTALARDA ABDOMİNAL VE DELTOİD BÖLGELERİN AĞRI, HEMATOM VE EKİMOZ GELİŞİMİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

SUBKUTAN HEPARİN KULLANAN HASTALARDA ABDOMİNAL VE DELTOİD BÖLGELERİN AĞRI, HEMATOM VE EKİMOZ GELİŞİMİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 1 T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SUBKUTAN HEPARİN KULLANAN HASTALARDA ABDOMİNAL VE DELTOİD BÖLGELERİN AĞRI, HEMATOM VE EKİMOZ GELİŞİMİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

İLAÇ UYGULAMA HATALARININ ÖNLENMESİNDE HASTA ve YAKINLARI EĞİTİMİ

İLAÇ UYGULAMA HATALARININ ÖNLENMESİNDE HASTA ve YAKINLARI EĞİTİMİ İLAÇ UYGULAMA HATALARININ ÖNLENMESİNDE HASTA ve YAKINLARI EĞİTİMİ Hazırlayan: Lütfiye İnci BELKIZ*, Fatma ZOR** *Acıbadem Atakent Hastanesi, Bebek Bakım Odası Hemşiresi **Acıbadem Atakent Hastanesi, Yenidoğan

Detaylı

Şimdi hep beraber değişme zamanı BD Micro-Fine + 4mm

Şimdi hep beraber değişme zamanı BD Micro-Fine + 4mm DİYABET HEMŞİREM BAZI HİPOGLİSEMİK ATAKLARIMIN, KAS İÇİNE ENJEKSİYONDAN KAYNAKLANABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ. KAS IÇINE ENJEKSIYON RISKINI AZALTMAYA YARDIMCI OLMASI İÇİN BD MICRO FINE + 4MM KALEM İĞNESİ'NE GEÇMEMİ

Detaylı

HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması

HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİKTE YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması Bu derste öğrencinin; birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini belirleyen

Detaylı

HEMŞİRELERİN HASTA BAKIMINDA KULLANDIKLARI HEMŞİRELİK SÜRECİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ*

HEMŞİRELERİN HASTA BAKIMINDA KULLANDIKLARI HEMŞİRELİK SÜRECİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* ARAŞTIRMA HEMŞİRELERİN HASTA BAKIMINDA KULLANDIKLARI HEMŞİRELİK SÜRECİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* Gülçin AVŞAR** Arzu Ece ÖĞÜNÇ*** Mükremin TAŞKIN*** Ömer Faruk BURKAY*** Alınış Tarihi: 03.12.2012

Detaylı

Dersin Tanıtımı: TEORİ + DERS ADI DERS KODU YARIYIL. (Saat) Sağlık ve Hemşirelik I HSH 105 1 4+4 8 DERSİN DÜZEYİ

Dersin Tanıtımı: TEORİ + DERS ADI DERS KODU YARIYIL. (Saat) Sağlık ve Hemşirelik I HSH 105 1 4+4 8 DERSİN DÜZEYİ Dersin Tanıtımı: DERS ADI DERS KODU YARIYIL TEORİ + UYGULAMA AKTS (Saat) Sağlık ve Hemşirelik I HSH 105 1 4+4 8 DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN DÜZEYİ ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI DERSİN

Detaylı

HEMŞİRELERİN KARİYER PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN KARİYER PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN KARİYER PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Medicana İnternational Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı Uz.Hem.Ayşe MUTLU KARİYER Kariyer kişisel ve örgütsel hedeflerle

Detaylı

Şimdi hep beraber değişme zamanı BD Micro-Fine + 4mm

Şimdi hep beraber değişme zamanı BD Micro-Fine + 4mm Kas içine enjeksiyonu önlemek, hastalarımın yaşadığı hipoglisemik atak sayısını azaltmaya yardımcı olabilir. Bu nedenle BD Micro Fine + 4mm Kalem İğnesi'ni öneriyorum. Zeynep 34, Diyabet Hemşiresi Şimdi

Detaylı

HEMŞİRELERİN HASTALARIN BİREYSEL HİJYEN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMA DURUMLARI

HEMŞİRELERİN HASTALARIN BİREYSEL HİJYEN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMA DURUMLARI DOSYA / ARAŞTIRMA MAKALESİ HEMŞİRELERİN HASTALARIN BİREYSEL HİJYEN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMA DURUMLARI STATUS OF MEETING THE INDIVIDUAL HYGIENE REQUIREMENTS OF PATIENTS BY THE NURSES Songül Göriş* Geliş

Detaylı

Özel Bir Hastanenin Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Müşteri Memnuniyetinin Arttırılmasına Yönelik Yapılan Örnek Çalışma

Özel Bir Hastanenin Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Müşteri Memnuniyetinin Arttırılmasına Yönelik Yapılan Örnek Çalışma Özel Bir Hastanenin Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Müşteri Memnuniyetinin Arttırılmasına Yönelik Yapılan Örnek Çalışma Aysun Çakır, Sevgili Gürel Kadıköy Acıbadem Hastanesi GİRİŞ VE AMAÇ Kuruluşların

Detaylı

Doç.Dr. Emine EFE. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr

Doç.Dr. Emine EFE. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr Türkiye de Bazı İllerde Çocuk Servislerinde Çalışan Doktor ve Hemşirelerin 0-6 Ay Arası Bebeklerin Yatış Pozisyonları Konusundaki Bilgi ve Uygulamaları Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Ameliyathaneler kendine özgü mimari dizaynları, çalışma koşulları ve ameliyathanede görev yapan personelleriyle çok özel merkezlerdir Ameliyathane

Detaylı

ANTEIS INJECTION PEN

ANTEIS INJECTION PEN ANTEIS INJECTION PEN ANTEIS INJECTION PEN NEDİR? Anteis in HA ürünlerinin lokal enjeksiyonu için geliştirilmiş elektronik bir enjeksiyon sistemidir. Estetik uygulamacılara Hastalar için uygulama konfor

Detaylı

KONYA İLİNDEKİ PEDİATRİ HEMŞİRELERİNİN ŞİDDETE MARUZ KALMA DURUMLARI *

KONYA İLİNDEKİ PEDİATRİ HEMŞİRELERİNİN ŞİDDETE MARUZ KALMA DURUMLARI * KONYA İLİNDEKİ PEDİATRİ HEMŞİRELERİNİN ŞİDDETE Fatma TAŞ ** Kabul Tarihi: 15.04.2005 ÖZET Çalışmanın amacı, Konya İli merkez hastanelerinde çalışan pediatri hemşirelerinin şiddete maruz kalma durumlarını

Detaylı

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Bahire ULUS 2.Doğum Tarihi : 13/03/1962 3.Unvanı : Öğretim Görevlisi Dr. 4.Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2012) Cilt 20 - Sayı 3: 193-199 ISSN 1304-4869 Araştırma Yazısı Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi Evaluation of Professionalism

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI VIII. SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ TOPLANTISI

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI VIII. SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ TOPLANTISI TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI VIII. SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ TOPLANTISI Prof. Dr. Behzat ÖZKAN İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Hazırlayan: Uzm. Hem. Pınar AKÇAY-Tıbbi

Detaylı

ayfer.aktas@acibadem.com.tr

ayfer.aktas@acibadem.com.tr ayfer.aktas@acibadem.com.tr İnsülin Nedir? İnsülin Çeşitleri Uygulamada Dikkat Edilecekler Moleküler ağırlığı 5.8 kilodalton (kda) olan, polipeptit yapılı ve vücuttaki karbonhidrat özüştürmesinin düzenlenmesinde

Detaylı

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 69-75/Mayıs 2013 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Araştırma

Detaylı

Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi

Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi Okmeydanı Tıp Dergisi 28(3):146-15, 12 doi:.5222/otd.12.146 Araştırma Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi Hacer Özkul Özel *, Demet Yurtsever **, Sevginaz Mutlu

Detaylı

SİMÜLASYONLU PERİTON DİYALİZ UYGULAMASININ ÖĞRENCİLERİN PSİKOMOTOR BECERİLERİ ÖZ- YETERLİLİĞİNE ETKİSİ

SİMÜLASYONLU PERİTON DİYALİZ UYGULAMASININ ÖĞRENCİLERİN PSİKOMOTOR BECERİLERİ ÖZ- YETERLİLİĞİNE ETKİSİ SİMÜLASYONLU PERİTON DİYALİZ UYGULAMASININ ÖĞRENCİLERİN PSİKOMOTOR BECERİLERİ ÖZ- YETERLİLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Eylem TOPBAŞ, Öğr. Gör. Gülay BİNGÖL, Öğr. Gör. Öznur GÖRGEN, Yrd. Doç. Dr. Banu TERZİ

Detaylı

SAIME OCAKÇI İLHAN DEMET VEYİSOĞLU HÜLYA HÜRMET ÖZAN ŞERIFE AKCAN ÇIĞDEM URUÇ GIZEM TOKÇA BAHAR MADRAN ÖNDER ERGÖNÜL

SAIME OCAKÇI İLHAN DEMET VEYİSOĞLU HÜLYA HÜRMET ÖZAN ŞERIFE AKCAN ÇIĞDEM URUÇ GIZEM TOKÇA BAHAR MADRAN ÖNDER ERGÖNÜL SAIME OCAKÇI İLHAN DEMET VEYİSOĞLU HÜLYA HÜRMET ÖZAN ŞERIFE AKCAN ÇIĞDEM URUÇ GIZEM TOKÇA BAHAR MADRAN ÖNDER ERGÖNÜL GİRİŞ Sağlık çalışanlarının yaralanması 1/3 Kirli Kesici Delici Alet yaralanmaları *Azap

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİKTE LİSANS TAMAMLAMA PROGRAM YÖNERGESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİKTE LİSANS TAMAMLAMA PROGRAM YÖNERGESİ Sayfa No 1 / 7 ABANT İZZET BAYSAL (Senatonun 08/10/2015tarih ve 2015/155sayılı kararıyla kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Hemşirelik Ön lisans

Detaylı

SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ Meryem Karataş*, Aysun Çakır Özçelik*, Canan Sarı*, Sevinç Kaymaz* *Liv Hospital Ulus GİRİŞ Kadın sağlığı açısından gebelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Aysun Perim Ketenciler 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: Yüksek lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Aysun Perim Ketenciler 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: Yüksek lisans 1. Adı Soyadı: Aysun Perim Ketenciler 2. Doğum Tarihi: 21.11.1982 3. Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: Yüksek lisans ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Trakya Üniversitesi 2000

Detaylı

Kız Hemşirelik Öğrencilerinin Erkek Hemşirelik Öğrencilerine Bakışı

Kız Hemşirelik Öğrencilerinin Erkek Hemşirelik Öğrencilerine Bakışı Kız Hemşirelik Öğrencilerinin Erkek Hemşirelik Öğrencilerine Bakışı Zeliha KOÇ*, Cansev BAL**, Zeynep SAĞLAM*** ÖZET Amaç: Bu çalışma, kız hemşirelik öğrencilerinin erkek hemşirelik öğrencilerine bakışını

Detaylı

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi *

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi * International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES) December 2016 : 2 (2) ISSN : 2548-9373 Doi : Field : Education Psychology Type : Research Article Recieved: 10.09.2016 - Corrected: 26.11.2016

Detaylı

Diyaliz hastalarında morbidite ve mortalite oranı genel populasyondan kat daha yüksektir.*

Diyaliz hastalarında morbidite ve mortalite oranı genel populasyondan kat daha yüksektir.* GİRİŞ Diyaliz hastalarında morbidite ve mortalite oranı genel populasyondan 10-20 kat daha yüksektir.* Çok sayıda çalışmada hemodiyaliz dozu ile morbidite ve mortalite arasında anlamlı ilişki saptanmıştır.

Detaylı

Erkek Öğrenci Hemşirelerin Hemşirelik Mesleğini Algılama Durumlarının Belirlenmesi

Erkek Öğrenci Hemşirelerin Hemşirelik Mesleğini Algılama Durumlarının Belirlenmesi Erkek Öğrenci Hemşirelerin Hemşirelik Mesleğini Algılama Durumlarının Belirlenmesi Zeliha KOÇ*, Cansev BAL**, Zeynep SAĞLAM*** ÖZET Amaç: Bu çalışma, erkek öğrenci hemşirelerin, hemşirelik mesleğini algılama

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Kocaeli Üniversitesi 2003-2007

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Kocaeli Üniversitesi 2003-2007 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zehra Kan Öntürk 2. Doğum Tarihi: 15.01.1982 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Kocaeli Üniversitesi 2003-2007 Yüksek Lisans

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Önlisans. Anestezi Ankara Üniversitesi 2001. Hemşirelik Ankara Üniversitesi 2005

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Önlisans. Anestezi Ankara Üniversitesi 2001. Hemşirelik Ankara Üniversitesi 2005 Yrd. Doç. Dr. Deniz Öztürk, Hemşirelik Esasları Doğum Tarihi ve Yeri: 28.06.1981, Ankara Yabancı Dil: İngilizce (Mart 2007 ÜDS; 75.0) ALES: 2007 Sonbahar Sayısal: 68.312 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program

Detaylı

Hemşirelerin Fiziksel Tespit Edici Kullanımına İlişkin Bilgi Tutum Ve Uygulamaları*

Hemşirelerin Fiziksel Tespit Edici Kullanımına İlişkin Bilgi Tutum Ve Uygulamaları* Hemşirelerin Fiziksel Tespit Edici Kullanımına İlişkin Bilgi Tutum Ve Uygulamaları* Hatice KAYA**, Türkinaz AŞTI***, Rengin ACAROĞLU***, Selma EROL****, Cemile SAVCI***** ÖZET Amaç: Çalışma hemşirelerin

Detaylı

İLAÇ UYGULAMA TALİMATI

İLAÇ UYGULAMA TALİMATI Dok No:KLN.TL.08 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 5 1.0 AMAÇ: Bu talimatın amacı ilaç uygulamalarını standardize etmektir. 2.0 KAPSAM: Bu talimat oral, intravenöz, subcutan,intramüsküler

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SERVİS VE YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE ZAMAN YÖNETİMİ*

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SERVİS VE YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE ZAMAN YÖNETİMİ* BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SERVİS VE YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE ZAMAN YÖNETİMİ* Sinem EROĞLU 1, Gönül ÖZGÜR 2 ÖZET Tanımlayıcı tipteki bu araştırma bir üniversite hastanesi dahiliye ve yoğun bakımlarında

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ercan AYDOĞDU Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlık Birimi

Detaylı

Hemşire Ve Ebelerin Maneviyat Ve Manevi Bakıma İlişkin Düşünceleri

Hemşire Ve Ebelerin Maneviyat Ve Manevi Bakıma İlişkin Düşünceleri Hemşire Ve Ebelerin Maneviyat Ve Manevi Bakıma İlişkin Düşünceleri Melahat AKGÜN KOSTAK*, Ülfiye ÇELİKKALP**,Melike DEMİR*** ÖZET Amaç: Bu araştırma hemşire ve ebelerin maneviyat ve manevi bakıma ilişkin

Detaylı

Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin antibiyotik kullanma durumlarının incelenmesi

Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin antibiyotik kullanma durumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:1 Yıl:2010 Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin antibiyotik kullanma durumlarının incelenmesi Sevim Çelik* Mine Alacadağ** Yeliz Erduran*** Filiz Erduran**** Nilüfer Berberkayar***** Özet Amaç:

Detaylı

DOĞUMA HAZIRLIK KURSUNUN GEBELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

DOĞUMA HAZIRLIK KURSUNUN GEBELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ DOĞUMA HAZIRLIK KURSUNUN GEBELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Ayfer Ayan(1) Cemile Aksoy(2) Hande Edizkan Budak(3) 1 Acıbadem Bursa Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü 2 Acıbadem Bursa Hastanesi, Eğitim ve

Detaylı

Öğrenim Dönemi Derece Üniversite Öğrenim Alanı 4 Lisans Atatürk Üniversitesi Hemşirelik

Öğrenim Dönemi Derece Üniversite Öğrenim Alanı 4 Lisans Atatürk Üniversitesi Hemşirelik 1 Ünvan Ad Soyad: Öğr. Gör. Sevda Bayhan Anabilim Dalı: Sağlık Programları Düzenleme Tarihi : 28.11.2012 İletişim Bilgileri Yazışma Adresi Telefon Faks E-mail :Z.K.Ü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ 2009 PARENTERAL ĠLAÇ UYGULAMALARI Hedefler İlaç dozunu doğru hesaplamak Kas içi enjeksiyon uygulama bölgelerini doğru belirleyebilmek Deri altı enjeksiyon uygulama

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İLK KLİNİK DENEYİM ÖNCESİ ANKSİYETE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. Nilüfer ERBİL* Azize Nuran KAHRAMAN* Özgül BOSTAN*

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İLK KLİNİK DENEYİM ÖNCESİ ANKSİYETE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. Nilüfer ERBİL* Azize Nuran KAHRAMAN* Özgül BOSTAN* HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İLK KLİNİK DENEYİM ÖNCESİ ANKSİYETE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Nilüfer ERBİL* Azize Nuran KAHRAMAN* Özgül BOSTAN* Kabul Tarihi: 25.3.2005 ÖZET Tanımlayıcı tipteki bu çalışma, hemşirelik

Detaylı

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni Yardımcısı Değerli Meslektaşlarımız Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı..tarihinde yapıldı. Yönetim Kurulu (2012-2014) () Filiz ÖĞCE ( Yardımcısı)

Detaylı

YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ

YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ Sevcan VELİOĞLU *, Fahriye VATAN ** Görev ve sorumlulukları gereği grupları doğru hedeflere, etkili biçimde yönlendirebilmeleri, hemşirelerin

Detaylı

HUZUREVİNDE ÇALIŞAN PSİKOLOG VE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET

HUZUREVİNDE ÇALIŞAN PSİKOLOG VE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET HUZUREVİNDE ÇALIŞAN PSİKOLOG VE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Zeynep HAMAMCI, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Hatice Serap ATALAY, Gaziantep Üniversitesi, Sağlık

Detaylı

Subkutan Antikoagulan Tedavi Uygulanan Hastalarda Cilde Buz Uygulamanın Ekimoz Oluşumu Üzerine Etkisi *

Subkutan Antikoagulan Tedavi Uygulanan Hastalarda Cilde Buz Uygulamanın Ekimoz Oluşumu Üzerine Etkisi * 182 Subkutan Antikoagulan Tedavi Uygulanan Hastalarda Cilde Buz Uygulamanın Ekimoz Oluşumu Üzerine Etkisi * Özlem Küçükgüçlü** Hülya Okumuş*** Giriş: subkutan antikoagulan ilaç enjeksiyonu sık yapılan

Detaylı

İntramuskuler (IM) Enjeksiyon Uygulama

İntramuskuler (IM) Enjeksiyon Uygulama İntramuskuler (IM) Enjeksiyon Uygulama AMAÇ İlacın doğru ve uygun teknikle intramüsküler yoldan hastaya uygulanmasıdır. TEMEL BİLGİLER IM ilaç uygulama işleminde, 8 doğru kuralına (doğru hasta, doğru ilaç,

Detaylı