KADIN ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU TEMMUZ 2007 SABANCI ÜNİVERSİTESİ, TUZLA KAMPÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KADIN ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU 10 11 TEMMUZ 2007 SABANCI ÜNİVERSİTESİ, TUZLA KAMPÜSÜ"

Transkript

1 KADIN ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU TEMMUZ 2007 SABANCI ÜNİVERSİTESİ, TUZLA KAMPÜSÜ 10 Temmuz 2007, Salı 09:00 09:15 Açılış 09:15 10:30 Panel I Kadın ve Sağlık 10:30 10:45 Kahve arası 10:45 12:00 Panel II Türkiye deki Kadın Yöneticiler ve Girişimciler 12:00 13:30 Öğle Yemeği 13:30 14:45 Yuvarlak Masa: Üniversitede Kadın Olmak 14:45 15:00 Kahve arası 15:00 17:00 Panel III İş Hayatında Kadınlar 18:30 22:00 Akşam Yemeği 11 Temmuz 2007, Çarşamba 09:00 10:30 Kapalı Oturum: Mor Sertifika Programı 10:30 10:45 Kahve arası 10:45 12:00 Yuvarlak Masa: Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Kadınlar ve Toplumsal Cinsiyet 12:00 13:00 Öğle Yemeği 13:00 14:00 Panel III Kadın ve Medya/Temsil 14:00 14:15 Kahve arası 14:15 15:30 Panel IV Kadın ve Hukuk 15:30 15:40 Ara 15:40 17:00 Panel V Kadın ve Eğitim 17:00 17:15 Genel Değerlendirme 17:15 18:15 Kapanış Kokteyli

2 10 Temmuz 9:00 9:15 Açılış KADIN ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU TEMMUZ 2007 SABANCI ÜNİVERSİTESİ, TUZLA KAMPÜSÜ Açılış Konuşması: Yrd. Doç. Dr. Hülya Adak, Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Kültürel Çalışmalar 9:15 10:30 Panel I Kadın ve Sağlık Okutman Nuray Şimşek, Erciyes Üniversitesi, Nevşehir Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik Göç Eden Kadınların Ruhsal Durumlarının Belirlenmesi Konuşmacılar: Prof. Dr. Ayşen Bulut, İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve İstanbul Tıp Fakültesi, Aile Sağlığı Bir Proje Sunumu: Ergenlerin Sağlık Bilincinin Geliştirilmesi Prof. Dr. Himmet Karazeybek, Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Harran Üniversitesi nde Yatan Hastaların Eğitim Düzeyleri ve Bunu Etkileyen Faktörler Prof Dr. Meliha Atalay, Harran Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu Şanlıurfa İl Merkezinde Çocuk Yaşta Anne Olma Durumu: İlgili Sorunlar ve Çözüm Yolları Doç. Dr. Zeynep Şimşek, Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Kadının Statüsü ve Sağlık Etkileri 10:30 10:45 Kahve arası 10:45 12:00 Panel II Türkiye deki Kadın Yönetimciler ve Girişimciler Doç. Dr. Dilek Çetindamar, Sabancı Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Konuşmacılar

3 Prof. Dr. Nakiye Boyacıgiller, Sabancı Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi Dünyada ve Türkiye de Kadının İş Dünyasındaki Yeri: Eğitim ve Kalkınma Prof. Dr. Ülkü Öktem, Wharton School, Pensilvanya Üniversitesi, Operations and Information Management (OPIM) Department Kadın Girişimci Yolu ile Sürdürülebilir Toplum Kalkınması 12:00 13:30 Öğle Yemeği SU Özel Yemek Yeri / UC :30 14:45 Yuvarlak Masa Üniversitede Kadın Olmak Yrd. Doç. Dr. Hülya Adak, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Kültürel Çalışmalar Katılımcılar: Prof. Dr. Ayşe Soysal, Boğaziçi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Prof. Dr. Alev Topuzoğlu, Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Matematik Yrd. Doç. Aysel Güven, Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji 14:45 15:00 Kahve arası 15:00 17:00 Panel III İş Hayatında Kadınlar Katılımcılar: Yrd. Doç. Dr Tijen Harcar,, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Çalışan Kadınların İş ve Aile Hayatlarında Yaşadıkları Çatışmanın Toplumsal Sonuçları ve Bazı Çözüm Önerileri Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Kökkılınç Eraltuğ & Araş. Gör. Gözde Kaya, Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İngilizce İşletme İngilizce Uluslararası İlişkiler AB ve Türk İş Hukukunda Aile ve Çalışma Yaşamının Uzlaştırılması: Karşılaştırmalı Bir İnceleme Yrd. Doç. Dr. Burcu Selin Yılmaz, Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Turizm İşletmeciliği

4 Girişimcilikte Kadın: Türkiye de Kadın Girişimciliğinin bir örnek olaya bağlı değerlendirilmesi Dr. İlhan Ege, Erciyes Üniversitesi Nevşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Muhasebe ve Finansman ABD., Bildiri Sunumu Kadının Toplumdaki Ekonomik Konumunun Güçlendirilmesinde Mikro Kredi Uygulamaları ve Nevşehir de Mikro Kredinin Uygulanabilirliği Üzerine Bir İnceleme Y.Doç. Dr. Sadettin Paksoy Y. Doç. Dr. H. Mustafa Paksoy Dr. Hasan Memiş, Harran Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İktisadi Gelişme Uluslararası İktisat Kadınların Ekonomik Bağımsızlığında Kadın Girişimciliğinin Yeri ve Önemi 18:30 Akşam Yemeği (Yer: Bosphorous Restaurant, Tuzla) Yer: YBF Temmuz 9:00 10:30 Kapalı Oturum: Mor Sertifika Programı Yrd. Doç. Dr. Deniz Tarba Ceylan, Sabancı Üniversitesi Katılımcı: Huriye Arıkan, Sabancı Üniversitesi, Bireysel ve Akademik Gelişim Merkezi 10:30 10:45 Kahve arası 10:45 12:00 Yuvarlak Masa: Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Kadınlar ve Toplumsal Cinsiyet Yrd. Doç. Dr. Ayşe Gül Altınay, Sabancı Üniversitesi, Sanat Soysal Bilimler Fakültesi, Kültürel Çalışmalar Antropoloji ve Toplumsal Cinsiyet Katılımcılar: Prof. Dr. Sibel Irzık, Sabancı Üniversitesi, Sanat Soysal Bilimler Fakültesi, Kültürel Çalışmalar Beşeri Bilimler ve Toplumsal Cinsiyet

5 Yrd. Doç. Dr. Ayşe Parla, Sabancı Üniversitesi, Sanat Soysal Bilimler Fakültesi, Kültürel Çalışmalar Ulus Ötesi Göç ve Toplumsal Cinsiyet 12:00 13:00 Öğle Yemeği 13:00 14:00 Panel III Kadın ve Medya/Temsil Yrd. Doç. Dr. Bilge Yeşil, Sabancı Üniversitesi, Sanat Soysal Bilimler Fakültesi, Kültürel Çalışmalar Konuşmacılar: Öğr. Gör. Suat Sungur Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Böl. Bildiri Sunumu Tüketici Kitleler Olarak Evdeki Melekler ve Kadın Dergileri Öğr. Gör. Songül Ercan Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Dil Bilim Gazete Köşe Yazılarında Dil Kullanımı: Kaçınmalar ve Cinsiyet Değişkeni Yrd. Doç Dr. Neslihan Kansu Yetkiner, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Mütercim Tercümanlık Türk Siyasetinde Cinsiyetçi Güç Paylaşımı ve Aile Metaforları: Tansu Çiller de Babanın Kızı ve Ana, Nimet Çubukçu da Abla Bacı Metaforlarının Kullanımı 14:00 14:15 Ara 14:15 15:30 Panel IV Kadın ve Hukuk Yrd. Doç. Dr. Dicle Koğacıoğlu, Sabancı Üniversitesi, Sanat Soysal Bilimler Fakültesi, Kültürel Çalışmalar Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk Konuşmacılar: Yrd. Doç. Dr. Nebahat Arslan Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Cumhuriyet Dönemi Türk Kadınının Kazanımları, Kars Kafkas Haklarının Korunması Yrd. Doç. Dr. Jülide Akyüz, Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Osmanlı Toplumunda Kadının Hukuki Hakları Arş. Gör. Nüket Evrim Aydıner Sevi Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme

6 Kadının Soyadı ve Aile Adı: Ulusal ve Uluslararası Hukukta Kadının Soyadına İlişkin Düzenlemeler 15:30 15:40 Kahve arası 15:40 17:00 Panel V Kadın ve Eğitim Öğr. Gör. Zarife Şişman Karaşah Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının ve Öğretim Gören Öğretmen Adaylarının Cinsiyet Ayrımcılığına Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi Tuba Kancı, Sabancı Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Sanat Soysal Bilimler Fakültesi, Toplumsal ve Siyasal Bilimler Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet Öğr. Gör. Dilek Özer, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Kırsal kalkınma için kadın liderliği geliştirme Neziha Aslan, Kafkas Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Kars ta Çalışan Orta Öğretimdeki Bayan Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyi 17:00 17:15 Genel Değerlendirme 17:15 18:15 Kapanış Kokteyli (Yer: Yönetim Bilimleri Fakültesi Girişi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Refik BALAY Doğum Tarihi: 01.01.1968 Öğrenim Durumu: Prof. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi O.D.T.Ü 1992 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüzüncü

Detaylı

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı-Soyadı H. Mustafa PAKSOY D. Yeri D. Tarihi Andırın/K.Maraş 10.04.1968 Telefon +90 348 813 9334-2064 Faks +90 348 813 9336 E-Posta hmpaksoy@yahoo.com Yabancı

Detaylı

Invest in İNSAN KAYNAKLARI ÜNİVERSİTELER

Invest in İNSAN KAYNAKLARI ÜNİVERSİTELER Invest in İNSAN KAYNAKLARI ÜNİVERSİTELER Invest in İNSAN KAYNAKLARI - ÜNİVERSİTELER Türkiye de 100 ü devlet ve 67 si özel olmak üzere 167 üniversite bulunmaktadır. 2012 yılı itibariyle bu üniversitelerden

Detaylı

PINAR TINAZ, PH.D. KİŞİSEL

PINAR TINAZ, PH.D. KİŞİSEL KİŞİSEL Yaş: 58 PINAR TINAZ, PH.D. Medeni durum: Evli EĞİTİM Doktora: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Organizational Behaviour Anabilim Dalı Tez Başlığı: A new and dynamic approach to the

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş. Akademik Görevler

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş. Akademik Görevler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Dr. Tülay Üstündağ tulayus@hacettepe.edu.tr tulayus@gmail.com http://www.tulayustundag.com Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KATALOĞU 2002-2011

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KATALOĞU 2002-2011 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KATALOĞU 2002-2011 1 İÇİNDEKİLER ANABİLİMDALLARI İTİBARİYLE TAMAMLANAN TEZLER 1. BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI Cevdet KARAKOÇ, A Comparative

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 7. ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ PROGRAMI.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 7. ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ PROGRAMI. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 7. ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ PROGRAMI 15-17 Mayıs 2014 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZGEÇMİŞ Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tarih:04 Mayıs 2011 Çarşamba Adı ve Soyadı: Kasım KARATAŞ

Detaylı

II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu 22-24 Ekim 2015 KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu 22-24 Ekim 2015 KABUL EDİLEN BİLDİRİLER II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu 22-24 Ekim 2015 KABUL EDİLEN BİLDİRİLER Bildiri NO Bildiri Adı Yazarlar 16 17 18 ÖRGÜTSEL YARATICILIK MODELİNİN OLUŞMASINDA BİREYSEL YARATICILIK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

Geleceğin Öğretmenleri Sevgili Gençler,

Geleceğin Öğretmenleri Sevgili Gençler, Geleceğin Öğretmenleri Sevgili Gençler, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesine hoş geldiniz. Yeni kurulan ve hızla gelişen Fakültemizin hedefi Türkiye nin en iyi öğretmenlerini yetiştirmektir. Bu hedefe

Detaylı

II. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONFERANSI (SOSBİLKO) 28 Nisan 2012 PARALEL OTURUMLAR PROGRAMI. Cumartesi, 28 Nisan 2012

II. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONFERANSI (SOSBİLKO) 28 Nisan 2012 PARALEL OTURUMLAR PROGRAMI. Cumartesi, 28 Nisan 2012 II. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONFERANSI (SOSBİLKO) 28 Nisan 2012 KONFERANS PROGRAMI PARALEL OTURUMLAR PROGRAMI Cumartesi, 28 Nisan 2012 13.00 Kayıt Oturum A1 Salon: 101 Sosyoloji: Kadın Araştırmaları

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Prof. Dr. M. Zafer GÜL Rektör Prof. Dr. Hamza KANDUR Rektör Yardımcısı Dr. Mahmut DOĞAN Genel

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1 Ekim 2005-30 Eylül 2006

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1 Ekim 2005-30 Eylül 2006 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1 Ekim 2005-30 Eylül 2006 BAŞKENT ÜNİVER SİTESİ 20 05-2006 Eğ itim-öğretim Yılı Çalışma R aporu 2 Amfi Tiyatro / Bağlıca Kampüsü İÇİNDEKİLER Ýçindekiler I. Kuruluþ ve Geliþme......................................

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Anabilim Dalı 1. Öğrenim Süreci: Derece Üniversite Alan Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1982-1986 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

PROF. DR. ERTUĞRUL ÇETİNER

PROF. DR. ERTUĞRUL ÇETİNER PROF. DR. ERTUĞRUL ÇETİNER KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri :İnönü- Eskişehir Doğum Tarihi :13.02.1947 Medeni Hali :Evli, iki çocuklu Telefon :0 312 354 17 79 (ev) 0 312 586 86 28 (iş) 0 532 223 06 28 (GSM)

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL ÖZGEÇMİŞ 1. Öğrenim Süreci: Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Anabilim Dalı Derece Üniversite Alan Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1982-1986 Yüksek

Detaylı

İLETİŞİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

İLETİŞİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Prof. Dr. Vedat PEŞTEMALCI Dekan vedatp@cu.edu.tr Prof. Dr. Nurçay TÜRKOĞLU nturkoglu@cu.edu.tr 2012- Çukurova Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri Bölüm Başkanı.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Alan Üniversite Yıl. Rehberlik ve Psikolojik. Rehberlik ve Psikolojik

ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Alan Üniversite Yıl. Rehberlik ve Psikolojik. Rehberlik ve Psikolojik ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer GÖKÇAKAN 2. Doğum Tarihi : 31. 08. 1949 3. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal Çalışma Hacettepe Üniv. 1967-1971 Yüksek Lisans

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN-2011 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sunuş Bozok Üniversitesi 01.03.2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz;

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014 2018 I. Sürüm Haziran 2013 İÇİNDEKİLER TABLOSU SUNUŞ... 5 I. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1. İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci... 9 2. Bir Bakışta Stratejik Plan... 11 3.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D. 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ Adı Soyadı: Gülfer Bektaş Doğum Tarihi: 15.10.1965 Akademik Unvanı: Yardımcı Doçent Bölümü: Sağlık Yönetimi Elektronik Posta Adresi: gulfer.bektas@acibadem.edu.tr; gulferb@hotmail.com,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğr. Gör. Dilfiruz CÖMERT

ÖZGEÇMİŞ. Öğr. Gör. Dilfiruz CÖMERT ÖZGEÇMİŞ Öğr. Gör. Dilfiruz CÖMERT BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Düzenlenme Tarihi: 9. 01. 2013 İletişim Bilgileri Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiçağ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin ERSOY un ÖZGEÇMİŞİ. EĞİTİM DURUMU 1986 Lisans, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Besin Teknolojisi Eğitimi Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Yasemin ERSOY un ÖZGEÇMİŞİ. EĞİTİM DURUMU 1986 Lisans, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Besin Teknolojisi Eğitimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Yasemin ERSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı Soyadı Unvanı : Yasemin ERSOY : Yard. Doç. Dr. Doğum Yeri : Ankara Doğum Tarihi: 22.02.1965 Öğrenim Durumu: Lisans EĞİTİM DURUMU 1986 Lisans, Gazi Üniversitesi

Detaylı

"REHBER ÖĞRETMEN KONULU YAYINLAR KAYNAKÇASI (Taslak 1) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 2 Ağustos 2008 İÇİNDEKİLER MAKALELER... 3 KİTAPLAR... 5 TEZLER (YÖK TEZ MERKEZİNDE BULUNANLAR)... 5 2 MAKALELER 1. Aslan,

Detaylı