DİŞ HEKİMLİĞİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM (BDE): SANAL GERÇEK HASTA SİMULATÖRLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİŞ HEKİMLİĞİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM (BDE): SANAL GERÇEK HASTA SİMULATÖRLERİ"

Transkript

1 DİŞ HEKİMLİĞİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM (BDE): SANAL GERÇEK HASTA SİMULATÖRLERİ COMPUTER AIDED LEARNING (CAL) IN DENTAL EDUCATION: VIRTUAL REALITY PATIENT SIMULATORS Özgür UZUN * ÖZET Günümüzde sürekli gelişen bilgisayar teknolojisi, diş hekimliği eğitiminde daha fazla yer edinmiştir. Dünyada Bilgisayar Destekli Eğitim adı verilen (Computer Aided Learning) sistemler, klasik diş hekimliği müfredatına farklı özelikleri ile girmeye 1970 li yıllardan itibaren başlamıştır. Bilgisayarın günümüzde diş hekimliği eğitiminde kullanıldığı en uç nokta ise Sanal Hasta Simulatörleridir. Bu makalede, Sanal Hasta Simulatörlerinin neler oldukları, nerelerde ve nasıl kullanıldıkları ve diş hekimliği eğitimine katkıları kısaca anlatılmıştır. Anahtar kelimeler: Bilgisayar destekli eğitim, sanal gerçeklik, simulator GİRİŞ Günümüz koşullarında diş hekiminde olması gereken en önemli özellik, klinik pratikte karşılaştığı vakalarda doğru teşhis koyup, uygun tedavi işlemlerini tereddütsüz ve doğru biçimde uygulama yeteneğidir. 1 Ülkemizde-farklı üniversitelerde nüanslar olmakla beraber-genellikle diş hekimliği eğitiminin ilk yıllarında öğrencilere teorik olarak temel tıp bilgileri ve her branşta güncellenen klinik diş hekimliği bilimleri öğretilmektedir. Diş hekimliği öğrencileri yoğun programlarında aldıkları birçok teorik temel bilginin yanında, kendilerine tüm meslek hayatları boyunca yardımcı olacak el becerilerini de klinik öncesi laboratuvar çalışmaları ile geliştirmektedirler. Klinik öncesi pratik çalışmalarında, öğrenciler günümüz diş hekimliğinin temel enstrümanlarını kullanmayı öğrenip, teorik bilgilerini öğrendikleri Tedavi, Endodonti ve Protez temel branşlarının farklı tedavi protokollerini uygulamaya koymaktadırlar. Pratik çalışmalar genellikle plastik ya da rezin esaslı materyallerden yapılmış ve gerçek diş anatomilerini taklit eden diş modelleri üzerinde, bazı protokollerde SUMMARY Nowadays computer technologies which develops continuously take greater places in dental education. Computer Aided Learning (CAL) systems begin to be used in dental education curriculum in 1970 s all over the world with their different features. Virtual Reality Patient Simulators are the advanced devices which use the computer technologies in dental education. The features and the usage of Virtual Reality Patient Simulators in dental education were presented in this article. Key words: Computer aided learning (CAL), virtual reality, simulator ise farklı nedenlerle çekilmiş gerçek insan dişlerinde yapılmaktadır. Klinik öncesi pratik çalışmalarında ve teorik derslerinde başarılı olarak klinik sınıflarına geçen öğrenciler, tüm diş hekimliği branşlarında uygulanan teşhis ve tedavi protokollerinin en güncellerini teorik olarak öğrenip, bu protokollerin klinikte uygulanışını da her branşın kendi kliniğinde izleyerek ve uygulayarak öğrenmektedirler. Klasik dişhekimliği eğitimi olarak adlandırabileceğimiz bu eğitim sistemi birçok fakültede halen uygulanan sistemdir. Bu sistem uzun yıllar içerisinde gösterdiği değişikliklerle günümüze kadar gelse de, günümüzde değişen şartlarla klasik diş hekimliği eğitimindeki aksaklıklar daha belirgin hale gelmiştir. Klinik öncesi laboratuvar çalışmaları, klinik çalışmaların bir taklidi niteliğindedir. Bu çalışmalarda uygulanan tedavi protokolleri öğrencilerin ilk öğrendikleri temel protokollerdir. Bu çalışmaların hekimlik hayatları boyunca akılda kalacağı ve hekimlerin bu çalışmalarda kazandıkları beceriler ile daha ileri klinik protokolleri gerçekleştirileceği göz önüne alınırsa, preklinik çalışmaların kliniği en yakın * Gazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı, ANKARA. 138

2 şekilde taklit etmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Günümüzde kullanılan klasik laboratuvar sistemleri klinik şartları gerçeğe yakın şekilde taklit edememektedir. Bu farklılık ise öğrencilerin preklinik ve klinik çalışmaları arasında kopukluğa neden olabilmektedir. Diş morfolojisini tam olarak taklit edemeyen model dişlerde mine, dentin ve pulpa ayrımları net olarak belirlenememekte ya da öğrencinin önündeki tedavi protokolü uygulanacak model dişte mevcut olması gereken fizyolojik ve patolojik yapı tam olarak yansıtılamamaktadır. Örnek olarak Tedavi ve Endodonti preklinik eğitimi ele alındığında; klinikte hekimin sıkça karşılaşabileceği farklı yerleşimde çürük patolojisi her model dişte aynı standartlarda oluşturulamamakta ve bu patolojiye özel konservatif tedavi amaçlı çürük temizleme ya da endodontik amaçlı giriş kavitesi açma işlemi her öğrenciye aynı standartlarda gösterilememektedir. Endodonti prekliniğinde kullanılan çekilmiş gerçek insan dişlerinin herbirinin farklı morfoloji göstermesi ve çekim sonrası diş yapılarında oluşan bozukluklar öğrenciler arasında eşit değerlendirme yapabilmeyi olanaksızlaştırmaktadır. Bu da eğitimin en temel ilkelerinden olan eşit standartlarda öğretme ve eşit standartlarda değerlendirmeyi olanaksız kılmaktadır. Preklinik eğitiminde yalnızca temel kavite prensipleripatolojik yapıların mevcut olmadığı-örnek dişlerde öğretilip, değerlendirildiğinden klinik sınıflarında öğrenciler mevcut çürük yapıya göre farklı kavite varyasyonlarını uygulamada zorlanmaktadırlar. Diş hekimliğinde kullanılan materyaller ve bu materyallerle oluşturulan tedavi protokollerin çeşitliliğinin her branşta artması, hasta tedavi maliyetinin ve diş hekimliği eğitiminin maliyetinin artması, diş hekimliği fakültelerinin kliniklerinde daha fazla ve daha hızlı hasta döngüsünü gerektirmektedir. Dişhekimliği eğitimi veren fakültelerde eğitim ve öğretim maliyetlerini karşılamak adına yapılan fazla sayıda hasta tedavisi diş hekimliği kliniğinde çok yeni olan öğrenciler tarafından yapılamayacağı için eğitimci olarak çalışan hekimlerin zamanının büyük kısmını hasta tedavilerine ayırmasına ve öğrenci eğitimine yeterli zamanın ayrılamamasına neden olmaktadır. 1 Hasta hakları ve hatalı uygulamalar (malpraktis) konusunda ülkemizde yürürlüğe giren yasalar ise tecrübesi eksik olan stajyer hekimlerin tedavi uygulamalarında eğitim kurumlarını sıkıntıya düşürebilmektedir. Günümüzde klasik diş hekimliği eğitiminin preklinik ve klinik aşamalarında görülen bu aksaklıklar günümüzde çok hızlı gelişen bilgisayar teknolojisi kullanılarak azaltılmaya çalışılmaktadır. Bilgisayar Destekli Eğitim (Computer Aided Education) adı verilen uygulamalar diş hekimliği eğitiminde yer bulmaya başlayan popüler sistemlerdir. Günümüzde diş hekimliğinde bilgisayar destekli eğitim; web tabanlı dersler (Web Based Tutorial), bilimsel tartışma grupları, sanal gerçeklik temelli dental simulatorler ve hasta simulasyon çalışmalarından (Virtual Reality Simulators) oluşmaktadır. 2 Bilgisayar destekli eğitimi oluşturan bu farklı çalışmaların her biri sağladığı yararlar ile ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken sistemlerdir. Sanal gerçeklik (Virtual reality): Bilgisayar teknolojisinin gelişimi ile gündeme gelmiş olan sanal gerçeklik kavramı temelde istenilen herhangi bir ortamın ya da durumun bilgisayar ortamında yeniden, gerçeğe çok yakın olarak oluşturulmasıdır. Yapılan değişiklikler kullanıcıya gerçeklik duygusu verebilmektedir. Sanal gerçeklik uzun zamandan beri özellikle askeri ve sivil havacılık sektöründe eğitim aracı olarak kullanılmaktadır. Özel donanım kokpit (Hardware) ve yazılım (Software) kullanılarak uçuş esnasında karşılaşılabilecek tüm durumlar önceden hazırlanmış çeşitli senaryolar halinde kullanıcıya sanki gerçekmiş gibi yaşatılmaktadır. Bu hazırlanmış durum senaryolarında kullanıcı uçuş cihaz ve gereçlerini aynen gerçekte olduğu konum ve ayarlarında kullanarak o duruma zihnen ve bedenen hazırlanabilmekte, aynı durum ile gerçek uçuş esnasında karşılaştığında hatasız kararlar verebilmektedir. Bu simulatörler herhangi bir maddi kayıp olmaksızın uçuş öğrencilerine paha biçilmez olan tecrübeyi kazandırmaktadır. 3 Tıp sektöründe kullanılan simulatorlerde bu yargıdan yola çıkmaktadır. Günümüzde tıbbın birçok farklı branşında simulatörlerle eğitim yapılmaktadır. 4,5,6 Diş hekimliği birçok tıp branşında olduğu gibi işlem tecrübesinin çok değer taşıdığı, varolan bir takım yeteneklerin ancak aynı işlemin defalarca yapılarak geliştirilebildiği bir meslektir. 3 Yapılan dental simulatörlerin temel amacı herhangi bir tehlike oluşmaksızın (Hasta hakları yasal çerçevesi içinde) tüm öğrencilere aynı hasta senaryoları ve tedavi işlemlerini içeren bilgiyi ve tecrübeyi gerçek bir hastaya 139

3 bakarmışcasına kazandırmak ve eşit değerlendirmeler yapabilmektir. her ünitte iki bilgisayar ve bir ekran mevcuttur. İlk bilgisayar infrared algılayıcı sistemin elde ettiği verileri Sanal Gerçeklik Görüntülerine dönüştürmekte, ikinci bilgisayar ise oluşan görüntünün ekrana yansıtılmasında ve değerlendirilip yönlendirilmesinde kullanılmaktadır. Sabit zemine kursiyer öğrencinin net görebileceği yere monte edilmiş ekranda maket ağzın sanal görüntüsü izlenmektedir 7. Resim 1. Dental Hasta Simulatörü (Dentsim VRS, Denx, Israel) Dental simulatörlerde diğer simulatörler gibi iki temel bölümden oluşur: Donanım (Hardware): Dental simulatörlerde donanım mekanik donanım ve bilgisayar donanımı olarak iki başlıkta incelenebilir. Mekanik donanımda hastayı taklit eden bir manken başı ve gövdesinin üst kısmı, maket başın içerisinde normal dentisyonunda plastik esaslı, gerçek anatomiye uygun dişler, mankenin üzerinde olduğu ve normal ünit hareketlerini taklit eden koltuk, aerotor ya da mikromotor başlığı görevini gören ünite bağlı özel donanımlı başlık, çeşitli klinik ünit demirbaşları (Reflektor, Sakşın, Hava-su spreyi vb.) bulunmaktadır. Kullanılan başlıkta ve maket ağızda, başlığın hareketini üç boyutta algılayabilecek algılayıcı sistem bulunmaktadır (Infrared Light Emitting Diodes, Infrared Cameras). Bu sistem sayesinde başlık ile plastik dişlerde yapılan her türlü kesim işlemi bilgisayar ortamına üç boyutlu yansıtılabilmektedir 7. Bilgisayar donanımında ise, 140 Resim 2. Dental Hasta Simulatoru Mekanik Donanımı (Dentsim VRS, Denx, Israel) (A. Reflektör, B. Algılayıcı kamera, C. Yazılımın izlendiği ekran, D. Diş üniti, E. Manken, F. Simulatör manken başı, G. Sistem kabini, H. Unit pedalı) Yazılım (Software): Özel olarak geliştirilen simulator yazılımı öncelikle bağlı olduğu cihazlardan gelen verileri üç boyutlu Sanal Gerçeklik görüntülerine dönüştürmekte ve ekrana yansıtmaktadır. Kullanılan yazılımın özelliğine göre, kullanıcı ekranda maket ağzı ve dişleri ayrıntıları ile net olarak görebilmektedir. Kullanıcının başlık ile yaptığı her kesi hareketi sanal gerçeklik ortamındaki diş görüntüsünün üzerinde aynen izlenebilmektedir. Böylelikle oluşturulan kaviteler ya da protetik amaçlı diş kesim işlemleri sanal ekranda gerçeği ile birebir aynı olacak şekilde oluşmaktadır. Kullanıcı sanal diş görüntüsünü büyüterek yaptığı işlemin ayrıntılarını farklı açılardan da izleyebilmektedir. 8 Değiştirilebilen sanal hasta senaryoları yazılımın bir diğer fonksiyonudur. Sistem yöneticisi vaka

4 bilgilerini değiştirerek eğitimi çeşitlendirebilmektedir. Yazılım öğrencinin her vakada üniti ve başlığı konumlandırmasından başlayarak tüm tedavi prosedürünü baştan sona kaydedebilme özelliğine sahiptir. Yazılım, öğrenciyi çalışma esnasında yapılan hatalı işlerde uyararak birçok temel prosedürü çabuk kavramasını sağlamaktadır. Yazılımlarda tüm kavite çeşitleri, bir çok sabit protez preparasyon aşamaları senaryo olarak hazır bulundurulmaktadır. Temel prosedürler yanında doktora aşamasında öğrenilen kompleks kavite açım teknikleri ve Laminate Veneer preperasyonu gibi ileri protetik preperasyonlarda yazılımlarda hazır olarak bulunmaktadır. Kullanılan simulatorlerin en önemli özelliği ise Değerlendirme (Analyze) dir. Her öğrenci eşit ve kontrol edilebilir şartlarda sınava tabi tutulmakta ve değerlendirme yapan öğreticinin, yazılımın değerlendirme özelliğini kullanması ile öğretim üyesine göre değişen kriterlerle değil eşit ve objektif kriterlerle değerlendirilmektedir. Yazılım vaka ile ilgili daha önceden programlanmış değerlendirme kriterlerini, hazırlanan preparasyonları 3 boyutlu değerlendirmede kullanmaktadır. 8,9 Resim 3. Dental hasta simulatörü preparasyon değerlendirme ekranı (Dentsim VRS, Denx, Israel) Birden fazla simulator ile kurulan simulasyon kliniklerinde çalışan öğrencilerin yaptıkları çalışmalar bir network ağı sayesinde eğitimcilerin bilgisayarlarından, aynı yerde bulunma zorunluluğu olmadan da değerlendirilebilmektedir. Bu network sistemi ile bilginin ve eğitimin paylaşılarak geliştirilmesi sağlanmaktadır. Örnek olarak, sınav prosedüründe birden fazla öğretim üyesi farklı şehirlerden bile yapılan işlemi izleyebilmekte, not verebilmekte ve uyarılarda bulunabilmektedir. Günümüzde dental simulatorler çağdaş ve eğitimde önderlik eden birçok fakültede preklinik eğitimde hizmet vermektedir. Resim 4. Dental simulatör kliniği Cardiff Üniversitesi, Galler, İngiltere Dental Hasta Simulatörlerinin Diş Hekimliği Eğitiminde Kullanımını Araştıran Çalışmalar Son yıllarda geliştirilen Sanal Gerçeklik temelli hasta simulatörleri gelişmiş üniversitelerde kullanılmakta ve eğitime faydaları farklı araştırmacılar tarafından incelenmektedir. Le Blanc ve ark yılında Columbia Üniversitesinde, dişhekimliği fakültesi 2. sınıf 68 öğrenci ile yaptıkları çalışmalarında, öğrencilerin bir kısmına 110 saatlik klasik preklinik laboratuvar eğitimi vererek, bir kısmına ise bu eğitime ek olarak aynı üniversitenin simulasyon kliniğinde 6-10 saatlik eğitim vererek sene sonunda pratik sınav sonuçlarını değerlendirmişler ve simulasyon dersi alan öğrencilerin daha başarılı olduğunu ve simulasyon sisteminin ögrencilere tedavi prosedürlerini doğru öğretmekte etkin bir sistem olduğunu bildirmişlerdir. 1 Gray ve ark yılında Philadelphia Temple Üniversitesinde birinci sınıf öğrencileri ile yaptıkları bir çalışmanın sonucunda Dental hasta simulatörlerinin öğrencilerin kavrama ve vakaya yaklaşım kabiliyetlerini geliştirdiğini rapor etmişlerdir. 10 Quinn ve ark yılında yayınladıkları makalelerinde Dublin Diş Hekimliği Fakültesindeki Simulasyon kliniğinden ve öğrenciler üzerindeki yararlı etkilerinden bahsetmiş, kullanılan simulasyonun gerçek hasta kliniğini tam olarak taklit etmese de klasik 141

5 preklinik laboratuvarı ile kombine kullanımının öğrencilerde temel alışkanlık kazandırma hızının daha fazla olduğunu vurgulamışlardır. 8 Jasinevicus ve ark yılında yaptıkları çalışmaların sonucunda VR simulasyon sistemi ve klasik preklinik laboratuvar eğitimi alan öğrenciler ile sadece klasik laboratuvar eğitimi alan öğrencilerin yaptıkları işleri karşılaştırdıklarında; yapılan işlerin kalitesi arasında fark çıkmamasına rağmen, aynı tedavi prosedürünü VR çalışan öğrencilerin 5 kat daha az zamanda öğrendiklerini rapor etmişlerdir. Bu çalışma öğrencilerin aynı işi öğrenmek için harcadıkları zaman karşılaştırmasında oldukça dikkat çekicidir. 11 Buchanan JA 2004 yılında yayınladığı makalesinde Pensilvanya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde 1998 yılında açılan VR simulasyon kliniğinin 2003 yılından itibaren 15 ünitli bir simulasyon kliniğine dönüştürüldüğünü, bu klinikte preklinik öğrencilerin birçok tedavi protokolünü gerçekleştirdiklerini ve VR simulasyonun öğrencilerin tedavi protokollerini hızlı öğrenmesini, 1 saat içinde aynı tedavi prosedürünü gerçekleştirmek için yaptıkları deneme çalışmalarının klasik preklinik eğitimine göre daha fazla olduğunu bilrdirmiştir. VR dental simulatorünü dişhekimliği eğtiminde önemli ve geleceği olan bir sistem olarak nitelendirmiştir. 12 Lackey MA 2004 yılında yayınladığı makalesinde Tennesse Üniversitesindeki VR simulasyon kliniğindeki bir yıllık tecrübesini değerlendirmiş, simulatör cihazını ise cesaret verici ve potansiyel geleceği olan bir cihaz olarak tanımlamıştır. 13 Sanal gerçeklik (VR) simulatörleri 1990 lı yılların başlangıcından itibaren tıp alanında kullanılmaya başlanan eğitim ve planlama araçlarıdır. Diş hekimliğinde de VR simulatörleri farklı branşlarda kullanılmaktadır. Maksillofasiyal ve Ortognatik cerrrahide, ameliyat öncesi hastalardan alınan gerçek datalar kullanılarak oluşturulan sanal hasta modelleri üzerinde, dokunma duyusunu aynen yansıtabilecek cihazlar sayesinde (Haptic Devices) sanal operasyonlar yapılarak hekimler ameliyat öncesi tecrübe kazanabilmekte, yapılabilecek hataları önceden kestirebilmektedirler. 14 İmplantolojide yine gerçek hasta dataları kullanılarak sanal implant yerleştirme gerçekleştirilip, elde edilen modellerle kusursuz implant planlamaları yapılabilmektedir. 15 SONUÇ Sanal gerçeklik simulatörleri diş hekimliği eğitiminin geleceğinde her branşta çok büyük yer tutacak eğitim cihazlardır ve bulundukları fakültelerin gelecek yıllara bilgili, yetenekli, ileri görüşlü hekimler yetiştirebilmesinde en çok faydalanacak cihazlardan olmaları büyük olasılık taşımaktadır. Çağdaş ve modern eğitim literatürünü takip eden bilim insanları olarak bu konuda üzerimize düşen görev, dünyada bir çok çağdaş eğitim kurumunda hizmete girmiş olan bu sistemleri yakından tanımak, çalışma prensiplerine hakim olmak ve gelecekte birçok konuda vazgeçilmez olacak bu sanal sistemleri kendi ülkemizde ve kendi bilim adamlarımızla meydana getirip, geliştirebilmektir. Ülkemiz bilim adamları ve teknoloji alt yapısı çağdaş eğitim sistemlerinin geliştirilebilmesine son derece uygundur. KAYNAKLAR 1. Le Blanc VR, Urbankova A, Hadavi F, Lichtenthal MR. A preliminary study in using virtual reality to train dental students. J Dent Educ 2004; 68: Buchanan JA. Use of dental simulation technology in dental education J Dent Educ 2001; 65: Clancy J, Lindquist T, Palik J, Johnson L. A comparison of student performance in a simulation clinic and a traditional laboratory environment: Three-year results. J Dent Educ 2002; 66: Gallagher AG, McClure N, McGuigan J, Crothers I, Browning J. Virtual reality training in laparoscopic surgery: apreliminary assessment of minimally invasive surgical trainer virtual reality. Endoscopy 1993; 31: Small SD. Demonstration of high fidelity simulation team training for emergency medicine. Acad Emerg Med 1999; 6: Marsch SCU, Schori C, Scheidegger DH, Harms C. Training complete operating room teams in the simulator enhances team performance in the real operating room. Anesthesiology 1999; 91: Rose JT, Buchanan JA, Sarrett DC. The DentSim system. J Dent Educ 1999; 63: Quinn F, Keogh P, McDonald A, Hussey D. A pilot study comparing the effectiveness of conventional training and virtual reality simulation in the skills acquisiton of junior dental students. Eur J Dent Educ 2003; 7:

6 9. Dentsim virtual reality product informations. 2006; 10. Gray S, Deem L, Sisson J, Hammrich P. The predictive utility of computer-simulated exercises for preclinical technique performance. J Dent Educ 2003; 67: Jasinevicus TR, Landers M, Nelson S, Urbankova A. An evaluation of two dental simulation systems: virtual reality versus contemporary non-computer-asissted. J Dent Educ 2004; 68: Buchanan JA. Experience with virtual reality-based technology in teaching restorative dental procedures. J Dent Educ 2004; 68: Lackey MA. One years experience with virtual reality preclinical laboratory simulation at the University of Tennessee. Int J Comput Dent 2004; 7: Seipel S, Wagner IV, Koch S, Schneide W. Oral implant treatment planning in a virtual reality environment. Comp Meth and Prog in Biomed 1998; 57: Yazışma Adresi : Dr. Özgür UZUN Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı Emek / ANKARA Tel: E-posta: 14. Hassfeld S, Mühling J. Computer assisted oral and maxillofacial surgery-a review and an assesment of technology. Int J Oral Maxillofac Surg 2001; 30:

7 Cumhuriyet Üniversitesi 144 YAYIN KURALLARI Yazıların Hazırlanması Metinler, A4 boyutundaki kağıdın bir yüzüne çift aralıklı olarak yazılmalı; her tarafta en az 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazılar üç örnek halinde (1 orijinal, 2 kopya) hazırlanmalıdır. Yazılan metinler aynı zamanda MS-Word dosyası şeklinde diskete ya da CD ye kaydedilmiş olarak gönderilmelidir. Disket üzerine yazarın adı, konu başlığı, kullanılan bilgisayar sistemi ve Word işlemcisi belirtilmelidir. Araştırma ve derleme makaleleri 12 sayfayı aşmamalıdır (kaynaklar, şekil ve resimler, tablolar hariç). Yazım dili Türkçedir ve Türk Dil Kurumu kurallarına uygun yazılmalıdır. Jenerik ilaç isimleri kullanılmalıdır; ticari isimler ilk geçtiği yerde parantez içinde belirtilebilir. Ürün ticari ismi, jenerik ismiyle birlikte olmalı; parantez içinde üretici, şehir ve ülke adı verilmelidir. Yazarlar mevcut dental terminolojiye uymalıdır. Dişler numaralama sistemine göre değil, isimleriyle belirtilmelidir (örneğin: Maksillar sağ santral kesici diş). Başlık Sayfası Makalenin amaç ve içeriğine uygun, kısa ve açık ifadeli Türkçe ve İngilizce başlık olmalıdır. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır. Her bir yazarın adları, akademik unvanları, çalıştıkları kurumlar yazılmalıdır. Bu sayfada özellikle belirtilmedikçe tüm yazışmalar ilk yazarın adresine yapılacaktır. Dolayısıyla yazışma yapılacak yazarın adı, adresi, telefon ve faks numaraları, e-posta adresi belirtilmelidir. Çalışma, daha önce tebliğ edilmişse yeri ve tarihi, bilimsel etkinliğin adı yazılmalıdır. Çalışma bir kurum veya kuruluşça desteklenmişse, destekleyici kurumların ad ve destekleme numarası belirtilmelidir. Yazar ve kurum adları sadece orijinal örnekte yer almalı, 2 kopya örnekte başlık sayfası sadece makalenin İngilizce ve Türkçe adlarını içermelidir. Özet Ayrı kağıtlarda hem Türkçe, hem de İngilizce olarak hazırlanmalı; her biri 200 sözcükten fazla olmamalıdır. Özet makaleyi yansıtacak nitelikte olmalıdır. Türkçe Özet: Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Sonuç; İngilizce Özet (Summary): Purpose, Material and Methods, Results, Conclusion bölümlerinden oluşmalı ve bu bölümler paragraf başlarında koyu yazı ile belirtilmelidir. Olgu sunumu ve derlemelerin özetlerinde bu bölümlerin olması gerekli değildir. Türkçe ve İngilizce özetlerin altına en fazla beş anahtar kelime (key words) Index Medicus a uyumlu olacak şekilde yazılmalıdır. Makale Tipleri Dergide klinik ve deneysel araştırmalar, olgu sunumları, teknik tanıtımı ve derleme makaleler yayımlanır. Araştırma Makalesi Giriş bölümünde ilgili literatür özetlenmeli; çalışmanın yapılış nedeni ve amacı açıkça belirtilmelidir. Gereç ve yöntem bölümünde geçerli ve uygulanabilir araştırma yöntemi tanımlanmalı, deneysel düzenek ve istatistiksel yöntem açık olarak verilmelidir. Bulgular bölümünde elde edilen veriler açık ve kısa bir şekilde sunulmalı, gerektiğinde tablo, grafik, resim ve şekil kullanılmalıdır. Tartışma bölümünde bulguların önemi belirtilip, mevcut literatürle tartışılması yapılmalıdır. Sonuçlar bölümünde araştırmadan çıkarılabilecek sonuçlar verilmelidir. Teşekkür yazısı gerekli görüldüğünde yazılabilir. Olgu Sunumu Kısa bir giriş, olgu veya olguların sunumu, teşhis, etyoloji, tedavi planı, tedavi seyri, sonuç ve tartışma bölümleri içermelidir. 4-5 sayfadan uzun olmamalı, 8 den fazla resim veya şekil içermemelidir. Sunulan olgu, ender görülen, mevcut diş hekimliği bilgilerine katkı sağlayacak ya da yeni görüş getirecek

8 nitelikte olmalıdır; rutin olgu sunumlarından kaçınılmalıdır. Teknik Tanıtımı Tekniğin amacı ortaya konmalı, işlem tanımlanmalı, alternatif teknikler belirtilmelidir. Teknik aşama aşama yazılmalı, sunulan tekniğin avantaj ve dezavantajları tartışılmalıdır. Derleme Makalesi Diş hekimliğinin özel bir alanındaki sürekli gelişimi doğru olarak kaydetmeli; kısa, fakat, açık ve anlaşılır olmalı; kaynaklarla desteklenmelidir. Kaynaklar Tüm kaynaklar metin içinde geçiş sırasına uygun numaralandırılmalı; her kaynak bir üst simge ile belirtilmelidir. Hazırlık aşamasındaki yayınlar, kişisel görüşmeler ve diğer yayınlanmamış bilgiler kaynaklar listesine dahil edilmemelidir. Kişisel görüşmeler çok gerekli ise metinde parantez içinde gösterilebilir. Abstractlar, yayınlanmamış gözlemler olarak dikkate alınır; kaynaklara dahil edilmemelidir. Kaynaklar makale sonunda ayrı bir sayfada verilmeli metin içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Dergi kısaltmalarında Index Medicus esas alınmalıdır. Sayıya bakılmaksızın tüm yazar adları yazılmalıdır. Dergi makaleleri için örnek: Bek B, Doğan OM, Doğan A. Yumuşak astar materyallerin reziliens özellikleri. GÜ Diş Hek Fak Derg 1989; 6: Doğan A, Bek B, Cevik NN, Usanmaz A. The effect of preparation conditions of acrylic denture base materials on the level of residual monomer, mechanical properties and water absorption. J Dent 1995; 23: Kitaplar için örnek: Doğan OM, Doğan A. Oklüzal Morfoloji. 2. basım. Ankara: Tuna Matbaacılık; s Hickey JC, Zarb GA, Bolender CL. Boucher s prosthodontic treatment for edentulous patients. 9 th ed. St. Louis: CV Mosby; p Tablolar Tablolar tek başlarına anlamlı olmalı ve metni tekrarlamamalıdır. Her biri ayrı sayfada yer almalı ve metinde geçiş sırasına göre Romen rakamı ile numaralandırılmalıdır. Çift aralıklı yazılmalı; başlık, data ve dipnot içermelidir. Dikey hatlar ve kenar bölmelerden kaçınılmalıdır. Tablolarda kullanılan kısaltmalar dipnotta açık yazılmalıdır. Tablo ve/veya içindeki bilgiler daha önce yayınlanmışsa orijinal kaynak dipnotta belirtilmelidir. Şekil Alt Yazıları Numaralanmış şekillerle uyumlu olarak ayrı bir sayfaya çift aralıklı olarak yazılmalıdır. Şekil, daha önce yayınlanmış bir eserden alınmışsa, şekil alt yazısında orijinal kaynak ve değiştirilip değiştirilmediği belirtilmelidir. Şekiller 3 takım halinde parlak kağıda basılmış (siyah-beyaz) ve net olmalıdır. Şekiller metinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır; şekil arka yüzünde yazar adı yer almamalı, sadece şeklin numarası ve üst kısmı okla işaretlenmiş olmalıdır. Kurşun kalem veya mürekkep yazısı zarar verebileceğinden post it gibi kağıtlara yazılarak arkaya iliştirilmelidir. Slide ve grafiler parlak baskıyla iletilmelidir. Fotoğraflar 10 x 15 cm boyutlarında olmalıdır. Renkli resim ve fotoğrafların basımında son karar editöre aittir. Şekil ve resimler özellikle istenmedikçe geri gönderilmeyecektir. Resim kalitesi iyi olmak kaydıyla bilgisayar çıktıları (lazer, ink jet) kabul edilebilir. Etik İnsanlarla ilgili araştırmalar ve olgu bildirimlerinde Helsinki Bildirgesi ne göre kabul edilmiş etik kurallara özen gösterilmelidir. Özellikle fotoğraflarda hasta adı, adının kısaltılması veya hastane protokol numaraları kesinlikle kullanılmamalıdır. Hasta onayı olmadıkça 145

9 fotoğraflarda gözler bantlanmalıdır. Yine bu tür çalışmalarda gereç ve yöntem başlığı bireyler ve yöntem olarak değiştirilmelidir. Yayın Hakkı Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisinde yayınlanan tüm yazıların yayın hakkı Cumhuriyet Üniversitesi ne aittir. Editörden yazılı olarak izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kısmen veya tamamen kopya edilemez; fotokopi, teksir, baskı ve diğer yollarla çoğaltılamaz. Yayımlanma istemi ile gönderilen yazılar için tüm yazarlar Yayın Hakları Devir Formunu imzalamış olmalıdır. Yayımlanan makale ve reklamlardaki fikir, görüş ve sonuçlar yayım kurulunun düşüncelerini yansıtmaz. Kontrol Listesi Makalenizi göndermeden önce aşağıda belirtilen başlıklar yönünden kontrol ediniz. Yayım Kurulu Başkanına Başvuru Formu Yayın Hakları Devir Formu (imzalanmış olacak) Makalenin 3 örneği (1 orijinal, 2 fotokopi) Başlık sayfası Makalenin başlığı orijinal ve fotokopilerde İngilizce ve Türkçe olarak bulunmalı. Yazarın (ların) ad ve görevleri, varsa akademik ünvanları, kurumları (sadece orijinal makalede bulunmalı, fotokopilerde belirtilmemeli). Yazışma yapılacak yazarın adı, adresi, iş ve ev telefon, faks numaraları ve e-posta adresi. Özet Başlıklar halinde Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Anahtar kelimeler; Türkçe özet ile uyumlu olarak Purpose, Material and Methods, Results, Conclusion ve Key words yer almalıdır. En fazla beş anahtar kelime olmalıdır. Makale Kaynaklar Tablolar Şekil alt yazıları Şekiller Disket ya da CD (yazıyı içeren) Etik Kurul Raporu (gerektiğinde) Yazışma Adresi: Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yayım Kurulu Başkanlığı Kampüs / SİVAS Tel: / 36 Faks: E-posta: 146

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi nin resmi yayın organıdır.

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi nin resmi yayın organıdır. YAYIN KURALLARI GENEL BİLGİLER Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi nin resmi yayın organıdır. Dergide klinik veya deneysel araştırmalar, derlemeler,

Detaylı

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1-

Detaylı

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır.

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DÖNEM PROJESİ DERSİ YAZIM VE SUNUM KILAVUZU 1. GENEL KONULAR 1.1. Tanım Çukurova Üniversitesi,

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT. 4,5 cm

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT. 4,5 cm A4 2,5cm YAZI KARAKTERİ: TIMES NEW ROMAN EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT İLK PENCERE: Proje adı 12 punto ile en fazla 38 Karakter

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme makalesi, çeviri, arşiv belgeleri, kitap eleştirisi ve tanıtımı, ölüm ve sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir

Detaylı

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Başlarken AUAd Yazım Kuralları sayfasından size uygun olan şablonu seçiniz. Microsoft Word 2010 ortamı ya da üstü sürümü kullanınız.

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI Tezin yazımında kullanılacak kağıt A4 standardında olmalıdır. Metin yazılırken her sayfanın sol kenarından, sağ kenarından

Detaylı

Bölüm başlıkları : Ortada, tamamı büyük harf, 12 punto, kalın, numaralama 1 GİRİŞ biçimindedir.

Bölüm başlıkları : Ortada, tamamı büyük harf, 12 punto, kalın, numaralama 1 GİRİŞ biçimindedir. 1. DİPLOMA ÇALIŞMASI YAZIM KURALLARI Kağıt boyutu : A4 Kenar boşlukları : Üst: 3 cm, Alt: 2,5 cm, Sol: 3 cm, Sağ: 2,5 cm. Yazı karakteri : Calibri / 12 punto Satır aralığı : 1,5 satır. Sayfa numaraları

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ I-II DERSİ HAZIRLAMA KILAVUZU EYLÜL-2017 1-GENEL BİLGİ BATMAN BU KILAVUZUN HER HAKKI SAKLIDIR Araştırma

Detaylı

Poster Nasıl Hazırlanır?

Poster Nasıl Hazırlanır? Poster Nasıl Hazırlanır? Dr. Mustafa SÜNBÜL Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı SAMSUN Poster özeti yazımı Poster yazımı İçerik Görünüm

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme, çeviri, arşiv belgeleri, nekroloji, kitap eleştirisi ve tanıtımı, sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir yerde,

Detaylı

(TDB Merkez Yönetim Kurulunun 25-26 Şubat 2009 Tarihli Toplantısında Kabul Edilmiştir.)

(TDB Merkez Yönetim Kurulunun 25-26 Şubat 2009 Tarihli Toplantısında Kabul Edilmiştir.) DİŞHEKİMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMLARDA YAPACAKLARI YAYINLARDA UYMALARI GEREKEN ETİK KURALLAR (TDB Merkez Yönetim Kurulunun 25-26 Şubat 2009 Tarihli Toplantısında Kabul Edilmiştir.) Dişhekimliği alanında

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin, bitirme tezlerini hazırlarken uyması gereken kurallar aşağıdaki gibidir.

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ I-Genel biçimsel özellikler Tıpta Uzmanlık Tezi Yazım Kılavuzu -Tez çalışmasının Etik Kurul (Lüzumu halinde) onay tarih ve sayısı eklenmelidir. 1-Genel şekil

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTE DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ YÖNERGESİ

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTE DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ YÖNERGESİ ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTE DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1)Bu yönergenin amacı, Ardahan Üniversitesi

Detaylı

TESAM AKADEMİ YAYIN İLKELERİ 1. Tesam Akademi Dergisi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanmaktadır.

TESAM AKADEMİ YAYIN İLKELERİ 1. Tesam Akademi Dergisi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanmaktadır. TESAM AKADEMİ YAYIN İLKELERİ 1 GENEL İLKELER Tesam Akademi Dergisi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanmaktadır. Dergide ekonomi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, dış politika, hukuk

Detaylı

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVUZU.

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVUZU. T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVUZU Staj Süreci 1. Staj eğitimi akademik tatillerde, 2 farklı staj alanında, her birisi

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ PROJE BAŞLIĞI. Proje No:

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ PROJE BAŞLIĞI. Proje No: T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ PROJE BAŞLIĞI Proje No: Uluslararası Bilimsel İşbirliği Geliştirme Desteği SONUÇ RAPORU Proje Yürütücüsü: Adı Soyadı

Detaylı

MAKALENİN HAZIRLANMASI

MAKALENİN HAZIRLANMASI YAZARLARA BİLGİ 1. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi nin hakemli bilimsel yayın organı olup, Nisan, Ekim ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3

Detaylı

MADENCILIK DERGISI YAZıM VE YAYıNA KABUL ILKELERI

MADENCILIK DERGISI YAZıM VE YAYıNA KABUL ILKELERI MADENCILIK DERGISI YAZıM VE YAYıNA KABUL ILKELERI 1. YAZININ TÜRÜ Madencilik Dergisi'nde yayımlanması istemiyle gönderilecek olan yazılar; başka bir yerde daha önce yayımlanmamış koşuluyla aşağıda sıralanan

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ŞEKİLSEL KONTROL LİSTESİ (ÖĞRENCİ İÇİN)

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ŞEKİLSEL KONTROL LİSTESİ (ÖĞRENCİ İÇİN) 1/5 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ŞEKİLSEL KONTROL LİSTESİ (ÖĞRENCİ İÇİN) ÖĞRENCİ BİLGİLERİ Adı Soyadı Öğrenci No Anabilim Dalı Danışmanı TEZ BİLGİLERİ Tez Başlığı :. Tez

Detaylı

Sunum Planı. Tarihi. Önemi. Beceri eğitimleri: İleri teknoloji ürünü maket, manken ve sanal programlar. Tarihçe Önemi Simülatörler SİMÜLATÖRLER

Sunum Planı. Tarihi. Önemi. Beceri eğitimleri: İleri teknoloji ürünü maket, manken ve sanal programlar. Tarihçe Önemi Simülatörler SİMÜLATÖRLER Sunum Planı Beceri eğitimleri: İleri teknoloji ürünü maket, manken ve sanal programlar Tarihçe Önemi Simülatörler Doç. Dr. Hamit Acemoğlu Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD 2 / 30 Tarihi

Detaylı

BİLİMSEL MAKALE YAZMA. Doç. Dr. Mine Esin OCAKTAN

BİLİMSEL MAKALE YAZMA. Doç. Dr. Mine Esin OCAKTAN BİLİMSEL MAKALE YAZMA Doç. Dr. Mine Esin OCAKTAN 1 Bazı Sorular Neden araştırma yaparız? Dönem 3 APY Projesi sırasında en zorlandığınız aşama hangisidir? Araştırma sürecinin en önemli aşaması nedir? İyi

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAYIM YÖNERGESİ. Amaç ve Kapsam

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAYIM YÖNERGESİ. Amaç ve Kapsam Amaç YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAYIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nu 48. Maddesi ile 3.2.1984

Detaylı

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU LEFKOŞA 2014 28 İÇİNDEKİLER 1.Genel Kurallar... 1.1. Genel Yazım Kuralları... 1.2. Etik Kurallar... 2.Tez Önerisi Hazırlama

Detaylı

MESLEKİ UYGULAMA RAPORU YAZIM KILAVUZU

MESLEKİ UYGULAMA RAPORU YAZIM KILAVUZU MESLEKİ UYGULAMA RAPORU YAZIM KILAVUZU 1. Yazım Planı Mesleki Uygulama Raporları aşağıdaki bölümlerden oluşur: Dış kapak İç kapak Önsöz (ve/veya teşekkür) İçindekiler Simgeler ve Kısaltmalar Şekiller Listesi

Detaylı

Amaç, BİLİMSEL ARASTIRMA YAPABİLME, HAKİM OLDUĞU BİR KONUYU BELİRLİ BİR FORMATTA HAZIRLAYIP SUNABİLME

Amaç, BİLİMSEL ARASTIRMA YAPABİLME, HAKİM OLDUĞU BİR KONUYU BELİRLİ BİR FORMATTA HAZIRLAYIP SUNABİLME SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İSG 203-SEMİNER DERSİ V Dönem 1702175 Amaç, BİLİMSEL ARASTIRMA YAPABİLME, HAKİM OLDUĞU BİR KONUYU BELİRLİ BİR FORMATTA HAZIRLAYIP

Detaylı

ALT YAPI PROJESİ HAZIRLAMA REHBERİ

ALT YAPI PROJESİ HAZIRLAMA REHBERİ ALT YAPI PROJESİ HAZIRLAMA REHBERİ 1-BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI A.GENEL BİLGİLER Proje adı Projenin Amacı Projenin Alanı Etik Kurul Belgesi : Proje adını kısaltma yapmadan yazınız. : Proje hakkında

Detaylı

Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD)

Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD) Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD) Yazım Kuralları: Çalışmanın metni 12 punto, 1,5 satır aralığında, Times New Roman yazı karakterinde, iki yana yaslı şekilde, MS Word programında yazılmalıdır.

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU 1. GİRİŞ Bu kılavuz, Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bitirme Projeleri İşleyiş Prosedürü uyarınca, bitirme

Detaylı

Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır;

Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır; TEZ BÖLÜMLERİNİN SUNUŞ SIRASI Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır; 1. Dış kapak 2. İçindekiler 3. Kısaltmalar 4. Çizelge listesi 5. Şekil listesi 6. Özet 7. Giriş 8. Diğer

Detaylı

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE. BAġ BOYUN CERRAHĠSĠ DERNEĞĠ. BAġ BOYUN CERRAHĠSĠ KONGRELERĠNE ASĠSTAN KATILIM DESTEĞĠ YÖNERGESĠ

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE. BAġ BOYUN CERRAHĠSĠ DERNEĞĠ. BAġ BOYUN CERRAHĠSĠ KONGRELERĠNE ASĠSTAN KATILIM DESTEĞĠ YÖNERGESĠ Sayfa 1 / 4 Tanım Madde 1 Bu yönergede Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongrelerine katılım desteği verilecek asistanlara, bu desteğin hangi şartlarda sağlanacağı belirtilmektedir.

Detaylı

tarih ve 06 sayılı Akademik Kurul tutanağının I nolu ekidir. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

tarih ve 06 sayılı Akademik Kurul tutanağının I nolu ekidir. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL 2017 1 GİRİŞ İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne teslim edilecek Yüksek Lisans ve Doktora tezleri

Detaylı

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI Yayım İlkeleri 1. Türkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki sayı çıkarılan hakemli

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ PROJE BAŞLIĞI. Proje No: Uluslararası Bilimsel Araştırma İşbirliği Projesi SONUÇ RAPORU

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ PROJE BAŞLIĞI. Proje No: Uluslararası Bilimsel Araştırma İşbirliği Projesi SONUÇ RAPORU T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ PROJE BAŞLIĞI Proje No: Uluslararası Bilimsel Araştırma İşbirliği Projesi SONUÇ RAPORU Proje Yürütücüsü: Adı Soyadı Birimi/Bölümü

Detaylı

DERGİ HAKKINDA BİLGİ

DERGİ HAKKINDA BİLGİ DERGİ HAKKINDA BİLGİ 1- Dergi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi nin süreli bilimsel yayınıdır ve yılda 2 sayı yayınlanır. 2- Derginin amacı, tıp fakültesi öğrencilerinin özellikle tıp alanında olmak üzere hemen

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI ve YILİÇİ PROJE UYGULAMALARI YAZIM KLAVUZU

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI ve YILİÇİ PROJE UYGULAMALARI YAZIM KLAVUZU T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI ve YILİÇİ PROJE UYGULAMALARI YAZIM KLAVUZU 1.GİRİŞ Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina

Detaylı

Etkili Sunum Teknikleri. Nuri KUTLU

Etkili Sunum Teknikleri. Nuri KUTLU Etkili Sunum Teknikleri 1 Nuri KUTLU Etkili Sunuş Teknikleri Giriş Sunum kaygısını anlama ve denetleme Sunuma hazırlık Sunumun hazırlanması Görsel ve işitsel araçların seçimi ve kullanımı Uygulama önerileri

Detaylı

Trakya Üniversitesi. bilgisayar mühendisliği. kariyerinizi geliştirin. Proje - I (BM 415) Proje - II (BM 421) Lisans Programı

Trakya Üniversitesi. bilgisayar mühendisliği. kariyerinizi geliştirin. Proje - I (BM 415) Proje - II (BM 421) Lisans Programı Trakya Üniversitesi bilgisayar mühendisliği BM Proje - I (BM 415) Proje - II (BM 421) Lisans Programı kariyerinizi geliştirin İşinizle ilgili teknoloji! KENDĠNĠZĠ DENEME ġansi BU PROGRAM DA Proje I ve

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur Öğrencinin İsmi Öğrenci Numarası Tez Danışmanı Prof./Doç./Yrd. Doç.

Detaylı

GENEL YAZIM KURALLARI (Bildiri son gönderim tarihi 15 Nisan 2017 dir.)

GENEL YAZIM KURALLARI (Bildiri son gönderim tarihi 15 Nisan 2017 dir.) GENEL YAZIM KURALLARI (Bildiri son gönderim tarihi 15 Nisan 2017 dir.) 1. Bütün yazılarda 300 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce özet mutlaka bulunmalı, özetlerin altına en az 3, en çok 5 kelimeden oluşan

Detaylı

CV - AKADEMİK PERSONEL

CV - AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: Oğuz 2. SOYADI: Ozan 3. DOĞUM YERİ: Ankara 4. DOĞUM TARİHİ(GG.AA.YYYY): 26.07.1978 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı 5.2.

Detaylı

CİLT : 18 SAYI : 2 HAZİRAN 2016 VOLUME : 18 NUMBER : 2

CİLT : 18 SAYI : 2 HAZİRAN 2016 VOLUME : 18 NUMBER : 2 FARKLI FAKÜLTELERDE OKUYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK EĞİLİM VE ENGELLİ BİREYLERE KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE EMPATHIC TENDENCIES OF UNIVERSITY STUDENTS STUDYING IN VARIOUS

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ENF-101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI DERSİ VİZE UYGULAMA PROJESİ KRİTERLER KİTAPÇIĞI

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ENF-101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI DERSİ VİZE UYGULAMA PROJESİ KRİTERLER KİTAPÇIĞI T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ENF-101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI DERSİ VİZE UYGULAMA PROJESİ KRİTERLER KİTAPÇIĞI Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Şeyhmus AYDOĞDU Ekim, 2016 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x)

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA KULÜBÜMÜZÜN SUNUMU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA KULÜBÜMÜZÜN SUNUMU Mart 2017 İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tarafından Hazırlanmıştır. BİLİMSEL ARAŞTIRMA KULÜBÜMÜZÜN SUNUMU YAYIN KURULU Istanbul Aydın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Kulübünün çalışmaları

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

Bu sayının Hakemleri

Bu sayının Hakemleri Bu sayının Hakemleri Doç. Dr. Osman Aydınlı (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. Metin Bozkuş (Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. İbrahim Görener (Erciyes Üniversitesi İlahiyat

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ MAKALE YAZIM KURALLARI Versiyon 2 ETAD 2009 1 E T A D W W W. ET- AD. N E T ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 1 2. MAKALE

Detaylı

T.C AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ

T.C AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ T.C AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Avrasya Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ

ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ Bu yönerge yapılacak her türlü ödev, uygulama raporu, tasarım projeleri raporu, deney raporları vb. için kullanılacaktır. A. YAZIM İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR 1. Ödevler A4 (210 x 27

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU. Sayfa No

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU. Sayfa No T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü nde dönem projeleri, bu kılavuzda belirtilen biçimsel özellikler

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU Ocak 2015 1. GENEL YAZIM KURALLARI Çalışmada geçen ana metin, tablolar, şekiller ve formüller bilgisayar

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU EGE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU (LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN) İktisat Bölümü A. GENEL BİLGİ Araştırma Projesi Araştırma projesi deneyimi,

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU AĞUSTOS 2015 UYARI: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK DEĞİLDİR. KILAVUZUN VE TEZ ŞABLONUNUN HAZIRLANMASINDA İSTANBUL

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI 1. Gönderilen çalışmalar, MS Office ortamında yazılmalı ve başlık (Türkçe ve İngilizce), özet (Türkçe ve İngilizce), anahtar kelimeler (Türkçe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: BAHAR GÜRPINAR. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: BAHAR GÜRPINAR. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BAHAR GÜRPINAR İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: bahar.gurpinar@okan.edu.tr

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ II. STAJ DEFTERİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ II. STAJ DEFTERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ II. STAJ DEFTERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ Fotoğraf Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Staj

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 1. hafta Konservatif Diş Tedavisine giriş, Diş yüzeyi terminolojisi 2. hafta Kavite sınıflandırması ve kavite terminolojisi (Sınıf I ve II kaviteler)

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ SĐVRĐCE MYO Yönlendirilmiş Çalışma Dersi Bilimsel Çalışma Yazım Kuralları

T.C. FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ SĐVRĐCE MYO Yönlendirilmiş Çalışma Dersi Bilimsel Çalışma Yazım Kuralları T.C. FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ SĐVRĐCE MYO Yönlendirilmiş Çalışma Dersi Bilimsel Çalışma Yazım Kuralları 1- AMAÇ VE KAPSAM 1-1.Fırat Üniversitesi SĐVRĐCE MYO Turizm ve Otel Đşletmeciliği Programında hazırlanan

Detaylı

A. MAKALE YAZIM KURALLARI

A. MAKALE YAZIM KURALLARI Yazım Kuralları Değerli Yazar ve Okurlarımız, Yayıncılıkta 36 yılı geride bırakarak yeni yayın yılına girmiş bulunan Dergimizin, şu ana kadar ulaşmış olduğu yüksek kalitesini daha da ileri düzeylere çıkarabilmek

Detaylı

SAYIŞTAY DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI. Sayıştay Dergisi Yayın İlkeleri Sayıştay Dergisi Yazım Kuralları

SAYIŞTAY DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI. Sayıştay Dergisi Yayın İlkeleri Sayıştay Dergisi Yazım Kuralları SAYIŞTAY DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI Sayıştay Dergisi Yayın İlkeleri Sayıştay Dergisi Yazım Kuralları SAYIŞTAY DERGİSİ YAYIN İLKELERİ Sayıştay Dergisi üçer aylık dönemler halinde yayımlanan

Detaylı

İşyeri Uygulaması Raporunun ön kapağına basılacak bilgileri içermektedir. Kapak sayfası Şablon da verilen örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır.

İşyeri Uygulaması Raporunun ön kapağına basılacak bilgileri içermektedir. Kapak sayfası Şablon da verilen örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. 1. Yazım Planı İşyeri Uygulaması Raporları aşağıdaki bölümlerden oluşur. Dış kapak İç kapak Önsöz (ve/veya teşekkür) İçindekiler Simgeler ve Kısaltmalar Şekiller Listesi Tablolar Listesi Özet Bölüm 1.

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, yüksek lisans projesinin alındığı yarıyılda proje dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OSMANİYE STAJ RAPORU

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OSMANİYE STAJ RAPORU T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OSMANİYE STAJ RAPORU "[Staj yapılan işletmenin adı - sadece ilk harfler büyük olacak]" HAZIRLAYAN [Ad ve Soyadı Sadece

Detaylı

TAM METİN YAZIM KURALLARI

TAM METİN YAZIM KURALLARI IMUCO 16 TAM METİN YAZIM KURALLARI Not: Bildirilerin yazımında APA6 stili kullanılacaktır. Aşağıda belirtilmeyen bir konu olursa mutlaka APA6 stili ile ilgili (www.apastyle.org) kısma bakınız. 1. Yazılar

Detaylı

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI 1. Kâğıt Kullanım Alanı Raporlarda, her sayfanın sol kenarından 2,5 cm, sağ kenarından 2,5 cm, üst ve alt kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlar

Detaylı

TÜBİTAK ULAKBİM "TÜRKİYE DERGİLERİ DİZİNİ

TÜBİTAK ULAKBİM TÜRKİYE DERGİLERİ DİZİNİ ULAKBİM "TÜRKİYE DERGİLERİ DİZİNİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ NELER OLMALIDIR? Başkan: Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Prof. Dr. Berna ARDA Prof. Dr. Burçin EROL Prof. Dr. Metin GÜRÜ Prof. Dr. Hakan YARDIMCI Dr.

Detaylı

GENEL YAYIN İLKELERİ, MAKALE GÖNDERİMİ

GENEL YAYIN İLKELERİ, MAKALE GÖNDERİMİ Klinik Psikoloji Dergisi (KPD), Klinik Psikoloji Araştırmaları Derneği'nin resmi süreli yayınıdır. KPD, klinik psikoloji, psikiyatri, nöropsikoloji, bilişsel psikoloji gibi psikolojinin farklı alanlarından

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ TASARIM I/II PROJE HAZIRLIK YAZIM İLKELERİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ TASARIM I/II PROJE HAZIRLIK YAZIM İLKELERİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ TASARIM I/II PROJE HAZIRLIK YAZIM İLKELERİ Ocak 20.. 1. GENEL YAZIM İLKELERİ Çalışmada geçen ana metin, tablolar, şekiller ve formüller bilgisayar

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Amaç ve Kapsam HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI 1. Dergiye gönderilen makaleler, 6.000 12.000 (en fazla 30 sayfa) kelimeden oluşmalıdır. Kitap incelemeleri

Detaylı

Kurallar Bitirme Çalışması için yazılmış olup İleri Fizik Proje Çalışması için de geçerlidir.

Kurallar Bitirme Çalışması için yazılmış olup İleri Fizik Proje Çalışması için de geçerlidir. Kurallar Bitirme Çalışması için yazılmış olup İleri Fizik Proje Çalışması için de geçerlidir. İ.T.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü Bitirme Ödevi ve İleri Fizik Proje Çalışmaları Yazım

Detaylı

T.C AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ

T.C AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ T.C AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Avrasya Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

KTO KARATAY UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING

KTO KARATAY UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING <DEPARTMENT NAME> KTO KARATAY UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING INTERNSHIP REPORT 2013 2014 Name and Surname : [Name Surname] Student ID : [Student ID] Field of Work : Internship Start

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI 1. GİRİŞ Bu kılavuzun amacı; Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü nde hazırlanan yüksek

Detaylı

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Ercüment YILMAZ 1, Ali Haydar DOĞU 2 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik Bölümü, Trabzon 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik

Detaylı

THD TÜRKBA ALTINDA BİR HEMATOLOJİ HASTA KAYIT PROGRAMI: ÇEKİRDEK. Prof. Dr. Yahya Büyükaşık. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

THD TÜRKBA ALTINDA BİR HEMATOLOJİ HASTA KAYIT PROGRAMI: ÇEKİRDEK. Prof. Dr. Yahya Büyükaşık. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi THD TÜRKBA ALTINDA BİR HEMATOLOJİ HASTA KAYIT PROGRAMI: ÇEKİRDEK Prof. Dr. Yahya Büyükaşık Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji Ünitesi, ANKARA Klinik tıp alanında bilimsel yaklaşım

Detaylı

AKADEMİK ARAŞTIRMA VE SUNUM ÖDEV YAZIM KILAVUZU

AKADEMİK ARAŞTIRMA VE SUNUM ÖDEV YAZIM KILAVUZU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKADEMİK ARAŞTIRMA VE SUNUM ÖDEV YAZIM KILAVUZU Ekim, 2015 Bu doküman EHB-109 Akademik Araştırma ve

Detaylı

İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Programı (Toplam: 220 saat) Yüz yüze eğitim (90 Saat) Eşzamansız (%90)

İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Programı (Toplam: 220 saat) Yüz yüze eğitim (90 Saat) Eşzamansız (%90) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TEMEL EĞİTİM PROGRAMI Programın amacı, işyeri hekimi olmak isteyen hekimlere; mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmaktır.

Detaylı

İSTİKLÂL MAHKEMELERİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

İSTİKLÂL MAHKEMELERİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU İSTİKLÂL MAHKEMELERİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU (10-11 ARALIK 2015 /ADIYAMAN) Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Adıyaman Üniversitesi iş birliğinde 10 11 Aralık 2015 tarihlerinde Adıyaman da İstiklâl

Detaylı

Sonuçların Raporlanması, Dokümantasyonu ve Bilimsel Etkinliklere Hazırlık

Sonuçların Raporlanması, Dokümantasyonu ve Bilimsel Etkinliklere Hazırlık Sonuçların Raporlanması, Dokümantasyonu ve Bilimsel Etkinliklere Hazırlık Proje Gelişme (Ara) Raporu Proje sözleşmesi imzalandıktan sonra, sözleşmede belirtilen tarihte proje başlamaktadır. Proje süresi

Detaylı

BAŞLAMADAN ÖNCE. Telif Hakları

BAŞLAMADAN ÖNCE. Telif Hakları GİRİŞ Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi, geniş bir kitleye hitap eden, temel olarak havacılık ve sürdürülebilirlik temasını konu edinen disiplinler arası bir dergidir. Bu derginin amacı, sürdürülebilirlik

Detaylı

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DÖNEM PROJESİ KURALLARI YAZIM VE HAZIRLAMA KURALLARI

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DÖNEM PROJESİ KURALLARI YAZIM VE HAZIRLAMA KURALLARI TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DÖNEM PROJESİ KURALLARI YAZIM VE HAZIRLAMA KURALLARI 1. Dönem projesi başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere hazırlanmış olmalıdır. Yazılardaki görüş ve sorumluluklar

Detaylı

Tıp Bilişimi 05 Bildiri Hazırlama Kılavuzu

Tıp Bilişimi 05 Bildiri Hazırlama Kılavuzu Tıp Bilişimi 05 Bildiri Hazırlama Kılavuzu Osman SAKA a, K. Hakan GÜLKESEN a, Neşe ZAYİM a a Akdeniz Üniversitesi, Antalya Abstract Özet The abstract should be clear, descriptive and no longer than 400

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MYO BİTİRME ÖDEVİ İLKELERİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MYO BİTİRME ÖDEVİ İLKELERİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MYO BİTİRME ÖDEVİ İLKELERİ Karaisalı-ADANA, 2016 Ç.Ü. KARAİSALI MYO BİTİRME ÖDEVİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER Ç.Ü. Karaisalı MYO nun tüm bölümlerinde Bitirme Ödevi adını

Detaylı

III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU BİLDİRİ YAZIM KURALLARI III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU 1) Bildiri dili Türkçe ve İngilizce dir. BİLDİRİ YAZIM KURALLARI 2) Gönderilecek bildiri konuları sempozyum amacı ve bilim konuları dikkate alınarak seçilmelidir.

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ. ECTS Info Pack. ECTS Bilgi Paketi Çalışmaları. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı YAZILIM-WEB GRUBU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ. ECTS Info Pack. ECTS Bilgi Paketi Çalışmaları. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı YAZILIM-WEB GRUBU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ECTS Info Pack ECTS Bilgi Paketi Çalışmaları YAZILIM-WEB GRUBU 2013 B i l g i İ ş l e m D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti

Detaylı

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Akademik Bilişim 12 - XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 1-3 Şubat 2012 Uşak Üniversitesi Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU İçindekiler BİTİRME TEZİNİN FORMAT DÜZENLENMESİNE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: GÜLCE ALP. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla/ İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: GÜLCE ALP. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla/ İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: GÜLCE ALP İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla/ İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: gulce.alp@okan.edu.tr 2. Doğum

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2012 TABLE OF CONTENTS I. GİRİŞ... 1 II. TEZ YAZIM KURALLARI... 2 2.1. TEZ YAZIM KURALLARI... 3 2.1.1. Birinci seviye başlık... 4 2.1.2.

Detaylı

Bilimsel Makale Hazırlama ve yayımlama

Bilimsel Makale Hazırlama ve yayımlama Bilimsel Makale Hazırlama ve yayımlama İÇERİK BİLİMSEL ESER BİLİMSEL MAKALE BİLİMSEL MAKALE TÜRLERİ MAKALE YAZIM AŞAMALARI Bilimsel Eserler Özgün araştırma sonuçlarını tanımlayan, yazılmış ve basılmış

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL ÇEVRE DURUM RAPORU ÇALIŞMALARI

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL ÇEVRE DURUM RAPORU ÇALIŞMALARI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL ÇEVRE DURUM RAPORU ÇALIŞMALARI Çevre Durum Raporları Şube Müdürlüğü Çevre Envanteri ve Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı Afyonkarahisar

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL INQUIRY ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ YAZAR REHBERİ

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL INQUIRY ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ YAZAR REHBERİ SOSYAL BİLİMLER YAZAR REHBERİ Uluslararası hakemli bir dergi olan Uludağ University The Journal of Social Inquiry / yılda 2 kez (Aralık ve Haziran aylarında) yayımlanır. Dergiye gönderilecek yazılar, makale,

Detaylı

Tez Yazım Esasları. 2.Yazım Özelliği

Tez Yazım Esasları. 2.Yazım Özelliği Tez Yazım Esasları 1.Kullanılacak Kâğıdın Özelliği Bitirme tezi, A4 standardında (21cm x 29,5 cm) birinci hamur beyaz kâğıda yazılmalıdır. Yazımda kullanılan tüm karakterler siyah renkte olmalıdır. 2.Yazım

Detaylı

YAZIM VE YAYINA KABUL İLKELERİ

YAZIM VE YAYINA KABUL İLKELERİ YAZIM VE YAYINA KABUL İLKELERİ Madencilik Dergisi'nde yayımlanması istemiyle gönderilecek olan yazılar; a) Maden Mühendisliği'nin çeşitli dallarında ilk kez yazarı tarafından açıklanan kuramsal, uygulamalı

Detaylı

Yayınsız bilim ölüdür.. Gerard PIEL

Yayınsız bilim ölüdür.. Gerard PIEL Yayınsız bilim ölüdür.. Gerard PIEL Bilimsel makale nedir Özgün bir araştırmanın sonuçlarını tanımlayan, yazılmış ve basılmış bir rapor İlk yayın Tekrarlanabilirlik Sonuçların irdelenebilirliği Dergi veya

Detaylı