DİYABETES MELLİTUS TA METOBOLİK BOZUKLUKLAR, KOMPLİKASYONLARLA BAĞLANTILAR VE TEDAVİDE YENİLİKLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİYABETES MELLİTUS TA METOBOLİK BOZUKLUKLAR, KOMPLİKASYONLARLA BAĞLANTILAR VE TEDAVİDE YENİLİKLER"

Transkript

1 DİYABETES MELLİTUS TA METOBOLİK BOZUKLUKLAR, KOMPLİKASYONLARLA BAĞLANTILAR VE TEDAVİDE YENİLİKLER Uz. Dr. Ahmet ÖLMEZ Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi ÖZET Diyabetes Mellitusta altın standart kabul edilen HbA1C nin yakın ilişkilerini, imkanlarımız ölçüsünde tetkik ettik.aynı gün alınan, AKŞ ile uygunluğu,son ayın payının daha yüksek olduğunu doğruladı. Obezitenin Yağlı Karaciğer hastalığı için,esas neden olduğu HbA1C ile doğrudan bir ilişki tespit edilmedi. HbA1C nin Hypertansiyonla,paralellik göstermesine rağmen,tek neden kabul edilemedi. Diyabet yaşı arasında HbA1C yüksekliği ortalaması, 7.80 bulunurken yıl aralığında 7.50 ortalaması elde edildi. Polikliğinimize müracaat eden ve çalışmamıza katılan hastaların arası yaş grubu çoğunluktaydı.bu sonuçlar bilinenleri doğrular şekildeydi.başka bir grupta HbA1C tiroid hastalıkları ilişkisi TSH ile göstrilmeye çalışıldı..bulunan %3 lük oran,önceki çalışmalara uygundu. 71 kişilik ana grup içinde ASK. Hastalığı bulunan hastaların, yaş ortalaması 60 idi. Retinopatili 2 hastanın tip 1 DM olduğu görüldü. B.M.I i yirmi yediden yüksek, 71 de 53 hasta olması DM nin obezite ile %74 paralelliği ve her diyabetlinin obez olduğu düşüncesini kanıtlar mahiyetteydi. Eğitimsiz ve ilk okul eğitimlilerin sayıca üstünlüğü, hastalığın ve obeziteninde eğitimle ilişkisini düşündürdü. D.M ta artan viskozitenin ASA ile normalleştirilmesi,trombosit antiagreganı olarak kullanılması, gereğini ortaya koydu.türkiye de Diyabetin trombopati yönünden,kendisinin (D.M.) risk faktörü kabul edilmesi gerçeği,hastaların %60 ASA kullanımıyla teyid edildi. SUMMARY We made a study of as much as our means allowed us to,the close relations of HbA1C, which is accepted as the golden shandart in Diabetes Mellitus. The similarities between HbA1C and AKŞ,which was taken the same day, made us believe that the pnevious month the pnoportion of HbA1C was higner. 16 and 20 the majority of the patients who apliedto our polyclinic or participated in our research, were between 60 and 70 the results confirmed the previous factst. İn another grup, through TSH we tried to understand the relations between.hba1c and thyroid diseases.the pnoportion of %3, which was found out in the tests,was the same as in the previous studies we made of. Among the 71 participants in the maan group, the average age of the patients with ASKH, was go.two patients was go.two patients having Retion pati, had type: I.DM, as well. Since BMİ was higher than 27 in 53 patients out of 71, it showed us osebity had %74 parellelizm and every diabetic was obese at the same time. Because the number of diabetics and obese people was mush higner among the uneducated or those who had only primary school education, made us consider how much the dise ase and obesity were connected with education. The test showed that for decreasing the amount of viscosity in DM. İt was necessary to use ASA as antiagregan. The fact that DM. should we considered as risk factor was confirmed by using ASA of the patients. Anahtar kısaltmalar: HbA1C- AKŞ- THS-ASA-ARB-ACE-HCTZ-BMI-GGT-PPG-ADA

2 AMAÇ Polikliniğimize müracaat eden Diyabetes Mellituslu hastaların, takiplerinde altın standart olarak kabul edilen HbA1C değerleri ile Diyabetes Mellitus komplikasyonları arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesidir. Kan şekeri regülasyonu için, yeni bilgiler ışığında, uygun doz ve antidiyabetik ilaçların daha sağlıklı bir yaşam için, doz ayarlarının, ASA kullanımı gibi gerekli tıbbi yardımların düzenlenmesidir. YÖNTEM Ankete dayalı kesitsel alınan bilgiler ışığında, Laboratuar sonuçlarına ulaşılarak, değerlendirmeler yapıldı. Beckman Culter LX- 20 kalorimetrik turbidimetik ölçümle elde edilen HbA1C ve sonuçların klinik bulgularla karşılaştırılmasıdır. GİRİŞ HbA1C ve trigliseridlerinin bakıldığı 71 hastanın değerlendirilmesinde ortalama BMİ: 30 idi. HbA1C ortalaması 7.41 bulundu. Aile anemnezinde 37 kişide, yakın akrabalarında D.M. vardı. 27 hasta antilipemik tedavi alıyordu.trigliserid yüksekliği olan 20 hasta tedavi almıyordu. Hipertansiyonu olan 43 hasta vardı.bunların 27 tanesi ARB + HCTZ, 13 hasta ACE +indapamid veya ACE +HCTZ alıyordu. 13 hastaya B Bloker ve alfa bloker veya KKB verilmişti. Tekli oral tedavi alan 14 İkili oral tedavi alan 30 Üçlü oral tedavi alan 16 Dörtlü oral tedavi alan 1 İnsülin +oral tedavi alan 8 tip 2 ve İnsülin alan (juvenil) 2 hastamız vardı. ASK Hastalığı tedavisi gören 11 Newropati tedavisi gören 1 Retinopati tedavisi gören 2 K.B. yetmezliği tedavisi gören 1 Hemipleji tedavisi gören 1 Hipotroidi tedavisi gören 2 ve Panik atak ve migren tedavisi gören birer hastamız vardı. Hepatosteatoz ve Hba1C ilişkisi için 21 vakalık ayrı bir grupta, GGT bakılmıştır. Diyabetes Mellitus ve tiroid hastalıkları ilişkisi açısından 33 vakalık ayrı bir grupta sadece TSH nun sonuçları değerlendirilmeye alınmış, HbA1C nın etkisi araştırılmıştır. Tip 2 D.M. öncelikle insülin direnci ve pankreas B hücre harabiyeti ile ortaya çıkmaktadır. İnsülin direnci obezlerde sıktır. Obezlerde D.M. lu hastaların %20 dir. dir. Ancak tip 2 D.M.lu hastalerın %80 i obezdir. Manifest diyabetin ortaya çıkması için 12 yıl geçmesi, normal bir süreç kabul edilmektedir. D.M. oluşumunda, önce PPG yüksekliği daha sonra AKŞ artışı olduğu kabul edilmektedir.

3 Mikrovasküler komplikasyonlar için HbA1C önemli bir yol göstericidir. Myokart infarktüsü gibi macrovasküler bozukluklarda da bu metobolik bozukluğa uygun artışlar olmaktadır. Açlık ve tokluk kan glikozu bozuklukları için HbA1C önemli bir laboratuar bulgusudur. 7 ve 8 arasındaki bir artışta Retinopatide %76, Newopatide %34 ve A.S.KH İskemik hastalıklarında (M.İ.) %14 lük bir artışın olduğu bildirilmektedir. Çalışmalarımızda son hastalık grubu değerlendirilmesi ankete dayalı sonuçlarda bırakılmıştır. Ancak antilipemik ve antiagregan tedavi ilkelerine titizlikle uyulmuştur. TABLO:1- HbA1C % ADA:Diyabetes Care 2006 KAN ŞEKERİ ORTALAMASI Tablo : 1 HbA1C nin AKŞ Karşılaştırılması Çalışmamızda aynı gün AKŞ de bakılan 64 hastanın HbA1C sonuçları Tablo:1 göre uyumludur ve 169 mg/dl dir. Ortalama rakamlar 7 ve 169 mg/dl. dir ve 65 sıra nolu hastalarımızdaki fark için: Bu metabolik bozukluk sonucuna, etki edebilecek başka faktörlerin olup olamayacağı ve laboratuar ölçüm hatası akla gelmişti.

4 GENEL TABLO-1 Hasta No Hasta Adı Hasta Yaşı D.Mell.Yaşı BMI Eğitimi Aile Anemnezi Anti Lpiti ASA Alımı Diabetus Mellitus İlaçları HbA1C 1 S.C ilk (-) (+) (+) MF.+SU 6, İ.D orta (+) (-) (-) GMP 6, S.E orta (+) (-) (+) MF.+SU 6, I.S ilk (+) (-) (+) MF.+GMP 8, S.E ilk (-) (+) (+) MF.+Akarboz+GTZ. 8, L.K ilk (-) (-) (-) MF.+SU.+GTZ. 10, G.K ilk (+) (+) (+) MF.+SU+GTZ. 8,0 (-) E.K ilk (+) (-) (+) MF.+SU+GTZ. 7,6 10, M.Ç ilk (-) (-) (-) Detemir+İn.Aspart 8,2 (-) N.A üniv. (-) (-) (-) Glargin+İns.Aspart 7,5 (-) E.K lise (-) (+) (+) MF.+SU 6, N.Ö ilk (-) (-) (+) MF.+Glinid+GTZ 6, M.B ilk (-) (-) (-) MF.+SU 9,1 (-) G.K ilk (+) (+) (-) MF.+Glinid 12, H.B orta (+) (-) (-) MF.+SU.+Akar.+GTZ 6, B.S üniv. (+) (+) (+) MF.+Glinid+GTZ 6, M.K ilk (+) (-) (+) MF.+GMP. 5, M.K ilk (+) (+) (+) MF+GMP. 6, N.Y ilk (+) (-) (-) İn.Detemir 10, R.E ilk (+) (+) (+) MF.+GMP. 6, A.K ilk (-) (-) (+) MF. 10, A.P (+) (-) (-) SU.+GTZ. 5, A.K ilk (-) (+) (+) İns.Aspart Regüler 6, S.D ilk (-) (+) (-) MF.+Glinid+GTZ 7, Y.A (-) (+) (-) GMP 10, A.Ö ilk (+) (-) (-) Glinid 6, R.Ö lise (-) (+) (+) Glinid 5,9 (-) A.K (+) (+) (+) MF.+SU 9, G.R ilk (+) (-) (+) MF.+Glinid 6, H.M ilk (-) (+) (-) MF. 6, H.D ilk (+) (+) (-) GTZ.+Glinid 8, Z.Y (-) (+) (+) MF.+Glinid 6,6 212 (-) 33 Z.B ilk (+) (-) (+) MF.+GMP. 6, G.T (+) (-) (-) Detemir+İns.Aspart 7, Ş.G ilk (+) (-) (+) SU.+GTZ. 6, AKŞ Trigliserid mg/dl

5 GENEL TABLO-2 Hasta No Hasta Adı Hasta Yaşı D.Mell.Y aşı BM.I Eğitimi Aile Anemne zi Anti Lipit Tedavisi ASA Alımı D.Mellitus İaçları AKŞ HbA1 C 36 A.G ilk (-) (+) (+) MF ,3 37 Ö.O üniv (+) (+) (+) MF. (-) 6, Z.Ö ilk (+) (-) (+) MF.+Glinid 155 6, Y.O (-) (-) (-) (-) MF , Ü.U ilk (+) (-) (+) MF.+SU 173 8, M.A ilk (-) (-) (+) MF.+SU 180 5, F.B ilk (-) (+) (+) MF.+SU+GTZ , A.H ilk (+) (-) (+) MF.+GMP. (-) 6, M.Ö üniv (+) (-) (+) GMP , Ü.Z lise (+) (+) (-) İnsülin Aspart+Glar , Ü.Z lise (+) (+) (-) İnsülin Aspart+Glar. 86 7, E.A ilk (+) (+) (-) MF.Glinid+GTZ.+SU 115 6, M.S.G lise (-) (-) (+) MF.+SU 167 7,3 183 Trigliserid mg/dl İnsülin Aspart+Detemir 237 9, M.T ilk (-) (-) (+) 50 E.C ilk (+) (-) (+) MF.+GTZ , S.H orta (+) (-) (+) MF.+Glinid , M.B ilk (-) (+) (+) MF.+SU.+GTZ , A.D orta (+) (-) (+) MF , G.Y (-) (-) (-) (-) Glinid 162 6, A.T (-) (-) (-) (+) MF.+Glinid 225 7, M.K (-) (-) (-) (-) GTZ.+SU 215 9, S.Ö ilk (-) (-) (+) MF.+Glinid+GTZ , M.Z (-) (-) (+) (+) MF.+Glinid+GTZ 157 7, N.O ilk (+) (-) (+) MF ,26 65 MF.+Levemir+Novo Rapıd , H.E (-) (+) (-) (-) 61 H.A (-) (-) (-) (-) MF.+GTZ.+Glinid 155 5, M.G (-) (+) (-) (+) MF.+SU 147 7, F.G ilk (-) (+) (+) MF.+GMP 138 6, D.T ilk (+) (-) (+) MF.+GMP 131 5, N.B ilk (-) (+) (-) MF.+İnsülin , E.K (-) (-) (-) (+) MF.+GTZ.+GMP 139 5, A.L ilk (-) (-) (-) MF.+Akarboz 168 7, T.E ilk (+) (-) (+) MF.+GTZ , N.U ilk (-) (-) (-) SU.+GTZ , B.M.B lise (-) (-) (+) MF.+SU , A.S üniv (-) (-) (-) MF.+SU ,01 372

6 Diyabetes Mellitusta 10 yıldan sonra metabolik bozukluğun arttığı bilinmektedir. Yaş ve BMI ile HbA1C ilişkisi tablo:2 de görüldüğü gibidir. Tablo:2- yaş HbA1C Hasta Sayısı BM.İ Tablo:2 Yaş HbA1C İlişkisi Çalışmalarımızdaki hastalarda yaş arası ve arası BM.İ ve HbA1C ortalama değerleri daha yüksektir. Ayrıca ikisi bir parelelizm göstermektedir. Ancak tabloda görüleceği gibi, yaşla HbA1C arasında ve BM.İ de genel bir uygunluk yoktur. Diyabet yaşı ve HbA1C arasındaki ilişki, daha anlamlı olup 10 yıldan sonra artış vardır. Ancak buradaki sonuçlarda, genelde genelde bilinenlerden farklı değildir. D.M. Yaşı (Yıl) HbA1C 1-5 7, , , , ,30 Tablo:3- Diyabet yaşı HbA1C İlişkisi Tablonun tetkikinde : Yaşlandıkça yemenin ve diyete uyumun olumlu sonuçlarının arttığı sonucuna varılabilir. Diyetin önemide,diyabette bilincin,eğitimin artmasıyla, kişisel tecrübelerin değerini ortaya koyar kanaatindeyim. Vakalarımızın ortalama diyabet yaşı 9,25 yıldır.on yıldan sonraki değişiklikleride hatırlamamız gerekmektedir.diyabetes Mellitus eğitim ve devamlı takip gerektiren bir hastalıktır.bu nedenle Türkiyede,kan şekeri takipleri, evde yapılacakşekilde, desteklenmekte ve uygulanmaktadır. Öğrenim Durumu eğitimsi İlkokul Orta okul lise üniversite yaşı Tablo:4- Diyabetes Mellitusun eğitim ve yaş ilişkisi Eğitim seviyesi azaldıkça, vaka sayısının arttığı görülmektedir. Bundan, yaşam şartlarına uyumun, eğitim seviyesi artışı ile beraber seyrettiği sonucuna varılabilir.

7 Sıra HbA1C Aldığı İlaç TA. Aldığı İlaç No mm/hg MF.+İ.sekr 140/70 ACE+ İND MF.+SU.+GTZ. 140/80 ACE+İND MF.+SU MF.+İ.sekr 180/70 ACE+İND İns.Detemir 150/80 ARB+HCTZ MF. 180/90 ARB+KKB İn.sekr 180/90 ARB+KKB MF.+SU 160/80 B.B+Furosemid İn.sek+GTZ 140/90 ARB+HCTZ.(ASKH) İn.Aspart+Detemir MF.+GTZ MF.+İ.sekr 160/120 ARB+HCTZ GTZ 160/90 ACE+HCTZ MF.+İ.sekr.+GTZ. 160/90 ACE+HCTZ MF.+İ.sekr.+GTZ MF.+İ.sekr.+GTZ. 160/80 ARB+HCTZ MF.+SU MF.+SU - Tablo:5- HbA1C,Hipertansiyon ve Alınan İlaçlar. Tablonun tetkikinde görüleceği gibi HbA1C si 8,5 olan 18 hastamızdan 6 sının İnsülin kullandığı (2. hasta tip 1) görülecektir. Genelde hepsinin İnsülin alma zorunda oldukları biliniyordu. Ancak hastaların son kez oral tedavi kalma istekleri, doz ayarlamaları ve ilave kombinasyonlar yapılarak kabul edildi. Tablo 5 in tetkikinde görüleceği gibi HbA1C ile TA yüksekliği birliktelik gösteriyordu. 18 hastanın 12 si tedavi alıyordu.tip 2 D.M. olan bu hastalarda %66 oranındaki beraberlik çok anlamlıydı. Kan şekeri artışının, HT. dan sonra ortaya çıktığı gerçeği, sonucun bilinenlere uygunluğunu gösteriyordu. HbA1C ve hipertansiyon parelelizmi akılda kalmalı ve araştırılmalıdır. Diyabetes Mellitusta metabolik bozuklukla, tiroid fonksiyon bozukluğu ilişkisi bilinmektedir. Tip 1 diyabetes mellituslu kadınlarda hipotroidi %12, erkeklerde %6 oranında görülmektedir. Tip 2 DM. ta ise bu rakamlar %3-6 oranındadır. Klinik olarak hipotiroidi,diyabeti takiben gelişir. Yani bir komplikasyon olarak düşünülebilir. Tip 1 de ise otoimmum mekanizmalar sorumlu tutulmaktadır. Ayrı, 33 hastalık grubumuzda yalnızca bir hastada hipotiroidi tespit edildi.hipertiroidi lehine bulgu yoktu. Adinami şikayetleri nedeniyle bakılan TSH sonuçlarına göre, tiroid fonksiyon bozukluğu ile HbA1C arasında bilinenlerden farklı sonuç elde edilemedi. Ortalama HbA1C 7,44 idi. Hipotiroidi saptanan bir hastanın TSH=18,23, HbA1C si ise 12,64 idi. Yaş ortalaması 65 yıl olan 21 kişilik ayrı hasta grubunda yalnızca GGT bakıldı. Diyabet yaş ortalaması 10 yıl, HbA1C ortalaması 8.08 ve GGT ortalaması 25 bulundu. USG değerlendirilmesi istenmedi.bu grubun 13 tanesi ASA günde 100 mg.alıyordu.aynı grupta lipid profilleri çalışılmadı.

8 HbA1C nin hepatosteatoz ve steatohepatozda ilk sorumlu ajan olmadığı, ASA kullanımında bu patolojide önemli etken olmadığı sonucuna varıldı. Tip 2 D.M ta batı toplumlarında %50 hepatosteatoz bildirilmesine rağmen bizim 21 kişilik serimizde sadece bir yağlı karaciğer hastalığı tespit edilmiştir.bm.i. ortalaması 30 un üzerinde olmasına rağmen non alkolik karaciğer yağlanmasının azlığı, Türkiye de alkolün gizli bile olsa, alınmadığı sonucuna varmamıza sebep oldu. Steatohepatozun siroz için önemli bir sebep oluşturduğu bilinmektedir Sıra Yaşı D.Mel. Adı Soyadı Hba1c GGT ASA Antidiyabetik No Yaşı F.Y. 8, İnsülin A.E. 8, MF.+GTZ.+GMP N.Ç. 6, Glinid Y.S. 7, MF N.T. 8, SU.+MF.+Akarboz H.P. 10, SU F.A. 6, SU.+MF H.E. 6, İn.+MF.+SU A.A. 5, Pio.+Akarboz M.B. 9, Glinid+MF A.O. 9, İns.+MF Y.Ö. 5, MF.+Rozig İ.T. 5, MF M.Ç. 5, MF L.G. 8, İns.+MF M.D. 9, MF.+Glinid Y.U. 13, İnsulin M.O. 7, MF.+Glinid M.Ç. 14, İnsülin+Glinid A.F. 5, MF.+GMP E.A. 6, SU.+MF. Tablo:6 - GGT -HbA1C İlişkisi Trigliseridi 150den yüksek 0 20 hasta vardı.27 kişide antilipenik tedavi alıyordu. Genel tablo:1-2 de görüleceği gibi BM.İ otuzdan yüksek 35 hastamız (%50) vardır.hiperlipidemi oranı ise %76 dır. Obezite ve hiperlipidemi beraber seyretmektedir. Yani obezite=dislipidemi demek yanılgı olmaz kanaatindeyim. Diyabetik yağlı karaciğer, süre ve regülasyondan bağımsız, Tip 2 DM. lu obez hastalarda, oluşmaktadır. Ayrıca steatohepatoz daha sık görülmektedir. Hepatosteatozda siroza gidiş daha nadirdir.bm.i 30 dan yüksek olan 35 vakamız vardır. Tip 2 D.M. luların %80 den fazlası obezdir.bizde oran %50 bulunmuştur ve genel tablo obezite, aile anemnezi ve trigliserid yükseklği tip 2 D.M. için belirleyici bulgulardır.beraberliklerinde %50 D.M. gelişmektedir. Genel tablo: 1ve 2

9 Diyabette artan koagülasyona eğilim, Nefropatiyi arttırmaktadır.dm.lu hastaların pıhtılaşmaya aşırı eğilimleri,tıkayıcı vasküler komplikasyonları arttırmaktadır. Diyabetes Mellitusta en önemli ölüm sebebi olan M.İ.önlenmesinde ve sekonder profilakside antiagregan tedavi uygulanmalıdır. Diyabetik hastalardaki endotel fonksiyon bozukluğu, tromboz gelişimini arttırır. Bu nedenle diyabetiklerde %50oranında Mİ. olmakta,%80 vakada tromboz gelişebilmektedir. DM. da artan viskozite gerçek bir risk faktörü olup Tip 2 DM. ta tanı konur konmaz ASA tedavisi başlanmalıdır. ASA koroner kalp hastalığı riskini%21, Nefropati oluşumunu %25 oranında azaltmaktadır. Türkiyede Tip 2 DM.ta ASA kullanımı, Viskozite artışına rağmen yaygın kullanım kabul görmemiştir. Ancak vakalarımız arasında %62 oranında ASA kullanımı vardır. ASA tedavisinin inme, KAH ve Nefropatiyi önlemek için uygulanması şarttır. Tip 1 ve Tip 2 de Renal bozuklukların, metabolik nedenlerin bilinene uygunluğu, çalışmamızda da gösterilmiştir. Glisemik kontrolün düzenlenmesinde HbA1C mutlaka uygun şekilde takip edilmelidir.akş ve PPG düzensizliği, yükselten neden olarak sıkı takip edilmelidir. Yemek önecesi kan şekeri 150 mg/dl. den yüksek ise, tedavide düzenlemeye gidilmelidir. Avrupa ve Uluslararası kan glikozu değeri, yemek öncesi 110 mg/dl olmalıdır. Hba1C ise 6,5 olmalıdır. ADA uygulamalarında HbA1C 8 olana kadar toleranslı davranılmaktadır. 65 yaş sonrası yapılan bir taramada: insidans %29 olarak bulunmuştur. %75 i kadın %25 erkek olan bu grupta, DM. diğer yaş gruplarına göre çok daha yüksek tespit edilmiştir. D.M. vakalarında vücutta (RAS) tan salgılanan Angiotensin (RAS) için, ACE inhibitörleri yeterlidir. Ancak diğer organ ve sistemlerden salgılananlar için ARB grubunun kullanılması zorunludur. ARB ler diyabetik nefropatiyide %20 oranında önlemektedir. Ani bir hipotansiyonada sebeb olmadıklarından ARB ler,d.m de tercih edilmelidir. Gerek GRF (glomerül filtrasyonu) gerekse volüm yüklenmesine bağlı kalp yetmezliklerinde ARB grubu tercih edilmektedir. Angiotensin 2 nin vücutta RAS dışında birçok proteolitik enzimlerlede üretildiği kesinlikle bilinmektedir. 71/14 hastamız tekli oral tedavi alıyordu, 7 si Metformin, 2 si İnsülin sekretoloğu glimepirid ve bir vaka ya glitazon (insülin direncine karşı) verilmişti. Tekli oral tedaviye rağmen HbA1C ortalamaları 7,23 idi. SU + MF. 14 vakada kullanılıyordu.(hba1c=7,8) Üçlü kombinasyon alan 16 vakanın HbA1C ortalaması 7,45 idi. Ortalama rakam (7,41) ile uyumlu görüldü. Metformin + glitazon alan 4 hastada bu rakam 8.24; metformin + glinid alanlarda 8.07 bulundu. Her iki kombinasyonda da HbA1C ortalama değerden yüksek bulunmuştur.bu nedenle doz ayarlamaları yapılarak yeniden değerlendirilmeleri uygun olacaktır. İlaç Adı % si -Metformin %73 SU %25 Glimepirid %14 Glinid %25 Glitazon %14 İnsülin %12.5 Akarboz %4 Tablo:7 Hastalarımızda kullanılan ilaçların % si.

10 Uzun etkili İnsülin alan veya glimepridle de desteklenen vakalarda HbA1C 8,47 bulundu. Uzun etkili İnsülin +SU. alan vakalarımızda en düşük değerlere ulaşıldı. Ancak hipogliemik şikayetleri görüldü.insülin glarginle Metformin iyi, Glinid ve glitazon kombinasyonları kötü sonuç verdi.tek başına detemir günde 2 kez bölünmüş doz olarak verildiğinde iyi,tek doz kullanımda istenmeyen AKŞ ve HbA1C sonuçları elde edilmiştir.2 doz hipoglisemi görülme ihtimaline rağmen,iyi metabolik sonuçlar isteniyorsa kullanılmalıdır. İlaçların doz ve grup olarak değiştirilmesi, sayının artması oranında daha iyi sonuç vermektedir. Ancak yaşam şartlarının değiştirilmesi, sayının artması oranında dahada iyi sonuç vermektedir. Ancak yaşam şartlarının değiştrilmesi ve fiziksel aktivite artışı kolay sağlanmamaktadır. Eski alışkanlıkların kolay terk edilememesi, yürüyüş şartlarının tam uygun olmayışı sebeb gösterilmiştir. Diyabetes Mellitusta yaşam koşullarının düzenlenmesiyle regülasyonun sağlanması için fazla beklenmemeli ve agresiv hareket edilmemelidir. Tip 2 Diyabetes Mellitusta, İnsülin direnci nedeniyle, öncelikle glitazon gruplarının kullanılarak, pankreasın daha sonra devreye sokulması düşüncesi, iflas etmiştir. Uluslararası Diyabet dernekleri Metformin Sulfonil urea tedavisini öncelikli tedavi kabul etmiştir. Gliclazid MR ile yoğun glukoz kontrolünün, HbA1C nin güvenli şekilde düşürülmesini sağladığı, komplikasyon riskini azalttığı doğrulanmıştır.aynı çalışmada, renal olayların azaltılması için yoğunlaştırılmış glisemik kontrolün çok önemli olduğu hakkında çok veri mevcuttur. Tip 2 Diyabetes Mellitusta, oral tedavi ile regülasyon sağlanamayan vakalarda, çoklu insulin tedavisi tercih edilmelidir. Genelde istenen sonuç elde edilmezse, böbrek üstü bezlerin öncelikte radyolojik tetkiklere başvurulmalıdır. TARTIŞMA HbA1C nin normal üst sınırı 6 kabul edilmektedir. Hiçbir ülkede set çekecek şekilde bu sonuç elde edilememektedir. Hiçbir ülkede set çekecek şekilde bu sonuç elde edilememektedir.bu nedenle evde glikoz ölçüleri arttırılmış, diyete uyum şart gösterilmiştir.ancak gıdaların eşdeğer örnekleri ile genel D.M. için bilgilendirici kitap ve broşürleri, anlaşılır biçimde düzenlenmesi ve daha çok kişinin faydalanımına sunulması gerekmektedir. Türkiyede bu çok noksandır.endokrinoloji uzmanının olmadığı hastanelerde, Diyabetliler için ayrı ayrı bir ulaşım planı uygulanmalı, daha sık kontroller sağlanmalıdır..hasta doktor arasında, eğitimli bir hemşire,yeni bir yazılımla D.M. hastalarının, hastaneye daha sık gelmeleri,( özellikle uygun HbA1C si olmayanların) sağlanmalıdır. Çağdaş ve iyi bir glikoz regülasyonu için, yeni stratejiler geliştirilmelidir. Zira zaten masraflı olan bu hastaların, ilerde yüksek oranda ASK Hastalığı,Kronik Böbrek Yetmezliği,tıkayıcı damar hastalıkları, inme ve yağlı karaciğer hastası olmaları ve hastalık oranları artacaktır.bu strateji için önlemler ve ayrı takip imkanları Ulusal Sağlık politikamızla daha çağdaş bir çözüme ulaştırılabilir. Çalışmamızda bulunan değerleri, olumsuz kabul etmek imkansızdır. Vaka sayımızın azlığına rağmen, bu sahada yapılan çalışmalarla karşılaştırma imkanı vardır. HbA1C değerleri, tavsiye edilenlerden yüksek ise de: WHO (Dünya Sağlık Örgütü) yayınlarında daha kötü sonuçlarla karşılaşmak mümkündür.

11 Belçikada HbA1C ortaması 8,2 dir.hollandada İnsülin başlanan hastalarda HbA1C/10.2, İtalyada ise hastaların %50 sinde HbA1C nin ölçülmediği rapor edilmektedir. USA da HbA1C /9,6 Norveçte HbA1C/7,5 olanların oranı %54 Polonya da HbA1C/7 olanların oranı %48 olarak bilinmektedir. Türkiyede ise HbA1C/10.2 olarak bildirilmektedir.(31) Dünya genelinde İnsülin ile tedavi edilenlerin %51, oral antidiyabetik kullananların %42sinde HbA1C 8 den küçüktür. Dünyada 1995 verilerine göre yüz on sekiz milyon DM. vakası vardır. %87 lik bir artışla 2010 da ikiyüzyirmibir milyon kişi olması beklenmektedir. Esas gerçek bu artıştır.(31) SONUÇ UKPDS (İngiliz Tıp Doktorlarının yaptığı Diyabetes Mellitus Araştırması) verilerine göre;hba1c nin 1 Puanlık azalmasında : Diyabetle ilişkiliölümler %21, tüm mortalideki azalma %14, Myokart İnfarktüsünde %14, İnmede %12, Mikrovasküler hastalıklar %37 azalmaktadır. Ayrıca Diyabetle ilişkili her hangi bir son nokta gelişiminde %21 azalma olmaktadır. D.M. ta metabolik bozuklukların takibinde, 3-6 ayda bir HbA1C nin bakılması, hasta izleminde büyük kolaylık sağlamaktadır. İyi bir glisemi kontrolü için, doktor,hemşire, diyetisyen,hasta ile iyi iletişim şarttır.kombinasyon tedavisi gereklilik haline gelmiştir. Eğitim seviyesi yükseltilmeli ve obezite ile savaş devam etmelidir. KAYNAKLAR 1-Dünya diyabet günü etkinlikleri: 007, Editör:Prof. Dr.Nevin Dinççağ. 2-Medicus Nobel : Eylül-Aralık Diabet Bilimi: Cilt 7 Sayı 1 Diabetes Mellitusta Hipertansiyon ve Tedavisi 4-Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Diyabetes Mellitus çalışma grubu Ekim Demir eksikliği ve Obezite. Metforminin zayıflama ilacı olarak kullanımı.dr.ahmet Ölmez, Özel çaışma 6-Petite on Cyclopedie Medicale, Jean Hamburger. 14 Edition Diyabet Forumu Türkiye Diyabet Vakfı :Aspirinin Diyabette kullanımı, cilt 4, sayı 4, Kasım-Aralık 2008 Petite encyclopedie. 8-Tip 2 Diyabet, Pre Diyabet ve Metabolik Sendrom, Ronald A. Codario,MD.Pensilvanya Üniversitesi Hastanesi Humana Pres Inc 9-Diabetes Mellitus 2006 Editör, Prof.Dr.Şazi İmamoğlu- İstanbul Türkiye Klinikleri, Dahili Tıp Bilimleri- Endokrinoloji,Obezite özel sayısı cilt :1,sayı:1no: Editör: Prof. Dr. Armağan Tuğrul 11-Türk Diabet yıllığı Diyabet El Kitabı. Türkçe editörü, Prof. Dr. Kubilay Karşıdağ İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi. AD. 13-Türkiye Diyabet Yıllığı Geriatrik Toplulukta Yüksek Diabet Prevalansı- Selçuk Can. Amerikan Hastanesi -İstanbul 14-Metabolik Sendrom ve Kardiyovasküler hastalıklar: T. Borry end Arlona Bradley Levine Çeviri:Prof. Dr. Aytekin Oğuz 2007

12 15-Diyabetik Nefropati Prof. Dr. Samim Büyükdevrim Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Endokrinoloji Özel Sayısı No: Klinik Obezite. Obezite çalışma grubu Prof. Dr. Gürbüz Erdoğan ve ark. Mart Angiotensinleri (angiotensin R.A. ve Angiotensin ve antagonistleri Prof. Dr. Ali Ekmekçi ve ark. İstanbul Türk Diabet yıllığı Diabetes Mellitus ve Krc. yağlanması s:24 20-Drugs Adis ilaç değerlendirmesi vol:66 no: Foliav HT +D.M.+A.Skleroz Dergisi yıl: 6, 2 Haziran Diabetologia Yıl:1 Sayı:4 Kasım Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları kongresi, 6-10 Eylül EASD Roma ve 2008 Final programı 25-Guide des Premieres or Dounances Hemodynamigne de Hypertension arterielle par. Guedon 1974 France 27-Dialogue Diabetes M. Literature Roview servise first Quarter The ABCs of Antihypertensive therapy Fran. H. Meselsi New York Augiotensin Converting enzyme İnhibitors Lionel H. Opie.Second Edition New York Endotel ve sistemlerimiz Prof. Dr.Mustafa Şan Arte ri opathi e.des membress. İn ferieurs pnaticien au specialiste. Dr.Hemri Boccalon Toulouse 31-Diyabet Komplikasyonları Araştırma anketi 27 merkez 2416 DM. 32-Stratton IM et al.ukpds 35 BMJ 2000: 321: Diyabette hipertansiyon tedavisi Advance Çalışması Haziran 2008 Berlin/Almanya 34-Medical Management of Hyperglicemi in type 2. Diabetes A consensus algorithm of threa ADA Consensus.

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı Dr Miraç Vural Keskinler Önce sentez DM ve MS Akılcı İlaç Kullanımı Oral antidiyabetik ajanlar İnsülin Glp-1 analogları Antihipertansif ilaçlar Hipolipidemik

Detaylı

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk 62 y., kadın, emekli bankacı İzmir de oturuyor. Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk Öykü: 12 yıldır hipertansif. İlaçlarını düzenli aldığını ve diyete

Detaylı

Diyabetik Hasta Takibi. Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli

Diyabetik Hasta Takibi. Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli Diyabetik Hasta Takibi Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli Amaç Bu oturum sonunda katılımıcı hekimler birinci basamakta Diyabet hastalığının yönetimi konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Detaylı

DİYABETES MELLİTUS. Dr. Aslıhan Güven Mert

DİYABETES MELLİTUS. Dr. Aslıhan Güven Mert DİYABETES MELLİTUS Dr. Aslıhan Güven Mert DİYABET YÖNETİMİ Kan şekeri ayarını sağlamaktır. Diyabet tedavisinde hedef glukoz değerleri NORMAL HEDEF AKŞ (mg/dl)

Detaylı

Tip 2 Diabetes Mellitusta Hangi Hastaya Ne Zaman Hangi İnsülin

Tip 2 Diabetes Mellitusta Hangi Hastaya Ne Zaman Hangi İnsülin Tip 2 Diabetes Mellitusta Hangi Hastaya Ne Zaman Hangi İnsülin Dr. Füsun Törüner Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma B.D, Ankara 22-23.Kasım.2013 -TEKİRDAĞ Tip 2 DM progresif bir

Detaylı

Basın bülteni sanofi-aventis

Basın bülteni sanofi-aventis Basın bülteni sanofi-aventis 28 Mart 2007 TERİMLER SÖZLÜĞÜ A 1c, Hemoglobin HbA 1c Herhangi bir zamandaki HbA1c yüzdesi, önceki 3 ay içindeki ortalama kan glukozu düzeyini yansıtır (3 ay, kırmızı kan hücrelerinin

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

Basın bülteni sanofi-aventis

Basın bülteni sanofi-aventis Basın bülteni sanofi-aventis 7 Kasım 2007 ULUSLARARASI DİYABET TEDAVİ PRATİKLERİ KAYIT ÇALIŞMASI NIN (IDMPS) TÜRKİYE SONUÇLARI HEDEF TEDAVİ KALİTESİNİ ARTIRMAK ÇALIŞMANIN AMACI ve YÖNTEMİ Uluslararası

Detaylı

Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi

Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH İç Hastalıkları Kliniği Diyabet hastası neden yatar? Kontrolsüz diyabet HbA1c: %16 Metformin DPP-4 inhibitörü

Detaylı

VAY BAŞIMA GELEN!!!!!

VAY BAŞIMA GELEN!!!!! VAY BAŞIMA GELEN!!!!! DİYABET YÖNETİMİNDE İNSÜLİN POMPA TEDAVİSİNİN KAN ŞEKERİ REGÜLASYONUNA OLUMLU ETKİSİ HAZIRLAYAN: HEM. ESRA GÜNGÖR KARABULUT Diyabet ve Gebelik Diyabetli kadında gebeliğin diyabete

Detaylı

Dt. İSMAİL SERDAROĞLU SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANI

Dt. İSMAİL SERDAROĞLU SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANI Dt. İSMAİL SERDAROĞLU SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANI Sağlık Bakanlığı Yaklaşımı ve Son Ulusal Veriler A-Rakamlarla Diyabet B-Sağlık Bakanlığınca Yapılanlar

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

PURE Türkiye Sağlık Çalışması 3. Yıl Analiz sonuçları. PURE Türkiye

PURE Türkiye Sağlık Çalışması 3. Yıl Analiz sonuçları. PURE Türkiye Sağlık Çalışması 3. Yıl Analiz sonuçları N (kişi) 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Türkiye Örneklemi N=2072 2072 1274 798 Kadın Erkek Toplam PURE Örneklemi N=3654 N (kişi) 4000 3500 3000 2500 2000

Detaylı

Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr. Ahmet KAYA TRABZON

Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr. Ahmet KAYA TRABZON Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı Dr. Ahmet KAYA 06.10.2016 TRABZON AKILCI İLAÇ KULLANIMI Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır. Kişilerin klinik bulgularına

Detaylı

Türkiye Diyabet Prevalans Çalışmaları: TURDEP-I ve TURDEP-II

Türkiye Diyabet Prevalans Çalışmaları: TURDEP-I ve TURDEP-II 47. ULUSAL DİYABET KONGRESİ 11-15 Mayıs 211, Rixos Sungate Hotel, Antalya Türkiye Diyabet Prevalans Çalışmaları: TURDEP-I ve TURDEP-II Prof. Dr. İlhan SATMAN ve TURDEP-II Çalışma Grubu İstanbul Üniversitesi

Detaylı

DİYABETTE İLAÇ VE İNSÜLİN TEDAVİSİ

DİYABETTE İLAÇ VE İNSÜLİN TEDAVİSİ DİYABETTE İLAÇ VE İNSÜLİN TEDAVİSİ Uz. Dr. M. Masum CANAT Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği DİYABET (ŞEKER HASTALIĞI) NEDİR? İnsülin eksikliği ya da var olan

Detaylı

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir HD e yeni başlayan hastaların 1/3 de neden diyabetik nefropati Yeni başlayan

Detaylı

HAFİF -ORTA KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA İNSULİN DIŞI TEDAVİ

HAFİF -ORTA KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA İNSULİN DIŞI TEDAVİ HAFİF -ORTA KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA İNSULİN DIŞI TEDAVİ Prof Dr Dilek Gogas Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD Insidans (1/1000000) Tip 2 DM hastaların %50 sinde

Detaylı

DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler

DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler Diyabet nedir? Diyabet hastalığı, şekerin vücudumuzda kullanımını düzenleyen insülin olarak adlandırdığımız hormonun salınımındaki eksiklik veya kullanımındaki yetersizlikten

Detaylı

DİABETES MELLİTUS DİYABET (Şeker )HASTALIĞI. ATASAM HASTANESİ Kalite Yönetim Birimi

DİABETES MELLİTUS DİYABET (Şeker )HASTALIĞI. ATASAM HASTANESİ Kalite Yönetim Birimi DİABETES MELLİTUS DİYABET (Şeker )HASTALIĞI ATASAM HASTANESİ Kalite Yönetim Birimi BU EĞİTİMDE NELER PAYLAŞACAĞIZ? DİYABET(ŞEKER HASTALIĞI) NEDİR? Diyabet vücutta yeterince insülin üretilememesi veya etkili

Detaylı

HİPOGLİSEMİNİN KOMPLİKASYONLARI

HİPOGLİSEMİNİN KOMPLİKASYONLARI HİPOGLİSEMİNİN KOMPLİKASYONLARI Prof. Dr. Reyhan ERSOY Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HİPOGLİSEMİ VE DİYABETES MELLİTUS Hipoglisemi Diyabetes

Detaylı

DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR. Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı

DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR. Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Cinsiyet İlişkili Farklılıklar ERKEK BEYNİ KADIN BEYNİ Cinsiyet İlişkili

Detaylı

Farklı Psikiyatrik Tanılı Hastalarda Glisemik Kontrol ile Serum Lipid Profili Arasındaki İlişki: HbA1c, dislipidemi'yi mi öngörüyor?

Farklı Psikiyatrik Tanılı Hastalarda Glisemik Kontrol ile Serum Lipid Profili Arasındaki İlişki: HbA1c, dislipidemi'yi mi öngörüyor? Farklı Psikiyatrik Tanılı Hastalarda Glisemik Kontrol ile Serum Lipid Profili Arasındaki İlişki: HbA1c, dislipidemi'yi mi öngörüyor? Hasan Mervan AYTAÇ, Sinem ACAR, Nazan AYDIN Bakırköy Prof. Dr. Mazhar

Detaylı

DİYABETİK DİYALİZ HASTALARINDA GLİSEMİK DALGALANMA

DİYABETİK DİYALİZ HASTALARINDA GLİSEMİK DALGALANMA DİYABETİK DİYALİZ HASTALARINDA GLİSEMİK DALGALANMA Dr. Taner Baştürk Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği *Diyabet, genellikle hiperglisemi şeklinde ortaya çıkan kronik

Detaylı

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması 20 24 Mayıs 2009 tarihleri arasında Antalya da düzenlenen 45. Ulusal Diyabet Kongresinde

Detaylı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı DM TEDAVİSİNDE KOMPLİKASYONLAR DM TEDAVİSİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Slide 1 Sunum planı DM ve kardiyovasküler hastalık-riskleri

Detaylı

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 69-74 Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım Prof. Dr. Hakan

Detaylı

Bir Diyabetik Bireyin Yaşam Öyküsü. Dr. Kubilay KARŞIDAĞ İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi

Bir Diyabetik Bireyin Yaşam Öyküsü. Dr. Kubilay KARŞIDAĞ İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Bir Diyabetik Bireyin Yaşam Öyküsü Dr. Kubilay KARŞIDAĞ İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 1996 2000 2001 31 yaşında kadın hasta 4 yıl önce 4.650 kg ağırlığında bir bebek doğurmuş. Baba obez, anne-dayı ve

Detaylı

DİYABETTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. İlknur ÖZTÜRK ÜNSAL 2. Diyabet Tedavisi Sempozyumu 2017

DİYABETTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. İlknur ÖZTÜRK ÜNSAL 2. Diyabet Tedavisi Sempozyumu 2017 DİYABETTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI Dr. İlknur ÖZTÜRK ÜNSAL 2. Diyabet Tedavisi Sempozyumu 2017 Akılcı İlaç Kullanımı Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır.

Detaylı

Diyabet ve egzersiz TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU

Diyabet ve egzersiz TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ 02 Diyabet ve egzersiz Diyabetli bireyler

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Hastalarda insulin direncini ölçmek klinik pratiğimizde tanı koymak ve tedaviyi yönlendirmek açısından yararlı ve önemlidir.

Hastalarda insulin direncini ölçmek klinik pratiğimizde tanı koymak ve tedaviyi yönlendirmek açısından yararlı ve önemlidir. Hastalarda insulin direncini ölçmek klinik pratiğimizde tanı koymak ve tedaviyi yönlendirmek açısından yararlı ve önemlidir. Dr. Sibel Güldiken Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma

Detaylı

DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ DİYABET EĞİTİMCİSİNİN EĞİTİMİ KURSU PROGRAMI

DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ DİYABET EĞİTİMCİSİNİN EĞİTİMİ KURSU PROGRAMI DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ DİYABET EĞİTİMCİSİNİN EĞİTİMİ KURSU PROGRAMI Hazırlayan : Julie A. KUENZİ, RN,MSN,CDE,CPT Medical College of Wisconsin Çeviren: Doç.Dr. Nermin OLGUN Marmara Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

POSTTRANSPLANT DİABETES MELLİTUS DR. ÜLKEM YAKUPOĞLU ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ INTERNATIONAL HOSPITAL ORGAN NAKLİ MERKEZİ

POSTTRANSPLANT DİABETES MELLİTUS DR. ÜLKEM YAKUPOĞLU ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ INTERNATIONAL HOSPITAL ORGAN NAKLİ MERKEZİ POSTTRANSPLANT DİABETES MELLİTUS DR. ÜLKEM YAKUPOĞLU ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ INTERNATIONAL HOSPITAL ORGAN NAKLİ MERKEZİ Transplant İlişkili Hiperglisemi (TAH) Posttransplant Diabetes Mellitus

Detaylı

VAKALARLA KBY - DİYABET TEDAVİSİ

VAKALARLA KBY - DİYABET TEDAVİSİ VAKALARLA KBY - DİYABET TEDAVİSİ Dr. Mesut Özkaya Gaziantep Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hst Bilim Dalı 35.Endokrinoloji Kongresi - 19 Mayıs 2013 - Antalya Vaka... 52 yaş, erkek hasta nefes

Detaylı

YENİ DİYABET CHECK UP

YENİ DİYABET CHECK UP YENİ DİYABET CHECK UP Toplumda giderek artan sıklıkta görülmeye başlanan ve başlangıç yaşı genç yaşlara doğru kayan şeker hastalığının erken teşhisi için bir Check Up programı hazırladık. Diyabet Check

Detaylı

Kronik böbrek hastalığı adeta bir salgın halini almıģ olan önemli bir halk sağlığı sorunudur.

Kronik böbrek hastalığı adeta bir salgın halini almıģ olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Kronik böbrek hastalığı adeta bir salgın halini almıģ olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Basit ve ucuz bazı testlerle erken saptandığında önlenebilir veya ilerlemesi geciktirilebilir olmasına karģın,

Detaylı

DİYABET TEDAVİSİNDE HEDEF KAN BASINCI:

DİYABET TEDAVİSİNDE HEDEF KAN BASINCI: DİYABET TEDAVİSİNDE HEDEF KAN BASINCI: Hedef ne olmalı? İntensif tedavi gereklimi? PROF.DR.TEVFİK SABUNCU Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı 2003 JNC-VII Hipertansiyon Sınıflandırması

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA DİYABET TEDAVİSİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA DİYABET TEDAVİSİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA DİYABET TEDAVİSİ Dr. Mürvet YILMAZ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi KIŞ OKULU-2014 DM, genel popülasyonun % 3-6 20 yaş ve üzeri nüfus: 47.467.350 (%65.4) TURDEP-II

Detaylı

HCV POZİTİF RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA POSTTRANSPLANT DİYABET GELİŞİMİ RİSKİ ARTMIŞ MIDIR?

HCV POZİTİF RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA POSTTRANSPLANT DİYABET GELİŞİMİ RİSKİ ARTMIŞ MIDIR? HCV POZİTİF RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA POSTTRANSPLANT DİYABET GELİŞİMİ RİSKİ ARTMIŞ MIDIR? Abdullah ŞUMNU 1, Erol DEMİR 2, Ozan YEĞİT, Ümmü KORKMAZ, Yaşar ÇALIŞKAN 2, Nadir ALPAY 3, Halil YAZICI 2,

Detaylı

ÜÇLÜ ORAL ANTİDİYABETİK TEDAVİSİ. Derun Taner Ertuğrul KEAH Endokrinoloji

ÜÇLÜ ORAL ANTİDİYABETİK TEDAVİSİ. Derun Taner Ertuğrul KEAH Endokrinoloji ÜÇLÜ ORAL ANTİDİYABETİK TEDAVİSİ Derun Taner Ertuğrul KEAH Endokrinoloji NİYE KOMBİNE EDİYORUZ? ADA ve EASD basamak tedavisi öneriyor. Önce metformin, sonra diğer ilaçları ekle: OAD, GLP1 agonistleri veya

Detaylı

Diyet yoluyla Menakinon alımı, daha az Koroner Kalp Hastalığı riski ile ilişkili: Rotterdam Çalışma

Diyet yoluyla Menakinon alımı, daha az Koroner Kalp Hastalığı riski ile ilişkili: Rotterdam Çalışma Diyet yoluyla Menakinon alımı, daha az Koroner Kalp Hastalığı riski ile ilişkili: Rotterdam Çalışma Johanna M. Geleijnse,* Cees Vermeer,** Diederick E. Grobbee, Leon J. Schurgers,** Marjo H. J. Knapen,**

Detaylı

20-23 Mayıs 2009 da 45. Ulusal Diyabet Kongresi nde Poster olarak sunuldu.

20-23 Mayıs 2009 da 45. Ulusal Diyabet Kongresi nde Poster olarak sunuldu. Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması 20-23 Mayıs 2009 da 45. Ulusal Diyabet Kongresi nde Poster olarak sunuldu. Özlem Serenli,

Detaylı

Çağın Salgını. Aile Hekimliğinde Diabetes Mellitus Yönetimi

Çağın Salgını. Aile Hekimliğinde Diabetes Mellitus Yönetimi Çağın Salgını Aile Hekimliğinde Diabetes Mellitus Yönetimi Epidemiyoloji, Tanı, İzlem Uzm. Dr. İrfan Şencan Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Başasistanı Sunum Planı Tanım

Detaylı

TURDEP-II Sonuçları. Prof. Dr. İlhan SATMAN ve TURDEP-II Çalışma Grubu

TURDEP-II Sonuçları. Prof. Dr. İlhan SATMAN ve TURDEP-II Çalışma Grubu TURDEP-II Sonuçları Prof. Dr. İlhan SATMAN ve TURDEP-II Çalışma Grubu İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı TURDEP-I:

Detaylı

DÜNYA BÖBREK GÜNÜ ETKİNLİĞİ ANALİZİ

DÜNYA BÖBREK GÜNÜ ETKİNLİĞİ ANALİZİ DÜNYA BÖBREK GÜNÜ ETKİNLİĞİ ANALİZİ Elif Bülbül 1,Canan SAYAN 2,Muhammet YETGİN 2,Cemile KESGİN TOKA 3,Reha ERKOÇ 4,Barış DÖNER 4,Rümeyza KAZANCIOĞLU 4 1 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Detaylı

Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay

Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay Metabolik Sendrom İnsülin direnci (İR) zemininde ortaya çıkan Abdominal obesite Bozulmuş glukoz toleransı (BGT) veya DM HT Dislipidemi Enflamasyon, endotel

Detaylı

Akılcı İlaç Kullanımı. Dr. Ramazan ÇAKMAK

Akılcı İlaç Kullanımı. Dr. Ramazan ÇAKMAK Akılcı İlaç Kullanımı Dr. Ramazan ÇAKMAK AKILCI İLAÇ KULLANIMI Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır. Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine

Detaylı

DİABETES MELLİTUS YRD. DOÇ.DR. KADRİ KULUALP

DİABETES MELLİTUS YRD. DOÇ.DR. KADRİ KULUALP DİABETES MELLİTUS YRD. DOÇ.DR. KADRİ KULUALP Diabetes mellitus; pankreastaki insülin yapımının yetersiz oluşu nedeniyle, özellikle karbonhidrat metabolizmasında olmak üzere lipid ve protein metabolizmalarında

Detaylı

Tip 2 Diyabet te Agresif Tedavi Gerekli mi? EVET. Prof. Dr. Kürşad Ünlühızarcı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Tip 2 Diyabet te Agresif Tedavi Gerekli mi? EVET. Prof. Dr. Kürşad Ünlühızarcı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Tip 2 Diyabet te Agresif Tedavi Gerekli mi? EVET Prof. Dr. Kürşad Ünlühızarcı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Günümüzde diyabet tedavisinde neredeyiz? Tedavide başarı durumumuz

Detaylı

PREDİYABET EPİDEMİYOLOJİ VE TANISI. Prof. Dr. Engin GÜNEY

PREDİYABET EPİDEMİYOLOJİ VE TANISI. Prof. Dr. Engin GÜNEY PREDİYABET EPİDEMİYOLOJİ VE TANISI Prof. Dr. Engin GÜNEY Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı DİABETES MELLİTUS 415 milyon erişkinde diyabet var.

Detaylı

Metabolik Cerrahinin Diyabet Tedavisinde Yeri

Metabolik Cerrahinin Diyabet Tedavisinde Yeri Metabolik Cerrahinin Diyabet Tedavisinde Yeri Dr. Erman ÇAKAL Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği Bariyatrik

Detaylı

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanısında Güncelleme Dr. Alper Sönmez GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim

Detaylı

İnfeksiyonlu Hastada Antidiyabetik Tedavi İlkeleri

İnfeksiyonlu Hastada Antidiyabetik Tedavi İlkeleri İnfeksiyonlu Hastada Antidiyabetik Tedavi İlkeleri Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH, İç Hastalıkları Kliniği Sunum akışı Kılavuzlar ışığında; Glisemik tanımlamalar ve

Detaylı

22- KASIM 2013, CUMA

22- KASIM 2013, CUMA PROGRAM 22- KASIM 2013, CUMA Salon 1 17:30-20:30 İNSÜLİN KURSU İnsülinlere Genel Bakış Tip 1 Dm da Olgularla İnsülin Tedavisi Tip 2 Dm da Olgularla İnsülin Tedavisi Çocuk Hastalarda İnsülin Tedavisi Salon

Detaylı

¹GÜTF İç Hastalıkları ABD, ²GÜTF Endokrinoloji Bilim Dalı, ³HÜTF Geriatri Bilim Dalı ⁴GÜTF Biyokimya Bilim Dalı

¹GÜTF İç Hastalıkları ABD, ²GÜTF Endokrinoloji Bilim Dalı, ³HÜTF Geriatri Bilim Dalı ⁴GÜTF Biyokimya Bilim Dalı Dr. Derda GÖKÇE¹, Prof. Dr. İlhan YETKİN², Prof. Dr. Mustafa CANKURTARAN³, Doç. Dr. Özlem GÜLBAHAR⁴, Uzm. Dr. Rana Tuna DOĞRUL³, Uzm. Dr. Cemal KIZILARSLANOĞLU³, Uzm. Dr. Muhittin YALÇIN² ¹GÜTF İç Hastalıkları

Detaylı

ÇALIŞMANIN AMACI: Türkiye de erişkinlerde ( 20 yaş) metabolik sendrom sıklığını tespit etmektir.

ÇALIŞMANIN AMACI: Türkiye de erişkinlerde ( 20 yaş) metabolik sendrom sıklığını tespit etmektir. ÇALIŞMANIN AMACI: Türkiye de erişkinlerde ( 20 yaş) metabolik sendrom sıklığını tespit etmektir. Metabolik Sendrom Araştırma Grubu Prof.Dr. Ömer Kozan Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Kardiyoloji ABD, İzmir

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Kronik Hastalıklar. Prof. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FRCP, FIDSA Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi

Dünyada ve Türkiye de Kronik Hastalıklar. Prof. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FRCP, FIDSA Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Dünyada ve Türkiye de Kronik Hastalıklar Prof. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FRCP, FIDSA Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Dünya Sorunu Dünya Sağlık Örgütü (WHO) raporlarına göre kronik hastalıklar

Detaylı

Şeker düşürücü ilaçlar

Şeker düşürücü ilaçlar TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES 05 MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ Şeker düşürücü ilaçlar Şeker düşürücü

Detaylı

Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki

Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki Ayşe Ağbaş 1, Emine Sönmez 1, Nur Canpolat 1, Özlem Balcı Ekmekçi 2, Lale Sever 1, Salim Çalışkan 1 1. İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Psikiyatrik hastalığı olan bireylerde MetabolikSendrom (MetS) sıklığı genel popülasyona

Detaylı

K.K.T.C`DE DİYABETİN EPİDOMİYOLOJİSİ. UZM.HEM. AYNUR BAYKAL Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Merkezi

K.K.T.C`DE DİYABETİN EPİDOMİYOLOJİSİ. UZM.HEM. AYNUR BAYKAL Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Merkezi K.K.T.C`DE DİYABETİN EPİDOMİYOLOJİSİ UZM.HEM. AYNUR BAYKAL Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Merkezi Dünya genelinde 4.ölüm nedenidir. Her yıl diyabete bağlı

Detaylı

Tip I. Tip II. Semptomlar. Vücut yapısı Zayıf Sıklıkla fazla kilolu. Tedavi İNSÜLİN Diyet, egzersiz; oral antidiyabetik ± insülin

Tip I. Tip II. Semptomlar. Vücut yapısı Zayıf Sıklıkla fazla kilolu. Tedavi İNSÜLİN Diyet, egzersiz; oral antidiyabetik ± insülin Diabetes mellitus Tip I Tip II Tedavi İNSÜLİN Diyet, egzersiz; oral antidiyabetik ± insülin Semptomlar Polidipsi, polifaji, Asemptomatik olabilir poliüri Vücut yapısı Zayıf Sıklıkla fazla kilolu Tip I

Detaylı

KARACIGERINI KORU SIGORTAYI ATTIRMA!

KARACIGERINI KORU SIGORTAYI ATTIRMA! KARACIGERINI KORU SIGORTAYI ATTIRMA! Portal : www.takvim.com.tr İçeriği : Gündem Tarih : 09.03.2017 Adres : http://www.takvim.com.tr/yasam/2017/03/09/karacigerini-koru-sigortayi-attirma Karaciğerini koru

Detaylı

Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı

Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı Chronic REnal Disease In Turkey CREDIT Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı Alt Analiz Sonuçları Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi CREDIT: Kilometre Taşları

Detaylı

DİYABET POLİKLİNİĞİNE KAYITLI TİP 2 DİYABETLİ OLGULARIN YÜZDE YÜZÜNÜ DEĞERLENDİRDİK; SONUÇ: KURTARICIMIZ İNSULİN

DİYABET POLİKLİNİĞİNE KAYITLI TİP 2 DİYABETLİ OLGULARIN YÜZDE YÜZÜNÜ DEĞERLENDİRDİK; SONUÇ: KURTARICIMIZ İNSULİN BAŞLIK SAYFASI DİYABET POLİKLİNİĞİNE KAYITLI TİP 2 DİYABETLİ OLGULARIN YÜZDE YÜZÜNÜ DEĞERLENDİRDİK; SONUÇ: KURTARICIMIZ İNSULİN WE EVALUATED HUNDRED PERCENT OF TYPE-II DIABETES CASES WHICH WERE REGISTERED

Detaylı

TND Böbrek Sağlığı Otobüsü

TND Böbrek Sağlığı Otobüsü Sık görülen, Morbidite ve mortalitesi yüksek olan, Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, Büyük ekonomik yük getiren, Farkındalığı ve erken tanısı düşük olan, Önlenebilen veya geciktirilebilen bir hastalıktır.

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTA UYUMU VE SORUNLAR

TÜRKİYE DE HASTA UYUMU VE SORUNLAR TÜRKİYE DE HASTA UYUMU VE SORUNLAR 51. Ulusal Diyabet Kongresi 22-25 Nisan Antalya Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Sağlık sistemi ve sağlık sunucuları

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Diyabet Polikliniğine Kayıtlı Tip 2 Diyabetli Olguların Yüzde Yüzünü Değerlendirdik; Kurtarıcımız İnsulin*

Diyabet Polikliniğine Kayıtlı Tip 2 Diyabetli Olguların Yüzde Yüzünü Değerlendirdik; Kurtarıcımız İnsulin* Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi / Turkish Journal of Diabetes and Obesity Özgün Araştırma / Original Article Diyabet Polikliniğine Kayıtlı Tip 2 Diyabetli Olguların Yüzde Yüzünü Değerlendirdik; Kurtarıcımız

Detaylı

Diyabet Polikliniğine Kayıtlı Tip 2 Diyabetli Olguların Yüzde Yüzünü Değerlendirdik; Kurtarıcımız İnsülin*

Diyabet Polikliniğine Kayıtlı Tip 2 Diyabetli Olguların Yüzde Yüzünü Değerlendirdik; Kurtarıcımız İnsülin* Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi / Turkish Journal of Diabetes and Obesity XXXXXXXX / XXXXXXXX Diyabet Polikliniğine Kayıtlı Tip 2 Diyabetli Olguların Yüzde Yüzünü Değerlendirdik; Kurtarıcımız İnsülin*

Detaylı

Klavuzlar ve Tip 2 Diyabet Tedavisi. Prof. Dr. Mustafa Kemal BALCI Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Klavuzlar ve Tip 2 Diyabet Tedavisi. Prof. Dr. Mustafa Kemal BALCI Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Klavuzlar ve Tip 2 Diyabet Tedavisi Prof. Dr. Mustafa Kemal BALCI Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çıkar Çatışması Danışma Kurulu Üyelikleri Novo Nordisk, Sanofi, Lily, MSD, Astra Zeneca, Sponsor Destekli

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Dr. Serhat IŞIK 13.10.2011 TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD

Detaylı

Diyabet Nedir? Diyabetin iki tipi vardır:

Diyabet Nedir? Diyabetin iki tipi vardır: Diyabet Nedir? Kan şekeri, glukoz vücut için gerekli olan enerjiyi sağlar. İhtiyaçtan fazla şeker, gerektiğinde kullanılmak üzere karaciğer ve yağ hücrelerinde depolanır. Şekerin vücutta enerji olarak

Detaylı

Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, Önlenebilen veya geciktirilebilen bir hastalıktır.

Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, Önlenebilen veya geciktirilebilen bir hastalıktır. Sık görülen, Morbidite ve mortalitesi yüksek olan, Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, Büyük ekonomik yük getiren, Farkındalığı ve erken tanısı düşük olan, Önlenebilen veya geciktirilebilen bir hastalıktır.

Detaylı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı ATATÜRK SAGLIK MESLEK LİsESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖGRENCİLERİNİN DİABETES MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Sibel KARA CA * ÖZET Bu araştırma İzmir

Detaylı

Diyabet ve komplikasyonlarıyla. yla mücadele uzun bir yolculuk gibidir. Binlerce kilometrelik bir yolculuk bile, r. Lao Tzu MÖ 600

Diyabet ve komplikasyonlarıyla. yla mücadele uzun bir yolculuk gibidir. Binlerce kilometrelik bir yolculuk bile, r. Lao Tzu MÖ 600 İki veciz söz s Diyabet ve komplikasyonlarıyla yla mücadele uzun bir yolculuk gibidir. Binlerce kilometrelik bir yolculuk bile, tek bir adımla başlamak zorundadır. r. Lao Tzu MÖ 600 Şeker Hastalığı; Ülkemizde;

Detaylı

Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Başak Bolayır a, Muhittin Yalçın a, Gülkhat Abilova a, Sakine Güzel b, Emre Arslan a, Alev Eroğlu Altınova a, Müjde Aktürk a, Füsun Baloş Törüner a, Ayhan Karakoç a, İlhan Yetkin a, Nuri Çakır a a Endokrinoloji

Detaylı

METABOLİK CERRAHİ İLE TİP 2 DİYABET NASIL TEDAVİ EDİLİR? (VİDEO) OBEZİTE CERRAHİSİ TİP 2 DİYABETİ TEDAVİ EDEBİLİR!

METABOLİK CERRAHİ İLE TİP 2 DİYABET NASIL TEDAVİ EDİLİR? (VİDEO) OBEZİTE CERRAHİSİ TİP 2 DİYABETİ TEDAVİ EDEBİLİR! METABOLİK CERRAHİ İLE TİP 2 DİYABET NASIL TEDAVİ EDİLİR? (VİDEO) http://www.obezitecerrahisi.com/wp-content/uplo ads/2014/09/metabolik-cerrahi-ile-tip-2- diyabet-seker-hastaligi-nasil-tedaviedilir_qtp1.mp4

Detaylı

Diyabet ve Kemik. Prof. Dr. Erdinç Ertürk Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

Diyabet ve Kemik. Prof. Dr. Erdinç Ertürk Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Diyabet ve Kemik Prof. Dr. Erdinç Ertürk Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı 25 Nisan 2015 51. Ulusal Diyabet Kongresi Antalya Diyabet ve Kemik Kırık

Detaylı

DİYABET ŞEKER HASTALIĞI

DİYABET ŞEKER HASTALIĞI DİYABET ŞEKER HASTALIĞI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Bu sunum Arş. Gör. Dr. Ekin Koç ve Arş. Gör. Dr. Selim Güler tarafından

Detaylı

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mehmet Emin Demirkol Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı AMAÇ Bu çalışmada

Detaylı

DİYABETLİ ÇOCUK HASTANIN EĞİTİMİ

DİYABETLİ ÇOCUK HASTANIN EĞİTİMİ DİYABETLİ ÇOCUK HASTANIN EĞİTİMİ Hazırlayanlar: *İlknur DAYANÇ **Zehra AYHAN Acıbadem Bodrum Hastanesi *Eğitim ve Gelişim Hemşiresi **Diyabet Eğitim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 09.11.2017 TİP 1 DİYABETES

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ Adı : Derya Soyadı: : Özcanlı Atik Doğum Yeri : ADANA-Kozan Doğum Tarihi : 01.03.1981 Medeni Hali : Evli Tel: 0534 970 1568 E-posta: deryaatik@osmaniye.edu.tr EĞİTİM DURUMU: Mezun Olduğu Üniversite:

Detaylı

KARŞIYAKA HİPERTANSİYON PREVALANS VE FARKINDALIK (KARHİP) ÇALIŞMASI

KARŞIYAKA HİPERTANSİYON PREVALANS VE FARKINDALIK (KARHİP) ÇALIŞMASI KARŞIYAKA HİPERTANSİYON PREVALANS VE FARKINDALIK (KARHİP) ÇALIŞMASI Hipertansiyon (HT) çağımızın en önemli sağlık sorunu olup mortalite ve morbidite nedenlerinin başında gelmektedir. Türkiye de de tüm

Detaylı

TIBBIN HAFIZASI KURTARILACAK

TIBBIN HAFIZASI KURTARILACAK Portal Adres TIBBIN HAFIZASI KURTARILACAK : www.sabah.com.tr İçeriği : Gündem Tarih : 25.10.2016 : http://www.sabah.com.tr/yasam/2016/10/25/tibbin-hafizasi-kurtarilacak-1477349698 1/3 TIBBIN HAFIZASI KURTARILACAK

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi Uz. Dr. Eyüp Arslan Vaka N.T, 68 Y, Erkek, Batman 10.11.1999 yılında HBs Ag pozitifliği DM ve diyabetik nefropati 15 yıldır DM, oral anti-diyabetik BUN;

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal.

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal. 1. HAFTA Volüm dengesi bozuklukları Böbrek hastalıklarında tanısal yöntemler Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal Diabetes mellitus komplikasyonları Sevim Güllü Artritlere

Detaylı

Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı

Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı Dr. Uğur Ünlütürk Hacettepe Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı 52. ULUSAL DİYABET KONGRESİ 20-24 Nisan 2016 Antalya AKILCI İLAÇ KULLANIMI Akılcı İlaç

Detaylı

Algoritmalarla Diyabette Beslenme Tedavisi

Algoritmalarla Diyabette Beslenme Tedavisi Algoritmalarla Diyabette Beslenme Tedavisi TEMD Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi TIBBİ BESLENME TEDAVİ ALGORİTMASI Tip 1 Diyabetli Tip 2 Diyabetli Gestasyonel Diyabetli Diyabetik Gebe Prediyabet

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal 1. HAFTA Volüm dengesi bozuklukları Böbrek hastalıklarında tanısal yöntemler Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal Diabetes mellitus komplikasyonları Sevim Güllü Artritlere

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Dr. Faruk KARAKEÇİLİ Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 22.01.2016 HATAY Tedavisi Zor Olgular! Zor hasta

Detaylı

Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Diyabetik Ayağa Nasıl Bakıyor?

Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Diyabetik Ayağa Nasıl Bakıyor? Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Diyabetik Ayağa Nasıl Bakıyor? Diyabet Koordinatörü Görüşü Doç. Dr. Mustafa Altay Keçiören EAH Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları IV. Ulusal Diyabetik

Detaylı

Renal Hücreli Karsinom ve Nefrolojik Yaklaşım

Renal Hücreli Karsinom ve Nefrolojik Yaklaşım Renal Hücreli Karsinom ve Nefrolojik Yaklaşım Dr. Özgür CAN,Doç. Dr. Gülizar Şahin, Dr. Bala Başak Öven Ustaalioğlu Dr. Berkant Sönmez, Dr. Burçak Erkol İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

Meral Mert, Endokrinoloji ve Metabolizma

Meral Mert, Endokrinoloji ve Metabolizma Meral Mert, Endokrinoloji ve Metabolizma Diyabetli bir kadının gebe kalması pregetasyonel diyabet. Gebelikte diyabetin ortaya çıkması gestasyonel diyabet olarak tanımlanır. 2 Gestasyonel diyabet UK de

Detaylı

DIABETES MELLITUS NEDİR? NEDENLERİ VE SONUÇLARI. Mümkün olduğunca normal bir yaşam. Lilly Deutschland GmbH Werner-Reimers-Straße 2 4 61352 Bad Homburg

DIABETES MELLITUS NEDİR? NEDENLERİ VE SONUÇLARI. Mümkün olduğunca normal bir yaşam. Lilly Deutschland GmbH Werner-Reimers-Straße 2 4 61352 Bad Homburg DIABETES MELLITUS NEDİR? NEDENLERİ VE SONUÇLARI DEDBT01944 Lilly Deutschland GmbH Werner-Reimers-Straße 2 4 61352 Bad Homburg Mümkün olduğunca normal bir yaşam www.lilly-pharma.de www.lilly-diabetes.de

Detaylı

VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET. YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği

VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET. YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği 21.Yüzyılın sağlık krizi: DİYABET Diyabet yaşadığımız yüzyılın en önemli sağlık sorunlarından

Detaylı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Dünyada Hipertansiyon

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR Feray Gökdoğan 1, Duygu Kes 2, Döndü Tuna 3, Gülay Turgay 4 1 British University of Nicosia, Hemşirelik Bölümü 2 Karabük

Detaylı