28 Nisan 2012 ICECER 2012 ÖZET KİTABI. April 28, 2012 ICECER 2012 BOOK OF ABSTRACTS.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "28 Nisan 2012 ICECER 2012 ÖZET KİTABI. April 28, 2012 ICECER 2012 BOOK OF ABSTRACTS. www.icecer.org info@icecer.org"

Transkript

1 28 Nisan 2012 ICECER 2012 ÖZET KİTABI April 28, 2012 ICECER 2012 BOOK OF ABSTRACTS

2 Erken Çocukluk Eğitiminde Yaratıcı Problem Çözme Aslı Yıldırım ve Berrin Akman Anadolu Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Eskişehir, Türkiye Ankara, Türkiye Çağdaş ve demokratik bir toplum olmak; kendini özgür bir biçimde ifade edebilen, sorgulayan, eleştiren, araştıran ve problem çözen bireyler yetiştirmeyle doğrudan ilişkilidir. Bu özellikleri taşıyan bireylerin yetiştirilmesi, küçük yaşlardan itibaren bu özellikler doğrultusunda hazırlanmış eğitim programlarıyla olanaklı hale gelmektedir. Bu nedenle, tüm bunlar okul öncesi dönemden başlayarak eğitim sürecinde göz önünde bulundurulmalıdır. Problem çözme, problem durumunun zihinsel açıklamasını içermektedir ve birey problemle karşılaştığı andan itibaren problemin çözümüne ilişkin bir sonuç çıkarmaya başlar ve bu sonuç bireyin harekete geçmesini tetikler. Bu bağlamda, çocuğun yaşamındaki ön öğrenmelerin ve benzer yaşantıların, problem çözme sürecini önemli ölçüde etkilediği söylenebilir. Problem çözme karmaşık bir zihinsel beceridir. Süreç olarak problem çözme, deneme-yanılmadan, içgörü kazanmaya ve neden-sonuç ilişkisini bulmaya kadar uzanan işlemleri içermektedir. Problem çözen birey, yalnızca eski öğrendiklerini kullanmakla kalmaz, aynı zamanda yeni öğrenmeler de gerçekleştirir. Yaratıcı problem çözme sürecinde ise en önemli ön koşul yaratıcı düşünmedir. Yaratıcı düşünme, bir tek noktadan ya da bir tek sorudan yola çıkan, araştırmalarla birçok farklı yönlere giden, çok sayıda yeni olasılık üreten, ıraksak düşünmedir. Yaratıcı düşünme boşlukları doldurma, ikilemler, olanaklar, zorluklar ve kaygılar içerir. Yeni bağlantıları anlamlı hale getirmek; çok sayıda ve çeşitli olasılıkları, alışılmamış ve orijinal olasılıkları ve bu olasılıkları zenginleştirecek ayrıntıları oluşturmak için araştırmayı gerektirir. Yaratıcı problem çözme tekniği Alex Osborn un 1930 lu yıllarda ortaya attığı beyin fırtınası tekniği ile başlamıştır. Bu yöntem üzerine çalışan Treffinger, Isaksen ve Dorval tarafından geliştirilmiştir. Bu yöntem şu aşamaları kapsamaktadır: Problemi anlama 2

3 Fikir üretme Harekete geçmek için plan yapma Test etme Bu çalışmada, ülkemizde erken çocukluk eğitiminde örtük olarak gerçekleştirilmekte olan, ancak herhangi bir eğitim programı kapsamında yer almayan yaratıcı problem çözme eğitimine yer verilmiştir. Ayrıca, yurtdışında amaçlı, planlı ve kapsamlı olarak yapılan yaratıcı problem çözme çalışmalarının ülkemize uygun çeşitli uygulama örnekleri geliştirilmiştir. Okul Öncesi Dönem Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklarda Sıradışı Konular Çağlar Çetinkaya University of Georgia Virginia, ABD Üstün zekâlı ve yetenekli çocukların akranlarından farklılaşan kendilerine özgü zihinsel, gelişimsel vb. birçok özelliği bulunmaktadır. Bu özellikler arasında ele alınması gereken özelliklerden birisi de sıradışı düşünceye sahip olmalarıdır. Sak a göre (2010) üstün zekâlı bireyler sıradışıdırlar. Özellikle üstünlük tanımlarının tamamında yer alan yaratıcılık kavramını açıklamada önemli bir boyut sıradışılıktır. Çağlar (2004) üstün zekâlı ve yetenekli çocuklarda yaratıcılık becerilerini geliştirmek için ele aldığı dört boyuttan birisi olan açıklıkta alışılmamış düşüncenin gerekliliğini vurgular. Bu araştırmanın amacı okul öncesi dönemde eğitim alan üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciler için şimdiye kadar ayrı bir alan olarak ele alınmamış olan sıradışı fikirlerini ortaya koyan konuları belirlemektir. Araştırma 2011 yılında İstanbul da üstün zekâlı ve yetenekli çocuklar için düzenlenen programlara katılan 38 okul öncesi dönem üstün zekâlı ve yetenekli öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma betimsel tarama modelindedir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi seçilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme ile toplanan veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Öğrenciler okul öncesi eğitime devam 3

4 ettiği için bazı öğrencilerin yazı yazamadığı düşünülerek görüşme yolu ile sözel sorulara gelen cevaplar görüşme formlarına kaydedilmiştir. Analizler sonucunda okul öncesi dönemde üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere en sıradışı gelen konular genel olarak fen alanlarında örneğin yerçekimi gibi gözlemleme dayalı konular, teknoloji altyapılı konular, karmaşık soru örüntülerinden oluşan konular, soyut kavramların olduğu konular gibi ana başlıklar altında toplanmıştır. Elde edilen sonuçlar öğrenciler için öğretilebilir konular ile karşılaştırılmıştır. Normal bir eğitim programında ele alınan konularla nerdeyse tamamen farklılık gösteren bu konulara ilişkin yeni modelleme ve müfredat geliştirilmesi konusunda çözüm önerileri geliştirilmiştir. Erken Çocuklukta Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocukların Tanılanmalarında Yaratıcılığın Ölçümlenmesi Doç. Dr. Bayram Çetin, Çağlar Çetinkaya ve Emine Hızlı Gaziantep Üniversitesi University of Gergia İstanbul Üniversitesi Gaziantep, Türkiye Virginia, ABD İstanbul, Türkiye Üstün zekâlı ve yetenekli çocukların eğitimlerinde önemli bir bölümü doğru tanılanmaları oluşturmaktadır. Özellikle erken dönemde keşfedilemeyen yetenekler için geç kalınmış bir eğitim süreci bekleyeceği düşünülürse bu sorunun çözümü için bazı çalışmaların yapılması gereklidir. Ülkemizde tanılama süreci zekâ performansına dayanmaktadır. Üstünlüğün getirdiği performans alanlarını değerlendirmeye yönelik bu tanılama şekli yaratıcılık, motivasyon gibi alanları göz ardı etmektedir. Bu çalışmanın amacı ülkemizdeki erken dönemde üstün zekâlı ve yetenekli çocukların tanılanmasında genel performans alanının yanında yaratıcılık boyutunu da içinde bulunduran tanılama sistemini ele almaktır. Üstün zekâlı ve yetenekli çocukların tanılanması genel olarak Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin zekâ bölümleri(zb) üzerinde genel puanların elde edildiği WISC-R ve Stanford Binet gibi zeka testlerinin yanında Catell 4

5 gibi direk zekâ puanı veren araçlar ile tanılama yapılmaktadır. Akranlarından birçok alanda farklılık gösteren üstün zekâlı ve yetenekli çocukların farklılık gösterdikleri alanların en önemlilerinden birisi yaratıcılıktır (Cutts ve Mooseley, 2001; Digest, 1990). Motivasyon gibi şimdiye kadar farklı şekillerde ölçümü yapılmış bir özellikle birlikte yaratıcılık gibi ölçümü zor olan bir özelliğin üstünlük tanımları içerisinde yer alması tanılanama sürecinde bu özelliklerin dikkate alınmasını gerekli kılmaktadır. Bu durum yeni araçların geliştirilmesi ve uyarlanması gereksinimlerini de beraberinde getirmektedir. Yaratıcılık becerilerinin ölçülebilmesi için yeni araçların geliştirilmesi ve kültüre uyarlama çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Bu araştırma sonucunda sadece zekâ bölümünü (IQ) yu göz önünde bulundurarak üstün performansı vurgulayan tanılama sistemimizdeki eksiklikler vurgulanmış ve yaratıcılığın ölçümlenmesi için alternatif bilgiler verilmiştir. Yaratıcılığın ölçümü için farklı araçlar (TTCT, RIBS vs) kullanılması ve bu araçların yeni bir tanılama siteminde en iyi şekilde uyum sağlayabilmesi konusunda önerilerde bulunulmuştur. Yasalar Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocukları Koruyor mu? Doç. Dr. İsa Döner, Çağlar Çetinkaya ve Emine Hızlı Kocaeli Üniversitesi University of Georgia İstanbul Üniversitesi Yalova, Türkiye Virginia, ABD İstanbul, Türkiye Üstün zekâlı ve yetenekli çocukların eğitimi II. Murat döneminden günümüze kadar milletimizi ilgilendiren önemli bir konudur. Hammaddesinde insan olan eğitim çalışmalarının belki de en önemli kısımlarından birisi üstün zekâlı ve yetenekli çocukların eğitimidir. Oldukça zahmetli bir iş olan bu çocukların eğitimini bambu ağacının gelişimine benzemektedir. Yetiştirilmeleri için farklı imkânların sağlanması gereken üstün zekâlı ve yetenekli çocuklar bu imkânları en genel anlamda onlara tanınan haklar ile elde etmektedirler. Bu araştırmada günümüze kadar üstün bireylere yönelik sağlanan haklar ve bunların içeriklerine farklı açıdan değinilmesi amaçlanmıştır. Üstün zekâlı ve yetenekli bireylerin genel olarak her işi başarabileceği gibi yanlış bir düşünce vardır. Onların toplum içerisinde diğer bireylerle eş tutularak kendilerine ait 5

6 özelliklerini göz ardı etmek eşitlik ilkelerine pek de uygun değildir. Eğitimde fırsat eşitliği kavramı yasal bir hak olarak bireylere sunulmaktadır. Üstün bireylere sunulması gereken hak onların eğitimsel, sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olmalıdır. Demokrasilerde eşitlik hakkı herkese eşit haklar vermek değil, bireylerin ihtiyaçlarına göre haklar vererek dengenin sağlanmasıdır (Levent, 2011; Clark, 2002; Celkan,1991). Üstün zekâlı ve yetenekli çocuklar ülkemizde özel eğitim gereksinimi içinde değerlendirildiği için ait oldukları yasalar da bu kapsamda değerlendirilmektedir. Tüm kanun, yönetmelikler genel haklar tanıyor olduğu için eğitsel anlamda içeriklerin ortaya konamamaktadır. Bunun için üstün bireylere yönelik program, öğretmen, materyal vs gibi eğitimsel içerikleri savunan daha özel haklara yer verilmelidir. Sonuç olarak üstün zekâlı ve yetenekli çocuklara eğitimleri için tanınan haklar 1929 yılında çıkarılan 1416 Sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebeler Hakkında Kanun dan başlanarak 2002 yılında MEB ile İstanbul Üniversitesi arasında imzalanan Üstün Zekâlılar Eğitimi Projesi ne kadar kronolojik sıra içinde incelenmiş ve tanınan haklardaki eksiklikler tespit edilmiştir. Araştırmada bu eksikliklere yönelik olarak farklı bir bakış açısı ile önerilerde bulunulmuştur. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuklarda Merak Uyandırmak İçin Kullandıkları Yöntemler ve Görüşleri Dr. Sema Büyüktaşkapu ve Filiz Erbay Mevlana Üniversitesi Konya, Türkiye Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin çocuklarda merak uyandırmak için kullandıkları yöntemleri belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın çalışma grubunu, Milli Eğitime bağlı anasınıflarında görev yapan 30 okul öncesi öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmaya ilişkin veriler nitel araştırma yöntemiyle toplanmıştır. Nitel verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formundaki soruların yüz yüze görüşme yöntemiyle öğretmenlere sorulmasıyla elde edilmiştir. Öğretmenlere 6

7 hangi etkinlikler sırasında, hangi yöntemleri kullanarak çocuklarda merak uyandırmaya çalıştıkları, en kolay ve en zor hangi konu/etkinlikte merak uyandırdıkları, bu konudaki yeterlik algılarına yönelik açık uçlu sorular yöneltilmiştir. Öğretmenlerle yapılan görüşmelerden elde edilen veriler betimsel analiz ve içerik analizi tekniğiyle incelenmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin çocuklarda merak uyandırmak için kullandıkları yöntemler belirlenerek öğretmenlerin çocuklarda merak uyandırma sürecine yönelik öneriler getirilmiştir. Anahtar kelimeler: Okul öncesi öğretmeni, okul öncesi eğitim, merak duygusu Okul Öncesi Ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yaratıcılıkla İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi Elvan Şahin Zeteroğlu, Yadigar Doğan ve Meral Taner Derman Uludağ Üniversitesi Bursa, Türkiye Yirmi birinci yüzyılda önem kazanan kavramlardan birisi de değişim dir. Değişim beraberinde yenilenmeyi, öğrenmeyi getirmiştir. Bilgi toplumuna uygun bireylerin yetişmesi yenilik, yaratıcılık, büyüme, kendini gerçekleştirme gibi kavramların ele alınması değişimin zeminini oluşturmaktadır. Bilginin doğası hakkında yeni değerler, öğrenme ve öğretme süreçlerinde değişmeler meydana gelmiştir. Herkesin öğrenme tür, hız ve kapasitesi farklıdır. Böylece yeni eğitim paradigmasında insan temelli yaklaşımların ön planda olduğu görülmektedir. Bu yüzden öğretim programları esnek, değişken, katılım esaslı ve özlü çerçeve program niteliğinde düzenlenen, öğretmenin üzerinde değişiklik yapma yetkisi genişletilmiş öğretim programları öğrencilerin bireysel yeteneklerini, iletişim becerilerini, ekiple çalışma yeterliliğini, sezgilerini, yaratıcılık ve hayal güçlerini geliştirici özelliklere sahip olmaktadır. Çocukların desteklendiklerini hissetmeleri eğitimin başarısını etkilemektedir. İnsanların zor bulacaklarını bildikleri yeni bir beceri edinmeye karar vermeleri onları etkilemektedir. Zorluklarla baş edebilme ile kendisine güvenme yetileri yaratıcılık için 7

8 gereklidir. Yeni öğretim anlayışında hem bireysel, hem ekip çalışması yapmak, bilginin kaynağına ulaşmak, öğrencilerin ilgi ve gereksinimleri doğrultusunda motive edilmeleri esastır. Bu bağlamda öğretmenlerin iyi birer rehber olmaları gerekmektedir. problem çözme yöntemi, öğrencilerin bilgi düzeylerini arttırmada geleneksel yöntemden daha etkilidir ve problem çözme yönteminin uygulanmasında büyük öneme sahip olan etkinliklerin seçiminde, öğrencinin aktif olduğu ve yaratıcılığını kullanabildiği etkinliklere ağırlık verilmelidir. Yaratıcılık, bir amaca ulaşan yeni fakat uygun bir fikrin ya da yaratının ortaya konması ve zaman içinde işlenmesi şeklinde tanımlanabilmektedir. Bu bağlamda bu çalışmayla, öğretmen adaylarının, yaratıcılıkla (akıcılık, esneklik, özgünlük) ilgili bilgi, deneyim, duygu ve düşüncelerinin neler olduğunun belirlenmesi, öneri ve görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda öğretmen adaylarının, cinsiyeti, branşı, sınıf düzeyi, lise mezuniyeti, yaşı, ilgileri ve kitap okuma alışkanlıkları birer değişken olarak ele alınarak yaratıcılıkla (akıcılık, esneklik, özgünlük) ilgili bilgi, deneyim, duygu ve düşünceleri arasındaki farklılıklar incelenecektir. Öğretmen adaylarının eğitim sürecindeki yaratıcılıkla ilgili görüş ve düşüncelerindeki farklılıklar da saptanacaktır. Bu araştırma, tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırma, seçkisiz atanmış, Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği ABD ve Sınıf Öğretmenliği ABD daki 1. ve 4. sınıf öğretmen adayları oluşturmaktadır. Bu çalışma, öğretim yılında, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi nde öğrenim gören 160 öğretmen adayı ile yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından hazırlanan, açık uçlu sorular ve sözlü iletişim bilgileri kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının cevapları, yukarıda belirtilen değişkenlere göre gruplandırılarak tablolaştırılmış, grafikler elde edilerek varyans analizi, t testi yapılacaktır. Farklı Ülkelerdeki Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuklarda Düşünme Becerilerini Geliştirmek İçin Kullandıkları Stratejilerin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Dr. Sema Büyüktaşkapu ve Merve Dereli Mevlana Üniversitesi Konya, Türkiye 8

9 Bu araştırmanın amacı, farklı ülkelerde görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin çocuklarda düşünme becerileri geliştirmek için kullandıkları stratejilerin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye de Milli Eğitime bağlı anasınıflarında görev yapan ve Reggio Emilia sınıflarında görev yapan okul öncesi öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmaya ilişkin veriler nitel araştırma yöntemiyle toplanmıştır. Nitel verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formundaki soruların yüz yüze görüşme yöntemiyle öğretmenlere sorulmasıyla elde edilmiştir. Öğretmenlere; çocukların ilgilerini belirlemek ve ilgileri doğrultusunda düşünmeye yönlendirmek için kullandıkları stratejiler ve soru tipleri, ilgi duyduğu konuda hakkında düşüncelerini geliştirmek için kullandıkları stratejiler ve soru tiplerini belirlemeye yönelik açık uçlu sorular yöneltilmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin çocuklarda düşünme becerisini geliştirmek için kullandıkları yöntemler belirlenerek öğretmenlerin çocuklarda düşünme becerisini geliştirme sürecine yönelik öneriler getirilmiştir. Anahtar kelimeler: Okul öncesi öğretmeni, okul öncesi eğitim, çocuklarda düşünme becerisi, Reggio Emilia yaklaşımı Okul Öncesi Dönem Üstünn Zekalı ve Yetenekli Çocukların Yaratıcılık Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Emine Hızlı and Çağlar Çetinkaya İstanbul Üniversitesi University of Gergia İstanbul, Türkiye Viginia, ABD Üstün zekâlı ve yetenekli çocukların kendilerine özgü birçok özellikleri vardır. Bu özelliklerin birçoğu bilişsel özelliklerdir ve en önemlilerinden birisi de yaratıcılıktır. Torrance (1966) yaratıcılığı, sorunu algılama, olası çözümler arama, hipotez üretme, test etme ve değerlendirme ve sonuçları başkalarıyla paylaşma olarak genel bir şekilde tanımlamaktadır. Yaratıcılığın dört boyutu; akıcılık, esneklik, orijinallik, detaylandırmadır. Yaratıcılık konusu farklı disiplinlerde araştırma konusu olmuş ve farklı değişkenler ile ilişkisi incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı okul öncesi dönemde eğitim 9

10 alan üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin yaratıcılık becerilerinin yaş, cinsiyet, anne baba öğrenim düzeyi gibi sosyo demografik özellikler açısından incelenmesidir. Araştırma betimsel tarama modelindedir yılı üstün zekâlı ve yetenekli çocuklar için İstanbul da düzenlenen programlara katılan 48 öğrenci ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öğrencilerin yaratıcılık becerilerinin ölçümü için Torrance Test of Creative Thinking (TTCT) Torrance Yaratıcı Düşünce Testi (TYDT) Şekilsel Formaları kullanılmıştır. Runco, Miller, Acar, Cramond (2010) tarafından ellinci yıl güvenirlik çalışması yapılmış olan TTCT yaratıcılığın ölçümünü gerçekleştirebilen en güçlü araç olarak görülmektedir. Sosyodemografik özelliklerin tespiti için ise araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Veriler SPSS 16 Programı ile analiz edilmiş ve betimsel istatistikler, t-tesi, ANOVA kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular TTCT nin alt boyutları ve demografik özellikler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Öğrencilerin en çok ve en düşük katılım gösterdikleri maddeler araştırma sonuçlarında yer almaktadır. TTCT nin akıcılık, orijinallik, erken kapamaya karşı direnç, başlıkların soyutluluğu, zenginleştirme boyutlarının hangi demografik değişkenler ile anlamlı fark gösterdiği ve hangi değişkenler ile anlamlı fark göstermediğine bakılmıştır. Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlar çerçevesinde TTCT nin çeşitli değişkenler açısından incelenmiş olduğu önceki çalışmalar gözden geçirilmiş ve önerilerde bulunulmuştur. Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Matematik Problemi Çözme Becerilerinin Geliştirilmesi Emine Nehir Balcı ve Beren Mısırlı Uludağ Üniversitesi Bursa, Türkiye Bu araştırma; okulöncesi dönem çocuklarının matematik problemi çözme becerilerine, aldıkları Matematik Problemi Çözme Becerisi Programı nın etkisini göre saptamak amaçlanmıştır. Araştırmada, gerçek deneme modellerinden deney-kontrol gruplu öntest-sontest modeli ne dayalı deneysel bir çalışma yürütülmüştür. Çocuklara uygulanan Matematik 10

11 Problemi Çözme Becerisi Programı, araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır ve her hafta düzenli olarak deney grubu çocuklarına uygulanmıştır. Kontrol grubuna ise bu program uygulanmamıştır. Araştırmanın örneklemini, altı yaş çocuklarından olmak üzere, deney grubunda 20 çocuk ve kontrol grubunda 20 çocuk toplam 40 çocuk oluşturmuştur. Matematik Problemi Çözme Becerisi Programı uygulamasından elde edilen verileri değerlendirmek amacıyla t-testi, programının uygulanmasından sonra deney ve kontrol gruplarının öntest-sontest puanları arasındaki farklılık olup olmadığını belirlemek için Varyans Analizi kullanılmıştır. Ayrıca çocukların her soru için seçtikleri stratejilerin ne olduğunu belirlemek için bulgular tablolar halinde gösterilmiştir. Kız ve erkek çocukların matematik problemi çözme becerileri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı incelenmiş, uygulanan program sonrasında kullanılan stratejilerin değişip değişmediği belirlenmiştir. Araştırma sonucunda; Matematik Problemi Çözme Becerisi Programı nın çocukların problem çözme becerilerini olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Veriler değerlendirme aşamasında olup, elde edilen bulgular ışığında öneriler getirilecektir. Anahtar Sözcükler: Matematik, matematik programı, problem çözme becerisi, okul öncesi eğitim Öğretmen Adaylarının İnsan Hakları Ve Çocuk Haklarının Önemine İlişkin Görüşleri Yadigar Doğan, Elvan Şahin Zeteroğlu, And Meral Taner Derman Uludağ üniversitesi Bursa, Türkiye Çağımız toplumlarının en belirgin hedefi bilgi toplumu olmaktır. Bilgi en stratejik kaynak haline gelmiştir. Bilgi toplumuyla birlikte daha iyi eğitilmiş ve daha sağlıklı bireylerin önemi artmaktadır. 11

12 Bilgi toplumunun oluşabilmesi için bilgilerin toplum fertlerinin düşünce süzgecinden geçirilip yorumlanması ve günlük hayatın bir parçası haline gelmesi gerekmektedir. Bilgi toplumu, gittikçe daha üst düzeyde yetişmiş nitelikli ve verimli bir insan gücü talep etmektedir. Eğitim programında bilgiyi temel almak, serbest düşünen, tartışabilen bir toplumun oluşturulmasına çalışılmalıdır. Yirmi birinci yüzyılda bilimsel tutum takınan, objektif düşünen, analiz-sentez becerisi olan, kendine güvenen, içten denetimli, empatik, uyumlu, takım halinde çalışma ruhuna sahip ve girişimci bireyler yeni insan modelini oluşturmaktadır. Okul dönemine gelinceye kadar çocuklar aile ortamında da bazı gibi toplumsal kavramları da içselleştirmeye başlarlar ancak ailede kazanılmayan durumlarda bu değerlerin, hakların, sorumlulukların eğitim kurumlarında kazandırılması gerekmektedir. Eğitim kurumları, bireylerin eğitim sürecinde önemli bir aşamadır. Eğitim kurumlarında çocuklar, sosyal anlamda başa çıkmaları gereken birçok konuyla karşılaşırlar. Örneğin kalabalıkta tanımadıkları yetişkinlerle iletişim, bir grubun üyesi olarak hitap edilme, hareket ve gürültü gibi konularda kısıtlamalara uyma, sıraya girme, bekleme, başkalarının haklarına saygılı olma, farklılıklara saygı duyma gibi bir çok değer ve organizasyona bağlı süreçleri öğrenirler. Eğitim kurumları ve eğitim-öğretim programları kapsamında amaç öğrencileri, etkili ve sorumlu vatandaşlar olarak yetiştirmek ve ulusal kültürü kazandırmaktır. Bu konularda öğretmenlerine büyük görevler düşmektedir. Geleceğin öğretmenleri olan öğretmen adaylarının özellikle çocuk hakları ve insan hakları konusunda öğrencilerini sağlıklı bir şekilde yetiştirebilmeleri için öncelikle kendilerinin bu konunun önemini benimsemiş ve kavramış olmaları gerekir. Bu nedenle bu çalışmada öğretmen adaylarının insan hakları ve çocuk haklarının önemine ilişkin görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu bağlamda cinsiyet, branş ve sınıf düzeyi bakımında görüşler arasındaki farklılıklar incelenecektir. Bu araştırma, tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, Uludağ üniversitesi eğitim fakültesindeki öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırma, seçkisiz atanmış Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD, Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği ABD ve Sınıf Öğretmenliği ABD daki öğretmen adayları oluşturmaktadır. Bu çalışma, öğretim yılında, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi nde öğrenim gören 360 öğretmen adayı ile yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından hazırlanan, açık uçlu soruların bulunduğu anket ve sözlü 12

13 iletişim bilgileri kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının cevapları, okudukları bölümlerin farklılıklarına ve cinsiyete göre gruplandırılarak tablolaştırılacaktır. Veriler, değerlendirme aşamasındadır. İlköğretim Çağındaki Çocukların Oyuna Yönelik İstek Ve Görüşleri: Bursa Örneği Meral Taner Derman, Yadigar Doğan ve Elvan Şahin Zeteroğlu Uludağ Üniversitesi Bursa, Türkiye Yaşamı öğrenme aracı olan oyun çocuk için büyük öneme sahiptir ve en doğal öğrenme aracıdır. Oyun çocuğun bedensel, duygusal, sosyal, karakter, kişilik, zihinsel ve dil gelişiminde önemli rol oynar. Çocuklar için keşfetme, öğrenme ve kendini ifade etmek demek olan oyunu oynarken çocuk mutlu olur. Oyun sırasında çeşitli roller üstlenerek dünyayı kendi duyularıyla algılamaya çalışır. Oyun çocuğun iç dünyasını anlatabildiği en etkin yoldur. Anne-babasından şiddet gören, kardeş kıskançlığı yaşayan, anne ve babaya duyulan kızgınlık oyun içerisinde kendini açığa çıkarır. Olumlu karakter özellikleri, uygun oyun ortamında artar ve pekişir. Birçok çocuk oyun aracılığı ile empati kurmayı başkalarına saygı göstermeyi, karşılıklı diyaloglarda kendi sorumluluğunu fark etmeyi, sabırlı olmayı, kurallara uymayı, stresle baş etmeyi, problem çözmeyi ve liderlik özelliklerini pekiştirmeyi öğrenir. Yalnızlaşan, içe dönük, kendi ruhsal sorunu olan, toplumdan uzak çocuk, oyun sayesinde yaratıcı, girişimci, özgüvenli ve mutlu bir çocuk olmaktadır. Bu bağlamda, geleceğin nesilleri olan ilköğretim çağındaki çocukların da, mutlu, kendini ifade edebilen, kendisiyle ve dünyayla barışık olmaları ve sağlıklı bir şekilde yetiştirilebilmeleri için okul ve okul dışındaki oyuna yönelik istek ve görüşlerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda çözüm yollarının önerilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada cinsiyet, yaş, ebeveyn eğitim ve çalışma durumu, okulun fiziki ortamı gibi değişkenler bakımından çocukların istek ve görüşler belirlenecektir. Bu araştırma, tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, Bursa daki ilköğretim çağındaki çocuklar, örneklemi ise altı yaş anasınıfı da dahil olmak üzere sekizinci sınıfa kadar her sınıf düzeyinden 20 çocuk olmak üzere toplam 180 çocuk oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar 13

14 tarafından hazırlanan, açık uçlu sorular ve sözlü iletişim bilgileri kullanılmıştır. Çocukların cevapları, değişkenlere göre gruplandırılarak tablolaştırılacak, grafikler elde edilecektir ve varyans analizi, t testi, korelasyon analizi yapılacaktır. Erken Çocukluk Dönemi Müzik Eğitimi Fikri Soysal Dicle Üniversitesi Diyarbakır, Türkiye Özet: Kişisel, sosyal ve duygusal gelişme, iletişim dilini geliştirme, yeni fikirler oluşturabilme yetisi kazandırma, fiziksel gelişim, problemlerle karşılaştığında aritmetik düşünceyle neden-sonuç ilişkisini kurabilme, dünyayı anlayacak ve algılayacak bilgiyi kazanma gibi çocuklarda ki öğrenme ve gelişim birbirine bağlı ve eşit derecede önemlidir. Bu saydıklarımız onların, büyüme, gelişme ve öğrenmelerine bağlı olarak, bilgi, beceri ve tecrübeye dönüşerek zamanı geldiğinde ortaya çıkacaktır. Özellikle erken çocukluk dönemi eğitimlerinde izlenecek yaklaşımlar ve yöntemlerin oluşturulabilmesi için çocuklarla ilgili yapılan araştırmalar etraflıca incelenip güncel olarak takip edilmesi gerektiği bilinmelidir. Çeşitli araştırmacılar ve meraklılar tarafından yapılan araştırmalarda (Gilbert, 1994) görüldüğü gibi anne karnından başlayarak doğum sonrası çeşitli teknik ve yöntemlerle hazırlanmış etkinliklerin (P. Shaw, 2006) çocukların daha zeki ve olayları daha çabuk kavrayan bireyler olarak yetişmelerinde faydalı olduğu bilinmektedir. Yine bu amaçla anne ve babanın genetik özelliklerinin incelendiği bilinmektedir (Weinberger, 1998). Bebekler sesleri ayırt edebilmektedir (Jenny R. Saffran, 2001). Erken çocukluk dönemi eğitiminde müziğin kullanılması ile öğrenmenin meydana geldiği ve daha sonraki hayatlarında faydalı oldukları (Jinghoung Xu, 2009), müzik ile zenginleştirilmiş mekânın ve erken çocukluk döneminde müzik eğitimi almış çocukların öğrenmede hatırlama, konuşma ve anlama, problem çözme, karar verme ve dikkat içeren insanlara özgü zihinsel işlevleri olumlu yönde etkilediğini göstermektedir (Frances H. Rauscher, 1998;20). Görüldüğü gibi müzik, erken çocukluk dönemi eğitiminde hem araç, hem amaç olarak oldukça faydalı olmaktadır. Neuroscientistler, müzik dinleyenlere göre müzik yapanların beyindeki çeşitli kortikal bölgelerin karmaşık 14

15 bağlantılarındaki hareketlenmenin şaşırtıcı bir şekilde değiştiği ifade etmektedirler (Irène Deliège, 2006). Çocuklar 3 yaşına kadar beyindeki işitsel kortekslerinin %80 gelişimlerini tamamlar ve kullanılmayan yani uyarılma sonucu bağ kurulamamış sinapsler (synapses) giderek kaybolur. Uyarılma olursa sinapsler arasında bağ kurulur ve kaybolma en aza iner (Nathan A. Fox, 1999). Bir saz çalmak oldukça karmaşık bir iştir ancak motor becerilerinin kazanılması ve geliştirilmesinde çok önemlidir (I.G. Meister, 2004). Uygulanacak yöntem ve tekniklerde çocukların doğumdan itibaren bire bir ya da gurup halinde uygulamalı aktivitelere katılmaları gerekir. Buda onların geniş bir frekans sahasındaki müzikal ve ritmik değişimleri farketmelerini sağlayarak aynı zamanda dokunarak fark ettikleri sesleri hissetmelerini ve öğrenmelerini kolaylaştıracaktır. Birinci ve Dördüncü Sınıf Okul Öncesi Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Oyuncak Seçimlerinin Karşılaştırılması Gönül Onur Sezer ve Ömür Sadioğlu Uludağ Üniversitesi Bursa, Türkiye Çocukların yaşamında beden ve ruh sağlığı açısından oyun ve oyuncakların önemi büyüktür (Razon 1987, Mangır ve Aktaş 1993, Öztürk, 1997; Poyraz 1999; Başal, 2005). Ailelerin olduğu kadar okul öncesi öğretmenlerin de oyuncak seçerken materyalin çocuğun hangi gelişim alanına hitap ettiğini göz önünde bulundurmalı ve çocuğun yaşına gelişim düzeyine uygun oyuncaklar seçmelidir (Razon 1987, Mangır ve Aktaş 1993, Yalçınkaya 1996, Glassy and Romano 2003, İlhan 2004 ). Oyuncak alırken üzerinde güvenlik açıklaması olanlar tercih edilmeli oyuncakları oluşturan parçalar veya bölümleri çocuğun yaşına uygun olarak tehlike içermeyecek nitelikte, kalitede ve güvenlikte olmalıdır (Taylor et al 1997, Telep 1997, Glassy and Romano 2003, İlhan 2004). Gelişimin bütün alanlarına etkisi olan oyuncaklar, çocukların hayatında önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle, her çocuk kendi gelişimine ve ihtiyaçlarına uygun oyuncaklarla oynamalıdır. Bu noktada, okul öncesi öğretmenlerinin çocukları iyi tanıması, onlar için doğru oyuncağı seçme konusunda bilinçli olması önem kazanır (Glassy ve Romano, 2003). Bu çalışma birinci ve dördüncü sınıf okul öncesi öğretmenliği öğretmen 15

16 adaylarının oyuncak seçimi ile ilgili bilgilerini incelemek ve karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı na devam etmekte olan 52 birinci sınıf, 52 dördüncü sınıf toplam 104 okul öncesi öğretmen adayına, araştırmacı tarafında diğer araştırmalardan yararlanılarak geliştirilen anket uygulanmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak, anket soruları öğretmen adaylarının oyuncak seçerken göz önünde bulundurduğu kriterler (oyuncağın çocuğun yeteneklerini, zekasını, hayal dünyasını geliştirmesine katkı sağlayacak türden olması, şiddeti desteklemeyen türden olması, tehlikesinin az olması (güvenilir olması), kolay temizlenmesi, çocuğun cinsiyetine ve yaşına uygun olması, oyuncağın pahalı yada ucuz olması, güzelliği, çocuğun oyuncağı beğenmesi) ile ilgili literatür ışığında hazırlanmıştır. 104 öğretmen adayına uygulanan anketlerden elde edilen verilerin analizi için SPSS 13.0 programı kullanılarak gruplar arasındaki fark t testi ile incelenecektir. Farklı Sosyo Ekonomik Düzeydeki Anne Babaların Çocuk Oyunları İle İlgili Görüşleri Nur Özyeşer Cinel ve Doç. Dr. Fatma Tezel Şahin Yıldırım Beyazıt Kız Teknik ve Meslek Lisesi Gazi Üniversitesi Türkiye Ankara, Türkiye Çocukların sosyal olgunluğa ulaşmalarını sağlayan, kendi öz benliklerini bulmalarına yardımcı olarak onları gerçek yaşama hazırlayan en önemli unsurlardan birisi oyundur. Çocukların yaşamlarının bir parçası olarak kabul edilen oyun, onların gelişimlerinin desteklenmesinde etkin rol oynamaktadır. Oyunun, gerçekleşebilmesi ve ebeveyn- çocuk ilişkinin sürdürülebilmesinde en büyük rol anne ve babalara düşmektedir. Anne ve babaların çocukları için oluşturacakları oyun ortamı, oyunlarını sürdürmekte kullanabilecekleri gerekli oyun materyalllerinin temini ve çocuklarına ayıracakları oyun zamanları, onların hayata dair gerekli olan bilgi ve beceriyi eğlenerek, öğrenmelerine yardımcı olacaktır. Oyun, çocukların gelişimlerini sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmeleri için, onların elde etmesi gereken önemli bir haktır. Çocukların oyun haklarının korunması ve ebeveynlerin çocuklarıyla kaliteli oyun zamanları oluşturmaları için, anne 16

17 ve babaların oyunun çocuk açısndan ne kadar önemli olduğunu bilmeleri gerekmektedir. Buna göre; farklı sosyo ekonomik düzeydeki anne ve babaların çocuklarıyla oyun oynayıp oynamama ve çocuklarının oyunlarına müdehale edip etmeme durumları ile ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 3-6 yaş grubunda çocuğu olan, üst sosyo ekonomik düzeyden (ÜSD) 508, alt sosyo ekonomik düzeyden (ASD) 262 anne ve baba araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan soru formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde ki- kare test istatistiği uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; üst sosyo ekonomik düzeydeki anne ve babalar (%69,8- %70,6), alt sosyo ekonomik düzeydeki anne ve babalara (%47,6- %49,4) oranla daha fazla çocuklarıyla oyun oynamaktadırlar. Çocukları oyun oynarken alt sosyo ekonomik düzeydeki babaların çocuklarının oyunlarına müdahale ettikleri (%42,2), üst sosyo ekonomik düzeydeki babaların ise çocuklarının oyunlarına müdahale etmedikleri (% 69.2) saptanmıştır. Anahtar Sözcükler : Okul öncesi dönem, anne- baba, oyun Okul Öncesi Dönemde Müzik Eğitimi Evin Erden, Dr. S. Serkan Şeker ve Dr. Onur Topoğlu Adnan Menderes Üniversitesi Aydın, Türkiye En ilkel toplumlardan en gelişmiş medeniyetlere kadar her toplumda müzik insan yaşamının vazgeçilmez parçasıdır. Müziğin insan yaşamında yadsınamaz bir yeri vardır. Müzik pek çok amaç doğrultusunda kullanılmakla birlikte, bir eğitim aracı olarak da kullanılmaktadır. Müzik eğitimi okul öncesi dönemde de oldukça önemlidir. Doğumdan ilkokula kadar olan dönemi kapsayan okul öncesi dönemi çocuğun gelişimi ve sonraki yaşamını şekillendirecek olan eğitim düzeyinin altyapısını oluşturması bakımından oldukça önem taşımaktadır. Müzik eğitiminin bireyin duyuşsal ve devinişsel davranışlarındaki olumlu etkilerinin yanı sıra, bireyin bilişsel öğrenmelerinde de önemli ölçüde etkili rol oynadığı birçok araştırmayla kanıtlanmıştır. Müzik sevgisini kazanan 17

18 çocuğun sorumluluk bilincinin geliştiği, disiplinli bir yaşam tarzını benimsediği ve müzik eğitiminin çocuk gelişimi üzerindeki olumlu etkileri olduğu araştırmalarca desteklenmektedir. Bu noktadan hareketle müzik eğitimi okul öncesi eğitiminin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, okul öncesi dönemde müzik eğitiminin çocuk gelişimi üzerindeki etkisini vurgulamaktır. Anahtar kelimeler: okul öncesi, müzik eğitimi. Çocukların Eğtiminde Kullanılan Müzik Öğretim Yöntemleri Dr. Onur Topoğlu Adnan Menderes Üniversitesi Aydın, Türkiye Hızla değişen dünyaya ayak uydurabilmek için eğitimin öneminin giderek artmaktadır. Günümüzde eğitim sisteminin amacı tek yönlü bireyler yetiştirmekten çok, yaratıcı düşünceye sahip kendine güvenen, neden sonuç ilişkisi kurabilen sosyal olarak toplumda yer edinebilen bireyler yetiştirmektir. Bu amaçlar doğrultusunda erken yaşlarda başlayan eğitiminin önemi büyüktür çünkü çocukluk döneminde kazanılan alışkanlıklar ve öğrenilen temel kavramlar insanların hayatları boyunca kullanılmaktadır. Bu bakımdan çocukluk döneminde başlayacak müzik eğitimi, çocuğun ileriki yaşantısında durumlara ve olaylara farklı açılardan bakmasını sağlayacaktır. Müzik eğitiminde, erken yaştaki çocukların müzik yapabilmeleri, kendi yeteneklerini, yapabilirliklerini fark edip bu özelliklerini geliştirebilmelerine olanak sağlayan müzik öğretim yöntem ve teknikleri yer almaktadır. Bu yöntemler den en yaygın olarak kullanılanlar arasında Orff Yöntemi, Kodaly Yöntemi, Dalcroze Yöntemi ve Suzuki Yöntemi yer almaktadır. Bu çalışmada ilgili literatür doğrultusunda yukarıdaki yöntemler açıklanacak ve bunların uygulamaları hakkında genel bilgiler verilecektir. Anahtar Sözcükler: Çocuk Eğitimi, Müzik Öğretim Yöntemleri 18

19 Anaokullarında Görev Yapan Yönetici Ve Öğretmenlerin Oyuncak Seçiminde Dikkat Ettikleri Noktaların İncelenmesi Pınar Gönül ve Pınar Bağçeli Kahraman Uludağ Üniversitesi Bursa, Türkiye Oyun ve oyuncak çocuğun gelişiminin en önemli araçları olduğu gibi onun en doğal öğrenme ortamıdır. Oyuncaklar duyuların uyarılması yoluyla çocukların değişik deneyimler kazanarak gelişmelerini sağlamaktadırlar. Türkiye de eski yıllarda çocuklar daha grupça oynanan oyunları ve kendi yaptıkları veya geliştirmeye çalıştıkları oyuncakları tercih ederken; günümüzde daha bireysel ve hazır elde edilen ya da bilgisayar aracılığıyla oynanan oyun ve oyuncakları tercih etmektedir. Oyuncakların fabrikasyona döndüğü, çok çeşitli oyuncakların artarak üretildiği ve teknolojinin her geçen gün hayatımıza daha fazla yön verdiği düşünüldüğünde; çocuğun hayatında bu derece önemli olan oyuncağın nitelikli ve doğru seçimi de önem kazanmaktadır yılında Sağlık Bakanlığı Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik i hazırlayarak oyuncakların sağlık ve çevre açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarına yönelik ilkeleri belirlemiştir. Ancak yapılan araştırmalar incelendiğinde; oyuncak güvenliğine ve oyuncak seçimine ilişkin herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. Anaokullarında oyuncakların seçimine ilişkin bir araştırmanın yapılması ve yönetmelik göz önüne alınarak seçimlerin incelenmesi çocukların gelişimi açısından önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapmakta olan yönetici ve öğretmenlerin oyuncak seçimine ilişkin bilgi düzeylerini saptamak ve oyuncak seçiminde dikkat ettikleri noktaları belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda; öğretmen ve yöneticilerin göz önünde bulundurdukları noktalar, oyuncak seçiminde dikkat edilmesi gereken kriterlere uygunluğu açısından incelenecektir. Anketin örneklemini Bursa ili merkez ilçelerine bağlı dokuz bağımsız anaokulunda görev yapmakta olan toplam 100 yönetici ve öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada yönetici ve öğretmenlerin bilgilerini içeren bir kişisel bilgi formu ve oyuncak seçimine ilişkin 19

20 görüşlerini belirlemeyi amaçlayan araştırmacılar tarafından düzenlenmiş olan bir anket formu kullanılmıştır. Araştırmanın amaçları doğrultusunda elde edilen veriler tablolar halinde sunulacak, sonuçlar yorumlanacak ve tartışılmaya çalışılacaktır. Anahtar Sözcükler: Oyuncak, okul öncesi eğitim kurumları, yönetici, öğretmen Orff Schulwerk: Oynayarak Öğrenme Dr. Sadullah Serkan Şeker Adnan Menderes Üniversitesi Aydın, Türkiye Okulöncesi dönem, insan yaşamında en hızlı ve en duyarlı geçirilen dönem olarak ifade edilebilir, buna bağlı olarak kuşkusuz doğumdan sonra yaşamın ilk yıllarında alınan eğitimin, bireyin yaşadığı sürece başarıları üzerinde önemli etkileri vardır. Okulöncesi dönem olarak ifade edilen 0-6 yaş dönemi, bireyin öğrenmesinin en yoğun olduğu, alışkanlıklarının ve yeteneklerinin en hızlı şekilde geliştiği ve biçimlendiği dönemdir. Bireyin yaşamında bu denli önemli yere sahip olan okulöncesi dönemin bireyin çok yönlü gelişimi açısından en iyi biçimde değerlendirilmesi ancak nitelikli bir okulöncesi eğitimle mümkün olabilir. Oyun okul öncesi dönemde çocukların eğlenmesinde ve eğitiminde olduğu kadar onun gelişmesinde de önemli rol oynar. Çocuğun tüm gelişim alanlarına etkisi olan oyun, çocuğun bedenini tanımasını da sağlar. Oyun oynayan çocuklar, oynamayan çocuklardan daha sağlıklıdır ve daha çabuk gelişir. Oyun; bebeklerde ve küçük çocuklarda hayal gücü, akıl, dil, sosyal yetenekler ve motor yeteneklerin gelişmesinde ana etmendir. Müzik eğitiminde çocuklarla iç içe olan ve onların diliyle müziği öğretmeyi amaç edinen yöntemlerden biri de Orff Schulwerk tir. Orff Schulwerk çocukla anlayabileceği bir dil içinde konuşur ve içgüdüsel olarak yanıt verebilir. Elementer müzik öğretim için ideal bir araç, öğrenim için ideal bir dildir. Şiirler, kafiyeler, danslar, oyunlar gibi basit materyaller bu yöntemin araçlarıdır. Bu materyaller orijinal ya da geleneksel örnekler olabilir. 20

21 Çocuklar bu örneklere şarkı söyleyerek, konuşarak, ayağını yere vurarak, alkışlayarak veya davul sopa veya ziller gibi basit çalgılarla eşlik edebilirler. Orff Schulwerk çocuğun birebir aktif olarak müziği öğrendiği bir yöntemdir. Orff Schulwerk uygulamada fiziki ve mali olarak büyük yatırımlar gerektirmediği için oldukça pratik bir yöntemdir. Bu nedenle Orff Schulwerk Okul öncesi eğitiminin vazgeçilmez bir parçası olmalı ve uygulama alanları yaygınlaştırılmalıdır. Anahtar kelimeler: Oyun, Okul Öncsi, Müzik Eğitimi, Orff Schulwerk Köyde Ve Kentte Yaşayan 7 8 Yaş Arası Çocukların Oyun Ve Oyuncak Tercihleri Prof. Dr. Handan Asude Başal and Pınar Bağçeli Kahraman Uludağ Üniversitesi Bursa, Türkiye Çocukların yaşamları süresince elde edecekleri deneyimleri kazanmalarını sağlayan en önemli etkenlerden olan oyun ve oyuncak, çocuğun becerilerinin gelişiminde de etkili olmaktadır. Bununla birlikte içinde yaşanılan çevre ve çocuğun cinsiyeti oynadığı oyun ve oyuncakları etkileyebilmektedir. Bu araştırmanın amacı; köyde ve kentte yaşayan yedi-sekiz yaş kız ve erkek çocukların oyun ve oyuncak tercihlerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda; çevreye ve cinsiyete göre çocuğun oyun ve oyuncak tercihleri, oyun oynama şekli, oynamayı tercih ettiği kişiler, oynadıkları kişilerin yaşları, oynadıkları kişilerin cinsiyetleri belirlenmiştir. Ayrıca, çevreye ve cinsiyete göre; evde oyuncak bulunma durumu, oyuncakların kimin isteği ile alındığı, çocuğun oyuncakları istediğinde alıp oynama durumu, kendi yaptığı oyuncak olup olmama durumu, anne-babanın oyuncak yapıp yapmama durumu, anne-babaların çocuklarına oyuncak alma sıklığı ve anne-babanın çocuğuna oyuncak alma nedenleri saptanmıştır. Araştırmanın örneklemini Bursa ili köy ve kent ilköğretim okullarının birinci ve ikinci sınıflarına devam eden 100 kız, 100 erkek olmak üzere yedi-sekiz yaş çocuklarından toplam 200 çocuk oluşturmuştur. 21

22 Köyde ve kentte yaşayan çocukların oyun ve oyuncak tercihlerinin ne olduğu belirlemek için frekans ve yüzdeler tablolar halinde gösterilmiş, köy-kent ile kız ve erkek çocuklar arasındaki ilişki Kay-Kare testiyle test edilmiş ve elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. Araştırma sonucuna göre; köyde yaşayan çocukların genellikle dışarıda oynan oyunları tercih ettiği, kentte yaşayan çocukların ise evde rahatlıkla oynanabilen oyunları tercih etmekte olduğu belirlenmiştir. Çocukların cinsiyetlerinin ve içinde yaşadıkları çevrenin, tercih ettikleri oyun ve oyuncakları etkilediği görülmüştür. Anahtar Sözcükler: İçinde yaşanılan çevre, köy, kent, oyun, oyuncak. Akran Mağduriyeti ile İlgili Temel Kavram Ve Konuların Kavramsal Ve Metodolojik Düzlemdeki Görünümleri Dr. Ayça Demir Gürdal Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Zonguldak, Türkiye 'Akran mağduriyeti' (peer victimization) kavramı; çocukların birbirlerine uyguladıkları şiddet eylemlerinin hem öznesi hem de nesnesi oldukları bir sosyal gerçekliğe işaret etmektedir. Genel olarak şiddet olgusunu tanımlama ve açıklama pratiklerinin ilgili literatürde hala tartışılıyor oluşu, çocukların birbirlerine uyguladıkları şiddet eylemlerinin nasıl anlamlandırılması ve nasıl açıklanması gerektiğinin de altını önemle çizmekte ve konu ile ilgili alışılmış tarzda yapılan tanımlama ve açıklama biçimlerinin geçerliliğinin sorgulanmasını gündeme getirmektedir. Bu açıdan bu bildiride genel olarak şiddet kavramının ve özel olarak akran mağduriyeti ile ilgili saldırganlık, zorbalık, istismar, ihmal gibi ilişkili temel kavramların analizinin yapılması hedeflenmektedir. Çocuklar arasında şiddetin etkileşimsel bir biçimde üretilmesi, şiddet ile ilgili kavramların basitleştirici, alışıldık, bilindik, genellemeci ve indirgemeci tarzda kavramsallaştırılmayacak derecede karmaşık bir sosyal olgular bütünü olduğunu göstermektedir. Akran mağduriyeti ile ilgili kavramların tanımlanma biçimleri aynı zamanda çocukları şiddetten koruma, akranlar arası mağduriyeti önleme ve müdahale girişimlerinin de etkili biçimde yapılmasında oldukça önemlidir. Bu sebeple bildiride 22

23 çocuk ve şiddet genel başlığı altında ele alınan temel kavramların yanısıra, çocukların birbirlerini mağdur etme biçimleri (sözel, fiziksel, cinsel, ilişkisel eylemler), çocukların şiddet ile ilgili eylemlere katılım biçimlerine göre nasıl kategorize edildikleri (kurban, fail, fail-kurban, seyirci), akran mağduriyetinin nedenleri, akran mağduriyetinin toplumsal cinsiyet ile ilişkisi gibi temel konuların; hem kavramsal hem de metodolojik düzlemde ortaya konulması hedeflenmiştir. Okul Öncesi Öğretmen Adarlarında Denetim Odağı, Epistemolojik İnançlar ve Bilişüstü Farkındalıkların İncelenmesi Dr. Emine Ferda Bedel Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale, Türkiye GİRİŞ: Bu araştırmanın amacı okul öncesi öğretmen adaylarında denetim odağı, epistemolojik inançlar ve bilişüstü farkındalık düzeylerini incelemek ve bu değişkenler arası ilişkileri saptamaktır. Denetim odağı kavramı Sosyal Öğrenme Kuramı çerçevesinde Rotter (1966) tarafından ortaya atılmış ve kişinin olayların sonucunun ne derece kendi denetimi altında olduğuna dair genel bir inanış olarak açıklanmıştır. Buna göre, olayların kontrolünün kendi davranış ve özelliklerine bağlı olduğuna inanan bireyler içsel denetim odağına, olayların bireysel denetiminin dışında ve şans, diğer insanlar gibi faktörlere bağlı olduğuna inan bireyler de dışsal kontrol odağına sahip olarak kabul edilmektedirler (Rotter, 1966). Epistemolojik inançlar ise, kişinin bilginin doğasına ve nasıl elde edildiğine dair inançları olarak kavramsallaştırılmıştır (Schommer, 1994). Çalışmada yer verilen bir diğer değişken olan üst-biliş (metacognition) kavramı ilk kez Flavell (1976) tarafından ortaya atılmış ve kısaca kişinin kendi zihinsel süreçleri hakkındaki bilgisi olarak tanımlanmıştır. YÖNTEM: 162 okul öncesi eğitimi öğretmen adayından Rotter ın İçsel-Dışsal Kontrol Odağı Ölçeği, Epistemolojik İnanç Ölçeği ve Üst-bilişsel Farkındalık Ölçeği ni doldurmaları istenmiştir. Rotter ın (1966) Geliştirdiği İç-Dış Kontrol Odağı nın Türkçeye uyarlanması Dağ (1991) tarafından yapılmıştır ve 29 maddeden oluşmaktadır. Epistemolojik İnançlar Ölçeği, Oksal, Şenşekerci ve Bilgin (2006) tarafından 23

24 geliştirilmiştir ve 4 alt faktörden oluşmaktadır: Bilgi kaynağı olarak bilime inanç, Rasyonel topluma inanç, Batıl ritüellere inanç ve Doğaüstü güçlere İnanç. Son olarak, öğrencilerin bilişüstü farkındalık düzeylerini saptamak amacıyla Schraw ve Dennison (1994) tarafından geliştirilen Metacognitive Awernes Inventory nin Türkçeye uyarlanmış versiyonu kullanılmıştır. Ölçeğin uyarlanması Akın, Abacı ve Çetin (2007) tarafından gerçekleştirilmiştir. SONUÇ: Yapılan istatiksel analizler sonucunda, (a)dışsal kontrol odağı ile epistemolojik inanç ölçeğinin 2 alt faktörü ve (b) bilişüstü farkındalık ve diğer 2 alt faktör arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Buna göre, Dışsal kontrol yönelimleri arttıkça, batıl inanç ve doğa üstü güçlere inanç artmakta ve bilişüstü farkındalık düzeyi arttıkca da bilgi kaynağı olarak bilime inanç ve rasyonel topluma inanç artmaktadır. Bilişüstü farkındalık ve kontrol odağı değişkenleri arasında ise herhangi bir anlamlı ilişkiye rastlanılmamıştır. Erken Çocukluk Eğitiminde Okul-Aile İşbirliğinin Etkili Sınıf Yönetimine Katkısı Prof. Dr. Fatih Töremen, Dr. Mehmet Karakuş ve Ahmet Cezmi Savaş Zirve Üniversitesi Gaziantep, Türkiye Bu çalışmada, öğretmenlere ve öğrenci velilerine yönelik olarak araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan okul-aile işbirliğinin etkili sınıf yönetimine katkısı adlı yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanacaktır. Nitel olarak toplanacak olan verilerin içerik analizi yoluyla çözümlenmesi sonucunda, erken çocukluk dönemi eğitiminde, etkili sınıf yönetimine okul-aile işbirliğinin katkısının mevcut durumda ne düzeyde olduğunun ve ideal anlamda nasıl olması gerektiğinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. 24

25 Okul Öncesi ve İlköğretim Müfredatında Bulunan Kişisel Güvenlik ve Toplumsal Tehlikelerden Korunmayla İlgili Konuların Öğrencilerin Güvenlik ve Toplumsal Tehlikelerden Korunma Konusunda Bilgi Düzeylerine Etkisi Yağmur Bozdaş, Doç. Dr. Sunay Yıldırım Doğru ve Zeynep Çetintaş Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir, Türkiye Çocuklar, sürekli olarak, bulundukları ortamlarda çeşitli potansiyel tehlikelerle karşı karşıyadır ve maalesef bu tehlikelerin pek çoğununda farkında değildirler. Çocuğun güvenliği, ona zarar verebilecek, önlenebilir her türlü riske karşı korumakla mümkündür. Çocukların her türlü istismardan korunması ve ihmalinin önlenmesi, bu anlamda çocuğun güvenliğini sağlamak adına en önemli girişimdir. Bu çalışmanın amacı; ilköğretim müfredatında bulunan kişisel güvenlik ve tehlikelerden korunmayla ilgili konuların öğrencilerin güvenlik ve toplumsal tehlikelerden korunma konusunda bilgi düzeylerine etkisini değerlendirilmektir. Araştırmanın Çalışma Gurubunu 5-11 yaş arası 188 i okulöncesi eğitim, 213 ü ilköğretim olmak üzere toplam 445 çocuk oluşturmaktadır. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından öğrenciler için hazırlanmış kişisel güvenlik görüşme formu kullanılmıştır. Formlar öğrenciler için kişisel güvenlik konusunda 15 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Araştırmacılar verileri çocuklarla ve onların aileleriyle birebir görüşme tekniği ile toplamışlardır. Araştırma sonucunda okulöncesi ve İlköğretim sınıflarında bulunan çocukların genel olarak, ev telefonları ve ev adreslerini bilmedikleri ve ailelerinde bu durumun farkında olmadıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu bilgileri bilenlerin ise bilgileri kimlere verip kimlere vermemeleri konusunda da kararsız oldukları bulunmuştur. Anahtar kelimeler: güvenlik, toplumsal tehlike, ilköğretim, okul öncesi. Erken Çocukluk Eğitiminde Öğretmenlerin Kullandıkları Çatışma Yönetimi Stratejilerinin Öncülleri Cezmi Savaş ve Dr. Mehmet Karakuş 25

26 Zirve Üniversitesi Gaziantep, Türkiye Bu çalışmada, erken çocukluk döneminde bulunan öğrencilerin öğretmenlerine; çatışma yönetimi stratejileri ölçeği, öğretmenlerin öğrencileri kontrol ideolojileri ölçeği, öğrencilere ve öğrenci velilerine duyulan güveni ölçen birer ölçek ve öğrenci velilerinin eğitime katılımını ölçen bir ölçek uygulanacaktır. Yapılacak olan analizler sonucunda, öğretmenlerin; kontrol ideolojileri, öğrencilere ve öğrenci velilerine duydukları güven ile öğrenci velilerinin eğitime katılım düzeylerinin, öğretmenlerin kullandıkları çatışma yönetimi stratejilerini ne düzeyde etkilediğinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Verilerin analizinde yapısal eşitlik modellemesi yapılacaktır. Erken Çocukluk Dönemde Empatinin Gelişimi ve Ailenin Rolü Dr. Güneş Salı Bozok Üniversitesi Yozgat, Türkiye Sosyal bir varlık olan insan, diğer insanlarla sürekli iletişim halindedir. İnsanın başkalarıyla iletişim kurması aynı zamanda temel gereksinimlerden birisidir ve bu ilişkilerinde başarılı olabilmesi kendisini ve başkalarını anlayabilmesine ve kabul etmesine bağlıdır. Empati kişilerarası iletişimin sağlıklı olmasında önemli olan kavramlardan biridir. İnsan ilişkilerinde çok önemli bir yere sahip olduğu bilinen empatik becerinin, çocuklarda çok küçük yaşlardan itibaren gözlenebildiği ifade edilmekte, empatinin geliştirilebileceğine ve bunun için hangi koşulların, hangi tutumların daha uygun olduğuna, aile içi etkileşimin rolüne ilişkin çeşitli görüşler ortaya atılmıştır. Bu çalışmada empati kavramı, erken çocukluk dönemde empatinin gelişimi ve empatinin gelişiminde aile olgusunun rolü üzerinde durulmuştur. Erken çocukluk döneminde olan çocukların empatik becerilerinin geliştirilmesine yönelik anne babalara ve öğretmenlere çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Anahtar kelimeler: Empati, erken çocukluk dönemi, empatinin gelişimi, ailenin rolü. 26

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

2015-2016. OKYANUS KOLEJLERi KILAVUZU. velilerimiz içindir. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU.

2015-2016. OKYANUS KOLEJLERi KILAVUZU. velilerimiz içindir. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU. 2015-2016 OKYANUS KOLEJLERi KILAVUZU 1 velilerimiz içindir. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU. 3 OKYANUS KOLEJLERİ VELi VE ÖĞRENCi KILAVUZUNDA NELER VAR? Akademik Çalışma

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2014) 185-213 209 ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Instructors Views on Standards

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI İLE TÜRKÇE DERSİ AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN

Detaylı

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (KEFAD) DİZİNİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (KEFAD) DİZİNİ I AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ () DİZİNİ ( CİLT 1-14 ) Hazırlayan Yaşar ÖZÜÇETİN Hatice TEKE Vecihe TUĞRUL Kırşehir-2013 II ÖNSÖZ Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (), Üniversite

Detaylı

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ ve EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ ve EĞİTİMİ BİLİM DALI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ

Detaylı

İlköğretim Öğrencilerinin Karakter Eğitimi Sürecinde Örtük Programın Etkisi *

İlköğretim Öğrencilerinin Karakter Eğitimi Sürecinde Örtük Programın Etkisi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 12 (2) [Ek Özel Sayı/Supplementary Special Issue] Bahar/Spring 1513-1534 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2005 İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 4-5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2005 Sunuş Özetleri

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2005 Sunuş Özetleri Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2005 Sunuş Özetleri Abbas Türnüklü, Deniz Hepözen, Özlem Başaran, Şermin Coşkun ve Fidan Korkut- Tevfik Fikret Okulları Davranış Yönetim Politikası Davranış Yönetim Politikası

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLERİN EDİNİLMESİNDE YENİLİKLER (2011-2013) LEONARDO DA VINCI ORTAKLAR AGIFODENT IAT DEKAPLUS TÖYEV - ASPECT İÇİNDEKİLER -TEMEL YETERLİKLERE GİRİŞ -TEMEL YETERLİKLERİN

Detaylı

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ Sara Kefi Foça Belediyesi sarakefi@gmail.com Doç. Dr. Nadir Çeliköz Selçuk Üniversitesi ncelikoz@gmail.com Doç. Dr.

Detaylı

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010 T.C. TRAKYAA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS SÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENENN ÖZERKLİĞİİ

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SİSTEMİNDE UYGULAMALAR SEMPOZYUMU SEMPOZYUM PROGRAMI VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

TEMEL EĞİTİM SİSTEMİNDE UYGULAMALAR SEMPOZYUMU SEMPOZYUM PROGRAMI VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI TEMEL EĞİTİM SİSTEMİNDE UYGULAMALAR SEMPOZYUMU SEMPOZYUM PROGRAMI VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 22-23 KASIM 2013 Temel Eğitim Sisteminde Uygulamalar Sempozyumu 22 Kasım 2013 Cuma A Blok Konferans Salonu 9:00

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 132 TARİH: 09/09/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 336 TARİH: 10/08/2006 KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 25/07/2013

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2005(2) 18.Sayı 1 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ THE LEVEL OF PRESCHOOL TEACHERS

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ARALIK 2012-1 - ÖNSÖZ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI ERKEN KEMAN EĞİTİMİ VEREN ÖĞRETMENLERİN (5-7 YAŞ) BAŞLANGIÇ DÜZEYİNDE SIK KARŞILAŞTIKLARI

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI ANKARA 2006 PKMB PROJELER KOORDÝNASYON M E R K E ZÝ B AÞKANLIÐI PROJECTS COORDINATION CENTER

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK

Detaylı

FORMASYON ALAN ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN YETERLİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

FORMASYON ALAN ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN YETERLİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ FORMASYON ALAN ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN YETERLİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Proje No 00BSP009 Proje Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Rıdvan EKMEKÇİ Yardımcı

Detaylı

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu 30 Mayıs 2005 Not: Bu rapor http://www.erg.sabanciuniv.edu/ adresinde erişime açık olarak sulunmuş olup, okurlarımızla paylaşmak amacıyla izin

Detaylı