28 Nisan 2012 ICECER 2012 ÖZET KİTABI. April 28, 2012 ICECER 2012 BOOK OF ABSTRACTS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "28 Nisan 2012 ICECER 2012 ÖZET KİTABI. April 28, 2012 ICECER 2012 BOOK OF ABSTRACTS. www.icecer.org info@icecer.org"

Transkript

1 28 Nisan 2012 ICECER 2012 ÖZET KİTABI April 28, 2012 ICECER 2012 BOOK OF ABSTRACTS

2 Erken Çocukluk Eğitiminde Yaratıcı Problem Çözme Aslı Yıldırım ve Berrin Akman Anadolu Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Eskişehir, Türkiye Ankara, Türkiye Çağdaş ve demokratik bir toplum olmak; kendini özgür bir biçimde ifade edebilen, sorgulayan, eleştiren, araştıran ve problem çözen bireyler yetiştirmeyle doğrudan ilişkilidir. Bu özellikleri taşıyan bireylerin yetiştirilmesi, küçük yaşlardan itibaren bu özellikler doğrultusunda hazırlanmış eğitim programlarıyla olanaklı hale gelmektedir. Bu nedenle, tüm bunlar okul öncesi dönemden başlayarak eğitim sürecinde göz önünde bulundurulmalıdır. Problem çözme, problem durumunun zihinsel açıklamasını içermektedir ve birey problemle karşılaştığı andan itibaren problemin çözümüne ilişkin bir sonuç çıkarmaya başlar ve bu sonuç bireyin harekete geçmesini tetikler. Bu bağlamda, çocuğun yaşamındaki ön öğrenmelerin ve benzer yaşantıların, problem çözme sürecini önemli ölçüde etkilediği söylenebilir. Problem çözme karmaşık bir zihinsel beceridir. Süreç olarak problem çözme, deneme-yanılmadan, içgörü kazanmaya ve neden-sonuç ilişkisini bulmaya kadar uzanan işlemleri içermektedir. Problem çözen birey, yalnızca eski öğrendiklerini kullanmakla kalmaz, aynı zamanda yeni öğrenmeler de gerçekleştirir. Yaratıcı problem çözme sürecinde ise en önemli ön koşul yaratıcı düşünmedir. Yaratıcı düşünme, bir tek noktadan ya da bir tek sorudan yola çıkan, araştırmalarla birçok farklı yönlere giden, çok sayıda yeni olasılık üreten, ıraksak düşünmedir. Yaratıcı düşünme boşlukları doldurma, ikilemler, olanaklar, zorluklar ve kaygılar içerir. Yeni bağlantıları anlamlı hale getirmek; çok sayıda ve çeşitli olasılıkları, alışılmamış ve orijinal olasılıkları ve bu olasılıkları zenginleştirecek ayrıntıları oluşturmak için araştırmayı gerektirir. Yaratıcı problem çözme tekniği Alex Osborn un 1930 lu yıllarda ortaya attığı beyin fırtınası tekniği ile başlamıştır. Bu yöntem üzerine çalışan Treffinger, Isaksen ve Dorval tarafından geliştirilmiştir. Bu yöntem şu aşamaları kapsamaktadır: Problemi anlama 2

3 Fikir üretme Harekete geçmek için plan yapma Test etme Bu çalışmada, ülkemizde erken çocukluk eğitiminde örtük olarak gerçekleştirilmekte olan, ancak herhangi bir eğitim programı kapsamında yer almayan yaratıcı problem çözme eğitimine yer verilmiştir. Ayrıca, yurtdışında amaçlı, planlı ve kapsamlı olarak yapılan yaratıcı problem çözme çalışmalarının ülkemize uygun çeşitli uygulama örnekleri geliştirilmiştir. Okul Öncesi Dönem Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklarda Sıradışı Konular Çağlar Çetinkaya University of Georgia Virginia, ABD Üstün zekâlı ve yetenekli çocukların akranlarından farklılaşan kendilerine özgü zihinsel, gelişimsel vb. birçok özelliği bulunmaktadır. Bu özellikler arasında ele alınması gereken özelliklerden birisi de sıradışı düşünceye sahip olmalarıdır. Sak a göre (2010) üstün zekâlı bireyler sıradışıdırlar. Özellikle üstünlük tanımlarının tamamında yer alan yaratıcılık kavramını açıklamada önemli bir boyut sıradışılıktır. Çağlar (2004) üstün zekâlı ve yetenekli çocuklarda yaratıcılık becerilerini geliştirmek için ele aldığı dört boyuttan birisi olan açıklıkta alışılmamış düşüncenin gerekliliğini vurgular. Bu araştırmanın amacı okul öncesi dönemde eğitim alan üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciler için şimdiye kadar ayrı bir alan olarak ele alınmamış olan sıradışı fikirlerini ortaya koyan konuları belirlemektir. Araştırma 2011 yılında İstanbul da üstün zekâlı ve yetenekli çocuklar için düzenlenen programlara katılan 38 okul öncesi dönem üstün zekâlı ve yetenekli öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma betimsel tarama modelindedir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi seçilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme ile toplanan veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Öğrenciler okul öncesi eğitime devam 3

4 ettiği için bazı öğrencilerin yazı yazamadığı düşünülerek görüşme yolu ile sözel sorulara gelen cevaplar görüşme formlarına kaydedilmiştir. Analizler sonucunda okul öncesi dönemde üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere en sıradışı gelen konular genel olarak fen alanlarında örneğin yerçekimi gibi gözlemleme dayalı konular, teknoloji altyapılı konular, karmaşık soru örüntülerinden oluşan konular, soyut kavramların olduğu konular gibi ana başlıklar altında toplanmıştır. Elde edilen sonuçlar öğrenciler için öğretilebilir konular ile karşılaştırılmıştır. Normal bir eğitim programında ele alınan konularla nerdeyse tamamen farklılık gösteren bu konulara ilişkin yeni modelleme ve müfredat geliştirilmesi konusunda çözüm önerileri geliştirilmiştir. Erken Çocuklukta Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocukların Tanılanmalarında Yaratıcılığın Ölçümlenmesi Doç. Dr. Bayram Çetin, Çağlar Çetinkaya ve Emine Hızlı Gaziantep Üniversitesi University of Gergia İstanbul Üniversitesi Gaziantep, Türkiye Virginia, ABD İstanbul, Türkiye Üstün zekâlı ve yetenekli çocukların eğitimlerinde önemli bir bölümü doğru tanılanmaları oluşturmaktadır. Özellikle erken dönemde keşfedilemeyen yetenekler için geç kalınmış bir eğitim süreci bekleyeceği düşünülürse bu sorunun çözümü için bazı çalışmaların yapılması gereklidir. Ülkemizde tanılama süreci zekâ performansına dayanmaktadır. Üstünlüğün getirdiği performans alanlarını değerlendirmeye yönelik bu tanılama şekli yaratıcılık, motivasyon gibi alanları göz ardı etmektedir. Bu çalışmanın amacı ülkemizdeki erken dönemde üstün zekâlı ve yetenekli çocukların tanılanmasında genel performans alanının yanında yaratıcılık boyutunu da içinde bulunduran tanılama sistemini ele almaktır. Üstün zekâlı ve yetenekli çocukların tanılanması genel olarak Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin zekâ bölümleri(zb) üzerinde genel puanların elde edildiği WISC-R ve Stanford Binet gibi zeka testlerinin yanında Catell 4

5 gibi direk zekâ puanı veren araçlar ile tanılama yapılmaktadır. Akranlarından birçok alanda farklılık gösteren üstün zekâlı ve yetenekli çocukların farklılık gösterdikleri alanların en önemlilerinden birisi yaratıcılıktır (Cutts ve Mooseley, 2001; Digest, 1990). Motivasyon gibi şimdiye kadar farklı şekillerde ölçümü yapılmış bir özellikle birlikte yaratıcılık gibi ölçümü zor olan bir özelliğin üstünlük tanımları içerisinde yer alması tanılanama sürecinde bu özelliklerin dikkate alınmasını gerekli kılmaktadır. Bu durum yeni araçların geliştirilmesi ve uyarlanması gereksinimlerini de beraberinde getirmektedir. Yaratıcılık becerilerinin ölçülebilmesi için yeni araçların geliştirilmesi ve kültüre uyarlama çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Bu araştırma sonucunda sadece zekâ bölümünü (IQ) yu göz önünde bulundurarak üstün performansı vurgulayan tanılama sistemimizdeki eksiklikler vurgulanmış ve yaratıcılığın ölçümlenmesi için alternatif bilgiler verilmiştir. Yaratıcılığın ölçümü için farklı araçlar (TTCT, RIBS vs) kullanılması ve bu araçların yeni bir tanılama siteminde en iyi şekilde uyum sağlayabilmesi konusunda önerilerde bulunulmuştur. Yasalar Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocukları Koruyor mu? Doç. Dr. İsa Döner, Çağlar Çetinkaya ve Emine Hızlı Kocaeli Üniversitesi University of Georgia İstanbul Üniversitesi Yalova, Türkiye Virginia, ABD İstanbul, Türkiye Üstün zekâlı ve yetenekli çocukların eğitimi II. Murat döneminden günümüze kadar milletimizi ilgilendiren önemli bir konudur. Hammaddesinde insan olan eğitim çalışmalarının belki de en önemli kısımlarından birisi üstün zekâlı ve yetenekli çocukların eğitimidir. Oldukça zahmetli bir iş olan bu çocukların eğitimini bambu ağacının gelişimine benzemektedir. Yetiştirilmeleri için farklı imkânların sağlanması gereken üstün zekâlı ve yetenekli çocuklar bu imkânları en genel anlamda onlara tanınan haklar ile elde etmektedirler. Bu araştırmada günümüze kadar üstün bireylere yönelik sağlanan haklar ve bunların içeriklerine farklı açıdan değinilmesi amaçlanmıştır. Üstün zekâlı ve yetenekli bireylerin genel olarak her işi başarabileceği gibi yanlış bir düşünce vardır. Onların toplum içerisinde diğer bireylerle eş tutularak kendilerine ait 5

6 özelliklerini göz ardı etmek eşitlik ilkelerine pek de uygun değildir. Eğitimde fırsat eşitliği kavramı yasal bir hak olarak bireylere sunulmaktadır. Üstün bireylere sunulması gereken hak onların eğitimsel, sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olmalıdır. Demokrasilerde eşitlik hakkı herkese eşit haklar vermek değil, bireylerin ihtiyaçlarına göre haklar vererek dengenin sağlanmasıdır (Levent, 2011; Clark, 2002; Celkan,1991). Üstün zekâlı ve yetenekli çocuklar ülkemizde özel eğitim gereksinimi içinde değerlendirildiği için ait oldukları yasalar da bu kapsamda değerlendirilmektedir. Tüm kanun, yönetmelikler genel haklar tanıyor olduğu için eğitsel anlamda içeriklerin ortaya konamamaktadır. Bunun için üstün bireylere yönelik program, öğretmen, materyal vs gibi eğitimsel içerikleri savunan daha özel haklara yer verilmelidir. Sonuç olarak üstün zekâlı ve yetenekli çocuklara eğitimleri için tanınan haklar 1929 yılında çıkarılan 1416 Sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebeler Hakkında Kanun dan başlanarak 2002 yılında MEB ile İstanbul Üniversitesi arasında imzalanan Üstün Zekâlılar Eğitimi Projesi ne kadar kronolojik sıra içinde incelenmiş ve tanınan haklardaki eksiklikler tespit edilmiştir. Araştırmada bu eksikliklere yönelik olarak farklı bir bakış açısı ile önerilerde bulunulmuştur. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuklarda Merak Uyandırmak İçin Kullandıkları Yöntemler ve Görüşleri Dr. Sema Büyüktaşkapu ve Filiz Erbay Mevlana Üniversitesi Konya, Türkiye Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin çocuklarda merak uyandırmak için kullandıkları yöntemleri belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın çalışma grubunu, Milli Eğitime bağlı anasınıflarında görev yapan 30 okul öncesi öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmaya ilişkin veriler nitel araştırma yöntemiyle toplanmıştır. Nitel verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formundaki soruların yüz yüze görüşme yöntemiyle öğretmenlere sorulmasıyla elde edilmiştir. Öğretmenlere 6

7 hangi etkinlikler sırasında, hangi yöntemleri kullanarak çocuklarda merak uyandırmaya çalıştıkları, en kolay ve en zor hangi konu/etkinlikte merak uyandırdıkları, bu konudaki yeterlik algılarına yönelik açık uçlu sorular yöneltilmiştir. Öğretmenlerle yapılan görüşmelerden elde edilen veriler betimsel analiz ve içerik analizi tekniğiyle incelenmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin çocuklarda merak uyandırmak için kullandıkları yöntemler belirlenerek öğretmenlerin çocuklarda merak uyandırma sürecine yönelik öneriler getirilmiştir. Anahtar kelimeler: Okul öncesi öğretmeni, okul öncesi eğitim, merak duygusu Okul Öncesi Ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yaratıcılıkla İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi Elvan Şahin Zeteroğlu, Yadigar Doğan ve Meral Taner Derman Uludağ Üniversitesi Bursa, Türkiye Yirmi birinci yüzyılda önem kazanan kavramlardan birisi de değişim dir. Değişim beraberinde yenilenmeyi, öğrenmeyi getirmiştir. Bilgi toplumuna uygun bireylerin yetişmesi yenilik, yaratıcılık, büyüme, kendini gerçekleştirme gibi kavramların ele alınması değişimin zeminini oluşturmaktadır. Bilginin doğası hakkında yeni değerler, öğrenme ve öğretme süreçlerinde değişmeler meydana gelmiştir. Herkesin öğrenme tür, hız ve kapasitesi farklıdır. Böylece yeni eğitim paradigmasında insan temelli yaklaşımların ön planda olduğu görülmektedir. Bu yüzden öğretim programları esnek, değişken, katılım esaslı ve özlü çerçeve program niteliğinde düzenlenen, öğretmenin üzerinde değişiklik yapma yetkisi genişletilmiş öğretim programları öğrencilerin bireysel yeteneklerini, iletişim becerilerini, ekiple çalışma yeterliliğini, sezgilerini, yaratıcılık ve hayal güçlerini geliştirici özelliklere sahip olmaktadır. Çocukların desteklendiklerini hissetmeleri eğitimin başarısını etkilemektedir. İnsanların zor bulacaklarını bildikleri yeni bir beceri edinmeye karar vermeleri onları etkilemektedir. Zorluklarla baş edebilme ile kendisine güvenme yetileri yaratıcılık için 7

8 gereklidir. Yeni öğretim anlayışında hem bireysel, hem ekip çalışması yapmak, bilginin kaynağına ulaşmak, öğrencilerin ilgi ve gereksinimleri doğrultusunda motive edilmeleri esastır. Bu bağlamda öğretmenlerin iyi birer rehber olmaları gerekmektedir. problem çözme yöntemi, öğrencilerin bilgi düzeylerini arttırmada geleneksel yöntemden daha etkilidir ve problem çözme yönteminin uygulanmasında büyük öneme sahip olan etkinliklerin seçiminde, öğrencinin aktif olduğu ve yaratıcılığını kullanabildiği etkinliklere ağırlık verilmelidir. Yaratıcılık, bir amaca ulaşan yeni fakat uygun bir fikrin ya da yaratının ortaya konması ve zaman içinde işlenmesi şeklinde tanımlanabilmektedir. Bu bağlamda bu çalışmayla, öğretmen adaylarının, yaratıcılıkla (akıcılık, esneklik, özgünlük) ilgili bilgi, deneyim, duygu ve düşüncelerinin neler olduğunun belirlenmesi, öneri ve görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda öğretmen adaylarının, cinsiyeti, branşı, sınıf düzeyi, lise mezuniyeti, yaşı, ilgileri ve kitap okuma alışkanlıkları birer değişken olarak ele alınarak yaratıcılıkla (akıcılık, esneklik, özgünlük) ilgili bilgi, deneyim, duygu ve düşünceleri arasındaki farklılıklar incelenecektir. Öğretmen adaylarının eğitim sürecindeki yaratıcılıkla ilgili görüş ve düşüncelerindeki farklılıklar da saptanacaktır. Bu araştırma, tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırma, seçkisiz atanmış, Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği ABD ve Sınıf Öğretmenliği ABD daki 1. ve 4. sınıf öğretmen adayları oluşturmaktadır. Bu çalışma, öğretim yılında, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi nde öğrenim gören 160 öğretmen adayı ile yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından hazırlanan, açık uçlu sorular ve sözlü iletişim bilgileri kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının cevapları, yukarıda belirtilen değişkenlere göre gruplandırılarak tablolaştırılmış, grafikler elde edilerek varyans analizi, t testi yapılacaktır. Farklı Ülkelerdeki Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuklarda Düşünme Becerilerini Geliştirmek İçin Kullandıkları Stratejilerin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Dr. Sema Büyüktaşkapu ve Merve Dereli Mevlana Üniversitesi Konya, Türkiye 8

9 Bu araştırmanın amacı, farklı ülkelerde görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin çocuklarda düşünme becerileri geliştirmek için kullandıkları stratejilerin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye de Milli Eğitime bağlı anasınıflarında görev yapan ve Reggio Emilia sınıflarında görev yapan okul öncesi öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmaya ilişkin veriler nitel araştırma yöntemiyle toplanmıştır. Nitel verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formundaki soruların yüz yüze görüşme yöntemiyle öğretmenlere sorulmasıyla elde edilmiştir. Öğretmenlere; çocukların ilgilerini belirlemek ve ilgileri doğrultusunda düşünmeye yönlendirmek için kullandıkları stratejiler ve soru tipleri, ilgi duyduğu konuda hakkında düşüncelerini geliştirmek için kullandıkları stratejiler ve soru tiplerini belirlemeye yönelik açık uçlu sorular yöneltilmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin çocuklarda düşünme becerisini geliştirmek için kullandıkları yöntemler belirlenerek öğretmenlerin çocuklarda düşünme becerisini geliştirme sürecine yönelik öneriler getirilmiştir. Anahtar kelimeler: Okul öncesi öğretmeni, okul öncesi eğitim, çocuklarda düşünme becerisi, Reggio Emilia yaklaşımı Okul Öncesi Dönem Üstünn Zekalı ve Yetenekli Çocukların Yaratıcılık Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Emine Hızlı and Çağlar Çetinkaya İstanbul Üniversitesi University of Gergia İstanbul, Türkiye Viginia, ABD Üstün zekâlı ve yetenekli çocukların kendilerine özgü birçok özellikleri vardır. Bu özelliklerin birçoğu bilişsel özelliklerdir ve en önemlilerinden birisi de yaratıcılıktır. Torrance (1966) yaratıcılığı, sorunu algılama, olası çözümler arama, hipotez üretme, test etme ve değerlendirme ve sonuçları başkalarıyla paylaşma olarak genel bir şekilde tanımlamaktadır. Yaratıcılığın dört boyutu; akıcılık, esneklik, orijinallik, detaylandırmadır. Yaratıcılık konusu farklı disiplinlerde araştırma konusu olmuş ve farklı değişkenler ile ilişkisi incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı okul öncesi dönemde eğitim 9

10 alan üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin yaratıcılık becerilerinin yaş, cinsiyet, anne baba öğrenim düzeyi gibi sosyo demografik özellikler açısından incelenmesidir. Araştırma betimsel tarama modelindedir yılı üstün zekâlı ve yetenekli çocuklar için İstanbul da düzenlenen programlara katılan 48 öğrenci ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öğrencilerin yaratıcılık becerilerinin ölçümü için Torrance Test of Creative Thinking (TTCT) Torrance Yaratıcı Düşünce Testi (TYDT) Şekilsel Formaları kullanılmıştır. Runco, Miller, Acar, Cramond (2010) tarafından ellinci yıl güvenirlik çalışması yapılmış olan TTCT yaratıcılığın ölçümünü gerçekleştirebilen en güçlü araç olarak görülmektedir. Sosyodemografik özelliklerin tespiti için ise araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Veriler SPSS 16 Programı ile analiz edilmiş ve betimsel istatistikler, t-tesi, ANOVA kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular TTCT nin alt boyutları ve demografik özellikler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Öğrencilerin en çok ve en düşük katılım gösterdikleri maddeler araştırma sonuçlarında yer almaktadır. TTCT nin akıcılık, orijinallik, erken kapamaya karşı direnç, başlıkların soyutluluğu, zenginleştirme boyutlarının hangi demografik değişkenler ile anlamlı fark gösterdiği ve hangi değişkenler ile anlamlı fark göstermediğine bakılmıştır. Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlar çerçevesinde TTCT nin çeşitli değişkenler açısından incelenmiş olduğu önceki çalışmalar gözden geçirilmiş ve önerilerde bulunulmuştur. Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Matematik Problemi Çözme Becerilerinin Geliştirilmesi Emine Nehir Balcı ve Beren Mısırlı Uludağ Üniversitesi Bursa, Türkiye Bu araştırma; okulöncesi dönem çocuklarının matematik problemi çözme becerilerine, aldıkları Matematik Problemi Çözme Becerisi Programı nın etkisini göre saptamak amaçlanmıştır. Araştırmada, gerçek deneme modellerinden deney-kontrol gruplu öntest-sontest modeli ne dayalı deneysel bir çalışma yürütülmüştür. Çocuklara uygulanan Matematik 10

11 Problemi Çözme Becerisi Programı, araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır ve her hafta düzenli olarak deney grubu çocuklarına uygulanmıştır. Kontrol grubuna ise bu program uygulanmamıştır. Araştırmanın örneklemini, altı yaş çocuklarından olmak üzere, deney grubunda 20 çocuk ve kontrol grubunda 20 çocuk toplam 40 çocuk oluşturmuştur. Matematik Problemi Çözme Becerisi Programı uygulamasından elde edilen verileri değerlendirmek amacıyla t-testi, programının uygulanmasından sonra deney ve kontrol gruplarının öntest-sontest puanları arasındaki farklılık olup olmadığını belirlemek için Varyans Analizi kullanılmıştır. Ayrıca çocukların her soru için seçtikleri stratejilerin ne olduğunu belirlemek için bulgular tablolar halinde gösterilmiştir. Kız ve erkek çocukların matematik problemi çözme becerileri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı incelenmiş, uygulanan program sonrasında kullanılan stratejilerin değişip değişmediği belirlenmiştir. Araştırma sonucunda; Matematik Problemi Çözme Becerisi Programı nın çocukların problem çözme becerilerini olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Veriler değerlendirme aşamasında olup, elde edilen bulgular ışığında öneriler getirilecektir. Anahtar Sözcükler: Matematik, matematik programı, problem çözme becerisi, okul öncesi eğitim Öğretmen Adaylarının İnsan Hakları Ve Çocuk Haklarının Önemine İlişkin Görüşleri Yadigar Doğan, Elvan Şahin Zeteroğlu, And Meral Taner Derman Uludağ üniversitesi Bursa, Türkiye Çağımız toplumlarının en belirgin hedefi bilgi toplumu olmaktır. Bilgi en stratejik kaynak haline gelmiştir. Bilgi toplumuyla birlikte daha iyi eğitilmiş ve daha sağlıklı bireylerin önemi artmaktadır. 11

12 Bilgi toplumunun oluşabilmesi için bilgilerin toplum fertlerinin düşünce süzgecinden geçirilip yorumlanması ve günlük hayatın bir parçası haline gelmesi gerekmektedir. Bilgi toplumu, gittikçe daha üst düzeyde yetişmiş nitelikli ve verimli bir insan gücü talep etmektedir. Eğitim programında bilgiyi temel almak, serbest düşünen, tartışabilen bir toplumun oluşturulmasına çalışılmalıdır. Yirmi birinci yüzyılda bilimsel tutum takınan, objektif düşünen, analiz-sentez becerisi olan, kendine güvenen, içten denetimli, empatik, uyumlu, takım halinde çalışma ruhuna sahip ve girişimci bireyler yeni insan modelini oluşturmaktadır. Okul dönemine gelinceye kadar çocuklar aile ortamında da bazı gibi toplumsal kavramları da içselleştirmeye başlarlar ancak ailede kazanılmayan durumlarda bu değerlerin, hakların, sorumlulukların eğitim kurumlarında kazandırılması gerekmektedir. Eğitim kurumları, bireylerin eğitim sürecinde önemli bir aşamadır. Eğitim kurumlarında çocuklar, sosyal anlamda başa çıkmaları gereken birçok konuyla karşılaşırlar. Örneğin kalabalıkta tanımadıkları yetişkinlerle iletişim, bir grubun üyesi olarak hitap edilme, hareket ve gürültü gibi konularda kısıtlamalara uyma, sıraya girme, bekleme, başkalarının haklarına saygılı olma, farklılıklara saygı duyma gibi bir çok değer ve organizasyona bağlı süreçleri öğrenirler. Eğitim kurumları ve eğitim-öğretim programları kapsamında amaç öğrencileri, etkili ve sorumlu vatandaşlar olarak yetiştirmek ve ulusal kültürü kazandırmaktır. Bu konularda öğretmenlerine büyük görevler düşmektedir. Geleceğin öğretmenleri olan öğretmen adaylarının özellikle çocuk hakları ve insan hakları konusunda öğrencilerini sağlıklı bir şekilde yetiştirebilmeleri için öncelikle kendilerinin bu konunun önemini benimsemiş ve kavramış olmaları gerekir. Bu nedenle bu çalışmada öğretmen adaylarının insan hakları ve çocuk haklarının önemine ilişkin görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu bağlamda cinsiyet, branş ve sınıf düzeyi bakımında görüşler arasındaki farklılıklar incelenecektir. Bu araştırma, tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, Uludağ üniversitesi eğitim fakültesindeki öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırma, seçkisiz atanmış Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD, Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği ABD ve Sınıf Öğretmenliği ABD daki öğretmen adayları oluşturmaktadır. Bu çalışma, öğretim yılında, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi nde öğrenim gören 360 öğretmen adayı ile yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından hazırlanan, açık uçlu soruların bulunduğu anket ve sözlü 12

13 iletişim bilgileri kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının cevapları, okudukları bölümlerin farklılıklarına ve cinsiyete göre gruplandırılarak tablolaştırılacaktır. Veriler, değerlendirme aşamasındadır. İlköğretim Çağındaki Çocukların Oyuna Yönelik İstek Ve Görüşleri: Bursa Örneği Meral Taner Derman, Yadigar Doğan ve Elvan Şahin Zeteroğlu Uludağ Üniversitesi Bursa, Türkiye Yaşamı öğrenme aracı olan oyun çocuk için büyük öneme sahiptir ve en doğal öğrenme aracıdır. Oyun çocuğun bedensel, duygusal, sosyal, karakter, kişilik, zihinsel ve dil gelişiminde önemli rol oynar. Çocuklar için keşfetme, öğrenme ve kendini ifade etmek demek olan oyunu oynarken çocuk mutlu olur. Oyun sırasında çeşitli roller üstlenerek dünyayı kendi duyularıyla algılamaya çalışır. Oyun çocuğun iç dünyasını anlatabildiği en etkin yoldur. Anne-babasından şiddet gören, kardeş kıskançlığı yaşayan, anne ve babaya duyulan kızgınlık oyun içerisinde kendini açığa çıkarır. Olumlu karakter özellikleri, uygun oyun ortamında artar ve pekişir. Birçok çocuk oyun aracılığı ile empati kurmayı başkalarına saygı göstermeyi, karşılıklı diyaloglarda kendi sorumluluğunu fark etmeyi, sabırlı olmayı, kurallara uymayı, stresle baş etmeyi, problem çözmeyi ve liderlik özelliklerini pekiştirmeyi öğrenir. Yalnızlaşan, içe dönük, kendi ruhsal sorunu olan, toplumdan uzak çocuk, oyun sayesinde yaratıcı, girişimci, özgüvenli ve mutlu bir çocuk olmaktadır. Bu bağlamda, geleceğin nesilleri olan ilköğretim çağındaki çocukların da, mutlu, kendini ifade edebilen, kendisiyle ve dünyayla barışık olmaları ve sağlıklı bir şekilde yetiştirilebilmeleri için okul ve okul dışındaki oyuna yönelik istek ve görüşlerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda çözüm yollarının önerilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada cinsiyet, yaş, ebeveyn eğitim ve çalışma durumu, okulun fiziki ortamı gibi değişkenler bakımından çocukların istek ve görüşler belirlenecektir. Bu araştırma, tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, Bursa daki ilköğretim çağındaki çocuklar, örneklemi ise altı yaş anasınıfı da dahil olmak üzere sekizinci sınıfa kadar her sınıf düzeyinden 20 çocuk olmak üzere toplam 180 çocuk oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar 13

14 tarafından hazırlanan, açık uçlu sorular ve sözlü iletişim bilgileri kullanılmıştır. Çocukların cevapları, değişkenlere göre gruplandırılarak tablolaştırılacak, grafikler elde edilecektir ve varyans analizi, t testi, korelasyon analizi yapılacaktır. Erken Çocukluk Dönemi Müzik Eğitimi Fikri Soysal Dicle Üniversitesi Diyarbakır, Türkiye Özet: Kişisel, sosyal ve duygusal gelişme, iletişim dilini geliştirme, yeni fikirler oluşturabilme yetisi kazandırma, fiziksel gelişim, problemlerle karşılaştığında aritmetik düşünceyle neden-sonuç ilişkisini kurabilme, dünyayı anlayacak ve algılayacak bilgiyi kazanma gibi çocuklarda ki öğrenme ve gelişim birbirine bağlı ve eşit derecede önemlidir. Bu saydıklarımız onların, büyüme, gelişme ve öğrenmelerine bağlı olarak, bilgi, beceri ve tecrübeye dönüşerek zamanı geldiğinde ortaya çıkacaktır. Özellikle erken çocukluk dönemi eğitimlerinde izlenecek yaklaşımlar ve yöntemlerin oluşturulabilmesi için çocuklarla ilgili yapılan araştırmalar etraflıca incelenip güncel olarak takip edilmesi gerektiği bilinmelidir. Çeşitli araştırmacılar ve meraklılar tarafından yapılan araştırmalarda (Gilbert, 1994) görüldüğü gibi anne karnından başlayarak doğum sonrası çeşitli teknik ve yöntemlerle hazırlanmış etkinliklerin (P. Shaw, 2006) çocukların daha zeki ve olayları daha çabuk kavrayan bireyler olarak yetişmelerinde faydalı olduğu bilinmektedir. Yine bu amaçla anne ve babanın genetik özelliklerinin incelendiği bilinmektedir (Weinberger, 1998). Bebekler sesleri ayırt edebilmektedir (Jenny R. Saffran, 2001). Erken çocukluk dönemi eğitiminde müziğin kullanılması ile öğrenmenin meydana geldiği ve daha sonraki hayatlarında faydalı oldukları (Jinghoung Xu, 2009), müzik ile zenginleştirilmiş mekânın ve erken çocukluk döneminde müzik eğitimi almış çocukların öğrenmede hatırlama, konuşma ve anlama, problem çözme, karar verme ve dikkat içeren insanlara özgü zihinsel işlevleri olumlu yönde etkilediğini göstermektedir (Frances H. Rauscher, 1998;20). Görüldüğü gibi müzik, erken çocukluk dönemi eğitiminde hem araç, hem amaç olarak oldukça faydalı olmaktadır. Neuroscientistler, müzik dinleyenlere göre müzik yapanların beyindeki çeşitli kortikal bölgelerin karmaşık 14

15 bağlantılarındaki hareketlenmenin şaşırtıcı bir şekilde değiştiği ifade etmektedirler (Irène Deliège, 2006). Çocuklar 3 yaşına kadar beyindeki işitsel kortekslerinin %80 gelişimlerini tamamlar ve kullanılmayan yani uyarılma sonucu bağ kurulamamış sinapsler (synapses) giderek kaybolur. Uyarılma olursa sinapsler arasında bağ kurulur ve kaybolma en aza iner (Nathan A. Fox, 1999). Bir saz çalmak oldukça karmaşık bir iştir ancak motor becerilerinin kazanılması ve geliştirilmesinde çok önemlidir (I.G. Meister, 2004). Uygulanacak yöntem ve tekniklerde çocukların doğumdan itibaren bire bir ya da gurup halinde uygulamalı aktivitelere katılmaları gerekir. Buda onların geniş bir frekans sahasındaki müzikal ve ritmik değişimleri farketmelerini sağlayarak aynı zamanda dokunarak fark ettikleri sesleri hissetmelerini ve öğrenmelerini kolaylaştıracaktır. Birinci ve Dördüncü Sınıf Okul Öncesi Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Oyuncak Seçimlerinin Karşılaştırılması Gönül Onur Sezer ve Ömür Sadioğlu Uludağ Üniversitesi Bursa, Türkiye Çocukların yaşamında beden ve ruh sağlığı açısından oyun ve oyuncakların önemi büyüktür (Razon 1987, Mangır ve Aktaş 1993, Öztürk, 1997; Poyraz 1999; Başal, 2005). Ailelerin olduğu kadar okul öncesi öğretmenlerin de oyuncak seçerken materyalin çocuğun hangi gelişim alanına hitap ettiğini göz önünde bulundurmalı ve çocuğun yaşına gelişim düzeyine uygun oyuncaklar seçmelidir (Razon 1987, Mangır ve Aktaş 1993, Yalçınkaya 1996, Glassy and Romano 2003, İlhan 2004 ). Oyuncak alırken üzerinde güvenlik açıklaması olanlar tercih edilmeli oyuncakları oluşturan parçalar veya bölümleri çocuğun yaşına uygun olarak tehlike içermeyecek nitelikte, kalitede ve güvenlikte olmalıdır (Taylor et al 1997, Telep 1997, Glassy and Romano 2003, İlhan 2004). Gelişimin bütün alanlarına etkisi olan oyuncaklar, çocukların hayatında önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle, her çocuk kendi gelişimine ve ihtiyaçlarına uygun oyuncaklarla oynamalıdır. Bu noktada, okul öncesi öğretmenlerinin çocukları iyi tanıması, onlar için doğru oyuncağı seçme konusunda bilinçli olması önem kazanır (Glassy ve Romano, 2003). Bu çalışma birinci ve dördüncü sınıf okul öncesi öğretmenliği öğretmen 15

16 adaylarının oyuncak seçimi ile ilgili bilgilerini incelemek ve karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı na devam etmekte olan 52 birinci sınıf, 52 dördüncü sınıf toplam 104 okul öncesi öğretmen adayına, araştırmacı tarafında diğer araştırmalardan yararlanılarak geliştirilen anket uygulanmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak, anket soruları öğretmen adaylarının oyuncak seçerken göz önünde bulundurduğu kriterler (oyuncağın çocuğun yeteneklerini, zekasını, hayal dünyasını geliştirmesine katkı sağlayacak türden olması, şiddeti desteklemeyen türden olması, tehlikesinin az olması (güvenilir olması), kolay temizlenmesi, çocuğun cinsiyetine ve yaşına uygun olması, oyuncağın pahalı yada ucuz olması, güzelliği, çocuğun oyuncağı beğenmesi) ile ilgili literatür ışığında hazırlanmıştır. 104 öğretmen adayına uygulanan anketlerden elde edilen verilerin analizi için SPSS 13.0 programı kullanılarak gruplar arasındaki fark t testi ile incelenecektir. Farklı Sosyo Ekonomik Düzeydeki Anne Babaların Çocuk Oyunları İle İlgili Görüşleri Nur Özyeşer Cinel ve Doç. Dr. Fatma Tezel Şahin Yıldırım Beyazıt Kız Teknik ve Meslek Lisesi Gazi Üniversitesi Türkiye Ankara, Türkiye Çocukların sosyal olgunluğa ulaşmalarını sağlayan, kendi öz benliklerini bulmalarına yardımcı olarak onları gerçek yaşama hazırlayan en önemli unsurlardan birisi oyundur. Çocukların yaşamlarının bir parçası olarak kabul edilen oyun, onların gelişimlerinin desteklenmesinde etkin rol oynamaktadır. Oyunun, gerçekleşebilmesi ve ebeveyn- çocuk ilişkinin sürdürülebilmesinde en büyük rol anne ve babalara düşmektedir. Anne ve babaların çocukları için oluşturacakları oyun ortamı, oyunlarını sürdürmekte kullanabilecekleri gerekli oyun materyalllerinin temini ve çocuklarına ayıracakları oyun zamanları, onların hayata dair gerekli olan bilgi ve beceriyi eğlenerek, öğrenmelerine yardımcı olacaktır. Oyun, çocukların gelişimlerini sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmeleri için, onların elde etmesi gereken önemli bir haktır. Çocukların oyun haklarının korunması ve ebeveynlerin çocuklarıyla kaliteli oyun zamanları oluşturmaları için, anne 16

17 ve babaların oyunun çocuk açısndan ne kadar önemli olduğunu bilmeleri gerekmektedir. Buna göre; farklı sosyo ekonomik düzeydeki anne ve babaların çocuklarıyla oyun oynayıp oynamama ve çocuklarının oyunlarına müdehale edip etmeme durumları ile ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 3-6 yaş grubunda çocuğu olan, üst sosyo ekonomik düzeyden (ÜSD) 508, alt sosyo ekonomik düzeyden (ASD) 262 anne ve baba araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan soru formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde ki- kare test istatistiği uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; üst sosyo ekonomik düzeydeki anne ve babalar (%69,8- %70,6), alt sosyo ekonomik düzeydeki anne ve babalara (%47,6- %49,4) oranla daha fazla çocuklarıyla oyun oynamaktadırlar. Çocukları oyun oynarken alt sosyo ekonomik düzeydeki babaların çocuklarının oyunlarına müdahale ettikleri (%42,2), üst sosyo ekonomik düzeydeki babaların ise çocuklarının oyunlarına müdahale etmedikleri (% 69.2) saptanmıştır. Anahtar Sözcükler : Okul öncesi dönem, anne- baba, oyun Okul Öncesi Dönemde Müzik Eğitimi Evin Erden, Dr. S. Serkan Şeker ve Dr. Onur Topoğlu Adnan Menderes Üniversitesi Aydın, Türkiye En ilkel toplumlardan en gelişmiş medeniyetlere kadar her toplumda müzik insan yaşamının vazgeçilmez parçasıdır. Müziğin insan yaşamında yadsınamaz bir yeri vardır. Müzik pek çok amaç doğrultusunda kullanılmakla birlikte, bir eğitim aracı olarak da kullanılmaktadır. Müzik eğitimi okul öncesi dönemde de oldukça önemlidir. Doğumdan ilkokula kadar olan dönemi kapsayan okul öncesi dönemi çocuğun gelişimi ve sonraki yaşamını şekillendirecek olan eğitim düzeyinin altyapısını oluşturması bakımından oldukça önem taşımaktadır. Müzik eğitiminin bireyin duyuşsal ve devinişsel davranışlarındaki olumlu etkilerinin yanı sıra, bireyin bilişsel öğrenmelerinde de önemli ölçüde etkili rol oynadığı birçok araştırmayla kanıtlanmıştır. Müzik sevgisini kazanan 17

18 çocuğun sorumluluk bilincinin geliştiği, disiplinli bir yaşam tarzını benimsediği ve müzik eğitiminin çocuk gelişimi üzerindeki olumlu etkileri olduğu araştırmalarca desteklenmektedir. Bu noktadan hareketle müzik eğitimi okul öncesi eğitiminin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, okul öncesi dönemde müzik eğitiminin çocuk gelişimi üzerindeki etkisini vurgulamaktır. Anahtar kelimeler: okul öncesi, müzik eğitimi. Çocukların Eğtiminde Kullanılan Müzik Öğretim Yöntemleri Dr. Onur Topoğlu Adnan Menderes Üniversitesi Aydın, Türkiye Hızla değişen dünyaya ayak uydurabilmek için eğitimin öneminin giderek artmaktadır. Günümüzde eğitim sisteminin amacı tek yönlü bireyler yetiştirmekten çok, yaratıcı düşünceye sahip kendine güvenen, neden sonuç ilişkisi kurabilen sosyal olarak toplumda yer edinebilen bireyler yetiştirmektir. Bu amaçlar doğrultusunda erken yaşlarda başlayan eğitiminin önemi büyüktür çünkü çocukluk döneminde kazanılan alışkanlıklar ve öğrenilen temel kavramlar insanların hayatları boyunca kullanılmaktadır. Bu bakımdan çocukluk döneminde başlayacak müzik eğitimi, çocuğun ileriki yaşantısında durumlara ve olaylara farklı açılardan bakmasını sağlayacaktır. Müzik eğitiminde, erken yaştaki çocukların müzik yapabilmeleri, kendi yeteneklerini, yapabilirliklerini fark edip bu özelliklerini geliştirebilmelerine olanak sağlayan müzik öğretim yöntem ve teknikleri yer almaktadır. Bu yöntemler den en yaygın olarak kullanılanlar arasında Orff Yöntemi, Kodaly Yöntemi, Dalcroze Yöntemi ve Suzuki Yöntemi yer almaktadır. Bu çalışmada ilgili literatür doğrultusunda yukarıdaki yöntemler açıklanacak ve bunların uygulamaları hakkında genel bilgiler verilecektir. Anahtar Sözcükler: Çocuk Eğitimi, Müzik Öğretim Yöntemleri 18

19 Anaokullarında Görev Yapan Yönetici Ve Öğretmenlerin Oyuncak Seçiminde Dikkat Ettikleri Noktaların İncelenmesi Pınar Gönül ve Pınar Bağçeli Kahraman Uludağ Üniversitesi Bursa, Türkiye Oyun ve oyuncak çocuğun gelişiminin en önemli araçları olduğu gibi onun en doğal öğrenme ortamıdır. Oyuncaklar duyuların uyarılması yoluyla çocukların değişik deneyimler kazanarak gelişmelerini sağlamaktadırlar. Türkiye de eski yıllarda çocuklar daha grupça oynanan oyunları ve kendi yaptıkları veya geliştirmeye çalıştıkları oyuncakları tercih ederken; günümüzde daha bireysel ve hazır elde edilen ya da bilgisayar aracılığıyla oynanan oyun ve oyuncakları tercih etmektedir. Oyuncakların fabrikasyona döndüğü, çok çeşitli oyuncakların artarak üretildiği ve teknolojinin her geçen gün hayatımıza daha fazla yön verdiği düşünüldüğünde; çocuğun hayatında bu derece önemli olan oyuncağın nitelikli ve doğru seçimi de önem kazanmaktadır yılında Sağlık Bakanlığı Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik i hazırlayarak oyuncakların sağlık ve çevre açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarına yönelik ilkeleri belirlemiştir. Ancak yapılan araştırmalar incelendiğinde; oyuncak güvenliğine ve oyuncak seçimine ilişkin herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. Anaokullarında oyuncakların seçimine ilişkin bir araştırmanın yapılması ve yönetmelik göz önüne alınarak seçimlerin incelenmesi çocukların gelişimi açısından önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapmakta olan yönetici ve öğretmenlerin oyuncak seçimine ilişkin bilgi düzeylerini saptamak ve oyuncak seçiminde dikkat ettikleri noktaları belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda; öğretmen ve yöneticilerin göz önünde bulundurdukları noktalar, oyuncak seçiminde dikkat edilmesi gereken kriterlere uygunluğu açısından incelenecektir. Anketin örneklemini Bursa ili merkez ilçelerine bağlı dokuz bağımsız anaokulunda görev yapmakta olan toplam 100 yönetici ve öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada yönetici ve öğretmenlerin bilgilerini içeren bir kişisel bilgi formu ve oyuncak seçimine ilişkin 19

20 görüşlerini belirlemeyi amaçlayan araştırmacılar tarafından düzenlenmiş olan bir anket formu kullanılmıştır. Araştırmanın amaçları doğrultusunda elde edilen veriler tablolar halinde sunulacak, sonuçlar yorumlanacak ve tartışılmaya çalışılacaktır. Anahtar Sözcükler: Oyuncak, okul öncesi eğitim kurumları, yönetici, öğretmen Orff Schulwerk: Oynayarak Öğrenme Dr. Sadullah Serkan Şeker Adnan Menderes Üniversitesi Aydın, Türkiye Okulöncesi dönem, insan yaşamında en hızlı ve en duyarlı geçirilen dönem olarak ifade edilebilir, buna bağlı olarak kuşkusuz doğumdan sonra yaşamın ilk yıllarında alınan eğitimin, bireyin yaşadığı sürece başarıları üzerinde önemli etkileri vardır. Okulöncesi dönem olarak ifade edilen 0-6 yaş dönemi, bireyin öğrenmesinin en yoğun olduğu, alışkanlıklarının ve yeteneklerinin en hızlı şekilde geliştiği ve biçimlendiği dönemdir. Bireyin yaşamında bu denli önemli yere sahip olan okulöncesi dönemin bireyin çok yönlü gelişimi açısından en iyi biçimde değerlendirilmesi ancak nitelikli bir okulöncesi eğitimle mümkün olabilir. Oyun okul öncesi dönemde çocukların eğlenmesinde ve eğitiminde olduğu kadar onun gelişmesinde de önemli rol oynar. Çocuğun tüm gelişim alanlarına etkisi olan oyun, çocuğun bedenini tanımasını da sağlar. Oyun oynayan çocuklar, oynamayan çocuklardan daha sağlıklıdır ve daha çabuk gelişir. Oyun; bebeklerde ve küçük çocuklarda hayal gücü, akıl, dil, sosyal yetenekler ve motor yeteneklerin gelişmesinde ana etmendir. Müzik eğitiminde çocuklarla iç içe olan ve onların diliyle müziği öğretmeyi amaç edinen yöntemlerden biri de Orff Schulwerk tir. Orff Schulwerk çocukla anlayabileceği bir dil içinde konuşur ve içgüdüsel olarak yanıt verebilir. Elementer müzik öğretim için ideal bir araç, öğrenim için ideal bir dildir. Şiirler, kafiyeler, danslar, oyunlar gibi basit materyaller bu yöntemin araçlarıdır. Bu materyaller orijinal ya da geleneksel örnekler olabilir. 20

21 Çocuklar bu örneklere şarkı söyleyerek, konuşarak, ayağını yere vurarak, alkışlayarak veya davul sopa veya ziller gibi basit çalgılarla eşlik edebilirler. Orff Schulwerk çocuğun birebir aktif olarak müziği öğrendiği bir yöntemdir. Orff Schulwerk uygulamada fiziki ve mali olarak büyük yatırımlar gerektirmediği için oldukça pratik bir yöntemdir. Bu nedenle Orff Schulwerk Okul öncesi eğitiminin vazgeçilmez bir parçası olmalı ve uygulama alanları yaygınlaştırılmalıdır. Anahtar kelimeler: Oyun, Okul Öncsi, Müzik Eğitimi, Orff Schulwerk Köyde Ve Kentte Yaşayan 7 8 Yaş Arası Çocukların Oyun Ve Oyuncak Tercihleri Prof. Dr. Handan Asude Başal and Pınar Bağçeli Kahraman Uludağ Üniversitesi Bursa, Türkiye Çocukların yaşamları süresince elde edecekleri deneyimleri kazanmalarını sağlayan en önemli etkenlerden olan oyun ve oyuncak, çocuğun becerilerinin gelişiminde de etkili olmaktadır. Bununla birlikte içinde yaşanılan çevre ve çocuğun cinsiyeti oynadığı oyun ve oyuncakları etkileyebilmektedir. Bu araştırmanın amacı; köyde ve kentte yaşayan yedi-sekiz yaş kız ve erkek çocukların oyun ve oyuncak tercihlerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda; çevreye ve cinsiyete göre çocuğun oyun ve oyuncak tercihleri, oyun oynama şekli, oynamayı tercih ettiği kişiler, oynadıkları kişilerin yaşları, oynadıkları kişilerin cinsiyetleri belirlenmiştir. Ayrıca, çevreye ve cinsiyete göre; evde oyuncak bulunma durumu, oyuncakların kimin isteği ile alındığı, çocuğun oyuncakları istediğinde alıp oynama durumu, kendi yaptığı oyuncak olup olmama durumu, anne-babanın oyuncak yapıp yapmama durumu, anne-babaların çocuklarına oyuncak alma sıklığı ve anne-babanın çocuğuna oyuncak alma nedenleri saptanmıştır. Araştırmanın örneklemini Bursa ili köy ve kent ilköğretim okullarının birinci ve ikinci sınıflarına devam eden 100 kız, 100 erkek olmak üzere yedi-sekiz yaş çocuklarından toplam 200 çocuk oluşturmuştur. 21

22 Köyde ve kentte yaşayan çocukların oyun ve oyuncak tercihlerinin ne olduğu belirlemek için frekans ve yüzdeler tablolar halinde gösterilmiş, köy-kent ile kız ve erkek çocuklar arasındaki ilişki Kay-Kare testiyle test edilmiş ve elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. Araştırma sonucuna göre; köyde yaşayan çocukların genellikle dışarıda oynan oyunları tercih ettiği, kentte yaşayan çocukların ise evde rahatlıkla oynanabilen oyunları tercih etmekte olduğu belirlenmiştir. Çocukların cinsiyetlerinin ve içinde yaşadıkları çevrenin, tercih ettikleri oyun ve oyuncakları etkilediği görülmüştür. Anahtar Sözcükler: İçinde yaşanılan çevre, köy, kent, oyun, oyuncak. Akran Mağduriyeti ile İlgili Temel Kavram Ve Konuların Kavramsal Ve Metodolojik Düzlemdeki Görünümleri Dr. Ayça Demir Gürdal Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Zonguldak, Türkiye 'Akran mağduriyeti' (peer victimization) kavramı; çocukların birbirlerine uyguladıkları şiddet eylemlerinin hem öznesi hem de nesnesi oldukları bir sosyal gerçekliğe işaret etmektedir. Genel olarak şiddet olgusunu tanımlama ve açıklama pratiklerinin ilgili literatürde hala tartışılıyor oluşu, çocukların birbirlerine uyguladıkları şiddet eylemlerinin nasıl anlamlandırılması ve nasıl açıklanması gerektiğinin de altını önemle çizmekte ve konu ile ilgili alışılmış tarzda yapılan tanımlama ve açıklama biçimlerinin geçerliliğinin sorgulanmasını gündeme getirmektedir. Bu açıdan bu bildiride genel olarak şiddet kavramının ve özel olarak akran mağduriyeti ile ilgili saldırganlık, zorbalık, istismar, ihmal gibi ilişkili temel kavramların analizinin yapılması hedeflenmektedir. Çocuklar arasında şiddetin etkileşimsel bir biçimde üretilmesi, şiddet ile ilgili kavramların basitleştirici, alışıldık, bilindik, genellemeci ve indirgemeci tarzda kavramsallaştırılmayacak derecede karmaşık bir sosyal olgular bütünü olduğunu göstermektedir. Akran mağduriyeti ile ilgili kavramların tanımlanma biçimleri aynı zamanda çocukları şiddetten koruma, akranlar arası mağduriyeti önleme ve müdahale girişimlerinin de etkili biçimde yapılmasında oldukça önemlidir. Bu sebeple bildiride 22

23 çocuk ve şiddet genel başlığı altında ele alınan temel kavramların yanısıra, çocukların birbirlerini mağdur etme biçimleri (sözel, fiziksel, cinsel, ilişkisel eylemler), çocukların şiddet ile ilgili eylemlere katılım biçimlerine göre nasıl kategorize edildikleri (kurban, fail, fail-kurban, seyirci), akran mağduriyetinin nedenleri, akran mağduriyetinin toplumsal cinsiyet ile ilişkisi gibi temel konuların; hem kavramsal hem de metodolojik düzlemde ortaya konulması hedeflenmiştir. Okul Öncesi Öğretmen Adarlarında Denetim Odağı, Epistemolojik İnançlar ve Bilişüstü Farkındalıkların İncelenmesi Dr. Emine Ferda Bedel Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale, Türkiye GİRİŞ: Bu araştırmanın amacı okul öncesi öğretmen adaylarında denetim odağı, epistemolojik inançlar ve bilişüstü farkındalık düzeylerini incelemek ve bu değişkenler arası ilişkileri saptamaktır. Denetim odağı kavramı Sosyal Öğrenme Kuramı çerçevesinde Rotter (1966) tarafından ortaya atılmış ve kişinin olayların sonucunun ne derece kendi denetimi altında olduğuna dair genel bir inanış olarak açıklanmıştır. Buna göre, olayların kontrolünün kendi davranış ve özelliklerine bağlı olduğuna inanan bireyler içsel denetim odağına, olayların bireysel denetiminin dışında ve şans, diğer insanlar gibi faktörlere bağlı olduğuna inan bireyler de dışsal kontrol odağına sahip olarak kabul edilmektedirler (Rotter, 1966). Epistemolojik inançlar ise, kişinin bilginin doğasına ve nasıl elde edildiğine dair inançları olarak kavramsallaştırılmıştır (Schommer, 1994). Çalışmada yer verilen bir diğer değişken olan üst-biliş (metacognition) kavramı ilk kez Flavell (1976) tarafından ortaya atılmış ve kısaca kişinin kendi zihinsel süreçleri hakkındaki bilgisi olarak tanımlanmıştır. YÖNTEM: 162 okul öncesi eğitimi öğretmen adayından Rotter ın İçsel-Dışsal Kontrol Odağı Ölçeği, Epistemolojik İnanç Ölçeği ve Üst-bilişsel Farkındalık Ölçeği ni doldurmaları istenmiştir. Rotter ın (1966) Geliştirdiği İç-Dış Kontrol Odağı nın Türkçeye uyarlanması Dağ (1991) tarafından yapılmıştır ve 29 maddeden oluşmaktadır. Epistemolojik İnançlar Ölçeği, Oksal, Şenşekerci ve Bilgin (2006) tarafından 23

24 geliştirilmiştir ve 4 alt faktörden oluşmaktadır: Bilgi kaynağı olarak bilime inanç, Rasyonel topluma inanç, Batıl ritüellere inanç ve Doğaüstü güçlere İnanç. Son olarak, öğrencilerin bilişüstü farkındalık düzeylerini saptamak amacıyla Schraw ve Dennison (1994) tarafından geliştirilen Metacognitive Awernes Inventory nin Türkçeye uyarlanmış versiyonu kullanılmıştır. Ölçeğin uyarlanması Akın, Abacı ve Çetin (2007) tarafından gerçekleştirilmiştir. SONUÇ: Yapılan istatiksel analizler sonucunda, (a)dışsal kontrol odağı ile epistemolojik inanç ölçeğinin 2 alt faktörü ve (b) bilişüstü farkındalık ve diğer 2 alt faktör arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Buna göre, Dışsal kontrol yönelimleri arttıkça, batıl inanç ve doğa üstü güçlere inanç artmakta ve bilişüstü farkındalık düzeyi arttıkca da bilgi kaynağı olarak bilime inanç ve rasyonel topluma inanç artmaktadır. Bilişüstü farkındalık ve kontrol odağı değişkenleri arasında ise herhangi bir anlamlı ilişkiye rastlanılmamıştır. Erken Çocukluk Eğitiminde Okul-Aile İşbirliğinin Etkili Sınıf Yönetimine Katkısı Prof. Dr. Fatih Töremen, Dr. Mehmet Karakuş ve Ahmet Cezmi Savaş Zirve Üniversitesi Gaziantep, Türkiye Bu çalışmada, öğretmenlere ve öğrenci velilerine yönelik olarak araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan okul-aile işbirliğinin etkili sınıf yönetimine katkısı adlı yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanacaktır. Nitel olarak toplanacak olan verilerin içerik analizi yoluyla çözümlenmesi sonucunda, erken çocukluk dönemi eğitiminde, etkili sınıf yönetimine okul-aile işbirliğinin katkısının mevcut durumda ne düzeyde olduğunun ve ideal anlamda nasıl olması gerektiğinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. 24

25 Okul Öncesi ve İlköğretim Müfredatında Bulunan Kişisel Güvenlik ve Toplumsal Tehlikelerden Korunmayla İlgili Konuların Öğrencilerin Güvenlik ve Toplumsal Tehlikelerden Korunma Konusunda Bilgi Düzeylerine Etkisi Yağmur Bozdaş, Doç. Dr. Sunay Yıldırım Doğru ve Zeynep Çetintaş Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir, Türkiye Çocuklar, sürekli olarak, bulundukları ortamlarda çeşitli potansiyel tehlikelerle karşı karşıyadır ve maalesef bu tehlikelerin pek çoğununda farkında değildirler. Çocuğun güvenliği, ona zarar verebilecek, önlenebilir her türlü riske karşı korumakla mümkündür. Çocukların her türlü istismardan korunması ve ihmalinin önlenmesi, bu anlamda çocuğun güvenliğini sağlamak adına en önemli girişimdir. Bu çalışmanın amacı; ilköğretim müfredatında bulunan kişisel güvenlik ve tehlikelerden korunmayla ilgili konuların öğrencilerin güvenlik ve toplumsal tehlikelerden korunma konusunda bilgi düzeylerine etkisini değerlendirilmektir. Araştırmanın Çalışma Gurubunu 5-11 yaş arası 188 i okulöncesi eğitim, 213 ü ilköğretim olmak üzere toplam 445 çocuk oluşturmaktadır. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından öğrenciler için hazırlanmış kişisel güvenlik görüşme formu kullanılmıştır. Formlar öğrenciler için kişisel güvenlik konusunda 15 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Araştırmacılar verileri çocuklarla ve onların aileleriyle birebir görüşme tekniği ile toplamışlardır. Araştırma sonucunda okulöncesi ve İlköğretim sınıflarında bulunan çocukların genel olarak, ev telefonları ve ev adreslerini bilmedikleri ve ailelerinde bu durumun farkında olmadıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu bilgileri bilenlerin ise bilgileri kimlere verip kimlere vermemeleri konusunda da kararsız oldukları bulunmuştur. Anahtar kelimeler: güvenlik, toplumsal tehlike, ilköğretim, okul öncesi. Erken Çocukluk Eğitiminde Öğretmenlerin Kullandıkları Çatışma Yönetimi Stratejilerinin Öncülleri Cezmi Savaş ve Dr. Mehmet Karakuş 25

26 Zirve Üniversitesi Gaziantep, Türkiye Bu çalışmada, erken çocukluk döneminde bulunan öğrencilerin öğretmenlerine; çatışma yönetimi stratejileri ölçeği, öğretmenlerin öğrencileri kontrol ideolojileri ölçeği, öğrencilere ve öğrenci velilerine duyulan güveni ölçen birer ölçek ve öğrenci velilerinin eğitime katılımını ölçen bir ölçek uygulanacaktır. Yapılacak olan analizler sonucunda, öğretmenlerin; kontrol ideolojileri, öğrencilere ve öğrenci velilerine duydukları güven ile öğrenci velilerinin eğitime katılım düzeylerinin, öğretmenlerin kullandıkları çatışma yönetimi stratejilerini ne düzeyde etkilediğinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Verilerin analizinde yapısal eşitlik modellemesi yapılacaktır. Erken Çocukluk Dönemde Empatinin Gelişimi ve Ailenin Rolü Dr. Güneş Salı Bozok Üniversitesi Yozgat, Türkiye Sosyal bir varlık olan insan, diğer insanlarla sürekli iletişim halindedir. İnsanın başkalarıyla iletişim kurması aynı zamanda temel gereksinimlerden birisidir ve bu ilişkilerinde başarılı olabilmesi kendisini ve başkalarını anlayabilmesine ve kabul etmesine bağlıdır. Empati kişilerarası iletişimin sağlıklı olmasında önemli olan kavramlardan biridir. İnsan ilişkilerinde çok önemli bir yere sahip olduğu bilinen empatik becerinin, çocuklarda çok küçük yaşlardan itibaren gözlenebildiği ifade edilmekte, empatinin geliştirilebileceğine ve bunun için hangi koşulların, hangi tutumların daha uygun olduğuna, aile içi etkileşimin rolüne ilişkin çeşitli görüşler ortaya atılmıştır. Bu çalışmada empati kavramı, erken çocukluk dönemde empatinin gelişimi ve empatinin gelişiminde aile olgusunun rolü üzerinde durulmuştur. Erken çocukluk döneminde olan çocukların empatik becerilerinin geliştirilmesine yönelik anne babalara ve öğretmenlere çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Anahtar kelimeler: Empati, erken çocukluk dönemi, empatinin gelişimi, ailenin rolü. 26

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Çocuğun kas gelişimini sağlayan, enerjisinin boşalmasına yol açan oyun, arkadaşları ile iletişimi ve işbirliğini de sağlayarak onun dünyasını biçimlendirir. Piaget e göre oyun, çocuğun

Detaylı

4/16/2010 İÇERİK. Kişisel Rehberlik? Geleneksel vs Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik? KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME

4/16/2010 İÇERİK. Kişisel Rehberlik? Geleneksel vs Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik? KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME İÇERİK KİŞİSEL REHBERLİK Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik Kişisel Rehberlik Açısından Etkili Öğretmenlik Farklı Eğitim Dönemlerinde Kişisel Rehberlik Kişisel Rehberlik? GELİŞİMSEL YAKLAŞIMA

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN

Detaylı

YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ

YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ Öğrenci profilini belirlemek amacıyla 1.sınıfa başlayacak öğrencilerimize metropolitan (okul olgunluğu) testleri uygulandı. 1. Sınıf velilerine hoş geldiniz söyleşisi yapıldı.

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

ÖĞRENCİLERİMİZLE NELER YAPTIK?

ÖĞRENCİLERİMİZLE NELER YAPTIK? ÖĞRENCİLERİMİZLE NELER YAPTIK? ANASINIFI Bu ay işlediğimiz konular, öğrencilerin olumlu özelliklerin farkındalığı ve duygularımızdan korkunun hayatımızdaki yeri. Yapılan sınıf içi çalışmalarda, olumlu

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

ANAOKULU 4 YAŞ GRUBU 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

ANAOKULU 4 YAŞ GRUBU 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ ANAOKULU 4 YAŞ GRUBU 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ 2017-2018 Eğitim - Öğretim Yılı DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA Kendimizi İfade Etme Yollarımız Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul Haritası Toroslar Anaokulu Toroslar Anaokulu Müdürlüğü Brifing 2014-2015 - 2 - KURUM BİLGİSİ KURUMUN

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik BAHÇELİİEVLER İİLKOKULU PDR HİİZMETLERİİNİİN TANIITIIMII 1. REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik servisi; bireysel veya grupla psikolojik danışma, veli görüşmesi, rehberlik çalışmalarının dokümanlarının oluşturulması,

Detaylı

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir.

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir. Rehberlik Servisinin Ve Rehberliğin Tanıtılması Rehberlik Nedir? Rehberlik; eğitimde bir hizmet alanı olarak demokratik ortam içinde öğrencinin bedensel, zihinsel ve sosyal bütün kapasitelerini en ileri

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 6 PYP disiplinler üstü teması ile ilgili

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI NASRETTİN HOCA ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI NASRETTİN HOCA ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI NASRETTİN HOCA ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 Okul Haritası Nasrettin Hoca Anaokulu Müdürlüğü Brifing 2015-2016 - 2 - Yüreğir İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü

Detaylı

ÖZEL BEYKENT ANAOKULU

ÖZEL BEYKENT ANAOKULU 2016-2017 ÖZEL BEYKENT ANAOKULU KULÜP TANITIM KİTAPÇIĞI Değerli Velimiz, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında sizlerden gelen talepler doğrultusunda kulüplerimizi oluşturduk. Öğrencilerimiz için belirlemiş

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Onur ÖZKOPARAN MEB Gümüşhacıköy Anadolu Lisesi, Amasya ozkoparanonur@hotmail.com

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar Çıkmış soru (ÖABT-LS) Uygulanmakta olan Ortaöğretim Matematik

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI OKUL DÖNEMİNDE ARKADAŞLIK VE AKRAN İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI OKUL DÖNEMİNDE ARKADAŞLIK VE AKRAN İLİŞKİLERİ k İl u ok l ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI OKUL DÖNEMİNDE ARKADAŞLIK VE AKRAN İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 OKUL DÖNEMİNDE ARKADAŞLIK VE AKRAN İLİŞKİLERİ Her insan, yaşamını

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ Değerli anne babalar; Her insan, yaşamını sürdürmek ve gelişmek için başka insanlara ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaçları karşılamak için arkadaşlık ilişkileri, sosyal alandaki en önemli

Detaylı

Bir okuldan fazlası. Bir okuldan fazlası HER ALANDA KALİTELİ VE GÜVENLİ EĞİTİMİN MERKEZİ. www.toros.k12.tr ANAOKULU VE KREŞLER İLKOKULLAR ORTAOKULLAR

Bir okuldan fazlası. Bir okuldan fazlası HER ALANDA KALİTELİ VE GÜVENLİ EĞİTİMİN MERKEZİ. www.toros.k12.tr ANAOKULU VE KREŞLER İLKOKULLAR ORTAOKULLAR Bir okuldan fazlası HER ALANDA KALİTELİ VE GÜVENLİ EĞİTİMİN MERKEZİ ANAOKULU VE KREŞLER HER YERE YAKINIZ Toros Kaş Toros Finike Toros Kumluca Toros Güven Toros Akdeniz Toros İdeal Çocuk Akademisi Toros

Detaylı

OYUN VE ÇOCUK. Oyunun Aşamaları:

OYUN VE ÇOCUK. Oyunun Aşamaları: OYUN VE ÇOCUK Çocuklar oyunla dünyayı keşfederler, diğer kişilerle kuracakları ilişkileri öğrenirler, kendi yeteneklerini ve güçlerini test ederler, yeni fikirleri denerler ve farklı aktiviteleri deneyecek

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu

Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu Başarının Önsöz ü 1 2 Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu 1200 m² kullanım alanı, oyun salonları, çalışma sınıfları, sınıfların dışında açık ve kapalı oyun bahçesi, kum havuzu, bilim atölyesi, spor salonu,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

BÖLÜM 1 GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, kısaltmalar ve tanımlardan bahsedilmektedir.

BÖLÜM 1 GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, kısaltmalar ve tanımlardan bahsedilmektedir. BÖLÜM 1 GİRİŞ Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, kısaltmalar ve tanımlardan bahsedilmektedir. 1.1.Problem Durumu İlkokul eğitim-öğretim faaliyetlerinin temelini oluşturmakta ve kişinin geleceğinin

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 25-26 www.company.com Okul Haritası Toroslar Anaokulu Toroslar Anaokulu Müdürlüğü Brifing 24-25 - 2 - KURUM BİLGİSİ KURUMUN ADI İLİ İLÇESİ

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

Tematik Yaklaşımla Çocuklarda Sosyal Becerilerin Kazandırılması

Tematik Yaklaşımla Çocuklarda Sosyal Becerilerin Kazandırılması Tematik Yaklaşımla Çocuklarda Sosyal Becerilerin Kazandırılması Prof. Dr. Esra ÖMEROĞLU Arş. Gör. Osman BASĠT Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi A.B.D Tematik Yaklaşım Tematik

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

26 OCAK-2 ŞUBAT İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ FLORYA YERLEŞKESİ YARIYIL PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

26 OCAK-2 ŞUBAT İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ FLORYA YERLEŞKESİ YARIYIL PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 26 OCAK-2 ŞUBAT İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ FLORYA YERLEŞKESİ YARIYIL PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ PROGRAMIN AMACI: Öğrencilerin yeni çalışma alanlarını ve güncel bilgileri keşfederek, düşünme

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

Bilgi ve iletişim için: cocukuniversitesi.aydin.edu.tr adresinden Üstün Zekalılar kayıt formunu doldurabilirsiniz.

Bilgi ve iletişim için: cocukuniversitesi.aydin.edu.tr adresinden Üstün Zekalılar kayıt formunu doldurabilirsiniz. Bilgi ve iletişim için: cocukuniversitesi.aydin.edu.tr adresinden Üstün Zekalılar kayıt formunu doldurabilirsiniz. İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesinin amacı Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin

Detaylı

Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü. Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan*

Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü. Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan* Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan* Projenin Ortakları: Kültür ve Turizm Bakanlığı,Ankara Üniversitesi, Etnoğrafya Müzesi, TURKKAD,Euro Innovanet-İtalya, Ironbridge George

Detaylı

Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları

Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yapay Zeka MECE 441 Bahar 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Çocuğunuz ne kadar zeki?

Çocuğunuz ne kadar zeki? On5yirmi5.com Çocuğunuz ne kadar zeki? Psikolojik Danışman Yusuf Menki ile zeka testi konusunu konuştuk. Yayın Tarihi : 20 Aralık 2012 Perşembe (oluşturma : 1/4/2016) Gizem Gül'ün röportajı Hepimiz zeki

Detaylı

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi**

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Düşünme; duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine

Detaylı

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi Öğrenci Portfolyoları Doç.Dr. İsmail KARAKAYA Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD. 1

Detaylı

ÇOCUK YETİŞTİRME VE ANNE BABA TUTUMLARI EĞİTİMİ

ÇOCUK YETİŞTİRME VE ANNE BABA TUTUMLARI EĞİTİMİ ÇOCUK YETİŞTİRME VE ANNE BABA TUTUMLARI EĞİTİMİ Eğitmen Kadrosu: Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu Doç. Dr. Neylan Ziyalar Doç. Dr. Erdinç Öztürk Yrd. Doç. Dr. Zeynep Belma Gölge Eğitim tarihi 23 Ekim 2016 (8

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: 2015-2016 Güz Dönemi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar 0% 0% 0% 20% 80% arasındaki ilişkileri anladım Kuramsal ve

Detaylı

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını EĞİTİCİ OYUNCAKLAR O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştiren en değerli araçlardır.

Detaylı

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 2015-2016 Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 1 2 Orta 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

Detaylı

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ Oyun bir çocuğun en önemli işidir. Çocuklar oyun ortamında kendilerini serbestçe ifade edip, yaşantılarını yansıtırlar ve dış dünyaya farketmeden hazırlık yaparlar.

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 1886 ÖZEL GETRONAGAN ERMENİ LİSESİ R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 2010 2011 Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz. Sokrates 9. S ı n ı f l a r LĠSELĠ OLMAK ve REHBERLĠK SERVĠSĠNĠN TANITIMI Sevgili

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

OKAN EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ

OKAN EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ OKAN EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ AKRAN İLİŞKİLERİ VE AKRAN ZORBALIĞI AKRAN İLİŞKİLERİ Akran etkileşimi doğum itibariyle başlamaktadır. Ancak yaş ilerledikçe akranlarla geçirilen

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

PDR ÇALIŞMALARIMIZ. 3. Sayı / Şubat - Mart 2016 ŞUBAT AYI ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ ŞUBAT AYI. sayfa 2. SINIF ETKİNLİKLERİMİZ. 2 de. sayfa.

PDR ÇALIŞMALARIMIZ. 3. Sayı / Şubat - Mart 2016 ŞUBAT AYI ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ ŞUBAT AYI. sayfa 2. SINIF ETKİNLİKLERİMİZ. 2 de. sayfa. ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ sayfa 2 de PDR ÇALIŞMALARIMIZ 2. SINIF ETKİNLİKLERİMİZ sayfa 4 te ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ Sınıflarımızda Ben Yapabilirim etkinliğini uyguladık. Etkinlikte; öğrencilerimizin

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR 1)ÖZELLİKLERİ 2)KARŞILAŞMA SIKLIĞI 3)TÜRKİYE VE DÜNYADA YAPILAN FAALİYETLER 4)EĞİTİMLERİ 5)AİLEYE VE ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER ÖZELLİKLERİ MOTOR GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ZİHİNSEL GELİŞİM

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ve İLKOKUL ÖĞRENCİ ADAYLARI TANIMA, DEĞERLENDİRME ve SEÇME ÇALIŞMASI HİZMET TEKLİFİ

OKUL ÖNCESİ ve İLKOKUL ÖĞRENCİ ADAYLARI TANIMA, DEĞERLENDİRME ve SEÇME ÇALIŞMASI HİZMET TEKLİFİ OKUL ÖNCESİ ve İLKOKUL ÖĞRENCİ ADAYLARI TANIMA, DEĞERLENDİRME ve SEÇME ÇALIŞMASI HİZMET TEKLİFİ ŞUBAT 2015 Bu teklif Özel Nun İlkokulu için 2015-2106 Eğitim- Öğretim Yılı nda okula başvuran okul öncesi

Detaylı

İçindekiler. ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1. Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3. Üstün Zekânın Gelişimi 35. Ön Söz xvii. 2.

İçindekiler. ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1. Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3. Üstün Zekânın Gelişimi 35. Ön Söz xvii. 2. İçindekiler Ön Söz xvii ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1 1. Bölüm Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3 Sahip Olduğumuz Düşünceler/Araştırmaların Desteklediği Düşünceler 3 Zekâ Hakkındaki Görüşler

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl BES505 Spor Bilimlerinde Araştırma Teknikleri K:(3,0)3 ECTS:8 Bilimsel araştırma niteliği ve tanımı özellikleri,

Detaylı

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ 2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik 1. Hizmet alanlarına göre 2. Temel işlevlerine göre 3. Birey Sayısına göre 4. Öğretim basamaklarına göre 5. Problem alanlarına

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

ALKEV Ozel. Ilkokulu

ALKEV Ozel. Ilkokulu ALKEV Ozel Ilkokulu 2014-2015 AG-Broschure 1 ve 2. SINIF KULÜPLERİ ÇİZGİLERDEN RESİMLERE YOLCULUK Kulübümüzde aşamalı çizgileri kullanarak çocuklarımıza resim yapmayi öğretmek hem kolay hem de eğlenceli

Detaylı

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ Değerli Velimiz; Meslek seçiminin öneminin anlatıldığı ve siz değerli velilerimize yönelik önerileri

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MB-Özel Eğitim Ön Koşul

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MB-Özel Eğitim Ön Koşul DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MB-Özel Eğitim 364 6 2 2 3 Ön Koşul Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları Dersin Amacı

Detaylı

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

NEDEN ÇiZGi OKULLARI. Yılların Tecrübesi Çizgi ye Dönüştü. Çünkü Çizgi Okulları;

NEDEN ÇiZGi OKULLARI. Yılların Tecrübesi Çizgi ye Dönüştü. Çünkü Çizgi Okulları; NEDEN ÇiZGi OKULLARI Yılların Tecrübesi Çizgi ye Dönüştü Çünkü Çizgi Okulları; Özgün çizgisiyle bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulayan bir okuldur. Öğrenci kalabalıkta kaybolmaz. Başarı için bütün

Detaylı

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ Çağdaş eğitimin en önemli amaçlarından biri her öğrenciye kendi bireysel özelliklerine göre öğrenme fırsatı sağlamaktır. Bu yolla bireysel farklılıkları olan çocuklar

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları

Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları Ders Adı Tez Konularında Özel Çalışmalar Ders Kodu MECE 598 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 0 0 0 0 10 Ön Koşul

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012)

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) 3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 6 PYP disiplinler üstü teması ile ilgili

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ EĞİTSEL SÜRECİ EĞİTSEL NEDİR? Özel Eğitimde Değerlendirme, genel olarak çocukla ilgili sorunların (Akademik, davranışsal ya da fiziksel) belirlenip incelenmesi ve bireyle ilgili eğitimsel kararlar alınması

Detaylı

Ders Ayrıntıları Yarıyıl Kodu Adı T+U Kredi AKTS Çocuk Hukuku

Ders Ayrıntıları Yarıyıl Kodu Adı T+U Kredi AKTS Çocuk Hukuku 1 --- Çocuk Hukuku 2+0 2 2 Seçmeli okul öncesi öğretmenliği lisans öğrencilerinin Türkiye ve Dünya hukukunda çocuğun ve çocuk haklarının yeri konusunda bilgi sahibi olmaları Çocukluk kavramı ve tarihsel

Detaylı

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM EĞİTİM REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK NİN YERİ ve ÖNEMİ Eğitim? İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). İnsana tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir (Kant). Bireyin

Detaylı

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri Ders Kodu: FIZ 438 Ders Adı: Yarıiletken Fiziği Dersin Dönemi: 2014-2015 Bahar Dersi Veren Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Sadık Bağcı Ders Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Anketi Sonuçları 1 (%) 2 (%) 3 (%)

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

Olcay KİREMİTCİ*, LaleYILDIZ*, A.Meliha CANPOLAT* *Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Olcay KİREMİTCİ*, LaleYILDIZ*, A.Meliha CANPOLAT* *Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNE MOTIVASYONEL YÖNELİMİN FİZİKSEL AKTİVİTEYE YÖNELİK ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ: Okul Türü ve Cinsiyet Değişkeninin Yarattığı Farklılıklar Olcay KİREMİTCİ*, LaleYILDIZ*,

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU BRANŞ DERSLERİMİZ ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU eğitiminde uygulanan programda Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve öğretim müfredatında yer alan çalışmalar ve bu çalışmalara ek olarak çağın gerekleri

Detaylı