STANDART SÜRÜCÜLER ĐÇĐN TEMEL TANIMLAR & UYGULAMA ÖRNEKLERĐ. Micromaster 420/430/440 Sinamics G110/G120

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STANDART SÜRÜCÜLER ĐÇĐN TEMEL TANIMLAR & UYGULAMA ÖRNEKLERĐ. Micromaster 420/430/440 Sinamics G110/G120"

Transkript

1 STANDART SÜRÜCÜLER ĐÇĐN TEMEL TANIMLAR & UYGULAMA ÖRNEKLERĐ Micromaster 420/430/440 Sinamics G110/G120

2 Ba lıklar Temel Tanımlar Sistem Parametrelerine Giri Genel Đ letme Hususları Parametre Index Yapısı Motor Termal Koruması ve A ırı Yüklenme Seçilebilir Motor Soğutma Sistemi Fonksiyon Blokları Serbest Bağlantılı Parametre Yapısı-BICO Uygulama Örnekleri Fabrika Ayarlarına Dönü Hızlı Devreye Alma - Motor Tanıtımı Analog & Dijital Giri lerin Kullanımı Sabit Frekans Kontrolü Uygulaması Motorize Potansiyometre Uygulaması Ana ve Đlave Hız Referansları ile Kontrol Güçlendirme Parametreleri Pompa & Fan Uygulamaları PID Kontrol - Temel Kavramlar Vektör Kontrol Hız / Moment Kontrol Vinç Uygulaması Endüstri Sektörü / Hareket Kontrol Sistemleri

3 Sistem Parametrelerine Giri Parametreler, yalnızca Temel Operatör Paneli (BOP), Geli tirilmi Operatör Paneli (AOP) ya da Seri Arabirim vasıtasıyla deği tirilebilirler. Parametreler, sürücünün kalkı -duru rampa süreleri, minimum ve maksimum frekansları vb. gibi arzu edilen özelliklerini ayarlamak üzere BOP vasıtasıyla deği tirilip ayarlanabilirler Seçilen parametre numaraları ve bu parametrelerin değerleri seçilen operatör panelinin ekranında gösterilir. Notlar ve düğmelerine anlık olarak basarsanız, değerler kademeli olarak deği ir. Düğmeleri basılı konumda daha uzun bir süre tutarsanız, değerler hızlı bir ekilde dü ey formattta kayarlar. Parametre tablolarında: C Parametreler, sadece hızlı devreye alma i lemi esnasında (örneğin, P0010 = 0 ise) deği tirilebilirler.. U Parametrelerin, çalı ma esnasında deği tirilebileceğini gösterir. Kalan diğer parametrelerin tamamı yalnızca inverter durdurulduğunda deği tirilebilir. Sadece okunabilen özellikte olan parametreler, P yerine r ile gösterilirler. P0010 parametresi, hızlı devreye alma i lemini ba latır. P0010 parametresine eri ildikten sonra P0010=0 ayarı yapılmadığı takdirde, inverter çalı mayacaktır. P3900 > 0 ise, bu fonksiyon otomatik olarak uygulanır. P0004, fonksiyonlarına göre parametrelere eri imi sağlayan bir filtre görevi yapmaktadır. Page 3

4 Sistem Parametrelerine Giri Eri im Seviyeleri P0003 parametresi vasıtasıyla seçilebilen Standart, Geni letilmi, Uzman ve Bakım olmak üzere kullanıcı tarafından eri ilmesi mümkün olan dört seviye bulunmaktadır. Bir çok uygulama alanı için Standart ve Geni letilmi parametreler yeterlidir. Her fonksiyonel grup içerisinde bulunan parametrelerin numarası, P0003 parametresinde ayarlanmı olan eri im seviyesine bağlıdır. Temel Operatör Paneli (BOP) ile devreye alma Đsteğe bağlı olarak temin edilebilen Temel Operatör Paneli (BOP), inverter parametrelerine eri ilmesini sağlar. BOP ile birkaç tane cihaz sırası ile devreye alınıp parametre ayarları yapılabilir. Her inverter için ayrı bir BOP alınmasına gerek yoktur. Fabrika ayarlarında kumandanın BOP da olmadığı unutulmamalıdır. Page 4

5 Sistem Parametrelerine Giri Eri im Seviyeleri Parametre P Temel Mod: Sadece 18 parametre 2. Geli mi mod +120 ilave parametre 3. Uzman Mod +187 ilave parametre 4. Servis Mod (Servis amaçlı) 0. Kullanıcı modu Görüntülenecek parametreler seçilebilir Basit uygulamaları çözmek için sadece seviye 1 yeterli olabilir Uygulamaların büyük çoğunluğunun seviye 1 & 2 ile çözülebileceği ön görülmü tür. Page 5

6 Sistem Parametrelerine Giri Geli tirilmi Operatör Paneli (AOP) ile Kontrol Geli tirilmi Operatör Paneli (AOP), isteğe bağlı olarak temin edilebilmektedir. Bu panelin özellikleri a ağıdaki özetlenmi tir. Çok lisanlı metin ekranı ( parametreler ve mesajlar ayrıca metin olarak da gözükür) Parametre kopyalama (upload / download) 4 satırlı LCD ekranı vasıtasıyla bir çok değeri aynı anda görebilme Maksimum 30 adet hız kontrol cihazını i letmek üzere çoklu bağlantı yapma kabiliyeti Page 6

7 Genel Đ letme Hususları 1. Đnverter üzerinde bir ana açma/kapama anahtarı bulunmamaktadır ve ana ebeke beslemesi bağlı durumdayken cihaz da enerjili durumdadır. Đnverter, çıkı ı pasif halde, ÇALI TIRMA düğmesine basılıncaya veya 5 nolu terminale sayısal bir ÇALI TIRMA sinyali (24V) gönderilinceye kadar beklemede kalır (sağa dönü ). 2. Cihaza, bir BOP veya AOP takılmı ise inverter durmu haldeyken uygun hız referansı yakla ık her 1.0 saniyede bir ekrana getirilir. 3. Đnverter, fabrika ayarı olarak aynı güç değerine sahip dört kutuplu Siemens standart motorları üzerinde standart uygulamalar için programlanmı tır. Diğer motorlar kullanılırken, motorun plakasındaki teknik özelliklerin girilmesi gerekir. Page 7

8 Genel Đ letme Hususları Terminal kontrol ile temel i letim Fabrika ayarları 5 ve 8/9 nolu terminaller arasında bulunan anahtar vasıtasıyla motor çalı tırılır. 6 ve 8/9 nolu terminaller arasında bulunan anahtar vasıtasıyla motorun dönü yönü deği tirilir. 1 ila 4 nolu terminallere bağlanmı olan potansiyometre vasıtasıyla motorun devri ayarlanır. BOP ile Temel Đ letim Ön Ko ullar P0700 = 1 (BOP üzerinde bulunan çalı tırma/durdurma düğmesini etkinle tirir) P1000 = 1 (yukarı/a ağı ok tu ları ile hız arttırmı/azaltımını etkinle tirir) Page 8 1. Motoru çalı tırmak için ye il RUN (ÇALI TIRMA) düğmesine basınız. 2. Motor çalı ır durumdayken UP (YUKARI) düğmesine basınız. Motor devri 50 Hz e yükselir. 3. Đnverter, 50 Hz e ula tığında, DOWN (A AĞI) düğmesine basınız. Motor devri ve ekranda okunan değer azalacaktır. 4. FORWARD (ĐLERĐ) / REVERSE (GERĐ) düğmesiyle dönü yönünün deği tiriniz. 5. Kırmızı düğme motoru DURDURMAKTADIR.

9 Parametre Index Yapısı Siemens Micromaster 430/440/Sinamics G120 Serisi sürücülerin asenkron AC motor kontrol ve kumandasında sunduğu önemli özelliklerden biriside parametre yapısının dizinli özelliğidir.bunun anlamı bir parametreye birden fazla değer atanabilir ve uygulamanın özelliğine göre istenen parametre seti aktif edilerek tek bir sürücü ile birden fazla uygulama senaryosu gerçekle tirilebilmektedir. Örnek Uygulama 1: Sürücünün bağlı olduğu motoru 3 adet sabit frekans ve 3 adet farklı rampa süreleri ile kontrol edebiliriz. DIN1 dijital giri 1= 20 Hz, 10s rampa süresi DIN2 dijital giri 2= 30 Hz, 5s rampa süresi DIN3 dijital giri 3= 40 Hz, 1s rampa süresi Bu sayede bir üretim hattında çe itli noktalardan alınan geribeslemeler ile motorun hızlanma&yava lama süreleri birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilir Konveyör Hattı Sensorler MM4 G120 Page 9

10 Parametre Index Yapısı Örnek Uygulama 2 Bir çok uygulamada artık kullanıcılar asenkron motor sürücüsünü durumu göre kendisinin seçebileceği birden fazla kontrol metodu ile kumanda etmek istemektedir.örneğin kullanıcı;cihazın yanında iken cihazın kendi panelinden, sahada makina yanında sürücünün kontrol klemenslerine bağlı kumanda butonlarından veya sürekli halde profibus gibi özel i letim protokolünden kumanda etmek isteyebilir. Bu durumda Micromaster 430/440/Sinamics G120 serisi sürücülerin çoklu parametre seti yapısı böyle bir uygulamayı ba arı ile yerine getirir. Dizin 1 devrede iken cihaz panelinden lokal kontrol Dizin 2 devrede iken klemensden sahadan kontrol Dizin 3 devrede iken profibus i letim sisteminden kontrol olacak ekilde parametreler ayarlanabilir. Page 10

11 Parametre Index Yapısı Örnek Uygulama Uygulamada sistem otomasyonda olup profibus üzerinden çalı ıyor.0-1 anahtarı vasıtasıyla sistem manuele alındığında pano kapağında bulunan yukarı a ağı butonları ile hız ayarı yapılmaktadır. Index 0 da motorize potansiyometre kontrol, Index 1 de profibus üzerinden kontrol yapılmaktadır. Page 11

12 Motor Termal Koruması ve A ırı Yüklenme Cevabı Motor Termal Koruması ve A ırı Yüklenme Cevabı Siemens standart sürücü serisi hız kontrol cihazları çok çe itli koruma seçenekleri sunarken aynı zamanda gereksiz açmaları engelleyerek motorun sürekli halde devrede kalmasını sağlamaktadır.bu koruma fonksiyonu; motorun yapı büyüklüğü, çevre sıcaklığı,motorun geçmi e dönük yüklenme oranları ve yük akımı gibi bir çok faktörü hesaba katarak çalı maktadır. Koruma, sıcaklık sensörü olmaksızın geli mi termal modelleme üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca PTC veya KTY84 sıcaklık sensörleri de cihaza bağlanabilmektedir.bu sensörlerin termal modele göre katkısı enerji gidip-gelmesinde motor ba langıç sıcaklığını tam olarak belirleyebilmektir. Page 12

13 Motor Termal Koruması ve A ırı Yüklenme Cevabı Seçilebilir Motor Termal Koruma Cevabı: Set edilen alarm seviyesine ula ıldığında çe itli cevap ekilleri almak mümkündür: -Motor devrede olup sadece alarm üretilir -Motor akım sınırlaması ve çıkı frekansı azaltılması ile devrede olup alarm üretilir. -Son seçenek olarak sıcaklık alarm seviyesine ula tıktan belli bir süre sonra durum devam ederse sürücü çıkı ını kesip motoru durdurur. Fabrika çıkı ı olarak standart sürücüler son seçenekte belirtilen ekilde programlanmı tır.eğer istenirse diğer seçenekler bir kaç parametre yardımı ile ayarlanabilir Page 13

14 Seçilebilir Motor Soğutma Sistemi Seçilebilir Motor Soğutma Sistemi - Kendi kendine soğutma: Motora bağlı aft üzerine monte edilmi fanı kullanarak - Harici soğutma: Ayrıca beslenen bir soğutma fanı kullanarak - Harici soğutma ve dahili fan Örneğin hız kontrol cihazı uygulamasında proses gereği motorun dü ük devirlerde uzun süre çalı ma rejimleri varsa motora cebri fan opsiyonu ilave edilip sürücüde motor soğutması olarak harici soğutma seçildiğinde artık sürücü sadece motor akımını izlemekte, termal koruma için motorun devir sayısını dikkate almamaktadır. Fabrika çıkı ı olarak tüm standart sürücüler motor güvenliği gereği birinci seçenekte belirtilen motor miline bağlı fan üzerinden soğutma seçeneği ile programlanmı olup hem motor akımını hem de motor devir sayısını aynı anda kontrol etmektedir. Page 14

15 Fonksiyon Blokları Fonksiyon Blokları Micromaster 430/440/Sinamics G120 serisi hız kontrol cihazları a ağıda belirtilen fonksiyon bloklarına sahiptir.bu fonksiyon bloklarının giri ve çıkı deği kenleri serbest bağlantılı parametrelere atanarak istenen fonksiyon bloğu aktif hale getirilebilir. 3 adet AND kapısı 3 adet OR kapısı 3 adet XOR kapısı 3 adet NOT kapısı 2 adet D tip FlipFlop 3 adet RS tip FlipFlop 4 adet zaman sayacı 2 Toplama, 2 Çıkarma, 2 Çarpma, 2 Bölme, 2 Kar ıla tırıcı Bütün fonksiyon blokları her 132ms de güncellenerek tekrar hesaplanır. Page 15

16 Fonksiyon Blokları Fonksiyon Blokları Uygulama Örneği : Sürücünün proses gereği, maximum frekans a ıldığında belli bir zaman gecikmesi ile hata verip stop konumuna geçmesi isteniyor. NOT kapısı giri i:p2828:56. b NOT1 çıkı ı: P2829 r56.b max.frekans a ıldı NOT 1 P2800=1 (fonksiyon blokları aktif) P = 1 ( NOT1 aktif) P =1 (TIMER 1 aktif) Timer1 giri i P2849 = 2829 TIMER 1 Timer1 Modu P2851 = 0 (delay on) P2850 = 1 (gecikme zamanı,sn) P2106: Hata kaynağına bağlantı Page 16

17 Serbest Bağlantılı Parametre Yapısı-BICO BiCo kelimesi BINARY BAĞLANTILAR anlamına gelmektedir. BiCo, giri /çıkı lar yada cihaz içindeki bilgilerin serbestçe istenen yerlere bağlanabilmesini sağlar. Bazı bağlantılar fabrika çıkı ı itibariyle hazırdır: P0771 = 21 Analog çıkı, çıkı frekansını gösterir. Bazıları ise parametreleme yoluyla bizlerce yapılabilir: P0731 = Röle 1, maksimum frekansa ula ıldığında enerjilenir. BiCo yu bir priz-fi bloğu olarak dü ünebiliriz. DIN 1 DIN 2... Kontrol word Durum word Analog giri... Röle Hız ayarı Analog çıkı Dahili kontroller PID kaynağı on/off komutları... Page 17

18 Fabrika Ayarlarına Dönü Özellikle hız kontrol cihazının önceki ayarları konusunda bilgimiz yok ise yeni uygulama parametrelerini cihaza girmeden önce fabrika ayarlarına dönü faydalı olacaktır. Cihazın fabrika ayarları; -Terminal Kontrol -Hızlanma / Yava lama rampa süresi = 10 s -Cihaz gücünde 4 kutuplu Siemens motor bilgileri motor parametrelerine girilmi -V/F eğrisi = Lineer / Parabolik -Motor A ırı Yüklenme Faktörü = %110 / %150 / %200-1.dijital giri =Đleri yön start -2.dijital giri =Ters yön -3.dijital giri =Hata reset -1.Analog giri = 0-10 V Fabrika Ayarlarına Dönü Parametreleri P10 = P970 = 30 1 Page 18

19 Hızlı Devreye Alma - Motor Etiket Tanıtımı Hızlı devreye alma çalı ması sürücüleri devreye alırken yapılması gereken ilk i lerden biridir. Bu i lemde sürücünün bağlı olduğu motorun etiket değerleri ile temel bazı parametreler girilir. Bu ayarlar ile bir çok uygulamada ekstra bir ayar yapmadan sürücüyü kontrol etmek mümkündür. Hızlı devreye almayı aktif etmeden motor parametrelerini deği tirmek mümkün değildir.(p0010=1) Örnek hızlı devreye alma parametre seti ; P3 = P10 = P100 = P304 = P305 = P307 = P308 = P310 = P311 = P700 = P1000 = V 15 A 7,5 kw 0,82 50 Hz 1450 RPM seviye_temel parametreler gösterilir Hızlı devreye alma i lemine ba la 0: Avrupa ayarları, kw/50hz. Motor gerilimi Motor akımı Motor gücü Motor cos Φ Motor frekansı Motor hızı Terminal Kontrol Hız referansı_analog kontrol P1080 = P1082 = P1120 = P1121 = P3900 = 0 Hz 50 Hz 10 s 10 s 1 Minimum frekans Maximum frekans Kalkı rampası Duru rampası Hızlı devreye almayı bitir Page 19

20 Hızlı Devreye Alma Motor Etiketi ve Klemens Bağlantıları Motor değerleri plaka görünümü Klemens bağlantıları Doğru bağlantı ve çalı ma için sürücünün nominal çıkı geriliminin motor nominal gerilimine uygun olduğundan emin olunmalıdır. Bunun için gerekirse motor klemens bağlantıları deği tirilmelidir. Sürücü çalı ma gerilimi Motor geriimi ph 400V 230VD/400VY 3ph 400V 400VD/690VY 1/3ph 230V 230VD/400VY 1/3ph 230V 400VD/690VY Motor için doğru bağlantı Y - Yıldız D - Üçgen D - Üçgen Yanlı motor seçimi!!! Page 20

21 Hızlı Devreye Alma Makro Parametreler Makro Parametreler Sürücüdeki bazı parametreler Makro Parametre ler diye adlandırılır. Bu makro parametrelerin değerini deği tirdiğimiz zaman bu makro parametreye bağlı bir çok parametrenin değeri fabrika ayarlarına döner. Bu bilgiler ı ığında makro parametrelerden biri olan P0700 için örnek bir durumu inceleyebiliriz. Page 21

22 Hızlı Devreye Alma Makro Parametreler P0700 ün ( kumandanın nasıl olduğunu belirleyen paramatre) değerinin deği mesi durumunda olu an durum a ağıda özetlenmi tir. P700=2 olması durumunda kumanda kaynağı terminaldedir.(fabrika ayarı) Ayrıca P731=52.2 olsun.1.röle cihaz run iken çekecek.(fabrika değeri P0731=52.3, hata ) Bir sebepten dolayı kumandayı panele almak isteyelim.bu durumda P0700= 1 olacak. Artık cihaza start-stop vermek için temel operatör panelini kullanabilir. Yeni durumda kumanda panele geçtiğinde yani P0700 parametresi deği tiğinde P0731 nolu röle parametresi fabrika değerine geri döner.yani =P0731=52.3 olur.röle run durumuna göre değil hata durumuna göre hareket eder. Bu durumda röleden yanlı bilgi alınır. Röle parametresi tekrar P0731=52.2 yapılmalı. Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi P0700 gibi makro parametrelerin değerini deği tirirken çok dikkatli olunmalı.eğer değeri deği tirmek gerekiyorsa bu parametreye bağlı diğer parametrelerin değeri kontrol edilmeli. Page 22

23 Analog ve Dijital Giri & Çıkı ların Kullanımı Standart sürücüler a ağıda belirtilen giri &çıkı kontrol terminallerine sahiptir. Analog giri ler Analog çıkı lar Digital giri ler Digital çıkı lar PTC/KTY sensörleri için giri ler RS232/RS485 haberle me portları Fieldbus portları (Profibus, profinet vs) Enkoder arayüzü Harici güç kaynağından beslemek için +24V giri i (G120 serisi için) Bu giri çıkı ların tipleri,sayıları, ve özellikleri seçilen seriye göre deği iklik göstermektedir. Page 23

24 Analog ve Dijital Giri &Çıkı ların Kullanımı Tanımlar Dijital giri ler; kontaklar vasıtasıyla sürücüleri kontrol etmemize yarar.örneğin; start-stop, ileri/geri çalı ma, sabit hız seçimi, farklı duru ekli seçimi vs.. Dijital çıkı lar; ayarladığımız parametre değerine göre hata,çalı ma,alarm vs gibi değerleri 1/0 eklinde almamızı sağlar.. Analog giri ler; cihaza analog referans vermek için kullanılır.örneğin hız referansı.. Analog çıkı lar; cihazdan aktuel değerleri almamızı sağlar.örneğin çekilen motor akımı,motor hızı vb.. PTC/KTY giri leri; motor sargı sıcaklığı sensörleri için kullanılır. MICROMASTER 440 Bağlantıları MICROMASTER 420 Bağlantıları Page 24

25 Analog ve Dijital Giri &Çıkı ların Kullanımı Serilere göre kontrol giri & çıkı ların dağılımı Page 25

26 Analog ve Dijital Giri &Çıkı ların Kullanımı Serilere göre kontrol giri & çıkı ların dağılımı Sinamics G120 Page 26

27 Analog ve Dijital Giri &Çıkı ların Kullanımı Analog Giri ler Analog giri ler çalı ma ko ullarına göre esnek bir ekilde skale edilebilir. Analog giri ler genellikle hız referansı olarak kullanılsada; tork referansı, PID geribeslemesi gibi ba ka bir çok amaçla da kullanılabilir. Analog giri olarak tanımlanan değerler % olarak ifade edilir. (Hz veya rpm olarak değil.) Analog giri i gerilimden akıma çevirmek için sadece P0756 parametresini deği tirmek yeterli değildir. Bunun dı ında terminallerin olduğu bölümdeki DIP switchlerin de doğru konuma getirilmesi gereklidir. DIP switch ayarları a ağıdaki gibidir: - OFF = gerilim giri i (10 V) - ON = akım giri i (20 ma) DIP switch - analog giri kar ılıkları a ağıda verilmi tir: - DIP soldaki (DIP 1) = Analog giri 1 - DIP sağdaki (DIP 2) = Analog giri 2 Muhtemel Ayarlar ( P0756 için ) : 0 Tek kutuplu (unipolar) gerilim giri i (0 / +10 V) 1 Đzlemeli tek kutuplu gerilim giri i (0 / 10 V) 2 Tek kutuplu akım giri i (0 / 20 ma) 3 Đzlemeli tek kutuplu akım giri i (0 / 20 ma) 4 Đki kutuplu (bipolar) gerilim giri i (-10 V / +10 V) Page 27

28 Analog ve Dijital Giri &Çıkı ların Kullanımı Analog Giri lerin Skale Edilmesi Analog giri leri skale eden parametreler : P757: X1 (V or ma) P758: Y1 (%) P759: X2 (V or ma) P760: Y2 (%) P761: ölü band (V or ma) Fabrika çıkı ayarları : P757 = 0 V P758 = %0 P759 =10 V P760 = %100 %100 (X1;Y1) 10 V (X2;Y2) 4-20mA ayarı için Analog giri 1 kullanılıyorsa ( 3-4 nolu uçlar) P P P Analog Giri 0-20mA seçimi_ayrıca dip switch ayarı gerekiyor. 4mA skalası Ölübant_4mA Analog giri 2 kullanılıyorsa ( nolu uçlar) P P P Analog Giri 0-20mA seçimi_ayrıca dip switch ayarı gerekiyor. 4mA skalası Ölübant_4mA Page 28

29 Sabit Frekans Uygulaması Micromaster 420/440 Serileri Đçin Micromaster Serisi Sabit frekans uygulamasına en güzel örnek endüstriyel çama ır yıkama makinalarıdır. 1.Hız : Yıkama, 8Hz 2.Hız : Durulama, 12Hz 3.Hız : Kurutma, 100Hz Bu 3 hız için 3 adet dijital giri i programlamak yeterli olacaktır. MM420 DIN2 6 FF P700 = P701 = P702 = P703 = P1000 = P1001 = P1002 = P1003 = P1082 = Hz 12 Hz 100 Hz 100 Hz Start-stop kumandası klemensden DIN 1 : Start + Sabit frekans 1 DIN 2 : Start + Sabit frekans 2 DIN 3 : Start + Sabit frekans 3 Sabit frekans çalı ma FF1 = 8 Hz, 1.sabit frekans değeri FF2 = 12 Hz, 2.sabit frekans değeri FF3 = 100 Hz, 3.sabit frekans değeri Max. frekansı ayrıca 100Hz e ayarlamamız lazım. DIN3 7 24V 8 DIN1 5 FF FF Page 29

30 Sabit Frekans Uygulaması Sinamics G120 Serisi Đçin Sinamics G120 Serisi Sabit frekans uygulamasına en güzel örnek endüstriyel çama ır yıkama makinalarıdır. 1.Hız : Yıkama, 8Hz 2.Hız : Durulama, 12Hz 3.Hız : Kurutma, 100Hz Bu 3 hız için 3 adet dijital giri i programlamak yeterli olacaktır. P700 = P701 = P702 = P703 = P1000 = P1001 = P1002 = P1003 = P1082 = P0840 = Hz 12 Hz 100 Hz 100 Hz 1025 Start-stop kumandası klemensden DIN 1 : Sabit frekans 1 çağırma DIN 2 : Sabit frekans 2 çağırma DIN 3 : Sabit frekans 3 çağırma Sabit frekans çalı ma FF1 = 8 Hz, 1.sabit frekans değeri FF2 = 12 Hz, 2.sabit frekans değeri FF3 = 100 Hz, 3.sabit frekans değeri Max. frekansı ayrıca 100Hz e ayarlamamız lazım. Sabit frekanslar ile birlikte cihazın start alması için start kaynağına bağlantı Sinamics G120 DIN1 6 DIN2 7 24V 9 DIN0 5 FF FF FF Page 30

31 Motorize Potansiyometre Uygulaması Analog giri lere bağladığımız potansiyometre ile hız kontrol çalı masının dijital giri ler ile yapılma eklidir. Bu amaçla hızlanma / yava lama için 2 adet push buton kullanılır. Ba langıç frekans değerini önceden seçmek mümkün (P1040) olduğu gibi en son set değerini bir sonraki start için hafızaya almak da mümkündür.(p1031) Uygulama için gerekli parametreler ; P1000 = P700 = P701 = P702 = P703 = P1031 = P1040 = Hz Referans değeri panel yada motorize potansiyometreden Start-stop kaynağı klemensden DIN 1: Start/Stop DIN 2: Frekans arttırımı DIN 3: Frekans azaltımı En son referans değeri hafızada değil.(hafızaya almak için P1031=1 yapılmalı) Ba langıç frekansı Page 31

32 Ana ve Đlave Hız Referansı ile Kontrol Parametre P1000 yardımı ile ana ve ilave set değeri ile çalı ma ayarlarını yapmak mümkündür. Örneğin P1000=23 seçilirse; Analog set değeri + Sabit frekans ile çalı ma anlamına gelir. Burada ana set değeri sabit frekans, ilave set değeri analog giri tir. Bu rakamların sırası ilave set değerinin iptalinde önem ta ır. Örnek Uygulama : Sistem 2 adet sabit frekans ile çalı maktadır. Bu sabit frekanslar devrede iken bir potansiyometre ile +2/-2 Hz ilave hız değerleri ile hassas bir ayar yapılacaktır. Uygulama için gerekli parametreler ; P700 = P701 = P702 = Start-stop kumandası klemensden DIN 1 : Start + Sabit frekans 1 DIN 2 : Start + Sabit frekans 2 P1000 = P1001 = P1002 = P0757 = P0758 = P0759 = P0760 = Hz 20 Hz Sabit frekans + Analog giri çalı ma FF1 = 15 Hz, 1.sabit frekans değeri FF2 = 20 Hz, 2.sabit frekans değeri 0 volt skalası 0 volt a kar ılık gelen referans yüzdesi, % 10 volt skalası 10 volt a kar ılık gelen referans yüzdesi, % Page 32

33 Güçlendirme Parametreleri V/F Kontrol & Alan Zayıflama AC Motorları ağırlıklı olarak endüktif bir yük olarak dü ünebiliriz. Kayıpları bir an için ihmal edersek; Endüktif bir yükün direnci besleme geriliminin frekansı ile doğru orantılıdır. ( X L = 2π.f.L ) Bu durumda akımı, i, sabit tutmak için V/f oranı sabit tutulmalıdır. V i = π.f.L Bu yüzden temel kontrol modunu V/f olarak adlandırıyoruz.. P1300 = 0 V~ f V i V R = i.r X L = 2π.f.L Alan Zayıflama Bölgesi Çalı ma frekansı nominal frekansın üzerine çıktığında, X L nin değeri artar, besleme gerilimi sabit kalır. Sabit moment bölgesi Sabit güç bölgesi (Alan zayıflama) Bu durumda motorda endüklenen faydalı akı azalır. O yüzden 50Hz üzerinde bir çalı ma olacaksa motordaki moment kaybı hesaplamalarda dikkate alınmalıdır. Nominal frekans Freq. Page 33

34 Güçlendirme Parametreleri IR Kompanzasyonu IR (gerilim dü ümü) kompanzasyonu iyi bir optimizasyon için kullanılan bir özelliktir. IR Kompazasyonunu güçlendirme olarak da adlandırabiliriz. V R = i.r Sürekli güçlendirme % olarak verilir ve fabrika değeri %50 dir.(p1310) Hızlanma güçlendirmesi, P1311 parametresidir ve fabrika değeri %0 dır. Buraya girilen değer rampalanma esnasında sürekli güçlendirmenin üzerine eklenir. V V~ f i X L = 2π.f.L Kalkı güçlendirmesi, P1312, sadece dü ük frekanslarda devrede olup fabrika değeri %0 dır. P1312 etkili P1310/P1311 etkili Nominal frekans Freq. Page 34

35 Pompa ve Fan Uygulamaları Temel Karakteristikler & Enerji Tasarrufu Pompa ve fan uygulamaları deği ken momentli yükler olarak tarif edilir ve yükün ihtiyacı olan moment hızın karesi ile deği ir. Yükün moment ihtiyacı hızın karesi oranında dü er. T ~ n 2 Bu durumda çekilen güç hızın kübü oranında azalır. P ~ n 3 P = T x n x (2π/60) P : Güç (Watt) T : Moment (Nm) n : Hız (RPM) Örneğin hızı yarı devrine dü ürdüğümüzde n = n nom / 2 Moment dörtde birine T = T nom / 4 Güç sekizde birine P = P nom / 8 dü er. Bunun anlamı100kw lık bir pompa&fan yükü yarı devrinde 12,5kW tüketir. Page 35

36 Pompa ve Fan Uygulamaları Temel Karakteristikler & Enerji Tasarrufu Fan&pompa uygulamaları için standart sürücülerimizde bir çok parametre bulunmaktadır. Örneğin:P1300=V/f eğrisi seçimi, P0640=Motor a ırı yüklenme faktörü, P1200=Dönerken kalkı,p2200=pid parametreleri,p0701 =Serbest duru vb.. Fan&pompa yükleri benzer karakteristikte olsalarda atalet momenti açısından farklılıklar gösterirler. Fanların atalet momenti pompalara göre oldukça yüksektir. O yüzden fan uygulamalarında kalkı /duru rampa süreleri uzun tutulmalıdır. Eğer fan uygulamasında kalkı rampa süresi kısa olursa sürücü a ırı akım alarmı/hatası verebilir. Eğer fan uygulamasında duru rampa süresi kısa olursa sürücü a ırı gerilim alarmı/hatası verebilir. Duru larda serbest duru u seçmek de sıkça tercih edilen bir kontrol yöntemidir. Page 36

37 Pompa ve Fan Uygulamaları Uygulama Örneği-1 Motor hızı analog giri ten (0..10V) gelen bilgiye göre ayar edilecektir. Frekans aralığı Hz olarak dü ünülmü tür. START/STOP dijital giri ten gelecek (terminal'den, kuru kontak üzerinden), Röle çıkı ı 1 ile arıza ihbarı verilecek, Not: Bu uygulamada bahsi geçen parametreler dı ında kalanların fabrika ayarlarında tutulduğu ve doğru bir ekilde uygulamaya girmeden önce motor tanıtımının yapıldığı kabul edilmi tir. Page 37

38 Pompa ve Fan Uygulamaları Uygulama Örneği-1 Motor hızı analog giri ten (0..10V) gelen bilgiye göre ayar edilecektir. Frekans aralığı Hz olarak dü ünülmü tür. START/STOP dijital giri ten gelecek (terminal'den, kuru kontak üzerinden), Röle çıkı ı 1 ile arıza ihbarı verilecek, Not: Bu uygulamada bahsi geçen parametreler dı ında kalanların fabrika ayarlarında tutulduğu ve doğru bir ekilde uygulamaya girmeden önce motor tanıtımının yapıldığı kabul edilmi tir. Page 38

39 Pompa ve Fan Uygulamaları Uygulama Örneği-2 Motor önceden programlanmı 4 sabit frekans seçimleri ile çalı tırılacaktır. P1000=3, sabit frekans kontrol Kontrol dijital giri lerden yapılacaktır. Röle 1'den arıza ihbarı alınacaktır. Not: eğer sabit frekans çağıran giri lerden birden fazlası aynı anda gelirse, istenen sabit frekans değerleri cebirsel olarak toplanarak nihai frekans ayar değerini (setpoint) olu turur. Page 39

40 Pompa ve Fan Uygulamaları Uygulama Örneği-2 Motor önceden programlanmı 4 sabit frekans seçimleri ile çalı tırılacaktır. P1000=3, sabit frekans kontrol Kontrol dijital giri lerden yapılacaktır. Röle 1'den arıza ihbarı alınacaktır. Not: eğer sabit frekans çağıran giri lerden birden fazlası aynı anda gelirse, istenen sabit frekans değerleri cebirsel olarak toplanarak nihai frekans ayar değerini (setpoint) olu turur Page 40

41 PID Kontrol Temel Kavramlar Bazı uygulamalarda motorun hızının kontrol edilmesi yerine bazı proses değerleri kontrol edilmek istenir. Örneğin; sıcaklık, basınç, debi ve nem gibi.. PID Kontrol için temel parametreler P2200 : PID aktif P2274 : D Katsayısı r2262 : PID aktüel referansı izleme P2253 : PID setpoint kaynağı P2280 : P Katsayısı r2272 : PID aktüel geribesleme izleme P2264 : PID geribesleme P2285 : I Katsayısı r2273 : PID hatası izleme r2294 : PID aktüel çıkı ı izleme Soğutma suyu sıcaklığı Page 41

42 PID Kontrol Uygulama Örneği Uygulama Detayı 0-10bar Basınç transmitteri / 4..20mA çıkı lı Sistem 6bar da sabit tutularak çalı tırılmak isteniyor 1.Analog giri PID geri beslemesinin giri i için seçilmi tir.fabrika ayarı 0-10 V olduğundan 4-20mA için hem parametre hem de dip switch ayarı yapılması gerekir. P700 = P701 = P756 = P757 = P758 = P759 = P760 = P761 = ma 0 % 20mA 100 % 4 ma Start-stop klemensden DIN 1 : Start / stop 1.dijital giri ten 1.Analog giri için ma ayarı 1.Analog giri i %0 değerini 4mA e skale etme %0 1.Analog giri i %100 değerini 20mA e skale etme %100 Ölüband geni liği (bu değerin altında gelen sinyaller %0 referans olarak değerlendirilecek) P2200 = P2253 = P2889 = P2264 = P2280 = P2285 = P2274 = % PID aktif PID referansı, sabit değer %60, 6bar için sabit referans değeri (%60 x 10 bar = 6 bar) PID geribeslemesi, analog giri 1. den P Katsayısı I Katsayısı D Katsayısı P,I,D katsayıları her uygulamada deği iklik gösterir.. Page 42

43 Vektör Kontrol AC Motorların Hız Moment Grafiği Sincap kafesli AC motorlarda hız ayarı en basit anlamda besleme frekansının deği tirilmesi ile yapılır.bu durumda motorun hızı yüke bağlı olarak deği ir. Motorun senkron elektriksel hızı : n s = 60 x f / pp n s : senkron hız f: besleme frekansı pp: kutup sayısı Moment Örneğin 50Hz lik frekansında motor kutup sayısına göre motorun senkron hızı: Yük akımın artması kutup n s (rpm) (Senkron hız Aktüel hız ) Kayma = Senkron hız Hızın azalması/ kaymanın artması kayma Hız Page 43

44 Vektör Kontrol VC / SLVC Hızlı cevap süresi gereken, yükten bağımsız hız sabitesi ihtiyacı olan uygulamalarda vektör kontrol modu tercih edilir. Vektör kontrolü iki yol ile elde edebiliriz: Enkoder geri beslemesi ile kapalı çevrim vektör kontrol Açık çevrim vektör kontrol Besleme AC Sürücü Enkoder AC Motor yük VC Vektör kontrol Fx Açık çevrim vektor kontrol Page 44

45 Vektör Kontrol Açık Çevrim Vektör Kontrol ( SLVC ) SLVC nin performansı seçilen motor modeline ve ölçülen değerlere oldukça bağlıdır.bu yüzden a ağıda özetlenen kriterlere uyulması gerekir; *SLVC motor gücü sürücü gücünün ¼ nün altında ise kullanılmamalıdır. *SLVC modunda maximum frekans 200Hz i a mamalıdır. *Çoklu motor uygulamasında (bir sürücüye birden fazla motor bağlanması) SLVC kullanılmamalıdır. *Eğer sürücü çıkı ında kontaktör kullanılacak ise sürücü çıkı ında enerji varken kontaktör açılmamalıdır. SLVC kullanımında önemli parametreler: A ağıdaki adımlara ba lamadan önce motor etiket değerleri sürücüye tanıtılmalıdır. P3 = 3 Parametre eri imini uzman moda alma P1910 = P1300 = 1 20 Bu parametre aktif edildiğinde A541 alarmı üretilir ve ilk start ile birlikte motor bilgileri okunmaya ba lar.(motor ID) Bu durumda motor dönmeyecektir. Bu test birkaç dakika sürecektir.eğer motor tarafında bir problem var ise cihaz hata verecektir. Açık çevrim vektör kontrol aktif, SLVC P1960 = Page 45 1 Bu parametre hız referansından bağımsız olarak sistem dinamiğinin bilgisini toplamak için yapılır.a542 alarmı üretilir ve test ilk start ile ba lar.bu durumda motor ileri/geri yönde dü ük hızlarda dönecektir.test bittiğinde cihaz normal çalı ma moduna döner.

46 Vektör Kontrol Kapalı Çevrim Vektör Kontrol ( VC ) VC kullanımında enkoder bağlantısı-micromaster 440 serisi için Micromaster MM440 Enkoder modülünün üzerindeki dip switch ler doğru besleme gerilimi ve enkoder tipi için doğru ayarlanmalıdır. MM440 için enkoder modülü A, AN, B, BN, Z, ZN differansiyel kanallar Topraklama konnektörü Gerilim seviyesi ve enkoder tipi için DIP switch ler A AN (A ) B BN (B ) Z ZN (Z ) Page 46

STANDART SÜRÜCÜLER ĐÇĐN TEMEL TANIMLAR & UYGULAMA ÖRNEKLERĐ. Micromaster 420/430/440 Sinamics G110/G120

STANDART SÜRÜCÜLER ĐÇĐN TEMEL TANIMLAR & UYGULAMA ÖRNEKLERĐ. Micromaster 420/430/440 Sinamics G110/G120 STANDART SÜRÜCÜLER ĐÇĐN TEMEL TANIMLAR & UYGULAMA ÖRNEKLERĐ Micromaster 420/430/440 Sinamics G110/G120 Siemens Endüstri Sektörü Hareket Kontrol Sistemleri I DT MC Endüstri Sektörü / Hareket Kontrol Sistemleri

Detaylı

Sinamics G120C Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları

Sinamics G120C Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları Sinamics G120C Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları Siemens Endüstri Sektörü Hareket Kontrol Sistemleri I DT MC Endüstri Sektörü / Hareket Kontrol Sistemleri Ba lıklar * G120C Güç ve Kontrol Terminal

Detaylı

Sinamics V20 Devreye Alma Dökümanı

Sinamics V20 Devreye Alma Dökümanı Sinamics V20 Devreye Alma Dökümanı Siemens Endüstri Sektörü Hareket Kontrol Sistemleri I DT MC Endüstri Sektörü / Hareket Kontrol Sistemleri Ba lıklar * Sinamics V20 Devreye Alma Dökümanı Genel Özellikler

Detaylı

SINAMICS G120 CU240B-2 ve CU240E-2 Kontrol Üniteleri Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları (V4.4)

SINAMICS G120 CU240B-2 ve CU240E-2 Kontrol Üniteleri Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları (V4.4) SINAMICS G120 CU240B-2 ve CU240E-2 Kontrol Üniteleri Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları (V4.4) Siemens Endüstri Sektörü Hareket Kontrol Sistemleri I DT MC Endüstri Sektörü / Hareket Kontrol Sistemleri

Detaylı

Sinamics V20 Genel Özellikler & Geli mi Fonksiyon Yapısı

Sinamics V20 Genel Özellikler & Geli mi Fonksiyon Yapısı Sinamics V20 Genel Özellikler & Geli mi Fonksiyon Yapısı Siemens Endüstri Sektörü Hareket Kontrol Sistemleri I DT MC Endüstri Sektörü / Hareket Kontrol Sistemleri Ba lıklar * Sinamics V20 Genel Özellikler

Detaylı

SINAMICS G120 CU240B-2 ve CU240E-2 Kontrol Üniteleri Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları (V4.4)

SINAMICS G120 CU240B-2 ve CU240E-2 Kontrol Üniteleri Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları (V4.4) SINAMICS G120 CU240B-2 ve CU240E-2 Kontrol Üniteleri Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları (V4.4) Siemens Endüstri Sektörü Hareket Kontrol Sistemleri I DT MC Endüstri Sektörü / Hareket Kontrol Sistemleri

Detaylı

FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 X5 EN DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) ENABLE GİRİŞİ SW1 Y1 Y2 DİJİTAL

Detaylı

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) SW1 X1 - X7 EN ENABLE GİRİŞİ Y1 - Y4

Detaylı

SIEMENS MICROMASTER 430 ve FAN UYGULAMA ÖRNEKLERİ

SIEMENS MICROMASTER 430 ve FAN UYGULAMA ÖRNEKLERİ SIEMENS MICROMASTER 430 ve FAN UYGULAMA ÖRNEKLERİ Fan yükleri, uygulama ihtiyaçları ve bu uygulamayı motor hız kontrol cihazları ile çözerken, uygulamanın özel ihtiyaçlarının neler olabileceğine daha yakından

Detaylı

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 - X7 EN DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) ENABLE GİRİŞİ SW1 Y1 - Y4

Detaylı

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI 1/55 TECO N3 SERİSİ HIZ 230V 1FAZ 230V 3FAZ 460V 3FAZ 0.4 2.2 KW 0.4 30 KW 0.75 55 KW 2/55 PARÇA NUMARASI TANIMLAMALARI 3/55 TEMEL ÖZELLİKLER 1 FAZ 200-240V MODEL N3-2xx-SC/SCF P5 01 03 Güç (HP) 0.5 1

Detaylı

CHF100A KOLAY DEVREYE ALMA KİTAPÇIĞI

CHF100A KOLAY DEVREYE ALMA KİTAPÇIĞI CHF100A KOLAY DEVREYE ALMA KİTAPÇIĞI LED PANEL LCD PANEL PANEL ÜZERİNDEKİ BUTONLAR VE AÇIKLAMALARI GÜÇ VE KONTROL TERMİNALLERİ BAĞLANTI ŞEMASI Hız kontrol cihazları, panel üzerinden start/stop ve panel

Detaylı

L300P GÜÇ BAĞLANTISI BAĞLANTI TERMİNALLERİ

L300P GÜÇ BAĞLANTISI BAĞLANTI TERMİNALLERİ L3P HITACHI HIZ KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU L3P GÜÇ BAĞLANTISI KONTROL DEVRESİ TERMİNAL BAĞLANTISI BAĞLANTI TERMİNALLERİ Terminal Tanımı Açıklama Sembolü L1 L2 L3 Giriş fazları Şebeke gerilimi bağlanacak

Detaylı

Sinamics G120C/G120 Safety Fonksiyonları. Bölüm 1 Safe Torque OFF (STO) Siemens Endüstri Sektörü Hareket Kontrol Sistemleri I DT MC

Sinamics G120C/G120 Safety Fonksiyonları. Bölüm 1 Safe Torque OFF (STO) Siemens Endüstri Sektörü Hareket Kontrol Sistemleri I DT MC Sinamics G120C/G120 Safety Fonksiyonları Bölüm 1 Safe Torque OFF (STO) Siemens Endüstri Sektörü Hareket Kontrol Sistemleri I DT MC Endüstri Sektörü / Hareket Kontrol Sistemleri Ba lıklar * Sinamics G120C

Detaylı

TECO N3 SERĐSĐ HIZ KONTROL CĐHAZI HIZLI BAŞLAT DÖKÜMANI. ADIM 1: Sürücü beslemesini ve motor uçlarını bağlama

TECO N3 SERĐSĐ HIZ KONTROL CĐHAZI HIZLI BAŞLAT DÖKÜMANI. ADIM 1: Sürücü beslemesini ve motor uçlarını bağlama 1/6 TECO N3 SERĐSĐ HIZLI BAŞLAT DÖKÜMANI ADIM 1 Sürücü beslemesini ve motor uçlarını bağlama Monofaze N3 serisinde 220 volt beslemesi L1 (L) ve L3 (N) girişlerine bağlanarak cihaza enerji verilir. Aşağıdaki

Detaylı

1. MV100 serisi sürücülerde hızlı devreye alma işlemi;

1. MV100 serisi sürücülerde hızlı devreye alma işlemi; 1. MV100 serisi sürücülerde hızlı devreye alma işlemi; Üç fazlı ürünler için R-S-T, Mono faz ürünler için L-N uçlarına besleme bağlantısı yapmak sürücüye enerji vermek için yeterlidir. Ancak, enerji vermeden

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

MX2 İnvertörlerde Frenleme Direnci Bağlantısı

MX2 İnvertörlerde Frenleme Direnci Bağlantısı MX2 İnvertörlerde Frenleme Direnci Bağlantısı İÇİNDEKİLER Giriş Harici Frenleme Direnci(Dinamik) Kullanımı Frenleme Direnci Boyutları ve Seçim Tablosu MX2 de Frenleme Direnci Bağlantıları MX2 de Frenleme

Detaylı

OMRON FREKANS İNVERTÖRLERİNDE AUTO-TUNING

OMRON FREKANS İNVERTÖRLERİNDE AUTO-TUNING OMRON FREKANS İNVERTÖRLERİNDE AUTO-TUNING İÇİNDEKİLER Giriş MX2 İnvertörlerde Auto-tuning RX İnvertörlerde Auto-tuning V1000 İnvertörlerde Auto-tuning A1000 İnvertörlerde Auto-tuning SX İnvertörlerde Auto-tuning

Detaylı

FRENIC ECO ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC ECO ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC ECO ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 - X5 Y1 - Y3 DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) DİJİTAL ÇIKIŞ SW1 CMY

Detaylı

FUJI MICRO HIZLI DEVREYE ALMA KILAVUZU

FUJI MICRO HIZLI DEVREYE ALMA KILAVUZU FUJI MICRO HIZLI DEVREYE ALMA KILAVUZU KONTEK OTOMASYON A.Ş. BEYİT SOK. NO:27 YUKARI DUDULLU ÜMRANİYE / İSTANBUL 0216 466 47 00 (T) 0216 466 21 20 (F) www.kontekotomasyon.com.tr Sayfa 1 / 7 TUŞ FONKSİYONLARI

Detaylı

İNVERTÖRLER HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

İNVERTÖRLER HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR İNVERTÖRLER HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR S-SERİSİ İNVERTÖR Kullanıcı invertörünü dışardan RUN/STOP ve REV/FWD yapmak istediği takdirde öncelikle eğer çok fazla parametre değişikli yapmamış ya da yapsa

Detaylı

Anma güçleri 3 kw tan büyük olan motorların üç fazlı şebekelere bağlanabilmeleri için üç fazlı olmaları gerekir.

Anma güçleri 3 kw tan büyük olan motorların üç fazlı şebekelere bağlanabilmeleri için üç fazlı olmaları gerekir. Elektrik motorlarında yol verme işlemi Motorun rotor hızının sıfırdan anma hızına hızına ulaşması için yapılan işlemdir. Durmakta olan motorun stator sargılarına gerilim uygulandığında endüklenen zıt emk

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı.

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı. 1 TEKNİK ÖZELLİKLER Giriş besleme voltajı Maks. güç harcaması Besleme koruması Motor gerilimi Motor çıkış akımı Motor kontrol şekli Motor koruması Encoder tipi Encoder çözünürlüğü Encoder voltajı Kumanda

Detaylı

DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ

DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ 1. Deneyin Amacı Bu deneyde, bir fiziksel sistem verildiğinde, bu sistemi kontrol etmek için temelde hangi adımların izlenmesi gerektiğinin kavranması amaçlanmaktadır.

Detaylı

Dinamik - Kompakt Fuji Electric H z Kontrol Cihazlar. 1 Faz 200 V 0.1 2.2 kw 3 Faz 400 V 0.4 15 kw

Dinamik - Kompakt Fuji Electric H z Kontrol Cihazlar. 1 Faz 200 V 0.1 2.2 kw 3 Faz 400 V 0.4 15 kw Dinamik - Kompakt Fuji Electric H z Kontrol Cihazlar 1 Faz 200 V 0.1 2.2 kw 3 Faz 400 V 0.4 15 kw Şebekeden çekilen güç düşüldüğünde Çevre Dostu Önce Güç kaynağı Optimum motor kontrol Güç kaynağı Bütün

Detaylı

Yumuşak Yolvericiler. Kalkış için kontrollü yol verme fonksiyonları. Duruş için özellikle pompa uygulamalarına yönelik yumuşak duruş fonksiyonları

Yumuşak Yolvericiler. Kalkış için kontrollü yol verme fonksiyonları. Duruş için özellikle pompa uygulamalarına yönelik yumuşak duruş fonksiyonları Yumuşak Yolvericiler Vektör kontrollü AKdem dijital yumuşak yol vericisi, 6-tristör kontrollü olup, 3 fazlı sincap kafesli motorlarda yumuşak kalkış ve duruş prosesleri için tasarlanmıştır. Vektör kontrol,

Detaylı

ve Pompa Kontrolü için Fuji Electric Hız Kontrol Cihazları 0,75 560kW 3-faz 400V IP20/00 & IP54

ve Pompa Kontrolü için Fuji Electric Hız Kontrol Cihazları 0,75 560kW 3-faz 400V IP20/00 & IP54 HVAC ve Kontrolü için Fuji Electric Hız Kontrol Cihazları 0,75 560kW 3faz 400V IP20/00 & IP54 Geniş Haberleşme Seçenekleri Operatör paneli Uzaktan kontrol için uzatma kablosu Uzatma Kablosu ile Uzaktan

Detaylı

Mentor II DC sürücüler için Pratik Devreye Alma Klavuzu

Mentor II DC sürücüler için Pratik Devreye Alma Klavuzu Mentor II DC sürücüler için Pratik Devreye Alma Klavuzu 1. Adım : Motor & Sürücü Bağlantılarını Yapınız. 2. Adım : Motor Plaka Değerlerine Bakınız Mentor II nin parametrelerini ayarlamak için, önce motor

Detaylı

Panorama. Yumuşak yolvericiler Tüm seri

Panorama. Yumuşak yolvericiler Tüm seri Panorama Yumuşak yolvericiler Tüm seri Neden yumuşak yolverici? Mekanik ve elektriksel problemler için ideal çözüm Endüstride fan, kırıcı, pompa, konveyör, mikser gibi bir çok uygulamanın kalbi olan AC

Detaylı

Unidrive M400 (Boy 1 ila 4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M400 (Boy 1 ila 4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Daha ayrıntılı kurulum bilgileri için lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals

Detaylı

EMOTRON FDU/VFX DEVREYE ALMA KLAVUZU

EMOTRON FDU/VFX DEVREYE ALMA KLAVUZU EMOTRON FDU/VFX DEVREYE ALMA KLAVUZU Arıza Ledi 30 VSet/View ref Run 8.0 bar Çalışıyor Ledi Sola Dön Toggle Tuşu Program içinde gezmek için Değişiklik Tuşları Enerji Ledi Sağa Dön Stop / Hata Reset Program

Detaylı

FRENIC Multi (E1S) ile Asansör Uygulamaları için Hızlı Devreye Alma Kılavuzu

FRENIC Multi (E1S) ile Asansör Uygulamaları için Hızlı Devreye Alma Kılavuzu FRENIC Multi (E1S) ile Asansör Uygulamaları için Hızlı Devreye Alma Kılavuzu Tarih _ Versiyon 10/05/06_1d İçindekiler Giriş... 3 Bölüm 1 Enerji Terminalleri... 4 Kontrol Terminalleri... 5 Bağlantı Örneği...

Detaylı

B603 - B603B SERİSİ FREKANS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLANMA KILAVUZU

B603 - B603B SERİSİ FREKANS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLANMA KILAVUZU B603 - B603B SERİSİ FREKNS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLNM KILUZU İÇERİK Sayfa BĞLNTI E KULLNIM BİLGİLERİ... 1 1.0 Elektriksel bağlantılar... 1 1.1 na terminal... 1 1.2 Kontrol devresi bağlantıları... 1 2.0

Detaylı

ENTEGRE FREKANS KONVERTÖRLÜ POMPALARIN KONTROL PANOSU ŞARTNAMESİ:

ENTEGRE FREKANS KONVERTÖRLÜ POMPALARIN KONTROL PANOSU ŞARTNAMESİ: ENTEGRE FREKANS KONVERTÖRLÜ POMPALARIN KONTROL PANOSU ŞARTNAMESİ: Kontrol panosu harici bir basınç, fark basınç, debi, sıcaklık, fark sıcaklık veya seviye referansından aldığı sinyali ayar değeri ile karşılaştırarak

Detaylı

GERGİ DENETİM CİHAZI KULLANIM KLAVUZU

GERGİ DENETİM CİHAZI KULLANIM KLAVUZU GERGİ DENETİM CİHAZI KULLANIM KLAVUZU Cihaz üzerinde görülen tuşların fonksiyonları aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır. Programa giriş ve çıkış yapmayı sağlar.5 sn basılı tutmak gerekir Dara alma işlemini

Detaylı

ELEKTRİK GRUBU ELEKTRİK MAKİNELERİ EĞİTİM SETİ ELECTRICAL MACHINERY TRAINING SET

ELEKTRİK GRUBU ELEKTRİK MAKİNELERİ EĞİTİM SETİ ELECTRICAL MACHINERY TRAINING SET ELEKTRİK GRUBU ELEKTRİK MAKİNELERİ EĞİTİM SETİ ELECTRICAL MACHINERY TRAINING SET Elektrik Makineleri ve Kumanda Eğitim Seti; çok fonksiyonlu deney masası ve enerji üniteleri, elektrik motorları, motor

Detaylı

TOSVERT VF-S11 PARAMETRE LİSTESİ

TOSVERT VF-S11 PARAMETRE LİSTESİ TOSVERT VF-S11 PARAMETRE LİSTESİ 1.KULLANICI PARAMETRELERİ FC KONTROL PANEL ÇALIŞMA FREKANSI Hz LL-UL Arasında. 2.TEMEL PARAMETRELER AUH TARİH FONKSİYONU - En Son değişiklik yapılan 5 parametreyi gösterir

Detaylı

ÜRÜN KODLARININ AÇIKLAMASI

ÜRÜN KODLARININ AÇIKLAMASI ÜRÜN KODLARININ AÇIKLAMASI 22F - A 1P6 N 1 0 3 A B C D E F G ÜRÜN SEÇİM TABLOSU BOYUTLAR Sürücü boyutları mm cinsindendir. Parantez içinde yazılan boyut bilgisi inç dir. Sürücü ağırlığı kg cinsindendir.

Detaylı

EURA Drives firması yaklaşık 25 yıllık tecrübeye sahip bir firmadır den fazla çalışanı ile merkezi Çin dir ve üretim burada yapılmaktadır.

EURA Drives firması yaklaşık 25 yıllık tecrübeye sahip bir firmadır den fazla çalışanı ile merkezi Çin dir ve üretim burada yapılmaktadır. EURA Drives firması yaklaşık 25 yıllık tecrübeye sahip bir firmadır. 1000 den fazla çalışanı ile merkezi Çin dir ve üretim burada yapılmaktadır. Hamburg'daki Avrupa ofisi arge yapmakta, bir çok özel ürün

Detaylı

BMBC-L1000 Serisi Kullanma Kılavuzu

BMBC-L1000 Serisi Kullanma Kılavuzu BMBC-L000 Serisi Kullanma Kılavuzu. Önsöz BMBC-L000 serisi yüksek performanslı invertörü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu doküman son kullanıcıya teslim edilmeli ve ürünün kullanım ömrü boyunca saklanmalıdır.

Detaylı

Makina sürücüleri uygulamaları ACS150- ACS355. LV AC drives RoadShow 2008. ABB Oy - 1 -

Makina sürücüleri uygulamaları ACS150- ACS355. LV AC drives RoadShow 2008. ABB Oy - 1 - ACS150- ACS355 LV AC drives RoadShow 2008 ABB Oy - 1 - Makina Otomatik kapı Otomatik geçiş Mikser Pompa Basit fan konveyör Depo otomasyonu Santrifüj boyama Kablo makinası Yatay kesim Fırça makinası sarıcı

Detaylı

DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü

DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü AMAÇ Testler tamamland ktan sonra DC Düz kompunt motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet

Detaylı

Mentor II - DC Sürücü

Mentor II - DC Sürücü 1 Mentor II - DC Sürücü un stün Performansı 2 DC sistem sürücüleri içinde dünyadaki en verimli sürücü Mikroişlemci kontrollu, 25 A den 1850 A e kadar 1 & 4 bölgeli Ayrıntılı gösterge, kolay anlaşılır fonksiyon

Detaylı

GRAFİK EKRAN STOKERLİ KAZAN KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU V1.0

GRAFİK EKRAN STOKERLİ KAZAN KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU V1.0 GRAFİK EKRAN STOKERLİ KAZAN KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU V1.0 1 1. TUŞLAR : YUKARI/AŞAĞI TUŞLARI: Cihaza yeni değer girişi bu tuşlar ile yapılır. SICAKLIK AYARI: Kazan sıcaklık set değeri bu tuş ile

Detaylı

E5_C Serisi Hızlı Başlangıç Kılavuzu

E5_C Serisi Hızlı Başlangıç Kılavuzu E5_C Serisi Hızlı Başlangıç Kılavuzu İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Sensör Bağlantı Şekilleri 3. Sensör Tipi Seçimi 4. Kontrol Metodunun PID Olarak Ayarlanması 5. Auto-Tuning Yapılması 6. Alarm Tipinin Değiştirilmesi

Detaylı

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 tr Montaj ve İs letme Talimatı Kumanda elemanlı tekli kontrol cihazı As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ KULLANIM KİTAPÇIĞI ve Deneyler İÇİNDEKİLER Eğitim Seti Özellikleri 3 Hibrid Şarj Regülatörü Modülü Özellikleri 4 DC-AC İnverter Modülü Özellikleri 5 AKÜ Modülü Özellikleri

Detaylı

SSM - 4 ORANSAL SERVOMOTOR SSM 4 TANITIM BİLGİLERİ :

SSM - 4 ORANSAL SERVOMOTOR SSM 4 TANITIM BİLGİLERİ : SSM - 4 ORANSAL SERVOMOTOR SSM 4 TANITIM BİLGİLERİ : SSM Serisi servo motorlar Era Ltd.Şti. ticari ürünüdür. Saha da çalışması için basit ve sorunsuz bir yapıya sahiptir. 4 Pinli bağlantı soketi ile, kolay

Detaylı

Tanımıı Bu parametre sürücünün çıkış frekansını komuta eder. Dururken : Frekans Komutu Çalışırken : Çıkış Frekansı Çoklu adım Çalışmada: Çokluadım

Tanımıı Bu parametre sürücünün çıkış frekansını komuta eder. Dururken : Frekans Komutu Çalışırken : Çıkış Frekansı Çoklu adım Çalışmada: Çokluadım 1. Fonksiyon listesi LED Parametre display adı 0.0 [Frekans komutu] Min/Maks değeri 0/400 ACC [Hız.Zamanı] 0/6000 dec [Yvş.Zamanı] [saniye] Drv Frq [Sürme modu] (Run/Stop modu) [Frekans modu] 0/3 Tanımıı

Detaylı

MİCROMASTER TÜM PARAMETRELER / BY SEZGİN ASAL / ASAL ELEKTRİK

MİCROMASTER TÜM PARAMETRELER / BY SEZGİN ASAL / ASAL ELEKTRİK 1 MİCROMASTER TÜM PARAMETRELER / BY SEZGİN ASAL / ASAL ELEKTRİK Hızlı devreye alma (Bu parametreler acemiler için kullanmak zorunda değilsiniz.) P0010 = 1 Devreye alma parametresi, P0100 = 0 0 = Avrupa

Detaylı

İstenmeyen Duruşlara ve Oluşabilecek Hasarlara Karşı Prosesinizi Korur

İstenmeyen Duruşlara ve Oluşabilecek Hasarlara Karşı Prosesinizi Korur İstenmeyen Duruşlara ve Oluşabilecek Hasarlara Karşı Prosesinizi Korur Emotron M20 Shaft Power Monitör Yükünüzü Korur, Emotron M20 güç şaft monitör yükünüzü mükemmel koruyarak işletme sürekliliğini artırır,

Detaylı

Senkronizasyon Opsiyon Modülü. SV-IS7 Serisi. Kullanıcı Manueli

Senkronizasyon Opsiyon Modülü. SV-IS7 Serisi. Kullanıcı Manueli Senkronizasyon Opsiyon Modülü SV-IS7 Serisi Kullanıcı Manueli Ürün Standartları Madde Nasıl Montaj Yapılır Master Enkoder Girişi Slave Enkoder Girişi Master Enkoder Geridönüş Çıkışı Terminal Bloğu Çıkışı

Detaylı

Elektronik Kurtarma Sistemleri KULLANIM KILAVUZU V - 2.0

Elektronik Kurtarma Sistemleri KULLANIM KILAVUZU V - 2.0 Elektronik Kurtarma Sistemleri KULLANIM KILAVUZU V - 2.0 SKY ELEVATOR KATA GETİRME SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU VE ÖZELLİKLERİ BU BELGE KULLANICILAR İÇİN KILAVUZ OLMASI AMACIYLA HAZIRLANMIŞTIR SKY ELEVATOR

Detaylı

DENEY Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ GEREKL TEÇH ZAT

DENEY Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ GEREKL TEÇH ZAT DENEY 14-1 Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron motorunun ba lant s ve motorun devir yönü kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Detaylı

Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. DENEY 4-3 Devir Say s Kontrolü AMAÇ Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet Tan m Katalog No 1 DC Seri Makine

Detaylı

ETHK-20 MEYVE SEBZE KURUTUCU ISI POMPASI PLC KULLANIM KLAVUZU

ETHK-20 MEYVE SEBZE KURUTUCU ISI POMPASI PLC KULLANIM KLAVUZU ETHK-20 MEYVE SEBZE KURUTUCU ISI POMPASI PLC KULLANIM KLAVUZU 1. Manuel Mod Şekil I Manuel Mod geçmek için Manuel Moda Geç butonuna dokununuz. Karşımıza gelen ekranda ki fonksiyonları değiştirmek için

Detaylı

Elektromekanik Kumanda Sistemleri / Ders Notları

Elektromekanik Kumanda Sistemleri / Ders Notları İkincisinde ise; stator düşük devir kutup sayısına göre sarılır ve her faz bobinleri 2 gruba bölünerek düşük devirde seri- üçgen olarak bağlanır. Yüksek devirde ise paralel- yıldız olarak bağlanır. Bu

Detaylı

Gösterge. Açıklama. Genel. Takometre. Kalibrasyon

Gösterge. Açıklama. Genel. Takometre. Kalibrasyon Açıklama Açıklama Genel Motor devri ve yağ basıncı için C49 soketine ekran göstergeleri bağlamak mümkündür. Bu bölüm bu bağlantıların nasıl yapılacağını anlatır. Pim 7 bir takometre bağlamak ve pim 8-12

Detaylı

ASENKRON MOTORLARIN KISA TANITIMI. Bu bölümde kısaca motorlar ve kullanılan terimler tanıtılacaktır.

ASENKRON MOTORLARIN KISA TANITIMI. Bu bölümde kısaca motorlar ve kullanılan terimler tanıtılacaktır. ASENKRON MOTORLARIN KISA TANITIMI Bu bölümde kısaca motorlar ve kullanılan terimler tanıtılacaktır. MOTOR PARÇALARI 1. Motor Gövdesi 2. Stator 3. Stator sargısı 4. Mil 5. Aluminyum kafesli rotor 6.

Detaylı

Elektronik Kontrol Paneli

Elektronik Kontrol Paneli Elektronik Kontrol Paneli L-ION-EF21 Mikrokontrolör esaslı dijital teknoloji Gelişmiş kullanıcı arabirimi 2x16 Dijital LCD gösterge Kullanışlı Türkçe menü yapısı Parametre ayarları ile çok çeşitli sistemlere

Detaylı

3 FAZLI ASENKRON MOTORLAR

3 FAZLI ASENKRON MOTORLAR 3 FAZLI ASENKRON MOTORLAR 3 FAZLI ASENKRON MOTORLAR Üç fazlı AC makinelerde üretilen üç fazlı gerilim, endüstride R-S-T (L1-L2- L3) olarak bilinir. R-S-T gerilimleri, aralarında 120 şer derece faz farkı

Detaylı

DTB B Serisi Sıcaklık Kontrol Cihazı

DTB B Serisi Sıcaklık Kontrol Cihazı DTB B Serisi Sıcaklık Kontrol Cihazı 1-) GİRİŞ SENSÖR TİPİ SEÇİMİ: DTB de giriş sensör tipi akım, gerilim, PT100 veya Termokupl olabilir. : Çalışma ekranından tuşu ile ulaşılır. B,S,R tipi termokupllar

Detaylı

Yumuşak Yol Vericiler - TEORİ

Yumuşak Yol Vericiler - TEORİ Yumuşak Yol Vericiler - TEORİ 1. Gerilimi Düşürerek Yolverme Alternatif akım endüksiyon motorları, şebeke gerilimine direkt olarak bağlandıklarında, yol alma başlangıcında şebekeden Kilitli Rotor Akımı

Detaylı

ACS 350 SÜRÜCÜSÜNÜN YAPISI

ACS 350 SÜRÜCÜSÜNÜN YAPISI ACS 350 SÜRÜCÜSÜNÜN YAPISI ABB genel makine sürücüleri, endüstride bir çok alanda kullanıma yönelik olarak gıda ve meşrubat, malzeme taşıma, tekstil, baskı, kauçuk ve plastik ile ahşap işleri gibi uygulamalarda

Detaylı

4-1. Ön Kontrol Paneli

4-1. Ön Kontrol Paneli 4-1. Ön Kontrol Paneli 1 Açma/Kapama(ON/OFF) Düğmesi.! Fan motoru termostat kontrollü olduğu için sadece soğutma gerektiğinde çalışır.! Su soğutma ünitesi otomatik kontrollüdür, sadece gerektiğinde çalışır.

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

İNVERTER ENTEGRELİ MOTORLAR

İNVERTER ENTEGRELİ MOTORLAR İNVERTER ENTEGRELİ MOTORLAR ENTEGRE MOTOR ÇÖZÜMLERİ Günümüzde enerji kaynakları hızla tükenirken enerjiye olan talep aynı oranda artmaktadır. Bununla beraber enerji maliyetleri artmakta ve enerjinin optimum

Detaylı

SIEMENS ALÇAK GERĐLĐM SIEMENS AC MOTORLARI NDA TEKNĐK MODĐFĐKASYON ĐMKAN VE ÇE ĐTLĐLĐKLERĐ:

SIEMENS ALÇAK GERĐLĐM SIEMENS AC MOTORLARI NDA TEKNĐK MODĐFĐKASYON ĐMKAN VE ÇE ĐTLĐLĐKLERĐ: SIEMENS Elektrik Yük.Müh. Alkan DEMĐRCĐOĞLU Ürün Sorumlusu SIEMENS San.ve Tic.A.. Motor ve Hız Kontrol Sistemleri I DT LD Large Drives Tel: 0216 4593156 alkan.demircioglu@siemens.com ALÇAK GERĐLĐM SIEMENS

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ Yenilenebilir enerji sistemleri eğitim seti temel olarak rüzgar türbini ve güneş panelleri ile elektrik üretimini uygulamalı eğitime taşımak amacıyla tasarlanmış, kapalı

Detaylı

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr.

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr. 2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ www.tesantr.com tesan@tesantr.com EKONOMİK SERİ PID SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI 6 GELİŞMİŞ

Detaylı

VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans. 1

VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans.  1 VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans www.naviga.com.tr 1 VLT 6000 cihaz karşılığı FC-102 HVAC işlerinde yeniden belirlenen standartlarla Havaalanı Otel Hastane Ofis Temiz oda M e r k e z i I s

Detaylı

20 Adým Profil Kontrol Cihazý

20 Adým Profil Kontrol Cihazý Profil Kontrol Cihazý PRFC7-2100 PRFC 7-2100 Out3 Start/Pause Profile Controller 20 Adým Profil Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma 20 adýma kadar program

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

TOSHIBA TOSVERT VF-NC1S PARAMETRE TABLOSU TEMEL PARAMETRELER

TOSHIBA TOSVERT VF-NC1S PARAMETRE TABLOSU TEMEL PARAMETRELER TOSHIBA TOSVERT VF-NC1S PARAMETRE TABLOSU TEMEL PARAMETRELER AUH Tarih Fonksiyonu En son değiştirilen 5 parametreyi grup olarak gösterir :- 1:Temel ayarlama sihirbazı 2:Preset hız sihirbazı AUF Sihirbaz

Detaylı

ASDA-B SERĐSĐ SERVOLARDA DĐJĐTAL GĐRĐŞLER. -Örnek Giriş Şeması- SON = 01 (SERVO ON)

ASDA-B SERĐSĐ SERVOLARDA DĐJĐTAL GĐRĐŞLER. -Örnek Giriş Şeması- SON = 01 (SERVO ON) ASDA-B SERĐSĐ SERVOLARDA DĐJĐTAL GĐRĐŞLER -Örnek Giriş Şeması- SON = 01 (SERVO ON) Servo sürücünün dijital girişlerinden (P2-10 P2-15) birine (101) değerini girerek bu dijital girişi aktif ettiğimizde

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi Konu Başlıkları Enerjide değişim Enerji sistemleri mühendisliği Rüzgar enerjisi Rüzgar enerjisi eğitim müfredatı Eğitim

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ İLERİ SEVİYE TEKNİK ÖZELLİKLER

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ İLERİ SEVİYE TEKNİK ÖZELLİKLER YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ İLERİ SEVİYE TEKNİK ÖZELLİKLER Yenilenebilir enerji sistemleri eğitim seti temel olarak rüzgar türbini ve güneş panelleri ile elektrik üretimini uygulamalı eğitime taşımak

Detaylı

RDA / RDAT OTOMASYON TİP AKÜ ŞARJ CİHAZI

RDA / RDAT OTOMASYON TİP AKÜ ŞARJ CİHAZI RDA / RDAT OTOMASYON TİP AKÜ ŞARJ CİHAZI Akü Şarj Cihazı Sabit Voltaj ve Sabit Akım prensibine göre çalışan tam kontrollü bir cihazdır. LCD panel üzerinden bütün ölçümler ve olay bilgileri izlenilebilir.

Detaylı

MODEL HCC SICAK YOLLUK KONTROL MODÜLLERİ KULLANMA KILAVUZU

MODEL HCC SICAK YOLLUK KONTROL MODÜLLERİ KULLANMA KILAVUZU MODEL HCC SICAK YOLLUK KONTROL MODÜLLERİ KULLANMA KILAVUZU OPKON OPTİK ELEKTRONİK KONTROL SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Terazidere Mah.60.Yıl Cad.No:46 Kat:3 Bayrampaşa / İstanbul Tel:0212 501 48 63 Faks:0212 501 48

Detaylı

OTOMATİK TRANSFER ŞALTERLERİ

OTOMATİK TRANSFER ŞALTERLERİ OTOMATİK TASFE ŞALTELEİ Otomatik Transfer Şalterleri MAU Otomatik Transfer Şalterleri İçindekiler Genel Bilgi.... 71 Modüler Otomatik Transfer Şalteri (100A den 800A e kadar)... 73 İzleme & Kontrol...

Detaylı

Hydrokon Pompa Sistemleri İçin Tasarlanmış Hız Kontrol Cihazı Kullanım Kılavuzu

Hydrokon Pompa Sistemleri İçin Tasarlanmış Hız Kontrol Cihazı Kullanım Kılavuzu Hydrokon Pompa Sistemleri İçin Tasarlanmış Hız Kontrol Cihazı Kullanım Kılavuzu İÇİNDEKİLER Sayın Müşterimiz, Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünü doğru bir şekilde kullanmak için, kullanmaya

Detaylı

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu okunmalıdır ve cihaz

Detaylı

ASENKRON (İNDÜKSİYON)

ASENKRON (İNDÜKSİYON) ASENKRON (İNDÜKSİYON) Genel MOTOR Tek fazlı indüksiyon motoru Asenkron makinalar motor ve jeneratör olarak kullanılabilmekle birlikte, jeneratör olarak kullanım rüzgar santralleri haricinde yaygın değildir.

Detaylı

Solar Controller. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir

Solar Controller. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir Solar Controller SC - 1600 Solar Controller 3 sýcaklýk algýlama sensörü Kollektör sýcaklýk algýlama sensörü Return sýcaklýk algýlama sensörü Tank sýcaklýk algýlama sensörü Fark sýcaklýðý, kollektör veya

Detaylı

BÖLÜM 6 DC Kompunt Motor Testleri

BÖLÜM 6 DC Kompunt Motor Testleri BÖLÜM 6 DC Kompunt Motor Testleri 6-1 DENEY 6-1 Düz Kompunt Motorun Bağlantı ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ Testler tamamlandıktan sonra DC Düz kompunt motorun bağlantısı ve motorun devir yönü kontrolü konusunda

Detaylı

Bobin Gövdesi. Flanşı Tork Ayar Vidası. Balata. Dişli. Montaj Vidası

Bobin Gövdesi. Flanşı Tork Ayar Vidası. Balata. Dişli. Montaj Vidası Kompakt bir yapıya sahip olan serisi frenler kontrollü veya kontrolsüz elektrik kesilmelerinde devreye giren kolay montajlı sistemlerdir. Vinç ve otomasyon sistemlerinde, asansörlerde, tekstil, tarım,

Detaylı

BÖLÜM 13 Üç Fazlı Rotoru Sargılı İndüksiyon Motorları Testleri

BÖLÜM 13 Üç Fazlı Rotoru Sargılı İndüksiyon Motorları Testleri BÖLÜM 13 Üç Fazlı Rotoru Sargılı İndüksiyon Motorları Testleri 13-1 DENEY 13-1 Bağlantı ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ Deneyler tamamlandıktan sonra üç fazlı rotoru sargılı indüksiyon motorunun bağlantısı

Detaylı

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 VITOCLIMA-S VIESMANN Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 Fonksiyon bilgisi Aynı dış üniteye bağlı 1-16 iç ünite tek tek veya grup olarak kontrol edilebilir. Grup kontrol

Detaylı

1. MV200P serisi sürücülerde hızlı devreye alma işlemi;

1. MV200P serisi sürücülerde hızlı devreye alma işlemi; 1. MV200P serisi sürücülerde hızlı devreye alma işlemi; MV200P serisi sürücülerde hızlı devreye alma işlemi; Giriş R-S-T terminallerine enerji besleme bağlantısı yapmak, sürücüye enerji vermek için yeterlidir.

Detaylı

Tanımıı. Bu parametre sürücünün çıkış frekansını komuta eder. Dururken : Frekans Komutu Çalışırken : Çıkış Frekansı Çoklu adım Çalışmada: Çokluadım

Tanımıı. Bu parametre sürücünün çıkış frekansını komuta eder. Dururken : Frekans Komutu Çalışırken : Çıkış Frekansı Çoklu adım Çalışmada: Çokluadım 1. Fonksiyon listesi LED display Parametre adı 0.0 [Frekans komutu] ACC dec Drv Frq [Hız.Zamanı] [Yvş.Zamanı] [Sürme modu] (Run/Stop modu) [Frekans modu] Min/Mak s değeri 0/400 0/6000 [saniye] Tanımıı

Detaylı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 5 4.1. Montaj...

Detaylı

ML TFT 5 ARAYÜZ KULLANIM KILAVUZU

ML TFT 5 ARAYÜZ KULLANIM KILAVUZU ML TFT 5 ARAYÜZ KULLANIM KILAVUZU İçindekiler 1 ML TFT 5 Genel Özellikleri... 3 2 Arayüz... 3 2.1 Arayüz Hakkında... 3 2.2 Cihaz Haberleşmesi... 4 2.3 Kat Görselleri ve Ok Tipi Seçenekleri... 4 2.4 Tema

Detaylı

TEKLİ TİP, ISLAK ROTORLU, ENTEGRE FREKANS KONVERTÖRLÜ SİRKÜLASYON POMPASI ŞARTNAMESİ:

TEKLİ TİP, ISLAK ROTORLU, ENTEGRE FREKANS KONVERTÖRLÜ SİRKÜLASYON POMPASI ŞARTNAMESİ: TEKLİ TİP, ISLAK ROTORLU, ENTEGRE FREKANS KONVERTÖRLÜ SİRKÜLASYON POMPASI ŞARTNAMESİ: Düz boruya takılabilen, salmastrasız, yağlama ve soğutması pompalanacak akışkan ile yapan, bakım gerektirmeyen, ıslak

Detaylı

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1-

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1- DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM DKG-190 telekom sistemlerinde kullanılan jeneratörlerin çalışma saatlerini azaltmak amacıyla tasarlanmış ileri teknoloji ürünü bir cihazdır. Cihaz kullanıldığı yerlerde

Detaylı

010 SİSTEMİ. TEKNOSİSTEM MÜHENDİSLİK - Gazcılar Cad. Anafarta Sok. No:1/A BURSA, Tel:(224)272 37 34 Faks:272 40 19

010 SİSTEMİ. TEKNOSİSTEM MÜHENDİSLİK - Gazcılar Cad. Anafarta Sok. No:1/A BURSA, Tel:(224)272 37 34 Faks:272 40 19 010 SİSTEMİ 1 VOLUMETRİK DAĞITICILAR US ve USM Serisi volumetrik yağlama blokları endirek yağlama için tasarlanmıştır. Pompa basıncının düşmesinden sonra yağlama bloklarına gönderilen yağ yaylar vasıtasıyla

Detaylı

AKSİYEL FAN HIZ KONTROL ÜNİTESİ

AKSİYEL FAN HIZ KONTROL ÜNİTESİ AKSİYEL FAN & HIZ KONTROL ÜNİTESİ SFW0S 300 BROŞÜR TEKNİK ÖZELLİKLER SALİKS SFW0S 300 Fan yaygın olarak pano ve server odaları, elekrik panoları gibi endüstriyel makine soğutmalarında, aynı zamanda yaşamsal

Detaylı

GENEL ÖZELLİKLER UNİTY GERGİ KONTROL CİHAZI (UTC01) KULLANIM KLAVUZU

GENEL ÖZELLİKLER UNİTY GERGİ KONTROL CİHAZI (UTC01) KULLANIM KLAVUZU UNİTY GERGİ KONTROL CİHAZI (UTC01) KULLANIM KLAVUZU GENEL ÖZELLİKLER Mikroişlemci tabanlı Yüksek hassasiyet Değiştirilebilir 0-10V, 10-0V çıkışı 24V 4A fren çıkışı Harici set ve start özelliği Stop değeri

Detaylı

BQ370-02 Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal 4 20mA. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 03.05.2016 BQTEK

BQ370-02 Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal 4 20mA. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 03.05.2016 BQTEK Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal 4 20mA Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 03.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 3 1. Genel Görünüm... 4 2. Cihaz

Detaylı

BÖLÜM 5 DC Şönt Motor Testleri

BÖLÜM 5 DC Şönt Motor Testleri BÖLÜM 5 DC Şönt Motor Testleri 5-1 DENEY 5-1 Bağlantı ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ Testler tamamlandıktan sonra DC şönt motorun bağlantısı ve motorun devir yönü kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip

Detaylı