HALKLA İLİŞKİLERİN TARİHSEL VE TEORİK GELİŞİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HALKLA İLİŞKİLERİN TARİHSEL VE TEORİK GELİŞİMİ"

Transkript

1 HALKLA İLİŞKİLERİN TARİHSEL VE TEORİK GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER Dünyada Halkla İlişkiler ABD de Halkla İlişkiler Avrupa da Halkla İlişkiler Türkiye de Halkla İlişkiler HALKLA İLİŞKİLER Prof. Dr. Mete ÇAMDERELİ HEDEFLER Bu üniteyi çalış;ktan sonra; Halkla ilişkilerin gelişimini anlayabilecek Halkla ilişkilerin Türkiye de nasıl bir tarihsel gelişim izlediğini bilecek Halkla ilişkilerin hangi teorik çerçeve içinde konumlandığını çözümleyecek Halkla ilişkilerin tarihsel gelişiminin bugüne etkisini değerlendirebileceksiniz. ÜNİTE 2

2 GİRİŞ Halkla ilişkilerin başlangıcı, insanlık tarihi kadar eskidir; fakat organize olmuş bir iletişim ihtiyacının ortaya çıkışı Endüstri Devrimi dönemine rastlar. Halkla ilişkiler, iletişim ihtiyacının hissedilmesi kadar eskilere dayanır. Kralların kendilerini halka anlatma çabası, tüccarların pazar yerlerinde ürünlerini satma gayretleri ilk halkla ilişkiler uygulamaları olarak düşünülebilir. Bu açıdan bakıldığında halkla ilişkiler uygulamalarına Eski Yunan ve Roma dan örnekler verilse de mesleğin profesyonelleşmesi, 20. yüzyıla dayanmaktadır. Özellikle sanayileşmeyle kuruluşlar için üretimin yanında iletişim, müşteri ilişkileri gibi olgular da önem kazanmaya başlamıştır. Bir iletişim bilimi olan halkla ilişkilerin gelişimi de bu yeni düşünce yapısının bir yansımasıdır. ABD ve Avrupa da sanayileşmeyle başlayan halkla ilişkiler uzmanlığının Türkiye deki gelişimi ise çok yenidir. Türkiye de 1960 yılı halkla ilişkilerin meslek olmasında ilk basamak olarak kabul edilir. Teorik ve pratik olarak halkla ilişkilerin farklı coğrafya ve kültürlerde değişik yansımaları vardır. Amerika da ortaya çıkma ve gelişme süreciyle İngiltere deki arasında fark vardır. Türkiye ve diğer dünya ülkelerinde var olan uygulamalarda çeşitlilik gösterir. Bu nedenle bu bölümde halkla ilişkilerin gelişimi ABD, Avrupa ve Türkiye olmak üzere ana üç başlık altında incelenmektedir. Halkla ilişkilerin gelişimi, var olduğu coğrafi yapıya bağlı olarak değişiklik gösterse de genelleştirmeye müsait bazı noktalar söz konusudur. Halkla ilişkilerin dört modelinin ele alınmasının nedeni, genelleştirmeye müsait noktaları en uygun şekilde özetlemesinden kaynaklanmaktadır. Her ülkede tüm modellerin görüldüğünü iddia etmek mümkün değildir. Yine aynı şekilde her model benzer sıralamalarla karşımıza çıkmaz. Halkla ilişkiler modellerinin değerlendirilmesinde bu noktalar göz ardı edilmemelidir. DÜNYADA HALKLA İLİŞKİLER Halkın düşüncesine verilen değerin bir başka göstergesi de duvar ilanlarında kullanılan Halkın sesi Hakkın sesidir (vox populi, vox dei) sözüdür. Halkla ilişkiler tarihinin insanlık tarihi kadar eski olduğu söylenir. İnsanların toplumlaşma süreciyle birlikte ortaya çıkan halkla ilişkiler, forumlar aracılığıyla Eski Yunan ve Roma'da ilk tarihsel örneklerini yaşamıştır. Bilginlerin ve filozofların halkın önünde tartışmaları bir yandan halk ile etkileşim ortamı yaratırken, öte yandan düşünülenlerin halk tarafından destek bulmasını sağlamıştır. O dönemde halkın düşüncesine verilen değerin bir başka göstergesi de duvar ilanlarında kullanılan Halkın sesi Hakkın sesidir (vox populi, vox dei) sözüdür. Okuryazarlığın olmadığı devirlerde Çiçeron ve Demosten, yüz yüze iletişim ortamlarında yaptıkları konuşma ve gerçekleştirdikleri toplantılarla halkın beğenisini toplamış ve ünlenmişlerdir. Büyük İskender'in fethedilen ülkelerin yerel kıyafetlerini giymesi, işgal ettiği ülkede Kralın kızıyla evlenmesi; Roma İmparatorlarının, Rus Çarlarının, Alman İmparatorlarının abideler yaptırmaları, edebiyatçılara destek olmaları gibi 2

3 Halkla ilişkilerin bugünkü anlamıyla ortaya çıkması içinse, 20. yüzyılın gelmesini beklemek gerekmiştir. Halkla ilişkiler tarihinde, Ivy Lee ve Edward Bernays la birlikte, halkla ilişkiler tekniklerinin kullanıldığı bir dönem başlamıştır. etkinlikler, yönetimin halkla yakınlık kurmak, halkın sevgi, ilgi ve desteğini kazanmak isteğinin somut örnekleridir. Mısır, Mezopotamya ve İran da dönemin yöneticilerinin tanıtılması amacıyla hazırlanan tabletler en eski halkla ilişkiler örnekleri arasında yer alır (Gürüz, 1993:9). Ayrıca Mezopotamya uygarlıklarında çiftçilere ekme, dikme, zararlılarla mücadele gibi konularda bilgi veren taş tabletlerin yazıldığı da görülmektedir (Mardin, t.y.: 34). Halka götürülen bayındırlık hizmetleri, fethedilen yerlerde halkın dil, din ve geleneklerine saygı gösterilmesi, bazı elçilerin seferlere davet edilmesi, Fatih in cuma günleri halkla görüşmesi, halkın şikâyetlerinin doğrudan sadrazamlarca dinlenmesi bizim tarihimizin halkla ilişkiler örnekleri arasında değerlendirilebilir. Halkla ilişkiler tarih boyunca çeşitli biçimlerde gerçekleşmiştir. Halkla ilişkilerin bugünkü anlamıyla ortaya çıkması içinse, 20. yüzyılın gelmesini beklemek gerekmiştir. Amerika Birleşik Devletleri nde yaşanan gelişme ve değişiklikler, çağdaş anlamda halkla ilişkilerin ana vatanını da belirlemiştir. ABD de Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler terimini ilk kez Amerika Birleşik Devletleri üçüncü Başkanı Thomas Jefferson, 1802'de Birleşik Devletler in dış ilişkileriyle ilgili olarak 10. Kongre ye gönderdiği bir mesajda kullanır (Chaumely ve Huisman, 1989:6). Terim, ayrıca, 1897 yılında Amerikan Demiryollarıyla ilgili olarak çıkarılan "Demiryolu Yıllığı"nda kullanılmıştır (Ertekin, 1995:3). Amerika nın savaşa girişinin nedenlerini halka anlatabilmek için, 1917 de Halkı Aydınlatma Komitesi (Committee on Public Information) kurulur ve bu komite kamu yönetiminin ilk halkla ilişkiler birimi olarak çalışmaya başlar. Bu uygulama Eski Yunan ve Eski Roma daki agora ya da forum anlayışına, geçen yüzyıllar içinde getirilen ilk değişikliktir (Kazancı, 1992:4). Halkla ilişkilerin gerçek öncüsü, 1919'da Rockefeller Şirketinde danışman olarak göreve başlayan gazeteci Ivy Lee den başkası değildir. İlk halkla ilişkiler uzmanı olarak bilinen Lee, şirketteki işçilerin işi bırakmasıyla ilgili ortaya çıkan sorunları çözmeyi başarır. Yayınladığı küçük broşürlerle halkla ilişkilerin ilk uygulama örneklerinden birini de vermiş olur. Lee, önceleri yaptığı işe tanıtım adını vermiş halkla ilişkiler terimini ancak 1919 dan sonra kullanmaya başlamıştır. Yapılan işlerde gizliliğe yer verilmemesi, açık olunması, toplumsal yararın öncelenmesi, işletmelerin daha insani düzeye taşınması gibi ilkeleri benimsemiştir. Halkın bilgilendirilmesi gerektiği konusunda Rockfeller ı da ikna eden Lee nin, bir halkla ilişkiler manifestosu biçiminde kaleme aldığı İlkeler Bildirgesi ndeki (Declaration of Principles) bugün de geçerli olan düşünceleri özetle şöyledir: Kamu toplumdaki olaylardan mutlaka haberdar kılınmalıdır. 3

4 Kamuoyunu bilgilendirmek için basınla ilişkiler sağlıklı biçimde yürütülmelidir. Bu tür ilişkiler kaliteli bir hizmetle desteklenmelidir Hizmetin denetlenmesi ve geliştirilmesi sağlanmalıdır. Bernays, 1919 yılında New York'ta açtığı kendi özel işyerini "publicity direction" (tanıtım yönetimi) olarak adlandırdı. Bernays, 1961 yılında iş hayatından çekildiğinde hizmet ettiği müşterilerinin sayısı 230'u buluyordu. Halkla ilişkiler çabası dolaylı olarak harekete geçirilmeden meydana gelmeli ve yaratılan etkiye göre değerlendirilmelidir. Halkla ilişkilerde ikinci önemli isim Edward L. Bernays'dır. Lee nin halkın bilgilendirilmesi formülünü halkın anlaşılması ya da halkın ne istediğini anlamak biçiminde düzelten (Ugeux, 1973:42) Bernays, 1912 ile 1919 arasında çeşitli yayın faaliyetleri yürütmüş, bağlantılar kurmuş, yayın dünyası için çalıştığı firmalar hakkında bilgi sağlamıştır. Dolayısıyla basından yoğun ilgi görmüştür. Aynı zamanda uluslararası düzeyde yardım ve destek projelerine katkıda bulunmuştur. Bernays, 1919 yılında New York'ta açtığı kendi özel işyerini "publicity direction" (tanıtım yönetimi) olarak adlandırdı. Bir yıl sonra "halkla ilişkiler danışmanlığı" sözünü benimsedi ve "Contact" adlı bir dergiyle bu yeni alanı açıklamaya çalıştı yılında Bernays halkla ilişkiler alanındaki ilk ünlü yapıtı Kamuoyunun Aydınlatılması (Crystallizing Public Opinion) başlıklı kitabını yayımladı. Üniversitelerde ilk halkla ilişkiler dersini verdi. Geçtiğimiz yıllarda bir asırlık yaşamı son bulan halkla ilişkilerin dev ismi Bernays, 1961 yılında iş hayatından çekildiğinde hizmet ettiği müşterilerinin sayısı 230'u buluyordu. Bernays sayesinde yeni bir halkla ilişkiler anlayışı doğdu. Halkla ilişkiler böylelikle, yalnızca "sevgi"den değil, sosyal ve davranışsal bilimlerden de beslenen bir çalışma biçimine dönüştü. Kendisini kamuoyu oluşturma mühendisi olarak da tanıtan Bernays ın deneyimleri doğrultusunda, halkla ilişkiler uzmanlarına hitaben sıraladığı güncelliğini yitirmemiş kuralları burada belirtmek yararlı olacaktır (Ertekin, 1995:7): Halkı anlamak için kişisel ilişki ilk koşuldur. Masa başında oturmakla kamuoyunu veya ilgilendiğiniz hedef kitleyi anlayamazsınız. Müşterilerin hiçbir mantığa dayanmayan kendini beğenmişlikleri olayların gidişini sık sık etkiler. Protokol ve müşterilerin istekleri konusunda uyanık olmak gerekir. Davranışlar ve biçimselliğe uyma kişilerarası ilişkilerde önemli rol oynar. Hangi kitleyle uğraşacaksanız, onu iyice incelemeli ve anlamaya çalışmalısınız. Kendinizi onların yerine koymaya çaba harcamanız gereklidir. Hedef kitleyi iyice inceledikten sonra onu daha ayrıntılı sonuçlarıyla birlikte düşününüz. Müşterilerinizle ustaca bir ilişki kurunuz. Duygularınızın kararlarınızı etkilemesine izin vermeyiniz. Olanak olduğu sürece kişisel ziyaretleri, telefon konuşmalarına yeğ tutunuz. Halkla ilişkiler çabası dolaylı olarak harekete geçirilmeden meydana gelmeli ve yaratılan etkiye göre değerlendirilmelidir. 4

5 İnsanlar çok fazla şey bekledikleri zaman, gerçek karşısında daha çabuk hayal kırıklığına uğrarlar. Bir başka deyişle, müşteriyle ilişkilerde ölçülü olmak gerekir. Sözcükler arkasındaki anlamları dikkatle düşünmek gerekir. Önceden yazılı izin almaksızın, hiç kimsenin yazı ve sözlerini kullanmayınız. İyi niyet asla kendi başına bir amaç olarak düşünülemez lerden sonra, özellikle kitle iletişim araçlarının etkililiğinin anlaşılması, sosyal yaşamda ve iş çevrelerinde bir dizi reforma gidilmesi, reklamcılığın gelişmesi, tanıtım ihtiyacının öncelik kazanması gibi etkenler 19. yüzyıl Amerikasında henüz bilinmeyen halkla ilişkilerin gelişmesine de katkıda bulundu. Bugün çoğulcu toplum yapısının bir gereği olarak sayıları günden güne artan halkla ilişkiler profesyonellerinin ABD'de 100 bini çoktan geçtiği belirtilmekte ve halkla ilişkiler hizmeti veren firma sayısının 6 bini aştığı tahmin edilmektedir. Büyük ölçekli firmaların çoğu bünyelerinde halkla ilişkiler bürolarını kurmuş ve bu birimlerde halkla ilişkiler danışmanları istihdam etmektedirler. Gerek kamu sektöründe gerekse özel sektörde çok sayıda halkla ilişkiler çalışanını çatısı altında toplayan meslek örgütleri bulunmaktadır. Örneğin 1948 de kurulan PRSA nın (Amerikan Halkla İlişkiler Birliği) 8 bini aşkın üyesi bulunmaktadır. TarNşma ABD'de halkla ilişkiler uygulamalarının temel özelliklerini örnekler çerçevesinde tar;şınız. Avrupa da Halkla İlişkiler Avrupa da halkla ilişkiler, yılları arasında profesyonel kimlik kazanmaya başlamıştır. Halkla İlişkiler yöntemlerine, İngiltere de 1912 de L. George un seçim kampanyalarında başvurulduğu görülür. Ancak terimin ilk kullanılışı, 1932 ye rastlar. II. Dünya Savaşı nda devletin yürüttüğü kampanyalar da Halkla İlişkiler mesleğinin yerleşmesine katkıda bulunur. Hükümetin tanıtım çalışmaları 1946 da kurulan Merkez Enformasyon Bürosu (ICO) tarafından yürütülmeye başlanır (Mardin, t.y.: 36). İngiltere de bu gelişmeler yaşanırken halkla ilişkilerin Avrupa ya girişi asıl 1946 dan sonradır. II. Dünya Savaşı nın sosyo ekonomik olarak perişan ettiği Avrupa ya Marshall planıyla birlikte hızlıca giren halkla ilişkiler, uygulanma düzeyinde gerek ülkelere gerekse kuruluşlara göre değişiklikler gösterir. Avrupa da oluşan ilk halkla ilişkiler şirketleri, çokuluslu Amerikan petrol (Standard Oil, Shell gibi) ve otomobil firmalarının şubeleridir. Bu firmalar, ABD'de 5

6 Basın ajansı modeli, önceden planlanmış reklamlarla halkın ilgisini çekmeye çalışırken; kamuoyu bilgilendirme modeli, organizasyonla ilgili konularda kamuoyunu bilgilendirme uğraşısı içerisindedir. kullanılan yöntemleri Avrupa ya taşırlar. Fransa da (1946), Hollanda da (1948), Norveç te (1949), Belçika da 1950 li yıllara kadar kurulan halkla ilişkiler şirketleri Amerika dan ithal edilen halkla ilişkiler anlayışını geliştirir. Hatta öyle ki, 1950 li yılların başında meslek örgütleri (1948 de İngiliz Halkla İlişkiler Enstitüsü, 1949 da Fransız Halkla İlişkiler Derneği, 1953 de Belçika Halkla İlişkiler Merkezi, daha sonraları Avrupa Halkla İlişkiler Merkezi gibi) kurulmaya başlanmıştır. Üstelik uluslararası düzeye açılan Avrupa, Birinci Uluslararası Halkla İlişkiler Kongresi ne (1958) de Brüksel de ev sahipliği yapmayı başarmıştır. 1951'de Fransa'da, Lucien Matrat nın, Alec Carin ile birlikte Les Public Relations: Moteur de Productivité (Halkla İlişkiler: Verimlilik Motoru) adlı bir Fransızca Halkla İlişkiler kitabı kaleme alması, ardından Belçika'da, kendisini halkla ilişkiler danışmanı olarak da tanıtan Herald Tribune'ün Brüksel temsilcisi İsviçreli Eric Cyprès'in 1952'de Précis de Relations Publiques'ini (Halkla İlişkiler Kitabı) yayımlaması, işletmelerin kitlelerine ulaşmasında yeni bir anlayışın ortaya çıktığını gösteriyordu. Bu yeni anlayış, reklam içermeyen iletişim ve enformasyon teknikleri kullanan, güven stratejisine yaslanan ve hedef kitlelerinin çıkarını gözetmekteydi (Gryspeerdt, 1995:12). Bir yönetim işlevi olarak kamuoyunu önceleyen halkla ilişkilerin Avrupa da da iyi olanı yapmak ve yapılanları hedef kitlelere doğru bir biçimde aktarmak işlevini yüklenerek zamanla uluslararası düzeyde hak ettiği yeri aldığı gözlenmektedir. James Grunig yukarıda açıklamaya çalıştığımız halkla ilişkilerin gelişimini dört ana başlık altında toplamıştır. Halkla ilişkilerin gelişiminde ortaya çıkan modeller olarak ifade edilebilecek olan bu başlıklar şu şekilde sıralanabilir (Peltekoğlu, 2007); Basın Ajansı/Publicity Modeli: Basın ajansları ABD de Western basınına meraklı okurlar için Calamity Jane, Bufallo Bill gibi pek çok karakter yaratmıştır. Bunları yaratırken Batı Amerika da toprak satışını arttırmak, politikacılar için kamuoyunun ilgi ve desteğini toplamak için gerçekleri çarpıtmaktan kaçınmamıştır. 19. yüzyılda kamuoyunun kazanılması için her türlü uygulamadan yararlanan basın ajansları, iş dünyasından çok siyasal kampanyalar ve şovlar için manüplasyon adı verilen tekniğin uygulayıcısı olmuşlardır. Kaynak (Kurum) ikna edici propaganda içeren iletişim Şekil 2.1. Basın Ajansı Modeli Alıcı (Kamu) Basın ajansı temsilcilerinin en tanınmışı Barnum & Bailey Circus un kurucusu olan P. T. Barnum dur. Tanıtımlarında afişlerden yararlanan, otobüsleri boyayıp 6

7 Kamuoyu bilgilendirme modeline Ivy Lee nin çalışmaları temel teşkil etmektedir. bina çevrelerini posterlerle giydiren Barnum un faliyetleri aslında outdoor reklamların ilk örneklerini oluşturmuş ve Barnum yenilikleriyle her zaman ilgi odağı olmuştur. Barnum İngiltere de hayvanat bahçesinin 1865 yılından itibaren renkli bir kahramanı olan ve Jumbo adını taşıyan filin 1881 de uyutulmasının gündeme gelmesiyle birlikte fili almaya talip olmuş; hem Jumbo nun hem de kendi sirkinin tutunmasını bu yolla sağlamıştır. Barnum, 1885 te bir trenin çarpmasıyla hayatını kaybeden 24 yaşındaki ve 6,5 ton ağırlığındaki Jumbo nun ölümünü de fırsata dönüştürmeyi bilmiş ve bu kez Jumbo nun içini doldurtarak iskeletiyle birlikte Tufts Koleji nde sergilenmesini sağlamış; bir yandan da Jumbo nun resimleri hediyelik eşyaları süslemeye devam etmiştir. Kimilerinin hilekâr olduğu yönündeki eleştiri oklarının hedefi haline gelse de, Barnum, günümüzde bile kendi adını alan müzesi ve de hediyelik eşyaları aracılığı ile ziyaretçileriyle ve meraklılarıyla buluşmayı, hazırladığı posterleri ise günümüzde de duvarları renklendirmeyi sürdürmektedir. Bu şekilde duyuru stratejisi pazarlama stratejisiyle de birleşerek Barnum ve uygulamaları zihinlerdeki yerini sağlamlaştırmaktadır. Kamuoyu Bilgilendirme Modeli ve Ivy Lee ( ): New York Central Railroad un sahibi William Venderbilit in kendisi ile yapılan bir röportajda kullandığı kamuoyu aydınlatılmalıdır sözü 19. yüzyılda Ivy Lee nin deklarasyonuyla birlikte iş dünyasının halkla ilişkiler felsefesi olmuştur. Bu dönem hakkında yeterli değerlendirme yapmak için, Ivy Lee nin uygulamaları ve halkla ilişkiler anlayışı hakkında bilgi sahibi olmak yararlı olacaktır. Kaynak (Kurum) Az çok objektif doğruluk içeren iletişim Alıcı (Kamu) Şekil 2.2. Kamuoyu Bilgilendirme Modeli Ivy Lee nin çalışmaları arasındaki en önemli uygulamalar; Antrasit kömür grevi, Pennsylvania demir yolu ve Rockfeller a yaptığı çalışmalardır. O dönemki halkla ilişkiler anlayışındaki değişimin temel mimarı olarak kabul edilen Ivy Lee nin meslek notları, söyleşileri vb. belgeler kızı ve oğulları tarafından 1950 li yıllarda Princeton Üniversitesi ne bağışlanmış ve 1978 yılında bu bağışları yenileri takip etmiştir. Bu bağışlar o dönemki çalışmalar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmamıza olanak tanımıştır. Ivy Lee nin felsefesi, kendisinin sadık kalıp kalmadığı tartışılsa da kamuoyuna gerçeğin anlatılması yönündedir. Lee ye göre bu gerçeğin kuruluş için olumsuz etkiye neden olabileceği durumlarda, kuruluşun politikası doğrunun korkmadan anlatılacağı şekilde değiştirilmelidir. Ivy Lee nin çalışmaları arasındaki en önemli uygulamalar; Antrasit kömür grevi, Pennsylvania demir yolu ve Rockfeller a yaptığı çalışmalardır. Bu çalışmalar, dönemi ve Lee nin halkla ilişkilere yaklaşımını ortaya koyması açısından önemlidir. 7

8 Ivy Lee nin çalışmaları arasındaki en önemli uygulamalar; Antrasit kömür grevi, Pennsylvania demir yolu ve Rockfeller a yaptığı çalışmalardır. Demiryolu ücretlerinin yeniden gözden geçirilmesi için yasa koyucular ve kamuoyu önderlerinin desteğine başvuran Lee nin uygulamaları aynı zamanda lobicilik faaliyeti kapsamına da girmektedir. Antrasit kömür grevi, 1902 yılında 150 bin işçinin katılımıyla patlak vermiş ve dönemin devlet başkanı Roosevelt in arabuluculuğu ile sona ermiştir. Sendikanın kazandığı büyük zafer 1906 yılında grevin tekrar patlamasının sebebi olmuştur. Tanıtım işini yürütmek üzere göreve getirilen Lee, maden yöneticilerinin basına hiçbir açıklama yapmadıklarını hatta arabuluculuk yapan Roosevelt le konuşma konusunda bile çekingen davrandıklarını görmüştür. Kamuoyu aydınlatılmalıdır görüşüyle ön plana çıkan Lee, kurduğu birimin işlevini açıklama adına yukarıda özetlediğimiz, ilkeler deklarasyonunu yayınlamıştır. Pensilvanya Demiryolu Şirketi nin, ABD de halkla ilişkilerin ilk uygulayıcılarından olduğu ifade edilmektedir. Şirket yöneticileri, büyük bir tren kazası sonucunda olumsuz imajı bertaraf etmek amacıyla Ivy Lee ile anlaşmıştır. Kazayı duyurmak istemeyen şirket yöneticilerinin aksine Ivy Lee, basın mensuplarını kaza yerine davet ederek ve hazırladığı basın bültenlerini gazetelere göndererek basının desteğini sağlamıştır. Aynı yıllarda Lee, talep edilen ücretlerdeki sınırlamalar ve karayollarıyla yaşanan rekabet sonrasında, demiryollarının haksız rekabeti konusunda görüş oluşması sonucunda hazırladığı bültenlerle bu görüşü değiştirmeye çalışmış ve her hizmetin bir bedeli olduğu, kalıcı bir demiryolu politikasının oluşturulma zorunluluğu ve bu konuda halkın desteğine ihtiyaç duyulduğu gibi başlıklara dikkat çekerek bu başlıklar altında sadece gazetelere bültenler göndermekle kalmamış aynı zamanda kamuoyu önderlerini de broşürler ve bültenlerle bilgilendirmiştir. Elde ettiği başarılar sonrasında şirketin yönetici yardımcılığına getirilerek yönetimde söz sahibi olmuştur. Demiryolu ücretlerinin yeniden gözden geçirilmesi için yasa koyucular ve kamuoyu önderlerinin desteğine başvuran Lee nin uygulamaları aynı zamanda lobicilik faaliyeti kapsamına da girmektedir. Colorado kömür grevinde ise 1893 yılında işçilerin daha iyi ücret, çalışma süresi gibi isteklerinin önce kabul edilecek gözükmesi sonrasında ise bu durumdan vazgeçilmesi işçileri greve yaklaştırmış ve bu durum Rockefeller ları güç duruma itmiştir. İlan edilen ilk grevden sonra çatışmalar olmuş, sonucunda yaralanmalar ve ölümler gerçekleşmiştir. Bu durumda iş başına gelen Ivy Lee, yine bültenlerden hareketle bir iletişim stratejisi oluşturmuştur. Fakat Ivy Lee nin eleştirilmesine neden olan durum, bu bültenlerin üçüncü kişilerin görüşlerine dayandırılarak yayımlanmasıdır. Bu Ivy Lee nin kendi prensiplerine sahip çıkmadığı yönündeki haklı eleştirilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yapılan tüm eleştirilere rağmen Lee, Rockfeller imajını cimri ihtiyar dan, yaşlı hayırsever e dönüştürmeyi başarmıştır. İki Yönlü Asimetrik Model ve Edward Bernays ( ): Halkın aydınlatılmasına yönelik, bilgi akışını sağlayan ve iki yönlü asimetrik modele uygunluk gösteren ilk uygulamalardan biri I. Dünya Savaşı sonrasında Amerika Birleşik Devletleri nin tutumu hakkında bilgi vermeye yönelik kurduğu CPI (Comitee on Public Information)'dır. Bu komitenin uygulamaları, bilgi aktarmak yöntemiyle kamuoyunu aydınlatma, mesajların amacının ikna etmek olması gibi unsurlardan dolayı iki yönlü asimetrik modele uyum sağlamaktadır. 8

9 İkna etme amacı olan iletişim Kaynak (Kurum) Alıcı (Kamu) Alıcı/kamu hakkında ileri besleme veya geri besleme tepkiler Şekil 2.3. İki Yönlü Asimetrik Model Lucky Strike sigaralarının üreticisi olan, The American Tobacco Company, sigara satışını arttırmak ve kamuya açık alanlarda sigara içilmesini engelleyen yasaların kaldırılması için Bernays'la anlaşmıştır. İki Yönlü Simetrik Model, geri beslemeye dayanarak iletilerini hazırlamaktadır. Modelin en önemli uygulayıcılarından olan Edward Bernays'ın bazı çalışmaları modelin anlaşılması açısından önemlidir. Lucky Strike sigaralarının üreticisi olan, The American Tobacco Company, sigara satışını arttırmak ve kamuya açık alanlarda sigara içilmesini engelleyen yasaların kaldırılması için Bernays'la anlaşmıştır. Ardından Özgürlük Yürüyüşü olarak adlandırılan kadınların sigara içerek yürüdükleri bir yürüyüş düzenlenmiştir. Kadınların sigara içme alışkanlıklarını araştıran ünlü halkla ilişkiler uzmanı, kadınların erkeklerle eşit olma çabası içerisinde sigarayı kullandıklarını ortaya koymuştur. Bunun sonucundaysa kızların New York'un en kalabalık yerlerinde sigara içerek dolaşmasını sağlamıştır. Lucky Strike sigarasının kadınlar arasında kullanım tercihini olumsuz yönde etkileyen nedenlerden birinin sigara paketinin yeşil rengi olduğunu gören Bernays, firma yetkililerini paketin rengini değiştirme konusunda ikna edemeyeceğini anladığında, aksesuarlara kadar her şeyin yeşil renkte olduğu bir parti düzenleyerek, yeşil rengin moda olmasını sağlamaya çalışmış ve Vogue, Harper's Bazaar gibi ünlü dergilerin partiye gösterdikleri ilgi sayesinde başarıyı yakalamıştır. İki Yönlü Simetrik Model: İki Yönlü Simetrik Model in savunucusunu belirtmek, yeni olmasının da etkisiyle diğerlerine nazaran daha zordur. Genel olarak her halkla ilişkiler uygulayıcısının İki Yönlü Simetrik Modeli uyguladığını iddia etmesine rağmen Grunig'e göre bu modelin asıl savunucuları halkla ilişkiler teorisyenleridir. İki Yönlü Simetrik Model in uygulama içerisinde yer bulmasıyla birlikte halkla ilişkiler içerisinde araştırma ve sonuçları her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır. Dengeli Kaynak (Kurum) iletişim Alıcı (Kamu) akışı Şekil 2.3. Simetrik Model 9

10 Kurum ya da kuruluşların çalışanlarının isteğine cevap vermek ve sosyal sorumluluklarını yerine getirme istekleri İki Yönlü Simetrik Model in uygulanmasını gerekli kılmaktadır. Halkla ilişkilerin bu modelle tanımlanmasına karşılık günümüzde dört model de koşullara bağlı olarak kullanılmaktadır. Örneğin Basın Ajansı Modeli bir spor karşılaşmasının biletlerinin duyurulmasında uygulanırken, Kamuoyu Bilgilendirme Modeli devlet kurumlarının örneğin vergi ile ilgili bir reform hakkında bilgi vermesi sürecinde uygulanabilir. Bununla beraber kurum ya da kuruluşların çalışanlarının isteğine cevap vermek ve sosyal sorumluluklarını yerine getirme istekleri İki Yönlü Simetrik Model in uygulanmasını gerekli kılmaktadır. Bu dört halkla ilişkiler modelinden anlaşıldığı gibi, halkla ilişkiler uygulamaları uygulayıcıların halkla ilişkilere bakış açılarına bağlı olarak farklılık göstermektedir. Halkla ilişkiler için bu mesleğin sadece bu işin uzmanları tarafından yürütülebileceğine dair hukuki ya da toplumsal bir baskı bulunmaması, halkla ilişkilerin istenilen şekilde uygulanamamasının bir diğer sebebidir. Tarihsel gelişimine bakıldığında bilinçlendirme ve uygulamaların iyileşmesi noktasında umut veren gelişmeler gözlemlense de halkla ilişkilerin hak ettiği yeri bulması noktasında yapılması gerekenler oldukça fazladır. Bireysel Etkinlik Halkla ilişkilerde dönemsel olarak ifade edilen modelleri, birer örnek çerçevesinde değerlendiriniz. Sizce her bir modelin avantaj ve dezavantajları nelerdir? Türkiye de Halkla İlişkiler 1962 yılında gerçekleştirilen MEHTAP projesinde ifade edilen bazı hususlar, Türkiye de halkla ilişiler uygulamalarının temellerini oluşturmuştur. Ülkemizde halkla ilişkiler gerek kamu kesiminde gerekse özel sektörde günden güne gelişimini sürdürmektedir. Ancak bu gelişmenin başlangıç tarihini 1960 lı yıllar olarak koyarsak, Türkiye de halkla ilişkilerin ne denli genç bir hizmet alanı sayılabileceği görülür de kurulan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün yanı sıra, işlevsel olarak bir anlam ifade eden ilk birim, 1961 yılında kurulan Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde yer alan Yayın ve Temsil Şubesi dir. Daha sonra oluşturulan Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi ve çeşitli Bakanlıkların Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlıkları ya da Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirlikleri yine 1960 yılı sonrasındaki düzenlemeler kapsamında ortaya çıktı. Ne var ki, özellikle bakanlıklarda oluşturulan Basın ve Halkla İlişkiler birimleri uzun yıllar kupür derleme ve dosyalama hizmetlerinin ötesinde bir etkinlikte bulunamadılar (Kadıbeşegil, 1986; 23) yılında gerçekleştirilen Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırması Projesi nde (MEHTAP), Devlet kuruluşlarının her kademesindeki çalışmalarda ve kararların alınmasında halkla yakın ilişki sağlamak zorunludur denilmektedir. Projede ayrıca, halkla İlişkilerle ilgili şu satırlar yer almaktadır: Türk idaresinde de çeşitli kademelerde, her kurumun bünyesine uygun olarak, halkla temas ve dinleme usulleri kurmak gerekmektedir (Tortop, 1993:21). 10

11 Özel sektörde halkla ilişkiler işleri 1970 li yıllara kadar reklam bölümleriyle karşılanmaktaydı Anayasası ndan sonra ortaya çıkan yeni özgürlük anlayışı, yöneten ile yönetilenler arasındaki bilgi alışverişini sınırlı ama son derece olumlu bir boyuta taşımış; halkı aydınlatmanın yönetim için bir zorunluluk olduğu gerçeği, yönetilenin yönetime katılma bilinci, yönetimden demokratik taleplerde bulunma gibi yöneten- yönetilen ilişkileri konusunda oldukça önemli mesafeler kat edilmiştir (Kazancı, 1992:21). Özel sektörde halkla ilişkiler işleri 1970 li yıllara kadar reklam bölümleriyle karşılanmaktaydı. Bu yıllarda kamu sektörü yerinde sayarken, özel sektörün halkla ilişkiler çalışmalarına başladığı göze çarpmaktadır. Başta bankalar olmak üzere büyük işletmeler, bünyelerinde oluşturdukları halkla ilişkiler birimleri aracılığıyla duyarlı kitleleriyle iki yönlü bir iletişim ağını kurmaya çalıştılar (Kadıbeşegil, 1986:23). Bu dönem aynı zamanda halkla ilişkiler mesleğinin dernekleşme dönemidir yılında Alaeddin Asna nın başkanlığında kurulan Halkla İlişkiler Derneği, bugün artık bir çeyrek yüzyılı geride bırakmıştır li yıllarda 30 kişinin yaşam seçimi olarak görülen Halkla İlişkiler Mesleği 90 lı yıllarda on kat daha fazla sayıya ulaşmış; ilk halkla ilişkiler firması, 1974 yılında kurulmuş - A&B Halkla İlişkiler; kurucusu Alaeddin Asna dır- ve 1990 lı yılların sonlarında irili ufaklı halkla ilişkiler firmalarının sayısı 50 ye ulaşmıştır (Asna, 1997: ). Bireysel Etkinlik Halkla ilişkilerin Türkiye de geldiği noktayı ele alacak olursanız, uygulamaların kapsam ve koşullarını günlük yaşamınızdan örneklerle değerlendiriniz. 11

12 Özet Halkla ilişkiler güven kazanma ve ile{şim kurma ih{yacı kadar köklü bir geçmişe sahip{r. Fakat sanayileşmeyle birlikte organize olmuş bir ile{şim çabasının ortaya çıkması halkla ilişkilerin de teknik uygulamalarını gerekli kılmış;r. Halkla ilişkiler üre{mde var olan değişimle birlikte gelişse de o dönemki çabalar basına malzeme sağlamaktan ya da kamuoyunu bilgilendirme çabasından başka bir şey değildir. Duyurmak o dönemde halkla ilişkilere örnek gösterilen çabaların tek gayesidir. Barnum, basına haber sağlama ve kamuoyuna duyurma noktasında akla gelen en önemli isimlerden birisidir. Her ne kadar eleş{rilse de Barnum un uygulamaları, o dönemin en bilindik ve farklı uygulamaları olarak dikkat çekmektedir. Ivy Lee nin uygulamaları halkla ilişkilerin profesyonelleşme çabaları olarak nitelendirilebilir. Halkın bilgilendirilmesi amacıyla Rockfeller ı ikna ederek kaleme aldığı İlkeler Bildirgesi (Declarahon of Principles) bir halkla ilişkiler manifestosu olarak kabul edilebilir. İlkeler Bildirgesi'nde kamunun toplumdaki olaylardan mutlaka haberdar olması, basınla sağlıklı ilişkiler kurulması, basınla kurulan ilişkilerin denetlenmesi ve geliş{rilmesi gibi başlıklar yer almaktadır. Avrupa da halkla ilişkiler teriminin ilk kullanımı ise 1930 lu yıllara rastlar. II. Dünya Savaşı'nda İngiltere nin yürü üğü halkla ilişkiler uygulamaları halkla ilişkilerin gelişimine katkıda bulunmuştur. Avrupa da oluşan ilk halkla ilişkiler şirketleri, çokuluslu Amerikan petrol (Shell gibi) ve otomobil firmalarının şubelerinde hizmet vermektedir. Bu sebeple Avrupa daki ilk halkla ilişkiler çalışmalarında Amerika nın etkisi görülmektedir. Türkiye de ise işlevsel olarak bir anlam ifade eden ilk birim, 1961 yılında kurulan Devlet Planlama Teşkila; bünyesinde yer alan Yayın ve Temsil Şubesi dir yılında gerçekleş{rilen Merkezi Hükümet Teşkila; Araş;rması Projesinde (MEHTAP) Türkiye de halkla ilişkilerin gelişimindeki bir diğer önemli adımdır. MEHTAP projesinde Devlet kuruluşlarının her kademesindeki çalışmalarda ve kararların alınmasında halkla yakın ilişki sağlamak zorunludur denilmektedir. 12

13 DEĞERLENDİRME SORULARI Değerlendirme sorularını sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan bölüm sonu testi bölümünde etkileşimli olarak cevaplayabilirsiniz. 1. Halkla ilişkiler bir uzmanlık dalı olarak ortaya çıkmadan önce de çeşitli uygulamalarla kendisini göstermiştir. Aşağıdakilerden hangisi bir halkla ilişkiler uygulaması değildir? a) Fatih Sultan Mehmet in Cuma günleri halkla görüşmesi b) Bazı hükümdarların fethedilen ülkelerin yerel kıyafetlerini giymesi c) Rus Çarlarının abideler yaptırmaları d) Hükümdarların sanatçılara destek olmaları e) Hükümdarların toprak vergisinde affa gitmeleri 2. Amerika Birleşik Devletleri nde halkla ilişkilerin gelişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Halkla ilişkiler terimini ilk kez Amerika Birleşik Devletleri üçüncü başkanı Thomas Jefferson tarafından kullanılmıştır. b) Halkla ilişkiler terimi ilk kez Ivy Lee tarafından İlkeler Bildirgesi nde kullanılmıştır. c) Barnum, halkla ilişkiler teriminin ilk kullanıcısıdır. d) Halkla ilişkiler terimi ilk kez Avrupa da kullanılmış ve sonrasında tüm dünyaya yayılmıştır. e) Halkla ilişkilerin terim olarak ne zaman kullanıldığı kesinlikle bilinmemektedir. 3. İlk halkla ilişkiler manifestosu olarak algılanabilecek olan İlkeler Bildirgesi ni kaleme alan aşağıdakilerden hangisidir? a) Edward Bernays b) Ivy Lee c) Barnum d) Alec Carin e) James Grunig 4. Aşağıdakilerden hangisi İlkeler Bildirgesi nde yer alan konulardan biri değildir? a) Kamu, toplumdaki olaylardan mutlaka haberdar kılınmalıdır. b) Kamuoyunu bilgilendirmek için basınla ilişkiler sağlıklı biçimde yürütülmelidir. c) Basınla ilişkiler kaliteli bir hizmetle desteklenmelidir. d) Müşteri odaklı çalışılmalıdır. e) Basınla ilişkilerde hizmetin denetlenmesi ve geliştirilmesi sağlanmalıdır. 5. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler modellerinden biri değildir? a) Basın Ajansı Modeli b) İki Yönlü Asimetri Model c) İki Yönlü Simetrik Model d) Kamuoyunu Bilgilendirme Modeli e) Doğrusal İletişim Modeli 6. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? a) Basın Ajansı Modeli - Ivy Lee b) İki Yönlü Simetrik İletişim Modeli - Barnum c) Kamuoyunu Bilgilendirme Modeli - Ivy Lee d) Kamuoyunu Bilgilendirme Modeli - Grunig e) Basın Ajansı Modeli - Bernays 13

14 7. Aşağıdakilerden hangisi Bernays ın tecrübelerinden hareketle ifade ettiği halkla ilişkiler kurallarından biri değildir? a) Halkla ilişkiler uzmanları masa başında oturarak hedef kitlelerini anlayamazlar. b) İyi niyet, çalışmalarınız için yeterli bir amaçtır. c) Duygularınızın kararlarınızı etkilemesine izin vermeyiniz. d) Sözcüklerin arkasındaki anlamları dikkatle düşünmek gerekir. e) Önceden yazılı izin almadan başkalarının sözlerini kullanmayınız. 8. Manipülasyon terimi aşağıdaki halkla ilişkiler modellerinden hangisine uygun düşer? a) Çift Yönlü Simetrik Model b) Kamuoyunu Bilgilendirme Modeli c) İki Yönlü Asimetrik Model d) Basın Ajansı Modeli e) Doğrusal Bilgi Modeli 9. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin bir uzmanlık alanına dönüşmesinin nedenleri arasında yer alır? a) Avrupa da yaşanan Sanayi Devrimi b) Avrupa halkının alışverişte yaşadığı iletişim sıkıntıları c) Avrupa da tarım üretiminde yaşanan azalma d) Amerika nın keşfi sonrasında yerli halkla iletişim kurma gerekliliği e) Dünyadaki hızlı nüfus artışı 10. Aşağıdakilerden hangisi kamu alanındaki halkla ilişkilerin Türkiye de gelişiminde bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir? a) Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü b) Devlet Planlama Teşkilatı c) Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırması Projesi d) A&B Halkla İlişkiler ajansının kuruluşu e) Ziraat Bankası bünyesindeki halkla ilişkiler biriminin kurulması Cevap Anahtarı: 1.E, 2.A, 3.B, 4.D, 5.E, 6.C, 7.B, 8.D, 9.A, 10.C 14

15 YARARLANILAN KAYNAKLAR Asna, A. (1997). Halkla İlişkiler Public Relations P.R. Dünden Bugüne Bir Sanat- Meslek Öyküsü. İstanbul: Sabah Kitapları. Balta Peltekoğlu, F. (2007). Halkla İlişkiler Nedir? İstanbul: Beta. Chaumely, J. et Huisman, D. (1989). Les Relations Publiques. Paris: Presses Universitaires de France. Ertekin, Y. (1995). Halkla İlişkiler. Ankara: TODAİE. Gryspeerdt, A. (1995). Une industrie de la célébration Des relations publiques à la communication d'organisation. Brüksel: Editions Vie Ouvrière. Gürüz, D. (1993). Halkla İlişkiler Teknikleri. İzmir: E.Ü. İletişim Fakültesi Yayınları. Kadıbeşegil, S. (1986). Halkla İlişkilerde Temel İlkeler. İzmir: Tükelmat. Kazancı, M. (1992). Halkla İlişkiler. Ankara: Savaş. Mardin, B. (t.y.). Değerli Dostum. İstanbul: Sanimat Ltd. Tortop, N. (1993). Halkla İlişkiler. Ankara: Yargı. Ugeux, W. (1973). Les Relations Publiques. Verviers: Editions Gérard&C. BAŞVURULABİLECEK DİĞER KAYNAKLAR Jefkins, F. (1989). Public Relations. London: Pitman. Önal, G. (1997). Halkla İlişkiler. İstanbul: Türkmen. Tellioğlu, C. (2004). Halkla İlişkiler Pratiği El Kitabı. İstanbul: Timaş. 15

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu. Pazarlama Taktikleri Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Doğrudan posta Telepazarlama Reklam (Walters 1992) Internet Halkla İlişkiler

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini

Detaylı

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI TANIM Kurum, kuruluş ve işletmelerin politikaları doğrultusunda, teknoloji kullanımını tasarım becerisiyle birleştirerek etkili mesaj hazırlayan ve bu mesajı sunan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ,

Detaylı

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI Stratejik İletişim Planlaması -1 İletişim temelinde, plan ve strateji vardır. Strateji bilgi üretimine dayanır. Strateji, içinde bulunduğumuz noktadan

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ Furkan Güldemir, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Tarihsel Süreç Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1. 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci...

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1. 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci... 5 2. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİMİN DİĞER DİSİPLİNLER VE ALANLARLA

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ Küreselleşen Dünyada Daralan Pazar Paylarını Artırmada Tutundurma Elemanı Olarak HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ Dr. Mustafa KARADENİZ Yayın No : 2338 İşletme-Ekonomi Dizisi : 391 1. Bası

Detaylı

İşletmelerin Kamu İlişkileri Yönetimi. Sunanlar: Doğan Aydemir, Ebu Bekir Çelik, Mustafa Beyaztaş, Hüdaverdi Akça Sunum Tarihi: 17/04/2014

İşletmelerin Kamu İlişkileri Yönetimi. Sunanlar: Doğan Aydemir, Ebu Bekir Çelik, Mustafa Beyaztaş, Hüdaverdi Akça Sunum Tarihi: 17/04/2014 İşletmelerin Kamu İlişkileri Yönetimi Sunanlar: Doğan Aydemir, Ebu Bekir Çelik, Mustafa Beyaztaş, Hüdaverdi Akça Sunum Tarihi: 17/04/2014 Kamu ilişkileri ( Halkla ilişkiler) nedir? Halkla ilişkiler kavramı

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

3. ULUSLARARASI MOBİLYA, DEKORASYON, EV EŞYALARI EV TEKSTİLİ FUARI

3. ULUSLARARASI MOBİLYA, DEKORASYON, EV EŞYALARI EV TEKSTİLİ FUARI FUAR RAPORU 05-08 Aralık 2013 Kazablanka - FAS OFEC FUAR HAKKINDA MaDecor Expo 2013 05 08 Aralık 2013 tarihleri arasında Atılım Fuarcılık, Elan Expo ve Fas'ın en büyük organizasyon şirketlerinden biri

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER I-II

HALKLA İLİŞKİLER I-II Editörler Yrd.Doç.Dr. Gonca Yıldırım & Seçil Utma HALKLA İLİŞKİLER I-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Gonca Yıldırım Yrd.Doç.Dr.İlker Özdemir Hasan Çiftçi Hatice Aydoğmuş Özcan Kahraman Koktürk Melis Yalçın Seçil

Detaylı

SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8)

SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8) Hazine Müsteşarlığı ndan: 27/04/2011 SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8) Bir şirketin yönetim kurulu, yöneticileri, ortakları

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

ÜNİTE TÜRK DİLİ II İÇİNDEKİLER HEDEFLER SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ II. Seminer Kongre Sempozyum Forum Telekonferans

ÜNİTE TÜRK DİLİ II İÇİNDEKİLER HEDEFLER SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ II. Seminer Kongre Sempozyum Forum Telekonferans HEDEFLER İÇİNDEKİLER SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ II Seminer Kongre Sempozyum Forum Telekonferans TÜRK DİLİ II Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Topluluk karşısında yapılan konuşma türlerini bilecek, Sözlü anlatım

Detaylı

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA MART EĞİTİMLERİ ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 10 MARTT

Detaylı

U.R. 2440. BÖLGE ROTARACT TEMSİLCİLİĞİ 2015-2016 DÖNEMİ BAŞKANLAR EĞİTİM SEMİNERİ. Rtc. Gözde Çiftçi

U.R. 2440. BÖLGE ROTARACT TEMSİLCİLİĞİ 2015-2016 DÖNEMİ BAŞKANLAR EĞİTİM SEMİNERİ. Rtc. Gözde Çiftçi U.R. 2440. BÖLGE ROTARACT TEMSİLCİLİĞİ 2015-2016 DÖNEMİ BAŞKANLAR EĞİTİM SEMİNERİ H i z m e t l e r i n i z d ü n y a y a a r m a ğ a n o l s u n Rtc. Gözde Çiftçi U.R. 2440. Bölge Rotaract Temsilciliği

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

Doğruların buluştuğu adres...

Doğruların buluştuğu adres... M E D I A Doğruların buluştuğu adres... İletişim Sanattır Firmaların kıyasıya rekabet ettikleri Etnik Pazar sürekli yeniliklere açıktır. Reklam stratejileri yapılırken hedef kitlenin doğru bir şekilde

Detaylı

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu SUNUŞ İşyeri sendika temsilcileri, işyerinde çalışan işçilerin mevzuattan, toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve çıkarlarını korumakla görevli olan, sendikasının örgütlenmesi ve güçlenmesi için

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI

I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI Bu Kongre Planı, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Çocuk Vakfı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu arasında Mart 2013 te imzalanan Protokol

Detaylı

BİYOMED. e-bülten - Mayıs 2013

BİYOMED. e-bülten - Mayıs 2013 BİYOMED e-bülten - Mayıs 2013 Biyomed büyüyor Biyomedikal Mühendisleri Derneği (BİYOMED), ülkemizdeki Biyomedikal Mühendislerinin bir araya gelmesi ve Biyomedikal Mühendisliği meslek kültürü oluşturma

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II ÇALIŞMA EKONOMİSİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu 21-23 Ekim 2011, Çanakkale Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği Aslı

Detaylı

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir?

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? 1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? Görsel iletişim Yüz yüze iletişim Sözsüz iletişim Sözlü iletişim Araçlı

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İçinde bulunduğumuz mayıs ayı Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından tüm dünyada Uluslararası İç Denetim Farkındalık Ayı olarak ilan edilmiştir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

5727 SAYILI YASANIN İSTANBUL DA TANITILMASI VE BENİMSETİLMESİ

5727 SAYILI YASANIN İSTANBUL DA TANITILMASI VE BENİMSETİLMESİ 5727 SAYILI YASANIN İSTANBUL DA TANITILMASI VE BENİMSETİLMESİ Neler Yapılmalı? Farkındalık yaratmak/eğitim Bilgilendirmek İkna etmek Benimsetmek Sigara ve zararları hakkında Yasanın içeriği ve uygulanabilirliği

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Sosyolog, insan toplulukları ve toplumsal kurumlar, bunların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri, bu ilişkileri belirleyen ilke ve kurallar ile toplumsal sorunlar ve çözüm yolları

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ)

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ) İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ) TANIM İşletmede çalışacak insan kaynağının sayısını ve niteliğini belirleyerek, insan kaynağının başarısını, moralini, motivasyonunu ve uyum düzeyini artırıcı çalışmaları

Detaylı

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar.

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar. İletişim mesajlarına gösterilen tepkiler açısından; amaçlar değişik modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. A.I.D.A modeli olarak da adlandırılan bu model dört aşamalıdır.[8] 1. 2. 3. 4. Dikkat İlgi Arzu

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİNE YÖNELİK URGE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Detaylı

21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler

21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler 21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler Liana Ghent Direktör, ISSA BÖLGESEL BAKANLIK EĞİTİM KONFERANSI 12 Aralık, 2013 Istanbul ISSA Hakkında

Detaylı

Başarıya Bağlılık Taahhüdü

Başarıya Bağlılık Taahhüdü Başarıya Bağlılık Taahhüdü İyi İş uygulamaları Lider olan BENİMLE başlar. QuestNet TM Bağımsız Temsilcisi olarak QNet ile olan görüşmelerimde dürüst ve adil olacak; tüm profesyonel etkinliklerimi, kendi

Detaylı

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Sosyal Sorumluluk Projelerinin Amacı Yaşamın sürdürülebilirliği, Toplumsal yaşamın iyileştirilmesi için ortak evrensel değerlerin toplumlar tarafından

Detaylı

8. İSTANBUL İDF DERİ FUARI ŞEMSİYE STAND VE ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI

8. İSTANBUL İDF DERİ FUARI ŞEMSİYE STAND VE ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI 8. İSTANBUL İDF DERİ FUARI ŞEMSİYE STAND VE ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI 21-23 KASIM 2013 Erdem ALPTEKİN Araştırma ve Meslekleri Geliştirme Müdürlüğü Uzman Paola YAŞARSOY Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

Herkes katılabilsin diye... Mahalle sakinlerinin katılımını sağlamanın yolları ve geniş katılımı sağlamanın temel kuralları için tavsiyeler

Herkes katılabilsin diye... Mahalle sakinlerinin katılımını sağlamanın yolları ve geniş katılımı sağlamanın temel kuralları için tavsiyeler Herkes katılabilsin diye... Mahalle sakinlerinin katılımını sağlamanın yolları ve geniş katılımı sağlamanın temel kuralları için tavsiyeler Prof. Dr. Reiner Staubach ve Tülin Kabis-Staubach (Planerladen

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 19.1.2016 Diploma Program Adı : TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK, ÖNLİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM)

Detaylı

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Bilginin sürekli bir gelişme içinde bulunduğu ve bilgi

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

İLK VE TEK ERKEN REZERVASYON FUARI

İLK VE TEK ERKEN REZERVASYON FUARI En avantajlı tatil fırsatları burada! www.erkenrezervasyonfuari.com İLK VE TEK ERKEN REZERVASYON FUARI "BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR"

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.tr Kültür, inanç Fiziksel çevre SAĞLIK Yaşam koşulları Ekonomik

Detaylı

Yapısal Gelişim, Modern Dönüşüm.

Yapısal Gelişim, Modern Dönüşüm. Yapısal Gelişim, Modern Dönüşüm. www.nuryap.com nur yapı biz kimiz? Başarılarını 1985 yılından bu yana sürdüren Nur Yapı, tek kişilik bir ofiste şahıs firması olarak Setdar ANAÇAL tarafından kurulup, o

Detaylı

Şirketinizin çalışma konusunu veya ürününüz ile ilgili çalışmayı MARKANIZI YÖNETMEK olarak algılıyoruz

Şirketinizin çalışma konusunu veya ürününüz ile ilgili çalışmayı MARKANIZI YÖNETMEK olarak algılıyoruz 1 ÖNSÖZ İşimiz; Kurumunuz için gerçekleştirilecek tüm kurumsal yenilenme, reklam, PR, basın ilişkileri, tanıtım materyalleri, strateji oluşturma, yeni müşteri ilişkileri ve marka yönetimi hizmetlerini

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ 1 AB İLETİŞİM STRATEJİSİ (ABİS) NEDİR? Türkiye - AB müzakere sürecinin üç ayağı: 1- Siyasi reformlar 2- AB yasal düzenlemelerinin kabul edilmesi ve uygulanması

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

Müşteri Memnuniyeti Olimpiyatları

Müşteri Memnuniyeti Olimpiyatları Müşteri Memnuniyeti Olimpiyatları Performansın Geliştirilmesi ve Ödüllendirme Programları Müşteri Memnuniyeti ve Gizli Müşteri Sonuçlarının Entegrasyonu Daha iyiye ulaşmak için ödül rekabete teşvik eder

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ 1

YÖNETİM SİSTEMLERİ 1 YÖNETİM SİSTEMLERİ 1 YÖNETİM, en genel anlamıyla, başkaları vasıtasıyla iş yapmak olarak tanımlanır. İktisatçılara göre YÖNETİM, emek, sermaye ve doğal kaynaklar ile beraber üretim faktörlerinden biridir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Halkla İlişkiler Kavramı, Tarihçesi ve İlişkili Olduğu Alanlar

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Halkla İlişkiler Kavramı, Tarihçesi ve İlişkili Olduğu Alanlar İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Halkla İlişkiler Kavramı, Tarihçesi ve İlişkili Olduğu Alanlar 1.1. Halkla İlişkiler Kavramı ve Tanımı... 1 1.2. Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi... 3 1.2.1. Dünyada Halkla

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 1. REKLAMIN TANIMI, KAPSAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ... 5 1.1. Reklamın Pazarlamadaki Yeri... 5 1.2. Reklamın Tanımı... 6 1.2.1. Üretici Açısından Reklam... 7 1.2.2. Tüketici Açısından

Detaylı

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU Akışkan gücü, basınçlı akışkanların, ister sıvı ister gaz halinde olsun, enerjilerinden faydalanarak elde edilen güçtür. Sıvı veya gaz, yada somut olarak su veya hava, ancak

Detaylı

8. Araştırmacılar Zirvesi, 9-10 Kasım 2004

8. Araştırmacılar Zirvesi, 9-10 Kasım 2004 , Biz araştırmacılar müşterilerimizin pazarlama, satış çabalarına destek olmak için varız... Tüketiciye odaklanma : Davranışlarının ardındaki nedenleri anlamak Onlara doğru mesajları iletmek Onları etkilemek

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti

Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti HAKKIMIZDA Detay Fuarcılık Organizasyon & Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketi TOBB- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin Y-276 numaralı Yurtiçinde

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 6 Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 (28.09.2002 tarih ve 24890 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

İÇİNDEKİLER HAKKIMIZDA UZMANLIK FİKRİ MÜLKİYET İSTİHDAM TİCARİ İHTİLAFLAR DAVA VE İCRA TAKİPLERİ EKİBİMİZ REFERANSLAR İLETİŞİM

İÇİNDEKİLER HAKKIMIZDA UZMANLIK FİKRİ MÜLKİYET İSTİHDAM TİCARİ İHTİLAFLAR DAVA VE İCRA TAKİPLERİ EKİBİMİZ REFERANSLAR İLETİŞİM İÇİNDEKİLER HAKKIMIZDA UZMANLIK FİKRİ MÜLKİYET İSTİHDAM TİCARİ İHTİLAFLAR DAVA VE İCRA TAKİPLERİ EKİBİMİZ REFERANSLAR İLETİŞİM... 3... 5... 7... 9...11...13...15...17...19 HAKKIMIZDA Türkiye nin finans

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu. İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.tr 1 HEDEFLER.Sağlığı, koruma ve geliştirme kavramlarını bilme İşyerlerinde

Detaylı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır. Değerli Sektör Yöneticileri; Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır. Otelcilik sektöründe çalışanların niteliklerini ve uzmanlaşmalarını

Detaylı

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY YERELYÖNETİM REFORMUSONRASINDA İLÖZELİDARELERİ Dünyadayaşananküreseleşme,sanayitoplumundanbilgitoplumuna geçiş,şehirleşmeninartışı,ekonomikvesosyaldeğişimleryönetim paradigmalarınıveyapılarınıdaetkilemektedir.çevrefaktörlerinde

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

Franchise Tanıtım Dosyası

Franchise Tanıtım Dosyası Franchise Tanıtım Dosyası Sektör lideri Beyaz Butik Türkiye de hazır gelinlik sektörünün kurucusu Beyaz Butik, 1997 den beri, 17 yılı aşkın süredir ilk ithal hazır gelinlik mağazalar zinciri olarak pazardaki

Detaylı

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ DÜNYANIN EN BÜYÜK MARKALARI, GÖRMENİN ÖTESİNE GEÇTİLER. Onlara Katılın, Bugün. GÖRMENİN ÖTESİNDE GELİŞMEK Karanlıkta Diyalog Nedir? Karanlıkta Diyalog atölye çalışmaları

Detaylı

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI A YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı M. Emrah SAZAK Daire Başkanı UR GE Tebliğinin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 5 Haziran 2009 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

Planlama Yapmak Altyapı Üretmek Çevre Üretmek Sosyal Donanım ve Hizmet Üretmek Kamuoyunu Ölçümlemek ve Planlamayı Uyarlamak A

Planlama Yapmak Altyapı Üretmek Çevre Üretmek Sosyal Donanım ve Hizmet Üretmek Kamuoyunu Ölçümlemek ve Planlamayı Uyarlamak A 1 Planlama Yapmak Altyapı Üretmek Çevre Üretmek Sosyal Donanım ve Hizmet Üretmek Kamuoyunu Ölçümlemek ve Planlamayı Uyarlamak A POLİTİK POLİTİK (karar) PLANLAMA Öncelikler / Entegrasyon (üretim) Zaman

Detaylı

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi,

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, İçerik Genel Bakış Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Türk Patent Enstitüsü ve Görevleri Eskiden hammadde kaynaklarına ve sermaye birikimine sahip olan ülkeler güç ve kontrol

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar...

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar... İÇİNDEKİLER Sunuş... 1 Konu... 2 Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2 Tarih ve Yer... 2 Amaç ve Hedefler... 3 Katılımcılar... 3 Yöntem... 3 Kapsam... 4 Projede Görevli Personel... 5 SUNUŞ 21. Yüzyıl

Detaylı

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Gönül Elçileri İletişim Stratejisi

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Gönül Elçileri İletişim Stratejisi T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Gönül Elçileri İletişim Stratejisi Gönül Elçiliği tanımı Gönül Elçiliği: İnsana ve insanlığa hizmet için karşılık beklemeden emek veren kişi ve gruplar için kullanılan

Detaylı