~ Voleybol. "! i - TOPU KONTROL ~ EDEN TAKıMıN HATASı ~38 Okullarda Beden Eğitimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "~ ~@ Voleybol. "! i ' @ - TOPU KONTROL ~ EDEN TAKıMıN HATASı 22.1. ~38 Okullarda Beden Eğitimi"

Transkript

1 kullarda Beden Eğtm "! - TPU KNTRL EDEN TAKıMıN HATASı ÇFTE TEKNK HATA Voleybol Fo.! yapan takıma ııkı, JI.II'IL'UI< uzatılocak Sık.,.', yumruklonn sallonm ı Ayuçla oo.hrıı T KAS DSKAıFYE EDc HATA SERBES' AT ISLAR'N CE ZhLANIRILı.ıhSI BI,,; tutulması Yumrul<lor sık" K SERBEST üç SERBEs ATıŞ Voleybol un lg gorrnesınrn-qeuenr londa bu oyunu rahatlıkla bleşenler olan saha etrafındak çn; yüksek sıçrama yeteneğ, fzksel gereksnmlere htyaç Voleybol herkes çn br Aynca yarışma amaçlı motor özellkler le' ve takdk zeka ' mey, yan paylaşımcılığı çn yapılablr, oynanablr. Voleybol, sportf len ntelğe ulaştırır. Teknk, brlkte hareket edebl- Voleyboloyun çnde breyıer.. '. ko<sosyal durumlarının anlaşılarak, gerekl olan eğtc tedbrle;n zamanı1pa alınmasına yardımcı olur, taret panıı<ı91 P. moklar y.pık Pormaklar uç 9ÖC1erlyar LR ;'ıı. t ""h,1yti"mn1ıı t. ı parma' yun, şekl tbaryle, kendne.ğüven ve cesaret duygusunu gelştrr. Kş: ' y planlı ve programlı, dsplnl bıl çalışma çne terek doğru karar vereblme rluvousunu oplctrr.:\'{"\lp"h{'\l "'''11;;\11 11 C'('\c\To:ıll'::'C'nlA\Tp t:)e"l,nl c t rrtı c {"\l-:::.n hrp.,}

2 kullarda Beden Eğtm Voleybo l VLEYBLUN GENEL YAPI ŞEMASI VLEYBLDA SPR MTRSAL ÖZELLİKLER " 'I ' Sportf oyunlarda voleybol, kompleks hareketler çermektedr. Toplam 2 saatten fazla süreblen oyunun tamamında verml olablmede, konsantrasyon ve sarlere hakmyet çn, genel aerobk dayanıklılığın ve kalp kan dolaşırnı sstemnn y olması gerekr. Voleybolda sürekl değşen pozsyonlarla, yükseğe sıçramalar ve 3-5 ın. 'lk kısa sprntler görülür. Bu da, genel aerobk dayanıklılık gerektrr. Ayrıca voleyboleularm, sprnt süratnn, refleks ve reaksyon süratnn çok y olması gerekldr. Kuvvet yönünden, çabuk kuvvetn ve çabuk kuvvet komponentlernden; sıçrama kuvvet, vuruş kuvvet ve sprnt kuvvet önemldr. Esneklk ve eklemlern hareketllğ; tüm pozsyonlardak hareketlern büyük br genşlkle uygulanmasını sağlar. Teknk br oyun olan voleybolda, koordnasyon, özel çevklk ve denge le brlkte, oyuncuların çevrey zleme, topun hız ve uzaklığını sezme, doğru zamanlama le hareket etme gb özellkler de önem taşımaktadır (Gündüz N. 1997). IS Esneklk 45 Kuvvet: - Vurus Kuvvet - Sıçrama Kuvvet IS Koordnasyon --k Sürat: - Süratte Dayanıklılık - Reaksyon Sürat - Aksyon Sürat ıo Dayanıklılık Br voleyboleu oyunu y anlamalı ve hemen karşılık vereblmeldr. Çabuk alan değştreblmeldr. Yukarı sıçrayablmel ve kuvvetl vurablmeldr. Şaşırtma ve aldatmalı değşk hücumlar yapablmeldr. Hareketler, her zaman koordnel olmalıdır. ( SavunmQ 2 'l VLEYBL YUNCUSUNUN İŞLEVSEL ANATMİsİ Voleybolda, fırlatma hareketler le brlkte çft bacakla sıçrama kombnasyonu gerekldr. Bu fırlatma hareket, uygun br kuvvet gelşm gerektren aşağıya vuruş (smaç) öğelern çerr (Şekl-1l5). Br smaç hareketnde performansı belrleyen kas grupları: Bacağın sıç "...ı,..1,.;..... _... 1_... :. 1_1 _._... L_.... l_...

3 242 kullarda Beden Eğtm Voleybol fleksör kaslan ( rectus [emors, lopsoas ve tensor [ascae latae) öneml şlev görmektedrler. oluşur. Sebepler; dengesz düşme, ağır çalışma, yanlış egzersz yapma ve zemndr. Önlem: Doğru çalışma zamanlamaları, yeterl ısınma ve germe egzers: le düşme teknğnn doğru uygulanması gerekr. muz Sakatlıkları: Aşırı kullanmaya bağlı tendon (kas krş] zedelen lerdr. Neden; yanlış smaç teknğ olup, teknğn düzeltlmes gerekr. Adale Sakatlıkları: Adale gerlme ve yırtılmalarıdır. İy ısınma ve özel drme egzerszler sakatlığı önleyeblmektedr. Şekl: 115 Kolun hareket: Öne doğru topa vuruş hareket, başlıca kolun depresörler (pectorals major ve latssmus dors kasları) ve kolun ekstansörler (trceps brach kası) vasıtasıyle şlevn görür. (Weneek) VLEYBLDA GÖRÜLEN SAKATLANMALAR VE TEDBİRLERİ Sakatlanmaların çoğu teknğ y uygulayamamaktan dolayı, top kurtarma ve servs atışında oluşmaktadır. TeşhsIern 55' burkulmalar, 20's düşme sonucu sıynklar, 15' kınklar ve 6'sı çıkıklardır. Sakatlanmanın 52's maçta ve 48' antrenmalarda oluşmaktadır. Sakatlıkların; 44'ü yaş grubunda, 34'ü yaş arası, l1' 25-29, 9'u; 15 yaş altı ve 2's 30 yaş ve üstünde görülmektedr (Beek Van 1983, Nell 1985). Ayak bleğ sakatianmaları: Bunların ortalama 95' ayak bleğ dış yan bağ burkulması, 3'ü se kırıklar olarak görülür. Burkulmaların 2/3'ü br oyuncunun başka br oyuncunun ayağına basarak ve kend hmal sonucu meydana gelmektedr. Kasların zayıflığı, yetersz kas koordnasyonu, konsantrasyon eksklğ, kötü düşme teknğ ve yorgunluk sakatlıklara sebebyet vermektedr. Önlem: Ayak blek kasları çn kuvvetlendrc çalışma yapılması ve koordnasyonun gelştrlmes gerekr. Başparmak ve parmak sakatlanmaları: Yetersz el teknğ, şanssız top VLEYBLDA YUNCU SEçİMİNDE KRİTERLER Dragan'a göre (1979) y br voleyboloyuncusunda bulunması gereken özellkler şöyledr: ı. Uzun boy, uzun kol ve genş omuz yapısına sahp olma. 2. Yüksek anaerobk (02 'sz solunum) ve aerobk (02 'sz solunuma) kaj teye sahp olma. 12.Yorgunluk ve baskıya karşı dayanablme. 13.Taktk zeka ve takım ruhu özellklern taşıma VLEYBL ÖGRETİMİNDE AMAÇLAR VE DAVRANIŞLAR Amaç-I: Voleybola Hazırlayıcı yunlar ynayablme. ı. Halka düzennde olan grupların, kend aralarında topu yere düşürmı pasıaşma yarışması yapmaları. 2. Küçük alanlarda (4-6 m.) 3x3 oyun oynama. 3. 5x5 k grupta, sınırlandırılmış sahada gerl p üzernden topu karşı boşluklara atma ve yere düşürmeden tutma.... vb. Amaç-2: İşbrlğ Yapma, Ldere ve Kurallara Uyablme.

4 244 kullarda Beden Eğtm Voleybol Amaç-3: Voleybol ynamaya İstekl lablme. ı. Çeştl yerleşme düzenlernde top tutmayı kapsayan oyunlar oynama. 2. Pasıaşmayı kapsayan oyunlar oynama. 3. Servs atmayı kapsayan oyunlar oynama. 4.Servs ve pasıaşmayı pekştrc yarışmalar yapma.... vb. Amaç-4: Voleybol le lgl Temel Becerler Edneblme. ı. Temel duruş ve yer peğştrme. 2. Alttan servs atma. 3. Manşet paslaşma. 4. Parmakla paslaşma, 5.Servs manşetle karşılaşma.... vb. Amaç-S: Voleybol le lgl Koordnasyonu Gelştreblme. ı. Kontrol pası le parmakla paslaşma, 2. Kontrol pası le manşetle paslaşma, 3. Sevyeye uygun yükseklktek flede sıçramalı pas yapma. 4.Kazanılan becerlerle br set voleyboloynama.... vb. Amaç-6: Voleybol Yarışma ve yun Kuralları Blgs Edneblme. ı. Voleyboloyununu tanımlama. Amaç-7: VoleyboluDostça ynama, Kazananı Kutlama ve Kaybetmey Kabuller Davranışları, ı. yun çersnde kend ve rakp takım oyuncularına saygılı olma. 2. Y önetc azlarına ve hakem kararlarına saygılı olma. 3. Başar.ılı6lduğunda aşırı öğünmeme, 4. Kazanmak çn kural dışı yollara başvurmama. /S:'Başarının sevıcn, kaybetmenn üzüntüsünü arkadaşları le paylaş VLEYBL YUN KURALLARı Voleybol fle le kye bölünmüş, br alan üzernde k takım tarafında nanan br oyundur. yunun amacı, her takım çn; kurallara uygun olarak fle üzernden geçrmek suretyle rakpalana göndermek ve topun kend al da yerle temasını önlemektr. Takımlar: Br takım en fazla 12 oyuncudan oluşur ve sahaya 1 kapta hl 6 oyuncu le çıkar. Formalara 1 'den 18'e kadar numara verlr. Br takıı sette 6 oyuncu değştrme hakkı vardır. Antrenörün br sette 2 kere 30'ar s mola hakkı vardır. yunun Başlaması ve Takımın Dzlş: İk kaptanın yazı-tura atışı l, vs veya oyun alanı seçme hakkı belrlenr. Servs atılırken takımlar alandı kemlere yazılı olarak verdkler dzlş sırasına göre dururlar. Her takımın 1 şlk oyuncu lstesnde br (1) özel savunma oyuncusu "lbero" bldrme vardır. ynanış: Her takım topu, kend sahasına düşürmernek ve karşı sahaya dermek amacı le, topa (blok harç) üç dokunma hakkına sahptr. Br ) (blok yapan harç) topa k kez dokunamaz, Topu, kaldırmak, tmek, fırla yasak olup net olarak vurulmalıdır. Zor durumlarda topa kafa ve ayakla vı blr. Sayı Sstem: Voleybolda her rally br sayı kazandırır (Rally Puan Sst Servs karşılayan takım rally'y kazandığında br sayı ve servs kullanma kazanır ve oyuncuları saat yelkovanı yönünde br pozsyon dönerler. Her ha sonucu rally'nn kaybedlmesdr, hata yapan takımın rakb br sayıyla b rally'y kazanır. Eğer rakp takım servs karşıladıysa. servs kullanma hakl zanır ve br sayı alır.

5 246 kullarda Beden Eğtm Voleybo l Ceza Kart/an: İhtar: Sarı kart. yundan atma: Kırmızı kart Dskalfye: San+Kırmızı kart. Bütün cezalar tüm maç çn geçerldr (servste geckme cezası dahl). Fledek top: Servs dışında, top fley geçerken fleye değeblr. Servs topu harç, fleye takılan top, takımın üç vuruş lmt çnde ger alınablr. Fledek oyuncu: yuncu fleye temas etmekszn, fle üstünden karşı takım sahasındak topa dokunablr. rta çzgye basılablr ancak rakp sahaya geçlemez. Servs: yuncu hakem şaretnden sonra 3 sn. çnde servs kullanmak zorundadır. Topu havaya atıp tutamaz veya yere düşmesne zn vereez. Hakemler: Maçı 1 baş hakem, 1 yardımcı hakem, ı yazı hakem ve 4 çzg hakem olmak üzere 7 hakem yönetr. Top: Ağırlığı gr ve çevres cm.'dır. Müsabakalar çn üç top kullanılır, Fle: ı mt. genşlğnde ve 9.50 mt. uzunluğunda, 10 cm2'lk koyu renk plerden yapılıdır. Üst kısmında 10 cm. genşlğnde k tarafa 5 cm. olarak katlanmış beyaz br bant mevcuttur. Fle Yükseklğ: Büyükler ve gençler çn 2.43 mt, büyük ve genç bayanlar çn 2.24 mt. yıldız erkekler çn 2.36 ve yıldız bayanlar çn 2.18 mt.' dr. Drekler: Yükseklk 2.55 m. olup yan çzglerden 0.50 le 1 mt. mesafede olmalıdır. Lbero yuncusu: Her takımın 12 kşlk nha oyuncu lstesnde br (1) özel savunma oyuncusu "lbero" bldrme hakkı vardır. Lberonun maçtan önce müsabaka cetvelne kaydedlmes ve adının yanına br "L" harf yazılması gerekr. Lbero br gerhat oyuncusu olarak görev yapar ve eğer temas anında top fle üst kenar yükseklğn tümüyle aşmışsa, hçbr yerden (oyun sahası ve serbest alan da dahl brhücum vuruşunu tamamlayamaz. Lbero servs atamaz, blok yapamaz ya da blok teşebbüsünde bulunamaz. Ön bölge ya da uzantısındak br lberonun "ovrhand" parmak pasından gelen br topa flenn üst kenar sevyesnden daha yüksekte hücum yapılamaz. Eğer lbero böyle br vuruşu ön bölgenn arkasında yapıyorsa topa serbestçe hücum yapılablr.

6 248 kullarda Beden Eğtm j J Voleybol 5: Hamstrng kas grupları (bceps femors, smtendnosus, semmembranonus) VLEYBLA ÖZGÜ STRETCHING HAREKETLERİ VE ÇALIŞAN KASLAR (Gerdrmeler, sn. süre le yapılır) as). 6: Üst bacak ön kas grupları (reetus femors, lacus, psoas major lopso- 7: Arka dış ve üst bacak kasları (bceps femors caput longum, setntendnosus, semmembranosus, gluteus maksmus/medus+tensor fasca latae). 8: Şekl 7 kas grupları. 1: Sırt kaslarının gerlmes. 10 sn. ked kamburu hareket yapılır ve normal duruşa geçlr (İk-üç set) (Kaslar; eroetores trunc, trapezlus, eroetores sp - nae). 2: Üst bacak arka kasları (beeps femors, semtendnosus, semmembranosus, gluteus maxmuslmedus, tensor fasca latea). f 2 4 9: Karın kasları (rectus abdomns, external oblque, nternal oblque ve transvers abdomns). 10: Kasık kasları (adduetor longus+brevs, ad.magnus, aracls, pectneus, external oblque ve serratus anteror). 11: muz ön kasları (pectorals majorlmnor; serratus anteror). 12: Arka üst kol ve arka omuz kasları (latssmus dors, deltod ve trceps brach} VLEYBLDA TEMEL TEKNİK HAREKETLER PAS çeşitleri VE ALıŞTıRMALARI PASLAR: Voleybol un temeln oluşturur; üstten ve alttan (manşet) pas olarak kye ayrılır. Sert gelen toplar manşetle, yavaş gelen toplar üstten pas (parmak pas) le karşılanır Pas teknğn çeştler: 1. Yönlerne göre: Öne-gerye pas. - b Et fı/. 2. Sevyelerne göre: Yüksek-alçak pas. 3. Uzunluklarına göre: Uzun-kısa pas. 4. Sıçrayarak pas: Öne-gerye pas. 5.Düşerek pas. A.PARMAKPAS: Teknk: - Ayakların Durumu: Vücut ağırlığı her k ayakta eşt olmak üzere, ayaklar omuz gensl!nde f30-.'h rm ) "rılnır n71pr h"ff h;!r;l;; "o h; o, "_-' J:_

7 kullarda Beden Eğtm Voleybol 251 arkaya yatmış durumda, pas atarken sert ve gergn vazyettedr. Atıştan sonra eller aşağıya doğru kapanır (Şekl-lll). topun geldğ yöndedr. Sıçrayarak Parmak Pas: Gelen topun konumuna göre, y br zamanlama ve sıçrama le ayakların yere değmeden topun elden çıkarılmasıdır. Pas Alışurmaları. 1 ' V\,.' I)":-.l!. ')'" 1 } S,/,. " çf"., "" ,,,, ,--"--, Şekl: 118 -"-'0 A. -- _,, , <.-;.-:-;;;;:!t : ı'(,/ '\\:... '..' 0;' '4':'::::"'::::" : <»:... ı...--::. t t,,' '\:r: Şekl: Il9 Şekl: 120 Şekl.' Il6 ) y,",---" :' tl.,., 'Irt.\ _,r::fxx:' ',"... "' "..,."....,' Şekl: Duvarda pas çalışması yapılır. L, o... "'" tl 1 : ;! Şekl: 122 Şekl: Karşılıklı k kş parmak pası, öne-gerye ve sıçrayarak çalışırlar (Şekll, 3. Alıştırma k, kısa ve uzun pas olarak çalışılır. 4. Karşılıklı k kş pas kontrol çalışması yapar (Şekl-Ll'I). 5. Sağa vesola deplasel pas çalışması yapılır (Şek-TZü). l o 6.Karşılıklı, 4-5 mt. mesafede k grup oluşturulur. Pası atan oyuncu, karşı grubun arkasına geçer. Uygulama durarak ve sıçrayarak pas şeklnde çalışılır (Şekl-12). Şekl: Il7 - Dkkat Edlecek Noktalar: 1. Vücudun topun altına doğru grmes. 2. Ağırlığın ön ayakta olması. 3. Ellern pastan sonra kapanması. ıx' -...-\ ( 7. Üçgen grupta pas çalışması. Her oyuncu pas attığı grubun arkasına geçer. Durarak pas, sıçrayarak pas ve çömelerek pas çalışmaları yapılır (Şekl-l22). (Alıştırma k topla da yapılablr) 8. Dörtlü çalışmada yer değştrlr (Şekl-l23). 9. turarak kl, üçlü ve dörtlü çalışmalar yapılır. 10. Sınıf ç parmak pas yarışması yapılır.

' \ \, / F u t b o l 1 7.

' \ \, / F u t b o l 1 7. 2. 3. 4.! J / , ' \ \, / F u t b o l, 1 7. 5. 6. 7. 8.,1:1 324 24.2. FUTBOLUN GENEL YAPI ŞEMASI Okullarda Beden Eğtm 32 5 24.3. FUTBOLDA SPOR MOTORSAL ÖZELLİKLER da, 90 dakka çnde, defansta, orta sahada

Detaylı

VOLEYBOL OYUN KURALLARI

VOLEYBOL OYUN KURALLARI VOLEYBOL OYUN KURALLARI 2009 2012 2009 2012 VOLEYBOL OYUN KURALLARI 1 FIVB TARAFINDAN ONAYLANAN ULUSLARARASI VOLEYBOL OYUN KURALLARI İÇİNDEKİLER OYUNUN ÖZELLİKLERİ FASIL I KURALLARIN VE HAKEMLİĞİN FELSEFESİ

Detaylı

BASKETBOLDA PAS VE TURNİKE ALIŞTIRMALARI

BASKETBOLDA PAS VE TURNİKE ALIŞTIRMALARI ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU BASKETBOLDA PAS VE TURNİKE ALIŞTIRMALARI REHBER ÖĞRETMEN: HAZIRLAYANLAR: Berkay YÜCETÜRK Kaan TELCİLER Mert ÖZKOL Selçuk KARAALP Tuna SEZGİN Sevin KESKİN İÇİNDEKİLER Sayfa Teşekkür.....1

Detaylı

PLAJ VOLEYBOLU OYUN KURALLARI 2013-2016. 33. FIVB Kongresince Onaylanmış

PLAJ VOLEYBOLU OYUN KURALLARI 2013-2016. 33. FIVB Kongresince Onaylanmış PLAJ VOLEYBOLU OYUN KURALLARI 2013-2016 33. FIVB Kongresince Onaylanmış 1 İÇİNDEKİLER OYUNUN ÖZELLİKLERİ Bölüm 1 : TESİSLER VE DONATIM 1. Oyun Sahası 1.1 Ölçüler 1.2 Oyun sahasının yüzeyi 1.3 Oyun alanındaki

Detaylı

OKUL SPORLARI VOLEYBOL AÇIKLAMALAR

OKUL SPORLARI VOLEYBOL AÇIKLAMALAR OKUL SPORLARI VOLEYBOL AÇIKLAMALAR 1. Yarışmalar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Uluslar arası Oyun Kuralları ve Yarışma Talimatları ile Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca

Detaylı

Daha fazla bilgi için www.moving-behaviour.com

Daha fazla bilgi için www.moving-behaviour.com 1 "Bu yayın Avrupa Komisyonu, Hayatboyu Öğrenme Programı, Comenius Okul Ortaklıkları alt programı tarafından finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca projeye ortak okulların görüşlerini yansıtır ve Avrupa

Detaylı

HAKEMLİK REHBERİ VE TALİMATLARI 2014

HAKEMLİK REHBERİ VE TALİMATLARI 2014 HAKEMLİK REHBERİ VE TALİMATLARI 2014 HAKEMLİK REHBERİ VE TALİMATLARI - 2014 FIVB Resmi Voleybol Kuralları 2013-2016'yı takiben SUNUŞ Hakemlik Rehberi ve Talimatları, tüm uluslararası ve ulusal müsabakalar

Detaylı

HAKEMLİK REHBERİ VE TALİMATLARI

HAKEMLİK REHBERİ VE TALİMATLARI HAKEMLİK REHBERİ VE TALİMATLARI 2013 HAKEMLİK REHBERİ VE TALİMATLARI - 2013 HAKEMLİK REHBERİ VE TALİMATLARI - 2013 FIVB Resmi Voleybol Kuralları 2013-2016'yı tekiben SUNUŞ Bu Rehber ve Talimatlar, tüm

Detaylı

KORFBOL OYUN KURALLARI (1 TEMMUZ 2012/1 EYLÜL 2013 DEĞİŞİKLİKLERİYLE BİRLİKTE) BÖLÜM 1. SAHA ve MALZEME

KORFBOL OYUN KURALLARI (1 TEMMUZ 2012/1 EYLÜL 2013 DEĞİŞİKLİKLERİYLE BİRLİKTE) BÖLÜM 1. SAHA ve MALZEME KORFBOL OYUN KURALLARI (1 TEMMUZ 2012/1 EYLÜL 2013 DEĞİŞİKLİKLERİYLE BİRLİKTE) GİRİŞ ve TANIMLAR Korfbol, dikdörtgen bir alanda oynanan, her bir takımın 4 er erkek ve kadın sporcudan oluştuğu ve bu oyuncuların

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Sayı : EOH 0.00-55-2013/ Lefkoşa 25 Ekim 2013 Tüm İlkokul, Ortaokul, Lise, Kolej, Meslek Lisesi Ve Özel Okul Müdürlüklerine, 2013-2014 Eğitim - Öğretim

Detaylı

MİNİ-BASKET OYUN KURALLARI

MİNİ-BASKET OYUN KURALLARI MİNİ-BASKET OYUN KURALLARI 2012 2013 SEZONU İÇİNDEKİLER MİNİ-BASKET OYUNUNUN FELSEFESİ... 3 OYUN 4 1. MİNİ-BASKET TANIM... 4 BOYUTLAR VE DONANIM 4 2. SAHA BOYUTLARI... 4 3. ÇİZGİLER... 4 4. DONANIM...

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ TÜRKİYE'DE VOLEYBOLUN TARİHÇESİ. A) Başlangıç Dönemi (1919-1951) Dışa Açılma (1952-1957)

ÖZEL EGE LİSESİ TÜRKİYE'DE VOLEYBOLUN TARİHÇESİ. A) Başlangıç Dönemi (1919-1951) Dışa Açılma (1952-1957) 1 2 3 4 TÜRKİYE'DE VOLEYBOLUN TARİHÇESİ A) Başlangıç Dönemi (1919-1951) İlk voleybol Amerika da bulundu. Massachusetts eyaletinin Holyoke kentinde William C. Morgan adında bir beden eğitimi öğretmeni 1895

Detaylı

2013 AÇIK ALAN HOKEY KURALLARI HAKEM EL KİTABI OCAK 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR

2013 AÇIK ALAN HOKEY KURALLARI HAKEM EL KİTABI OCAK 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR 2013 AÇIK ALAN HOKEY KURALLARI HAKEM EL KİTABI 1 OCAK 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 KISALTMALAR ve TERİMLER...2 SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜK:...2 SAHA VE EKİPMAN ÖLÇÜLERİ...3

Detaylı

BAZI ELEMENTLERİN L TABAKASINDAN M ve N TABAKASINA BOŞLUK GEÇİŞ İHTİMALLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

BAZI ELEMENTLERİN L TABAKASINDAN M ve N TABAKASINA BOŞLUK GEÇİŞ İHTİMALLERİNİN ÖLÇÜLMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİİMERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİİM DAI BAZI EEMENTERİN TABAKASINDAN M ve N TABAKASINA BOŞUK GEÇİŞ İHTİMAERİNİN ÖÇÜMESİ FATMA NUR TUZUCA YÜKSEK İSANS KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

Panel Denetleyici MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Kullanım Kılavuzu

Panel Denetleyici MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Kullanım Kılavuzu Panel Denetleyc MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC tr Kullanım Kılavuzu 3 tr Içndekler Panel Denetleyc Içndekler 1 Blgnze 8 1.1 Adım açıklamaları 8 1.2 Başlat menüsünün çağrılması 8 1.3 Dl değştrme ekranı 9 1.4

Detaylı

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Özel Yetenek Sınav Kılavuzu 2012-2013 1 A. Amaç ve Kapsam Bu kılavuz Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümüne

Detaylı

GENEL AMAÇ Öğrencilerin, değişik engel türleri bulunan atletlerin atletik performanslarına saygı göstermelerinin sağlanmasıdır.

GENEL AMAÇ Öğrencilerin, değişik engel türleri bulunan atletlerin atletik performanslarına saygı göstermelerinin sağlanmasıdır. PARALİMPİK OKUL GÜNÜ Aktivite Kartı 1-ATLETİZM Değerler: Sportif Başarı Açısından Saygı Aktivite: Atletizm (track ve field) disiplinlerinin uygulanması GENEL AMAÇ Öğrencilerin, değişik engel türleri bulunan

Detaylı

BOLUM X SOĞUTMA UYGULAMALARI

BOLUM X SOĞUTMA UYGULAMALARI BOLUM X SOĞUTMA UYGULAMALARI Bugünkü konumuyla mekank soğutma sstemlernn uygulama alanlarını "sınırsız" dye ntelendrmek ve günlük nsan yaşamının ayrılmaz br parçası olarak görmek hç de yanlış olmayacaktır.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2012-2013 ÖĞRETİM YILI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2012-2013 ÖĞRETİM YILI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2012-2013 ÖĞRETİM YILI ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI GİRİŞ KILAVUZU ESKİŞEHİR-2012

Detaylı

2013 KAPALI ALAN HOKEY KURALLARI HAKEM EL KİTABI

2013 KAPALI ALAN HOKEY KURALLARI HAKEM EL KİTABI 2013 KAPALI ALAN HOKEY KURALLARI HAKEM EL KİTABI EKİM 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 KISALTMALAR ve TERİMLER...2 SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜK:...2 SAHA VE EKİPMAN ÖLÇÜLERİ...3

Detaylı

T.C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Türkiye Ragbi Federasyonu. Ulus İşhanı A Blok No:507-508 Ulus / ANKARA

T.C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Türkiye Ragbi Federasyonu. Ulus İşhanı A Blok No:507-508 Ulus / ANKARA TÜRKİYE RAGBİ FEDERASYONU T.C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Türkiye Ragbi Federasyonu Ulus İşhanı A Blok No:507-508 Ulus / ANKARA 0.312.309 86 46 info@tbsf.org.tr 0.312.312 39 92 www.tbsf.org.tr

Detaylı

Kurallar arasındaki ilişkileri bilmek, hakemlerin daha doğru karar vermesini sağlar.

Kurallar arasındaki ilişkileri bilmek, hakemlerin daha doğru karar vermesini sağlar. MENDĠL KAPMACA ÇOSKF OYUN HAKEMLERĠNĠN EL KĠTABI KURALLARIN VE HAKEMLĠĞĠN FELSEFESĠ GĠRĠġ Mendil kapmaca oyunu, dünyadaki en başaralı, en popüler ve eğlenceli oyun dallarından biridir. Hızlıdır, heyecanlıdır

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ VE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMLERİ Özel Yetenek Sınav Kılavuzu 2015 1 A. Amaç ve Kapsam Bu kılavuz Erzincan Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU FUTBOL BRANŞI B2/B3 DÜZEYİ KURALLARI 2014-2017

TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU FUTBOL BRANŞI B2/B3 DÜZEYİ KURALLARI 2014-2017 TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU FUTBOL BRANŞI B2/B3 DÜZEYİ KURALLARI 2014-2017 Arş. Gör. Mücahit FİŞNE Futbol Eğitim Kurulu Başkanı Cumhuriyet Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU KONYA 2012 2 BEN SPORCUNUN ZEKİ, ÇEVİK, AYNI ZAMANDA AHLAKLISINI SEVERİM. 3 Sevgili Gençler, Selçuk Üniversitesi Beden

Detaylı

Tanımlar 4 Giriş Esasları 4 Kontenjanlar 6 Ön Kayıt Tarihi 6 Sınav Ücreti 6. Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler 6

Tanımlar 4 Giriş Esasları 4 Kontenjanlar 6 Ön Kayıt Tarihi 6 Sınav Ücreti 6. Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler 6 İÇİNDEKİLER Sayfa No Giriş 3 Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Ve Spor 3 Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümleri Genel Bilgileri Özel Yetenek Sınavı Takvimi 4 2012-2013

Detaylı

GÖKHAN DÖNMEZ TENNIS ACADEMY PLAJ TENİSİ

GÖKHAN DÖNMEZ TENNIS ACADEMY PLAJ TENİSİ GÖKHAN DÖNMEZ TENNIS ACADEMY PLAJ TENİSİ EĞLENCE ŞİMDİ BAŞLIYOR TENİS AKADEMİ İNŞAAT, PEYZAJ, ORGANİZASYON, OTELCİLİK, SAN.TİC. LTD.ŞTİ. Sayfa 1 KUMDA MÜCADELEYE HAZIRMISIN? TENİS AKADEMİ İNŞAAT, PEYZAJ,

Detaylı

DEĞERLİ GENÇLER. Prof. Dr. Hüseyin AKAN Rektör

DEĞERLİ GENÇLER. Prof. Dr. Hüseyin AKAN Rektör DEĞERLİ GENÇLER ATATÜRK ilke ve inkılâpları ışığında toplumun temel değerleri ile barışık, analitik ve eleştirel düşünce yeteneği ile donanmış toplumsal sorumluluk bilincine sahip, katılımcı ve insan haklarına

Detaylı

Çavaş L., (2007). Uluslararası Sualtı Ragbisi Kuralları (2007-TR-1) CMAS

Çavaş L., (2007). Uluslararası Sualtı Ragbisi Kuralları (2007-TR-1) CMAS CMAS Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (World Underwater Federation) ULUSLARARASI SUALTI RAGBİSİ KURALLARI* Çeviri: Dr.Levent ÇAVAŞ Dokuz Eylül Üniversitesi *Draft versiyonu (2007-TR-1).

Detaylı

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI ġenlġğġ OYUNLAR KILAVUZ KĠTAPÇIĞI

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI ġenlġğġ OYUNLAR KILAVUZ KĠTAPÇIĞI GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI ġenlġğġ OYUNLAR KILAVUZ KĠTAPÇIĞI 1 YAĞ SATARIM BAL SATARIM OYUN KURALLARI YAĞ SATARIM BAL SATARIM OYUNU OYUN KURALLARI OYUN ALANI: 1. Oyun Alanı: Bu oyun açık alanda veya kapalı

Detaylı