HARUN KORKMAZ. 9 Yıl Tecrübe. Etkili ĠletiĢim Becerileri Eğitmenliği ve Kurumsal ĠletiĢim Yönetimi alanlarında uzmanlaģtı. KURUMSAL ĠLETĠġĠM YÖNETĠMĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HARUN KORKMAZ. 9 Yıl Tecrübe. Etkili ĠletiĢim Becerileri Eğitmenliği ve Kurumsal ĠletiĢim Yönetimi alanlarında uzmanlaģtı. KURUMSAL ĠLETĠġĠM YÖNETĠMĠ"

Transkript

1 HARUN KORKMAZ Ssyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu Etkili ĠletiĢim Becerileri Eğitmenliği ve Kurumsal ĠletiĢim Yönetimi alanlarında uzmanlaģtı. 9 Yıl Tecrübe. KiĢisel Detaylar Krkuteli/ANTALYA Adres: Kadıköy / ĠSTANBUL Tel: Askerlik: Yapıldı Web: KURUMSAL ĠLETĠġĠM YÖNETĠMĠ Akademik çalıģmalarının yanı sıra; uzun yıllardan buyana süre gelen, rganizasyn ve snuç daklı prje yönetimi knularında bir çk tecrübeye sahiptir. Uzmanlık alanı lan Halkbilimi akademik daklanmasını; tplumun medya faaliyetlerindeki yönelimi, beğeni ve zevkleri dğrultusunda, gerçekleştirdiği analiz ve araştırmaların ışığında harmanlayarak bir çk medya faaliyeti, sinema ve televizyn prgramlarına danıģmanlık etmiģtir. Bütün bu çalıģmaların yanında; geleceğin medya faaliyet alanları ve televizyn prjeleri knusunda yeni bir çk prje hazırlıklarına ve üretimine devam etmektedir. HALA VERMEKTE OLDUĞU EĞĠTĠMLERDEN BAZI BAġLIKLAR; Etkili ĠletiĢim Becerileri, Beden Dili, Diksiyn, Liderlik Hitabeti, Öğrenmede Odak ve Mtivasyn, Stres Yönetimi, Zaman Yönetimi, Prblem Çözme Teknikleri, Oyunculuk ve Karakter Analizi, Osmanlıca, Türkçe, knularında eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.

2 UZMANLIK ALANLARI Eğitim Medya Yönetimi Prje GeliĢtirme ve Yürütme Organizasyn DanıĢmanlık Kurum Ġçi ĠletiĢim DanıĢmanlığı HARUN KORKMAZ Etkili ĠletiĢim Becerileri Eğitmenliği ve Kurumsal ĠletiĢim Yönetimi Özgeçmişi KĠġĠSEL ÖZET 1984 tarihinde Antalya nın Krkuteli ilçesinde dğdu. Ġlk ve Orta Öğrenimini Antalya Krkuteli Ġmam Hatip Lisesi nde tamamladı. Akdeniz Üniversitesi Ziraat MYO Bitkisel Üretim prgramında kudu. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun ldu. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Ssyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Halkbilimi Anabilim Dalı nda Prf. Dr. Metin Karadağ ın danıģmanlığında Özker YaĢın ın Rmanlarında Halkbilimsel Öğeler knulu teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı. KKTC de yılları arasındaki bütün faaliyetlerini KKTC Kurucu CumhurbaĢkanı Raif Rauf DenktaĢ ın himayelerinde gerçekleģtirmiģtir. Bir çk sinema ve yapım Ģirketleriyle çözüm rtaklığı bulunan Krkmaz; Antalya Gazeteciler Cemiyeti adına yerel ve ulusal basın temsilcilerinden luģan KeĢif Ekibi krdinatörlerindendir. Birçk yunun ve filmin senary yazarlığını, yönetmenliğini yaptı. Rady prgramları yapımcılığı ve sunuculuğunu gerçekleģtirdi. ÇeĢitli alanlarda dersler verdi. Eğitmen-Yazar ve Yönetmenliğini üstlendiği Özel Eğitime Muhtaç Bireyler ve Nrmal Bireylerden Karma OluĢan Gölgedeki Çığlık Adlı Tiyatr Oyunu üzerine iki bilimsel makale yazıldı ve bir dktra tezine knu ldu. O yıl (2006) Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından kendisine gönderilen teģekkür yazısında Tüm Türk Devletlerinde Yılın En BaĢarılı Farkındalık Prjesi övgüsü yer aldı. Çk sayıda seminer ve knferans vermesinin yanısıra bilimsel sempzyumlara katıldı. Liderlik Hitabeti, Odak ve Mtivasyn, Beden Dili ve Diksiyn, Zaman Yönetimi, Stres Yönetimi, Prblem Çözme Teknikleri, Osmanlıca ve Türkçe eğitimleri verdi. Ġġ TECRÜBESĠ Plat Meslek Yüksekkulu - İstanbul Kurumsa ĠletiĢim Müdürü Kurum Ġçi ve Kurum DıĢı Stratejik ĠletiĢim Planlaması 15 KiĢilik Tanıtım, Medya ve Call Center Ekip Yönetimi Stratejik Medya Tanıtım Planlaması ve Uygulaması BaĢarmak Ġçin Eğitim Seminerleri (Gölge Sanatı yla Dünyada Ġlk) Kurumsal Ġmaj - Kalite, Kurum Kültürü GeliĢim Planlama ve Yönetimi Bakanlık, Belediyeler ve MEB Prje, Prtkl, Yönetim ve Uygulama Marmara Üniversitesi - İstanbul Kurumsa ĠletiĢim Krdinatörlüğü Medya Basın Direktörü Rektörlük Basın Srumluluğu Basın Bülteni ve Yönetimi Kurumsal ĠletiĢim Krdinatörlüğü Seminer Planlama Marmara Üniversitesi Adına TV Prgramlarına Katılım Medya Prje DanıĢmanlığı Medya Faaliyet Yönetimi Üniversite Adına Sınırlarını KeĢfet Adlı Seminerler Serisi Türkiye Turnesi

3 KĠġĠSEL ĠLGĠ ALANLARI Tiyatr Sinema Spr Organizasyn Seslendirme-Dublaj Yakın Dğu Üniversitesi KKTC/Lefkşa Öğretim Görevlisi Etkili iletiģim Becerileri Eğitimi (Ġç Hizmet) Diksiyn ve Beden Dili (Sahne Sanatları) Ġnvasyn Merkezi Prje DanıĢmanlığı Medya Faaliyet Yönetimi Üniversite Kültür ve Sanat Etkinlikleri Öğrenci Yönetimi Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi KKTC/Lefkşa Rektörlük Krdinasyn Üniversite YÖK faaliyet raprlarının hazırlanması ve denetimi Öğrenci istek ve Ģikayet dilekçelerinin raprlanması Üniversite Kültür ve Sanat Etkinlikleri Öğrenci Yönetimi Senat tplantı tutanak ve raprlama yönetimi Türkiye tanıtım fisi seminer rganizasyn planlama ve yapılandırma Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi KKTC/Lefkşa AraĢtırma Görevlisi Öğrenci ssyal ve sanatsal faaliyetleri krdine etmek. Fakülte ders prgramları ve yıllık raprlamaların yapılması Fen Edebiyat Fakültesi Tiyatr ve Diksiyn Eğitmenliği Yıllık etkinlik planlaması ve rganizasynların gerçekleģtirilmesi AKADEMĠK ÇALIġMALAR - Özkar YaĢın ın Rmanlarında Halkbilimsel Öğeler Yüksek Lisans Tezi - KKTC de Ortaöğretim Gençliğinin Kültürel Yapısı: Genel Kapsam, Ptansiyel, Yarınlara Hazırlık (AraĢtırma) - Kıbrıs Türk Halk Kültürü Genel Bibliygrafyası (AraĢtırma Ekibi) - Kıbrıs ta Gölge Oyunu GeçmiĢi, Hacivat ve Karagöz (AraĢtırma Yazısı) Eġ ZAMANLI PROJE VE Ġġ TECRÜBESĠ (Yukarıda belirtilen tarihler içerisinde eģ zamanlı larak gerçekleģtirdiği prje ve çalıģma alanlarını ihtiva eder) CNN TÜRK GENÇ ÜNİVERSİTELİ PROGRAMI DanıĢman Nusha Yayıncılık TV Prgramı strateji planlaması Krdinasyn Yönetimi Kültür Bakanlığı ÜÇ Belgeseli MEDYARED Krdinasyn Amirliği Çekim Planlama ve Organizasyn Senary Devamlılık Denetim TRT ÇOCUK YAŞARKEN TV Prgramları MEDYARED Krdinasyn Amirliği Çekim Planlama ve Organizasyn Senary Devamlılık Denetim

4 KOD ADI VENÜS Sinema Filmi Uygulayıcı Yapımcı Cast Directr Senary Revizyn 350 kiģilik Cast Seçimi ve Eğitimi Çekim Planlaması ve Prdüksiyn Yönetimi Film Tanıtım ve Pazarlama Yönetimi Fuar ve Festival Yönetimi Cannes Film Festival Fransa Türkiye Festivaller Gala Organizasyn Yönetimi ANAHTAR Sinema Filmi Oyuncu Kçu 2011 Kamera önü mtivasyn ve dak çalıģması Cast Oyunculuk Eğitimi Kıvanç&Burak Stand-up Magic Shw Menajer Strateji Planlama Organizasyn ve Pazarlama DanıĢmanlığı Beyğlu Belediyesi Eğitmen 2013 Sivil Tplum KuruluĢları ve Belediye persneline Diksiyn Beden Dili Eğitimi ÖZEV Özel Eğitim ve Rehabilitasyn Merkezi Sanat DanıĢmanı Farklı geliģen bireylere Tiyatr Drama Eğitmenliği Organizasyn ve Faaliyet DanıĢmanlığı Ssyal Srumluluk Prje Yönetimi SANATSAL VE SPORTĠF FAALĠYETLER Yedi Kcalı Hürmüz Müzikal Tiyatrsu Yönetmen 2010 KKTC Devlet Tiyatrları DanıĢman 2007 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Tiyatr Eğitmeni 2009 Drama Atölyesi Eğitmenliği Gölgedeki Çığlık Tiyatrsu Yazar - Yönetmen 2006 Farklı GeliĢen Bireyler (Otizm, Dwn sendrmu vb.) Oyuncularla karma 53 kiģilik müzikal tiyatr yunu Resimli Osmanlı Tarihi Tiyatrsu Yardımcı Yönetmen - Oyuncu 2007 İstanbul İşgal Altında Tiyatrsu Yardımcı Yönetmen - Oyuncu 2005 Taekwnd Siyah Kuşak 2. DAN Musabaka 58 Kil Büyük Erkekler Türkiye ġampiynu Kil Büyük Erkekler Balkan ġampiynu (Atina) 2004

5 Taekwnd Seminer Ġl Temsilcilikleri Seminerleri 2002 Uzakdğu Savunma Sanatlarındaki Felsefi ve Dinsel Ritüeller DERNEK ÜYELĠKLERĠ Müzik Sinema Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye - Güney Kre Dstluk Derneği Kurucu Üye

Anadolu Üniversitesi Koleksiyonu Feyhaman DURAN Atatürk Portresi, 121x89 cm., Tuval üzerine yağlı boya

Anadolu Üniversitesi Koleksiyonu Feyhaman DURAN Atatürk Portresi, 121x89 cm., Tuval üzerine yağlı boya Anadlu Üniversitesi Kleksiynu Feyhaman DURAN Atatürk Prtresi, 121x89 cm., Tuval üzerine yağlı bya 2 0 1 1 Y I L I İ D A R E F A A L İ Y E T R A P O R U 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı:

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Raporu 1

ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Raporu 1 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 MĠSYON / VĠZYON... 2 KalDer MERKEZ YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ... 5 KalDer MERKEZ DENETLEME KURULU VE YÜRÜTME KURULU ÜYELERĠ... 6 KalDer ANKARA ġubesġ YÖNETĠM KURULU VE DENETLEME

Detaylı

FARK YARATANLAR PROGRAMI

FARK YARATANLAR PROGRAMI FARK YARATANLAR PROGRAMI UYGULAMA, DEĞERLENDİRME VE SONUÇ RAPORU Ağusts 2O11 Bu rapr 2009-2011 (Fark Yaratanlar 1.ve 2. Seznları) arası yapılan tüm prgram ve faaliyet değerlendirmeleri göze alınarak Sabancı

Detaylı

İFSAK 2015-2017 Dönemi Yönetim Kurulu Asıl Aday Listesi ÖZGEÇMİŞLER

İFSAK 2015-2017 Dönemi Yönetim Kurulu Asıl Aday Listesi ÖZGEÇMİŞLER İFSAK 2015-2017 Dönemi Yönetim Kurulu Asıl Aday Listesi ÖZGEÇMİŞLER TANJU AKLEMAN 1961 yılında Çanakkale'de doğdu. 1983 yılında Ġ.T.Ü. Elektrik Fakültesi Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği Bölümü'nden

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930)

Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930) 1 Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930) 2 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ 4 1-KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA

Detaylı

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur. Prof. Dr. Rıza AYHAN Rektör

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur. Prof. Dr. Rıza AYHAN Rektör SUNUġ Bilimde, eğitimde ve öğretimde Türkiye Cumhuriyeti nin meģalesi olarak kurulan Gazi Üniversitesi nin tarihi Cumhuriyetin ilk yıllarına uzanmaktadır. Üniversitenin kuruluģunun temelini, Türkiye Cumhuriyetinin

Detaylı

Sempozyum Düzenleme Kurulu: M. Cemil Arslan Abdülkadir Yeler Ezgi Küçük

Sempozyum Düzenleme Kurulu: M. Cemil Arslan Abdülkadir Yeler Ezgi Küçük Sempozyum Düzenleme Kurulu: M. Cemil Arslan Abdülkadir Yeler Ezgi Küçük Marmara Belediyeler Birliği Ragıp Gümüşpala cad. No:10 Eminönü Fatih İstanbul web: www.marmara.gov.tr tel: 0212 514 10 00 faks: 0212

Detaylı

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi OĞUZ ÇETĠN KiĢisel Bilgi Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, NĠĞDE Tel: (388) 211 28 02-72, Cep: (505) 218 78 57 Faks: (388) 211 28 01 E-mail: oguzcetin@nigde.edu.tr oguz.cetin@windowslive.com cetinoguz80@gmail.com

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

SUNUŞ. Değerli Öğretim Üyeleri

SUNUŞ. Değerli Öğretim Üyeleri SUNUŞ Değerli Öğretim Üyeleri Üniversiteler bilginin üretildiği ve paylaşıldığı, kültürel değerlerin krunarak zenginleştirildiği, yerel ve küresel düzeyde rtaya çıkan her türlü prblemin çözüm yllarının

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 FAALİYET RAPORU / 1

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 FAALİYET RAPORU / 1 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 FAALİYET RAPORU / 1 2 / KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 FAALİYET RAPORU HAZIRLAYANLAR: Öznur ERMEZ Halkla İlişkiler Uzmanı Betül ÇETİN Memur Mustafa GÜNDOĞDU Memur KIRIKKALE

Detaylı

Business Network Center Turkey.

Business Network Center Turkey. 09:15-10:15 İşe Alımda Yeni Uygulama: Sosyal İşe Alım...! Sosyal İşe Alım Nedir? Medyada Online Mülakat Nasıl Uygulanır? İpek Aral KİŞİOĞLU - Kaynağım İnsan Sosyal İşe Alım Nedir? Sosyal İşe Alımın Faydaları

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU KURULUġ VE GELĠġME Niğde Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiģtirilerek kabulüne dair 2809 sayılı kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

YÖNETİMDE MARKALAŞMA SERTİFİKA PROGRAMI

YÖNETİMDE MARKALAŞMA SERTİFİKA PROGRAMI SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM TARİHİ 13 Nisan-4 Temmuz 2015 EĞİTİM GÜN VE SAATLERİ Pazartesi 19:00-22:00; Çarşamba 19:00-22:00; Cumartesi 09:30-16:30 Toplam 144 Saat YER İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Şişli

Detaylı

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LİSESİ 5.GENÇ KADRAJ KISA FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ (ŞARTNAME)

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LİSESİ 5.GENÇ KADRAJ KISA FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ (ŞARTNAME) ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LİSESİ 5.GENÇ KADRAJ KISA FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ (ŞARTNAME) Adapazarı Özel Enka Anadolu Lisesi tarafından, Türkiye deki tüm ortaöğretim öğrencilerinin katılımına açık, kısa

Detaylı

2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU

2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI NĠSAN 2012-1 - ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 27.11.1973 tarihinde 1785 sayılı Kanunla Diyarbakır Üniversitesi adı altında kurulan

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Prof. Dr. M. Zafer GÜL Rektör Prof. Dr. Hamza KANDUR Rektör Yardımcısı Dr. Mahmut DOĞAN Genel

Detaylı

Mükemmellik Kalitenin Işığıyla Parlar

Mükemmellik Kalitenin Işığıyla Parlar Mükemmellik Kalitenin Işığıyla Parlar KalDer Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2009 Boğaziçi Üniversitesi Demir Demirgil Salonu İşbirliklerimiz: İÇİNDEKİLER MĠSYON-VĠZYON... 3 2008 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ...

Detaylı

Prof. Dr. E. Ahmet Tonak - EKONOMİ Yeni Ortam Asyalı ASPAVA - TİYATRO Osmantan Erkır/ TV Prodüktörü Mutlunur Lafçı/ Oyuncu Sinan Mutlu/ Oyuncu

Prof. Dr. E. Ahmet Tonak - EKONOMİ Yeni Ortam Asyalı ASPAVA - TİYATRO Osmantan Erkır/ TV Prodüktörü Mutlunur Lafçı/ Oyuncu Sinan Mutlu/ Oyuncu Prof. Dr. E. Ahmet Tonak - EKONOMİ 1951 İstanbul doğumlu olan E. Ahmet Tonak, 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-73 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı.1973

Detaylı

Yusuf Ömürlü. Ahmed Şahin

Yusuf Ömürlü. Ahmed Şahin Yusuf Ömürlü 1936 da Ġstanbul da doğan Yusuf Ömürlü, Güzel Sanatlar Akademisi nden Yüksek Mîmar olarak mezun oldu. Müziğe Ârif Sâmi Toker ile baģladı. 1956-60 yılları arasında Üsküdar Mûsıkî Cemiyeti ne

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU. 1 I- GENEL BĠLGĠLER. 3 A- Misyon ve Vizyon... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler........ 6 1- Fiziksel Yapı..... 6 2- Örgüt Yapısı......

Detaylı

TED KDZ.EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL OKULLARI VELİ SEMPOZYUMU 29 KASIM 2014

TED KDZ.EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL OKULLARI VELİ SEMPOZYUMU 29 KASIM 2014 TED KDZ.EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL OKULLARI VELİ SEMPOZYUMU 29 KASIM 2014 CUMARTESİ 10.00 11.00 ORTAK OTURUM. PROGRAM 10.00 11.00 ORTAK OTURUM. SÜLEYMAN BELEDEİOĞLU AİLELER ÇOCUĞUN BAŞARISINA NASIL KATKI

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

ÇİFT-AİLE TRAPİSİ Eğitim Kadrosu

ÇİFT-AİLE TRAPİSİ Eğitim Kadrosu ÇİFT-AİLE TRAPİSİ Eğitim Kadrosu Program Direktörü: Uzm. Psk. Emre Konuk Program Koordinatörü: Yrd. Doç. Murat Paker (İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Direktörü) Eğitim

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TARİHÇEMİZ Güzel Sanatlar Fakültesi; evrensel ve ulusal düzeyde plastik sanatlardan müziğe, görsel sanatlardan sahne sanatlarına, sanatın her alanında eğitim vermek üzere Ege Üniversitesi

Detaylı

MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESĠ

MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESĠ MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESĠ GEREKÇE VE AMAÇ Madde 1. Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri (AYAÖ), Maltepe Üniversitesi nin yüksek öğretim kurumları arasında yüklenmiş lduğu

Detaylı

ECZACILIK - ISPE SAĞLIK BİLİMLERİ DERNEĞİ

ECZACILIK - ISPE SAĞLIK BİLİMLERİ DERNEĞİ Ahmet Araman ECZACILIK - ISPE SAĞLIK BİLİMLERİ DERNEĞİ İstanbul Erkek Lisesindeki eğitiminin ardından, 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olmuş ve aynı fakültenin Eczacılık

Detaylı

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi KĠġĠSEL ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Soyadı Adı : DOĞAN AyĢegül Akademik Unvanı : Öğretim Görevlisi Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Konuklu / 9.08.965 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel :

Detaylı

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU GİRESUN NİSAN 2011 Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa yapmaktan

Detaylı