Prof. Dr. GÜLTEN KAVAK ÜNLÜ BİLİMSEL YAYINLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. GÜLTEN KAVAK ÜNLÜ BİLİMSEL YAYINLARI"

Transkript

1 Prof. Dr. GÜLTEN KAVAK ÜNLÜ hazırlayan: Dr. Berdan AYDIN Lisans ve yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinde 1988 yılında almış, 1992 de Dicle Üniversitesi Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı bölümünde doktora çalışmalarını tamamlamıştır. Dört yıl gibi çok kısa bir sürede, 1996 da doçentlik, 2004 senesinde ise profesörlük ünvanını almaya hak kazanmıştır. BİLİMSEL YAYINLARI Prof. Dr. Gülten ÜNLÜ KAVAK ın uluslararası ve yurtiçi bilimsel dergilerde yayınlanmış, ülkemize bilimsel açıdan prestij sağlayan 62 adet makalesi bulunmaktadır: 1-Kavak, G, Vural, A., Us H.: Histopathological Comparison of the of Demineralized Bone-Powder and Natural Coral Implants on Osteogenesis. Turk J Medical Sciences TÜBİTAK 21 (3): , Kavak, G., Aksoy N.: Periodontal Effects of Arch Wire Used for Fixation of the Mandibulary Fractures. Turk J Medical Sciences TÜBİTAK 26 (3): , Unlu G., Gülsün B., Erol B., Yaldız M.: A Histopathological Evaluation of tissue reaction to stainless steel and titanium miniplate systems in bone. 4 th Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Monduzzi Editore, International Proceedings Division, Antalya-Turkey, May 24-31, 75-81, Erol B., Özer N.,Unlu G., Gülsün B.: A Massive Pleomorphic Adenoma of the Submandibular Salivary Gland. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 55: , Erol B.,Unlu G., Balcı K, Tanrıkulu R : Oral myıasıs caused by hypoderma bovıs larvae ın a chıld: a case report. Journal of Oral Science,Vol.42, No.4, , 2000.

2 6-S Aytekin, N Kalkanlı, N Tarla M Yaldız, H Türkmen, G Unlu: Pyoderma gangrenosum in pregnancy. European Academy of Dermatology and Venereology 16, , Unlu G., Kutsal T., Atay Ç.: An Extraordinarly Large Submandibuler Salıvary Gland Calculus. Balkan Journal of Stomatology Volume 7, No 1, p 56-58, March Unlu G., Yaldız M., Herdem M: The Effect of L-Dopa on the healing of rat femur fractures. Balkan Journal of Stomatology Volume 7, No 2, p 1-5, Çaça İ, Unlu K, Çakmak S, Bilek K, Şakalar Y, Unlu G: Orbital myiasis: Case report. Jpn J Ophthalmol; 47: , Yaman F, Unlu G, Atılgan S, Celik Y, Ozekinci T, Yaldız M.: Microbiological and Histological Assessment of Intentional Bacterial Contamination of Bone Grafts J Oral Maxillofacial Surg. Aug; 65(8):1490-4, S. Atilgan, F. Yaman, U. Yilmaz, B. Görgün, G. Unlu: An experimental Comparison of the Effects of Calcium Sulfate Particles and β-tricalcium Phosphate/Hydroxyapatıte Granules on Osteogenesis in Internal Bone Cavities. Biotechnol. & Biotechnol. EQ. Vol.2, 21, Özer SY, Unlu G, Değer Y: Diagnosis and treatment of endodontically treated teeth with vertical root fracture: three case reports with two-year follow-up. J Endod Jan;37(1): Unlu G, Oz D, Erguven E: The histological study of osseous regeneration following implantation of various bone graft biomaterials. (Ms Number: AJB Article in Press) African Journal of Biotechnology. 14-Unlu G., Atay Ç., Kutsal T: Circumferential Wiring in Treatment of Maksillofacial Fractures. Balkan Journal of Stomatology, Vol 5, No 2, , Unlu G., Kutsal T: Treatment Methods of Mandibular Fractures in Children. Balkan Journal of Stomatology, Vol 6, No 2, , Unlu G., Kutsal T: Surgical Repositioning of İmpacted Teeth: Case Report Balkan Journal of Stomatology Vol 6, , Yavuz I, Ulku S Z, Unlu G, Kama J, Kaya S, Adıgüzel O, Kaya F,Tumen E C, Zortuk M, Bahsi E, Arslanoglu Z: Ectodermal Dysplasia: Clinical Diagnosis. International Dental and Medical Disorders. Vol.1, Number 1,December, Page 1-10,

3 18- Unlu G, Tarı V, Alan H: Unicystic Ameloblastoma in 8 Years old Child: A Case Report. Review of Unicystic Ameloblastoma. International Dental and Medical Disorders. Vol.1, Number 1,December, Page 29-33, Unlu G, Agacayak S, Tarı V, Alan H: Odontogenic Abscess: A Retrospective Study (549 Case between ). International Dental and Medical Disorders. Vol 2:(3), pp 77-80, Alan H, Unlu G, Tarı V, Agacayak S,: A Retrospective Study of Dento-Alveolar Injuries in Diyarbakır, Turkey. International Dental and Medical Disorders. Vol 2:(3), pp 86-88, Alan H, Unlu G: Graft Materials Used in Oral and Maxillofacial Surgery. International Dental and Medical Disorders. (article has been accepted for publication) 22-Us,H., Çölok, G Kavak, G., Gülsün, B.: Çocuk Osteomyelitleri: 2 Olgu Raporu Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 1 (2) : 67-68, Us,H.,Kavak, G., Gülsün, B.: Ameloblastoma: Olgu Raporu. Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 1 (2) : , Çölok,G., Us,H., Gülsün, B., Kavak, G.: Diyarbakır ve Yöresinde Çocuklarda Görülen Maksillofasiyal Travmalar Üzerinde Retrospektif Bir Araştırma. Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 1 (3) : , Aksoy, N., Gülsün,B., Kavak G.: Diyarbakır ve Yöresinde Diş Çekim Nedenleri İçinde Periodontal Hastalıkların Yeri. Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 1 (3) : , Us,H., Özer N., Gülsün, B., Kavak, G.: Pleomorfik Adenoma: Bir Olgu Raporu. Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2 (2-3): 82-84, Kaya, B., Kaya, H., Gülsün B., Kavak, G.: 2 Olgu Nedeniyle Çocuk Osteomyelitleri ve Çocuk Osteomyelitlerinde Değişik Görüntüleme Metotlarının Karşılaştırılması. Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2 (2-3) : , Kavak G.: Kompound Odontoma. Bir Olgu Raporu. Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 4 (1-2-3):78-80, Kavak G.,Yılmaz F.: Periapikal Granülomlarda Mast Hücrelerinin Lokalizasyonu. Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 4 (1-2-3): , Kavak G., Yılmaz F.: Juvenil Ossifiye Fibroma: Bir Olgu Raporu. Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 4 (1-2-3): ,

4 31-Kavak G., Boğa H.: Süpernumerer Diş ile Birlikte Görülen Dentigeröz Kist: Bir olgu Raporu. Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi. 5 (1-2-3): 91-94, Erol B., Özer N., Gülsün B., Ünlü G.: Posttravmatik Mandibuler Osteotomi. Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 5 (1-2-3): 87-90, Özer N, Erol B., Ünlü G.: Odontojenik Bir Keratokist Olgusunda Oluşan Kemik Rejenerasyonunun Bilgisayarlı Tomografi ile Takibi (Bir Olgu Raporu). Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 5 (1-2-3): , Ünlü G.: AIDS ve Oral Bulguları. Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 5 (1): 82-86, Ünlü G.: HIV Enfeksiyonlu Kişilerde Oral Lezyonların Tedavileri. Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 5 (1): , Özer N., Ünlü G., Gülsün B.: Gömük Dişler Üzerine Retrospektif Bir Çalışma. Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi. 6 (1-2-3): 40-44, Ünlü G., Gülsün B.: Alveolar Kemik Rezorpsiyonuna Neden Olan Piyojenik Granülom. Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi. 6 (1-2-3): , Özer N, Erol B.,Ünlü G. Gülsün B.: Angulus Mandibula Fraktürleri Üzerine Klinik ve Radyografik Bir Çalışma. Dicle Tıp Dergisi 22 (2/A): 61-72, Özer N, Erol B.,Ünlü G.: İzole Zigomatik Ark Kırıklarının Tedavilerinde Değişik Redüksiyon Yöntemleri. Dicle Tıp Dergisi 22 (2/B): , Ünlü G., Gülsün B.: Pediatrik Dişhekimliğinde Sedasyon. Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 6 (1): , Ünlü G., Yılmaz F.: Intraoral Impression Sitolojisi: Yeni bir biyopsi yöntemi. Dicle Tıp Dergisi 23 (2): , Ünlü G., Özbek N.,M.: Intraoral Hemanjiyomun Tc 99m Eritrosit sintigrafi Tekniği ile İncelenmesi. Dicle Tıp Dergisi 23 (1) , Erol B., Özer N, Ünlü G.: Dişsiz Mandibula Fraktürleri Üzerine Retrospektif ve Klinik Bir Araştırma. Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 20 (1): 75-79, Ünlü G., Gülsün B.: Çocuklarda Mandibular Kondil Kırıklarının Retrospektif Değerlendirilmesi. Dicle Tıp Dergisi 23 (1): , Ünlü G., Baran S.: Klippel Trenaunay Weber Sendromu: Olgu Raporu ve Literatür Taraması. Ege Dişhekimliği Fakültesi Dergisi;18 (1-2) 49-53, Gülsün B, Ünlü G, Yaldız M.: Yaygın mandibuler destrüksiyon yapan odontojenik keratokist: Bir olgu raporu. Dişhekimliğinde Klinik Dergisi, 10 (3): ,

5 47-Ünlü G, Ünlü K, Devecioğlu J.: Crouzon Syndrome: A case report. Dicle Tıp Dergisi 26 (3): , Ünlü G, Kaya B.: Maksiller Tutulum İle Karakterize Paget Hastalığı. Dicle Tıp Dergisi 26 (3): , Kaya B., Özateş M., Bilici A., Ünlü G,: TME MR Görüntülerinde Retrodiskal Dokudaki Sinyal Yoğunluğu ile Ağrı ve Disk Dislokasyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Dicle Tıp Dergisi 26 (3): 59-66, Ünlü G, Kaya B.: Kistektomi ve Apikal Rezeksiyon Operasyonlarındaki Kemik Defektlerinde Sentetik Alloplastlar ile Ksenojenik Greftlerinin Uygulanması. Dicle Tıp Dergisi 26 (4): , Devecioğlu Kama J, Özgür M E, Ünlü G: Correction Of Displaced Impacted Teeth in Dentigerious with Orthodontic Treatment (Two Cases Report). Türk Ortodonti Dergisi 12 (2) Ağustos Ünlü G., Erol B., Kutsal T., Atay Ç: Analysis Of Dental Traumas In Mandibular Body And Condyle Fractures. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dergisi 4:25-29, Ünlü G.:Oral cerrahi ve implantolojide infeksiyon kontrolü. Türk Dişhekimliği Birliği Dergisi, Sayı 58 (Özel): 64-68, Ünlü G., İpek F.: Renal transplantasyonlu hastada Siklosporin tedavisine bağlı gingival hiperplazi. Bir vaka raporu. Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, Cilt 11 (1), 64-68, Ünlü G., Atay Ç., Herdem M: Mandibular Fraktür hattındaki dişlerin prognozu. Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 8, Sayı1Ocak/ Haziran, , Ferhan Yaman, Gülten Ünlü, Serhat Atılgan: Ağız içine sürmüş submandibular sialolitiazis: (Olgu Sunumu) Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt:16 Sayı:2 Ağustos, 70-73, Serhat Atılgan, Gülten Ünlü, Ferhan Yaman: Paraformaldehitin neden olduğu gingival ve mandibular kemik nekrozu (olgu Sunumu). Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt:16 Sayı:2 Ağustos,74-78, Gülten Ünlü, Serhat Atılgan, Ferhan Yaman: Oral Cerrahide Sert doku replasmanlarının (HTR) Klinik uygulamaları. Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 16 Sayı 1,

6 59- Gülten Ünlü, Ferhan Yaman, Serhat Atılgan: Palatinal Bölge Pleomorfik Adenomu: Olgu Sunumu. Türk Dişhekimliği Dergisi Cilt 14 sayı 68, Serhat Atılgan, Gülten Ünlü, Ferhan Yaman, Eylül Ergüven: Rendu-Osler-Weber Sendromu: Olgu Sunumu. Türkiye Klinikleri J Dental Sci 13: , Serhat Atılgan, Gülten Ünlü, Ferhan Yaman: Gecikmiş Bilateral Kondil Fraktürünün Tedavisi: Olgu Raporu sunumu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 9 (1): 35-37, Hilal Alan, Gulten Unlu: Graft Materials used in Oral and MaxillofacialSurgery. Pages, Bilimsel toplantılarda sunduğu bildiriler Prof. Dr. Gülten ÜNLÜ KAVAK ın uluslararası ve yurtiçi bilimsel kongre ve toplantılarda sunmuş olduğu 72 adet bildirisi bulunmaktadır: 1-Çölok,G., Us,H., Gülsün, B., Kavak, G.: Diyarbakır ve Yöresinde Çocuklarda Görülen Maksillofasiyal Travmalar Üzerinde Retrospektif Bir Araştırma.Türk Pedodonti Derneği, 7. Bilimsel Kongresi Mayıs 1990, Sorgun-Antalya. 2-Us,H., Çölok,G. Kavak, G., Gülsün, B.: Çocuk osteomyelitleri: 2 Olgu nedeni ile. Türk Pedodonti Derneği, 7. Bilimsel Kongresi Mayıs 1990, Sorgun-Antalya. 3-Çölok,G., Mocan A., Us,H., İçten O., Gülsün, B. Kavak, G.: A Retrospective Investigation on Maxillofacial Trauma in Children in two Different Universities. 1 st Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery June 1991, Athens, Greece. 4-Erol B., Özer N., Kavak G.: Dişsiz Mandibula Fraktürlerinde Tedavi Yöntemleri (10 Olgu Raporu). Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 3. Uluslararası Bilimsel Kongresi 28 Ekim-1 Kasım 1992, Kemer-Antalya 5-Kavak G., Vural A.: Experimental Analysis of the Effects of the Demineralized Bone Powder and Natural Coral Implants on osteogenesis in the inner bone cavities. 1st Dicle University and Turkish German Health Foundation Medical Days. Dicle University. 30 March-2 April 1993, Diyarbakır- Türkiye. 6

7 6-Erol B., Özer N., Gülsün B., Kavak G.: Posttravmatik Mandibular Osteotomi. Bir Olgu Raporu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 4. Uluslararası Bilimsel Kongresi Ekim 1994, Kemer-Antalya. 7-Kavak G., Boğa H.: Supernumerer Diş İle Birlikte Görülen Dentigeröz Kist. Oral Cerrahi Derneği I. Bilimsel Toplantısı 4-8 Mayıs 1994, Girne,Kıbrıs. 8-Ünlü G., Gülsün B.: Çocuklarda Mandibular Kondil Kırıkları. Oral Cerrahi Derneği III.Bilimsel Toplantısı Mayıs 1996, Belek-Antalya. 9-Ünlü G.,Özbek M.N.: Intraoral Hemanjiyomda Tc-99m ile İşaretlenmiş Eritrosit Sintigrafisi.Oral Cerrahi Derneği III.Bilimsel Toplantısı Mayıs 1996, Belek- Antalya. 10-Ünlü G.,Yılmaz F.:İntraoral İmpresyon Sitolojisi: Yeni Bir Biyopsi Yöntemi. Oral Cerrahi Derneği III.Bilimsel Toplantısı Mayıs 1996, Belek-Antalya. 11-Erol B., Özer N.,Ünlü G., Gülsün B.: Kondrosarkoma ile karıştırılan dev bir submandibuler pleomorfik adenoma. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 5. Uluslararası Bilimsel Kongresi 27Ekim-3 Kasım 1996, Alanya-Antalya. 12-Erol B., Ünlü G.,Balcı K., Tanrıkulu R.: Hypoderma Bovis in neden olduğu ender bir oral myiasis olgusu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 5. Uluslararası Bilimsel Kongresi 27Ekim-3 Kasım 1996, Alanya-Antalya. 13-Ünlü G., İpek F.: Renal transplantasyonlu hastada Siklosporin tedavisine bağlı gingival hiperplazi. Bir vaka raporu. T.D.B. 4. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Haziran 1997, İstanbul-Türkiye. 14-Unlu G., Gülsün B., Erol B., Yaldız M.: A Histopathological Evaluation of tissue reaction to stainless steel and titanium miniplate systems in bone. 4 th Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, May 24-31, 1997; Antalya-Turkey. 15-Ünlü G., Herdem M., Erdinç M., Atmaca S., Deveci E.: Kontamine kemik greftlerinin sterilizasyonu. Eksperimental in vitro çalışma. Oral Cerrahi Derneği IV. Bilimsel Kongresi, Gloria Golf Resort.,25-30 Mayıs, 1998, Belek Antalya. 16-Ünlü G., Kaya B.:Kistektomi ve apikal rezeksiyon operasyonlarındaki kemik defektlerinde sentetik alloplastlar ile ksenojenik kemik greftlerinin uygulanması. Oral Cerrahi Derneği IV. Bilimsel Kongresi,Gloria Golf Resort.,25-30 Mayıs, 1998, Belek Antalya. 17-Ünlü G., Kaya B.:Maxiller tutulum ile karekterize paget hastalığı. Bir olgu raporu. T.D.B. 5. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Haziran 1998-Bursa. 7

8 18-Kaya B.,Özateş M., Bilici A., Ünlü G.,:TME, MR Görüntülerinde retrodiskal dokudaki sinyal yoğunluğu ile ağrı ve disk dislokasyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi. T.D.B. 5. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Haziran 1998-Bursa. 19-Ünlü G., Yaldız M., Herdem M.: Ratlarda Kemik Fraktürlerinin Tedavisinde L- Dopa nın İyileşmeye Etkisi. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 28-Ekim-1 Kasım, 1998, Belek-Antalya. 20-Çölok,G., Mocan A., Köyoğlu S., İçten O., Gülsün, B. Ünlü, G.:İki farklı üniversitede maksillofasiyal travmalı çocuklar üzerine yapılan karşılaştırması uzun süreli bir araştırma. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi 28-Ekim-1 Kasım 1998, Belek-Antalya. 21-Devecioğlu Kama J, Ünlü G., Özgür M E.: Correction Of Displaced Impacted Teeth in Dentigerious with Orthodontic Treatment (Two Cases Report). 4 th Congress of the Balkan Stomatological Society, March 1999, Istanbul,Turkey. 22-Ünlü G., Kutsal T: Treatment Method of Mandibular Fractures in Children. 4 th Congress of the Balkan Stomatological Society, March 1999, Istanbul,Turkey. 23-Ünlü G., Kutsal T: Surgical Uprighting of İmpacted Teeth. 4 th Congress of the Balkan Stomatological Society, March 1999, Istanbul,Turkey. 24-Yazanel O., Ünlü G., Yazanel T., Altun Ş.: Gingival Overgrowth in Behcet s Disease Patient Receiving Cyclosporin A: Case Report. 4 th Congress of the Balkan Stomatological Society, March 1999, Istanbul,Turkey. 25-Ünlü G., Atay Ç, Kutsal T, Herdem M: Mandibuler Fraktür Hattındaki Dişlerin Prognozu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 7. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Mayıs, 1999, Kemer, Antalya. 26-Ünlü G., Atay Ç, Kutsal T, Herdem M: Dentoalveolar Fraktürler: Retrospektif Çalışma. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 7. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Mayıs, 1999, Kemer, Antalya. 27-Ünlü G., Kutsal T., Atay Ç.: An Extraordinarly Large Submandibuler Salıvary Gland Calculus. 5 th Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery June 1999, Sicily Italy. 28-Ünlü G., Atay Ç., Kutsal T: Circumferential Wiring in Treatment of Maksillofacial Fractures. 5 th Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery June 1999, Sicily Italy. 8

9 29-Ünlü G., Ünlü K., Devecioğlu Kama J: Crouzon Syndrome. A case Report 5 th Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery June 1999, Sicily Italy. 30-Erol B, Ünlü G, Özer N, Yıldız F, Herdem M, Atay Ç, Kutsal T: Çenelerin Dev Hücreli Lezyonları ve Alternatif Tedavi Yöntemleri. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Mayıs, 2000, Belek, Antalya. 31-Erol B,, Özer N, Ünlü G, Yıldız F, Atay Ç, Herdem M: Minör Tükürük Bezi Kökenli Maksiller Karsinomalar Ve Cerrahi-Protetik Yaklaşımlar. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Mayıs, 2000, Belek, Antalya. 32-Özer N, Erol B, Ünlü G: Orofasiyal Enfeksiyonlar Üzerine Retrospektif Bir Çalışma. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Mayıs, 2000, Belek, Antalya. 33-Erol B, Ünlü G, Özer N., Akgün Y., Görgün B., Kutsal T: Brown Tumor In Jaws Associated With Primary Hyperparathyroidism: Three Case Reports. EACMFS Congress 2000, 5 th -9 th September, Edinburg Scotland. 34-Unlu G., Erol B., Kutsal T., Atay Ç: Analysis Of Dental Traumas In Mandibular Body And Condyle Fractures. EACMFS Congress 2000, 5 th -9 th September, Edinburg Scotland. 35-Erol B.,Unlu G., Özer N., Yildiz F.:Aggressive Central Giant Cell Granulomas Of The Mandible In Children Three Case Reports EACMFS Congress 2000, 5 th -9 th September, Edinburg Scotland. 36-Aytekin S, Kalkanlı N, Tarla N, Yaldız M, Türkmen H, Ünlü G: Piyoderma gangrenozomlu hamile bir olgu. XVIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi 26 Eylül-01 Ekim 2000, Belek Antalya. 37-Unlu G., İ. Ozgur, Oz D: Pleomorphic Adenoma of the Palate. Balkan Stomatological Society Stomatological Association of Serbia and Montenegro 10 th Congress of the BaSS, May 11-14, 2005, Sava Center, Belgrade. 38-Unlu G., Oz D, Ozgur I: Clinical Applications of Hard Tissue Replacement in Oral Surgery. Balkan Stomatological Society Stomatological Association of Serbia and Montenegro 10 th Congress of the BaSS, May 11-14, 2005, Sava Center, Belgrade. 39-Ünlü G., Öz D, Atılgan S: Ağız İçine Sürmüş Submandibular Sialolitiazis: Olgu Raporu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı. Erzurum Palandöken Kış Sempozyumu. 27 Şubat-4 Mart 2005, Palandöken, Erzurum. 9

10 40-Ünlü G., Atılgan S, Öz D: Paraformaldehitin Neden Olduğu Gingival ve Mandibular Kemik Nekrozu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı. Erzurum Palandöken Kış Sempozyumu.27 Şubat-4 Mart 2005, Palandöken, Erzurum. 41-Ünlü G, Çetin Ç, Ergüven E: Maksiller Posterior Bölgede Lokalize Osteoma : Vaka Raporu Oral Cerrahi Derneğinin VII., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği nin VIII. Ulusal Bilimsel Kongresi 27 Mayıs 2 Haziran 2006 Yasmin- Bodrum. 42-Ünlü G, Ergüven E, Çetin Ç: Dev Hücreli Kemik Tümörleri ve Granülomları Üzerine Klinik Bir Çalışma Oral Cerrahi Derneğinin VII., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği nin VIII. Ulusal Bilimsel Kongresi 27 Mayıs 2 Haziran 2006 Yasmin- Bodrum. 43-Ünlü G, Ergüven E, Çetin Ç: Gecikmiş Bilateral Mandibular Kondil Fraktürünün Tedavisi: Vaka Raporu Oral Cerrahi Derneğinin VII., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği nin VIII. Ulusal Bilimsel Kongresi 27 Mayıs 2 Haziran 2006 Yasmin- Bodrum. 44-Ünlü G, Çetin Ç, Atılgan S, Yaman F, Ergüven E.: Hatalı Tedavi Sonucu Gelişen Maloklüzyonun Mandibular Osteotomi İle Düzeltilmesi: Olgu Raporu Oral Cerrahi Derneğinin VII., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği nin VIII. Ulusal Bilimsel Kongresi 27 Mayıs-2 Haziran 2006 Yasmin- Bodrum. 45-Ünlü G, Çetin Ç, Ergüven E: Rendu-Osler-Weber Sendromu-Olgu Sunumu Oral Cerrahi Derneğinin VII., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği nin VIII. Ulusal Bilimsel Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı) 27 Mayıs 2 Haziran 2006 Yasmin- Bodrum. 46-Ünlü G, Ergüven E, Çetin Ç, Balcı G: Liken Planus : Olgu Sunumu Oral Cerrahi Derneğinin VII., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği nin VIII. Ulusal Bilimsel Kongresi 27 Mayıs 2 Haziran 2006 Yasmin- Bodrum 47-Ünlü G, Ergüven E, Çetin Ç, Balcı G: Prurigo Nodularis ile Birlikte Görülen Laugier-Hunziker Sendromu Oral Cerrahi Derneğinin VII., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği nin VIII. Ulusal Bilimsel Kongresi 27 Mayıs 2 Haziran 2006 Yasmin- Bodrum. 48-Unlu G., Atılgan S., Yılmaz N.: Transmandibular Distraction Osteogenesis for Anterior Mandibular Widening. Mediterranean Dental Implant Congress, June 20-24, 2006 Corfu, Greece 49-Ünlü G, Atılgan S, Yaman F: Temporomandibular joint reconstruction in children using costochondral grafts. J.Oral and Maxillofacial Surgery Society 1 st International Congress. May,16-20, 2007, Antalya, Türkiye. 10

11 50-Ünlü G, Atılgan S, Yılmaz N: Mandibulada Geniş Bir Yayılım Gösteren Odontojenik Keratokistin Cerrahi Tedavisi: Olgu Raporu ve literatürün gözden geçirilmesi. Türk Oral ve Maksillofacial Cerrahi Derneği 14. Uluslararası Kongresi. 31 Mayıs-04 Haziran, Ünlü G, Hilal A: Dental Injuries: A retrospective study ( ) 2nd International Oral & Maxillofacial Surgery Congress May 16-20, 2008 Antalya, Türkiye. 52-Ünlü G, Kahraman B, Akkurt A, Kama J: Osseos Genioplasty: A case report 2nd International Oral & Maxillofacial Surgery Congress May 16-20, 2008 Antalya, Türkiye. 53-Ünlü G, Alan H, Çağlı H: Oral ve Maksillofasiyal Cerrahide Miniplak Osteosentezi: Retrospektif Çalışma ( ) Oral Cerrahi Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Mayıs 2008, Bodrum. 54-Ünlü G, Tarı V, Alan H: Çocuklarda Görülen Ameloblastoma: Literatür Taraması ve Bir Olgu Raporu Oral Cerrahi Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Mayıs 2008, Bodrum. 55- Ünlü G, Ağaçayak S, Tarı V: Orofasiyal Odontojenik Enfeksiyonlar: 549 Hastanın Retrospektif Çalışması Oral Cerrahi Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Mayıs 2008, Bodrum. 56- Alan H, Ağaçayak S, Ünlü G: Klinik Olarak Benzerlik Gösteren Verriköz Karsinoma ve Squamos Hücreli Papilloma: Olgu Raporları Oral Cerrahi Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Mayıs 2008, Bodrum. 57-Ünlü G., Alan H., Ağaçayak S.: Endosseoz İmplantların Retrospektif Analizi ( ): Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 29 Ekim-02 Kasım 2008, Antalya. 58-Ünlü G., Ağaçayak S., Uçan M.C., Tarı V: Gömülü Dişlerin Retrospektif Analizi: (8792 Vaka) Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 29 Ekim-02 Kasım 2008, Antalya. 59- Alan H, Tarı V, Kaya A, Ünlü G: Oral ve Maksillofasiyal Bölgenin Radiküler Kistleri: Olgu Sunumları, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Kasım 2009, Nevşehir 60-Ünlü G, Alan H: Ortodontik Tedavi Sonucu Maksillada Görülen Santral Dev Hücreli Granulom, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Kasım 2009, Nevşehir 11

12 61-Ünlü G, Alan H, Ağaçayak S, Tarı V: Maksillanın Dentigeröz Kistleri: Olgu Sunumu, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Kasım 2009, Nevşehir 62-Ağaçayak S, Tarı V, Ünlü G: Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Bölümünde Yapılan 5296 Apikal Rezeksiyon Operasyonunun Retrospektif Olarak Analizi, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Kasım 2009, Nevşehir 63-Tarı V, Ünlü G: Kutanoz Horn: Vaka Sunum, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Kasım 2009, Nevşehir 64-Ağaçayak S, Tarı V, Ünlü G: Mandibula Anterior Bölgede Görülen Geniş Radiküler Kist: Olgu Sunumu, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Kasım 2009, Nevşehir 65-Ünlü G, Tarı V, Kaya A: Odontojenik Keratokist, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Kasım 2009, Nevşehir 66- Ayna E, Unlu G, Ozdemir E, Basaran G,E, Toprak D: Esthetic and functional reconstruction of patient with maxillary and mandibular bone loss due to traffic accident. ICOI Europe Symposium, April 15-17,2010, Istanbul-Turkey. 67- Basaran G,E, Ayna E, Basaran G, Unlu G: The Multi-disciplinary dental therapy for a patient with congenital hypodontia: A case report. ICOI Europe Symposium, April 15-17,2010, Istanbul-Turkey. 68-Basaran G, Ayna E, Basaran G E, Unlu G: Maxillary molar fixed appliances and implant supported fixed bridge restoration. ICOI Europe Symposium, April 15-17,2010, Istanbul-Turkey. 69-Ayna E, Basaran G, Basaran G E, Unlu G: Multi-disciplinary treatment planning for single-tooth implant restorations in closed edentulous space: a case report. ICOI Europe Symposium, April 15-17,2010, Istanbul-Turkey. 70-Ozdemir E, Ayna E, Unlu G: Implant-Prosthetic rehabilitation for a patient with congenitally missing teeth. ICOI Europe Symposium, April 15-17,2010, Istanbul- Turkey. 71- Basaran G, Ayna E, Basaran G E, Unlu G: Restoration of posterior edentulous spaces after maxillary molar intrusion wıth fixed appliances (Case report). ICOI Europe Symposium, April 15-17,2010, Istanbul-Turkey. 12

13 72-Hilal Alan, Gülten Ünlü, Yusuf Nergiz, Selçuk Tunik, İzzet Yavuz. Clinical, Histomorphologic, and Radiographic Comparison of Hidroxilapatite Grafts with Combination of Hidroxilapatite Grafts and Platellet-Rich Plasma in Human Maxillary Sinus Augmentation Operation. AÇBİD 2012, 6th İnternational Congress, 30May- 3June Antalaya/TURKIYE Projeleri Dental İmplantolojide Güncel Cerrahi Gelişmeler. III. Bahar Sempozyumu Maksiller ve mandibuler bölge yatay yetersizliğinin transpalatal ve transmandibular distraksiyon yöntemi ile ekspansiyonu Distraksiyon osteogenezisi eşliğinde kapalı coil springler ile kanin distalizasyonunun sefalometrik ve kliniksel olarak değerlendirmesi. Biyoabsorbe Olan Miniplak ve Vida Sisteminin Orta Yüz Fraktürlerinin Fiksasyonundaki Etkinliğin Araştırılması. Maksiller Sinüs Yükseltilmesi Operasyonlarında, Doğal Mineralize Hidroksiapatit Greftleri ile Trombositten Zengin Plazma Karıştırılmış Doğal Mineralize Hidroksiapatit Greftlerinin Klinik, Radyolojik, Histolojik ve Histomorfolojik Karşılaştırılması. Mandibular Kondil Fraktürlerinin Endoskopik Yaklaşım ile Tedavisi Ektodermal Displazi Araştırma ve Destek Grubu İdari Görevleri Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Etik Kurul Başkanı Dicle Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurul (Dühadek) üyesi Erasmus Koordinatörlüğü Döner Sermaye Muayene Komisyon Başkanı Döner Sermaye İşletme Yürütme Komisyon Üyesi Alt Yapı ve Modernizasyon Komisyon Üyesi Uluslar arası İlişkiler Komisyonu Başkanı Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği Öğrenci Danışmanlığı 13

14 Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler Türk Oral ve Maksillofasiyal Derneği Oral Cerrahi Derneği Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği (Acbid) Türk Dişhekimliğinde Laser derneği Diyarbakır AIDS Savaşım Dernegi Türk Oral İmplantoloji Derneği Aşağıda adı geçen doktora çalışmalarını bizzat yürüterek uzman hekimlerin yetişmesine katkıda bulunmuştur: Dt. Doğan Öz: Demineralize Kemik Matriks Partikülleri İçeren Kalsiyum Sülfat Esaslı Putty İle β-trikalsiyum Fosfat Granüllerinin Kemik İçi Kavitelerde İyileşme Üzerine Etkilerinin Histopatolojik Olarak Karşılaştırılması Dt. Hilal Alan: Maksiller Sinüs Yükseltilmesi Operasyonlarında, Doğal Mineralize Hidroksiapatit Greftleri ile Trombositten Zengin Plazma Karıştırılmış Doğal Mineralize Hidroksiapatit Greftlerinin Klinik, Radyolojik, Histolojik ve Histomorfolojik Karşılaştırılması. Dt.Eylül Fatma Ergüven: Uyarılmış doku sıvısı içerisinde Zirkonyum-HA ve Titanyum-HA biyokompozitlerinin biyouyumluluğun in vitro olarak karşılaştırılması. Dt. Vedat Tarı: Kemik Rejenerasyonunda Trombositten Zengin Plazma ve Trombositten Zengin Fibrinin Sağlıklı ve Deneysel Olarak Diabet Oluşturulmuş Denek Hayvanlarında İyileşme Üzerine Etkilerinin Histopatolojik Olarak Karşılaştırılması. Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki Öğrenci Dersleri: Ağız-Diş-çene Hastalıkları ve Cerrahisi 3. sınıf Pratik ve Teorik Dersleri Ağız-Diş-çene Hastalıkları ve Cerrahisi 4. sınıf Pratik ve Teorik Dersleri Ağız-Diş-çene Hastalıkları ve Cerrahisi 5. sınıf Pratik Dersleri Dental İmplantoloji 5. sınıf Pratik ve Uygulama dersleri Doktora Dersleri: Maksillofasiyal Travmalar 14

15 Oral ve Rekonstüktif Cerrahi İleri Dental İmplantoloji Yayın kurullarında danışmanlık görevi alınan dergiler Journal of International Dental and Medical Research (JIDMR) Science Alert Türkiye klinikleri Journal of Dental Sciences Journal of Selçuk University Dental Faculty Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Dergisi Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Dergisi Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Dergisi 15

CV - AKADEMİK PERSONEL

CV - AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: Kaan 2. SOYADI: Orhan 3. DOĞUM YERİ: Çaycuma 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 21.01.1976 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Oral Diagnoz Ve Radyoloji Anabilim Dalı 5.2. TELEFON NUMARASI:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HAKAN BİLHAN Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği Hacettepe Üniversitesi 1993 Doktora Doktora Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Degree Faculty / Department University Year

CURRICULUM VITAE. Degree Faculty / Department University Year CURRICULUM VITAE Name: DENİZ GÖKÇE MERAL Title: Associate Professor Education Degree Faculty / Department University Year DDS Faculty of Dentistry Hacettepe University 1992 PhD Department of Oral and Maxillofacial

Detaylı

1.1. Uluslararası indeksli hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1.1. Uluslararası indeksli hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 1.1. Uluslararası indeksli hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 1.Sumer, A.P., N. Arık, M. Sumer ve F. Karagöz, A rare complication of secondary hyperparathroidism: Brown tumor of the maxilla and

Detaylı

Gömülü Mandibular İkinci Keser Diş ve Kistik Bir Lezyon Komşuluğunda Nadir Görülen Odontoma, Bir Olgu Sunumu

Gömülü Mandibular İkinci Keser Diş ve Kistik Bir Lezyon Komşuluğunda Nadir Görülen Odontoma, Bir Olgu Sunumu PP-001 Gömülü Mandibular İkinci Keser Diş ve Kistik Bir Lezyon Komşuluğunda Nadir Görülen Odontoma, Bir Olgu Sunumu Sencer Secer, Necdet Dogan, Tamer Zerener, Hasan Ayberk Altug, Metin Sencımen Gülhane

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans DİŞHEKİMLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 1988-1993 AĞIZ,DİŞ,ÇENE HAST.VE CERRAHİSİ AĞIZ,DİŞ,ÇENE HAST.

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans DİŞHEKİMLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 1988-1993 AĞIZ,DİŞ,ÇENE HAST.VE CERRAHİSİ AĞIZ,DİŞ,ÇENE HAST. ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: MUSTAFA ERCÜMENT ÖNDER Doğum Tarihi: 18 AĞUSTOS 1970 İletişim Bilgileri: Adres: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sağlık ve Rehberlik Merkezi, ODTÜ Kampüsü

Detaylı

-1989 1993; Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim

-1989 1993; Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Naime Bilinç Bulucu 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara, 27 Aralık 1966. 3. Medeni Durumu, Çocuk Sayısı: Evli, bir çocuk annesi. 4. Bildiği Yabancı Dil: İngilizce 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

DOÇ. DR. EMRE BODRUMLU

DOÇ. DR. EMRE BODRUMLU DOÇ. DR. EMRE BODRUMLU ÖZGEÇMİŞ FORMU Adı-Soyadı Emre BODRUMLU Doğum Yeri, tarihi : Ankara, 1975 Email: ebodrumlu@gmail.com EĞİTİM-ÖĞRETİM YAPTIĞI KURUMLAR: Okul Yıllar İlkokul Özel Gönen İlkokulu 1982-1987

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ARZU AYKOR Unvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 1991 Doktora Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans - - - Y. Lisans DİŞ HEKİMLİĞİ FAK. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1988 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans - - - Y. Lisans DİŞ HEKİMLİĞİ FAK. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1988 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç. Dr. ALİ ALP SAĞLAM Doğum Tarihi: 21 Temmuz 1965 Medeni Hali : Evli, Bir çocuk sahibi. Yabancı Diller: Almanca, İngilizce, Farsça (Biraz) Yazışma Adresi: Özel İNCİDENT Ağız ve

Detaylı

PROGRAM ve ÖZET KİTABI

PROGRAM ve ÖZET KİTABI Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi PROGRAM ve ÖZET KİTABI www.tmesempozyumu.org @tmesempozyumu 1 İÇİNDEKİLER HOŞGELDİNİZ KURULLAR GENEL BİLGİLER KAYIT BİLGİLERİ VE ULAŞIM BİLİMSEL PROGRAM DAVETLİ

Detaylı

:1996,Microsurgical Training and Research Center, GMMA. Kentucky, Ky USA. Unvanı Anabilim dalı-fakülte Yıl

:1996,Microsurgical Training and Research Center, GMMA. Kentucky, Ky USA. Unvanı Anabilim dalı-fakülte Yıl EĞİTİM, ÖĞRENİM İlk, orta ve lise Yüksek öğrenim Stajyer Dr. Uzmanlık eğitimleri 1971-1976 Yavuzevler İlkokulu. Bakırköy / İstanbul, Turkiye. 1976-1979 Bakırköy Ortaokulu. İstanbul, Turkiye. 1979-1983

Detaylı

Prof. Dr. M. Yusuf ÇELİK

Prof. Dr. M. Yusuf ÇELİK Prof. Dr. M. Yusuf ÇELİK Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümünden 1980 yılında mezun oldum. 1981 yılında asistan kadrosunda Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında başladım.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi: 01.01.1959 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi: 01.01.1959 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ahmet Cemal AYGIT 1959 yılında İzmir de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir de tamamladı. 1980-1986 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim görerek, 30.05.1986

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: M. Selçuk ORUÇ. Doğum Tarihi ve Yeri: 23.04.1949/KASTAMONU. E-mail: soruc@yahoo.com Telefon: 0372 2613419 Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: M. Selçuk ORUÇ. Doğum Tarihi ve Yeri: 23.04.1949/KASTAMONU. E-mail: soruc@yahoo.com Telefon: 0372 2613419 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: M. Selçuk ORUÇ Doğum Tarihi ve Yeri: 23.04.1949/KASTAMONU E-mail: soruc@yahoo.com Telefon: 0372 2613419 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği İstanbul

Detaylı

Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi 2002

Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi 2002 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ufuk SEZER Doğum Tarihi: 31.07. 1978 Ünvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Tonguç İŞKEN Doğum Tarihi: 02 01 1969 Öğrenim Durumu: Tıpta Uzmanlık Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans - - - Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995-2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans - - - Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995-2000 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gözde ÇELİK (ULUTAŞ) Doğum Tarihi: 20.01.1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans - - - Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1995

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1995 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MEHMET BAYBORA KAYAHAN Unvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1995 Doktora Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ali Teoman Tellioğlu 2. Doğum Tarihi : 1966 3. Unvanı :Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Doktoru Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

isildamlasener@gmail.com Okuduğunu Anlama İngilizce Çok iyi Çok iyi Çok iyi Almanca Orta Orta Orta

isildamlasener@gmail.com Okuduğunu Anlama İngilizce Çok iyi Çok iyi Çok iyi Almanca Orta Orta Orta ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Işıl Damla Soyadı Şener Yamaner Doğum Yeri İstanbul Doğum Tarihi 05.09.1978 Uyruğu T.C. E-mail isildamlasener@gmail.com Eğitim Düzeyi İlk-Orta-Lise Lisans Doktora/Uzmanlık

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZ GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZ GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZ GEÇMİŞ Adı Soyadı: Özkan Ateş Doğum Tarihi ve Yeri: 0 Şubat 970/ Gümüşhane Mesleki İlgi Alanları. Omurga cerrahisi a. Minimal invazif spinal cerrahi b. Deformite cerrahisi

Detaylı

Öğrenim Düzeyi. Özge. Adı. UZUN Prof. Dr. Malatya. Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web

Öğrenim Düzeyi. Özge. Adı. UZUN Prof. Dr. Malatya. Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web Adı Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web Özge UZUN Prof. Dr. Malatya Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu/ Hemşirelik ozgeuzun@kilis.edu.tr Yabancı Dil- İngilizce Puanı Tel 0348 8143096

Detaylı

(Görevlendirme) SB Dışkapı YB Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak, Burun ve Boğaz Kliniği, İrfan Baştuğ Caddesi, Dışkapı - Ankara

(Görevlendirme) SB Dışkapı YB Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak, Burun ve Boğaz Kliniği, İrfan Baştuğ Caddesi, Dışkapı - Ankara Prof.Dr.İstemihan Akın - ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İSTEMİHAN AKIN Ünvanı: Profesör Doktor, Kulak Burun Boğaz- Baş ve Boyun Cerrahisi Doğum Tarihi: 17 Ocak 1958 Medeni Durumu: Evli ve 1 çocuk sahibi Çalıştığı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: IŞIL KÜÇÜKAY Unvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 1985 Doktora Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ ve YERİ UYRUĞU MEDENİ HALİ ADRES E-posta E-site EĞİTİMİ

ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ ve YERİ UYRUĞU MEDENİ HALİ ADRES E-posta E-site EĞİTİMİ 1 ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ ve YERİ UYRUĞU MEDENİ HALİ ADRES HASTANE MUAYENEHANE EV E-posta E-site Rahmi Kemal Koç 04.12.1957 Mersin T.C. Evli, üç çocuklu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYNUR MEDİNE ŞAHİN SAĞLAM Doğum Tarihi: 28 Şubat 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Dişhekimliği Fakültesi Atatürk

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 1974. Görev Yeri. Chief of Dental Service, Milltary Hospital of Ağrı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 1974. Görev Yeri. Chief of Dental Service, Milltary Hospital of Ağrı Profile M. Selçuk Oruç was born at Kastamonu at 1949. After finishing his elementary, middle and high school education at Abdurrahmanpaşa High School, he entered Istanbul University Faculty of Dentistry

Detaylı

Prof. Dr. ORHAN BABUCÇU Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı

Prof. Dr. ORHAN BABUCÇU Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. ORHAN BABUCÇU Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı 2014 Adres: Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göztepe Kampüsü Kadıköy-İstanbul Telefon: Faks: E-mail: 0 212 3815400 (İş) 0 532

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversitesi Yıl 1968-1974 Üniversitesi Tıp Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversitesi Yıl 1968-1974 Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Adı Soyadı : Müfit KALELİOĞLU Nöroşirürji Uzmanı ÖZGEÇMİŞ Ev Adresi: Bayar Caddesi, Şakacı Sokak, Kozyatağı Baytur Konutları, E Blok D.52, Kozyatağı Kadıköy İSTANBUL Telefon: (0 216) 416 13 13 Cep Telefonu:

Detaylı