Prof. Dr. GÜLTEN KAVAK ÜNLÜ BİLİMSEL YAYINLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. GÜLTEN KAVAK ÜNLÜ BİLİMSEL YAYINLARI"

Transkript

1 Prof. Dr. GÜLTEN KAVAK ÜNLÜ hazırlayan: Dr. Berdan AYDIN Lisans ve yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinde 1988 yılında almış, 1992 de Dicle Üniversitesi Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı bölümünde doktora çalışmalarını tamamlamıştır. Dört yıl gibi çok kısa bir sürede, 1996 da doçentlik, 2004 senesinde ise profesörlük ünvanını almaya hak kazanmıştır. BİLİMSEL YAYINLARI Prof. Dr. Gülten ÜNLÜ KAVAK ın uluslararası ve yurtiçi bilimsel dergilerde yayınlanmış, ülkemize bilimsel açıdan prestij sağlayan 62 adet makalesi bulunmaktadır: 1-Kavak, G, Vural, A., Us H.: Histopathological Comparison of the of Demineralized Bone-Powder and Natural Coral Implants on Osteogenesis. Turk J Medical Sciences TÜBİTAK 21 (3): , Kavak, G., Aksoy N.: Periodontal Effects of Arch Wire Used for Fixation of the Mandibulary Fractures. Turk J Medical Sciences TÜBİTAK 26 (3): , Unlu G., Gülsün B., Erol B., Yaldız M.: A Histopathological Evaluation of tissue reaction to stainless steel and titanium miniplate systems in bone. 4 th Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Monduzzi Editore, International Proceedings Division, Antalya-Turkey, May 24-31, 75-81, Erol B., Özer N.,Unlu G., Gülsün B.: A Massive Pleomorphic Adenoma of the Submandibular Salivary Gland. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 55: , Erol B.,Unlu G., Balcı K, Tanrıkulu R : Oral myıasıs caused by hypoderma bovıs larvae ın a chıld: a case report. Journal of Oral Science,Vol.42, No.4, , 2000.

2 6-S Aytekin, N Kalkanlı, N Tarla M Yaldız, H Türkmen, G Unlu: Pyoderma gangrenosum in pregnancy. European Academy of Dermatology and Venereology 16, , Unlu G., Kutsal T., Atay Ç.: An Extraordinarly Large Submandibuler Salıvary Gland Calculus. Balkan Journal of Stomatology Volume 7, No 1, p 56-58, March Unlu G., Yaldız M., Herdem M: The Effect of L-Dopa on the healing of rat femur fractures. Balkan Journal of Stomatology Volume 7, No 2, p 1-5, Çaça İ, Unlu K, Çakmak S, Bilek K, Şakalar Y, Unlu G: Orbital myiasis: Case report. Jpn J Ophthalmol; 47: , Yaman F, Unlu G, Atılgan S, Celik Y, Ozekinci T, Yaldız M.: Microbiological and Histological Assessment of Intentional Bacterial Contamination of Bone Grafts J Oral Maxillofacial Surg. Aug; 65(8):1490-4, S. Atilgan, F. Yaman, U. Yilmaz, B. Görgün, G. Unlu: An experimental Comparison of the Effects of Calcium Sulfate Particles and β-tricalcium Phosphate/Hydroxyapatıte Granules on Osteogenesis in Internal Bone Cavities. Biotechnol. & Biotechnol. EQ. Vol.2, 21, Özer SY, Unlu G, Değer Y: Diagnosis and treatment of endodontically treated teeth with vertical root fracture: three case reports with two-year follow-up. J Endod Jan;37(1): Unlu G, Oz D, Erguven E: The histological study of osseous regeneration following implantation of various bone graft biomaterials. (Ms Number: AJB Article in Press) African Journal of Biotechnology. 14-Unlu G., Atay Ç., Kutsal T: Circumferential Wiring in Treatment of Maksillofacial Fractures. Balkan Journal of Stomatology, Vol 5, No 2, , Unlu G., Kutsal T: Treatment Methods of Mandibular Fractures in Children. Balkan Journal of Stomatology, Vol 6, No 2, , Unlu G., Kutsal T: Surgical Repositioning of İmpacted Teeth: Case Report Balkan Journal of Stomatology Vol 6, , Yavuz I, Ulku S Z, Unlu G, Kama J, Kaya S, Adıgüzel O, Kaya F,Tumen E C, Zortuk M, Bahsi E, Arslanoglu Z: Ectodermal Dysplasia: Clinical Diagnosis. International Dental and Medical Disorders. Vol.1, Number 1,December, Page 1-10,

3 18- Unlu G, Tarı V, Alan H: Unicystic Ameloblastoma in 8 Years old Child: A Case Report. Review of Unicystic Ameloblastoma. International Dental and Medical Disorders. Vol.1, Number 1,December, Page 29-33, Unlu G, Agacayak S, Tarı V, Alan H: Odontogenic Abscess: A Retrospective Study (549 Case between ). International Dental and Medical Disorders. Vol 2:(3), pp 77-80, Alan H, Unlu G, Tarı V, Agacayak S,: A Retrospective Study of Dento-Alveolar Injuries in Diyarbakır, Turkey. International Dental and Medical Disorders. Vol 2:(3), pp 86-88, Alan H, Unlu G: Graft Materials Used in Oral and Maxillofacial Surgery. International Dental and Medical Disorders. (article has been accepted for publication) 22-Us,H., Çölok, G Kavak, G., Gülsün, B.: Çocuk Osteomyelitleri: 2 Olgu Raporu Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 1 (2) : 67-68, Us,H.,Kavak, G., Gülsün, B.: Ameloblastoma: Olgu Raporu. Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 1 (2) : , Çölok,G., Us,H., Gülsün, B., Kavak, G.: Diyarbakır ve Yöresinde Çocuklarda Görülen Maksillofasiyal Travmalar Üzerinde Retrospektif Bir Araştırma. Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 1 (3) : , Aksoy, N., Gülsün,B., Kavak G.: Diyarbakır ve Yöresinde Diş Çekim Nedenleri İçinde Periodontal Hastalıkların Yeri. Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 1 (3) : , Us,H., Özer N., Gülsün, B., Kavak, G.: Pleomorfik Adenoma: Bir Olgu Raporu. Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2 (2-3): 82-84, Kaya, B., Kaya, H., Gülsün B., Kavak, G.: 2 Olgu Nedeniyle Çocuk Osteomyelitleri ve Çocuk Osteomyelitlerinde Değişik Görüntüleme Metotlarının Karşılaştırılması. Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2 (2-3) : , Kavak G.: Kompound Odontoma. Bir Olgu Raporu. Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 4 (1-2-3):78-80, Kavak G.,Yılmaz F.: Periapikal Granülomlarda Mast Hücrelerinin Lokalizasyonu. Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 4 (1-2-3): , Kavak G., Yılmaz F.: Juvenil Ossifiye Fibroma: Bir Olgu Raporu. Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 4 (1-2-3): ,

4 31-Kavak G., Boğa H.: Süpernumerer Diş ile Birlikte Görülen Dentigeröz Kist: Bir olgu Raporu. Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi. 5 (1-2-3): 91-94, Erol B., Özer N., Gülsün B., Ünlü G.: Posttravmatik Mandibuler Osteotomi. Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 5 (1-2-3): 87-90, Özer N, Erol B., Ünlü G.: Odontojenik Bir Keratokist Olgusunda Oluşan Kemik Rejenerasyonunun Bilgisayarlı Tomografi ile Takibi (Bir Olgu Raporu). Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 5 (1-2-3): , Ünlü G.: AIDS ve Oral Bulguları. Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 5 (1): 82-86, Ünlü G.: HIV Enfeksiyonlu Kişilerde Oral Lezyonların Tedavileri. Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 5 (1): , Özer N., Ünlü G., Gülsün B.: Gömük Dişler Üzerine Retrospektif Bir Çalışma. Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi. 6 (1-2-3): 40-44, Ünlü G., Gülsün B.: Alveolar Kemik Rezorpsiyonuna Neden Olan Piyojenik Granülom. Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi. 6 (1-2-3): , Özer N, Erol B.,Ünlü G. Gülsün B.: Angulus Mandibula Fraktürleri Üzerine Klinik ve Radyografik Bir Çalışma. Dicle Tıp Dergisi 22 (2/A): 61-72, Özer N, Erol B.,Ünlü G.: İzole Zigomatik Ark Kırıklarının Tedavilerinde Değişik Redüksiyon Yöntemleri. Dicle Tıp Dergisi 22 (2/B): , Ünlü G., Gülsün B.: Pediatrik Dişhekimliğinde Sedasyon. Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 6 (1): , Ünlü G., Yılmaz F.: Intraoral Impression Sitolojisi: Yeni bir biyopsi yöntemi. Dicle Tıp Dergisi 23 (2): , Ünlü G., Özbek N.,M.: Intraoral Hemanjiyomun Tc 99m Eritrosit sintigrafi Tekniği ile İncelenmesi. Dicle Tıp Dergisi 23 (1) , Erol B., Özer N, Ünlü G.: Dişsiz Mandibula Fraktürleri Üzerine Retrospektif ve Klinik Bir Araştırma. Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 20 (1): 75-79, Ünlü G., Gülsün B.: Çocuklarda Mandibular Kondil Kırıklarının Retrospektif Değerlendirilmesi. Dicle Tıp Dergisi 23 (1): , Ünlü G., Baran S.: Klippel Trenaunay Weber Sendromu: Olgu Raporu ve Literatür Taraması. Ege Dişhekimliği Fakültesi Dergisi;18 (1-2) 49-53, Gülsün B, Ünlü G, Yaldız M.: Yaygın mandibuler destrüksiyon yapan odontojenik keratokist: Bir olgu raporu. Dişhekimliğinde Klinik Dergisi, 10 (3): ,

5 47-Ünlü G, Ünlü K, Devecioğlu J.: Crouzon Syndrome: A case report. Dicle Tıp Dergisi 26 (3): , Ünlü G, Kaya B.: Maksiller Tutulum İle Karakterize Paget Hastalığı. Dicle Tıp Dergisi 26 (3): , Kaya B., Özateş M., Bilici A., Ünlü G,: TME MR Görüntülerinde Retrodiskal Dokudaki Sinyal Yoğunluğu ile Ağrı ve Disk Dislokasyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Dicle Tıp Dergisi 26 (3): 59-66, Ünlü G, Kaya B.: Kistektomi ve Apikal Rezeksiyon Operasyonlarındaki Kemik Defektlerinde Sentetik Alloplastlar ile Ksenojenik Greftlerinin Uygulanması. Dicle Tıp Dergisi 26 (4): , Devecioğlu Kama J, Özgür M E, Ünlü G: Correction Of Displaced Impacted Teeth in Dentigerious with Orthodontic Treatment (Two Cases Report). Türk Ortodonti Dergisi 12 (2) Ağustos Ünlü G., Erol B., Kutsal T., Atay Ç: Analysis Of Dental Traumas In Mandibular Body And Condyle Fractures. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dergisi 4:25-29, Ünlü G.:Oral cerrahi ve implantolojide infeksiyon kontrolü. Türk Dişhekimliği Birliği Dergisi, Sayı 58 (Özel): 64-68, Ünlü G., İpek F.: Renal transplantasyonlu hastada Siklosporin tedavisine bağlı gingival hiperplazi. Bir vaka raporu. Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, Cilt 11 (1), 64-68, Ünlü G., Atay Ç., Herdem M: Mandibular Fraktür hattındaki dişlerin prognozu. Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 8, Sayı1Ocak/ Haziran, , Ferhan Yaman, Gülten Ünlü, Serhat Atılgan: Ağız içine sürmüş submandibular sialolitiazis: (Olgu Sunumu) Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt:16 Sayı:2 Ağustos, 70-73, Serhat Atılgan, Gülten Ünlü, Ferhan Yaman: Paraformaldehitin neden olduğu gingival ve mandibular kemik nekrozu (olgu Sunumu). Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt:16 Sayı:2 Ağustos,74-78, Gülten Ünlü, Serhat Atılgan, Ferhan Yaman: Oral Cerrahide Sert doku replasmanlarının (HTR) Klinik uygulamaları. Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 16 Sayı 1,

6 59- Gülten Ünlü, Ferhan Yaman, Serhat Atılgan: Palatinal Bölge Pleomorfik Adenomu: Olgu Sunumu. Türk Dişhekimliği Dergisi Cilt 14 sayı 68, Serhat Atılgan, Gülten Ünlü, Ferhan Yaman, Eylül Ergüven: Rendu-Osler-Weber Sendromu: Olgu Sunumu. Türkiye Klinikleri J Dental Sci 13: , Serhat Atılgan, Gülten Ünlü, Ferhan Yaman: Gecikmiş Bilateral Kondil Fraktürünün Tedavisi: Olgu Raporu sunumu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 9 (1): 35-37, Hilal Alan, Gulten Unlu: Graft Materials used in Oral and MaxillofacialSurgery. Pages, Bilimsel toplantılarda sunduğu bildiriler Prof. Dr. Gülten ÜNLÜ KAVAK ın uluslararası ve yurtiçi bilimsel kongre ve toplantılarda sunmuş olduğu 72 adet bildirisi bulunmaktadır: 1-Çölok,G., Us,H., Gülsün, B., Kavak, G.: Diyarbakır ve Yöresinde Çocuklarda Görülen Maksillofasiyal Travmalar Üzerinde Retrospektif Bir Araştırma.Türk Pedodonti Derneği, 7. Bilimsel Kongresi Mayıs 1990, Sorgun-Antalya. 2-Us,H., Çölok,G. Kavak, G., Gülsün, B.: Çocuk osteomyelitleri: 2 Olgu nedeni ile. Türk Pedodonti Derneği, 7. Bilimsel Kongresi Mayıs 1990, Sorgun-Antalya. 3-Çölok,G., Mocan A., Us,H., İçten O., Gülsün, B. Kavak, G.: A Retrospective Investigation on Maxillofacial Trauma in Children in two Different Universities. 1 st Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery June 1991, Athens, Greece. 4-Erol B., Özer N., Kavak G.: Dişsiz Mandibula Fraktürlerinde Tedavi Yöntemleri (10 Olgu Raporu). Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 3. Uluslararası Bilimsel Kongresi 28 Ekim-1 Kasım 1992, Kemer-Antalya 5-Kavak G., Vural A.: Experimental Analysis of the Effects of the Demineralized Bone Powder and Natural Coral Implants on osteogenesis in the inner bone cavities. 1st Dicle University and Turkish German Health Foundation Medical Days. Dicle University. 30 March-2 April 1993, Diyarbakır- Türkiye. 6

7 6-Erol B., Özer N., Gülsün B., Kavak G.: Posttravmatik Mandibular Osteotomi. Bir Olgu Raporu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 4. Uluslararası Bilimsel Kongresi Ekim 1994, Kemer-Antalya. 7-Kavak G., Boğa H.: Supernumerer Diş İle Birlikte Görülen Dentigeröz Kist. Oral Cerrahi Derneği I. Bilimsel Toplantısı 4-8 Mayıs 1994, Girne,Kıbrıs. 8-Ünlü G., Gülsün B.: Çocuklarda Mandibular Kondil Kırıkları. Oral Cerrahi Derneği III.Bilimsel Toplantısı Mayıs 1996, Belek-Antalya. 9-Ünlü G.,Özbek M.N.: Intraoral Hemanjiyomda Tc-99m ile İşaretlenmiş Eritrosit Sintigrafisi.Oral Cerrahi Derneği III.Bilimsel Toplantısı Mayıs 1996, Belek- Antalya. 10-Ünlü G.,Yılmaz F.:İntraoral İmpresyon Sitolojisi: Yeni Bir Biyopsi Yöntemi. Oral Cerrahi Derneği III.Bilimsel Toplantısı Mayıs 1996, Belek-Antalya. 11-Erol B., Özer N.,Ünlü G., Gülsün B.: Kondrosarkoma ile karıştırılan dev bir submandibuler pleomorfik adenoma. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 5. Uluslararası Bilimsel Kongresi 27Ekim-3 Kasım 1996, Alanya-Antalya. 12-Erol B., Ünlü G.,Balcı K., Tanrıkulu R.: Hypoderma Bovis in neden olduğu ender bir oral myiasis olgusu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 5. Uluslararası Bilimsel Kongresi 27Ekim-3 Kasım 1996, Alanya-Antalya. 13-Ünlü G., İpek F.: Renal transplantasyonlu hastada Siklosporin tedavisine bağlı gingival hiperplazi. Bir vaka raporu. T.D.B. 4. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Haziran 1997, İstanbul-Türkiye. 14-Unlu G., Gülsün B., Erol B., Yaldız M.: A Histopathological Evaluation of tissue reaction to stainless steel and titanium miniplate systems in bone. 4 th Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, May 24-31, 1997; Antalya-Turkey. 15-Ünlü G., Herdem M., Erdinç M., Atmaca S., Deveci E.: Kontamine kemik greftlerinin sterilizasyonu. Eksperimental in vitro çalışma. Oral Cerrahi Derneği IV. Bilimsel Kongresi, Gloria Golf Resort.,25-30 Mayıs, 1998, Belek Antalya. 16-Ünlü G., Kaya B.:Kistektomi ve apikal rezeksiyon operasyonlarındaki kemik defektlerinde sentetik alloplastlar ile ksenojenik kemik greftlerinin uygulanması. Oral Cerrahi Derneği IV. Bilimsel Kongresi,Gloria Golf Resort.,25-30 Mayıs, 1998, Belek Antalya. 17-Ünlü G., Kaya B.:Maxiller tutulum ile karekterize paget hastalığı. Bir olgu raporu. T.D.B. 5. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Haziran 1998-Bursa. 7

8 18-Kaya B.,Özateş M., Bilici A., Ünlü G.,:TME, MR Görüntülerinde retrodiskal dokudaki sinyal yoğunluğu ile ağrı ve disk dislokasyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi. T.D.B. 5. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Haziran 1998-Bursa. 19-Ünlü G., Yaldız M., Herdem M.: Ratlarda Kemik Fraktürlerinin Tedavisinde L- Dopa nın İyileşmeye Etkisi. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 28-Ekim-1 Kasım, 1998, Belek-Antalya. 20-Çölok,G., Mocan A., Köyoğlu S., İçten O., Gülsün, B. Ünlü, G.:İki farklı üniversitede maksillofasiyal travmalı çocuklar üzerine yapılan karşılaştırması uzun süreli bir araştırma. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi 28-Ekim-1 Kasım 1998, Belek-Antalya. 21-Devecioğlu Kama J, Ünlü G., Özgür M E.: Correction Of Displaced Impacted Teeth in Dentigerious with Orthodontic Treatment (Two Cases Report). 4 th Congress of the Balkan Stomatological Society, March 1999, Istanbul,Turkey. 22-Ünlü G., Kutsal T: Treatment Method of Mandibular Fractures in Children. 4 th Congress of the Balkan Stomatological Society, March 1999, Istanbul,Turkey. 23-Ünlü G., Kutsal T: Surgical Uprighting of İmpacted Teeth. 4 th Congress of the Balkan Stomatological Society, March 1999, Istanbul,Turkey. 24-Yazanel O., Ünlü G., Yazanel T., Altun Ş.: Gingival Overgrowth in Behcet s Disease Patient Receiving Cyclosporin A: Case Report. 4 th Congress of the Balkan Stomatological Society, March 1999, Istanbul,Turkey. 25-Ünlü G., Atay Ç, Kutsal T, Herdem M: Mandibuler Fraktür Hattındaki Dişlerin Prognozu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 7. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Mayıs, 1999, Kemer, Antalya. 26-Ünlü G., Atay Ç, Kutsal T, Herdem M: Dentoalveolar Fraktürler: Retrospektif Çalışma. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 7. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Mayıs, 1999, Kemer, Antalya. 27-Ünlü G., Kutsal T., Atay Ç.: An Extraordinarly Large Submandibuler Salıvary Gland Calculus. 5 th Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery June 1999, Sicily Italy. 28-Ünlü G., Atay Ç., Kutsal T: Circumferential Wiring in Treatment of Maksillofacial Fractures. 5 th Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery June 1999, Sicily Italy. 8

9 29-Ünlü G., Ünlü K., Devecioğlu Kama J: Crouzon Syndrome. A case Report 5 th Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery June 1999, Sicily Italy. 30-Erol B, Ünlü G, Özer N, Yıldız F, Herdem M, Atay Ç, Kutsal T: Çenelerin Dev Hücreli Lezyonları ve Alternatif Tedavi Yöntemleri. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Mayıs, 2000, Belek, Antalya. 31-Erol B,, Özer N, Ünlü G, Yıldız F, Atay Ç, Herdem M: Minör Tükürük Bezi Kökenli Maksiller Karsinomalar Ve Cerrahi-Protetik Yaklaşımlar. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Mayıs, 2000, Belek, Antalya. 32-Özer N, Erol B, Ünlü G: Orofasiyal Enfeksiyonlar Üzerine Retrospektif Bir Çalışma. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Mayıs, 2000, Belek, Antalya. 33-Erol B, Ünlü G, Özer N., Akgün Y., Görgün B., Kutsal T: Brown Tumor In Jaws Associated With Primary Hyperparathyroidism: Three Case Reports. EACMFS Congress 2000, 5 th -9 th September, Edinburg Scotland. 34-Unlu G., Erol B., Kutsal T., Atay Ç: Analysis Of Dental Traumas In Mandibular Body And Condyle Fractures. EACMFS Congress 2000, 5 th -9 th September, Edinburg Scotland. 35-Erol B.,Unlu G., Özer N., Yildiz F.:Aggressive Central Giant Cell Granulomas Of The Mandible In Children Three Case Reports EACMFS Congress 2000, 5 th -9 th September, Edinburg Scotland. 36-Aytekin S, Kalkanlı N, Tarla N, Yaldız M, Türkmen H, Ünlü G: Piyoderma gangrenozomlu hamile bir olgu. XVIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi 26 Eylül-01 Ekim 2000, Belek Antalya. 37-Unlu G., İ. Ozgur, Oz D: Pleomorphic Adenoma of the Palate. Balkan Stomatological Society Stomatological Association of Serbia and Montenegro 10 th Congress of the BaSS, May 11-14, 2005, Sava Center, Belgrade. 38-Unlu G., Oz D, Ozgur I: Clinical Applications of Hard Tissue Replacement in Oral Surgery. Balkan Stomatological Society Stomatological Association of Serbia and Montenegro 10 th Congress of the BaSS, May 11-14, 2005, Sava Center, Belgrade. 39-Ünlü G., Öz D, Atılgan S: Ağız İçine Sürmüş Submandibular Sialolitiazis: Olgu Raporu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı. Erzurum Palandöken Kış Sempozyumu. 27 Şubat-4 Mart 2005, Palandöken, Erzurum. 9

10 40-Ünlü G., Atılgan S, Öz D: Paraformaldehitin Neden Olduğu Gingival ve Mandibular Kemik Nekrozu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı. Erzurum Palandöken Kış Sempozyumu.27 Şubat-4 Mart 2005, Palandöken, Erzurum. 41-Ünlü G, Çetin Ç, Ergüven E: Maksiller Posterior Bölgede Lokalize Osteoma : Vaka Raporu Oral Cerrahi Derneğinin VII., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği nin VIII. Ulusal Bilimsel Kongresi 27 Mayıs 2 Haziran 2006 Yasmin- Bodrum. 42-Ünlü G, Ergüven E, Çetin Ç: Dev Hücreli Kemik Tümörleri ve Granülomları Üzerine Klinik Bir Çalışma Oral Cerrahi Derneğinin VII., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği nin VIII. Ulusal Bilimsel Kongresi 27 Mayıs 2 Haziran 2006 Yasmin- Bodrum. 43-Ünlü G, Ergüven E, Çetin Ç: Gecikmiş Bilateral Mandibular Kondil Fraktürünün Tedavisi: Vaka Raporu Oral Cerrahi Derneğinin VII., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği nin VIII. Ulusal Bilimsel Kongresi 27 Mayıs 2 Haziran 2006 Yasmin- Bodrum. 44-Ünlü G, Çetin Ç, Atılgan S, Yaman F, Ergüven E.: Hatalı Tedavi Sonucu Gelişen Maloklüzyonun Mandibular Osteotomi İle Düzeltilmesi: Olgu Raporu Oral Cerrahi Derneğinin VII., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği nin VIII. Ulusal Bilimsel Kongresi 27 Mayıs-2 Haziran 2006 Yasmin- Bodrum. 45-Ünlü G, Çetin Ç, Ergüven E: Rendu-Osler-Weber Sendromu-Olgu Sunumu Oral Cerrahi Derneğinin VII., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği nin VIII. Ulusal Bilimsel Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı) 27 Mayıs 2 Haziran 2006 Yasmin- Bodrum. 46-Ünlü G, Ergüven E, Çetin Ç, Balcı G: Liken Planus : Olgu Sunumu Oral Cerrahi Derneğinin VII., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği nin VIII. Ulusal Bilimsel Kongresi 27 Mayıs 2 Haziran 2006 Yasmin- Bodrum 47-Ünlü G, Ergüven E, Çetin Ç, Balcı G: Prurigo Nodularis ile Birlikte Görülen Laugier-Hunziker Sendromu Oral Cerrahi Derneğinin VII., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği nin VIII. Ulusal Bilimsel Kongresi 27 Mayıs 2 Haziran 2006 Yasmin- Bodrum. 48-Unlu G., Atılgan S., Yılmaz N.: Transmandibular Distraction Osteogenesis for Anterior Mandibular Widening. Mediterranean Dental Implant Congress, June 20-24, 2006 Corfu, Greece 49-Ünlü G, Atılgan S, Yaman F: Temporomandibular joint reconstruction in children using costochondral grafts. J.Oral and Maxillofacial Surgery Society 1 st International Congress. May,16-20, 2007, Antalya, Türkiye. 10

11 50-Ünlü G, Atılgan S, Yılmaz N: Mandibulada Geniş Bir Yayılım Gösteren Odontojenik Keratokistin Cerrahi Tedavisi: Olgu Raporu ve literatürün gözden geçirilmesi. Türk Oral ve Maksillofacial Cerrahi Derneği 14. Uluslararası Kongresi. 31 Mayıs-04 Haziran, Ünlü G, Hilal A: Dental Injuries: A retrospective study ( ) 2nd International Oral & Maxillofacial Surgery Congress May 16-20, 2008 Antalya, Türkiye. 52-Ünlü G, Kahraman B, Akkurt A, Kama J: Osseos Genioplasty: A case report 2nd International Oral & Maxillofacial Surgery Congress May 16-20, 2008 Antalya, Türkiye. 53-Ünlü G, Alan H, Çağlı H: Oral ve Maksillofasiyal Cerrahide Miniplak Osteosentezi: Retrospektif Çalışma ( ) Oral Cerrahi Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Mayıs 2008, Bodrum. 54-Ünlü G, Tarı V, Alan H: Çocuklarda Görülen Ameloblastoma: Literatür Taraması ve Bir Olgu Raporu Oral Cerrahi Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Mayıs 2008, Bodrum. 55- Ünlü G, Ağaçayak S, Tarı V: Orofasiyal Odontojenik Enfeksiyonlar: 549 Hastanın Retrospektif Çalışması Oral Cerrahi Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Mayıs 2008, Bodrum. 56- Alan H, Ağaçayak S, Ünlü G: Klinik Olarak Benzerlik Gösteren Verriköz Karsinoma ve Squamos Hücreli Papilloma: Olgu Raporları Oral Cerrahi Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Mayıs 2008, Bodrum. 57-Ünlü G., Alan H., Ağaçayak S.: Endosseoz İmplantların Retrospektif Analizi ( ): Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 29 Ekim-02 Kasım 2008, Antalya. 58-Ünlü G., Ağaçayak S., Uçan M.C., Tarı V: Gömülü Dişlerin Retrospektif Analizi: (8792 Vaka) Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 29 Ekim-02 Kasım 2008, Antalya. 59- Alan H, Tarı V, Kaya A, Ünlü G: Oral ve Maksillofasiyal Bölgenin Radiküler Kistleri: Olgu Sunumları, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Kasım 2009, Nevşehir 60-Ünlü G, Alan H: Ortodontik Tedavi Sonucu Maksillada Görülen Santral Dev Hücreli Granulom, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Kasım 2009, Nevşehir 11

12 61-Ünlü G, Alan H, Ağaçayak S, Tarı V: Maksillanın Dentigeröz Kistleri: Olgu Sunumu, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Kasım 2009, Nevşehir 62-Ağaçayak S, Tarı V, Ünlü G: Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Bölümünde Yapılan 5296 Apikal Rezeksiyon Operasyonunun Retrospektif Olarak Analizi, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Kasım 2009, Nevşehir 63-Tarı V, Ünlü G: Kutanoz Horn: Vaka Sunum, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Kasım 2009, Nevşehir 64-Ağaçayak S, Tarı V, Ünlü G: Mandibula Anterior Bölgede Görülen Geniş Radiküler Kist: Olgu Sunumu, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Kasım 2009, Nevşehir 65-Ünlü G, Tarı V, Kaya A: Odontojenik Keratokist, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Kasım 2009, Nevşehir 66- Ayna E, Unlu G, Ozdemir E, Basaran G,E, Toprak D: Esthetic and functional reconstruction of patient with maxillary and mandibular bone loss due to traffic accident. ICOI Europe Symposium, April 15-17,2010, Istanbul-Turkey. 67- Basaran G,E, Ayna E, Basaran G, Unlu G: The Multi-disciplinary dental therapy for a patient with congenital hypodontia: A case report. ICOI Europe Symposium, April 15-17,2010, Istanbul-Turkey. 68-Basaran G, Ayna E, Basaran G E, Unlu G: Maxillary molar fixed appliances and implant supported fixed bridge restoration. ICOI Europe Symposium, April 15-17,2010, Istanbul-Turkey. 69-Ayna E, Basaran G, Basaran G E, Unlu G: Multi-disciplinary treatment planning for single-tooth implant restorations in closed edentulous space: a case report. ICOI Europe Symposium, April 15-17,2010, Istanbul-Turkey. 70-Ozdemir E, Ayna E, Unlu G: Implant-Prosthetic rehabilitation for a patient with congenitally missing teeth. ICOI Europe Symposium, April 15-17,2010, Istanbul- Turkey. 71- Basaran G, Ayna E, Basaran G E, Unlu G: Restoration of posterior edentulous spaces after maxillary molar intrusion wıth fixed appliances (Case report). ICOI Europe Symposium, April 15-17,2010, Istanbul-Turkey. 12

13 72-Hilal Alan, Gülten Ünlü, Yusuf Nergiz, Selçuk Tunik, İzzet Yavuz. Clinical, Histomorphologic, and Radiographic Comparison of Hidroxilapatite Grafts with Combination of Hidroxilapatite Grafts and Platellet-Rich Plasma in Human Maxillary Sinus Augmentation Operation. AÇBİD 2012, 6th İnternational Congress, 30May- 3June Antalaya/TURKIYE Projeleri Dental İmplantolojide Güncel Cerrahi Gelişmeler. III. Bahar Sempozyumu Maksiller ve mandibuler bölge yatay yetersizliğinin transpalatal ve transmandibular distraksiyon yöntemi ile ekspansiyonu Distraksiyon osteogenezisi eşliğinde kapalı coil springler ile kanin distalizasyonunun sefalometrik ve kliniksel olarak değerlendirmesi. Biyoabsorbe Olan Miniplak ve Vida Sisteminin Orta Yüz Fraktürlerinin Fiksasyonundaki Etkinliğin Araştırılması. Maksiller Sinüs Yükseltilmesi Operasyonlarında, Doğal Mineralize Hidroksiapatit Greftleri ile Trombositten Zengin Plazma Karıştırılmış Doğal Mineralize Hidroksiapatit Greftlerinin Klinik, Radyolojik, Histolojik ve Histomorfolojik Karşılaştırılması. Mandibular Kondil Fraktürlerinin Endoskopik Yaklaşım ile Tedavisi Ektodermal Displazi Araştırma ve Destek Grubu İdari Görevleri Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Etik Kurul Başkanı Dicle Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurul (Dühadek) üyesi Erasmus Koordinatörlüğü Döner Sermaye Muayene Komisyon Başkanı Döner Sermaye İşletme Yürütme Komisyon Üyesi Alt Yapı ve Modernizasyon Komisyon Üyesi Uluslar arası İlişkiler Komisyonu Başkanı Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği Öğrenci Danışmanlığı 13

14 Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler Türk Oral ve Maksillofasiyal Derneği Oral Cerrahi Derneği Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği (Acbid) Türk Dişhekimliğinde Laser derneği Diyarbakır AIDS Savaşım Dernegi Türk Oral İmplantoloji Derneği Aşağıda adı geçen doktora çalışmalarını bizzat yürüterek uzman hekimlerin yetişmesine katkıda bulunmuştur: Dt. Doğan Öz: Demineralize Kemik Matriks Partikülleri İçeren Kalsiyum Sülfat Esaslı Putty İle β-trikalsiyum Fosfat Granüllerinin Kemik İçi Kavitelerde İyileşme Üzerine Etkilerinin Histopatolojik Olarak Karşılaştırılması Dt. Hilal Alan: Maksiller Sinüs Yükseltilmesi Operasyonlarında, Doğal Mineralize Hidroksiapatit Greftleri ile Trombositten Zengin Plazma Karıştırılmış Doğal Mineralize Hidroksiapatit Greftlerinin Klinik, Radyolojik, Histolojik ve Histomorfolojik Karşılaştırılması. Dt.Eylül Fatma Ergüven: Uyarılmış doku sıvısı içerisinde Zirkonyum-HA ve Titanyum-HA biyokompozitlerinin biyouyumluluğun in vitro olarak karşılaştırılması. Dt. Vedat Tarı: Kemik Rejenerasyonunda Trombositten Zengin Plazma ve Trombositten Zengin Fibrinin Sağlıklı ve Deneysel Olarak Diabet Oluşturulmuş Denek Hayvanlarında İyileşme Üzerine Etkilerinin Histopatolojik Olarak Karşılaştırılması. Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki Öğrenci Dersleri: Ağız-Diş-çene Hastalıkları ve Cerrahisi 3. sınıf Pratik ve Teorik Dersleri Ağız-Diş-çene Hastalıkları ve Cerrahisi 4. sınıf Pratik ve Teorik Dersleri Ağız-Diş-çene Hastalıkları ve Cerrahisi 5. sınıf Pratik Dersleri Dental İmplantoloji 5. sınıf Pratik ve Uygulama dersleri Doktora Dersleri: Maksillofasiyal Travmalar 14

15 Oral ve Rekonstüktif Cerrahi İleri Dental İmplantoloji Yayın kurullarında danışmanlık görevi alınan dergiler Journal of International Dental and Medical Research (JIDMR) Science Alert Türkiye klinikleri Journal of Dental Sciences Journal of Selçuk University Dental Faculty Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Dergisi Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Dergisi Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Dergisi 15

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER. : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER. : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 : : : 2. Doğum Tarihi : 3.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mesut Korkut PARLAR (Ph.D, DDS)

Yrd.Doç.Dr. Mesut Korkut PARLAR (Ph.D, DDS) ADRES: İstanbul Aydın Üniversitesi Diş.Hek.Fak. Ağız Diş Çene Cerrahisi A.B.D. TEL: 0555 557 33 10 E-MAİL:mkparlar@yahoo.com Yrd.Doç.Dr. Mesut Korkut PARLAR (Ph.D, DDS) AĞIZ, DİŞ, ÇENE CERRAHİSİ UZMANI

Detaylı

Doktora Tezi : Çenelerin dentoalveoler inflamatuar lezyonlarının mikrobiyolojik olarak incelenmesi (2000-2004)

Doktora Tezi : Çenelerin dentoalveoler inflamatuar lezyonlarının mikrobiyolojik olarak incelenmesi (2000-2004) 1. Adı Soyadı: MUSTAFA TEK 2. Doğum Tarihi: 28/01/1976 3. Unvanı: YARDIMCI DOÇENT 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans DİŞ HEKİMLİĞİ İSTANBUL 1999 Y. Lisans DİŞ HEKİMLİĞİ İSTANBUL 1999

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: EMRE AYTUĞAR Öğrenim Durumu: DOKTORA Bölümü: Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002 FAKÜLTESİ Doktora/S.Yeterlilik

Detaylı

A5. M.Metin, İ.Şener, M.Tek. Impacted Teeth and Mandibular Fracture. Eur J Dent. January 2007; Vol 1 Issue 1 18 20.

A5. M.Metin, İ.Şener, M.Tek. Impacted Teeth and Mandibular Fracture. Eur J Dent. January 2007; Vol 1 Issue 1 18 20. 1 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. A.Alkan, M.Metin, S.Arıcı, I.Sener. A Prospective Randomised Cross-over Study of the Effect of Local Haemostasis after Third Molar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 2003-2008

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 2003-2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nur BALCI 2. Doğum Tarihi: 01.01.1985 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Lise: Muğla Anadolu Lisesi 1996-2003 Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Diş Hekimliği Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK İletisim Bilgileri Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 Mail: arif_saybak@yahoo.com 2. Doğum Tarihi: 1984 3. Unvanı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: GÖKÇE AYKOL ŞAHİN Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 2003 Doktora Periodontoloji Anabilim Dalı İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: DENİZ GÖKÇE MERAL Unvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği Hacettepe Üniversitesi 1992 Doktora Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi

Detaylı

YAYIN KURULU Prof.Dr.Yadigar İZMİRLİ (Rektör) Prof. Dr. S. Hasan MERİÇ. (Dekan) YAYINA HAZIRLAYANALAR Yrd. Doç. Dr. Seda YILMAZ.

YAYIN KURULU Prof.Dr.Yadigar İZMİRLİ (Rektör) Prof. Dr. S. Hasan MERİÇ. (Dekan) YAYINA HAZIRLAYANALAR Yrd. Doç. Dr. Seda YILMAZ. 5. Sayı / Mayıs 2015 06.05.2015 tarihinde İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Dentaydın Diş Hastanesi olarak, Florya Yerleşkesinde düzenlenen İstanbul Aydın Üniversitesi 9. Kariyer Fuarına

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı:Lokman Onur Uyanık Doğum Tarihi: 19 Şubat 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi

Detaylı

CV - AKADEMİK PERSONEL

CV - AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: Oğuz 2. SOYADI: Ozan 3. DOĞUM YERİ: Ankara 4. DOĞUM TARİHİ(GG.AA.YYYY): 26.07.1978 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı 5.2.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz Moldibi 2. Doğum Tarihi : 10.11.1960 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. EBRU HAZAR BODRUMLU

YRD. DOÇ. DR. EBRU HAZAR BODRUMLU YRD. DOÇ. DR. EBRU HAZAR BODRUMLU ÖZGEÇMİŞ FORMU Adı-Soyadı Ebru HAZAR BODRUMLU Doğum Yeri : Tosya Tarihi : 06/ 06 / 1979 E mail hazarebru@yahoo.com Telefon 0 372 2613659 EĞİTİM-ÖĞRETİM YAPTIĞI KURUMLAR:

Detaylı

MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ. Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET

MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ. Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt X, Sayı 1, Sayfa 175-180, 1993 MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET Apertognati

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ŞEREF EZİRGANLI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

YRD. DOÇ. DR. ŞEREF EZİRGANLI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl YRD. DOÇ. DR. ŞEREF EZİRGANLI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ŞEREF EZİRGANLI Öğrenim Durumu: DOKTORA Bölümü: AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans DİŞHEKİMLİĞİ

Detaylı

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 1, Sayfa 205-211, 1985 BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS Yıldız BATIRBAYGİL* Alparslan GÖKALP** Cleidocranial Dysostosis veya «Marie and Sainton» Sendromu

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ VE GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ VE GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ VE GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI Program Yürütücüsü Programın Kadrolu Öğretim Üyeleri :PROF. DR. SERKAN

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Y.Lisans Diş hekimliği Hacettepe Üniversitesi 1999-2004

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Y.Lisans Diş hekimliği Hacettepe Üniversitesi 1999-2004 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Muhammed İsa Kara Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y.Lisans Diş hekimliği Hacettepe Üniversitesi 1999-2004 Doktora Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Cumhuriyet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans - - - Y. Lisans DİŞ HEKİMLİĞİ FAK. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1988 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans - - - Y. Lisans DİŞ HEKİMLİĞİ FAK. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1988 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç. Dr. ALİ ALP SAĞLAM Doğum Tarihi: 21 Temmuz 1965 Medeni Hali : Evli, Bir çocuk sahibi. Yabancı Diller: Almanca, İngilizce, Farsça (Biraz) Yazışma Adresi: Özel İNCİDENT Ağız ve

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Gazi Üniversitesi Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Gazi Üniversitesi 1996-2001

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Gazi Üniversitesi Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Gazi Üniversitesi 1996-2001 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fethiye ÇAKMAK Doğum Tarihi ve Yeri: 31.07.1978- TRABZON E-mail: ckfethiye@hotmail.com Telefon: 0372 2613418 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1 ) Adı, Soyadı : Bülent DAYANGAÇ 2 ) Doğum Tarihi : 05 Temmuz 1946 3 ) Ünvanı : Profesör 4 ) Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Dişhekimliği Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Şeyda ERŞAHAN EROĞLU Ünvanı: Endodonti uzmanı Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y.Lisans Dişhekimliği Fakültesi Marmara Üniversitesi 2000 Doktora Endodonti GATA Sağlık Bilimleri

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans - - - Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995-2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans - - - Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995-2000 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gözde ÇELİK (ULUTAŞ) Doğum Tarihi: 20.01.1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans - - - Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler ÖZGEÇMiş 1. Adı Soyadı: Işık Gülcan 2. Doğum Tarihi/Doğum Yeri: 14.04.1980/ istanbul 3. Unvanı: Uzman Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Universite Yıl Lisans Tıp Fakültesi istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Burcu KARADUMAN 2. Doğum Tarihi: 15.03.1980 3. Unvanı: Diş Hekimi Periodontoloji Uzmanı 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Gazi Üniversitesi

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Degree Faculty / Department University Year

CURRICULUM VITAE. Degree Faculty / Department University Year CURRICULUM VITAE Name: DENİZ GÖKÇE MERAL Title: Associate Professor Education Degree Faculty / Department University Year DDS Faculty of Dentistry Hacettepe University 1992 PhD Department of Oral and Maxillofacial

Detaylı

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a patient with facioscapulohumeral muscular dystrophy: A clinical

Detaylı

nhtdemirtas@gmail.com AKADEMİK BİLGİLER

nhtdemirtas@gmail.com AKADEMİK BİLGİLER Adı ve Soyadı Ünvanı Doğum Tarihi 1986 AĞIZ DİŞ ve ÇENE CERRAHİSİ ANA BİLİM DALI Nihat DEMİTAŞ Asistan Dt. Telefon +90 212 453 17 00 e-posta nhtdemirtas@gmail.com Faks +90 212 533 23 26 AKADEMİK BİLGİLER

Detaylı

Prof. Dr. Yıldız Tümerdem. Mesleksel Yaşam Öyküsü

Prof. Dr. Yıldız Tümerdem. Mesleksel Yaşam Öyküsü Prof. Dr. Yıldız Tümerdem Mesleksel Yaşam Öyküsü 1. Adı Soyadı: Yıldız Tümerdem 2. Doğum Tarihi: 01.01.1937 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :İbrahim ŞAHBAZ

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :İbrahim ŞAHBAZ EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :İbrahim ŞAHBAZ İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail :Üsküdar Üniversitesi.Güney Kampüsü Mahir İz cad.altunizade-üsküdar/istanbul :05322155927 :ibrahim.sahbaz@uskudar.edu.tr

Detaylı

29 Ekim 2015, Perşembe

29 Ekim 2015, Perşembe 1 TÜRKÇE KONUŞULAN ÜLKELER KONGRESİ KONUK ÜLKE; KAZAKİSTAN 08:00-09:15 AÇILIŞ 08:00-08:12 Neden Türkçe? MN Doral(Tr) 08:12-08:24 Türkçesi konuşulan ülkeler Ö. Aydıngöz(Tr) 08:24-08:36 Birlikteliğimiz V.

Detaylı

EĞİTİM DANIŞMANLARI Serdar Gürel Özlem Coşkun

EĞİTİM DANIŞMANLARI Serdar Gürel Özlem Coşkun Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

Temel Esaslar Madde 5- Diş Tabibi Birim Performans Katsayısının Hesaplanması Madde 6 Tablo 1-a

Temel Esaslar Madde 5- Diş Tabibi Birim Performans Katsayısının Hesaplanması Madde 6  Tablo 1-a TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ İLE DİŞ HASTANELERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : A. Nuri Yazıcıoğlu İletişim Bilgileri Adres

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : A. Nuri Yazıcıoğlu İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : A. Nuri Yazıcıoğlu İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Kore Kahramanları Caddesi, Öztürk Apartmanı C Blok Gelibolu Çanakkale : 0312 2176243 :nuriyazicioglu@gmail.com

Detaylı

Dicle Üniversitesi DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Dicle Üniversitesi DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Dicle Üniversitesi KBE502 ADLİ TIP Yarıyıl Kodu Adı T+U 1 KBE502 Kredi AKTS 1 1 1 Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi Fakülte Dersin Staj Durumu Yok Bölümü/Programı Dersin Türü Zorunlu Dersin Amacı Adli Bilimler

Detaylı

Dr. HANDAN TUĞÇE OĞUZ. Doktora, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD 2001-2007

Dr. HANDAN TUĞÇE OĞUZ. Doktora, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD 2001-2007 Dr. HANDAN TUĞÇE OĞUZ EĞİTİM Doktora, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD 2001-2007 Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1995-2001 İlk-Orta Öğrenim, Ankara Yükseliş

Detaylı

Tablo 1-a. Tablo 1-b %5 1,00 %3-4,99 0,95 %1-2,99 0,90 <%1 0,85

Tablo 1-a. Tablo 1-b %5 1,00 %3-4,99 0,95 %1-2,99 0,90 <%1 0,85 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ İLE DİŞ HASTANELERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Ağız Hastalıkları (2 0) Doç. Dr. Osman A. ETÖZ

Ağız Hastalıkları (2 0) Doç. Dr. Osman A. ETÖZ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI /GÜZ/ ADI Dt. Halis Ali ÇOLPAK Dt. Ömer ÜLKER Dt. Halis Ali ÇOLPAK Dt. Ömer ÜLKER Dt. Veysel KALKAN Dt. Halis Ali ÇOLPAK Dt. Ömer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doğum Tarihi ve Yeri: E-mail: Telefon: Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doğum Tarihi ve Yeri: E-mail: Telefon: Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Murat İnanç CENGİZ Doğum Tarihi ve Yeri: 07.05.1979 - Samsun E-mail: dtinanc@mynet.com Telefon: 0 372 261 34 13 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı

Detaylı

ORTODONTİ. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DOR 603 Ortodontik tanı yöntemleri, Fonksiyonel analiz,

ORTODONTİ. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DOR 603 Ortodontik tanı yöntemleri, Fonksiyonel analiz, ORTODONTİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy Ders Sorumluları: Prof. Dr. Zahir Altuğ altug@dentistry.ankara.edu.tr Prof. Dr. Hakan Gögen Doç.Dr. Çağrı Ulusoy DOR 601 Büyüme ve gelişim Z 3 0 3

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL - CV

AKADEMİK PERSONEL - CV FOTOĞRAF: 1. ADI: Ahmet Ersan 2. SOYADI: Ersoy 3. DOĞUM YERİ: Ankara 4. DOĞUM TARİHİ(GG.AA.YYYY): 01.12.1960 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Diş Hekimliği Fakültesi 5.2. TELEFON NUMARASI: +90 (392)

Detaylı

Yrd. Doc. Dr. Ahmet Arif ÇELEBİ

Yrd. Doc. Dr. Ahmet Arif ÇELEBİ Yrd. Doc. Dr. Ahmet Arif ÇELEBİ Adres E-Posta : Zirve Universitesi Dis Hekimligi Fakultesi, Gaziantep. : arcedent@yahoo.com, ahmetarifcelebi@gmail.com Öğrenim Durumu : Bölüm/Program Okul Yıl Diş Hekimliği

Detaylı

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gül (Oban) Dikeç 2. Doğum Tarihi : 08.02.1986 3. Akademik Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi

Detaylı

Canal Wall Down Tip II Timpanoplasti İle Manubrio-Stapediopeksi Tekniğinin İşitme Sonuçları Açısından Karşılaştırılması

Canal Wall Down Tip II Timpanoplasti İle Manubrio-Stapediopeksi Tekniğinin İşitme Sonuçları Açısından Karşılaştırılması EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Timur BATMAZ 2. Doğum Tarihi : 13/08/1981 3. Unvanı : Uzman doktor 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp fakültesi Karadeniz Teknik Üniversitesi 2004

Detaylı

ETKİNLİKLER FUARLAR KONGRELER EĞİTİMLER

ETKİNLİKLER FUARLAR KONGRELER EĞİTİMLER FUARLAR KONGRELER EĞİTİMLER FUARLAR KONGRELER EĞİTİMLER MODE MEDİKAL, Dişhekimleri Odası, Üniversiteler ve özel toplantılar gerçekleştirerek ürünlerimizin farkları ve çeşitli implantoloji konularında Study

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ESRA PAMUKÇU GÜVEN Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği Ege Üniversitesi 1999 Doktora Endodonti Anabilim Dalı Yeditepe Üniversitesi

Detaylı

Mandibula kırıklı 112 olguda klinik deneyimlerimiz

Mandibula kırıklı 112 olguda klinik deneyimlerimiz Araştırmalar / Researches Mandibula kırıklı 112 olguda klinik deneyimlerimiz Özay Özkaya 1, Semra Karşıdağ 2, Ayşin Karasoy Yeşilada 2, Mahmut Ulvi Kayalı 3, Kemal Uğurlu 4, Lüftü Baş 5 ÖZET: Mandibula

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Ortaokul-lise Anadolu Lisesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Ortaokul-lise Anadolu Lisesi 1992 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ÖNER ÇELİK Doğum Tarihi: 20/06/1974 Ünvan: Uzman Tıp Doktoru Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Ortaokul-lise Anadolu Lisesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

Toplantı ve Kongre Takvimi

Toplantı ve Kongre Takvimi Toplantı ve Kongre Takvimi 7 th Congress of the Turkish Society of Sports Traumatology, Arthroscopy and Knee Surgery Combined with the 3 rd Congress of the Asia Pacific Knee Society 1-4 Kasım 2004, Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Sakallıoğlu, E.E., Aliyev, E., Lütfioğlu, M., Yavuz, Ü., Açıkgöz, G. Vascular endothelial growth factor (VEGF) levels of gingiva and

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: UĞUR MERCAN Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Hacettepe Üniversitesi 2007 Doktora Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Ondokuz

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. ŞÜKRÜ ENHOŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. ŞÜKRÜ ENHOŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. ŞÜKRÜ ENHOŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adres: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Çiğli, İzmir, Türkiye. E-Posta: enhosukru@yahoo.com ÖZGEÇMİŞ

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ II. ULUSAL KONGRESİ. 2-3 KASIM 2013 Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi - Diyarbakır

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ II. ULUSAL KONGRESİ. 2-3 KASIM 2013 Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi - Diyarbakır DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ II. ULUSAL KONGRESİ 2-3 KASIM 2013 Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi - Diyarbakır Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi ve Diyarbakır Dişhekimleri Odası Katkılarıyla

Detaylı

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2011 : 9 (1) : 10-16. Maksillofasiyal travmalı hastaların retrospektif incelenmesi. Ferhat Bozkuş, İsmail İynen, İmran Şan

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2011 : 9 (1) : 10-16. Maksillofasiyal travmalı hastaların retrospektif incelenmesi. Ferhat Bozkuş, İsmail İynen, İmran Şan Tıp Araştırmaları Dergisi: 2011 : 9 (1) : 10-16 T AD ARAŞTIRMA Maksillofasiyal travmalı hastaların retrospektif incelenmesi Ferhat Bozkuş, İsmail İynen, İmran Şan Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB

Detaylı

Prof. Dr. Erkan ERKMEN DDS, PhD

Prof. Dr. Erkan ERKMEN DDS, PhD Prof. Dr. Erkan ERKMEN DDS, PhD Gazi University, Faculty of Dentistry Dept. of Oral and Maxillofacial Surgery Ankara / Turkey PERSONAL INFORMATION Nationality Place of birth : Turkish : Ankara Date of

Detaylı

CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI

CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI Firuz Gachayev 1, İsmail Cem Sormaz 1, Yalın İşcan 1, Arzu Poyanlı 2, Fatih Tunca 1, Yasemin Giles

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYNUR MEDİNE ŞAHİN SAĞLAM Doğum Tarihi: 28 Şubat 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Dişhekimliği Fakültesi Atatürk

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2016 / 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI PROGRAMI. 1. Yarıyıl (Güz) Kodu Dersin Adı Türü T U K AKTS

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2016 / 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI PROGRAMI. 1. Yarıyıl (Güz) Kodu Dersin Adı Türü T U K AKTS DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2016 / 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI PROGRAMI 1. Yarıyıl (Güz) DIS-111 MANUPLASYON TEORİK Z 1 0 1 1 DIS-113 MANUPLASYON PRATİK Z 0 4 2 3 TTB-101 TEMEL TIP BİLİMLERİ I Z 8 0 8 8 SEÇMELİ

Detaylı

PROF. DR. TÜLİN TANER

PROF. DR. TÜLİN TANER Uyku Apne Sendromunda Diş Hekimliği Uygulamaları PROF. DR. TÜLİN TANER Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti AnaBilim Dalı TTD Okulu Uyku Bozuklukları Merkezi Kursu Ankara 26 27 Mart

Detaylı

Derece Bölüm Üniversite Yıl. Lisans - - - Y. Lisans Diş Hekimliği Marmara Üniversitesi 2008

Derece Bölüm Üniversite Yıl. Lisans - - - Y. Lisans Diş Hekimliği Marmara Üniversitesi 2008 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sertaç AKSAKALLI Doğum Tarihi: 22 Mart 1983 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Diş Hekimliği Marmara Üniversitesi 2008 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Detaylı

05/11/2010 tarihli ve 44100 sayılı Makam onayı ile yürürlüğe konulan

05/11/2010 tarihli ve 44100 sayılı Makam onayı ile yürürlüğe konulan 05/11/2010 tarihli ve 44100 sayılı Makam onayı ile yürürlüğe konulan AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZLERĠ ĠLE DĠġ HASTANELERĠNDE GÖREVLĠ PERSONELE BĠRĠM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 1992-1997. Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 1992-1997. Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Bölümü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: BANU KARAYAZGAN SARAÇOĞLU Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 1992-1997 Doktora Post - Doktora Protetik Diş

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı. Cenk Murat ÖZER Doğum yeri

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı. Cenk Murat ÖZER Doğum yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Cenk Murat ÖZER Doğum yeri Ankara Doğum Tarihi 04/02/1973 Mezun Olduğu Lise TED Ankara Koleji Mezun Olduğu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi- 30/06/1999 Fakülte Uzman Olduğu Yer Z.K.Ü

Detaylı

Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg. J Dent Fac Atatürk Uni Cilt:22, Sayı: 2, Yıl: 2012, Sayfa: 138-142 ABSTRACT

Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg. J Dent Fac Atatürk Uni Cilt:22, Sayı: 2, Yıl: 2012, Sayfa: 138-142 ABSTRACT Araştırma/ Research Article 38 VAKALIK SERİDE ÇENELERDEKİ KİSTLERİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ A RETROSPECTIVE EVALUATION OF THE JAW CYSTS IN 38 CASES Makale Kodu/Article code: 829 Makale Gönderilme

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali UYUMAZ İletişim Bilgileri Adres : Telefon : (0212) 285 34 15 / 3718 Mail : uyumaz@itu.edu.tr 2. Doğum - Tarihi : 04.02.1952 3. Unvanı : Yrd. Doç.

Detaylı

MANDİBULADA COMLEX ODONTOMA (BİR VAKA RAPORU) Şule YÜCETAŞ (*) Erdal ERDEM (**) Ender ERGÜN (***) İhsan SAKALLI (****)

MANDİBULADA COMLEX ODONTOMA (BİR VAKA RAPORU) Şule YÜCETAŞ (*) Erdal ERDEM (**) Ender ERGÜN (***) İhsan SAKALLI (****) G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 1, Sayfa 163-171, 1985 MANDİBULADA COMLEX ODONTOMA (BİR VAKA RAPORU) Şule YÜCETAŞ (*) Erdal ERDEM (**) Ender ERGÜN (***) İhsan SAKALLI (****) Bugüne kadar odontojenik

Detaylı

TÜRKİYE'DE YAYINLANAN DERGİLER

TÜRKİYE'DE YAYINLANAN DERGİLER ABANT İZZET BAYSAL TIP FAKÜLTESİ 1 2005 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DÜZCE 4 2002 1 TIP FAKÜLTESİ ACTA ORTHOPAEDICA 36 2002 1 2 3 ACTA ORTHOPAEDICA 35 2001 1 4 ACTUAL MEDICINE 1 1993 5 12 ACTUAL MEDICINE

Detaylı

Doç. Dr. ŞÜKRÜ ENHOŞ

Doç. Dr. ŞÜKRÜ ENHOŞ Doç. Dr. ŞÜKRÜ ENHOŞ ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Saygun I, Sahin S, Musabak U, Enhos S, Kubar A, Gunhan O, Slots J Human cytomegalovirus in peripheral giant cell

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ÖZGÜR EGE 2. Doğum Tarihi : 15.06.1987 3. Doğum Yeri : İZMİR 4. Ünvanı : Araştırma Görevlisi Doktor 5. Adres : Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Dilek (KARA) YILMAZ 2. Doğum Tarihi : 13/10/1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Dilek (KARA) YILMAZ 2. Doğum Tarihi : 13/10/1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilek (KARA) YILMAZ 2. Doğum Tarihi : 13/10/1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1992 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mete ÖZER Doğum Tarihi Yeri: 24 Mayıs 1969 Ankara Öğrenim Durumu: Görev Unvanı Ar. Gör. Yrd. Doç.Dr. Doç.Dr. Görev Yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti

Detaylı

DÖNEM V - C. GRUBU Ortopedi ve Travmatoloji Stajı Ders Programı 1. Hafta 09/09/2015. ÇARŞAMBA Doğuştan çarpık ayak. Kongenital Pes Ekuinovarus

DÖNEM V - C. GRUBU Ortopedi ve Travmatoloji Stajı Ders Programı 1. Hafta 09/09/2015. ÇARŞAMBA Doğuştan çarpık ayak. Kongenital Pes Ekuinovarus DÖNEM V C. GRUBU Ortopedi ve Travmatoloji Stajı Ders Programı. Hafta 08.0 09: 09:0 0: 0.0. :0. :00 :. 6.00 6. 7.00 07/09/0 Bel ve Boyun Ağrıları Neck and Back Pain BORD(Bornova A blok. Kat Osteokondrozlar

Detaylı

A4. Sumer, A.P., M. Sumer ve M. Sumer, Alzheimer s disease and oral health, Neurosci, 10: 447-8 (2005).

A4. Sumer, A.P., M. Sumer ve M. Sumer, Alzheimer s disease and oral health, Neurosci, 10: 447-8 (2005). ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Uçkan, S., N. Güler, M. Sumer ve M. Üngör, Local anesthetic efficacy for oral surgery, Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod,

Detaylı

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik görüntüleme ve teknikleri, implant ekibi ve hasta için çok amaçlı tedavi planının uygulanması ve geliştirilmesine yardımcı olur. 1. Aşama Görüntüleme Aşamaları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. ÖZLEM ÇÖLGEÇEN

ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. ÖZLEM ÇÖLGEÇEN ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. ÖZLEM ÇÖLGEÇEN Yazışma Adresi : üniversitesi diş hekimliği fakültesi protetik diş tedavisi anabilim dalı 35640 İzmir/Türkiye Telefon : 0 232 325 40 40-2650 e-posta : ozlemalan@yahoo.com

Detaylı

Prof. Dr. Cengiz Çokluk

Prof. Dr. Cengiz Çokluk Prof. Dr. Cengiz Çokluk (Anabilim Dalı Başkanı) 23 Nisan 1968 yılında Sinop ilinin Ayancık ilçesinde doğdu. İlk, orta ve liseyi Samsun da bitirdi. 1984-1990 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

Başlık: Yanık Olgularında Enfeksiyon Gelişim Nedenleri ve Enfeksiyonların Önlenmesi Üzerine Yapılan Çalışmalar

Başlık: Yanık Olgularında Enfeksiyon Gelişim Nedenleri ve Enfeksiyonların Önlenmesi Üzerine Yapılan Çalışmalar Başlık: Yanık Olgularında Enfeksiyon Gelişim Nedenleri ve Enfeksiyonların Önlenmesi Üzerine Yapılan Çalışmalar Amaç : Bu derlemenin amacı, yanıklı olguların tedavisi surecinde gelişen enfeksiyonların tanımı,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Umut Akgün

ÖZGEÇMİŞ. Umut Akgün ÖZGEÇMİŞ Umut Akgün Doğum Tarihi : 15121975 Doğum Yeri İş Adresi : İstanbul : Acıbadem Kozyatağı Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, İnönü Cad. Okur Sok. No: 20, Kozyatağı, 34742, İstanbul, Turkiye.

Detaylı

FÜZYONLU MAKSĐLLER LATERAL DĐŞĐN MULTĐDĐSĐPLĐNER TEDAVĐSĐ: OLGU SUNUMU

FÜZYONLU MAKSĐLLER LATERAL DĐŞĐN MULTĐDĐSĐPLĐNER TEDAVĐSĐ: OLGU SUNUMU A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 38(2) 83-87, 2011 FÜZYONLU MAKSĐLLER LATERAL DĐŞĐN MULTĐDĐSĐPLĐNER TEDAVĐSĐ: OLGU SUNUMU The Multidisciplinary Management of a Fused Maxillry Lateral Incisor: A Case Report Tuğba

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DPE 603 Fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve davranış

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DPE 603 Fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve davranış PEDODONTİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Serap Çetiner, scetiner@neu.edu.tr DersSorumluları: Prof. Dr. Serap Çetiner, scetiner@neu.edu.tr Prof.Dr. Şaziye Aras, saziye_aras@yahoo.com Prof.Dr. Leyla Durutürk,

Detaylı

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ ÜNİVERSİTELER İÇİN TAVAN FİYAT (TL)

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ ÜNİVERSİTELER İÇİN TAVAN FİYAT (TL) KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ EK-1 SIRA B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 S401010 Diş hekimi muayenesi 14 21 3 S401030 Konsültan diş hekimi

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayten Koç Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi 1988-1992 Y. Lisans Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Doktora Fizyoloji Hacettepe Üniversitesi 1997

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Doktora Fizyoloji Hacettepe Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Ahmet TOMUR 2. Doğum Tarihi: 1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Doktora

Detaylı

Sıklık oranlarına göre çenelerde gömülü kalma sıralaması

Sıklık oranlarına göre çenelerde gömülü kalma sıralaması Dr. Levent Vahdettin Gömülü Dişler Sürme yaşı tamamlandığı halde normal oklüzyonda yerini alamamış kemik ve yumuşak doku içerisinde bütünüyle veya kısmen kalmış olan dişler gömülü diş olarak tanımlanmaktadır.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sevil KUŞKU KIYAK 2. Doğum Tarihi: 28/10/1980 3. Unvanı: Acil Tıp Uzmanı 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sevil KUŞKU KIYAK 2. Doğum Tarihi: 28/10/1980 3. Unvanı: Acil Tıp Uzmanı 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sevil KUŞKU KIYAK 2. Doğum Tarihi: 28/10/1980 3. Unvanı: Acil Tıp Uzmanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Yeditepe Üniversitesi 2000 2006 Y. Lisans

Detaylı

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Bahire ULUS 2.Doğum Tarihi : 13/03/1962 3.Unvanı : Öğretim Görevlisi Dr. 4.Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇM 1. Adı Soyadı: 2. Do um Tarihi: 3. Ünvanı: 4. Ö renim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora 5. Akademik Ünvanlar:

ÖZGEÇM 1. Adı Soyadı: 2. Do um Tarihi: 3. Ünvanı: 4. Ö renim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora 5. Akademik Ünvanlar: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Firdevs Banu ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 3. Ünvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Süleyman Demirel 2003 Üniversitesi Y.

Detaylı

YRD.DOÇ.DR. CANDAN CAN

YRD.DOÇ.DR. CANDAN CAN ÖZGEÇMİŞ YRD.DOÇ.DR. CANDAN CAN Doğum Yeri ve Yılı : Denizli/1982 Ünvanı : Yrd.Doç.Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı :Tekstil Terbiyesi Mail Adresi : candanakca@yahoo.com, candan.can@cbu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu.

Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu. Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu.tr Uzmanlık Alanları İletişim, dil gelişimi ve sosyal etkileşim

Detaylı

BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com

BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com Yüzünüzü güldüren uzmanlık ve teknoloji DENTRAM Dentram Diş Tedavi Kliniği, 1994 yılında Bağdat Caddesi nde, Ortodonti Uzmanı Dr. Aylin Sezen Yalçın ve Çene

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans DİŞHEKİMLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 1988-1993 AĞIZ,DİŞ,ÇENE HAST.VE CERRAHİSİ AĞIZ,DİŞ,ÇENE HAST.

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans DİŞHEKİMLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 1988-1993 AĞIZ,DİŞ,ÇENE HAST.VE CERRAHİSİ AĞIZ,DİŞ,ÇENE HAST. ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: MUSTAFA ERCÜMENT ÖNDER Doğum Tarihi: 18 AĞUSTOS 1970 İletişim Bilgileri: Adres: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sağlık ve Rehberlik Merkezi, ODTÜ Kampüsü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı: Hale TOSUN 2. Doğum Tarihi: 07.07.1970 3. Unvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lise Hemşirelik Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi 1988 Lisans Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Reşit YILDIZ Doğum Yeri ve Yılı : Kilis/Merkez, 20.12.1980 Çalıştığı Kurum : Mardin Artuklu Üniversitesi Ünvanı : Yardımcı Doçent Dr. e-mail Adresi : ryildiz80@gmail.com

Detaylı