Araştırıcıların yıllarında yapmış oldukları ulusal ve uluslararası yayın listesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Araştırıcıların 2005 2006 yıllarında yapmış oldukları ulusal ve uluslararası yayın listesi"

Transkript

1 Araştırıcıların yıllarında yapmış oldukları ulusal ve uluslararası yayın listesi ANKARA TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Muzaffer Avcı, Nezahat Aydın, Kader Meyveci (editörler),2006 Tarla Bitkileri I ve Tarla Bitkileri-II Kitapları.Tarım ve Köy İşeri Bakanlığı Yaygın Çiftçi Eğitimi Projesi (YAYÇEP). (bölüm yazarlığı ve editörlük) Mert Z Buğdayda sarı pas hastalığı Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı Doktora Semineri (Baskıda) Akan K Fosfin Etki Mekanizması ve Fosfine Direnç Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı Yüksek Doktora Semineri 27 sayfa Ünal, S., Yaman S.(Editörler), 2006, Çayır-Mera- Yem Bitkileri- Silo Yemleri- Yem Üretimi Tarım ve Köy İşeri Bakanlığı Yaygın Çiftçi Eğitimi Projesi (YAYÇEP). (bölüm yazarlığı ve editörlük) Yalçın, E., S.Çelik, T.Akar, İ.Sayim, H. Köksel, Effects of genotype and environment on ß-glucan and dietary fiber contents of hull-less barleys grown in Turkey. Food Chemistry 101(2007) P. Sayim, İ., C.Balabanlı, Arpa Çeşit ve Hatlarının Tane, Silaj Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Yayın No 20 (39), S Aydoğan, A., Kargül, V., Bozdemir, Ç Orta Anadolu Bölgesi Kışlık Mercimek (Lens Culinaris M.) Islah Çalışmaları. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi Cilt: 11, Sayı 1-2, 2002 Ünal,S., H.K. Fırıncıoğlu Kıraç şartlarda yetiştirilen nohut geveny populasyonunda bazı fenolojik ve morfolojik özelliklerin belirlenmesi üzerine bir araştırma (A study on determination of the morphological and phenological features of a milk vetch population under the dry-land conditions.) Journal of field crops central research institute. Vol: 11, Number: 1-2, p ISSN Ünal,S., H.K. Fırıncıoğlu Bazı korunga populasyonlarında fenolojik ve morfolojik özellikler üzerinde bir inceleme. (An observation of the morphological and phenological features on some sainfoin populations) Journal of field crops central research institute. Vol: 11, Number: 1-2, p ISSN Ünal,S., S. Yaman Çayır-Mera, Yem Bitkileri, Silo Yemleri, Yem Üretimi. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yaygın Çiftçi Eğitim Projesi. Yay. S. No:45, B.S.:1, Ankara. Karagöz, A., T. Polat, K. Özbek Ekolojik sürdürülebilirlik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası. Türktarım. 172:

2 Uranbey, S..(2005).Comparison of Kinetin and 6-benzyladenine (BA) on in vitro Microtuberization of Potato Under Short Days Conditions. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi 15 (1) Kolsarıcı, Ö., Kaya, MD, Day, S., İpek A., Uranbey, S. (2005). Farklı Humik Asit dozlarının Ayçiçeği nin (Helianthus annus L.) Çıkış ve Fide Gelişimi Üzerine Etkileri. Akdeniz Üniversitesi Zirat Fak. Der. 18(2) Parmaksız, İ., Çöçü, S., Mirici, S., Khawar, H., Uranbey, S., İpek, A., Demirkaya, M., Sarıhan, E.O., Özcan, S., Sancak, C., Gürbüz, B., Arslan, N., (2006). Risk Altında Bululnan ve Ekonomik Olarak Önemli Olan Bazı Geofitlerin in vitro Çoğaltım teknikleri 18.Biyoloji Kongresi Kuşadası, Aydın, Haziran, Gürbüz, A., Divanlı, A., Akan, K Nohut Yanıklığı Ziraat Mühendisliği Dergisi (Hakemli) Ocak-Haziran 2005 Sayı:344 Sayfa 8-12 Karabak S., Cevher C., 2006 Orta Anadolu Bölgesinde Baklagil (Nohut, Mercimek ) Tarımını Sınırlandıran sosyo-ekonomik problemlerin Tespiti, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt :11, sayı:1-2, 2002 ANKARA Bahtiyarca Bağdat, R., Bir Içim Şifa Adaçayı. Doğa&Sağlık Dergisi 3.sayı. 48S; Bahtiyarca Bağdat, R., Bin Yılın Mucize Bitkisi Sarmısak. Doğa&Sağlık Dergisi 7. sayı. 50S; Bahtiyarca Bağdat, R., Coşge, B., The Essential Oil of Lemon Balm (Melissa Officinalis L.), Its Components And Using Fields. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, J. of Agric., OMU, 2006, 21(1): Bahtiyarca Bağdat, R., Oğulotu (Melissa officinalis L.). TÜTEV.12. Sayı.Eylül, 2006, Avcı M and Taner Akar, Severity and special distribution of boron toxicity in barley cultivated areas of Central Anatolia and Transitional Zones. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 29(2005): Avcı,M., Kader Meyveci, Erol Karakurt, Musa Karaçam, Bayram Özdemir, Derya Sürek, Tarm Beyazı kışlık fiğ çeşidinin tohum üretimi için ekim sıklığı ve tohum miktarının belirlenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt 11, Sayı:1-2 YALOVA ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Atak, A., T.Yalçın, İ.Uslu ve H. Samancı, Melezleme yolu ile yeni üzüm çeşitlerinin elde edilmesi. 6. Bağcılık Sempozyumu,Tekirdağ.(Basımda). Çelik, H., S.Çelik, B.M. Kunter, G.Söylemezoğlu, Y.Boz, C.Özer ve, A. Atak, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi. 3-7 Ocak 2005, s: , Ankara.

3 Kahraman K.A., Aksaray İli Ağaçören İlçesi nde Doğal Olarak Yetişen Cevizlerin (Juglans regia L.) Seleksiyon yoluyla Islahı Üzerinde Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Basılmış Yüksek Lisans Tezi. Konya. Uçkun, Y. A., Ruşen, M. ve Tınmaz, A., Melisa officinalis L. (Oğul Otu) in Hıyar ve Kavun Tohumlarına Allelopatik Etkisinin Belirlenmesi. Türkiyede Allelopatinin Kullanımı: Dün, Bugün, Yarın Allelopati Çalıştayı Bildiri Kitabı Syf.: 81 Ruşen, M. ve Uçkun, Y. A., Yabancı Ot Kontrolün de Ekim Nöbeti, Karışık Ekim ve Örtü Bitki Kullanımı ile Allelopatiden Faydalanma. Türkiyede Allelopatinin Kullanımı: Dün, Bugün, Yarın Allelopati Çalıştayı Bildiri Kitabı Syf.: Ruşen, M., Zengin, H., Erzurum Yöresinde Patateste Yabancı Ot Mücadelesi İçin Kritik Periyodun Belirlenmesi. Türkiye Herboloji Dergisi. Cilt 8, Sayı 2, 2006, 1-9 YAZGAN M. E., Korkut A. B., Barış E., Erkal S.,Yılmaz R., Erken K., Gürsan K., Özyavuz M., Süs Bitkileri Üretiminde Gelişmeler. Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongrasi 3-7 Ocak 2005 Sf : , Ankara Gürsan K., İ. Güvençer, E. Kaya, K. Erken, Daffadil ( Narcissus ) Soğanlarına Dikim Öncesi Değişik Sürelerde 9 0 C Sıcaklık Uygulamalarının Çiçek Açma Zamanı Verim ve Kalite Üzerine Etkileri (Sonuç Raporu) (Basımda). Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü-Yalova. Gürsan, K Bazı Kesme Çiçeklerin Yetiştirme Teknikleri. Zonguldak İl Özel İdaresi, Aktif İşgücü Piyasası Stratejileri Projesi, Yeni Fırsatlar Programı, Tarımda İstihdamı Geliştirme Projesi, ZONGULDAK Erken K., K. Gürsan. Dış Mekan Süs Bitkileri ve Çim Alanların Tesisi. Zonguldak İl Özel İdaresi, Aktif İşgücü Piyasası Stratejileri Projesi, Yeni Fırsatlar Programı, Tarımda İstihdamı Geliştirme Projesi, ZONGULDAK Soyergin, S Allelokimyasalların Aktivitesi Üzerine Toprak Özelliklerinin Etkisi. Türkiyede Allelopatinin Kullanımı: Dün, Bugün, Yarın Allelopati Çalıştayı Bildiri Kitabı Syf.: Uçar, M.; Ergun, M. E.; Erkal, S.; Pezikoğlu, F.; Öztürk, M.; Sürmeli, N.; Başay, S., Türkiye'de Sebze Tohumculuğu Sektörünün Mevcut Durumunun Belirlenmesi (Sonuç Raporu). Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yay. No: 191. Yalova. Pezikoğlu, F., Türkiye'de Sürüdürülebilir Tarım Uygulamaları ve Yönlendirilmesi İçin Gerekli Politikaların Belirlenmesi. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Ens. Yayın No:207. Yalova. Özkaya, T., Ceylan, İ.C. Aktaş, Y., Şelli, F., Pezikoğlu, F., Tarımsal Yayım Hizmetleri ve Organizasyonu. Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, Ankara. S: Pezikoğlu, F., Uçar, M., Ergun, M.E., Öztürk, M., Erkal, S., Türkiye'de Sebze Tohumculuğunda Özel ve Kamu Sektörünün Bugünkü Durumu, Sektörün Beklentileri Üzerine Öneriler. Türkiye II. Tohumculuk Kongresi, Adana. S:24-30.

4 Öztürk, M.; A. B. Tınmaz, ve B. Gürbüz, Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Ticareti, Türktarım, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Ocak-Şubat 2005 Sayı:161, ISSN: , Ankara. Pezikoğlu, F., Allelopatinin Kullanılmasının Ekonomik Analizi. Allelopati Çalıştayı, Türkiye'de Allelopatinin Kullanımı: Dün, Bugün, Yarın Haziran Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Ens. Yalova. Öztürk, M., Türkiye de Yaş Sebze Sektörü ve Dış Ticareti, VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, Kahramanmaraş. (Basımda) Akçay, M.E. ve İ. Tosun, Bazı Geç Çiçek Açan Yabancı Badem Çeşitlerinin Yalova Ekolojik Koşullarındaki Gelişme ve Verim Davranışları, Atatürk Üniv. Ziraat Fak.Derg., 36 (1), Erzurum. Akçay, M.E. ve İ. Tosun, Bursa İli III. Alt Bölgesinde (Gemlik, Orhangazi, İznik ve Mudanya) Yetiştirilen Ceviz Tiplerinin Seleksiyonu, II. Ulusal Ceviz Semp., Bahçe Derg.,Cilt:34,Sayı:1,S:57-62, Bursa. Erenoğlu, B Meyvecilik. Organik Çilek Yetiştiriciliği. Aktif Işgücü Piyasasi Stratejileri Projesi, Yeni Firsatlar Programi, Tarimda Istihtami Geliştirme Projesi. Avrupa Birliği ve Zonguldak İl Özel İdaresi. 242 s. ( 1-23 s.) Erenoğlu, B Meyvecilik. Organik Ahududu Yetiştiriciliği. Aktif Işgücü Piyasasi Stratejileri Projesi, Yeni Firsatlar Programi, Tarimda Istihtami Geliştirme Projesi. Avrupa Birliği ve Zonguldak İl Özel İdaresi. 242 s. (24-41s.) Erenoğlu, B Meyvecilik. Organik Böğürtlen Yetiştiriciliği. Aktif Işgücü Piyasasi Stratejileri Projesi, Yeni Firsatlar Programi, Tarimda Istihtami Geliştirme Projesi. Avrupa Birliği ve Zonguldak İl Özel İdaresi. 242 s. (42-58 s.) Erenoğlu, B Modern meyvecilik gelişiyor: ağaçlar bodurlaşıyor. Dünya Gıda Dergisi. Temmuz 2005, Sayı: 2005/7, 98 s. (14-16). Eroğlu, Z. Ö. ve Gerçekçioğlu, R., Tek ve İki Ürün Veren Bazı Ahududu (R.idaeus L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özellikleri Farklılıkları. HASAD, Aylık Tarım Dergisi, 257: Eroğlu, Z. Ö. ve Gerçekçioğlu, R., İki Ürün Veren Bazı Ahududu (R.İdaeus L.) Çeşitlerinin Tokat Koşullarındaki Performansları. II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Eylül, Tokat. Fidancı, A Şebin ve KR 2 Ceviz Çeşitlerinin ın vıtro da Hızlı Çoğaltılma Tekniklerinin Belirlenmesi. II. Ulusal Ceviz Sempozyumu Eylül, 2005 Bursa. Bahçe 34(1): Fidancı, A.,B., Erenoğlu, Bazı Böğürtlen ve Ahududu Çeşitlerinin ın vıtro da Üretilmesi. II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu Eylül 2006 TOKAT

5 Fidancı, A., Paulownıa nın (P.Tomentosa ) In Vıtro da Üretilmesi III. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi Kasım, 2006 İZMİR Gün, A., D. B. Aksoy Buldan İlçesi tarımsal ürün deseninin genel bir değerlendirmesi. Buldan Sempozyumu Buldan-Denizli Gün, A., Kankaya, A., Aşkın, M.A Buldan meyveciliğinin bugünkü durumu ve yakın gelecekte beklenen gelişmeler. Buldan Sempozyumu Buldan-Denizli Gün, A., Aşkın, M.A. Kankaya, A., Buldan'da ceviz ve kestane yetiştiriciliği üzerine araştırmalar. Buldan Sempozyumu Buldan-Denizli Karagül.,Süleyman, Gün, A Buldan İlçesi sebze üretimi. Buldan Sempozyumu Buldan- Denizli Tosun, İ. ve M. E. Akçay Yerli ve Yabancı Bazı Ceviz Çeşitlerinin Yalova Ekolojisindeki Fenolojik ve Pomolojik Özellikleri, II. Ulusal Ceviz Semp. Bahçe Derg.,Cilt:34,Sayı:1,S:35-39, Bursa. Tınmaz, A.B., İstanbul Kekiği populasyonlarında Farklı Biçim Zamanlarının Verim ve Kaliteye Etkileri XV. Bitkisel İlaç Hammaddeleri toplantısı ANKARA s: Karik Ü., Limonotu (Lippia citriodora Kunth.) Bitkisinde Değişik Agronomik Çalışmaların Verim ve Kaliteye Etkisi XV. Bitkisel İlaç Hammaddeleri toplantısı ANKARA s: ANKARA ZİRAİ MÜCADELE MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Evlice, E., Atlamaz, A. ve Kepenekci, İ Ceviz (Juglans regia L.) de tespit edilen Helicotylenchus Steiner (Hoplolaimidae: Nematoda) cinsine bağlı bitki paraziti nematod türleri. II. Ulusal Ceviz Sempozyumu, Bursa 24 Evlice, E., Toktay, H. ve Kepenekci, İ Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde kültür bitkilerinde ortaya çıkabilecek nematolojik sorunlar ve alınması gerekli önlemler. GAP IV. Tarım Kongresi, Şanlı Urfa1, Kepenekci, İ., Evlice, E. and Eken Karataş, S Patates ve çeltik tohumluk sertifikasyonunda nematodların önemi. Türkiye 2. Tohumculuk Kongresi, Adana Kepenekci, İ., Evlice E., ve Eken Karataş, S Patates üretiminde nematodların önemi. IV. Ulusal Patates Kongresi, Niğde Evlice E., Kepenekci, İ., İlhan, H.D. ve Ökten, M.E Üzümsü meyvelerde vektör nematod-virüs ilişkileri. Baskıda. II. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Tokat Erdoğan, P Bazı bitkisel insektisitlerin özellikleri ve zararlılara karşı kullanım olanakları. (Baskıda). III.Türkiye Organik Tarım Sempozyumu

6 Erdoğan,P., S.Toros Melia azedarach L. (Meliaceae) ekstraktlarının Patates böceği [Leptinotarsa decemlineata Say (Col.: Chrysomelidae)] larvalarının gelişimi üzerine etkisi. (Baskıda). Bitki Koruma Bülteni Erdoğan.,P Patates böceği [(Leptinotarsa decemlineata Say) (Col.:Chrysomelidae)] ne Melia azedarach L.(Melicaea) Ekstraktlarının Beslenme Engelleyici Etkisi. (Baskıda). KOÇAK, E Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Süne (Eurygaster integriceps Put.) nin Kışlamış Ergin Dönemine Karşı Kimyasal Mücadele Olanakları. IV. GAP Tarım Kongresi, Şanlıurfa ŞİMŞEK Z., H. AKTAŞ, Y. KONDUR, E. KOÇAK, I. ÖZDEMİR ve V. KARACA 2005 Ülkemizde Hububatın Önemli Zararlısı Süne (Eurygaster spp.) ile Hububatta Kök ve Kökboğazı Çürüklüğü Hastalık Etmenleri ve Mücadele Stratejileri. IV. GAP Tarım Kongresi, Şanlıurfa KOÇAK, E. ve N. BABAROĞLU Orta Anadolu Bölgesi kışlaklarındaki Eurygaster (Heteroptera: Scutelleridae) türleri. Türk. entomol. derg. 29 (4) KOÇAK, E 2006 Süne Mücadelesinde Zamanlamanın Önemi. Türktarım Şimşek, Z., Aktaş, H., Kondur, Y., Koçak, E., Özdemir, I. ve Karaca, V Ülkemizde Hububatın Önemli Zararlısı Süne (Eurygaster spp.) ile Hububatta Kök Çürüklüğü Hastalık Etmenleri ile Mücadele GAP IV. TARIM KONGRESİ, Eylül, Ş.URFA, (Sözlü Bildiri) Özdemir, I. ve Gürkan, O Agroekosistemlerde Heteroptera Biyoçeşitliliği ve Biyolojik İndikatör Olarak Rolü Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20 (38) 9-13 Ozdemir, I., Toros, S., Kilincer A. N. and Gürkan M. O A Survey of Aphididae (Homoptera) on wild plants in Ankara, Turkey, İzmir. Ekoloji Dergisi Uysal, M., Şahbaz, A. ve Özdemir, I Konya İlinde Kavaklarda Beslenen Yaprakbiti (HOMOPTERA: APHIDIDAE) Türleri Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi 20 (38) İlhan, D., Özdemir, I. ve Akbaş, B Patates alanlarında sorun olan virüs hastalıkları ve vektörü olan yaprakbitleri ile ilişkileri IV. Ulusal Patates Kongresi, 6-8 Eylül, NİĞDE (Poster) Ayşe DEMİRCİ 2006 Tohumluk patates sertifikasyonuna esas önemli fungal hastalıklar. Türkiye IV Ulusal Patates Kongresi, Bildiriler. 297 Ayşe DEMİRCİ 2006 Rizobakteriler Trafından Hastalık Baskılanma Mekanizması Olarak Uyarılmış Sistemik Dayanıklılık Türkiye III. Organik tarım Sempozyumu Basımda İLHAN, D., ÖZDEMİR, I. ve AKBAŞ, B Patates alanlarında sorun olan virüs hastalıkları ve vektörü olan yaprakbitleri ile ilişkileri. IV. Ulusal Patates Kongresi Bildiriler

7 EVLİCE, E., KEPENEKÇİ, İ., İLHAN,D. ve ÖKTEN, M.E Üzümsü meyvelerde vektör nematod - virüs ilişkileri. II. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu Güner, Ü. ve Yorgancı, Ü., 2006 Patates virüslerinin tanılanmasında ELISA yönteminin değerlendirilmesi IV. Ulusal Patates Kongresi. 6-8 Eylül, Niğde Güner, Ü 2006 Ülkemizde patates virüs hastalıkları ile ilgili araştırmalar IV. Ulusal Patates Kongresi. 6-8 Eylül, Niğde ÇAKIR,E.,ONARAN,H., DURAN,H., M. G BİLGİN 2006 Türkiye de Ticari Patates Çeşitlerinin Siğil [Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.] Hastalığına Reaksiyonları ve Hastalığın Verime Etkisi. IV. Ulusal Patates Kongresi, Niğde, 6-8 Eylül 2006 Meriç Özakman, Aynur Karahan ve Şenol Altundağ Ralstonia solanacearum un Patates Yumrularından Tespitinde Yeni Bir Yöntem: Real-time Bio-PCR. IV. Ulusal Patates Kongresi. 6-8 Eylül Niğde. Şenol Altundağ, Aynur Karahan ve Meriç Özakman 2006 Avrupa Birliği Adaylık Sürecinde Uyumlaştırılan Patates Kontrol Direktiflerinin Getirdiği Yenilikler IV. Ulusal Patates Kongresi. 6-8 Eylül Niğde Meriç Özakman 2006 Ralstonia solanacearum un Tespit Yöntemlerinin Karşılaştırılması IV. Ulusal Patates Kongresi. 6-8 Eylül Niğde Karahan, A. ve Z.Katırcıoğlu 2006 Streptomyces türlerinin patojenisitesinde patates mini yumrularinin kullanımı. IV. Ulusal Patates Kongresi. 6-8 Eylül Niğde. AKBAŞ, B., İLHAN, D., ve GÜNER, Ü Tohumluk sertifikasyonda virüslerin önemi. II. Tohumculuk Kongresi365. Meriç Özakman ve Aynur Karahan 2005 AB Adaylık Sürecinde Bitki Sağlığı Konusunda Yaşanan Gelişmeler. Türkiye II. Tohumculuk Kongresi, 9-11 Kasım 2005, Adana Aynur Karahan ve Meriç Özakman 2005 Karantinada Zararlı Risk Analizinin Önemi ve Ülkemizde Bu Konuda Yapılan Çalışmalar Türkiye II. Tohumculuk Kongresi, 9-11 Kasım 2005, Adana Altundağ Ş., B. Aslım 2005 Kekiğin Bazı Bitki Patojeni Bakteriler Üzerine Antimikrobiyal Etkisi Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi, cilt 03, sayı 07, Erdurmuş, D., Büyük, O. ve Tunalı, B Hububat tohumluk sertifikasyonunda fungal hastalıkların önemi. Türkiye II. Tohumculuk kongresi, Adana, 9-11 Kasım 2005 Dr. Ayşe ÖZDEM 2006 Baskıda Önemli Meyve Sinekleri Mücadelesinde Yeni Yaklaşımlar III.Türkiye Organik Tarım Sempozyumu Dr. Ayşe ÖZDEM 2006 Organik Kiraz Bahçelerinde Hastalık, Zararlı ve Yabancı ot Mücadelesi s.17 GAP Bölgesinde Kırsal Kalkınma Projesi Mardin İli Kiraz Bahçelerinde Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları 1-17

8 AKSU, P., HIŞIL, Y Baharatların antioksidatif etkileri Akademik Gıda Dergisi3(13) Demirci, F., Erdoğan, C. ve Tatlıdil, F.F Ankara İli Ayaş ve Nallıhan İlçelerinde Domates Üretim Alanlarında Zirai Mücadele Uygulamaları Tarım Bilimleri Dergisi 11(4) Konuş M., Uğurlu S. ve İşcan M Sentetik Piretroid İnsektisit Lambda-Cyhalothrin in Helicoverpa armigera nın Glutatyon S-Transferazları Üzerindeki Etkisi Türk Biyokimya Dergisi 30 (1) 116 Velioğlu, A. S Zirai Mücadele İlaçlarının İnsan ve Çevre Sağlığına Etkileri Zirai Mücadele Kitabı (ed. H.Er ve C.Zeki). TKİB TEDGEM Çiftçi Eğitim ve Yayım Serisi Yayın seri No: Konuş M., Uğurlu S. ve İşcan M Lambda-Cyhalothrin etkisinin Helicoverpa armigera nın Glutatyon S-Transferazlara Etkisinin Araştırılması31.FEBS Kongresi 273 (1) 359 A. Yıldırım ve T. Ekim Orta Anadolu Bölgesi Yabancı ot Florası. Bitki Koruma Bül. LALAHAN HAYVANCILIK MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Akyol N, Sulu N (2005) : Östrustaki İnek Serumu ve Fötal Buzağı Serumunun İn Vitro Embriyo Elde Edilmesine Etkisi. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 45 (1) 1-8 Sarıözkan S (2005) : Laboratuvar Hayvanlarında Reprodüksiyon (Derleme). Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 45 (1) Tuncer PB, Çevik M, Kinet H (2005) : Holştayn Boğa Spermalarının +4 C de Saklanmasında Farklı Sperma Sulandırıcılarının Motiliteye Etkisi. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 45 (2) 1-7 Akyol N (2005) : Sığırlarda in vivo ve in vitro fertilizasyon (Derleme). Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 45 (2) Çevik M, Tuncer PB (2005) : Evcil Hayvanlarda Seminal Plazmanın Fiziko-Kimyasal Yapısı ve Üreme Fonksiyonları Üzerindeki Etkileri (Derleme). Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 45 (2) Tekin N, Sarıözkan S, Uysal O, Akçay E (2005) : Tavşanlarda farklı süperovülatör ajanların oosit kalitesi ve in vitro fertilizasyonu üzerine etkisi, A.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 52(3): Tuncer PB, Çevik M, Demiral Ö O, Kinet H (2005) : Boğa Spermalarının İki Farklı Sulandırıcı ile Dondurulması ve in Vitro değerlendirilmesi. Erciyes Üniv. Vet. Fak. Dergisi, 2 (29) : Ünal N, Aytaç M, Koçak S, Erol H (2006) : Çeşitli yerli, Saf ve Melez getotip koyunlarda bazı üreme özellikleri. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 46 (1)

9 Akyol N (2006) : Sığırlarda in vitro oosit maturasyonu (Derleme). Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 46 (1) Tuncer PB, Kinet H, Özdoğan N, Demiral ÖO (2006) : Evaluation of Some Spermatological Characteristics in Denizli Cocks (Denizli Horozlarında Bazı Spermatolojik Özelliklerin Değerlendirilmesi), Erciyes Üniv. Vet. Fak. Dergisi Vol 3 sayı ETLİK VETERİNER MERKEZ KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Karan M., A.Aydın, S.Timurkaan, ve B.Toprak (2005), Bazı Carnivorlarda Viscerocranium un Karşılaştırılmalı Makro-Anatomik İncelenmesi. F.Ü.Sağlık.Bil.Dergisi. 19 (2), Goncagül G, Günaydın E, Çarlı KT Prevalence of Salmonella Serogroups in Chicken Meat. Turk.J.Vet.Anim.Sci. 29: TRABZON SU ÜRÜNLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Başçınar N.S., H. Sağlam, Doğu Karadeniz de Vatoz (Raja clavata), İskorpit (Scorpaena porcus) ve Tiryaki (Uranoscopus scaber) Balıklarının Beslenme Alışkanlıkları, Türk Sucul Yaşam Dergisi, Ulusal Su Günleri, , Trabzon. Aksungur, M., İ. Togan, M. Zengin, İ. Tabak, C. Yılmaz, N. Aksungur, Doğu Karadeniz Kıyılarında Dağılım Gösteren Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax, Palas, 1811) Populasyonunun Mitokondrial ve Meristik Özellikler Bakımından Karşılaştırılması. Ulusal Su Günleri Eylül KTÜ., Deniz Bilimleri Fakültesi-TÜDAV, Trabzon, Aksungur, M., İ. Tabak, M. Zengin, C. Yılmaz, N. Aksungur, ve A. Alkan, Türkiye nin Doğu Karadeniz Kıyılarında ve Akarsularında Dağılım Gösteren Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax, PALLAS, 1811) nın Göç Özellikleri. 1-4 Eylül 2005 XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Çanakkale. Çakmak, E., Aksungur, N. Firidin, Ş., Çavdar, Y. ve Kurtoğlu, İ. Z Doğal ve Kuluçkahane Kökenli Karadeniz Alabalığı Anaçlarında Üreme Özelliklerinin İrdelenmesi. Ulusal Su Günleri Eylül KTÜ., Deniz Bilimleri Fakültesi-TÜDAV, Trabzon, Bircan, R., S. Bilgin, Ç. Sümer, S. Özdemir, E.Ş. Çelik, O. Ak, H.H. Satılmış, B. Bayraklı, Orta Karadeniz de (Sinop-Samsun Yöresi) Yaşayan Altınbaş Kefalın [Liza aurata (Risso, 1810) (Pisces: Mugilidae)] Üreme Biyolojisi ve Populasyon Özellikleri. VIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu Çanakkale. Zengin, M., Balıklandırmanın Genel Kriterleri ve Dünyada ve Ülkemizdeki Stoklama Deneyimleri. TKB. AKSAM, I.Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 7-9 Şubat 2006 Antalya

10 Aydın İ., E. Küçük, H. Polat ve B. Ceylan Kalkan Balığı Psetta maxima Yavru Otolitlerinin ALC ve OTC Kullanılarak Markalanması. TKB. AKSAM, I.Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 7-9 Şubat 2006 Antalya Aksungur, M., E. Çakmak, N. Aksungur, ve Y. Çavdar, Deniz Alabalıklarında Stok Yönetimi ve Balıklandırma Stratejileri. TKB. AKSAM, I.Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 7-9 Şubat 2006 Antalya Zengin, M Orta Karadeniz Kıyıları (Kızılırmak-Yeşilırmak) Kıyılarındaki Ekosistem Değişimleri Üzerine Bir Değerlendirme. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VI. Ulusal Konferansı Kasım 2006, Muğla Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi, Muğla Çavdar, Y. İ. Aydın, Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Temel İlkeleri. Türkiye III. Organik Tarım Sempozyumu, 1 4 Kasım 2006, Yalova. Aksungur, M., C. Yılmaz, İ. Tabak, N.Aksungur ve D.S. Mısır, Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax, PALLAS, 1811) nın Kültür Şartlarına Adaptasyonu. Fırat Ü. Fen ve Müh. Bil. Der., 17 (2): Aksungur, M., E. Üstündağ, ve B. Akbulut, Su Ürünleri Sektörünün Gelişimi ve Alternatif Türler Üzerinde Çalışmalar. TAGEM Araştırma Bülteni, 4: Bircan, R., S. Bilgin, Ç. Sümer, S. Özdemir, E.Ş. Çelik, O. Ak, H.H. Satılmış, ve B. Bayraklı Orta Karadeniz de (Sinop-Samsun Yöresi) Yaşayan Altınbaş Kefalin, Liza aurata (Risso, 1810) (Pisces: Mugilidae), Üreme Biyolojisi ve Popülâsyon Özellikleri Fırat Ü. Fen ve Müh. Bil. Der., 18(1): Başçınar, N., N. Aksungur, ve E. Çakmak, Üç farklı su sıcaklığı rejiminde, Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax Pallas, 1811) larvalarının besin kesesi tüketimi ve büyüme oranları. Ege Ü., Su Ürünleri Dergisi, 22(3-4): Başçınar N.S., H. Sağlam, Doğu Karadeniz de Vatoz (Raja clavata), İskorpit (Scorpaena porcus) ve Tiryaki (Uranoscopus scaber) Balıklarının Beslenme Alışkanlıkları, Türk Sucul Yaşam Dergisi, Ulusal Su Günleri, , Trabzon. Aksungur, M., İ. Togan, M. Zengin, İ. Tabak, C. Yılmaz, N. Aksungur, Doğu Karadeniz Kıyılarında Dağılım Gösteren Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax, Palas, 1811) Populasyonunun Mitokondrial ve Meristik Özellikler Bakımından Karşılaştırılması. Ulusal Su Günleri Eylül KTÜ., Deniz Bilimleri Fakültesi-TÜDAV, Trabzon, Aksungur, M., İ. Tabak, M. Zengin, C. Yılmaz, N. Aksungur, ve A. Alkan, Türkiye nin Doğu Karadeniz Kıyılarında ve Akarsularında Dağılım Gösteren Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax, PALLAS, 1811) nın Göç Özellikleri. 1-4 Eylül 2005 XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Çanakkale. Çakmak, E., Aksungur, N. Firidin, Ş., Çavdar, Y. ve Kurtoğlu, İ. Z Doğal ve Kuluçkahane Kökenli Karadeniz Alabalığı Anaçlarında Üreme Özelliklerinin İrdelenmesi.

11 Ulusal Su Günleri Eylül KTÜ., Deniz Bilimleri Fakültesi-TÜDAV, Trabzon, Bircan, R., S. Bilgin, Ç. Sümer, S. Özdemir, E.Ş. Çelik, O. Ak, H.H. Satılmış, B. Bayraklı, Orta Karadeniz de (Sinop-Samsun Yöresi) Yaşayan Altınbaş Kefalın [Liza aurata (Risso, 1810) (Pisces: Mugilidae)] Üreme Biyolojisi ve Populasyon Özellikleri. VIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu Çanakkale. Zengin, M., Balıklandırmanın Genel Kriterleri ve Dünyada ve Ülkemizdeki Stoklama Deneyimleri. TKB. AKSAM, I.Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 7-9 Şubat 2006 Antalya Aydın İ., E. Küçük, H. Polat ve B. Ceylan Kalkan Balığı Psetta maxima Yavru Otolitlerinin ALC ve OTC Kullanılarak Markalanması. TKB. AKSAM, I.Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 7-9 Şubat 2006 Antalya Aksungur, M., E. Çakmak, N. Aksungur, ve Y. Çavdar, Deniz Alabalıklarında Stok Yönetimi ve Balıklandırma Stratejileri. TKB. AKSAM, I.Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 7-9 Şubat 2006 Antalya Zengin, M Orta Karadeniz Kıyıları (Kızılırmak-Yeşilırmak) Kıyılarındaki Ekosistem Değişimleri Üzerine Bir Değerlendirme. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VI. Ulusal Konferansı Kasım 2006, Muğla Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi, Muğla Çavdar, Y. İ. Aydın, Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Temel İlkeleri. Türkiye III. Organik Tarım Sempozyumu, 1 4 Kasım 2006, Yalova. Aydın, İ Japonya da Denizlerin Balıklandırılması ve Deniz Çiftçiliği Kavramı. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 5(1) Küçük, H Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Resirkülasyon Sistemlerinin Kullanılması. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 5(1) Zengin, M., M. Bozali, Marmara Denizinde Av Araçları İle Avcılık Potansiyelinin Tespiti Projesi. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 5(1) DPT, Devlet Planlama Teşkilatı 2005 Yılı Raporu VIII. Tarımsal Gelişme Su Ürünleri Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni 5(2) Yerli, S.V., Çıldır Gölü Stok Tayini DEBAG - 120/G Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni 5(2) Düzgüneş, E., S. Ünsal, M. Feyzioğlu, T. Şahin, 2005 Doğu Karadeniz deki Deniz Salyangozu Rapana thomasiana Gross.,1861 Stoklarının Tahmini. DEBAG143/G. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 5(2) Üstündağ, E., Mersin Balıkları, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 5(2)

12 Ak, O., Sıcaklığın Balıklarda Cinsiyet Belirlenmesine Etkisi, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 5(2) Aydın, İ Kalkan Balığında Kıkırdak Ve Kemik Boyama Yöntemi, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 5(3) Çakmak, E., KARADENİZ ALABALIĞI (Salmo trutta labrax) PROJESİ, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 5(3) Çankaya, A., TRABZON İLİNDE SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 5(3) Alkan, A., B. Akbulut, S. Başçınar, B. Zengin ve Serdar S Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin Belirlenmesi. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni 6: 5 7 Akbulut, B Mersin Balıkları Popülasyonlarının Mevcut Durumlarının Belirlenmesi ve Yetiştiricilik İmkânlarının Araştırılması. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 6: 7 8 Ekiz, A. S Su Ürünleri Politikalarımızın, Avrupa Birliği Müktesebatına Uyumu. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 6: 9 11 Işıdan, H Önemli Bazı Viral Balık Hastalıkları-I Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 6: Selen, H Ses ve Deniz Canlıları. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 6(2): 1 3 Savaş, H Ordu İlinde Bulunan Ağ Kafes İşletmelerinin Çevresel Parametreler ve Su Ürünleri Sağlığı Yönünden İzlenmesi. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 6(2): 4 6 Zengin, M. ve İ.Z. Kurtoğlu, Trabzon-Sera Gölündeki Kerevit Popülasyonunun Durumu Üzerine Bir Ön Değerlendirme. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 6(2): 7 8 Ekiz, A.S AB Tarama Sürecinde 13. Müzakere Başlığı: Balıkçılık. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 6: 8 10 Işıdan, H Önemli Bazı Viral Balık Hastalıkları-II. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 6: Aydın, İ Balık Larvalarında Otolit. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 6: ULUSAL SU GÜNLERİ Eylül KTÜ., Deniz Bilimleri Fakültesi- TÜDAV, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Trabzon,

13 BURSA GIDA KONTROL VE MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Katmer, E., O. Derici, F. Çelikoğlu, M.A. Erbahadır, 2005, Ülkemizde Üretilen Aspir Bitkisinden Elde Edilen Yemeklik Yağın Kalite Özelliklerinin ve Depolama Şartlarının Belirlenmesi.Yayın No:127, Gıda Kontrol ve Merkez Araştırma Enstitüsü, BURSA. Özenir, A., Mustafa Kemal Paşa Peynir Tatlısında Bazı Kalite Kriterleri ve Raf Ömrünün Belirlenmesi. Yayın No:126, Gıda Kontrol ve Merkez Araştırma Enstitüsü. BURSA. Penekli, M., Gemlik, Samanlı Yeşil Zeytin Çeşitlerinin Çizilip, Suda Tatlandırılması ve Zeytin Yağında Olgunlaştırılarak, Muhafazası. Yayın No:128, Gıda Kontrol ve Merkez Araştırma Enstitüsü, BURSA. Öztekin, L., Şeftali ve Şeftali Nektarında Bazı Organik Fosforlu ve Bromlu Pestisit Kalıntılarının Saptanması. Yayın No:129, Gıda Kontrol ve Merkez Araştırma Enstitüsü, BURSA. Biricik, G.F., F. Başoğlu, Marmara Bölgesinde Zeytin Adaptasyon Denemesinde Seçilmiş Zeytin Çeşitlerinin (Samanlı, Domat, Manzanilla, Ascolana) Bileşimi Üzerine Bir Araştırma. Gıda ve Yem Bilimi-Teknolojisi Dergisi, 4 (8); 1-10, Bursa. Günşen, U., (2005). Bazı Dondurulmuş Gıdalarda Mikrobiyolojik Kalite. Gıda ve Yem Bilimi - Teknolojisi. 4 (7); Biricik G.F., F. Başoğlu, Bazı Zeytin Çeşitlerinin (Samanlı, Domat, Manzanilla, Ascolana) Mineral Madde Miktarlarının Belirlenmesi. Gıda (Gıda Teknolojisi Derneği Yayın Organı) Yıl: 31,Sayı:2, 2006/2,Ankara, s Dokuzlu, C., Günşen, U., Özöğretmen, D. (2006). Marine Hamsi Üretimindeki Kritik Kontrol Noktalarının İzlenmesi. Gıda ve Yem Bilimi-Teknolojisi Dergisi.5 (9); Günşen, U., Ovalı, B.B., Coşkun, Y., Et Ürünlerinde Bazı Anabolizan Madde Kalıntı Varlığının Eliza Tekniği İle Belirlenmesi. II. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), İstanbul, s Lee, S., İhracata Yönelik Üretilen Su Ürünlerinin Mikrobiyolojik Yönden Yönetmeliğe Uygunluğunun Belirlenmesi. Gıda ve Yem Bilimi - Teknolojisi. 5 (9); s ADANA ÇUKUROVA TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Ayaşan, T., Treonin Aminoasidi, Etkileri ve Metabolizması. Tavukçuluk Araştırma Dergisi. 6(1): Nazlıcan,A.N, Soyada Son Gelişmeler. Gıda Tarım Dergisi.Sayı:67, Adana.s Nazlıcan,A.N, 2005.Anadolu Köyleri ve Tarım. Gıda Tarım Dergisi. Sayı:67, Adana.s Nazlıcan,A.N, Soyalı Tarifler. Gıda Tarım Dergisi. Sayı: 68, Adana. s

14 Nazlıcan,A.N, Türkiye Bitkileri. Agromedya Tarım Dergisi. Sayı: 1, Adana. s: Nazlıcan,A.N, Anadolu Tarımının İlk Çağları.Agromedya Tarım Dergisi. Sayı:1, Adana.s Nazlıcan,A.N, Anadolu Tarımının Orta Çağı.Agromedya Tarım Dergisi. Sayı:2, Adana. s Nazlıcan,A.N, Soyalı Ürünler. Doğa ve Sağlık Dergisi. Sayı: 7, İstanbul. s: YÜCEL, C., Çayır Üçgülünde (Trifolium pratense L.) Verim ve Verimle İlgili Özelliklerin Korelasyon ve Path Analizi. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(3): YÜCEL, C., M. AVCI ve A.E., ANLARSAL, Bazı Adi fiğ (Vicia sativa L.) Hat ve Çeşitlerinin Çukurova Taban Koşullarında Tane Verimi ve Verimle İlgili Özelliklerin Saptanması. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20 (3): YÜCEL, C, AVCI, M Çayır Üçgülü (Trifolium pratense) Islahı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Sonuç Raporu. S.35. YÜCEL, C., ÇİL, A.ve ÇİL, A.N Harran Ovası Koşullarında Bazı Adi Fiğ (Vicia Sativa L.) Çeşit ve Hatların Ot ve Tane Verimlerinin Saptanması. Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(1/2): YÜCEL, C, AVCI, M., A.E. ANLARSAL, Adi Fiğ Islah Araştırmaları. Tarım Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Sonuç Raporu. S.35. Çınar, S., Avcı, M., Hatipoğlu, R., Kökten, K., Atış, İ., Tükel, T., Aydemir, S. ve Yücel, H Hanyeri Köyü (Tufanbeyli-Adana) Merasının Yamaç Kesiminde Azot ve Fosfor Gübrelemesinin Botanik Kompozisyon, Ot Verimi Ve Ot Kalitesine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi 5-9 Eylül 2005, Antalya, Cilt: II, S: Hatipoğlu, R., Avcı, M., Çınar, S., Kökten, K., Atış, İ., Tükel, T., Kılıçalp, N., Yücel, C Hanyeri Köyü (Tufanbeyli-Adana) Merasının Nemli Kesiminde Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Botanik Kompozisyon, Ot Verimi ve Ot Kalitesine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma.. Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi 5-9 Eylül 2005, Antalya, Cilt : II,. S: MART, D; CANSARAN, E; KARAKÖY, T; Çukurova Koşullarında Nohutta (Cicer arietinum L.) Bazı Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi Eylül 2005, Antalya Özellikler Yönünden GenotipXÇevre Interaksiyonları ve Uyum yeteneklerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma MART, D; Çukurova Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının Bazı Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Çeşitlerinde Verim ve Verimle İlgili Özelliklere Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi Eylül 2005, Antalya

15 MART, D; ANLARSAL, E; COŞKUNER, Y; KARABABA, E; Çukurova Bölgesinde Yetiştirilen Nohut (Cicer arietinum L) Hat ve Çeşitlerinin Kalite ve Verim Stabiliteleri GAP IV. Tarım Kongresi Eylül 2005 Urfa MART, D; Kademeli Nohut (Cicer arietinum L) Tohumluk Üretimi ve Teknolojisi, Türkiye II. Tohumculuk Kongresi Kasım 2005, Adana MART, D; Nohut (Cicer arietinum L) Tohumluk Üretimi ve Antraknozun (Ascochyta rabiei (Pass.) Labr) Önemi, Türkiye II. Tohumculuk Kongresi Kasım 2005, Adana CERİT, İ, 2006, Dört At Dişi Mısır (Zea mays indentata Sturt.) Homozigot Hattından Elde Edilen Tek Melez, Üçlü Melez ve Çift Melezlerde Tane Verimi ve Bazı Agronomik Özelliklerin Saptanması, Çukurova Ünv. Fen Bilimleri Ens.Doktora Tezi, ADANA ANTALYA BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Yazıcı K. ve L. Kaynak, Meyvelerde Güneş Yanıklığı; Neden Olan Faktörler ve Kontrol Mekanizmaları. Derim, 23(2) (Basımda) Gözen B. ve T. Yeşiloğlu, Turunçgillerde Doku Kültürü Yöntemlerinden Yararlanma Olanakları. Alatarım Dergisi 2006 (Basımda). Polat İ., Akdeniz Bölgesinde Açık Arazi ve Örtüaltında Bağcılık. Tarımın Sesi. Sayı 2, s Bayram S., A. Arslan, ve E. Turgutoğlu, Türkiye de Avokado Yetiştiriciliğinin Gelişimi, Önemi ve Önerilen Bazı Çeşitler. Derim, 23(2) (Basımda) Bayram S., Avokado. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Yayını,Mersin. Bayram S. ve A. Aşkın, Farklı Avokado Çeşitlerinde Hasat Zamanlarını Belirlemek İçin Yağ ve Kuru Madde Parametrelerinin Kullanılması. S.D.Ü. Ziraat. Fakültesi Dergisi (Basımda). Gölükcü M. ve H. Tokgöz, Turunçgillerin Beslenmedeki Yeri ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri, Tarımsal Araştırma Bülteni, 6-10: Akkaya F., M. Tuncay, M. Kaplan, S. Güneş, ve H. Tokgöz, Batı Akdeniz Bölgesi Organik ve Entegre Turunçgil Yetiştiriciliğinin Temel Parametrelerinin Belirlenmesi, III. Organik Tarım Sempozyumu, Yalova. Oğuz A., S. Zengin ve A. Kabaş, Domates (L.esculentum mil). Yetiştiriciliği, Tarım Bir Dergisi Temmuz sayısı Yılmaz M., Hıyar( Cucumis sativus L.) Yetiştiriciliği. Tarım Bir Dergisi. Sayı :3, s Özalp R., İ. Çelik, ve A. Çoşkun, Örtüaltı Biber Yetiştiriciliği, Tarımın Sesi, Sayı: 9, Antalya. s

16 Boyacı H.F., S. Yilmaz, İ. Çelik ve Ö Yeşilova, Patlıcanda (Solanum Melongena L.) Kullanılan Bazı Anaçların Verim ve Verim Bileşenlerine Etkisi, VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, K.Maraş. Çelik İ., S. Yılmaz, H.F. Boyacı, ve Ö. Yeşilova, Örtü Altı Domates Yetiştiriciliğinde Bazı Anaçların Verim ve Verim Bileşenleri Üzerine Etkisi, VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, K.Maraş. Coşkun A., İ. Çelik ve R Özalp, Antalya Toptanci Halinde İşlem Gören Bazı Sebzelerin Fiyat Değişimleri Ve Ekim Alanları Arasındaki İlişkiler, VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, K.Maraş Özalp R, İ. Çelik, ve A. Çoşkun, Kamu-Özel Sektör İşbirliği İle Yerli Hibrit Biber Çeşitlerinin Geliştirilmesine Yönelik Biber Saf Hatlarının Morfolojik Karakterizasyonu Ve Özel Sektöre Tanıtımı, Vl. Sebze Tarimi Sempozyumu, K.Maraş. Aydınşakir K., Sulama Suyu Tuzluluğu ve Bitkisel Üretim. Tarımın Sesi. Sayı: 10, s Karagüzel Ö., O. Karagüzel ve U. Mülayim, Farklı Anaçların Gül Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19 (1), Nasırcılar A.G. ve Ö. Karagüzel, Galanthus elwesii Hook. f. Bitkisinin Olgunlaşmamış Embriyolarından In Vitro Soğan Üretimi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19 (2).(Basımda) Özçelik A., A.S. Kaya ve K. Aydınşakir, Dış Satıma Yönelik Kesme Çiçek Üretiminde Yetiştiricilik Ve Ürün Çeşitlendirme İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri. 3. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, İzmir.(Basımda) Özçelik A., K. Aydınşakir ve C. F. Özkan, Türkiye de Kesme Çiçek Anthurium Andreanum (Filamingo Çiçeği) ve Phalaenopsis (Orkide) Yetiştirme Olanakları. 3. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, İzmir.(Basımda) Nasırcılar A.G., S. Mirici ve Ö. Karagüzel, Galanthus elwesii Hook.f. Bitkisinin Olgunlaşmamış Embriyolarından İn Vitro Soğan Üretimi. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Aydın. s Sayın B., M.A. Çelikyurt, İ. Yılmaz ve C.Sayın, Tarım Gönüllüsü, Antalya İli Uygulaması Araştırması, Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Antalya Göçmen M., ve K. Abak, Fusarium solani ye Karşı Dayanıklı Biber (Capsicum annuum L.) Genotiplerinin Belirlenmesi, BAHÇE dergisi, (Basımda). Göçmen M. ve K.Abak, F1 Hibrit Biber Çeşitlerinin Phytophthora capsici ye Karşı Tepkileri, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (Basımda). Göçmen M., 2006.Biber Kök Boğazı Yanıklığı (Phytophthora capsici L.) na Karşı Dayanıklı Kahramanmaraş Biber Hatlarının Geliştirilmesi. VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, Kahramanmaraş.

17 İkten H. ve S. Güneş, Organik Çilek Yetiştiriciliği; Tarımın Sesi, Sayı: 9, s İkten H., Doku Kültürünün Bitki Islahındaki Yeri, Hasad, Sayı: 253, s İkten H., Bitkilerde Doku Kültürü Teknikleri, Hasad, Sayı: 249, s İkten H., Meyvecilik Islahında Biyoteknolojik Yöntemlerin Kullanımı, Biyoteknoloji Yüzyılı ve Türkiye Kongresi, Sabancı Üniversitesi. Topuz E. ve N. Madanlar, Bitkisel Kökenli Eterik Yağlar ve Zararlılara Karşı Kullanım Olanakları, Derim, 23(2), (Basımda) Güneş S., Organik Tarımda Bitki Koruma Yöntemleri (Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Organik Tarım Sektörü, Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar). Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği. Topakçı N. ve S. Güneş, Domates Sarı Yaprak Kıvırcıklığı Hastalığında Virüs Vektör İlişkisi; Derim, 23(2), (Basımda). Kara H., N. Yaşarakıncı, G. Beşirli ve S.Güneş, Ekosistem Yaklaşımıyla Tarımda Bitki Koruma Açısından Biyolojik Çeşitliliğin Önemi, Türkiye III. Organik Tarım Sempozyumu, Yalova. Polat İ. ve H.İ. Uzun, Plastik Serada Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Erkencilik, Verim Ve Kalite Faktörleri Üzerine Budama Zamanlarının Etkisi. VI. Bağcılık Sempozyumu, Yazıcı K., İ. Karaşahin, G. Şahin, M. Erkan ve L. Kaynak, Kaolin Uygulamaları İle Modifiye Atmosfer Koşullarının Hicaznar (Punica granatum L. cv. Hicaznar) Nar Çeşidinde Muhafaza Üzerine Etkilerinin Araştırılması. III. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu. 6-9 Eylül, Hatay. Tepe S., 2005 Turunçgil Bahçelerinde Sonbahar Aylarında Yapılacak İşlemler. Antalya Ticaret Borsası Dergisi. Ekim-2005 Sayı:3, s.9-10 Pekmezci M., H. Gübbük, S. Eti, M. Erkan, N.Onus, B. Biner, N. Adak ve I. Karaşahin, Doğu Akdeniz Bölgesinde Yabani ve Kültür Formunda Yetişen Keçiboynuzu Tiplerinin Seleksiyonu. Bahçe, 34 (2): Gölükcü M. ve H. Tokgöz, Gıdalarda Akrilamid Oluşum Mekanizması ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri, Derim, 22(1): Gölükcü M., H. Tokgöz, ve M.A. Çelikyurt, Nar Çekirdeğinin Bazı Özellikleri ve Nar Çekirdeği Yağının Yağ Asiti Bileşimi, Derim, 22(2): Oğuz A. ve A. Kabaş, Biyoteknoloji ve Domatesteki Uygulamaları. Hasad Yayınları Sayı:243 Ünlü M. ve R Coşkun, Serada Kavun Yetiştiriciliği. Tarımın Sesi Dergisi. Sayı:8, s

18 Çelik İ., Ö. İnan ve M. Çetinkaya, Çoklu Dizi Yöntemi İle Bazı Pamuk Çeşitlerinde (Gossypium Hirsutum L.) Üstün Kombinasyonlarin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, Antalya. s Tüzel Y., A. Gül., Y. Daşgan, N. Özgür, N. Özçelik, F. Boyacı ve A. Ersoy, Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Yeni Gelişmeler. IV. Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, Ankara. s Denizer B., A. Şan, H.F. Boyacı ve E. Ataseven Işık, Patlıcanda (Solanum melongenae L.) Kullanılan Bazı Anaçların Verim ve Verim Bileşenlerine Etkisi. II. Tohumculuk Kongresi, Adana. Yılmaz S., İ. Çelik, H.F. Boyacı ve Ö. Yeşilova, Aşılı Domates Fide Üretiminde Kullanılan Solanum Torvum un Fusarium Oxysporium F. Sp. Melongena ya Karşı Reaksiyonları Ve Anaç Performansının Belirlenmesi, Türkiye II. Tohumculuk Kongresi, Adana. Özalp R., Ülkemizde Sebze Tohumculuğunun Genel Değerlendirmesi, Türkiye II. Tohumculuk Kongresi, Adana. Tuğrul Ay S., E. Uçar ve K. Turgut, Farklı Bitki Sıklığının Reyhan (Ocimum basilicum) nın Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri, Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi.Antalya. Tuğrul Ay S., E. Uçar ve K. Turgut, Antalya Florasında Yaygın Olarak Bulunan Salvia tomentosa Türünde Farklı Lokasyonların Köklenme Olanakları Üzerine Etkileri. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi,Antalya. Özçelik A., Topraksız Tarım. Tarımın Sesi, Sayı:6. TMMOB, ZMO Antalya Şubesi, Arı E. ve K. Aydınşakir, Gerbera Yetiştiriciliği. Türkiye de Örtüaltı ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliğinde Metil Bromür Kullanımının Sonlandırılması Projesi. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları, Yayın No: 2005/13, Antalya. Aydınşakir K. ve E. Arı, Karanfil Yetiştiriciliği. Türkiye de Örtüaltı ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliğinde Metil Bromür Kullanımının Sonlandırılması Projesi, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları, Yayın No:2005/14, Antalya. Sayın B., Arı, E. ve Koç., A., Dünyada ve Türkiye de Örtüaltı Kesme Çiçek Üretimi ve Ticareti. Türkiye de Örtüaltı Sebze ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliğinde Metil Bromür Kullanımının Sonlandırılması Projesi Broşürü, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları Yayın No: 2005/18, Antalya Aydınşakir K., H. Özkan, Ö. Karagüzel ve A.S. Kaya, Farklı Işık Kaynaklarının Altınbaşak (Solidago x hybrida Tara ) da Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,18 (3), Aydınşakir K. ve D. Büyüktaş, Lizimetreler ve Bitki Su Tüketimi Çalışmalarında Kullanımı. Derim Dergisi, Cilt:22, Sayı:1, s , Antalya.

19 Çelikyurt M.A. ve M.Kuzgun., Dünyada ve Türkiye de Örtü altı Sebze Üretimi ve Ticareti Türkiye de Örtüaltı Sebze ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliğinde Metil Bromür Kullanımının Sonlandırılması Projesi Broşürü, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları Yayın No: 2005/22, Antalya Güneş S., N.Çelik, M. Kaplan ve M. Tuncay, Organik Washington Navel Portakalı ve Star Ruby Altıntopu Yetiştiriciliğinde Bitki Koruma Uygulamaları, Derim, 22(1): Yılmaz S., A. Ünlü, S. Güneş, Ö. Baysal, Ş.B. Gölükcü, Ö. Yeşilova, E. Gümrükcü, N. Çelik, N. Karatekin, N. Kaya ve N. Kayacan, İthal Tohumlarda Tespit Edilen Hastalık Etmenleri, II. Ulusal Tohumculuk Kongresi, Adana. Gümrükcü E., Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Kurşuni Küf (Botrytis cinerea) ve Mücadele Olanakları, Tarımın Sesi, Sayı: 7. Topuz E., Tarımsal Zararlılarla Mücadelede Kimyasal Pestisitlere Alternatif Bazı Yöntemler, Derim, 22(2): Furat Ş. ve B. Uzun, 2005 Türk Susam Koleksiyonunun Morfolojik ve Tarımsal Özellikler Bakımından Değerlendirilmesi. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, Antalya. Koç N., H. Ekiz, M. Soysal, M. Pamukçu, Ş. Erdal ve A. Toros, Cin Mısır Populasyon Islahı. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, Antalya. Çeçen S., C. Erdurmuş ve M Öten, Antalya Koşullarında Yapay Mera Alanlarında Kullanılabilecek Uygun Yem Bitkilerinin Belirlenmesi. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, Antalya. Çeçen S., M. Öten ve C. Erdurmuş, Batı Akdeniz Sahil Kuşağında Bazı Tek Yıllık Baklagil Yem Bitkilerinin İkinci Ürün Olarak Değerlendirilmesi. Akdeniz Üniversitesi Dergisi, s Çeçen S., M. Öten ve C. Erdurmuş, Batı Akdeniz Sahil Kuşağında Sorgum (Sorgum bicolor L.), Sudanotu (Sorgum sudanense staph.) ve Mısır ın (Zea mays L.) İkinci Ürün Olarak Değerlendirilmesi. Akdeniz Üniversitesi Dergisi, s DİYARBAKIR Güneydoğu Anadolu Tarımsal Arştırma Enstitüsü Kılıç, H., Karahan, H., İlkhan, A. Ve Altıkat A., Kızıltepe Ve Harran Şartlarında Şahin-91 Ve Sur-93 Arpa Çeşitlerinde. Uygun Ekim Sıklığının Belirlenmesi. GAP IV. Tarım Kongresi (21-23 Eylül 2005 Şanlıurfa) S Kılıç, H., Erdemci, İ., Karahan, T., Aktaş, H., Karahan, H ve Kendal, E., 2005 Güneydoğu Anadolu Bölgesi Şartlarında Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Verim Stabiliteleri Üzerine Araştırmalar. GAP IV. Tarım Kongresi (21-23 Eylül 2005 Şanlıurfa. S Kılıç, H., Erdemci, İ., Karahan, T., Aktaş, H., Karahan, H ve Kendal, E., Güneydoğu Anadolu Bölgesi Şartlarında Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Verim Stabiliteleri Üzerine Araştırmalar. GAP IV. Tarım Kongresi (21-23 Eylül 2005 Şanlıurfa). S

20 Kılıç, H., Gürsoy, S. Ve İlkhan, A Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Sırta Ekim Sisteminin Uygulanabilme İmkanları. GAP IV. Tarım Kongresi (21-23 Eylül 2005 Şanlıurfa. S Kılıç, H., Diyarbakır Yağışa Dayalı Şartlarında Şahin-91 Arpa Çeşidinin Azotlu Ve Fosforlu Gübre İsteğinin Belirlenmesi Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2006, No, 10(1-2):781. Kılıç, H., Kur an da Buğday. Zafer Bilim Araştırma Dergisi Ağustos 2006 Sayı 357. Kılıc, H., Gursoy, S. And Ilkhan, A. (2005). An Assessment On Bed Planting And Furrow Irrigation For Some Field Crops İn The Southeastern Of Anatolia. GAP IV. Tarım Kongresi, Eylül 2005, Şanlıurfa. Karademir, Ç., Karademir, E., Doran, İ., ve Altıkat, A Farklı Azot Ve Fosfor Dozlarının Pamuğun Verim,Verim Bileşenleri Ve Bazı Erkencilik Kriterlerine Etkisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt:12, Sayı: 2, Karademir, E., Karademir, Ç., Başbağ, S., Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Makinalı Hasadın Pamuğun Lif Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkisi, Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi 5-9 Eylül, Antalya, Cilt:1, Karademir, E., Karademir, Ç., Ekinci, R., Pamukta Verim Ve Teknolojik Özellikler Arası İlişkiler. GAP IV. Tarım Kongresi, Eylül, Şanlıurfa, Cilt:1, Karademir, E., Karademir, Ç., Pamuk Ve Dünyadaki Son Gelişmeler. Borsa, Diyarbakır Ticaret Borsası, Yıl-3, Sayı:10, S Karademir, Ç., Karademir, E., Doran, İ., Altıkat, A., Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Farklı Azot Ve Fosfor Uygulamalarının Pamukta Verim Ve Lif Teknolojik Özelliklere Etkisi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (1), Güvercin, R.Ş., Karademir, E., Oğur, N.Ö., Karademir, Ç., Bazı Pamuk (Gossypium Hirsutum L.) Çeşitlerinin Şanlıurfa Ve Diyarbakır Koşullarında Performanslarının Saptanması. GAP IV. Tarım Kongresi, Eylül, Şanlıurfa, Cilt:1, Ekinci, R., Karademir, E., Karademir, Ç., Diyarbakır İlinde Pamuk Ve Pamuğa Dayalı Sanayisinin Durumu Ve Gelişimi. GAP IV. Tarım Kongresi, Eylül, Şanlıurfa, Cilt:2, Başbağ, S., Karademir, E., Gençer, O., Karademir, Ç., Pamukta F 6 Islah Hatlarında Verim, Verim Kriterleri Ve Lif Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 20 (2): Berekatoğlu K., Bahçeci, İ Harran Ovasında Drenaj Kanal Sularının Sulamada Kullanılma Olanakları, Possibilities Of Using Drainage Canal Water For Irrigation Purposes In The Harran Plain. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (3) : 43-52, Şanlıurfa.

unalkarik@gmail.com YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS

unalkarik@gmail.com YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvan Dr. Ünal KARIK Mühendis Dahili 451 E-mail Doğum Tarihi - Yeri unalkarik@gmail.com 16.07.1973-ERZİNCAN EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü-Tarla

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ. : Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 07100, ANTALYA Tlf: 0 (242) 321 67 97, e-mail: ayseserpil.kaya@gthb.gov.

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ. : Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 07100, ANTALYA Tlf: 0 (242) 321 67 97, e-mail: ayseserpil.kaya@gthb.gov. ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Tarihi ve Yeri İletişim Bilgileri : Ayşe Serpil KAYA : 1968 / Antalya : Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 07100, ANTALYA Tlf: 0 (242) 321 67

Detaylı

Ziraat Mühendisi. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme - 2012. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme - 2004. Tarım Ekonomisi - 1999

Ziraat Mühendisi. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme - 2012. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme - 2004. Tarım Ekonomisi - 1999 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Erdinç Uysal Unvan Ziraat Mühendisi Telefon 226 8142520 (1267) E-mail euysal@yalovabahce.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 22.05.1974 - Merzifon Doktora Üniversite Adı Akademik Birim/

Detaylı

seciley@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2010

seciley@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2010 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı S.Seçil Erdoğan Unvan Mühendis Telefon 226-8142520-1287 E-mail seciley@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 04.01.1970 Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Namık

Detaylı

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 04 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama Besilik Materyal Üretim Desteği(baş) 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü

Detaylı

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 03 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile

Detaylı

Biyolojik Mücadele. Öğretim Elemanları Entomoloji Fitopatoloji Toplam Prof. Dr. - 1 1 Doç. Dr. 2 2 Yrd. Doç. Dr. 3 1 4 Araş. Gör - - - Toplam 5 2 7

Biyolojik Mücadele. Öğretim Elemanları Entomoloji Fitopatoloji Toplam Prof. Dr. - 1 1 Doç. Dr. 2 2 Yrd. Doç. Dr. 3 1 4 Araş. Gör - - - Toplam 5 2 7 D. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ Tarihçesi D. Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 1995 yılında açılmıştır. 2002-2003 eğitim-öğretim döneminde öğrenci almaya başlanmıştır. Bölümden şimdiye

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

Filiz PEZĠKOĞLU Dr. 226 8142520 (dahili:1259) fpezikoglu@yalovabahce.gov.tr fpezikoglu@hotmail.com

Filiz PEZĠKOĞLU Dr. 226 8142520 (dahili:1259) fpezikoglu@yalovabahce.gov.tr fpezikoglu@hotmail.com Adı Soyadı Unvan Telefon E-mail KİŞİSEL BİLGİLER Filiz PEZĠKOĞLU Dr. 226 8142520 (dahili:1259) Doğum Tarihi - Yeri Ankara, 1967 fpezikoglu@yalovabahce.gov.tr fpezikoglu@hotmail.com Doktora Üniversite Adı

Detaylı

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 1 3 MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ Mazot Gübre Destekleme Ürün Grupları Destekleme Tutarı Tutarı Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları,9

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı Doğum Yeri : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT : ParwanAfganistan Doğum Tarihi : 29.01.1971 Telefon : (456) 511 86 69/126

Detaylı

Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri

Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri Ana Sınıf Ürün adı Alt Sınıf İL TARİH Tarla Ürünleri Buğday (Makarnalık) Tahıllar Adana, Osmaniye, Mersin, Antalya, Muğla 31.Mar Tarla Ürünleri Buğday (Makarnalık)

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ Selin ŞEN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ II. TARIMSAL AR-GE PROJELERİ DESTEK SÜRESİ VE TUTARI III. DESTEKLENEN

Detaylı

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. serdar.eymirli@gthb.gov.tr seymirli@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ. Bitki Koruma Yabancı Ot 2011

KİŞİSEL BİLGİLER. serdar.eymirli@gthb.gov.tr seymirli@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ. Bitki Koruma Yabancı Ot 2011 Adı Soyadı Ünvan KİŞİSEL BİLGİLER Dr. Serdar EYMİRLİ Ziraat Mühendisi Telefon (322) 344 17 84 E-mail serdar.eymirli@gthb.gov.tr seymirli@yahoo.com Doğum Tarihi - Yeri 1973-Merzifon Doktora Üniversite Adı

Detaylı

mustafaacar@gthb.gov.tr mustafacar_tr@yahoo.com

mustafaacar@gthb.gov.tr mustafacar_tr@yahoo.com KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvan Mustafa ACAR Ziraat Mühendisi Telefon 0 362 256 05 14 / 3000 E-mail Doğum Tarihi - Yeri mustafaacar@gthb.gov.tr mustafacar_tr@yahoo.com 1972 - Gümüşhacıköy / Amasya EĞİTİM

Detaylı

2015 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2015 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 05 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme (TL/baş) Suni Tohumlama (TL/baş) Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır Etçi ırklar anaç

Detaylı

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Unvan Arzu KÖSE Doktor Telefon 222-32403-00 E-mail Doğum Tarihi - Yeri arzu.kose @gthb.gov.tr Ankara-1972 EĞİTİM BİLGİLERİ Yüksek Lisans Akademik Birim/ Mezuniyet Yılı Lisans

Detaylı

(Bin ha) Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9 16.217 66,8 16.333 67,4 15.692 67 15.464 65

(Bin ha) Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9 16.217 66,8 16.333 67,4 15.692 67 15.464 65 Tarım Alanları 1990 2000 2002 2006 2009 2010 2011 2012 (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9

Detaylı

ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO.: 248

ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO.: 248 ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO.: 248 T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü nden alınan yazıda; Türkiye de kiraz-vişne

Detaylı

TARİH SAAT DERS DERSİN HOCASI DERSLİK

TARİH SAAT DERS DERSİN HOCASI DERSLİK BAHÇE BİTKİLERİ 1. SINIF 2014-2015 BAHAR YARIYILI VİZE PROGRAMI 22 Mart 09:00-09:50 Botanik II Doç. Dr. Yusif ZEYNALOV Z1-Z2 23 Mart 09:00-09:50 Biyokimya Öğr. Gör. Fikret TÜRKAN Z1 24 Mart 09:00-09:50

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. burhanerenoglu@gmail.com, burhanerenoglu@gthb.gov.tr EĞİTİM BİLGİLERİ. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 1983

KİŞİSEL BİLGİLER. burhanerenoglu@gmail.com, burhanerenoglu@gthb.gov.tr EĞİTİM BİLGİLERİ. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 1983 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Unvan Burhan ERENOĞLU Dr. (Ziraat Yüksek Mühendisi) Telefon 0226 8149709 E-mail Doğum Tarihi - Yeri burhanerenoglu@gmail.com, burhanerenoglu@gthb.gov.tr 12.09.1959 - Sivas EĞİTİM

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi / 2013. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi / 1999

EĞİTİM BİLGİLERİ. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi / 2013. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi / 1999 KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı Osman Sedat SUBAŞI Unvan Dr. Telefon (0324) 518 00 52 İç hat: 128 E-posta sedatsbs@gmail.com Doğum Yeri- Gölbaşı - 1972 Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Çukurova

Detaylı

Nesrin AKTEPE TANGU. ntangu@yalovabahce.gov.tr. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 2012

Nesrin AKTEPE TANGU. ntangu@yalovabahce.gov.tr. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 2012 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Nesrin AKTEPE TANGU Unvan Mühendis (Dr.) Telefon 02268142520/1210 E-mail ntangu@yalovabahce.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 22.08.1970/Kalecik Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI 12.01.2016 Salı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI 12.01.2016 Salı Serin İklim Sebzeleri BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI Botanik Matematik Fizik Kimya Bahçe Bit. Fizyolojisi Proje Haz. Tek. Türkiye Meyveciliği Genel Meyvecilik Genel Bağcılık

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ. Yabancı Dil/Derecesi KPDS ÜDS TOFL IELTS. GÖREV YERLERİ (Tarih/Unvan/Kurum) YAYINLARI MAKALELER/BİLDİRİLER

EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ. Yabancı Dil/Derecesi KPDS ÜDS TOFL IELTS. GÖREV YERLERİ (Tarih/Unvan/Kurum) YAYINLARI MAKALELER/BİLDİRİLER KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Nilgün AKSUNGUR Ünvan Mühendis Telefon 0312 3157623/1351 E-mail Doğum Yeri- Tarihi naksungur@tagem.gov.tr Afşin Yüksek Lisans Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Akademik Birim/

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Detaylı

GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, - Önce Toprak Analizi - Usulüne Uygun Toprak Örneği Alma

GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, - Önce Toprak Analizi - Usulüne Uygun Toprak Örneği Alma GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, Toprakta eksikliği tespit edilen bitki besin maddelerini toprağa ilave etmek suretiyle, mümkün olduğu kadar yüksek bir bitkisel üretim ve kaliteli ürün elde etmektir.

Detaylı

1926

1926 1926 1926 2011 YILI BİRİME DESTEK MİKTARLARI ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da) 1 Tütüne Alternatif Ürün Desteği 120 2 Toprak Analizi 2,5 3 Organik Tarım Tarla bitkileri, Sebze, Meyve 25 Hayvancılık,

Detaylı

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ 2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ SUNUM İÇERİĞİ Türkiye de Tarım Tarımsal girdi politikaları Tarımsal kredi politikaları Tarımsal sulama politikaları Tarımda 2023 Vizyonu 2 TÜRKİYE

Detaylı

TARIM. 2013 2005 2010 2013 Ürünler Ekilen. Ekilen. Ekilen. Üretim(ton) Üretim(ton) alan(da) alan(da) alan(da) Tahıllar

TARIM. 2013 2005 2010 2013 Ürünler Ekilen. Ekilen. Ekilen. Üretim(ton) Üretim(ton) alan(da) alan(da) alan(da) Tahıllar TARIM Bölgesi nde ve de Tahıllar ve Diğer Bitkisel in Alan ve Üretim Miktarları (Seçilmiş ) 2005-2010-2013 TÜRKİYE 2005 2010 2013 2005 2010 2013 Tahıllar / TÜRKİYE (%) 2005 2010 2013 Buğday (Durum) 5.907.280

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. 15.07.1970-Ankara EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ

KİŞİSEL BİLGİLER. 15.07.1970-Ankara EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Yasemin VURARAK Unvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon 0322 3340055/113 E-mail yvurarak@hotmail.com Doğum Tarihi-Yeri 15.07.1970-Ankara Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı

Tarım Alanı (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) %

Tarım Alanı (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % 1990 2002 2012 2013 2014 Tarım Alanı (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % Tarla Bitkileri 18.868 67,7 17.935 67,5 15.464 65,0 15.613 65,6 15.789 66,0 Nadas 5.324 19,1 5.040 19,0 4.286

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Detaylı

E T K İ N L İ K L E R İ M İ Z

E T K İ N L İ K L E R İ M İ Z ARAŞTIRMA HABERLERİ Sayı: 90 Mart - Nisan 2009 A R A Ş T I R M A S O N U Ç L A R I Önemli Parfümeri Bitkileri Yetiştirme Teknikleri Konulu Çalışma Tamamlandı Araştırma Uz. Ahmet TINMAZ ve arkadaşları tarafından

Detaylı

TÜM ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE BAHAR DÖNEMİ DERS KAYITLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYRU BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE DUYURU

TÜM ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE BAHAR DÖNEMİ DERS KAYITLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYRU BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE DUYURU TÜM ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE BAHAR DÖNEMİ DERS KAYITLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYRU BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE DUYURU - Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencileri 251312007 kodlu Tarımsal Ekoloji

Detaylı

2012-2013 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

2012-2013 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI 2012-2013 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I 08-09 09-10 Botanik (ZF 301)MFB SY (ZF 301) (ZF 305) MCA 10-11 Botanik (ZF 301)MFB SY (ZF 301) (ZF 305) MCA 11-12 Botanik (ZF 301)MFB

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi YDS (KPDS) ÜDS TOEFL IELTS İngilizce 53 GÖREV YERLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER. YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi YDS (KPDS) ÜDS TOEFL IELTS İngilizce 53 GÖREV YERLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Nejla ÇELİK Ünvanı Ziraat Mühendisi Telefon 0 538 7109084 E-mail nejla.celik@tarim.gov.tr Doğum Yeri - Tarihi Eskişehir-05.02.1971 EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite Adı Akademik

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT Telefon : (456) 233 10 32/3602 Fax : (456) 511 86 79 e-posta : awsirat@gumushane.edu.tr

Detaylı

Sağlıklı Tarım Politikası

Sağlıklı Tarım Politikası TARLADAN SOFRAYA SAĞLIKLI BESLENME Sağlıklı Tarım Politikası Prof. Dr. Ahmet ALTINDĠġLĠ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ahmet.altindisli@ege.edu.tr Tarım Alanları ALAN (1000 ha)

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nil KORKMAZ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (232) 832 10 02 E-mail nil.korkmaz@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1962-İzmir Doktora Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Ege

Detaylı

06.06.2012-Devam Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 18.07.2011-05.06.2012 Daire Başkan Vekili

06.06.2012-Devam Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 18.07.2011-05.06.2012 Daire Başkan Vekili KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nejdet KAPLAN Ünvan Daire Başkanı Telefon (0312) 3271795 E-mail nkaplan@tagem.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1958-Akçaabat (Trabzon) Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı

TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM. Özet

TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM. Özet TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM Mesut Uyanık 1*, Ş. Metin Kara 2, Bilal Gürbüz 1, Yasin Özgen 1 1 Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Dışkapı-Ankara 2 Ordu Üniversitesi,

Detaylı

1. ÖZGEÇMİŞ. Selahattin ÇINAR EĞİTİM BİLGİLERİ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Tarım Ekonomisi)

1. ÖZGEÇMİŞ. Selahattin ÇINAR EĞİTİM BİLGİLERİ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Tarım Ekonomisi) 1. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Yeri ve Yılı Çalıştığı Kurum : eposta Selahattin ÇINAR Sivas, Şarkışla1967 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi scinar01@hotmail.com Eğitim Üniversite (Lisans) Doktora

Detaylı

soner.yuksel@gthb.gov.tr

soner.yuksel@gthb.gov.tr KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvan Soner YÜKSEL Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon 0505 2226678 E-mail Doğum Tarihi - Yeri soner.yuksel@gthb.gov.tr 04.04.1973 - ESKİŞEHİR EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2013 2014 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2013 2014 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2013 2014 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI İngilizce- BB ZF 206, 306, Genel Sebzecilik. Meteoroloji ve Ekoloji (, 206), Hayvan Yetiştirme Genetik (ZF 302,

Detaylı

atak@yalovabahce.gov.tr /atakarif@gmail.com Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı / 2010

atak@yalovabahce.gov.tr /atakarif@gmail.com Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı / 2010 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Arif ATAK Unvan Dr.Mühendis Telefon 0226 814 25 20 (1220) E-mail atak@yalovabahce.gov.tr /atakarif@gmail.com Doğum Tarihi - Yeri 15.11.1972 Aksaray Fotoğraf Doktora Üniversite

Detaylı

1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü

1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Onay ve karar no 1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014 2 3 4 Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Necmettin Erbakan Üniversitesi

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI ARA SINAVI PROGRAMI

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI ARA SINAVI PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI ARA SINAVI PROGRAMI Bahçe Bitkilerine Giriş (ZF306 ) İnsan Kayn. Ve Yön. Matematik (ZF303-306) Sebze Tohumculuğu Genel Meyvecilik Mesleki Uygulama Genel Bağcılık Bahçe

Detaylı

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU Dünyada büyüyen gıda ihtiyacı ve özellikle güvenli gıdaya

Detaylı

ARAŞTIRMA HABERLERİ Sayı: 93 Eylül - Ekim 2009 A R A Ş T I R M A S O N U Ç L A R I Daffodil (narcissus spp.) Soğanlarına Dikim Öncesi Değişik Sürelerde 9oC Sıcaklık Uygulamalarının Sonuçları belirlendi

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

ARAŞTIRMA HABERLERİ Sayı: 88 Kasım - Aralık 2008 A R A Ş T I R M A S O N U Ç L A R I Önemli Parfümeri Bitkileri Yetiştirme Teknikleri konulu çalışma sonuçlandı Proje ile bazı parfümeri ve kozmetik bitkilerinin

Detaylı

Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler

Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler On5yirmi5.com Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler Ülkemizde yetişen başlıca ürünler. Yayın Tarihi : 24 Nisan 2012 Salı (oluşturma : 10/21/2015) TAHILLAR Buğday:İlk yetişme döneminde (ilkbaharda) yağış

Detaylı

Meyve ve Sebze ile ilgili kavramlar ve GDO

Meyve ve Sebze ile ilgili kavramlar ve GDO Meyve ve Sebze ile ilgili kavramlar ve GDO Doğal Ürünler! Bu ürünler tamamen doğal koşullarda üretilen ürünlerdir. Kimyasal gübre ve tarım ilacı kullanmadan, doğal tohumlarla üretilirler. Organik Ürünler!

Detaylı

TARIMSAL VERİLER Mart 2015

TARIMSAL VERİLER Mart 2015 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü TARIMSAL VERİLER Mart 2015 İÇİNDEKİLER Gayrisafi Yurtiçi

Detaylı

2015 YILI HAZİRAN-AĞUSTOS DÖNEM ATAMALARI İÇİN KURULUŞ VE UNVAN BAZINDA İLAN EDİLEN BOŞ MÜHENDİS KADROLARI

2015 YILI HAZİRAN-AĞUSTOS DÖNEM ATAMALARI İÇİN KURULUŞ VE UNVAN BAZINDA İLAN EDİLEN BOŞ MÜHENDİS KADROLARI İL ADI KURULUŞ KODU2 KURULUS_ADI KURULUŞ KODU SAYISI ÜNVANI BÖLÜMÜ(Zir.Müh.) Lisans-Yük.Lis.-Doktora(Uzmanlık Konusu) YDS/KPDS/ÜDS sırano 1 ADANA A40132 ADANA BIYOLOJIK MÜCADELE ARASTIRMA ISTASYONU MÜDÜRLÜGÜ

Detaylı

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Tarım İl Müdürlüğü MEVZUATLAR KANUNLAR 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu. 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/01/2016. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/01/2016. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 23 ARPA YEMLİK MTS 0.62 0.70 0.6379,2,340.00 KG 772,660.05 6 ARPA YEMLİK TTS 0.68 0.82 0.7504 30,830.00 KG 233,246.60 26 ARPA YEMLİK ı:,005,906.65 42 ARPA TOHUMLUK

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ (NİKSAR İLÇESİ) BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ TOKAT-2015 İÇİNDEKİLER ÜRÜN ADI SAYFA NO

Detaylı

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık

Detaylı

ANTALYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇİFTÇİ EĞİTİM KURSLARI ÖĞRETİCİ HAVUZU

ANTALYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇİFTÇİ EĞİTİM KURSLARI ÖĞRETİCİ HAVUZU ANTALYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇİFTÇİ EĞİTİM KURSLARI ÖĞRETİCİ HAVUZU 2014-2015 YILLARINDA ÇİFTÇİ EĞİTİM KURSLARINDA ÖĞRETİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİ UYGUN GÖRÜLEN PERSONEL LİSTESİ Personel

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLER 1. Alan Bazlı Destekler

TARIMSAL DESTEKLER 1. Alan Bazlı Destekler TARIMSAL DESTEKLER 1. Alan Bazlı Destekler FINDIK ÜRETİCİLERİ ALAN BAZLI GELİR DESTEGİ Fındık Desteği 170 İyi Tarım Uygulamaları Desteklemeleri Meyve- Sebze Örtü Altı Süs Bitkileri, Tıbbı Aromatik Bitkiler

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI (14.05.2013 FAKÜLTE KURULU KARARINA GÖRE)

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI (14.05.2013 FAKÜLTE KURULU KARARINA GÖRE) GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI (14.05.2013 FAKÜLTE KURULU KARARINA GÖRE) 1 I.YARIYIL GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS

Detaylı

Bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olan çiftçilere dekar başına 2,5 lira toprak analizi desteği verilecek.

Bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olan çiftçilere dekar başına 2,5 lira toprak analizi desteği verilecek. Çiftçiye, bu yıl verilecek tarımsal destekler belirlendi Bakanlar Kurulu'nun ''2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar''ı, 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete'nin

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

Hamdi Çiftçiler. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Hamdi Çiftçiler. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hamdi Çiftçiler Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üniversite- Kamu- MAY Tohum İşbirlikleri MAY Tohum 1997 yılında Hibrit Ayçiçeği, 1999 yılında da Hibrit Mısırda Türkiye de Ar- Ge ve Hibrit çeşit ıslahı

Detaylı

Büyük baş hayvancılık

Büyük baş hayvancılık Büyük baş hayvancılık hayvancılık faaliyetleri özellikle dağlık bir araziye sahip kırsal kesimlerde ön plana geçerek, birinci derecede etkili ekonomik Yakın yıllara kadar bir tarım ülkesi olarak kabul

Detaylı

MATEMATİKSEL EKONOMİ TOPRAK BİLGİSİ TARIM TARİHİ VE DEONTOLO JİSİ ATATÜRK İLKLERİ VE İNKILAP TARİHİ TEMEL KİMYA 1 TÜRK DİLİ TARIM EKONOMİSİ

MATEMATİKSEL EKONOMİ TOPRAK BİLGİSİ TARIM TARİHİ VE DEONTOLO JİSİ ATATÜRK İLKLERİ VE İNKILAP TARİHİ TEMEL KİMYA 1 TÜRK DİLİ TARIM EKONOMİSİ TARIM EKONOMİSİ :0-9: 9:0-0: 0:0 - : D TOPRAK BİLGİSİ MATEMATİKSEL EKONOMİ KOÇYİĞİT R. BAL H. S. D TARIM TARİHİ VE DEONTOLO JİSİ EDİZER Y. D TEMEL KİMYA ÇITAK D. TÜRK DİLİ GÜNEŞ Y. ATATÜRK İLKLERİ VE İNKILAP

Detaylı

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇELTİK 2.63 1.0911 204,943,926.0 KG 223,621,943.

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇELTİK 2.63 1.0911 204,943,926.0 KG 223,621,943. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 6 ARPA YEMLİK MTS 0.38 0.85 0.587 987,275.00 KG 579,628.90 39 ARPA YEMLİK TTS 0.52 0.75 0.6478 29,240.00 KG 42,027.90 8 ARPA YEMLİK TTS 24.75 29.70 28.8536,47.00

Detaylı

TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI MART 2011 Tohumculuk Sanayisi Nedir? Tohumculuk Hangi İş ve Aşamalardan Oluşur? Tohumculuk İçin AR-GE

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

Türkiye de Kalkan Balığı Yetiştiriciliğinin Gelişimi

Türkiye de Kalkan Balığı Yetiştiriciliğinin Gelişimi PROJE Türkiye de Kalkan Balığı Yetiştiriciliğinin Gelişimi Cennet ÜSTÜNDAĞ -SUMAE Birinci Dönem Ülkemiz, 6. beş yıllık kalkınma planında (1990-1994) balık üretiminin geliştirilmesi yolu ile iç tüketim

Detaylı

ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ I. SINIF 2010-2011 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI G Ü N L E R PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ I. SINIF 2010-2011 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI G Ü N L E R PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ I. SINIF 2010-2011 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI 08 00-08. 50 İklim Bilgisi 09 00-09. 50 İklim Bilgisi Tarım Deontolojisi 10 00-10. 50 Y.Doç.Dr. S. Sancaktaroğlu

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2014 2015 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI PROGRAMI

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2014 2015 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2014 2015 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI PROGRAMI rtesi Bahçe Bit. Giriş (ZF 301, 306) (ZF 303, 306) (ZF 303-306) (ZF 303, 306) BB III Bahçe Islahı (ZF 306, 303) Genel

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ (PAZAR İLÇESİ) BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ TOKAT-2016 İÇİNDEKİLER ÜRÜN ADI SAYFA NO

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI VİZE SINAVI PROGRAMI 30.03.2016 Çarşamba

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI VİZE SINAVI PROGRAMI 30.03.2016 Çarşamba S/G BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ Mikrobiyoloji Toprak Bilgisi Tar.Meteoroloji ve Ekoloji Ekonomi Minör Meyveler Hayvan Yetiştirme Bitki Biyoteknolojisi ZF 302-306 Sert Çek. Meyveler Üzümsü Meyveler ZF 302-306

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

Arazi Varlığının Dağılımı

Arazi Varlığının Dağılımı KUMLUCA İLÇESİNİN TARIMSAL YAPISI İlçemizin kuruluş tarihinde ekonomisi hububat, hayvancılık ve az miktarda da meyvecilik gelirlerine dayanmakta iken daha sonraki yıllarda Ant Birliğin kuruluşu ile bu

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BİLECİK TARIM, TARIMA

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları ESKİŞEHİR TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları ESKİŞEHİR TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları ESKİŞEHİR TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ESKİŞEHİR TARIM,

Detaylı

BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI

BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin

Detaylı

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65.

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65. TARIMSAL YAPI 1. İlin Tarımsal Yapısı İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 28.651 çiftçi ailesinden 141.077 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2013 yılı Bitkisel ve Hayvansal in

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1295

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1295 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1295 AFŞİN VE ELBİSTAN OVASI'NDA (KAHRAMANMARAŞ) BAKLAGİL YEM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KARŞILAŞILABİLECEK FİTOPATOLOJİK SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Cafer EKEN* Erkol DEMİRCİ"

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Berrin ŞAHİN Ünvanı Mühendis Telefon 2565811123 E-mail berrin.sahin@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 19.05.1962-Ankara EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite Adı - Akademik Birim/Mezuniyet

Detaylı

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ Bekir ENGÜRÜLÜ Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Haziran 2016 SUNUM PLANI DÜNYADA TARIMIN GÖRÜNÜMÜ TÜRKİYE TARIMINA BAKIŞ

Detaylı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvanı Dr. Rukiye KARA Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (0344) 2376020- Dahili: 130 E-mail Doğum Tarihi-Yeri rukiye.kara@gthb.gov.tr Kahramanmaraş EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite

Detaylı

Tarımsal Destekler ve Tohumculuktaki Gelişmeler

Tarımsal Destekler ve Tohumculuktaki Gelişmeler T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Tarımsal Destekler ve Tohumculuktaki Gelişmeler 12 Mart 2011, ANTALYA Türkiye de tarım sektörü Temel Göstergeler Türkiye 2002 Tarım % Türkiye 2009 Tarım Nüfus (milyon)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2013 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 27/12/2013 tarihinde 2013 yılı Bitkisel Üretim İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bitkisel üretim bir önceki yıla göre

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2012 EYLÜL SEKTÖREL TARIM KENTİ İZMİR

AR&GE BÜLTEN 2012 EYLÜL SEKTÖREL TARIM KENTİ İZMİR TARIM KENTİ İZMİR Şebnem BORAN Gözde SEVİLMİŞ Küresel iklim değişikliği, gıda fiyatlarındaki yükseliş, dünya nüfusundaki hızlı artış gibi gelişmelerin etkisiyle tarım sektörünün son derece stratejik bir

Detaylı

Neden Ar-Ge? Günümüz dünyasında söz sahibi olmanın yolu, araştırma, geliştirme ve inovasyondur

Neden Ar-Ge? Günümüz dünyasında söz sahibi olmanın yolu, araştırma, geliştirme ve inovasyondur SUNU PLANI Sunu Akışı Ar-Ge ve Önemi Tarımsal Araştırma Sistemi Personel, Bütçe ve Ar-Ge Programları Kamu - Özel Sektör İşbirliği Çeşit Geliştirme Çalışmaları Yeni Geliştirilen Çeşitlerimiz Sektörden Beklentiler

Detaylı

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ / ARICILIK PROGRAMI DERS PROGRAMI

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ / ARICILIK PROGRAMI DERS PROGRAMI Adnan Menderes Üniversitesi ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU I- PROGRAMLAR ARICILIK ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ GIDA TEKNOLOJİSİ GIDA TEKNOLOJİSİ (İkinci Öğretim) ORGANİK TARIM SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ TARIMSAL

Detaylı

LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BİTKİ KORUMA 1.SINIF DERS PROGRAMI SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BİTKİ KORUMA 1.SINIF DERS PROGRAMI SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA BİTKİ KORUMA 1.SINIF DERS PROGRAMI Fitopatoloji D:206 Entomoloji D:108 Fitopatoloji D:206 Entomoloji D:108 Toprak Bilgisi D:102 Fitopatoloji D:206 Entomoloji D:108 Toprak Bilgisi D:102 Fitopatoloji D:206

Detaylı

Bioredworm- S(Solid)-Katı ve Bioredworm-L(Liquid)-Sıvı Uygulama tablosu Bitki Türü Gübre Türü Uygulama dönemi Dozlar / saf gübre olarak /

Bioredworm- S(Solid)-Katı ve Bioredworm-L(Liquid)-Sıvı Uygulama tablosu Bitki Türü Gübre Türü Uygulama dönemi Dozlar / saf gübre olarak / Kök gelişimini ciddi oranda desteklediği için, özellikle dikim esnasında granül gübrenin kullanılması tavsiye edilir. Üreticilerin, topraktaki besin ihtiyacını tespit edebilmeleri için toprak analizi yaptırmaları

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/12/2012 Şube Adı: Sayfa: 1-13 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/12/2012 Şube Adı: Sayfa: 1-13 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. - 31//20 Sayfa: 1-13 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.50 0.55 0.5109 25,60 KG 13,08 4 ARPA YEMLİK ı: 13,08 4 ARPA ı 13,08 4 MISIR MISIR MISIR SARI MTS 0.58 0.58 0.5750 160,33 KG 92,189.75 1 MISIR

Detaylı

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı Personel Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Görev Ünvanı Eğitim Durumu En Son Bitirdiği Okul Yüksek Lisans : Önder ERALP : Mühendis : Ziraat Yüksek Mühendisi : Y.Lisans Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım

Detaylı

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 604.80 KG 1

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 604.80 KG 1 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-15 ARPA YEMLİK MTS 0.25 0.35 0.2992 116,60.00 KG 3,893.73 1 ARPA YEMLİK TTS 0.28 0.61 0.311 572,115.00 KG 195,152.60 35 ARPA YEMLİK ı: 230,06.33 9 ARPA ı 230,06.33

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Dr. Özgül KARAGÜZEL Doğum Tarihi ve Yeri : 17.01.1974 Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bahçe Bitkileri Akdeniz

Detaylı