Araştırıcıların yıllarında yapmış oldukları ulusal ve uluslararası yayın listesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Araştırıcıların 2005 2006 yıllarında yapmış oldukları ulusal ve uluslararası yayın listesi"

Transkript

1 Araştırıcıların yıllarında yapmış oldukları ulusal ve uluslararası yayın listesi ANKARA TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Muzaffer Avcı, Nezahat Aydın, Kader Meyveci (editörler),2006 Tarla Bitkileri I ve Tarla Bitkileri-II Kitapları.Tarım ve Köy İşeri Bakanlığı Yaygın Çiftçi Eğitimi Projesi (YAYÇEP). (bölüm yazarlığı ve editörlük) Mert Z Buğdayda sarı pas hastalığı Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı Doktora Semineri (Baskıda) Akan K Fosfin Etki Mekanizması ve Fosfine Direnç Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı Yüksek Doktora Semineri 27 sayfa Ünal, S., Yaman S.(Editörler), 2006, Çayır-Mera- Yem Bitkileri- Silo Yemleri- Yem Üretimi Tarım ve Köy İşeri Bakanlığı Yaygın Çiftçi Eğitimi Projesi (YAYÇEP). (bölüm yazarlığı ve editörlük) Yalçın, E., S.Çelik, T.Akar, İ.Sayim, H. Köksel, Effects of genotype and environment on ß-glucan and dietary fiber contents of hull-less barleys grown in Turkey. Food Chemistry 101(2007) P. Sayim, İ., C.Balabanlı, Arpa Çeşit ve Hatlarının Tane, Silaj Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Yayın No 20 (39), S Aydoğan, A., Kargül, V., Bozdemir, Ç Orta Anadolu Bölgesi Kışlık Mercimek (Lens Culinaris M.) Islah Çalışmaları. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi Cilt: 11, Sayı 1-2, 2002 Ünal,S., H.K. Fırıncıoğlu Kıraç şartlarda yetiştirilen nohut geveny populasyonunda bazı fenolojik ve morfolojik özelliklerin belirlenmesi üzerine bir araştırma (A study on determination of the morphological and phenological features of a milk vetch population under the dry-land conditions.) Journal of field crops central research institute. Vol: 11, Number: 1-2, p ISSN Ünal,S., H.K. Fırıncıoğlu Bazı korunga populasyonlarında fenolojik ve morfolojik özellikler üzerinde bir inceleme. (An observation of the morphological and phenological features on some sainfoin populations) Journal of field crops central research institute. Vol: 11, Number: 1-2, p ISSN Ünal,S., S. Yaman Çayır-Mera, Yem Bitkileri, Silo Yemleri, Yem Üretimi. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yaygın Çiftçi Eğitim Projesi. Yay. S. No:45, B.S.:1, Ankara. Karagöz, A., T. Polat, K. Özbek Ekolojik sürdürülebilirlik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası. Türktarım. 172:

2 Uranbey, S..(2005).Comparison of Kinetin and 6-benzyladenine (BA) on in vitro Microtuberization of Potato Under Short Days Conditions. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi 15 (1) Kolsarıcı, Ö., Kaya, MD, Day, S., İpek A., Uranbey, S. (2005). Farklı Humik Asit dozlarının Ayçiçeği nin (Helianthus annus L.) Çıkış ve Fide Gelişimi Üzerine Etkileri. Akdeniz Üniversitesi Zirat Fak. Der. 18(2) Parmaksız, İ., Çöçü, S., Mirici, S., Khawar, H., Uranbey, S., İpek, A., Demirkaya, M., Sarıhan, E.O., Özcan, S., Sancak, C., Gürbüz, B., Arslan, N., (2006). Risk Altında Bululnan ve Ekonomik Olarak Önemli Olan Bazı Geofitlerin in vitro Çoğaltım teknikleri 18.Biyoloji Kongresi Kuşadası, Aydın, Haziran, Gürbüz, A., Divanlı, A., Akan, K Nohut Yanıklığı Ziraat Mühendisliği Dergisi (Hakemli) Ocak-Haziran 2005 Sayı:344 Sayfa 8-12 Karabak S., Cevher C., 2006 Orta Anadolu Bölgesinde Baklagil (Nohut, Mercimek ) Tarımını Sınırlandıran sosyo-ekonomik problemlerin Tespiti, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt :11, sayı:1-2, 2002 ANKARA Bahtiyarca Bağdat, R., Bir Içim Şifa Adaçayı. Doğa&Sağlık Dergisi 3.sayı. 48S; Bahtiyarca Bağdat, R., Bin Yılın Mucize Bitkisi Sarmısak. Doğa&Sağlık Dergisi 7. sayı. 50S; Bahtiyarca Bağdat, R., Coşge, B., The Essential Oil of Lemon Balm (Melissa Officinalis L.), Its Components And Using Fields. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, J. of Agric., OMU, 2006, 21(1): Bahtiyarca Bağdat, R., Oğulotu (Melissa officinalis L.). TÜTEV.12. Sayı.Eylül, 2006, Avcı M and Taner Akar, Severity and special distribution of boron toxicity in barley cultivated areas of Central Anatolia and Transitional Zones. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 29(2005): Avcı,M., Kader Meyveci, Erol Karakurt, Musa Karaçam, Bayram Özdemir, Derya Sürek, Tarm Beyazı kışlık fiğ çeşidinin tohum üretimi için ekim sıklığı ve tohum miktarının belirlenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt 11, Sayı:1-2 YALOVA ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Atak, A., T.Yalçın, İ.Uslu ve H. Samancı, Melezleme yolu ile yeni üzüm çeşitlerinin elde edilmesi. 6. Bağcılık Sempozyumu,Tekirdağ.(Basımda). Çelik, H., S.Çelik, B.M. Kunter, G.Söylemezoğlu, Y.Boz, C.Özer ve, A. Atak, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi. 3-7 Ocak 2005, s: , Ankara.

3 Kahraman K.A., Aksaray İli Ağaçören İlçesi nde Doğal Olarak Yetişen Cevizlerin (Juglans regia L.) Seleksiyon yoluyla Islahı Üzerinde Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Basılmış Yüksek Lisans Tezi. Konya. Uçkun, Y. A., Ruşen, M. ve Tınmaz, A., Melisa officinalis L. (Oğul Otu) in Hıyar ve Kavun Tohumlarına Allelopatik Etkisinin Belirlenmesi. Türkiyede Allelopatinin Kullanımı: Dün, Bugün, Yarın Allelopati Çalıştayı Bildiri Kitabı Syf.: 81 Ruşen, M. ve Uçkun, Y. A., Yabancı Ot Kontrolün de Ekim Nöbeti, Karışık Ekim ve Örtü Bitki Kullanımı ile Allelopatiden Faydalanma. Türkiyede Allelopatinin Kullanımı: Dün, Bugün, Yarın Allelopati Çalıştayı Bildiri Kitabı Syf.: Ruşen, M., Zengin, H., Erzurum Yöresinde Patateste Yabancı Ot Mücadelesi İçin Kritik Periyodun Belirlenmesi. Türkiye Herboloji Dergisi. Cilt 8, Sayı 2, 2006, 1-9 YAZGAN M. E., Korkut A. B., Barış E., Erkal S.,Yılmaz R., Erken K., Gürsan K., Özyavuz M., Süs Bitkileri Üretiminde Gelişmeler. Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongrasi 3-7 Ocak 2005 Sf : , Ankara Gürsan K., İ. Güvençer, E. Kaya, K. Erken, Daffadil ( Narcissus ) Soğanlarına Dikim Öncesi Değişik Sürelerde 9 0 C Sıcaklık Uygulamalarının Çiçek Açma Zamanı Verim ve Kalite Üzerine Etkileri (Sonuç Raporu) (Basımda). Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü-Yalova. Gürsan, K Bazı Kesme Çiçeklerin Yetiştirme Teknikleri. Zonguldak İl Özel İdaresi, Aktif İşgücü Piyasası Stratejileri Projesi, Yeni Fırsatlar Programı, Tarımda İstihdamı Geliştirme Projesi, ZONGULDAK Erken K., K. Gürsan. Dış Mekan Süs Bitkileri ve Çim Alanların Tesisi. Zonguldak İl Özel İdaresi, Aktif İşgücü Piyasası Stratejileri Projesi, Yeni Fırsatlar Programı, Tarımda İstihdamı Geliştirme Projesi, ZONGULDAK Soyergin, S Allelokimyasalların Aktivitesi Üzerine Toprak Özelliklerinin Etkisi. Türkiyede Allelopatinin Kullanımı: Dün, Bugün, Yarın Allelopati Çalıştayı Bildiri Kitabı Syf.: Uçar, M.; Ergun, M. E.; Erkal, S.; Pezikoğlu, F.; Öztürk, M.; Sürmeli, N.; Başay, S., Türkiye'de Sebze Tohumculuğu Sektörünün Mevcut Durumunun Belirlenmesi (Sonuç Raporu). Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yay. No: 191. Yalova. Pezikoğlu, F., Türkiye'de Sürüdürülebilir Tarım Uygulamaları ve Yönlendirilmesi İçin Gerekli Politikaların Belirlenmesi. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Ens. Yayın No:207. Yalova. Özkaya, T., Ceylan, İ.C. Aktaş, Y., Şelli, F., Pezikoğlu, F., Tarımsal Yayım Hizmetleri ve Organizasyonu. Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, Ankara. S: Pezikoğlu, F., Uçar, M., Ergun, M.E., Öztürk, M., Erkal, S., Türkiye'de Sebze Tohumculuğunda Özel ve Kamu Sektörünün Bugünkü Durumu, Sektörün Beklentileri Üzerine Öneriler. Türkiye II. Tohumculuk Kongresi, Adana. S:24-30.

4 Öztürk, M.; A. B. Tınmaz, ve B. Gürbüz, Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Ticareti, Türktarım, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Ocak-Şubat 2005 Sayı:161, ISSN: , Ankara. Pezikoğlu, F., Allelopatinin Kullanılmasının Ekonomik Analizi. Allelopati Çalıştayı, Türkiye'de Allelopatinin Kullanımı: Dün, Bugün, Yarın Haziran Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Ens. Yalova. Öztürk, M., Türkiye de Yaş Sebze Sektörü ve Dış Ticareti, VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, Kahramanmaraş. (Basımda) Akçay, M.E. ve İ. Tosun, Bazı Geç Çiçek Açan Yabancı Badem Çeşitlerinin Yalova Ekolojik Koşullarındaki Gelişme ve Verim Davranışları, Atatürk Üniv. Ziraat Fak.Derg., 36 (1), Erzurum. Akçay, M.E. ve İ. Tosun, Bursa İli III. Alt Bölgesinde (Gemlik, Orhangazi, İznik ve Mudanya) Yetiştirilen Ceviz Tiplerinin Seleksiyonu, II. Ulusal Ceviz Semp., Bahçe Derg.,Cilt:34,Sayı:1,S:57-62, Bursa. Erenoğlu, B Meyvecilik. Organik Çilek Yetiştiriciliği. Aktif Işgücü Piyasasi Stratejileri Projesi, Yeni Firsatlar Programi, Tarimda Istihtami Geliştirme Projesi. Avrupa Birliği ve Zonguldak İl Özel İdaresi. 242 s. ( 1-23 s.) Erenoğlu, B Meyvecilik. Organik Ahududu Yetiştiriciliği. Aktif Işgücü Piyasasi Stratejileri Projesi, Yeni Firsatlar Programi, Tarimda Istihtami Geliştirme Projesi. Avrupa Birliği ve Zonguldak İl Özel İdaresi. 242 s. (24-41s.) Erenoğlu, B Meyvecilik. Organik Böğürtlen Yetiştiriciliği. Aktif Işgücü Piyasasi Stratejileri Projesi, Yeni Firsatlar Programi, Tarimda Istihtami Geliştirme Projesi. Avrupa Birliği ve Zonguldak İl Özel İdaresi. 242 s. (42-58 s.) Erenoğlu, B Modern meyvecilik gelişiyor: ağaçlar bodurlaşıyor. Dünya Gıda Dergisi. Temmuz 2005, Sayı: 2005/7, 98 s. (14-16). Eroğlu, Z. Ö. ve Gerçekçioğlu, R., Tek ve İki Ürün Veren Bazı Ahududu (R.idaeus L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özellikleri Farklılıkları. HASAD, Aylık Tarım Dergisi, 257: Eroğlu, Z. Ö. ve Gerçekçioğlu, R., İki Ürün Veren Bazı Ahududu (R.İdaeus L.) Çeşitlerinin Tokat Koşullarındaki Performansları. II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Eylül, Tokat. Fidancı, A Şebin ve KR 2 Ceviz Çeşitlerinin ın vıtro da Hızlı Çoğaltılma Tekniklerinin Belirlenmesi. II. Ulusal Ceviz Sempozyumu Eylül, 2005 Bursa. Bahçe 34(1): Fidancı, A.,B., Erenoğlu, Bazı Böğürtlen ve Ahududu Çeşitlerinin ın vıtro da Üretilmesi. II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu Eylül 2006 TOKAT

5 Fidancı, A., Paulownıa nın (P.Tomentosa ) In Vıtro da Üretilmesi III. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi Kasım, 2006 İZMİR Gün, A., D. B. Aksoy Buldan İlçesi tarımsal ürün deseninin genel bir değerlendirmesi. Buldan Sempozyumu Buldan-Denizli Gün, A., Kankaya, A., Aşkın, M.A Buldan meyveciliğinin bugünkü durumu ve yakın gelecekte beklenen gelişmeler. Buldan Sempozyumu Buldan-Denizli Gün, A., Aşkın, M.A. Kankaya, A., Buldan'da ceviz ve kestane yetiştiriciliği üzerine araştırmalar. Buldan Sempozyumu Buldan-Denizli Karagül.,Süleyman, Gün, A Buldan İlçesi sebze üretimi. Buldan Sempozyumu Buldan- Denizli Tosun, İ. ve M. E. Akçay Yerli ve Yabancı Bazı Ceviz Çeşitlerinin Yalova Ekolojisindeki Fenolojik ve Pomolojik Özellikleri, II. Ulusal Ceviz Semp. Bahçe Derg.,Cilt:34,Sayı:1,S:35-39, Bursa. Tınmaz, A.B., İstanbul Kekiği populasyonlarında Farklı Biçim Zamanlarının Verim ve Kaliteye Etkileri XV. Bitkisel İlaç Hammaddeleri toplantısı ANKARA s: Karik Ü., Limonotu (Lippia citriodora Kunth.) Bitkisinde Değişik Agronomik Çalışmaların Verim ve Kaliteye Etkisi XV. Bitkisel İlaç Hammaddeleri toplantısı ANKARA s: ANKARA ZİRAİ MÜCADELE MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Evlice, E., Atlamaz, A. ve Kepenekci, İ Ceviz (Juglans regia L.) de tespit edilen Helicotylenchus Steiner (Hoplolaimidae: Nematoda) cinsine bağlı bitki paraziti nematod türleri. II. Ulusal Ceviz Sempozyumu, Bursa 24 Evlice, E., Toktay, H. ve Kepenekci, İ Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde kültür bitkilerinde ortaya çıkabilecek nematolojik sorunlar ve alınması gerekli önlemler. GAP IV. Tarım Kongresi, Şanlı Urfa1, Kepenekci, İ., Evlice, E. and Eken Karataş, S Patates ve çeltik tohumluk sertifikasyonunda nematodların önemi. Türkiye 2. Tohumculuk Kongresi, Adana Kepenekci, İ., Evlice E., ve Eken Karataş, S Patates üretiminde nematodların önemi. IV. Ulusal Patates Kongresi, Niğde Evlice E., Kepenekci, İ., İlhan, H.D. ve Ökten, M.E Üzümsü meyvelerde vektör nematod-virüs ilişkileri. Baskıda. II. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Tokat Erdoğan, P Bazı bitkisel insektisitlerin özellikleri ve zararlılara karşı kullanım olanakları. (Baskıda). III.Türkiye Organik Tarım Sempozyumu

6 Erdoğan,P., S.Toros Melia azedarach L. (Meliaceae) ekstraktlarının Patates böceği [Leptinotarsa decemlineata Say (Col.: Chrysomelidae)] larvalarının gelişimi üzerine etkisi. (Baskıda). Bitki Koruma Bülteni Erdoğan.,P Patates böceği [(Leptinotarsa decemlineata Say) (Col.:Chrysomelidae)] ne Melia azedarach L.(Melicaea) Ekstraktlarının Beslenme Engelleyici Etkisi. (Baskıda). KOÇAK, E Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Süne (Eurygaster integriceps Put.) nin Kışlamış Ergin Dönemine Karşı Kimyasal Mücadele Olanakları. IV. GAP Tarım Kongresi, Şanlıurfa ŞİMŞEK Z., H. AKTAŞ, Y. KONDUR, E. KOÇAK, I. ÖZDEMİR ve V. KARACA 2005 Ülkemizde Hububatın Önemli Zararlısı Süne (Eurygaster spp.) ile Hububatta Kök ve Kökboğazı Çürüklüğü Hastalık Etmenleri ve Mücadele Stratejileri. IV. GAP Tarım Kongresi, Şanlıurfa KOÇAK, E. ve N. BABAROĞLU Orta Anadolu Bölgesi kışlaklarındaki Eurygaster (Heteroptera: Scutelleridae) türleri. Türk. entomol. derg. 29 (4) KOÇAK, E 2006 Süne Mücadelesinde Zamanlamanın Önemi. Türktarım Şimşek, Z., Aktaş, H., Kondur, Y., Koçak, E., Özdemir, I. ve Karaca, V Ülkemizde Hububatın Önemli Zararlısı Süne (Eurygaster spp.) ile Hububatta Kök Çürüklüğü Hastalık Etmenleri ile Mücadele GAP IV. TARIM KONGRESİ, Eylül, Ş.URFA, (Sözlü Bildiri) Özdemir, I. ve Gürkan, O Agroekosistemlerde Heteroptera Biyoçeşitliliği ve Biyolojik İndikatör Olarak Rolü Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20 (38) 9-13 Ozdemir, I., Toros, S., Kilincer A. N. and Gürkan M. O A Survey of Aphididae (Homoptera) on wild plants in Ankara, Turkey, İzmir. Ekoloji Dergisi Uysal, M., Şahbaz, A. ve Özdemir, I Konya İlinde Kavaklarda Beslenen Yaprakbiti (HOMOPTERA: APHIDIDAE) Türleri Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi 20 (38) İlhan, D., Özdemir, I. ve Akbaş, B Patates alanlarında sorun olan virüs hastalıkları ve vektörü olan yaprakbitleri ile ilişkileri IV. Ulusal Patates Kongresi, 6-8 Eylül, NİĞDE (Poster) Ayşe DEMİRCİ 2006 Tohumluk patates sertifikasyonuna esas önemli fungal hastalıklar. Türkiye IV Ulusal Patates Kongresi, Bildiriler. 297 Ayşe DEMİRCİ 2006 Rizobakteriler Trafından Hastalık Baskılanma Mekanizması Olarak Uyarılmış Sistemik Dayanıklılık Türkiye III. Organik tarım Sempozyumu Basımda İLHAN, D., ÖZDEMİR, I. ve AKBAŞ, B Patates alanlarında sorun olan virüs hastalıkları ve vektörü olan yaprakbitleri ile ilişkileri. IV. Ulusal Patates Kongresi Bildiriler

7 EVLİCE, E., KEPENEKÇİ, İ., İLHAN,D. ve ÖKTEN, M.E Üzümsü meyvelerde vektör nematod - virüs ilişkileri. II. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu Güner, Ü. ve Yorgancı, Ü., 2006 Patates virüslerinin tanılanmasında ELISA yönteminin değerlendirilmesi IV. Ulusal Patates Kongresi. 6-8 Eylül, Niğde Güner, Ü 2006 Ülkemizde patates virüs hastalıkları ile ilgili araştırmalar IV. Ulusal Patates Kongresi. 6-8 Eylül, Niğde ÇAKIR,E.,ONARAN,H., DURAN,H., M. G BİLGİN 2006 Türkiye de Ticari Patates Çeşitlerinin Siğil [Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.] Hastalığına Reaksiyonları ve Hastalığın Verime Etkisi. IV. Ulusal Patates Kongresi, Niğde, 6-8 Eylül 2006 Meriç Özakman, Aynur Karahan ve Şenol Altundağ Ralstonia solanacearum un Patates Yumrularından Tespitinde Yeni Bir Yöntem: Real-time Bio-PCR. IV. Ulusal Patates Kongresi. 6-8 Eylül Niğde. Şenol Altundağ, Aynur Karahan ve Meriç Özakman 2006 Avrupa Birliği Adaylık Sürecinde Uyumlaştırılan Patates Kontrol Direktiflerinin Getirdiği Yenilikler IV. Ulusal Patates Kongresi. 6-8 Eylül Niğde Meriç Özakman 2006 Ralstonia solanacearum un Tespit Yöntemlerinin Karşılaştırılması IV. Ulusal Patates Kongresi. 6-8 Eylül Niğde Karahan, A. ve Z.Katırcıoğlu 2006 Streptomyces türlerinin patojenisitesinde patates mini yumrularinin kullanımı. IV. Ulusal Patates Kongresi. 6-8 Eylül Niğde. AKBAŞ, B., İLHAN, D., ve GÜNER, Ü Tohumluk sertifikasyonda virüslerin önemi. II. Tohumculuk Kongresi365. Meriç Özakman ve Aynur Karahan 2005 AB Adaylık Sürecinde Bitki Sağlığı Konusunda Yaşanan Gelişmeler. Türkiye II. Tohumculuk Kongresi, 9-11 Kasım 2005, Adana Aynur Karahan ve Meriç Özakman 2005 Karantinada Zararlı Risk Analizinin Önemi ve Ülkemizde Bu Konuda Yapılan Çalışmalar Türkiye II. Tohumculuk Kongresi, 9-11 Kasım 2005, Adana Altundağ Ş., B. Aslım 2005 Kekiğin Bazı Bitki Patojeni Bakteriler Üzerine Antimikrobiyal Etkisi Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi, cilt 03, sayı 07, Erdurmuş, D., Büyük, O. ve Tunalı, B Hububat tohumluk sertifikasyonunda fungal hastalıkların önemi. Türkiye II. Tohumculuk kongresi, Adana, 9-11 Kasım 2005 Dr. Ayşe ÖZDEM 2006 Baskıda Önemli Meyve Sinekleri Mücadelesinde Yeni Yaklaşımlar III.Türkiye Organik Tarım Sempozyumu Dr. Ayşe ÖZDEM 2006 Organik Kiraz Bahçelerinde Hastalık, Zararlı ve Yabancı ot Mücadelesi s.17 GAP Bölgesinde Kırsal Kalkınma Projesi Mardin İli Kiraz Bahçelerinde Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları 1-17

8 AKSU, P., HIŞIL, Y Baharatların antioksidatif etkileri Akademik Gıda Dergisi3(13) Demirci, F., Erdoğan, C. ve Tatlıdil, F.F Ankara İli Ayaş ve Nallıhan İlçelerinde Domates Üretim Alanlarında Zirai Mücadele Uygulamaları Tarım Bilimleri Dergisi 11(4) Konuş M., Uğurlu S. ve İşcan M Sentetik Piretroid İnsektisit Lambda-Cyhalothrin in Helicoverpa armigera nın Glutatyon S-Transferazları Üzerindeki Etkisi Türk Biyokimya Dergisi 30 (1) 116 Velioğlu, A. S Zirai Mücadele İlaçlarının İnsan ve Çevre Sağlığına Etkileri Zirai Mücadele Kitabı (ed. H.Er ve C.Zeki). TKİB TEDGEM Çiftçi Eğitim ve Yayım Serisi Yayın seri No: Konuş M., Uğurlu S. ve İşcan M Lambda-Cyhalothrin etkisinin Helicoverpa armigera nın Glutatyon S-Transferazlara Etkisinin Araştırılması31.FEBS Kongresi 273 (1) 359 A. Yıldırım ve T. Ekim Orta Anadolu Bölgesi Yabancı ot Florası. Bitki Koruma Bül. LALAHAN HAYVANCILIK MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Akyol N, Sulu N (2005) : Östrustaki İnek Serumu ve Fötal Buzağı Serumunun İn Vitro Embriyo Elde Edilmesine Etkisi. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 45 (1) 1-8 Sarıözkan S (2005) : Laboratuvar Hayvanlarında Reprodüksiyon (Derleme). Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 45 (1) Tuncer PB, Çevik M, Kinet H (2005) : Holştayn Boğa Spermalarının +4 C de Saklanmasında Farklı Sperma Sulandırıcılarının Motiliteye Etkisi. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 45 (2) 1-7 Akyol N (2005) : Sığırlarda in vivo ve in vitro fertilizasyon (Derleme). Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 45 (2) Çevik M, Tuncer PB (2005) : Evcil Hayvanlarda Seminal Plazmanın Fiziko-Kimyasal Yapısı ve Üreme Fonksiyonları Üzerindeki Etkileri (Derleme). Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 45 (2) Tekin N, Sarıözkan S, Uysal O, Akçay E (2005) : Tavşanlarda farklı süperovülatör ajanların oosit kalitesi ve in vitro fertilizasyonu üzerine etkisi, A.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 52(3): Tuncer PB, Çevik M, Demiral Ö O, Kinet H (2005) : Boğa Spermalarının İki Farklı Sulandırıcı ile Dondurulması ve in Vitro değerlendirilmesi. Erciyes Üniv. Vet. Fak. Dergisi, 2 (29) : Ünal N, Aytaç M, Koçak S, Erol H (2006) : Çeşitli yerli, Saf ve Melez getotip koyunlarda bazı üreme özellikleri. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 46 (1)

9 Akyol N (2006) : Sığırlarda in vitro oosit maturasyonu (Derleme). Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 46 (1) Tuncer PB, Kinet H, Özdoğan N, Demiral ÖO (2006) : Evaluation of Some Spermatological Characteristics in Denizli Cocks (Denizli Horozlarında Bazı Spermatolojik Özelliklerin Değerlendirilmesi), Erciyes Üniv. Vet. Fak. Dergisi Vol 3 sayı ETLİK VETERİNER MERKEZ KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Karan M., A.Aydın, S.Timurkaan, ve B.Toprak (2005), Bazı Carnivorlarda Viscerocranium un Karşılaştırılmalı Makro-Anatomik İncelenmesi. F.Ü.Sağlık.Bil.Dergisi. 19 (2), Goncagül G, Günaydın E, Çarlı KT Prevalence of Salmonella Serogroups in Chicken Meat. Turk.J.Vet.Anim.Sci. 29: TRABZON SU ÜRÜNLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Başçınar N.S., H. Sağlam, Doğu Karadeniz de Vatoz (Raja clavata), İskorpit (Scorpaena porcus) ve Tiryaki (Uranoscopus scaber) Balıklarının Beslenme Alışkanlıkları, Türk Sucul Yaşam Dergisi, Ulusal Su Günleri, , Trabzon. Aksungur, M., İ. Togan, M. Zengin, İ. Tabak, C. Yılmaz, N. Aksungur, Doğu Karadeniz Kıyılarında Dağılım Gösteren Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax, Palas, 1811) Populasyonunun Mitokondrial ve Meristik Özellikler Bakımından Karşılaştırılması. Ulusal Su Günleri Eylül KTÜ., Deniz Bilimleri Fakültesi-TÜDAV, Trabzon, Aksungur, M., İ. Tabak, M. Zengin, C. Yılmaz, N. Aksungur, ve A. Alkan, Türkiye nin Doğu Karadeniz Kıyılarında ve Akarsularında Dağılım Gösteren Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax, PALLAS, 1811) nın Göç Özellikleri. 1-4 Eylül 2005 XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Çanakkale. Çakmak, E., Aksungur, N. Firidin, Ş., Çavdar, Y. ve Kurtoğlu, İ. Z Doğal ve Kuluçkahane Kökenli Karadeniz Alabalığı Anaçlarında Üreme Özelliklerinin İrdelenmesi. Ulusal Su Günleri Eylül KTÜ., Deniz Bilimleri Fakültesi-TÜDAV, Trabzon, Bircan, R., S. Bilgin, Ç. Sümer, S. Özdemir, E.Ş. Çelik, O. Ak, H.H. Satılmış, B. Bayraklı, Orta Karadeniz de (Sinop-Samsun Yöresi) Yaşayan Altınbaş Kefalın [Liza aurata (Risso, 1810) (Pisces: Mugilidae)] Üreme Biyolojisi ve Populasyon Özellikleri. VIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu Çanakkale. Zengin, M., Balıklandırmanın Genel Kriterleri ve Dünyada ve Ülkemizdeki Stoklama Deneyimleri. TKB. AKSAM, I.Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 7-9 Şubat 2006 Antalya

10 Aydın İ., E. Küçük, H. Polat ve B. Ceylan Kalkan Balığı Psetta maxima Yavru Otolitlerinin ALC ve OTC Kullanılarak Markalanması. TKB. AKSAM, I.Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 7-9 Şubat 2006 Antalya Aksungur, M., E. Çakmak, N. Aksungur, ve Y. Çavdar, Deniz Alabalıklarında Stok Yönetimi ve Balıklandırma Stratejileri. TKB. AKSAM, I.Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 7-9 Şubat 2006 Antalya Zengin, M Orta Karadeniz Kıyıları (Kızılırmak-Yeşilırmak) Kıyılarındaki Ekosistem Değişimleri Üzerine Bir Değerlendirme. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VI. Ulusal Konferansı Kasım 2006, Muğla Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi, Muğla Çavdar, Y. İ. Aydın, Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Temel İlkeleri. Türkiye III. Organik Tarım Sempozyumu, 1 4 Kasım 2006, Yalova. Aksungur, M., C. Yılmaz, İ. Tabak, N.Aksungur ve D.S. Mısır, Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax, PALLAS, 1811) nın Kültür Şartlarına Adaptasyonu. Fırat Ü. Fen ve Müh. Bil. Der., 17 (2): Aksungur, M., E. Üstündağ, ve B. Akbulut, Su Ürünleri Sektörünün Gelişimi ve Alternatif Türler Üzerinde Çalışmalar. TAGEM Araştırma Bülteni, 4: Bircan, R., S. Bilgin, Ç. Sümer, S. Özdemir, E.Ş. Çelik, O. Ak, H.H. Satılmış, ve B. Bayraklı Orta Karadeniz de (Sinop-Samsun Yöresi) Yaşayan Altınbaş Kefalin, Liza aurata (Risso, 1810) (Pisces: Mugilidae), Üreme Biyolojisi ve Popülâsyon Özellikleri Fırat Ü. Fen ve Müh. Bil. Der., 18(1): Başçınar, N., N. Aksungur, ve E. Çakmak, Üç farklı su sıcaklığı rejiminde, Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax Pallas, 1811) larvalarının besin kesesi tüketimi ve büyüme oranları. Ege Ü., Su Ürünleri Dergisi, 22(3-4): Başçınar N.S., H. Sağlam, Doğu Karadeniz de Vatoz (Raja clavata), İskorpit (Scorpaena porcus) ve Tiryaki (Uranoscopus scaber) Balıklarının Beslenme Alışkanlıkları, Türk Sucul Yaşam Dergisi, Ulusal Su Günleri, , Trabzon. Aksungur, M., İ. Togan, M. Zengin, İ. Tabak, C. Yılmaz, N. Aksungur, Doğu Karadeniz Kıyılarında Dağılım Gösteren Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax, Palas, 1811) Populasyonunun Mitokondrial ve Meristik Özellikler Bakımından Karşılaştırılması. Ulusal Su Günleri Eylül KTÜ., Deniz Bilimleri Fakültesi-TÜDAV, Trabzon, Aksungur, M., İ. Tabak, M. Zengin, C. Yılmaz, N. Aksungur, ve A. Alkan, Türkiye nin Doğu Karadeniz Kıyılarında ve Akarsularında Dağılım Gösteren Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax, PALLAS, 1811) nın Göç Özellikleri. 1-4 Eylül 2005 XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Çanakkale. Çakmak, E., Aksungur, N. Firidin, Ş., Çavdar, Y. ve Kurtoğlu, İ. Z Doğal ve Kuluçkahane Kökenli Karadeniz Alabalığı Anaçlarında Üreme Özelliklerinin İrdelenmesi.

11 Ulusal Su Günleri Eylül KTÜ., Deniz Bilimleri Fakültesi-TÜDAV, Trabzon, Bircan, R., S. Bilgin, Ç. Sümer, S. Özdemir, E.Ş. Çelik, O. Ak, H.H. Satılmış, B. Bayraklı, Orta Karadeniz de (Sinop-Samsun Yöresi) Yaşayan Altınbaş Kefalın [Liza aurata (Risso, 1810) (Pisces: Mugilidae)] Üreme Biyolojisi ve Populasyon Özellikleri. VIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu Çanakkale. Zengin, M., Balıklandırmanın Genel Kriterleri ve Dünyada ve Ülkemizdeki Stoklama Deneyimleri. TKB. AKSAM, I.Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 7-9 Şubat 2006 Antalya Aydın İ., E. Küçük, H. Polat ve B. Ceylan Kalkan Balığı Psetta maxima Yavru Otolitlerinin ALC ve OTC Kullanılarak Markalanması. TKB. AKSAM, I.Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 7-9 Şubat 2006 Antalya Aksungur, M., E. Çakmak, N. Aksungur, ve Y. Çavdar, Deniz Alabalıklarında Stok Yönetimi ve Balıklandırma Stratejileri. TKB. AKSAM, I.Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 7-9 Şubat 2006 Antalya Zengin, M Orta Karadeniz Kıyıları (Kızılırmak-Yeşilırmak) Kıyılarındaki Ekosistem Değişimleri Üzerine Bir Değerlendirme. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VI. Ulusal Konferansı Kasım 2006, Muğla Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi, Muğla Çavdar, Y. İ. Aydın, Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Temel İlkeleri. Türkiye III. Organik Tarım Sempozyumu, 1 4 Kasım 2006, Yalova. Aydın, İ Japonya da Denizlerin Balıklandırılması ve Deniz Çiftçiliği Kavramı. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 5(1) Küçük, H Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Resirkülasyon Sistemlerinin Kullanılması. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 5(1) Zengin, M., M. Bozali, Marmara Denizinde Av Araçları İle Avcılık Potansiyelinin Tespiti Projesi. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 5(1) DPT, Devlet Planlama Teşkilatı 2005 Yılı Raporu VIII. Tarımsal Gelişme Su Ürünleri Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni 5(2) Yerli, S.V., Çıldır Gölü Stok Tayini DEBAG - 120/G Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni 5(2) Düzgüneş, E., S. Ünsal, M. Feyzioğlu, T. Şahin, 2005 Doğu Karadeniz deki Deniz Salyangozu Rapana thomasiana Gross.,1861 Stoklarının Tahmini. DEBAG143/G. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 5(2) Üstündağ, E., Mersin Balıkları, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 5(2)

12 Ak, O., Sıcaklığın Balıklarda Cinsiyet Belirlenmesine Etkisi, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 5(2) Aydın, İ Kalkan Balığında Kıkırdak Ve Kemik Boyama Yöntemi, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 5(3) Çakmak, E., KARADENİZ ALABALIĞI (Salmo trutta labrax) PROJESİ, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 5(3) Çankaya, A., TRABZON İLİNDE SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 5(3) Alkan, A., B. Akbulut, S. Başçınar, B. Zengin ve Serdar S Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin Belirlenmesi. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni 6: 5 7 Akbulut, B Mersin Balıkları Popülasyonlarının Mevcut Durumlarının Belirlenmesi ve Yetiştiricilik İmkânlarının Araştırılması. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 6: 7 8 Ekiz, A. S Su Ürünleri Politikalarımızın, Avrupa Birliği Müktesebatına Uyumu. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 6: 9 11 Işıdan, H Önemli Bazı Viral Balık Hastalıkları-I Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 6: Selen, H Ses ve Deniz Canlıları. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 6(2): 1 3 Savaş, H Ordu İlinde Bulunan Ağ Kafes İşletmelerinin Çevresel Parametreler ve Su Ürünleri Sağlığı Yönünden İzlenmesi. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 6(2): 4 6 Zengin, M. ve İ.Z. Kurtoğlu, Trabzon-Sera Gölündeki Kerevit Popülasyonunun Durumu Üzerine Bir Ön Değerlendirme. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 6(2): 7 8 Ekiz, A.S AB Tarama Sürecinde 13. Müzakere Başlığı: Balıkçılık. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 6: 8 10 Işıdan, H Önemli Bazı Viral Balık Hastalıkları-II. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 6: Aydın, İ Balık Larvalarında Otolit. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yunus Araştırma Bülteni, 6: ULUSAL SU GÜNLERİ Eylül KTÜ., Deniz Bilimleri Fakültesi- TÜDAV, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Trabzon,

13 BURSA GIDA KONTROL VE MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Katmer, E., O. Derici, F. Çelikoğlu, M.A. Erbahadır, 2005, Ülkemizde Üretilen Aspir Bitkisinden Elde Edilen Yemeklik Yağın Kalite Özelliklerinin ve Depolama Şartlarının Belirlenmesi.Yayın No:127, Gıda Kontrol ve Merkez Araştırma Enstitüsü, BURSA. Özenir, A., Mustafa Kemal Paşa Peynir Tatlısında Bazı Kalite Kriterleri ve Raf Ömrünün Belirlenmesi. Yayın No:126, Gıda Kontrol ve Merkez Araştırma Enstitüsü. BURSA. Penekli, M., Gemlik, Samanlı Yeşil Zeytin Çeşitlerinin Çizilip, Suda Tatlandırılması ve Zeytin Yağında Olgunlaştırılarak, Muhafazası. Yayın No:128, Gıda Kontrol ve Merkez Araştırma Enstitüsü, BURSA. Öztekin, L., Şeftali ve Şeftali Nektarında Bazı Organik Fosforlu ve Bromlu Pestisit Kalıntılarının Saptanması. Yayın No:129, Gıda Kontrol ve Merkez Araştırma Enstitüsü, BURSA. Biricik, G.F., F. Başoğlu, Marmara Bölgesinde Zeytin Adaptasyon Denemesinde Seçilmiş Zeytin Çeşitlerinin (Samanlı, Domat, Manzanilla, Ascolana) Bileşimi Üzerine Bir Araştırma. Gıda ve Yem Bilimi-Teknolojisi Dergisi, 4 (8); 1-10, Bursa. Günşen, U., (2005). Bazı Dondurulmuş Gıdalarda Mikrobiyolojik Kalite. Gıda ve Yem Bilimi - Teknolojisi. 4 (7); Biricik G.F., F. Başoğlu, Bazı Zeytin Çeşitlerinin (Samanlı, Domat, Manzanilla, Ascolana) Mineral Madde Miktarlarının Belirlenmesi. Gıda (Gıda Teknolojisi Derneği Yayın Organı) Yıl: 31,Sayı:2, 2006/2,Ankara, s Dokuzlu, C., Günşen, U., Özöğretmen, D. (2006). Marine Hamsi Üretimindeki Kritik Kontrol Noktalarının İzlenmesi. Gıda ve Yem Bilimi-Teknolojisi Dergisi.5 (9); Günşen, U., Ovalı, B.B., Coşkun, Y., Et Ürünlerinde Bazı Anabolizan Madde Kalıntı Varlığının Eliza Tekniği İle Belirlenmesi. II. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), İstanbul, s Lee, S., İhracata Yönelik Üretilen Su Ürünlerinin Mikrobiyolojik Yönden Yönetmeliğe Uygunluğunun Belirlenmesi. Gıda ve Yem Bilimi - Teknolojisi. 5 (9); s ADANA ÇUKUROVA TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Ayaşan, T., Treonin Aminoasidi, Etkileri ve Metabolizması. Tavukçuluk Araştırma Dergisi. 6(1): Nazlıcan,A.N, Soyada Son Gelişmeler. Gıda Tarım Dergisi.Sayı:67, Adana.s Nazlıcan,A.N, 2005.Anadolu Köyleri ve Tarım. Gıda Tarım Dergisi. Sayı:67, Adana.s Nazlıcan,A.N, Soyalı Tarifler. Gıda Tarım Dergisi. Sayı: 68, Adana. s

14 Nazlıcan,A.N, Türkiye Bitkileri. Agromedya Tarım Dergisi. Sayı: 1, Adana. s: Nazlıcan,A.N, Anadolu Tarımının İlk Çağları.Agromedya Tarım Dergisi. Sayı:1, Adana.s Nazlıcan,A.N, Anadolu Tarımının Orta Çağı.Agromedya Tarım Dergisi. Sayı:2, Adana. s Nazlıcan,A.N, Soyalı Ürünler. Doğa ve Sağlık Dergisi. Sayı: 7, İstanbul. s: YÜCEL, C., Çayır Üçgülünde (Trifolium pratense L.) Verim ve Verimle İlgili Özelliklerin Korelasyon ve Path Analizi. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(3): YÜCEL, C., M. AVCI ve A.E., ANLARSAL, Bazı Adi fiğ (Vicia sativa L.) Hat ve Çeşitlerinin Çukurova Taban Koşullarında Tane Verimi ve Verimle İlgili Özelliklerin Saptanması. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20 (3): YÜCEL, C, AVCI, M Çayır Üçgülü (Trifolium pratense) Islahı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Sonuç Raporu. S.35. YÜCEL, C., ÇİL, A.ve ÇİL, A.N Harran Ovası Koşullarında Bazı Adi Fiğ (Vicia Sativa L.) Çeşit ve Hatların Ot ve Tane Verimlerinin Saptanması. Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(1/2): YÜCEL, C, AVCI, M., A.E. ANLARSAL, Adi Fiğ Islah Araştırmaları. Tarım Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Sonuç Raporu. S.35. Çınar, S., Avcı, M., Hatipoğlu, R., Kökten, K., Atış, İ., Tükel, T., Aydemir, S. ve Yücel, H Hanyeri Köyü (Tufanbeyli-Adana) Merasının Yamaç Kesiminde Azot ve Fosfor Gübrelemesinin Botanik Kompozisyon, Ot Verimi Ve Ot Kalitesine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi 5-9 Eylül 2005, Antalya, Cilt: II, S: Hatipoğlu, R., Avcı, M., Çınar, S., Kökten, K., Atış, İ., Tükel, T., Kılıçalp, N., Yücel, C Hanyeri Köyü (Tufanbeyli-Adana) Merasının Nemli Kesiminde Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Botanik Kompozisyon, Ot Verimi ve Ot Kalitesine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma.. Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi 5-9 Eylül 2005, Antalya, Cilt : II,. S: MART, D; CANSARAN, E; KARAKÖY, T; Çukurova Koşullarında Nohutta (Cicer arietinum L.) Bazı Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi Eylül 2005, Antalya Özellikler Yönünden GenotipXÇevre Interaksiyonları ve Uyum yeteneklerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma MART, D; Çukurova Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının Bazı Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Çeşitlerinde Verim ve Verimle İlgili Özelliklere Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi Eylül 2005, Antalya

15 MART, D; ANLARSAL, E; COŞKUNER, Y; KARABABA, E; Çukurova Bölgesinde Yetiştirilen Nohut (Cicer arietinum L) Hat ve Çeşitlerinin Kalite ve Verim Stabiliteleri GAP IV. Tarım Kongresi Eylül 2005 Urfa MART, D; Kademeli Nohut (Cicer arietinum L) Tohumluk Üretimi ve Teknolojisi, Türkiye II. Tohumculuk Kongresi Kasım 2005, Adana MART, D; Nohut (Cicer arietinum L) Tohumluk Üretimi ve Antraknozun (Ascochyta rabiei (Pass.) Labr) Önemi, Türkiye II. Tohumculuk Kongresi Kasım 2005, Adana CERİT, İ, 2006, Dört At Dişi Mısır (Zea mays indentata Sturt.) Homozigot Hattından Elde Edilen Tek Melez, Üçlü Melez ve Çift Melezlerde Tane Verimi ve Bazı Agronomik Özelliklerin Saptanması, Çukurova Ünv. Fen Bilimleri Ens.Doktora Tezi, ADANA ANTALYA BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Yazıcı K. ve L. Kaynak, Meyvelerde Güneş Yanıklığı; Neden Olan Faktörler ve Kontrol Mekanizmaları. Derim, 23(2) (Basımda) Gözen B. ve T. Yeşiloğlu, Turunçgillerde Doku Kültürü Yöntemlerinden Yararlanma Olanakları. Alatarım Dergisi 2006 (Basımda). Polat İ., Akdeniz Bölgesinde Açık Arazi ve Örtüaltında Bağcılık. Tarımın Sesi. Sayı 2, s Bayram S., A. Arslan, ve E. Turgutoğlu, Türkiye de Avokado Yetiştiriciliğinin Gelişimi, Önemi ve Önerilen Bazı Çeşitler. Derim, 23(2) (Basımda) Bayram S., Avokado. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Yayını,Mersin. Bayram S. ve A. Aşkın, Farklı Avokado Çeşitlerinde Hasat Zamanlarını Belirlemek İçin Yağ ve Kuru Madde Parametrelerinin Kullanılması. S.D.Ü. Ziraat. Fakültesi Dergisi (Basımda). Gölükcü M. ve H. Tokgöz, Turunçgillerin Beslenmedeki Yeri ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri, Tarımsal Araştırma Bülteni, 6-10: Akkaya F., M. Tuncay, M. Kaplan, S. Güneş, ve H. Tokgöz, Batı Akdeniz Bölgesi Organik ve Entegre Turunçgil Yetiştiriciliğinin Temel Parametrelerinin Belirlenmesi, III. Organik Tarım Sempozyumu, Yalova. Oğuz A., S. Zengin ve A. Kabaş, Domates (L.esculentum mil). Yetiştiriciliği, Tarım Bir Dergisi Temmuz sayısı Yılmaz M., Hıyar( Cucumis sativus L.) Yetiştiriciliği. Tarım Bir Dergisi. Sayı :3, s Özalp R., İ. Çelik, ve A. Çoşkun, Örtüaltı Biber Yetiştiriciliği, Tarımın Sesi, Sayı: 9, Antalya. s

16 Boyacı H.F., S. Yilmaz, İ. Çelik ve Ö Yeşilova, Patlıcanda (Solanum Melongena L.) Kullanılan Bazı Anaçların Verim ve Verim Bileşenlerine Etkisi, VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, K.Maraş. Çelik İ., S. Yılmaz, H.F. Boyacı, ve Ö. Yeşilova, Örtü Altı Domates Yetiştiriciliğinde Bazı Anaçların Verim ve Verim Bileşenleri Üzerine Etkisi, VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, K.Maraş. Coşkun A., İ. Çelik ve R Özalp, Antalya Toptanci Halinde İşlem Gören Bazı Sebzelerin Fiyat Değişimleri Ve Ekim Alanları Arasındaki İlişkiler, VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, K.Maraş Özalp R, İ. Çelik, ve A. Çoşkun, Kamu-Özel Sektör İşbirliği İle Yerli Hibrit Biber Çeşitlerinin Geliştirilmesine Yönelik Biber Saf Hatlarının Morfolojik Karakterizasyonu Ve Özel Sektöre Tanıtımı, Vl. Sebze Tarimi Sempozyumu, K.Maraş. Aydınşakir K., Sulama Suyu Tuzluluğu ve Bitkisel Üretim. Tarımın Sesi. Sayı: 10, s Karagüzel Ö., O. Karagüzel ve U. Mülayim, Farklı Anaçların Gül Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19 (1), Nasırcılar A.G. ve Ö. Karagüzel, Galanthus elwesii Hook. f. Bitkisinin Olgunlaşmamış Embriyolarından In Vitro Soğan Üretimi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19 (2).(Basımda) Özçelik A., A.S. Kaya ve K. Aydınşakir, Dış Satıma Yönelik Kesme Çiçek Üretiminde Yetiştiricilik Ve Ürün Çeşitlendirme İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri. 3. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, İzmir.(Basımda) Özçelik A., K. Aydınşakir ve C. F. Özkan, Türkiye de Kesme Çiçek Anthurium Andreanum (Filamingo Çiçeği) ve Phalaenopsis (Orkide) Yetiştirme Olanakları. 3. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, İzmir.(Basımda) Nasırcılar A.G., S. Mirici ve Ö. Karagüzel, Galanthus elwesii Hook.f. Bitkisinin Olgunlaşmamış Embriyolarından İn Vitro Soğan Üretimi. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Aydın. s Sayın B., M.A. Çelikyurt, İ. Yılmaz ve C.Sayın, Tarım Gönüllüsü, Antalya İli Uygulaması Araştırması, Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Antalya Göçmen M., ve K. Abak, Fusarium solani ye Karşı Dayanıklı Biber (Capsicum annuum L.) Genotiplerinin Belirlenmesi, BAHÇE dergisi, (Basımda). Göçmen M. ve K.Abak, F1 Hibrit Biber Çeşitlerinin Phytophthora capsici ye Karşı Tepkileri, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (Basımda). Göçmen M., 2006.Biber Kök Boğazı Yanıklığı (Phytophthora capsici L.) na Karşı Dayanıklı Kahramanmaraş Biber Hatlarının Geliştirilmesi. VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, Kahramanmaraş.

17 İkten H. ve S. Güneş, Organik Çilek Yetiştiriciliği; Tarımın Sesi, Sayı: 9, s İkten H., Doku Kültürünün Bitki Islahındaki Yeri, Hasad, Sayı: 253, s İkten H., Bitkilerde Doku Kültürü Teknikleri, Hasad, Sayı: 249, s İkten H., Meyvecilik Islahında Biyoteknolojik Yöntemlerin Kullanımı, Biyoteknoloji Yüzyılı ve Türkiye Kongresi, Sabancı Üniversitesi. Topuz E. ve N. Madanlar, Bitkisel Kökenli Eterik Yağlar ve Zararlılara Karşı Kullanım Olanakları, Derim, 23(2), (Basımda) Güneş S., Organik Tarımda Bitki Koruma Yöntemleri (Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Organik Tarım Sektörü, Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar). Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği. Topakçı N. ve S. Güneş, Domates Sarı Yaprak Kıvırcıklığı Hastalığında Virüs Vektör İlişkisi; Derim, 23(2), (Basımda). Kara H., N. Yaşarakıncı, G. Beşirli ve S.Güneş, Ekosistem Yaklaşımıyla Tarımda Bitki Koruma Açısından Biyolojik Çeşitliliğin Önemi, Türkiye III. Organik Tarım Sempozyumu, Yalova. Polat İ. ve H.İ. Uzun, Plastik Serada Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Erkencilik, Verim Ve Kalite Faktörleri Üzerine Budama Zamanlarının Etkisi. VI. Bağcılık Sempozyumu, Yazıcı K., İ. Karaşahin, G. Şahin, M. Erkan ve L. Kaynak, Kaolin Uygulamaları İle Modifiye Atmosfer Koşullarının Hicaznar (Punica granatum L. cv. Hicaznar) Nar Çeşidinde Muhafaza Üzerine Etkilerinin Araştırılması. III. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu. 6-9 Eylül, Hatay. Tepe S., 2005 Turunçgil Bahçelerinde Sonbahar Aylarında Yapılacak İşlemler. Antalya Ticaret Borsası Dergisi. Ekim-2005 Sayı:3, s.9-10 Pekmezci M., H. Gübbük, S. Eti, M. Erkan, N.Onus, B. Biner, N. Adak ve I. Karaşahin, Doğu Akdeniz Bölgesinde Yabani ve Kültür Formunda Yetişen Keçiboynuzu Tiplerinin Seleksiyonu. Bahçe, 34 (2): Gölükcü M. ve H. Tokgöz, Gıdalarda Akrilamid Oluşum Mekanizması ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri, Derim, 22(1): Gölükcü M., H. Tokgöz, ve M.A. Çelikyurt, Nar Çekirdeğinin Bazı Özellikleri ve Nar Çekirdeği Yağının Yağ Asiti Bileşimi, Derim, 22(2): Oğuz A. ve A. Kabaş, Biyoteknoloji ve Domatesteki Uygulamaları. Hasad Yayınları Sayı:243 Ünlü M. ve R Coşkun, Serada Kavun Yetiştiriciliği. Tarımın Sesi Dergisi. Sayı:8, s

18 Çelik İ., Ö. İnan ve M. Çetinkaya, Çoklu Dizi Yöntemi İle Bazı Pamuk Çeşitlerinde (Gossypium Hirsutum L.) Üstün Kombinasyonlarin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, Antalya. s Tüzel Y., A. Gül., Y. Daşgan, N. Özgür, N. Özçelik, F. Boyacı ve A. Ersoy, Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Yeni Gelişmeler. IV. Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, Ankara. s Denizer B., A. Şan, H.F. Boyacı ve E. Ataseven Işık, Patlıcanda (Solanum melongenae L.) Kullanılan Bazı Anaçların Verim ve Verim Bileşenlerine Etkisi. II. Tohumculuk Kongresi, Adana. Yılmaz S., İ. Çelik, H.F. Boyacı ve Ö. Yeşilova, Aşılı Domates Fide Üretiminde Kullanılan Solanum Torvum un Fusarium Oxysporium F. Sp. Melongena ya Karşı Reaksiyonları Ve Anaç Performansının Belirlenmesi, Türkiye II. Tohumculuk Kongresi, Adana. Özalp R., Ülkemizde Sebze Tohumculuğunun Genel Değerlendirmesi, Türkiye II. Tohumculuk Kongresi, Adana. Tuğrul Ay S., E. Uçar ve K. Turgut, Farklı Bitki Sıklığının Reyhan (Ocimum basilicum) nın Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri, Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi.Antalya. Tuğrul Ay S., E. Uçar ve K. Turgut, Antalya Florasında Yaygın Olarak Bulunan Salvia tomentosa Türünde Farklı Lokasyonların Köklenme Olanakları Üzerine Etkileri. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi,Antalya. Özçelik A., Topraksız Tarım. Tarımın Sesi, Sayı:6. TMMOB, ZMO Antalya Şubesi, Arı E. ve K. Aydınşakir, Gerbera Yetiştiriciliği. Türkiye de Örtüaltı ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliğinde Metil Bromür Kullanımının Sonlandırılması Projesi. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları, Yayın No: 2005/13, Antalya. Aydınşakir K. ve E. Arı, Karanfil Yetiştiriciliği. Türkiye de Örtüaltı ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliğinde Metil Bromür Kullanımının Sonlandırılması Projesi, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları, Yayın No:2005/14, Antalya. Sayın B., Arı, E. ve Koç., A., Dünyada ve Türkiye de Örtüaltı Kesme Çiçek Üretimi ve Ticareti. Türkiye de Örtüaltı Sebze ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliğinde Metil Bromür Kullanımının Sonlandırılması Projesi Broşürü, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları Yayın No: 2005/18, Antalya Aydınşakir K., H. Özkan, Ö. Karagüzel ve A.S. Kaya, Farklı Işık Kaynaklarının Altınbaşak (Solidago x hybrida Tara ) da Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,18 (3), Aydınşakir K. ve D. Büyüktaş, Lizimetreler ve Bitki Su Tüketimi Çalışmalarında Kullanımı. Derim Dergisi, Cilt:22, Sayı:1, s , Antalya.

19 Çelikyurt M.A. ve M.Kuzgun., Dünyada ve Türkiye de Örtü altı Sebze Üretimi ve Ticareti Türkiye de Örtüaltı Sebze ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliğinde Metil Bromür Kullanımının Sonlandırılması Projesi Broşürü, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları Yayın No: 2005/22, Antalya Güneş S., N.Çelik, M. Kaplan ve M. Tuncay, Organik Washington Navel Portakalı ve Star Ruby Altıntopu Yetiştiriciliğinde Bitki Koruma Uygulamaları, Derim, 22(1): Yılmaz S., A. Ünlü, S. Güneş, Ö. Baysal, Ş.B. Gölükcü, Ö. Yeşilova, E. Gümrükcü, N. Çelik, N. Karatekin, N. Kaya ve N. Kayacan, İthal Tohumlarda Tespit Edilen Hastalık Etmenleri, II. Ulusal Tohumculuk Kongresi, Adana. Gümrükcü E., Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Kurşuni Küf (Botrytis cinerea) ve Mücadele Olanakları, Tarımın Sesi, Sayı: 7. Topuz E., Tarımsal Zararlılarla Mücadelede Kimyasal Pestisitlere Alternatif Bazı Yöntemler, Derim, 22(2): Furat Ş. ve B. Uzun, 2005 Türk Susam Koleksiyonunun Morfolojik ve Tarımsal Özellikler Bakımından Değerlendirilmesi. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, Antalya. Koç N., H. Ekiz, M. Soysal, M. Pamukçu, Ş. Erdal ve A. Toros, Cin Mısır Populasyon Islahı. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, Antalya. Çeçen S., C. Erdurmuş ve M Öten, Antalya Koşullarında Yapay Mera Alanlarında Kullanılabilecek Uygun Yem Bitkilerinin Belirlenmesi. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, Antalya. Çeçen S., M. Öten ve C. Erdurmuş, Batı Akdeniz Sahil Kuşağında Bazı Tek Yıllık Baklagil Yem Bitkilerinin İkinci Ürün Olarak Değerlendirilmesi. Akdeniz Üniversitesi Dergisi, s Çeçen S., M. Öten ve C. Erdurmuş, Batı Akdeniz Sahil Kuşağında Sorgum (Sorgum bicolor L.), Sudanotu (Sorgum sudanense staph.) ve Mısır ın (Zea mays L.) İkinci Ürün Olarak Değerlendirilmesi. Akdeniz Üniversitesi Dergisi, s DİYARBAKIR Güneydoğu Anadolu Tarımsal Arştırma Enstitüsü Kılıç, H., Karahan, H., İlkhan, A. Ve Altıkat A., Kızıltepe Ve Harran Şartlarında Şahin-91 Ve Sur-93 Arpa Çeşitlerinde. Uygun Ekim Sıklığının Belirlenmesi. GAP IV. Tarım Kongresi (21-23 Eylül 2005 Şanlıurfa) S Kılıç, H., Erdemci, İ., Karahan, T., Aktaş, H., Karahan, H ve Kendal, E., 2005 Güneydoğu Anadolu Bölgesi Şartlarında Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Verim Stabiliteleri Üzerine Araştırmalar. GAP IV. Tarım Kongresi (21-23 Eylül 2005 Şanlıurfa. S Kılıç, H., Erdemci, İ., Karahan, T., Aktaş, H., Karahan, H ve Kendal, E., Güneydoğu Anadolu Bölgesi Şartlarında Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Verim Stabiliteleri Üzerine Araştırmalar. GAP IV. Tarım Kongresi (21-23 Eylül 2005 Şanlıurfa). S

20 Kılıç, H., Gürsoy, S. Ve İlkhan, A Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Sırta Ekim Sisteminin Uygulanabilme İmkanları. GAP IV. Tarım Kongresi (21-23 Eylül 2005 Şanlıurfa. S Kılıç, H., Diyarbakır Yağışa Dayalı Şartlarında Şahin-91 Arpa Çeşidinin Azotlu Ve Fosforlu Gübre İsteğinin Belirlenmesi Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2006, No, 10(1-2):781. Kılıç, H., Kur an da Buğday. Zafer Bilim Araştırma Dergisi Ağustos 2006 Sayı 357. Kılıc, H., Gursoy, S. And Ilkhan, A. (2005). An Assessment On Bed Planting And Furrow Irrigation For Some Field Crops İn The Southeastern Of Anatolia. GAP IV. Tarım Kongresi, Eylül 2005, Şanlıurfa. Karademir, Ç., Karademir, E., Doran, İ., ve Altıkat, A Farklı Azot Ve Fosfor Dozlarının Pamuğun Verim,Verim Bileşenleri Ve Bazı Erkencilik Kriterlerine Etkisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt:12, Sayı: 2, Karademir, E., Karademir, Ç., Başbağ, S., Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Makinalı Hasadın Pamuğun Lif Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkisi, Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi 5-9 Eylül, Antalya, Cilt:1, Karademir, E., Karademir, Ç., Ekinci, R., Pamukta Verim Ve Teknolojik Özellikler Arası İlişkiler. GAP IV. Tarım Kongresi, Eylül, Şanlıurfa, Cilt:1, Karademir, E., Karademir, Ç., Pamuk Ve Dünyadaki Son Gelişmeler. Borsa, Diyarbakır Ticaret Borsası, Yıl-3, Sayı:10, S Karademir, Ç., Karademir, E., Doran, İ., Altıkat, A., Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Farklı Azot Ve Fosfor Uygulamalarının Pamukta Verim Ve Lif Teknolojik Özelliklere Etkisi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (1), Güvercin, R.Ş., Karademir, E., Oğur, N.Ö., Karademir, Ç., Bazı Pamuk (Gossypium Hirsutum L.) Çeşitlerinin Şanlıurfa Ve Diyarbakır Koşullarında Performanslarının Saptanması. GAP IV. Tarım Kongresi, Eylül, Şanlıurfa, Cilt:1, Ekinci, R., Karademir, E., Karademir, Ç., Diyarbakır İlinde Pamuk Ve Pamuğa Dayalı Sanayisinin Durumu Ve Gelişimi. GAP IV. Tarım Kongresi, Eylül, Şanlıurfa, Cilt:2, Başbağ, S., Karademir, E., Gençer, O., Karademir, Ç., Pamukta F 6 Islah Hatlarında Verim, Verim Kriterleri Ve Lif Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 20 (2): Berekatoğlu K., Bahçeci, İ Harran Ovasında Drenaj Kanal Sularının Sulamada Kullanılma Olanakları, Possibilities Of Using Drainage Canal Water For Irrigation Purposes In The Harran Plain. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (3) : 43-52, Şanlıurfa.

ARAŞTIRMA ENSTİTÜ/İSTASYON MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞAN ARAŞTIRICILARIN 2012 YILINDA YAPTIKLARI ULUSAL ve ULUSLARARASI YAYIN LİSTESİ

ARAŞTIRMA ENSTİTÜ/İSTASYON MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞAN ARAŞTIRICILARIN 2012 YILINDA YAPTIKLARI ULUSAL ve ULUSLARARASI YAYIN LİSTESİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜ/İSTASYON MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞAN ARAŞTIRICILARIN 2012 YILINDA YAPTIKLARI ULUSAL ve ULUSLARARASI YAYIN LİSTESİ A-Ulusal Yayınlar 3 Aydın Erbeyli İncir Araştırma İstasyonu Müdürlüğü...

Detaylı

TÜRKİYE II. TOHUMCULUK KONGRESİ

TÜRKİYE II. TOHUMCULUK KONGRESİ TÜRKİYE II. TOHUMCULUK KONGRESİ BİLDİRİLER VE POSTERLER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ 9-11 Kasım 2005 ADANA TÜRKİYE II. TOHUMCULUK KONGRESİ BİLDİRİLER ve POSTERLER 9 11 KASIM 2005 ADANA Çukurova

Detaylı

DEVAM EDEN PROJELER SIRA NO PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / KURUMU. Prof. Dr. Anne FRARY / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

DEVAM EDEN PROJELER SIRA NO PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / KURUMU. Prof. Dr. Anne FRARY / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü SIRA NO DEVAM EDEN PROJELER PROJE ADI 1 Nohut (Cicer arietinum) da Kuraklığa Dayanıklılığın Fizyolojik ve Genomik Esasları PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / KURUMU Prof. Dr. Anne FRARY / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Detaylı

BİTKİ SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI BİTKİ HASTALIKLARI ARAŞTIRMALARI PROJE ÖZETLERİ ( 2-6 Mart 2015 / ANTALYA)

BİTKİ SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI BİTKİ HASTALIKLARI ARAŞTIRMALARI PROJE ÖZETLERİ ( 2-6 Mart 2015 / ANTALYA) BİTKİ SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI BİTKİ HASTALIKLARI ARAŞTIRMALARI PROJE ÖZETLERİ ( 2-6 Mart 2015 / ANTALYA) A. HUBUBAT, ENDÜSTRİ, SEBZE, SÜS BİTKİLERİ VE BAKLAGİL HASTALIKLARI ALT ÇALIŞMA GRUBU

Detaylı

Doç.Dr.İsmail GÜL ün ÖZGEÇMİŞİ

Doç.Dr.İsmail GÜL ün ÖZGEÇMİŞİ Doç.Dr.İsmail GÜL ün ÖZGEÇMİŞİ Adı-Soyadı İsmail GÜL D. Yeri D. Tarihi Sivas 01.02.1971 Telefon +90 348 8142666-1615 Faks +90 348 814 2669 E-Posta ismailgul@kilis. edu.tr Yabancı Dil İngilizce (ÜDS: 78)

Detaylı

II. TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER SEMPOZYUMU, 23-25 Eylül 2014 II. TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER SEMPOZYUMU 23-25 EYLÜL 2014 YALOVA BİLDİRİ ÖZETLERİ

II. TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER SEMPOZYUMU, 23-25 Eylül 2014 II. TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER SEMPOZYUMU 23-25 EYLÜL 2014 YALOVA BİLDİRİ ÖZETLERİ II. TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER SEMPOZYUMU 23-25 EYLÜL 2014 YALOVA BİLDİRİ ÖZETLERİ Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü YALOVA www.tabsempozyum2.com Bir iyilik yap kendine. güdenoğulları

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ZİRAİ MÜCADELE MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET KİTAPÇIĞI

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ZİRAİ MÜCADELE MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET KİTAPÇIĞI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ZİRAİ MÜCADELE MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET KİTAPÇIĞI 1 Ülkemizde kuruluşlarının temel amacı, hastalık etmenleri, zararlı ve yabancı otların

Detaylı

ÇAYIR MERA ve YEM BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI PROGRAMI TUTANAĞI. 10-13 Şubat 2014 Antalya

ÇAYIR MERA ve YEM BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI PROGRAMI TUTANAĞI. 10-13 Şubat 2014 Antalya ÇAYIR MERA ve YEM BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI PROGRAMI TUTANAĞI 10-13 Şubat 2014 Antalya ORTAK AÇILIŞ Genel Müdürlüğümüze bağlı Araştırma Enstitülerince yürütülen projelerin

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. burhanerenoglu@gmail.com, burhanerenoglu@gthb.gov.tr EĞİTİM BİLGİLERİ. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 1983

KİŞİSEL BİLGİLER. burhanerenoglu@gmail.com, burhanerenoglu@gthb.gov.tr EĞİTİM BİLGİLERİ. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 1983 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Unvan Burhan ERENOĞLU Dr. (Ziraat Yüksek Mühendisi) Telefon 0226 8149709 E-mail Doğum Tarihi - Yeri burhanerenoglu@gmail.com, burhanerenoglu@gthb.gov.tr 12.09.1959 - Sivas EĞİTİM

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜNEYDOĞU ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Yayın No: 2006/1

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜNEYDOĞU ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Yayın No: 2006/1 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜNEYDOĞU ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Yayın No: 2006/1 DİYARBAKIR 2006 ÖNSÖZ Güneydoğu Anadolu Bölgesi, buğdayda, 1.123

Detaylı

TA N I T I M KİTAPÇIĞI. iraat BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

TA N I T I M KİTAPÇIĞI. iraat BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2013 TA N I T I M KİTAPÇIĞI Ü. Zİ E. TF AA AK TESİ ÜL R iraat BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ Ziraat Fakültesi Millî Ekonominin Temeli Ziraattır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Ege Üniversitesi Sevgili Öğrencilerimiz;

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL ARAŞTIRMA MASTER PLANI (2011-2015)

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL ARAŞTIRMA MASTER PLANI (2011-2015) T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL ARAŞTIRMA MASTER PLANI (2011-2015) GİRİŞ... 9 1. ÖNCELİK BELİRLEME YÖNTEMİ... 10 1.1. Yöntemin Amacı...

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ VE İSTASYONLARI GÖREV YÖNERGESİ... 1

İÇİNDEKİLER I. TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ VE İSTASYONLARI GÖREV YÖNERGESİ... 1 İÇİNDEKİLER I. TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ VE İSTASYONLARI GÖREV YÖNERGESİ... 1 a. EK-1 - ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ VE İSTASYONLARININ ÖZEL GÖREVLERİ... 5 1. ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Detaylı

DERSLERĐN ĐÇERĐĞĐ VE YARARLANILACAK KĐTAPLAR I YARIYIL TBD

DERSLERĐN ĐÇERĐĞĐ VE YARARLANILACAK KĐTAPLAR I YARIYIL TBD DERSLERĐN ĐÇERĐĞĐ VE YARARLANILACAK KĐTAPLAR I YARIYIL TBD 101 Botanik I (2 2) 3 Botanik biliminin sınıflandırılması, sitoloji (hücre bilimi), hücre organelleri, nükleus, kromozomlar, ergastik maddeler,

Detaylı

ARAŞTIRMA HABERLERİ Sayı: 87 Eylül - Ekim 2008 A R A Ş T I R M A S O N U Ç L A R I Melezleme ile Sera ve Bahçe Tipi Yeni Gül Çeşitlerinin Elde Edilmesi 2-Seleksiyon Ve Adaptasyon Araştırma, Gürcan GÖRÜR

Detaylı

Konya İlinde Sertifikalı Tohumluk Üreten İşletmelerin Yapısal Analizi

Konya İlinde Sertifikalı Tohumluk Üreten İşletmelerin Yapısal Analizi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Konya İlinde Sertifikalı Tohumluk Üreten İşletmelerin Yapısal Analizi a Yusuf ÇELİK*, b Tuğba

Detaylı

TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE

TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE Durum ve Tahmin Kırmızı Et 2014 Hazırlayan Dr. Umut GÜL Burak UZUN e-posta: umut.gul@tarim.gov.tr burak.uzun@tarim.gov.tr 1 TEPGE YAYIN NO: 236 ISBN:

Detaylı

SÖZLÜ SUNUM PROGRAMI 1. GÜN (28 Nisan 2015)

SÖZLÜ SUNUM PROGRAMI 1. GÜN (28 Nisan 2015) 08:30-09:30 09:30-10:15 KAYIT İŞLEMLERİ Açılış Konuşmaları SÖZLÜ SUNUM PROGRAMI 1. GÜN (28 Nisan 2015) Ç A Ğ R I L I B İ L D İ R İ L E R 10:15-10:40 10:40-10:05 10:05-11:30 11:30-11:55 12:00-13:30 13:30-13:45

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş: (344) 280 1880 (ÜSKİM) 280 2133 (FAKÜLTE) http://biyoteknoloji.ksu.edu.tr/ http://uskim.ksu.edu.tr/

ÖZGEÇMİŞ. İş: (344) 280 1880 (ÜSKİM) 280 2133 (FAKÜLTE) http://biyoteknoloji.ksu.edu.tr/ http://uskim.ksu.edu.tr/ ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı ve Soyadı Doğum Yeri Telefon Prof. Dr. Yüksel BÖLEK İliç / ERZİNCAN İş: (344) 280 1880 (ÜSKİM) 280 2133 (FAKÜLTE) Fax (344) 280 2002 E-mail WEB yuksel@ksu.edu.tr http://biyoteknoloji.ksu.edu.tr/

Detaylı

T.C. SİVAS VALİLİĞİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

T.C. SİVAS VALİLİĞİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU T.C. SİVAS VALİLİĞİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU NİSAN-2014 1 I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ: Ülkemizin ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan

Detaylı

Ekoloji 2014 Sempozyumu. 01-04 Mayıs 2014. Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi GAZİMAĞUSA - KKTC. Sempozyum Bildiri Özetleri

Ekoloji 2014 Sempozyumu. 01-04 Mayıs 2014. Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi GAZİMAĞUSA - KKTC. Sempozyum Bildiri Özetleri Ekoloji 2014 Sempozyumu 01-04 Mayıs 2014 Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi GAZİMAĞUSA - KKTC Sempozyum Bildiri Özetleri 1 DÜZENLEYEN KURULUŞ Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi DESTEKLEYEN

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362 CİLT/VOLUME SAYI/NUMBER YIL/YEAR 14 1 2009 Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362 Sahibi/Publisher Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME

BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Uluslararası Toprak Yılı BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME www.topraksukongresi2015.org Bilimsel Program / Scientific Programme 1 08:30-09:15

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ BİLDİRİ ÖZETLETLERİ KİTABI 2-4 EYLÜL 2014 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ TEKİRDAĞ i 10. SEBZE TARIMI SEMPOZYUMU 2-4 EYLÜL - TEKİRDAĞ Editörler Doç. Dr. Süreyya ALTINTAŞ

Detaylı

II. TARIM ŞURASI VI.KOMİSYON ÜRETİM VE PAZARLAMA POLİTİKALARI

II. TARIM ŞURASI VI.KOMİSYON ÜRETİM VE PAZARLAMA POLİTİKALARI II. TARIM ŞURASI VI.KOMİSYON ÜRETİM VE PAZARLAMA POLİTİKALARI İÇİNDEKİLER 6. Üretim ve Pazarlama Politikaları 6.1. Üretim Politikaları 6.1.1 Bitkisel Üretimde Değişme ve Gelişmeler 6.1.2 Hayvansal Üretimde

Detaylı

(EK-1) Lisans Programındaki Zorunlu ve Seçmeli Derslerin İçerikleri ve Ders Materyali Adları ve Kodları I. YARIYIL

(EK-1) Lisans Programındaki Zorunlu ve Seçmeli Derslerin İçerikleri ve Ders Materyali Adları ve Kodları I. YARIYIL (EK-1) Lisans Programındaki Zorunlu ve Seçmeli Derslerin İçerikleri ve Ders Materyali Adları ve Kodları I. YARIYIL 1. Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS 2414001012014 Matematik 3 0 3 4 Fonksiyon ve limitler,

Detaylı

TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU

TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU 2013 TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU 2013 ISBN: 978-605-137-388-1 TOBB Yayın No: 2014/230 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218

Detaylı

Cilt: 3 Sayı: 1 2014

Cilt: 3 Sayı: 1 2014 Bahçe Bitkileri Derneği nin Haber Bültenidir. Cilt: 3 Sayı: 1 2014 Dernekten Haberler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde Erkenci Karpuz Yetiştiriciliği Ve Türkiye Açısından Önemi İncir w w w. b a h c e

Detaylı

ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL FACULTY ISSN 1300-9362 CİLT VOLUMI: A SAYI 1-2 1999 NLfMBER Sahibi Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi adına Dekan Prof.Dr.Kadriye

Detaylı

ARAŞTIRMA HABERLERİ Sayı: 91 Mayıs-Haziran 2009 A R A Ş T I R M A S O N U Ç L A R I Marmara Bölgesi Kiraz Bahçelerinde Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama Ve Eğitim Projesi Sonuçlandı Araştırma Uz. Gürsel

Detaylı