İçindekiler. Содержание

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler. Содержание"

Transkript

1 Содержание İçndekler Güvenlk Kuralları... 4 Alıcının Ön ve Arka Panel... 5 Uydu Alıcısının Bağlanması... 6 Değşk Donanımın Bağlanması... 7 Uydu alıcısı açma-kapama... 7 Uzaktan Kumanda Üntes... 8 Ana Fonksyonlar Blglendrme yazıları Teletekst Altyazı Kanal Değştrme Ses gücü ayarı Ses yolu Kanalların Lstes Terch edlen programların lstes Yardım Sstem Saat Gösterges Ana Menünün Tanıtımı Menü Ayarları Tam ekran menüler Ana Menünün TanıtımıAyarlar Menüsü Alt Menüler Кlavye Anten ayarı Motorlu Sstem Pozsyon aletnn ayarı USALS Pozsyonernn Kurulumu Uyduların ayarı Dl Ayarı AV- Çıkış Ayarları Dğer Ayarlar PID Edt Kanal Arama Otomatk Arama Manuel Arama Ek Kanalların Düzenlenmes Kanalların Edt Favor Düzenleme Blg Transfer Fabrka Ayarları Telerehber Fabrka Ayarları Telerehber Ebeveyn Kodu Zamanlayıcı Saat Ayarı Zaman Ayarı Oyunlar Statü Sorun Gderlmes Teknk Özellkler Garant Koşulları Garant Yetkl Servsler

2 Güvenlk Kuralları Alıcının Ön ve Arka Panel Bu uydu alıcısının yapısı uluslar arası güvenlk şartlarına uygundur. Buna rağmen her hang br elektrkl chazın kullanılmasında olduğu gb dkkatl olunması gerekldr. Uydu alıcısı ve genel uydu sstemnn montajı ve ayarı çn kalfye uzmanlara başvurulmasınıtavsye ederz.sstem kend başınıza monte edp ayarlamak stersenz lütfen bu kullanım kılavuzunu dkkatlce okuyunuz. Aşağıda anlatılan güvenlk kurallarına özellkle çok dkkat ednz. Elektrk Voltajı Chazın elektrk voltajı V olup frekansı 5060 Hz. dr. Szn kullandığınız elektrk voltajının bu şartlara uygun olduğundan emn olunuz. Aşırı yükleme Chazın bağlı olduğu elektrk ağına uzatma kablolarına veya adaptörlere aşırı yükleme, yangına veya elektrk çarpmasına neden olablr. Sıvı maddeler Tüm maddeler alıcıdan uzak tutunuz ve Chazın çne dökülmesne zn vermeynz. Yabancı objeler Metal para ve benzer küçük objeler alıcıdan uzak tutulmalıdır. Havalandırma delklernden düşmeler cdd arızalara neden olablrler. Alıcının çne böcek grmes de alıcının arızalanmasına neden olablr ve yangın tehlkes de oluşturablr. Alıcının temzlenmes Temzleme başlamadan önce alıcının elektrkten bağlantısını kesnz. Alıcının gövdesnn dış yüzeynn temzlenmes çn yumuşak haff neml bez kullanınız. Çözücü maddeler kullanmayınız! Havalandırma Alıcının havalandırma delklern tıkamayınız. Alıcının montaj yernde hava srkülasyonunun engellenmedğnden emn olunuz. Asla alıcıyı yumuşak yüzey veya örtü üzerne koymayınız. Alıcıyı ısı kaynağına yakın veya doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakmayınız. Asla alıcı üzerne elektronk chaz koymayınız. Alıcıya bağlanan chazlar Alıcıya bağlanması tavsye edlmeyen başka chazlar kullanmayınız, beklenmeyen tehlkeye ve Alıcının arızalanmasına neden olablr. LNB üntesnn Uydu Antenne bağlanması LNB nn kablosunun bağlanmasından veya çıkarılmasından önce alıcıyı elektrkten çıkarınız. Hata veya dkkatszlk LNB nn veya alıcının arızalanmasına sebep olablr. Televzyon ve vdeoya bağlanma Televzyon ve vdeonun kablosunun bağlanmasından veya çıkarılmasından önce alıcıyı elektrkten çıkarınız. Hata veya dkkatszlk televzyonun veveya vdeonun veveya alıcının arızalanmasına sebep olablr. Topraklama LNB nn kablosu ve uydu anten topraklanmalıdır. Topraklama sstem SABS 061 elektrk güvenlğ şartlarına uygun olmalıdır.. Montaj yer Alıcıyı çer sert yüzey üzerne koyunuz. Güneş ışığı ve neme maruz bırakmayınız. UYARI: ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN UYDU ALICISININ KAPAĞI VEYA ARKA PANELİNİ ÇIKARTMAYINIZ. BU UYDU ALICISI, TÜKETİCİ TARAFINDAN BAKIMI YAPILABİLECEK BLLAR VEYA PARÇALAR İÇERMEZ. GEREK OLDUĞU TAKTİRDE YETKİLİ SERVİSE BAŞVURUNUZ. Dkkat! Modüllern montajı ve kartlar çn slotlara metal ve başka yabancı objeler sokmayınız. Çünkü bu durum alıcının arıza yapmasına, çalışma ömrünün kısalmasına ve garant şartlarının sona ermesne neden olablr CHANNEL TUŞLARI Kanal değştrme tuşları 2. STAND BY gösterges, Bekleme modu (kırmızı), çalışma modu (yeşl), mevcut Snyal Gösterges (sarı). 3. TV RADYO TUŞU 4. STANDBY TUŞU Alıcının açılması ve kapatılması. Bu tuş alıcıyı bekleme modundan (STANDBY) çalışma moduna geçrr LNB IN Antenn bağlanması çn port. 2. LNB OUT (Kontür çıkışı) Başka alıcı le bağlantı çn port. 3. RS-232 PC Bağlantısı çn grş. 4. RF OUT Alıcının televzyona RF bağlantı kablosu le bağlanması çn port. Alıcıdan RF snyal szn televzyonunuzun RF(ANT) grşne letlr. 5. RF IN Anten bağlantı portu. Bunun snyal alıcıdan geçerek televzyona letlr. 6. SPDIF Djtal yükseltc bağlantı çn port. 7. TV SCART Alıcıdan televzyona ses görüntü snyal letlmes çn portlar. 8. S-VIDEO Televzyon bağlantı portu 4 5

3 Uydu Alıcısının Bağlanması Değşk Donanımın Bağlanması Chazın ses TV bağlantıısı çn brkaç yöntem mevcuttur. En y sonuçları elde etmek çn aşağıda anlatılan şemalardan brsn kullanmanızı tavsye ederz.. Sadece uydu programları ayaklı scart kablo grşn uydu alıcınızın TV-Scart ucuna bağlayınız. Dğer ucunu se TV Scart yuvasına veya setn çnde mevcut olan RCA kablo yardımı le televzyona bağlamak çn SCART-RCA kullanınız. 2. Televzyonunuzda RCA veya scart portları olmaması durumunda RF kablonun br ucunu alıcının RF OUT portuna takınız dğer ucunu televzyonunuzun RF IN portuna takınız. 3. LNB den gelen koaksyal kabloyu alıcının LNB IN portuna takınız. H-F Sstem aracılığı le uydu programları 1. Alıcının Dgtal Audo grşçıkışını szn H-F sstemzn lgl grşçıkışı le bağlayınız. 2. Alıcının S-VIDEO portunu televzyonunuzun lgl portuna bağlayınız. 3. LNB den gelen koaksyal kabloyu alıcının LNB IN portuna takınız. DSEqC, alıcının dğer chazlar le çalışmasını sağlar. Komut verlmes çn 22 khz özellkte snyal ve aralıklı bell kombnasyonlar kullanılmaktadır. Alıcı, DSEqC 1.0 ve DSEqC 1.2 özellklern kullanmaktadır. DSEqC 1.0 ın bağlanması Djtal alıcıya doğrudan sadece br anten bağlanablr. DSEqC 1.0 özellğ alıcıya aynı anda brden çok anten bağlanmasına zn verr. Eğer kden fazla anten veya LNB lernz monte edlmş se DSEqC 1.0 swtch n (anahtarını) kullanınız. 1. LNB den gelen koaksyal kabloyu DSEqC değştrcsnn LNB 1 veya LNB A grş portuna bağlayınız. 2. LNB den gelen koaksyal kabloyu DSEqC değştrcsnn LNB 2 veya LNB В grş portuna bağlayınız. Aynı şeklde ger kalan LNB ler bağlayınız. Koaksyal kablonun br ucunu DSEqC değştrcsnn RF OUT çıkış portuna bağlayınız dğer ucunu alıcının LNB IN portuna bağlayınız. DSEqC 1.2 nn bağlanması DSEqC 1.2 elektrkl hareket sstem yönetmnn protokolüdür. Koaksyal kablonun br ucunu alıcının LNB IN portuna bağlayınız dğer ucunu DSEqC 1.2 nn elektro motorunun REC veya Recever portuna bağlayınız. LNB den gelen koaksyal kabloyu DSEqC 1.2 elektrk motorunun LNB IN grşne bağlayınız. Not: Elektrk hareket motorlu sstemnn farklı kuruluşu olablr. Böyle br sstemn bağlanması hakkında k daha ayrıntılı blgler e ulaşmak çn sstemn montaj ve kullanım kılavuzunu okuyunuz. Uydu alıcısı açma-kapama Prze taktıktan sonra uydu alıcısı Stand By veya çalışma konumuna geçer.uydu alıcısını çalışır duruma getrmek veya kapatmak çn Stand By tuşuna basınız. Stand By konumunda ken chaz przden çekldğnde kullanıcının yaptığı en son ayarlar kalmaktadır. Uydu alıcısının Stand By konumuna getrlmeden przden çeklmes halnde kullanıcının yaptığı en son ayarların saklanacağı garant edlmemektedr. Alıcının Bağlanması Uydu ve anten programları 1. RF kablonun br ucunu alıcının RF OUT portuna takınız dğer ucunu televzyonunuzun RF IN portuna takınız. 2. RF kablonun br ucunu alıcınızın RF IN portuna takınız, dğer ucunu hava anten portuna takınız. 3..LNB den gelen koaksyal kabloyu alıcının LNB IN portuna takınız. 6 7

4 Uzaktan Kumanda Üntes Uzaktan Kumanda Üntes 1 ~ NUMARA TUŞLARI Değşk numara blgs verlmes ve kanal seçme tuşları. 2 * BİLGİLENDİRME Blg yazılarının açma ve kapatılması tuşu. Herhang kanalın seyredlmes sırasında bu tuşa basıldığında: Saat, Seyredlen kanalın numarası ve adı, ses yollarının sayısı ve snyaln kaltes blgler ekrana çıkar. Tuşa tekrar basıldığında, daha ayrıntılı blgler gösteren yazı çıkar ve**: alınan uydu kanalı transponder hız ve servs le lgl bazı blgler ve ayrıca programın kısa tanıtım blglern verr.. Bu blglendrme yazılarını kapatmak çn bu tuşa tekrar basınız. 3 * SES FONKSİYONLARI Menünün ses fonksyonları görüntüsünün açılması ve kapatılması tuşu. Bu tuşa basıldığında ekranın sol üst köşesnde ses fonksyonları ve mevcut olan ses kanallarının lstesn çeren blg çıkar. 4 TELETEXT ALTYAZI Teletextn açılması*. Alt yazıların açılması ve kapatılması 5 * Terch edlen kanalların seçm lstelernn menüsünü açma ve kapatma. 6 SAAT Saatn göstergesnn açılması ve kapatılması. Bu tuşa basıldığında üst sağ köşede o andak saat gösterlecektr. 7 ÇIKIŞ Ekranda her hang br menü görüntüleme durumu olunduğunda ÇIKIŞ () tuşuna basarak öncek menüye dönersnz veya ana menüden çıkarsınız. Kanal arama durumundayken bu tuşa basarsanız aramayı sona erdrrsnz. 8 SES AYARI. (V+) sesn artırılması, (V-) sesn azaltılması. 9 BEKLEME MODU Bu tuş, alıcıyı bekleme modundan (Standby) çalışma moduna geçrr veya tersn yapar. DİKKAT! Bekleme modunda alıcı bağlantılarının br kısmında voltaj yüklüdür V+ V- NUMERIC BUTTONS INFORMATION (RED) SOUNDTRACK (GREEN) SUBTITLE (YELLOW) (BLUE) TIME (WHITE) V+ V- TVSAT V+ P+ V- P- TVSAT MENU STANDBY TV SAT TV RADIO MUTE MENU CURSOR P+ P- HELP EPG RCL (Recall) 10 TVSAT ( Scart aracılığı le TVSAT değştrmek çn kullanılır ) Bu tuş Anten ТV Uydu ТV seçenekler çndr. 11 TVRADIO Bu tuşa basılınca alıcıyı uydu televzyon kanallarının alınması seçeneğnden uydu radyo kanallarının alınması seçeneğne geçlr. 12 SES KİLİTLEME Ses açar ve kapatır. 13 * MENÜ Ana menüyü çağırır veya geçerl kanalın seyredlmesne ger döner. 14 İMLEÇLER (cursors) Bu tuşlar : Kanal lstesnde dolaşmak Menünün satırlarında hareket etmek ve gerekl komutu seçmek ses ayarını yapmak, kanal değştrmek, menünün paneln değştrmek, ses yolu menüsünde ses lsanını değştrmek vs. İçn kullanılır. MENU RCL EPG 15 TAMAM Kanalların lstesn ekrana çıkarır. Bu tuş Ekran menüler lstesnde menüde bulunan kanalın seçlmesn sağlar. 16 Sonrak kanal seçm (P+), öncek kanal seçm (P-). Bu tuşlarla kanalların lstesnde sonrak öncek sayfayı da seçeblrsnz. 17 * YARDIMCI BİLGİ Yardımc blg menüsünün açılması ve kapatılması. STB çalışması sırasında her anında ekranın üzernde ek açıklayıcı blg alınır. 18 ** EPG Tele rehber(epg). Programların elektronk rehbernn açılması ve kapatılması. 19 RCL Daha önceden açılmış kanala dönülmes. Kanalların düzenlenmes menüsünde kanal seçmnn tersne çevrlmesn sağlar. Not: Uzaktan kumanda üntesnn tasarımı haber verlmekszn değştrleblr. P+ EPG RCL P- * Bu seçenekten tuşuna basılarak çıkılır. ** Uydu hakkında blgler Eksper seçeneğnde görüntülenr. *İlgl fonksyon yazılımın tüm versyonlarında mevcut değldr. **Bu seçenekten tuşuna basarak çıkılır. 8 9

5 Ana Fonksyonlar Ana Fonksyonlar Blglendrme yazıları Kanal ve programların özellkler televzyon görüntüsünün alt kısmındak blglendrme yazılarında kırmızı tuşuna basılmasından sonra veya kanal değştrmesnde otomatk görüntülenr. Kısa blglendrme yazısı aşağıdakler görüntüler: Kanal sm Kanal numarası Terch edlen kanalların lstesnn adı Alt yazı, teletekst, kanal kltlemes, radyo kanal, djtal ses (AC3), şfreleme, şfreleme türünün mevcut olduğuna dar şaretler Geçerl ses yolu numarası, ses yolu sayısı Geçerlsonrak yayının sm Geçerl programın başlamabtme zamanı* Kırmızı tuşunun tekrar basılmasında ekranın ortasında aşağıdak blgler çeren genş blglendrme yazısı görüntülenr***: Uydu sm Ağ sm Frekans, polarzasyon, FEC, akış hızı (SR) Görüntü, ses, kanalın Resm PİD ** Tür Yaş sınırlaması Geçerl tarh Yayının ayrıntılı tanıtımı* Snyal kalte ve gücünün derece gösterges Teletekst Alıcının kendsne at STB teletekst dekoder vardır, bunu aktf etmek çn sarı tuşuna basınız. Görüntülenen lsteden Teletext seçnz ve tuşuna basınız. Görüntülenen lsteden teletekst lsanını seçnz. Teletekstn yönetm uzaktan kumanda üntesnn renkl rakamlı ve mleç tuşları le yapılır. Alıcı VBI seçeneğnde teletekst alınmasını da destekler. Bu seçenektek teletekst alınması, kendlerne at teletekst dekoderne sahp olan televzyonlarda, televzyonun uzaktan kumanda üntes le mümkündür. Not: İlgl fonksyon televzyon şrket tarafından bu hzmet verldğ taktrde çalışır. * Telerehber bölümüne bakınız. ** PID edt bölümüne bakınız. ***Eksper seçeneğnde görüntülenr Altyazı Altyazıyı açmak çn sarı tuşuna basınız, Altyazı seçnz ve tuşuna basınız. Görüntülenen lsteden altyazının arzu ettğnz lsanı seçerek tuşuna basınız. Bundan sonra yayınınız altyazı le devam edecektr. Altyazıyı kapatmak çn sarı tuşuna basınız, Altyazı seçnz ve tuşuna basınız. Görüntülenen lsteden Çıkış ı seçnz. Altyazı görüntüleme şeçeneğnde saat görüntüsü kapanır. Not: İlgl fonksyon televzyon şrket tarafından bu hzmet verldğ taktrde çalışır. Kanal Değştrme Kanalların değştrlmes brkaç şeklde yapılablr: Uzaktan kumanda üntesnn ~ tuşlarında kanalın numarasını basınız. SonrakÖncek kanala gdlmes veya P+ tuşları le yapılır. Televzyon ve radyo kanallarının değştrlmes TVRadyo tuşu le yapılır. Son seyredlen kanala dönmek çn tuşuna basınız. Ses gücü ayarı Sesn gücünün ayarlanması çn veya tuşları kullanılır. tuşları ekran menüler seçeneğnde de çalışır, kanalın seyredlmes sırasında ses ayarı normal seçenekte de çalışır. tuşları ekran menü seçeneğnde ken çalışmaz. Geçc olarak ses kapatmak çn tuşuna basınız. Ses açmak çn tekrar tuşuna veya tuşlarından brsne basınız. V+ V- Ses yolu Seyrettğnz kanalın ses lsanını değştrmek stersenz yeşl tuşuna basınız Ekranın üst sol köşesnde menü görüntülenr. Ses yolu seçm tuşları le yapılır. Ses çıkışı çalışma seçeneğnde değşmes, (Stereo, mono, sol, sağ) tuşları le yapılablr. Menüden çıkmak çn tekrar veya tuşuna basınız. Ses çıkışının türü şu şeklde de değştrleblr: Ayarlar-Sstem Ayarları- AV Çıkış Ayarı-Ses Çıkışı menüsünden mono, stereo sol veya sağ seçnz. İlgl ayarlar her kanal çn ayrı ayrı saklanır*. Not: İlgl fonksyon televzyon şrket tarafından bu hzmet verldğ taktrde çalışır. RCL V+ V- V+ V- * İlgl fonksyon yazılımın tüm versyonlarında mevcut değldr. P-

6 Kanalların Lstes Geçerl lsteden kanalların lstesn ekranda görüntülemek çn tuşuna basınız. Kanalların lstesne normal veya genş seçenekte bakılablr. Geçerl seçeneğ değştrmek çn kırmızı tuşunu kullanınız. Üst alan geçerl lstenn adını, alt alan se seçlen kanalın tam adını çerr. Kanalların lstesnde gezmek çn, tuşlarını kullanablrsnz. tuşları le sonrak veya kanal üzerne mleç değştreblrsnz. Genş seçenekte tuşları le lstenn sütunlarında ler veya ger, tuşları le sayfaları ler veya ger tarayablrsnz. Normal seçenekte sayfa değşm sadece tuşları le yapılır. Sağ taraftak değştrme şerd kanalın, genel kanallar lstesndek bulunduğu yer gösterr. tuşunu seçtğnz kanalın görmek çn basınız. Terch edlen programların lstes Hazır olarak terch edlen programların 4 tane lstes mevcuttur. Terch edlen programların lstesnn ayarı Ana Menünün Kanal Düzenleme menüsünden yapılablr. Terch edlen kanalların lstelernn ekranda görüntülenmes çn program tarama seçeneğnde uzaktan kumanda üntesnn mav tuşuna basınız. tuşları le lstey tarayınız. Lstey açmak çn tuşuna basınız. Seçtğnz kanala göz atmak çn tuşuna basınız. Ana Fonksyonlar P+ P- Lstelern sayılmasında tuşuna basarsanız lgl lstedek son bakılan kanal veya lstedek brnc kanal açılır. Tüm TV ve Tüm Radyo lsteler taramaktan sonra oluşurlar ve zorunludurlar. Bunların her hang brsnn kaldırılması halnde terch edlen kanalların lstelern çndekler yok olur. Not: Terch edlen kanalların lstelernn maksmum sayısı 30 dur. Yardım Sstem* Alıcının çalışması hakkında blg almak çn tuşuna basınız. Bu blgye menü seçeneğnden ulaşablrsnz. Saat Gösterges P+ P- P+ P- Programların taranması seçeneğnde saatn görüntülenmes çn uzaktan kumanda üntesnn beyaz tuşuna basınız. Saat göstergesn kapatmak çn tekrar tuşuna basınız. Ayrıca bulunduğunuz zamandak, saat genşletlmş blglendrme çubuğundan da öğreneblrsnz. Menü Ayarları* Menü Ayarları chazı brkaç adımda çalıştırmaya yardımcı olur.her adımın kend çnde br menü ayarı vardır (lsan ayarları, AV çıkışı ayarları v.b.) İlgl menünün hareket sırası her adımda tarıf edlmştr. Uydu alıcısı lk çalıştırıldığı anda ekranda Menü Ayarları belrr veya fabrka ayarlarına ger dönülür. Alıcının ayarı, kanalların taranması ve yazılması, program ve hzmetlern ulaşımı kontrolü ve dğer şlemler ekran alt menü sstem aracılığı le gerçekleştrlr. Menüler k türdür : Tam ekran ve alt menüler (atlayan pencereler). Tam ekran menüler Tam ekran menünün yapısı : Menünün başlığı Menünün konuları Menüden konu seçmek çn tuşlarını kullanınız, yapılan seçm onaylamak çn tuşuna veya daha yüksek sevyeye geçmek çn tuşlarından brne basınız, ptal çn tuşuna basınız. Menünün konularına şu şeklde de ulaşablrsnz: 1. Menünün sonrak sevyesne, geçş tuşları le. 2. Grş alanları aracılığı le. Grş çn ~ tuşlarını kullanınız, yapılan grş seçmn onaylamak çn tuşuna veya tuşlarından brsne basınız, ptal çn tuşuna basınız. 3. Ekrana gelen lsteler aracılığı le Lste açmak çn tuşuna basınız, lstey taramak çn tuşlarını kullanınız, yapılan seçm onaylamak çn tuşuna basınız, ptal çn tuşuna basınız, ayrıca lsteden tuşları le eleman seçeblrsnz. Not: Ekrana gelen lste yazı grş alanı şeklnde de olablr. Konu yardım alanı. Menünün her br konusu hakkında mümkün şlemler çn (lsteden seçm, anlamların grlmes ve dğer) blgler çerr. Fonksyonel tuşlar panel. Uzaktan kumanda üntesnn sırasındak gb dört renkl tuş çerr. Eğer tuş aktf se ışıklıdır ve sm vardır ( değştrlsn, yen sm verlsn ve dğer) eğer tuş aktf değlse karanlıktır ve sm yoktur. Alıcının çoğu fonksyonlarına ulaşmak çn PIN kodunun ** blnmes gerekr. Ana Menünün Tanıtımı *İlgl fonksyon yazılımın tüm versyonlarında mevcut değldr. * İlgl fonksyon yazılımın tüm versyonlarında mevcut değldr. ** Ebeveyn kodu bölümüne bakınız

7 Alt Menüler Alt menüler kanal seçm, ses yolu vs. gb özel pencerelerden oluşmaktadır. Her br alt menü türü le şlem lgl bölümde anlatılmıştır. Ana menü sayılan konuları çerr: Ayar kanal arama ulaşımı, belrlenen kanallar hakkında blg, sstem ayarlar v.s sağlar. Tele rehber - tarh ve saat olarak her br kanalın programları hakkında blg verr. Ebeveyn kodunu ve yaş sınırlamasını belrtr. Zamanlayıcı Olayların saat ve ayarları menüsü. Oyunlar Tetrs ve Hayat oyunlarına ulaşım sağlar. Statü STB model, donanım ve yazılım ve vertemel versyonları hakkında blg sağlar. Кlavye Değşk metn blgs grş çn (kanallar, gruplar, uydular, ağların smler) klavye kullanılır. Harf Smge grş çn tuşları le gerekl harf smge üzerne mleç yerleştrmenz gerekr ve tuşuna basmanız gerekr. Grlen sm kaydetmek çn yeşl tuşuna basınız, br smge slmek çn kırmızı tuşuna basınız, sıralamayı değştrmek çn mav tuşuna basınız (bu durumda üst sağ köşede seçlen sıralamanın lsanı görüntülenr), kaydetmeden çıkış çn gr tuşuna basınız. Klavye sıralamasında brnc lsanı grafk tüketc arabrmn geçerl dldr. Ana Menünün Tanıtımı Ayarlar Menüsü Anten ayarı Anten ayarı menüsü aşağıdak parametreler le antenn numarasının kıyaslanmasını sağlar: LNB tp (Konvertör ) DSEqC grş 22 кhz ses LNB nn beslenmes Elektrk motorundan hareketlendrlen sstem. Uzaktan kumanda üntesnn kırmızı tuşu le anten hakkındak blgler ve anten kanalları tamamı le kaldırılablr. Yen anten eklemek çn antenlern lstesnden Yen seçnz sarı tuşuna basınız ve yen antenn parametrelern grnz. LNB tp (Konvertör) LNB tpn seçnz (Tek grşl, çft grşl, ünversal 1, ünversal 2 ). Tek grşl LNB seçlmes halnde heterodnn frekansın alt dyapazonun anlamında 5150, 9750, 10600, frekanslardan seçlmes gerekr. Gerekl frekans yoksa frekansı rakam tuşları le elle grnz. Çft grşl LNB seçlmes halnde heterodnn frekansın alt ve üst dyapazonun anlamında 5150, 9750, 10600, frekanslardan seçlmes gerekr. Gerekl frekans yoksa frekansı rakam tuşları le elle grnz. Ünversal 1 tp LNB seçlmes halnde 9750 ve МHz heterodnn frekans değşm otomatk olarak olur. 22 кhz ses snyalnn belrtlmes zorunlu değldr ( deaktve ). Ünversal 2 tp LNB seçlmes halnde 9750 ve МHz heterodnn frekans değşm otomatk olarak olur. 22 кhz ses snyalnn belrtlmes zorunlu değldr ( deaktve ). Ses 22кHz İk veya daha fazla antenler veya LNB lern yönetmnde kullanılır. DSEqC grş DSEqC değştrc le alıcıya bağlı olan brkaç LNB veya anten kullanırsanız lgl konuda, lgl DSEqC A-D (1-4) veya TonBurst A-B parametres seçlmes gerekr. DSEqC 2.0 özellkler ve analog yönetm (022 кhz, 1318 Volt, Tone Impuls ) kullanan çoklu anahtarlar sstemn doğru yönetm çn aşağıdak şlemlern yapılması gerekr: DSEqC Halnde Gerekl DSEqCAnahtar kombnasyon kullanımı DSEqC A, DSEqC B vs. olarak belrtlr, analog yönetm halnde TonBurst A, TonBurst B olarak belrtlr. DSEqC- yönetmnden analog yönetmne geçlmesnde lgl anahtar hakkında tavsye edlen şlemler yapılmalıdır. Not: DSEqC 2.0 değştrcler DSEqC 1.0 özellklernn kullanımını desteklerler. DİSEqC 1.1 grş* DİSEqC 1.1 ve DİSEqC 1.0 anahtarı kullanıldığı takdrde uydu alıcısına 16 çanak bağlayablmek mümkündür. Şemada gösterldğ şeklde bağlantıları kurunuz.ilgl grşler DİSEqC anahtarı ve DİSEqC 1.1 anahtarından seçnz. LNB Voltaj Çıkışı LNB nn elektrk beslemesnn Voltajı çıkışınıın açılması kapatılması Ayarlar Menüsü DSEqC 1.0 değştrcy kullanarak fzk olarak alıcı dört antene kadar bağlantı mkanı vardır, 22кHz değştrcy kullanarak sekz antene kadar bağlanablr. * İlgl fonksyon yazılımın tüm versyonlarında mevcut değldr

8 Ayarlar Menüsü Motorlu Sstem USALS yardımı le Motorlu (Elektrk motorlu) sstem kullanmak styorsanız Menüyü USALS konumuna getrnz. Ayrıca, Antenn hareketnn yönetlmes çn DSEq 1.2 özellkl Elektrk Motorlu sstem kullanacak senz Menüyü DSEq 1.2 konumuna getrnz. Pozsyoner aletnn ayarı (DSEqC 1.2 nn Kurulması) Pozsyoner aletnn uyduya doğru yönlendrlmes çn aşağıdak şlemlern yapılması gerekr: Kanallarında kanal araması yapmayı stedğnz uyduyu seçnz. Transponder seçnz. Alıcı seçlen transpondern verlern kullanarak uydu aramasını yapacaktır. Daha sonra Snyal Arama tuşuna mav tuşuna basınız ve tuşları (batı veya doğu ) le antenn hareket yönünü seçnz. Anten otomatk olarak seçlen traspondern snyaln buluncaya kadar belrtlen yönde hareket edecektr. Snyal bulunduğunda maksmum sevyede snyal elde etmek çn manuel ayar yapılmalıdır. Bu amaca ulaşmak çn mleç üçgen tuşlara yönlendrnz ve üçgen tuşlara basılı tutarak snyaln maksmum sevyelern bulmasını sağlayınız. Bulunan pozsyonu kaydetmek çn yeşl tuşuna basınız. Uydunun pozsyonu daha önceden alıcıda kaydedlmşse pozsyoner aletnn ayarı çn pozsyonun numarasını seçnz. Pozsyon pozsyoner aletnde kaydedlmş se sarı tuşuna basınız ve pozsyonun numarasını grnz. Yapılan seçm onaylamak çn tuşuna basınız. Kanal Arama konusunu seçtğnzde otomatk arama penceres açılacaktır. Pozsyoner Aletnn ek ayarları Antenn hareketn doğu (batı) sınırlanması ve belrtlmes çn anten önce son doğu(batı) pozsyonuna getrnz ve bundan sonra Pozsyoner Aletnn Ek Ayarları menüsünden Sınırlama: Doğu (Batı) seçnz ve yeşl tuşuna basınız. Sınırlamayı kaldırmak çn kırmızı tuşuna basınız. Anten lk pozsyonuna getrmek çn 0 Pozsyonuna Geçnz seçnz ve yeşl tuşuna basınız. Sayma komutunun kullanımı her br pozsyoner alet çn farklıdır. (yeşl tuşu). * Usals Pozsyonernn Kurulumu* Ayarlar Menüsü USALS programı motorlu sstemn, seçl uyduya doğru yönlendrlp, çalıştırılmasına yaramaktadır. USALS menüsünün çerğ: Uydu-Kanal araması yapacağınız uyduyu seçnz. Transponder seçnz. Yörünge pozsyonu: Seçl uydunun yörünge pozsyonu. Coğraf Enlem -Antenn kurulu olduğu alanın coğraf enlem. Coğraf Boylam -Antenn kurulu olduğu alanın coğraf boylamı. Geçş: Seçmş olduğunuz uydu yönüne doğru anten çevrnz. Motorlu sstemn hareketn durdurmak çn kırmızı STOP tuşuna basınız. Anten lk pozsyonuna ger getrmek çn sarı tuşa basınız (sıfır pozsyonuna geçnz). Sıfır pozsyonu çn motorlu sstemn hareket merkez dapozonu kabul edlr. Anten uyduya yönlendrmek çn: Motorlu sstem kuracağınız uyduyu seçnz. Transponder seçnz.transponder snyalnn gücü ve kaltes ekranın alt bölümünde görüntülenecektr. Motorlu sstemn yerleşm yernn uzunluk ve genşlğn tespt ednz.bunun çn: - tuşuna basınız -Klavye yardımı le anlamı yükleynz -Doğu ve batı yönlern tayn ednz -Yüklenen anlamı hafızaya almak çn yeşl tuşa basınız veya ptal etmek çn gr tuşuna basınız. Geçş tuşuna basınız.anten uydu yönünde dönmeğe başlayacaktır.ekranda antenn hareket ettğne dar blg görüntülenecektr. Antenn hareket sonlandığında snyal gücünü ve kaltesn göründüğü göstergede br değşklk gözlenmel. Maksmum görüntü kaltes ve gücü elde etmek çn anten pozsyonunu kontrol ednz. Bunun çn üçgen tuşlar yardımı le gerekl verler grp br süre bekledkten sonra herhang br değşklk olmaz se mevcut uydunun transpondern değştrmey deneynz. Not: Alıcıda DSEqC-değştrcler ve DSEqC 1.2 protokolü le yönetlen elektrk motorlu anten kombnasyonu mkanı bulunmaktadır. * İlgl fonksyon yazılımın tüm versyonlarında mevcut değldr. * İlgl fonksyon yazılımın tüm versyonlarında mevcut değldr

9 Ayarlar Menüsü Ayarlar Menüsü Uydu Ayarları Uydu Ayarları menüsü, lsteden gereken uydunun seçlmesn, yen uydu eklenmes, uydu kaldırılması, uydunun adının değştrlmes, uydunun yörünge pozsyonun blglernn değştrlmesn sağlar. Ayrıca bu menüde transponderlern parametreler değştrleblr veya yen transponderler ekleneblr. Uydunun adı Uyduların adları alfabetk sıraya göre sayılmıştır. Lstenn başında Latn harfler le uydu smler sıralanmıştır.takbnde dğer dllerde bulunmaktadır. Gerekl uydu lstede yok se Yen konumunu seçnz (uydular lstesnde son satır) ve sarı tuşuna basınız.uydu lstesnde Yen Uydu eklenecektr. Bu sm değştrmek çn mav tuşuna basınız. Klavye aracılığı le gerekl sm grnz. * Bu şeklde her br uydunun adını değştreblrsnz. Yörünge pozsyonu Yörünge pozsyonuna oturtmak çn menüden Yörünge Pozsyonu konumu na grnz. ~ tuşları aracılığı le uydunun gerekl pozsyonunu xxx. x (dört smge) formatında grnz. Dördüncü smgey grdkten sonra k yön seçm W (batı) veya E (doğu) lstes açılacaktır, seçmnz onaylayınız. Yörünge pozsyonu derece çerçevesnde sınırlı olmalıdır. Trasponder Bu konu seçlen uydunun transponderlern lstesn çerr. Her br transponder frekans, polarzasyon, akış hızı, FEC gb parametrelere sahptr. Dkkat: Transponderlern lstes veya parametrelern kontrolu mümkün olması çn Ayarlar-Sstem Ayarları-Dğer Ayarlar-Ayarlar Seçeneğ-Eksper menüsünden Eksper seçeneğnn açılması gerekr. Frekans Transpondern frekansını grnz. Frekans МHz aralarında olması gerekr. Polarzasyon Dkey, yatay, sol, sağ olarak polarzasyon tpn seçnz. Blg Akış hız oranı İstenlen blg akış hız oranını seçnz. Hızın her hang başka br değerler ~ tuşları le seçleblr. FEC Hataların düzeltlmes parametresn seçnz :12, 23, 34, 56, 78. Dl Ayarı Bu menü alıcının ekran menüsüne gerekl lsanı ve terch edlen ses lsanının belrlenmesn sağlar. Menünün Dl Menünün dl ve ekranın blglendrme yazılarının lsan seçm. Bu konu le alıcı menüsüne stenlen lsanı seçeblrsnz. Ses Dl * Yayında stenlen lsan mevcut olduğu taktrde, kanalların değştrlmesnde ses lsanını seçeblrsnz. Alt Yazı Dl Altyazı lsanını alt yazı çağırılma menüsünden seçeblrsnz. Programların tarama seçeneğnde altyazı çağırılması çn sarı tuşuna basınız, Altyazı başlığını seçnz ve tuşuna basınız. Görüntülenen lsteden dledğnz altyazı lsanını seçnz ve tuşuna basınız. Bundan tbaren görüntü altyazı le görüntülenecektr AV-çıkış ayarı AV-Çıkışın ayarı menüsü aşağıdaklern ayarını sağlar: Vdeo Çıkış Ses Çıkışı Ekran formatı DМV Kanalı TV standardı SPDIF Djtal ses çıkışı Vdeo Çıkış TV SCART dan vdeo snyal çıkışının stenlen seçeneğnn belrtlmes (RGB veya CVBS). Ses Çıkışı Ses snyaln TV SCART, SPDIF den çıkış seçeneğnn ayarı. Ekran Formatı Televzyon ekranının stenlen formatının belrtlmes (4:3 veya 16: 9). Görüntü Formatı* Vdeo snyaln ekranda görüntülenlecek olan formatını seçnz. Televzyonunuzun boyutlarının karşılıklı lşks 4:3 se ve vdeo snyal kaynağının k se 16: 9 olduğu halde, szn seçmnze göre alıcı görüntüsü ya genş genş şert olarak görünecektr yada ortada olacaktır. Televzyonunuzun boyutlarının karşılıklı lşks 16: 9,ve se ve vdeo snyal kaynağının k se 4:3 olduğu taktrde, alıcının görüntüsü ya büyük olmayan pencerede ya da tam ekran durumunda olacaktır. DMV Kanalı DMV kanalı seçm (21-69). ТV Standardı Szn televzyonunuzun destekledğ TV standardının belrtlmes (PAL BG, PAL DK, PAL I, SECAM). SPDIF SPDIF djtal ses çıkışın açılması ve kapatılması. * Klavye bölümüne bakınız. * İlgl fonksyon yazılımın tüm versyonlarında mevcut değldr

10 Ayarlar Menüsü Kanal Arama Dğer Ayarlar Dğer ayarlar menüsü aşağıdak konuları çerr: Menü şeffaflığı Görüntüleme zamanı Açma seçeneğ Ayarlar seçeneğ Menü şeffaflığı Blglendrme yazısı, kanalların lstesnn penceres, saatn vs. stenlen şeffaflık sevyesnn belrtlmes.sevye%0-70arasında%10 adımı le değşr. Renk Şeması Menünün görüntülenmesnde 4 renkten brsnn seçlmes. Görüntüleme Zamanı Kısa blglendrme yazısının görüntülenme zamanının belrtlmes. Bu süre 0 dan 30 sanyeye kadar değştrleblr. Açma seçeneğ Bekleme seçeneğ - STB elektrğe bağlanmasından sonra alıcı bekleme modunda kalır ve açılması çn tuşu le çalışma seçeneğne geçlmes gerekr. Çalışma seçeneğ - Alıcı hemen çalışma seçeneğne grer. Ayarlar seçeneğ Acem seçeneğ Bu rejm hafızada kayıtlı olan uydular ve transponderler verlerlernde değşklkler yapılması mkanını ve PID kontrol mkanını yasaklar. Eksper seçeneğ - Bu seçenek hafızada kayıtlı olan uydular ve transponderler verlerlernde değşklkler yapılması mkanını ve PID kontrol mkanını sağlar. PID Edt İmalat şeklne göre PID kanallarının uydudan yenlenmes çn açıktır. PID değern standart dışı grmek veya uydudan otomatk yenlemey kapatmak çn aşağıdak belrtlenlern uygulanması gerekr: Eksper ayar seçeneğnn açılması PID n değştrmek stedğnz kanalın görüntülenmesnn açılması ( Brkaç Ses PID varsa ses yolu seçlmes gerekr). Kırmızı tuşuna çft basarak genş blglendrme yazısının çağırılması. tuşuna basılması gerekr. PID n kontrol edlmes. Değşklkler kaydetmek çn tuşuna basınız. Bundan tbaren PID kırmızı renkl olarak görülecektr ve uydudan otomatk olarak yenlenmeyecektr. PID otomatk yenlenmesn tekrar açmak çn PID kontrolu seçeneğne grnz ve yeşl tuşuna basınız ve seçm onaylamak çn tuşuna basınız. Kanal araması çn k seçenek mevcuttur. Otomatk ve manuel. Otomatk Arama Kanalları otomatk aramak çn aşağıdak şlemler yapılması gerekr: Anten seçnz veya yen anten yaratınız. Yen antenn oluşturulması veya mevcut antenn değştrlmes mav tuşuna basılarak yapılır. Transponderlerne göre arama yapılacak uydunun adını seçnz. Mevcut olan transponderlern kontrolu gerekyor se mav tuşuna basınız. Şfrelenmş kanalları atla seçeneğn vernz. ( Evet-Hayır) Arama seçeneğn belrtnz.(hızlı-tam veya Ağlı) Hızlı Arama Alıcı aramayı bazda kaydedlen transponderlerde gerçekleştrr. Ağlı Arama Alıcı hafızasında kayıtlı bulunan transponderlerde arama yapar ve yayında haklarında blg alan transpoderler ekler. Tam Arama Kanalların aranması STB hafızasında kaydedlen transponder frekanslarda ve yayında haklarında blg çeren transponder frekanslarında gerçekleştrlr. Bu durumda FEC ve polarzasyon değerler tüm mümkün mesafe değşkenlerden seçlr. Yayın hızı alıcının hafızasında saklanan özel hız lstesnden seçlr. Hız lstes manuel olarak kontrollave edleblr. Yen hız eklemek çn Yen seçeneğn seçnz ve sarı tuşuna basınız ve değer grnz. Br değer kontrol etmek çn sadece yensn grnz.. Menüden Aramayı Başlat konusunu seçnz. Arama sırasında ekran üzernde lerleme cetvel ve syah renkte k lste (bulunan kanallarla lgl) ve gr renkte (mevcut kanallarla lgl) TV ve Rado her ks de görünecektr. Eğer bulunan kanal genel lstede se tekrar eklenmez Arama bttkten sonra ekranda bulunan kanallar sayısı gösterlerek Kaydedlsn m dye soru görüntülenecektr. Arama sırasında tuşuna basarsanız kanalların aranması sona erer ve alıcının bulduğu kanallar kaydedleblr

11 Kanal Arama Kanalların Düzenlemes Manuel Arama Kanalların manuel araması çn aşağıdak şlemlern yapılması gerekr: Anten numarası seçlmes veya yen oluşturulması. Transpondern frekansının grlmes. Transpondern polarzasyonunun seçlmes (dkey- yatay- sol sağ otomatk). Yayın hızın hızının grlmes. FEC hata düzeltmes parametresnn değernn seçlmes (12, 23, 34, 56, 78, otomatk). Transponder mevcut se ve verler doğru grld se ekranın alt kısmındak bant snyaln kaltesn ve sevyesn gösterecektr. Menüden Aramayı Başlat ı seçnz. Arama sırasında ekran üzernde lerleme cetvel ve syah renkte k lste (bulunan kanallarla lgl) ve gr renkte (mevcut kanallarla lgl) TV ve Rado her ks de görünecektr. Eğer bulunan kanal genel lstede se tekrar eklenmez. Arama bttkten sonra ekranda bulunan kanallar sayısı gösterlerek Kaydedlsn m dye soru görüntülenecektr. Arama sırasında tuşuna basarsanız kanalların aranması sona erer ve alıcının bulduğu kanallar kaydedleblr. Gerek olduğu durumlarda Ek Menüden ek arama parametreler vernz: Şfrel yayınları atla, Ağlı arama, Görüntü, Ses ve resm PID. Ek Ağlı Arama Ağlı aramada alıcı hafızasında kayıtlı olan transponderlere göre aramayı yapar ve yayınlar hakkında blg alarak yen transponderler ekler. Dkkat: Bu fonksyon djtal yayında lgl transponder çn başka transpondern frekansında blg mevcut olduğunda yerne getrlr. Arama kullanıcı tarafından blgler harç başka transponder tarafından devam edlecektr. Şfrel yayınları atlama Aramada şfrel kanallar otomatk olarak atlanılır. Eğer alıcınızın sadece zn olan kanalları kaydetmesn stersenz Evet seçnz. Görüntü PID Ses PID Resm PID Paketlern Tanımlayıcısı değerler PID (GörüntüSes Resm) manuel olarak grleblr. Bu seçenek standart dışı parametreler olan transponderler tarafından kanal aramasında kullanılır. Kanalların Düzenlemes Menüsü, özellklern belrlenmesne göre,program gruplandırma noktalarını çerr: Bütün Bütün TV ve Radyo kanalları olarak 2 lste halnde çerr. Provder (sağlayıcı) Ver temelnde bulunan kanallara at sağlayacıların (provders) lstesn çerr. Uydu Ver temelnde bulunan kanallara at uyduların lstesn çerr. Transponder (Alıcı-verc) kanalları le brlkte tranponderlern lstesn çerr. Anten kanalları le brlkte antenlern lstesn çerr. Grup elemanını seçmek çn - mlec tuşları le grup adına getrn, sonra veya basıp grup elemanları lstesne grn. tuşları le gereken grup elemanı seçlr. Grup elemanı veye grup açmak çn gereken elemanında tuşuna basın. Program gruplanmasının her hang br elemanının açıldığında grup adını çeren pencere açılır. (örneğn: Hotbrd 1-46), Gruptak kanal lstes, seçlen kanalın küçük ekranda görüntüsü, görüntü altında seçlen kanalın parametrelern (uydu, Provder, frekans, polarzasyon, SR, FEC, yaş sınırı, tarz, dl, şfreleme) çeren saha. Radyo kanalı adı arkasında özel smges ortaya çıkar. Şfrelenmş kanallar S smges le şaretldr. Bu (rejm) seçeneğn çnde Kullanıcının kanal kaldırma, taşıma, kltleme(bloke etme) ve ad değştrme mkanı vardır. Kanal kaldırma ve kltleme(bloke etme) şlemler grup halnde de olablr. Brkaç kanal seçmek çn tuşunu kullanın, seçlen kanal le şaretldr. Grup şlemler çn seçlen kanalların sırasını değştrmek çn. tuşa basın. Her kanalda tuşu basılı se alıcı chaz bu kanalı gösterme (rejmne) seçeneğne geçecektr. MENU Lstede dolaşmak çn aşağıdak tuşları kullanın: öncek kanala geç, sonrak kanala geç. Ayrıca tuşlar le br sayfa ler ger geçmek mümkündür. P+ P- RCL 22 23

12 Kanallar Düzenlenmes Blg Transfer Kanalların Edt İptal İptal etmek stedğnz kanal veya kanal grubu seçn. Kırmızı tuşa basın. İptal doğrulamak çn, mlec evet e getrn tuşa basın. İptal etmek çn, mlec hayır e getrn tuşa basın. Taşıma* Seçlen kanalları taşımak çn, yeşl tuşa basın. Kanal numarası önünde smges ortaya çıkar. tuşlar le kanalın yen konumunu seçn. Yeşl tuşa tekrar basın. Kanalın öncek halne dönmek çn, tuşa basın. Kltleme Kltlemek stedğnz kanal veya kanal grubu seçn sarı tuşa basın. Kanal numarası yanında -klt şeklndek özel klt (bloke etme) sembolü ortaya çıkar. Kltlenmş kanalları görmek çn PIN kodu** yüklemek gerek. Yen Adlandırma Seçlen kanalın adını değştrmek çn, mav tuşa basın. Klavyele *** kanalın yen adını yükleyn. Favor Düzenleme Favor düzenleme menüsü, Favor lstesn yaratma belrl parametrelere göre kanalları lsteye yükleme (fltre etme), seçme, ptal etme, yenden adlandırma, taşıma, alfabetk sıralama mkanı verr. Ön ayardak Favor lsteler (lsteler): Müzk, Haber, Spor, Flm. Yen lste oluşturmak (kurmak) çn sarı * tuşuna basın. Lsteyı ptal etmek (kaldırmak) çn kırmızı tuşuna basın. Favor lstesne program yüklemek çn gereken seçp tuşa basın. Ortaya çıkan program lstesnden gereken kanalları favor lstesne tuşu le taşıyın. Bütün kanalları taşımak çn mav tuşa basın. Program seçmey kolaylaştırmak çn alfabetk sıralamaya göre program sıralanmasından (sarı tuş) veya fltreden (kırmızı tuş) faydalanmak mümkündür. Fltre le belrl parametrelere göre program seçleblr: Uydu, frekans, şebeke, tp (Televzyon, Radyo), şfreleme tp (FTA, Scrambled, Vaccess, Vdeoguard vs.). Belrl parametrelere göre program seçmek çn kırmızı tuşuna basın, fltre parametrelern kaldırmak çn yeşl tuşuna basın. Alıcıdan arka paneln üzernde bulunan RS-232 portu aracılığı le yazılım ve vertemel değştrlmes mkanı sağlanmıştır. Bu durumda yazılım değştrlmes blgsayar yardımı le de yapılablr. Br alıcının dğer alıcı le bağlantısı da mümkündür. PC (Blgsayar) Aracılığı le Yazılımın Yenlenmes Yazılımda problem oluştuğunda veya ek fonksyonlar veya yleştrlmş laveler meydana geldğnde alıcının yazılımının yenlenmes gerekr. Yazılımın son yenlenmeler frmanın Web Stesnde bulunablr: Alıcı kullanıcılarına, hzmet sayfasına kayıt olmaları ve düzenl olarak yen yazılım çn kontrol etmelern tavsye ederz. Ver aktarıldıkça alıcı chazının ön panelde sarı LED yanar. Hata olursa alıcı chazının ön panelde hata kodu, gözükecektr (hata şfre tablosuna bkz.), alıcı chazı otomatk olarak esk programına dönecektr. GS Burner penceresnde se program blg değştrme sürec le olası hata şfreler gözükecektr. Program blg değştrme başarılı se alıcı chazı otomatk olarak yen programına geçecektr. Dkkat: Blg transfer sırasında alıcının elektrk gücünü kesmeynz! PC le alıcının RS-232 kablosu le (kablonun) bağlanması, elektrk gücü kapalı ken yapılması zorunludur. Çünkü potansyeller arasında fark nedend le alıcının ve blgsayarın portları arızalanablr. PC den Alıcı Yazılımı Vertemel Güncellemes (PC le Alıcının grş çıkış portunda RS 232 kablaosu bağlantısı ve GS Burner programı kullanarak) Alıcının elektrk akımını kesnz. RS-232 kabloyu, Alıcı ve blgsayara bağlayınız Blgsayara GS Burner programını kurup başlatınız (http:www.general-satellte.com stesnden programı yükleyeblrsnz). GS Burner programında.upg dosyasını bulunuz ve açınız (yen yazılım veveya szn bölgenz çn tavsye edlen vertemeln le.upg- dosyasını stesnden yükleyeblrsnz). START tuşuna basınız. Alıcıyı açınız. *Bu seçenek yalnızca bütün TV ve radyo grupları çnde mümkündür ** Ebeveyn kodu bölümüne bakınız. ***Klavye bölümüne bakınız

13 BlgTransfer Ver transfer sırasında muhtemel hata kodları: Yeşl ışığın yanıp sönmes (br kez) Alıcı Kırmızı ışığın yanıp sönmes (br kez) GS Burner Anlam ve çözüm 1 1 Tmeout occurs! Ver transfer sırasında keslme. Bağlantıyı kontrol ednz ve transfer tekrar ednz. 2 1 Unknown upgrade! Blnmeyen yükleme dosya formatı. 3 1 Upgrade corrupted! Yüklenen dosya bozuktur The sze of ths fle s too bg There s nsuffcent memory for the allocaton! Wrte to the FLASH ncorrect! 1 3 Transfer Error! 2 3 FLASH nt Error! 3 3 Incompatble versons! Yüklenen dosyanın uzunluğu dosya tpne uygun değldr. Hafıza yeterszlğ. Alıcının güç kaynağını kapatınız ve transfer tekrar ednz. Muhtemel Flash Hafızası bozukluğu. Transfer tekrar ednz, başaramazsanız servs merkezne başvurunuz. Ver transfer hatası. Bağlantıyı kontrol ednz ve transfer tekrar ednz Flash Hafızası bozukluğu. Servs merkezne başvurunuz. PO versyonu donanım versyona uymuyor veya ver bazı versyonu yazılım versyonuna uymuyor Fabrka Ayarları Bu menü le alıcıyı fabrka ayarlarına getreblrsnz. Fabrka ayarlarına geçnce ayarlanmış kanallar, antenler, terch edlen programlar lsteler hakkındak blgler yok edlecektr. Fabrka ayarlarını yüklemek çn uzaktan kumanda üntesnn kırmızı tuşuna basınız. Ayarların aktarılmasından sonra alıcı bekleme Standby konumuna geçecektr. Telerehber Telerehber her br kanalın programları hakkında tarh ve saat olarak blg verr. Bu blgye dayanarak seyredecek lerz programlayablrsnz. Not: Bu fonksyon, televzyon yayıncı frma tarafından hzmet verldğ taktrde çalışır. Telerehber programların seyredlmes seçeneğnde tuşu le veya Ana Menü Telerehber menüsünden başlatılablr. Mav tuşu le Telerehber seçeneğ açılması gereken terch edlen programlar lstesnde seçleblr. Yeşl tuşu alıcının hafta günlernn yayınlarının ve programlarının görüntülenmesn seçeneğn aktf hale getrr. Bu seçenekte tuşları le günü seçeblrsnz, tuşlarını gereken programın üzerne taşıyablrsnz. Programın kısa tanıtımına bakmak çn kırmızı tuşuna basınız. Sarı tuşu le zamanlayıcıyı, bell br program sırasında alıcının açılması çn ayarlayablrsnz. Zamanlayıcının ayar penceresnde şu opsyonlar mevcuttur: Kanal numarası, yayının başlamabtme saat, tekrarlama ( br kez, günde br kez, ayda br kez). Geçerlsonrak program hakkındak blg kısa blglendrme yazısından da alınablr. Alt sırada geçerl yayının sm ve süres görüntülenr. Kısa blglendrme yazısının görüntülenmes seçeneğnn devamında hang yayın olacağını öğrenmek çn tuşlarına basınız. Geçerl programın tanıtımını genş blglendrme yazısında göreblrsnz. EPG Fabrka Ayarları Telerehber 26 27

14 Ebeveyn Kodu Ebeveyn Kodu (PIN) Kanallara ve yayınlara ulaşımı 4 smgel gzl PIN-Kodu le yönetleblr (kullanıcı ya at kşsel ulaşım kodu) Bu menüde tüm programlara ve alıcı çoğu fonksyonlarına kşsel kontrol uygulanmasını belrleyeblrsnz. Ebeveyn Kodu ve Ayar menüsüne grmek çn PIN grlmes gerekr. Not: Fabrka ayarlarına göre PIN kodu 0000 dır. PIN-kodu yanlış grldğnde sonrak seçeneğe geçemeyeceksnz. PIN-kodu değştrmek çn aşağıdak şlemler yapınız: PIN Değştrmes menüsüne grnz. İmalata göre mleç menünün Esk PIN satırına yerleşr. Esk PIN kodunuzu grnz. PIN kodunu doğru grdğnzde mleç sonrak satır olan Yen-PIN e geçeektr. Yen PIN-kodunuzu grnz, dördüncü smgey grdğnzde mleç PIN Onaylayınız sonrak satırına geçecektr. Tekrar yen PIN-kodu grnz. Eğer PIN-kodu doğru grld se bu seçenektek şlem bter. Eğer PIN-kodu yanlış grld se yen kodun tüm ayarları ptal olacaktır, geçerl olarak esk PIN kodu kalacaktır ve mleç menünün başına dönecektr. Ayrıca bu menüde değşk programların seyredlmes çn yaş sınırlaması da belrtleblr. Not: Bu fonksyon, televzyon şrket tarafından hzmet verldğ taktrde çalışır. Dkkat: Grdğnz PIN-kodunu unutmayınız. Eğer grlen PIN kodunu unutursanız, alıcıyı satın aldığınız frmanın servs bölümüne başvurmanız gerekecektr. Saat parametreler ayarları ana menünün Zamanlayıcı menüsünde yapılablr. Saat Ayarı Geçerl saat belrtmek çn Greenwch e ve yayının gerçekleştrldğ bölgenn saat kuşağı arasındak farka göre saat değern grnz. Bu saat ayarları blglendrme panel, telerehber, zamanlayıcıların açılması ve kapanması saatlernn düzenlenmesnde kullanılacaktır. Not: Türkye saat ayarı, Greenwch saat ayarından k (2) saat lerdedr. UTC Değşmes Greenwch e göre saat değşmnn belrtlmes. Uydudan Yenleme Saatn uydudan yenlenmes seçeneğn açma kapatma. Yıl, Ay,Gün, Bölgesel zaman Geçerl saatn belrtlmes. Zamanlayıcı Zamanlayıcı Ayarı Menünün bu konumunda zamanlayıcı, alıcını açılmasını kapanmasını programlayarak ayarlayablr. Sarı tuşu le zamanlayıcıyı alıcıyı bell programı açmaya veya değştrmeye ayarlayablr. Zamanlayıcının ayar penceresnde şu opsyonlar mevcuttur: Kanal numarası, yayının başlama btş saat, tekrarlama (brkez, günde br kez, ayda br kez). Sol tarafta tüm görevlern lstes görüntülenr. Görev kaldırmak çn kırmızı tuşuna basınız. Görevn parametrelern kontrol etmek çn mav tuşuna basınız. İk veya daha fazla görevlern yerne getrlme saatler aynı olmamalıdır. Zamanlayıcıya göre alıcının açılmasından sonra kullanıcı tüm seyredlme süresnde aktf olmadığı taktrde (hçbr tuşa basılmamış olması halnde ) zamanlıyıcı kapanacaktır. Ayrıca telerehber bölümüne bakınız. Zamanlayıcıların azam aded 32 dr 28 29

15 Oyunlar Statü Sorun Gderlmes Alıcıda k oyun mevcuttur. Tetrs ve Hayat*. Tetrs Tetrs oyununu seçtğnzde Sevye Seçn letşm kutusu açılır. Oyuna başlamayı stedğnz sevye numarasını grnz. ~ ve tuşuna basınız. Çalıştırma : tuşları şekller yatay olarak yer değştrr. tuşu şekl atar. tuşu şekln düşmesn hızlandırır. tuşu şekl döndürür. Hayat** Çalıştırma : tuşları mleç oyun alanında hareket ettrr.. tuşu hücre koyar. Kırmızı tuşu oyunu başlatır btrr. Yeşl tuşu ekranı temzler. Sarı tuşu hamle yapar. Mav tuşu demoyu çalıştırır. Not: Bu oyun hakkındak ayrıntıları nternette bulablrsnz. Uydu Alıcısı Statüsü Statü menüsü şu blgy görüntüler: Donanımın versyonu, Yazılımın versyonu ve ver temel versyonu. Anten kablosundak kısa devre gösterges Anten kablosunda,lnb de veya başka br donanım elemanında kısa devre meydana geldğ takdrde Ekranda şu görüntü oluşacaktır: Short crcut! Check antenna cable! (Kısa devre! Anten kablosunu kontrol ednz) Bu durumda: - Uydu alıcısını przden çeknz. - Anten kablosunu,lnb y veya dger donanım elemanlarını kontrol ednz. İhtyaç halnde çalışmayan donanım elemanlarını yens le değştrnz veya yetkl servse başvurunuz. - Bütün aşamaları kontrol ettğnzden emn olduktan sonra uydu alıcısını çalıştırınız. Sorun Gderlmes SorunProblem Alıcının ön panelndek veya uzaktan kumanda üntesndek Alıcıyı kapatıp tekrar açınız. tuşların basılmasında alıcının uzun süre tepk vermemes. Ön panelde bldrme yazıları mevcut değl veya alıcının (STB) beslenmes yoktur. Görüntü yok Düşük kaltel görüntü Ses yok Snyal yok veya kötü kaltel snyal Muhtemel Çözüm Besleme kablosunu kontrol ednz. Uygun elektrk ağına bağlı olduğundan emn olunuz. Alıcı bekleme (STANDBY) seçeneğnde olmadığından emn olunuz. Alıcının açık olduğundan emn olunuz ( Yukarı bakınız) Vdeo çıkış portu (VIDEO veya RF OUT portu) televzyona veya vdeoya doğru bağlanmış olduğunu kontrol ednz.kanalı veya Televzyonun vdeo çıkışını doğru seçtğnzden emn olunuz.rf çıkışı kullanırsanız alıcının DMV kanalı veya Televzyonunuzun doğru ayarlanmış olduğundan emn olunuz.televzyonunuzun parlaklık sevyesn kontrol ednz. Daha yukarıdak görüntü yok sekmesne bakınız.snyal sevyesn kontrol ednz. Düşük se anten pozsyonunu ayarlamayı deneynz.alıcıyı kapatıp tekrar açınız. Daha yukarıdak görüntü yok sekmesne bakınız.alıcının ve televzyonun ses sevyesn kontrol ednz. MUTE (Sesn geçc olarak kapatılması) seçeneğnn televzyonda veya alıcıda kapalı olup olmadığını kontrol ednz.. Uzaktan kumanda üntes çalışmıyor Uzaktan kumanda üntesn doğrudan alıcıya yöneltnz.pller kontrol edp değştrnz. LNB y kontrol ednz gerekyorsa değştrnz. LNB ye gden koaksyal kabloyu kontrol ednz.antenz pozsyonunu kontrol ednz gerektğnde tekrar ayarlayınız. DSEqC1.konfgürasyonunda LNBlern değştrc portlarının doğruolarak bağlandığına emn olunuz. Anten ayarları menüsünde ayarların doğru olduğundan emn olunuz.alıcıyı kapatıp tekrar açınız. * Oyun lstes on uyar yaplmadan değştrleblr. ** İlgl fonksyon yazılımın tüm versyonlarında mevcut değldr. *Chazda Kısa devre gösterges varsa, kısa devre olması halnde bu göstergede görünecektr

16 Teknk Özellkler Teknk Özellkler Tuner Ses Vdeo Çıkışları ve GS FTA 7001S Verler Grş Portu Tp F, IEC , dş Frekans Dapozonu 950 МHz 2150 МHz Grş rezstanzı 75 Grş snyal sevyes 25 den 65 Db e kadar мкв IF 480 МHz IF şerdn genşlğ 36 МHz LNB ve polarzasyon beslenmes Dkey Polarzasyon:+13,5V Yatay Polarzasyon:+18V Elektrk :400 ма max., aşırı yük koruması 22 кhz ton değştrcs Frekans : 22 ±4кHz Ampltüd:0,6 ±0,2V Dapozon değştrme yönetm 22 кhz ton DSEqС protokolü DSEqC 1.0 ve DSEqC 1.2 versyonların bakımı Demodülasyon QPSK Yayının grş hızı 2-45 mlyon. sembol.sn. FEC Dekoder Parametrenn mümkün değerler 12, 23, 34, 56 ve 78 Kod sınırlaması uzunluğu K=7 VIDEO AUDIO RL RS-232C Djtal ses çıkışı (SPDIF) RF Modülatör RF-portu Frekans TV Standardı RF çıkış kanalı Besleme Grş gerlm Tp Besleme gerlm Koruma Skart (RGB, CVBS), S-VIDEO Skart Transfer hızı 115,200 btsn., 9-kontakt D Tp Оptk 75, IEC 169-2, erkek dş 470 МHz den 860 МHz e kadar PAL BG, PAL DK, PAL I, SECAM ayarlar menüsünden seçlr ayarlar menüsünden seçlr 90 dan 250 V a kadar, 5060 Hz SMPS Мax. 25 W Değştrleblen sgorta. SesVdeo MPEG yayın akış şfresnn çözülmes Yayın Akışı Yayın akış spefkasyonumpeg-2isoiec13818 Profl MPEG-2 Grş hızı 15 Мbtsn. Max. Görüntü formatı 4: 3, 16: 9 Çözünürlük 720 x 576 Ses şfre çözümü MPEGMusCam Layer I & II Ses seçeneğ Tek kanalçft kanal, Stereo sahte stereo Örnekleme Oranı 32, 44.1 ve 48 кhz Fzksel Özellkler Ebatları 260 x 50 x 180 mm Ağırlık (Net) 1,3 kg Çalışma ısısı 0 C dan 45 C ye kadar Saklama ısısı 10 C dan +70 C ye kadar Saklamada mümkün yaklaşık nem oranı 5% ~ 95% (buğu olmayan) Not: Alıcının spesfkasyonu önceden haber verlmekszn değştrleblr Hafıza Ana şlemc ST 5518 FLASH hafıza 2 Мb Grafk(MPEG)vesstemoperatfhafıza 8 Мb 32 33

17 34 35

18 GARANTİ KOŞULLARI GARANTİ SAYIN MÜŞTERİMİZ! General Satellte Corporaton Şrket,seçmnz çn teşekkür eder. Ürünümüzün tüm stedklernz karşıladığından ve kaltesnn de en y dünya örneklernn kaltesnde olduğundan emnz. Şrketmzden almış olduğunuz üründe, her hang br problem yaşadığınız taktrd,e sadece yetkl servslermze başvurmanızı tavsye ederz. Adreslern bzden veya temslclermzden alablrsnz. General Satellte Corporaton Şrket devamlı hzmet kaltesn yükselterek Türkye dahlnde servs merkezlern artırmaktadır. Sadece yetkl servslermz kalfye olarak ve en kısa sürede meydana gelen sorunların gderlmesn sağlarlar. Yanlış anlaşılmaları önlemek çn, lütfen kullanma kılavuzunu dkkatle okuyunuz ve garant belgesnn doğru doldurulduğundan emn olunuz. Satış tarh, satıcının mzası ve satan frmanın mührünün bulunmasına dkkat ednz. Üretc frma tarafından garant süres üretc veya satıcı frma tarafından konulan özel şartlar harç satınalınma tarhnden tbaren 3 yıldır. Ürünün çalışma ömrü 5 yıldır. Garant belges le General Satellte Corporaton Şrket, satın aldığınız üründe her hang br defo olmadığını teyt eder. General Satellte Corporaton Şrket garant belgesnde belrtlen tüm garant süres boyunca bedelsz tamr etme ve arızalanan parçaları değştrlmesn kabul eder. Garant süres, ürünün yetkl servste bulunduğu süre çn uzatılır. Ancak General Satellte Corporaton Şrket aşağıda belrtlen garant şartlarına uyulmadığı taktrde bedelsz garant dahl tamr yapılmasını reddetmek hakkını saklı tutar. Garantnn tüm şartları Tüketc Haklarının Korunması Kanunu çerçevesnde yürürlükte olup ülkenn mevzuatlarına göre düzenlenr. GARANTİ KOŞULLARI 1. Garant doğru ve okunulan şeklde ürünün fabrka numarası, satış tarh, garant süres, satıcı frmanın okunan kaşes mevcut olan ve okunur şeklde doldurulan garant belges le geçerldr. 2. Ücretsz tamr sadece garant belgesnde belrtlen süre çersnde geçerldr. 3. Ürünün fabrka numarası ve model garant belgesndek belrtlen fabrka numarası ve modelne uymak zorundadır. 4. Kullanım kılavuzunda belrlenen kullanım kurallarının hlal durumunda ürün garant dışı olur. 5. Aşağıda belrtlen durumlarda ürün garant dışı olur: Ürün yetksz kş tarafından tamr edldğne dar zler taşıdığında veya yetks olmayan servste ürünün tamr denenmes halnde. Kullanım kılavuzunda belrlenen durumlar harç ürünün yetksz yapısının veya şemasının değştrlmesnde. Ev koşullarında kullanılma amacıyla yapılan aletn üretm veya profesyonel amaçlı kullanılması halnde. 6. Sayılan arızalar garant kapsamı dışıdır : Mekank arızalar. Orjnal olamayan zn kartlarının kullanılması le lgl arızalar. Ürünün çersne harc objeler, sıvılar veya böceklern v.s nn grmes le lgl arızalar. Olağanüstü haller le lgl arızalar. Besleme telekomünkasyon ve kablo ağlarının Devlet standart parametrelerne uymaması ve buna benzer başkaca dış faktörlerce oluşan arızalar. Garant tüketm malzemelern kapsamaz. General Satellte Corporaton General Satellte Corporaton Şrketnn faalyet konusu televzyon alıcı ve verc tessatlarının gelştrlmes üretm dağıtımı ve servs hzmetlernn sağlanmasıdır. İş Alanları Djtal TV termnallernn gelştrlmes ve üretm. Televzyon uydu yayınları le anten ve kablo televzyon yayınlarının alınması çn ev televzyon tessatlarının dağıtımı. Profesyonel televzyon yayınlarının alıcı ve verc tessatlarının ve nteraktf ağların sağlanması ve sstem entegrasyonu. Telekomünkasyon kablo otel, ev ağlarının ve zayıf elektrk sstemlern projelenmes ve nşaatı. Kablo televzyon hzmetler ve telematk hzmetler. Uydu ve anten TV snyal alıcı ev sstemlernn perakende satış ve montajı. General Satellte Corporaton Şrket gelşmş şube ağına sahp uluslar arası br şrkettr. Telekomünkasyon pazarında frmamızı 11 ülkede 27 şubemz temsl eder: Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Estonya, Bulgarstan, Sırbstan, Romanya, Çek Cumhuryet, Almanya, Türkye, Çn. Şrketmzn çalışanları, TV blg teknolojlernn en üst düzeyde gelşmnn devamlılığını sağlamak üzere, 600 den fazla profesyonel telekomünkasyon uzmanlarından oluşmaktadır. General Satellte Corporaton Şrketnn gelşmnn ana amacı uluslar arası pazara sabt kşsel ev telekomünkasyon termnal sstemler alanında rakp ürünler sunan ve gelştrme üretm ve tcaret çn gelşmş temellere sahp olan üretc şrkete dönüşmesdr. General Satellte Corporaton Şrketnn deolojs djtal TV teknolojlernn blmsel ve teknk gelşmnn sağlanmasıdır. GARANTİ BELGESİ Ürünüzün tamr le lgl konular hakkında satış sırasında belrlenen adrese veya hzmet merkezlermze başvurunuz: (ADRES) (TELEFON) Adres tarafından verlmştr. Servs merkez hakkında blgler: Emal: Ürün Djtal Uydu Alıcısı Satıcı frmanın kaşes Model GS FTA 7001S Fabrka No: Satış Tarh Satıcı Müşter satış sırasında satın aldığı ürünün normal çalıştığını teyt eder. Müşternn Adres Müşternn mzası Yapılan lk tamr hakkında blgler Ürünün tamre alındığı tarh Tamr eden Arıza türü İmza Yapılan şlemlern kodu Kaşe Ürünün tamrden çıkma tarh Yapılan knc tamr hakkında blgler Garant süres 36 aydır Ürünün tamre alındığı tarh Tamr eden Arıza türü İmza Yapılan şlemlern kodu Kaşe Ürünün tamrden çıkma tarh 36 37

Panel Denetleyici MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Kullanım Kılavuzu

Panel Denetleyici MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Kullanım Kılavuzu Panel Denetleyc MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC tr Kullanım Kılavuzu 3 tr Içndekler Panel Denetleyc Içndekler 1 Blgnze 8 1.1 Adım açıklamaları 8 1.2 Başlat menüsünün çağrılması 8 1.3 Dl değştrme ekranı 9 1.4

Detaylı

VIP X1600. Ağ Video Sunucusu. Kurulum ve İşletim Kılavuzu

VIP X1600. Ağ Video Sunucusu. Kurulum ve İşletim Kılavuzu VIP X1600 Ağ Vdeo Sunucusu tr Kurulum ve İşletm Kılavuzu VIP X1600 Içndekler tr 3 Içndekler 1 Grş 7 1.1 Bu Kılavuz Hakkında 7 1.2 Bu Kılavuzun Kuralları 7 1.3 Kullanım Amacı 7 1.4 AB Yönergeler 8 1.5

Detaylı

Kullanım Klavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı

Kullanım Klavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Kullanım Klavuzu Taşınablr Sertlk Ölçüm Chazı İsvçre'de mal İsvçre'de edlmştr mal edlmştr... ölçümde... ölçümde 50 yılı aşkın 50 yılı teknk aşkın uzmanlık! teknk uzmanlık! 1. Güvenlk ve sorumluluk 4 1.1.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Piccolink Yazılımı (sadece Piccolo 2 için) A.B.D. Patent No. 8,074,496

Kullanım Kılavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Piccolink Yazılımı (sadece Piccolo 2 için) A.B.D. Patent No. 8,074,496 Kullanım Kılavuzu Taşınablr Sertlk Ölçüm Chazı Pccolnk Yazılımı (sadece Pccolo 2 çn) A.B.D. Patent No. 8,074,496 İsvçre malıdır İsvçre malıdır... ölçümde... ölçümde 50 yılı aşkın 50 yılı teknk aşkın uzmanlık!

Detaylı

Botech BC-9700 SERİSİ Dijital Uydu Alıcıları

Botech BC-9700 SERİSİ Dijital Uydu Alıcıları Kullanım Kılavuzu Botech BC-9700 SERİSİ Dijital Uydu Alıcıları BC 9700 BC 9700 X BC 9700 USB BC 9700 XUSB İçindekiler GÜVENLİK ÖNLEMİ 3 SÖZLÜK 4 KUTU İÇİNDEKİLER 5 ANA ÖZELLİKLER 5 ÖN / ARKA PANELLER 6

Detaylı

Kullanım Kılavuzu HTR-1000S. HD Dijital Uydu Alıcısı. www.humaxdigital.com.tr. Varsayılan parola 0000 dır. MANUAL/HTR1000S/100TR *20000-00569*

Kullanım Kılavuzu HTR-1000S. HD Dijital Uydu Alıcısı. www.humaxdigital.com.tr. Varsayılan parola 0000 dır. MANUAL/HTR1000S/100TR *20000-00569* HD Dijital Uydu Alıcısı Kullanım Kılavuzu HTR-1000S Varsayılan parola 0000 dır. MANUAL/HTR1000S/100TR *20000-00569* 20000-00569 www.humaxdigital.com.tr Uyarı Uyarı Bir HUMAX ürününü satın aldığınız için

Detaylı

Dijital Uydu Alıcısı

Dijital Uydu Alıcısı Dijital Uydu Alıcısı GÜVENLİK TALİMATLARI... 3 ALICI ÜZERİNDE KULLANILAN İŞARETLER... 4 GENEL BİLGİLER... 5 1. Ana Özellikler... 5 2. Paketi Açma... 6 3. Cihazın Genel Kullanımı... 6 4. Ön Panel... 7 5.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu İçindekiler

Kullanım Kılavuzu İçindekiler Kullanım Kılavuzu İçindekiler Video Girişleri:... 7 Ses Çıkışları:... 7 Cihazı açmak için,... 10 Cihazı kapatmak için... 10 Pratik Bilgiler... 10 Kanal Bilgi Penceresi... 10 Program Listesi (Kırmızı tuş)...11

Detaylı

Contents. English - 1 -

Contents. English - 1 - Contents Aksesuarlar... 2 TV Bağlantısı:... 7 Video Girişleri:... 7 Ses Çıkışları:... 7 İki adet LNB Bağlantı ucu (F tipi) :... 7 Kumandanızı Kullanırken... 9 Cihazı Açma/Kapama... 9 Cihazı açmak için,...

Detaylı

1.Giriş... 5. 2. Temel Özellikler... 5. 3. Paket İçeriği... 5. 4. Genel Kullanım... 6. 5. Ön Panel... 7. 6. Arka Panel... 8. 7. Uzaktan Kumanda...

1.Giriş... 5. 2. Temel Özellikler... 5. 3. Paket İçeriği... 5. 4. Genel Kullanım... 6. 5. Ön Panel... 7. 6. Arka Panel... 8. 7. Uzaktan Kumanda... 1 Dijital Uydu Alıcısı GÜVENLİK TALİMATLARI... 3 CİHAZ ÜZERİNDE KULLANILAN İŞARETLER... 4 GENEL BİLGİLER... 5 1.Giriş... 5 2. Temel Özellikler... 5 3. Paket İçeriği... 5 4. Genel Kullanım... 6 5. Ön Panel...

Detaylı

TÜRKSAT DÝJÝTAL HD UYDU ALICI

TÜRKSAT DÝJÝTAL HD UYDU ALICI TÜRKSAT DÝJÝTAL HD UYDU ALICI İçindekiler Özellikler... 2 Güvenlik Önlemleri... 2 Uzaktan Kumandaya Genel Bakış... 4 Bağlantılar... 5 Uzaktan Kumanda... 6 TV Bağlantısı... 6 Güç Bağlantısı... 7 Açma Kapatma...

Detaylı

GÜVENLİK VE ÖNLEMLER

GÜVENLİK VE ÖNLEMLER GÜVENLİK VE ÖNLEMLER DİKKAT: Bu sembol, elektrik çarpması riski yaratacak tehlikeli bir voltaj seviyesinin cihazda mevcut olduğunu belirtir.. Uyarı: Elektrik çarpma riskine karşı, cihaz kapağını açmayın

Detaylı

1 Başlamadan Önce...5 1.1 Özellikler...5 1.2 Aksesuarlar...6

1 Başlamadan Önce...5 1.1 Özellikler...5 1.2 Aksesuarlar...6 1 Başlamadan Önce....5 1.1 Özellikler...5 1.2 Aksesuarlar...6 2 Kontroller ve fonksiyonlar...7 2.1 Ön Panel...7 2.2 VFD gösterme...7 2.3 Arka Panel... 8 2.4 Uzaktan Kumanda...9 3 Bağlantılar...11 3.1 TV

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler

İçindekiler. İçindekiler İçindekiler İçindekiler 1. GÜVENLİK UYARISI 2. DONANIM AÇIKLAMALARI 3. ALICINIZI NASIL BAĞLAYACAKSINIZ 4. MENÜ YAPISI 5. MENÜ İŞLEMLERİ 5.1. KANALLARI DÜZENLE 5.2. AYARLAR 5.3. CONAX KOŞULLU ERİŞİM 5.4.

Detaylı

NETA DİJİTAL KABLO ALICISI

NETA DİJİTAL KABLO ALICISI NETA KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER Sayfa UYARILAR...1 ÖN GÖRÜNÜM...2 ARKA GÖRÜNÜM...2 BAĞLANTI ŞEMASI...3 BAĞLANTILAR...4 İLK ÇALIŞTIRMA VE TELEVİZYONUN AYARLANMASI...5 KANAL SEÇİMİ...5 BİLGİ EKRANI...5

Detaylı

LCD LED TV KULLANIM KILAVUZU

LCD LED TV KULLANIM KILAVUZU LCD LED TV KULLANIM KILAVUZU İçindekiler Özellikler... 2 Giriş... 2 Hazırlık... 2 Güvenlik Önlemleri... 2 Paket İçeriği... 4 Çevresel Bilgiler... 5 Uzaktan Kumanda Tuşları... 6 LED TV ve Çalışma Tuşları...

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

[SILVERMAX HD PVR KULLANIM KILAVUZU] SM 12800 HD PLUS

[SILVERMAX HD PVR KULLANIM KILAVUZU] SM 12800 HD PLUS [SILVERMAX HD PVR KULLANIM KILAVUZU] SM 12800 HD PLUS TANITIM Tek tuner HD (High-Definition),PVR (Personel Video Recording) son nesil Silvermax Dijital Uydu Alıcısını tercih ettiğiniz için Teşekkür Ederiz.Silvermax

Detaylı

Televizyon Kullanma Kılavuzu B40-LW-7336

Televizyon Kullanma Kılavuzu B40-LW-7336 Televizyon Kullanma Kılavuzu B40-LW-7336 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz.

Detaylı

2. STEGANOGRAFİ 1. GİRİŞ

2. STEGANOGRAFİ 1. GİRİŞ 1. GİRİŞ Bu çalışmada, steganograf sstemnn FPGA üzernde tasarımı ve gerçeklenmes sağlanmıştır. Esk Yunancada gzlenmş yazı anlamına gelen steganograf, blgnn görünürlüğünü gzleme blmne verlen smdr. Günümüzde

Detaylı

Televizyon Kullanma Kılavuzu B47-LEP-6WV

Televizyon Kullanma Kılavuzu B47-LEP-6WV Televizyon Kullanma Kılavuzu B47-LEP-6WV Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu - türkisch - HDTV Uydu Alıcısı UFS 910

Kullanım Kılavuzu - türkisch - HDTV Uydu Alıcısı UFS 910 Kullanım Kılavuzu - türkisch - HDTV Uydu Alıcısı UFS 910 ÖNSÖZ Değerli Müşterimiz, bu kullanım kılavuzu, yeni HDTV uydu alıcınızın tüm fonksiyonlarını en iyi şekilde kullanabilmenize yardımcı olacak şekilde

Detaylı

Başlarken I. Kuruluma Başlarken II. Uydu Alıcısı Kurulumu 1. Çanak / Kablo bağlantıları 2. TV ile Bağlantısı 3. Cihazı Açıp Kapatma III.

Başlarken I. Kuruluma Başlarken  II. Uydu Alıcısı Kurulumu 1. Çanak / Kablo bağlantıları 2. TV ile Bağlantısı 3. Cihazı Açıp Kapatma  III. KULLANIM KILAVUZU Kurulum Başlarken I. Kuruluma Başlarken A. Kutudakiler B. Ürün Özellikleri C. Modül Girişi D. Uzaktan Kumanda E. Genel Özellikler F. Teknik Özellikler II. Uydu Alıcısı Kurulumu 1. Çanak

Detaylı

LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S

LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S MODEL LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S KULLANMA KILAVUZU RENKLİ LCD TELEVİZYON ASA CE Beyanı: SHARP Electronics (Europe) GmbH, işbu belgeyle, kablosuz LAN USB adaptörünün (WN8522D 7-JU)

Detaylı

İçerik. Güvenlik Önlemi...3

İçerik. Güvenlik Önlemi...3 İçerik Güvenlik Önlemi...3 1. Referans 4 1.1 Genel Özellikler 4 1.2 Aksesuarlar 5 2. Ürüne Genel Bakış 6 2.1 Sağ Panel 6 2.2 Sol Panel 7.3 Uzaktan Kumanda Aleti (RCU) 8 3. Diğer Cihazlarla Bağlantı 10

Detaylı

Televizyon Kullanma Kılavuzu F 106-525 FHD 100 HZ S LCD TV

Televizyon Kullanma Kılavuzu F 106-525 FHD 100 HZ S LCD TV Televizyon Kullanma Kılavuzu F 106-525 FHD 100 HZ S LCD TV Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi

Detaylı

Televizyon Kullanma kılavuzu TV 82-208 FHD 100 HZ S LED TV

Televizyon Kullanma kılavuzu TV 82-208 FHD 100 HZ S LED TV Televizyon Kullanma kılavuzu TV 82-208 FHD 100 HZ S LED TV Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi

Detaylı

Televizyon Kullanma Kılavuzu B40-LB-5533

Televizyon Kullanma Kılavuzu B40-LB-5533 Televizyon Kullanma Kılavuzu B40-LB-5533 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Bu ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

Televizyon Kullanma Kılavuzu B50-LEL-2B

Televizyon Kullanma Kılavuzu B50-LEL-2B Televizyon Kullanma Kılavuzu B50-LEL-2B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz.

Detaylı

Televizyon Kullanma kılavuzu

Televizyon Kullanma kılavuzu Televizyon Kullanma kılavuzu A40 LB 5533 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Bu ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size

Detaylı