T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2008 ANTALYA

2 Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak ilim ve irfan ordusuyla kaimdir.

3 M. Kemal ATATÜRK İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 1 I-Genel Bilgiler 3 A. Misyon ve Vizyon 5 B.İdareye İlişkin Bilgiler 7 1. Tarihçe 7 2. Mevzuat Teşkilat Yapısı Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Bilişim Sistemi 16 C. İnsan Kaynakları ve Fiziki Kaynaklar İnsan Kaynakları Fiziki Kaynaklar 22 D. Temel Politikalar ve Öncelikler 25 E. Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Derlemeler 26 II. Performans Bilgileri 35 A. Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler Öncelikli Strateji Amaç ve Hedefler 37 B. Performans Hedefleri Tablosu 39 C. Performans Hedeflerine İlişkin Açıklamalar 46 D. Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği 67 III Bütçe Bilgileri 69 A- Geçmiş Yıllar Bütçe Gerçekleşmeleri 71 B- Program Dönemi Bütçesi 75 C- Bütçenin Analiz ve Değerlendirmeleri 78 EKLER Ek1. Mevzuat 81 Ek2. Üst Yönetici Özgeçmişi 83

4 Üst Yönetici Sunuşu Kamu harcama reformu kapsamında hazırlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verebilirlik ve mali saydamlık hedeflenerek kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak üzere Türkiye de performans esaslı bütçelemeye geçiş öngörülmüştür. Akdeniz Üniversitesi Stratejik Planı yaklaşık iki yıllık bir sürecin sonunda ortaya çıkmıştır. Stratejik planlama ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinin sağlanması amacıyla diğer üniversite öğretim üyelerinin de katıldığı Stratejik Planlama Paneli ve Stratejik Planlama Sempozyumu düzenlenmiştir Aralık ayı ortalarında Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından Stratejik Planlama Kurulu, Üniversite paydaşlarını iyi bir biçimde temsil eden bir yapıyla oluşturulmuştur. On beş kişiden oluşan Stratejik Planlama Kurul unda dokuz akademisyen, üç idari personel, öğrenci konseyi başkanı ve iş dünyasından iki temsilci yer almıştır. Sekiz ayrı performans alanında sürdürülen çalışmalar 2006 Mayıs ayı başında tamamlanmıştır. Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından tarih ve 10/74 sayılı Senato kararıyla onaylanarak yıllarında uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. Ocak ayı sonu itibariyle çalışmalar tamamlanarak Akdeniz Üniversitesi Stratejik Planı Taslağı olarak DPT ye sunulmuştur yılı performans programı ve performans esaslı bütçeleme çalışmaları üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız tarafından tüm birimlerle görüşmeler yapılarak hazırlanmıştır. Mali saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlamak üzere hazırlanan bu performans programının Üniversitemizin gelişmesinde yardımcı olmasını dilerim. Prof. Dr. Mustafa AKAYDIN Rektör

5

6 Genel Bilgiler

7

8 I. Genel Bilgiler A-Misyon ve Vizyon Misyon Akdeniz Üniversitesi varlık nedeni olarak kabul ettiği dört temel görev alanını şu şekilde tanımlar: Vizyon Öğrenci hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli programlarla akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek, Evrensel düzeyde bilimsel üretim yapmak, Bilimsel üretimin teknolojiye dönüşümünü sağlamak, Sürekli eğitim, sağlık ve diğer sektörel hizmetlerle, toplumun bilgi-teknoloji ve sosyal gereksinimlerine en üst düzeyde yanıt vermek. Akdeniz Üniversitesi nin vizyonu, Araştırma, eğitim, sanat ve teknolojide kaliteyi sürekli iyileştirebilen, çevreye duyarlı, girişimci bir dünya üniversitesi olmaktır. Değerler Akdeniz Üniversitesi paydaşlarıyla ilişkilerinde: İnsan odaklılık Katılımcılık Paylaşımcılık Güvenilirlik Şeffaflık Hesap verebilirlik Çevreye duyarlılık Eğitim, Araştırma ve Hizmet etkinliklerinde: Verimlilik Yenilikçilik Yaratıcılık Girişimcilik Mükemmeliyetçilik değerlerini ön planda tutar. Güçlü Yönler Üniversitenin Antalya da konumlandırılmış olması Kent içinde iyi gelişmiş bir kampüs üniversitesi olması Çağın gereksinimlerine uygun teknolojik alt yapı 5

9 Deneyimli, aynı zamanda genç ve dinamik akademik kadro Gelişen bilimsel ve akademik çeşitlilik Akademik atama ve yükseltmelerde objektif kriterlerin uygulanması Bilimsel çalışmalara verilen destekler Öğrencilere yönelik zengin sosyo-kültürel hizmetler Avrupa Birliği değişim programlarının etkinliği Demokratik ve katılımcı yönetim anlayışının benimsenmiş olması Kurumsal değerlendirmeye açıklık Antalya Teknokenti nin varlığı Girişimciliği destekleyen üniversite ortamı İş dünyası ile olumlu ilişkiler İyi tanınan ve gelişmiş üniversite hastanesi Gelişmiş otomasyon sistemleri Zayıf Yönler Fırsatlar Kısıtlı bütçe olanakları Yetersiz idari kadro Ücret politikasının yarattığı nitelikli eleman temini güçlüğü Fiziki mekan yetersizliği Öğretim üyelerinin motivasyon eksikliği Disiplinler arası sinerjinin yaratılmasında karşılaşılan güçlükler Nitelikli öğrenci teminindeki güçlükler Öğrenci merkezli öğretimin yetersizliği Bazı alanlarda öğretim elemanı yetersizliği Yetersiz yabancı dil eğitimi Uygulama-staj olanaklarının kısıtlılığı Tanınma eksikliği Mezun-üniversite iletişimi eksikliği Kariyer programlarının eksikliği Kampüs güvenlik altyapısının yetersizliği Kalite kültürünün yerleşmemiş olması İnsan kaynakları planlamasının tamamlanmamış olması Performans değerlendirme kriterleri eksikliği Bazı alanlarda otomasyon sistemimizin tamamlanmamış olması Avrupa Birliği ne üyelik sürecinin etkileri Türkiye genelinde üniversitelerde stratejik planlama sürecinin başlaması Antalya nın sosyal, ekonomik, kültürel ve doğal yapısı Ar-ge alanının genişlemesi ve yeni proje olanakları Antalya nın ulaşım olanaklarının gelişmişliği Antalya nın bir kongre merkezi olması Antalya da danışmanlık verebilecek başka akademik kurum olmaması Girişimcilik yeteneklerimizi geliştiren ekonomik koşullar Tehditler Özerklik eksikliği Merkezi otoritenin politikalarında değişkenlik. Rakip kurumlar (özel üniversite, hastane) 6

10 Hızlı teknolojik gelişmelere ayak uydurma güçlükleri Akademisyenlik mesleğinin saygınlığında azalma eğilimi gözlenmesi Üniversite personeli ücret politikasının yetersizliği Alternatif eğitim programlarıyla rekabet güçlükleri (meslek edindirme kursları vb.) Mesleki ve teknik eğitim alanında sınavsız geçiş sistemi B- İdareye İlişkin Bilgiler 1. Tarihçe Akdeniz Üniversitesi nin temelleri, 1973 yılında Ankara Üniversitesi ne bağlı olarak kurulan Antalya Tıp Fakültesi ne dayanmaktadır. Fakülte, 1982 de Akdeniz Üniversitesi nin kurulması ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi adını almıştır. Akdeniz Üniversitesi, 20 Temmuz 1982 de, Antalya, Burdur ve Isparta illerindeki yükseköğretim kurumlarını da kapsayacak şekilde 2 fakülte ve 3 meslek yüksekokulu ile resmen kurulmuş, 1992 yılında Antalya dışındaki birimlerini Süleyman Demirel Üniversitesi ne devretmiştir. Aynı yıl Akdeniz Üniversitesi nde var olan 3 fakülteye 6 fakülte daha eklenerek fakülte sayısı 9 a yükseltilmiştir. Daha sonra farklı tarihlerde kurulan fakültelerle birlikte fakülte sayısı 12 e çıkmıştır. Bu fakültelerden Burdur Veterinerlik Fakültesi, 2006 yılında Burdur da kurulan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ne devredilmiştir. Görüldüğü gibi Akdeniz Üniversitesi kendisinden sonra iki devlet üniversitesinin kurulmasına kaynaklık etmiştir. Tablo1 de Akdeniz Üniversitesi Birimleri ve Birimlerin Kuruluş tarihleri görülmektedir. Tablo 1. Akdeniz Üniversitesi Birimleri ve Birimlerin Kuruluş Tarihleri 1982 Tıp Fakültesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Ziraat Fakültesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1973 yılında Ankara Üniversitesine bağlı olarak kurulan Antalya Tıp Fakültesi, 'de 41 SKHK ile bağlantısı değişerek Akdeniz Üniversitesine bağlanmıştır 'de 41 SKHK ile kuruldu 'de 41 SKHK ile kuruldu 'de 41 SKHK ile kuruldu 'de 41 SKHK ile kuruldu 'de 41 SKHK ile kuruldu 'de 2809 sayılı Kanun ile kuruldu 'da 1800 sayılı YKK ile kurulmuştur Güzel Sanatlar Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu gün ve 3837 sayılı Kanun ile kuruldu gün ve 3837 sayılı Kanun ile kuruldu. 7

11 Antalya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hukuk Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi İlahiyat Fakültesi Mühendislik Fakültesi Elmalı Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Antalya Akseki Sağlık Yüksekokulu Devlet Konservatuarı Antalya Sağlık Yüksekokulu tarihinde Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu arasında imzalanan protokol ile Sağlık Meslek Yüksekokullarının SHMYO'na dönüştürülmesi uygun bulunmuştur.( 'de 841 sayılı YKK ile konu ile ilgili kararlar verilmiştir.) gün ve 3837 sayılı Kanun ile kuruldu 'da 4142 sayılı Kanun ile Alanya Reisoğlu Hukuk Fakültesinin adı Alanya Hukuk Fakültesi olarak değişmiştir 'de 3704 sayılı BK kararı ile Alanya Hukuk Fakültesinin adı yeniden değişerek Hukuk Fakültesi olmuştur gün ve 3837 sayılı Kanun ile kuruldu gün ve 3837 sayılı Kanun ile kuruldu gün ve 3837 sayılı Kanun ile kuruldu gün ve 3837 sayılı Kanun ile kuruldu 'de 668 sayılı YKK ile kuruldu 'de 391 sayılı YKK ile Akdeniz MYO'u Teknik Bilimler MYO ve Sosyal Bilimler MYO olarak ikiye ayrılmıştır.(ilk kuruluşu 1976 yılında olan Antalya MYO'u, 'de 41 SKHK ile ayrılarak Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Akdeniz MYO'u olarak bağlanmıştır.) 'de 391 sayılı YKK ile Akdeniz MYO'u Teknik Bilimler MYO ve Sosyal Bilimler MYO olarak ikiye ayrılmıştır.(ilk kuruluşu 1976 yılında olan Antalya MYO'u, 'de 41 SKHK ile ayrılarak Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Akdeniz MYO'u olarak bağlanmıştır.) 'da 8655 sayılı BK kararı ile kurulmuştur 'da 84 sayılı GNK kararı ile kurulmuştur 'da 8655 sayılı BK kararı ile kurulmuştur Kumluca Meslek Yüksekokulu İletişim Fakültesi Su Ürünleri Fakültesi Eğitim Fakültesi 'de 17 sayılı GNK ile kurulmuştur 'de sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur 'de sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur 'de sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur Korkuteli Meslek Yüksekokulu gün ve 96 sayılı GNK kararı ile kurulmuştur Serik Meslek Yüksekokulu Akseki Meslek Yüksekokulu 'de...GNK kararı ile kurulmuştur 'de 23 GNK kararı ile kurulmuştur. 8

12 Mali Yılı Performans Programı Alanya Meslek Yüksekokulu Manavgat Meslek Yüksekokulu 'de 75 sayılı GNK kararı ile kuruldu 'de 111 sayılı GNK kararı ile kuruldu Alanya İşletme Fakültesi 'de 5813 sayılı BK kararı ile kuruldu. Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine önlisans, lisans ve lisansüstü seviyede eğitim vermektedir. Önlisans programları 2 yıllık bir eğitim dönemini kapsamaktadır. Akademik çalışmanın ilk basamağı olan lisans programı 4 yıldır. Tıp Fakültesi eğitimi ise 6 yıl olup, mezunlar Tıp Doktoru ünvanı kazanırlar. Eğitim-öğretimin gündüz saatlerinde sürdürüldüğü birincil lisans programlarının yanında bazı akademik birimler aynı içerikle ikinci öğretim programları da uygulamaktadır. Akdeniz Üniversitesi akademik yılında 39 ön lisans, 56 lisans, 103 lisans üstü olmak üzere toplamda 198 farklı diploma programı uygulamaktadır. Bu sayı akademik yılına kıyasla yaklaşık üç katlık bir artışı ifade etmektedir. Akdeniz Üniversitesinde akademik yılında 23 ön lisans ve 2 lisans programında ikinci öğretim programlarına devam edilmektedir. Akdeniz Üniversitesi nde eğitim öğretim yılında öğrencilerin u lisans, ü meslek yüksekokulu, ü de lisans üstü öğrencisi olmak üzere toplam öğrenci öğrenim görmektedir. Son 8 yıl içinde öğrenci sayılarında yüzde yüzün üzerinde bir artış görülmüştür. Öğrencilerimizin %79 u birinci öğretim, %21 i ise ikinci öğretim programlarına kayıtlıdır. Ziraat Fakültesi nin Akdeniz Üniversitesi nin en gelişmiş fakültelerinden birisi olması şaşırtıcı değildir. Bu fakülte de birçok alt disiplinde akademik kadrosunu tamamlamış, alt yapı eksiklerini en aza indirmiş birimler arasındadır. Akdeniz Üniversitesi turizm alanındaki programlara özel bir önem vermektedir. Bu programlar öğrenci tercihleri açısından en üst sıralarda yer almaktadır. Bölgenin tarihsel ve kültürel zenginlikleri doğal olarak Arkeoloji disiplininin önemini ön plana çıkarmaktadır. Akdeniz Üniversitesi gelişmiş bir Arkeoloji Bölümüne sahiptir. Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Matematik Olimpiyatlarının bu yıl onikincisi yapılmıştır. Olimpiyatlar, Türkiye genelinde lise ve dengi okulların birinci ve ikinci sınıf öğrencileri arasında yapılmaktadır. Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları kendi alanlarında sempozyum, kongre, sergi, konser, workshop, vb., etkinlikler düzenleyerek Antalya nın kültür ve sanat yaşamına önemli katkılar sağlamaktadır. Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ulusal düzeyde spor takımlarının performans ölçümlerini yapmaktadır. Ayrıca yüksekokulun öğretim elemanları milli müsabakalarda antrenör veya hakemlik yapmakta, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), Gençlik Spor Genel Müdürlüğü (GSGM), spor federasyonları ve diğer kuruluşlarca üst düzey yönetici olarak görev almaktadırlar. 9

13 Yüksekokulumuzca yılları arasında Antalyaspor Futbol Takımı sporcularına, Kepez Spor ve Büyükşehir Belediyesi Basketbol takımları sporcularına performans değerlendirmesi testleri uygulamıştır. Performans testi yapılan branşlar ; futbol, atletizm, hentbol, voleybol, tenis, dağcılık, basketbol, güreş, yüzme, jimnastik, taekwondodur. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından faaliyet programına göre organize edilen müsabakalara çeşitli branşlardan Üniversitemizi 311 öğrenci temsil etmiş ve çeşitli dereceler alınmıştır yılında rektörlüğümüze bağlı olarak Akdeniz Üniversitesi Tohumculuk Araştırma ve Geliştirme Merkezi (AKTAGEM) kurulmuştur. AKTAGEM Bölge ve Türkiye tohumculuk sektörünün geliştirilmesi ve dünya tohumculuğu ile entegre olabilmesi için gerekli uygulamaları, araştırmaları yapmak ve gerekli eğitim hizmetlerini sunmak amacıyla 2004 Ekimi itibariyle fiilen çalışmalarına başlamıştır. Merkezimiz olanaklarından Fen Edebiyat Fakültesi ve Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine Alt Yapı ve Bilimsel Yönden destek sağlanmaktadır. Merkez çalışmalarımızın bölgesel olarak topluma katkısı çok büyüktür. Haziran ayında kurulan Akdeniz Üniversitesi Girişimcilik ve İş Geliştirme Araştırma- Uygulama Merkezi (AKGİM) öncelikli hedefleri Üniversite-sanayi işbirliği projeleri ve insan kaynakları yönetimi konusunda yapılan bilimsel ve uygulamalı çalışmalara katkıda bulunmak, yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek, Üniversite ve Sanayi işbirliği konusunda alternatif projeler geliştirmek üzere bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmak veya yapılmasını sağlamaktır. Ayrıca öğrencilerde iş hayatına hazırlık bilinci geliştirmek, öğrencilere kişisel gelişim desteği sağlamak, girişimcilik ve inovasyon kültürünü geliştirmek, staj imkanları sağlamak ve üniversite sonrası işe yerleştirmelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak hedeflenmektedir. Topluma verilen hizmetlerin başında sağlık hizmetleri gelmektedir. Kuruluşundan bu yana bölgemizde sağlık hizmetleri açısından ilk başvuru merkezi görevini üstlenmiştir. Antalya, Burdur, Isparta illeri ile Muğla ve Mersin in bazı ilçelerindeki vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermektedir. Ancak hizmet alanı yukarıda sayılan bölgeler ile sınırlı olmayıp Türkiye'nin dünya'ya açılan penceresi Antalya ve çevresine gelen yerli ve yabancı misafirlerimize verdiği yüksek kalitede hizmet nedeni ile kapasitesini ulusal ve uluslararası düzeyde de sergilemektedir. Kurulduğu günden itibaren çağdaş tıbbın her dalında en kaliteli sağlık hizmeti sunmayı amaç edinen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi toplam m² lik hizmet servis alanına sahip bir sağlık kompleksidir. Toplam üç bloktan oluşan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, 67 poliklinik ve yaklaşık 700 yatak kapasitesiyle bölgenin referans hastanesi konumundadır. Hastanemizde yönetim ve organizasyon hizmetleri, uluslararası standartta eğitim almış meslek mensupları tarafından sürdürülmektedir. İdari bölümlerin tamamının yanı sıra, ev idaresi hizmetleri, teknik hizmetler, halkla ilişkiler ve insan kaynakları gibi bölümler mevcut olup, tüm hizmetler profesyonel olarak verilmektedir. Sağlık hizmetlerinde mükemmele ulaşma hedefiyle, 3 Temmuz 2003 tarihi itibariyle ISO 9001:2000 Kalite Sistem Belgesini almıştır. Sağlık hizmetlerine verdiği önemin yanı sıra, kalite kontrol programlarıyla hastaların tüm isteklerine cevap vermeyi görev olarak benimseyen Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 2006 yılı istatistiklerine göre, polikliniklerde hasta muayene ve tetkik görmüş, hasta yatış yapmış, ameliyat gerçekleştirilmiş, ortalama yatak kullanım kapasitesi %86 olarak 10

14 gerçekleşmiştir. Ayrıca 2005 yılında hizmete giren Günübirlik Cerrahi Merkezi mizde göz, KBB, ortopedi, çocuk cerrahisi, genel cerrahi, kadın doğum, plastik cerrahi ve üroloji gibi alanlarda küçük cerrahi operasyonlar gerçekleştirilmekte ve hastalar ameliyat olduktan sonra aynı gün taburcu olabilmektedirler. Tablo Yılları Arasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Poliklinik sayısı Laboratuar sayısı Servis sayısı Yatak sayısı Yatak dololuk oranı % Yatak İşgal oranı (günlük) 7 gün 7 gün 6 gün 6 gün 6 gün 6 gün 5 gün Personel sayısı Böbrek, karaciğer,pankreas ve kalp gibi organ nakillerinde ülkemizin en önde gelen merkezlerinden olan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi; onkoloji, kardiyovasküler cerrahi, acil yardım ve travmatoloji, reanimasyon, yoğun bakım ve diğer tıbbi alanlarda da etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti vermektedir. Antalya Bölgesi Akdeniz Anemisi hastalığının en yüksek görüldüğü bölgelerden birisidir. Akdeniz Anemisi taşıyıcılığı görülme sıklığı Türkiye ortalaması %2,3 civarında iken Antalya da yapılan bir araştırmada sıklık bunun dört katından fazla olarak saptanmıştır. Bu hastalığın tedavisinde kullanılan en yeni tekniklerden birisi olan kemik iliği nakillerin en başarılı olarak uygulandığı sağlık kurumu Akdeniz Üniversitesi Hastanesi dir. Sadece 2006 yılı için bu amaçla 10 kemik iliği nakli gerçekleştirilmiştir. Bu güne kadar Akdeniz Üniversitesi Hastanesi nde gerçekleştirilen kemik iliği nakillerinin toplam sayısı 65 dir. Bu rakam bugüne kadar tüm Türkiye de yapılan aynı amaçlı kemik iliği nakillerinin %30 unu oluşturmaktadır. Tablo Yılları Arasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi * Poliklinik Hasta Sayısı Klinik Hasta Sayısı * ilk üç ay verileri içerir. Akdeniz Üniversitesi akademik personeli birçok kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün çeşitli alanlarında bilimsel danışmanlık hizmeti vermektedir. Örnek olarak, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafında talep edilen Ekolojik Planlama Projesi, Özel bir firma tarafından talep edilen Tarım bilgi Sistemlerinin Oluşturulması projesini gösterebiliriz. Ayrıca üniversitemiz personeli bilirkişilik, görüş bildirme, hakemlik, editörlük görevlerini üstlenmektedirler. Üniversite, başta tarım ve turizmden gelenler olmak üzere bölgedeki tüm paydaşlarla işbirliği yapmaktadır. Kentleşme sırasında ekolojik yapının korunması için uzaktan algılama tekniklerinin 11

15 kullanılması üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi arasında imzalanan antlaşma, bu işbirliğinin örneklerinden birisidir. Akdeniz Üniversitesi kentin tek üniversitesi olması nedeniyle de kent politikalarına yön veren aktörlerden birisidir Akdeniz Üniversitesi nin son yıllarda gerçekleştirdiği en önemli projeler arasında yer alan Antalya Teknokenti nin kuruluşunda dış paydaşların geniş bir katılımı sağlanmıştır. Antalya iş çevreleri ve sivil toplum kuruluşları teknoparkın yönetiminde temsil edilmektedirler yılında kurulan Antalya Teknokenti bölgenin ihtiyaçları ve iş dünyasının yapısı dikkate alınarak tarım ve tıp teknolojileri ağırlıklı olarak planlanmıştır ve bu yöndeki gelişmelerini sürdürmektedir. Yakın geçmişe kadar üniversite personeline kanunla yasaklanmış olan girişimcilik etkinlikleri 2001 yılında çıkarılan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yasası ile yasal hale gelmiş, üniversiteler ve personeli bu konuda özgürlüklerine kavuşmuşlardır. Akdeniz Üniversitesi 2004 yılı sonlarında Teknoloji Geliştirme Bölgesini oluşturmuş ve personeli arasında girişimcilik çalışmalarının hızla yaygınlaştığı görülmüştür. 2. Mevzuat Günümüzde, büyük yada küçük her organizasyon eğitimin anlamını ve performansa katkısını bilmekte ve çalışanlarının eğitimi için giderek artan düzeylerde çaba göstermektedir. Eğitime önem veren ve bu anlamda çalışanlarına yatırım yapan organizasyonların değişime ayak uydurabildikleri, hatta değişime öncülük ederek önemli rekabetçi üstünlükler elde ettikleri görülmektedir. Çünkü eğitim, artık sadece bireylerin eğitimi olarak mikro düzeyde ele alınamamakta, örgütü bir bütün içinde ele alarak daha geniş bir öğrenme yaklaşımı olarak benimsenmelidir. Ayakta kalmak için her organizasyonun artık öğrenen organizasyonlara dönüşmesi gerekmektedir. Çalışanların bilgilerini hızlı ve etkili bir yöntemle güncelleyebilmesidir. Çünkü Gelecek Toplum, bilgi toplumu olacak, bilginin yayılma kolaylığı, herkesin elde edebilirliği ile hem organizasyonlar, hem de bireyler son derece yarışmacı bir hale geleceklerdir. Bilginin elde edilmesi çabası ışığında organizasyonlarda eğitim; işe alınan insanların işlerini etkili bir şekilde yapabilmeleri için sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve tutumların onlara verilmesidir. Ayrıca eğitim; çalışanların ve onların oluşturdukları grupların, işletmede yüklendikleri yada ileride yüklenecekleri görevleri daha etkili bir şekilde yapabilmeleri için, onların mesleki bilgi ufuklarını genişleten, düşünce, rasyonel karar alma, davranış ve tutum, alışkanlık ve anlayışlarında olumlu değişmeler yapmayı amaçlayan, bilgi, görgü ve yeteneklerini arttıran eğitsel faaliyet ve eylemlerin tümüdür. Bir başka tanımda da, çalışanların işe girerken beraberlerinde getirdikleri bilgi, beceri ve tutumlar ile işlerinin spesifik görev ve sorumluluklarını yerine getirmek için ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve tutumlar arasındaki farkı kapatma süreci olarak tanımlanabilir. Akdeniz Üniversitesi çalışanları Ek1 de belirtilen mevzuat kaynakları ışığında eğitim alarak, iş ve işlemlerini yapmaktadır. Eğitim yetiştirme ve geliştirme kavramlarını da içeren ve esas olarak kişisel ve mesleki gelişime ilişkindir. Yetiştirme ; özellikle beceri kazandırma sürecine işaret eder. Bilginin yetiştirici (montör) aracılığı ile bireye kazandırılmasıdır. Bu anlamdaki eğitim, alışılagelmiş rutin süreçlerin tekrarı şeklindedir ve insanların yapabilir kılınmasıdır. Eğitim, personelin hayatının bütününü kapsarken yetiştirme belirli özgün bir alanda yeterli hale getirme sürecidir. 12

16 Sonuçları da işe yönelik, somut, ölçülebilir ve denetlenebilir niteliktedir. Geliştirme ise ; mesleki alanın dışındaki konuları da kapsar. Bu etkinliklerin her zaman işletmeyle ilgili olması gerekmez. Bireyler kişisel gelişimleri ve kariyerleri için gelişme programlarına katılmayı isteyebilirler. Aynı zamanda bu; bireyi, üst görev, pozisyon ve sorumluluklara hazırlar, yani kişinin geleceğe hazırlanma amacını güder. Bu uygulama gelecekte önemli görevlere gelmesi söz konusu olan başarı potansiyeli yüksek personele uygulanır. Görüldüğü gibi, yetiştirme ve geliştirme eğitimin birer türü niteliğindedir. Eğitim konusuna geri döndüğümüzde görüyoruz ki bir örgütün insangücü kaynaklarının etkinliğinin arttırılması için, eğitim faaliyetlerinin, iş görenlerin ve örgütün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde sistemli bir biçimde ve bir bütün olarak ele alınması gerekmektedir. Eğitim için harcanan maddi kaynaklar ve zamanın karşılığının alınabilmesi için eğitim faaliyetlerinin diğer faaliyetleriyle, özellikle insan kaynakları ile ilgili faaliyetlerle paralel yürütülmesi gerekir. Bu yüzden eğitim faaliyetleri bir birine bağlı ve her aşamanın diğer aşamayı doğrudan etkilediği bir dizi faaliyet olarak görülmelidir. Her aşamanın gerekleri yerine getirilmediği zaman faaliyetlerin tamamının etkileneceği unutulmamalıdır. İnsan kaynakları eğitimi bir süreç olarak ele alındığında aşağıdaki şekilde görüleceği gibi dört aşamadan oluşur. Eğitim Faaliyetleri; 1. Eğitim ihtiyacının belirlenmesi 2. Eğitim amaçlarının belirlenmesi 3. Eğitim programı hazırlanması ve uygulaması 4. Eğitim programı sonuçlarının değerlenmesi Akdeniz Üniversitesinde Kalite çalışmaları ilk olarak 2002 yılında APK biriminin kurulması ile gündeme gelmiştir. Rektörlük idari birimlerinin Rektöre kendi birimleriyle ilgili verdikleri brifinglere paralel olarak beş idari birimde başlatılan "iş ve işlem süreçlerinin tanımlanması" pilot çalışmasının ardından, Teknopark ve Stratejik Planlama projelerinin araya girmesiyle bir süre bekleyen kalite çalışmalarına yılında tekrar hız verilmiştir. Toplam Kalite Biriminin kurulması ve bir kalite danışmanı belirlenmesiyle başlatılan süreçte önce tüm idari personele yönelik eğitim programı gerçekleştirilmiş, ardından birimlerde oluşturulan Kalite Geliştirme Ekipleriyle çalışmaların tüm idari organizasyonu kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması planlanmıştır yılında Rektörlük İdari Birimlerinin ISO 9001:2000 Kalite Belgesi alması hedeflenmektedir. 3. Teşkilat yapısı Akdeniz Üniversitesi nin örgüt yapısı, Yükseköğretim Kanunu ve Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilat Kanunu nun üniversitelerin akademik ve idari örgütlenmesine ilişkin maddeleri ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ile Rektörlüğe bağlı birimlerden oluşmuştur. Akademik ve idari birimlerin yönetimi ve yöneticilerin yetki ve sorumlulukları da aynı kanun tarafından belirlenmiştir. 13

17 Akdeniz Üniversitesi nin yönetim ve organizasyonu 2547 sayılı yasa hükümlerine göre belirlenmiştir. Üniversitenin yönetim organları Rektör, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kuruludur. Rektör, profesör akademik ünvanına sahip kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek altı aday arasından YÖK Kurulunda belirlenen üç aday içinden Cumhurbaşkanınca dört yıl süre ile atanır. İki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder ve üniversitenin en üst yöneticisidir. Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer. Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder. Senato, üniversitenin akademik organı olarak işlev görür. Bu kapsamda üniversitenin eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak ve Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek temel görevleri arasındadır. Üniversite Yönetim Kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senato tarafınca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Üniversite Yönetim Kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olarak işlev görmektedir. Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul düzeyinde yönetim organları aşağıdaki gibidir: Fakülte organları; Dekan, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulundan oluşur. Enstitü Organları; Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulundan oluşur. Yüksekokul Organları; Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulundan oluşur. Akdeniz Üniversitesinin genel organizasyonunda; bütün enstitüler, fakülteler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve araştırma merkezleri, akademik ve idari süreçleri konusunda rektör yardımcılarından birine bağlıdır. İdari yönetim örgütünün başında bir genel sekreter ve daire başkanlıkları, bulunmaktadır. Her fakültede dekana bağlı ve fakülte yönetim örgütünün başında bir fakülte sekreteri, enstitü veya yüksekokul sekreteri bulunur. İdari birimler, Üniversite nin tüm akademik birimlerine hizmet sağlamayı amaçlamaktadır. Tüm idari birimler, bir yanda Genel Sekreter tarafından, diğer yanda rektör yardımcılarından birine bağlı olarak yönetilir. Üniversitenin, akademik ve idari organizasyon yapısı Şekil 1 de gösterilmiştir. Akdeniz Üniversitesi ne bağlı 4 Enstitü, 12 Fakülte, lisans düzeyinde 4 yıllık eğitim veren 4 Yüksekokul, 10 Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Bu birimlerin çoğu Antalya şehir merkezinde, bazı meslek yüksekokulları ise çevre ilçelerdedir. Ayrıca Antalya Devlet konservatuarı da kendi aktivitelerini Akdeniz Üniversitesi bünyesinde yürütmektedir. Akdeniz Üniversitesin de 27 araştırma ve uygulama merkezi ve araştırma, eğitim amaçlarına hizmet eden toplam 148 laboratuar bulunmaktadır. 14

18 REKTÖR SENATO YÖNETİM KURULU REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR 2008 Mali Yılı Performans YARDIMCISI Programı REKTÖR YARDIMCISI ENSTİTÜLER FAKÜLTELER YÜKSEK OKULLAR MESLEK YÜKSEK OKULLARI KONSERVATUARLAR MERKEZLER GENEL SEKRETERLİK SOSYAL BİL.ENST. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TURİZM İŞLT. VE OTEL.YÜK.OK. ELMALI M.Y.O ANTALYA DEVLET KONS. SAĞLIK ARAŞ. VE UYG. MRK. hastane ÇEVRE SORUNLARI ARŞ. VE UYG..MRK. GENEL SEK. YARDIMCSI FEN BİL. ENST. ZİRAAT FAKÜLTESİ BEDEN EĞT.VE SPOR YÜK.OK. KORKUTELİ M.Y.O. ATATÜRK İLK. VE İNK.TAR.ARŞ.MRK. SAĞ.TUR.VE TALAS EĞT.ARAŞ, MRK. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ SAĞLIK BİL.ENST. İKTİSAT VE İD.BİL.FAK ANTALYA SAĞ. YÜKSEK OKULU AKSEKİ M.Y.O BİLGİSAYAR BİL. ARŞ. VE UYG. MRK. SPORCU SAĞLIĞI ARŞ. UYG. MRK. STRATEJİ GELİŞT. DAİRE BŞK. GÜZEL SANT..ENST. SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ AKSEKİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU SERİK M.Y.O AKD.ÜNİ.ALKOL MAD.BAĞ.A.U.M ORGAN NAKLİ EĞT.ARŞ. MRK. AKDENİZ ÜLKELERİ EKONOMİ ARŞ.MRK. İDARİ VE MALİ İŞLER DAİ. BŞK. TIP FAKÜLTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ALANYA M.Y.O TEKNİK BİL. M.Y.O. KÜLTÜR SANAT ARŞ.UYG.MRK İLETİŞİM ARŞ. VE UYG.MRK. AVRUPA BİRLİĞİ ARŞ.UYG.MRK. SAĞLIK BİL.ARŞ. VE UYGULaMA MRK. SPOR BİLİMLERİ ARŞ. UYG. MRK. SOSYAL HİZMET. EĞT. ARAŞ. MRK. PERSONEL DAİRE Ğ KÜTÜPHANE VE DOK.DAİ.BŞK. GÜZEL SANAT. FAKÜLTESİ SOSYAL BİL. M.Y.O. SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ LİKYA ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM TEKNOLOJİ. ARAŞ. UYG. MRK. SAĞ.KÜLT. SPOR DAİRE BŞK. EĞİTİM FAKÜLTESİ HUKUK FAKÜLTESİ FEN EDEBİYAT ALANYA İŞLT. FAKÜLTESİ KUMLUCA M.Y.O SAĞLIK HİZ. M.Y.O MANAVGAT M.Y.O Şekil 1. Akdeniz Üniversitesi Akademik ve İdari kuruluş şeması 15 UZAKTAN ALGILAMA ARŞ. UYG.MRK. STRATEJİ ARŞTIRMA MERKEZİ ZİHİN VE HARK. ENG.ÇOC. EĞT.ARŞ. TARIMSAL BİYO. ARŞ. VE UYG.MRK. TURİZM ARŞ, GEL. VE UYG. MRK. BİYOLOJİK ÇEŞİT. ARŞ.UYG.MRK. TOHUMCULUK ARŞ. GEL. MRK. AKDENİZ DİLLERİNİ VE KÜL.ARŞ. MRK. TEMİZ ENERJİ ARŞ.VE FAK.ENST. YÜK.OK. İDARİ TEŞKİLATI BİLGİ İŞLEM DAİRE BŞK. YAPI YAPI İŞL.VE TEK. VE TEK. DAİRE DAİRE BŞK. BŞK. HASTANE BAŞ MÜDÜRLÜĞÜ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI

19 4.Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 2008 Mali Yılı Performans Programı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinde Maliye Başkanlığı veya Bütçe Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen işlemlerin, bu idarelerde malî yönetim ve kontrol sistemleri kurularak kendileri tarafından yapılması öngörülmüştür. Buna istinaden 1050 sayılı Kanunla kurulmuş olan Maliye Başkanlığı veya Bütçe Dairesi Başkanlıkları 5018 sayılı Kanunla kaldırılarak yerine Mali Hizmetler Birimlerinin kurulması hüküm altına alınmıştır. Akdeniz Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 60. maddesinde sayılan görev ve mali hizmetleri yürütmek üzere 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15. maddesine dayanarak 01/01/2006 tarihinde kurulmuştur. Başkanlık, sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2006/9972 karar sayısı ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak iç yapısını oluşturmakta ve bu esaslar dahilinde hizmet vermektedir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı; Bütçe ve Performans Müdürlüğü, Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürlüğü, İç Kontrol Müdürlüğü, Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü olmak üzere 4 alt birimden oluşmaktadır. Makro disiplini sağlamak, kamu kaynaklarını stratejik önceliklere göre dağıtmak, dağıtılan kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak ve etkin bir hesap verme sorumluluğu sistemini kurmak, 5018 sayılı kanunla ulaşılmak istenilen amaçlar arasında yer almıştır tarihli ve 5018 sayılı Kamu mali yönetimi ve kontrol kanununun 60. maddesinde mali hizmetler biriminin görevleri belirtilmiştir. Üniversitemizde 2006 yılı itibariyle 3 adet Mali hizmetler uzmanı göreve başlamıştır sayılı Kanun ile iç kontrol mekanizması kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve mali hizmetler ile ön mali kontrol ve iç denetimden oluşmaktadır. Üniversitede üst yöneticiye doğrudan bağlı olarak çalışması öngörülen iç denetçilik mekanizması oluşturmuştur. 3 iç denetçinin ataması yapılmıştır. Üniversitemizde 52 harcama birimi kendi harcamalarında iç kontrolünü yapmasına rağmen ödeme aşamasında Strateji Geliştirme Daire başkanlığının ilgili birimleri yetkileri kapsamında muhasebe ve ön mali kontrol denetimini yapmakla yükümlüdür. İç denetim, kurumun her türlü etkinliğini geliştirmek, iyileştirmek ve kuruma değer katmak amacıyla, bağımsız ve tarafsız bir şekilde güvence ve danışmanlık hizmeti vermektedir. İç kontrol sistemi ile faaliyetlerin etkin ve verimli sonuçlar üretmesi, mali bilgilerin güvenilir olması, yasa ve yönetmeliklere uygun çalışılması amaçlanmaktadır. İç denetçiler, risk yönetimi, iç kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliği ve verimliliğinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için sistematik yaklaşımlar geliştirerek kurumun hedeflerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olurlar. 5- Bilişim Sistemi Üniversitemizin tüm birimlere fiber optik kampüs omurgası üzerinden 100Mbps hız ve Fast Ethernet protokolü ile bağlı olup, tüm birimleri de kendisi üzerinden, Üniversitenin dışarıya açılımını sağlayan Ulusal Akademik Bilgisayar Ağı na (ULAKBİM) ise 34 Mbps hızla ve ATM protokolü ile bağlamış durumdadır. ATM protokolü sayesinde diğer üniversite ve araştırma kurumlarıyla çok yüksek hızlı bağlantılar gerçekleştirilebilecek durumdadır. Tüm bu uçların, kampüs ağını ve interneti hangi saatlerde ne oranda kullandıkları ne kadar trafik oluşturduğu gibi bilgiler grafiksel olarak izlenebilmektedir. Akdeniz Üniversitesi Ağ Topolojisi Akdeniz Üniversitesi Ağ topolojisi, Kampüs Ağ Topolojisi (Şekil-1) ve Hastane AğTopolojisi olarak 2 bölümden oluşmaktadır.ayrıca Kampus Ağ Topolojisine WAN olarakbağlı çalışan 8 adet Kampus dışı okulumuz bulunmaktadır. 16

20 KAMPUS AĞ TOPOLOJİSİ : Kampüs Ağımızın Topolojisi şekil-1 de görülmektedir Mali Yılı Performans Programı Şekil-1 : Kampus Ağ Topolojisi 17

21 Kampus Ağımız merkez omurga sisteminde 1 adet STM-4 seviyesinde çalışabilecek SDH Cihazı, 1 adet Cisco 3660 Serisi Router, 1 adet L3 seviyesinde çalışabilen Cisco Catalyst 3550 Omurga Switch, 2 adet Cisco Catalyst 2960 Switch, 4 adet Nortel Networks BayStack T Switch bulunmaktadır. Merkez Omurgamıza 100 Mbps hızla ve Multimode Fiber Optik kablolar ile bağlı olan 17 Okulumuz/Birimimiz ve de Akdeniz Üniversitesi Araştırma Hastanesi bulunmaktadır.bu Okul/Birimlerde toplam 124 adet Switch bulunmaktadır.bu switch lerin 41 tanesi yönetilebilir Nortel Networks BayStack T, Cisco 2950 Switch ve Cisco 2960 Switch lerden oluşmaktadır. Geri kalan 83 tanesi ise yönetilemez switch tir. Sistem odamızda ise toplam 17 adet Sunucu Bilgisayar bulunmaktadır.bunların 2 tanesi Dell marka, 8 tanesi IBM marka, 1 tanesi HP marka, 1 tanesi Macintosh Bilgisayar 5 tanesi Sunucu tabanlı olmayıp Sunucu olarak hizmet veren Bilgisayardır. Bu Sunuculardan 1 tanesi Firewall hizmeti, 1 tanesi Proxy hizmeti, 1 tanesi Firewall Log tutma hizmeti, 2 tanesi Veritabanı hizmeti, 2 tanesi Web sunucusu hizmeti, 1 tanesi Media Server Hizmeti, 1 tanesi DHCP ve DNS hizmeti, 1 tanesi Antivirüs Sunucu hizmeti, 1 tanesi e-posta sunucu hizmeti, 1 tanesi FTP sunucu hizmeti, 1 tanesi Kütüphane Otomasyon Sistemi hizmeti, 1 tanesi Döner Sermaye Satınalma otomasyon sistemi hizmeti, 1 tanesi Döner Sermaye Saymanlığı otomasyon sistemi hizmeti, 1 tanesi Maaş sistemi hizmeti, 1 tanesi Web uygulamaları için veri tabanı hizmeti vermektedir. 18

22 KAMPUS DIŞI OKULLAR : Şekil-2 de Kampus dışı okulların bağlantılarını gösteren şekil bulunmaktadır Mali Yılı Performans Programı Şekil-2 : Kampus Dışı Okul Bağlantıları Toplam 8 adet Kampus dışı okulumuz bulunmaktadır.bu okullardan 5 tanesi G.shdsl Transmisyon devresi ile 2 mbps hızı ile ve 2 tanesi G.shdsl Transmisyon devresi ile 512 Kbps hızı ile Kampus ağımıza bağlıdır. 1 okulumuz 512 Kbps hızı ile Frama-Relay Transmisyon devresi ile bağlıdır. Bu okullarmıızda toplam 7 adet G.shdsl Router, 1 adet Cisco 1700 serisi Router, 1 adet HTU-2048 DSU/DTU cihaz ve 40 adet de yönetilemez Switch bulunmaktadır. 19

23 C. İnsan Kaynakları ve Fiziki Kaynaklar 2008 Mali Yılı Performans Programı 1. İnsan Kaynakları Akdeniz Üniversitesinin toplam 3631 çalışanı bulunmaktadır. Bunların 1951 i akademik, 1278 i ise idari, 402 si sözleşmeli ve geçici personeldir. İdari hizmetlerde görev alan personelin bir bölümü ücretlerini döner sermaye bütçesinden ödenmek üzere sözleşmeli statüde çalışmaktadır. Bu personel, belirli hizmetleri gerçekleştirmek için uzmanlık ve niteliklerine göre üniversite tarafından seçilerek, belirli sürelerle görevlendirilirler. Bunlara ek olarak bazı idari ve teknik hizmetleri yerine getirmek üzere geçici olarak görevlendirilen personelden yararlanılmaktadır. Mevcut durumda haziran tarihi itibariyle akademik personel kadrolarının %81,26 sı, idari personel kadrolarının ise % 76,3 doludur. Akdeniz Üniversitesi personel dağılımı ve doluluk yüzdesi Tablo 4 de görülmektedir. Tablo 4. Akdeniz Üniversitesi Personel Doluluk Yüzdesi * Kişi Sayısı Doluluk Kişi Sayısı Doluluk Kişi Doluluk Yüzdesi Yüzdesi Sayısı Yüzdesi Akademik Personel , İdari Personel , İşçi Kadrosu Geçici Personel Toplam * Bilgiler yılların haziran ayı itibariyle verilmiştir. İdari personelin eğitim durumları incelendiğinde; % 3 ü ilkokul, % 8 i ortaokul, % 25 i lise, % 33 ü ön lisans, % 28 i lisans mezunu olup, % 3 ü ise yüksek lisans veya doktora derecesine sahiptir (Tablo 5). Tablo 5. İdari Personelin Eğitim Durumu İlkokul Ortaokul Lise Ön Lisans Lisans 20 Y. Lisans ve Doktora Kişi Sayısı Yüzde Haziran verileri alınmıştır. İdari personel genel olarak değerlendirildiğinde %36 inin üniversite eğitimi almadığı dikkati çekmektedir. Bu sonuç idari personele verilecek hizmet içi eğitimin önemini ortaya çıkarmaktadır. Üniversite son birkaç yıldır düzenlediği hizmet içi eğitim programlarıyla mevcut idari personelinin kalitesinin iyileştirilmesine gayret etmektedir. Bu kapsamda 2003 yılı aralık ayından itibaren hizmet içi eğitim ve uyum eğitimi verilmektedir. Eğitime katılan personel sayısı ve eğitim saati her geçen yıl daha da artmaktadır.

24 Akdeniz Üniversitesinde Kalite çalışmaları ilk olarak 2002 yılında APK biriminin kurulması ile gündeme gelmiştir. Rektörlük idari birimlerinin Rektöre kendi birimleriyle ilgili verdikleri brifinglere paralel olarak beş idari birimde başlatılan "iş ve işlem süreçlerinin tanımlanması" pilot çalışmasının ardından, Teknopark ve Stratejik Planlama projelerinin araya girmesiyle bir süre bekleyen kalite çalışmalarına yılında tekrar hız verilmiştir. Toplam Kalite Biriminin kurulması ve bir kalite danışmanı belirlenmesiyle başlatılan süreçte önce tüm idari personele yönelik eğitim programı gerçekleştirilmiş, ardından birimlerde oluşturulan Kalite Geliştirme Ekipleriyle çalışmaların tüm idari organizasyonu kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması planlanmıştır yılında Rektörlük İdari Birimlerinin ISO 9001:2000 Kalite Belgesi alması hedeflenmektedir. Akademik personel kalitesinin iyileştirilmesine yönelik olarak uygulanan politikalar başarılı olmuştur. Akdeniz Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri 5 yıl önce ortaya koyulmuştur, bu kriterler her yıl revize edilmektedir. Uygulanan bu başvuru kriterleri, bir taraftan kadroya atanan personelin belli bir standardın üstünde olmasını sağlamış, diğer taraftan da Akdeniz Üniversitesi nin bilimsel üretimine önemli katkılar sağlamıştır. Öğretim üyelerimize Akademik personel için takdir ve ödüllendirmenin de önemli yeri vardır. Akdeniz Üniversitesi Ödül Yönergesi çerçevesinde Akdeniz Üniversitesi nde çalışmakta olan bilim ve sanat insanlarına Hizmet, Bilim-Sanat, Teşvik ve Grup Başarı Ödülleri verilir. Tablo 6 da son altı yıl içinde bu kapsamda verilen ödüllerin dağılımı görülmektedir. Tablo 6. Bilim, Bilim Hizmet, Bilim Teşvik Başarı Ödülleri Ödül Türü / Yıllar Bilim Ödülü Bilimde Hizmet Ödülü Bilimde Teşvik Ödülü Akdeniz Üniversitesi, döner sermaye kaynaklarından uluslar arası kongrelere sözlü bildiri veya konferans vermek suretiyle katılacak öğretim üyelerine Yurtdışı Kongre Katılım Desteği vermektedir. Tablo 7 de bu destekten yararlanan öğretim üyelerinin sayıları ve verilen destek tutarının yıllar içindeki dağılımı görülmektedir. Tablo 7. Yurtdışı Kongre Destek* Yıllar Destek Verilen Kişi Sayısı 21 Destek Verilen Tutar (YTL) Mart verileri Üniversitemizin amaçlarını gerçekleştirebilmesi için mevcut insan kaynaklarını daha doğru, etkin ve verimli bir biçimde kullanabilmesi gerekmektedir. Bu da; insan kaynaklarının planlanması, geliştirilmesi, motivasyonu, performans değerlendirilmesi ve ölçümüne yönelik olarak yapılacak daha ileri analiz ve çalışmalarla mümkün olabilecektir.

25 2. Fiziki Kaynakları 2008 Mali Yılı Performans Programı Üniversitemizin ana yerleşkesi Dumlupınar Bulvarı Uncalı semti arasında yer alan bölgede kurulmuştur. Çallı ve Yeşilbayır mevkilerinde de küçük yerleşkeleri bulunmaktadır. Merkez yerleşke m² arazi yüzölçümü ve m² yapı alanına sahiptir. 9 adet Fakülte (Tıp, Fen Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Ziraat, Hukuk, Mühendislik, İletişim, Güzel Sanatlar, Su Ürünleri), 3 adet Yüksekokul (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Beden Eğitimi ve Spor, Antalya Sağlık), 2 adet Meslek Yüksekokulu (Teknik Bilimler, Sağlık Hizmetleri) bulunmaktadır. Toplam üç bloktan oluşan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 58 poliklinik, 700 yatak kapasitesi ile toplam m² lik hizmet alanına sahiptir. Yakın tarihte inşaatı tamamlanan, 70 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi de Merkez Kampüs alanı içerisinde yer almaktadır. Ayrıca Kütüphane, Merkezi Yemekhane, Kapalı Spor Salonu, Kapalı Yüzme Havuzu, Olbia Kültür merkezi, Sosyal Tesisler, Rektörlük Binası, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Merkezi ısı santral binası, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve 75.Yıl çocuk kreşi binaları da kampüs içerisinde yer almaktadır. Çallı Kampüsünde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Şehir merkezinde yer alan bu yerleşkeler dışında Üniversitemize bağlı çeşitli birimlerin bulunduğu, aşağıda belirtilen 16 ayrı yerleşim alanı daha bulunmaktadır. Yerleşim yerleri ve m²leri Tablo 8, Örtülü Alan Büyüklükleri ve Tamamlanma oranları Tablo 9, Kapalı alanlarının dağılımı Tablo 10 da bu alanların hizmet alanlarına göre dağılımı ise Tablo 11 de gösterilmiştir. Toplam yerleşkelerimiz m², üniversite merkez kampüsu m² genişliğindedir. Akdeniz Üniversitesi kampüs ün de fakülte binaları, laboratuarlar, kütüphane ve spor tesisleri merkez kampüsta yer almaktadır. Projelendirilmiş örtülü alan büyüklüğü ise m² dir Akademik yıllar arası öğrenci başına düşen örtülü alan büyüklüğü Tablo 12 de sunulmuştur. Tablo 8. Akdeniz Üniversitesi Yerleşim Yerlerinin Dağılımı Yerleşke Adı Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m²) Toplam (m²) Açıklama Üniversite Maliye Haz. Diğer Kampus Çallı Sos.Bil.M.Y.O Yeşilbayır Sosyal Hizm.Y.O Yeşilbayır Bel. Ziraat Fak.Araş. ve Uyg. Çiftliği (Aksu) Serik M.Y.O. Binası Serik Bel. Elmalı M.Y.O. Kampüsü Elmalı M.Y.O. Sos. Tes.(Şeh Mrk) Alanya İşl.Fak. kampüsü (Kestel) Alanya Turizm M.Y.O.(Kestel)

26 Kumluca Seracılık M.Y.O. Kamp. Akseki Sağlık Y.O (Yurt+Yük.Okul) Akseki M.Y.O. (Yük.Ok+Atölye+Yurt Binası) Korkuteli M.Y.O. (Okul) Korkuteli M.Y.O. Kız Öğr.Yurdu Akseki Eğt. Hayratı Yap. Yaş.Dern. Korkuteli Eğt.,Kült ve Sağ.Vakfı Korkuteli Eğt,Kültür ve Sağ. Vakf Korkuteli M.Y.O kampusü Manavgat M.Y.O. kampusü Finike M.Y.O. kampusü Gazipaşa M.Y.O. kampusü Antalya Saklıkent Kayak Merkezi Spor Alanı Gazipaşa Belediyesi TOPLAM , , , Tablo 9. Üniversitemiz Örtülü Alan Büyüklükleri ve Tamamlanma oranları Projelendirilmiş (m²) Bitmiş (m²) Tamamlanma Oranı %72 %73 %74 %79 Tahsisli (m²) Toplam (m²)

27 Tablo 10. Akdeniz Üniversitesi Kapalı Alanlarının Dağılımı 2008 Mali Yılı Performans Programı Yerleşke Adı Kapalı Alan Miktarı (m²) Toplam (m²) Üniversite Maliye Hazine Merkez Yerleşkesi Akseki Yerleşkesi Kumluca Yerleşkesi Korkuteli Yerleşkesi Serik Yerleşkesi Alanya Yerleşkesi Manavgat yerleşkesi Elmalı Yerleşkesi TOPLAM Tablo 11. Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı Hizmet Alanı Merkez Diğer (m²) Toplam (m²) Yerleşkesi (m²) Eğitim Sağlık Barınma Beslenme Kültür Spor Diğer (İdari, Tesis, Depo) TOPLAM Tablo Akademik yıllar arası öğrenci başına düşen örtülü alan büyüklüğü Yıllar Öğrenci Sayısı Öğrenci Başına Örtülü Alan (m²) Öğrenci Başına Toplam Örtülü Alan (m²) ,479 15,1 22, ,264 13,8 21, ,724 12,8 19, ,146 13,2 20,1 24

28 D. Temel Politikalar ve Öncelikler Akdeniz Üniversitesi yılı başında yürürlüğe koyduğu ilk stratejik planında aşağıda sıralanan yenilikleri gerçekleştirmeyi hedeflemiştir: 1. Akademik ve idari hizmetlerin etkin, verimli ve hızlı işleyişinin sağlanması için Kurumsal Yapılanma Reformu nun gerçekleştirilmesi. 2. Kurumsal yapının sürekliliğinin güvence altına alınması için ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi nin oluşturulması. 3. Kurumsal performansın sürekli izlenmesi ve iyileştirilmesi için Kurumsal Performans Değerlendirme Sistemi nin oluşturulması. 4. Araştırma altyapısının özellikle seçilmiş alanlarda mükemmelleştirilmesi. 5. Akdeniz Üniversitesi nin araştırma ürünlerini teknolojiye dönüştürebilir hale gelmesi için Akdeniz Üniversitesi nde inovasyon (yenilikçilik) kültürünün yerleştirilmesi. 6. Üniversite-Kuluçka Merkezi-Teknoloji Geliştirme Bölgesi işbirliğinin en iyi düzeye getirilmesi, bu amaçla Rektörlük bünyesinde öğretim elemanlarını uygun şekilde yönlendirecek bir danışmanlık biriminin oluşturulması. 7. Akdeniz Üniversitesi mensuplarına fikri mülkiyet hakları konusunda yasal ve idari desteği sağlamak, konuyla ilgili kişilerin ve kurumun çıkarlarını korumak ve bu konudaki resmi işlemleri yürütmek üzere bir birimin oluşturulması. 8. Öğretimde Mükemmellik Araştırma ve Uygulama Merkezi nin kurulması 9. Avrupa Birliği komisyonu tarafından sağlanan ve yükseköğretimde ortak geçerliliği amaçlayan Diploma Eki ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi Etiketleri nin alınması. 10. Üniversitenin yabancı dil eğitimi süreçlerini daha güçlü bir temelde yürütebilecek kaynaklara sahip bir Yabancı Diller Yüksekokulunun kurulması EUA-IEP Akdeniz Üniversitesi Öz Değerlendirme Raporu Ocak, 11. Eğitim-Öğretimde Kalite Güvence Sisteminin Bologna sürecine uygun olarak planlanması ve uygulanması. 12. İnsan Kaynakları Performans Değerlendirme Sisteminin hayata geçirilmesi. 13. Birimlerdeki altyapı ve fiziksel olanakların standartlarla karşılaştırılması yapılarak önceliklere göre dönemini kapsayan bir mekan iyileştirme ve dönüştürme planının oluşturulması. 14. Akademik ve idari süreçleri destekleyecek bütünleşik bir bilgi sisteminin oluşturulması. 15. Üniversite personeli ve öğrencilerinin ihtiyacını karşılayacak destek hizmetlerine yönelik gelişme olanaklarının araştırılması ve yeni altyapı ve fiziksel tesislerin yapılması. 16. Çevreyi kirletmeyen bir üniversite kampüsü yaratmak ve üniversite kaynaklarının verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla Sıfır Emisyon Kampüs uygulamasına geçilmesi. 25

29 17. Mezunlar Bilgi Sistemine temel teşkil edecek güncel bir veri tabanı oluşturulması, veri tabanına tüm mezunların erişiminin ve sistemin bir bilgi paylaşımı platformu olarak kullanılmasının sağlanması. Akdeniz Üniversitesi nin 2012 yıllarını kapsayan stratejik planındaki misyon ve hedeflere uygun gelişimini sağlamak için idari ve akademik süreçlerin ISO 9001:2000 kalite yönetim sistemi gereksinimlerine göre reorganizasyonunun büyük önem taşıdığına inanılmaktadır. Bu sistemin temel unsurlarından birisi stratejik plana uygun performans ölçümlerinin yapılmasıdır. Yine ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Standardına uygun bir Yönetim Bilgi Sistemi bu gelişimin temelindeki unsurlar arasında yer alacaktır. E. Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve değerlendirmeler Akdeniz Üniversitesi nin 2008 yılı Performans programında yer alan 25 adet faaliyet ve 16 adet projenin ilişkili olduğu amaçlar Tablo 13 de gösterilmiştir. Faaliyet/Projelerin hedefler, harcama ve sorumlu birimleri, toplam maliyet ihtiyacı ve kaynak türü bilgileri ise Tablo 14 de özetlenmiştir. Tablo 13. Faaliyet / Proje sayılarının amaçlara dağılımı. Amaç Faaliyet Sayısı Proje Sayısı Kurumsal Yapının Geliştirilmesi 3 - Araştırma Ürünlerinin Geliştirilmesi ve Teknoloji Üretimi. 5 - Eğitim-Öğretimin Geliştirilmesi 10 3 Altyapı ve Fiziki Alanların Geliştirilmesi Paydaşlarla İlişkilerin Geliştirilmesi 3 Girişimciliğin ve Finansal Kaynakların Geliştirilmesi 4 TOPLAM

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi 81620 Konuralp / DÜZCE 15/06/2016 2 İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU A. Kurum Hakkında Bilgiler

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsım MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde danışma

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2017 0 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 4 1. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ... 6 2.

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kariyer Geliştirme

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Abant İzzet

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2009-2014) 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 2 1-GENEL BİLGİLER.. 3 A-Misyon ve Vizyon.. 3 B-Yetki, Görev Ve Sorumluluklar.

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 26 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27239 YÖNETMELİK Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI ALANYA EĞİTİM FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 - GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon 2007-2012 Akdeniz Üniversitesi Misyonumuz Yüksek nitelikli akademik programlar

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bünyesinde oluşturulan

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin

Detaylı

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (12.10.2011 gün ve 08 sayılı Senato Kararı) Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Atılım

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin yönetimi ve

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR 1. Üniversite; fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ve benzeri birimlerden oluşur. Ancak bir üniversitede en az... fakültenin bulunması zorunludur.

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Toplantı Sayısı: 04 Sayfa: 1 Karar Tarihi: 14/12/2006 Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hk. 2006.004.009- Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir.

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir. HOŞGELDİNİZ Fakültemiz; Bilimsel tutum ve becerileri kazanmış, mesleki donanım sahibi, içinde bulunduğu eğitimsel süreçlerle ilgili, toplumsal meselelere duyarlı, hür düşünen, demokratik ilkelere bağlı,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi bünyesindeki tüm diploma programlarının

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amacı; Kocaeli Üniversitesi'nin eğitim, öğretim

Detaylı

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU Rize 2016 1 1-SUNUŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

SINOP ÜNIVERSITESI KALITE KOMISYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESI. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SINOP ÜNIVERSITESI KALITE KOMISYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESI. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SINOP ÜNIVERSITESI KALITE KOMISYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESI BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Sinop Üniversitesi Kalite Komisyonunun kuruluş,

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu 30 Kasım 2012, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA Eğitim Bilimleri Enstitülerine Neden İhtiyaç Bulunmaktadır? Yükseköğretim Kanun Taslağında Üniversite

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ARAŞTIRMASI Sayın Öğretim Elemanı, Bilindiği üzere Dumlupınar Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği

Detaylı

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ağustos 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28036 Düzce Üniversitesinden: YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM VE GÜVENCE SİSTEMİ YÖNERGESİ

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM VE GÜVENCE SİSTEMİ YÖNERGESİ KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM VE GÜVENCE SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi akademik

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGULADIĞI EĞİTİM, ULUSAL TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON KURULU (UTEAK) TARAFINDAN AKREDİTE EDİLEN ÜLKEMİZDEKİ SAYILI TIP FAKÜLTELERİNDEN BİRİSİ http://tip.marmara.edu.tr

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.327 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986,

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Usul ve Esasların amacı, Hitit Üniversitesi Kalite Komisyonunun

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2016 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler

Detaylı

YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama

Detaylı

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez: Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez: Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini, 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesinin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı 2013 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı 2013 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı 2013 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU OCAK 2014 1 İÇİNDEKİLER İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANI SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A)Misyon ve Vizyon B)İç Denetim Birimine

Detaylı

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ KENT, BÖLGE, ÇEVRE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ KENT, BÖLGE, ÇEVRE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ KENT, BÖLGE, ÇEVRE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankaya Üniversitesi Kent, Bölge

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Bartın Üniversitesi nde Yükseköğretim Kalite

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 20/09/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25942 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder. İÇİNDEKİLER Sayfa

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİİRT ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİİRT ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Siirt Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çanakkale 2016 1 SUNUŞ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,

Detaylı

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (Bu Yönerge, 16.05.2013 tarih ve 2013/03 sayılı Üniversite Senatosunda kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ONDOKUZ MAYIIS ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı