Birliğinin. Barolar. Türkiye. Tarihçesi. Mesleki çalışmasında avukat bağımsızlığını korur; bu bağımsızlığını zedeleyecek iş kabulünden kaçınır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Birliğinin. Barolar. Türkiye. Tarihçesi. Mesleki çalışmasında avukat bağımsızlığını korur; bu bağımsızlığını zedeleyecek iş kabulünden kaçınır."

Transkript

1 Türkiye Barolar Birliğinin Av. Çiğdem ERMAN Stj. Av. Pınar YAŞAR Stj. Av. Ergün SÜMER Stj. Av. Beyza UYGUN Tarihçesi Mesleki çalışmasında avukat bağımsızlığını korur; bu bağımsızlığını zedeleyecek iş kabulünden kaçınır. 34 Hukuk Gündemi 2013/1

2 Ülkemizde bugünkü yapısı itibariyle barolar, 1924 yılında 460 sayılı Muhammat Kanunu ile kurulmuştur. Bu kanundan önce dava vekillerinin oluşturduğu kuruluş ise daha ziyade cemiyet yapılanması şeklindedir. İstanbul da kapitülasyonların sağladığı imkânlarla avukatlık yapan yabancı uyruklu hukukçular, 1870 yılında İstanbul Barosu Cemiyeti adını taşıyan ilk baroyu kurmuşlardır. Muhammat Kanunu ile savunma mesleğinin örgütlenerek baro düzeni oluşturulması sağlanmıştır. Bu, 17 maddelik kısa bir kanundur, ama Baroya kamusal nitelik kazandırmıştır. Bu sayede meslek etiği ve disiplini meslek kuruluşu içinde örgütlenmiştir. 3 OCAK 1934-Türkiye Avukatlar Birliği Toplantısı- İZMİR 2013/1 Hukuk Gündemi 35

3 Türkiye Barolar Birliği II. Genel Kurulu 31.X.1969, İstanbul Belediye Sarayı Toplantı Salonu Avukatlık, serbest meslek fakat aynı zamanda bir kamu hizmetidir. Yargının kurucu unsurlarından olan savunmayı temsil eden avukatın, mesleğini icra ederken bağımsız olması, savunmayı bağımsız ve serbestçe temsil edebilmesi aynı zamanda savunma erkinin tek çatı altında bağımsız bir şekilde birleşerek örgütlenmesi ile mümkün olmakta, bir anlamda bunu gerekli kılmaktadır. Bu düşünce doğrultusunda İzmir Barosu öncülüğünde, Ocak 1934 tarihleri arasında çeşitli illerden gelen avukatlar, İzmir de toplanmıştır. Toplantı sonunda Türkiye Avukatlar Birliği nin kurulması kararlaştırılmıştır. Merkezi Ankara olan Birliğin başkanlığına Bursa Mebusu Mustafa Şerif Bey seçilmiştir 1. İkinci genel kurulunu 05 Ocak 1935 te, üçüncü genel kurulunu ise 13 Ocak 1937 de yapan Türkiye Avukatlar Birliği nin 3499 sayılı Avukatlık Yasası nın hazırlanmasında önemli katkıları olduysa da Birlik, bir meslek örgütü niteliğini kazanamamış ve sonrasında kapatılmıştır. Tüm avukatların tek birlik altında toplanması girişimi bu ilk aşamada başarısızlıkla sonuçlansa da bu ideal yine de ışığını yitirmemiştir. 1 Semih GÜNER, Avukatlık Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2011, s yılında çıkarılan 3499 sayılı Avukatlık Kanunu görüşmeleri sırasında birlik oluşturma fikri yeniden ortaya atılmış, ancak kabul görmemiştir lerde özel bir kanunla Türkiye Barolar Birliği (TBB) kurulması önerisi gündeme gelmiş, ne yazık ki bu girişim de sonuçsuz kalmıştır. 19 Mart 1969 tarihinde kabul edilen 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile ülkedeki tüm avukatların birlik örgütlenmesi şeklinde tek çatı altında toplanması fikri yasal zeminde karşılığını bulmuştur tarihli Avukatlık Kanununun 109. maddesi bütün baroların katılmasıyla oluşan bir üst birlik olarak tanımlamıştır Türkiye Barolar Birliği ni. Kanun yürürlüğe girdikten sonraki süreci ve TBB nin kurulmasını TBB önceki başkanlarından, aynı zamanda TBB ilk yönetim kurulu üyesi ve ilk Genel Sekreteri Av. Atilla SAV şöyle anlatmaktadır: 1136 sayılı yasanın geçici 10. maddesi ilk genel kurulu toplama görevini Ankara Barosu Başkanına veriyordu. Üç ay içinde bütün barolar delegelerini seçecek, Genel Kurul da Birlik (TBB) organlarını seçmek üzere toplanacaktı. Bu toplantı ile birlik tüzel kişilik kazanacaktı. O tarihte Ankara Barosu Başkanı değerli 36 Hukuk Gündemi 2013/1

4 Ankara 11.VIII.1969 Türkiye Barolar Birliği İlk Yönetim Kurulu nun İlk Toplantısı. Sırası ile: Av. Mehmet KAVAKLILAR, Av. Osman KENTMAN, Av. Hikmet TUNCAY, Av. Cengiz İLHAN, Av. Tacettin SIRMALI, Av. Faruk EREM, Av. Atila SAV, Av. Erdoğan BİGAT, Av. İhsan SARAÇLAR, Av. Hilmi BECERİK. meslektaşımız Av. Rahmi MAĞAT idi. Üye sayısına göre her baronun iki delegesi vardı. Üç baro avukat sayısı bakımımdan bu sayının üstünde idi. Ankara beş, İstanbul onüç, İzmir üç delege ile katılacaktı. Birinci Genel Kurul, 9 10 Ağustos 1969 günleri Ankara da Kızılay daki Tuna Caddesinde Devlet Tiyatrolarına bağlı şirin bir salon olan Yeni Sahne de toplandı. Toplantıya 122 delegeden 106 sı katılmıştı. Toplantıyı, yasanın verdiği görevle Ankara Barosu Başkanı açtı. Bir konuşma yaptı. Sonra İstanbul ve İzmir Barosu Başkanları da birer konuşma yaptılar. Kanuna göre açılışı en kıdemli üye yapacaktı. Bursa Barosu delegesi Av. Zeki YÜCEL bu sıfatla Başkanlık Kurulunu oyla seçtirdi. Başkanlığa İzmir delegesi Av. Hulusi SELEK seçildi. Başkan vekilliğine Kayseri delegesi Ömer Gözübüyük, divan üyeliklerine de Aydın delegesi Davut Selçuki ve Kırşehir delegesi Nafiz Bayındır seçildi. Organlar için üç baronun öncülüğünde, bir centilmenlik anlaşması niteliğinde, uzlaşma yapılmıştı. Yönetim Kurulu na Ankara dan iki, İstanbul dan iki, İzmir den bir üye seçilecek; diğer beş üye ise Anadolu ve Trakya Barolarınca belirlenecekti. Benzer uzlaşma Disiplin Kurulu ve Denetçiler için de benimsenmişti. TBB nin 1969 yılında yapılan ilk genel kurulunda başkanlık için yarışan iki adaydan Av. Faruk Erem Ankara delegesi, ikinci aday ise İstanbul delegesi Baro Başkanı Ferruh Dereli idi. Seçimi Ankara delegesi Av. Faruk Erem kazanarak TBB nin ilk başkanı olmuştur. Faruk EREM başkanlığındaki ilk TBB Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluşmuştur: Av. Atilla Sav (Ankara), Av. Erdoğan Bigat (Ankara), Av. Tacettin SIRMALI (İstanbul), Av. Osman KUNTMAN (İstanbul), Av. Cengiz İLHAN (İzmir), Av. Zeki YÜCEL(Bursa), Av. Hikmet TUNCAY (Eskişehir), Av. Mehmet KAVAK- LILAR (Konya), Av. Hilmi BECERİK (Aydın), Av. İhsan SARAÇLAR (Samsun) Disiplin Kurulu: Mehmet NOMER (Ankara), Sabahattin BİLGE (Ankara), Av. Şem i ÜGE (İstanbul), Av. Fadıl ALTOP (İstanbul), Av. Hulusi SELEK (İzmir), Av. Ömer Gözübüyük (Kayseri), Av. H.Cavit Turgay (Tekirdağ). Denetçiler: Av. Vedat Burcuoğlu (Balıkesir), Av. Refik Belgil (İstanbul), Av. Şinasi DERELİ (İçel) Birlik organları ilk toplantılarını Ankara Barosu Kitaplığında yapmıştır. Birliğin 2013/1 Hukuk Gündemi 37

5 Türkiye Barolar Birliği Kuruluyor. Genel Kurul Anıtkabirde 9. VIII bütçesi olmadığı için henüz o zaman bir çalışma yeri, binası ve çalışanı da yoktur. Ancak bu toplantının hemen akabinde Ankara Barosu, Birliğe TL lik yardımda bulunmuştur. Bununla ilk çalışma yeri olarak Ziya Gökalp Caddesi nde bir apartman dairesi kiralanmıştır. TBB nin 2. Olağan Genel Kurulu Ekim 1969 da İstanbul da (Belediye Sarayı) yapıldı. İkinci toplantıda bütçe kabul edilerek bu sıkıntı giderilmiş oldu. Birlik, Başkent Ankara da kurulmuş olsa da, çalışmalarını yurt çapında sürdürmesinin uygun olacağı fikrinin benimsenmesi ile genel kurul toplantıları değişik illerde yapılmaya başlanmıştır. TBB nin 3. Olağan Genel Kurulu, Ocak 1970 te İzmir de, 4. Olağan Genel Kurulu ise Ocak 1971 de Adana da yapılmıştır. Bu genel kurul, 56 baroya bağlı 129 delegeden 89 unun katılması ile çalışmalarına başlamış ve 50 maddeden oluşan Avukatlık Meslek Kurallarını kabul etmiş olup bu kurallar, Türkiye Barolar Birliği Bülteni nin beşinci sayısında yayınlanmıştır sayılı Avukatlık Kanunu nun TBB nin 2 Türkiye Barolar Birliği Bülteni, s. 1 10, Ankara tbbyayinlari.barobirlik.org.tr/tbbbooks/b pdf görevlerini düzenleyen ve halen geçeli olan 117. maddesinin 7. bendi de uyulması zorunlu meslek kurallarını belirleme yetkisini ve görevini TBB ne vermiş ve bu meslek kuralları pozitif hukukta da geçerliliğini kazanmıştır. Av. Atilla SAV Savunma Mesleği Bir Kamu Hizmetidir isimli makalesinde bu meslek kurallarının nitelik itibari ile benzer uluslararası düzeydeki düzenlemelerle paralel olduğunu şu sözlerle belirtmiştir: Meslek kuralları nı belirleyen ve uygulayan ilk meslek kuruluşu barolardır. (Tıp Deontolojisi, bir tüzük olarak Bakanlar Kurulunca belirlenmiştir) Ocak 1971 de Adana da toplanan IV. Genel Kurulda kabul olunan Meslek Kural ları hazırlanırken üç batılı kaynaktan da yararlanılmıştı. O tarihte Oslo kuralları ile Bern ve Vaud Kantonları nın meslek kuralları dışında bu tür düzenleme bulu namamıştı. Daha sonraları yaygınlaşan uygulama ile birçok uluslararası nitelikte meslek kuralları metinleri yayımlanmıştır. Bu metinler incelendiğinde de görülmektedir ki, geçen kırk yıllık süre içinde ça ğın gerisine düşme durumu oluşmamıştır. Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu nun Statü nün 15. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak öngördüğü Tavsiye Kararı (hatta 38 Hukuk Gündemi 2013/1

6 tavsiye kararları), Birleşmiş Mil letler Konferansının 1490 tarihli Havana Kuralları, Sydney Kuralları, CCBE (Avrupa Birliği Barolar Konseyi) Meslek Kuralları gibi metinlerde de aynı ilkeler ve esaslar doğrulanmaktadır. 3 TBB nin 4. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdiği Adana da meslek kurallarının belirlenmesinin yanı sıra bir değer önemli gelişme de hukukun üstünlüğü kavramını Türk hukuk hayatına kazandıran Türkiye Barolar Birliği nin bunu Anayasa nın yemin metnine de girmesinin sağlamasıdır. TBB, Türkiye nin mümkün olan tüm illerinde genel kurullar düzenleyerek avukatların birlik ve dayanışma içersinde olması için samimiyetle gayret göstermiştir Anayasasında 1971 kısmi değişiklikleri ile getirilen Devlet Güvenlik Mahkemelerine (DGM) karşı çıkan TBB, 1982 de Anayasa nın getirdiği düzenlemelere kurumsal olarak karşı çıkan tek kurum olma cesaretini de göstermiştir. Bağımsız savunmayı temsil eden avukatların mensubu baroların katılmasıyla oluşan TBB, hukuksal kural ve değerlerin, bağımsız savunmanın temsilcisi olarak kurulmuş, 3 Atilâ SAV, Savunma Mesleği Bir Kamu Hizmetidir, Ankara Barosu Dergisi, Ankara 2010, S. 1, s yargının üç temel taşından biri olarak savunma hakkının kurumsal nitelikteki temsilcisi olmuştur. Türk Hukuk hayatına hukukun üstünlüğü dâhil birçok önemli ilkeyi yerleştiren TBB, uluslararası nitelikte olan avukatın meslek kurallarını belirlemekle kalmamış, bu kuralların uygulanmasını sağlayan ve denetleyen bir kurum olmuştur Haziran 2013 tarihlerinde Ankara da Birliğin 32. Olağan Genel Kurulu yapılmış, Başkanlık için Genel Kurulda üç aday yarışmıştır. Av. Metin FEYZİOĞLU, 209 oy alarak; 159 oy alan Birliğin önceki başkanı Av. Vedat Ahsen COŞAR ve 68 oy alan diğer aday İstanbul Barosu önceki başkanlarından Av. Kazım KOLCUOĞLU nu geride bırakarak TBB nin sekizinci başkanı seçilmiştir. KAYNAKÇA GÜNER Semih, Avukatlık Hukuku, Genişletilmiş 5. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara SAV Atilâ, Savunma Mesleği Bir Kamu Hizmetidir, Ankara Barosu Dergisi, Ankara Türkiye Barolar Birliği Bülteni, s. 1-10, Ankara TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLARI 1 Av. Faruk EREM Av. Atilla SAV Av. Teoman EVREN Av. Önder SAV Av. Eralp ÖZGEN Av. Özdemir ÖZOK Av. Vedat Ahsen COŞAR Av. Metin FEYZİOĞLU /1 Hukuk Gündemi 39

7 40 Hukuk Gündemi 2013/1

BAROLARIN BAĞIMSIZLIĞI

BAROLARIN BAĞIMSIZLIĞI BAROLARIN BAĞIMSIZLIĞI Av. Güneş GÜRSELER* Baroların Bağımsızlığı konusunu sadece Baro nun bağımsızlığı olarak ele almamak gerektiği görüşündeyim. Sorun, bağımsız yargı içinde bağımsız savunma sorunudur.

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU Kabul Tarihi 18.10.2012 Yürürlük Tarihi 07.11.2012 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÖNSÖZ

Detaylı

Vedat LAÇİNER * Yrd.Doç.Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Vedat LAÇİNER * Yrd.Doç.Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi SOSYAL DİYALOG PERSPEKTİFİNDE ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ THE NATIONAL OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COUNCIL FROM A SOCIAL DIALOG PERSPECTIVE Vedat LAÇİNER * 1 Özet: Kişilerin kendilerini ilgilendiren

Detaylı

XIV. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI

XIV. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU XIV. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI DÜZENLEYENLER TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ-UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU ve ANKARA TABİP ODASI YAYINA HAZIRLAYANLAR

Detaylı

GENEL KURUL TUTANAĞI

GENEL KURUL TUTANAĞI TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 32. OLAĞAN GENEL KURULU GENEL KURUL TUTANAĞI 32. OLAĞAN Genel KurulU 25-26 MAYIS 2013 ANKARA Türkiye Barolar Birliği Yayınları : 241 Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

7. DİSİPLİN BÜROSU... 47 Disiplin Bürosunun yetki, görev ve sorumlulukları... 47 Disiplin Bürosunun Faaliyetleri... 48 8. İNSAN KAYNAKLARI BÜROSU...

7. DİSİPLİN BÜROSU... 47 Disiplin Bürosunun yetki, görev ve sorumlulukları... 47 Disiplin Bürosunun Faaliyetleri... 48 8. İNSAN KAYNAKLARI BÜROSU... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER TABLOSU... 1 GİRİŞ... 4 A. YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI... 6 Mevzuat değişiklikleri... 7 Mesleki sorunlar... 11 2012 2016 Stratejik Plan Hazırlık Çalıştayları... 15 B. HSYK

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Seda DUYSAK FİDAN 111408004 Tez

Detaylı

gözaltı işlemleri tamamen hukuka aykırı olarak gerçekleştirilmiştir. Avukatlık mesleğine saldırılmış ve mesleğin itibarsızlaştırılması

gözaltı işlemleri tamamen hukuka aykırı olarak gerçekleştirilmiştir. Avukatlık mesleğine saldırılmış ve mesleğin itibarsızlaştırılması BAŞKANDAN Av. Sema PEKDAŞ İzmir Barosu Başkanı Değerli Meslektaşlarım, Baromuzun Aralık 2012 - Ocak 2013 faaliyetlerinin bazılarını elinizde bulunan bültenle bilgilerinize sunmakta, sizlerle paylaşmaktayız.

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU TASARISI NIN DEĞERLENDİRİLMESİ

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU TASARISI NIN DEĞERLENDİRİLMESİ İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU TASARISI NIN DEĞERLENDİRİLMESİ Ar. Gör. Neytullah Gül I. GİRİŞ Tahkim, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların milli mahkemeler yerine, kanunun tahkim yoluyla çözülmesine izin

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU 31. OLAĞAN GENEL KURULU 7-8 MAYIS 2011 ADANA Türkiye Barolar Birliği Yayınları: 196 Türkiye Barolar

Detaylı

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri GİRİŞ 1 Belediye birlikleri Türkiye yerel yönetim sisteminin önemli unsurlarındandır.

Detaylı

4. BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI

4. BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI TÜRKIYE BIRLIGI 4. BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI 15 Aralık 2002 ANKARA -- 000070 Baskı: ŞEN Matbaa 229 64 54, ANKARA lürkiye BiRLiGi TÜRKiYE BiRLiGi 4. BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI 15.12.2002 ANKARA 4. BARO

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

TC kamu ihale kurumu. faaliyet raporu. Haziran 2014 - Ankara

TC kamu ihale kurumu. faaliyet raporu. Haziran 2014 - Ankara TC kamu ihale kurumu faaliyet raporu Haziran 2014 - Ankara Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemigidir. faaliyet raporu 6 13 21

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ Sabri KAYA İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreteri GİRİŞ Türkiye nin yerel yönetim sisteminin önemli bir parçası olan il özel idarelerinin

Detaylı

Ankara Barosu AVUKATLIK STAJ REHBERİ

Ankara Barosu AVUKATLIK STAJ REHBERİ Ankara Barosu AVUKATLIK STAJ REHBERİ Ankara Barosu Yayınları 2011 ANKARA BAROSU YAYINLARI Ankara Barosu Başkanlığı, 2011 Tüm hakları saklıdır. ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI Adliye Sarayı Kat: 5 Sıhhiye/ANKARA

Detaylı

3984 SAYILI RADYO VE TELEVİZYON YASASI

3984 SAYILI RADYO VE TELEVİZYON YASASI Ankara Üniversitesi iletişim Fakültesi Yayınları/2 YILLIK 93'den AYRI BASIM 3984 SAYILI RADYO VE TELEVİZYON YASASI Prof. Dr. Aysel AZİZ m,m Uvö ILF0Q1352 ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ BASIMEVİ ANKARA/1994

Detaylı

TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2009 sayı: 4

TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2009 sayı: 4 TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2009 sayı: 4 ÖNSÖZ Prof. Dr. Gençay Gürsoy 15 YILIN ARDINDAN... TTB-UDEK: 1994-2009 Prof. Dr. Raşit Tükel TTB-UDEK 2007-2009 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU Uzm. Dr. Ali Özyurt TTB-UDEK ÇALIŞMA

Detaylı

SOSYAL-İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZİ ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (UÇÖ-ILO) TÜRKİYE İLİŞKİLERİ BELGELER

SOSYAL-İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZİ ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (UÇÖ-ILO) TÜRKİYE İLİŞKİLERİ BELGELER SOSYAL-İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZİ ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (UÇÖ-ILO) TÜRKİYE İLİŞKİLERİ BELGELER Kamil ATEŞOĞULLARI Sosyal-İş Sendikası Genel Başkanlık Danışmanı EĞİTİM YAYINLARI:2 İÇİNDEKİLER Tarihçe

Detaylı

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 2012

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 2012 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 2012 Yayına Hazırlayan T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığı İzmir cad. No: 41 Kızılay Ankara - Türkiye

Detaylı

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu FCG SIPU INTERNATIONAL AB Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu TACSO 2 TÜRKİYE IPA Yararlanıcılarından Sivil Toplum Kuruluşlarına Teknik Yardım 2 (TACSO 2); EuropeAid/133642/C/SER/Multi

Detaylı

Haziran 2013 - Ankara

Haziran 2013 - Ankara Haziran 2013 - Ankara KAMU İHALE KURUMU Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 186 06520 Balgat-ANKARA Tel: 0 312 218 45 00 www.kik.gov.tr www.ihale.gov.tr https://ekap.kik.gov.tr İçindekiler BAŞKANIN SUNUŞU...

Detaylı

SPOR HUKUKU YAZILARI AV. KISMET ERKİNER ARMAĞANI

SPOR HUKUKU YAZILARI AV. KISMET ERKİNER ARMAĞANI Genel Yayın Sıra No: 243 2014/9 ISBN No: 978-605-9050-09-8 Yayıncı Sertifika No: 12457 İstiklal Cd. Orhan Adli Apaydın Sk. 1. Baro Han Beyoğlu / İstanbul Tel: (0216) 427 37 22 (pbx) / Faks: (0216) 427

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI VE SAYIŞTAY DENETİMİ

KALKINMA AJANSLARI VE SAYIŞTAY DENETİMİ GİRİŞ KALKINMA AJANSLARI VE SAYIŞTAY DENETİMİ Seyit KOÇBERBER Ülkemiz 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile daha önce hiç uygulanmamış bir yönetim modeline

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, İŞGÖREN VE İŞVERENİN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yüksek Lisans

Detaylı

TÜRKİYE DE CUMHURİYETİN İLANINDAN 1950 YE GENEL SEÇİM UYGULAMALARI. Kenan OLGUN* ÖZET

TÜRKİYE DE CUMHURİYETİN İLANINDAN 1950 YE GENEL SEÇİM UYGULAMALARI. Kenan OLGUN* ÖZET TÜRKİYE DE CUMHURİYETİN İLANINDAN 1950 YE GENEL SEÇİM UYGULAMALARI Kenan OLGUN* ÖZET Osmanlı Devleti nde Müslüman halkın seçimle ilk tanışması 1840 yılında sancaklarda kurulan Muhassıllık Meclisleri ile

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYLIK HABER BÜLTENİ Sayı 164 Haziran-Temmuz 2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYLIK HABER BÜLTENİ Sayı 164 Haziran-Temmuz 2010 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYLIK HABER BÜLTENİ Sayı 164 Haziran-Temmuz 2010 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYLIK BÜLTENİ HAZİRAN-TEMMUZ 2010 / SAYI 164 6. REFERANDUM 12 EYLÜL DE 5 Yayın Yönetmeni Feridun

Detaylı

HEKİM EMEĞİ ÇALIŞTAYI

HEKİM EMEĞİ ÇALIŞTAYI HEKİM EMEĞİ ÇALIŞTAYI 08-09 KASIM 2008 İSTANBUL TABİP ODASI ÖZEL HEKİMLİK KOMİSYONU HEKİM EMEĞİ ÇALIŞTAYI 08-09 KASIM 2008 Düzenleme Kurulu Dr. M. Mazhar ÇELİKOYAR (Başkan) Doç. Dr. Arda SAYGILI (Sekreter)

Detaylı

TTB-UDKK BÜLTEN 5-9 10-12 13-16 17-20 21-22 24-29 30-31 32-33 34-39 40-50 51-52. TTB-UDKK Yürütme Kurulu Başkan Dr.Cem Terzi. 2. Başkan Dr.

TTB-UDKK BÜLTEN 5-9 10-12 13-16 17-20 21-22 24-29 30-31 32-33 34-39 40-50 51-52. TTB-UDKK Yürütme Kurulu Başkan Dr.Cem Terzi. 2. Başkan Dr. TTB-UDKK Doç. Dr. Cem Terzi 3 ÖNSÖZ Dr. Füsun Sayek 2 TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ- UZMANLIK DERNEKLERİ KOORDİNASYON KURULU (TTB-UDKK) VE TARİHİ Prof. Dr. Oya Bayındır 5-9 DÜNÜ BÜGÜNÜ VE YARINIYLA TIPTA UZMANLIK

Detaylı