Veri Toplama Yöntemlerimiz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Veri Toplama Yöntemlerimiz"

Transkript

1

2 Veri Toplama Yöntemlerimiz Bakanlıkça istenen Yazılı Formlar. Bilgi sistemlerine manuel girilerek Bakanlığımıza Ulaşan Formlar. (TSİM ve Hastane Bilgi Formları) Bazı illerin Bakanlık bilgisi dışında ürettiği yazılı veya bilgi sistemi ile aracılığı ile topladığı ancak İlde kalan formlar. 2

3 Verinin Önemi Genel Müdürlüğümüz sağlık planlamasında. Yeni Hastane yapımında. Yeni cihaz taleplerinde. Hastane ve il Kapasite ölçümlerinde. Yatak artırım taleplerinde. Sağlık Müdürlükleri ve Hastanelerin taleplerinin değerlendirilmesinde. 3

4 Mevcut İstatistik Formları TSİM modülü ve S.B. Web uygulumaları aracılığı ile toplanan ancak kaldırılacak İstatistik Formlar: 1) Hastane Bilgi Formları 2) İlçe Hastaneleri Bilgi Formları 3) Özel Poliklinik Bilgi Formları 4) Özel Tıp ve Dal Merkezleri Bilgi Formları 5) Ağız Diş Sağılığı Bilgi Formu 6) Hastalık İstatistik Formu (Form 053) 7) Hasta ve Yatak izleme Formu (Form 056) 8) Laboratuvar Çalışmaları Formu (Form 057) 9) Ağız ve Diş Sağlığı Formu (Form 058) 10) Kan Çalışmaları Formu (Form 113) Tedavi Hiz. İnternet Sitesinde Toplanan ve Kaldırılacak Formlar: 11) Yoğun Bakım Bilgi Formları 12) Evde Sağlık Formu Dairemizce toplanan Diğer Formlar: 1) Hemodiyaliz Tıbbi Bilgi Formu 2) Periton Diyalizi Tıbbi Bilgi Formu 3) Diyaliz Merkezleri Bilgi Formu 4) Diyaliz Merkezleri Ölüm Bilgi Formu Bakanlık Web uygulamaları ile Aylık toplanıyor TSİM 3 er aylık toplanıyor TSİM aylık Tedavi Web uygulaması aracılığıyla aylık toplanıyor TSİM 6 şar aylık toplanıyor 4

5 Form Revizyon Nedenleri-1 Mevcut Sağlık Kurum/Kuruluşlardan Genel Müdürlüğümüzce toplanan 12 farklı formun mükerrerlik içermesi, Aynı konuda birden fazla verinin ortaya çıkması ve buna rağmen ihtiyacın karşılanamaması, Girilen verilerin doğruluğunun kontrol edilememesi ve İl Sağlık Müdürlüklerindeki,kurum/Kuruluşları denetleyen ilgili şubelerin girilen verileri onay verememesi. Bu nedenlerden dolayı, Kurumlar, Sağlık Müdürlükleri ve Bakanlığımızda her alan için farklı ve yanlış verilerin bulunması.

6 Form Revizyon Nedenleri-2 Hastane ve İl Sağlık Müdürlüklerinden formun kullanımı ile ilgili gelen yoğun şikayetler ve sistemin yapısından dolayı bu şikayetlerin çözülememesi. Yeni bir veri toplanması gerektiğinde, mevcut formların yapısından kaynaklı değişiklik yapılamaması. Mevcut formlarda Sağlık Kurum/Kuruluşları ve İl Sağlık Müdürlüklerinin raporlama imkanın olmaması ve geçmişe dönük veri girişinin yapılamaması. Mevcut formların Sağlık Müdürlüklerine büyük iş yükü getirmesi ve gereksiz kağıt ve posta israfı oluşması.

7 Hasta ve Yatak İzleme Formu (Form 056) HASTA VE YATAK İZLEME FORMU Sıra No SERVİSLE R TOPLAM HASTA YATAĞI SAYISI AYAKTAN MUAYENE EDİLEN HASTA SAYISI Kemoter api GÜNÜBİRLİK TEDAVİ Hasta Sayıları Radyote rapi Diyaliz Diğer (Üç Aylık ve Yıllık) YATAKLI TEDAVİ (Dönem/Yıl Sonu) ÇIKAN Taburcu Olan HASTA Ölen Yatılan Gün Sayısı AMELİYATLAR A B C D E DOĞUM SAYILARI Normal Müdaha leli Sezarye n Yatak Doluluk Oranı % 7

8 Yeni formlarımız Yeni Hastane Bilgi Formu (aylık Tsim den) Yeni Ağız ve Diş Sağlığı Formu (aylık Tsim den) Yeni Özel Tıp ve Dal Merkezi Formu (aylık Tsim den) Yeni Özel Poliklinik Formu (aylık Tsim den) 8

9 Yeni sisteme veri girişi Toplam Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile yaklaşık kişi bu formları kullanmakta olup hasta kabul eden hastanenin tamamı Ağustos 2011 dönemi verilerini tarihinde sisteme girmiş ve onaylamıştır. İl Sağlık Müdürlüğü yataklı tedavi şubeleri de verileri kontrol ederek, tamamına yakını onaylamıştır. Hastane dışı sağlık kuruluşlarının ise %95 ine yakını, yeni sisteme Ağustos 2011 verilerini girmiş ve İl sağlık Müdürlüğünde ilgili şubeler onaylamıştır. Eylül dönemi için veri girişleri devam etmektedir. Bundan sonraki dönemlerde de bir önceki ayın verileri, her ayın 1. ve 10. günleri arası Sağlık Kurum/Kuruluşları tarafından yeni formlara girilecek; günleri arası ise İl Sağlık Müdürlüğündeki ilgili şubeler girilen verileri onaylayacaktır. Yeni Formlara adresinden ulaşılabilir. Bu adreste mevcut olan videolardan ayrıntılı kullanım bilgiler alınabilir ve kılavuzlar okunabilir.

10 Yeni Sistemin Faydalar-1 Hastanelerden ve diğer Sağlık Kurum/Kuruluşlarından tek bir forma veri girmesi istenmektedir. Girilen verilerin İldeki Kurum/Kuruluşları denetleyen ilgili şubelerin(hastaneler için yataklı tedavi şubeleri) elektronik olarak kontrolü edilip onaylanması. Bu şekilde veri giren Kurum/Kuruluşların Sağlık Müdürlüklerin de ve Bakanlığımız her alanında aynı veriler kullanılacaktır. Bakanlığımıza bağlı ÇKYS,İKYS,SKYS,MKYS modüllerinde bulunan Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına ait bilgilerin otomatik olarak gelmesi ve kurumlara bilgilerin formlarda tekrar sorulmaması. Her şeyin elektronik ortamda olması, yazılı hiçbir bilgi istenmemesi.

11 Yeni Sistemin Faydalar-2 Tüm Sağlık Kurum/Kuruluşları ve Sağlık Müdürlüklerinin her türlü Excel ve pdf formatlarında rapor alabilmesi ile geçmişe yönelik veri giriş imkanı olması. Bir ay önceki ay girilen değerden, belirlenen oranda fazla veya eksik veri girilmesi durumunda sistemin uyarı vermesi ile her alan için girilebilecek maks. ve min. değerlerin tanımlanabilmesi. İl Sağlık müdürlüklerinin yeni sisteme ayrıca veri girmemesi Yeni sistemin yönetim ekranın Genel Müdürlüğümüzün yetkisinde olması. Sisteme yeni soru eklenip çıkarılabilmesi sayesinde, formlarda olmayan bilgilerin ayrıca yazılı istenmeyecek, yeni sistem aracılığı ile bu veriler toplanabilecektir. Bu şekilde Bakanlığımız diğer birimlerinin hastanelerden topladığı veya toplayacağı veriler, yeni sistemle alınabilecektir.

12 VERİ TABANI ŞEMASI YENİ TSİM İSTATİSTİK FORMLARI TSİM VERİTABANI İKYS VERİTABANI ÇKYS VERİTABANI SKYS VERİTABANI MKYS VERİTABANI

13 VERİ AKIŞ ŞEMASI Veri Elektronik Ortamda Hastaneler Tarafından Girilir Veriler Elektronik Ortamda İl Sağlık Müdürlüğündeki ilgili şubeler Tarafından Kontrol Edilip,Onaylanır Veriler İl Onaylı Olarak Elektronik Ortamda Bakanlığımıza Ulaşır HASTANELER (S.B.,ÜNV,ÖZEL) ÖZEL TIP/DAL MRK. ÖZEL POLİKLİNİK AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MRK. (KAMU, ÖZEL) İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI

14 ONAY EKRANI-AĞUSTOS 2011

15 ONAY EKRANI-EYLÜL 2011

16 Maksimum 5 değerler-ağustos 2011

17 Sağlık Turizmi Formları-1 T.C EK : 1 SAĞLIK BAKANLIĞI.. ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / (.. HASTANESĠ ) ÜLKE YURTDIġI HASTA BĠRĠMĠ BĠLDĠRĠM FORMU HASTA SAYISI POLĠKLĠNĠK MÜRACAAT KARDĠYOLOJĠ KARDĠYOVASKÜLER CERRAHĠ ORTOPEDĠ GÖZ ONKOLOJĠ PLASTĠK CERRAHĠ DĠġ BEYĠN CERRAHĠ DĠĞER ROBOTĠK 1 CERRAHĠ ĠġLEM SAĞLIK TURĠZMĠ (PLANLI SAYISI TEDAVĠ TUTARI TL) TOPLAM HASTA Ġlgili Personel ĠletiĢim Bilgileri: SORULARINIZ ĠÇĠN : TEDAVĠ HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü ) 1- Sağlık Turizmi kapsamında planlı tedavi için gelen hastaları kapsar. TEL : FAX : E-posta :

18 Sağlık Turizmi Formları-2 T.C EK : 2 SAĞLIK BAKANLIĞI.. ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / (...HASTANESĠ ) ÜLKE YURTDIġI ACĠL HASTA NAKLĠ BĠLDĠRĠM FORMU HASTA SAYISI Kara Ambulansı Acil Hasta Nakli Hava Ambulansı Acil Polikinliğine BaĢvuran Hasta Acilden BaĢvurup Yatarak Tedavi Gören Sayı Tutar TL Sayı Tutar TL Sayı Tutar TL Sayı Tutar TL Ġgili Personel ĠletiĢim Bilgileri : SORULARINIZ ĠÇĠN : TEDAVĠ HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü ) TEL : FAX : E-posta :

19 Veri Giriş Ekranı

20 Yönetim ekranı

21

22 Sağlık-Net Yeni formlarımız Sağlık-Net sistemi ile uyumludur Yeni formlarda tüm veriler Sağlık-Net sisteminden alınabilmesi için Ulusal sağlık Veri Sözlüğüne(USVS) eklenmiştir. Eklenen veriler USVS sisteminden alınmaya başlanıldığında TSİM modülü veri girişine kapanarak Sağlık-Net te tüm veriler otomatik olarak Yeni formlara aktarılacak ve işleyişine devam edecektir.

23 Teşekkürler Web:

YENİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI BİLGİ FORMU KULLANIM KILAVUZU (Versiyon 4.0)

YENİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI BİLGİ FORMU KULLANIM KILAVUZU (Versiyon 4.0) YENİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI BİLGİ FORMU KULLANIM KILAVUZU (Versiyon 4.0) Mevcut durumda Ülkemizdeki Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile kamu ağız diş sağlığı merkezleri verilerini 3 aylık olarak Form 58

Detaylı

YENİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI BİLGİ FORMU KULLANIM KILAVUZU (Versiyon 7.0) (01.01.2015)

YENİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI BİLGİ FORMU KULLANIM KILAVUZU (Versiyon 7.0) (01.01.2015) YENİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI BİLGİ FORMU KULLANIM KILAVUZU (Versiyon 7.0) (01.01.2015) Ağustos 2011 yılından beri ağız diş sağlığı verileri Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik, Analiz ve

Detaylı

TSİM UYGULAMA REHBERİ

TSİM UYGULAMA REHBERİ Sistem Kullanıcıları İçin TSİM UYGULAMA REHBERİ İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı Ankara, Nisan 2015 Bu rehber; T. C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstatistik,

Detaylı

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi MEDOFAS HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ HIZ PRESTİJ ZAMAN BAŞARI KARLILIK TEKNOLOJİ ULUSLAR ARASI SAYGINLIK AKREDİTASYON KALİTE kazandırır HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Gündem 1 2 3 4 5 Tanımlar Hasta

Detaylı

İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi:04.01.2001 Sayısı:163-2001/5

İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi:04.01.2001 Sayısı:163-2001/5 İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi:04.01.2001 Sayısı:163-2001/5 T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI :B100THG0730000/ 163 04-01-2001 KONU : İstatistik Formları...

Detaylı

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kısaltmalar.3-4 Önsöz... 6 Kırşehir Hastanelerinde Değişimi Yönetiyoruz..6 Birlik Organizasyon Şeması..7 Tıbbi Hizmetler Başkanlığı 8 İdari

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU Bursa - 2015 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı öğrencilerimin bir HBYS programını (AviCenna) öğrenmeleri ve başarıyla kullanabilmeleri

Detaylı

Takdim Planı. * Sağlık Bilişimi Standart ve Kod Çalışmaları. * Aile Hekimi ve Hastanelere Yönelik Sistemler. * Merkezi Planlama ve Yönetim Sistemleri

Takdim Planı. * Sağlık Bilişimi Standart ve Kod Çalışmaları. * Aile Hekimi ve Hastanelere Yönelik Sistemler. * Merkezi Planlama ve Yönetim Sistemleri Takdim Planı * Sağlık Bilişimi Standart ve Kod Çalışmaları * Aile Hekimi ve Hastanelere Yönelik Sistemler * Merkezi Planlama ve Yönetim Sistemleri * Diğer Bilgi Sistem Projeleri Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi

Detaylı

TSİM MODÜLÜNE GİRİŞ YENİ HASTANE BİLGİ FORMU YENİ ÖZEL TIP/DAL MRK.BİLGİ FORMU YENİ ÖZEL POLİKLİNİK BİLGİ FORMU YENİ AĞIZ DİŞ BİLGİ FORMU

TSİM MODÜLÜNE GİRİŞ YENİ HASTANE BİLGİ FORMU YENİ ÖZEL TIP/DAL MRK.BİLGİ FORMU YENİ ÖZEL POLİKLİNİK BİLGİ FORMU YENİ AĞIZ DİŞ BİLGİ FORMU TSİM MODÜLÜNE GİRİŞ YENİ HASTANE BİLGİ FORMU YENİ ÖZEL TIP/DAL MRK.BİLGİ FORMU YENİ ÖZEL POLİKLİNİK BİLGİ FORMU YENİ AĞIZ DİŞ BİLGİ FORMU Teknik Kullanım Kılavuzu Versiyon 1.0 Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.l0.0.THG.0.82.00.01-010.06 01.03.2010/8310 Konu : Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri GENELGE 2010 / 11 Sağlık Bakanlığı

Detaylı

ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ PROJESİ (ÜTS PROJESİ)

ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ PROJESİ (ÜTS PROJESİ) ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ PROJESİ () Revizyon Numarası: 1.0.23 13 / 11 / 2014 TÜBİTAK BİLGEM TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi 41470 Gebze / KOCAELİ Tel: (0262) 648 10 00 Faks: (0262) 648 11 00 http://www.bilgem.tubitak.gov.tr

Detaylı

SAĞLIKTA PERFORMANS ve KALİTE YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SAĞLIKTA PERFORMANS ve KALİTE YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAĞLIKTA PERFORMANS ve KALİTE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli sağlık hizmet sunumunun

Detaylı

Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur.

Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. BAKAN SUNUŞU DR. MEHMET MÜEZZİNOĞLU SAĞLIK BAKANI Bakanlığımız, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2006 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2006 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2006 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ANKARA 2007 BAKAN SUNUŞU 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 3 I-GENEL BİLGİLER 4 A- MİSYON VE VİZYON 4 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Detaylı

Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı süreli yayınıdır. ZZTüm GSM Operatörlerinden

Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı süreli yayınıdır. ZZTüm GSM Operatörlerinden 10 Nisan Özel Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı süreli yayınıdır. Nisan 2013 webmail@egm.gov.tr Polnet Forum-İlan-Eim ZZTeşkilat personelimizin intranet ortamında paylaşımlarda

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı KİLSVfîHJ Sayı : Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/191) Kurumumuz ihtiyacı olan 1 Kalem Hizmet Alımı 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi doğrudan temin alım

Detaylı

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013 Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013 Sayın Sigortalımız, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'nın siz değerli üyelerine Şirketimiz işbirliğinde

Detaylı

www.akgunyazilim.com.tr AKGÜN YAZILIMÜRÜN KATALOĞU

www.akgunyazilim.com.tr AKGÜN YAZILIMÜRÜN KATALOĞU www.akgunyazilim.com.tr AKGÜN YAZILIMÜRÜN KATALOĞU size özel çözümlerle daha yalın ve hızlı süreçler Bilgiyi, insan yaşamının vazgeçilmez parçası olarak gören Akgün Yazılım, 1986 yılında Trabzon da kurulmuştur.

Detaylı

Online Protokol Üretim Projesi. Yazılım Geliştirici Kılavuzu. Sürüm 2.2

Online Protokol Üretim Projesi. Yazılım Geliştirici Kılavuzu. Sürüm 2.2 Online Protokol Üretim Projesi Yazılım Geliştirici Kılavuzu Sürüm 2.2 Sayfa 1 / 13 Online Protokol V2.2 İçindekiler 1 Amacı... 3 2 Kapsam... 3 3 Değişiklik Yönetimi... 3 4 Süreç İşleyiş Tanımı... 4 4.1

Detaylı

TÜRK STANDARDI TASARISI. DRAFT TURKISH STANDARD Ön söz

TÜRK STANDARDI TASARISI. DRAFT TURKISH STANDARD Ön söz üst TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD Ön söz Bu tasarı; TSE Bilgi Teknolojileri ve İletişim İhtisas Kurulu na bağlı TK01 Bilişim Teknolojileri Teknik Komitesi nce hazırlanmıştır. tst XXX ICS

Detaylı

Eren Çamur, Hasan Dilhan Bingöl, İstem Şanal, Ömer Batuhan Akıncı Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sare Mıhçıokur

Eren Çamur, Hasan Dilhan Bingöl, İstem Şanal, Ömer Batuhan Akıncı Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sare Mıhçıokur Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Yetişkin Acil Polikliniğine Yeşil Alan Uygulaması Öncesi ve Sonrasında Başvuran Bazı Hastaların Aciliyet Durumlarının Karşılaştırılması Eren Çamur, Hasan

Detaylı

ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2017 STRATEJİK PLAN

ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2017 STRATEJİK PLAN ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2017 STRATEJİK PLAN 2012, İÇİNDEKİLER 1.STRATEJİK PLAN 2.MİSYON 3.VİZYON 4.TEMEL İLKE VE DEĞERLER 5.STRATEJİK

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ İpek ÖZKAL SAYAN * Yusuf ŞAHAN ** 1980 li yıllarla birlikte ortaya çıkan Yeni Kamu Yönetimi anlayışının bir parçası olarak tanımlanması

Detaylı

KAMU PERSONEL HARCAMALARI YÖNETİM SİSTEMİ

KAMU PERSONEL HARCAMALARI YÖNETİM SİSTEMİ KAMU PERSONEL HARCAMALARI YÖNETİM SİSTEMİ PERSONEL ÖDEMELERİ 2013 YILI YENİ YIL İŞLEMLERİ KILAVUZU Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi Sayfa 1 FİHRİST A- MAAŞ İŞLEMLERİ A.1- Bireysel Emeklilik Sistemine

Detaylı

VERİMLİ İNSAN GÜCÜ İLE MALİYETLERİ DÜŞÜRÜN, HEDEFLERİNİZE ULAŞIN

VERİMLİ İNSAN GÜCÜ İLE MALİYETLERİ DÜŞÜRÜN, HEDEFLERİNİZE ULAŞIN VERİMLİ İNSAN GÜCÜ İLE MALİYETLERİ DÜŞÜRÜN, HEDEFLERİNİZE ULAŞIN BORDRO PLUS Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajı sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynağıdır. Kurumun misyon ve hedefini

Detaylı

HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ. Öncelikle"SGK Kurumsal Hekim Şifresi" Alınması Gereklidir

HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ. ÖncelikleSGK Kurumsal Hekim Şifresi Alınması Gereklidir HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ Öncelikle"SGK Kurumsal Hekim Şifresi" Alınması Gereklidir 01.07.2012 tarihinden itibaren e-reçete uygulamasına geçilecektir. E-reçete uygulaması ile

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMİ ALIMI ÇERÇEVE İLKELERİ Özet : Bu doküman, Bakanlığımıza bağlı Birinci Basamak Sağlık Kurumları nın hizmet sunumu sürecinde elde edilen verilerin güvenli bir

Detaylı

HASTANE BĐLGĐ YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ

HASTANE BĐLGĐ YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU HASTANE BĐLGĐ YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ Ders Notları Bursa, 27 Şubat 2009 Bursa, 27 Şubat 2009 Öğr.Gör.Fikret CEYLAN Öğr.Gör.Fikret CEYLAN Elinizdeki

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU E-ÖDENEK HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR SORU 1- E-ödenek programı nedir? CEVAP- E-ödenek programı; 5510 sayılı Kanunun 4

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÜÇÜNCÜ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KONUŞMA METNİ 04.12.2012

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÜÇÜNCÜ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KONUŞMA METNİ 04.12.2012 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÜÇÜNCÜ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KONUŞMA METNİ 04.12.2012 Sayın Bakanım (Bakanlarım), Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Sendikaların ve Meslek Odalarımızın Çok Değerli Temsilcileri,

Detaylı