Triajın tanımı, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı ve triaj sınıflaması anlatılacaktır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Triajın tanımı, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı ve triaj sınıflaması anlatılacaktır."

Transkript

1 Doç. Dr. Onur POLAT

2 Bu Ünitede; Triajın tanımı, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı ve triaj sınıflaması anlatılacaktır. Ayrıca olağan ve olağan dışı durumlarda hasta ve yaralıların kayıtlarının tutulması, kayıt altına alınması gereken konular ile kayıt formları ve önemi öğretilecektir.

3 Alanda Triaj Triaj; genel olarak hasta ve yaralıların durumlarının ciddiyetine (yaralanma şiddeti, prognoz) ve kaynakların mevcudiyetine göre sınıflandırılarak tedavi önceliklerinin belirlenmesi şeklinde tanımlanır.

4 Alanda Triaj Genellikle ambulans hekimi, acil tıp teknisyeni veya triaj hemşiresi tarafından uygulanır. Triajı yürüten hekimin, triaj bölgesinin yöneticisi olduğunun bilinmesi ve renkli özel bir yelek veya giysi ile net olarak tanımlanması gereklidir. Ayrıca, olay yerinde müdahele ile hasta nakli konularında bilgili, deneyimli olması ve tüm triaj tekniklerini kavramış olması gerekmektedir. Hekim yoksa, afet triajı ile kazazede ve hasta değerlendirilmesi konusunda uygun ve yeterli eğitim almış, acil tıp teknisyeni veya acil hemşiresi görevlendirilebilir.

5 Alanda Triaj Triaj sorumlusu; Hızlı bir gözden geçirme ile yaralanmanın şiddet değerlendirmesini yapar. Ağırlıklı olarak hava yolunun sağlanması, hastanın immobilizasyonu, dışarıdan kanama kontrolü gibi en temel yaşam destek önlemlerini alır. Felaketzedeleri uygun tedavi alanlarına, onların acil ihtiyaçları ve kaynakların mevcudiyetine göre yönlendirir. Felaketzede sayısı, yaralanmanın şiddeti ve ilave kaynak ihtiyaçlarını komuta kontrol merkezine ve hastane afet kontrol merkezine bildirir.

6 Alanda Triaj Olay yerinden, yaralıların nakledileceği hastane ile telsiz, taşınabilir radyolar, cep telefonları ile iletişim kurulması hastaların tedavisindeki başarı oranını artırabilir. Triaj sorumlusunun, hasta yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerin lokalizasyonunu bilmesi gereklidir. Ayrıca, hastaların hangi tedavi kurumlarına gidecekleri, ne düzeyde tedavi göreceklerine karar verilirken, nakil yapılacak olan tedavi kurumlarının donanımlarının bilinmesi de önemlidir.

7 Alanda Triaj Triajda 2 temel esas mevcuttur. 1- Az sayıda yaralının olduğu ve tıbbi olanakların etkilenmediği durumlarda; yaşam fonksiyonlarını tehdit eden ve çoklu organ yaralanması olan hastalar, öncelikle tedavi alanına alınır ve ilk yardım sonrası nakli yapılır. Triaj sırasında CRAMS skorlama sistemi kullanılır. Dolaşım, Solunum, Karın, Motor fonksiyon ve Konuşma değerlendirilir. Değerlendirilen bölümlere 0, 1, 2 şeklinde değerlendirme puanı verilir, 6 puan ve altında olan hastaların durumu ciddi olarak değerlendirilir.

8 Alanda Triaj 2- Çok sayıda yaralının olduğu ve sağlık personelinin yetersiz kaldığı durumlarda, en fazla yaşam şansı olan ve kısa sürede müdahele edilebilecek hastalar önceliklidir. Doğal afetler bu gruptadır. Triaj sırasında START (Sımple Triaj and Rapid Treatment = Basit Triaj ve Hızlı Tedavi) yöntemi kullanılır. Yaralıların Solunum, Dolaşım (kapiller dolum) ve Bilinç durumu hızla değerlendirilir.

9 Alanda Triaj Yürüyebilen yaralılar önce değerlendirilerek YEŞİL (3. derece öncelikli, acil değil) renk kodu verilir ve olay yerinden hızla uzaklaştırılır. Çok daha ciddi yaralanması olan hastalar değerlendirildikten sonra, tekrar değerlendirilirler. Triaj sorumlusu kısa sürede her hastanın solunum hızı, nabız sayısı ve emirlere uyma yeteneğini (bilinç durumu) değerlendirerek, 3 ayrı renk kodu ile sınıflandırılır.

10 Alanda Triaj KIRMIZI: 1. Derecede öncelikli, çok acil. Hayati tehlikesi olup, hızlı bir acil bakım ile stabilize edilerek, hastaneye nakli yapıldığı takdirde yaşama şansı olan hastalar. SARI: 2. Derece öncelikli, acil. Orta derecede riskli, hayati tehlikesi yok, fakat durumları kötüleşince acil müdahele gerektiren hastalar. SİYAH: Solunum, Dolaşım belirtileri olmayan ve hiçbir tepki vermeyen ya da çok şiddetli yaralanmış, hayatta kalma olanağı olmayan hastalar.

11 Alanda Triaj Triajın yapılacağı yer, olay yerine en yakın güvenli bir bölgede organize edilir. Triaj bölgesine yakın yerlerde, tedavi alanı, ölülerin toplanacağı alan, ambulans bekleme alanı oluşturulur. Hasta ve yaralılar durumlarına kodlanarak triaj kartları takılır ve uygun alanlara yönlendirilir.

12 Alanda Triaj Triaj kartlarının ön yüzünde; kart no, il kodu, yaralanma bölgeleri, bilinç-solunum-nabız durumu, triaj kod rengi, ne şekilde nakledileceği ve nakil pozisyonunun belirtileceği bölümler vardır. Arka yüzünde; yapılan işlemler-saati, uygulanan i.v. ilaç ve sıvılar-saati, hekimin adı-soyadı ve notunu belirten bölümler vardır.

13 Kayıt Tutulması ve Önemi Kayıt formları doğal afetlerde; yaralanma nedenleri-sayısı, ölüm nedenleri-sayısı, kurtarma işlemlerinde karşılaşılan güçlükler, ne tür hasar olduğu, ölümlerin; yer, kişi, zaman dağılımı, yapılan kurtarma çalışmaları, harcanan kaynaklar, görülen aksaklıkların tespiti ve bir sonraki olağan dışı duruma yönelik tutarlı hazırlıkların yapılabilmesine katkı sağlar.

14 Kayıt Tutulması ve Önemi Olağan yaşam koşullarında ise; hasta ve yaralıların olay yerindeki hastalık ve yaralanma şeklinin tespit, başlangıç tedavisinin kayıt altına alınması ve hasta bakımının sürdürülmesinde; yeterli raporlar doğru kayıtlar önemli yer tutar. Ayrıca, hasta bakım kalitesinin geliştirilmesinde, nedenlerin analizinde, eğitim programları oluşturulmasında yol göstericidir.

15 Kayıt Tutulması ve Önemi Kayıt formlarındaki gereksinimler çok fazladır, yönetim birimine göre değişkenlik gösterir, ülkeler ve bölgeler arası farklılık gösterir. Uluslar arası kabul edilmiş tek tip formlar olmamakla birlikte birbirine benzer özellikleri vardır.

16 Kayıt Tutulması ve Önemi Olağan dışı durumlarda: Komuta Kontrol Merkezi (KKM) olağan dışı formları, KKM olağan dışı durum raporları, Acil Yardım İstasyonu olağan dışı durum raporları, KKM yaralı/hasta kayıt formları, Olay yeri Triaj alanı kayıt formları, Olay yeri Tedavi alanı kayıt formları, Olay yeri Ambulans sevk kayıt formları, Olay yerindeki ölümler ile ilgili kayıt formları.

17 Kayıt Tutulması ve Önemi Olağan yaşam koşullarında: KKM hasta/yaralı kayıt formları, Ambulans kayıt formları kullanılır

18 Kayıt Tutulması ve Önemi Ambulans kayıt formlarının işlemleri; hastalık veya kaza durumunda, KKM nin ambulans ekibini görevlendirmesi ile başlar. Ambulans olay yerine giderken, KKM olay ve hasta hakkında bilgi verebilir ya da ambulans ekibi gecikme durumunda KKM ni bilgilendirir. Özellikle ambulansları etkileyebilecek yol durumu ve trafik sorunları merkeze bildirilir. Olay yerine ulaşıldığında, olay ve ihtiyaçlar, hasta/yaralı hakkında merkez bilgilendirilir. Gerekli durumlarda destek istenir.

19 Kayıt Tutulması ve Önemi İlk yardım girişimi yapıldıktan ve hasta/yaralı stabilize edildikten sonra, belirlenen hastane acil servisine gidilirken hasta/yaralı ile ilgili bilgiler kaydedilir. Nakil sırasında merkez ile bağlantı kurulamadığı durumlarda, gidilen hastanenin acil servisi bilgilendirilir. Hasta/yaralının durumundaki herhangi bir anlamlı değişiklik forma kaydedilerek, acil servise de bilgi verilir. Hastaneye ulaşıldığında, hasta/yaralının durumu ve uygulanan tedavigirişimler ile ilgili bilgiler acil servis ekibine sözlü olarak verilir. Ambulans formunun eksik kısımları tamamlanır ve acil servisten kabul onayı alındıktan sonra, imzalanarak bir nüshası acil servis ekibine teslim edilir.

20 Kayıt Tutulması ve Önemi Ambulans formlarının dört temel bölümü olmalıdır: Hastanın hikayesi, Fizik muayene bulguları, Ön tanı ve düşünceler, Yapılan tedavi ve girişimler

21 Kayıt Tutulması ve Önemi Hasta ile ilgili bilgileri ve Uygulama bilgilerini içeren iki ayrı bölümde yer almalıdır. Hasta İle İlgili Bilgiler: Hastanın adı-soyadı, cinsiyeti, yaşı. T.C. kimlik no. Adresi ve ambulansın çağrılma şekli. Hastalık veya yaralanma nedeni. İlk görüldüğü yer ve kurtarma-tedavi girişimleri. Vital bulgular (ateş, kan basıncı, nabız-solunum sayısı). İlk belirti ve bulgular. Olay yeri ve nakil sırasında yapılan tedavi ve girişimler. Kullandığı ilaçlar, alerji durumu. Nakil yapılacak olan hastane adı. Adli olay ise, belirtilmesi. Hasta ölmüş ise, yapılan işlemler ve ölüm raporu.

22 Kayıt Tutulması ve Önemi Uygulama Bilgileri: Çağrı tarihi ve saati. Olay yerine varış (hastaya ulaşım). Olay yerinden ayrılış. Hastaneye varış. Hastaneden ayrılış. İstasyona dönüş (görev bölgesi). Görev yapan hekimin adı-soyadı. Görev yapan paramedik veya acil tıp teknisyeninin adı-soyadı

23 İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM

112 Acil Operasyon Yönetim Sistemi

112 Acil Operasyon Yönetim Sistemi 112 KOMUTA KONTROL MERKEZİ 112 Acil Operasyon Yönetim Sistemi 112 Hızır Acil Servisler için geliştirilen çözümler ile Komuta Kontrol Merkezlerinin ve bu Merkezler tarafından yönlendirilen ekiplerin yazılımlar

Detaylı

Triyajda temel kurallar Triyaj çeşitleri Triyaj alanının özellikleri Triyaj sistemi, amaçları ve yararları Triyaj grupları MASS Triyaj sistemi Triyaj

Triyajda temel kurallar Triyaj çeşitleri Triyaj alanının özellikleri Triyaj sistemi, amaçları ve yararları Triyaj grupları MASS Triyaj sistemi Triyaj Triyaj tanımı Triyajda temel kurallar Triyaj çeşitleri Triyaj alanının özellikleri Triyaj sistemi, amaçları ve yararları Triyaj grupları MASS Triyaj sistemi Triyaj ekibi Triyaj Sisteminde Aşamalar Triyaj

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ACİL SERVİS İŞLEYİŞ PROSEDÜR

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ACİL SERVİS İŞLEYİŞ PROSEDÜR Sayfa No 1 / 16 1.AMAÇ Acil Servis e başvuran hastaların kabulünün değerlendirilmesi, girişi, muayene, tetkik, tedavi, triaj, müşahede, konsültan hekim çağırılması, yatış veya sevk gibi süreçlerin tanımlanması

Detaylı

BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en

BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en iyi fiziksel ortamlarda ve en kısa sürede alması amaçlanmalı

Detaylı

YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE ACİL SERVİS HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM

YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE ACİL SERVİS HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Ekim 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27378 TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE ACİL SERVİS HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ACİL SERVİS ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

ACİL SERVİS ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ KOD.ACL.PR.01 YAY.TRH.: ŞUBAT 2005 REV.TRH.:EYLÜL 2012 REV.NO.:4 SAYFA NO: 1/8 1.AMAÇ : Acil serviste yürütülen faaliyetleri tanımlamak. 2.KAPSAM :Acilde çalışan doktor,hemşire ve personelleri kapsar.

Detaylı

Acil Yardım Organizasyonu. Devletler acil yardım organizasyonunu üç temel öğe üzerine yapılandırırlar: İtfaiye Polis Ambulans

Acil Yardım Organizasyonu. Devletler acil yardım organizasyonunu üç temel öğe üzerine yapılandırırlar: İtfaiye Polis Ambulans Doç. Dr. Onur POLAT Acil Yardım Organizasyonu Devletler acil yardım organizasyonunu üç temel öğe üzerine yapılandırırlar: İtfaiye Polis Ambulans 2 Tanımlar Acil durum: Erken dönemde nitelikli yardım başlatılmazsa

Detaylı

HASTANE OLAĞANDIŞI DURUM PLANLARI

HASTANE OLAĞANDIŞI DURUM PLANLARI HASTANE OLAĞANDIŞI DURUM PLANLARI İzmir- 2006 Semra ÇELİKLİ Danışman: Ali Osman Karababa Tanımlar Olağandışı Durum (ODD)... *Meydana gelebileceği herkes tarafından bilinen beklenmeyen olaylar *Doğa veya

Detaylı

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6).

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6). AFETİN TANIMI Günlük çalışma düzenini bozan herhangi bir aktivite, mevcut imkanlar ile altından kalkılamayacak büyüklükte olaylardır. Bir olay sonucu, hastanedeki ekibin gücünü aşacak sayıda yararlı ve/veya

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) ACİL SERVİS YÖNETİMİ

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) ACİL SERVİS YÖNETİMİ TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) ACİL SERVİS YÖNETİMİ Sunum Planı Acil servis için afet kavramı Acil servis risk analizi ve kapasite belirleme Triaj ve acil servis triajı

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 1 İÇİNDEKİLER Tıbbi Hizmetlerin Genel Esasları... 1 Acil Servis Hizmet Sunum Süreci... 1 Poliklinik Hizmetleri Sunum Süreci... 2 Yataklı

Detaylı

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane)

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) Hastaneleri Kurumu VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI EYLÜL 2014 SUNUŞ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı genel sekreterliklerde

Detaylı

AMBULANS İŞLEYİŞ TALİMATI

AMBULANS İŞLEYİŞ TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Bakıma Erişim ve Bakımın Sürekliliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/7

Detaylı

HASTANE AFET PLANI PROSEDÜRÜ

HASTANE AFET PLANI PROSEDÜRÜ Dok No:AFT.PR.01 Yayın Tarihi:TEMMUZ 2013 Rev.Tar/No:OCAK 2015-/01 Sayfa No: 1 / 12 1.0 AMAÇ:ÖzelVitale Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde genel afet durumları,bebek kaçırma, bomba ihbarı, yangın

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ ve ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE 2010 AFETLERDE SAĞLIK

Detaylı

İlk yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri

İlk yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri Ünite 1 1- Bu nedenle toplumdaki her bireye ilk yardım bilgi ve becerilerinin öğretilmesi, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanarak, 22 Mayıs 2002 tarihinde Resmî Gazete de yayımlanmasıyla yürürlüğe girmiştir

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ACİL SERVİS VE HASTA NAKİL ARAÇLARI ANKARA - 2008 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

ÜNİTE İLK YARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İLK YARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. Seher ERGÜNEY HEDEFLER İÇİNDEKİLER

ÜNİTE İLK YARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İLK YARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. Seher ERGÜNEY HEDEFLER İÇİNDEKİLER HEDEFLER İÇİNDEKİLER İLK YARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR Giriş İlk Yardımın Tanımı, Önemi ve Amaçları İlk Yardımın Temel Uygulamaları İlk Yardımcının Özellikleri ve Temel Görevleri

Detaylı

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane)

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI HAZİRAN 2015

Detaylı

İlk yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri

İlk yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri Ünite 1 1- Bu nedenle toplumdaki her bireye ilk yardım bilgi ve becerilerinin öğretilmesi, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanarak, 22 Mayıs 2002 tarihinde Resmî Gazete de yayımlanmasıyla yürürlüğe girmiştir

Detaylı

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN YAPISI 720S00013 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin

Detaylı

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HASTANE AFET PLANI

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HASTANE AFET PLANI 1- AMAÇ : Bir afet sonrasında, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine gönderilen hasta ve yaralıların teşhis ve tedavisinde organize olmak, afet nedeniyle Merkez içinde oluşan panik ve kargaşayı önleyerek, ortaya

Detaylı

d)(değişik: RG-24/3/2004-25412) Şube Müdürlüğü: Acil sağlık hizmetleri Şube Müdürlüğünü,

d)(değişik: RG-24/3/2004-25412) Şube Müdürlüğü: Acil sağlık hizmetleri Şube Müdürlüğünü, ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 30 EYLÜL 2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin yurt sathında eşit, ulaşılabilir, kaliteli,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ HASTANE AFET PLANI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ HASTANE AFET PLANI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ HASTANE AFET PLANI 2014 ANKARA 1 DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ SIRA NO: DEĞİŞİKLİK

Detaylı

Sağlık Bakanlığından: AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

Sağlık Bakanlığından: AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih : 7 Aralık 2006 Sayı : 26369 Değişiklik Resmi Gazete : 4 Aralık 2007 Sayı : 26720 Değişiklik Resmi Gazete : 17 Ekim 2008 Sayı : 27027 Sağlık Bakanlığından: AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK

Detaylı