GÜNDEM. E erji Politika ız. Dü ya da Nükleer E erji. Bölge izi Sa ayi Altyapısı. MEVKA Gü ü üze Kadar Ne Yaptı? MEVKA Neler Yap ayı Pla lıyor?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNDEM. E erji Politika ız. Dü ya da Nükleer E erji. Bölge izi Sa ayi Altyapısı. MEVKA Gü ü üze Kadar Ne Yaptı? MEVKA Neler Yap ayı Pla lıyor?"

Transkript

1

2 GÜNDEM E erji Politika ız Dü ya da Nükleer E erji 3 Bölge izi Sa ayi Altyapısı 4 MEVKA Gü ü üze Kadar Ne Yaptı? 5 MEVKA Neler Yap ayı Pla lıyor?

3 E erji Politikaları ız Gü eş Sa tralleri Bölgenin Enerji Potansiyelini Rüzgar Santralleri Değerle dir ek Termik Santral Hedeflerimiz Gü eş E erjisi Endüstrisi Bölgemizde Enerji Sanayisi Oluştur ak Rüzgar Enerjisi Endüstrisi Nükleer ve Termik Enerji Endüstrisi

4 Dü ya da Nükleer E erji Yıllara Göre Glo al Elektrik Üreti i 4.000,00.000,00.365, , , , ,70 TWh 4.000, ,34 6.9,0 3.5,4 6.80, ,5 7.58, , , , , , , , ,46.08,0 Dünya Elektrik Üretimi 9.386,33 7., , ,4 6.67,8 Nükleer Kaynakla Elektrik Üretimi.000, ,00 Diğer Kay aklar ile Elektrik Üretimi 8.000, , ,00.000,00 %6,87 %,95.638,36.680,96.67,38.744,9.75,0.789,4.730,58.78,8.696,77.750,34.63,77 Yıllar 0, yılları arası daki elektrik üreti değişi ora ı %3,05, yıl içi ortala a elektrik üreti i deki yıllık artış ora ı % 3,49'dur. Her ne kadar 00yılları arası da %4,3 lik düşüş eyda a gelse de Nükleer e erji ile üretile elektrikte yıllık değişi ora ı ise % dır.

5 Dü ya da Nükleer E erji GW Global Kurulu Güç 6.000, , 5.69, , , , , , ,44.64,5 4.30, 4.800, , ,64.9,9 4.00, ,483.70,3.84, , , , ,00.700,00.400,00.00,00.800,00.500,00.00,00 900,00 360,7 368,95 367,95 373,96 378,04 379,6 379,07 378,9 378,0 380,83 376,7 37,6 600,00 300,00 0, %0, %6,80 Dünya Kurulu Gücü Nükleer Kurulu Gücü 0yılları arası daki kurulu %4,0 artarken, yıl içi glo al kurulu güç % 53,87 art ıştır. 0yılları arası daki ükleer kurulu güç %,9 azalırke, yıl içi ükleer kurulu güç % 3,46 art ıştır. Nükleer kurulu güç yılı da topla kurulu gü ü %0, i i oluştururke yılı da %6,80 e gerile iştir.

6 Dü ya da Nükleer E erji Ülkeleri Nükleer Duru ları ÜLKELER AMERİKA Çalışa Reaktör Kurulu Sayısı Güç ( MW) Kapanan Reaktör Kurulu Sayısı Güç ( MW) İ şaat Hali de Reaktör Kurulu Sayısı Güç ( MW) Toplam Reaktör Kurulu Sayısı Güç ( MW) FRANSA JAPONYA ÇİN RUSYA ALMANYA GÜNEY KORE UKRAYNA KANADA İNGİLTERE TOPLAM ( 35 ÜLKE ) yılı da yılı a kadar topla da 58 reaktör i şa edil iş, u reaktörlerde 4 tanesi daimi, tanesi ise geçici olarak kapatıl ıştır. yıldır i şa edile reaktörleri yıllık i şaat ortala ası 9,84 dür.

7 Dü ya da Nükleer E erji Nükleer Güçte İlk Beş Ülke Reaktör Sayısı Ora ı Kurulu Güç Ora ı TOPLAM 5 ÜLKE KORE Ülkeler RUSYA JAPONYA FRANSA AMERİKA DİĞER ÜLKELER 0,00 0,00 0,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 Yüzde Değeri İlk ülke i kurulu güç ora ı %67,74, İlk ülke i reaktör sayısı ora ı ise %, dur. 80,00

8 Dü ya da Nükleer E erji Yıllara Göre Açıla ve Kapa a Reaktörler Açıla Reaktörler Kapanan Reaktörler Reaktör Sayısı

9 Dü ya da Nükleer E erji So o yılda kapatıla reaktörlerin ortalama operasyon süresi 36 dır. Kapanan tüm reaktörlerin ortalama operasyon süresi ise 5 dir. Kapa a Reaktörleri Ortala a Yaşları Ortalama Reaktör Yaşı Kapa a Reaktörleri Yıllara Göre Sayısı Reaktör Sayısı yılı da kapatıla reaktörlerin 8 tanesi Al a ya ı ortala a operasyon süresi 35 yıl olan reaktörlerdir. So o yılda kapatıla 39 reaktör topla kapatıla reaktörlerin %7 isi i oluştur aktadır.

10 Dü ya da Nükleer E erji Yılda Devreye Gire Reaktör Sayısı Son Devreye Giren Reaktör Sayısı So o yılda kapa a 38 reaktörün kurulu gücü MW ike, so o yılda devreye gire 3 reaktörün toplam kurulu gücü MW ol uştur. Devreye gire kurulu güç, devrede çıka kurulu güçte,73 kat daha fazladır. yılı da 3 reaktör devrede çıkarke 7 reaktör devreye gir iştir.

11 Dü ya da Nükleer E erji Devreye Girecek Reaktör Sayısı Reaktör Sayısı Yıl İçi de Devreye Girecek Yıl İçi de Devreye Girecek Yıl İçi de Devreye Girecek Yıl İçi de Devreye Girecek Toplam yılı da yılı a kadar topla da 48 reaktör i şa edil esi pla la aktadır. Bu reaktörlerde 68 ta esi i şaat aşa ası da, 83 ta esi a laş a-sözleş e aşa ası da, kala 33 i ise ulusal progra larda yer al aktadır. Planlanan reaktörlerin tümünün devreye gir esi duru u da reaktörleri yıllık i şaat ortala ası 3,45 ola aktır.

12 Dü ya da Nükleer E erji yılı da yılı a kadar ola sürede operasyo süresi yılda fazla ola ak reaktör sayısı 4 adet, toplam kurulu gücü ise MW ola aktır. Bu a karşı yıl içi de devreye gir esi pla la a reaktör sayısı 5 adet, kurulu gücü ise MW ola aktır. Devreye girmesi planlanan kurulu güç, devrede çık ası uhte el kurulu güçten,5 kat daha fazladır.

13 Dü ya da Nükleer E erji Geç iş yıl içi kurulu güç artış ora ı %,6 ike gele ek yıl içi kurulu güç artış ora ı ı %4,6 ola ağı söylenebilir. Gü ü üze kadar geçe sürede yıllık ortala a i şaat sayısı 9,84 iken gelecek yıl so u da u ora ı 3,45 ola ağı söylenebilir. Geç iş yıl içi devreye gire güç devrede çıka güçte,73 kat daha fazla ike gele ek yıl içi u ora ı,5 ola ağı söyle e ilir.

14 Bölgemizde Enerji Sanayi Bölge izde A a Sektörleri Dağılı ı, Kriter Ana Sektörler/Bölgeler İşyeri Sayısı istihdam Ciro Maaş+Ü ret Yatırı lar TR TR5 TR TR5 TR TR5 TR TR5 TR TR5 Tarı, Or a ılık, Balıkçılık 0,0 0,09 0,0 0,03 0,0 0, 0,0 0,04 0,03 0,00 Madencilik 0,4 0,4,09 0,99 0,8 0,57,06,5,83,53 İ alat 3,08 4,6 7, 9,5 7,34 7,7 34,93 38,85 35,4 43,3 Elektrik, Gaz, Buhar 0,03 0,0 0,65 0,33 4,63,56,0,8 5,0,30 Su, Kanalizasyon 0, 0,30 0,7,6 0,46 0,59,48 3,33,46 5,3 İ şaat 4,49,8 7,6 4,40 6,03,74 5,6 4,3 5,46 5,8 Ti aret ve O arı 4,87 49,5 9,3 38,4 46,3 56,9 9,89 5,83 5,86 0,55 Ulaştır a, Depola a ve Ha erleş e 5,86 5,39 9,7 8,80 5,84 5,94 9,0 7,0 5,38 5,30 Otel, Lokanta vb 8,7 5,89 6,53 3,75,64 0,70 4,,98,8 0,55 Bilgi ve İletişi,06,5,5 0,90,4 0,43 4,4,70,68 0,93 Gayri e kul Kirala a ve İş Faaliyetleri 0,78 0,43 0,4 0,9 0,0 0, 0,3 0,08 0,34 0,00 Mesleki, Bilimsel, Teknik Faaliyetler 5,04 3,63 3,7,55,98 0,53 3,87,66,35 0,65 İdari ve Destek Hiz etleri 0,97 0,50 5,90 3,67,40 0,60 5,83 5,00, 0,3 Eğiti 0,44 0,47,77,04 0,37 0,6,53,49 0,90, Sağlık İşleri ve Sosyal Hiz etler,7 0,6,99,59 0,65 0,5,79,9,9,78 Kültür, Sa at, Spor, Eğle e 0,57 0,7 0,36 0, 0,6 0,0 0,36 0,0 0,5 0,0 Diğer Hiz etler 5, 4,79,,0 0,9 0,0 0,48 0,4 0,0 0,06 Diğer/Dağıtıl aya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 Toplam 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00

15 Bölgemizde Enerji Sanayi Bölge izde İ alat Sektörleri i Dağılı ı, Kriter Sektörler/Bölgeler İşyeri Sayısı istihdam Maaş+Ü ret Ciro Yatırı lar TR TR5 TR TR5 TR TR5 TR TR5 TR TR5 0-Gıda,96,7 3,03 30,6 5,0 53,94,60 44,6 0,36 30,0 -İçe ek 0,8 0,06 0,46 0,30,08 0,4 0,80 0,88, 0,00 3-Tekstil 5,8 4,65 0,98,65 7,68 0,99 8,48 0,8 6,38,47 6,05 7,64 4,70 5,30 6,64,75 8,93 3,55 3,45 0,94 5-Deri ve Ürünleri,33 5,4,69,4 0,85 0,69 0,95 0,83 0,46 0, 6-Ağaç, Ağaç ürü leri 8,4 6,93,63,57,4 0,56,08,7, 0,8 7-Kağıt ve Kağıt Ürü leri 0,7 0,33,55,3,00,9,94,55,75,83 3,97,87,08 0,93,09 0,9,49 0,49 0,66 0,35 0-Kimyasal Ürünler,9,,,66 5,37,97 4,6,60 3,6 0,00 -Te el E za ılık 0, 0,0,4 0,49,03 0,40 4,09,9 0,99 0,36 -Kauçuk&Plastik 5,8, 5,6 7,9 5,0 6,07 5,34 5,48 4,99 9,9 3-Mineral Ürünler 4,4 4,3 6,07 3,86 5,67 4,60 6,56 4,8 8,4 5,5 4-Ana Metal 5-Metal Eşya 0,76,78 3,67 5,8 0,07 5,84 6,40 5,94 3, 8,67 4,86 8,64 8,79 9,05 5,4 4,5 6,53 5,0 4,4 5,4 7-Elektrikli Teçhizat,3 0,77 3,96 0,73 5,99 0,56 6,0 0,5 3,7 0,8 8-Makine ve Ekipman 3,98 5,84 5,5 0,4 3,63 7,73 4,96 0,03 3,84 0,95 9-Motorlu kara taşıtı v,4 7,0 4,84,0 8,37 5,96 7,95 8,57 5,4 0,37 30-Diğer Ulaşı 0,35 0,05,4 0,04,39 0,0,37 0,0,84 0,00 3-Mobilya 0,53 8,36 5,6 3,96,99,3,6,0,09,53 3-Diğer İ alatlar,4,,79 0,97, 0,38,4 0,59 0,60 0,00 33-Kurulu, O arı,7,49,8 0,8 0,54 0,04,43 0,05 0,63 0,00 Diğer/Dağıtıl aya 0,7 0,04,80 0,08 6,85 0, 4,07 0,06 4,83,33 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 4-Giyi 8-Bası Eşyası Yayı Araçları İ alat Sa ayi 00,00 00,00 00,00

16 Bölgemizde Enerji Sanayi Yatırı ları A a Sektörlere Dağılı ı Dönem Ana Sektörler/Bölgeler Madencilik TR 0,8 TR5 0,3 TR,5 TR5 0,6 İ alat 4,7 65,5 35,7 47,9 3,6 3,3 0,8 4,3 5,4 4,0 3,0 3, 00,0 4,7,3 4,7,9 5,6, 0,5 4,3 00,0 8,3 7, 6,0 3,, 3,6,0, 00,0,8 3,7 8,6 0,6 9,4 3,7 0,6,0 00,0 Elektrik İ şaat Ti aret ve O arı Otel, Lokanta vb Ulaştır a, Depola a ve Ha erleş e Gayri e kul Kirala a ve İş Faaliyetleri Eğiti Diğer/Dağıtıl aya Toplam

17 Bölgemizde Enerji Sanayi TR5 Göreli Paylar Endeksi,009 - Türkiye Payı = NACE Rev. Sektörler İşyeri Sayısı içi TR İstihda Ciro E deksi Maaş+Ü ret Yatırı lar 0-Gıda 87,0 3,3 357, 35,3 9,6 -İçe ek 3, 65,9 37,7 08,9 0,0 3-Tekstil 80,0 5,0 3,0 9,6 3, 47,6 36, 6,4 39,7 7,4 5-Deri ve Ürünleri 3, 3, 8,7 87,3 5,8 6-Ağaç, Ağaç ürü leri 85,0 97,4 39,9 08,3 68,3 7-Kağıt ve Kağıt Ürü leri 46,0 84, 09,3 79,7 04,6 47, 44,9 6,8 33,0 53, 0-Kimyasal Ürünler 94,0 75,0 36,7 38,4 0,0 -Te el E za ılık 87, 4,7 9,6 53,7 36, -Kauçuk&Plastik 9,3 40,8, 0,8 386,8 3-Mineral Ürünler 0, 63,6 8, 63,7 67,7 4-Ana Metal 34,8 5,5 4,3 03,0 58,0 9,8 7,9 8,9 79,6 7,7 33,3 8,4 9,4 8,7 5, 46,9 503,8 96,9 9, 3, 7, 0, 07,7 85,4 9,3 3,3,7,4,0 0, 3-Mobilya 79,4 76,7 6,7 77,4 40,5 3-Diğer İ alatlar 50,7 54, 7,8 48,0 0,0 33-Kurulu, O arı 87,0,3 6,8 3, 0,7 4-Giyi 8-Bası Eşyası Yayı 5-Metal Eşya 7-Elektrikli Teçhizat 8-Makine ve Ekipman 9-Motorlu kara taşıtı v 30-Diğer Ulaşı Araçları

18 Bölgemizde Enerji Sanayi Tek oloji Seviyeleri e Göre İ alat Sa ayi i Dağılı ı % Türkiye Düşük Tek olojili Sektörler Orta-Düşük Tek olojili Sektörler Orta-Yüksek Teknolojili Sektörler Yüksek Teknolojili Sektörler TR5 Düşük Tek olojili Sektörler Orta-Düşük Tek olojili Sektörler Orta-Yüksek Teknolojili Sektörler Yüksek Teknolojili Sektörler İşyeri Sayısı 6,46 5,03,38 0, İşyeri Sayısı 44,7 34,8 0,5 0 Çalışa lar Sayısı 54, 3,44,7 0,70 Çalışa lar Sayısı 47, 6,8 5,7 0 Maaş& Ücretler 4,88 4,79 3,9,40 Maaş& Ücretler 55,9 0,5 3,3 0 Ciro 37,3 34,4 6,97,3 Ciro 57,,7 9,5 0 Yatırı lar 7,99 40,76 30,49 0,7 Yatırı lar 43,3 39,9 6,6 0

19 Bölgemizde Enerji Sanayi TR Bölgesi Sektörlere Göre Dış Ti aret Dağılı ı, Bölgeleri İhracat Teknoloji Skoru, 0 Bölgeleri İthalat Teknoloji Skoru, 0 3,5 3,5 3,0 3,0,5,5,0,0,5,5,0,0 0,5 0,5 TRA TRB TR TRC3 TR7 TR90 TR6 TR83 TR5 Konya TR0 TR7 TR4 TR8 0,0 TR33 Karaman TRC TR8 TR3 TR TR TRC TRA TRA TR83 TR TR5 Konya TR4 TR33 0,0

20 6,0 4,0 9-Makine ve Teçhizat 9-Makine ve Teçhizat -Tarı -Motorlu Kara Taşıtı ve Hayva ılık -Motorlu Kara Taşıtı ve Hayva ılık -Metal Eşya -Metal Eşya -Or a ılık -Or a ılık 5-Plastik&Kauçuk 5-Plastik&Kauçuk 6-Mineral Ürünler 6-Mineral Ürünler -Kağıt 36-Mobilya -Tı i Aletler 3-Metal Cevherleri -Taşo akçılığı 7-Ana Metal -Ağaç ve Ma tar 3-Radyo, TV, Haber. Teç. 4-Kimyasal Ürünler 0-Maden Kömürü -Kağıt 36-Mobilya -Tı i Aletler 3-Metal Cevherleri -Ağaç ve Ma tar -Taşo akçılığı 7-Ana Metal 3-Radyo, TV, Haber. Teç. -Elektrikli Meki a ve -Elektrikli Meki a ve -Büro,Bilgi İşle -Büro,Bilgi İşle 7-Tekstil -Bası ve Yayı 9-Deri ürünleri -Diğer Ulaşı Araçları 8-Giyim -Kok Kö ürü, Rafi e -Bası ve Yayı 7-Tekstil 9-Deri ürünleri -Diğer Ulaşı Araçları 8-Giyim -Kok Kö ürü, Rafi e TR5 İhra atta Uz a laş a, 0 0-Maden Kömürü Konya İhra atta Uz a laş a, 0 4-Kimyasal Ürünler Bölgemizde Enerji Sanayi -Gıda ve İçe ek -Tarı,0 0,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0,0,0 0,0 -Gıda ve İçe ek

21 Bölgemizde Enerji Sanayi E erji Teşvikleri Enerji Teknolojisi Yatırı ları Bölgesel Teşvik Uygula aları kapsa ı da ise bölgemizde yapıla ak yatırı lar asgari sabit yatırı tutarları ı sağla ak üzere aşağıdaki destek u surları da faydala ır: KDV İstis ası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İ diri i, Sigorta Pri i İşvere Hissesi Desteği, Faiz Desteği (Sade e Kara a da) ve Yatırı Yeri Tahsisi E erji E düstri Bölgesi Teşvikleri Altyapı Desteği Yatırı Ala ı Desteği

22 MEVKA Gü ü üze Kadar Ne Yaptı Planlar Bölgesel Plan Bölge enerji üretim potansiyelini yeterince kulla a a aktadır ve bu konuda yatırı yapıl ası ve alternatif enerji kay akları (gü eş, rüzgar, hidroelektrik) üzerinde durul ası faydalı ola aktır. Ayrı a termik kay akları daha iyi değerle diril esi bölge için yeni fırsatları doğ ası ı sağlaya aktır. Bölgede yeterince faydala ıla aya yenilenebilir ve temiz enerji teknolojilerine yatırı yapılarak, bölgesel kalkı ada önemli bir ekonomik ve toplumsal geliş e sağla a ilir.

23 MEVKA Gü ü üze Kadar Ne Yaptı YILI MALİ DESTEK PROGRAMI Küçük Ölçekli Altyapı Bileşe i Ye ile e ilir e erji kay akları ı kulla ıl ası a yö elik altyapı i şası, E erji i veri li kulla ıl ası a yö elik projeler, AJANSA SUNULAN PROJELER DESTEK VERİLEN PROJELER 6 Proje Proje ,90 TL ,66 TL ,90 TL ,76 TL

24 MEVKA Gü ü üze Kadar Ne Yaptı YILI MALİ DESTEK PROGRAMI Kırsal Kalkı Bileşe i a Yenilenebilir enerji veya temiz teknolojilerin kulla ı ı a yö elik projeler, AJANSA SUNULAN PROJELER DESTEK VERİLEN PROJELER 8 Proje 0 Proje ,80 TL 0,00 TL ,66 TL 0,00 TL

25 MEVKA Gü ü üze Kadar Ne Yaptı YILI MALİ DESTEK PROGRAMI İktisadi Kalkı Bileşe i a Çevreye duyarlı ve ye ile e ilir e erji tek olojileri i Ar-Ge faaliyetleri e dayalı olarak üreti i e yö elik projeleri geliştiril esi, Gü eş ve biyo-kütleden optimum elektrik üretimine yönelik Ar-Ge faaliyetleri, Rüzgâr türbini gibi rüzgâr enerjisi teknolojilerinin üretimine yönelik Ar-Ge projeleri, AJANSA SUNULAN PROJELER DESTEK VERİLEN PROJELER 8 Proje 3 Proje ,76 TL ,00 TL ,38 TL ,00 TL

26 MEVKA Gü ü üze Kadar Ne Yaptı YILI MALİ DESTEK PROGRAMI İktisadi Kalkı Bileşe i a İ alat Sa ayi de Tür i, Gü eş Pa eli ve Rüzgâr gülü İ alatı, Ye ilik ve Ar-Ge Uygula aları ı Geliştiril esi, Bölgedeki alternatif ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin ihra at te eli de üreti i ve geliştiril esi, AJANSA SUNULAN PROJELER DESTEK VERİLEN PROJELER Proje Proje 4.958,986,99 TL ,80 TL ,6 TL ,4 TL

27 MEVKA Gü ü üze Kadar Ne Yaptı YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Bölgede tarı, sa ayi, kırsal turiz, ye ile e ilir e erji, iyolojik çeşitlilik gi i ko ularla ilgili araştır a, geliştir e ve e va ter çalış aları, AJANSA SUNULAN PROJELER DESTEK VERİLEN PROJELER Proje Proje 4.60,00 TL 4.60,00 TL 4.60,00 TL 4.60,00 TL

28 MEVKA Gü ü üze Kadar Ne Yaptı YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Bölgede yenilenebilir enerji, biyolojik çeşitlilik gi i ko ularla ilgili araştır a, geliştir e ve e va ter çalış aları, AJANSA SUNULAN PROJELER DESTEK VERİLEN PROJELER Proje Proje 4.500,00 TL 4.500,00 TL 4.500,00 TL 4.500,00 TL

29 MEVKA Gü ü üze Kadar Ne Yaptı YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Yenilenebilir enerji potansiyellerinin değerle diril esi e yö elik araştır a çalış aları, AJANSA SUNULAN PROJELER DESTEK VERİLEN PROJELER 5 Proje Proje 7.36,00 TL 5.000,00 TL 7.36,00 TL 5.000,00 TL

30 MEVKA Gü ü üze Kadar Ne Yaptı YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI Doğruda Faaliyet Desteği Ye ile e ilir e erji kay akları ı noktasal düzeyde ortaya çıkarıl ası a yö elik çalış alar, AJANSA SUNULAN PROJELER DESTEK VERİLEN PROJELER 3 Proje 3 Proje ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL

31 MEVKA Gü ü üze Kadar Ne Yaptı YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI -Kara a ili gü eş e erjisi fizi ilite çalış aları, Doğruda Faaliyet Desteği - Sa ayide, i alarda ve ulaşı da, çevresel etki ve e erji tale i i azaltıl ası, e erji veri liliği i artırıl ası, te iz ve ye ile e ilir e erji kay akları ı kulla ı ı ı yaygı laştırıl ası a yö elik araştır a, pla la a ve fizi ilite çalış aları, AJANSA SUNULAN PROJELER DESTEK VERİLEN PROJELER Proje Proje 3.393,00 TL 3.393,00 TL 5.000,00 TL 5.000,00 TL

32 MEVKA Gü ü üze Kadar Ne Yaptı MALİ DESTEK TEKNİK DESTEK DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ 7 Proje 4 Proje 3 Proje ,46 TL ,00 TL ,00 TL ,90 TL ,00 TL ,00 TL

33 MEVKA Gü ü üze Kadar Ne Yaptı Aja sı ıza kurulduğu uz gü de eri su ula projeler ile toplamda ,8 TL, talep edil iştir. Aja sı ız kurulduğu gü de eri su ula projeleri %, ini ,00 TL ile destekle iştir. Aja sı ıza su ula ve E erji sektörüyle ilgili ola projeler ile toplamda ,55 TL talep edil iştir. Enerji sektörüyle ilgili olan projelerin destek talepleri toplam talebin %, ini oluştur aktadır. Ajansa enerji sektörüyle ilgili sunulan projelerden %56,4 i aşarılı ulu uş, aşarılı ulu a projelerin ise %65 i ise, ,90 TL ile destekle iştir. Aja sı ızı e erji sektörüyle ilgili destek iktarı toplam desteklerinin % 3,6 i i oluştur aktadır.

34 MEVKA Gü ü üze Kadar Ne Yaptı NÜKLEER ENDÜSTRİ KONUSUNDA NE YAPTI? Fir aları Üreti Çıkarıl ası Ka iliyeti i Ortaya Fir alara Üreti Grupları a Göre GOST Listelerinin Verilmesi Nükleer Endüstri Fizibilite Raporu Ko ya da Tespit Edile Fir aları Katalog Siste i e Kaydı Çek ve Japo Fir alarıyla B B Görüş eler

35 MEVKA Gü ü üze Kadar Ne Yaptı o Sistemimize toplamda firma ürettiği 87 ürün ile ilgili bilgilerini kayıt yaptırdı. o 6 firma Demir-Çelik Sanayi, 4 firma İ şaat Sanayi, 8 firma makine sanayi, firma elektrik-elektronik sanayi, firma ise Boru ve Tesisat sanayi için kayıt yaptırdı.

36 MEVKA Gü ü üze Kadar Ne Yaptı o Nükleer Endüstri konusunda adet Bilgilendirme Topla tısı yapıldı. 6 firma temsilcisi topla tıya katıldı. o KTO, KSO ve MEVKA verita a ı daki tüm işlet elere Nükleer Endüstri konusunda ayrı ayı olmak üzere 6 kez bilgilendirici dokümanlar gönderildi. oyerel Bası, internet edyası ve sosyal medyalarda bilgilendirici haberlere yer verildi. o firmaya Nükleer Endüstri konusunda üretim yap aları konusunda yerinde ziyaret gerçekleştirildi.

37 MEVKA Neler Yap ayı Pla lıyor? Enerji Sanayi Kümelenmesi Nükleer Endüstri Fizibilite Raporu Japon Firmalarla Ko ya da Tespit Edile Fir aları Katalog Siste i e Kaydı Know-How Transferi için B B Görüş eler ÇEK Firmalarla Know-How Transferi için B B Görüş eler

38 Sonuç ve Öneriler SSM yetkilerine sahip Enerji Sanayi Müsteşarlığı ı kurul ası, Şi diki ve u da so raki Nükleer a tlaş alarda Yerli Tedarik ko usu da elirli ora ları ol ası, Bili i sa ları ı Nükleer E düstri ko usu da araştır a yap aları gerektiği i düşü ekteyiz.

39 Kaynakça Ko ya İli Uygu Yatırı Ala ları, Filiz Keski, M. Oğuzha ÖNEN, Mustafa ŞİMŞEK, MEVKA DFD Projesi

40 İletişi Enerji Sektör Sorumlusu Mücahit Yasir KINALI Uzman Elektrik Elektronik Mühendisi Ko ya Yatırı Destek Ofisi Kara a Yatırı Destek Ofisi Tel : Tel : Medrese Mahallesi Ulaş a a Caddesi No:8 Selçuklu/KONYA Türkiye 4060 İ aret Mahallesi Atatürk Bulvarı No: Merkez/KARAMAN Türkiye 7000

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - MART 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR TEMMUZ 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 3 Temmuz 2014 YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (19 Haziran 2012 tarih

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR AĞUSTOS 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ... 2 İTHALAT

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 15 Kasım 2012 İSTANBUL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. HAZIRLIK SÜRECİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ Ø

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014 EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR OCAK 2014 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı

KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ VE KONYA NIN DURUMU HAKAN KARAGÖZ

KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ VE KONYA NIN DURUMU HAKAN KARAGÖZ Küçük Sanayi Siteleri, dağınık şekilde yerleşik olan ve aynı faaliyet kolunda çalışan firmaların aynı yerde toplanarak toplulaştırılmasıdır. Sanayi sitesi uygulamalarına; çarpık sanayinin önlenmesi ve

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı ANKARA 21/10/2015 1 SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Müdürlüğü tarafından 01 Ocak 2012

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

Ocak 2007 Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni

Ocak 2007 Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni Ocak 2007 Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni EK TABLOLAR 16 Tablo ek 1- Doğrudan Uluslararası Yatırım Girişleri (Fiili Girişler) (Milyon $) Doğrudan Yabancı Yatırımlar Toplam (Net) Ocak-Kasım

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - EKİM 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. İzmir Bölge Müdürlüğü

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. İzmir Bölge Müdürlüğü SUNUM PLANI Yıllık durum Aylık trend Ekonomik faaliyetler Başlıca fasıllar Başlıca ülkeler Gümrükler Bu sunum 31/12/2013 tarihli TÜİK haber bülteni ve TÜİK dış ticaret istatistikleri veri tabanı kullanılarak

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR KASIM 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 30/11/2016 tarihinde 2016 yılı ayı Dış Ticaret İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2016 yılı ayında; İhracat geçen yılın aynı

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012 Önceki Teşvik Sisteminin Değerlendirilmesi Yeni Teşvik Sisteminin Değerlendirilmesi TR32 Düzey 2 Bölgesi Değerlendirmesi Hazırlayan: Emrah ÇELİK Aydın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ

DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ Yayın Tarihi: Mayıs, 2011 MARKA Yayınları Serisi DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI DOĞU MARMARA BÖLGESİ

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 20 ŞUBAT 2014 ANKARA SUNUM PLANI 1.Teşvik Sistemi 2.Atık Geri Kazanım veya Bertaraf Tesisi Yatırımları 3.Alt Bölge Destekleri 2 SUNUM PLANI 1.Teşvik

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ... 2 İTHALAT

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016 EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları. Sanayi Bilgi Notu

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları. Sanayi Bilgi Notu TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları Sanayi Bilgi Notu 1 BÖLÜM 1 Sektörel Yapı ve Önde Gelen Sektörler i. TR41 Bölgesi Sanayi Genel Görünümü Tablo 3.1 İşletme Büyüklükleri (%)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU EKİM 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 30/11/2015 tarihinde 2015 yılı ayı Dış Ticaret İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2015 yılı ayında; İhracat geçen yılın

Detaylı

NİSAN-MAYIS VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ 2014

NİSAN-MAYIS VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ 2014 NİSAN-MAYIS VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ 214 213 YILI VAN İLİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ AYLAR İTHALAT ($) İHRACAT ($) OCAK 2.322.52 1.45.136 ŞUBAT 1.735.696 1.62.13 MART 1.346.793 1.41.747 NİSAN 1.443.495 2.82.915

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU ŞUBAT 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 31/03/2016 tarihinde 2016 yılı ayı Dış Ticaret İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2016 yılı ayında; İhracat geçen yılın

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1 Yıllık durum Aylık trend Ekonomik faaliyetler Başlıca fasıllar Başlıca ülkeler Gümrükler * Bu çalışmada yer alan 2011 ve 2012 yılına ait tüm bilgiler geçicidir.

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Ekim 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR EKİM 2013 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 30.05.2013 Merinos AKKM

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 30.05.2013 Merinos AKKM 214-223 BÖLGE PLANI SÜRECİ Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları 3.5.213 Merinos AKKM Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak kısıtları ve yeni kriz alanları

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü. Temmuz 2010 ANKARA

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü. Temmuz 2010 ANKARA Belirli Göstergelerle İmalat Sanayindeki Aylık Gelişmeler TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Temmuz 21 ANKARA Hazırlayanlar Sektör Adı Sayfa No Dr. Serdar Şahinkaya

Detaylı

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org. AYDIN T CARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE AĞUSTOS 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

YENĠ TEġVĠK DÜZENLEMELERĠ BĠLGĠ NOTU

YENĠ TEġVĠK DÜZENLEMELERĠ BĠLGĠ NOTU YENĠ TEġVĠK DÜZENLEMELERĠ BĠLGĠ NOTU M. Aykut KELECĠOĞLU, Nisan 2012. Yeni teşvik sistemi ile ilgili açıklamalar 5-6 Nisan 2012 tarihlerinde Başbakanımız ve Ekonomiden sorumlu devlet bakanımız tarafından

Detaylı

BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları Bilecik İl Genel Meclis Salonu

BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları Bilecik İl Genel Meclis Salonu 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları 24.04.2013 Bilecik İl Genel Meclis Salonu Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak kısıtları

Detaylı

Ülkemizde Elektrik Enerjisi:

Ülkemizde Elektrik Enerjisi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Bilim Kolu Eğitim Seminerleri Dizisi 6 Mart 8 Mayıs 22 Destekleyen Kuruluşlar: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Aralık 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

Aylık Katılımlar 2 Reel Kesim Güven Endeksi 3

Aylık Katılımlar 2 Reel Kesim Güven Endeksi 3 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Aylık Katılımlar 2 Reel Kesim Güven Endeksi 3 SORULAR Son üç aydaki üretim hacminiz 4 Gelecek üç aydaki üretim hacmi beklentiniz 4 Mevcut mamul mal stoklarınızın seviyesi 4 Son üç

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANAT KARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR EKİM 2011 ĠÇĠNDEKĠLER... 1 GAYRĠ SAFĠ YURTĠÇĠ HASILA (GSYH)... 2 ĠSTĠHDAM - ĠġSĠZLĠK VE ĠġGÜCÜ

Detaylı

Ekonomik Veriler Almanya

Ekonomik Veriler Almanya Ekonomik Veriler Almanya Genel Veriler Yüzölçümü 357.050 km² Nüfus 81,8 Mio. (2011) Nüfus yoğunluğu 229/km² (2011) Nüfus büyüme hızı -0,2%(2012, bir önceki yıla göre) Başkent Berlin Finansmerkezi Frankfurt

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU EKİM 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 28/11/2014 tarihinde 2014 yılı ayı Dış Ticaret İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2014 yılı ayında; İhracat geçen yılın

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Invest in DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımın Gelişimi Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye yi doğrudan yabancı yatırım

Detaylı

MAYIS-HAZİRAN VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ

MAYIS-HAZİRAN VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ 213 YILI VAN İLİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ AYLAR İTHALAT ($) İHRACAT ($) OCAK 2.322.52 1.45.136 ŞUBAT 1.735.696 1.62.13 MART 1.346.793 1.41.747 NİSAN 1.443.495 2.82.915 MAYIS 3.534.372 5.498.312 HAZİRAN

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TÜRK İMALAT SANAYİİ. Oktay KÜÇÜKKİREMİTÇİ (TEMEL BAZI ÖZELLİKLERİNE GÖRE AB ÜYESİ ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ)

TÜRK İMALAT SANAYİİ. Oktay KÜÇÜKKİREMİTÇİ (TEMEL BAZI ÖZELLİKLERİNE GÖRE AB ÜYESİ ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ) TÜRK İMALAT SANAYİİ (TEMEL BAZI ÖZELLİKLERİNE GÖRE AB ÜYESİ ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ) Oktay KÜÇÜKKİREMİTÇİ TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2013 20-21 ARALIK 2013 ANKARA 1 Teknoloji Skoru Yaklaşımı İMALAT

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU Mart 2008 B.Ö. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İsviçre Konfederasyonu (İsviçre Konfederasyonu 20 tam ve 6 yarım

Detaylı

EKONOMİ GÖSTERGELERİ

EKONOMİ GÖSTERGELERİ EKONOMİ GÖSTERGELERİ OCAK 2014 ENFLASYON GÖSTERGELERİ TÜFE de Türkiye geneli yıllık enflasyon %7,40, TR41 Bölgesinde ise %7,62 olarak gerçekleşti TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) Ekonomi Göstergeleri

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 29/02/2016 tarihinde 2016 yılı ayı Dış Ticaret İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2016 yılı ayında; İhracat geçen yılın

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Hazırlayan: Erhan DEMİRCAN Uzman Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU KASIM 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 31/12/2014 tarihinde 2014 yılı ayı Dış Ticaret İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2014 yılı ayında; İhracat geçen yılın

Detaylı

ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI

ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE Türkiye önümüzdeki yıllarda artan oranda enerji ihtiyacı daha da hissedecektir. Çünkü,ekonomik kriz dönemleri

Detaylı

KONYA DAKİ YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE ve SEKTÖR BAZLI ANALİZİ ve DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM İÇİN HEDEF ÜLKELERİN TESPİTİ 2013 yılı

KONYA DAKİ YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE ve SEKTÖR BAZLI ANALİZİ ve DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM İÇİN HEDEF ÜLKELERİN TESPİTİ 2013 yılı KONYA DAKİ YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE ve SEKTÖR BAZLI ANALİZİ ve DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM İÇİN HEDEF ÜLKELERİN TESPİTİ 2013 yılı GİRİŞ Konya sahip olduğu 9 adet OSB ile önemli bir sanayi merkezidir.

Detaylı

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ TEŞVİK UYGULAMA ve YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA - Nisan 2012 1 TEŞVİK NEDİR? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin

Detaylı

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Gündem KONT İzmir Ticaret Odası TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ihracat 2015 yılı Mart ayında, 2014

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Kasım 2016 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA (TEKNOPAZAR) DESTEK PROGRAMI BAŞVURU FORMU KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜNE

TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA (TEKNOPAZAR) DESTEK PROGRAMI BAŞVURU FORMU KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜNE KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜNE KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği çerçevesinde uygulanan Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama (TEKNOPAZAR) Destek Programına ilişkin istenen bilgi ve belgeler ekte sunulmaktadır.

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi İçindekiler 1.... 2 1.1. Yapılan Ülkeler... 4 1.2. 'ın En Büyük Partneri: Irak... 5 1.3. Ürünleri... 6 2. İthalat... 8 2.1. İthalat Yapılan Ülkeler... 9 2.2. İthalat Ürünleri... 10 3. Genel Değerlendirme...

Detaylı

IMALAT. SANAYI RAPORU

IMALAT. SANAYI RAPORU .. YOZGAT ILI. IMALAT. SANAYI RAPORU .. ỴOZGAT ILI IMALAT. SANAYI RAPORU ÖNSÖZ Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN); kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum

Detaylı

Ekonomik Veriler: Almanya

Ekonomik Veriler: Almanya Ekonomik Veriler: Almanya Genel Veriler Yüzölçümü 357.7 km² Nüfus 80,8 Milyon (20) Nüfus ve yaş grupların toplam nüfus içindeki payı (%, tahmin) Yaş piramidi (Bin) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI. GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ T.C. Juba Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

EKONOMİ BAKANLIĞI. GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ T.C. Juba Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği EKONOMİ BAKANLIĞI GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ T.C. Juba Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği E-mail: juba@ekonomi.gov.tr Tel: +211 954366772 Adres: Block 3K South, Plots No.880-881, Hai Matar, Juba Republic of

Detaylı

BÖLGESEL GELİŞME ve SEKTÖR-BÖLGE YIĞINLAŞMASI. Lütfi ELVAN

BÖLGESEL GELİŞME ve SEKTÖR-BÖLGE YIĞINLAŞMASI. Lütfi ELVAN BÖLGESEL GELİŞME ve SEKTÖR-BÖLGE YIĞINLAŞMASI Lütfi ELVAN 17 HAZİRAN 2005 AB nin Bölgesel Amaçlı Bütçesi Milyar 1955-88 58 1989-93 64 1994-99 163 2000-06 260 2007-13* 336 * Tahmin BÖLGESEL GELİŞME ve SEKTÖR-BÖLGE

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Aralık 2010 YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

2015 MAYIS SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ 8 Temmuz 2015

2015 MAYIS SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ 8 Temmuz 2015 2015 MAYIS SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ 8 Temmuz 2015 Mayıs 2015 Sanayi Üretim Endeksi ne ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 8 Temmuz 2015 tarihinde yayımlandı, TÜİK tarafından aylık

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

TEMMUZ-AĞUSTOS VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ 2014

TEMMUZ-AĞUSTOS VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ 2014 TEMMUZ-AĞUSTOS VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ 213 YILI VAN İLİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ AYLAR İTHALAT ($) İHRACAT ($) OCAK 2.322.52 1.45.136 ŞUBAT 1.735.696 1.62.13 MART 1.346.793 1.41.747 NİSAN 1.443.495 2.82.915

Detaylı

DIŞ TİCARETTE REKABET GÜCÜ ÜRETİM FAKTÖRLERİ İTİBARİYLE DEĞERLENDİRME DR. CAN FUAT GÜRLESEL İSTANBUL, 15 KASIM 2012

DIŞ TİCARETTE REKABET GÜCÜ ÜRETİM FAKTÖRLERİ İTİBARİYLE DEĞERLENDİRME DR. CAN FUAT GÜRLESEL İSTANBUL, 15 KASIM 2012 DIŞ TİCARETTE REKABET GÜCÜ ÜRETİM FAKTÖRLERİ İTİBARİYLE DEĞERLENDİRME DR. CAN FUAT GÜRLESEL İSTANBUL, 15 KASIM 2012 SANAYİ SEKTÖRLERİ LUĞU VE ÜRETİM FAKTÖRÜ İTİBARİYLE SINIFLANDIRMA SINIFI ( LUĞU) SEKTÖRLER

Detaylı

Türkiye İstatistik Kurumu ndan (TÜİK) alınan verilere göre, Sinop ilinin Ocak-Temmuz ayı dış ticaret

Türkiye İstatistik Kurumu ndan (TÜİK) alınan verilere göre, Sinop ilinin Ocak-Temmuz ayı dış ticaret Sinop Ekonomi Verileri-Temmuz, 5 Dış Ticaret Genel Görünüm (Ocak-Temmuz, 5) Türkiye İstatistik Kurumu ndan (TÜİK) alınan verilere göre, Sinop ilinin Ocak-Temmuz ayı dış ticaret verileri değerlendirildiğinde,

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Hazırlayan: Erhan DEMİRCAN Uzman Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

YENİ YATIRIM TEŞVİK PROGRAMI 2012 YILI DEĞERLENDİRMESİ

YENİ YATIRIM TEŞVİK PROGRAMI 2012 YILI DEĞERLENDİRMESİ YENİ YATIRIM TEŞVİK PROGRAMI 2012 YILI DEĞERLENDİRMESİ 22 Ocak 2013 ANKARA Yeni Yatırım Teşvik Programı ve Tanıtım Faaliyetleri 2012 Yılına İlişkin Gelişmeler Yeni Teşvik Uygulama Döneminin 2011 Yılı ile

Detaylı

Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Bilgilendirme Sunumu 22 Temmuz 214 Ankara 1 AJANDA 1) Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Görünüm 2) Dış Ticaretimizdeki Gelişmeler 3) Bölgesel Gelişmelerin Dış Ticaretimize

Detaylı

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ BİLEŞENLERİNİN NEDEN YURT İÇİNDE ÜRETİLMESİ GEREKLİLİĞİ VE BU SÜREÇTE YAŞANAN SIKINTILAR/ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ BİLEŞENLERİNİN NEDEN YURT İÇİNDE ÜRETİLMESİ GEREKLİLİĞİ VE BU SÜREÇTE YAŞANAN SIKINTILAR/ÇÖZÜM ÖNERİLERİ RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ BİLEŞENLERİNİN NEDEN YURT İÇİNDE ÜRETİLMESİ GEREKLİLİĞİ VE BU SÜREÇTE YAŞANAN SIKINTILAR/ÇÖZÜM ÖNERİLERİ A. Emre Demirel Ege Kule AŞ/Fabrika Müdürü 1 EGE KULE A.Ş. Ege Kule, 1955

Detaylı

I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması II. 2012 Değerlendirme III. 2012 İlk Yarı Yıl Faaliyetleri

I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması II. 2012 Değerlendirme III. 2012 İlk Yarı Yıl Faaliyetleri I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması II. 2012 Değerlendirme III. 2012 İlk Yarı Yıl Faaliyetleri I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması 2010 yılında 113,9 milyar dolar olan Türkiye ihracatı, 2011 yılında

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Mayıs 2012 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2008

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2008 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER...1 TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE)... 2 ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (ÜFE)... 2 İTHALAT - İHRACAT...

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 15 16 17 18 19 23 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 * EA Kodu Tarım, balıkçılık

Detaylı

* Ticaret verileri Nace Revize 2 sınıflandırmasına göre 45 ve 46 kodlu sektörleri içermektedir. Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, u)

* Ticaret verileri Nace Revize 2 sınıflandırmasına göre 45 ve 46 kodlu sektörleri içermektedir. Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, u) 1.1. Ticaret Türkiye ye paralel olarak TR82 Bölgesi nde de hizmetler sektörünün ekonomideki payının artmasıyla öne çıkan alanlardan biri de ticarettir. 2010 TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerine

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Ta ıtı For u Dersi Adı Öğreti Dili Kimyasallar ve Tehlikeleri Türkçe Dersi Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğiti Öğreti Siste i Örgü Öğreti X Uzakta Öğreti Ders

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 * EA Kodu

Detaylı

VAN İLİ MART-NİSAN 2014 İSTATİSTİKLERİ

VAN İLİ MART-NİSAN 2014 İSTATİSTİKLERİ VAN İLİ MART-NİSAN 214 İSTATİSTİKLERİ 213 YILI VAN İLİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ AYLAR İTHALAT ($) İHRACAT ($) OCAK 2.322.52 1.45.136 ŞUBAT 1.735.696 1.62.13 MART 1.346.793 1.41.747 NİSAN 1.443.495 2.82.915

Detaylı

SUNUM İÇERİĞİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ II. KARDEMİR III. YATIRIMLARIMIZ 2 / 48

SUNUM İÇERİĞİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ II. KARDEMİR III. YATIRIMLARIMIZ 2 / 48 SUNUM İÇERİĞİ I. DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ II. KARDEMİR III. YATIRIMLARIMIZ 2 / 48 3 / 48 DÜNYA HAM ÇELİK ÜRETİMİ 2013 2014 Dünya ham çelik üretimi yaklaşık 1,618 milyar tondur. Çin, Dünya

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE NİSAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon No: ISO 9001:2000 - Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 01 Tarım, balıkçılık 02 Madencilik ve taşocağı işletmesi 03 Gıda ürünleri, İçecekler ve

Detaylı