GÜNDEM. E erji Politika ız. Dü ya da Nükleer E erji. Bölge izi Sa ayi Altyapısı. MEVKA Gü ü üze Kadar Ne Yaptı? MEVKA Neler Yap ayı Pla lıyor?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNDEM. E erji Politika ız. Dü ya da Nükleer E erji. Bölge izi Sa ayi Altyapısı. MEVKA Gü ü üze Kadar Ne Yaptı? MEVKA Neler Yap ayı Pla lıyor?"

Transkript

1

2 GÜNDEM E erji Politika ız Dü ya da Nükleer E erji 3 Bölge izi Sa ayi Altyapısı 4 MEVKA Gü ü üze Kadar Ne Yaptı? 5 MEVKA Neler Yap ayı Pla lıyor?

3 E erji Politikaları ız Gü eş Sa tralleri Bölgenin Enerji Potansiyelini Rüzgar Santralleri Değerle dir ek Termik Santral Hedeflerimiz Gü eş E erjisi Endüstrisi Bölgemizde Enerji Sanayisi Oluştur ak Rüzgar Enerjisi Endüstrisi Nükleer ve Termik Enerji Endüstrisi

4 Dü ya da Nükleer E erji Yıllara Göre Glo al Elektrik Üreti i 4.000,00.000,00.365, , , , ,70 TWh 4.000, ,34 6.9,0 3.5,4 6.80, ,5 7.58, , , , , , , , ,46.08,0 Dünya Elektrik Üretimi 9.386,33 7., , ,4 6.67,8 Nükleer Kaynakla Elektrik Üretimi.000, ,00 Diğer Kay aklar ile Elektrik Üretimi 8.000, , ,00.000,00 %6,87 %,95.638,36.680,96.67,38.744,9.75,0.789,4.730,58.78,8.696,77.750,34.63,77 Yıllar 0, yılları arası daki elektrik üreti değişi ora ı %3,05, yıl içi ortala a elektrik üreti i deki yıllık artış ora ı % 3,49'dur. Her ne kadar 00yılları arası da %4,3 lik düşüş eyda a gelse de Nükleer e erji ile üretile elektrikte yıllık değişi ora ı ise % dır.

5 Dü ya da Nükleer E erji GW Global Kurulu Güç 6.000, , 5.69, , , , , , ,44.64,5 4.30, 4.800, , ,64.9,9 4.00, ,483.70,3.84, , , , ,00.700,00.400,00.00,00.800,00.500,00.00,00 900,00 360,7 368,95 367,95 373,96 378,04 379,6 379,07 378,9 378,0 380,83 376,7 37,6 600,00 300,00 0, %0, %6,80 Dünya Kurulu Gücü Nükleer Kurulu Gücü 0yılları arası daki kurulu %4,0 artarken, yıl içi glo al kurulu güç % 53,87 art ıştır. 0yılları arası daki ükleer kurulu güç %,9 azalırke, yıl içi ükleer kurulu güç % 3,46 art ıştır. Nükleer kurulu güç yılı da topla kurulu gü ü %0, i i oluştururke yılı da %6,80 e gerile iştir.

6 Dü ya da Nükleer E erji Ülkeleri Nükleer Duru ları ÜLKELER AMERİKA Çalışa Reaktör Kurulu Sayısı Güç ( MW) Kapanan Reaktör Kurulu Sayısı Güç ( MW) İ şaat Hali de Reaktör Kurulu Sayısı Güç ( MW) Toplam Reaktör Kurulu Sayısı Güç ( MW) FRANSA JAPONYA ÇİN RUSYA ALMANYA GÜNEY KORE UKRAYNA KANADA İNGİLTERE TOPLAM ( 35 ÜLKE ) yılı da yılı a kadar topla da 58 reaktör i şa edil iş, u reaktörlerde 4 tanesi daimi, tanesi ise geçici olarak kapatıl ıştır. yıldır i şa edile reaktörleri yıllık i şaat ortala ası 9,84 dür.

7 Dü ya da Nükleer E erji Nükleer Güçte İlk Beş Ülke Reaktör Sayısı Ora ı Kurulu Güç Ora ı TOPLAM 5 ÜLKE KORE Ülkeler RUSYA JAPONYA FRANSA AMERİKA DİĞER ÜLKELER 0,00 0,00 0,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 Yüzde Değeri İlk ülke i kurulu güç ora ı %67,74, İlk ülke i reaktör sayısı ora ı ise %, dur. 80,00

8 Dü ya da Nükleer E erji Yıllara Göre Açıla ve Kapa a Reaktörler Açıla Reaktörler Kapanan Reaktörler Reaktör Sayısı

9 Dü ya da Nükleer E erji So o yılda kapatıla reaktörlerin ortalama operasyon süresi 36 dır. Kapanan tüm reaktörlerin ortalama operasyon süresi ise 5 dir. Kapa a Reaktörleri Ortala a Yaşları Ortalama Reaktör Yaşı Kapa a Reaktörleri Yıllara Göre Sayısı Reaktör Sayısı yılı da kapatıla reaktörlerin 8 tanesi Al a ya ı ortala a operasyon süresi 35 yıl olan reaktörlerdir. So o yılda kapatıla 39 reaktör topla kapatıla reaktörlerin %7 isi i oluştur aktadır.

10 Dü ya da Nükleer E erji Yılda Devreye Gire Reaktör Sayısı Son Devreye Giren Reaktör Sayısı So o yılda kapa a 38 reaktörün kurulu gücü MW ike, so o yılda devreye gire 3 reaktörün toplam kurulu gücü MW ol uştur. Devreye gire kurulu güç, devrede çıka kurulu güçte,73 kat daha fazladır. yılı da 3 reaktör devrede çıkarke 7 reaktör devreye gir iştir.

11 Dü ya da Nükleer E erji Devreye Girecek Reaktör Sayısı Reaktör Sayısı Yıl İçi de Devreye Girecek Yıl İçi de Devreye Girecek Yıl İçi de Devreye Girecek Yıl İçi de Devreye Girecek Toplam yılı da yılı a kadar topla da 48 reaktör i şa edil esi pla la aktadır. Bu reaktörlerde 68 ta esi i şaat aşa ası da, 83 ta esi a laş a-sözleş e aşa ası da, kala 33 i ise ulusal progra larda yer al aktadır. Planlanan reaktörlerin tümünün devreye gir esi duru u da reaktörleri yıllık i şaat ortala ası 3,45 ola aktır.

12 Dü ya da Nükleer E erji yılı da yılı a kadar ola sürede operasyo süresi yılda fazla ola ak reaktör sayısı 4 adet, toplam kurulu gücü ise MW ola aktır. Bu a karşı yıl içi de devreye gir esi pla la a reaktör sayısı 5 adet, kurulu gücü ise MW ola aktır. Devreye girmesi planlanan kurulu güç, devrede çık ası uhte el kurulu güçten,5 kat daha fazladır.

13 Dü ya da Nükleer E erji Geç iş yıl içi kurulu güç artış ora ı %,6 ike gele ek yıl içi kurulu güç artış ora ı ı %4,6 ola ağı söylenebilir. Gü ü üze kadar geçe sürede yıllık ortala a i şaat sayısı 9,84 iken gelecek yıl so u da u ora ı 3,45 ola ağı söylenebilir. Geç iş yıl içi devreye gire güç devrede çıka güçte,73 kat daha fazla ike gele ek yıl içi u ora ı,5 ola ağı söyle e ilir.

14 Bölgemizde Enerji Sanayi Bölge izde A a Sektörleri Dağılı ı, Kriter Ana Sektörler/Bölgeler İşyeri Sayısı istihdam Ciro Maaş+Ü ret Yatırı lar TR TR5 TR TR5 TR TR5 TR TR5 TR TR5 Tarı, Or a ılık, Balıkçılık 0,0 0,09 0,0 0,03 0,0 0, 0,0 0,04 0,03 0,00 Madencilik 0,4 0,4,09 0,99 0,8 0,57,06,5,83,53 İ alat 3,08 4,6 7, 9,5 7,34 7,7 34,93 38,85 35,4 43,3 Elektrik, Gaz, Buhar 0,03 0,0 0,65 0,33 4,63,56,0,8 5,0,30 Su, Kanalizasyon 0, 0,30 0,7,6 0,46 0,59,48 3,33,46 5,3 İ şaat 4,49,8 7,6 4,40 6,03,74 5,6 4,3 5,46 5,8 Ti aret ve O arı 4,87 49,5 9,3 38,4 46,3 56,9 9,89 5,83 5,86 0,55 Ulaştır a, Depola a ve Ha erleş e 5,86 5,39 9,7 8,80 5,84 5,94 9,0 7,0 5,38 5,30 Otel, Lokanta vb 8,7 5,89 6,53 3,75,64 0,70 4,,98,8 0,55 Bilgi ve İletişi,06,5,5 0,90,4 0,43 4,4,70,68 0,93 Gayri e kul Kirala a ve İş Faaliyetleri 0,78 0,43 0,4 0,9 0,0 0, 0,3 0,08 0,34 0,00 Mesleki, Bilimsel, Teknik Faaliyetler 5,04 3,63 3,7,55,98 0,53 3,87,66,35 0,65 İdari ve Destek Hiz etleri 0,97 0,50 5,90 3,67,40 0,60 5,83 5,00, 0,3 Eğiti 0,44 0,47,77,04 0,37 0,6,53,49 0,90, Sağlık İşleri ve Sosyal Hiz etler,7 0,6,99,59 0,65 0,5,79,9,9,78 Kültür, Sa at, Spor, Eğle e 0,57 0,7 0,36 0, 0,6 0,0 0,36 0,0 0,5 0,0 Diğer Hiz etler 5, 4,79,,0 0,9 0,0 0,48 0,4 0,0 0,06 Diğer/Dağıtıl aya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 Toplam 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00

15 Bölgemizde Enerji Sanayi Bölge izde İ alat Sektörleri i Dağılı ı, Kriter Sektörler/Bölgeler İşyeri Sayısı istihdam Maaş+Ü ret Ciro Yatırı lar TR TR5 TR TR5 TR TR5 TR TR5 TR TR5 0-Gıda,96,7 3,03 30,6 5,0 53,94,60 44,6 0,36 30,0 -İçe ek 0,8 0,06 0,46 0,30,08 0,4 0,80 0,88, 0,00 3-Tekstil 5,8 4,65 0,98,65 7,68 0,99 8,48 0,8 6,38,47 6,05 7,64 4,70 5,30 6,64,75 8,93 3,55 3,45 0,94 5-Deri ve Ürünleri,33 5,4,69,4 0,85 0,69 0,95 0,83 0,46 0, 6-Ağaç, Ağaç ürü leri 8,4 6,93,63,57,4 0,56,08,7, 0,8 7-Kağıt ve Kağıt Ürü leri 0,7 0,33,55,3,00,9,94,55,75,83 3,97,87,08 0,93,09 0,9,49 0,49 0,66 0,35 0-Kimyasal Ürünler,9,,,66 5,37,97 4,6,60 3,6 0,00 -Te el E za ılık 0, 0,0,4 0,49,03 0,40 4,09,9 0,99 0,36 -Kauçuk&Plastik 5,8, 5,6 7,9 5,0 6,07 5,34 5,48 4,99 9,9 3-Mineral Ürünler 4,4 4,3 6,07 3,86 5,67 4,60 6,56 4,8 8,4 5,5 4-Ana Metal 5-Metal Eşya 0,76,78 3,67 5,8 0,07 5,84 6,40 5,94 3, 8,67 4,86 8,64 8,79 9,05 5,4 4,5 6,53 5,0 4,4 5,4 7-Elektrikli Teçhizat,3 0,77 3,96 0,73 5,99 0,56 6,0 0,5 3,7 0,8 8-Makine ve Ekipman 3,98 5,84 5,5 0,4 3,63 7,73 4,96 0,03 3,84 0,95 9-Motorlu kara taşıtı v,4 7,0 4,84,0 8,37 5,96 7,95 8,57 5,4 0,37 30-Diğer Ulaşı 0,35 0,05,4 0,04,39 0,0,37 0,0,84 0,00 3-Mobilya 0,53 8,36 5,6 3,96,99,3,6,0,09,53 3-Diğer İ alatlar,4,,79 0,97, 0,38,4 0,59 0,60 0,00 33-Kurulu, O arı,7,49,8 0,8 0,54 0,04,43 0,05 0,63 0,00 Diğer/Dağıtıl aya 0,7 0,04,80 0,08 6,85 0, 4,07 0,06 4,83,33 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 4-Giyi 8-Bası Eşyası Yayı Araçları İ alat Sa ayi 00,00 00,00 00,00

16 Bölgemizde Enerji Sanayi Yatırı ları A a Sektörlere Dağılı ı Dönem Ana Sektörler/Bölgeler Madencilik TR 0,8 TR5 0,3 TR,5 TR5 0,6 İ alat 4,7 65,5 35,7 47,9 3,6 3,3 0,8 4,3 5,4 4,0 3,0 3, 00,0 4,7,3 4,7,9 5,6, 0,5 4,3 00,0 8,3 7, 6,0 3,, 3,6,0, 00,0,8 3,7 8,6 0,6 9,4 3,7 0,6,0 00,0 Elektrik İ şaat Ti aret ve O arı Otel, Lokanta vb Ulaştır a, Depola a ve Ha erleş e Gayri e kul Kirala a ve İş Faaliyetleri Eğiti Diğer/Dağıtıl aya Toplam

17 Bölgemizde Enerji Sanayi TR5 Göreli Paylar Endeksi,009 - Türkiye Payı = NACE Rev. Sektörler İşyeri Sayısı içi TR İstihda Ciro E deksi Maaş+Ü ret Yatırı lar 0-Gıda 87,0 3,3 357, 35,3 9,6 -İçe ek 3, 65,9 37,7 08,9 0,0 3-Tekstil 80,0 5,0 3,0 9,6 3, 47,6 36, 6,4 39,7 7,4 5-Deri ve Ürünleri 3, 3, 8,7 87,3 5,8 6-Ağaç, Ağaç ürü leri 85,0 97,4 39,9 08,3 68,3 7-Kağıt ve Kağıt Ürü leri 46,0 84, 09,3 79,7 04,6 47, 44,9 6,8 33,0 53, 0-Kimyasal Ürünler 94,0 75,0 36,7 38,4 0,0 -Te el E za ılık 87, 4,7 9,6 53,7 36, -Kauçuk&Plastik 9,3 40,8, 0,8 386,8 3-Mineral Ürünler 0, 63,6 8, 63,7 67,7 4-Ana Metal 34,8 5,5 4,3 03,0 58,0 9,8 7,9 8,9 79,6 7,7 33,3 8,4 9,4 8,7 5, 46,9 503,8 96,9 9, 3, 7, 0, 07,7 85,4 9,3 3,3,7,4,0 0, 3-Mobilya 79,4 76,7 6,7 77,4 40,5 3-Diğer İ alatlar 50,7 54, 7,8 48,0 0,0 33-Kurulu, O arı 87,0,3 6,8 3, 0,7 4-Giyi 8-Bası Eşyası Yayı 5-Metal Eşya 7-Elektrikli Teçhizat 8-Makine ve Ekipman 9-Motorlu kara taşıtı v 30-Diğer Ulaşı Araçları

18 Bölgemizde Enerji Sanayi Tek oloji Seviyeleri e Göre İ alat Sa ayi i Dağılı ı % Türkiye Düşük Tek olojili Sektörler Orta-Düşük Tek olojili Sektörler Orta-Yüksek Teknolojili Sektörler Yüksek Teknolojili Sektörler TR5 Düşük Tek olojili Sektörler Orta-Düşük Tek olojili Sektörler Orta-Yüksek Teknolojili Sektörler Yüksek Teknolojili Sektörler İşyeri Sayısı 6,46 5,03,38 0, İşyeri Sayısı 44,7 34,8 0,5 0 Çalışa lar Sayısı 54, 3,44,7 0,70 Çalışa lar Sayısı 47, 6,8 5,7 0 Maaş& Ücretler 4,88 4,79 3,9,40 Maaş& Ücretler 55,9 0,5 3,3 0 Ciro 37,3 34,4 6,97,3 Ciro 57,,7 9,5 0 Yatırı lar 7,99 40,76 30,49 0,7 Yatırı lar 43,3 39,9 6,6 0

19 Bölgemizde Enerji Sanayi TR Bölgesi Sektörlere Göre Dış Ti aret Dağılı ı, Bölgeleri İhracat Teknoloji Skoru, 0 Bölgeleri İthalat Teknoloji Skoru, 0 3,5 3,5 3,0 3,0,5,5,0,0,5,5,0,0 0,5 0,5 TRA TRB TR TRC3 TR7 TR90 TR6 TR83 TR5 Konya TR0 TR7 TR4 TR8 0,0 TR33 Karaman TRC TR8 TR3 TR TR TRC TRA TRA TR83 TR TR5 Konya TR4 TR33 0,0

20 6,0 4,0 9-Makine ve Teçhizat 9-Makine ve Teçhizat -Tarı -Motorlu Kara Taşıtı ve Hayva ılık -Motorlu Kara Taşıtı ve Hayva ılık -Metal Eşya -Metal Eşya -Or a ılık -Or a ılık 5-Plastik&Kauçuk 5-Plastik&Kauçuk 6-Mineral Ürünler 6-Mineral Ürünler -Kağıt 36-Mobilya -Tı i Aletler 3-Metal Cevherleri -Taşo akçılığı 7-Ana Metal -Ağaç ve Ma tar 3-Radyo, TV, Haber. Teç. 4-Kimyasal Ürünler 0-Maden Kömürü -Kağıt 36-Mobilya -Tı i Aletler 3-Metal Cevherleri -Ağaç ve Ma tar -Taşo akçılığı 7-Ana Metal 3-Radyo, TV, Haber. Teç. -Elektrikli Meki a ve -Elektrikli Meki a ve -Büro,Bilgi İşle -Büro,Bilgi İşle 7-Tekstil -Bası ve Yayı 9-Deri ürünleri -Diğer Ulaşı Araçları 8-Giyim -Kok Kö ürü, Rafi e -Bası ve Yayı 7-Tekstil 9-Deri ürünleri -Diğer Ulaşı Araçları 8-Giyim -Kok Kö ürü, Rafi e TR5 İhra atta Uz a laş a, 0 0-Maden Kömürü Konya İhra atta Uz a laş a, 0 4-Kimyasal Ürünler Bölgemizde Enerji Sanayi -Gıda ve İçe ek -Tarı,0 0,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0,0,0 0,0 -Gıda ve İçe ek

21 Bölgemizde Enerji Sanayi E erji Teşvikleri Enerji Teknolojisi Yatırı ları Bölgesel Teşvik Uygula aları kapsa ı da ise bölgemizde yapıla ak yatırı lar asgari sabit yatırı tutarları ı sağla ak üzere aşağıdaki destek u surları da faydala ır: KDV İstis ası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İ diri i, Sigorta Pri i İşvere Hissesi Desteği, Faiz Desteği (Sade e Kara a da) ve Yatırı Yeri Tahsisi E erji E düstri Bölgesi Teşvikleri Altyapı Desteği Yatırı Ala ı Desteği

22 MEVKA Gü ü üze Kadar Ne Yaptı Planlar Bölgesel Plan Bölge enerji üretim potansiyelini yeterince kulla a a aktadır ve bu konuda yatırı yapıl ası ve alternatif enerji kay akları (gü eş, rüzgar, hidroelektrik) üzerinde durul ası faydalı ola aktır. Ayrı a termik kay akları daha iyi değerle diril esi bölge için yeni fırsatları doğ ası ı sağlaya aktır. Bölgede yeterince faydala ıla aya yenilenebilir ve temiz enerji teknolojilerine yatırı yapılarak, bölgesel kalkı ada önemli bir ekonomik ve toplumsal geliş e sağla a ilir.

23 MEVKA Gü ü üze Kadar Ne Yaptı YILI MALİ DESTEK PROGRAMI Küçük Ölçekli Altyapı Bileşe i Ye ile e ilir e erji kay akları ı kulla ıl ası a yö elik altyapı i şası, E erji i veri li kulla ıl ası a yö elik projeler, AJANSA SUNULAN PROJELER DESTEK VERİLEN PROJELER 6 Proje Proje ,90 TL ,66 TL ,90 TL ,76 TL

24 MEVKA Gü ü üze Kadar Ne Yaptı YILI MALİ DESTEK PROGRAMI Kırsal Kalkı Bileşe i a Yenilenebilir enerji veya temiz teknolojilerin kulla ı ı a yö elik projeler, AJANSA SUNULAN PROJELER DESTEK VERİLEN PROJELER 8 Proje 0 Proje ,80 TL 0,00 TL ,66 TL 0,00 TL

25 MEVKA Gü ü üze Kadar Ne Yaptı YILI MALİ DESTEK PROGRAMI İktisadi Kalkı Bileşe i a Çevreye duyarlı ve ye ile e ilir e erji tek olojileri i Ar-Ge faaliyetleri e dayalı olarak üreti i e yö elik projeleri geliştiril esi, Gü eş ve biyo-kütleden optimum elektrik üretimine yönelik Ar-Ge faaliyetleri, Rüzgâr türbini gibi rüzgâr enerjisi teknolojilerinin üretimine yönelik Ar-Ge projeleri, AJANSA SUNULAN PROJELER DESTEK VERİLEN PROJELER 8 Proje 3 Proje ,76 TL ,00 TL ,38 TL ,00 TL

26 MEVKA Gü ü üze Kadar Ne Yaptı YILI MALİ DESTEK PROGRAMI İktisadi Kalkı Bileşe i a İ alat Sa ayi de Tür i, Gü eş Pa eli ve Rüzgâr gülü İ alatı, Ye ilik ve Ar-Ge Uygula aları ı Geliştiril esi, Bölgedeki alternatif ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin ihra at te eli de üreti i ve geliştiril esi, AJANSA SUNULAN PROJELER DESTEK VERİLEN PROJELER Proje Proje 4.958,986,99 TL ,80 TL ,6 TL ,4 TL

27 MEVKA Gü ü üze Kadar Ne Yaptı YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Bölgede tarı, sa ayi, kırsal turiz, ye ile e ilir e erji, iyolojik çeşitlilik gi i ko ularla ilgili araştır a, geliştir e ve e va ter çalış aları, AJANSA SUNULAN PROJELER DESTEK VERİLEN PROJELER Proje Proje 4.60,00 TL 4.60,00 TL 4.60,00 TL 4.60,00 TL

28 MEVKA Gü ü üze Kadar Ne Yaptı YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Bölgede yenilenebilir enerji, biyolojik çeşitlilik gi i ko ularla ilgili araştır a, geliştir e ve e va ter çalış aları, AJANSA SUNULAN PROJELER DESTEK VERİLEN PROJELER Proje Proje 4.500,00 TL 4.500,00 TL 4.500,00 TL 4.500,00 TL

29 MEVKA Gü ü üze Kadar Ne Yaptı YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Yenilenebilir enerji potansiyellerinin değerle diril esi e yö elik araştır a çalış aları, AJANSA SUNULAN PROJELER DESTEK VERİLEN PROJELER 5 Proje Proje 7.36,00 TL 5.000,00 TL 7.36,00 TL 5.000,00 TL

30 MEVKA Gü ü üze Kadar Ne Yaptı YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI Doğruda Faaliyet Desteği Ye ile e ilir e erji kay akları ı noktasal düzeyde ortaya çıkarıl ası a yö elik çalış alar, AJANSA SUNULAN PROJELER DESTEK VERİLEN PROJELER 3 Proje 3 Proje ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL

31 MEVKA Gü ü üze Kadar Ne Yaptı YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI -Kara a ili gü eş e erjisi fizi ilite çalış aları, Doğruda Faaliyet Desteği - Sa ayide, i alarda ve ulaşı da, çevresel etki ve e erji tale i i azaltıl ası, e erji veri liliği i artırıl ası, te iz ve ye ile e ilir e erji kay akları ı kulla ı ı ı yaygı laştırıl ası a yö elik araştır a, pla la a ve fizi ilite çalış aları, AJANSA SUNULAN PROJELER DESTEK VERİLEN PROJELER Proje Proje 3.393,00 TL 3.393,00 TL 5.000,00 TL 5.000,00 TL

32 MEVKA Gü ü üze Kadar Ne Yaptı MALİ DESTEK TEKNİK DESTEK DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ 7 Proje 4 Proje 3 Proje ,46 TL ,00 TL ,00 TL ,90 TL ,00 TL ,00 TL

33 MEVKA Gü ü üze Kadar Ne Yaptı Aja sı ıza kurulduğu uz gü de eri su ula projeler ile toplamda ,8 TL, talep edil iştir. Aja sı ız kurulduğu gü de eri su ula projeleri %, ini ,00 TL ile destekle iştir. Aja sı ıza su ula ve E erji sektörüyle ilgili ola projeler ile toplamda ,55 TL talep edil iştir. Enerji sektörüyle ilgili olan projelerin destek talepleri toplam talebin %, ini oluştur aktadır. Ajansa enerji sektörüyle ilgili sunulan projelerden %56,4 i aşarılı ulu uş, aşarılı ulu a projelerin ise %65 i ise, ,90 TL ile destekle iştir. Aja sı ızı e erji sektörüyle ilgili destek iktarı toplam desteklerinin % 3,6 i i oluştur aktadır.

34 MEVKA Gü ü üze Kadar Ne Yaptı NÜKLEER ENDÜSTRİ KONUSUNDA NE YAPTI? Fir aları Üreti Çıkarıl ası Ka iliyeti i Ortaya Fir alara Üreti Grupları a Göre GOST Listelerinin Verilmesi Nükleer Endüstri Fizibilite Raporu Ko ya da Tespit Edile Fir aları Katalog Siste i e Kaydı Çek ve Japo Fir alarıyla B B Görüş eler

35 MEVKA Gü ü üze Kadar Ne Yaptı o Sistemimize toplamda firma ürettiği 87 ürün ile ilgili bilgilerini kayıt yaptırdı. o 6 firma Demir-Çelik Sanayi, 4 firma İ şaat Sanayi, 8 firma makine sanayi, firma elektrik-elektronik sanayi, firma ise Boru ve Tesisat sanayi için kayıt yaptırdı.

36 MEVKA Gü ü üze Kadar Ne Yaptı o Nükleer Endüstri konusunda adet Bilgilendirme Topla tısı yapıldı. 6 firma temsilcisi topla tıya katıldı. o KTO, KSO ve MEVKA verita a ı daki tüm işlet elere Nükleer Endüstri konusunda ayrı ayı olmak üzere 6 kez bilgilendirici dokümanlar gönderildi. oyerel Bası, internet edyası ve sosyal medyalarda bilgilendirici haberlere yer verildi. o firmaya Nükleer Endüstri konusunda üretim yap aları konusunda yerinde ziyaret gerçekleştirildi.

37 MEVKA Neler Yap ayı Pla lıyor? Enerji Sanayi Kümelenmesi Nükleer Endüstri Fizibilite Raporu Japon Firmalarla Ko ya da Tespit Edile Fir aları Katalog Siste i e Kaydı Know-How Transferi için B B Görüş eler ÇEK Firmalarla Know-How Transferi için B B Görüş eler

38 Sonuç ve Öneriler SSM yetkilerine sahip Enerji Sanayi Müsteşarlığı ı kurul ası, Şi diki ve u da so raki Nükleer a tlaş alarda Yerli Tedarik ko usu da elirli ora ları ol ası, Bili i sa ları ı Nükleer E düstri ko usu da araştır a yap aları gerektiği i düşü ekteyiz.

39 Kaynakça Ko ya İli Uygu Yatırı Ala ları, Filiz Keski, M. Oğuzha ÖNEN, Mustafa ŞİMŞEK, MEVKA DFD Projesi

40 İletişi Enerji Sektör Sorumlusu Mücahit Yasir KINALI Uzman Elektrik Elektronik Mühendisi Ko ya Yatırı Destek Ofisi Kara a Yatırı Destek Ofisi Tel : Tel : Medrese Mahallesi Ulaş a a Caddesi No:8 Selçuklu/KONYA Türkiye 4060 İ aret Mahallesi Atatürk Bulvarı No: Merkez/KARAMAN Türkiye 7000

EDAK EC)A KOOPE ATİFİ KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ -2016

EDAK EC)A KOOPE ATİFİ KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ -2016 EDAK EC)A KOOPE ATİFİ KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ -2016 EDAK İLETİŞİM BİLGİLERİ EDAK SS İZMİR ECZACILAR ÜRETİM TEMİN VE DAĞITIM KOOPERATİFİ KARACAOĞLAN MAH. 6173 SOK NO:4 IŞIKKENT-İZMİR

Detaylı

TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ

TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ İÇERİK ŞEKİLLER DİZİNİ...6 TABLOLAR DİZİNİ...12 1. REKABET EDEBİLİRLİK...17 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER... 17 GİRİŞİMCİLİK...

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 3 Temmuz 2015 2 İçindekiler 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. ORTA

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 10. KALKINMA PLANI (2014 2018) SANAYİ, KALKINMA, BÖLGESEL FARKLILIKLAR, MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER, YATIRIMLAR, KİT LER VE ENERJİ BÖLÜMLERİ HAKKINDA GÖRÜŞLER (Özet Değerlendirme)

Detaylı

Banka, mevduat kabul eden, bu e duatı e eri li şekilde çeşitli

Banka, mevduat kabul eden, bu e duatı e eri li şekilde çeşitli Ba ka ı Ta ı ı Banka, mevduat kabul eden, bu e duatı e eri li şekilde çeşitli kredi işle leri de kulla ak a a ı ı güden veya faaliyetlerinin esas ko usu düze li ir şekilde kredi almak ya da kredi vermek

Detaylı

İRAN ÜLKE BÜLTENİ [Bu bültende Tahran Ticaret Müşavirliği İran İslam Cumhuriyeti Ülke Profili Aralık 2014 ten alıntılara yer verilmiştir.

İRAN ÜLKE BÜLTENİ [Bu bültende Tahran Ticaret Müşavirliği İran İslam Cumhuriyeti Ülke Profili Aralık 2014 ten alıntılara yer verilmiştir. ŞUBAT 2015 İRAN ÜLKE BÜLTENİ [Bu bültende Tahran Ticaret Müşavirliği İran İslam Cumhuriyeti Ülke Profili Aralık 2014 ten alıntılara yer verilmiştir.] İÇİNDEKİLER Genel Bilgi... 2 İran Ekonomisi Genel Değerlendirme...

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. TİM Ar-Ge, İnovasyon, Patent, Marka Teşvikleri Öneriler Sunumu. Ankara, 18 Şubat 2014

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. TİM Ar-Ge, İnovasyon, Patent, Marka Teşvikleri Öneriler Sunumu. Ankara, 18 Şubat 2014 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TİM Ar-Ge, İnovasyon, Patent, Marka Teşvikleri Öneriler Sunumu Ankara, 18 Şubat 2014 1 Ajanda 1) Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Görünüm 2) Dış Ticaretimizde Gelişmeler

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İçerik Takdim ve Teşekkür... 1 1. Giriş... 3 2. Küme Analizi... 7 2.1. Sektörel Analiz... 7 2.2. Yerel Ekonomi...

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

TÜRKİYE NİN BATIYA AÇILAN YÜZÜ İZMİR İN PROFİLİ

TÜRKİYE NİN BATIYA AÇILAN YÜZÜ İZMİR İN PROFİLİ 2014 AĞUSTOS BÖLGESEL TÜRKİYE NİN BATIYA AÇILAN YÜZÜ İZMİR İN PROFİLİ Hande UZUNOĞLU Giriş Türkiye nin sosyoekonomik gelişmişlik bakımından 3. kenti olan İzmir, Ege Bölgesi nin merkezi olarak görülmektedir.

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 2012 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 2 GRAFİKLER LİSTESİ...

Detaylı

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi İbrahim M. Yağlı* Enerji üretiminde Rüzgar Enerjisinin Üstünlükleri Rüzgar enerjisinin, diğer enerji üretim alanlarına göre, önemli üstünlükleri bulunmaktadır:

Detaylı

YÜKSEK KATMA DEĞER, YÜKSEK TEKNOLOJĠ VE 2023 HEDEFLERĠ (*)

YÜKSEK KATMA DEĞER, YÜKSEK TEKNOLOJĠ VE 2023 HEDEFLERĠ (*) YÜKSEK KATMA DEĞER, YÜKSEK TEKNOLOJĠ VE 2023 HEDEFLERĠ (*) Dr. Oktay KÜÇÜKKĠREMĠTÇĠ (**) Farklı tarihlerde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı tarafından yayınlanan Strateji Belgesi,

Detaylı

BALIKESİR MERKEZ İLÇELERDE BULUNAN İŞLETMELERİN DURUM, İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

BALIKESİR MERKEZ İLÇELERDE BULUNAN İŞLETMELERİN DURUM, İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU BALIKESİR MERKEZ İLÇELERDE BULUNAN İŞLETMELERİN DURUM, İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MART 2015) BALIKESİR

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ 2013 ÖNSÖZ Otomotiv sektörü, teknolojik gelişmeye yaptığı katkılar, yarattığı istihdam ve gelişmesine katkı sunduğu sektörlerin çeşitliliği ile dünya ekonomisinde 20.

Detaylı

KIRŞEHİR İŞGÜCÜ DURUM ANALİZİ

KIRŞEHİR İŞGÜCÜ DURUM ANALİZİ KIRŞEHİR İŞGÜCÜ DURUM ANALİZİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 TABLO VE ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 GİRİŞ... 5 1. KIRŞEHİR İN SOSYO-EKONOMİK YAPISI... 6 1.1.Nüfus Yapısı... 6 1.2.Coğrafi Göstergeler... 8 2. KIRŞEHİR İŞGÜCÜ

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (204-208) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 204 İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI VE EYLEM PLANI. Programın Amacı

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Haziran 2009 İÇİNDEKİLER Giriş iii Tablolar Listesi...iv Kısaltmalar Listesi...v BÖLÜM I YUNANİSTAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Ülke Kimliği.1

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI OTOMOTİV SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI OTOMOTİV SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI OTOMOTİV SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-90-1 YAYIN NO: KB: 2890 - ÖİK: 733 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı

ÖZBEKİSTAN ÜLKE RAPORU

ÖZBEKİSTAN ÜLKE RAPORU ÖZBEKİSTAN ÜLKE RAPORU AR-GE MAYIS 2014 1 ÖZBEKİSTAN ÜLKE RAPORU ÜLKE KİMLİGİ Resmi Adı: Yönetim Biçimi: Cumhurbaşkanı: Başbakan: Başkent: Özbekistan Cumhuriyeti Başkanlık Tipi Cumhuriyet İslam Kerimov

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ENERJİ DURUMU - GENEL DEĞERLENDİRME

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ENERJİ DURUMU - GENEL DEĞERLENDİRME MAKALE DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ENERJİ DURUMU - GENEL DEĞERLENDİRME Erdem Koç Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Samsun erdemkoc@omu.edu.tr Mahmut Can

Detaylı

1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ

1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ 1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ 2004 yılında dünya çelik üretimi 1 milyar ton civarında gerçekleşmiştir. Bu üretimin yaklaşık 1/4 ü Çin tarafından yapılmıştır. Dünyadaki üretimde ikinci sırayı Japonya almıştır.

Detaylı

Milletin saadetine çalışmak kendi saadetine de çalışmak demektir.

Milletin saadetine çalışmak kendi saadetine de çalışmak demektir. Milletin saadetine çalışmak kendi saadetine de çalışmak demektir. KASTAMONU SİNOP ÇANKIRI TR 82 DÜZEY II BÖLGESİ (Kastamonu-Çankırı-Sinop illeri) İŞ PİYASASI İHTİYAÇ ANALİZİ PROJESİ Proje Sahibi Türkiye

Detaylı

2010 YILI EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI. Etki Analizi Raporu. Prof. Dr. Abuzer PINAR

2010 YILI EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI. Etki Analizi Raporu. Prof. Dr. Abuzer PINAR 2010 YILI EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI Etki Analizi Raporu Prof. Dr. Abuzer PINAR Sunuş Diyarbakır ve Şanlıurfa (TRC2) Bölgesi nde faaliyette bulunmak üzere 2009 yılı sonlarında faaliyete başlayan

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI UKRAYNA ÜLKE RAPORU

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI UKRAYNA ÜLKE RAPORU ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI UKRAYNA ÜLKE RAPORU UKRAYNA ÜLKE RAPORU A. GENEL BAKIȘ 1. TEMEL BİLGİLER Ukrayna 1991 yılında Sovyetler Birliği nin dağılmasının ardından bağımsız bir ülke konumuna gelmiștir.

Detaylı

İ S T A N B U L D A Y A T I R I M İ M K A N L A R I

İ S T A N B U L D A Y A T I R I M İ M K A N L A R I İSTANBUL DA YATIRIM İMKANLARI ji s n a a k k n i s r a i n. istanbul KALKINMA AJANSI ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER Yaşam Bilimleri Ekonomik faaliyetler ve teknolojik birikim bakımından İstanbul yaşam bilimleri için

Detaylı