Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals. Module 2:Server Side Internet Programming

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals. Module 2:Server Side Internet Programming"

Transkript

1 The European Union s Making the Labour Market more Inclusive III programme For North Cyprus Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals Module 2:Server Side Internet Programming Modül 2: Sunucu Tarafı Internet Programlaması Laboratuar Notları This project is funded by The European Union A project implemented by CyberSoft Bilişim Teknolojileri Ltd.

2 İçerik Bölüm 3: Kontrol Deyimleri ve Döngüler Örnek 1: If Kontrol deyiminin kullanılışı Örnek 2: while döngüsünün kullanılışı Örnek 3: for döngüsünün kullanılışı Örnek 4: continue anahtar sözcüğünün kullanılışı....6 Çalışma 1: Credit....6 Çalışma 2: Palindrome (Tersinden de aynı şekilde okunabilen sayılar).9 Çalışma 3: Largest Number (En Büyük Sayıyı Bulma) Çalışma 4: Triangles (Üçgen motifi yaratma) Çalışma 5: Sales

3 Kontrol Deyimleri ve Döngüler Program yazarken, yazdıgımız kodların yukarıdan asagıya dogru sırasıyla çalıstırıldıgını biliyoruz. Ancak bazen bu kodların bu sırada değil de belirli şartlara bağlı olarak birkaç satırın atlanıp ileriden devam edilmesi ya da aynı satırların birden fazla sayıda çalıştırılması gibi isteklerimiz olabilir. İste bunun için kullanacağımız bazı deyimler ve döngüler vardır. Bu deyim ve döngüler sayesinde normalde her satırdan bir defa geçen ve yukarıdan başlayarak aşağı satırlara dogru ilerleyen program akışını, bazı satırları belli durumlarda okumadan, ya da bazı satırları birden fazla defa okuyacak şekilde yönlendirmemiz mümkün hale gelir. If Kontrol Deyimi: If deyimi belli bir şart sağlanması durumunda program akışını kendi faliyet alanı içerisine yönlendirir. Kendi faliyet alanının en son satırına kadar kodları çalıştırır ve daha sonra da program akışı if deyiminin faliyet alanının bittiği yerden devam eder. satır1 satır2 true if (ifade) false satır3 satır4 satır5 Şekil1: If Kontrol deyiminin yapısı Örnek 1: If Kontrol deyiminin kullanılışı 2

4 Bu örnekte de görüldüğü gibi bir şartın saglanması demek, aslında if deyiminin kontrol parantezleri içerisindeki ifadenin true olması demektir. Aynı sekilde bu sartın saglanmaması ise ifadenin false degerini üretmesi anlamına gelir. Yukarıdaki örnekte eğer number% 2 ifadesi eğer false olursa ekrana is odd mesajı gelecektir. Ancak true olursa is even mesajını alırsınız. while Döngüsü: Simdi de kullanıcımız bizden program çalıstığında girdiği değer limitine kadar olan sayıların tek mi çift mi olduğunu test etmek istiyor. Ne zaman ki girilen değer limitden büyük olur, o zaman program sonlansın diyor. Bu durumda sayı testi bir döngü içerisine sokulmalıdır. Bu döngünün en basında önce sayının xlimit den küçük olup olmadığına bakılmalı sonra ya döngü tekrar dönmeli ya da sonlandırılmalıdır. Bunun için en uygun döngü while döngüsü olacaktır. while, eğer içerisindeki ifade true ise program akışını kendi içine yönlendirir. Program while faliyet alanının en sonuna geldiğinde tekrar while döngüsünün ilk satırına döner ve ifadeyi yine kontrol eder. Bu işlem, while içerisindeki ifade false olana kadar devam eder. satır1 satır2 true if (ifade) false satır3 satır4 satır5 Şekil2: while döngüsünün yapısı. Örnek 2: while döngüsünün kullanılışı 3

5 for Döngüsü: Şu ana kadar bir koşul sağlandığı sürece otomatik olarak döngüye girilmesini while deyimi ile yapabileceğimizi gördük. Ancak bu döngü koşul sağlandığı sürece, belli bir tekrar sayısı kadar değil her zaman devam ediyordu. Koşul sağlansa bile belirli bir tekrar sayısı da belirlemek istiyorsak o zaman for döngüsünü kullanmak gerekir. for döngüsü söyle çalısmaktadır: for( <ilk değer> ; <koşul> ; <ifade> )... Şekil3: for döngüsünün yapısı Buna göre ilk değer ile başlayan döngü ile program for bloğuna girdikten sonra bloğun sonuna geldiğinde koşulun sağlanıp sağlanmadığını kontrol edecek ve koşul sağlanıyorsa ifade yi gerçekleyip tekrar döngüye girecektir. Örneğin, / /ForDongusu.java public class ForDongusu public static void main(string arg[]) for(int i = 0; i < 10; i++) System.out.println("i nin değeri: ",i); Bu program çalıstıgında ekrana 10 satır boyunca i nin degeri: 0 i nin degeri: 1... i nin degeri: 9 Örnek 3: for döngüsünün kullanılışı şeklinde yazacaktır. Program akışı her döngüye girişinde i nin değeri ekrana yazılmakta ve blok sonunda i++ ifadesinden dolayı bu değer bir artırılmakta ve koşulun sağlanıp sağlanmadığına bakılmaktadır. switch Deyimi: switch deyimi kullanımı da, birden fazla else if kullanımına alternatiftir. Mesela yazdığınız programda kullanıcıdan bir giriş isteyebilirsiniz. Kullanıcının gireceği bu değer 4 tane değerden birtanesi olabilir ve siz olası her değer için bir işlem yapmak istiyor olabilirsiniz. Bunun için 4

6 if(değer 1) else if(değer 2)... else Şekil4: else-if döngüsünün yapısı yapısını kullanabilirsiniz. Ancak böyle durumlarda switch daha iyi bir alternative olacaktır. switch deyimi söyle çalısmaktadır: switch( <değişken> ) case değer1: ifade ya da islemler; break; case değer2: ifade ya da islemler; break; case değer n: ifade ya da işlemler; break; default: ifade ya da işlemler; break; Şekil5: Switch deyiminin yapısı Bu yapıya göre program akışı, değişken içindeki değere göre case anahtar sözcüğü ile belirlenmiş uygun satıra atlar. O satırdaki ifade ya da işlemler gerçekleştirildikten sonra switch deyiminden çıkılır. Aşağıdaki örnek programımızda kullanıcıya bir menü sunalım ve bu menüden bir seçenegi seçmesini isteyelim. Bu seçim neticesinde de seçime uygun bir mesajın ekrana gelmesini saglayalım. Örneğimizde ilk basta yaratılan seçim_flag adındaki boolean değişken ilk değer olarak true olduğu için, program akışının ilk seferde while döngüsüne gireceğini garanti etmiş oluyoruz. Eger kullanıcı listede olmayan bir seçim girecek olursa, secim_flag değiskeni tekrar true değerini alacak ve kullanıcıdan tekrar bir giriş yapması istenecektir. Kullanıcı listede olan bir giriş yaparsa program sonlanacaktır. Bu durumda listede olmayan girişler girildigi sürece program çalışmaya devam edecektir. continue Anahtar Sözcüğü: Herhangi bir döngü içerisine girildiğinde, daha döngü bloğunun sonuna gelinmeden o andaki adım için işlemleri sonlandırıp bir sonraki döngü adımına hemen geçilmek isteniyorsa continue anahtar sözcüğünü kullanmak gerekir. Mesela yazdıgımız programda 1'den 10'a kadar olan sayılar toplamak istiyoruz ama bu toplam içerisine 3 ve 3 ün katlarını eklemek istemiyoruz. Bunun için bir for döngüsü kullanmak gerekir. Ancak bu döngüyü 3 ve 3'ün katlarına gelindiğinde durdurup bir sonraki değerle döngüye devam etmek gerekmektedir: 5

7 //Toplama.java public class Toplama public static void main(string arg[]) int toplam = 0; for(int i = 0; i < 10; i++) if(i % 3 == 0) continue; toplam += i; System.out.println("Toplam: ", toplam); System.exit(0); Örnek 4: continue anahtar sözcüğünün kullanılışı Bu örnekte % operatörünü kullandık. Bu operatör soldaki sayının sağdaki sayıya bölümünden kalan değeri üretir.yani i sayısı o anda hangi değere sahipse, bu değerin 3'e bölümünden kalan sayının 0'a eşit olup olmadığı kontrol edilmektedir. Eğer bu kalan sayı 0'a eşit ise demek ki sayımız 3 ya da 3'ün bir katıdır. Bu yüzden if parantezi içerisindeki == kontrolü sağlandığından dolayı true değeri üretilecek ve dolayısı ile if bloğu içerisine girilecektir. If bloğu içerisinde continue anahtar sözcügü sayesinde o andaki for adımı sonlanacak ve bir sonraki i değeri ile for bloğunun en başına dönülecektir. Çalışma 1. Credit Aşağıda verilen program şablonu hatasız çalışan bir Java programıdır. Ancak programdaki bir veya birden fazla anahtar satırları açıklama satırlarıyla değiştirilmiştir. Problem tanımını okuyun ve örnek sonucu inceleyin; daha sonra da şablon kod üzerinde çalışın. Problem çözme ipuçları nı kullanarak /* */ gösterilen açıklama satırlarını Java koduyla değiştirin. Programınızı derleyin ve çalıştırın. Bulduğunuz sonucu örnek sonuçla karşılaştırın. 1.1 Credit Çalışmasının Amacı Bu çalışmada şu konular incelenecektir: pseudocode (sözde program) yazılması kontrol deyimlerinin kullanılması 1.2 Credit Çalışmasının Problem Tanımı Herhangi bir mağaza müşterilerinin kredi kartı hesabınının limitini aşıp aşmadığını control eden bir Java uygulaması yazınız. Her müşteri için şu bilgiler mevcuttur: hesap numarası (account) Ayın başındaki bakiyesi (oldbalance) Bu ayki toplam harcaması (charges) Müşteri hesabına aktarılan toplam kredi miktarı (credits) Kredi limiti (creditlimit) 6

8 Program yukarıda belirtilen değerleri giriş bilgisi (input) olarak isteyip yeni bakiyeyi (newbalance) hesaplamalıdır. (newbalance = oldbalance + charges credits). Daha sonra newbalance ekrana yazılıp newbalance ın credits limitini aşıp aşmadığı test edilmelidir. Eğer credits limiti aşılmışsa program "Credit limit exceeded" mesajını ekrana yazmalıdır. 1.3 Credit Çalışmasının Örnek Program Çıktısı 1.4 Credit Çalışmasının Program Şablonu //Lab : Credit.java //Program monitors accounts import java.util.scanner public class Credit // calculates the balance on several credit accounts public void calculatebalance() Scanner input = new Scanner( System.in ); int account; // account number int oldbalance; // starting balance int charges; // total charges int credits; // total credits int creditlimit; // allowed credit limit int newbalance; // new balance System.out.print( "Enter Account Number (or - to quit): " ); /* programa bir sayıyı input olarak alıp onu account içerisinde saklayan kodu yazınız */ /* account numarası -1 olmadığı sürece dönecek olana bir while loop yazınız*/ /* diğer müşteri bilgilerini inpu olarak girileceği kodları yazınız */ 7

9 /* newbalance hesaplayacak kodu yazınız */ /* newbalance değerinin credits den büyük olup olmadığını test eden if komutunu yazınız ve uygun bilgiyi ekrana yazdırınz. */ /* new account number (yeni hesap numarasını input olarak alan kodu yazınız ve while loop bitiriniz.*/ // end method calculatebalance // end class Credit Şekil 1.1 Credit.java // Lab 1: CreditTest.java // Test application for class Credit public class CreditTest public static void main(string args[]) Credit application = new Credit(); application.calculatebalance(); // end main // end class CreditTest Şekil 1.2 CreditTest.java 1.5 Credit Çalışması için Problem Çözme İpuçları 1. Beş tane input değeri gereklidir. Ama account numarası uygun bir numara olup olmadığı bakılması için while loop undan once girilmelidir. Dolayısıyla toplamda altı tane input girişi olmalıdır. Beş tanesi while loop içinde, bir tanesi while loop dan önce olmalıdır. 2. newbalance hesaplarken (newbalance = oldbalance + charges credits) formülünü kullanınız. 3. newbalance ın creditlimit ini aşıp aşmadığını control etmek için if komutunu kullanınız. Eğer aşmışşsa limitin aşıldığını belirten mesajı ekrana yazdırınız. 4. Modify the program to use counter-controlled repetition to process 10 accounts. 5. Programı counter kontrolu kullanarak10 kere çalışacak şekilde değiştiriniz. 6. Programı counter kontrolu kullanarak kullanıcının istediği miktar kadar çalışacak şekilde değiştiriniz. Bunun için number isminde yeni bir değişken tanımlayınız ve kullanıcının bu değeri girmesini isteyiniz. 8

10 Çalışma 2: Palindrome (Tersinden de aynı şekilde okunabilen sayılar) Aşağıda verilen GradeBook ismindeki program şablonu hatasız çalışan bir Java programıdır. Ancak programdaki bir veya birden fazla anahtar satırları açıklama satırlarıyla değiştirilmiştir. Problem tanımını okuyun ve örnek sonucu inceleyin; daha sonra da şablon kod üzerinde çalışın. Problem çözme ipuçları nı kullanarak /* */ gösterilen açıklama satırlarını Java koduyla değiştirin. Programınızı derleyin ve çalıştırın. Bulduğunuz sonucu örnek program çıktısıyla karşılaştırın. 2.1 Palidrome Çalışmasının Amacı Bu çalışmanın amacı aşağıda belirtilen Java programlama konseptlerinin öğrenilmesini sağlamaktır. Bu çalışmada şu konular incelenecektir: kontrol deyimlerinin kullanılması if-else control deyimlerinin kullanılması sentinel-controlled döngüler 2.2 Palindrome Çalışmasının Problem Tanımı Palindrom tersten okunduğu zaman da aynı olan cümleler ve sayılar grubudur. 5 basamaklı palindrom sayı örnekleri şunlardır: 12321, 55555, basamaklı sayıyı input alıp, onun bir palindrome olup olmadığını test eden bir uygulama kodu yazınız. Eğer girilen sayı beş basamaklı değilse, ekrana bir hata mesajı yazdırınız ve kullanıcıdan yeni bir input girmesini isteyiniz. 2.3 Palindrome Çalışmasının Örnek Program Çıktısı 2.4 Palindrome Çalışmasının Program Şablonu // Lab 2: Palindrome.java // palindrome olup olmadigini test eden program import java.util.scanner; public class Palindrome // 5 basamaklı sayının palindrome olup olmadığını test eder. public void checkpalindrome() Scanner input = new Scanner( System.in ); int number; // kullanıcının girdiği input değeri 9

11 int digit1; // 1. sayı int digit2; // 2. sayı int digit4; // 4.sayı int digit5; // 5. sayı int digits; // girilen input daki sayı miktarı number = 0; digits = 0; /* 5 basamaklı sayı input girmek için kullanılan kodu yazınız. Eğer girilen değer 5 basamaklı değilse hata mesajı yazdırınız. Doğru bir input devam edene kadar döngüyü devam ettiriniz. */ /* Beş basamaklı sayıyı 5 adet sayıya bölen kodu yazınız. /* 1. ve 5. sayıların ve de 2. ve 4. sayıların aynı olup olmadığını kontrol eden kodu yazınız. Girilen sayının palındromolup olmadığını ekrana yazdırınız.*/ // end method checkpalindrome // end class Palindrome Şekil 2.1 Palindrome.java // Lab 2: PalindromeTest.java // Test application for class Palindrome public class PalindromeTest public static void main( String args[] ) Palindrome application = new Palindrome(); application.checkpalindrome(); // end main // end class PalindromeTest Şekil 2.2 PalindromeTest.java 2.5 Palindrome Çalışması için Problem Çözme İpuçları 1. Girilen input sayısında kaç tane sayı olduğunu hesaplayınız ve bulduğunuz değeri digit isimli değişkene atayınız. Girilen input da 5 tane sayı olup olmadığını test etmek için while loop kullanınız. Bunun için digit değerinin beşe eşit olup olmadığını test ediniz. Eğer değilse, kullanıcıdan yeni bir ınput girmesini isteyiniz. Doğru input girilene kadar while loop dönmelidir sayıyı elde edebilmek için Bölme (division) ve kalan (remaınder) hesaplamalarını kullanınız. 5 basamaklı bir sayının palidrom olabilmesi için (1. Ve 5. sayıların ) ve (2. Ve 4. sayıların) aynı olması gereklidir. 3. Programı 7 basamaklı sayının palindrome olup olmadığını test edecek şekilde değiştiriniz. 10

12 Çalışma 3. Largest Number (En Büyük Sayıyı Bulma) 3.1 Largest Number Çalışmasının Amacı Bu çalışmanın amacı aşağıda belirtilen Java programlama konseptlerinin öğrenilmesini sağlamaktır. while döngüsünün kullanılışı counter kontrollu tekrarların kullanılması if kontrol deyimlerinin kullanılması 3.2 Largest Number Çalışmasının Problem Tanımı En büyük sayıyı bulma sıkla kullanılar bir uygulamadır. Mesela ayın en çok satış yapan elemanını belirlerken her eleman sattığı miktarı input olarak girer. En çok mal satan satış elemanı ayın elemanı seçilir. 10 tane sayıyı input alıp, bu sayıların içindeki en büyük sayıyı bulup ekrana yazdıran bir Java uygulaması yazınız. Programda en az 3 tane değişken kullanılmalıdır: counter: kaç tane sayının input olarak girildiğini ve ne zaman 10 tane olduğunu bulmak için kullanılacak değişken number: kullanıcı tarafından en son girilen input largest: şimdiye kadarbulunan en büyük değer 3.3 Largest Number Çalışmasının Örnek Program Çıktısı 3.4 Largest Number Çalışmasının Program Şablonu // Lab 3: Largest.java // Bu program on sayıdan en büyüğünü bulup ekrana vazdırır import java.util.scanner; public class Largest // determine the largest of 10 numbers public void determinelargest() Scanner input = new Scanner( System.in ); int largest; // en büyük sayı int number; // kullanıcı input 11

13 int counter; // girilen sayı miktarı /* birinci sayıyı input olarak alıp largest değişkenine atayan kodu yazınız */ /* counter değerini 1 e eşitleyiniz*/ /* 10 tane sayı girilene kadar devam edilecek loop yazınız*/ /* kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyen ve bu sayıyı okuyan kodu yazınız */ /* girilen değerin en son bulunan largest değerinden büyül olup olmadığını test edip, eğer büyükse girilen değeri largest ile değiştiren kodu yazınız */ /* number değerini artıran kodu yazdırınız.*/ System.out.printf( "Largest number is %d\n", largest ); // end method determinelargest // end class Largest Şekil 3.1 Largest.java // Lab 3: LargestTest.java // Largest sınıfı için Test uygulaması public class LargestTest public static void main( String args[] ) Largest application = new Largest(); application.determinelargest(); // end main // end class LargestTest Şekil 3.2 LargestTest.java 3.5 Largest_Number Çalışması için Problem Çözme İpuçları 1. Programın başında count değerini 1 e eşitleyiniz. 2. Girilen değerin largest değerinden büyük olup olmadığını test eden if control deyımı kullanınız. 3. Programı en büyük iki sayıyı bulabilecek şekilde değiştiriniz. 12

14 4.1 Triangles Çalışmasının Amacı Çalışma 4. Triangles (Üçgen motifi yaratma) Bu çalışmanın amacı aşağıda belirtilen Java programlama konseptlerinin öğrenilmesini sağlamaktır. içiçe geçmiş for döngülerinin kullanılması counter kontrollu tekrarların kullanılması 4.2 Triangles Çalışmasının Problem Tanımı for döngüsünü kullanarak aşağıdaki motif şeklini oluşturacak bir Java uygulaması yazınız. Herbir (*) ı ayrı bir System.out.print( "*" ); komutu kullanarak yanyana ekrana yazınız. Bir alt satıra geçmek için ise System.out.println() komutunu kullanınız. İki motif arasındaki boşluğu yaratmak içinse System.out.print( " " ); komutunu kullanınız. Bu komutlar dışında başka hiçbir komut kullanılmamalıdır. 4.3 Triangles Çalışmasının Örnek Program Çıktısı 13

15 4.4 Triangles Çalışmasının Program Şablonu // Lab 1: Triangles.java // Program prints four triangles, one below the other public class Triangles // 4 tane üçgen çizer public void drawtriangles() int row; // the row position int column; // the column position int space; // number of spaces to print // 1. üçgen /* 1. Üçgeni çizecek kodu yazınız. İçiçe geçmis for döngüleri kullanınız. Dıştaki döngü * ın hangi satırda yazılacağını control etmelidir. İçteki for döngüsü ise her seferinde bir * ekrana yazdırmalıdır. */ // 2. üçgen /* 1. Üçgeni yaparken kullandığınız teknikleri kullarak 2. üçgeni oluşturunuz */ // 3. üçgen /*3. Üçgeni çizecek kodu yazınız. Dıştaki döngü iki ayrı for döngüsü içermelidir. İçteki for döngünden biri boşlukları diğeri ise * ı ekrana yazmalıdır.*/ // 4. üçgen /* 3. üçgeni yaparken kullandığınız teknikleri kullarak 4. üçgeni oluşturunuz */ // drawtriangles metodunun sonu // Triangles sınıfının sonu Şekil 4.1 Triangles.java // Lab 1: TrianglesTest.java // Triangles sınıfı Test uygulaması public class TrianglesTest public static void main( String args[] ) Triangles application = new Triangles(); application.drawtriangles(); // main sonu // TrianglesTest sınıfının sonu Şekil 4.2 TrianglesTest.java 14

16 4.5 Triangles Çalışması için Problem Çözme İpuçları 1. Birinci üçgeni oluştururken içiçe geçmiş iki for döngüsü kullanınız. Dıştaki for döngüsü satır sayısını, içteki for döngüsü ise sütun sayısını saymalaıdır. İçteki döngü 1 den o andaki satır numarasına kadar saymalıdır. 2. İkinci üçgeni oluştururken içiçe geçmiş iki for döngüsü kullanınız. Dıştaki for döngüsü 10 dan 1 e kadar geri saymalıdır. İçteki döngü ise birinci üçgenin içteki döngüsüyle aynı olmalıdır. 3. Son iki üçgen motifi ise her satırın başında uygun sayıda boşluk bırakılarak çizilmelidir. 4. Üçüncü ve dördüncü üçgenler için iki ayrı içiçe geçmiş for döngüsü kullanılmalıdır. İçteki for döngünden biri boşlukları diğeri ise * ı ekrana yazmalıdır. 5.1 Sales Çalışmasının Amacı Çalışma 5. Sales Bu çalışmanın amacı aşağıda belirtilen Java programlama konseptlerinin öğrenilmesini sağlamaktır. switch komutunun kullanılması 5.2 Triangles Çalışmasının Problem Tanımı İnternet üzerinden satış yapan bir firma beş çeşit ürün satmaktadır. Bu ürünlerin fiyatları şu şekildedir: product 1, $2.98 product 2, $4.50; product 3, $9.98 product 4, $4.49 product 5, $6.87 Ürün kodu (product_number) ve satılan miktar (quantity sold) bilgileri dizisini ekrandan alan bir Java uygulaması yazınız. Her bir ürünün satış fiyatını belirlemek için switch komutunu kullanınız. Satılan bütün ürünlerin toplam değerini hesaplayıp ekrana yazdırınız. Bitiş simgesi kontrollü döngü kullanarak programın ne zaman sona ereceğini belirleyiniz ve sonucu ekrana yazınız. 5.3 Sales Çalışmasının Örnek Program Çıktısı 15

17 5.4 Sales Çalışmasının Program Şablonu // Lab 2: Sales.java // program girilen inputa göre toplam satışı hesaplar // import java.util.scanner; public class Sales // 5 ürünün satışını hesaplar public void calculatesales() Scanner input = new Scanner( System.in ); double product1 = 0; // birinci üründen satılan miktar double product2 = 0; // ikinci üründen satılan miktar double product3 = 0; // üçüncü üründen satılan miktar double product4 = 0; // dördüncü üründen satılan miktar double product5 = 0; // beşinci üründen satılan miktar /* kullanıcıya almak istediği ürün numarasını sorunuz. */ /* bitiş simgesi girilene kadar devam eden while dögüsünü yazınız */ /* kullanıcın girdiği ürün kodunun 1-5 arasında olup olmadığını kontrol ediniz */ /* Eğer girilen ürün kodu 1-5 arasındaysa kullanıcıya istediği miktarı (quantity sold) sorununuz */ /* Girilen ürünün toplamını belirlemek için kullanılan switch komutunu yazınız.*/ /* Eğer girilen ürün kodu 1-5 arasında değilse, 0 olup olmadığını test ediniz */ /* Yanlış girilmiş ürün kodu için ekrana mesaj yazınız */ /* Kullanıcıya başka bir ürün kodu sorunuz. */ /* while döngüsü sonu */ System.out.println(); System.out.printf( "Product 1: $%.2f\n", product1 ); /* her bir ürünün kalan ürün miktarını alt alta ekrana yazdırınız */ // calculatesales metod sonu // Sales sınıfının sonu Şekil 5.1 Sales.java 16

18 // Lab 2: SalesTest.java // Test application for class Sales public class SalesTest public static void main( String args[] ) Sales application = new Sales(); application.calculatesales(); // end main // end class SalesTest Şekil 5.2 SalesTest.java 5.5 Sales Çalışması için Problem Çözme İpuçları 1. while dögüsünden önce kullanıcıdan ilk ürün kodunu girmesini isteyiniz. 2. döngüyü bitirmek için bitiş simgesi kullanınız. Bitis simgesi olarak ürün kodu 0 girilmelidir. 3. Eğer girilen ürün kodu doğruysa, döngü içerisinde kullanıcıya bu üründen kaç adet istediğini sorunuz. Daha sonra switch komutunu kullanarak gerekli hesaplamaları yapınız. 4. switch komutu beş tane case içermelidir. Bu case lerin içerisinde kullanıcın girdiği miktara uygun olacak şekilde toplam hesaplanmalıdır. 17

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals The European Union s Making the Labour Market more Inclusive III programme For North Cyprus Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals Module

Detaylı

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals The European Union s Making the Labour Market more Inclusive III programme For North Cyprus Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals Module

Detaylı

Programın Akışının Denetimi. Bir arada yürütülmesi istenen deyimleri içeren bir yapıdır. Söz dizimi şöyledir:

Programın Akışının Denetimi. Bir arada yürütülmesi istenen deyimleri içeren bir yapıdır. Söz dizimi şöyledir: Programın Akışının Denetimi Bir program komutların yazıldığı sırada akar. Ama çoğunlukla, bu akışı yönlendirmek gerekir. Bu iş için denetim yapılarını kullanırız. Bunlar iki gruba ayrılabilir: Yönlendiriciler

Detaylı

Ders - 7 while döngüsü

Ders - 7 while döngüsü Ders - 7 while döngüsü import java.util.scanner; public class StringKiyaslama { public static void main(string[] args) { Scanner klavye=new Scanner(System.in); Oncelikle Lab icin bir aciklama System.out.println("1.

Detaylı

BMÜ-101 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ LABORATUARI

BMÜ-101 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ LABORATUARI BİR BOYUTLU DİZİLER Amaçlar: 1. 1 BOYUTLU DİZİLERİ TANIMLAMAK 2. 1 BOYUTLU DİZİ UYGULAMALARI YAPMAK Örnek 5-1 Aşağıdaki program öğrenci notlarını bularak en iyi notu hesaplar. Harf notu şu şekilde hesaplanır:

Detaylı

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals The European Union s Making the Labour Market more Inclusive III programme For North Cyprus Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals Module

Detaylı

BIL101 07/11/2012 Lab5 Programlama Sorulari

BIL101 07/11/2012 Lab5 Programlama Sorulari BIL101 07/11/2012 Lab5 Programlama Sorulari 1- Bir kişinin banka hesabı üstünden yapacağı para çekme ve yatırma işlemleri sonucu banka hesap bakiyesini hesaplayacak bir program yazınız. Programiniz asagidaki

Detaylı

C# Çalışma Örnekleri

C# Çalışma Örnekleri C# Çalışma Örnekleri namespace sabittanimlama class program static void main (String [] agrs ) const String s="merhaba "; Console.WriteLine(s); Console.readLine ; merhaba namespace calisma class program

Detaylı

1. Aşağıdaki program parçacığını çalıştırdığınızda result ve param değişkenlerinin aldığı en son değerleri ve programın çıktısını yazınız.

1. Aşağıdaki program parçacığını çalıştırdığınızda result ve param değişkenlerinin aldığı en son değerleri ve programın çıktısını yazınız. 1. Aşağıdaki program parçacığını çalıştırdığınızda result ve param değişkenlerinin aldığı en son değerleri ve programın çıktısını yazınız. [10 puan] int param = 30; int result = 300; if (param > 45) result

Detaylı

BİL-142 Bilgisayar Programlama II

BİL-142 Bilgisayar Programlama II BİL-142 Bilgisayar Programlama II (C/C++) Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Giriş Kontrol Yapıları if Seçme Deyimi if... else Seçme Deyimi while Tekrar

Detaylı

BM102 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II LABORATUVAR UYGULAMALARI. 3Hafta

BM102 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II LABORATUVAR UYGULAMALARI. 3Hafta Ön bilgi: Özyineli fonksiyon tanımlanabilmeli. Dizilerin fonksiyon parametresi veya geri dönüş değeri olarak kullanımı bilinmeli. 1. Klavyeden girilen sayı n olmak üzere [1..n] aralığındaki sayıların toplamı

Detaylı

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals The European Union s Making the Labour Market more Inclusive III programme For North Cyprus Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals Module

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BIM 205 GÖRSEL PROGRAMLAMA 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ ÖDEV-1

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BIM 205 GÖRSEL PROGRAMLAMA 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ ÖDEV-1 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BIM 205 GÖRSEL PROGRAMLAMA 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ ÖDEV-1 (Son Teslim Tarihi: 08.11.2014 17:00 e kadar) Teslim: Arş. Gör. Uğur Güven ADAR. Java da Kullanıcıdan

Detaylı

// hataları işaret eden referans

// hataları işaret eden referans System sınıfı java.lang.object java.lang.system public final class System extends Object System sınıfı, java.lang paketi içindedir. Platformdan bağımsız olarak sistem düzeyindeki eylemleri belirleyen dingin

Detaylı

Program AkıĢ Kontrol Yapıları

Program AkıĢ Kontrol Yapıları C PROGRAMLAMA Program AkıĢ Kontrol Yapıları Normal Ģartlarda C dilinde bir programın çalıģması, komutların yukarıdan aģağıya doğru ve sırasıyla iģletilmesiyle gerçekleģtirilir. Ancak bazen problemin çözümü,

Detaylı

Klavyeden Basit Giriş/Çıkış İşlemleri

Klavyeden Basit Giriş/Çıkış İşlemleri Klavyeden Basit Giriş/Çıkış İşlemleri Klavyeden veri girilmesi, girilen verilere çeşitli işlemler uygulandıktan sonra ekrana yazdırılması ya da herhangi bir yazıcıdan çıktı alınması gibi işlemlerdir. Javada

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals The European Union s Making the Labour Market more Inclusive III programme For North Cyprus Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals Module

Detaylı

disp VEYA fprintf KOMUTLARIYLA EKRANA MESAJ YAZDIRMA

disp VEYA fprintf KOMUTLARIYLA EKRANA MESAJ YAZDIRMA MATLAB 3.DERS disp VEYA fprintf KOMUTLARIYLA EKRANA MESAJ YAZDIRMA Daha önceki derslerimizde input komutu ile klavye üzerinden MATLAB programlama ortamına veri girmeyi öğrenmiştik. Bu dersimizde ise disp

Detaylı

PROGRAMLAMA TEMELLERİ DERSİ ÖZETİ

PROGRAMLAMA TEMELLERİ DERSİ ÖZETİ Değişkenler PROGRAMLAMA TEMELLERİ DERSİ ÖZETİ C# Programlama Dili Giriş Değişkenler bir programlama dilinde verilerin depolanma alanlarını temsil eder. Tanımlanan her değişkene bellek bölgesinden bir alan

Detaylı

Sunum İçeriği. Programlamaya Giriş 22.03.2011

Sunum İçeriği. Programlamaya Giriş 22.03.2011 Programlamaya Giriş Nesne Tabanlı Programlamaya Giriş ve FONKSİYONLAR Sunum İçeriği Nesne Tabanlı Programlama Kavramı Fonksiyon tanımlama ve kullanma Formal Parametre nedir? Gerçel Parametre nedir? Fonksiyon

Detaylı

MATLAB de. Programlama. Kontrol Yapıları. Döngü Yapıları. Doç. Dr. İrfan KAYMAZ Matlab Ders Notları

MATLAB de. Programlama. Kontrol Yapıları. Döngü Yapıları. Doç. Dr. İrfan KAYMAZ Matlab Ders Notları MATLAB de Programlama Kontrol Yapıları Döngü Yapıları Doç. Dr. İrfan KAYMAZ if Şartlı deyimi: Bir mantıksal ifadeyi kontrol ederek bunun sonucuna göre mümkün seçeneklerden birini icra edebilen bir komuttur.

Detaylı

Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler

Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler Bir algoritma, herhangi bir programlama dili (C, C++, Pascal, Visual Basic, Java gibi) ile kodlandığında program haline gelir. Algoritmada yer alan

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 6. SINIF DERS NOTLARI 2

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 6. SINIF DERS NOTLARI 2 PROGRAMLAMA Bir problemin çözümü için belirli kurallar ve adımlar çerçevesinde bilgisayar ortamında hazırlanan komutlar dizisine programlama denir. Programlama Dili: Bir programın yazılabilmesi için kendine

Detaylı

Cybersoft Bilişim Teknolojileri Sunucu Tarafı Programlaması Kursu Final soruları. Tarih: 27 Kasım 2010 Saat: 13:30 Süre: 3 saat

Cybersoft Bilişim Teknolojileri Sunucu Tarafı Programlaması Kursu Final soruları. Tarih: 27 Kasım 2010 Saat: 13:30 Süre: 3 saat Cybersoft Bilişim Teknolojileri Sunucu Tarafı Programlaması Kursu Final soruları. Tarih: 27 Kasım 2010 Saat: 13:30 Süre: 3 saat 1. Kısım Çoktan Seçmeli (48 puan) 1) Aşağıdaki JAVA kod parçası çalıştırıldığında

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 5. ders notu Örnek program yazılımları İlişkisel operatörler Mantıksal operatörler Şartlı deyimler İf deyimi Kaynak: Dr.Deniz DAL ders sunumları Örnek : Dışarıdan girilen

Detaylı

MAT213 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I DERSİ Ders 1: Programlamaya Giriş

MAT213 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I DERSİ Ders 1: Programlamaya Giriş MAT213 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I DERSİ Ders 1: Programlamaya Giriş Yard. Doç. Dr. Alper Kürşat Uysal Bilgisayar Mühendisliği Bölümü akuysal@anadolu.edu.tr Ders Web Sayfası: http://ceng.anadolu.edu.tr/ders.aspx?dersid=101

Detaylı

Lab7 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI. BTEP212 Java. Uygulama1: package javaapplication58;

Lab7 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI. BTEP212 Java. Uygulama1: package javaapplication58; BTEP212 Java DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI Lab7 bazen bir metodun içinde o metodun ait olduğu sınıftan yaratılacak nesneyi veya o nesnenin bir alt

Detaylı

Laboratuar Notları #5

Laboratuar Notları #5 The European Union s Making the Labour Market more Inclusive III programme For North Cyprus Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals Module

Detaylı

Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL. Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK

Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL. Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK MATLAB de Bilgisayar Programlama Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK disp komutu: Ekrana mesaj veya bir değişken değeri yazdırmak için kullanılan komuttur.

Detaylı

Bu amaçla, if ve switch gibi karar verme deyimleri, for, while, do..while gibi döngü deyimleri kullanılır.

Bu amaçla, if ve switch gibi karar verme deyimleri, for, while, do..while gibi döngü deyimleri kullanılır. PHP de Program Denetimi Belli durumlarda örneğin değişkenlerin aldığı değerlere veya sayfaya yapılan ziyaretlere göre PHP programının nasıl davranacağına karar vermemiz gerekir. Bu yönlendirmeleri, program

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde PHP kod yazımı doğru olarak verilmiştir? A) B) C).. D) 2) PHP ile hazırlanmış

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI BİLGİSAYARDA PROGRAMLAMA DERSİ ÖRNEK PROGRAMLAR 1. Kullanıcının girdiği iki sayını toplamını bulan program. Form: int sayi1, sayi2, toplam; sayi1

Detaylı

Java dili, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli denetleyici türlerine sahiptir.

Java dili, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli denetleyici türlerine sahiptir. PART 5 5. Denetleyici Türleri Java dili, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli denetleyici türlerine sahiptir. Java Erişim Kontrol Denetleyicileri (Access Control Modifiers) Erişim Harici Denetleyiciler

Detaylı

Laboratuar Notları #3

Laboratuar Notları #3 The European Union s Making the Labour Market more Inclusive III programme For North Cyprus Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals Module

Detaylı

Yığıtın en üstündeki öğeyi değer olarak alır; ama onu yığıttan almaz, yerinde bırakır.

Yığıtın en üstündeki öğeyi değer olarak alır; ama onu yığıttan almaz, yerinde bırakır. Stack Sınıfı (yığıt) java.util Class Stack java.lang.object java.util.abstractcollection java.util.abstractlist java.util.vector java.util.stack Stack (yığıt) sınıfı nesnelerin LIFO (last-input-first-output)

Detaylı

Görsel Programlama DERS 03. Görsel Programlama - Ders03/ 1

Görsel Programlama DERS 03. Görsel Programlama - Ders03/ 1 Görsel Programlama DERS 03 Görsel Programlama - Ders03/ 1 Java Dili, Veri Tipleri ve Operatörleri İlkel(primitive) Veri Tipleri İLKEL TİP boolean byte short int long float double char void BOYUTU 1 bit

Detaylı

2013-14 GÜZ YY. - MKT103 - GÖRSEL PROGRAMLAMA DERSİ - ARA SINAVI

2013-14 GÜZ YY. - MKT103 - GÖRSEL PROGRAMLAMA DERSİ - ARA SINAVI 2013-14 GÜZ YY. - MKT103 - GÖRSEL PROGRAMLAMA DERSİ - ARA SINAVI KOÜ Mekatronik Mühendisliği Bölümü/MKT-103-Görsel Programlama Dersi - Ara Sınav J-grubu Ad-Soyad:...No:... J GRUBU-süre:70dk 1.) Aşağıdaki

Detaylı

Kıyametin Kopacağı Gün (Hanoi Bilmecesi)

Kıyametin Kopacağı Gün (Hanoi Bilmecesi) Kıyametin Kopacağı Gün (Hanoi Bilmecesi) Timur Karaçay tkaracay@baskent.edu.tr Çok eskiden Hanoi deki bir tapınakta başrahip tapınağın bahçesine üç sütun diktirmiş. Yanyana duran sütünlardan soldakine,

Detaylı

Her Select Case bloğu, mutlaka End Select ile bitmek zorundadır.

Her Select Case bloğu, mutlaka End Select ile bitmek zorundadır. Select Case Komutu: VB de karar sürecinde kullanılan komutlardandır. Bu yapı ile sadece bir değişkenin durum kontrolü yapılır. Kontrolü yapılacak değişkenin genel olarak alabileceği değerler belirli ise

Detaylı

Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik.

Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik. ASP.NET DERS 1 Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik. Gelen ekranda Visual C# seçildikten

Detaylı

Nesneye Dayalı Programlama Laboratuvarı

Nesneye Dayalı Programlama Laboratuvarı 2013 2014 Nesneye Dayalı Programlama Laboratuvarı Ders Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Salih GÖRGÜNOĞLU Laboratuvar Sorumluları: M. Zahid YILDIRIM İÇİNDEKİLER Deney 1: Visual Studio ve C++'a Giriş Uygulamaları...

Detaylı

5.HAFTA. Sınıf ve Nesne Kavramı, Metot Oluşturma, Kurucu Metot, this Deyimi

5.HAFTA. Sınıf ve Nesne Kavramı, Metot Oluşturma, Kurucu Metot, this Deyimi 5.HAFTA Sınıf ve Nesne Kavramı, Metot Oluşturma, Kurucu Metot, this Deyimi Sınıf Kavramı: Sınıf (class) soyut bir veri tipidir. Nesne (object) onun somutlaşan bir cismidir. Java da sınıf (class) kavramını

Detaylı

2 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI

2 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

Temel Bilgisayar Programlama

Temel Bilgisayar Programlama Temel Bilgisayar Programlama C Programlamaya Giriş Dr. Tahir Emre Kalaycı 2012 Dr. Tahir Emre Kalaycı () Temel Bilgisayar Programlama 2012 1 / 16 İçerik 1 Geçtiğimiz hafta 2 Yapısal Program Geliştirme

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİLGISAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BM 104- NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA DERSİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ ÖDEV-3

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİLGISAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BM 104- NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA DERSİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ ÖDEV-3 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİLGISAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BM 104- NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA DERSİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ ÖDEV-3 (Son Teslim Tarihi: 06.06.2014 17:30 a kadar ) Teslim: Arş. Gör. Ferhat Bozkurt

Detaylı

Laboratuar Notları #8

Laboratuar Notları #8 The European Union s Making the Labour Market more Inclusive III programme For North Cyprus Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals Module

Detaylı

Response : Sunucunun istemciye veri yollamasını

Response : Sunucunun istemciye veri yollamasını Response : Sunucunun istemciye veri yollamasını 27 Ekim 2011 / Perşembe Örnek : 2 tane sayfa açıyoruz,1nci ye TextBox1 ve Button ekliyoruz. Şunu istiyoruz,1nci sayfada şifre girilince, Button u tıklayınca

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu

İstanbul Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu PROGRAM AKIŞ DENETİMİ Program akış denetimi konusu temel olarak 2 e ayrılır. Bunlar; 1)Koşul Deyimleri 2)Döngü Deyimleri KOŞUL DEYİMLERİ Koşul deyimleri temel olarak programı kontrol etmeye yararlar. Bunlara

Detaylı

Genel Kullanılış 1: [değişken ismi] = [değişken ismi] [işlem] [sayı veya string ifade veya değişken]

Genel Kullanılış 1: [değişken ismi] = [değişken ismi] [işlem] [sayı veya string ifade veya değişken] Sayaçlar Düzenli olarak artan (+) veya azalan (-) sayı veya string ifadeler elde etmek için kullanılırlar. Eşitliğin her iki tarafındaki değişken isminin aynı olmasına dikkat edin. Bu durum matematik olarak

Detaylı

Java da Soyutlama ( Abstraction ) ve Çok-biçimlilik ( Polymorphism )

Java da Soyutlama ( Abstraction ) ve Çok-biçimlilik ( Polymorphism ) Java da Soyutlama ( Abstraction ) ve Çok-biçimlilik ( Polymorphism ) BBS-515 Nesneye Yönelik Programlama Ders #9 (16 Aralık 2009) Geçen ders: Java Applet lerde bileşen yerleştirme türleri ( applet layouts

Detaylı

Bilgisayar Programlama

Bilgisayar Programlama Bilgisayar Programlama M Dosya Yapısı Kontrol Yapıları Doç. Dr. İrfan KAYMAZ Matlab Ders Notları M-dosyası Genel tanıtımı : Bir senaryo dosyası (script file) özel bir görevi yerine getirmek için gerekli

Detaylı

C Programlama Dilininin Basit Yapıları

C Programlama Dilininin Basit Yapıları Bölüm 2 C Programlama Dilininin Basit Yapıları İçindekiler 2.1 Sabitler ve Değişkenler......................... 13 2.2 Açıklamalar (Expresions)........................ 14 2.3 İfadeler (Statements) ve İfade

Detaylı

Laboratuar Notları #7

Laboratuar Notları #7 The European Union s Making the Labour Market more Inclusive III programme For North Cyprus Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals Module

Detaylı

Döngü Komutları. Komutu. while Komutu Diğer Operatörler Bileşik Komut for Komutu. İçiçe Döngüler break ve continue Komutları

Döngü Komutları. Komutu. while Komutu Diğer Operatörler Bileşik Komut for Komutu. İçiçe Döngüler break ve continue Komutları Döngüler Döngü Komutları while Komutu Diğer Operatörler Bileşik Komut for Komutu do-while Komutu İçiçe Döngüler break ve continue Komutları while Komutu Döngü komutları komutların bir çok kez yeniden yürülmesini

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 1 DERSİ LAB. ÖDEVİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 1 DERSİ LAB. ÖDEVİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 1 DERSİ LAB. ÖDEVİ AD SOYAD : TESLİM TARİHİ : OKUL NO : TESLİM SÜRESİ : 1 hafta Ödev No : 5 1. Aşağıdaki programların çıktısı

Detaylı

EM205 26/9/2014. Programlamaya giriş Algoritmalar. Amaçlar

EM205 26/9/2014. Programlamaya giriş Algoritmalar. Amaçlar EM205 26/9/2014 Programlamaya giriş Algoritmalar Temel kavramlar Algoritmalar Amaçlar Algoritma kavramını öğrenmek, Algoritmaları ifade edebilmek, Temel matematiksel algoritmaları yazabilmek C programlama

Detaylı

/*Aşağıda ki kodları doğru şekilde anlar ve kullanırsanız java da sınıfları biraz da olsa anlamış olursunuz.*/

/*Aşağıda ki kodları doğru şekilde anlar ve kullanırsanız java da sınıfları biraz da olsa anlamış olursunuz.*/ Ana Main Kodları /*Aşağıda ki kodları doğru şekilde anlar ve kullanırsanız java da sınıfları biraz da olsa anlamış olursunuz.*/ package javaapplication1; public class JavaApplication1 public static void

Detaylı

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN NESNE TABANLI PROGRAMLAMA Java Değişkenler ve Veri Tipleri Operatörler JAVA Java Java SUN bilgisayar şirketince

Detaylı

C# Programlama Dili. İlk programımız Tür dönüşümü Yorum ekleme Operatörler

C# Programlama Dili. İlk programımız Tür dönüşümü Yorum ekleme Operatörler C# Programlama Dili İlk programımız Tür dönüşümü Yorum ekleme Operatörler 1 İlk Programımız Bu program konsol ekranına Merhaba dünya! yazıp kapanır. Programı geçen derste anlatıldığı gibi derleyin, sonra

Detaylı

1. PL/SQL de kontrol yapıları

1. PL/SQL de kontrol yapıları 1. PL/SQL de kontrol yapıları PL/SQL de kontrol yapıları genel olarak IF, CASE LOOP, WHILE, FOR ile gerçekleştirilir. Tabi bu deyimlerinde kendi içinde alt basamakları bulunmaktadır. Şimdi sırası ile bu

Detaylı

Program Akışının Denetimi

Program Akışının Denetimi 8 Program Akışının Denetimi Bir programın akışı komutların yazıldığı sırayı izler. Ama çoğunlukla, bu akışı yönlendirmek gerekir. Bu iş için denetim yapılarını kullanırız. Bunlar üç gruba ayrılabilir:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 482BK0095

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 482BK0095 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 482BK0095 Ankara 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ORACLE DA KÜRSÖRLER. Gerekli sistem değişkenleri

ORACLE DA KÜRSÖRLER. Gerekli sistem değişkenleri ORACLE DA KÜRSÖRLER Gerekli sistem değişkenleri SQL%ISOPEN : kürsör açıksa değeri true, kapalı ise değeri false SQL%ROWCOUNT : sql ile işlem gören kayıt sayısı bulunur. SQL%FOUND : sql işlemi sonucu, en

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Matematiksel Operatörler

Matematiksel Operatörler Matematiksel Operatörler Genel olarak matematiksel işlemlerde kullanılan operatörlerdir. Operatör Anlamı Açıklama ^ Üs Alma C^3 Matematikdeki üs operatörüdür. Verilen ilk sayının ikinci sayı kadar kuvvetini

Detaylı

SQL PROGRAMLAMA. Bir batch, bir arada bulunan bir dizi SQL deyimidir. Batch ayıracı GO deyimidir.

SQL PROGRAMLAMA. Bir batch, bir arada bulunan bir dizi SQL deyimidir. Batch ayıracı GO deyimidir. SQL PROGRAMLAMA BATCH Bir batch, bir arada bulunan bir dizi SQL deyimidir. Batch ayıracı deyimidir. SELECT. UPDATE...... DELETE.. BATCH BATCH Özellikleri 1- Bir batch içinde bir deyimde yazım hatası olduğunda

Detaylı

PASCAL PROGRAMLAMA DİLİ YAPISI

PASCAL PROGRAMLAMA DİLİ YAPISI BÖLÜM 3 PASCAL PROGRAMLAMA DİLİ YAPISI 3.1. Giriş Bir Pascal programı en genel anlamda üç ayrı kısımdan oluşmuştur. Bu kısımlar bulunmaları gereken sıraya göre aşağıda verilmiştir. Program Başlığı; Tanımlama

Detaylı

public static int Toplam int x, int y

public static int Toplam int x, int y static Kavramı 1 İçinde bulunduğu sınıftan nesne oluşturulmadan veya hiç bir nesneye referans olmadan kullanılabilen üyeler static olarak nitelendirilir. Metotlar ve alanlar static olarak tanımlanabilir.

Detaylı

Bigisayar Programlama

Bigisayar Programlama Bigisayar Programlama (GÜZ 2015) DERS-02: C de Programlamaya Giriş Yrd. Doç Dr. Yakup EMÜL Cumhuriyet Üniv., Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü yakupemul@cumhuriyet.edu.tr Ofis Saatleri :

Detaylı

JAVA API v2.0 Belge sürümü: 2.0.2

JAVA API v2.0 Belge sürümü: 2.0.2 JAVA API v2.0 Belge sürümü: 2.0.2 1. İçindekiler 1. İÇİNDEKİLER... 2 2. BU BELGENİN AMACI... 3 3. BELGE SÜRÜMLERİ... 3 4. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ... 3 5. KULLANIM ŞEKLİ... 4 5.1. GENEL... 4 5.2. UYARILAR...

Detaylı

JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ

JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ Netscape Navigator 2.0 ile birlikte geliştirilen JavaScript dili istemci taraflı (client-side) script dilidir. Web sayfalarında dinamik içerik sağlamak ya da kullanıcıyla iletişim

Detaylı

Döngü (Loop) Deyimleri / Veri Belirleyicileri / Matematiksel Fonksiyonlar

Döngü (Loop) Deyimleri / Veri Belirleyicileri / Matematiksel Fonksiyonlar Bölüm 5 Döngü (Loop) Deyimleri / Veri Belirleyicileri / Matematiksel Fonksiyonlar İçindekiler 5.1 Formatlı Yazdırma............................ 34 5.2 Döngü Deyimleri............................. 34 5.2.1

Detaylı

18 Haziran 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Muhasebe

18 Haziran 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Muhasebe 18 Haziran 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Muhasebe ÖRNEKLER ĐLE FĐŞ CAMBAZI Fiş cambazları muhasebe fişlerini işlerken hızlı, pratik ve hatasız işlememizi sağlayan ETA

Detaylı

AGSoft Rotatif Kredi Hesaplama Programı

AGSoft Rotatif Kredi Hesaplama Programı Programın Kullanımı AGSoft Rotatif Kredi Hesaplama Programı Genel: Bankaların belirli limit ve teminat (genellikle vadeli çek) karşılığında kullandırdıkları ve rotatif adı verilen kredilerin kullanılan

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KONTROL DEYİMLERİ 482BK0124 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Yazılım Kodlama ve İ simlendirme Standartları v1.0

Yazılım Kodlama ve İ simlendirme Standartları v1.0 Yazılım Kodlama ve İ simlendirme Standartları v1.0 İçerik Yazılım Kodlama ve İsimlendirme Standartları... 2 1. Amaç... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Kapsam... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 3.

Detaylı

Laboratuar Notları #5

Laboratuar Notları #5 The European Union s Making the Labour Market more Inclusive III programme For North Cyprus Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals Module

Detaylı

Programlama Dilleri Laboratuvarı

Programlama Dilleri Laboratuvarı 2014 2015 Programlama Dilleri Laboratuvarı Ders Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. İsmail KURNAZ Laboratuvar Sorumluları: İÇİNDEKİLER Deney 1: Bilgisayar Kavramları, Algoritma Geliştirme ve Çözümü, Programlamaya

Detaylı

B03.8 Algoritmalari Uygulamak : Durum 1 (Sayici Kontrollü Döngü)

B03.8 Algoritmalari Uygulamak : Durum 1 (Sayici Kontrollü Döngü) B03.8 Algoritmalari Uygulamak : Durum 1 (Sayici Kontrollü Döngü) 59 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B03) Algoritmaların nasıl geliştirildiğini gösterebilmek için sınıf ortalaması

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BİL 131 Bilişim Teknolojileri ve Programlama 2013 2014 Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav 27 Şubat 2014 Soyadı: Öğrenci Numarası: Adı: Açıklamalar

Detaylı

BLG 1306 Temel Bilgisayar Programlama

BLG 1306 Temel Bilgisayar Programlama BLG 1306 Temel Bilgisayar Programlama WEB : mustafabahsi.cbu.edu.tr E-MAIL : mustafa.bahsi@cbu.edu.tr Değişken ve Atama Bilgisayar programı içerisinde ihtiyaç duyulan sembolik bir ifadeyi veya niceliği

Detaylı

Deney 4. Gerçek Zamanlı Kesme Uygulamaları

Deney 4. Gerçek Zamanlı Kesme Uygulamaları Deney 4 Gerçek Zamanlı Kesme Uygulamaları Deneyin Amacı Gerçek zamanlı kesmenin amacının anlaşılması Gerçek zamanlı kesmenin ayarlarının ve ne şekilde kullanılacağının anlaşılması Gerçek zamanlı kesme

Detaylı

NACA PROFİL AİLE GEOMETRİSİ HESAP PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU

NACA PROFİL AİLE GEOMETRİSİ HESAP PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU NACA PROFİL AİLE GEOMETRİSİ HESAP PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU NACA kesit programı çizim programı Visual Basic V5.0 dilinde yazılmıştır. Programın amacı, kullanıcının istediği NACA kesitinin çizimini çok

Detaylı

Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları

Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları -231- Öğr.Gör. Serkan DİŞLİTAŞ 10.1. PHP PHP, platformdan bağımsız sunucu taraflı çalışan betik bir web programlama dilidir. PHP programlama dili ile MySQL, MSSQL,

Detaylı

Microsoft Excel Formül Yazma Kuralları: 1. Formül yazmak için Formül Araç Çubuğu kullanılır, ya da hücre içerisine çift tıklanarak formül yazılır.

Microsoft Excel Formül Yazma Kuralları: 1. Formül yazmak için Formül Araç Çubuğu kullanılır, ya da hücre içerisine çift tıklanarak formül yazılır. Microsoft Excel Formül Yazma Kuralları: 1. Formül yazmak için Formül Araç Çubuğu kullanılır, ya da hücre içerisine çift tıklanarak formül yazılır. 2. Formüller = eşittir işareti ile başlar. 3. Formüllerde

Detaylı

KONTROL YAPILARI (CONTROL STRUCTURES)

KONTROL YAPILARI (CONTROL STRUCTURES) Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU, Visual BASIC Ders Notları-I 0 KONTROL YAPILARI (CONTROL STRUCTURES) GĠRĠġ Kontrol yapıları, program akışını değiştirmek için kullanılan yapılardır. Yapısal programlama dillerinde

Detaylı

KUYRUKLAR QUEUES. Doç. Dr. Aybars UĞUR

KUYRUKLAR QUEUES. Doç. Dr. Aybars UĞUR KUYRUKLAR QUEUES Doç. Dr. Aybars UĞUR Giriş Bu bölümde gerçek yaşamdaki kuyrukların bilgisayardaki gösterimleri üzerinde durulacaktır. Kuyruklar, eleman eklemelerin sondan (rear) ve eleman çıkarmaların

Detaylı

5. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

5. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 5. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler STRING FONKSİYONU... 3 SPLIT FONKSİYONU...

Detaylı

ALGORİTMA KAVRAMI. Bir sorunu / problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne algoritma denir.

ALGORİTMA KAVRAMI. Bir sorunu / problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne algoritma denir. ALGORİTMA KAVRAMI Bir sorunu / problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne algoritma denir. Algoritma bir sorunun çözümü için izlenecek yolun tanımıdır.

Detaylı

WWW.OZTEKHABERLESME.COM

WWW.OZTEKHABERLESME.COM ÖZTEK HABERLEŞME APİ DÖKÜMANI WWW.OZTEKHABERLESME.COM VER:6.1.0 ~ 1 ~ İÇİNDEKİLER BİLMENİZ GEREKENLER... 3 HTTP POST (XML) YÖNTEMİ... 4 TANIMLAR... 4 ÖRNEK XML YAPISI... 4 PHP ÖRNEK KOD... 5 Örnek Sayfayı

Detaylı

Mantıksal (Logic) Operatörler

Mantıksal (Logic) Operatörler Mantıksal (Logic) Operatörler Bilgisayar dillerinin hemen hepsinde, program akışını kontrol edebilmek ve yönlendirebilmek için mantıksal operatörler kullanılır. Java dilinde kullanılan mantıksal operatörler

Detaylı

Python Programlama Dili

Python Programlama Dili Python Programlama Dili 2. Python da Koşul ifadeleri Python da koşullu durumların nasıl oluşturulacağını bu bölümde öğreneceğiz. Bu iş için kullanacağımız üç tane deyim var: if, else ve elif 2.1. if If

Detaylı

Java C.Thomas Wu 2004b kitabından Türkçeleştirilerek ve örneklendirilerek hazırlanmıştır.

Java C.Thomas Wu 2004b kitabından Türkçeleştirilerek ve örneklendirilerek hazırlanmıştır. Ders İçeriği An introduction to Object-oriented programming with Java Third Edition Update Java C.Thomas Wu 2004b kitabından Türkçeleştirilerek ve örneklendirilerek hazırlanmıştır. Nesneye Yönelik Öğr.

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PROGRAMLAMA DERSİ KAPSAMINDA YAPILAN

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PROGRAMLAMA DERSİ KAPSAMINDA YAPILAN T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PROGRAMLAMA DERSİ KAPSAMINDA YAPILAN C SHARP ÖRNEK KOD ÇALIŞMALARI HAZIRLAYAN: EBRU KURTOĞLU

Detaylı

PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET

PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET İnternet sunucu-istemci modeline göre çalışır. Fiziksel olarak bu sistem genelde isteği yapan bir bilgisayar (kullanıcı-client) ve bu isteği karşılayan özel bir bilgisayar

Detaylı

TEKRARLAMA DEYİMLERİ BÖLÜM 9. 9.1 Giriş. 9.2 For-Do

TEKRARLAMA DEYİMLERİ BÖLÜM 9. 9.1 Giriş. 9.2 For-Do BÖLÜM 9 TEKRARLAMA DEYİMLERİ 9.1 Giriş Bu bölümde program içerisinde belirli blokların herhangi bir şarta bağlı olarak veya şarttan bağımsız bir şekilde ardışık olarak çalıştırılması için kullanılan deyimler

Detaylı

Chain of Responsibility Tasarım Şablonu KurumsalJava.com

Chain of Responsibility Tasarım Şablonu KurumsalJava.com Chain of Responsibility Tasarım Şablonu KurumsalJava.com Özcan Acar Bilgisayar Mühendisi http://www.ozcanacar.com Chain of responsibility sorumluluk zinciri anlamına gelmektedir. Sisteme gönderilen bir

Detaylı

BİL-141 Bilgisayar Programlama I (Java)

BİL-141 Bilgisayar Programlama I (Java) 1 BİL-141 Bilgisayar Programlama I (Java) Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Not: Bu dersin sunumları, Java Bilgisayar Programlamaya Giriş, A. Yazıcı, E. Doğdu,

Detaylı

Görsel Programlama. Temel Veri Tipleri, Değişkenler, Operatörler, Akış Kontrolü, Sınıflar, Metotlar, Paketler ve JavaDoc

Görsel Programlama. Temel Veri Tipleri, Değişkenler, Operatörler, Akış Kontrolü, Sınıflar, Metotlar, Paketler ve JavaDoc Görsel Programlama Temel Veri Tipleri, Değişkenler, Operatörler, Akış Kontrolü, Sınıflar, Metotlar, Paketler ve JavaDoc Sözcüksel Kurallar Java programları aşağıdaki bileşenlerin bir kolleksiyonudur: Boşluk

Detaylı