Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals. Module 2:Server Side Internet Programming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals. Module 2:Server Side Internet Programming"

Transkript

1 The European Union s Making the Labour Market more Inclusive III programme For North Cyprus Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals Module 2:Server Side Internet Programming Modül 2: Sunucu Tarafı Internet Programlaması Laboratuar Notları This project is funded by The European Union A project implemented by CyberSoft Bilişim Teknolojileri Ltd.

2 İçerik Bölüm 3: Kontrol Deyimleri ve Döngüler Örnek 1: If Kontrol deyiminin kullanılışı Örnek 2: while döngüsünün kullanılışı Örnek 3: for döngüsünün kullanılışı Örnek 4: continue anahtar sözcüğünün kullanılışı....6 Çalışma 1: Credit....6 Çalışma 2: Palindrome (Tersinden de aynı şekilde okunabilen sayılar).9 Çalışma 3: Largest Number (En Büyük Sayıyı Bulma) Çalışma 4: Triangles (Üçgen motifi yaratma) Çalışma 5: Sales

3 Kontrol Deyimleri ve Döngüler Program yazarken, yazdıgımız kodların yukarıdan asagıya dogru sırasıyla çalıstırıldıgını biliyoruz. Ancak bazen bu kodların bu sırada değil de belirli şartlara bağlı olarak birkaç satırın atlanıp ileriden devam edilmesi ya da aynı satırların birden fazla sayıda çalıştırılması gibi isteklerimiz olabilir. İste bunun için kullanacağımız bazı deyimler ve döngüler vardır. Bu deyim ve döngüler sayesinde normalde her satırdan bir defa geçen ve yukarıdan başlayarak aşağı satırlara dogru ilerleyen program akışını, bazı satırları belli durumlarda okumadan, ya da bazı satırları birden fazla defa okuyacak şekilde yönlendirmemiz mümkün hale gelir. If Kontrol Deyimi: If deyimi belli bir şart sağlanması durumunda program akışını kendi faliyet alanı içerisine yönlendirir. Kendi faliyet alanının en son satırına kadar kodları çalıştırır ve daha sonra da program akışı if deyiminin faliyet alanının bittiği yerden devam eder. satır1 satır2 true if (ifade) false satır3 satır4 satır5 Şekil1: If Kontrol deyiminin yapısı Örnek 1: If Kontrol deyiminin kullanılışı 2

4 Bu örnekte de görüldüğü gibi bir şartın saglanması demek, aslında if deyiminin kontrol parantezleri içerisindeki ifadenin true olması demektir. Aynı sekilde bu sartın saglanmaması ise ifadenin false degerini üretmesi anlamına gelir. Yukarıdaki örnekte eğer number% 2 ifadesi eğer false olursa ekrana is odd mesajı gelecektir. Ancak true olursa is even mesajını alırsınız. while Döngüsü: Simdi de kullanıcımız bizden program çalıstığında girdiği değer limitine kadar olan sayıların tek mi çift mi olduğunu test etmek istiyor. Ne zaman ki girilen değer limitden büyük olur, o zaman program sonlansın diyor. Bu durumda sayı testi bir döngü içerisine sokulmalıdır. Bu döngünün en basında önce sayının xlimit den küçük olup olmadığına bakılmalı sonra ya döngü tekrar dönmeli ya da sonlandırılmalıdır. Bunun için en uygun döngü while döngüsü olacaktır. while, eğer içerisindeki ifade true ise program akışını kendi içine yönlendirir. Program while faliyet alanının en sonuna geldiğinde tekrar while döngüsünün ilk satırına döner ve ifadeyi yine kontrol eder. Bu işlem, while içerisindeki ifade false olana kadar devam eder. satır1 satır2 true if (ifade) false satır3 satır4 satır5 Şekil2: while döngüsünün yapısı. Örnek 2: while döngüsünün kullanılışı 3

5 for Döngüsü: Şu ana kadar bir koşul sağlandığı sürece otomatik olarak döngüye girilmesini while deyimi ile yapabileceğimizi gördük. Ancak bu döngü koşul sağlandığı sürece, belli bir tekrar sayısı kadar değil her zaman devam ediyordu. Koşul sağlansa bile belirli bir tekrar sayısı da belirlemek istiyorsak o zaman for döngüsünü kullanmak gerekir. for döngüsü söyle çalısmaktadır: for( <ilk değer> ; <koşul> ; <ifade> )... Şekil3: for döngüsünün yapısı Buna göre ilk değer ile başlayan döngü ile program for bloğuna girdikten sonra bloğun sonuna geldiğinde koşulun sağlanıp sağlanmadığını kontrol edecek ve koşul sağlanıyorsa ifade yi gerçekleyip tekrar döngüye girecektir. Örneğin, / /ForDongusu.java public class ForDongusu public static void main(string arg[]) for(int i = 0; i < 10; i++) System.out.println("i nin değeri: ",i); Bu program çalıstıgında ekrana 10 satır boyunca i nin degeri: 0 i nin degeri: 1... i nin degeri: 9 Örnek 3: for döngüsünün kullanılışı şeklinde yazacaktır. Program akışı her döngüye girişinde i nin değeri ekrana yazılmakta ve blok sonunda i++ ifadesinden dolayı bu değer bir artırılmakta ve koşulun sağlanıp sağlanmadığına bakılmaktadır. switch Deyimi: switch deyimi kullanımı da, birden fazla else if kullanımına alternatiftir. Mesela yazdığınız programda kullanıcıdan bir giriş isteyebilirsiniz. Kullanıcının gireceği bu değer 4 tane değerden birtanesi olabilir ve siz olası her değer için bir işlem yapmak istiyor olabilirsiniz. Bunun için 4

6 if(değer 1) else if(değer 2)... else Şekil4: else-if döngüsünün yapısı yapısını kullanabilirsiniz. Ancak böyle durumlarda switch daha iyi bir alternative olacaktır. switch deyimi söyle çalısmaktadır: switch( <değişken> ) case değer1: ifade ya da islemler; break; case değer2: ifade ya da islemler; break; case değer n: ifade ya da işlemler; break; default: ifade ya da işlemler; break; Şekil5: Switch deyiminin yapısı Bu yapıya göre program akışı, değişken içindeki değere göre case anahtar sözcüğü ile belirlenmiş uygun satıra atlar. O satırdaki ifade ya da işlemler gerçekleştirildikten sonra switch deyiminden çıkılır. Aşağıdaki örnek programımızda kullanıcıya bir menü sunalım ve bu menüden bir seçenegi seçmesini isteyelim. Bu seçim neticesinde de seçime uygun bir mesajın ekrana gelmesini saglayalım. Örneğimizde ilk basta yaratılan seçim_flag adındaki boolean değişken ilk değer olarak true olduğu için, program akışının ilk seferde while döngüsüne gireceğini garanti etmiş oluyoruz. Eger kullanıcı listede olmayan bir seçim girecek olursa, secim_flag değiskeni tekrar true değerini alacak ve kullanıcıdan tekrar bir giriş yapması istenecektir. Kullanıcı listede olan bir giriş yaparsa program sonlanacaktır. Bu durumda listede olmayan girişler girildigi sürece program çalışmaya devam edecektir. continue Anahtar Sözcüğü: Herhangi bir döngü içerisine girildiğinde, daha döngü bloğunun sonuna gelinmeden o andaki adım için işlemleri sonlandırıp bir sonraki döngü adımına hemen geçilmek isteniyorsa continue anahtar sözcüğünü kullanmak gerekir. Mesela yazdıgımız programda 1'den 10'a kadar olan sayılar toplamak istiyoruz ama bu toplam içerisine 3 ve 3 ün katlarını eklemek istemiyoruz. Bunun için bir for döngüsü kullanmak gerekir. Ancak bu döngüyü 3 ve 3'ün katlarına gelindiğinde durdurup bir sonraki değerle döngüye devam etmek gerekmektedir: 5

7 //Toplama.java public class Toplama public static void main(string arg[]) int toplam = 0; for(int i = 0; i < 10; i++) if(i % 3 == 0) continue; toplam += i; System.out.println("Toplam: ", toplam); System.exit(0); Örnek 4: continue anahtar sözcüğünün kullanılışı Bu örnekte % operatörünü kullandık. Bu operatör soldaki sayının sağdaki sayıya bölümünden kalan değeri üretir.yani i sayısı o anda hangi değere sahipse, bu değerin 3'e bölümünden kalan sayının 0'a eşit olup olmadığı kontrol edilmektedir. Eğer bu kalan sayı 0'a eşit ise demek ki sayımız 3 ya da 3'ün bir katıdır. Bu yüzden if parantezi içerisindeki == kontrolü sağlandığından dolayı true değeri üretilecek ve dolayısı ile if bloğu içerisine girilecektir. If bloğu içerisinde continue anahtar sözcügü sayesinde o andaki for adımı sonlanacak ve bir sonraki i değeri ile for bloğunun en başına dönülecektir. Çalışma 1. Credit Aşağıda verilen program şablonu hatasız çalışan bir Java programıdır. Ancak programdaki bir veya birden fazla anahtar satırları açıklama satırlarıyla değiştirilmiştir. Problem tanımını okuyun ve örnek sonucu inceleyin; daha sonra da şablon kod üzerinde çalışın. Problem çözme ipuçları nı kullanarak /* */ gösterilen açıklama satırlarını Java koduyla değiştirin. Programınızı derleyin ve çalıştırın. Bulduğunuz sonucu örnek sonuçla karşılaştırın. 1.1 Credit Çalışmasının Amacı Bu çalışmada şu konular incelenecektir: pseudocode (sözde program) yazılması kontrol deyimlerinin kullanılması 1.2 Credit Çalışmasının Problem Tanımı Herhangi bir mağaza müşterilerinin kredi kartı hesabınının limitini aşıp aşmadığını control eden bir Java uygulaması yazınız. Her müşteri için şu bilgiler mevcuttur: hesap numarası (account) Ayın başındaki bakiyesi (oldbalance) Bu ayki toplam harcaması (charges) Müşteri hesabına aktarılan toplam kredi miktarı (credits) Kredi limiti (creditlimit) 6

8 Program yukarıda belirtilen değerleri giriş bilgisi (input) olarak isteyip yeni bakiyeyi (newbalance) hesaplamalıdır. (newbalance = oldbalance + charges credits). Daha sonra newbalance ekrana yazılıp newbalance ın credits limitini aşıp aşmadığı test edilmelidir. Eğer credits limiti aşılmışsa program "Credit limit exceeded" mesajını ekrana yazmalıdır. 1.3 Credit Çalışmasının Örnek Program Çıktısı 1.4 Credit Çalışmasının Program Şablonu //Lab : Credit.java //Program monitors accounts import java.util.scanner public class Credit // calculates the balance on several credit accounts public void calculatebalance() Scanner input = new Scanner( System.in ); int account; // account number int oldbalance; // starting balance int charges; // total charges int credits; // total credits int creditlimit; // allowed credit limit int newbalance; // new balance System.out.print( "Enter Account Number (or - to quit): " ); /* programa bir sayıyı input olarak alıp onu account içerisinde saklayan kodu yazınız */ /* account numarası -1 olmadığı sürece dönecek olana bir while loop yazınız*/ /* diğer müşteri bilgilerini inpu olarak girileceği kodları yazınız */ 7

9 /* newbalance hesaplayacak kodu yazınız */ /* newbalance değerinin credits den büyük olup olmadığını test eden if komutunu yazınız ve uygun bilgiyi ekrana yazdırınz. */ /* new account number (yeni hesap numarasını input olarak alan kodu yazınız ve while loop bitiriniz.*/ // end method calculatebalance // end class Credit Şekil 1.1 Credit.java // Lab 1: CreditTest.java // Test application for class Credit public class CreditTest public static void main(string args[]) Credit application = new Credit(); application.calculatebalance(); // end main // end class CreditTest Şekil 1.2 CreditTest.java 1.5 Credit Çalışması için Problem Çözme İpuçları 1. Beş tane input değeri gereklidir. Ama account numarası uygun bir numara olup olmadığı bakılması için while loop undan once girilmelidir. Dolayısıyla toplamda altı tane input girişi olmalıdır. Beş tanesi while loop içinde, bir tanesi while loop dan önce olmalıdır. 2. newbalance hesaplarken (newbalance = oldbalance + charges credits) formülünü kullanınız. 3. newbalance ın creditlimit ini aşıp aşmadığını control etmek için if komutunu kullanınız. Eğer aşmışşsa limitin aşıldığını belirten mesajı ekrana yazdırınız. 4. Modify the program to use counter-controlled repetition to process 10 accounts. 5. Programı counter kontrolu kullanarak10 kere çalışacak şekilde değiştiriniz. 6. Programı counter kontrolu kullanarak kullanıcının istediği miktar kadar çalışacak şekilde değiştiriniz. Bunun için number isminde yeni bir değişken tanımlayınız ve kullanıcının bu değeri girmesini isteyiniz. 8

10 Çalışma 2: Palindrome (Tersinden de aynı şekilde okunabilen sayılar) Aşağıda verilen GradeBook ismindeki program şablonu hatasız çalışan bir Java programıdır. Ancak programdaki bir veya birden fazla anahtar satırları açıklama satırlarıyla değiştirilmiştir. Problem tanımını okuyun ve örnek sonucu inceleyin; daha sonra da şablon kod üzerinde çalışın. Problem çözme ipuçları nı kullanarak /* */ gösterilen açıklama satırlarını Java koduyla değiştirin. Programınızı derleyin ve çalıştırın. Bulduğunuz sonucu örnek program çıktısıyla karşılaştırın. 2.1 Palidrome Çalışmasının Amacı Bu çalışmanın amacı aşağıda belirtilen Java programlama konseptlerinin öğrenilmesini sağlamaktır. Bu çalışmada şu konular incelenecektir: kontrol deyimlerinin kullanılması if-else control deyimlerinin kullanılması sentinel-controlled döngüler 2.2 Palindrome Çalışmasının Problem Tanımı Palindrom tersten okunduğu zaman da aynı olan cümleler ve sayılar grubudur. 5 basamaklı palindrom sayı örnekleri şunlardır: 12321, 55555, basamaklı sayıyı input alıp, onun bir palindrome olup olmadığını test eden bir uygulama kodu yazınız. Eğer girilen sayı beş basamaklı değilse, ekrana bir hata mesajı yazdırınız ve kullanıcıdan yeni bir input girmesini isteyiniz. 2.3 Palindrome Çalışmasının Örnek Program Çıktısı 2.4 Palindrome Çalışmasının Program Şablonu // Lab 2: Palindrome.java // palindrome olup olmadigini test eden program import java.util.scanner; public class Palindrome // 5 basamaklı sayının palindrome olup olmadığını test eder. public void checkpalindrome() Scanner input = new Scanner( System.in ); int number; // kullanıcının girdiği input değeri 9

11 int digit1; // 1. sayı int digit2; // 2. sayı int digit4; // 4.sayı int digit5; // 5. sayı int digits; // girilen input daki sayı miktarı number = 0; digits = 0; /* 5 basamaklı sayı input girmek için kullanılan kodu yazınız. Eğer girilen değer 5 basamaklı değilse hata mesajı yazdırınız. Doğru bir input devam edene kadar döngüyü devam ettiriniz. */ /* Beş basamaklı sayıyı 5 adet sayıya bölen kodu yazınız. /* 1. ve 5. sayıların ve de 2. ve 4. sayıların aynı olup olmadığını kontrol eden kodu yazınız. Girilen sayının palındromolup olmadığını ekrana yazdırınız.*/ // end method checkpalindrome // end class Palindrome Şekil 2.1 Palindrome.java // Lab 2: PalindromeTest.java // Test application for class Palindrome public class PalindromeTest public static void main( String args[] ) Palindrome application = new Palindrome(); application.checkpalindrome(); // end main // end class PalindromeTest Şekil 2.2 PalindromeTest.java 2.5 Palindrome Çalışması için Problem Çözme İpuçları 1. Girilen input sayısında kaç tane sayı olduğunu hesaplayınız ve bulduğunuz değeri digit isimli değişkene atayınız. Girilen input da 5 tane sayı olup olmadığını test etmek için while loop kullanınız. Bunun için digit değerinin beşe eşit olup olmadığını test ediniz. Eğer değilse, kullanıcıdan yeni bir ınput girmesini isteyiniz. Doğru input girilene kadar while loop dönmelidir sayıyı elde edebilmek için Bölme (division) ve kalan (remaınder) hesaplamalarını kullanınız. 5 basamaklı bir sayının palidrom olabilmesi için (1. Ve 5. sayıların ) ve (2. Ve 4. sayıların) aynı olması gereklidir. 3. Programı 7 basamaklı sayının palindrome olup olmadığını test edecek şekilde değiştiriniz. 10

12 Çalışma 3. Largest Number (En Büyük Sayıyı Bulma) 3.1 Largest Number Çalışmasının Amacı Bu çalışmanın amacı aşağıda belirtilen Java programlama konseptlerinin öğrenilmesini sağlamaktır. while döngüsünün kullanılışı counter kontrollu tekrarların kullanılması if kontrol deyimlerinin kullanılması 3.2 Largest Number Çalışmasının Problem Tanımı En büyük sayıyı bulma sıkla kullanılar bir uygulamadır. Mesela ayın en çok satış yapan elemanını belirlerken her eleman sattığı miktarı input olarak girer. En çok mal satan satış elemanı ayın elemanı seçilir. 10 tane sayıyı input alıp, bu sayıların içindeki en büyük sayıyı bulup ekrana yazdıran bir Java uygulaması yazınız. Programda en az 3 tane değişken kullanılmalıdır: counter: kaç tane sayının input olarak girildiğini ve ne zaman 10 tane olduğunu bulmak için kullanılacak değişken number: kullanıcı tarafından en son girilen input largest: şimdiye kadarbulunan en büyük değer 3.3 Largest Number Çalışmasının Örnek Program Çıktısı 3.4 Largest Number Çalışmasının Program Şablonu // Lab 3: Largest.java // Bu program on sayıdan en büyüğünü bulup ekrana vazdırır import java.util.scanner; public class Largest // determine the largest of 10 numbers public void determinelargest() Scanner input = new Scanner( System.in ); int largest; // en büyük sayı int number; // kullanıcı input 11

13 int counter; // girilen sayı miktarı /* birinci sayıyı input olarak alıp largest değişkenine atayan kodu yazınız */ /* counter değerini 1 e eşitleyiniz*/ /* 10 tane sayı girilene kadar devam edilecek loop yazınız*/ /* kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyen ve bu sayıyı okuyan kodu yazınız */ /* girilen değerin en son bulunan largest değerinden büyül olup olmadığını test edip, eğer büyükse girilen değeri largest ile değiştiren kodu yazınız */ /* number değerini artıran kodu yazdırınız.*/ System.out.printf( "Largest number is %d\n", largest ); // end method determinelargest // end class Largest Şekil 3.1 Largest.java // Lab 3: LargestTest.java // Largest sınıfı için Test uygulaması public class LargestTest public static void main( String args[] ) Largest application = new Largest(); application.determinelargest(); // end main // end class LargestTest Şekil 3.2 LargestTest.java 3.5 Largest_Number Çalışması için Problem Çözme İpuçları 1. Programın başında count değerini 1 e eşitleyiniz. 2. Girilen değerin largest değerinden büyük olup olmadığını test eden if control deyımı kullanınız. 3. Programı en büyük iki sayıyı bulabilecek şekilde değiştiriniz. 12

14 4.1 Triangles Çalışmasının Amacı Çalışma 4. Triangles (Üçgen motifi yaratma) Bu çalışmanın amacı aşağıda belirtilen Java programlama konseptlerinin öğrenilmesini sağlamaktır. içiçe geçmiş for döngülerinin kullanılması counter kontrollu tekrarların kullanılması 4.2 Triangles Çalışmasının Problem Tanımı for döngüsünü kullanarak aşağıdaki motif şeklini oluşturacak bir Java uygulaması yazınız. Herbir (*) ı ayrı bir System.out.print( "*" ); komutu kullanarak yanyana ekrana yazınız. Bir alt satıra geçmek için ise System.out.println() komutunu kullanınız. İki motif arasındaki boşluğu yaratmak içinse System.out.print( " " ); komutunu kullanınız. Bu komutlar dışında başka hiçbir komut kullanılmamalıdır. 4.3 Triangles Çalışmasının Örnek Program Çıktısı 13

15 4.4 Triangles Çalışmasının Program Şablonu // Lab 1: Triangles.java // Program prints four triangles, one below the other public class Triangles // 4 tane üçgen çizer public void drawtriangles() int row; // the row position int column; // the column position int space; // number of spaces to print // 1. üçgen /* 1. Üçgeni çizecek kodu yazınız. İçiçe geçmis for döngüleri kullanınız. Dıştaki döngü * ın hangi satırda yazılacağını control etmelidir. İçteki for döngüsü ise her seferinde bir * ekrana yazdırmalıdır. */ // 2. üçgen /* 1. Üçgeni yaparken kullandığınız teknikleri kullarak 2. üçgeni oluşturunuz */ // 3. üçgen /*3. Üçgeni çizecek kodu yazınız. Dıştaki döngü iki ayrı for döngüsü içermelidir. İçteki for döngünden biri boşlukları diğeri ise * ı ekrana yazmalıdır.*/ // 4. üçgen /* 3. üçgeni yaparken kullandığınız teknikleri kullarak 4. üçgeni oluşturunuz */ // drawtriangles metodunun sonu // Triangles sınıfının sonu Şekil 4.1 Triangles.java // Lab 1: TrianglesTest.java // Triangles sınıfı Test uygulaması public class TrianglesTest public static void main( String args[] ) Triangles application = new Triangles(); application.drawtriangles(); // main sonu // TrianglesTest sınıfının sonu Şekil 4.2 TrianglesTest.java 14

16 4.5 Triangles Çalışması için Problem Çözme İpuçları 1. Birinci üçgeni oluştururken içiçe geçmiş iki for döngüsü kullanınız. Dıştaki for döngüsü satır sayısını, içteki for döngüsü ise sütun sayısını saymalaıdır. İçteki döngü 1 den o andaki satır numarasına kadar saymalıdır. 2. İkinci üçgeni oluştururken içiçe geçmiş iki for döngüsü kullanınız. Dıştaki for döngüsü 10 dan 1 e kadar geri saymalıdır. İçteki döngü ise birinci üçgenin içteki döngüsüyle aynı olmalıdır. 3. Son iki üçgen motifi ise her satırın başında uygun sayıda boşluk bırakılarak çizilmelidir. 4. Üçüncü ve dördüncü üçgenler için iki ayrı içiçe geçmiş for döngüsü kullanılmalıdır. İçteki for döngünden biri boşlukları diğeri ise * ı ekrana yazmalıdır. 5.1 Sales Çalışmasının Amacı Çalışma 5. Sales Bu çalışmanın amacı aşağıda belirtilen Java programlama konseptlerinin öğrenilmesini sağlamaktır. switch komutunun kullanılması 5.2 Triangles Çalışmasının Problem Tanımı İnternet üzerinden satış yapan bir firma beş çeşit ürün satmaktadır. Bu ürünlerin fiyatları şu şekildedir: product 1, $2.98 product 2, $4.50; product 3, $9.98 product 4, $4.49 product 5, $6.87 Ürün kodu (product_number) ve satılan miktar (quantity sold) bilgileri dizisini ekrandan alan bir Java uygulaması yazınız. Her bir ürünün satış fiyatını belirlemek için switch komutunu kullanınız. Satılan bütün ürünlerin toplam değerini hesaplayıp ekrana yazdırınız. Bitiş simgesi kontrollü döngü kullanarak programın ne zaman sona ereceğini belirleyiniz ve sonucu ekrana yazınız. 5.3 Sales Çalışmasının Örnek Program Çıktısı 15

17 5.4 Sales Çalışmasının Program Şablonu // Lab 2: Sales.java // program girilen inputa göre toplam satışı hesaplar // import java.util.scanner; public class Sales // 5 ürünün satışını hesaplar public void calculatesales() Scanner input = new Scanner( System.in ); double product1 = 0; // birinci üründen satılan miktar double product2 = 0; // ikinci üründen satılan miktar double product3 = 0; // üçüncü üründen satılan miktar double product4 = 0; // dördüncü üründen satılan miktar double product5 = 0; // beşinci üründen satılan miktar /* kullanıcıya almak istediği ürün numarasını sorunuz. */ /* bitiş simgesi girilene kadar devam eden while dögüsünü yazınız */ /* kullanıcın girdiği ürün kodunun 1-5 arasında olup olmadığını kontrol ediniz */ /* Eğer girilen ürün kodu 1-5 arasındaysa kullanıcıya istediği miktarı (quantity sold) sorununuz */ /* Girilen ürünün toplamını belirlemek için kullanılan switch komutunu yazınız.*/ /* Eğer girilen ürün kodu 1-5 arasında değilse, 0 olup olmadığını test ediniz */ /* Yanlış girilmiş ürün kodu için ekrana mesaj yazınız */ /* Kullanıcıya başka bir ürün kodu sorunuz. */ /* while döngüsü sonu */ System.out.println(); System.out.printf( "Product 1: $%.2f\n", product1 ); /* her bir ürünün kalan ürün miktarını alt alta ekrana yazdırınız */ // calculatesales metod sonu // Sales sınıfının sonu Şekil 5.1 Sales.java 16

18 // Lab 2: SalesTest.java // Test application for class Sales public class SalesTest public static void main( String args[] ) Sales application = new Sales(); application.calculatesales(); // end main // end class SalesTest Şekil 5.2 SalesTest.java 5.5 Sales Çalışması için Problem Çözme İpuçları 1. while dögüsünden önce kullanıcıdan ilk ürün kodunu girmesini isteyiniz. 2. döngüyü bitirmek için bitiş simgesi kullanınız. Bitis simgesi olarak ürün kodu 0 girilmelidir. 3. Eğer girilen ürün kodu doğruysa, döngü içerisinde kullanıcıya bu üründen kaç adet istediğini sorunuz. Daha sonra switch komutunu kullanarak gerekli hesaplamaları yapınız. 4. switch komutu beş tane case içermelidir. Bu case lerin içerisinde kullanıcın girdiği miktara uygun olacak şekilde toplam hesaplanmalıdır. 17

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals The European Union s Making the Labour Market more Inclusive III programme For North Cyprus Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals Module

Detaylı

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals The European Union s Making the Labour Market more Inclusive III programme For North Cyprus Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals Module

Detaylı

DÖNGÜLER BMÜ-111 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA-I YRD. DOÇ. DR. İLHAN AYDIN

DÖNGÜLER BMÜ-111 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA-I YRD. DOÇ. DR. İLHAN AYDIN DÖNGÜLER BMÜ-111 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA-I YRD. DOÇ. DR. İLHAN AYDIN GİRİŞ Ekrana «Merhaba Java» şeklinde bir mesajı 100 defa yazmak istediğinizi düşünelim. Aşağıdaki komut satırını 100 kez yazmak sıkıcı

Detaylı

Programın Akışının Denetimi. Bir arada yürütülmesi istenen deyimleri içeren bir yapıdır. Söz dizimi şöyledir:

Programın Akışının Denetimi. Bir arada yürütülmesi istenen deyimleri içeren bir yapıdır. Söz dizimi şöyledir: Programın Akışının Denetimi Bir program komutların yazıldığı sırada akar. Ama çoğunlukla, bu akışı yönlendirmek gerekir. Bu iş için denetim yapılarını kullanırız. Bunlar iki gruba ayrılabilir: Yönlendiriciler

Detaylı

DÖNGÜLER (LOOPS) while(), do-while(), for(), foreach()

DÖNGÜLER (LOOPS) while(), do-while(), for(), foreach() (LOOPS) while(), do-while(), for(), foreach() Döngüler (loops) while do-while for foreach while ( koşul ) işlemler; do işlemler; while (koşul ); for (başlangıç ; koşul ; arttırma) işlemler; foreach ( tip

Detaylı

M.ilkucar MAKU MYO 1

M.ilkucar MAKU MYO 1 M.ilkucar 2010 - MAKU MYO 1 7- PROGRAM YAPISAL KOMUTLARI Acaba hangi yöne gitmeliyim? Oturduğun yerden kalkıp, kapıya varana kadar kaç kez karar verdiniz biliyor musunuz? M.ilkucar 2010 - MAKU MYO 2 7-

Detaylı

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları Konsol Uygulaması Oluşturma Konsol uygulaması oluşturmak için program açıldıktan sonra Create: Project ya da New Project seçeneği tıklanabilir. New Project penceresini açmak için farklı yollar da vardır.

Detaylı

Ders - 7 while döngüsü

Ders - 7 while döngüsü Ders - 7 while döngüsü import java.util.scanner; public class StringKiyaslama { public static void main(string[] args) { Scanner klavye=new Scanner(System.in); Oncelikle Lab icin bir aciklama System.out.println("1.

Detaylı

Kodlanacak programlama dilinin kaynaklarından faydalanılarak kod yazımı yapılır.

Kodlanacak programlama dilinin kaynaklarından faydalanılarak kod yazımı yapılır. GİRİŞ Algoritması tasarlanmış (metin olarak yazılmış, sözde kodlarla kodlanmış veya akış diyagramı çizilmiş) bir problemi/işlemi, bilgisayar programlama dillerinden birisiyle kodlamak son derece kolaydır.

Detaylı

BMÜ-101 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ LABORATUARI

BMÜ-101 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ LABORATUARI BİR BOYUTLU DİZİLER Amaçlar: 1. 1 BOYUTLU DİZİLERİ TANIMLAMAK 2. 1 BOYUTLU DİZİ UYGULAMALARI YAPMAK Örnek 5-1 Aşağıdaki program öğrenci notlarını bularak en iyi notu hesaplar. Harf notu şu şekilde hesaplanır:

Detaylı

Akış Kontrol Mekanizmaları

Akış Kontrol Mekanizmaları Akış Kontrol Mekanizmaları 1 Akış Kontrol Mekanizmaları if else switch for döngüsü for döngüsünün çalışma prensibi for döngüsüyle ilgili örnekler for döngüsüyle ilgili kurallar while döngüsü while döngüsünün

Detaylı

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi JAVA PROGRAMLAMA Öğr. Gör. Utku SOBUTAY İÇERİK 2 Java da Fonksiyon Tanımlamak Java da Döngüler Java da Şart İfadeleri Uygulamalar Java da Fonksiyon Tanımlamak JAVA DA FONKSİYON TANIMLAMAK 4 Fonksiyonlar;

Detaylı

Programlama Dili Prensipleri. Lab Notları 4

Programlama Dili Prensipleri. Lab Notları 4 Programlama Dili Prensipleri Lab Notları 4 1. Karar Yapıları IF Yapıları Karar yapıları olarak C/C++ ile Java programlama dilleri birbirine yakın ifadeler içerir. Bir programın akışı yukarıdan aşağı doğru

Detaylı

BİLGİSAYAR TEMELLERİ VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

BİLGİSAYAR TEMELLERİ VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ BİLGİSAYAR TEMELLERİ VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Yrd.Doç.Dr. Emel ARSLAN earslan@istanbul.edu.tr C Program Akış Kontrol Yapıları Kontrol Komutları Normal şartlarda C dilinde bir programın çalışması, komutların

Detaylı

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals The European Union s Making the Labour Market more Inclusive III programme For North Cyprus Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals Module

Detaylı

Karşılaştırma İşlemleri ve Koşullu İfadeler

Karşılaştırma İşlemleri ve Koşullu İfadeler Karşılaştırma İşlemleri ve Koşullu İfadeler BİL131 - Bilişim Teknolojileri ve Programlama Hakan Ezgi Kızılöz Karşılaştırma İşlemleri Java'da sayısal veri tiplerinin karşılaştırılması için aşağıdaki karşılaştırma

Detaylı

PROGRAMLAMA DİLLERİ I

PROGRAMLAMA DİLLERİ I PROGRAMLAMA DİLLERİ I Öğr. Gör. M. Mutlu YAPICI Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu Ders İzlencesi Öğr. Gör. M. Mutlu YAPICI Hafta 1. Hafta 2. Hafta 3. Hafta 4. Hafta 5. Hafta 6. Hafta 7. Hafta

Detaylı

elemanlarının gezilmesine yönelik bir örnek sunulmuştur, inceleyiniz.

elemanlarının gezilmesine yönelik bir örnek sunulmuştur, inceleyiniz. Ön bilgi: Dizi tanımlayabilmeli. foreach deyimi bilinmeli. Rastgele sayılar (Random) bilinmeli. 1. Aşağıda tamsayı tipinde iki boyutlu bir dizinin nasıl tanımlandığı, bir fonksiyona parametre olarak nasıl

Detaylı

BIL101 07/11/2012 Lab5 Programlama Sorulari

BIL101 07/11/2012 Lab5 Programlama Sorulari BIL101 07/11/2012 Lab5 Programlama Sorulari 1- Bir kişinin banka hesabı üstünden yapacağı para çekme ve yatırma işlemleri sonucu banka hesap bakiyesini hesaplayacak bir program yazınız. Programiniz asagidaki

Detaylı

C# Çalışma Örnekleri

C# Çalışma Örnekleri C# Çalışma Örnekleri namespace sabittanimlama class program static void main (String [] agrs ) const String s="merhaba "; Console.WriteLine(s); Console.readLine ; merhaba namespace calisma class program

Detaylı

Belirli bir iş bir çok kez tekrarlanacaksa, programda bu iş bir kez yazılır ve döngü deyimleriyle istenildiği kadar tekrar tekrar çalıştırılabilir.

Belirli bir iş bir çok kez tekrarlanacaksa, programda bu iş bir kez yazılır ve döngü deyimleriyle istenildiği kadar tekrar tekrar çalıştırılabilir. Bölüm 09 Döngüler for döngüsü do döngüsü while döngüsü foreach döngüsü Belirli bir iş bir çok kez tekrarlanacaksa, programda bu iş bir kez yazılır ve döngü deyimleriyle istenildiği kadar tekrar tekrar

Detaylı

D İ Z İ L E R A R R A Y S

D İ Z İ L E R A R R A Y S D İ Z İ L E R A R R A Y S 1 Örneğin 120 adet öğrencinin adını klavyeden girip, daha sonra bunları ekrandan yazdıralım. Bunun için, her öğrenci için ayrı bir değişken tanımlanmalıdır. String ad1; String

Detaylı

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları DİZİLER Bellekte ard arda yer alan aynı türden nesneler kümesine dizi (array) denilir. Bir dizi içerisindeki bütün elemanlara aynı isimle ulaşılır. Yani dizideki bütün elemanların isimleri ortaktır. Elemanlar

Detaylı

Python Programlama Dili

Python Programlama Dili Python Programlama Dili 3. Python da Döngüler Bu bölümde iki tane döngüden bahsedeceğiz: while ve for döngüleri. Ayrıca bu bölümde döngüler dışında break ve continue deyimleri ile range() ve len() fonksiyonlarına

Detaylı

1. Aşağıdaki program parçacığını çalıştırdığınızda result ve param değişkenlerinin aldığı en son değerleri ve programın çıktısını yazınız.

1. Aşağıdaki program parçacığını çalıştırdığınızda result ve param değişkenlerinin aldığı en son değerleri ve programın çıktısını yazınız. 1. Aşağıdaki program parçacığını çalıştırdığınızda result ve param değişkenlerinin aldığı en son değerleri ve programın çıktısını yazınız. [10 puan] int param = 30; int result = 300; if (param > 45) result

Detaylı

BM102 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II LABORATUVAR UYGULAMALARI. 3Hafta

BM102 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II LABORATUVAR UYGULAMALARI. 3Hafta Ön bilgi: Özyineli fonksiyon tanımlanabilmeli. Dizilerin fonksiyon parametresi veya geri dönüş değeri olarak kullanımı bilinmeli. 1. Klavyeden girilen sayı n olmak üzere [1..n] aralığındaki sayıların toplamı

Detaylı

BBS515 Nesneye Yönelik Programlama. Ders 2 Zümra Kavafoğlu https://zumrakavafoglu.github.io/

BBS515 Nesneye Yönelik Programlama. Ders 2 Zümra Kavafoğlu https://zumrakavafoglu.github.io/ BBS515 Nesneye Yönelik Programlama Ders 2 Zümra Kavafoğlu https://zumrakavafoglu.github.io/ print metodu System.out.print imleci aynı satırda tutar, System.out.println imleci bir alt satıra indirir Tamsayı

Detaylı

if (ad == "Sabri") Console.WriteLine("Merhaba Sabri. Ne zamandır gözükmüyodun...");

if (ad == Sabri) Console.WriteLine(Merhaba Sabri. Ne zamandır gözükmüyodun...); Koşul İfadeleri ve Akış Kontrolü Koşul ifadeleri ve akış kontrolleri programlama dillerinde her zaman en önemli yeri tutmaktadır. Yazdığımız uygulamanın hangi koşulda nasıl davranacağını belirterek bir

Detaylı

Algoritma ve Programlamaya Giriş II JAVA İLE PROGRAMLAMA. Muhammet BAYKARA

Algoritma ve Programlamaya Giriş II JAVA İLE PROGRAMLAMA. Muhammet BAYKARA Algoritma ve Programlamaya Giriş II JAVA İLE PROGRAMLAMA Muhammet BAYKARA 1 İlkel Veri Türleri Type Name Kind of Value Memory Used Size Range byte integer 1 byte -128 to 127 short integer 2 bytes -32768

Detaylı

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals The European Union s Making the Labour Market more Inclusive III programme For North Cyprus Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals Module

Detaylı

BİL-142 Bilgisayar Programlama II

BİL-142 Bilgisayar Programlama II BİL-142 Bilgisayar Programlama II (C/C++) Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Giriş Kontrol Yapıları if Seçme Deyimi if... else Seçme Deyimi while Tekrar

Detaylı

3.Hafta. . Kontrol Deyimleri/İfadeler

3.Hafta. . Kontrol Deyimleri/İfadeler . Kontrol Deyimleri/İfadeler Kontrol deyimleri bir uygulamanın yürütülmesi sırasında program akışını yönlendiren yapılar/kalıplardır. Kontrol deyimi olmaksızın bir uygulama yazılması neredeyse olanaksıdır

Detaylı

Lab Notları 4. for ( ilklenme yeri bir kez çalışır ; Kontrol yeri her döngüde bakılır ; Güncelleme yeri her döngüde )

Lab Notları 4. for ( ilklenme yeri bir kez çalışır ; Kontrol yeri her döngüde bakılır ; Güncelleme yeri her döngüde ) Lab Notları 4 1. Döngüler Bir program yazıldığı vakit bazı durumlarda bir satırın birden çok kez çalıştırılması düşünülebilir. Örneğin ekrana 1 den 100 e kadar sayılar yazılmak isteniyor. Bu durumda hepsini

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BIM 205 GÖRSEL PROGRAMLAMA 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ ÖDEV-1

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BIM 205 GÖRSEL PROGRAMLAMA 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ ÖDEV-1 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BIM 205 GÖRSEL PROGRAMLAMA 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ ÖDEV-1 (Son Teslim Tarihi: 08.11.2014 17:00 e kadar) Teslim: Arş. Gör. Uğur Güven ADAR. Java da Kullanıcıdan

Detaylı

Program AkıĢ Kontrol Yapıları

Program AkıĢ Kontrol Yapıları C PROGRAMLAMA Program AkıĢ Kontrol Yapıları Normal Ģartlarda C dilinde bir programın çalıģması, komutların yukarıdan aģağıya doğru ve sırasıyla iģletilmesiyle gerçekleģtirilir. Ancak bazen problemin çözümü,

Detaylı

KARAR YAPILARI. Acaba hangi yöne gitmeliyim? Oturduğun yerden kalkıp, kapıya varana kadar kaç kez karar verdiniz biliyor musunuz?

KARAR YAPILARI. Acaba hangi yöne gitmeliyim? Oturduğun yerden kalkıp, kapıya varana kadar kaç kez karar verdiniz biliyor musunuz? ve Acaba hangi yöne gitmeliyim? Oturduğun yerden kalkıp, kapıya varana kadar kaç kez karar verdiniz biliyor musunuz? Şimdi ne tarafa gideceğiz yahu? KARAR VER!!! Karar mekanizması A B if yapısı ve kullanımı

Detaylı

// hataları işaret eden referans

// hataları işaret eden referans System sınıfı java.lang.object java.lang.system public final class System extends Object System sınıfı, java.lang paketi içindedir. Platformdan bağımsız olarak sistem düzeyindeki eylemleri belirleyen dingin

Detaylı

C# Yazım Kuralları ERCİYES. Ü. BİLGİSAYAR M. COMPUTER PROGRAMMING II 1 FEHİM KÖYLÜ

C# Yazım Kuralları ERCİYES. Ü. BİLGİSAYAR M. COMPUTER PROGRAMMING II 1 FEHİM KÖYLÜ C# Yazım Kuralları 1 İçindekiler C# Yazım Kuralları Veritipleri Değişkenler Operatörler Sınıflar Nesneler, Özellik, Metot ve Olay Bileşenler 2 C# yazım kuralları Deyimlerde büyük küçük harf yazıma uyulmalı

Detaylı

8- PROGRAM YAPISAL KOMUTLARI ve. M.ilkucar MAKU MYO 1

8- PROGRAM YAPISAL KOMUTLARI ve. M.ilkucar MAKU MYO 1 ve M.ilkucar 2010 - MAKU MYO 1 7- PROGRAM YAPISAL KOMUTLARI Acaba hangi yöne gitmeliyim? Oturduğun yerden kalkıp, kapıya varana kadar kaç kez karar verdiniz biliyor musunuz? M.ilkucar 2010 - MAKU MYO 2

Detaylı

MTK467 Nesneye Yönelik Programlama. Hafta 4 - Döngüler Zümra Kavafoğlu https://zumrakavafoglu.github.io/

MTK467 Nesneye Yönelik Programlama. Hafta 4 - Döngüler Zümra Kavafoğlu https://zumrakavafoglu.github.io/ MTK467 Nesneye Yönelik Programlama Hafta 4 - Döngüler Zümra Kavafoğlu https://zumrakavafoglu.github.io/ while döngüsü while(koşul){ } döngü ifadeleri Koşul boolean değerli olmalıdır. Koşulun değeri true

Detaylı

PROGRAMLAMA TEMELLERİ DERSİ ÖZETİ

PROGRAMLAMA TEMELLERİ DERSİ ÖZETİ Değişkenler PROGRAMLAMA TEMELLERİ DERSİ ÖZETİ C# Programlama Dili Giriş Değişkenler bir programlama dilinde verilerin depolanma alanlarını temsil eder. Tanımlanan her değişkene bellek bölgesinden bir alan

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

Hafta 9 C Dilinde Kontrol ve Döngü Yapıları

Hafta 9 C Dilinde Kontrol ve Döngü Yapıları BLM111 Programlama Dilleri I Hafta 9 C Dilinde Kontrol ve Döngü Yapıları Yrd. Doç. Dr. Caner ÖZCAN Karar (Karşılaştırma) Komutları if-else Koşulların kontrolünde kullanılan komutlardır. Koşulların doğru

Detaylı

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals The European Union s Making the Labour Market more Inclusive III programme For North Cyprus Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals Module

Detaylı

BMÜ-112 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA-II LABORATUARI DENEY-2 FÖYÜ

BMÜ-112 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA-II LABORATUARI DENEY-2 FÖYÜ Amaçlar: 1- Arayüzler (Interfaces) 2- Soyut Sınıflar ve Metotlar(Abstract classes and methods) Uygulama-1: interface:cihaz ac() kapat() goster(string) class: TV class: LCD class: Projector... Cihaz adındaki

Detaylı

Klavyeden Basit Giriş/Çıkış İşlemleri

Klavyeden Basit Giriş/Çıkış İşlemleri Klavyeden Basit Giriş/Çıkış İşlemleri Klavyeden veri girilmesi, girilen verilere çeşitli işlemler uygulandıktan sonra ekrana yazdırılması ya da herhangi bir yazıcıdan çıktı alınması gibi işlemlerdir. Javada

Detaylı

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I YZM 1101 Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Genel Bakış 2 Döngüler for Döngüsü while Döngüsü do-while Döngüsü break Deyimi Kullanımı continue Deyimi

Detaylı

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ deniz.kilinc@cbu.edu.tr YZM 1101 Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Genel Bakış 2 Koşul Karşılaştırma Operatörleri Mantıksal

Detaylı

disp VEYA fprintf KOMUTLARIYLA EKRANA MESAJ YAZDIRMA

disp VEYA fprintf KOMUTLARIYLA EKRANA MESAJ YAZDIRMA MATLAB 3.DERS disp VEYA fprintf KOMUTLARIYLA EKRANA MESAJ YAZDIRMA Daha önceki derslerimizde input komutu ile klavye üzerinden MATLAB programlama ortamına veri girmeyi öğrenmiştik. Bu dersimizde ise disp

Detaylı

Sunum İçeriği. Programlamaya Giriş 22.03.2011

Sunum İçeriği. Programlamaya Giriş 22.03.2011 Programlamaya Giriş Nesne Tabanlı Programlamaya Giriş ve FONKSİYONLAR Sunum İçeriği Nesne Tabanlı Programlama Kavramı Fonksiyon tanımlama ve kullanma Formal Parametre nedir? Gerçel Parametre nedir? Fonksiyon

Detaylı

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 7. Hafta. Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 7. Hafta. Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1 BMT 101 Algoritma ve Programlama I 7. Hafta Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1 C++ Program Denetimi Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 2 Program Denetimi Bir program, belirli deyim satırlarından oluşur ve genellikle bu

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF 1. DÖNEM VERİ YAPILARI DERSİ LABORATUAR ÖDEVİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF 1. DÖNEM VERİ YAPILARI DERSİ LABORATUAR ÖDEVİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF 1. DÖNEM VERİ YAPILARI DERSİ LABORATUAR ÖDEVİ AD SOYAD: TESLİM TARİHİ: OKUL NO: TESLİM SÜRESİ: 1 hafta Ödev No: 2 1- A)

Detaylı

Nesne Tabanlı Programlama

Nesne Tabanlı Programlama Nesne Tabanlı Programlama Ders Notu - 2 (Denetim Yapıları, Diziler) Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 1 Denetim Yapıları 1 if else Seçme yapısı, mantıksal

Detaylı

Internet Programming II

Internet Programming II Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Kontrol deyimleri programlamanın olmazsa olmaz koşullarındandır. Şartlara (karşılaştırma) bağlı

Detaylı

Program Akış Kontrol Yapıları

Program Akış Kontrol Yapıları Program Akış Kontrol Yapıları Giriş Normal şartlar altında program içerisindeki çalıştırılabilir satırlar, yazılmış oldukları sırada, yani birinden sonra diğerinin çalışması şeklinde ilerler. Programın

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 5. ders notu Örnek program yazılımları İlişkisel operatörler Mantıksal operatörler Şartlı deyimler İf deyimi Kaynak: Dr.Deniz DAL ders sunumları Örnek : Dışarıdan girilen

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 6. SINIF DERS NOTLARI 2

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 6. SINIF DERS NOTLARI 2 PROGRAMLAMA Bir problemin çözümü için belirli kurallar ve adımlar çerçevesinde bilgisayar ortamında hazırlanan komutlar dizisine programlama denir. Programlama Dili: Bir programın yazılabilmesi için kendine

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ 4. DERS NOTU Konu: M-dosya yapısı ve Kontrol Yapıları Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU 1 M-Dosya Yapısı Bir senaryo dosyası (script file) özel bir görevi yerine getirmek

Detaylı

YZM 2105 Nesneye Yönelik Programlama

YZM 2105 Nesneye Yönelik Programlama YZM 2105 Nesneye Yönelik Programlama Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1 BÖLÜM - 2 C# Programlama Dili Örnekler 2 Örnek1:

Detaylı

Programlama Dilleri 3

Programlama Dilleri 3 Akış Konrol Mekanizmaları 1 Koşul İfadeleri Programlar içersinde bazı durumlarda programın akışının değişmesi ya da farklı işlemlerin yapılması gerekebilir. Bazen de seçimlerin yapılması ya da belirli

Detaylı

Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler

Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler Bir algoritma, herhangi bir programlama dili (C, C++, Pascal, Visual Basic, Java gibi) ile kodlandığında program haline gelir. Algoritmada yer alan

Detaylı

Java 2 Standart Edition SDK Kurulum ve Java ya Giriş

Java 2 Standart Edition SDK Kurulum ve Java ya Giriş Kurulum için ilk önce Sun Microsystems in sitesinden uygun J2SE sürümünü indirin. Ben J2SE v1. 4. 2_16 Windows Installer paketini kullandım J2SE SDK Kurulumu aşağıdaki gibi başlayacaktır. 1 Kurulum tamamlandıktan

Detaylı

Bu amaçla, if ve switch gibi karar verme deyimleri, for, while, do..while gibi döngü deyimleri kullanılır.

Bu amaçla, if ve switch gibi karar verme deyimleri, for, while, do..while gibi döngü deyimleri kullanılır. PHP de Program Denetimi Belli durumlarda örneğin değişkenlerin aldığı değerlere veya sayfaya yapılan ziyaretlere göre PHP programının nasıl davranacağına karar vermemiz gerekir. Bu yönlendirmeleri, program

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü DERS NOTU 3 KONU: M-dosya yapısı ve Kontrol Yapıları M-Dosya Yapısı

Detaylı

5- AKIŞ DİYAGRAMLARI (FLOW- CHART) M.İLKUÇAR - 1

5- AKIŞ DİYAGRAMLARI (FLOW- CHART) M.İLKUÇAR - 1 5- AKIŞ DİYAGRAMLARI (FLOW- CHART) M.İLKUÇAR - imuammer@yahoo.com 1 Algoritma işlem adımlarının günlük konuşma diliyle adım adım yazılması idi. Algoritmayı anlamak için yazıldığı dilin bilinmesi ve açık

Detaylı

MATLAB de. Programlama. Kontrol Yapıları. Döngü Yapıları. Doç. Dr. İrfan KAYMAZ Matlab Ders Notları

MATLAB de. Programlama. Kontrol Yapıları. Döngü Yapıları. Doç. Dr. İrfan KAYMAZ Matlab Ders Notları MATLAB de Programlama Kontrol Yapıları Döngü Yapıları Doç. Dr. İrfan KAYMAZ if Şartlı deyimi: Bir mantıksal ifadeyi kontrol ederek bunun sonucuna göre mümkün seçeneklerden birini icra edebilen bir komuttur.

Detaylı

Java da Program Denetimi ve Operatörler. Altuğ B. Altıntaş 2003 Java ve Yazılım Tasarımı - Bölüm 2 1

Java da Program Denetimi ve Operatörler. Altuğ B. Altıntaş 2003 Java ve Yazılım Tasarımı - Bölüm 2 1 Java da Program Denetimi ve Operatörler Altuğ B. Altıntaş 2003 Java ve Yazılım Tasarımı - Bölüm 2 1 Atamalar int a ; a=4 ; // doğru bir atama 4=a ; // yanlış bir atama! Altuğ B. Altıntaş 2003 Java ve Yazılım

Detaylı

Java da Program Denetimi ve Operatörler

Java da Program Denetimi ve Operatörler Java da Program Denetimi ve Operatörler 1 Atamalar int a ; a=4 ; // doğru bir atama 4=a ; // yanlış bir atama! 2 Temel (Primitive) Tiplerde Atama int a, b ; a=4 ; b=5 ; a=b ; Sonuç : a=5, b=5 3 Nesneler

Detaylı

MAT213 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I DERSİ Ders 1: Programlamaya Giriş

MAT213 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I DERSİ Ders 1: Programlamaya Giriş MAT213 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I DERSİ Ders 1: Programlamaya Giriş Yard. Doç. Dr. Alper Kürşat Uysal Bilgisayar Mühendisliği Bölümü akuysal@anadolu.edu.tr Ders Web Sayfası: http://ceng.anadolu.edu.tr/ders.aspx?dersid=101

Detaylı

BİL BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA (JAVA)

BİL BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA (JAVA) BİL 141 - BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA (JAVA) KURULUM DÖKÜMANI Ders kapsamında lab saatlerinde veya lab saatleri dışında Java kodları yazabilmek ve çalıştırabilmek için bilgisayarınıza bazı yazılımların kurulması

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI BİLGİSAYARDA PROGRAMLAMA DERSİ ÖRNEK PROGRAMLAR 1. Kullanıcının girdiği iki sayını toplamını bulan program. Form: int sayi1, sayi2, toplam; sayi1

Detaylı

BİL-141 Bilgisayar Programlama I (Java)

BİL-141 Bilgisayar Programlama I (Java) 1 BİL-141 Bilgisayar Programlama I (Java) Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Not: Bu dersin sunumları, Java Bilgisayar Programlamaya Giriş, A. Yazıcı, E. Doğdu,

Detaylı

Javascript. 1) Notepad++ aşağıdaki kodları yazıp deneme.html olarak kaydedelim. 2) Biraz önceki sayfa sadece html kodların içeriyordu.

Javascript. 1) Notepad++ aşağıdaki kodları yazıp deneme.html olarak kaydedelim. 2) Biraz önceki sayfa sadece html kodların içeriyordu. Javascript Html sayfalarının içine yazılarak, sayfayı daha etkileşimli hale getirir. click olayları, uyarı mesajları gibi hareketlerle sayfayı daha dinamik hale getirir. Javascript olmadan yazılan html

Detaylı

Genel Kullanılış 1: [değişken ismi] = [değişken ismi] [işlem] [sayı veya string ifade veya değişken]

Genel Kullanılış 1: [değişken ismi] = [değişken ismi] [işlem] [sayı veya string ifade veya değişken] Sayaçlar Düzenli olarak artan (+) veya azalan (-) sayı veya string ifadeler elde etmek için kullanılırlar. Eşitliğin her iki tarafındaki değişken isminin aynı olmasına dikkat edin. Bu durum matematik olarak

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde PHP kod yazımı doğru olarak verilmiştir? A) B) C).. D) 2) PHP ile hazırlanmış

Detaylı

Cybersoft Bilişim Teknolojileri Sunucu Tarafı Programlaması Kursu Final soruları. Tarih: 27 Kasım 2010 Saat: 13:30 Süre: 3 saat

Cybersoft Bilişim Teknolojileri Sunucu Tarafı Programlaması Kursu Final soruları. Tarih: 27 Kasım 2010 Saat: 13:30 Süre: 3 saat Cybersoft Bilişim Teknolojileri Sunucu Tarafı Programlaması Kursu Final soruları. Tarih: 27 Kasım 2010 Saat: 13:30 Süre: 3 saat 1. Kısım Çoktan Seçmeli (48 puan) 1) Aşağıdaki JAVA kod parçası çalıştırıldığında

Detaylı

Laboratuar Notları #5

Laboratuar Notları #5 The European Union s Making the Labour Market more Inclusive III programme For North Cyprus Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals Module

Detaylı

Java ile Nesneye Yönelik Programlama (Object Oriented Programming)

Java ile Nesneye Yönelik Programlama (Object Oriented Programming) Java ile Nesneye Yönelik Programlama (Object Oriented Programming) Giriş Yrd. Doç. Dr. Aybars UĞUR Örnek 1 Bir Yolcu sınıfı, yolcu1 nesnesi oluşturulması ve kullanılması class Yolcu String ad; String soyad;

Detaylı

Lab7 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI. BTEP212 Java. Uygulama1: package javaapplication58;

Lab7 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI. BTEP212 Java. Uygulama1: package javaapplication58; BTEP212 Java DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI Lab7 bazen bir metodun içinde o metodun ait olduğu sınıftan yaratılacak nesneyi veya o nesnenin bir alt

Detaylı

Laboratuar Notları #3

Laboratuar Notları #3 The European Union s Making the Labour Market more Inclusive III programme For North Cyprus Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals Module

Detaylı

Nesne Tabanlı Programlama

Nesne Tabanlı Programlama Nesne Tabanlı Programlama Ders Notu - 2 Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 1 Mantıksal Operatörler ve Denetim Yapıları 1 Boolean Boolean, doğru ya da yanlış

Detaylı

Java dili, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli denetleyici türlerine sahiptir.

Java dili, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli denetleyici türlerine sahiptir. PART 5 5. Denetleyici Türleri Java dili, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli denetleyici türlerine sahiptir. Java Erişim Kontrol Denetleyicileri (Access Control Modifiers) Erişim Harici Denetleyiciler

Detaylı

Soru 1: Fahrenheit cinsinden verilen sıcaklığı Kelvin'e çeviren bir program yazınız. Aşağıdaki dönüşüm formülünü kullanabilirsiniz:

Soru 1: Fahrenheit cinsinden verilen sıcaklığı Kelvin'e çeviren bir program yazınız. Aşağıdaki dönüşüm formülünü kullanabilirsiniz: Soru 1: Fahrenheit cinsinden verilen sıcaklığı Kelvin'e çeviren bir program yazınız. Aşağıdaki dönüşüm formülünü kullanabilirsiniz: Soru 2: Girilen n adet sayının harmonik ortalamasını bulan bir program

Detaylı

Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL. Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK

Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL. Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK MATLAB de Bilgisayar Programlama Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK disp komutu: Ekrana mesaj veya bir değişken değeri yazdırmak için kullanılan komuttur.

Detaylı

Döngüler. 1.1 while döngüsü

Döngüler. 1.1 while döngüsü 1 Döngüler Belirli bir iş birden çok kez tekrarlanacaksa, programda bu iş bir kez yazılır ve döngü yapıları o deyim(ler)i istenildiği kadar tekrarlar. C dilinde bu işi yapan üç ayrı yapı vardır: 1. while

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ 5. DERS NOTU Konu: Döngü Yapıları Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU DÖNGÜ YAPILARI Birçok uygulamada bazı işlemlerin tekrar tekrar gerçekleştirilmesi gerekir. Bizlere bu

Detaylı

Her Select Case bloğu, mutlaka End Select ile bitmek zorundadır.

Her Select Case bloğu, mutlaka End Select ile bitmek zorundadır. Select Case Komutu: VB de karar sürecinde kullanılan komutlardandır. Bu yapı ile sadece bir değişkenin durum kontrolü yapılır. Kontrolü yapılacak değişkenin genel olarak alabileceği değerler belirli ise

Detaylı

Görsel Programlama DERS 03. Görsel Programlama - Ders03/ 1

Görsel Programlama DERS 03. Görsel Programlama - Ders03/ 1 Görsel Programlama DERS 03 Görsel Programlama - Ders03/ 1 Java Dili, Veri Tipleri ve Operatörleri İlkel(primitive) Veri Tipleri İLKEL TİP boolean byte short int long float double char void BOYUTU 1 bit

Detaylı

2013-14 GÜZ YY. - MKT103 - GÖRSEL PROGRAMLAMA DERSİ - ARA SINAVI

2013-14 GÜZ YY. - MKT103 - GÖRSEL PROGRAMLAMA DERSİ - ARA SINAVI 2013-14 GÜZ YY. - MKT103 - GÖRSEL PROGRAMLAMA DERSİ - ARA SINAVI KOÜ Mekatronik Mühendisliği Bölümü/MKT-103-Görsel Programlama Dersi - Ara Sınav J-grubu Ad-Soyad:...No:... J GRUBU-süre:70dk 1.) Aşağıdaki

Detaylı

Hafta 4 Döngü Yapıları

Hafta 4 Döngü Yapıları BLM111 Programlama Dilleri I Hafta 4 Döngü Yapıları Yrd. Doç. Dr. Caner ÖZCAN Akış Diyagramı Akış Diyagramı Örnek - Tekrar Katsayıları klavyeden girilen ikinci derece denklemin köklerini hesaplayan algoritmanın

Detaylı

Diziler İndisli Değişkenler

Diziler İndisli Değişkenler Diziler İndisli Değişkenler Aynı tür bilgileri (öğrenci isimleri, şehir isimleri, kapı numaraları, fakülteler vbg.) bellekte tutmak için kullanabileceğimiz listelere dizi adı verilir. Dizi kullanmanın

Detaylı

Yığıtın en üstündeki öğeyi değer olarak alır; ama onu yığıttan almaz, yerinde bırakır.

Yığıtın en üstündeki öğeyi değer olarak alır; ama onu yığıttan almaz, yerinde bırakır. Stack Sınıfı (yığıt) java.util Class Stack java.lang.object java.util.abstractcollection java.util.abstractlist java.util.vector java.util.stack Stack (yığıt) sınıfı nesnelerin LIFO (last-input-first-output)

Detaylı

2 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI

2 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA

NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA Metotlar Şu ana kadar yaptığımız örneklerde hep önceden hazırlanmış ReadLine(), WriteLine() vb. gibi metotları kullandık. Artık kendi metotlarımızı yapmanın zamanı geldi. Bilmem

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİLGISAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BM 104- NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA DERSİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ ÖDEV-3

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİLGISAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BM 104- NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA DERSİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ ÖDEV-3 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİLGISAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BM 104- NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA DERSİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ ÖDEV-3 (Son Teslim Tarihi: 06.06.2014 17:30 a kadar ) Teslim: Arş. Gör. Ferhat Bozkurt

Detaylı

5.HAFTA. Sınıf ve Nesne Kavramı, Metot Oluşturma, Kurucu Metot, this Deyimi

5.HAFTA. Sınıf ve Nesne Kavramı, Metot Oluşturma, Kurucu Metot, this Deyimi 5.HAFTA Sınıf ve Nesne Kavramı, Metot Oluşturma, Kurucu Metot, this Deyimi Sınıf Kavramı: Sınıf (class) soyut bir veri tipidir. Nesne (object) onun somutlaşan bir cismidir. Java da sınıf (class) kavramını

Detaylı

Akış Konrol Mekanizmaları

Akış Konrol Mekanizmaları Akış Konrol Mekanizmaları Koşul İfadeleri C# dilinde koşula bağlı olarak işlemler gerçekleştirmek için iki farklı deyim kullanılabilir: if deyimi switch deyimi If Deyimi if (Koşul) else Koşul_doğru_ise_yapılacaklar

Detaylı

Nesneye Dayalı Programlama Laboratuvarı

Nesneye Dayalı Programlama Laboratuvarı 2013 2014 Nesneye Dayalı Programlama Laboratuvarı Ders Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Salih GÖRGÜNOĞLU Laboratuvar Sorumluları: M. Zahid YILDIRIM İÇİNDEKİLER Deney 1: Visual Studio ve C++'a Giriş Uygulamaları...

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 1 DERSİ LAB. ÖDEVİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 1 DERSİ LAB. ÖDEVİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK. BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 1 DERSİ LAB. ÖDEVİ AD SOYAD : TESLİM TARİHİ : OKUL NO : TESLİM SÜRESİ : 1 hafta Ödev No : 5 1. Aşağıdaki programların çıktısı

Detaylı

Response : Sunucunun istemciye veri yollamasını

Response : Sunucunun istemciye veri yollamasını Response : Sunucunun istemciye veri yollamasını 27 Ekim 2011 / Perşembe Örnek : 2 tane sayfa açıyoruz,1nci ye TextBox1 ve Button ekliyoruz. Şunu istiyoruz,1nci sayfada şifre girilince, Button u tıklayınca

Detaylı