Eksternal Kalite Kontrol Programı. Doç. Dr. Mustafa ERTEK RSHMB

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eksternal Kalite Kontrol Programı. Doç. Dr. Mustafa ERTEK RSHMB"

Transkript

1 Sağlık Bakanlığı Penceresinden Eksternal Kalite Kontrol Programı Doç. Dr. Mustafa ERTEK RSHMB

2 Sunum Planı Laboratuarlarda kalite kavramı Dış kalite değerlendirme programına katılımda gerekli yasal düzenleme Dış kalite değerlendirme programı niçin gerekli Dış kalite kontrol programının basamakları Dış kalite kontrol sonuçlarının monitorizasyonu

3 Laboratuarlarda kalite kavramı Klinik laboratuvar inceleme ve uygulamaları pek çok hastalığın tanı ve tedavisinde hayati konumda öneme haiz olup, tedaviye verilen yanıtın izlenmesinde yararlanılmaktadır. Sağlık alanında moleküler ve hücresel düzeydeki gelişmelere bağlı olarak tanı ve tedavide yeni olanakların ortaya çıkması sonucu, laboratuvar test ve uygulamaları giderek artan bir önem kazanmaktadır

4 Laboratuarlarda kalite kavramı Günümüzde kök hücre nakilleri, transfüzyon tıbbı, gen tedavisi v.b. uygulamalarla doğrudan tedavide kullanımları da artmaktadır. Diğer taraftan tüm dalları göz önüne alındığında klinik laboratuvar hizmetleri çok geniş ve hızlı büyüyen bir sahadır. Bu laboratuvarlar; tanıya yönelik ölçülebilir verileri elde etmekte; elde edilen sonuçları yorumlamaktadırlar. Delil olmayınca hüküm verilemeyeceği göz önüne alındığında, laboratuvar hizmetlerinin kaliteli ve güvenilir şekilde sunumunun önemi açıkça görülebilmektedir

5 Dış kalite değerlendirme programına katılımda gerekli yasal düzenleme Klinik laboratuvar hizmet kalitesinin iyileştirilmesi için iyi planlanmış ve etkin işleyen bir denetim mekanizması ve ülke standartlarının oluşturulduğu bir sistem için yeni bir düzenlemeye olan ihtiyaç nedeniyle Klinik laboratuvarlar Yönetmelik Taslağı hazırlanmıştır Bu Yönetmelikle, insan sağlığını ğ koruma ve tedaviye yönelik hizmet veren laboratuvarların çağımız gerekleri ve ülke ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kaliteli hizmet sunmaları ve mevcutta sunulan laboratuvar hizmetinin standardizasyonu hedeflenmektedir.

6 Dış kalite değerlendirme programına katılımda gerekli yasal düzenleme Klinik laboratuvar hizmetlerinin kalite ve etkinliğini arttırıcı önlemler yanında, doğrudan bu hizmetlerde kalitenin yükseltilmesi ve minimal koşulların sağlanması amaçlı yasal düzenlemeler de yapılabilir. Hazırlanan yönetmelik taslağında laboratuvarların bulunduğu hizmet sınıfına göre katılacakları asgari EKK programları belirlenmiştir Bu gün itibarı ile hem akreditasyon hemde EKK programlarına katılım gönüllülük esasına göre yürütülmektedir.

7 Dış kalite değerlendirme ğ di programı niçin gerekli Klinik laboratuvarlarca sunulan hizmetin kalitesi objektif yöntemlerle izlenerek arzu edilen iyileştirme mümkün olabilmektedir. Test sonuçlarının doğruluk, özgünlük ve yinelebilirlik derecelerini belirlemenin objektif, kantitatif yöntemleri vardır. Laboratuvarların en azından kendi içlerinde (iç kalite kontrolü), tercihen dış kuruluşlar tarafından objektif yöntemlerle l değerlendirmeye ğ di (dış kalite kontrolü) tabi tutulmaları sağlanabilir.

8 Dış ş kalite değerlendirme ğ programı niçin gerekli Türkiye'de iç ve dış kalite kontrol ve kalite güvencesi uygulamaları, gelişmiş ülkelerin aksine yetersizdir. Verdiği hizmetinin kalitesine önem veren laboratuvarlar yeterlilik programlarına katılırlar. Kaliteyi yükseltmedeki etkinlikleri belirlenen dış kalite ölçümleri gelişmiş ülkelerin çoğunda yasal düzenlemelerde şart koşulmaktadır.

9 Dış ş kalite değerlendirme ğ programı niçin gerekli Dış kalite ölçümleri klinik laboratuvarların iç kalite kontrolü ve kalite güvencesi uygulamalarını da teşvik etmektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde dış kalite kontrol programlarına katılım, laboratuvarların yaptığı ğ işin ş doğruluğu ve güvenilirliğinin bir göstergesidir. Laboratuvar sonuç güvenilirliğinde kriterlerin oluşturulması kapsamında, ulusal kalite kontrol programlar oluşturulması da gerekliliklerdendir.

10 Dış kalite kontrol programının basamakları Test numunelerinin balk halinde hazırlanması Paketleme ve etiketleme Katılım sağlayan laboratuvarlara örneklerin transferi Programa katılan laboratuvarların belirlenen süre içinde testleri çalışması EKK değerlendirme merkezinde sonuçların değerlendirilmesi ve geri bildirim Sonuçların ulusal EKK kontrol merkezi tarafından monitorizasyonu

11 Dış kalite kontrol programının basamakları Klinik laboratuvarlar için RSHMB de Ulusal düzeyde LAK yapılması kapsamında; Sağlık Bakanlığına bağlı klinik laboratuvarlar ile Türkiye deki diğer klinik laboratuvarlarında YT ve LAK altyapısının geliştirilmesi sağlamak, RSHMB merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin ulusal/uluslararası l/ l l düzeyde d YT ve LAK düzenlenmesi doğrultusunda Mayıs 2010 tarihinde, PHRD Japon Hibe Programı kapsamında Kanada Dış Kalite Değerlendirme Laboratuvarından danışmanlık hizmeti alınmıştır.

12 Dış kalite kontrol programının basamakları Ulusal/uluslararası düzeyde klinik laboratuvarlar için ulusal EKK programı oluşturmak ve YT ve LAK düzenlenmesi için gerekli görülen idari, operasyonel ya da yasal düzenlemeler ile birimlerin fonksiyonlarına uygun YT ve LAK modelleri önerilmiştir. Ülke ve kurum koşulları dikkate alınarak YT ve LAK panelleri düzenlemede detaylı bir yol haritası önerilmiştir. Bu kapsamda ilgili personele YT ve LAK panel hazırlanması ve değerlendirilmesi konusunda eğitimler verilmiştir. Merkez ve yedi hıfzıssıhha hha enstitü müdürlüklerinin katılımıyla la üç parametrede pilot uygulama yapıldı ve sonuçlar değerlendirilmiştir.

13 Dış kalite kontrol programının basamakları 2010 Eylül ayı içinde ise ilgili personele YT numunesi hazırlanması, doğrulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi teknikleri kapsamlı danışmanlık eğitim hizmeti alınmıştır. Referans bir kurum laboratuvarında, güvenilir ve uluslararası geçerliliği olan sonuçların üretilmesi ve Ulusal Eksternal Kalite Değerlendirme Programı düzenlenmesi gerekliliklerinden birisidir. Bu amaca yönelik olarak mevcut durum değerlendirilmiş altyapı ihtiyaç analizi yapılmıştır.

14 Dış kalite kontrol programının basamakları Sonuç olarak, RSHMB desteğiyle Ulusal EKK Programı Oluşturma ve YT/LAK Düzenleme Sistemi kurulması ve finanse edilmesi ülke çapında önem arz etmektedir. Bu çalışmalar ş 2009 yılında başlatılmış ş ş olup halen devam etmektedir.ayrıca, Bu kapsamda TUBİTAK kaynaklı Ülkemizde Tıbbi laboratuvarlara yönelik Ulusal l Dış Kalite Değerlendirme ğ Programının Oluşturulması kapsamında bir proje mevcuttur.

15 Dış kalite kontrol sonuçlarının monitorizasyonu Ulusal bir program, ulusal ve uluslararası standartlara göre analizlerin yeterliliklerinin ve toplam performanslarının değerlendirilmesini sağlayacaktır. İnternet tabanlı bilgi paylaşımı sitemi, klinik laboratuvarlarda yapılan analizlerin kalitesinin değerlendirilmesi ve izlenmesi amacıyla oluşturulacak olan ulusal dış kalite kontrol programının yerleştirilmesi için etkili bir yoldur. Oluşturulacak olan bu bilgi ağı sayesinde, tüm ülkede laboratuvar hatalarının azaltılmasını sağlayan standardizasyon, eğitici programları yaymak ve geliştirmek, analizlerin kalitesini arttırmak mümkün olacaktır.

16 Dış kalite kontrol sonuçlarının monitorizasyonu Ulusal Dış Kalite Değerlendirme Programlarının monitorizasyonu ile ilgili olarak THGM de bir plot proje başlatma hazırlığı içindedir Bu projenin amacı öncelikle ülkemizde bir durum tespiti yapmak ve süreç içinde projeyi tüm ülkeyi kapsayacak şekilde yaygınlaştırmaktır

17 TEŞEKKÜRLER

(2014-2018) YERELDE KURUMSAL KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROGRAMI

(2014-2018) YERELDE KURUMSAL KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROGRAMI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) YERELDE KURUMSAL KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROGRAMI eylem planı Program Koordinatörü Kalkınma Bakanlığı OCAK 2015 YERELDE KURUMSAL KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROGRAMI

Detaylı

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ Necip POLAT 1. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliği ne (AB) üyelik sürecinde, mevcut durumunu, hedeflerini ve takvimini belirleyen Avrupa Birliği Müktesebatının

Detaylı

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ ye İLİŞKİN BAZI BİLGİLER İSKİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini

Detaylı

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: I

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: I e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: I DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI EYLÜL 2005 i ii İÇİNDEKİLER Sayfa I) Giriş... 1.. II) 2005 Eylem Planı Gerçekleşme Durumları: 4 Değerlendirme

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (204-208) SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 204 SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI ve EYLEM PLANI. Programın Kapsamı ve Amacı

Detaylı

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: 2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİNİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KARAR 2014-2016 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

FASIL 28: TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI

FASIL 28: TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI FASIL 28: TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI 28.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi AB tüketici politikası, temelde Avrupa Birliği vatandaşlarının çıkarlarının korunmasını ve buna dayanarak

Detaylı

Stratejik Plan Stratejik Plan 2011 2012 2013 2014 2015

Stratejik Plan Stratejik Plan 2011 2012 2013 2014 2015 Stratejik Plan 2011 2012 2013 2014 2015 Stratejik Plan 2011 2012 2013 2014 2015 Kesin zaruret olmadıkça, piyasalara karışılmaz; bununla beraber, hiçbir piyasa da başıboş değildir. KURUL BAŞKAN VE ÜYELERİ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA 2013 STRATEJİK PLAN 2014-2018

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA 2013 STRATEJİK PLAN 2014-2018 Ankara, 2013 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA 2013 STRATEJİK PLAN 2014-2018 Adres: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi İstiklal Caddesi No:10 06100 Ulus / Ankara / Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE KAMU SAĞLIK ARAŞTIRMA PROGRAMI

TÜRKİYE KAMU SAĞLIK ARAŞTIRMA PROGRAMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KAMU SAĞLIK ARAŞTIRMA PROGRAMI HAZİRAN 2005 ANKARA İ Ç İ N D E K İ L E R BÖLÜM SAYFA I. GİRİŞ II. ARAŞTIRMA ALANLARI EKLER A. ARAŞTIRMA ALANLARI,

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu - 2 - 2015 Yılı Performans Programı Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet düşünsel, bilimsel ve bedensel

Detaylı

Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur.

Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. BAKAN SUNUŞU DR. MEHMET MÜEZZİNOĞLU SAĞLIK BAKANI Bakanlığımız, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KASIM / 2014 1 3 5 7 9 I. GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 09/01/1985 tarih ve

Detaylı

TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2009 sayı: 4

TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2009 sayı: 4 TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2009 sayı: 4 ÖNSÖZ Prof. Dr. Gençay Gürsoy 15 YILIN ARDINDAN... TTB-UDEK: 1994-2009 Prof. Dr. Raşit Tükel TTB-UDEK 2007-2009 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU Uzm. Dr. Ali Özyurt TTB-UDEK ÇALIŞMA

Detaylı

Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar

Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar (Ekler hariç azami 12/15 sayfa) Eşleştirme Kodu: TR 07 IB FI 02 1. Temel Bilgiler 1.1 CRIS No: 1.2 Başlık - Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve

Detaylı

ULUSAL PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2015-2017)

ULUSAL PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2015-2017) ULUSAL PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2015-2017) 1) GİRİŞ Günümüzde, gerek yerli üretim gerekse ithalat yoluyla piyasaya arz edilen ürünlerin türü, çeşitliliği ve miktarı giderek artmaktadır.

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 2014 Stratejik Planı

T.C. BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 2014 Stratejik Planı T.C. BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 2014 Stratejik Planı İçindekiler Bakan Mesajı... 1 Genel Müdür Sunuşu... 3 Giriş... 7 Tarihçe... 9 Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ BÖLÜM: I MADDE 1- Amaç Bu yönergenin amacı, Plato Meslek Yüksekokulu akademik birimlerinin eğitim,

Detaylı

TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS

TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS 2005 http://www.bilgitoplumu.gov.tr İÇİNDEKİLER Sayfa I) KDEP Eylem Gerçekleşme Durumları: Değerlendirme Tablosu...

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu...5 I Genel Bilgiler...7 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...7 B- Teşkilat Yapısı... 12 C- Fiziksel

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Mayıs 2010 ANKARA TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MAYIS 2010 - ANKARA İÇİNDEKİLER A.

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

2015 Performans Programı

2015 Performans Programı 2015 Performans Programı 1 2 Son yıllarda kamu yönetimi birçok açıdan dönüşüm geçirmektedir. Tüm dünyada hesap verebilirlik, cevap verebilirlik, katılımcılık ve açıklık gibi kavramlarla ortaya çıkan iyi

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014-2018

STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 ŞUBAT 2014 2 / Stratejik Plan 2014-2018 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Bakanın Mesajı Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık

Detaylı

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2015 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER 1-14 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki, Görev ve

Detaylı

Mesleki eğitimin kalitesinin artırılması ve istihdam ile ilişkisinin güçlendirilmesi konusunda önerilebilecek düzenlemeler şöyledir:

Mesleki eğitimin kalitesinin artırılması ve istihdam ile ilişkisinin güçlendirilmesi konusunda önerilebilecek düzenlemeler şöyledir: TS/SKD/EG/10-08 16.06.2010 YOİKK MESLEKİ EĞİTİM ALT KOMİTESİ NİN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN YAYGINLAŞTIRILMASINA VE KALİTESİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMASI İÇİN İLETİLEN TÜSİAD GÖRÜŞ METNİ DURUM ANALİZİ,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. Hazırlayan Harun ARSLAN Kamu Yönetimi Uzmanı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. Hazırlayan Harun ARSLAN Kamu Yönetimi Uzmanı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Hazırlayan Harun ARSLAN Kamu Yönetimi Uzmanı SUNU PLANI 1- Sağlık Bakanlığında Ar-Ge 2- Ar-Ge Dairesinin Kuruluş ve Görevleri 3- Devam Eden/Önerilen Projeler 4- Kamu Ar-Ge Projelerinde

Detaylı