DSÖ Avrupa Bölgesi'nde sıtma hastalığının durumu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DSÖ Avrupa Bölgesi'nde sıtma hastalığının durumu"

Transkript

1 DSÖ Avrupa Bölgesi'nde sıtma hastalığının durumu Bu bilgi kitapçığı, altı bölümden oluşmaktadır ve halk sağlığı alanında çalışanlara yönelik olarak hazırlanmıştır. 1. Sıtma, Avrupa'nın belli bölgelerinde görülmektedir Avrupa ülkelerinde risk faktörleri nelerdir? 2.Sıtma, Anofel cinsi sivrisinekler vasıtasıyla bulaşır Hastalık nasıl bulaşır? Risk faktörleri nelerdir? 3.Sıtma hastalığının özellikleri Belirtileri nelerdir ve nasıl tedavi edilebilir? 4.Sıtma önlenebilir bir hastalıktır Korunmak için ne gibi önlemler alınabilir? 5.DSÖ neler yapıyor? DSÖ, bu konuda ne yapıyor ve nasıl destek alabilirsiniz? 6. Daha ayrıntılı bilgi için Daha ayrıntılı bilgiyle etkin önleme ve kontrol faaliyetleri ile ilgili kılavuzlara nasıl ulaşabilirsiniz? Önemli mesajlar Sıtma, parazitlerin neden olduğu hayati risk teşkil eden bir hastalıktır ve bu parazitler (Plasmodium) enfekte sivrisineklerin (Anofel cinsi) sokması ile insanlara bulaşır yılında çoğu Afrikalı çocuklar olmak üzere yaklaşık 627,000 insan, sıtma nedeniyle hayatını kaybetmiştir. DSÖ Avrupa Bölgesi'nde sıtmanın eliminasyonuna yönelik çalışmalar devam etmektedir: 2013 yılında DSÖ Avrupa Bölgesinde yalnızca 37 sıtma vakası bildirilmiştir (Yunanistan, Tacikistan ve Türkiye'de). Bugün itibariyle emporte (yurtdışı kaynaklı) sıtma vakaları, pek çok Avrupa ülkesinde önemli bir tıbbi ve sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Sıtmanın yaygın olarak görülmediği bölgelerde yaşayan ve bağışıklığı olmayan yolcular, hastalık kendilerine bulaştığında savunmasız kalırlar. Sıtma, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, üzerinde mutabakata varılan hedeflere ulaşmaları ve sıtma eliminasyonuna yönelik sertifikasyon çalışmalarında istedikleri zaman gereken teknik desteği sağlamak için ülkeleri desteklemeye devam etmektedir. CDC/James Gathany

2 1. Sıtma, Avrupa'nın belli bölgelerinde görülmektedir Sıtma vakalarının ve ölümlerin büyük bir kısmı, Sahra-altı Afrika bölgesinde görülmektedir. Bununla birlikte Asya, Latin Amerika ve diğer bölgeler kadar olmasa da Orta Doğu ve Avrupa'nın bazı bölgeleri de bu hastalıktan etkilenmektedir yılında, 97 ülke ve bölgede sıtma bulaşı devam etmiştir yılından bu yana sıtma kontrol programlarının finanse edilmesi ve kapsamlarının genişletilmesi ile ilgili yürütülen olağanüstü çalışmalar sayesinde, sıtma vakalarında ve ölümlerinde büyük oranda düşüş sağlanmıştır. Avrupa'nın sıtma tarihçesi Avrupa'da sıtma olmadığına dair algı, 1980'li yılların başında yerli sıtma bulaşı olan ülke sayısının 3'ten 10'a çıkmasıyla kısa sürede değişmiştir. 1990'lı yılların başlarında yürütülen politikalar ve sosyoekonomik koşullar, yoğun nüfus hareketliliği, kapsamlı kalkınma projeleri ve sıtma hastalığının önlenmesi ve kontrolüne yönelik faaliyetlerin neredeyse durma noktasına gelmesi, sıtma bulaşı için uygun koşulları oluşturmuştur. Bunun sonucunda Orta Asya ve Transkafkasya ülkelerinde geniş ölçekli sıtma salgınları patlak vermiştir yılında Bölgeden resmi olarak toplam sıtma vakası bildirilmiştir (Şekil 1). O yıllarda Azerbaycan, Tacikistan ve Türkiye'de büyük ve tahrip edici salgınlar yaşanırken Ermenistan, Kırgızistan ve Türkmenistan'da ise daha küçük ölçekli salgınlar görülmüştür. Şekil yılları arasında DSÖ Avrupa Bölgesi ülkelerinin tamamından bildirilen sıtma vaka sayısı Kaynak: DSÖ bulaşıcı hastalıklar merkezi bilgi sistemi (CISID). DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, sıtma hastalık yüküne karşı yoğun çalışmalara kendini adamış ve 1999 yılı itibariyle Bölge içerisinde etkilenen ülkelerde Roll Back Malaria adı verilen stratejiyi geliştirmiştir ile 2005 yılları arasında bildirilen yerli sıtma vaka sayısı, büyük çaplı sıtma ile mücadele ve önleme faaliyetleri sonucunda önemli ölçüde azalmıştır. Avrupa Birliği ülkelerindeki vakaların neredeyse tamamı, hastalığın yaygın olarak görüldüğü bölgelerden gelen emporte vakalar olmuştur.

3 DSÖ Avrupa Bölgesi'nde ''Sıtma Kontrolünden Eliminasyona Geçiş'' adı verilen ve sıtmadan etkilenen dokuz ülkenin imzaladığı Taşkent Deklarasyonunda belirtildiği üzere, DSÖ Avrupa Bölgesi, 2015 yılı itibariyle sıtma hastalığının Bölge'den elimine edilmesi hedefini gerçekleştirmeye yakındır. Bulaşın göreceli olarak daha düşük olduğu bölgelerde vektör kontrol önlemlerinin yoğun bir şekilde uygulanması, etkin hastalık yönetimi ve yeterli kalitede sürveyans faaliyetleri ile birlikte, sıtma bulaşı neredeyse tamamen kontrol altına alınmıştır (Şekil 2). Şekil 2. Aralık 2012 itibariyle ülkelerin eliminasyon aşamalarına göre sınıflandırılması 2000 yılında sıtma bulaşının devam ettiği dokuz ülkeden üçü, sıtma olmadığına dair sertifika almış (2011'de Ermenistan, 2010'da Türkmenistan ve 2012'de Kazakistan) ve son üç yıl ve üzerinde bir süredir sıfır yerli vakası olan iki ülke de (Kırgızistan ve Özbekistan) halihazırda hastalık bulaşının yeniden başlamasını önleme safhasındadır. Azerbaycan, sıtma bulaşını 2013 yılında sona erdrimiştir. Geri kalan ülkeler (Tacikistan ve Türkiye), vaka sayısını % 75 azaltma başarısını göstermiştir. Yerli P. falciparum türü sıtma bulaşı 2009 yılında Tacikistan'da sona erdirilmiş ve böylece bu sıtma türü Bölge'nin tamamında elimine edilmiştir. Tüm yerli sıtma vakalarında etken P.vivax tır ile 2010 yılları arasında sıtma vaka bildirimi olmayan Yunanistan'da 2010 yılında yerel bulaşa bağlı 3, 2011'de 40, 2012 yılında ise 20 P.vivax vakası bildirimi olmuştur. Bu vakalara ülkeye sıtma endemik bölgelerden gelen göçmen işçiler tarafından ülkeye getirilen parazitin yayılması sebep olmuştur yılında yerel bulaş nedeniyle 3 P. vivax vakası tespit edilmiştir. Yunanistan'da yaşananlar, hastalığın ortaya çıkması ile ilgili devam eden riskleri ve ortaya çıkması durumunda hızla kontrol altına alınmasını sağlamaya yönelik ihtiyatlı olunması gerektiğini gözler önüne sermiştir. Günümüzde emporte sıtma vakaları, hastalığın başarılı bir şekilde ortadan kaldırıldığı pek çok Avrupa ülkesinde hala önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bölge içerisinde yılda yaklaşık emporte sıtma vakası bildirilmektedir ancak bu sorunun boyutlarının, istatistiklere yansıyandan çok daha büyük olduğu ve mevcut resmi verilere dayalı olarak güvenilir bir değerlendirme yapılamayacağı düşünülmektedir.

4 2. Sıtma, sivrisinek vasıtasıyla bulaşır Sıtma, enfekte dişi Anofel sivrisineklerinin sokmasıyla insanlara bulaşan Plasmodium parazitlerinin neden olduğu bir hastalıktır. Halihazırda DSÖ Avrupa Bölgesi'nde 19 birincil ve ikincil Anofel sivrisinek türü yaşamaktadır. Önemli vektör türlerinin tamamı, gece sokmaktadır. Anofel sivrisinekler, suda ürer ve her bir türün kendine özgü tercih ettikleri üreme alanları vardır. Örneğin, bazı türler; su birikintisi, pirinç tarlaları ve toynak izleri gibi sığ tatlı suları tercih eder. Sivrisineklerin yaşam süresinin daha uzun olduğu (böylece parazitin, sivrisinek içerisinde gelişimini tamamlamaya zaman bulabildiği) ve hayvanlardan ziyade insanları sokmayı tercih ettikleri yerlerde hastalık bulaşı çok daha yoğun olmaktadır. Örneğin, Afrika vektör türlerinin uzun süre yaşaması ve insanları sokma alışkanlıkları, dünyada görülen sıtma kaynaklı ölümlerin % 80'inin Afrika'da gerçekleşmesinin temel sebepleridir. Bulaş yoğunluğu; parazite, vektöre, insan konağa ve çevresel faktörlere göre değişiklik gösterir. İnsanlarda sıtmaya yol açan dört parazit türü bulunmaktadır: Plasmodium falciparum; Plasmodium vivax; Plasmodium malariae ve Plasmodium ovale. Plasmodium vivax, Avrupa'da en sık görülen ve yerli bulaş yapan tek sıtma parazit türüdür ancak enfekte ziyaretçiler veya göçmenler diğer plasmodium türlerini taşıyabilmektedir. Plasmodium falciparum, en ölümcül sıtma türüdür. Bulaş; yağış düzeni, sıcaklık ve nem gibi sivrisineklerin sayı ve hayatta kalma sürelerini etkileyebilecek iklim koşullarına bağlıdır. Pek çok bölgede hastalık bulaşı, mevsimsel etkenlere bağlı olup yağmur sezonu sırasında ve sonrasında zirve değerlere ulaşmaktadır. DSÖ

5 3. Sıtma hastalığının özellikleri Sıtma, ateşe ve gribe benzer belirtilere yol açan akut bir hastalıktır. Bağışıklığı olmayan kişilerde belirtiler, hastalık taşıyan sivrisineğin sokmasından 7 ila 15 gün sonra ortaya çıkmakla beraber daha uzun inkübasyon süreleri mümkündür. İlk belirtileri ateş, baş ağrısı, üşüme ve kusmadır. Hastalığın, sıtma olarak tanımlanabilmesi zor olabilir. 24 saat içinde tedavi edilmezse P.falciparum türü sıtma, hastalığın şiddetlenmesine ve ölüme yol açacak derecede ilerleyebilir. Sıtma endemik bölgelerde insanlar, kısmi bağışıklık geliştirebilir. Bu da asemptomatik enfeksiyonların ortaya çıkmasına neden olur. P.vivax ya da P.ovale sıtmalarında, hasta sıtmanın bulaştığı alanı terketse bile ilk enfeksiyondan haftalar ya da aylar sonra klinik nüksler oluşabilir. Bu yeni ataklar, hipnozoit (P.falciparum ve P.malariae'de bulunmayan) olarak bilinen dormant karaciğer formlarından kaynaklanır. Tam bir iyileşme sağlamak için parazitin bu karaciğer formlarını hedef alan özel tedaviler gerekir. Sıtmanın erken teşhis edilmesi ve tedavisi, hastalığın süresini azaltır ve ölümlerin önüne geçer. Aynı zamanda sıtma bulaşının azalmasına da katkı sağlar. Özellikle P.falciparum sıtmasına yönelik mevcut en iyi tedavi, artemisin etken maddeli kombine ilaç tedavisidir (ACT). Sıtma ilaçlarına direnç ise halihazırda devam etmekte olan bir sorundur. Bu direncin ortaya çıkmasına ve yayılmasına pek çok faktör neden olabilirken oral artemisin etken maddeli ilaçların tek başına (monoterapi) kullanılmasının, önemli bir unsur olduğu düşünülmektedir. Sıtmanın, sadece artemisin içeren preparatlarla oral tedavi edilmesi, belirtilerin hızlı bir şekilde yok olmasını sağlar ki bu da hastaların tedaviyi bitirmeden bırakmalarına neden olur. Bu da tedavinin eksik kalmasına neden olur ve bu tür hastaların kanlarında parazitler kalır. Kombinasyon (ACT ile sağlanan) gereği verilen ikinci bir ilaç olmadan bu dirençli parazitler hayatta kalır ve bir sivrisineğe oradan da başka bir insana geçebilir. 4. Sıtma önlenebilir bir hastalıktır Sıtma ya da diğer insan parazitlerine karşı halihazırda onay verilmiş bir aşı bulunmamaktadır. Bu hastalığın önlenmesinde birbirini tamamlayan iki yöntem bulunur: Sıtma bulaşını önlemek için vektör kontrolü yapılması ve kemoproflaksi. Sivrisinek sokmalarına karşı kişisel korunma, sıtma hastalığının önlenmesinde ilk savunma hattı niteliğindedir. Sıtmanın endemik olduğu bölgelerde insektisit emdirilmiş cibinlikler, sıtma bulaş ihtimalinin en fazla olduğu gece vakitlerinde kişisel koruma sağlayabilir. DSÖ, pek çok yerleşim yerinde risk altında bulunan tüm kişilerin insektisit emdirilmiş cibinlikler ile koruma altına alınmasını tavsiye etmektedir. Bu, vücudun büyük bir kısmını örten giysiler ve açıkta kalan yerlere sinek kovucu repellent kullanımı da dahil olmak üzere sivrisinek sokmalarına karşı diğer kişisel önlemlerle desteklenmelidir. Sinek kovucular, ürün üzerindeki etikette yazan talimata göre vücudun açıkta kalan yerlerine ve giysilerin üzerine uygulanabilir. Sıtma ilaçları da, sıtmanın önlenmesi için kullanılabilir. Sıtma endemik ülkelere seyahat edenler, sıtma enfeksiyonlarının kan evresini baskı altına alan ve böylece hastalığın önüne geçebilen kemoproflaksi vasıtasıyla kendilerini koruyabilirler. İlaç tercihi ise, seyahat edilen yere, vektörlere maruz kalma süresine, parazit direnç paternine, bulaşın seviyesine ve mevsimselliğine, kişinin yaşına ve kadınlarda kişinin hamile olup olmadığına göre değişir.

6 5. DSÖ neler yapıyor? DSÖ Küresel Sıtma Programı, sıtma kontrolü ve hastalığın eliminasyonuna yönelik planlamalardan sorumludur ve kanıta dayalı normları, standartları, politikaları, teknik stratejiler belirleyip, kılavuzlar hazırlayarak ve bunların kabulünü teşvik ederek, dünya genelinde kaydedilen gelişmeleri bağımsız olarak takip ederek, kapasite geliştirme, sistem güçlendirme ve sürveyans ile ilgili yaklaşımlar geliştirerek, sıtma kontrolü ve eliminasyonu ile yeni eylem alanlarına yönelik tehditleri tespit ederek bu görevini yerine getirir. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Avrupa Komisyonu, Avrupa Sivrisinek Kontrol Birliği ve DSÖ, bu sorunla ilgili farkındalık oluşturmak ve hastalığın sürveyansı ve kontrolü ile ilgili faaliyetler konusunda ülkelere tavsiyelerde bulunmak üzere birlikte çalışmaya devam etmektedir. İlerlemelerin takibi sıtma kontrolünde çok önemli bir sorundur. Sıtma sürveyans sistemleri, küresel tahmini vaka sayısının yalnızca %14'ünü tespit edebilmektedir. Hastalığın endemik olduğu bölgelerde sıtmaya karşı vaktinde ve etkili bir müdahale yapılabilmesi, salgınların ve bulaşın yeniden başlamasının önlenmesi, ilerlemelerin takip edilebilmesi ve hükümetler ile dünya genelindeki sıtma topluluklarının sorumlu tutulabilmesi için daha güçlü sıtma sürveyans sistemlerine acil bir şekilde ihtiyaç duyulmaktadır yılının Nisan ayında DSÖ Genel Direktörü, sıtma kontrolü ve eliminasyonuna yönelik küresel sürveyans kılavuzlarını uygulamaya koymuş ve sıtma sürveyans sistemlerini güçlendirmeleri için endemik ülkelere çağrıda bulunmuştur. Bu da T3 adı verilen yeni bir DSÖ inisiyatifini ortaya çıkarmıştır: Test. Tedavi. Takip. Burada amaç, tanısal test etmeyi ve sıtma tedavisi ile sürveyansın güçlendirilmesini sağlamaktır. DSÖ ayrıca sıtma ilaçlarına direncin rutin bir şekilde takip edilmesini tavsiye etmekte ve ülkelerin bu önemli alandaki çabalarını güçlendirmede desteklemektedir. Vektörle bulaşan hastalık nedir? Vektörle bulaşan hastalıklar, insan popülasyonunda yer alan patojenlerin neden olduğu hastalıklardır. Bu hastalıklar, vektörler tarafından yayılır. Vektörler; insandan insana veya hayvanlardan insanlara patojen bulaştırabilen canlı organizmalardır. Vektörlerin birçoğu, enfekte konaklardan (insan ya da hayvan) kan emdikleri esnada patojenleri de yutan ve bunları daha sonra kan emdikleri sırada yeni konaklara taşıyan kan emici böceklerdir. Sivrisinekler, en çok bilinen hastalık vektörleridir. Diğer vektörler arasında bazı kene, sinek, tatarcık ve pire türleri yer almaktadır. DSÖ

7 6. Daha ayrıntılı bilgi için DSÖ dokümanları 1. Sıtma eliminasyonuna yönelik hastalık sürveyansı: Operasyonel el kitabı. Cenevre: Dünya Sağlık Örgütü; 2012 (http://www.who.int/malaria/publications/atoz/ /en/). 2. Ejov M. DSÖ Avrupa Bölgesi'nde sıtmaya müdahale çalışmalarının güçlendirilmesi: Salgını dizginlemeye yönelik olarak kaydedilen ilerlemeler Kopenhag: Dünya Sağlık Örgütü; 2005: (http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/vector-borne-and-parasiticdiseases/publications/pre-2009/scaling-up-the-response-to-malaria-in-the-who-european-region-progress-towardscurbing-an-epidemic ) itibariyle sıtma hastalığını Avrupa'dan elimine etmek için daha çok çalışma yapılması gerekiyor [internet sitesi]. Kopenhag: Dünya Sağlık Örgütü; (http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/millenium-developmentgoals/news/news/2013/04/ greater-effort-needed-to-eliminate-malaria-from-europe-by-2015). 4. Uluslararası seyahat ve sağlık [internet sitesi]. Cenevre: Dünya Sağlık Örgütü 2014 (http://www.who.int/ith/en/). 5. Bölgesel strateji: DSÖ Avrupa Bölgesi'nde sıtma kontrolünden eliminasyona geçiş Kopenhag: DSÖ Avrupa Bölge Ofisi; 2006 (http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/vector-borne-and-parasitic- diseases/publications/pre-2009/regional-strategy-from-malaria-control-to-elimination-in-the-who-european-region ). 6. DSÖ Avrupa Bölgesi'nde ''Sıtma kontrolünden eliminasyona geçiş'' konulu Taşkent Deklarasyonu. Kopenhag: DSÖ Avrupa Bölge Ofisi; 2005 (http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/vector-borne-and-parasiticdiseases/publications/pre-2009/tashkent-declaration-the-move-from-malaria-control-to-elimination). 7. DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, sıtma hastalığını önümüzdeki 4 yıl içerisinde tamamen ortadan kaldırmayı hedeflemektedir: Roll Back Malaria projesinin paydaşları, hastalığın güçlü olduğu bölgeleri hedef almaktadır. [internet sitesi]. Kopenhag: Dünya Sağlık Örgütü; 2011: (http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/latest-press-releases/who-european-region-aims-towipe-out- malaria-in-4-years-roll-back-malaria-partners-target-strongholds-of-the-disease ). 8. Dünya Sıtma Raporu Cenevre: Dünya Sağlık Örgütü; 2013 (http://www.who.int/malaria/publications/world_malaria_report_2013/en/). 9. Sıtma eliminasyonu. Vaka çalışması 5. Türkiye de sıtma eliminasyonunda uzun yol, Dünya Sağlık Örgütü, (http://www.who.int/malaria/publications/atoz/ /en/index.html) Dış kaynaklar 1. Askling H ve ark. Avrupa'da emporte sıtma vakalarının yönetimi. Malaria Journal. 2012;11:328 (http://www.malariajournal.com/content/pdf/ pdf). 2. Sağlık profesyonellerine yönelik sıtma bilgi formu [internet sitesi]. Stockholm: Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi 2014 (http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/malaria/factsheet-health-professionals/pages/factsheet_health_ professionals.aspx).

8 DSÖ Avrupa Bölgesi'nde Sıtma durumu DSÖ Avrupa Bölge Ofisi UN City, Marmorvej 51 DK-2100 Kopenhag Ø, Danimarka

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu SUDE IĞDIR Türkiye Tip 1 diyabetli Dİyabet sorunu Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin

Detaylı

VEKTÖR EKOLOJİSİ VE MÜCADELESİ. Sıtma Vektörünün Biyo-Ekolojisi Mücadele Organizasyonu ve Yöntemleri

VEKTÖR EKOLOJİSİ VE MÜCADELESİ. Sıtma Vektörünün Biyo-Ekolojisi Mücadele Organizasyonu ve Yöntemleri VEKTÖR EKOLOJİSİ VE MÜCADELESİ Sıtma Vektörünün Biyo-Ekolojisi Mücadele Organizasyonu ve Yöntemleri Yrd.Doç.Dr. Bülent ALTEN Doç.Dr. Selim S. ÇAĞLAR ii Birinci Basım: 3500 adet EKİM 1998- ANKARA Bu yayın

Detaylı

Bulaşıcı Hastalıklar ve Çevre Sağlığı Küresel Bilgilendirme Bülteni

Bulaşıcı Hastalıklar ve Çevre Sağlığı Küresel Bilgilendirme Bülteni Bulaşıcı Hastalıklar ve Çevre Sağlığı Küresel Bilgilendirme Bülteni Bulaşıcı Hastalıklar ve Aşı Programları Şube Müdürlüğü Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü Toplum Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Detaylı

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları EDİTÖRLER Dr. Yasin ERKOÇ Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Detaylı

Küresel Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi 2008-2013 Eylem Planı

Küresel Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi 2008-2013 Eylem Planı 4 bulaşıcı olmayan hastalığın - kalp-damar hastalıkları, diyabet, kanserler ve kronik solunum yolu hastalıkları - ve 4 ortak risk faktörünün - tütün kullanımı, fiziksel hareketsizlik, sağlıksız beslenme

Detaylı

YILLIK RAPORU AVRUPA DAKİ UYUŞTURUCU SORUNUNUN DURUMU

YILLIK RAPORU AVRUPA DAKİ UYUŞTURUCU SORUNUNUN DURUMU 2007 YILLIK RAPORU AVRUPA DAKİ UYUŞTURUCU SORUNUNUN DURUMU TR 2007 YILLIK RAPORU AVRUPA DAKİ UYUŞTURUCU SORUNUNUN DURUMU Yasal bildirim Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi nin (EMCDDA)

Detaylı

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ 2003 DÜNYA AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI RAPORU NUN DEĞERLENDİRİLMESİ

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ 2003 DÜNYA AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI RAPORU NUN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ 2003 DÜNYA AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI RAPORU NUN DEĞERLENDİRİLMESİ BİTİRME TEZİ Stj. Dt. Elif Gül İÇTİN Danışman Öğretim Üyesi:

Detaylı

DSÖ Bölge Direktörleri nden ve Genel Direktör Yardımcıları ndan da tavsiye ve destek alınmıştır.

DSÖ Bölge Direktörleri nden ve Genel Direktör Yardımcıları ndan da tavsiye ve destek alınmıştır. Bulaşıcı Olmayan Hastalıklara İlişkin Küresel Durum Raporu 2010 e c s e t steid yhtlaehnu DSÖ Kütüphanesi Katalogu-Yayın Verileri Data Bulaşıcı Olmaya Hastalıklara İlişkin Küresel Durum Raporu 2010 1.Kronik

Detaylı

Avian Influenza: Son Vakalar, Epidemiyoloji ve Kontrol. Avıan Influenza (Kuş Gribi) ve Halk Sağlığı. Avian Influenza

Avian Influenza: Son Vakalar, Epidemiyoloji ve Kontrol. Avıan Influenza (Kuş Gribi) ve Halk Sağlığı. Avian Influenza Avian Influenza: Son Vakalar, Epidemiyoloji ve Kontrol Avıan Influenza (Kuş Gribi) ve Halk Sağlığı Avian Influenza facebook.com/tavder twitter.com/tavder Eriyip Gidiyor-Tav/Vet(21x29)-ORJ.indd 1 04.10.2013

Detaylı

Sağlığı Kazanmak. Avrupa Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi

Sağlığı Kazanmak. Avrupa Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi Sağlığı Kazanmak Avrupa Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi Sağlığı Kazanmak Avrupa Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel

Detaylı

Hibe Başvuru Kılavuzu

Hibe Başvuru Kılavuzu B İ N Y I L K A L K I N M A H E D E F L E R İ N E U L A Ş M A F O N U MDG-F 1680 TÜRKİYE NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ORTAK PROGRAMI İklim Değişikliğine

Detaylı

... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/6

... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/6 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B100TSH0110001 20.01.2004 / 01091 Konu : SARS Hastalığı... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/6 İlgi : 08.05.2003 tarih ve

Detaylı

Önceki tanımıyla hastane enfeksiyonları veya nozokomiyal enfeksiyonlar, şimdiki

Önceki tanımıyla hastane enfeksiyonları veya nozokomiyal enfeksiyonlar, şimdiki HASTANE ENFEKSİYONLARI Prof. Dr. Salih Hoşoğlu Genel Bilgi Önceki tanımıyla hastane enfeksiyonları veya nozokomiyal enfeksiyonlar, şimdiki şekliyle sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar, bir hastanın hastanede

Detaylı

Özet 2014 İnsani Gelişme Raporu. İnsani İlerlemeyi Sürdürmek: Kırılganlıkları Azaltmak ve Dayanıklılık Oluşturmak

Özet 2014 İnsani Gelişme Raporu. İnsani İlerlemeyi Sürdürmek: Kırılganlıkları Azaltmak ve Dayanıklılık Oluşturmak Özet 2014 İnsani Gelişme Raporu İnsani İlerlemeyi Sürdürmek: Kırılganlıkları Azaltmak ve Dayanıklılık Oluşturmak Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, 2014 1 UN Plaza, New York, NY 10017, ABD Tüm hakları

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İSTANBUL VALİLİĞİ İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İSTANBUL VALİLİĞİ İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İSTANBUL VALİLİĞİ İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ AVİAN İNFLUENZA HASTALIĞI ACİL EYLEM PLANI İSTANBUL 2015 1 İÇİNDEKİLER 1-Yasal Yetki... 5 1.1. AI İhbarı...

Detaylı

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012 . Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012

Detaylı

KONTROL LĐSTELERĐ BÖLÜM 2: SU SAĞLAMA, SANĐTASYON VE HĐJYEN DESTEKLEME HĐZMETLERĐNDE ASGARĐ STANDARTLAR

KONTROL LĐSTELERĐ BÖLÜM 2: SU SAĞLAMA, SANĐTASYON VE HĐJYEN DESTEKLEME HĐZMETLERĐNDE ASGARĐ STANDARTLAR KONTROL LĐSTELERĐ BÖLÜM 1: TÜM SEKTÖRLER ĐÇĐN ORTAK GENEL STANDARTLAR 1- Ortak Standartlara Uygunluk Kontrol Listesi BÖLÜM 2: SU SAĞLAMA, SANĐTASYON VE HĐJYEN DESTEKLEME HĐZMETLERĐNDE ASGARĐ STANDARTLAR

Detaylı

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Global Konferanslardan Bildiriler T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi Temel Eğitimi Ünite 1: Gıda Güvenilirliği Çiğ süt üretim merkezleri ve peynir endüstrisinde sürekli gıda güvenilirliği eğitimi Peynirde Gıda Güvenilirliği, Leonardo da Vinci Sürekli Eğitim Programı altında

Detaylı

Türkiye de diyabet tedavisinde yenilikçilik

Türkiye de diyabet tedavisinde yenilikçilik Diyabette Değişim Türkiye Programı KASIM 2014 Türkiye de diyabet tedavisinde yenilikçilik Diyabet bir halk sağlığı krizine dönüşmüştür ve bu durum Türkiye de, Avrupa nın diğer hiçbir yerinde olmadığı kadar

Detaylı

Kızamık Eliminasyon Programı

Kızamık Eliminasyon Programı Kızamık Eliminasyon Programı KIZAMIK SAHA REHBERİ TÜRKİYE 2004 1 Ankara-2004 Bu kitap Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar Kontrolü Daire Başkanlığı tarafından

Detaylı

Türkiye de Tütün Kontrolü Politikaları

Türkiye de Tütün Kontrolü Politikaları Türkiye de Tütün Kontrolü Politikaları Yazarlar Nazmi Bilir Banu Çakır Elif Dağlı Toker Ergüder Zeynep Önder ÖZET Bu rapor, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Bloomberg Tütünle Mücadele Küresel Girişimi

Detaylı

1.Veteriner Hekimlik akımlar 2. Halk Sağlığı Akımlar 3. Tahmin etme I. Başlık II. Seriler ISBN 92 4 120907 0 (NLM sınıflama: SF 740) ISSN 0512 3054

1.Veteriner Hekimlik akımlar 2. Halk Sağlığı Akımlar 3. Tahmin etme I. Başlık II. Seriler ISBN 92 4 120907 0 (NLM sınıflama: SF 740) ISSN 0512 3054 Dünya Sağlık Örgütü (WHO), uluslararası sağlık sorunları ve halk sağlığı için otoriteleri yönetme ve koordine etme vazifesini gören Birleşmiş Milletlerin özel bir ajansı olarak 1948 yılında kurulmuştur.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. Katılımcı Kurumlar 5. II. Editörler Kurulu 7. III. Çalıştay Metodolojisi 11. Diyabetin Önlenmesi ve Korunma 1. Çalışma Grubu Raporu 17

İÇİNDEKİLER. I. Katılımcı Kurumlar 5. II. Editörler Kurulu 7. III. Çalıştay Metodolojisi 11. Diyabetin Önlenmesi ve Korunma 1. Çalışma Grubu Raporu 17 İÇİNDEKİLER Sunuş 3 I. Katılımcı Kurumlar 5 II. Editörler Kurulu 7 III. Çalıştay Metodolojisi 11 IV. Çalışma Grupları Raporları 15 Diyabetin Önlenmesi ve Korunma 1. Çalışma Grubu Raporu 17 Diyabete Bağlı

Detaylı

Birleşmiş Milletler Türkiye

Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler (BM) İkinci Dünya Savaşını takiben uluslararası barış ve güvenliğin korunması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve insan

Detaylı

ECDC ve EMCDDA rehberi Damar içi madde kullanıcıları arasında görülen bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolü

ECDC ve EMCDDA rehberi Damar içi madde kullanıcıları arasında görülen bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolü ECDC ve EMCDDA rehberi Damar içi madde kullanıcıları arasında görülen bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolü www.ecdc.europa.eu www.emcdda.europa.eu 2 ECDC ve EMCDDA rehberi Damar içi madde kullanıcıları

Detaylı

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Yayın Sahibi: Uluslararası Çocuk Merkezi Editör: Gülgün Müftü Grafik Tasarım ve Dizgi: Selim Cesur Uluslararası Çocuk Merkezi UÇM Bilkent Üniversitesi, Merkez Kütüphane

Detaylı

Sağlıklı Şehirler, Sağlık Alanındaki Eşitsizliklerin Sosyal Belirleyicileri ile Mücadele Ediyor: Bir Eylem Çerçevesi

Sağlıklı Şehirler, Sağlık Alanındaki Eşitsizliklerin Sosyal Belirleyicileri ile Mücadele Ediyor: Bir Eylem Çerçevesi Sağlıklı Şehirler, Sağlık Alanındaki Eşitsizliklerin Sosyal Belirleyicileri ile Mücadele Ediyor: Bir Eylem Çerçevesi Özet Bu rapor yerel seviyede sağlık eşitsizliklerinin giderilmesi için pratik bir rehber

Detaylı

Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm: 21. Yüzyılın Getirdiği Fırsatlar

Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm: 21. Yüzyılın Getirdiği Fırsatlar Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm: 21. Yüzyılın Getirdiği Fırsatlar Modern Türkiye, bebek ve çocuk ölümlerini azaltma ve anneleri doğumda koruma gibi alanlarda önemli başarılar kaydetmiştir. Bulaşıcı hastalıkların

Detaylı