1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. İç kontrol sistemi ve işleyişi ile ilgili üst yönetim toplantısı yapılacaktır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. İç kontrol sistemi ve işleyişi ile ilgili üst yönetim toplantısı yapılacaktır."

Transkript

1 1- KONTROL ORTAMI KOS1 Etik Değerler Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır Öngörülen ler İç kontrol sistemi işleyişi ile ilgili üst yönetim toplantısı yapılacaktır. Sorumlu - İşbirliği Yapılacak ( Toplantı ) / İç Kontrol sisteminin öncelikli olarak yöneticiler tarafından sahiplenilmesi KOS 1.1 İç kontrol sistemi işleyişi yönetici personel tarafından sahiplenilmeli desteklenmelidir. İç kontrol sistemi yöneticiler tarafından benimsenmiş, sistemin işleyişine yönelik politikalar belirlenmiştir fakat, diğer tüm personellerin bu geçiş sürecini anlaması konusunda çalışmalara ihtiyaç vardır Sunum eşliğinde, İç Kontrol sisteminin işleyişini anlatan bu doğrultuda hazırlanan eylem planlarını içeren eğitim düzenlenecektir. ( Eğitim Programı ) / Yöneticilerle birlikte tüm idare personelinin de iç kontrol kavramını öğrenmesi Eğitimler sonrasında birimler arası iç kontrol geçiş sürecini somutlaştırmaya yönelik değerlendirme toplantıları ( Eğitim Faaliyeti ) / Sürece ilişkin kurumsal kimliğin oluşması KOS 1.2 İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır. Yöneticiler iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmaktadır, bu anlamda üst düzey toplantılar yapılmıştır, iç kontrolle ilgili genelge web sayfamızda yayınlanmıştır ancak bu sistemin, harcama birimlerindeki personellerin tümü tarafından somut olarak hayata geçmesine yönelik eğitimlerin planlanmasına ihtiyaç vardır bazında çalışmalar düzenlenecektir İç kontrol sistemine ilişkin birim içi değerlendirmeler yapılacaktır. Yönetici tarafından desteklenen iç kontrol sisteminin çalışanlarla birlikte değerlendirilmesi ( Toplantı ) / İç Kontrol sistmine rilmesi gereken önemin anlaşılması, zorunluluğunun farkına varılması zayıf yönlerin giderilmesi 2009 KOS 1.3 Etik kurallar bilinmeli tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır. Etik kurallar bilinmektedir, buna yönelik olarak Genel Sekreter Yard., Teftiş Kurulu Bşk. bir Avukat tarafından oluşturulmuş olan Etik Komisyonu mevcuttur. Etik Kurulu İki yılda bir üyeleri değişen Etik Kurulumuz yılda bir kez olmak üzere toplanarak özellikle, yeni başlayan personele yönelik özlük hakları hakkında bilgi rip, memuriyet misyonuna dair bilgilendirmelerde bulunulur. Kurumsal disiplin sağlanmasına yardımcı olur. KOS 1.4 Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık hesap rebilirlik sağlanmalıdır. Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık hesap rilebilirlik sağlanmaktadır ancak, şeffaflık adına geniş kitlelere yayılmak üzere bu konudaki gelişimlerin çeşitlenmesi gereklidir Kurumun stratejik planında yer alan amaç hedeflerine uygun olarak yapacağı faaliyetlerin doğru anlaşılabilir raporlanması geniş kitlelere ulaşması adına web de yayınlanması, belirli periyotlarda mali süreçler faaliyetlere ilişkin bilgilendirmeler yapılması sağlanacaktır. Strateji Geliştirme Şb. Md. - Bilgi Teknolojileri D. Bşk. ( Web, Rapor ) / Kamuoyunun bilgilendirilmesi, Kurumsal kimlik çizgimizin halk tarafından öğrenilmesi, İdarenin dönemsel faaliyetlerinin rimlilik etkinlik düzeylerinin görülmesi Yılda bir kere Hizmet alanlar tarafından gelen öneriler şikayetler değerlendirilecek bu yönde çalışmalar yapılacaktır. Kentli memnuniyetinin sağlanması, hizmet sunum kalitesinin artması KOS 1.5 İdarenin personeline hizmet rilenlere adil eşit davranılmalıdır. Personele hizmet alanlara adil eşit olunmasıyla birlikte çeşitli çalışmalarla bu konuda daha iyi bir noktaya gelinmesi düşünülmektedir Personelin daha rimli çalışmasını sağlayacak koşulları yaratabilmek üzere personelin isteklerine önem rilmesi taraflarından gelen şikayetlerin değerlendirilmesine yönelik anket çalışmaları yapılacaktır. ( Anket Çalışması ) / İç tedarikçi üretkenliğinin artması dolayısıyla kurumun etkinlik düzeyinin yükselmesi KOS 1.6 İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi belgeler doğru, tam günilir olmalıdır. İdarenin faaliyetlerine ilişkin bilgi belgelerin doğru günilir olmasıyla birlikte doğabilecek en küçük hataları engellemek üzere gerekli faaliyetlerin düzenlenmesine ihtiyaç vardır Her bir harcama biriminde ri girişlerinin doğru yapılmasına ilişkin eğitim programları düzenlenecektir. Faaliyetlere ilişkin bilgi belgelerin tam günilir olması amacıyla bütünleşik yönetim sistemi ile harcama birimlerinin ortak çalışması sağlanacaktır. İnsan Kaynakları Eğitim Şb. Md. Kalite Ölçülerinden Sorumlu D. Bşk. ( Eğitim Programı ) / Doğru, günilir ölçülebilir bilgilerin elde edilmesi ( Çalışma ) / Harcama birimlerinde profesyonel iş süreçlerine sahip olunması

2 1- KONTROL ORTAMI KOS2 Misyon, organizasyon yapısı görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır. Öngörülen ler Sorumlu İşbirliği Yapılacak KOS 2.1 İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. Yeni dönem için idarenin mevcut stratejik planında belirtilen misyon vizyona bağlı kalınarak güncelleme çalışmaları yapılacaktır Stratejik plan güncelleme çalışmaları başlayacaktır. Strateji Geliştirme Şb. Md. (İ.B.B. Stratejik Plan ) / Kuruma yön recek önceliklerin tespitinde yardımcı olması izlenecek stratejilerin ortaya konulmasıyla birlikte kurumun gelecek yol haritasının belirlenmesi 2009 KOS 2.2 Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimler tarafından yürütülecek görevler yazılı birimleri alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmış, ancak her bir harcama birimi olarak tanımlanmalı duyurulmalıdır. yönetmeliği üzerinde çalışmalar devam edecektir lerin görev tanımları yetki sorumluluklarını kapsayan yönetmelikler oluşturulacaktır. ( Yönetmelik / Yönerge ) Her bir birimde görevlerin kim tarafından nasıl yerine getirileceğinin tanıımlanması, Görevlilerin mesleki kalitelerinin artması uzmanlaşma sağlanması 2010 KOS 2.3 İdare birimlerinde personelin görevlerini bu görevlere ilişkin yetki sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı personele bildirilmelidir. İdare birimlerinde personelin görev dağılımını belirten çizelge mevcuttur. Norm kadro esasına göre görev dağılım çizelgeleri hazırlanmış tüm birimler bu yapılandırmayla ilgili bilgilendirilmiştir. KOS 2.4 Kurumsal işlerliğin ivme kazanması İdarenin birimlerinin teşkilat şeması olmalı buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir. İdare birimlerin teşkilat şeması vardir. fonksiyonlarının tanımlanması karışıklıkların önüne geçilmesi İdare biirmlerin teşkilat şeması vardir ancak, yenilikler İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı değişiklikler doğrultusunda revize edilmektedir. KOS 2.5 İdarenin birimlerinin organizasyon yapısı, temel İdarenin birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki sorumluluk dağılımı, hesap rebilirlik yetki sorumluluk dağılımı, hesap rebilirlik uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır. uygun raporlama ilişkisini gösterir şekildedir. Kurumsal raporlama sistemi kurulmuş, kurumsal gün sağlanmıştır. KOS 2.6 İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli personele duyurmalıdır. İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürlerin belirlenmesi personele duyurulması yapılmamıştır yöneticileri tarafından hassas görevler belirlenecek bu görevlere ilişkin izlenecek yol ilgili personellere duyurulacaktır. ( Duyuru ) / Yapılan bilgilendirme sonucunda görevin getireceği önemin anlaşılması KOS 2.7 Her düzeydeki yöneticiler rilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır. Mevcut elektronik doküman yönetim sistemi ile yöneticiler rilen görevlerin sonucunu sağlıklı bir şeklide izleyebilmektedirler. Bilgi Teknolojileri D. Bşk. İzleme değerlendirme standartlaştırılmış ancak, mevcut sistemin teknolojik gelişmelere paralel bir şekilde iyileştirilmesine devam edilecektir.

3 1- KONTROL ORTAMI KOS3 Personelin yeterliliği performansı: İdareler, personelin yeterliliği görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır. Öngörülen ler Sorumlu İşbirliği Yapılacak KOS 3.1 İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır. İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yöneliktir. Bu amaç doğrultusunda Harcama leri, İnsan Kaynakları ile koordineli olarak çalışmaktadır. Personel eksikliği ya da fazlası takip edilmekte personelin dengeli dağılımı sağlanmaktadır. İnsan Kaynakları politikası idarenin amaç hedeflerine uyumlu bir şekilde uygulanmaya devam edecektir. KOS 3.2 İdarenin yönetici personeli görevlerini etkin etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim yeteneğe sahip olmalıdır. İdarenin yönetici personeli görevlerini etkin etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim yeteneğe sahip olup geliştirilmeye ihtiyaç duyulmaktadır Tüm birimler her yıl personel için ihtiyaç duydukları eğitim konularını tespit edip ilgili birimin üst yöneticisine bildireceklerdir. İdarenin yönetici personellerinin gerekli bilgi, deneyim yeteneğe ulaşması adına her türlü tedbir her bir birim tarafından alınacaktır. İnsan Kaynakları Eğitim Şb. Md. İnsan Kaynakları Eğitim Şb. Md. ( Eğitim Faaliyeti ) / İş çalışma rimliliğinin artması ( Eğitim Faaliyeti, Talimat, Tebliğ ) Kontrol Mekanizması KOS 3.3 Mesleki yeterliliğe önem rilmeli her görev için en uygun personel seçilmelidir. Mesleki yeterliliğe önem rilmektedir fakat gelişmesi sağlanmalı uzmanlaşmanın öneminin artması hedeflenmelidir Yapılacak olan görevle ilgili personle alımı görevlendirmelerde aranacak özel kriterlerle birlikte mesleki beceri özelliklerin tanımlanması ( Yönerge, Tebliğ ) / Kaliteli hizmet sunumu Kaynakların etkin kullanımı KOS 3.4 Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme yükselmesinde liyakat ilkesine uyulması bireysel yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı performansın göz önünde bulundurulması bireysel performansı göz önünde konularına dikkat edilmektedir ancak, iyileştirme bulundurulmalıdır. çalışmaları devam etmelidir Personel performans değerlendirme sisteminin kurulması İşe alımlar, görevde ilerleme yükselmede uygunluk tanımları yapılması ( Yazılım, Rapor, Çizelge ) /Personel etkinlik düzeyinin artması İş kalitesinin yükselmesi ( Yönerge, rehber ) / İnsan Kaynaklarındaki riskleri minimize etmesi KOS 3.5 Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli gerektiğinde güncellenmelidir. Genel şartta belirtilen durumlar hakkında eğitim planlanmaktadır ancak geliştirilmeye ihtiyaç duyulmaktadır lerin görüşü alınmak sureti ile ayrıntılı eğitim programı hazırlanacaktır. Eğitim ihtiyacının tedariki öncelikle kurum içerisinde ilgili alanda uzmanlaşmış kişi ya da birimlerden, kurum içinden tedariki mümkün olmaz ise kurum dışından alanında uzman kuruluş kişilerden sağlanacaktır. İnsan Kaynakları Eğitim Şb. Md. İnsan Kaynakları Eğitim Şb. Md. ( Eğitim Programı ) / Personelin zayıf yönlerinin öğrenilmesi sonucunda yapılacak işle ilgili bilincin arttırılması ( Eğitim Faaliyeti, Toplantı ) / İnsan kaynakları rimliliğinin artması KOS 3.6 Personelin yeterliliği performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir. Personelin yeterliliği performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmektedir ilgili personelle görüşülmektedir. Mevcut performans göstergelerinin belirlenip değerlendirme sisteminin kurulmasıyla performans hedefleri tanımlanmış, dolayısıyla risk yönetim çalışmaları yapılarak performans sonuçlarının değerlendirilip zayıf taraflara müdahalede bulunulması sağlanmıştır. KOS 3.7 Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler Performans değerlendirmesine göre performans alınmalı, yüksek performans gösteren sonuçlarına yönelik mekanizmalar vardır. personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir. Yapılan performans değerlendirmelerinde yüksek performans gösteren personel mevzuat çerçesinde ödüllendirilmektedir. Performansı yetersiz bulunan personellerin ise gerekli görülen eğitimler ile gelişmeleri daha uygun yerlerde görevlendirilmeleri sağlanacaktır. KOS 3.8 Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan ta belirtilen işlemlerle ilgili olarak kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar kurumumuzda çalışmalar mevcuttur. yazılı olarak belirlenmiş olmalı personele duyurulmalıdır. ta belirtilen iş işlemlerle ilgili olarak yapılacak işin gereğine göre kimi zaman web sayfasında duyuru yapılmak suretiyle kamuoyuyla paylaşılır, kimi zaman ise yer değiştirme, üst görevlere atanma gibi durumlarda yazılı olarak kurum içi bilgilendirme yapılmaktadır. Ayrıca müdür üst düzey yöneticilerin kadro değişimleri söz konusu olduğunda, sonraki ilk meclis görüşmelerinde üyelere gerekli bilgilendirme yapılır.

4 1- KONTROL ORTAMI KOS4 Yetki Devri: İdarelerde yetkiler yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır. Öngörülen ler Sorumlu İşbirliği Yapılacak KOS 4.1 İş akış süreçlerindeki imza onay mercileri belirlenmeli personele duyurulmalıdır. Mevzuata uygun olarak iş akış süreçleri düzenlenmiştir. Kalite Ölçülerinden Sorumlu D. Bşk. Mevcut iş akış süreçlerimizde imza onay merciileri belirlenmiştir tüm personele duyurulmuştur. Olası sorunların çözümlerine yönelik iş akış diyagramları hazırlanmıştır. KOS 4.2 Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ilgililere bildirilmelidir. Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmiş personele duyurulmuştur. Yetki devirlerinin sınırları önem kademe zinciri çerçesinde belirlenmiş süreç rimliliğinin artması sağlanmıştır. KOS 4.3 Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır. Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumludur. Yetki, hiyerarşik kademeler içinde kademe atlamadan yapılmaktadır KOS 4.4 Yetki devredilen personel görevin Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, gerektirdiği bilgi, deneyim yeteneğe sahip deneyim yeteneğe sahiptir. olmalıdır. Yetkilendirilecek olan personel görevin gerektireceği bilgi, beceri mesleki yeterliliğe sahip olmasına dikkat edilir bunun sonucunda yapılan iş işlmelerin doğru günilir olması sağlanır. KOS 4.5 Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde Mevcut yapımız yetki süreçlerinin gereği olan bilgi yetki devredene bilgi rmeli, yetki devreden transferleri sağlanmaktadır. ise bu bilgiyi aramalıdır. Kendisine yetki rilen personel çalışmalarıyla ilgili dökümanları bağlı olduğu yöneticisine belirli aralıklarla rapor olarak sunar.

5 2- RİSK DEĞERLENDİRME RDS5 Planlama Programlama:İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef göstergelerini bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan programlarını oluşturmalı duyurmalı, faaliyetlerinin plan programlara uygunluğunu sağlamalıdır. Öngörülen ler Sorumlu İşbirliği Yapılacak Personelin katılımıyla çalışma ekipleri oluşturulacak. Strateji Geliştirme Şb. Md. ( Eğitim Programı ) / Stratejik planın kurum personeli tarafından sahiplenilmesi sonucunda izlenecek yol haritasının ortaya çıkması RDS 5.1 İdareler, misyon vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır. İdarenin stratejik planında belirtildiği üzere misyon vizyonu vardır ancak stratejik planla ilgili güncelleme çalışmaları yeni dönem için devam etmektedir Her bir harcama birimi mevcut stratejik palanda yer alan faaliyet projelerini analiz ederek güncelleyecektir. Harcama birimlerinden gelen stratejik planların konsolide edilmesi dış paydaşlarla çalışmalar yapılacak Strateji Geliştirme Şb. Md. Strateji Geliştirme Şb. Md. - Dış Paydaşlar ( Çizelge, Rapor ) / stratejik planlarının oluşması ( Toplantı ) / Stratejik plan taslağı Yeni dönem için idarenin mevcut stratejik planında belirtilen misyon vizyona bağlı kalınarak yatırım programlarına uygun, ölçülebilir hedefler doğrultusunda varolan projeler güncellenerek yeni projeler hayata geçirilecektir. Strateji Geliştirme Şb. Md. ( Stratejik Plan ) / Stratejik Planı RDS 5.2 İdareler, yürütecekleri program, faaliyet Performans programı vardır ancak projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans 2010 yılı performans programı hedef göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır. çalışmaları başlayacaktır Her bir harcama birimi stratejik planda yer alan faaliyet projeler doğrultusunda performans programı hazırlayacak lerden gelen performans tabloları konsolide edilecek, idarenin kaynak ihtiyacı belirlenerek performans programı hazırlanacaktır. Bütçe Performan Şb. Md. Bütçe Performan Şb. Md. ( Yazılım, Doküman ) / Harcama birimi performans programı ( Yazılım, Performans Programı ) / 2010 performans programı Yılda bir kez ( Temmuz ayı sonu itibari ile ) Yılda bir kez ( Kasım ayı sonu itibari ile ) RDS 5.3 İdareler, bütçelerini stratejik planlarına performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır idare bütçesi stratejik plan performasn programına uygun olarak hazırlanacaktır mali yılı idare bütçesi stratejik plan performans programları, önceki üç yıl gerçekleşmeleri enflasyon oranları da gözönüne alınarak hazırlanacaktır. Bütçe Performan Şb. Md. ( Kitap ) / İ.B.B. Bütçesi Yılda bir kere ( Kasım ayı sonu itibari ile ) RDS 5.4 Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan performans programıyla belirlenen amaç hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır. Güncel Mevzuat yakından takip edilmektedir, stratejik plan performans programında yer alan amaç hedeflere paralel olarak hareket edilmekedir. Mali Hizmetler D. Bşk. Güncel mevzuat, idare tarafından takip edilmektedir. İlgili birim personelleri tarafından internet mevzuat programı her gün kullanılmaktadır. RDS 5.5 Yöneticiler, görev alanları çerçesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli personeline duyurmalıdır. İş üretim kalitesinin artmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir Yöneticiler personelin iş tanımlarını belirleyecek Personelin rimliği ölçülebilmesi için çalışma standartları belirlenecek Kalite Ölçülerinden Sorumlu D. Bşk. ( Şema, Rapor) / Zaman kaynak kullanımda etkinliğin sağlanması ( Şema, Rapor) / Personel yapısının etkinleşmesi RDS 5.6 İdarenin birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili süreli olmalıdır. Ölçülebilir spesifik hedefler doğrultusunda hizmet rilmektedir. İş akış süreçleri hazırlanmıştır. Kalite Ölçülerinden Sorumlu D. Bşk. Tüm harcama birimeleri tarafından hedeflerin karekteristik özellikleri benimsenmiş olup, lerin iş akış süreçleri netleştirilmiştir.

6 2- RİSK DEĞERLENDİRME RDS6 Risklerin belirlenmesi değerlendirilmesi: İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli alınacak önlemleri belirlemelidir. Öngörülen ler Sorumlu İşbirliği Yapılacak RDS 6.1 İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir. Risk tanımlamalarına yönelik çalışmalar devam etmektedir Riskleri tanımlamak üzere risk belirleme ekibi oluşturulacaktır. ( Eğitim Programı ) / İç dış risklerin tanımlanması, Sorunlu alanların giderilmesi Yılda bir kere RDS 6.2 Risklerin gerçekleşme olasılığı muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir. Risk tanımlamalarına yönelik çalışmalar devam etmekle birlikte, her birime göre farklı risk derecelendirmeleri, skala (gösterge çizelgeler) şeklinde yapılacaktır tarafından belirlenen risklerin gerçekleşme sıklığı ihtimali, etkileri, yol açabileceği zararların boyutu önem sırasına göre değerlendirilecek. ler kendi risk değerleme formunu oluşturacak. ( Kontrol Listeleri ) / Hizmet kalitesinin rimliliğinin artması, istenmeyen durumların önlenmesi dolayısıyla kayıpların azalması ( Kontrol Listeleri ) / İş sağlığı günliği yönetim sistemi oluşması Yılda bir kere Yılda bir kere Risk giderici önleyici tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. ( Eğitim Faaliyet, Çizelge, Rapor ) İç kontrol standartları eylem planı, Risklerin gelişim üzerindeki etkilerinin azaltılması RDS 6.3 Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır. planına yönelik çalışmalar devam etmektedir ler tarafından eylem planı oluşturulacak. İş riminde artış kalite, günli çalışma ortamı sağlanması 2010

7 3- KONTROL FAALİYETLERİ KFS7 Kontrol stratejileri yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji yöntemlerini belirlemeli uygulamalıdır. Öngörülen ler Sorumlu Çalışma Grubu Üyeleri KFS 7.1 Her bir faaliyet riskleri için uygun kontrol strateji yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli uygulanmalıdır. Her bir faaliyet riskleri için uygun kontrol strateji yöntemleri belirlenmektedir ancak, geliştirmeye ihtiyaç vardır Her bir birim tarafından faaliyet alanları riskler ile ilgili önleyici, yönlendirici, tespit edici düzeltici kontrol mekanizması oluşturularak uygulanması sağlanacaktır. Yılda iki kere gözden geçirme toplantıları yapılacaktır. İç Denetim i Başkanlığı ( Kontrol Listeleri, Toplantı) / Kamu gelir gider varlık yükümlülüklerinin etkili, ekonomik rimli bir şekilde yönetilmesini, her türlü işlemlerde usulsüzlük yolsuzluğun önlenmesini sağlayacaktır 2010 KFS 7.2 Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır. Yapı vardır ancak geliştirilmeye ihtiyacı vardır Süreç kontrollerinin en iyi şekilde yönetilmesi amacıyla birim personeline eğitim rilecektir. İç Denetim i Başkanlığı ( Eğitim Faaliyeti) / ler bazında yapılan iş işlemlerin süreç tanımlarının yapılması İşlem öncesi sonrasına yönelik adımların belirlenmesi KFS 7.3 Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü günliğinin sağlanmasını kapsamalıdır. Belirlenen periyotlar içerisinde kayıt belgelerin dikkate alınması şartıyla varlıkların tespit sayımları yapılmaktadır Mali Hizmetler D. Bşk. deki varlıkların dönemsel kontrolü tam eksiksiz olarak kayıt altına alınmıştır. KFS 7.4 Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır. Yapı vardır ancak geliştirilmeye ihtiyacı vardır Fayda maliyet analizleri yapılacaktır. Strateji Geliştirme Şb. Md. ( Raporlama - Hizmet - Çizelge ) Sosyal kişisel getiri oranı artması Kaynak kullanımda israfın önlenmiş olması

8 3- KONTROL FAALİYETLERİ KFS8 Prosedürlerin belirlenmesi belgelendirilmesi: İdareler, faaliyetleri ile mali karar işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ilgili personelin erişimine sunmalıdır. Öngörülen ler Sorumlu Çalışma Grubu Üyeleri KFS 8.1 İdareler, faaliyetleri ile mali karar işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir. ler tarafından yapılan tüm mali mali olmayan faaliyetlerle ilgili yazılı prosedürler oluşturulmuştur Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Denetim i Başkanlığı Faaliyetlere mevzuat çerçesinde hız kazandırılmış olacak, aynı zamanda saydamlık hesap rilebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket edilecek, böylelikle teknik bir çalışma olmaktan ziyade uygulamaya dönük bir sistem bu süreci dinamik kılmıştır. KFS 8.2 Prosedürler ilgili dokümanlar, faaliyet mali karar işlemin başlaması, uygulanması sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır. Faaliyetlerle ilgili standart bir süreç oluşturulmuştur Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Denetim i Başkanlığı Mali kararlarla ilgili işlemlerin başlaması,uygulanması sonuçlandırılması aşamaları standart hale gelerek söz konusu işlemler meşrulaştırılmıştır. Böylece yasal olmayan karar işlemin önüne geçilmesi sağlanmaktadır. KFS 8.3 Prosedürler ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ilgili personel tarafından anlaşılabilir ulaşılabilir olmalıdır. Hazırlanan prosedürlerin mevzuata uygun tüm birim personeli tarafından anlaşılır olması sağlanmıştır. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Denetim i Başkanlığı İşlemlerdeki hata payı oranı minimum seviyede tutulmaya çalışılmış, personelin prosedürleri benimsemesi ortak paydada hareket etmesi sağlanmıştır.

9 3- KONTROL FAALİYETLERİ KFS9 Görevler ayrılığı:hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi kontrol edilmesi görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır. Öngörülen ler Sorumlu Çalışma Grubu Üyeleri KFS 9.1 Her faaliyet mali karar işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi kontrolü görevleri farklı kişilere rilmelidir. Yapılan her faaliyet, mali karar işlemler mevzuata uygun olarak farklı personeller tarafından yapılmaktadır Muhasebe Şb. Md. Otokontrolü sağlayacak şekilde mevzuattan yararlanarak işlerin farklı personel tarafından yapılması sağlanmıştır. KFS 9.2 Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı gerekli önlemleri almalıdır. ler bazında işlem süreçlerinin analizi yapılarak personel yetersizliği gibi durumlarda risk azaltılması için gerekli önlemler alınmıştır. Personel yetersizliği nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için çalışılmaktadır.

10 3- KONTROL FAALİYETLERİ KFS10 Hiyerarşik kontroller:yöneticiler, iş işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir. Öngörülen ler Sorumlu KFS 10.1 Yöneticiler, prosedürlerin etkili sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmalıdır. Gerekli tüm kontrol faaliyetleri etkili sürekli olarak yapılmaktadır. İç Denetim i Bşk. içi iç kontrol sistemlerinin hayata geçirilmesi sonucunda yapılan iş işlemlerin uygunluğu denetlenmiş olacaktır. KFS 10.2 Yöneticiler, personelin iş işlemlerini izlemeli onaylamalı, hata usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları rmelidir. Personel tarafından yapılmakta olan işlemler, hata payını azaltmak üzere sürekli olarak izlenmektedir. İç Denetim i Bşk. Yapılan iş işlemlerin uygunluğu denetlenmiş olmaktadır.

11 3- KONTROL FAALİYETLERİ KFS11 Faaliyetlerin sürekliliği:idareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır. Öngörülen ler Sorumlu KFS 11.1 Personel yetersizliği, geçici sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır. İdare Faaliyetlerinin liğini etkileyen nedenlere karşı alınan önlemlerin geliştirilmeye ihtiyacı vardır Faaliyetlerin aksamaması için tüm personelin ilgili birimdeki her bir faaliyeti öğrenmesi sağlanacak, yöntem değişikliği, mevzuat değişikliği gibi durumlarda personele bilgilendirme eğitim çalışmaları yapılacaktır ( Tebliğ, Eğitim Faaliyeti ) Faaliyetlerin sürekliliğini etkileyebilecek olumsuzlukların ortadan kaldırılması KFS 11.2 Gerekli hallerde usulüne uygun olarak kil personel görevlendirilmelidir. Vekil personel görevlendirilmesi yapılmaktadır İdarece yürütülen faaliyetlerin aksaması engellenmiş olacak KFS 11.3 Görevinden ayrılan personelin, iş işlemlerinin durumunu gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması bu raporu görevlendirilen personele rmesi yönetici tarafından sağlanmalıdır. Görevden ayrılma gibi durumlarda bilgi ri eksikliğinden doğabilecek riskleri azaltıcı tedbirler mevcuttur. Geçici sürekli ayrılmalardan dolayı doğacak bilgi ri eksikliği ortadan kaldırılmış olacak

12 3- KONTROL FAALİYETLERİ KFS12 Bilgi sistemleri kontrolleri:idareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini günilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir. Öngörülen ler Sorumlu KFS 12.1 Bilgi sistemlerinin sürekliliğini günilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli uygulanmalıdır. Bu yapı desteklenmekte uygulanmaktadır Bilgi Teknolojileri D. Bşk. Hassas rilerin korunmasını sağlayacak yöntemler belirlenmiştir KFS 12.2 Bilgi sistemine ri bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır. Bu standartla ilgili olarak çeşitli mekanizmalar oluşturulmuştur. Bilgi Teknolojileri D. Bşk. Kaynaklara kayıtlara erişim yetkisinden bunların saklanmasından, kullanılmasından sorumlu olan yetkili kişiler belirlenmiştir. Bilgi iletişim sistemi günliğinin sağlanması çalışmaları yapılmıştır. KFS 12.3 İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir. Bilişim yönetişimini sağlayacak yapı mevcuttur. Bilgi Teknolojileri D. Bşk. Geniş alan ağlarını, anında bilgi işlemeyi, elektronik bilgi değişimini, elektronik postayı yerel bilgi ağlarını kurma, izleme gibi yenilikleri kuruma kazandırma yeniliklerden yararlanmalarına destek sağlama amacına yönelik olarak var olan sistemlerin günümüz teknolojisine uygunluğu sağlanmıştır.

13 4- BİLGİ VE İLETİŞİM BİS13 Bilgi iletişim: İdareler, birimlerinin çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi hizmet sunumunda etkinlik memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi iletişim sistemine sahip olmalıdır. Öngörülen ler Sorumlu BİS 13.1 İdarelerde, yatay dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili sürekli bir bilgi iletişim sistemi olmalıdır. İletişimin zamanında,güncel,doğru elde edilebilir olması sağlanmıştır. Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı - Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü İdare birimlerimizin mevcut iç dış iletişimle ilgili sistemlerinin geliştirilmesi ile ilgili yeni projeler oluşturulup faaliyete geçirilmiştir. BİS 13.2 Yöneticiler personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir. İhtiyaç duyulan bilgilere raporlara analiz yapma imkanı sunacak, yönetim bilgi sistemi oluşturulmuştur. Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Bilgi raporlama kapasitesi gelişmiş, iletişim sistemi oluşturulmuştur.bilgi beceri eksikliğinden kaynaklanan hatalar önlenmiştir. BİS 13.3 Bilgiler doğru, günilir, tam, kullanışlı anlaşılabilir olmalıdır. İhtiyaç duyulan bilgilerin dökümanların mevzuata uygun olması için sistem geliştirilmiştir. Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Elde edilen bilgilerin analiz edilmesi imkanı sağlanacaktır. Günilir olmayan bilgilerin yaratacağı riskler minimize edilmiştir. BİS 13.4 Yöneticiler ilgili personel, performans programı bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir. İhtiyaç duyulan bilgi belgelere zamanında ulaşılmaktadır. Bütçe Performans Şb.Md. Kullanılan mevcut programlar ile istenilen riye zamanında doğru günilir olarak ulaşılmaktadır.özellikle kaynak kullanımına ilişkin şefaflık ilkesi dikkate alınmaktadır. BİS 13.5 Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri raporları üretebilecek analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır. Bilgi sistemi standartlara uygun olarak işlemektedir, yönetim tarafından istenen raporlar analiz yapmaya imkan recek şekildedir. Muhasebe Şb. Md. Bilgi Teknolojileri D. Bşk. Yöenetim bilgi sisteminin kullanılması karar alma süreçlerinin daha etkin çalışmasını karşılaşılabilecek hataların azalmasını önlemiştir BİS 13.6 Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon amaçları çerçesinde beklentilerini görev sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir. Bu satandartla ilgili ortak amaç hedefler doğrultuısunda kurumsal bütünleşme sağlanmıştır. Strateji Geliştirme Şb. Md. Yöneticiler hedefte belirtilen iş işlemlerle ilgili belirli periyodlarda gözden geçirme toplantıları yapacaktır. BİS 13.7 İdarenin yatay dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır. Yönetici - personel ilişkisinin sağlıklı devam etmesi için çalışmalar devam etmektedir Personelin yöneticileri tarafından kolayca anlaşılması sorunlarını paylaşabilmesi için şikayet kutuları, anket çalışmaları bireysel görüşmeler yapılacaktır İnsan Kaynakları Eğitimi Dairesi Başkanlığı - Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı ( Anket Çalışması, Şikayet Kutusu ) / Personel rimliliğin artması, katılımcı çalışma ortamının yaratılması

14 4- BİLGİ VE İLETİŞİM Genel Şartı BİS14 Raporlama:İdarenin amaç, hedef, gösterge faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık hesap rebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır. Öngörülen ler Sorumlu Tamamlan ma BİS 14.1 İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır. Faaliyet projelere ilişkin gerçekleşmeler kamuoyuna duyurulmaktadır. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı- Strateji Geliştirme Şb. Md. İdare mali yıl sonu itibari ile stratejik plan performans programlarıındaki faaliyet projelerine ilişkin gerçekleşmelerle ilgili raporları mali tabloları hazırlar halkın bilinçlendirmesine yönelik kamoyuna duyurur. BİS 14.2 İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır. Saydamlık hesap rebilirlik ilkeleri doğrultusunda uygulama sonuçları geleceğe yönelik beklentiler kamuoyuna duyurulmaktadır. Muhasebe Şb. Md. İlk altı aylık mali yıl bütçe uygulama sonuçları gelecek ikinci altı aya ilişkin beklentilerle ilgili mali tablolar hazırlanmakta web sitemiz aracılığı ile kamoyuna duyurulmaktadır. Böylece kaynak kullanımına ilişkin şeffaflık, saydamlık ilkeleri doğrultusunda kentlinin kaynak kullanım sürecine ilişkin katılımı sağlanmıştır. BİS 14.3 Faaliyet sonuçları değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli duyurulmalıdır. Faaliyet sonuçları değerlendirmeler faaliyet raporunda gösterilmektedir Strateji Geliştirme Şb. Md. İdare tüm birimler mali yıl sonunda faaliyet raporlarını hazırlamakta hazırlanan faaliyet raporları belediyenin web sayfasında yayınlanarak kamu oyuna duyurulmaktadır. BİS 14.4 Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenmeli, birim personel, görevleri faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir. Faaliyet raporlamaya ilişkin görevlendirme çalışmalarının geliştirilmeye ihtiyacı vardır Söz konusu raporlama sürecine ilişkin görevlendirmeler yazılı olarak belirlenecek, personel yaptığı faaliyet görevlere ilişkin raporlar hazırlayacak. İnsan Kaynakları Eğitim Şb. Md. ( Tebliğ, Rapor) / Şeffaf bir raporlama sisteminin geliştirirlmesi, Doğru günilir bilgilerle faaliyet görevlerin gerçekleştirilmesi

15 4- BİLGİ VE İLETİŞİM BİS15 Genel Şartı Kayıt dosyalama sistemi: İdareler, gelen giden her türlü evrak dahil iş işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı dosyalandığı kapsamlı güncel bir sisteme sahip olmalıdır. Öngörülen ler Sorumlu BİS 15.1 Kayıt dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamalıdır. Kayıt dosyalama sistemi elektronik ortamda yapılmaktadır. Yazi İşleri Kararlar Dairesi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı. Personel, elektronik kayıt dosyalama sistemi sonucunda ortaya çıkabilecek sorunların tespiti minimum düzeye indirilmiştir BİS 15.2 Kayıt dosyalama sistemi kapsamlı güncel olmalı, yönetici personel tarafından ulaşılabilir izlenebilir olmalıdır. Yapı vardır. Yetkilendirme sistemine göre personel yönetici tarafından izlenebilmektedir. Yazi İşleri Kararlar Dairesi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı. Güncel bir kayıt dosyalama sistemi sayesinde gerçekleşecek işlem faaliyetlerde zamanı optimum kullanmayı sağlamıştır BİS 15.3 Kayıt dosyalama sistemi, kişisel rilerin günliğini korunmasını sağlamalıdır. Bigi teknolojilerinin geliştirilmesi sayesinde kayıt kişisel rilerin günliği sağlanmaktadır. Yazi İşleri Kararlar Dairesi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı. Yetkilendirme yapılmış kişilerin ulaşabileceği bir sistem olması sayesinde gizlilik esasına uygun olarak işlemler gerçekleştirilmektedir. BİS 15.4 Kayıt dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır. Kayıt dosyalama sistemi mevzuata uygun olarak yapılmaktadır. Yazi İşleri Kararlar Dairesi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı. Mevzuata uygun olarak yapılmakta olan kayıt dosyalama sistemine azami hata ile yüksek performans elde edilmektedir. BİS 15.5 Gelen giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara Gelen giden evrak kayıt edilmesi uygun bir şekilde sınıflandırılmalı arşiv sistemine uygun sınıflandırılması işlemleri düzenli olarak olarak muhafaza edilmelidir. yapılmaktadır. Yazi İşleri Kararlar Dairesi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı. Herhangi bir zaman dilimine ait bilgi riye ulaşmada zaman tasarrufu sağlar BİS 15.6 İdarenin iş işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv dokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır. Tüm birimlerin, standartlara uygun olarak arşiv dökümantasyon sistemi mevcuttur ancak, geliştirilmeye ihtiyacı vardır lerin mevcut arşiv sistemlerinin kapasitelerini geliştirilmesi için elektronik arşiv sistemi kurulması gerekmektedir. Bilgi Teknolojileri D. Bşk. ( Yazılım ) / Zamanında doğru bilgiye ulaşılması Veri yanlışlığından doğabilecek risklerin önlenmesi

16 4- BİLGİ VE İLETİŞİM BİS16 Genel Şartı 16. Hata, usulsüzlük yolsuzlukların bildirilmesi:idareler, hata, usulsüzlük yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır. Öngörülen ler Sorumlu Tamamlan ma BİS 16.1 Hata, usulsüzlük yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli duyurulmalıdır. Hata, usulsüzlük yolsuzlukların bildirim yöntemleri hakkunda eğitim çalışmaları yapılacaktır Hata, usulsüzlük yolsuzlukların bildirim işlemleri mevzuat çerçesinde belirtilen usul esaslar içerisinde yapılacak olup bu düzenlemelere ilişkin mevzuat hakkında personel hizmet içi eğitimle bilgilendirilecektir İnsan Kaynakları Eğitimi D. Bşk. ( Eğitim Faaliyeti, Broşür) Personelin bu konuda bilgilendirilmiş olmasıyla hata üsülsüzlüklerin en aza indirgenmesi BİS 16.2 Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapmalıdır. Yöneticiler bildirilen hata,usulsüzlük yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapmaktadır İnsan Kaynakları Eğitimi D. Bşk. Zamanında yapılan incelemeler sonucunda olası zararların önüne geçilmiş olmaktadır BİS 16.3 Hata, usulsüzlük yolsuzlukları bildiren personele haksız ayırımcı bir muamele yapılmamalıdır. Bu tür bilgileri ileten personele haksız ayrımcı bir muamale yapılmamaktadır. İnsan Kaynakları Eğitimi D. Bşk. Personelin de görüşleri alınarak meydana gelebilecek hata usulsüzlük yolsuzlukların önüne geçilmesi sağlanmaktadır.

17 5- İZLEME İS17 İç kontrolün değerlendirilmesi:idareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir. Öngörülen ler Sorumlu Çalışma grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak İS 17.1 İç kontrol sistemi, sürekli izleme özel bir değerlendirme yapma bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir. İç kontrol sistemi vardır ancak geliştirmeye yönelik çalışmalar devam etmektedir İç kontrol sisteminin işleyişine ilişkin periyodik aralıklarla tüm birimlerle çalışmalar yapılacaktır. Hazırlanacak olan eylem planında belirtilen standartların sonuçları gözlemlenecektir. ( Eğitim Faaliyeti ) / Kurum içi yapılan iş işlemler le ilgili olarak rimlilik, kolay ulaşılabilirlik, etkinlik, günilirlik mevzuata uygunluk ilkelerinin gerçekleşmesi İS 17.2 İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç yöntem belirlenmelidir İç kontrol sisteminin eksik yönleri ile ilgili anket, şikayet, yıllık faaliyet raporları, stratejik planlar, iç dış denetim raporlarının izlenmesi değerlendirilmesi sonucunda tespit edilen eksiklik, hata, usulsüzlük yolsuzluğa ilişkin düzenleyici düzeltici önlemlerin alınması sağlanacak olup bu konuya ilişkin rapor düzenlenecektir. ( Anket Çalışması, Rapor ) İç kontrolün işleyişine yönelik yapılan çalışmalara hız kazandırılması, Karar alma süreçlerinin hızlanması hata paylarının minimize edilmesi İS 17.3 İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır İç kontrol sisteminin değerlendirilmesinde birim bazında çalışmalar yapılarak, özellikle birim yöneticileri ile süreç analizleri yapılacaktır. ( Rapor ) / Sürecin her aşamasına tüm personelin dahil edilerek, kurumsal ortak tavrın oluşturulması İS 17.4 İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi / idarelerin talep şikâyetleri ile iç dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır İdare birimleri ile iç kontrolle ilgili değerlendirme analizler yapılacak, alınması gereken önlemler tespit edilecek ( Rapor ) / Sürecin her aşamasına tüm personelin dahil edilerek, kurumsal ortak tavrın oluşturulması İS 17.5 İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli bir eylem planı çerçesinde uygulanmalıdır Yapılan değerlendirmeler sonucunda alınması gereken tedbirler belirlenecek, Söz konusu önlemler için eylem planı oluşturulacak uygulanması sağlanacaktır. Strateji Geliştirme Şb. Md. Bütçe Performans Şb. Md. ( Kontrol Listeleri ) / Yapılan değerlendirme sonucunda kurumun mevcut yapısının ortaya konulması gelişim stratejelerinin belirlenmesi, zayıf yönlerinin güçlendirilmesi Yılda bir kere

18 5- İZLEME İS18 İç denetim: İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır. Öngörülen ler Sorumlu Çalışma grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak İS 18.1 İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde yürütülmelidir. lar vardır mevzuat çerçesinde yürütülmektedir İç Denetim i Bşk. lar Mali Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenmiş uygulanmaktadır İS 18.2 İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren eylem planı hazırlanmalı, uygulanmalı izlenmelidir. Yapı vardır mevzuat çerçesinde yürütülmektedir İç Denetim i Bşk. Uygulama izlemeler İç Denetim Koordinasyon Kurulu 3. düzey mevzuata uygun olarak yapılmaktadır

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KOCAELİ 30.06.2010 RAPORU II. KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) Standart Kod No KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS

Detaylı

T. C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T. C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞININ İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUMUNU SAĞLAMAK ÜZERE YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN EYLEM PLANI Başkanlığımız iç kontrol sistemiyle

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı 1 1.1 1.2 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME FORMU 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME FORMU 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME FORMU 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Öngörülen veya ler veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi

Detaylı

2016 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

2016 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 2016 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS 1.1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli

Detaylı

26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738

26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738 26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI TEBLİĞİ Bilindiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim BİE Bilgisayar Bilimleri. 1-Bilgisayar Bilimleri

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim BİE Bilgisayar Bilimleri. 1-Bilgisayar Bilimleri 4- BİLGİ VE İLETİŞİM Standart BİS13 Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda

Detaylı

4- BİLGİ VE İLETİŞİM(SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

4- BİLGİ VE İLETİŞİM(SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI) 4- BİLGİ VE İLETİŞİM(SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI) Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

KALKINMA BAKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KALKINMA BAKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Ocak 016 - Aralık 016) Genel Şartların Dağılımı 4 0 5 Güvence Sağlananlar Öngörülenler Sonraki Döneme Bırakılanlar Sürekli İzleme 70 KAMU

Detaylı

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI II KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS1 KOS 11 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Etik Değerler ve Dürüstlük:

Detaylı

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI veya Tamamlanm a KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1.1 İç kontrol sistemi ve

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Sorumlu veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONTROL ORTAMI

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONTROL ORTAMI KONTROL ORTAMI KOS 01 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel

Detaylı

3- KONTROL FAALİYETLERİ

3- KONTROL FAALİYETLERİ 3- KONTROL FAALİYETLERİ Standart Mevcut Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Kod No Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

KARABAĞLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI KARABAĞLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart İS1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartları Etik Değerler ve Dürüstlük Mevcut Durum Eylem Öngörülen

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Standart Kod No. Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı

1- KONTROL ORTAMI. Standart Kod No. Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı 253 1- KONTROL ORTAMI KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1.1 KOS 1.2 KOS 1.3 KOS 1.4 İç kontrol sistemi ve işleyişi

Detaylı

3- KONTROL FAALİYETLERİ

3- KONTROL FAALİYETLERİ 3- KONTROL FAALİYETLERİ Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Çıktı/ Sonuç

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2010 2011) (BİLGİ VE İLETİŞİM) Standart Kod No veya BİS13 Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi,

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI

Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği

Detaylı

T.C. AKÇAABAT BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2014)

T.C. AKÇAABAT BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2014) T.C. AKÇAABAT BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2014) İÇİNDEKİLER A. İç Kontrol Sistemi Genel Esasları... 1 1. İç Kontrol Sisteminin Tanımı ve Amaçları... 1 2. İç Kontrol Sisteminde

Detaylı

4- BİLGİ VE İLETİŞİM

4- BİLGİ VE İLETİŞİM 4- BİLGİ VE İLETİŞİM Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2010 2011) (KONTROL FAALİYETLERİ) Sorumlu KFS 7 Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/

Detaylı

4-BİLGİ VE İLETİŞİM. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler

4-BİLGİ VE İLETİŞİM. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler 4-BİLGİ VE İLETİŞİM Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/Sonuç

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. İç kontrol Eylem Planı elektronik ortama taşınacak ve tüm personel tarafından paylaşıcacaktır.

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. İç kontrol Eylem Planı elektronik ortama taşınacak ve tüm personel tarafından paylaşıcacaktır. 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem ya Eylemler Sorumlu ya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Çıktı/ Sonuç Tamamlanm

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç kontrol standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç Tamamlanm

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2014 YILI)

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2014 YILI) T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2014 YILI) 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Tüm Birim ve Bölümler. Tüm Personel

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Tüm Birim ve Bölümler. Tüm Personel 4- BİLGİ VE İLETİŞİM Standart Öngörülen veya ler Sorumlu veya BİS13 Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde

Detaylı

SANCAKTEPE BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2009-2011

SANCAKTEPE BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2009-2011 SANCAKTEPE BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2009-2011 1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 1.1.Etik Değerler ve Dürüstlük 1.1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli

Detaylı

T.C. BARBAROS DENĐZCĐLĐK YÜKSEKOKULU KAMU ĐÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

T.C. BARBAROS DENĐZCĐLĐK YÜKSEKOKULU KAMU ĐÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI T.C. KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ BARBAROS DENĐZCĐLĐK YÜKSEKOKULU KAMU ĐÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KOCAELĐ 2013 ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa I.GĐRĐŞ 2 II. KOÜ KAMU ĐÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı

T.C AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

T.C AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen 1 kuralların personel tarafından

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL ORTAMI (Uygulamalar) Süleyman MANTAR ESOGÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanı 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI (Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu 2016 YILI KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu 2016 YILI KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu 2016 YILI KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 07 YILI İÇ KONTROL EYLEM PLANI KOS Standardı ve Genel Şartı KOS. KOS. KOS.3 KOS.4 İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır. Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2016 YILI)

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2016 YILI) T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2016 YILI) 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel

Detaylı

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. Sorumlu veya 1.1 Đç kontrol sistemi ve işleyişi

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME FORMU 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME FORMU 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS1 KOS 1.1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve işleyişi

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Mevcut Durum Eylem Kod No Eylem Planı Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç

1- KONTROL ORTAMI. Mevcut Durum Eylem Kod No Eylem Planı Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç KOS 1 Mevcut Durum Eylem Eylem Planı Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri Tüm birimler İKİYK

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri Tüm birimler İKİYK 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler No Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/

Detaylı

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI STANDART TANIM 1.1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. İç kontrol sistemi ve işleyişi hakkında bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır.

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

4- BİLGİ VE İLETİŞİM

4- BİLGİ VE İLETİŞİM 4- BİLGİ VE İLETİŞİM Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı

SANCAKTEPE BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler

SANCAKTEPE BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler 2014-2016 SANCAKTEPE BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler

Detaylı

EK:1 1- KONTROL ORTAMI

EK:1 1- KONTROL ORTAMI EK:1 1- KONTROL ORTAMI KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 KOS 1.5 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve işleyişi

Detaylı

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Tamamlan ma Tarihi. Çıktı/ Sonuç. 1-İç Kontrol SGDB

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Tamamlan ma Tarihi. Çıktı/ Sonuç. 1-İç Kontrol SGDB KOS 1.3 KOS 1.2 KOS 1.1 KOS 1 Standart Kod No SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 1- KONTROL ORTAMI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Öngörülen Eylem veya Eylemler.

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Öngörülen Eylem veya Eylemler. 1- KONTROL ORTAMI KOS1 KOS 1.1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol

Detaylı

TOROSLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

TOROSLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI TOROSLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 95347179-612.01-87 24/01/2014 Konu : İç Kontrol ları Uyum Eylem Planı Revizesi Hk. REKTÖRLÜK MAKAMINA Bilindiği üzere;

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EYLEM PLANI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EYLEM PLANI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EYLEM PLANI KOD NO KONTROL STANDARTLARI EYLEMLER SÜREÇ SORUMLULARI SÜRE Bu standardın yerine getirilebilmesi için en az üç kişinin yer alacağı

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ

ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM FAKÜLTESİ ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ Sorumlu Birim Eylem Kod No SORUMLU BİRİMLER VE TAMAMLANMA TARİHLERİ Tamamlanma Tarihi

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI KOS 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. Kod KOS 1.5 Kamu İç Kontrol Standardı Ve Şartı İdarenin personeline

Detaylı

T. C. AKYAZI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

T. C. AKYAZI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1 - KONTROL ORTAMI KOS.01 - ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK KOS.01.1 - İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. KOS 1.1.1 / Müdürlüğü tüm birim müdürlerini

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Başlama- Bitiş Tarihi Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem

Detaylı

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - KONTROL ORTAMI KOS Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. Sorumlu Kod No Öngörülen veya ler veya Çalışma Kurul ve Grup

Detaylı

DÜZCE BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI

DÜZCE BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI DÜZCE BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI Standart Kod 1- KONTROL ORTAMI KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2016

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2016 T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2016 (HAZİRAN-ARALIK) YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Üniversitemiz Kamu İç Kontrol

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI EK:2- ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Mevcut Durum Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını

Detaylı

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI SULTANBEYLİ BELEDİYESİ İÇ KONTROL LARI EYLEM PLANI NO VE I SONUÇLAR, SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 1.1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.

Detaylı

T.C. KAYSERİ TALAS BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI

T.C. KAYSERİ TALAS BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI T.C. KAYSERİ TALAS BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI A. GENEL BİLGİLER Kayseri iline bağlı Talas Belediyesi Merkez İlçe belediyesi olup, 2010 yılı nüfus sayısı merkez nüfusu 93.769, köylerin nüfusu 6.081

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI REVİZE ( ) Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI REVİZE ( ) Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Öngörülen veya ler Sorumlu 1- KONTROL ORTAMI 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. 1.1 İç kontrol sistemi ve işleyişi

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı onaylandıktan sonra iç kontrol

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ekim 2014 i İÇİNDEKİLER TABLOSU İÇİNDEKİLER TABLOSU... İ GİRİŞ... 1 1. İÇ KONTROLÜN TANIMI VE YASAL ÇERÇEVE... 2 2. İÇ KONTROLÜN

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYESİ İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI

İZMİR KONAK BELEDİYESİ İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI İZMİR KONAK BELEDİYESİ İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI 2017-2018 İÇ KONTROL BİLEŞENLERİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI SAYISAL VERİLERİ STANDART KODU STANDART ADI GENEL ŞART SAYISI BELİRLENEN EYLEM

Detaylı

GİRİŞ. İç kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu

GİRİŞ. İç kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu GİRİŞ Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol ları Tebliği ve Bakanlığın 04.02.2009 tarihli 1205 sayılı Genel Yazısı ile Eki

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI SONUÇLARI RAPORU HAZİRAN 2016 İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM ÇALIŞMA EKİBİ İÇİNDEKİLER TANIMLAR... ii KISALTMALAR... iii GİRİŞ...

Detaylı

2015-2016 İ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

2015-2016 İ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016 İ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1.KONTROL ORTAMI Standart KOS1 Kamu İç Kontrol Standartı ve Genel Şsartı Mevcut Durum Eylem Öngörülen Eylemler Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI Standart Kod No KOS1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1-KONTROL ORTAMI STANDAR T KOD NO KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI MEVCUT DURUM EYLEM KOD NO ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER SORUMLU BİRİM VEYA ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM ÇIKTI/

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DÖNEMİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DÖNEMİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2017- DÖNEMİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KOS1.1 KOS1.2 KOS1.3 KOS1.4 / Şart 1.1.İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.

Detaylı

1 - KONTROL ORTAMI ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER

1 - KONTROL ORTAMI ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER 1 - KONTROL ORTAMI GENEL ŞARTI KOS 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. ÖNGÖRÜLEN YA DA LER SORUMLU YA DA ÇALIŞMA GURUBU

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

NİLÜFER BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI NİLÜFER BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI Standart Standartı Standart sı Genel Şart Sayısı Öngörülen Sayısı KOS-1 Etik Değerler ve Dürüstlük Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı KOS1 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod Öngörülen Eylem veya Eylemler

Detaylı

Prof. Dr. Burçin ÇOKUYSAL Doç. Dr. Harun YALÇIN (E. Ü. ADEK Üyesi) Doç. Dr. Zümrüt AÇIKGÖZ Doç. Dr. Şule IŞIN Arş. Gör. Dr. Ö. Hakan BAYRAKTAR Arş.

Prof. Dr. Burçin ÇOKUYSAL Doç. Dr. Harun YALÇIN (E. Ü. ADEK Üyesi) Doç. Dr. Zümrüt AÇIKGÖZ Doç. Dr. Şule IŞIN Arş. Gör. Dr. Ö. Hakan BAYRAKTAR Arş. Prof. Dr. Burçin ÇOKUYSAL Doç. Dr. Harun YALÇIN (E. Ü. ADEK Üyesi) Doç. Dr. Zümrüt AÇIKGÖZ Doç. Dr. Şule IŞIN Arş. Gör. Dr. Ö. Hakan BAYRAKTAR Arş. Gör. Tansel KAYGISIZ AŞÇIOĞUL Arş. Gör. Pınar GÜNEYİ

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Kod No

1- KONTROL ORTAMI. Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Kod No 1 1- KONTROL ORTAMI Öngörülen veya ler Yapılacak KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1.1 İç kontrol sistemi ve

Detaylı

Sibernetik Sistemler. İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları

Sibernetik Sistemler. İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları Sibernetik Sistemler İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları Yönetimin Tarihsel Gelişimi Bilimsellik Çarpanı İnovasyon Yeteneği NEWYORK + KABİL - Öğrenen Organizasyon

Detaylı

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının

Detaylı

Başaran YAŞLI Belediye Başkanı. Sayfa 1

Başaran YAŞLI Belediye Başkanı. Sayfa 1 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile, her kamu idaresinde geleneksel kontrol mekanizmaları yerine iç kontrol alanında yaşanan çağdaş gelişme ve uygulamalardan ve uluslararası örgütlerce oluşturulan

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI (ÜNİVERSİTEMİZE AİT EYLEM PLANINDAN YÜKSEKOKULUMUZLA İLGİLİ KISIMLAR SEÇİLEREK HAZIRLANMIŞTIR) 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Kod

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2015

İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2015 Kontrol Ortamı İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2015 Standart Kod No Kamu iç Kontrol Standardı ve GenelŞartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eyiem veya Eylemler Sorumlu Birim veya çalışma grubu üyeleri İşbirliği

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Kod No Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI HAZIRLAYAN BİRİM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Haziran- 2009 I- KAMU YÖNETİMİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİ A. Giriş 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016)

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) İÇİNDEKİLER 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI... 2 1.1. İç Kontrolün Tanımı Ve Amacı... 2 1.2. İç Kontrol Sistemine İlişkin Yasal Mevzuat... 2

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI İZLEME STANDARTLARI Etik Değerler ve Dürüstlük

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

T.C. ÇORUM BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ÇORUM BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI I. K O N T R O L O R T A M I S T A N D A R T L A R I Sorumlu veya KOS1 1.Etik Değerler ve Dürüstlük:Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

KONTROL ORTAMI KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

KONTROL ORTAMI KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI KONTROL ORTAMI KOS 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1.1 İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Kod Sorumlu veya Çalışma grubu üyeleri Tamamlan ma Tarihi

Detaylı

AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI

AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI ĠÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI (ARALIK 2014) 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1.GĠRĠġ 3 2.KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARI...3 2.1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 4 2.2. RĠSK DEĞERLENDĠRME STANDARTLARI...6

Detaylı

İÇ KONTROL SORGU VE TESPİT FORMU

İÇ KONTROL SORGU VE TESPİT FORMU Sıra No Rf. Std. No S1 KONTROL ORTAMI Etik Değerler ve Dürüstlük SORULAR Evet Hayır Mevcut Durum/Açıklama 1 1.1 Belirlenmiş iç kontrol uygulamaları var mı? 2 3 Yönetici ve çalışanlar iç kontrol sistemi

Detaylı

KSÜ Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı

KSÜ Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı 1- KONTROL ORTAMI Sorumlu veya KOS 1 1.Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOSE 1 KOS 1.1 KOS 1.2 1.1. İç kontrol sistemi

Detaylı

1.Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.

1.Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu Ġç Kontrol Standardı ve ġartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya ÇalıĢma Grubu Üyeleri ĠĢbirliği

Detaylı