DALAMAN DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Hizmetin Tamamlanma Süresi Sıra No. (En Geç) 1 Mevzuat işleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DALAMAN DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Hizmetin Tamamlanma Süresi Sıra No. (En Geç) 1 Mevzuat işleri"

Transkript

1 DALAMAN DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sunulan Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Bilgi/ Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi Sıra No (En Geç) 1 Mevzuat işleri Dilekçe 3gün 2 Prosedürler/takip ve kontrol işlemleri Revizyon Talep Formu 1 hafta 3 Talimatlar/takip ve kontrol işlemleri Revizyon Talep Formu 1 hafta 4 Formlar/takip ve kontrol işlemleri Revizyon Talep Formu 1 hafta 5 Kalite ile ilgili eğitim faaliyetleri Eğitim Talebi-Eğitim Davetiyesi-Olur Belgesi 1 hafta 6 Özdeğerlendirme Faaliyetleri Özdeğerlendirme Planı 1ay Düzeltici önleyici Faaliyet İstek Formu-Kalite Yönetim 3 ay 7 İzleme,Önleyici Ve Düzeltici Faaliyetler Direktörü Onayı 8 Temel Sağlık Hizmetleri T.C. Kimlik numaralı Kimlik Yarım saat 9 Hastalık Kontrol Programı İşlemleri İstatistik Formları 1ay 10 Zoonoz ve Parazitler Hastalıkları İstatistik Formları 1ay 11 Salgın Kontrolü ve Sürveyans Bulaşıcı hastalık bildirim formu 1ay 12 Ölümler T.C. Kimlik Belgesi, hasta dosyası, ölüm bildirim belgesi 15 dakika Atık Teslim Formu, Röntgen Banyo sularını taşıyan 1gün 13 Atıklarla İlgili İşlemler firmanın lisans belgesi, tıbbi atıkları taşıyan firmanın lisans belgesi 14 Röntgen Hekim İstemi, ücretli ise dekontu 10 dakika 15 Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği İşlemleri Sağlık Raporu Tetkik sonuçları T.C kimlik 1 hafta numarası,eğitim sonuçları 16 Laboratuvar Hizmetleri T.C. Nolu Kimlik Belgesi, Hekim İstemi 6 saat 17 Afet Yönetimi İşlemleri Personel İletişim Bilgileri 1saat 18 Eğitim Çalışmaları İle İlgili İşlemler Eğitim İhtiyaç Formu 1saat

2 19 Adli Tıp İşlemleri T.C. Nolu Kimlik Belgesi, İlgili mahkeme veya 1 saat Cumhuriyet Savcılığı yazısı. 20 Şikayetlerle İlgili İşlemler T.C. Nolu Kimlik Belgesi, Dilekçe,Kurumlar için resmi 15 iş günü yazı 21 Tıbbi Hizmetlere Ait İşlemler T.C. Nolu Kimlik Belgesi 6.5 saat 22 Kan ve Kan Ürünleri İşlemleri T.C. Nolu Kimlik Belgesi,ilgili hekimden kan talep 1 saat formu 23 Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri T.C. Nolu Kimlik Belgesi 1 saat 24 Organ ve doku bağışı hizmetleri T.C. Nolu Kimlik Belgesi,organ bağış senedi 20 dakika 25 Kamu hastaneleri hizmetleri T.C. Nolu Kimlik Belgesi,poliklinikten alınan yatış Yarım saat formu 26 Sağlık kurulu rapor işlemleri T.C. Nolu Kimlik Belgesi 6.5 saat 27 Yataklı tedavi kurumlarında staj yapacaklara ait T.C. Nolu Kimlik Belgesi,okuldan staj eğitim talebi 15 dakika 28 işlemler Hasta hakları başvuru şikayet ve talepleri dilekçesi,öğrenciden staj eğitim talebi dilekçesi T.C. Nolu Kimlik Belgesi,hasta başvuru belgesi 15 iş günü 29 Ayaktan tedavi ve yatan hasta şikayet ve T.C. Nolu Kimlik Belgesi,hasta başvuru formu 15 iş günü talepleri 30 Şikayet sonrası kurul işlemleri T.C. Nolu Kimlik Belgesi,hasta başvuru formu,kurula 1ay sunulan dosya 31 İlaç ve eczacılık işlemleri İstem belgesi ve bilgisayar programı aracılığı ile Yarım saat 32 Kadın sağlığı ve aile planlaması hizmetleri T.C. Nolu Kimlik Belgesi Yarım saat 33 Basınla ve halkla ilişkiler T.C. nolu kimlik belgesi,dilekçe 15 gün 34 Bilgi işlem işlemleri Sözleşmeler, T.C. nolu kimlik numarası,firma ile ilgili 2 ay sözleşme 35 Sözleşmeler Sözleşme akdi 3ay 36 Teknisyenlik hizmetleri Bakım sözleşmeleri,garanti belgeleri,kalibrasyon 1saat belgeleri 37 Araç ve taşıma işlemleri Trafik kurallarına göre gerekli belgeler 4saat 38 Gelen evrak işleri Yetkili şahıs veya kurumdan onaylı gelen evraklar,gönderenin adı ve adres bilgileri 15 dakika

3 39 Posta veya kurye aracılığı ile gelen ve giden Posta pulu,alındı makbuzu, gönderenin adı ve adres 1saat evraklarla ilgili işlemler bilgileri 40 Dosyalama ve kodlama işlemleri Dosya muhteviyatı,hasta ile ilgili verilerde T.C.kimlik 15 dakika belgesi 41 Arşiv işlemleri Arşiv Yönetmeliğine uygun dilekçe,hasta dosyası ve 1 hafta evrak teslim tutanağı 42 Bakım ve onarım işleri Onaylı iş talebi,bakım onarım sözleşmeleri 1 hafta 43 Temizliğe ilişkin ihale yöntemiyle yapılan işler Hizmet talebi belgesi,hizmet istek talebi,lüzum müzekkeresi,piyasa yaklaşık maliyet görevlendirmesi, teklif belgesi,kamu İhale Kurumu internet sayfasında ilan,gazete ihale ilanı,ihale sonucu tebliğ ve onaylanması, sözleşme 44 Temizlik şirketi ve şirket çalışanlarına ilişkin Sözleşme 1 gün 45 işlemler Ambar ve ve depo kontrolü işleri Depo envanterleri,demirbaş kayıtları,tutanaklar 1ay 46 Bordro ve tahakkuk işleri Ödeme emri belgesi,banka listesi,bordro icmali,terfi bilgileri listesi,personel maaş bilgileri dökümü,sigorta listesi,bireysel emeklilik makbuzları,asgari geçim indirimi bordrosu,eş ve çocuk bildirimi listesi,sendika üyelik listesi 47 Harcırah işleri Ödeme emri belgesi,banka listesi,yolluk bildirimi ve ekleri,harcama talimatı,görevlendirme onay belgesi 3 ay 10 gün 7gün 48 Kıdem tazminatları hizmetleri Dilekçe,Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği,İl Sağlık Müdürlüğü görüş yazısı, ödeme emri belgesi,kıdem tazminatı hesap cetveli,harcama talimatı 49 Fazla mesai Nöbet listeleri,puantaj, ödeme emri belgesi,onay belgesi,değişim dilekçeleri,banka listesi 15gün 5gün

4 50 Atama işleri Dilekçe,il içi veya il dışı nakil talep formu,atama onayı,tebliğ,ayrılış yazısı,maaş nakil formu,sürekli görev yolluğu bildirimi 51 Görevlendirmeler Dilekçe,Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği,İl Sağlık Müdürlüğü yazısı ve valilik onayı,ayrılış başlayış yazısı,tebliğ tebellüğ belgesi 52 İşten ayrılma,istifa ve işe son verme Dilekçe,Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği,İl Sağlık Müdürlüğü yazısı ve valilik onayı, ayrılış başlayış yazısı,tebliğ tebellüğ belgesi 2saat 1saat 3gün 53 İzin işleri İzin isteği ve onayı 1gün 54 Diğer(kongre onayları) Kongre katılım veya davetiye belgesi ve dilekçe 5gün 55 Sicil raporları ve ilgili işlemler Vesikalık fotoğraf,ilgili yılın sicil rapor formları 10 gün 56 Mal bildirimi ile ilgili işlemler Mal beyannamesi formu(zarf içinde) 7gün 57 Personel kimlik kartı T.C.kimlik bilgileri,sicilini ve görevini gösterir belge,vesikalık fotoğraf 6ay 58 Disiplin cezaları ve ilgili işlemler Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği,İl Sağlık Müdürlüğü yazısı,şikayet dilekçesi,muhakkik tayini,inceleme dosyası 59 Satın alma ve satış işlemleri Hizmet talebi belgesi,hizmet istek talebi,lüzum Müzekkeresi,Piyasa yaklaşık maliyet görevlendirmesi,teklif belgesi,kamu ihale kurumu(kik ) internet sayfasında ilanı, Gazeteye ihale ilanı,ihale sonucu,tebliğ ve onaylaması,sözleşme Alınan mal ve hizmetin muayene ve kontrol tutanağı,fatura 3ay 60 Şartnameler İstek belgesi 1gün 20gün

5 61 Demirbaş alımları Hizmet talebi belgesi,hizmet istek talebi,lüzum Müzekkeresi,Piyasa yaklaşık maliyet görevlendirmesi,teklif belgesi,kamu ihale kurumu(kik ) internet sayfasında ilanı, 3ay Gazeteye ihale ilanı,ihale sonucu,tebliğ ve onaylaması,sözleşme Alınan mal ve hizmetin muayene ve kontrol tutanağı,fatura Ödeme Belgesi 62 Sarf malzemesi alımları Malzeme talep formu 3ay 63 Hizmet alımları Hizmet talebi belgesi,hizmet istek talebi,lüzum Müzekkeresi,Piyasa yaklaşık maliyet görevlendirmesi,teklif belgesi,kamu ihale kurumu(kik ) internet sayfasında ilanı, Gazeteye ihale ilanı,ihale sonucu,tebliğ ve onaylaması,sözleşme Alınan mal ve hizmetin muayene ve kontrol tutanağı,fatura Ödeme Belgesi 3ay 64 Koruyucu güvenlik işleri Dilekçe 10dakika Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. Adı Soyadı Ünvan : Adres : İlk Müracaat Yeri AZİZ KOLCU ÖZLEM YILDIZHAN İDARİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ SÖĞÜTLÜYURT MAH.BATTAL GAZİ 6.SOK.NO:1 DALAMAN/MUĞLA İkinci Müracaat Yeri DR.ŞİRİN ATASOY TEKİN HASTANE YÖNETİCİSİ-BAŞHEKİM SÖĞÜTLÜYURT MAH.BATTAL GAZİ 6.SOK.NO:1 DALAMAN/MUĞLA

6 Tel : Faks : (252) (252) e-posta :

GİRESUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK2 GİRESUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1. Hekim seçme Hizmeti Kurum panolarında ve kurumun

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İMRANLI MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İMRANLI MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İMRANLI MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ÖĞRENCİ İŞLERİ HİZMETİN ADI 1 Kesin Kayıt 2 Kayıt Yenileme 3 Yatay Geçiş 4 Ders Telafileri 5 Bölüm / program

Detaylı

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI S. 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili

Detaylı

PERSONEL İŞLERİ ve YAZI İŞLERİ

PERSONEL İŞLERİ ve YAZI İŞLERİ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PERSONEL İŞLERİ ve YAZI İŞLERİ SIRA NO 1. HİZMETİN ADI İstenilen Belgeler Hizmetin Tamamlanma

Detaylı

Temsilci seçimleri İşlemleri Disiplin Soruşturma İşlemleri 1- Şikâyet dilekçesi veya suçun tesbiti

Temsilci seçimleri İşlemleri Disiplin Soruşturma İşlemleri 1- Şikâyet dilekçesi veya suçun tesbiti T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Dekanlığı KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER 1 2 3 Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlığı Seçim ve Atanması Temsilci seçimleri

Detaylı

EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi 3 Gün 2

Detaylı

İL DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLO ÖRNEĞİ

İL DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLO ÖRNEĞİ SIR A NO EK 2 HİZMETİN ADI 1 Poliklinik Muayene 2 Hasta Yatış İşlemleri 3 4 Randevulu Hasta Sevk Hizmetleri Ayaktan ve Yatan Hasta Sevk Hizmetleri İL DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLO ÖRNEĞİ İSTENİLEN

Detaylı

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi SIRA NO HİZMETİN ADI EK-2 T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Belgesi Dilekçe

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2)

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) SIRA NO ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) HİZMETİN ADI 1. 2 Evrak Kaydı 8 BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Yazıişleri Müdürlüğünden Başkanlığımız

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA ADI 1 Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlığı Seçim ve Atanması ----- 2 Temsilci seçimleri ----- 3 Disiplin Soruşturma 4 Bilgi Edinme

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu. Kamu Hizmet Standartları Tablosu

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu. Kamu Hizmet Standartları Tablosu Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Kamu Hizmet Standartları Tablosu Hizmetin Tamamlanma Süreci (En Geç) İlk Müracaat Son Müracaat

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 1- Hizmet veya Yeşil Pasaport Formu

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Akademik personelin görevlendirilmesi 1. ilgiliden dilekçe 2. Davet yazısı 3. 7

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

EK-2 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1. HİZMETİN ADI Lisansüstü Programlara Kayıt için Kontenjanların Belirlenmesi, Ön Koşullar ve Duyurular BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 YGS Sonucu Öğrenci Ön Kayıt / Kesin Kayıt İşlemleri İnternet Üzerinden http://ubs.cumhuriyet.edu.tr/index_onkayit_jsp.html.php

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün SIRA NO: KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMET ADI: BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ücretli öğretmen Dilekçe,

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Lisansüstü Başvurular 2 Yabancı Uyruklu Lisansüstü Başvurular 1-ALES

Detaylı

3-Öğrencinin ÖSYS ye girdiği yıla ait ÖSYS sonuç belgesi,

3-Öğrencinin ÖSYS ye girdiği yıla ait ÖSYS sonuç belgesi, SIRA NO HİZMETİN ADI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ (EN GEÇ) İLK MÜRACAAT SON MÜRACAAT

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 SIRA VATANTAŞA SUNULAN NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Personel Giderleri 1.Ödeme Emri

Detaylı

TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 E-Posta Hesabı Oluşturma 1- Bireysel Başvuru 30 Dakika 2 Bilgisayar Bakım Ve Onarımı

Detaylı

Ek-1 GAZİPAŞA DEVLET HASTANESİ

Ek-1 GAZİPAŞA DEVLET HASTANESİ Ek-1 GAZİPAŞA DEVLET HASTANESİ HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI KURUM ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA TEŞKİLATI

Detaylı

MUŞ DEFTERDARLIĞI SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUŞ DEFTERDARLIĞI SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1- MUŞ DEFTERDARLIĞI SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI Tahakkuk birimlerinin gönderdiği ödeme emirleri BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

MALTEPE KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALTEPE KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI MALTEPE KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- Dilekçe, 2- Nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi ( T.C.Kimlik Numaralı),

Detaylı

MALTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MALTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ (EN GEÇ) BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAĞIŞIKLAMA ŞUBESİ 1 Aşı Sevki Taşınır

Detaylı

EK-2 KONYAALTI BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

EK-2 KONYAALTI BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO 1- VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Belediye ve vatandaş arasındaki iletişimi sağlamak, davetiye, program, toplantı, randevu, telefonla gelen müracaat ve şikâyetleri değerlendirip sonuçlandırmak,

Detaylı

VARTO KAYMAKAMLIĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VARTO KAYMAKAMLIĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VARTO KAYMAKAMLIĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1- Ödeme Emri Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2- Banka Listesi 3- Kesintiler

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ ~TURİZM FAKÜLTESİ/ 1 ~

ÖĞRENCİ İŞLERİ ~TURİZM FAKÜLTESİ/ 1 ~ Sayfa 1 / 10 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÖĞRENCİ İŞLERİ SIRA NO: HİZMETİN ADI: BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER: 1 Kesin Kayıt İşlemleri *LYS Sonuç Belgesi *Ön

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM ASÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve KoĢulların

Detaylı

ARTVİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ARTVİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ARTVİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S.NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Eğitim Talep Dilekçesi Eğitim

Detaylı