BilişimdeVergi. Haziran Üç aylık EY dergisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BilişimdeVergi. Haziran 2014. Üç aylık EY dergisi"

Transkript

1 BilişimdeVergi Haziran 2014 Üç aylık EY dergisi

2 İçindekiler Sayfa no I. Video içerik gösteriminden elde edilen kazançlar 2 II. Müşteri memnuniyeti kapsamında yapılan indirimler 4 III. Pay TV uygulamaları 6 IV. Sanal alemde freelance çalışanlar ve çalıştıranlar 8 V. Real Time Bidding (Gerçek zamanlı hedefleme/pazarlama) 10 VI. Yurt dışına yapılan yazılım teslimlerinde vergi istisnası 12 VII. Tweet At, Kola İç! 14 VIII. Dolandırıcılığın vergi maliyetini sıfırlamak 16

3 Sunuş Her şey ile birlikte ticaretin de sanallaştığı yeni ekonomi düzeninde, her geçen gün yeni hizmet türleri ve iş modelleri geliştirilirken mevcut vergi düzenlemeleri bu hızlı değişime ayak uydurmakta zorlanmaktadır. Bilişim hizmetlerinin vergilemesi sadece hizmet sağlayıcı sektör firmalarını değil, gerek belge düzeni gerek stopaj yükümlülükleri açısından ilgili hizmetleri alan tüm firmaları etkilemektedir. Bilişim sektörünün ekonomi içerisindeki payı arttıkça şüphesiz vergi idaresinin bu alanı vergileme isteği de artmaktadır. Mevzuat eksikliğinden kaynaklı tartışmalı konular mükellefler nezdinde risk olarak algılanırken, vergi idaresi tarafında da etkin inceleme konusu olmaktadır. Telekomünikasyon ve Teknoloji Sektör Grubu olarak, Bilişimde Vergi adlı çalışmamız ile sektörün vergilemesi ile ilgili halen belirsizliğini koruyan hususlara değinmek, kendimizce bunlara çözüm önerileri getirmek ve sizlerin nezdinde de bir bilinirlik yaratmak istedik. Üçer aylık periyodlarla yayınlamaya devam edeceğimiz çalışmamızda, elden geldiğince teknik detaylara boğulmadan vergi uzmanı olmayan okuyucuların da istifade edebileceği bir yazım dili kullanmaya, şekil ve grafiklerle yazılarımıza görsel zenginlik kazandırmaya gayret ettik. Çalışmalarınızda faydalı olmasını temenni ederiz. Saygılarımızla, Üç aylık EY dergisi 1

4 I. Video içerik gösteriminden elde elde edilen kazançlar Video içeriklerin milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor olması reklam verenleri de bu alanı daha çok kullanmaya yöneltmektedir. Video içerik firmaları uyguladıkları gelir paylaşım modelleri ile hesaplarından video içerik paylaşan kullanıcılara ücret ödemektedir. Video portal sitesinde açmış olduğunuz hesabınızda yer alan özgün videolar ile geniş bir kitleye hitap ederek, tekil izleyici veya izlenen video başına, portal tarafından elde edilen reklam gelirinden pay almanız mümkün. Şartlar Kullanıcının partner programına yükleyeceği videoların fikrimülkiyet haklarına sahip olması gerekmektedir. Müzik, grafik, resim, film, video oyunu, yazılım uygulaması, canlı performans ve akla gelebilecek diğer içerikler kullanıcın kendisi tarafından üretilmiş olmalı ya da gösterim hakları önceden satın alınmış olmalıdır. Yasal olmayan içeriklerin paylaşımı genellikle engellenmektedir. Ödemeler Portallar ödemeleri genellikle önceden belirlenen belli bir tutar aşıldığında kullanıcının banka hesabına EFT göndererek yapmaktadır. Kimi durumlarda ise her bir ayın sonu itibariyle, o ay hak kazanılan tutar gönderilmektedir. İlgili ay içerisinde, önceden belirlenen tutarın altında bir tutara hak kazanıldığında, hiç bir ödeme yapılmadan bakiyenin bir sonraki aya aktarıldığı uygulamalar da mevcuttur. Eser mi? Gelir Vergisi Kanunu nun 18 inci maddesi uyarınca; müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat gelir vergisinden müstesnadır. Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir. İstisna kapsamında değerlendirilmesi için video içeriğin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre eser niteliği taşıması ve bu durumun İl Kültür Müdürlüğü nden alınacak bir belge ile tevsik ve ispat edilmesi gerekmektedir. Video içeriklerin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri kapsamında eser niteliği taşıması ve bu durumun tevsik ve ispat edilmesi halinde, serbest meslek kazancı istisnasından yararlanılabilecektir. Stopaj yapmakla yükümlü kişilere video içerik teslimi karşılığında, içerik sahiplerine yapılacak ödemeler üzerinden, serbest meslek kazancı istisnasından faydalanılması durumunda %17, faydalanılmaması durumunda ise %20 oranında stopaj yapılmaktadır. Ödemeyi yapan kişinin dar mükellef olması, yani yurt dışında mukim bir kişi olması durumunda ise stopaj yapılmamaktadır. Kazancın niteliği İçerik sahibinin özgün içeriğe sahip videosunu portala yüklemesi ile karşı tarafa herhangi bir hak devri gerçekleşmemektedir. Video içerik teslim edilmemektedir. Ancak eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedeller de telif kazancı istisnası kapsamında değerlendirilmektedir. Kullanıcının özgün içeriğe sahip videosunu her an portaldan çekebiliyor olması, portal sitenin ilgili videoyu kullanıcının müsaadesi haricinde gösterim hakkına sahip olmaması da yapılan ödemenin eserin teşhiri karşılığı olduğunu göstermektedir. Reklam hizmeti, video içerik portalı tarafından sağlanabildiği gibi kimi durumlarda reseller olarak hareket eden bir portalın aracı firma pozisyonu (bayi partner) alarak kendi sistemi üzerinden de kurgulanabilmektedir. Bu durumda, reseller pozisyonundaki bayi partner ların, başkalarına ait olan eserlerin teşhiri karşılığı elde ettikleri kazanç, gayrimenkul sermaye iradı niteliğinde olacaktır. Vergileme Özgün video içerik gösteriminin, ticari organizasyon içerisinde faaliyet göstermeyen gerçek kişiler tarafından yapılması halinde, elde edilen kazancın serbest meslek kazancı olarak değerlendirilmesi gerekir. Serbest meslek faaliyetinin mutad meslek ya da arızi olarak yapılmasının istisna uygulamasına etkisi bulunmamaktadır. İstisna kapsamına giren telif kazançlarında alıcı tarafından gider pusulası düzenlenmesi yeterlidir. 2 Bilişimde Vergi Haziran 2014

5 İstisnadan yararlanılamadığı durumlarda, mutad meslek olarak faaliyet gösterilmesi durumunda serbest meslek makbuzu düzenlenmeli, KDV hesaplanmalıdır. Devamlı olarak gerçekleştirilmeyen arızi faaliyetler ise KDV nin konusuna girmemektedir. Video Portalı Video içerik portalı sahibinin yurt dışı mukimi olduğu durumlarda hizmet ihracatı istisnasından yararlanabilmek için, hizmetten faydalanmanın da yurt dışında olması gerekmektedir. Faydalanmanın nerede olduğu her bir durum için değişkenlik göstermektedir. Somut olay için faydalanmanın münhasıran yurt dışında olduğunun açıkça ortaya konulamadığı durumlarda sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanması daha yerinde bir yaklaşım olacaktır. Gider pusulası %17 stopaj makbuz %20 stopaj Vergiyi doğuran olay, gelirin elde edilmesinde taraflarca belirlenen kriterlere göre farklılık gösterebilir. Ancak, karşılıklı sözleşme şartları ne olursa olsun, video içeriğin portalda tutulduğu süre boyunca dönemsel kazanç elde edildiği göz önünde bulundurularak en geç aylık dönemler itibariyle uygun belge düzenlenerek KDV beyan edilmelidir. Eser niteliğinde Video gösteriminden elde edilen istisna kazanç Eser niteliğinde olmayan video gösteriminden elde edilen serbest meslek kazancı Üç aylık EY dergisi 3

6 II. Müşteri memnuniyeti kapsamında yapılan indirimler Müşteri memnuniyeti kapsamında yapılan hizmet bedeli indirimleri ve iadeleri, özellikle iletişim ve bilişim hizmetlerinin ifasında sıkça rastlanılan bir uygulamadır. Tam ve gereği gibi ifa edilen ve bedeli de tahsil edilen, ancak salt müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla hizmet bedelinin bir kısmının ya da tamamının indirildiği veya iade edildiği durumlar vergi yazınında üzerinde durulmayan bir konudur. Vergi mevzuatı mal teslimlerinde alıcı tarafından yapılan iadelerin vergilemesini ayrıntılı bir şekilde düzenlemiş olmakla birlikte, hizmet ifalarında iadenin esasen mümkün olamayacağını, ancak hizmetin öngörüldüğü şekilde gereği gibi yapılamaması, eksik yapılması, hiç yapılmaması ya da işlemden vazgeçilmesi hallerinde ortaya çıkabileceğini öngörerek, sadece bu durumlar için düzenleme yapmıştır. Müşteri memnuniyeti Fatura sonrası iskontolarından bahsetmiyoruz. Hizmet satışına ilişkin fatura düzenlendikten sonra farklı saikle yapılan iskontolar her zaman karşı tarafın yaptığı ek bir çalışmanın/hizmetin/çabanın karşılığıdır. Erken ödeme iskontoları ve ciro iskontoları bu ek çalışmanın/hizmetin/çabanın karşılığı olup, ayrı bir hizmet ifası olarak faturaya konu edilmektedir. Herhangi bir iletişim veya bilişim hizmetinden, önceden belirlenen tarife uyarınca aylık abonelik tesisi yoluyla hizmet alan bir tüketici; tam ve gereği gibi ifa edilen ve tutarı da doğru olarak hesaplanan faturaya farklı saiklerle itirazda bulunabilir. Söz gelimi tarife paketini 4 Bilişimde Vergi Haziran 2014

7 aştığı için, tarifeyi aşan kullanımı daha yüksek birim ücret üzerinden fiyatlanmış ve fakat kullanıcı basiretli davranamadığından bütçesini aşan bir fatura ile karşılaşmış olabilir. Haklı ve haksız olmasından bağımsız olarak, tüketici fatura tutarını ödemek istemeyebilir. İlgili kişinin aboneliğini sürdürmesinin, hizmeti ifa eden alacaklı firma tarafından fatura tutarında bir indirim teklif edilmesiyle sağlanacağına kanaat getirilmesi halinde, firma gelecekte elde edeceği gelir etkisini de göz önünde bulundurarak bazı aboneleri için pekala makul indirim teklif etmeyi ticari açıdan yerinde görebilir. Alacağı gider yazmak Vergi mevzuatında tahakkuk etmiş bir ticari alacağın sonradan gider kaydedilmesi belli durumlarda mümkün görülmüştür. Bunlardan birincisi, şüpheli alacak, ikincisi vazgeçilen alacak müessesesidir. Ne var ki, müşteri memnuniyeti kapsamında yapılan bir indirimde, her iki müessesenin de işletilebilmesi için gerekli şartlar mevcut değildir. Vergi mevzuatında tahakkuk etmiş bir ticari alacağın sonradan gider kaydedilmesi için öngörülen müesseselerin tatbiki için gerekli şartların oluşmamış olması, uygulamacıları yapılan indirimin kanunen kabul edilmeyen gider niteliğinde olduğu sonucuna ulaştırmaktadır. Ancak müşteri memnuniyeti kapsamında yapılan indirimi sadece açıkça öngörülen müesseselerle ilişkilendirmeye çalışmakla yetinmemeli. Pazarlama gideridir Vergi Usul Kanunu nun 3 üncü maddesi uyarınca, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır. Firmaların ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için, iktisadi faaliyetini genişletme, emsal işletmelerle rekabet edebilme, üretim veya satışını yaptıkları mallara olan talebi artırma amacıyla yaptıkları harcamalar, mükellefler açısından pazarlama gideri niteliğini taşımakta ve Gelir Vergisi Kanunu nun 40 ıncı maddesi uyarınca genel gider olarak değerlendirilebilmektedir. İletişim ve bilişim sektöründe, aylık abonelik tesisi yoluyla satışa sunulan hizmetler açısından can alıcı nokta, hizmet ifasının sürekliliğinin sağlanmasıdır. Yapılan yüksek tutarlı sabit yatırımların geri dönüşü, tekil satışlardan ziyade, sürekli gelir getiren aboneliklerin sürdürülmesiyle mümkün olmaktadır. Her geçen gün pazara dahil olan kullanıcıların, rakip işletmelere kaptırılmadan sürekli müşteri olarak aboneliklerinin devamını sağlamak amacıyla, kimi zaman genel uygulama haricinde abone lehine işlem tesis edilmesi bizatihi basiretli tücccar gibi davranmanın gereğidir. Önceden belirlenen tarife uyarınca aylık abonelik tesisi yoluyla hizmet alan bir tüketicinin; tam ve gereği gibi ifa edilen ve tutarı da doğru olarak hesaplanan faturaya farklı saiklerle itirazda bulunması halinde, sürekli gelir getiren aboneyi kaybetmemek adına, tahakkuk etmiş bir alacak niteliğindeki fatura tutarının tahsilatında, kısmen ya da tamamen müşteri memnuniyetini sağlama gayesiyle indirime gidilmesi mümkündür. Bu durumda, üstlenilen maliyetler ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan pazarlama gideri olarak değerlendirilebilmelidir. Dökümantasyon Örneklenen müşteri memnuniyeti kapsamındaki fiyat indirimleri, abone tarafından yapılan ilave bir çabanın/ hizmetin/çalışmanın karşılığı olmadığı için KDV nin konusuna dahil edilmemeli ve ayrıca fatura ile belgelendirilmesi gerekmemelidir. Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan pazarlama gideri olduğunun tevsiki için sesli kayıt sistemindeki konuşma kayıtlarının muhafazası yeterli görülmelidir. Ayrıca, bu kapsamda indirim sağlanan tüketicilerin aboneliklerini hangi oranda devam ettirdiklerine yönelik hazırlanacak raporlamalar, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi şartının sağlandığının ispatlayıcı dökümanları olarak muhafaza edilmelidir. Müşteri memnuniyeti için yapılan indirimlere yakın zamanlara kadar rastlanılmamış olmasından gerek, vergi idaresinin bu konuda yapmış olduğu bir açıklama bulunmamaktadır. Her bir somut olay bazında, özelge talebi yoluyla idarenin görüşüne başvurulması şüphesiz en doğrusudur. Üç aylık EY dergisi 5

8 III. Pay TV uygulamaları Ücretsiz, program akışlı analog yayınları artık geride bırakıyoruz. Genişbant internet erişiminin ve 3G uyumlu akıllı cihazların yaygınlaşması ile birlikte tüketiciler istediği zaman, istediği yerde, istediği içeriğe ulaşabiliyor. İçerik erişimi için seçilen cihaz ve kullanılan platform sunulan hizmetin vergilemesini de değiştiriyor. Kablolu Yayın Kablolu yayın, değişik transmisyon ortamlarından gelen analog veya sayısal televizyon sinyallerinin birleştirilip çoklanarak hem sayısal paketler halinde hem de analog sinyaller halinde, fiber ve/veya koaksiyel kablolar üzerinden abonelere, etkileşimli haberleşmeyi sağlayacak şekilde iletilmesidir. Kablolu Yayın Hizmeti, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ndan lisans alınarak verilebilmektedir. Kablolu Yayın Hizmetleri, %18 oranında KDV ye tabi olmasının yanı sıra, iletim hizmeti bedeli üzerinden %15 oranında Özel İletişim Vergisi (ÖİV) de alınmaktadır. Ayrıca toplam hasılat üzerinden %0,35 oranında BTK Kurum Katkı Payı ve %1 oranında Evrensel Hizmet Fonu ödenmektedir. Uydu Platform Uydu Platform Hizmeti; ses, veri ve görüntü işaretlerinin sayısal uydu platformunda kodlayıcı ve çoklayıcı grupları yardımıyla sayısal ortama çevrilerek, uydu yer istasyonları vasıtasıyla sayısal paketler halinde uyduya gönderilmesi ve uydudan alınan sayısal işaretlerin uygun terminal cihazları vasıtasıyla alıcıya iletilmesi hizmetidir. Uydu Platform Hizmeti Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ndan lisans alınarak verilebilmektedir. Uydu Platform Hizmetleri, %18 oranında KDV ye tabi olmasının yanı sıra, iletim hizmeti bedeli üzerinden %15 oranında ÖİV de alınmaktadır. Ayrıca toplam hasılat üzerinden %0,35 oranında BTK Kurum Katkı Payı ve %1 oranında Evrensel Hizmet Fonu ödenmektedir. Mobil TV Mobil TV, mobil internet bağlantısı olan her mobil cihaz aracılığı ile canlı TV yayınına veya video içeriğine erişim sağlayan yayın platformudur. Tamamen sayısal bir yayın ortamıdır. Mobil TV Hizmeti, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ndan lisans alınarak verilebilmektedir. Mobil TV Hizmetleri, %18 oranında KDV ye tabi olmasının yanı sıra, hizmet bedeli üzerinden %25 ÖİV de alınmaktadır. Ayrıca toplam hasılat üzerinden %15 hazine katkı payı ve yine toplam hasılat üzerinden %0,35 oranında BTK Kurum Katkı Payı ödenmektedir. WEB TV Web TV (İnternet TV), internete bağlanılan her yerden bilgisayar aracılığı ile canlı TV yayınına ve video içeriğine erişim sağlayan bir yapıdır. İnternette açık bir server üzerinden görüntü aktarılır. Görüntü kalitesi garanti edilmemekte ve internet hızına göre kalite belirlenmektedir. İnternet ortamında erişilmek üzere WEB sunucuları üzerinde ilgili verilerin barındırılması/depolanması hizmeti olan WEB TV hizmeti, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilendirmesi kapsamında olmadığı için ÖİV ve kurum katkı payı ödemesine tabi değildir. Eğer hizmet sunumu ücretsiz ise, sadece internet erişimi için ücret ödenir. Erişim ücreti için %18 KDV ve %5 ÖİV ödenir. Hizmet sunumu ücretli ise sadece %18 KDV ödenir, ÖİV ye tabi değildir. Hizmet sunumunun yurt dışında mukim firmalar tarafından sağlanması halinde %18 KDV sorumlu sıfatıyla beyan edilir. Ücretsiz Web TV uygulamalarına abonelik gerektirmeksizin mobil cihazlar aracılığıyla erişim sağlanması halinde ise sadece internet data kullanımı üzerinden faturalı hatlarda %5, ön ödemeli hatlarda %25 oranında ÖİV ödenmektedir. IP TV IPTV yayını; radyo, televizyon yayınları ile isteğe bağlı yayın hizmetlerinin geniş bant internet bağlantısı kullanılarak belli bir hizmet kalitesinde, özel yönetilen bir ağ üzerinden, DVB-IPTV standartlarında, internet protokolü (IP) uygulanarak, set üstü cihaz (set top box) veya bütünleşik TV alıcıları ile alınmasıdır. IP TV, geleneksel yayın hizmetlerinden farklı olarak, isteğe göre içerik seçme, önceden yayınlanan bir programı izleme gibi olanaklar da sağlamaktadır. Yayın internet bağlantısından değil, aynı kablo altyapısından ancak farklı bir arabirimden aktarılır. IPTV de yayın almak için set üstü cihaz (set top box) adı verilen cihazın bulunması şarttır. Kablolu Yayın Hizmeti yetkilendirmesi ile internet erişim abonelerine sunulan IPTV hizmeti, %18 oranında KDV ye tabi olmasının yanı sıra, hizmeti bedeli üzerinden %15 oranında Özel İletişim Vergisi (ÖİV) de alınmaktadır. Mevcut uygulamalarda internet erişimi için ayrıca ücret talep edilmemektedir. Ayrıca toplam hasılat üzerinden %0,35 oranında BTK Kurum Katkı Payı ve %1 oranında Evrensel Hizmet Fonu ödenmektedir. 6 Bilişimde Vergi Haziran 2014

9 SMART TV Smart TV, internet ve Web 2.0 özelliklerini içinde barındıran televizyon olarak tanımlanabilir. Smart TV lerin fonksiyonu gönderilen bir yayının çözülmesi değil, internet üzerinde bulunan bir hizmete doğrudan erişimdir. Smart TV ler internet bağlantısı ile video paylaşım siteleri gibi WEB TV yayınlarının yer aldığı sitelere bağlanmaktadır. Smart TV, BTK ya da Radyo ve Televizyon Üst Kurulu denetimine tabi değildir. Smart TV marifetiyle erişim sağlanan sitelerden satın alınan uygulamalar hariç tutulduğunda, kullanılan internet erişimi haricinde ücretlendirme olmadığı için ayrıca vergi alınmamaktadır. KABLOLU YAYIN UYDU PLATFORM MOBİL TV WEB TV IP TV SMART TV %18 KDV %15 ÖİV %0,35 BTK Kurum Katkı Payı %1 Evrensel Hizmet Fonu %18 KDV %15 ÖİV %0,35 BTK Kurum Katkı Payı %1 Evrensel Hizmet Fonu %18 KDV %25 ÖİV %15 Hazine Payı %0,35 BTK Kurum Katkı Payı Hizmet ücretsiz ise sadece internet erişimi üzerinden %18 KDV ve %5 ÖİV. Hizmet ücretli ise ayrıca hizmet bedeli üzerinden %18 KDV %18 KDV %15 ÖİV %0,35 BTK Kurum Katkı Payı %1 Evrensel Hizmet Fonu İnternet erişimi üzerinden %18 KDV ve %5 ÖİV Üç aylık EY dergisi 7

10 IV. Sanal alemde freelance çalışanlar ve çalıştıranlar Sanal alemde, serbest çalışan elemanlarla, serbest çalışan kişilere iş yaptırmak isteyen kurumları bir araya getiren dış kaynak kullanım siteleri bulunmaktadır. Yurt dışı muadilleri kadar yaygın ve etkin olmasa da, son yıllarda Türk girişimciler de bu alana el atarak freelancer iş modeline dayalı internet siteleri kurmaktadır. Freelance iş modeli yurt dışında grafik tasarım, web tasarım, web yazılım, veri tabanı uzmanlığı, veri girişi, program geliştiriciliği, editörlük, yabancı dil çevirisi, danışmanlık hatta satış pazarlaması alanlarında uzun süredir uygulanırken, Türkiye de ise son yıllarda, özellikle bilişim hizmetlerinde yaygınlaşmaktadır. İş akışı Freelance iş modelinin sanal alemde oluşturulan platform üzerinden aracılık yapılması vasıtasıyla yürütülmesinde iş akışı aşağıdaki gibi yürümektedir: Serbest çalışan kişilere iş yaptırmak isteyen müşteri aracı şirketin internet sitesine proje ilanını gönderir. Proje ile ilgilenen freelancer lar tekliflerini gönderir Müşteri uygun bulduğu freelancer ile anlaşır, anlaşılan teklif bedelini aracı şirkete öder Freelancer projeyi tamamlar Teslim edilen proje müşteri tarafından onaylanır Aracı firma freelancer a ödemeyi gerçekleştirir Kurgulanan modellerde, aracı şirket proje tutarı üzerinden hem alıcı hem de satıcı taraftan komisyon bedeli tahsil etmektedir. Bazı modellerde, gerçekleşen işlerden alınan komisyonların yanı sıra sisteme üye olmak, teklif verebilmek, projelerin öncelikli değerlendirilmesi vb. ek özellikler için de ödeme yapılmaktadır. 8 Bilişimde Vergi Haziran 2014

11 Kazancın niteliği Sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan, ticari mahiyette olmayan, bir işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılan faaliyetler serbest meslek faaliyetidir. Arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hasılat ise arizi kazanç niteliğindedir. Arızi serbest meslek kazançlarının 2014 yılı itibariyle TL si gelir vergisinden istisnadır. Bu tutarın altındaki kazançlar için beyanname verilmemektedir. Bir takvim yılı içerisinde birden fazla tekrarlanan veya birden fazla takvim yılında tekrarlanan işlemlerde devamlılık kasıt ve niyetinin olduğu varsayılmaktadır. Ticari organizasyon içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerde, devamlılık unsuru mevcut olmasa dahi elde edilen gelir ticari kazanç olarak gelir vergisine tabidir. Telif ödemeleri GVK nın 18 inci maddesi uyarınca; müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat gelir vergisinden müstesnadır. Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir. Yerindeliği tartışmalı olmakla beraber, vergi idaresi uygulamada yukarıda sayılan eserlerin ayrıca 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre de eser niteliği taşıdığının İl Kültür Müdürlüğü nden alınacak bir belge ile tevsik ve ispat edilmesini de aramaktadır. Stopaj ve belge düzeni Serbest meslek faaliyetlerin mutad meslek olarak icra edilmesi halinde icra edenlerin serbest meslek makbuzu düzenlemesi, arızi olarak icra edilmesi halinde ise alıcı tarafından gider pusulası düzenlenmesi, her iki halde de yapılan ödemelerden %20 oranında stopaj yapılması gerekmektedir. GVK nın 18 inci maddesi kapsamına giren telif ödemelerinde ise %17 oranında stopaj yapılması gerekmektedir. Stopaj nihai vergileme olacak, elde edilen kazanç için ayrıca beyanname verilmeyecektir. Yurt dışında mukim olan dar mükellef kişi konumundaki freelancer çalışana yapılan ödemeler üzerinden de %20 oranında stopaj yapılması gerekmektedir. Çalışanın mukimi olduğu ülke ile Türkiye arasında çifte vergilemeyi önleme anlaşması varsa, anlaşmanın 14 üncü maddesi kapsamında vergileme yapılır. Anlaşmalarda genellikle ilgili şirket personelinin Türkiye'ye gelmeksizin yurt dışından icra ettiği serbest meslek faaliyetlerine ilişkin olarak yapılacak ödemeler üzerinden vergileme hakkı Türkiye ye tanınmamıştır. Bu durumda stopaj yapılmamaktadır. Yapılan ödeme aracı kişinin komisyonunu da içeriyorsa, stopaj matrahı aracılık komisyonu harici tutar olmalıdır. Hizmet bedeline ilişkin faturanın freelancer tarafından müşteri adına düzenlenmesi gerekmektedir. Aracılık komisyonu bedelleri ise aracı firma tarafından kendilerinden komisyon alınan müşteri ve freelancer adına düzenlenmelidir. KDV Türkiye'de serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan veya Türkiye de faydalanılan hizmetler KDV'ye tabidir. Serbest meslek faaliyetini icra eden kişi yapmış olduğu bu hizmet dolayısıyla KDV mükellefidir. KDV Kanunu'nun 9 uncu maddesi uyarınca, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi veya iş merkezinin bulunmadığı hallerde, Türkiye'de KDV mükellefi olan ve vergiye tabi işleme taraf olan gerçek veya tüzel kişiler bu verginin tahsil edilerek ödenmesinden sorumludurlar. Dolayısıyla Türkiye'de ikametgahı ve iş yeri bulunmayan freelancer çalışana ifa ettiği bu hizmet için KDV hesaplayıp ödeme mükellefiyeti, ödemeyi yapan kişi tarafından sorumlu sıfatıyla yerine getirilmelidir. Arızi nitelik taşıyan serbest meslek faaliyetleri ise vergiye tabi olmayacaktır. Freelancer Telife konu eser teslimi Freelancer Telife konu olmayan teslim Gider pusulası Ödeme Ödeme Komisyon faturası Aracı Portal Ödeme Komisyon faturası Ödeme Serbest meslek makbuzu Müşteri Müşteri Üç aylık EY dergisi 9

12 10 Bilişimde Vergi Haziran 2014

13 V. Real Time Bidding (Gerçek zamanlı hedefleme/pazarlama) Real Time Bidding (RTB), önceden belirlenmiş değil, içerik ve kullanıcı hareketlerini takip ederek anlık, gerçek zamanlı, hedef odaklı işleyen bir teklif mekanizmasıdır. Basitçe açık artırma üzerinden reklam satışı diyebiliriz. Firma olarak sonuçlarını ve etkisini önceden kestiremeyeceğiniz bir internet sayfasına reklam vermek yerine, sizin ürününüzle ilgilenen, istediğiniz yerde istediğiniz zamanda bulunan kişilere RTB aracılığıyla ulaşabiliyorsunuz. Amaç doğru kişiye, doğru zamanda, doğru yerde ulaşmak! Örneklemezsek anlaşılmayacak: Potansiyel tüketici bir gazetenin internet sitesine girmek ister. Kullanıcıların cihazlarına önceden gönderilen tanımlama dosyaları olan cookies ler aracılığıyla, 100 milisaniyelik bir zaman içerisinde, kullanıcının cinsiyetine, yaşına, bulunduğu lokasyona, ilgi alanlarına, tüketim alışkanlıklarına, internet geçmişine, sosyal medya paylaşımlarına ilişkin veriler taranarak profili çıkarılır: Son bir ay içerisinde sürekli araba sitelerini gezen ama ikinci el araba sitelerinde vakit harcamayan, daha çok B segmenti arabalarla ilgilenen, banka sitelerinde taşıt kredisi sorgulaması yapan, İstanbul da oturan, 30 yaşında, evli ve çocuklu bir kişi olduğu tespit edilir. İlgilenen reklamverenler haberdar edilir ve açık artırma başlar. Teklif veren reklam verenler arasından o anda en yüksek parayı ödemeyi kabul eden firmanın reklamı internet sayfasında görünür. Basitçe açık artırma üzerinden reklam satışı diyebiliriz. Bu açık arttırma her bir gösterim için tekrarlanır. Sizin açtığınız sayfada araba reklamı görünürken, bir başkası aynı siteye, aynı anda girdiğinde bebek bezi reklamı ile karşılaşabilir. RTB sayesinde reklam veren sadece kendisi için değerli olan, ürününü alma ihtimali yüksek kişiye ulaşmaktadır. Her kişiyi ayrı ayrı değerlendirerek, kimine yüksek kimine daha düşük teklifler göndererek pazarlama bütçesinin optimizasyonunu sağlamaktadır. Müzayede mahalli gibi değil mi? Tam da öyle! İlave KDV riski Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca, müzayede mahallerinde yapılan her türlü satış KDV ye tabidir. Müzayede mahallinde yapılan satışa konu mal ve hakların kamuya, ticari bir işletmeye veya özel bir şahsa ait olması veya devamlılık arz edip etmemesi katma değer vergisi yönünden vergilendirmeye etki etmemektedir. Müzayede mahallinde yapılan satışlar ticari mahiyet arz etmese dahi katma değer vergisine tabidir. Vergi mevzuatında müzayede mahallinin tanımı yapılmamıştır. Başka herhangi bir mevzuatta da bulunmamaktadır. Eski Borçlar Kanunu nda yer alan müzayede müessesesi, Yeni Borçlar Kanunu nda açık artırma yoluyla satış başlığı altında düzenlenmiştir. Yeni Borçlar Kanunu uyarınca, açık artırma yoluyla satış; yeri, zamanı ve koşulları önceden belirlenerek, hazır olanlar arasından en yüksek bedeli öneren ile yapılan satıştır. Müzayede yapılan yerin, münhasıran müzayede yapımına tahsis edilmiş olup olmaması durumu değiştirmez. Müzayede yoluyla satışın gerçekleştirildiği yer müzayede mahalli olacaktır. Müzayedenin varlığı için fiziki bir mekanın bulunması zorunlu olmadığından, gerekli şartların oluşması halinde sanal ortamdaki açık artırma suretiyle yapılan satışlar da müzayede mahallinde yapılan satışlar kapsamında değerlendirilmektedir. Müzayede olabilmesi için, katılımcıların önceden belirlenen bir anda satışa konu mal için fiyat vermeleri ve bedelin müzayede sonucunda oluşması gerekli ve yeterlidir. Bu satışın yapıldığı yer müzayede mahallidir. Bu tür satışlarda vergi kesin satış bedeli üzerinden hesaplanır. Bu satışlarda vergiyi doğuran olay, satışın yapıldığı tarihte vuku bulmaktadır. Verginin mükellefi satışları düzenleyen özel veya resmi kişi ve/veya kuruluşlardır. Müzayedeyi düzenleyenler verginin mükellefi olduğundan vergiyi beyan ve ödeme yükümlülüğü de müzayedeyi yapanlara ait olmaktadır. Bu satışlarda giderler dolayısıyla ödenen vergiler, malların kesin satış bedeli üzerinden hesaplanan vergiden indirilemez, ancak müzayedeyi düzenleyenin komisyonu üzerinden hesaplanan KDV den indirilebilir. Bir komisyon söz konusu değilse, yüklenilen vergiler gider veya maliyet olarak dikkate alınır. Üç aylık EY dergisi 11

14 VI. Yurt dışına yapılan yazılım teslimlerinde vergi istisnası Yurt dışına yapılan ve münhasıran yurt dışında yararlanılan yazılım teslimlerinden elde edilen kazancın %50 si beyan edilen kurum kazancından indirilebilmektedir. Bu durumda ilgili kazancın yarısı vergi dışı bırakılmakta ve kurumlar vergisi yükü %10 a düşmektedir. İstisnadan yararlanılabilmesi için, hizmetin Türkiye den Türkiye de yerleşmiş olmayan kişilere veya merkezi yurt dışında bulunan şirketlere verilmiş olması gerekiyor. Yapılan hizmet ile ilgili olarak düzenlenecek faturanın, yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum adına düzenlenmesi gerekmektedir. Hizmetin fiilen verilmesi gerekmekte olup bu alanlarda sunulan asistanlık, danışmanlık ve aracılık gibi hizmetlerden elde edilen gelirler indirimden yararlandırılmamaktadır. Yazılım, tesliminden münhasıran yurt dışında faydalanılmalıdır. Yazılımın kullanımı alıcının Türkiye deki faaliyetlerine ilişkin olmamalıdır. İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetler ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması halinde, indirim uygulanacak kazanca ilişkin hasılat, gider ve maliyet unsurlarının ayrı ayrı izlenmesi, diğer faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi ve kayıtların da bu ayrımı sağlayacak şekilde tutulması gerekmektedir. Gider ve maliyet unsurlarının ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespitinin mümkün olmadığı hallerde ise müşterek genel giderler, bu faaliyetler ile ilgili olarak cari yılda oluşan hasılatın toplam hasılata oranı esas alınarak dağıtılacaktır. Yabancı ülkelerde elde edilen kazançlar üzerinden yurtdışında ödenen kurumlar vergisi ve benzeri vergilerin Türkiye de mahsuba konu edilebilmesi için aynı kazanç üzerinden Türkiye de de bir 12 Bilişimde Vergi Haziran 2014

15 vergi hesaplanması gerekmektedir. Dolayısıyla, yurt dışına yazılım tesliminden elde edilen kazancın %50 lik kısmı kurum kazancından indirim konusu yapılarak bu kısım üzerinden Türkiye de kurumlar vergisi hesaplanmayacağından, yurtdışında ödenen vergilerden sadece kazancın %50 lik kısmına isabet eden tutarı, Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci maddesi de dikkate alınarak kurumlar vergisinden mahsup edilebilecektir. Özel durumlar Yazılım tesliminin tek başına değil, fakat üretimi yapılan bir ürünle birlikte verilmesi halinde indirimden yararlanılıp yararlanılamayacağı açık değildir. Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda üretilen ürünlerin çalışması için zorunlu olan ve ürüne özel spesifik olarak üretilen yazılım tesliminde; iş sahibi ile yapılan sözleşmelerde yazılım tesliminin ve çerçevesinin ayrıca belirtildiği, fiyatlandırmasının ayrıca yapıldığı, üründen ayrı olarak fatura edildiği durumlarda da yazılım tesliminden elde edilen kazanç, diğer şartların da sağlanması koşuluyla istisnadan faydalandırılmalıdır. Hem yazılım tesliminin hem de hizmet ifasının birlikte yapıldığı karma sözleşmelerde; yazılım tesliminin sözleşmenin esaslı kısmını oluşturduğu ve fakat hizmet ifasının fer i bir edim olduğu durumlarda da elde edilen kazanç istisnadan yararlandırılmalıdır. Yazılım teslimi ile birlikte ilgili yazılımın kullanımından kaynaklı sorunların çözümüne yönelik danışmanlık, eğitim, teknik destek hizmetlerinin de verildiği iş modelleri bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Yazılım tesliminin copyright hakkını içerip içermediğinin indirim uygulamasına etkisi olmaması gerekir. Yasal düzenlemeye yönelik tebliğ açıklamasının genel ilkelerin belirtilmesinden ibaret olduğu göz önünde bulundurulduğunda, spesifk olay bazında idareden indirim uygulamasına yönelik özelge bazında açıklama talebinde bulunulması faydalı olacaktır. Fatura yurt dışındaki kişi adına düzenlenmeli Kayıtları ayrı tutulmalı Yazılım teslimi yurt dışında mukim kişiye yapılmalı İstisna şartları Yazılımdan yurt dışında yararlanılmalı Aracılık istisna haricidir Yurt dışında kesilen verginin sadece yarısı mahsup edilebilir Üç aylık EY dergisi 13

16 VII. Tweet At, Kola İç! Promosyon uygulamalarında vergi mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulmaması ilave maliyet yaratır. Tweet atarak, like ederek çalışan cihazlar türemeye başladı. Tüketici nezdinde farkındalık ve farklılık yaratmak isteyen firmalar, özel geliştirilen cihazlar ile kendi ürünlerini ya da kampanya/promosyon ürünlerini karşılığında para almadan ve fakat tüketicinin marka bilinirliğine katkısını sosyal ortamda sağlayarak bedava dağıtıyorlar. İçerisinde firma ürünlerinin yer aldığı otomatın yanına gidip, firmanın #hashtag ına tweet atıyorsun, sana çikolata veriyor. Şarj cihazının yanında firmanın facebook sayfasını beğen yapıyorsun, 15 dakika şarj hizmetinden ücretsiz yararlanıyorsun. Ürünlerinin tanıtımını yapmak isteyen firmalar için gayet davetkar bir uygulama. Dikkat! Vergi mevzuatı promosyonları gözetir, teşvik eder; promosyon teslimleri için ayrıca KDV hesaplanmasını öngörmez, promosyon ürünün temini için yapılan harcama gider yazılabilir. Ancak her promosyon vergi mevzuatı açısından promosyon değildir. Vergi avantajlarından yararlanabilmek için, teslimin vergi mevzuatı kapsamında promosyon olması gerekir; değilse bedelsiz teslim olarak genel usuller çerçevesinde KDV hesaplayıp beyan etmek gerekir. Hangi teslimlerin promosyon olarak değerlendirilebileceği KDV Genel Uygulama Tebliği nde belirtilmiştir: Firmaların iktisadi faaliyetini genişletme, emsal işletmelerle rekabet edebilme, üretim veya satışını yaptıkları mallara olan talebi koruma veya artırma amacıyla bir malın yanında başka bir mal verilmesi şeklinde gerçekleşen teslimler bu kapsamdadır. Burada anahtar nokta, bedelsiz mal ya da hizmetin, bedeli mukabili satılan mal ya da hizmetin yanında verilmesidir. Bedeli mukabili satılan bir malın ya da hizmetin yanında verilmediği veya önceden yapılan bir satın alma taahhüdü karşılığı olmadığı sürece, eğer verilen şey numune veya eşantiyon niteliğinde de değilse, bu tür bedelsiz mal ve hizmet teslimlerinde verilen şey in emsal bedeli üzerinden KDV hesaplanması gerekebilir. Yazının girişinde verilen örneklerde olduğu, karşılığı gerçek bir ekonomik menfaat ya da bedel bulunmayan teslimler için vergi avantajı öngörülmemiştir. Bu tür durumlarda, bedelsiz mal teslimi ya da hizmet ifası için ilave %18 KDV hesaplayarak beyan edilmesi gerekecektir. 100 TL emsal bedeli olan ürünün/hizmetin bedelsiz tesliminde, promosyon şartlarına uyulmamasının ilave maliyeti: Gider Yazılan Tutar İndirilen KDV Hesaplanan KDV Toplam Vergi Avantajı Şartlar sağlanıyorsa Şartlar sağlanmıyorsa (100*0,20) +18 = (100*0,20) = Bilişimde Vergi Haziran 2014

17 Üç aylık EY dergisi 15

18 VIII. Dolandırıcılığın vergi maliyetini sıfırlamak Dolandırıcılık faaliyetine maruz kalmanız halinde vergi mevzuatı çerçevesinde yapılması gereken işlemler, adi hırsızlıktan farklı bir değerlendirmeye ihtiyaç duyar. Bilişim hizmetleri daha çok hazır bulunmayan kişiler arasında gerçekleşiyor. Özellikle internet üzerinde yapılan satışlarda, dolandırıcılar da teknolojinin nimetlerinden yararlanabiliyor. Hesaplar ele geçirilerek farklı kişiler üzerinden işlem yapılabiliyor. Müşteriyle, ya da daha doğrusu müşteri sandığınız kişiye hizmet ifasında bulundunuz, faturayı kestiniz. Baktınız para falan geldiği yok, müşteriyle iletişime geçtiniz ve öğrendiniz ki, hizmetin ifa edildiği kişiyle bu kişinin hiçbir ilgisi yok. Alacaklınız aslında size borçlu değil! Dolandırıcılığın elbette binbir çeşit yolu var. Biz biraz da olayın mantığını basit bir şekilde izah edebilmek için, ana çerçeveyi oluşturuyoruz. Sunduğumuz çerçevede, karşınızda nihai alıcı sandığınız gerçek bir mükellef var. Fakat sizinle temas kuran ya da bir şekilde araya giren dolandırıcı, bu kişinin haberi olmadan teslimin kendisine yapılmasını sağlıyor. Siz müşteri sandığınız kişinin teslimattan haberi olmadığını ancak dolandırıldığınızı fark ettiğinizde anlıyorsunuz. Dolandırıcılığa maruz kalındığı durumlarda, piyasadaki genel uygulama hasılat yazılan tutarın şüpheli alacak olarak kaydedilmesidir. Ancak dolandırıcının kimliği tespit edilemediğinden ve ilgili kişiye dava açılamadığından, bu tutar vergi mevzuatı uyarınca gider kaydedilememektedir. Bu durumda tahsil edilemeyen para için hem %20 kurumlar vergisi hem de %18 KDV ödenmektedir. Aşağıda ayrıntısı açıklanan alternatif yorum ise vergi maliyetini sıfırlamaktadır. Alternatif yorum Ticari faaliyetin tanımı vergi kanunlarında yapılmamıştır. Vergi mevzuatında ayrıca tanımlanmadığı için ticari faaliyetin kapsamının tayininde ilgili kanunun, yani Türk Ticaret Kanunu nun esas alınması gerekmektedir. Bu durumun doğal bir sonucu olarak, TTK da ticari olarak kabul edilmeyen bir faaliyet, vergi kanunları açısından da ticari faaliyet kapsamında olmayacaktır. Türk Ticaret Kanunu uyarınca (TTK madde 3 ve TTK madde 21) ticari faaliyet ticari şekilde işletilen bir müesseseyi ilgilendiren bütün muamele, fiil ve işlerdir. Ancak, gerek literatürde gerek yargı kararlarında üzerinde tam bir ittifak ile kabul edildiği üzere, haksız fiil ve haksız iktisaptan kaynaklanan borçlar ticari faaliyet kapsamında görülmemekte ve ticari borç olarak da değerlendirilmemektedir. Bunun tek istisnası söz konusu haksız fiilin bizatihi TTK da düzenlenmiş olmasıdır. Rekabet yasağına aykırı hareketten kaynaklanan haksız iktisaptan kaynaklanan borçlar bu minvalde ticari borçtur. Dolandırıcılık kaynaklı haksız iktisaplar ise bu kapsamda değerlendirilmemektedir; dolayısıyla dolandırıcılık kaynaklı haksız iktisap ne ticaridir ne de haksız iktisaptan kaynaklanan alacak ticari bir alacaktır. Dolandırıcılık suçu, Türk Ceza Kanunu nun 157 nci maddesinde düzenlenmiştir. Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak dolandırıcılıktır. Dolandırıcılıkta hile ve desise ile bir kişinin aldatılması mevcut olup, aldanmanın sebebi hile ve desisenin kendisidir. Bu kapsamda, hile ve desisenin, mağdurun herhangi bir kusuru olmasa da, aldatıcı mahiyette olması esastır. Dolayısıyla dolandırıcılık faaliyetine maruz kalan kişinin basiretli bir tacir gibi hareket etmediği iddia olunamayacağı gibi mağdurun kusuru da aranmaz. Bu doğrultuda söyleyebiliriz ki; TCK da tanımlanan dolandırıcılık suçunu oluşturan faaliyetler sonucu oluşan borç ve alacak da ticari borç veya ticari alacak değildir. Ayrıca dolandırıcılık faaliyeti neticesinde ticari gelir veya ticari gider oluşması da söz konusu değildir. Vergi sonuçları KDV açısından vergiyi doğuran olayın oluşması için, malın/hizmetin alıcı lehine satıcının tasarrufundan çıkarak, bizzat alıcıya veya onun adına hareket edenlere tevdi/ifa edilmesi gerekmektedir. Dolandırıcılık olaylarında ise mal teslimi veya hizmet ifası gerçek alıcıya değil hile ve desise ile firmayı aldatıp kendisi lehine haksız çıkar sağlayan dolandırıcıya yapılmaktadır. Dolandırıcıya yapılan teslim ise yukarıda açıklanan sebeplerle ticari bir teslim değildir. Dolayısıyla, dolandırıcılık olaylarında ticari faaliyet kapsamında alıcıya yapılmış KDV ye konu ticari teslim bulunmamaktadır. Bu durumda KDV açısından vergiyi doğuran olay gerçekleşmemiştir. Esasen verginin konusuna giren bir işlem de yoktur. Dolandırıcılık olayı fark edilmeden önce sanki o mal teslim edilmiş ya da hizmet ifa edilmiş zannedilerek düzenlenen faturada yer alan KDV matrahının düzeltilmesi mümkündür. Karşı tarafın fatura düzenleyebilmesi durumunda iade faturasıyla, karşı taraf fatura düzenleyemiyorsa firmanın düzenleyeceği gider pusulası ile gerekli düzeltme işleminin yapılabileceğini düşünmekteyiz. İade faturasının düzenlenmesi ile önceden fazladan yazılan hasılat tutarı da düzeltilmiş olacaktır. Dolandırıcının haksız olarak iktisap ettiği maldan/hizmetten kaynaklanan alacak ticari 16 Bilişimde Vergi Haziran 2014

19 bir alacak olmadığı için şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılması da mümkün değildir. Dolandırıcılık sonucu haksız olarak iktisap edilen mal/hizmet dolayısıyla satıcı firmanın uğradığı kayıplar ticari faaliyet kapsamında olmadığından, ilgili malın/hizmetin temini ya da üretimi ile ilgili olarak firmanın katlandığı üretim maliyetlerinden o mala/ hizmete isabet eden kısmın ticari kazancın tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerekir. Dolayısıyla, firma bünyesinde üretilen ancak nihai tüketiciye sunulamadan katma değer vergisi zincirinden haksız iktisap sonucu çıkan malın üretim maliyetine ilişkin yüklenilen KDV tutarlarının da indirilecek KDV hesabından çıkarılması ve ilave edilecek KDV olarak dikkate alınması gerekecektir. Vergi idaresinin bu konuya ilişkin henüz bir açıklaması olmadığını hatırlatalım. Dolandırıcılığa maruz kalan kişilerin yukarıda bahsettiğimiz uygulama doğrultusunda hareket etmeden önce idareden özelge talep ederek gelecek cevaba göre hareket etmeleri şüphesiz daha yerinde bir yaklaşım olacaktır. Aşağıdaki tabloda, 100 TL ye mal edilen bir hizmetin 150 TL ye satılması, ancak dolandırıcılığa maruz kalındığının anlaşılması üzerine yapılan kayıtlar bulunmaktadır. Birinci durum piyasadaki genel anlayışın, ikinci durum ise alternatif yorumun vergi sonuçlarını yansıtmaktadır. Gider Yazılan Tutar Gelir Yazılan Tutar İndirilen KDV İlave Edilecek KDV Hesaplanan KDV Vergi Hesabına İlave Toplam Vergi Maliyeti Genel Uygulama [( )*0,20] =19 Alternatif Yorum = 0 Üç aylık EY dergisi 17

20 EY Assurance Tax Transactions Advisory EY Hakkında EY bağımsız denetim, vergi, kurumsal finansman ve danışmanlık hizmetlerinde bir dünya lideridir. Anlayışımız ve kaliteli hizmetlerimiz dünya ekonomisi ve sermaye piyasalarında güvenin oluşmasına katkıda bulunmaktadır. EY, güçlü yönetim ekibiyle tüm paydaş gruplarına verdiği sözleri yerine getirmekte ve bu şekilde çalışanları, müşterileri ve içinde yer aldığı diğer çevreler için daha iyi bir çalışma hayatı oluşturulmasında önemli bir rol üstlenmektedir. EY adı küresel organizasyonu temsil eder ve Ernst & Young Global Limited in her biri ayrı birer tüzel kişiliğe sahip olan, bir veya daha çok, üye firmasını temsil edebilir. Sınırlı sorumlu bir Birleşik Krallık şirketi olan Ernst & Young Global Limited müşteri hizmeti sunmamaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen ey.com adresini ziyaret ediniz. EY Ofisleri İstanbul Ofis Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak Sarıyer İstanbul Tel : (pbx) Fax : Ankara Ofis Ufuk Üniversitesi Cad. Farilya Business Center No:8 Kat:11 D:53-54 Çukurambar Ankara Tel : Fax : İzmir Ofis Akdeniz Mah. Şehit Fethi Bey Cad. Heris Tower İş Merkezi No: 55/A Alsancak İzmir Tel : Fax : Bursa Ofis Zeno Business Center Odunluk Mah. Akademi Cad. A-2 C Blok Kat: 6 No: 24 Nilüfer Bursa Tel : Fax : Telekomünikasyon ve Teknoloji Ekibimiz Feridun Güngör Sorumlu Ortak Asistan: Talin Gölpınar Tel: Onur Elele Kıdemli Müdür Asistan: Diana Set Tel: Ayşe Cebe Müdür Asistan: Diana Set Tel: Volkan Mekengeç Senior Asistan: Diana Set Tel: EYGM Limited. Tüm Hakları Saklıdır. Bilişimde Vergi isimli çalışmamız genel bilgi vermek amacıyla tarihi itibarıyla yürürlükteki mevzuat kapsamında EY uzmanları tarafından hazırlanmıştır. Bu çalışmada yer alan bilgi ve açıklamalardan dolayı EY ve/veya Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ye sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Vergi mevzuatının sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz. ey.com/tr vergidegundem.com facebook.com/ernstyoungturkiye twitter.com/ey_turkiye

ÇEVİRİ İŞLETMELERİ DERNEĞİ. Ahmet ÇALLI. ES Dil Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş.

ÇEVİRİ İŞLETMELERİ DERNEĞİ. Ahmet ÇALLI. ES Dil Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş. ÇEVİRİ İŞLETMELERİ DERNEĞİ Ahmet ÇALLI ES Dil Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş. MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER Mali Yükümlülükler Kanunlar ile sınırlandırılan yükümlülükler İşçi İşveren ilişkileri ile ilgili mevzuat

Detaylı

2015 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2015 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2015 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri ARACI KURULUŞ VARANTLARINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR (BİST te işlem gören) HİSSE SENEDİ

Detaylı

2014 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2014 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2014 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri ARACI KURULUŞ VARANTLARINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR (BİST te işlem gören) HİSSE SENEDİ

Detaylı

Özelge: Bilgisayar oyunları için lokalizasyon, tercüme, uyarlama faaliyetinin gelir vergisi ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına göre durumu

Özelge: Bilgisayar oyunları için lokalizasyon, tercüme, uyarlama faaliyetinin gelir vergisi ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına göre durumu Özelge: Bilgisayar oyunları için lokalizasyon, tercüme, uyarlama faaliyetinin gelir vergisi ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına göre durumu Sayı: 84098128-120.04[65-2013-4]-207 Tarih: 16/04/2014

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü Sayı : 84974990-130[KDV.5/ I.1-2014-43]-103386 03.04.2017 Konu : Merkezi Yurtdışında

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ Tarih : Sayı : 2016/144 Konu : Yurt dışına hizmet veren şirketlerde indirim

VERGİ SİRKÜLERİ Tarih : Sayı : 2016/144 Konu : Yurt dışına hizmet veren şirketlerde indirim VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :03.10.2016 Sayı : 2016/144 Konu : Yurt dışına hizmet veren şirketlerde indirim 2/10/2016 tarih ve 29845 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 293 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde;

Detaylı

İNTERNET ÜZERİNDEN VERİLEN ARACILIK HİZMETLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

İNTERNET ÜZERİNDEN VERİLEN ARACILIK HİZMETLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN VERİLEN ARACILIK HİZMETLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ramazan GÜLER 39 * * 1.GİRİŞ Gelişen teknoloji ile birlikte dünyada ve ülkemizde artık ticaret hayatı da

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 7) Türkiye'den Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 7) Türkiye'den Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 7) Türkiye'den Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler Aynı Kanunun 36 ncı maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun Diğer İndirimler başlıklı 10 uncu

Detaylı

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri 1) İMKB de işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki hisse senetlerinin

Detaylı

Sirküler no: 035 İstanbul, 21 Mart 2011

Sirküler no: 035 İstanbul, 21 Mart 2011 Sirküler no: 035 İstanbul, 21 Mart 2011 Konu: İade hakkı doğuran işlem gerçekleştikten sonra ortaya çıkan ciro primi, kur farkı, vade farkı ve fiyat farkı ödemeleri nedeniyle yüklenilen vergilerin iadesi.

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

Özelge: Vergi mükelle 䎘晐 olmayan kişilerden mal ve hizmet alınması halinde yapılacak ödemelerden hangi oranda tevkifat yapılacağı ve belge düzeni hk.

Özelge: Vergi mükelle 䎘晐 olmayan kişilerden mal ve hizmet alınması halinde yapılacak ödemelerden hangi oranda tevkifat yapılacağı ve belge düzeni hk. Özelge: Vergi mükelle 䎘晐 olmayan kişilerden mal ve hizmet alınması halinde yapılacak ödemelerden hangi oranda tevkifat yapılacağı ve belge düzeni hk. Sayı: 11395140-105[234-2012/VUK-1-...]--1330 Tarih:

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/105

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/105 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR.

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Vezin Sirküler 2016 044 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. KAPSAM : 02.10.2016 tarih ve 29845 sayılı resmi gazetede yayınlanan 293 no lu Gelir Vergisi

Detaylı

ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ

ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARASANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars&Denge Denetim

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-28)

SİRKÜLER RAPOR (2009-28) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

HEDİYE ÇEKİ UYGULAMASI VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

HEDİYE ÇEKİ UYGULAMASI VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU HEDİYE ÇEKİ UYGULAMASI VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU İbrahim ERCAN * 1- GİRİŞ İşletmeler bazen bayram, yılbaşı v.b. dönemlerde çalışanlarına ve bazen de müşterilerine belli bir miktarda bedelsiz alışveriş

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, 07.04.2014 Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında Sayın Mükellefimiz, Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet

Detaylı

YURTDIŞI EĞİTİM KURUMLARINA VERİLEN ARACILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BELGE DÜZENİ

YURTDIŞI EĞİTİM KURUMLARINA VERİLEN ARACILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BELGE DÜZENİ YURTDIŞI EĞİTİM KURUMLARINA VERİLEN ARACILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BELGE DÜZENİ İbrahim ERCAN* 1- GENEL BİLGİ Bilindiği üzere, ülkemizde yurtdışında

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

TOPLAM TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ SAYISI

TOPLAM TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ SAYISI Teknoloji geliştirme bölgelerinde KDV istisnası Derya Arslan I. Giriş 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 6 Temmuz 2001 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak aynı tarih itibarıyla yürürlüğe

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı: 64597866-125[30-2013]-31 20/02/2013 Konu: Yurtdışından alınacak bilgisayar yazılımları

Detaylı

Credit Note İşlemlerinde KDV Açısından Geriye Dönüş

Credit Note İşlemlerinde KDV Açısından Geriye Dönüş Credit Note İşlemlerinde KDV Açısından Geriye Dönüş 08/07/2013 Çınar Bağlan Deloitte Türkiye Vergi Hizmetleri Direktörü, YMM 1- GİRİŞ Mali İdarenin verdiği özelgeleri takip edenler hatırlayacaktır, yurtdışından

Detaylı

MOBİLSAD, Eylül 2010

MOBİLSAD, Eylül 2010 MOBİLSAD, Eylül 2010 Gündem TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ VE KATKILARIMIZ Telekomünikasyon Sektörü Mobil İletişim Sektörü Ekonomiye Diğer Katkılarımız Ülke Gelişimine Katkı TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE VERGİ

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-125[30-2014]-1264 20.01.2017 Konu : Almanya'da mukim grup firmasından temin edilen

Detaylı

İnşaat işlerinde Katma Değer Vergisine ilişkin bazı konular 2

İnşaat işlerinde Katma Değer Vergisine ilişkin bazı konular 2 İnşaat işlerinde Katma Değer Vergisine ilişkin bazı konular 2 V. ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV Türkiye de yaygın bir uygulama olan kat karşılığı arsa işlemlerinin KDV karşısındaki durumu farklı uygulamalar

Detaylı

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Volkan YÜKSEL * Öz Vergi uygulamasında, bir kazancın elde edilmesi sırasında yapılan giderler vergilendirilecek kazancın tespitinde gider olarak

Detaylı

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Sayı: Tarih: 03/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-436 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri...

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri... İçindekiler Önsöz...1 Sunuş... 3 Business School... 5 İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19 2.1. Yatırım Teşvikleri... 20 2.1.1. Yatırım Teşvik Mevzuatındaki Vergi Dışı Teşvikler...

Detaylı

HAZIR KARTLAR İLE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİNDE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ

HAZIR KARTLAR İLE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİNDE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ 03.01.2018/13-1 HAZIR KARTLAR İLE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİNDE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ÖZET : 16 Seri No lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği nde ön ödemeli hatlara yüklemeler

Detaylı

TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE VERGİLER

TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE VERGİLER TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE VERGİLER ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ TELEKOM KOMİSYONU TOPLANTISINDA YAPILAN SUNUM 16 ŞUBAT 2009 1. GENEL TABLO 2. MOBİL HİZMETLERDE VERGİLER 3. SABİT HİZMETLERDE VERGİLER

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları 4 O c a k 2 0 1 1 www.onerymm.com.tr Genel Olarak SİRKÜLER 2011 / 01 Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları Vergi Usul Kanununun

Detaylı

Özelge: GSM abonelerine verilecek yurt dışında bulunan içerik platformuna erişim hizmetinin vergilendirilmesi hk.

Özelge: GSM abonelerine verilecek yurt dışında bulunan içerik platformuna erişim hizmetinin vergilendirilmesi hk. Özelge: GSM abonelerine verilecek yurt dışında bulunan içerik platformuna erişim hizmetinin vergilendirilmesi hk. Sayı: Tarih: 30/07/2012 B.07.1.GİB.4.99.16.02-ÖİV-39-171 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[2-2015/339]-56816 12.05.2016 Konu : Vakıf üyelerine ait birikimlerin

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

Daha önce yapılan aşağıdaki düzenlemeler de göz önünde bulundurularak, Tebliğ deki açıklamalardan öne çıkan hususlar bültenimizde özetlenmiştir.

Daha önce yapılan aşağıdaki düzenlemeler de göz önünde bulundurularak, Tebliğ deki açıklamalardan öne çıkan hususlar bültenimizde özetlenmiştir. Mali Bülten VERGİ 2017/18 İlave İstihdama Teşvik Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı 16.03.2017 Özet: 16 Mart 2017 tarihli ve 30009 sayılı Resmi Gazete'de, 31/12/2017 tarihine kadar

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/49. Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/49. Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

Mali Bülten No: 2015/68

Mali Bülten No: 2015/68 ` Mali Bülten No: 2015/68 Vergi/ 14 Temmuz 2015 ÖTV Kanunu (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 08.07.2015

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

Doç.Dr.Sami Karacan. Doç.Dr.Sami Karacan 1

Doç.Dr.Sami Karacan. Doç.Dr.Sami Karacan 1 KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ I. GİRİŞ Doç.Dr.Sami Karacan Son zamanlarda kentleşmenin hızla gelişmesine paralel olarak kat karşılığı inşaat işleri de

Detaylı

KDV Bizden. FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10. E. Baş Hesap Uzmanı.

KDV Bizden. FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10. E. Baş Hesap Uzmanı. 1 KDV Bizden *Yaklaşım Dergisinin 213 sayısında yayınlanmıştır Zihni E. Baş Hesap Uzmanı KARTAL Giriş Uygulamada özellikle otomotiv, dayanıklı tüketim ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren bazı şirketler

Detaylı

SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN HİZMETLERİN KDV

SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN HİZMETLERİN KDV SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN HİZMETLERİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Şibli GÜNEŞ* 1-GİRİŞ Ülkemizde serbest bölgelere ilişkin düzenleme 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile yapılmıştır. Diğer taraftan,

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 04.01.2016 Sayı: 2016/005 Ref: 4/005

SİRKÜLER İstanbul, 04.01.2016 Sayı: 2016/005 Ref: 4/005 SİRKÜLER İstanbul, 04.01.2016 Sayı: 2016/005 Ref: 4/005 Konu: İNTERNET SATIŞI YAPAN MÜKELLEFLER İÇİN E-ARŞİV UYGULAMASINA GEÇİŞ REHBERİ YAYIMLANMIŞTIR Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.efatura.gov.tr internet

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/047 BURSA,

SİRKÜLER: 2014/047 BURSA, SİRKÜLER: 2014/047 BURSA, 13.06.2014 Konu: Erken Ödeme İskontolarında KDV Uygulaması Sayın Mükellefimiz, Vadeli mal veya hizmet satışı ticari hayatta sıkça karşımıza çıkmaktadır. Satıcı firmalar üretimlerine

Detaylı

Kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde ise fiili teslimin tevsiki aranmamaktadır.

Kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde ise fiili teslimin tevsiki aranmamaktadır. SİRKÜLER 2017/34: Yabancılara Konut Ve İşyeri Satışında Katma Değer Vergisi İstisnasının Uygulanmasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı KDV Genel Tebliği Yayımlandı 6824 sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

İCRA YOLUYLA VEYA DİĞER NEDENLERLE MÜZAYEDE MAHALLİNDE YAPILAN SATIŞLARIN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

İCRA YOLUYLA VEYA DİĞER NEDENLERLE MÜZAYEDE MAHALLİNDE YAPILAN SATIŞLARIN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU İCRA YOLUYLA VEYA DİĞER NEDENLERLE MÜZAYEDE MAHALLİNDE YAPILAN SATIŞLARIN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU ve İSTİSNA UYGULAMASI Gökhan TEMEL 26 GİRİŞ İcra yoluyla veya diğer nedenlerle müzayede mahallinde yapılan

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/95. KONU Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi Hakkında Tebliğ Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/95. KONU Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi Hakkında Tebliğ Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/127. Bazı Mükelleflere Belirli Konularda Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/127. Bazı Mükelleflere Belirli Konularda Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2014/11. Royalti veya Lisans Ücretlerinin Gümrük Kıymetine İlavesine İlişkin Gümrük Genel Tebliği Yayımlandı.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2014/11. Royalti veya Lisans Ücretlerinin Gümrük Kıymetine İlavesine İlişkin Gümrük Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

Sirküler no: 100 İstanbul, 10 Ağustos 2012

Sirküler no: 100 İstanbul, 10 Ağustos 2012 Sirküler no: 100 İstanbul, 10 Ağustos 2012 Konu: Halka açık olmayan sermaye şirketleri ile ilgili Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ yürürlüğe girdi. Özet: Halka açık olmayan anonim şirketler, sermayesi

Detaylı

Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL.

Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL. DUYURU Sayı: 2017/015 BURSA, 16.01.2017 Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL. Döviz bazında fatura düzenlenmesi ve dövizli

Detaylı

SİRKÜLER 2012 / Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler

SİRKÜLER 2012 / Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler SİRKÜLER 2012 / 07 116 Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler Sirkülerin Konusu 19 Ocak 2012 tarihli ve 28178 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 116 Seri No lu KDV Genel Tebliği ile KDV Kanunu

Detaylı

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Sabri Arpaç Yeminli Mali Müşavir sabriarpacymm@gmail.com Konut satıcısı müteahhit tarafından yüzde

Detaylı

Yaklaşım Dergisinin 235 Sayısında Yayınlanmıştır.

Yaklaşım Dergisinin 235 Sayısında Yayınlanmıştır. Yaklaşım Dergisinin 235 Sayısında Yayınlanmıştır. Zihni KARTAL 1 I. GENEL BİLGİ FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ HİZMET İHRACATI TEŞVİKİ 6322 sayılı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan Kanun ile bazı hizmetlerin

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 24

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 24 KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 24 Konusu : Aralık/2004 Vergilendirme Döneminden İtibaren Kullanılacak Olan 1 No.lu (Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin) Katma Değer Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesi

Detaylı

CİRO PRİMLERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMUNA İLİŞKİN SORUNLAR DEVAM EDİYOR

CİRO PRİMLERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMUNA İLİŞKİN SORUNLAR DEVAM EDİYOR CİRO PRİMLERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMUNA İLİŞKİN SORUNLAR DEVAM EDİYOR Bülent SEZGİN * 1-GİRİŞ İşletmelerin satışlarını artırmak için devamlı olarak çalıştıkları bayi ve alıcılarına belli bir dönemde

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019. Özelge: SMS yolu ile banka hesabına yatan üyelik bedelleri karşılığında aylık fatura düzenleyip düzenleyemeyeceği ile yabancı ülke internet sitelerinin üyelere kullandırılması durumunda elde edilecek gelirin

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/ 10 İstanbul, 17 Ocak 2005 KONU : Aralık/04 Vergilendirme

Detaylı

Tarih: Sayı: 2012/86. Konu:

Tarih: Sayı: 2012/86. Konu: Tarih: 17.07.2012 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2012/86 Konu: Mal ve Hizmet Alımlarında Müteselsil Sorumlu Tutulmamak İçin Çekle Yapılan Ödemelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Özet: Mal ve Hizmet

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 KONU: İndirimli Orana Tabi İşlemler Kapsamında Yapılacak İadelere İlişkin 119 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı

Detaylı

İTHALAT SONRASI KDV DÜZELTMELERİNDE YENİ MİLAT

İTHALAT SONRASI KDV DÜZELTMELERİNDE YENİ MİLAT İTHALAT SONRASI KDV DÜZELTMELERİNDE YENİ MİLAT Eyyup İNCE 24 ÖZ İthalattan sonra yurtiçindeki ithalatçılar için ortaya çıkan olumlu fiyat değişimleri nedeniyle ortaya çıkan fazla veya yersiz ödenen KDV

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[6-2016/423]-91026 03.04.2017 Konu : Serbest bölgede üretilen yazılım

Detaylı

FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM

FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü, Müdür Yardımcısı www.muhasebenet.net sitesinde

Detaylı

ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULABİLECEK KIYMETLER VE BU İŞLEMİN VERGİLENDİRİLMESİ

ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULABİLECEK KIYMETLER VE BU İŞLEMİN VERGİLENDİRİLMESİ ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULABİLECEK KIYMETLER VE BU İŞLEMİN VERGİLENDİRİLMESİ Rızkullah ÇETİN 26 1-GİRİŞ Şirket ortakları çeşitli sebeplerle (nakit yetersizliği, ortağın ayni sermaye olarak konulabilecek

Detaylı

CEP TELEFONU UYGULAMALARI VE BİLGİSAYAR YAZILIM FAALİYETLERİNDE GÖSTERİLEN REKLAMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRİN VERGİLENDİRİLMESİ

CEP TELEFONU UYGULAMALARI VE BİLGİSAYAR YAZILIM FAALİYETLERİNDE GÖSTERİLEN REKLAMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRİN VERGİLENDİRİLMESİ CEP TELEFONU UYGULAMALARI VE BİLGİSAYAR YAZILIM FAALİYETLERİNDE GÖSTERİLEN REKLAMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRİN VERGİLENDİRİLMESİ Ertan AYDOĞAN 18 * ÖZ Yaşamın her alanına sirayet eden cep telefonları ve bilgisayarlar,

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 4.DERS

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 4.DERS TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 4.DERS IV. SERBEST MESLEK KAZANÇLARI Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyetinin nitelikleri; - Serbest meslek

Detaylı

SPOR KULÜPLERİNE YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLAR. Sayfa1. Mevzuat Yazıları: 2017/09 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR & BAĞIMSIZ DENETÇİ ASIM GEZER

SPOR KULÜPLERİNE YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLAR. Sayfa1. Mevzuat Yazıları: 2017/09 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR & BAĞIMSIZ DENETÇİ ASIM GEZER SPOR KULÜPLERİNE YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLAR A. Sponsorluk Sözleşmesi Kapsamında Amatör Spor Kulübüne Yapılacak Harcamalar ile Bağış ve Yardımlar Kurumlar tarafından yapılan sponsorluk harcamaları ile

Detaylı

Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında

Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında Sayı: 2016/19 Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında (293 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 02/10/2016 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanmıştır) Yayımlanan

Detaylı

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri nin ( AVEA ) Faturanı Paylaş Modeli nde 3 farklı tarife üzerinden başlattığı Kampanya uygulamasından

Detaylı

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ Sirküler Tarihi : 19.03.2009 Sirküler No : 759 KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ ÜCRETLERİNDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin

Detaylı

Mali Bülten No: 2014/49

Mali Bülten No: 2014/49 ` Mali Bülten No: 2014/49 Vergi/ 21 Nisan 2014 4 No.lu ÖTV Genel Tebliği ile Getirilen ÖTV Tevkifat Uygulaması kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: Maliye Bakanlığı 4 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile ÖTV Kanunu

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/96. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/96. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Maslak No/1 Plaza Eski Büyükdere Cad. Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net

Detaylı

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN* 1-GİRİŞ: Vergi mükellefleri mükellefiyet hayatları boyunca çeşitli sebeplerle, yapılan hizmetlere ve

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ Aralık 2016 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de 295 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ Aralık 2016 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de 295 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

Sirküler No: 122 İstanbul, 23 Aralık 2016

Sirküler No: 122 İstanbul, 23 Aralık 2016 Sirküler No: 122 İstanbul, 23 Aralık 2016 Konu: 6728 ve 6745 sayılı Kanunlarla Gelir Vergisi Kanunu nda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar yapıldı. Özet: Ağustos ve Eylül aylarında yayımlanan 6728

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

SERBEST MESLEK FAALİYETİNİN ŞAHIS VE SERMAYE ŞİRKETİ ORGANİZASYONU DAHİLİNDE İCRASININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

SERBEST MESLEK FAALİYETİNİN ŞAHIS VE SERMAYE ŞİRKETİ ORGANİZASYONU DAHİLİNDE İCRASININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ SERBEST MESLEK FAALİYETİNİN ŞAHIS VE SERMAYE ŞİRKETİ ORGANİZASYONU DAHİLİNDE İCRASININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İbrahim ERCAN * 1- GİRİŞ Serbest meslek faaliyetinin, sermayeden ziyade şahsi mesaiye,

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 020 Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır. KAPSAM : 12 Seri No lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

BilişimdeVergi. Mart 2014. Üç aylık EY dergisi

BilişimdeVergi. Mart 2014. Üç aylık EY dergisi BilişimdeVergi Mart 2014 Üç aylık EY dergisi İçindekiler Sayfa no I. Kitlesel Fonlama (Crowdfunding) 2 II. Hediye Çeki ile Alışveriş 4 III. İnternet Üzerinden Reklam Hizmeti Verilmesi 6 IV. İnternette

Detaylı

EY Eğitim Takvimi. Mart - Haziran 2014

EY Eğitim Takvimi. Mart - Haziran 2014 EY Eğitim Takvimi Mart - Haziran 2014 EY olarak, verimli ve kaliteli bir iş modelinin kurulması ve sürdürülmesinde eğitimin önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu sebeple, şirketimiz bünyesindeki farklı

Detaylı

7020 SAYILI KANUN İLE YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI E-BÜLTEN

7020 SAYILI KANUN İLE YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI E-BÜLTEN E-BÜLTEN İLE YENİDEN 7020 SAYILI KANUN YAPILANDIRMA İMKANI 2016 yılında yapılan taksitlendirmeler ile ilgili ödeme süreleri de dörder ay uzatılmış ve Mayıs 2017 sonuna kadar süre tanınmıştır. Söz konusu

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

SAYI: 2014/27 Ankara,09/04/2014 KONU: Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler SİRKÜLER

SAYI: 2014/27 Ankara,09/04/2014 KONU: Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler SİRKÜLER SAYI: 2014/27 Ankara,09/04/2014 KONU: Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler SİRKÜLER Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet adresindeki beyanname düzenleme programında 2013

Detaylı

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında SİRKÜLER Sayı : 2017/21 Tarih : 16.05.2017 Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında 26.4.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu.

Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu. Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu. Sayı: Tarih: 30/06/2015 B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-64898 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Selim TUNA* Öz Katma Değer Vergisinde kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin alıcı

Detaylı

Bayi / Dağıtıcı Ağlarına Yönelik Özel Kapsamlı İncelemeler

Bayi / Dağıtıcı Ağlarına Yönelik Özel Kapsamlı İncelemeler Bayi / Dağıtıcı Ağlarına Yönelik Özel Kapsamlı İncelemeler Bayi / Dağıtıcı İncelemeleri Günümüzün iş dünyasında başarı, sadece Şirketinizin performansına değil, doğrudan ve dolaylı iş ilişkileri kurduğu

Detaylı

Promosyon Ürünleri, Numune ve Eşantiyonlar

Promosyon Ürünleri, Numune ve Eşantiyonlar Promosyon Ürünleri, Numune ve Eşantiyonlar Promosyon Ürünleri, Numune ve Eşantiyonlar Bedelsiz mal belge düzeni ve ba bs özelge yazısı. 10.1. Promosyon Ürünleri Ticari hayatta, ticareti yapılan mallara

Detaylı

Arsa karşılığı bağımsız bölüm tesliminin gelir vergisi karşısındaki durum-1

Arsa karşılığı bağımsız bölüm tesliminin gelir vergisi karşısındaki durum-1 Arsa karşılığı bağımsız bölüm tesliminin gelir vergisi karşısındaki durum-1 I. GİRİŞ Türkiye ekonomisi içinde ağırlığını her zaman hissettiren inşaat sektörü günümüzde giderek daha da önem kazanmış ve

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/32

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/32 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı