T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 19 Haziran 1997 PERŞEMBE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 19 Haziran 1997 PERŞEMBE"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Haziran 1997 PERŞEMBE Sayı: YÜRÜTME YE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlar Kurulu'nun İstifasına Dair İşlem T.C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler 18 Haziran 1997 Genel Müdürlüğü B PPG / CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin 28 Haziran 1996 günü aralarında imzaladıkları "Ortak Hükümet Protokolü ve Ekleri" belgesindeki taahhütlere uygun olarak ve 28 Haziran 1996 tarihinde Bakanlar Kurulu Listesini onaylamanızla kurulan 54. Cumhuriyet Hükümeti bugüne kadar yaklaşık bir yıldan beri bütün gücüyle Devletimizin yücelmesi, Ülkemizin kalkınması ve halkımızın refahı için uyum içinde, başarıyla çalışmıştır. Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi arasındaki Koalisyon Protokolü'ne uygun olarak, bu bir yıllık süreden sonra Başbakanlığın Doğru Yo! Partisi 'ne geçebilmesi için yapmış olduğumuz taahhüde ve iki parti arasındaki mutabakata uymak üzere Başbakanlık görevinden istifa ediyorum. Bu süre içerisinde, gerek Başbakan olarak şahsıma, gerekse 54. Cumhuriyet Hükümeti'ne ve onun üyelerine çalışmalarımızda gösterdiğiniz yakın ilgi ve desteklerinizden dolayı teşekkürlerimi arz eder, Saygılar sunarım. Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN Başbakan Resmi Gazele Kodu : Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 İçindekiler 96. Sayfadadır. 18/6/1997 Tarih ve Mükerrer Sayılı Resmi Gazete'de; Bakan İstifası ve Yerine Vekâlet Etme İşlemi yayımlanmıştır.

2 Sayfa : 2 RESMİ GAZETE 19 Haziran Sayı: TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 18 Haziran BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 18 Haziran 1997 tarihli ve B.02.0.PPG / sayılı yazınız. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104 üncü maddesi uyannca, Bakanlar Kurulunun istifası kabul olunmuştur. Bugüne kadar yürütülmüş olan memleket hizmetleri için teşekkür eder; Yeni Hükümet kuruluncaya kadar, göreve devam olunmasını rica ederim. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Karar Sayısı: 97/9461 Milletlerarası Andlaşma 8 Temmuz 1993 tarihinde İstanbul'da imzalanan ve 15/9/1994 tarihli ve 4020 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliğinin Temel İlkeleri Hakkında Anlaşma"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 6/5/1997 tarihli ve ASGY-I/2143 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 9/5/1997 tarihinde kararlaştırmıştır. Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN Başbakan Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Prof. Dr. T. ÇİLLER F. ADAK N. ERCAN Doç. Dr. A. GÜL Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam I. SAYGIN Prof. Dr. S. TEKİR N. KURT M. ALTINSOY Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakanı N. K. ZEYBEK L. ESENGÜN M. S. ENSARIOĞLU A. C. TUNÇ Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam B. AKSOY G. DAĞDAŞ H. U. SÖYLEMEZ T. R. GÜNERİ Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı A. YILMAZ Prof. Dr. S". GÜNBEY B. ŞEKER Dr. A. DEMİRCAN Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakanı Devlet Bakanı Ş. KAZAN T. TAYAN M. AKŞENER Doç. Dr A. ŞENER Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakam Maliye Bakam Prof. Dr. M. SAĞLAM C. AYHAN N. KURT Ö, BARUTÇU Milli Eğitim Bakanı Bay. ve İsk. Bakanı Sağlık Bakam V. Ulaştırma Bakanı M. DEMİRCİ N. ÇELİK M. H. DAĞLI F. ADAK Tanm ve Köy. Bakanı Çal. ve Sos. Güv. Bakam Sanayi ve Tic. Bakanı V. Enerji ve Tabii Kay. Bakanı İ. KAHRAMAN B. YÜCEL M. H. DAĞLI M. Z. TOKAR Kültür Bakam Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı Yürürtme ve idare Bölümü Sayfa : 2

3 19 Haziran Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 3 Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliğinin Temel İlkeleri Hakkında Anlaşma Aşağıda, Taraflar olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti, Halkları arasındaki tarihi ve kültürel ilişkilerin, çok yönlü ilişki ve işbirliği geliştirilmesi için gerekli zemini oluşturduğuna inançlarını belirterek, Ülkeleri arasındaki ilişki ve işbirliğini, bağımsızlık, egemenlik, toprak bütünlüğüne saygı, içişlerine karışmama ve eşitlik temelinde daha da güçlendirmek arzusuyla, Birleşmiş Milletler Yasası'nın amaç ve ilkeleri ile Helsinki Nihai Senedi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı sürecinde kabul edilen diğer belgelerde ifadesini bulan esasların önemini teyit ederek, Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır: MADDE 1 Taraflar aralarında mevcut dostluk ve işbirliğini güçlendirmeyi taahhüt ederler. MADDE 2 Taraflar siyasi, ekonomik, kültürel, bilimsel, teknolojik ve diğer alanlarda ortak yarar temelinde ilişkilerini geliştirmeye çaba göstereceklerdir. MADDE 3 Taraflar ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası konularda düzenli danışmalarda bulunacaklardır. MADDE 4 Taraflar Parlamentoları, kamu ve özel kurum ve kuruluşları, iş çevreleri, mahalli idareleri, üniversiteleri ve basın-yayın kuruluşları ve diğer meslek kuruluşları arasında doğrudan ilişki kurulmasını destekleyecekler ve kolaylaştıracaklardır.şehirleri arasında kardeş şehir bağları kurulmasını teşvik edeceklerdir. MADDE 5 Taraflar kültür ve eğitim alanlarında işbirliğinin gelişmesini hızlandıracaklardır. Eğitim kuruluşları ve birlikleri, üniversiteleri ve diğer kurumları arasında, öğretim görevlisi, burslu öğrenci ve uzman değişimi ile burs temini ve uygun ortak faaliyetler gerçekleştirmek üzere doğrudan ilişki ve işbirliği tesisi için gerekli kolaylığı sağlayacaklardır. Taraflar, ülkeleri arasında sportif ve turistik temasları da teşvik edeceklerdir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMİ GAZETE 19 Haziran Sayı: MADDE 6 Taraflar, ticari ve endüstriyel işbirliği dahil, karşılıklı yarar sağlayan ekonomik ilişkileri artıracaklardır. Böyle bir işbirliği için, yatırımların korunması, çifte vergilendirmenin önlenmesi, teknoloji, telif hakkı ve patent konularında uygun koşulları yaratacaklardır; ekonomik işbirliği alanında mutabakatlar tesis edeceklerdir. Taraflar, bilimsel ve teknolojik işbirliğinin geliştirilmesini hızlandıracaklardır. MADDE 7 Taraflar ulaşım ve haberleşme alanında işbirliğini güçlendireceklerdir. Haber ve program değişimi dahil olmak üzere, basın ve yayın alanlarında işbirliğini kolaylaştıracak ve destekleyeceklerdir. MADDE 8 Taraflar bu Anlaşma ve ortak çıkarları çerçevesinde, yeni işbirliği alanları geliştirilmesine çaba göstereceklerdir. MADDE 9 Bu Anlaşma diğer ülkelerin çıkarlarına karşı değildir ve Tarafların diğer ülkelerle ilişkilerinde yürürlükte bulunan ikili ve çok taraflı anlaşmalardan doğan hak ve yükümlülüklerini haleldar etmez. MADDE 10 Her Akit Taraf, diğer Tarafı onaylamanın yasal sürecinin tamamlanmasından haberdar edecektir. Anlaşma, Onay Belgelerinin teati edildiği tarihte yürürlüğe girecektir. İstanbul'da, 8 Temmuz 1993 tarihinde, İngilizce iki nüsha olarak, her iki metin de aynı ölçüde geçerli olmak üzere imzalanmıştır. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA SÜLEYMAN DEMİREL CUMHURBAŞKANI TACİKİSTAN CUMHURİYETİ ADINA EMOMALİ RAHMANOV YÜKSEK MECLİS BAŞKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 19 Haziran Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 5 Agreement on Basic Principles of Friendly Relations and Cooperation Between the Republic of 1\ırkey and the Republic of Tajikistan The Republic of Turkey and the Republic of Tajikistan, hereinafter referred to as "The Parties" - Expressing their belief that historical and cultural bonds between their peoples constitute an appropriate basis for developing multi-dimensional relations and cooperation, Desirous to further strengthen relations and cooperation bet.ween their countries on the basis of the principles of indepeııdence, sovereignty, respect for territorial integrity, non-interference in each others' internal affairs and equality, - Reaffirming the fundamental inıportance of the aims and the principles of the United Nations Charter, the principles enshrined in the Helsinki Final Act as well in the other documents adopted in the process of the CSCE, have agreed as follows: Article I The Partie-s assume the commitment to strengthen friendship and cooperation which exist between them. Article II The Parties uill endeavour to develop their relations in the political, economic, cultural, scientific, technological and other fields, on the basis of mutual interest. Article The Parties will hold regular consultations on ttffeir bilateral relations as well as regional and International i ssues. Article JV The Parties vıill support and facilitate direct contacts and cooperation betv/een their parliaraents, pııblic and private institutions and organisations, local administrative bodies, ııniversities, press and broadcasting organisations and other professional organisations. They will encoıırage the twinning of their towns. III Article V The Parties will enhance development of cooperation in the fields of culture and education. They will provide necessary facilities for direct contacts and cooperation between their cultural organisations and associat ions, universities and other institutions, for exchange of teaçhing staff, scholars and experts, for scholarships and for appropriate joint-activities. Tho Parties will also encourage sports contacts and tourism between their respective countries. Article VI The Parties will enhance mutually profitable economic relations, inçluding trade and industrial cooperation. They vıill create favourable conditions for such cooperation with regard to Yüriitme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

6 Sayfa : 6 RESMİ GAZETE 19 Haziran Sayı: protection of investments, avoidance of doııble taxation, lechnology, copyrlght and patents; thfey will conclude agreements in the field of economic cooperation. The Parties will enhance development of scientific and technological cooperation. Article VII The Parties will strengthen cooperation in the fields of transportation and telecommunications. They will support and facilitate cooperation in the fields of press and broadcasting, including exchange of inforraation and programmes. Artıcle VIII The Parties will endeavour to develop on the basis of this agreement and common interests new fields of cooperation. Article IX This Agreement is not directed against any other State and does not infringe on any rights or commitments pursuant to bilateral and multilateral agreements in force in the relations of each Party with other States. Article X Each Party shall notify the other Party of the completion of the legal procedure of ratification. This Agreement shall enter into force on the day of the exchange of Instruments of ratif ication. Done at istanbul, on July 8, 1993, in two copies in English^both texts being egually valid. For the Republic of Turkey For the Republic of Tajikistan SÜLEYMAN DEMÎREL President of the Republic EMOMALİ RAHMONOV Chalrman of the Supreme Soviet Ylirıitme ve idare Bölümü Sayfa : 2

7 19 Haziran Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 7 Yönetmelikler Türkiye Radyo -Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden : Amaç Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Radyo ve Televizyon Programları ve Program Materyali Kiralanma ve Kiraya Verilmesi, Alım ve Satımı Hakkında Yönetmelik Birinci Kısım Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, radyo ve televizyon programlan ve program materyalinin Kurum tarafından yurtiçi ve yurtdışından kiralanmasında ve Kurumca hazırlanan veya hazırlatılan programlar ve program materyalinin yurtiçi ve yurtdışına kiraya verilmesinde, programlar ve program materyalinin alımında ve satımında uygulanacak usul ve esaslan belirlemektir. Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik radyo ve televizyon programları ile program materyalinin seçimine, bu alandaki hakların veya kullanım izinlerinin devredilmesi veya devir alınmasına, fiyatlarının tesbitine, tahakkuk ve tahsiline, ücretsiz program verilmesine veya değişimine ilişkin işlemleri ve Kurum'un bu işlemlerle ilgili birimlerini kapsar. Tanımlar Madde 3 Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden: a) Kurum : Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nu, b) Program : Radyo veya Televizyon yayınlan için hazırlanan, ya da başka ortamlarda yayınlanmak üzere hazırlanıp radyo veya televizyon yayınlarında da kullanılabilen (sinema filmleri gibi) yerli ve yabancı yapımları, c) Program Materyali: Programların oluşmasında kullanılan her türlü görüntü ve ses unsurunu, d) Hak Devri : Radyo ve Televizyon Programlan ve Program Materyali üzerindeki hakların (lisans); bu ürünlerden yürürlükte bulunan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun biçimde, Kurum'un yayınlarında veya Kurum'un hak sahibi olduğu ürünlerden başka yayın kuruluşlarının yayınlarında yararlanılabilmesi amacıyla, sözleşme ile belirlenecek koşullarla devredilmesini, e) Kiralama : Radyo ve Televizyon programları ve program materyali üzerindeki hakların, hak sahiplerinden, belirli bir süre ve/veya yayın sayısı için geçerli olmak üzere Kurum'ca devralınmasını, f) Kiraya Verne : Radyo veya televizyon programlarıyla program materyali üzerindeki hakların, Kurum tarafından, belirli bir süre ve/veya yayın sayısı için geçerli olmak üzere başka yayıncı kuruluşlara devredilmesini, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMİ GAZETE 19 Haziran Sayı: (Mükerrer g) Alım : Radyo veya televizyon programlarıyla program materyali üzerindeki hakların herhangi bir süre ve/veya yayın sayısıyla sınırlı olmaksızın Kurum tarafından iktisap edilmesini, h) Satım : Kurum tarafından üretilen veya hak sahibi olunan Radyo veya Televizyon programları ile program materyali üzerindeki hakların başka bir yayın kuruluşuna Kurum'un Yönetim Kurulu'nca uygun bulunan esaslar çerçevesinde herhangi bir süre ve/veya yayın sayısıyla sınırlı olmaksızın devredilmesini, İfade eder. İstisnalar İkinci Bölüm İstisnalar Madde 4 Bu Yönetmeliğin uygulanmayacağı işler: a) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Alım, Satım ve İhale Yönetmeliği ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu İstisna Sözleşmeleri Yönetmeliği kapsamına giren işler, b) Haber alım ve satımı ve milletlerarası yayın birliklerinin üyeleri arasındaki program mübadelesi, c) Yönetim Kurulu'nca kabul edilecek diğer işler. Programların Seçimi İkinci Kısım Birinci Bölüm Program Kiralama Madde 5 Kurum dışından kiralanacak yerli ve yabancı Radyo ve Televizyon programlan ve program materyalleri ilgili Daire Başkanlığı tarafından seçilir. Başkanlıklar seçim işlemlerini komisyonlar vasıtasıyla yürütür. Komisyonlar en az üç en çok beş kişiden oluşur. Komisyona katılacak kişiler, seçilecek programların tür ve biçimleri dikkate alınarak, konunun ilgili ünite yetkilileri ve uzmanları arasından ilgili Daire Başkanının teklifi ve Genel Müdür'ün onayı ile tespit edilir. Komisyonların çalışma usulleri, Genel Müdürlük Genelgesi ile tespit edilir. Programların Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar Madde 6 Yayınlanmak üzere kiralanacak programlarda, Anayasa, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Programlarının Son Denetimi Hakkında Yönetmelik hükümleri, yıllık genel yayın planlan, yapım uygulama talimatları, genelge ve yazılı emirlerde belirtilen esaslar dikkate alınır. Fiyat Tesbiti ve Uygulama Madde 7 a) Kiralanacak programlara ödenecek ücretler, program tür ve çeşitleri ve program piyasasındaki fiyatlar gözönünde tutularak, ilgili Daire Başkanı'nın teklifi, ilgili Genel Müdür Yardımcısı'nın takdimi ve Genel Müdür'ün onayı ile tesbit edilir. b) Kurum tarafından kiralanacak programlarla ilgili sözleşmeler Genel Müdür veya yetkisini devrettiği makam tarafından imzalanır. Kiralanacak programların ödemeleri, ilgili ünitenin teklifiyle Genel Müdür veya yetkisini devrettiği makamın onayıyla yapılır. Ancak bir defada yapılacak kiralama tutarının, ilgili ünitenin yıllık alım bütçesinin % 5'ini aşması halinde ödeme onay yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 19 Haziran Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 9 Kiralanan Programların Yayını Madde 8 Kurum, kiralanan programlan kısmen veya tamamen yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir. Kiralanan programlar, yayın planlarına göre uygun görülecek zamanlarda yayınlanır. Gerektiğinde mevzuata uygun olarak kiralanmış programların, yayınlanmamasına ilgili Daire Başkanı'nın teklifi ve Genel Müdüı 'ün onayı ile karar verilebilir. Program Alımı İkinci Kısım İkinci Bölüm Madde 9 Program veya program materyali alımlannda yukandaki inci madde de yer alan kiralama hükümleri aynen uygulanır. Madde 10 Gerektiğinde, mevzuata uygun olarak satın alınmış programların yayınlanmamasına ilgili Daire Başkanı'nın teklifi ve Genel Müdür'ün onayı ile karar verilebilir. Kiraya Verilecek Programlann Seçimi Üçüncü Kısım Birinci Bölüm Programlann Kiraya Verilmesi Madde 11 Yurtiçi ve Yurtdışına kiraya verilecek programlar, yayına hazır hale gelmiş veya yayınlanmış programlar arasından ilgili Daire Başkanı'nın teklifi, ilgili Genel Müdür Yardımcısı'nın takdimi ve Genel Müdür'ün onayı ile tespit edilir. Başkanlıklar seçim işlemlerini komisyonlar vasıtasıyla yürütür, komisyonlar en az üç en fazla beş kişiden oluşur, komisyonlann seçim ve çalışma usulleri, Genel Müdürlük Genelgesi ile tespit edilir. Yurtiçi Taban Fiyat Tesbiti ve Uygulama Madde 12 Kiraya verilecek programlar için taban fiyat tarifesi program türleri, program maliyeti, kârlılık ve kiralanan zamandaki piyasa fiyatları gözönüne alınarak ilgili Daire Başkanlığı'nca hazırlanır, Genel Müdür'ün teklifi ve Yönetim Kurulu'nun karanyla kabul edilir. Kurum tarafından kiraya verilecek programlarla ilgili alıcılann önerdikleri bedelleri içeren teklifler ilgili Daire Başkanlığı'nca incelenir ve uygun görülen teklifler için hazırlanacak sözleşmeler Genel Müdür veya yetkisini devrettiği Makam tarafından imzalanır. Taban fiyatlarının altında bir ücretle program veya program materyali kiralanması hususunda takdir yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir. Kiraya verilecek programlar Radyo-TV kanalından duyurulur. Kiraya verilecek programın birden fazla yayın kuruluşu tarafından talep edilmesi halinde kiralama, talep sahiplerinin katıldığı bir açık arttırmanın sonucuna göre yapılır. Yerel Radyo ve TV kuruluşlarına yapılacak program kiralama işlemlerinde taban fiyata % 50 oranında indirim uygulanır. Ancak, aynı programı ulusal, bölgesel ve yerel TV kuruluşları aynı anda kiralamak istedikleri takdirde % 50 indirim uygulanmaz. Programların kiraya verilmesine ilişkin uygulama esasları Genel Müdürlük Genelgesi ile tespit edilir. Tekrar Yayın Talebi Madde 13 Kiraya verme süresi içinde tekrar yayın talebinde bulunulduğu takdirde, (kiraya verme sözleşmesinde bu konuda hüküm yoksa) ikinci yayın için % 75, üçüncü ve daha fazla yayınlar için % 50 oranında ücret alınır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMİ GAZETE 18 Haziran Sayı: (Mükerrer) Yurtdışı Taban Fiyat Tesbiti ve Uygulama Madde 14 Kiraya verilecek programlar veya program materyali için taban fiyat tarifesi, program türleri ve program piyasasındaki fiyatlar gözönüne alınarak, Genel Müdür'ün teklifi ve Yönetim Kurulu'nun kararı ile kabul edilir. Programlar veya program materyalinin kiraya verilmesi sırasında pazar şartları, alıcı ülkenin nüfusu, konuşulan diller, radyo ve televizyon alıcı sayısı, reklam yayınlarının olup olmadığı, ruhsat ücretleri video kaset kira bedelleri, yayınlardaki yabancı program oranları ve öncelik verilen ülkeler, kültürel benzerlikler, yakınlıklar, alıcı ülkenin sosyal ve kültürel durumları ile alıcı ülkede yaşayan vatandaşlarımızın sayısı, programın yayın şekli (altyaz,ı, dublaj), yayın hakkı verilen ülke ve bölgelerin sayısı, yayın sayısı, yayın haklarını kullanma süresi, kiralanan programlar veya program materyalinin teknik ve muhteva yönlerinden kalitesi, ödeme şekli ve alıcının mali gücü, alıcının teklif ettiği fiyat, programlar veya program materyalinin kamu hizmeti veya ticari amaçlarla kullanılması, programlar veya program materyalinin reklam amacıyla kullanılması ve bundan sağlanacak gelir gibi hususlar gözönünde bulundurularak bedel belirlenir. Programların kiraya verilmesine ilişkin uygulama esasları Genel Müdürlük genelgesi ile tespit edilir. Satılacak Programların Seçimi Üçüncü Kısım İkinci Bölüm Program Satımı Madde 15 Satışı yapılacak programlar ve program materyali, yayma hazır hale gelmiş veya yayınlanmış Kurum programları arasından ilgili Daire Başkanı'nın teklifi, ilgili Genel Müdür Yardımcısı'nm takdimi ve Genel Müdür'ün onayı ile tesbit edilir. Yurtiçi Fiyat Tesbiti ve Uygulama Madde 16 a) Satılacak programlar için fiyat tarifesi program türleri ve program piyasasındaki fiyatlar gözönüne alınarak, ilgili Daire Başkanlığı'nca oluşturulan komisyonca belirlenir ve Genel Müdürün onayı ile kesinleşir. Komisyon en az üç en çok beş kişiden oluşur. b) Kurum'a ısmarlanan programlarda fiyat tesbiti, Bütçe ve Kabul Kurulu'nca yapılır ve İlgili Daire Başkanı'nın teklifi, Genel Müdür Yardımcısı'nın takdimi ve Genel Müdür'ün onayı ile kabul edilir. Yurtdışı Taban Fiyat Tesbiti ve Uygulama Madde 17 Yurtdışı taban fiyat tesbitinde 14 üncü madde aynen uygulanır. Yasaklar Dördüncü Kısım Yasaklar Madde 18 Program alım, satım ve kiralanmasıyla ilgili yasaklar şunlardır: a) Bu Yönetmelikte yazılı şekilde alım, satım ve kiralama karan verenler ve komisyonlarda görevli olanların, Kurum'dan ayrıldıkları takdirde, ayrılış tarihinden başlamak üzere iki (2) yıl süreyle alım, satım ve kiralama işlemi yapmaları, b) Alım, satım ve kiralama kararı verenlerin kan hısımları ile ikinci dereceye kadar sihri hısımlarını ilgilendiren alım, satım ve kiralama kararı vermeleri yasaktır. Bu yasaklara uymayanlar hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 19 Haziran Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 11 Dağıtım Beşinci Kısım Çeşitli Hükümler Madde 19 Kurum, programlarının veya program materyalinin yurtdışına kiralanması ve satımını kendi yapabileceği gibi, belli bir komisyon ödeyerek üçüncü şahıslara da yaptırabilir. Bu işlemle ilgili usul ve esaslar Yönetim Kurulu karan ile belirlenir. Satış Tekeli Madde 20 Kurum, programlarının veya program materyalinin satışında ve kiraya verilmesinde bir alıcıya, ülkeler ve kullanım alanlarından herhangi biri veya birkaçı için tekel hakkı verilip verilmemesi konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir. Teknik Masraf Karşılığı ve Ücretsiz Program Verme Madde 21 Kurum, programlarının veya program materyalinin ücret karşılığı satışı ve kiraya verilmesi esastır. Ancak, ortak yapım sözleşmeleri ve işbirliği protokolleri, Devletin dış politikası gereği veya ülkenin tanıtılması ya da eğitim amacıyla yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlara veya programın oluşmasında katkıda bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ücretsiz program verilmesi ya da teknik masraflar dışında telif ücreti alınmaması hususunda Genel Müdür yetkilidir. Sözleşmeler Madde 22 Program veya program materyali alımı, satımı, kiralanması ve kiraya verilmesine ilişkin sözleşmelerle ilgili esaslar, Genel Müdürlük Genelgesi ile düzenlenir. Uygulama İşlemleri Madde 23 Program veya program materyalinin alımı, satımı, kiralanması ve kiraya verilmesi ilgili işlemler, Kuruluş ve Görev Yönetmeliği'ndeki yetki ve sorumluluklar çerçevesinde ilgili Dairelerce gerçekleştirilir. Muhasebe İşlemleri Madde 24 Program veya program materyalinin alımı, satımı, kiralanması ve kiraya verilmesine ilişkin bilgi ve belgeler ilgili Daire tarafından hazırlanarak tediye ve tahsilat için muhasebe ünitesine intikal ettirilir. Muhasebe ünitesi, işlemlerin sonucunu ilgili Daire'ye bildirir. Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat Madde 25 Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren, Yönetim Kurulu'nun 18/5/1986 gün ve 1986/115 sayılı kararı ile kabul edilen "Radyo ve Televizyon Programlarının Alımı ve Satımı Hakkında Yönetmelik ve İlgili Mevzuat" ile Yönetim Kurulu'nun 4/10/1995 gün ve 1995/202 sayılı kararı ile kabul edilen "Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Radyo-Televizyon Programları Kiralama Hakkında Yönetmelik ve İlgili Mevzuat" yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde 1 Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Kurum tarafından kiralanma veya kiraya verilme sözleşmesi imzalanmış programlar veya program materyali için bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Yürürlük Madde 26 Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 27 Bu Yönetmeliği Genel Müdür yürütür. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMİ GAZETE 19 Haziran Sayı: (Mükerrer) Cumhuriyet Üniversitesinden : Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 11 inci ve 13 üncü Maddelerine Bend Eklenmesine Dair Yönetmelik MADDE 1 12 Aralık 1996 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 11 inci maddesine aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir. "e) Adayların yükseklisans sınavına katılabilmesi için ÖSYM'nce merkezi olarak yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavından (LES) eşit ağırlıklı 50 puan alması zorunludur.' MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir. "d) Değerlendirme sırasında (LES) sınav sonucu % 20 ağırlıkta gözönüne alınır." Yürürlük MADDE 3 Bu Yönetmelik eğitim-öğretim yılı 1 inci yarıyılından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür. Hacettepe Üniversitesinden : Hacettepe Üniversitesi HIV-AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi (HATAM) Yönetmeliği Kuruluş Madde sayılı Yükseköğretim Yasası'nın 3/j ve 7/d-2'nci maddeleri uyarınca ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nun 4/3/1997 tarih ve 97/15 sayılı kararı ile önerilen "Hacettepe Üniversitesi HIV-AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi (HATAM)" kurulması Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 27/5/1997 tarih ve 9438 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür. Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik Hacettepe Üniversitesi HIV-AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi (HATAM)'nin amaçlarını, organlarını, yönetim yapısını, kadrolarını ve Merkezin çalışmaları ile ilgili mali hükümleri kapsamaktadır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

13 19 Haziran Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 13 Amaç Madde 3 Merkez, Hacettepe Üniversitesi Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri, Sağlık Teknolojisi, Sosyal Hizmetler ve Hemşirelik Yüksekokullarının ilgili anabilim dalları ve üniteleri ile Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri işbirliğiyle aşağıdaki amaçları gerçekleştirir. a) HIV-AIDS hastaları ile diğer cinsel temasla bulaşan hastalıklarla ilgili ileri laboratuvar tanı yöntemlerinin geliştirilmesi, güncel takip ve tedavi planlarının yapılması, b) HIV-AIDS hastaları ve diğer cinsel temasla bulaşan hastalıklarla ilgili epidemiyolojik araştırmaların planlanması ve uygulanması, c) AİDS hastalarının klinik gidişi ve tedavi takibinde kullanılabilecek yeni laboratuvar yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması, d) Bilimsel ve maddi kaynak sağlanabilmesi için ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma, inceleme ve tedavi kurumları ile özel ve kamu kuruluştan, ilgili derneklerle işbirliği yapılması ve bunlarla bilimsel ve teknik bilgi ve hizmet değişimi sağlanması, e) İleri düzeyde uzmanlık kursları, kongre, konferans, sempozyum, seminerler ve yaz okullan düzenlenmesi, bilimsel yayınların desteklenmesi, f) HIV-AIDS ve cinsel temasla bulaşan hastalıklarla ilgili konularda aydınlatıcı, bilimsel nitelikte bilgilerin sözlü veya basılı olarak kamuoyuna ulaştırılmasının sağlanması, g) Hacettepe Üniversitesinin ilgili birimleri ile işbirliği yaparak bu alanda her seviyede öğrenci, öğretim elemanı ile diğer personelin gerekirse uluslararası ilgili kurumlarla işbirliği ile eğitimlerinin yapılmasında yardımcı olunması, h) Ülkedeki HIV-AIDS ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar konularında çalışma yürüten gönüllü kuruluşlara danışmanlık hizmeti yapmaktır. Organlar Madde 4 Merkezin organları Merkez Müdürü ve Merkez Yönetim Kurulu'dur. Merkez Müdürü Madde 5 a) Atanması: Merkez Müdürü, konu ile ilgili çalışmaları, uluslararası araştırma ve yayınları ile tanınan, merkezi oluşturan birimlerin öğretim üyeleri arasından Tıp Fakültesi Dekanı'nın önerisi ile Rektör tarafından 3 yıl için atanır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir. Merkez müdürünün kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezi oluşturan birimlerde görevli, öğretim elemanlan arasından 3 yıl için atayacağı en fazla iki yardımcısı bulunur. Müdür gerektiğinde yardımcılarını değiştirebilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa :13

14 Sayfa : 14 RESMİ GAZETE 19 Haziran Sayı: b) Görev, Yetki ve Sorumlulukları: Merkez Müdürü, Merkezin amaçları doğrultusundaki faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektör'e karşı birinci derecede sorumludur. Merkezi temsil eden Müdür, Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli tedbirleri alır. Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde, Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunar. Müdür görevinden ayrılacağı hallerde yardımcılarından birini vekil bırakır. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. Merkez Yönetim Kurulu Madde 6 a) Kuruluş ve İşleyişi: Yönetim Kurulu, Müdür'ün başkanlığında Merkez Müdürünün belirleyeceği bir yardımcısı ile Merkezi oluşturan anabilim dalları öğretim elemanları arasından üç yıl için Merkez Müdürünce önerilen adaylar arasından Rektör tarafından atanan beş öğretim üyesinden oluşur. Yönetim Kurulu akademik bir organ olup, Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ve bu faaliyetler ile ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az 4 kez ve gerektiğinde Merkez Müdürünün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde konuyla ilgili geçici çalışma grupları kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. b) Görevleri: Merkez Yönetim Kurulu Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar; 1. Merkezin yıllık faaliyet, planlama ve programlarının uygulanmasını sağlar. 2. Merkezin yatırım, program ve yıllık bütçe tasarısını hazırlar, onaylanmak üzere Rektör'e sunar. 3. Merkez elemanlarının uygulama, araştırma ve yayım konularındaki mali destek isteklerini değerlendirip önerilerde bulunur. 4. Müdürün Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar alır. Merkez Yönetim Kurulunun kararları oy çokluğu ile alınır. Eşitlik durumunda Merkez Müdürünün oyu belirleyicidir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

15 19 Haziran Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 15 Mali Hükümler Madde 7 Merkezin gelirleri şunlardır; 1 Üniversite bütçesinden tahsis edilecek ödenekler, 2 Yardımlar ve bağışlar, 3 Proje gelirleri, 4 Merkez faaliyetlerinden elde edilen gelirler, 5 Diğer gelirler. Kadrolar Madde 8 Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yasanın 13'üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır. Yürürlük Madde 9 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 10 Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür. Tebliğler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞKOLU TESBİT KARARI Karar No : 1997/20 Karar Tarihi: 4/6/1997 İşyeri : Kaplamın Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. - Oluklu Mukavva ve Kutu Fabrikası - Ankara Bürosu - Bursa Bölge Bürosu B.M. Dosya No : Tesbiti İsteyen : Basın-İş Sendikası İNCELEME : Kaplamin Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.'nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; şirketin Kemalpaşa/İZMİR adresinde faaliyet gösteren Oluklu Mukavva ve Kutu Fabrikası'nda dışarıdan temin edilen ve ana hammadde olarak kullanılan kraft, flutıng ve Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

16 Sayfa : 16 RESMİ GAZETE 18 Haziran Sayı: (Mükerrer) müdalini kağıt bobinlerinin bilgisayar programına bağlı olan ve aldığı program doğrultusunda üretim yapan oluklu makinasmda levha haline getirildiği, elde edilen levhaların makinanın son bölümünde istenilen ebatlarda kesilip kıvrılma izlerinin açıldığı, daha sonra Forklift marifetiyle fabrika içinde stoklandığı ve kutu makinalarında istek doğrultusunda baskı işlemleri, kenar ve kulak kesimleri, kenar yapıştırmaları yapıldıktan sonra kaplamasının yapıldığı, büyük ebatlı kutuların katlama ve dikiş işlemlerinin otomatik ve manüel çalışan makinalarda gerçekleştirildiği, kutu makinalarının baskı, kesme, kıvırma ve yapıştırma işlerini birlikte yapacak şekilde düzenlendiği, baskı işleminin bağımsız nitelikli bir iş olmadığı, kutu ve baskı işinin bir bütün olarak gerçekleştirildiği, baskısız kutu üretimi yapılmasına rağmen sadece baskı yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığı, kutu yapımında kullanılan malzemenin tamamına yakın bölümünün kağıt olduğu, yardımcı madde olarak kullanılan yapıştırıcının nişasta, su, kostik karışımı ile işyerinde el edildiği ve çok cüzi miktarda kullanıldığı, Şirketin, Ankara ve Bursa Büro işyerlerinde Fabrikada üretilen malların pazarlama işlerinin yapıldığı, büro elemanlarınca "müşterilerden sipariş alınması, bedelinin tahsil edilmesi ve müşteri ilişkileri gibi" işlemlerin yürütüldüğü, büro işyerlerinde yapılan işlerin Fabrikada yapılan işlere yardımcı iş niteliği taşıdığı, bu bakımdan İşkollan Tüzüğü'nün 3. maddesi gereğince asıl işin dahil olduğu işkolunda yeraldığı, Bu sebeple, Kaplamin Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. ve bağlı işyerlerinde yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü'nün 09 sıra numaralı "Kağıt" işkolunda yeralması gerektiği tesbit edilmiştir. KARAR : Kaplamin Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. ve bağlı işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 09 sıra numaralı "Kağıt" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tesbitin Resmi Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞKOLU TESBİT KARARI Karar No : 1997/21 Karar Tarihi: 10/6/1997 işyeri : Beybi Plastik Fabrikası Sanayi A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi Yukarı Dudullu-Ümraniye/İSTANBUL B.M. Dosya No : Tesbiti isteyen : Tekstil Sendikası İNCELEME : Beybi Plastik Fabrikası San. A.Ş.,'nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; Şirketin kuruluş amacının "Lateks, kauçuk ve plastik eşya, mutfak servis seti ima- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

17 19 Haziran Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 17 li, boya ve kimya sanayi işleri ile ticaret, komisyon, taahhütlük, iç ve dış uluslararası mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık işleri" olarak belirlendiği, Beybi Plastik Fabrikası San. A. Ş.'ne ait sahada iki ayrı fabrikanın bulunduğu, fabrikanın birinde lateks mamülleri, lastik balon, emzik, eldiven (sanayi, bulaşık, ameliyat) ve benzeri mamüllerin imalinin yapıldığı, yapılan işlerin İşkollan Tüzüğü'nün 03 sıra numaralı "Petrol, Kimya ve Lastik" işkolunda yeraldığı, Diğer fabrika işyerinde polipropilen kumaştan (hazır kumaş) fason çuval dikişinin yapıldığı, bu işyerinde yapılan işlerin ise 06 sıra numaralı "Dokuma" işkolunda yeraldığı, Aynı işverene ait her iki fabrika arasında yapılan işler itibariyle asıl iş ve asıl işe yardımcı iş ilişkisinin bulunmadığı, işyerlerinin çalışma konusu ve mahiyeti itibariyle aynı işkolunda yeralmadığı ve işletme niteliği de taşımadığı, tesbit edilmiştir. KARAR : Beybi Plastik Fabrikası Sanayi A.Ş.'ne ait 6461 parsel üzerinde kurulu bulunan fabrikada yapılan işlerin niteliği itibariyle 03 sıra numaralı "Petrol, Kimya ve Lastik" işkoluna ve birleşik parsel üzerinde kurulu diğer fabrikada yapılan işlerin ise 06 sıra numaralı "Dokuma" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tesbitin Resmi Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığından : (İhracat 97/17) Madde 1 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Karan'nm 3 üncü maddesinin (k) bendine istinaden "İhracat 96/39" sayılı Tebliğ'de belirtilen kriterler dikkate alınarak, Otomotiv Yan Sanayi sektöründe faaliyet gösteren "MODAŞ Marmara Otomotiv ve Taşıt Araçlan Dış Ticaret A.Ş." ne (Mudanya Cad. No : 109, Kükürtlü/Bursa Tel: Hat Faks : ) "Sektörel Dış Ticaret Şirketi" statüsü verilmiştir. Madde 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

18 Sayfa: 18 RESMİ GAZETE 19 Haziran Sayı: Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından : Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı TARİH SAYI KONU /16 Konya Krom Magnezit Tuğla San. Tic. A.Ş.'nin satışı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın tarih ve 521 sayılı yazısına istinaden, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun tarih ve 95/41 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş.'nin bağlı ortaklığı KONYA KROM MAGNEZİT TUĞLA SANAYİİ TİCARET A.Ş.'de TL. (dörtyüzseksenmilyar) nominal kıymetinde ve % 100 oranındaki Özelliştirme İdaresi Başkanlığı'na ait hisselerin tamamının 1) ABD Doları (kırkmilyonyetmişbin) bedelle BÜKKÖY MADENCİ- LİK TURİZM VE TİCARET SANAYİİ A.Ş.'ye satılmasına, 2) Satış bedelinin % 50'sinin sözleşmenin imzalandığı tarihte peşin, bakiye alacağın % 50'sinin ilk 12 ay içinde, kalanının ise diğer 12 ay içinde olmak üzere, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 24 ay içinde tahsil edilmesine, borçlanılan kısma taksitlerin ödeme tarihlerindeki yıllık LİBOR oranında faiz uygulanmasına, 3) Vadeye bağlanan toplam tutar üzerinden 12'nci ay sonunda hesaplanacak faiz tutarının en geç 12'nci ay sonunda ödenmesi gereken taksit ile birlikte, kalan borç tutarı üzerinden 24'üncü ay sonunda hesaplanacak faiz tutarınında en geç 24'üncü ay sonunda ödenmesi gereken taksit ile birlikte ödenmesine, 4) Bu karar çerçevesinde Hisse Satış Sözleşmesi'nin imzalanması hususunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın yetkilendirilmesine, karar verilmiştir. Başkan Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN Başbakan Uye H. Ufuk SÖYLEMEZ Devlet Bakanı Uye Fehim ADAK Devlet Bakanı Uye Doç. Dr. Abdüiiatif ŞENER Maliye Bakanı Uye Yalım EREZ Sanayi ve Ticaret Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18

19 19 Haziran Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 19 Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından : TARİH : KARAR NO : 97/20 KONU Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı : SİHAZ Sivas Hazır Giyim San. Tic. A.Ş.'ne ait Sivas Hazır Giyim Tesisi'nin Satışı. Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 8/5/1997 tarih ve 2722 sayılı yazısına istinaden, Köyteks Yatırım Holding A.Ş. (Şirket)'nin % oranında hissesine sahip olduğu SİHAZ-Sivas Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hisselerinin ve/veya varlıklarının "satış" yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin tarih ve 96/29 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı çerçevesinde; - SİHAZ-Sivas Hazır Giyim A.Ş.'ne ait Sivas Hazır Giyim Tesisi'nin, (Altmışdokuzmilyaraltıyüzkırkyedimilyonbeşyüzbin) TL,'si sözleşme tarihinde peşin olarak ödenmek kaydıyla, bakiye (Altmışbeşmilyar) TL.'nin ihale günündeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden karşılığı olan (Beşyüzaltmışdörtbindörtyüzotuzbeş) ABD Doları'nm ise, sözleşme tarihinden itibaren azami 6'şar aylık vadelerle 3 eşit taksitte ve işlemiş faizleriyle birlikte 18 ayda ödenmek üzere toplam (Yüzotuzdörtmilyaraltıyüzkırkyedimilyonbeşyüzbin) TL. bedelle Tekstil Yatırım Holding A.Ş.-Osman ADA ortak girişimi veya ortak girişimcilerin ortakları ile birlikte, Şirket tarafından belirlenecek süre içerisinde kurulacak Limited Şirkete satılmasına, - Vadeli tutarlara ödeme tarihine kadar Lıbor (%6)+2 faiz uygulanmasına, - Bakiye borç ve faiz tutarı kadar ABD Doları üzerinden banka teminat mektubu alınmasına, - Alıcının verilen süre içinde vecibelerini yerine getirmemesi ve/veya sözleşme imzalamaktan imtina etmesi halinde, alıcı tarafından verilmiş olan geçici teminatın irat kaydedilerek ihalenin iptaline, - Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve işlemlerin sonuçlandırılması hususunda Şirket'in yetkili kılınmasına, karar verilmiştir. Başkan Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN Başbakan Üye Prof. Dr. Tansu ÇİLLER Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Üye H. Ufuk SÖYLEMEZ Devlet Bakanı Üye Fehim ADAK Devlet Bakanı Üye Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER Maliye Bakanı Üye Ali Rıza GÖNÜL Sanayi ve Ticaret Bakanı Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 19

20 Sayfa: 20 RESMİ GAZETE 19 Haziran Sayı: Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından : TARİH : KARAR NO : 97/21 KONU Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı : Erzurum Hazır Giyim San. Tic. A.Ş.'ne ait Erzurum Hazır Giyim Tesisi'nin Satışı. Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 8/5/1997 tarih ve 2721 sayılı yazısına istinaden, Köyteks Yatırım Holding A.Ş. (Şirket)'nin % 19.05, Şirket'in % oranında hissedarı olduğu SİHAZ-Sivas Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ise % oranında hissesine sahip olduğu Erzurum Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hisselerinin ve/veya varlıklarının "satış" yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin tarih ve 96/29 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı çerçevesinde; - Erzurum Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait Erzurum Hazır Giyim Tesisi'nin (İkiyüzseksenüçbinbeşyüzaltmış) ABD Doları sözleşme tarihinde peşin, bakiye (dörtyüzsekizbin) ABD Doları'nın, (İkiyüzdörtbin) ABD Doları tarihinde, kalan (İkiyüzdörtbin) ABD Doları ise tarihinde işlemiş faizleriyle birlikte ödenmek üzere toplam (Altıyüzdoksanbirbinbeşyüzaltmış) ABD Doları bedelle Özçakmak Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine satılmasına, - Vadeli tutarlara ödeme tarihine kadar Libor (%6)+2 faiz uygulanmasına, - Bakiye borç ve faiz tutarı kadar ABD Doları üzerinden banka teminat mektubu alınmasına, - Alıcının verilen süre içerisinde vecibelerini yerine getirmemesi ve/veya sözleşme imzalamaktan imtina etmesi halinde, alıcı tarafından verilmiş olan geçici teminatın irat kaydedilerek bu firmaya yapılan ihalenin iptaline, - Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve işlemlerin sonuçlandırılması hususunda Şirket'in yetkili kılınmasına, karar verilmiştir. Başkan Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN Başbakan Üye Prof. Dr. Tansu ÇİLLER Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Uye H. Ufuk SÖYLEMEZ Devlet Bakanı Uye Fehim ADAK Devlet Bakanı Üye Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER Maliye Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20 Üye Ali Rıza GÖNÜL Sanayi ve Ticaret Bakanı

21 T.C. Resmi Gazete İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye Kuruluşu : 7 Ekim 1920 İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 19 Haziran 1997 PERŞEMBE ILAN BOLUMU Yargı İlânları Sayı: Tekirdağ Asliye Ceza Hakimliğinden : E.No : 1994/965 K. No : 1997/48 Davacı : K.H. Mağdur : Cüneyt Gökçel - Bekir oğ D.lu, Tekirdağ Yavuz Mah. Çeşme Sk. No: 6 Sanık : Nuri Emir - Ali oğ. Neriman'dan olma, 1961 D.lu, Kırklareli Lüleburgaz - Ovacık Köyün nüfusuna kayıtlı, Tekirdağ Hürriyet Mah. Hamam Aralığı Şk. N: 31 'de mukim, evli, iki çocuklu, okur - yazar, sabıkasız, T.C. İslam. Suç : Yaralamaya Sebebiyet Suç Tarihi : 6/12/1994 Karar Tarihi : 30/1/1997 Yaralamaya sebebiyet suçundan sanık Nuri Emir hakkında Mahkememizden verilen 30/1/1997 tarih ve 1994/965 esas, 1997/48 karar sayılı ilam- ile TCK. 459/2, son, 72, 2918 sayılı Yasanın 119. maddesi gereğince TL. Ağır Para Cezası, 15 Gün Süre İle Ehliyetinin Geri Alınmasına ve 2.350/000.- TL Yargılama giderinin sanık.an tahsiline dair karar sanığın yokluğunda verilmiş olup, bütün aramalara rağmen bulunamayan sanığa gıyabi hükümde tebliğ edilememiş olması nedeniyle 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 ve mü t- akip maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanın tebliğine, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gin sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, örneğinin Mahkeme divanhanesine asılmasına karar verildi. İlanen tebliğ olunur Gerede Asliye Ceza Hakimliğinden : E. No : 1995/97 K. No : 1996/10 SamklaT : 1 - Ragaip Beken, Tevfik ve Seher'den olma, 1974 D.lu, Malatya İli, Pötürge İlçesi, Kökpınar Köyü N.Kayıtlı, 2 - Arif Kutlu, Osman ve Nedime'den olma, 1971 D.lu, Samsun, Bafra ilçesi, Komşupınarı Köyü nüfusuna kayıtlı. Suç : Hırsızlık Karar Tarihi : 25/1/1996 Kanun Maddesi : TCK 493/2, 65/3, 522/1 Md.leri (8 kez uygulanmıştır.) Verilen Ceza : TCK 71 sanık Arif Kutlu'nun 8 Yıl Hapsine, sanık Regaip Beken'in 48 Ay Hapis Cezası ile Cezalandınlmasına, Sanık Arif'in Ertelenmiş bulunan Mahkumiyet cezalarınında TCK 95/2 maddesi uyannca aynen İnfazına dair verilen hüküm. Yukarıda açık kimlikleri' yazılı sanıklar hakkında Mahkememizde yapılan yargılamalan sonucu yukarıda yazılı Kanun maddeleri gereğince Cezalandırılmalarına karar verilmiş olmakla, gıyabi hükmün tüm aramalara rağmen sanıklara tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanun gereğince Resmi Gazete'de ilanına ve ilan masraflarının sanıklardan alınacağı ilanen tebliğ olunur

22 Sayfa : 22 RESMİ GAZETE 19 Haziran Sayfa : Denizli 3. Asliye Ceza Hakimliğinden: E. No : 1996/437 K. No : 1996/960 Sanık : Hiıseym Budak, ismail oğlu 1981 D.lu Mardin Kızıltepe Yoldere Köyü Suç : Hırsızlık SuçTanhı : 30/3/1996 Karar Tarihi : 30/10/1996 Hüküm : TL. Ağır para cezası 30/10/1996 tarihinde sanığın gıyabında venlen karar açık adresinin bulunamadığından, kararın tebliği edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30. maddeleri gereğince adı geçen sanığa kararın ilanen tebliğine, kararın bir nüshasının mahkeme divanhanesine asılmasına, aynı kanunun 31. maddesi gereğince ilan tarihihinden 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına karar verilmiştir. Keyfiyet ilanen tebliğ olunur Erzurum 2. Asliye Ceza Hakimliğinden: E. No : 1995/567 K. No : 1996/664 Sanık : Ömer Merdane, Sefer ve Müşerref oğlu 1963 D.lu Erzurum Mehdiefendi Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup Karaköse Mahallesi Camii Sokak No: 9'da ikamet eder halen adresi meçhul HÜKÜM ÖZETİ : Dolandıncılık suçundan sanık Ömer Merdane hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda, TCK. 503/İlk, /4, CK. 72. maddeleri gereğince TL. ağır para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup karar yapılan tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiştir. Kararın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddesi gereğince Resmi Gazete'de ilan'ına ilan masraflarının bilahare sanıktan alınmasına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, ilanen tebliğ olunur Çeşme Asliye Ceza Hakimliğinden: E. No : 1991/195 K. No : 1997/76 Kesici aletle yaralama suçundan sanık Tevekkeli ve Şehraz'dan olma Silvan 3/3/1965 D.lu Diyarbakır İli Silvan İlçesi BaşTambaşı köyü nüfusuna kavıtlı Mehmet Yavuz Kılıç hakkında mahkememizin 22/3/1996 tarih 1991/195 esas 1996/76 karar"sayılı ilamı ile TCK. 456/4, 3506 sayılı Yasa ve TCK. 457/1. maddeleri gereğince TL. ağır para cezasına karar verilmiş verilen bu karar tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra karann kesinleşmiş sayılacağı ve ilan masraflarının sanıktan tahsil edileceği ilanen tebliğ olunur Havza Aslive Ceza Hakimliğinden: E. No ~ : 1995/60 "" K. No 1996/145 Davacı : K.H. Sanık : Arif Gayır: Mehmet ve Güluzar oğlu 1960 D.lu, Korgan İlçesi Kuşcağız Köyü nüfusuna kayıtlı. Suç : Dolandırıcılığa eksik teşebbüs. Suç Tarihi : 9/2/1995 Sanığın suçu sabit görüldüğünden TCK.nun 503/1. 61, 81/2. maddeleri gereğince netıceten verilen 4 ay 20 gun hapis ve TL. ağır para cezası ile cezalandınlmasına karar verilmiş olup, tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir. Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanına ilan tarihinden 15 gün içerisinde kanun yollarına başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur

23 19 Haziran Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 23 Tekirdağ Asliye Ceza Hakimliğinden : E.No : 1995/11 K. No /577 Davacı : K.H. Müşteki : Sebahattin Turan - Şevket oğ., 1948 D.lu, Tekirdağ, Hürriyet Mah. Atmaca Sk. No: 10 Sanık : Ahmet Aygün - Mehmet ve Fehime'den olma, 1977 D.lu, Kastamonu/Devrekani Kızacak Köyü nüfusuna kayıtlı olup, Çorlu Hatip Mah. Tekke Sk. N: 32'de oturur. Suç : Hırsızlık ve hırsızlık malını bilerek satın almak. Suç Tarihi : 30/12/1994 Tevkif Tarihi : 2/1/1995 Tahliye Tarihi : 23/2/1995 Karar Tarihi : 5/12/1996 Hırsızlık suçundan sanık Ahmet Aygun hakkında Mahkememizden verilen 5/12/1996 tarih ve 1995/11 esas, 1996/577 karar sayılı ilamı ile, TCK. 493/2, Son,522/1, 55/3, 59, 647/6, 40. maddesi gereğince İki Yıl Altı Ay Hapis cezası verildiği ve Tecil edildiği, TL. Mahkeme masrafınında sanıktan tahsiline karar verildiği, sanıkların gıyabında verilen bu karar sanık Ahmet Aygıin'e adresi tesbit edilemediğinden, bütün aramalara rağmen sanığa kararın tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla, 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri uyannca Resmi Gazete'de ilanın tebliğine, ilanm yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, örneğinin Mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. İlanen tebliğ olunur E. No : 1995/163 K. No :1996/620 Davacı : K.H. Ölen : İsmail Uçar Müdahil : İbrahim Uçar - Halil oğ D.lu, Tirebolu Mursallı Köyü Vekili : Av. Teoman Malkoçlar Sanık : Salih Kozaka - Seyfettin ve Sabiha'dan olma, 1953 D.lu, Van, Edremit - Sarmansuyu nüfusuna kayıtlı olup, Dereağzı Güneşevleri Sitesi B Blok N: 3'te oturur. Tekirdağ, evli, 1 çocuklu, okur - yazar, sabıkasız. Vekili : Av. M.Nuri Saygun - Tekirdağ Suç Tarihi : 20/3/1995 Tevkif Tarihi : 21/3/1995 Tahliye Tanhi : 21/3/1995 (Kefaletle) Karar Tarihi : 12/12/1996 Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek suçundan sanık Salih Kozaka hakkında Mahkememizden verilen 12/12/1996 tarih ve 1995/163 esas, 1996/620 karar sayılı ilamı ile TCK. 455/1, son, 647/4, 72, 2918 sayılı Yasanın 119. maddesi gereğince TL. Ağır Para Cezası, 2 Ay Süre ile Ehliyetinin Geri Alınmasına ve TL. Yargılama giderinin sanıktan tahsiline dair karar sanığın yokluğunda verilmiş olup, bütün aramalara rağmen bulunmayan sanığa gıyabi hükmün tebliğ edilemediği anlaşıldığından; 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince, Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, örneğinin mahkeme divanhanesinde asılmasına karar verilmiştir. İlanen tebliğ olunur

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ LAZER UYGULAMALARI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ LAZER UYGULAMALARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ LAZER UYGULAMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Ekim 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29152 Mükerrer BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIK 17 Ekim

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YUTMA BOZUKLUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YUTMA BOZUKLUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YUTMA BOZUKLUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesine bağlı

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKADEMİK YAPIYI GÜÇLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKADEMİK YAPIYI GÜÇLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKADEMİK YAPIYI GÜÇLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MOLEKÜLER GÖRÜNTÜLEME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MOLEKÜLER GÖRÜNTÜLEME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 9 Mart 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28936 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MOLEKÜLER GÖRÜNTÜLEME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Nisan 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29339 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve 28768 Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesinin

Detaylı

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

YÖNETMELİK BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN ÜRÜNLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN ÜRÜNLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 6 Haziran 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28669 Bartın Üniversitesinden: YÖNETMELİK BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN ÜRÜNLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Ağustos 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28019 İzmir Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ağustos 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28036 Düzce Üniversitesinden: YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (27.12.2009 gün ve 27445 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 30 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28249 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez: Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez: Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini, 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Abant İzzet

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (16.02.2011 gün ve 27848 Sayılı Resmi Gazete) Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 2 Ocak 1992 PERŞEMBE Sayı : 21099 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ Kanun 2972 Sayılı Mahallî İdareler

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 23 Eylül 1995 CUMARTESİ Sayı : 22413 Mükerrer, YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ 559 Sayılı nin Geçici

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Ekim 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 30220 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Anadolu Üniversitesinden:

Anadolu Üniversitesinden: Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2014 Sayı : 29142 Anadolu Üniversitesinden: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞI TÜRKLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Fotonik

Detaylı

YÖNETMELİK BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM POLİTİKALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM POLİTİKALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28491 YÖNETMELİK BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM POLİTİKALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 1 Amaç ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Buyönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Kuruluş : MADDE 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK 22 OCAK 2015 PERŞEMBE R.G SAYI: 29244 Taşeron firmalar aracılığı ile çalışan

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Mayıs 2011 gün ve 27948 Sayılı Resmi Gazete ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE Amaç ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORDU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORDU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ordu Üniversitesi İstatistik Danışmanlık

Detaylı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 29.07.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29429 MERSİN ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ERKEN ÇOCUKLUK POLİTİKALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ERKEN ÇOCUKLUK POLİTİKALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 28 Haziran 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28691 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ERKEN ÇOCUKLUK POLİTİKALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29144 Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı

Detaylı

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 Üsküdar Üniversitesi'nden: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ GENÇ BEYİNLER AKADEMİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 16.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28943 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ORTAK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 2015 T.C. Pamukkkale Üniversitesi İle T.C.

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir

Detaylı

ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇILMASINA İLİŞKİN PROTOKOL

ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇILMASINA İLİŞKİN PROTOKOL ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇILMASINA İLİŞKİN PROTOKOL ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI VE KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GELİŞTİRME MERKEZİ YÖNETMELİK

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GELİŞTİRME MERKEZİ YÖNETMELİK GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GELİŞTİRME MERKEZİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç YÖNETMELİK Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Girne Amerikan Üniversitesi bünyesinde kurulan

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ (22 Kasım 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ (22 Kasım 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ (22 Kasım 2010 tarih ve 27763 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) (Değişik:RG-15/04/2013-28619)

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.07.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29419 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum merkez ve fabrikalarının yurtiçi

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bartın Üniversitesinden: BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 28 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28156 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 5 Temmuz 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27279 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇILMASINA İLİŞKİN PROTOKOL

ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇILMASINA İLİŞKİN PROTOKOL ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇILMASINA İLİŞKİN PROTOKOL ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI VE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete : 10.05.2005/25811 Ek ve değişiklikler : Yoktur Ek ve değişiklik kontrol

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Cumhuriyet Üniversitesinden: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ÜNĠVERSĠTESĠ BAĞIMLILIKLA. MÜCADELE UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ÜNĠVERSĠTESĠ BAĞIMLILIKLA. MÜCADELE UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 31 Ekim 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29874 Sağlık Bilimleri Üniversitesinden: YÖNETMELİK SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ÜNĠVERSĠTESĠ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI VE T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI PROTOKOLÜ

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.327 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986,

Detaylı

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 26 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27239 YÖNETMELİK Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28743 Mükerrer YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 1 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMAVE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMAVE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç UYGULAMAVE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. İstanbul Ticaret Üniversitesinden: 17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28621 YÖNETMELİK İstanbul Ticaret Üniversitesinden: İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE DOĞA BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini,

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini, 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönerge, birimin yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 21 Nisan 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27559 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. (Değişik :RG-05/08/2015-29436) BİRİNCİ BÖLÜM

SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. (Değişik :RG-05/08/2015-29436) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (Değişik :RG-05/08/2015-29436) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (Değişik :RG-05/08/2015-29436)

Detaylı