Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu. Birliğin ve Bilginin Gücü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu. Birliğin ve Bilginin Gücü"

Transkript

1 İ ş l e t m e l e r i n S e s i Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Birliğin ve Bilginin Gücü

2 Birliğin ve Bilginin Gücü w w w. t i s k. o r g. t r

3 51. Yılını Kutlayan Sosyal Ortak ve Sivil Toplum Kuruluşu YIL w w w. t i s k. o r g. t r

4

5 İ Ç İ N D E K İ L E R TEKNOLOJİ ÜRETMELİ, İŞGÜCÜNÜ EĞİTMELİ VE DÜNYAYA SANAYİ ÜRÜNÜ İHRAÇ ETMELİYİZ DÖNEMİ İÇİN TİSK İN MESAJI ÜRETIM VE IHRACATTA TEKNOLOJIK ATILIMA GIRIŞMELIYIZ... 6 TÜRKIYE İŞVEREN SENDIKALARI KONFEDERASYONU (TİSK) TARİHÇE TEMEL İLKELER YARIM ASIRDAN GÖRÜNTÜLER FAALİYETLER TEŞKİLAT VE ORGANLAR TİSK İN YAPISI TEMSİL FONKSİYONU SÜRELİ YAYINLARIMIZ KONFEDERASYONUN ÜYESİ VE KURUCUSU OLDUĞU VAKIFLAR KONFEDERASYONA ÜYE İŞVEREN SENDİKALARI... 38

6 04 T ü r k i y e İ ş v e r e n S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u

7 Teknoloji üretmeli, işgücünü eğitmeli ve dünyaya sanayi ürünü ihraç etmeliyiz SOSYAL DIYALOG YOLUYLA BIRLIKTE BAŞARMA KÜLTÜRÜ YATIRIM ORTAMINDA KÜRESEL ÇEKIM MERKEZI YENILIKÇILIĞE DAYALI EKONOMI İSTIHDAM ARTIŞI IÇIN 7 KITADA PAZAR GENIŞLEMESI ÜRETIM VE IHRACATTA YÜKSEK TEKNOLOJI DÖNEMINE GEÇIŞ İŞLETME ODAKLI KALKINMA HAREKETI TEKNOLOJI ÜRETEN, BILIMSEL ETKINLIĞI SANAYI IHRACATINA DÖNÜŞTÜREN TÜRKIYE POZITIF BILIMLERE, TEKNOLOJIK GELIŞIME DAYALI BIR KALKINMA ANLAYIŞI ESNEK BIR IŞGÜCÜ PIYASASI HERKES IÇIN ILERI MESLEKI NITELIKLER HERKES IÇIN DÜZGÜN BIR IŞ SOSYAL BARIŞI TEMEL ILKE EDINMIŞ SOSYAL TARAFLAR Birliğin ve Bilginin Gücü 05

8 T ü r k i y e İ ş v e r e n S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u DÖNEMİ İÇİN TİSK İN MESAJI Üretim ve ihracatta teknolojik atılıma girişmeliyiz , TİSK in 25 inci Genel Kurul dönemidir. Temel misyonu, Türkiye ye ve İşveren Camiasına hizmet etmek olan Konfederasyonumuz, 2014 te kuruluşunun 51 inci yılına ulaşmıştır. Özerk yapısı, Türk İşverenlerini endüstri ilişkileri alanında yurtiçinde ve yurtdışında temsil gücüne sahip tek üst kuruluş olması, ekonominin değişik sektörlerinde faaliyet gösteren işverenleri birlik ve dayanışma ruhu içinde ve gönüllü teşkilatlanma esası dahilinde bir araya getirmesi gibi özellikleriyle TİSK, Avrupa Birliği nin sosyal partner kriterlerine tam olarak uygunluk göstermektedir.

9 İşletmelerimiz, TİSK in kuvvet aldığı temeli oluşturmaktadır. Uluslararası piyasalardaki çetin rekabet koşulları karşısında işletmeleri korumak, Türk ekonomisinin rekabet gücünü artırmak, büyümeyi ve istihdamı geliştirmek bakımından, ekonomik ve sosyal alanlarda TİSK önemli görevler üstlenmiş; sosyal diyalog ve uzlaşma sağlama, ülke sorunlarına ortak çözümler üretme anlayışına her zaman öncülük etmiştir. TİSK, Türk toplumunun ortak amacı olan AB ye tam üyelik hedefi doğrultusunda da son derece önemli bir misyona sahiptir. Konfederasyonumuz, 40 yıla yaklaşan süredir üyesi olduğu Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BUSINESSEUROPE) ve Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi vasıtasıyla ulusal çıkarlarımızı AB nezdinde en üst seviyede savunmaktadır. Ayrıca Konfederasyonumuz, Akdeniz Özel Sektör Konfederasyonları Birliği (BUSINESSMED) ve Karadeniz ve Hazar İş Dünyası Birliği (BCB) üyeliğini sürdürmüş; Türk İşverenlerini ILO, IOE ve OECD-BIAC nezdinde temsil etmeye devam etmiştir yılından itibaren TİSK in yurtdışı temsil görevlerine G20 çalışmaları da eklenmiştir. TİSK; Türkiye nin geleceği açısından fevkalade önemli olan G20 nin işveren kanadını teşkil eden B20 nin İstihdam Görev Gücü Eş Başkanlığı nı sürdürmektedir. TİSK bugün işveren kesimini 8 i yurtdışı, 48 i yurtiçi olmak üzere 56 kurum ve platformda temsil etmektedir. Gerek ekonomik, gerek sosyal gelişmenin yolu, işletmelerin güçlenmesinden geçmektedir. Türkiye deki işletmelerin uluslararası rekabet güçlerinin artması için ise yurtiçi tasarrufları büyüterek orta-yüksek ve yüksek teknolojili, yüksek katma değerli mamulleri üretecek sanayi yatırımlarını yapmak, ayrıca nitelikli işgücünü yetiştirmek şarttır. Ülkemizin, çok hızlı bir değişim geçiren dünya sahnesinde başarılı olabilmesi ve toplumsal refahı artırabilmesi için hem ekonomide, hem de çalışma hayatında reformlara yönelmesi gereklidir. Bunların başında da, gerek ABD de gerek AB de giderek gündemin ilk sırasına oturan yeni sanayileşme reformu gelmektedir. Bu, Türkiye nin gelecek hedeflerinin işaret ettiği en büyük ihtiyaçlardan biridir. Yüksek ve üst-orta teknolojili ve yüksek katma değerli ürünlerin sanayi ihracatımızdaki payını hızla artırmak, teknoloji üretimi safhasına, bilgi tabanlı ekonomiye ulaşmak zorundayız. Üretimin teknoloji düzeyinin yükseltilmesinde ve işgücünün teknolojiye uyumunda sağlanacak başarı derecesi, Türkiye nin geleceğini belirleyecektir. Yeni dönemde üzerinde çalışmamız gereken bir numaralı konu budur. Öte yandan, Ülkemiz orta gelir tuzağı ile karşı karşıyadır. Bu tuzağa yakalanmamanın tek yolu sanayi üretimine dayalı sanayi mamul ihracatıdır. Burada yüksek teknoloji, inovasyon ve marka, asli unsurlardır. Dünyada her altı ayda bir teknolojik kapasite ikiye katlanmaktadır. Türkiye nin temel konusu artık bilgi ve teknoloji üretmek, gelecekte gelir getirecek; başta biyoteknolojiler, nanoteknoloji, robotik, yapay zekâ, genetik, bilişim, uzay, yeşil teknolojiler gibi alanlara dayalı üretim yapmak, bilim-teknoloji zengini nesiller yetiştirmek ve bilgiyi ticarileştirerek ihracata yöneltmektir. Ülkemizde dönemine Seçimler ve yaratacağı sonuçlar damga vuracaktır. Biz TİSK olarak her zaman istikrarı, parlamenter demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, kamu yönetiminde şeffaflığı, iç barışı ve sosyal diyaloğu savunduk. Bugün de aynı ilkeleri savunuyoruz. Üretim, yatırım, istihdam ve ihracat; işletmeler geleceği öngörebildiği, istikrar ve güven ortamında faaliyet gösterildiği oranda mümkün olabilmektedir. Türkiye ekonomisinin zayıf yanlarının giderilmesi ve rekabet gücünün artırılması, toplumun tümüne ait ortak çıkarlarının başında gelmektedir. Bunun için seçim ekonomisinden kaçınılması; birleştirici ve uzlaşmacı yaklaşım izlenmesi; siyasi partilerin seçmene, reel sektörün yüklerini artıracak vaatlerde bulunmamaları, çalışma hayatında esnekliği geliştirecek, çalışmayı ve çalıştırmayı, öğrenmeyi ve eğitmeyi özendirecek projeler öngörmeleri isabetli olacaktır. Öte yandan, işçi-işveren ilişkilerindeki mevcut barış ve diyalog koşullarının sürmesi büyük önem arzetmektedir. TİSK olarak bu doğrultuda hareket edeceğiz. TİSK, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Ulu Önder Atatürk ün ilke ve amaçlarını esas almaya devam edecektir. Saygılarımla, TUĞRUL KUDATGOBİLİK Yönetim Kurulu Başkanı 07

10 08 T ü r k i y e İ ş v e r e n S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u

11 TÜRKIYE DE IŞVEREN KESIMINI YURTIÇINDE VE YURTDIŞINDA ENDÜSTRI ILIŞKILERI ALANINDA TEMSIL EDEN TEK ÇATI ÖRGÜTÜ OLAN TISK, Gönüllü Teşkilatlanma Tam Özerklik Ekonominin Değişik Sektörlerinde Faaliyet Gösteren Üye 22 İşveren Sendikası 9 bin 600 İşyeri 1 milyon 230 bin Çalışan Yurtiçinde ve Yurtdışında Geniş Temsil KRİTERLERİ İLE AB NİN SOSYAL PARTNER KAVRAMINA TAM UYGUNLUK GÖSTERİR. TİSK, YARIM ASIRLIK FAALİYET SÜRECİNDE ÇALIŞMA HAYATININ VAZGEÇİLMEZ DENGE FAKTÖRÜDÜR. TİSK, KURUMSALLAŞMANIN, KAYITLI OLMA VASFININ VE GÖNÜLLÜ TEŞKİLATLANMANIN ÜLKEMİZ AÇISINDAN DEĞERİNİ YANSITMAKTADIR. 09

12 10 T ü r k i y e İ ş v e r e n S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u

13 Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Gönüllü teşkilatlanma esasına göre faaliyet gösteren ve Türk işverenlerini endüstri ilişkileri alanında yurtiçinde ve yurtdışında temsil eden tek üst kuruluş TİSK olma özelliğini taşıyan TİSK, 20 Aralık 1962 de kurulmuştur. TİSK e, ekonominin değişik sektörlerinde faaliyet gösteren 22 işveren sendikası üyedir. Üye İşveren Sendikalarına bağlı 9 bin 600 işyerinde, 1 milyon 230 bin çalışan istihdam edilmektedir. İşletmelerin Sesi olma mantığı içinde faaliyet gösteren TİSK in halen önemli görev ve fonksiyonları bulunmaktadır: İşveren Camiasını yönlendirmek, motive etmek ve işveren kesimini güçlü bir teşkilatlanma dahilinde bir araya getirmek. Yasa hazırlıkları ve kamu politikalarının tespiti süreçlerinde işletmelerin ihtiyaçları ile, hak ve çıkarlarını parlamento, hükümet, işçi kuruluşları ve kamuoyu nezdinde dile getirmek ve savunmak. Çalışma hayatı başta olmak üzere ekonomik ve sosyal konularda araştırma ve incelemeler yapmak, raporlar hazırlamak, seminer, toplantı, konferans ve yayın faaliyetlerinde bulunmak. Ulusal düzeyde sosyal taraf olarak üçlü temsil esasının geçerli olduğu tüm platformlarda (Ekonomik ve Sosyal Konsey, Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma Meclisi, Türkiye İş Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, TBMM nin ilgili Komisyonları gibi) işveren kesimini temsil eder. Uluslararası düzeyde de, Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO), Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE), Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BUSINESSEUROPE), G20/B20 Süreci, OECD Nezdinde Ticaret ve Sanayi İstişari Komitesi (BIAC), Türkiye AB Karma İstişare Komitesi (KİK), Akdeniz Özel Sektör Konfederasyonları Birliği (BUSINESSMED) ve Karadeniz ve Hazar İş Dünyası Birliği (BCB) nezdinde Türk İşverenlerini temsil etmektedir. Konfederasyonun bütçesi Üye Sendikalarca ödenen aidatlarla karşılanmaktadır. 11

14 12 T ü r k i y e İ ş v e r e n S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u

15 BİRLİK ve DAYANIŞMA TARİHÇE: Türkiye de çağdaş anlamda işçi-işveren ilişkilerinin temeli 1961 tarihli Anayasa ile atılmıştır Anayasası işçi ve işverenlere sadece sendika kurma hakkını vermekle kalmamış, aynı zamanda toplu iş sözleşmesi ve grev ve lokavt haklarını da tanımıştır. Bu Anayasanın esaslarına uygun olarak hazırlanan ve 1963 yılında çıkartılan mülga 274 sayılı Sendikalar Kanunu ve mülga 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunları ile endüstriyel ilişkiler sisteminin gerekli temel koşulları hazırlanmıştır tarihli Anayasa ise endüstriyel ilişkiler sistemini, eskisine göre daha ayrıntılı olarak düzenlemiş, özellikle sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler bölümünde çalışma barışının sağlam temeller üzerine kurulması amaçlanmıştır Anayasası na uygun olarak çıkarılan mülga 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve mülga 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu 7 Kasım 2012 tarihine kadar uygulanmış; söz konusu tarihte 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bugün işveren sendikaları ve TİSK bu Kanuna göre faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye de gerçek anlamda işveren sendikaları ancak 1961 Anayasasının çıkarılmasından sonra kurulmuştur. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu nun doğuşu aşağıda belirtilen altı işveren sendikasının 15 Ekim 1961 tarihinde İstanbul İşveren Sendikaları Birliği adı altında toplanmalarıyla başlamaktadır. Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası İstanbul Tahta Sanayii İşverenleri Sendikası İstanbul Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası İstanbul Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası İstanbul Matbaacılık Sanayii İşverenleri Sendikası İstanbul Cam Sanayii İşverenleri Sendikası Ülke çapında bir örgütlenmeye gidilmesiyle Birliğin adı 20 Aralık 1962 tarihinde toplanan II. Olağan Genel Kurul da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu olarak değiştirilmiştir. Konfederasyonun kuruluşundan 1965 yılı ortalarına kadar İstanbul da bulunan Merkezi, 5 Ağustos 1965 de toplanan Olağanüstü Genel Kurul da yapılan Ana Tüzük değişikliğini takiben Ankara ya nakledilmiştir. Daha sonra çeşitli tarihlerde katılan Sendikalarla, Konfederasyon üyelerinin sayısı 22 ye ulaşmıştır. 13

16 14 T ü r k i y e İ ş v e r e n S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u

17 TEMEL İLKELER Çalışma barışını korumak, Hür teşebbüs ve piyasa ekonomisi anlayışını sürdürmek, İşletmelerin ve ekonominin uluslararası rekabet gücünü artırmak, Üretim, verimlilik, yatırım ve ihracatı geliştirmek, Verimli istihdamı korumak ve geliştirmek, işsizliği azaltmak, İkili (işçi-işveren) ve üçlü (işçi-işveren-devlet) işbirliğini geliştirmek, İşgücünün mesleki eğitim ve yaşam boyu eğitim olanaklarını artırmak, eğitim-istihdam bağlantısını kurmak, Türkiye nin AB ye üyeliğini ve çağdaş dünyayla bütünleşmesini hedeflemek. 15

18 Dr. Şahap Kocatopçu, Şekip Menço, Mümtaz Altınelli, Burhan Günergun, Sedat Tuncay, Haldun Kip ve İlhan Lök toplantı halinde - 3 Mart Çalışma Konferansındaki Türk Delegasyonu 11 Haziran 1965 Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ü TİSK Yürütme Komitesi nin Ziyareti - 9 Mayıs 1973 İş Kanunu ve Sendikalar Kanunu nda Yapılması Düşünülen Değişikliklerin Türk Sanayisine Etkileri Semineri Mart 1992 Türkiye-AB KİK Üyeleri TESK Genel Başkanlığına seçilen Bendevi Palandöken i ziyaret etti - 25 Eylül 2007 Üçlü Danışma Kurulu toplantısı 9 Nisan 2009 T ü r k i y e İ ş v e r e n S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u 16

19 Süleyman Demirel in TİSK i Ziyareti 10 Şubat 1988 Cumhurbaşkanı Turgut Özal ın, TİSK Heyeti ni Kabulü - 27 Kasım 1989 TİSK Başkanı Tuğrul Kudatgobilik İKV Heyeti ile birlikte AB Komisyonu Üyesi Olli Rehn ile temaslarda bulundu - 8 Kasım 2006 TİSK tarafından yaptırılan ve Meksika nın Başkenti Mexico City ye konulan Atatürk Heykeli - 29 Ekim 2003 TİSK Başkanı Tuğrul Kudatgobilik ve TİSK Başkan Vekili Erol Kiresepi, Rusya da düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu ve B20 Zirvesi toplantılarında Türk İşverenlerini temsilen hazır bulundular Haziran 2013 TİSK Yönetim Kurulu nun Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ü ziyareti 21 Ocak

20 18 T ü r k i y e İ ş v e r e n S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u

21 HİZMETTE SÜREKLİ GELİŞME FAALİYETLER İşverenleri özel veya kamu sektörü ayırımı yapılmaksızın, güçlü bir Konfederasyon etrafında toplayacak ve aralarında ahenkli bir işbirliği sağlayacak işveren sendikalarında teşkilatlandırmaya gayret gösterir. İşverenler ve işçiler arasında olumlu ilişkiler kurma ve devam ettirme yönünde çaba sarf eder. Çalışma şartlarının, işletmelerin ve ekonominin rekabet gücü artışı ve ülke yararına düzenlenmesi için gerekli tedbirleri alır. Toplu görüşmeler ve toplu iş sözleşmelerinde işveren sendikalarına yardımcı ve destek olur. Çalışma alanına giren konularda işveren kesiminin görüşünü oluşturur ve kamusal politikalara ışık tutar. Üye işveren sendikalarının ve bağlı işyerlerinin uyacakları genel ilkeleri belirler ve ilan eder. İşveren-işçi ilişkilerinde ihtiyacı duyulan her türlü bilgi ve hizmetleri üyelerine sunar. Çalışma mevzuatı ile sosyal ve ekonomik konularda araştırmalar yapar ya da yaptırır, eğitim kursları veya seminerler düzenler. Çalışma hayatı ve sanayi ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanmasında veya değiştirilmesinde işveren kesimi görüşlerini hazırlar ve her kademede savunmasını yapar. Amacı ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olur, bunların toplantılarına katılır, kanun ve uluslararası antlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci seçer ve gönderir. Amacı ile ilgili olarak dergi, kitap, broşür gibi yayın faaliyetinde bulunur. 19

22 TEŞKİLAT VE ORGANLAR T ü r k i y e İ ş v e r e n S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u 20

23 TUĞRUL KUDATGOBILIK TİSK Yönetim Kurulu Başkanı 1940 yılında İstanbul da doğan Tuğrul Kudatgobilik, İstanbul Erkek Lisesi nden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni bitirmiştir. London School of Economics de Ekonomi Master ı yapmıştır yılında Koç Topluluğu nda işe başlayan Tuğrul Kudatgobilik 34 yıl topluluğun, Arçelik başta olmak üzere, muhtelif görevlerinde çalıştıktan sonra, Koç Holding Endüstri ve Halkla İlişkiler Grubu Başkanlığını yürütmüş ve Koç Holding i temsilen MESS Yönetim Kurulu Üyeliği ne seçilmiştir. Nisan 2001 tarihinden bu yana, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanlığı nı yürüten Tuğrul Kudatgobilik; aynı zamanda MESS Eğitim Vakfı (MEV) ile MSG Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanıdır. Kudatgobilik ayrıca SIBEM Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi Tic. A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ile MEMAS Mesleki Eğitim Merkezi Tic. A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini de yürütmektedir. MESS in 32 senedir üyesi bulunduğu ve AB bünyesindeki Metal Sanayi işletmesini temsil eden CEEMET (Avrupa Metal, Mühendislik ve Teknolojiye Dayalı Sanayi Konseyi) in Nisan 2001 tarihinden bu yana Başkanlar Kurulu Üyesi olan Kudatgobilik, 2012 Ekim ayında, bu teşkilatın Avrupa Başkan Vekilliği görevine getirilmiştir. Aralık 2004 tarihinden bu yana 22 ayrı işkolunu bünyesinde bulunduran TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) in Yönetim Kurulu Başkanlığı nı deruhte etmektedir. Bunların dışında Kudatgobilik, Ağustos 2005 tarihinden itibaren İKV (İktisadi Kalkınma Vakfı) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Mart 2010 tarihinden bugüne de Türkiye Aile Sağlığı Planlaması Vakfı Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini sürdürmektedir. TÜSİAD Sosyal İlişkiler Komitesi Üyeliği ve Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Vakfı ve İstanbul Erkek Lisesi (İEL) Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği görevlerini de yürüten Tuğrul Kudatgobilik, Türkiye yi AB nezdinde üç ayrı teşkilatta temsil etmektedir. TİSK ve TÜSİAD ın müşterek üye oldukları BUSINESSEUROPE (Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu) un Başkanlar Kurulu nda görev yapan Kudatgobilik, ayrıca 1995 yılından bugüne Türkiye/AB Karma İstişare Komitesi (KİK) Üyeliği ni yürütmekte olup; yılları arasında KİK Başkanlığı görevini de yerine getirmiştir. Tuğrul Kudatgobilik ayrıca 2013 yılında G20 nin işveren kanadı olan B20 nin İstihdam Görev Gücü Eş Başkanı seçilmiş, 2014 yılında Avustralya nın ev sahipliğinde yapılacak İstihdam Görev Gücü Eş Başkanlığı na yeniden seçilmiştir. Kudatgobilik, evli olup, bir kız evlat ve iki torun sahibidir. 21

24 TEŞKİLAT VE ORGANLAR N. ÖZCAN ÖZENBAY TİSK Yönetim Kurulu Başkan Vekili İstanbul 1933 doğumlu, evli, 2 çocuk babasıdır. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunudur yılında mali müşavir olarak iş hayatına atılmış, 1959 yılında ilk şirketini kurmuş ve Tekstil Boyası ve Kimyevi madde ithalatına başlamıştır yılında yabancı sermayeli (Amerikan) bir anonim şirketin kurucuları arasında bulunmuştur. Aynı yıl Özcan Özenbay ve Ortakları Kollektif Şirketini kurmuştur yılında Almaya da kurulu, dünyanın bir numaralı boya ve kimyevi madde imalatçısı BAYER AG. firmasının Türkiye satıcılarından biri olmuştur li yıllarda tekstil, elektronik ve kimya sanayi konulu şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı yapmıştır. (Teknik Boya A.Ş.,Teknik Emprime San.A.Ş.,Jakarteks Mensucat San.A.Ş.) 1965 yılında kurulmuş olan, fason tekstil terbiye konusunda faaliyet gösteren Kasar Boyacılık Sanayii A.Ş. hisselerini alarak 1979 yılında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilmiştir; bu görevi halen devam etmektedir. Kasar Boyacılık Sanayii A.Ş yılında örme kumaş ihracatçısı Dual Tekstil ile birleşmiş ve Kasar&Dual Tekstil Sanayii A.Ş. ünvanı ile faaliyetini sürdürmektedir. İstanbul Sanayi Odası Vakfı kurucuları arasında olup 3 yıl Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinde bulunmuş, 15 yıl devam eden İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyeliği 2005 yılında sona ermiştir. Sanayi Odası Bütçe Komisyonu Başkan Yardımcısı görevinde de bulunmuştur yılında Trakya Sanayiciler Derneğinin kurucuları arasında bulunmuş ve 8 yıl Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Yine 1993 yılında Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneğinin kurucuları arasında olmuş ve uzun süre Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır yılında Ergene 1 Islah Org.San.Bölg. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu üyesidir. Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikasında Disiplin Kurulu Başkanlığı yapmış ve 7.Dönem Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. EROL KİRESEPİ TİSK Yöneti m Kurulu Başkan Veki li 1951 yılında İstanbul da doğan Erol Kiresepi, 1973 yılında Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği nden mezun olmuştur. Ardından 1975 yılında aynı üniversiteden işletme yüksek lisansı derecesini almıştır. Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş nin Yönetim Kurulu Başkanlığı nı yürüten Erol Kiresepi, aynı zamanda Gürel İlaç Ticaret A.Ş. ve Palmer İlaç Ticaret A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi dir. Erol Kiresepi, 1977 ve 2003 yılları arasında KİPLAS İşveren Sendikası nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır yılından bu yana ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır yılından bu yana Türkiye İlaç Sanayii Derneği nde (TİSD) Yönetim Kurulu Üyesi, 1994 yılından bu yana Türkiye Odalar Birliği nde İlaç Sanayi Sektör Kurulu Üyesi, 2001 yılından bu yana İstanbul Sanayi Odası nda Meslek Komitesi Üyesi ve 2009 yılından bu yana da İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesidir. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) 1993 ve 1998 yılları arasında Denetleme Kurulu Üyesi, yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır ten bu yana TİSK Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi olarak Türk İşverenlerini uluslararası platformlarda temsil etmektedir yılından beri Türkiye Avrupa Birliği Karma İstişare Kurulu (KİK) Üyesidir yılından itibaren ise TİSK i G20 ve B20 sürecinde temsil etmektedir. Bu süreç kapsamında olmak üzere; 2011 yılı G20 Fransa Dönem Başkanlığında ve 2013 yılı G20 Rusya Dönem Başkanlığında sürdürülen çalışmalarda, işveren kanadını temsil eden B20 nin İstihdam Görev Gücünde üye olarak görev almıştır. Ayrıca 2013 te B20 İstihdam Görev Gücünü temsilen, G20 İstihdam Görev Gücü ve G20 Çalışma Bakanlarının yer aldığı muhtelif platformlarda Dünya işverenlerini temsil etmiştir. Erol Kiresepi, 2014 yılında Avustralya nın ev sahipliğini yapacağı G20 Dönem Başkanlığı sürecinde yürütülecek çalışmalara yön vermek amacıyla, uluslararası arenadaki CEO lardan oluşan CEO Forumu na seçilmiş ve 2014 te de görevine devam edecek olan B20 İstihdam Görev Gücü Üyeliğine tekrar davet edilmiştir. Erol Kiresepi, İtalyanca, Fransızca ve İngilizce bilmektedir. 22

25 BÜLENT PİRLER TİSK Genel Sekreteri Bülent Pirler, 1963 Malazgirt doğumlu olup, ilköğrenimini İstanbul Şair Nedim İlkokulu nda, orta ve lise öğrenimini Saint-Benoit Fransız Lisesi nde tamamladı yılında Gazi Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü nü bitirdi yılında TİSK te Araştırma Uzmanı olarak göreve başladı tarihinde Yönetim Kurulu Raportörü; yılında TİSK Genel Sekreter Yardımcısı, tarihinde de TİSK Genel Sekreterliği ne atanan Bülent Pirler halen bu görevini sürdürmektedir. Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) Çalışma Enstitüsü, Fransız Sanayi ve Ticaret Odası, Avrupa Topluluğu Enstitüsü staj ve kurslarını tamamladı. Çeşitli uluslararası seminer ve toplantılarda işveren temsilcisi olarak görev yaptı. Halen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Yüksek Hakem Kurulu asil üyesi ve Resmi Arabulucular Seçici Kurulu işveren kesimi üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Ayrıca ILO Yönetim Kurulu Üyeliği görevine devam etmektedir. Dünya Endüstri İlişkileri Derneği üyesidir. Ayrıca Uluslararası Çalışma Teşkilatı Çalışma Enstitüsü nde konuk eğitmen olarak görev yapmaktadır. Bu arada 24 Eylül 2004 tarihinde, kısa adı TÜSİAV olan Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı tarafından Yılın Profesyonel Yöneticisi seçilerek üstün hizmet ve başarı ödülü almıştır. Endüstri ilişkileri ve çalışma hayatı başta olmak üzere ekonomik ve sosyal konularda çeşitli dergi, gazete ve yayın organlarında araştırma, inceleme ve makaleleri yayınlanan Bülent Pirler in, birisi ortak çalışma olmak üzere iki de kitabı bulunmaktadır. Ayrıca, 2 kez resim sergisi açmıştır. Fransızca ve İngilizce bilen Pirler, evli ve iki çocuk babasıdır. 23

26 24 T ü r k i y e İ ş v e r e n S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u Türkiye Ağaç Sanayii İşverenleri Sendikası Türkiye Cam, Çimento ve Toprak Sanayii İşverenleri Sendikası Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) Türkiye Deri Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜDİS) Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Türkiye Selüloz, Kağıt ve Kağıt Mamulleri Sanayii İşverenleri Sendikası Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU-İŞ) Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS) Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası (MİS) Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası (MİKSEN) Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Türkiye Şeker Sanayii İşverenleri Sendikası Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası TİSK Yönetim Kurulu Üyeleri Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayii İşverenleri Sendikası Turizm Endüstrisi İşverenleri Sendikası Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS) Adnan ÇİÇEK TİSK Denetleme Kurulu Üyeleri TİSK Disiplin Kurulu Üyeleri Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS) Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası D.Solmaz COŞKUN (Gözlemci Üye) Dr. Ertan İREN Ahmet H. EREN B. Burak UYGUNER Necdet BUZBAŞ Ali Cüneyt ARPACIOĞLU İlhan ADİLOĞLU Rıza Kutlu IŞIK Erhan POLAT Erol KİRESEPİ Tuğrul KUDATGOBİLİK Cenk YÖNEY Mehmet BETİL Yağız EYÜBOĞLU Turhan TOPÇUOĞLU (Gözlemci Üye) Rahmi CIBIROĞLU Muhsin ALKAN (Gözlemci Üye) Metin DEMİR (Gözlemci Üye) Dr. Bülent ÜZÜMCÜ N. Özcan ÖZENBAY Nevzat SEYOK M. Sinan ABEŞ Nadir YÜRÜKTÜMEN Zekai EREZ Attila A. SİLAHTAROĞLU Özcan AYDİLEK Aydın Fethi BAYTAN M.Feridun UZUNYOL Kemal DOĞANSEL Haydar KURT Dr. A. Ünsal HEKİMAN M. Kamil ESER Selahaddin BİTLİS

27 TİSK ONURSAL BAŞKANLARI Şahap KOCATOPÇU Halit NARİN Refik BAYDUR 25

28 26 T ü r k i y e İ ş v e r e n S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u

29 TİSK İN YAPISI İL TEMSILCILERI Mesleki Yeterlilik Sistemi Komisyonu 27

30 28 T ü r k i y e İ ş v e r e n S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u

31 Çalışma Hayatında Yarım Asırlık Güven Kaynağı TEMSİL FONKSİYONU Uluslararası Düzeyde Temsil Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) 1919 da kurulan ve Birleşmiş Milletler e bağlı bir ihtisas kuruluşu olan Uluslararası Çalışma Teşkilatı nın amacı, çalışma şartlarını uygun normlara bağlamak ve böylece evrensel ve sürekli çalışma barışının sağlanmasına yardımcı olmaktır. Ülkemizin de üye olduğu ILO nun 180 üyesi bulunmaktadır. Bu kuruluşun en büyük özelliği, çalışmalara işveren ve işçi delegelerinin hükümet ile birlikte katılmalarıdır. ILO, temel insan hak ve hürriyetleri, istihdam ve eğitim politikaları, çalışma şartları, sosyal güvenlik ve diğer sosyal sorunlar hakkında sözleşme ve tavsiyeler kabul etmektedir. Konfederasyonumuz ILO nun Genel Kurul niteliğindeki en üst karar organı olan ve her yıl Haziran ayında Cenevre de toplanan Uluslararası Çalışma Konferanslarına, ayrıca üçlü yapıdaki Sanayi Komisyonlarına ve belirli dönemlerde düzenlenen Uzmanlar Üçlü Teknik Toplantılarına katılmaktadır. Öte yandan, Konfederasyonumuz her yıl daimi nitelikte oluşturulan ILO Sözleşmelerinin Uygulanmasını İzleme Komitesi (Aplikasyon Komitesi) ne 1988 yılından bu yana asıl üye olarak katılmakta ve bu Komitede ülkemiz açısından yararlı kararların alınmasında önemli rol oynamaktadır. Ayrıca, ILO Yönetim Kurulu toplantılarına da Konfederasyonumuz Genel Sekreteri tarafından iştirak edilmektedir. International Organisation of Employers Organisation Internationale des Employeurs Organización Internacional de Empleadores Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) Konfederasyonumuzun üye olduğu Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE), 1920 yılında kurulmuştur. Halen 137 ülkenin ulusal düzeydeki 143 işveren teşkilatı bu kuruluşa üyedir. Özel teşebbüsü geliştirmeye hizmet eden IOE, işverenlerin sosyal konulardaki menfaatlerini savunan ve onları uluslararası düzeyde temsil eden tek kuruluştur. IOE İcra Komitesi, üyelerinin bulunduğu kıtalar itibariyle toplanma esasını benimsemiş bir organdır. Türkiye, IOE nezdinde Avrupalı üyeler arasında yer almaktadır. IOE İcra Komitesi nin Avrupalı üyeleri her yıl değişik bir ülkede toplanmaktadır. 29

32 Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BUSINESSEUROPE) 1958 yılında Brüksel de Avrupa Sanayi ve İşveren Konfederasyonları Birliği (UNICE) adıyla kurulan Konfederasyon un amacı, üye Avrupa ülkeleri işveren kuruluşları tarafından temsil edilen girişimlerin ortak menfaatlerini koruyacak ekonomik ve sosyal politikalar geliştirmek, Avrupa Birliği nezdinde üye işveren kuruluşları arasındaki dayanışmayı kurmak ve işbirliği içinde çalışabilmelerine yardımcı olmaktır. Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve diğer Avrupa Ülkeleri nin işveren konfederasyonlarının üye bulunduğu bu uluslararası düzeydeki işveren kuruluşuna, Konfederasyonumuz da 1 Ocak 1988 tarihinde üye olmuştur. Avrupa Ekonomik Topluluğu nun temellerinin atıldığı Roma Antlaşması nın 50. yıldönümünde UNICE, iş dünyası adına gerçekleştirdiği etkinlikler ile bunları öncelikle Avrupa bağlamında yürüttüğünü ve Avrupa nın gelişimine verdiği desteği açıkça vurgulamak üzere adını Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BUSINESSEUROPE) olarak değiştirmiştir. Halen 33 Avrupa ülkesinden 39 iş dünyası kuruluşunun üye olduğu BUSINESSEUROPE, AB kurumları ve hükümetleri tarafından resmen Avrupa özel sektörünün temsil kuruluşu olarak tanınmaktadır. Konfederasyonumuz temsilcileri BUSINESSEUROPE un Başkanlar Konseyi, Yürütme Komitesi, Sosyal İşler, Daimi Delegeler, Şirket İlişkileri, Sanayi İşleri ve Dış İlişkiler Komiteleri toplantılarına iştirak etmektedirler. Federasyona üyelik ile Konfederasyonumuz, bu kuruluş aracılığıyla Türkiye yi Avrupa Komisyonu, dolayısıyla AB nezdinde temsil etme görevini üstlenmiştir. 30 G20 ve B20 En büyük hacimli ekonomilere sahip dünya ülkelerinin lider ve temsilcilerini küresel ekonominin önemli konularını tartışmak amacıyla düzenli biçimde buluşturmak üzere oluşturulan G20, Aralık 1999 da kurulmuştur. ABD, İngiltere, Japonya, Kanada, Almanya, Fransa, İtalya, Rusya, Avustralya, Brezilya, Arjantin, Hindistan, Çin, Endonezya, Meksika, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye ve AB Komisyonu G20 de biraraya gelmektedir. G20, küresel gayrisafi hasılanın %90 ını, dünya ticaretinin %80 ini ve dünya nüfusunun üçte ikisini meydana getirmektedir. G20 Başkanlığı, ülkelerin bölgesel dağılımı dikkate alınarak her sene değişmektedir. Başkanlık görevi 2014 yılı için Avustralya ya, 2015 için Türkiye ye verilmiştir. Çalışma hayatı, G20 nin temel faaliyet boyutlarından birini meydana getirmektedir ve G20 sürecinde de üçlü yapıda çalışma esası geçerlidir: İş dünyasını B20 (Business 20); işçi kesimini L20 (Labour 20) temsil etmektedir. Konfederasyonumuz, B20 nin daimi nitelikteki İstihdam (İş Yaratma ve İnsan Sermayesi) Görev Gücü çalışmalarının liderliğini yapmakta; hem Türk İşverenlerini, hem de IOE adına dünya işverenlerini temsil etmektedir. TİSK Başkanı Tuğrul Kudatgobilik B20 İstihdam Görev Gücü nün Eş Başkanlığını; TİSK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Kiresepi İstihdam Görev Gücü Üyeliğini ve seçkin işadamlarının yer aldığı CEO Forumu Üyeliğini yürütmektedir. TİSK in etkinliği, Türkiye nin G20 ye başkanlık yapacağı 2015 yılından itibaren artarak devam edecektir. OECD Nezdinde Ticaret ve Sanayi İstişari Komitesi (BIAC) İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) nın bir ihtisas kuruluşu olan BIAC, 1962 yılında Paris te kurulmuştur. BUSINESSEUROPE a üye tüm Avrupa Ülkeleri dışında ABD, Kanada, Japonya gibi sanayileşmiş ülkelerin işveren teşkilatlarını da bünyesinde toplayan BIAC ın amacı, İş Alemini OECD nezdinde temsil etmek, üyelerinin ortak ekonomik ve sosyal menfaatleri ile ilgili sorunlarına çözüm getirmektir. Bu doğrultuda, uluslararası alanda ekonomik ve sanayiye ilişkin konularda toplantılar, seminerler, sempozyumlar organize ederek, üye ülke sanayicilerine ve işadamlarına katkıda bulunmaktadır. BUSINESSEUROPE ile sıkı bir işbirliği içinde bulunan ve OECD tarafından resmi olarak tanınan bu kuruluşa, Konfederasyonumuz 1 Ocak 1989 tarihinde üye olmuştur. Söz konusu üyelik ile ülkemiz sanayinin, Avrupa Birliği ne üye ülkelerden başka diğer sanayileşmiş ülkeler nezdinde de tanıtımı ve işbirliği sağlanmış olmaktadır. Üye olduğumuz tarihten bu yana Konfederasyonumuz temsilcileri BIAC ın; Genel Kurul İnsangücü ve Sosyal İşler Komitesi Diğer Teknik Komiteler toplantılarına katılmışlardır. T ü r k i y e İ ş v e r e n S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u

33 Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) 16 Kasım 1995 tarihinde Türkiye-AB Ortaklık Anlaşması nın 27. maddesi çerçevesinde oluşturulan KİK, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi üyeleri ile Türkiye deki sosyal tarafların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirmektedir. KİK, ülkemizin AB ile bütünleşmesi sürecinde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye-AB Ortaklık Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu na tavsiyelerde bulunmakta; AB ve Türkiye deki ekonomik ve sosyal çıkar grupları arasında diyalog ve işbirliğini geliştirmektedir. Yılda iki kez toplanmakta olan KİK, bugüne kadar Türkiye-AB Müzakere Sürecinde Sivil Toplumun Katılımı, sivil toplum diyaloğuna engel olan vize prosedürlerinin kolaylaştırılması, kırsal kalkınma, bölgesel gelişme, kadın istihdamı, sendikal haklar, özürlülerin toplumla entegrasyonu, KOBİ ler, ARGE, sosyal diyalog konularını ele almış ve ortak raporlar üretmiştir. Akdeniz Özel Sektör Konfederasyonları Birliği (BUSINESSMED) Avrupa Birliği nin Akdeniz politikasının güçlendirilmesi önerisinin Avrupa Konseyi tarafından kabulü üzerine 1995 yılında başlayan süreç sonucunda 1-2 Mart 2002 tarihlerinde İstanbul da yapılan V. Avrupa-Akdeniz Özel Sektör Zirvesi nde Akdeniz İşveren Konfederasyonları Birliği (BUSINESSMED) kurulmuştur. Türkiye, Cezayir, Kıbrıs Rum Kesimi, Mısır, Ürdün, İsrail, Lübnan, Malta, Fas, Filistin, Suriye ve Tunus u temsil eden işveren örgütleri tarafından kurulan BUSINESSMED e üyelik kararı, Konfederasyonumuzun Aralık 2004 tarihlerinde yapılan XXII. Genel Kurulu nda alınmıştır. Konfederasyonumuzun 1988 yılından bu yana üyesi bulunduğu BUSINESSEUROPE tarafından yürütülen ve Avrupa Komisyonu nca mali destek verilen UNIMED (Akdeniz İşveren Kuruluşları İşbirliği) Projesi çerçevesinde kurulan BUSINESSMED in temel amacı, bölgede özel sektör arasında koordinasyon ve işbirliği sağlayarak 2010 yılına kadar oluşturulması öngörülen Akdeniz Serbest Ticaret Bölgesi nin hayata geçirilmesi, bu sayede üretim ve ticaretin geliştirilmesi, ekonomik ve sosyal gelişmenin hızlandırılmasıdır. Konfederasyonumuz BUSINESSMED Genel Kurulu, İdari Komite ve Uzman Komiteleri toplantılarına iştirak etmektedir. Karadeniz ve Hazar İş Dünyası Birliği (BCB) Karadeniz ve Hazar Denizi Bölgesi ülkelerindeki iş dünyasının sesi olma misyonuyla, bölgedeki mevcut ekonomik potansiyelin değerlendirilmesi için işbirliği ve diyalog platformu yaratmayı amaçlayan Karadeniz ve Hazar İş Dünyası Birliği (BCB), 27 Kasım 2006 tarihinde İstanbul da gerçekleştirilen Kurucu Genel Kurul ile oluşturulmuştur. Konfederasyonumuz, Aralık 2007 tarihlerinde yapılan XXIII. Genel Kurulu nda alınan kararla BCB ye üye olmuştur. TİSK, Bölgedeki ortak gelişim ve işbirliği fırsatlarını değerlendirmeyi hedefleyen Birliğin, kurucu üyeleri arasında yer almakta ve aşağıda belirtilen toplantılara katılmaktadır: Genel Kurul Yönetim Kurulu Bölgesel Ekonomik İşbirliği Komitesi Stratejik İş Geliştirme ve Çevresel Konular Komitesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Komitesi 31

34 BCB DIŞ İLİŞKİLER KOMİTESİ ŞİRKET İLİŞKİLERİ KOMİTESİ DAİMİ DELEGELER KOMİTESİ G20, B20 ZİRVELERİ VE İSTİHDAM GÖREV GÜÇLERİ G20 VE B20 ÇOKULUSLU İŞLETMELER KOMİTESİ VE SORUMLULUK AĞI 32 T ü r k i y e İ ş v e r e n S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u

35 ULUSAL DÜZEYDE Türk Patent Enstitüsü Danışma Kurulu Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) Genel Kurulu TEMSIL Türk İşverenlerini endüstri ilişkileri alanında yasal olarak temsile yetkili tek üst kuruluş olan Konfederasyonumuzun temsil fonksiyonunu yürüttüğü başlıca yurtiçi kuruluşlar aşağıda yer almaktadır: Ekonomik ve Sosyal Konsey Çalışma Meclisi Üçlü Danışma Kurulu TBMM nin ilgili Komisyonları Yüksek Hakem Kurulu Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu Türkiye İş Kurumu Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Türkiye İş Kurumu İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları İl Koordinasyon Kurulları Tüketici Konseyi Asgari Ücret Tespit Komisyonu Özürlüler Yüksek Kurulu Mesleki Yeterlilik Kurumu Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Mesleki Yeterlilik Kurumu İtiraz Değerlendirme Kurulu Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komiteleri Mesleki Eğitim Kurulu Meslek Danışma Komisyonu Kalkınma Bakanlığı Özel İhtisas Komisyonları İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu Ulusal Şuralar (Sanayi, Milli Eğitim, Çevre, Engelliler vs.) MEKSA Genel Kurul ve Yönetim Kurulu İaşe Bedeli Tespit Kurulu İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurul Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyon Resmi Arabulucu Seçici Kurulu Asgari İşçilik Tespit Komisyonları Vergi Konseyi Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Tozla Mücadele Komisyonu Tehlike Sınıfları Komisyonu İklim Değişikliği Teknik Çalışma Komisyonu İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) Danışma Kurulu Ambalaj Komisyonu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı REACH Tüzüğü Danışma Grubu TOBB Bünyesindeki İş Konseyleri Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Danışma Kurulu Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) İstihdam Teknik Komitesi Kent Konseyleri Yunus Emre Vakfı Kanunu ile Oluşturulan Danışma Kurulu Kadın İstihdamı Ulusal İzleme ve Koordinasyon Kurulu İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu Sanayi Stratejisi İzleme ve Yönlendirme Komitesi T.C. ÇSGB Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu 33

36 SÜRELI YAYINLARIMIZ... YAYINLARIMIZ... SÜRELI T ü r k i y e İ ş v e r e n S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u 34

37 35

38 36 T ü r k i y e İ ş v e r e n S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u

39 KONFEDERASYONUN ÜYESİ VE KURUCUSU OLDUĞU VAKIFLAR TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) İktisadi Araştırmalar Vakfı (İAV) Türkiye Sakatları Koruma Vakfı Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Destekleme Vakfı (MEKSA) 37

40 KONFEDERASYONA ÜYE İŞVEREN SENDİKALARI TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU Hoşdere Cad. Reşat Nuri Sokak No: Çankaya-ANKARA Tel : (312) /Pbx Faks : (312) Web : E-Posta : Türkiye Ağaç Sanayii İşverenleri Sendikası Asmalı Mescit Mah.Asmalı Mescit Sok. 2.Çiçek Apt. No:17 K.2 D Tünel-İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) E-posta: Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) Kuzgun Sokak No:103 A.Ayrancı - Çankaya/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Web: E-posta: Türkiye Armatörleri İşverenleri Sendikası Meclisi Mebusan Cad. Dursun Han No: 89 Kat: 7 Salıpazarı-İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) E posta: Türkiye Cam, Çimento ve Toprak Sanayii İşverenleri Sendikası İş Kuleleri, Kule 3 Kat Levent-İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) E-posta: Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) Köybaşı Caddesi No.40 Yeniköy - İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Web: E-posta: Türkiye Deri Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜDİS) Organize Deri Sanayi Bölgesi 18 No.lu Yol Tuzla-İSTANBUL Tel: (216) /3 Hat Faks: (216) E-posta: Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) Meşrutiyet Cad. Aslı Han, A Blok No: 10 Kat: Galatasaray-İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) E-posta: İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Büyükdere Caddesi, Kanyon Ofis Bloğu Kat.4 No Levent - İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Web: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) 4.Cadde, 719.Sokak No.3 Yıldız-Çankaya-ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Web: E-posta: T ü r k i y e İ ş v e r e n S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u 38

41 Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU-İŞ) Filistin Sokak No: Gaziosmanpaşa-ANKARA Tel: (312) / 4 Hat Faks: (312) Web: Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS) Kuşbakışı Sokak No: 29 B/Blok Altunizade Üsküdar - İSTANBUL (P.K.66 Acıbadem) Tel: (216) /8 Hat Faks: (216) Web: Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası (MİKSEN) Meşrutiyet Cad. No.88 Daire Şişhane İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) E-posta: Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası (MİS) Ceyhun Atıf Kansu Caddesi, Gezer İş Merkezi, No.137/7-8 Balgat ANKARA Tel: (312) Faks: E-posta: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Merkez Mahallesi, Geçit Sokak No Şişli-İSTANBUL Tel: (212) / 5 Hat Faks: (212) Web: E-posta: Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Çiğdem Mahallesi, 545.Sokak No.7 Çiğdem Çankaya ANKARA Tel: (312) / 5 Hat Faks: (312) Web: E-posta : Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Sağlık 1.Sokak No.12/ Yenişehir-ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Web: E-posta: Türkiye Selüloz, Kağıt ve Kağıt Mamulleri Sanayii İşverenleri Sendikası Büyükdere Cad. Çınar Apt. No: 95/ Mecidiyeköy-İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) E-posta: Türkiye Şeker Sanayii İşverenleri Sendikası Sağlık Mahallesi, Aksu Sokak No.11/ Sıhhiye - ANKARA Tel: (312) Faks: (312) E-posta: Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası Metro City A Ofis Blok Büyükdere Cad. No.171 Kat Levent - İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Web: Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayii İşverenleri Sendikası Beylerbeyi,Burhaniye Mah.Beybostanı Sokak, No:30/A Üsküdar-İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Web: E-posta: Turizm Endüstrisi İşverenleri Sendikası Nispetiye Caddesi, Aydın Sokak Aydın İş Merkezi No.2 Daire.6 Levent - Beşiktaş - İSTANBUL Tel: (212) / 5 Hat Faks: (212) E-posta : Tüm Özel Eğitim Kurumları İşverenleri Sendikası (TEKİS) 19 Mayıs Mah. Şemsettin Günaltay Caddesi No.120 Kat.4 Daire.11 Kadıköy - İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Web: E-posta: 39

42 40

43 Birliğin ve Bilginin Gücü w w w. t i s k. o r g. t r

44 ISBN: YAYIN NO: 336 MART 2014 Hoşdere Caddesi, Reşat Nuri Sokak No: Çankaya - ANKARA Tel: (312) (Pbx) Faks : (312) ; Medya Time:

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU XXIV. GENEL KURUL GÜNDEMİ

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU XXIV. GENEL KURUL GÜNDEMİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU XXIV. GENEL KURUL GÜNDEMİ 11 Aralık 2010 Cumartesi (Saat 09.30) Toplantı Yeri: Hilton Oteli ANKARA GÜNDEM: 1. Açılış 2. Başkanlık Divanı Seçimi 3. Konfederasyon

Detaylı

BOSCH TÜRKİYE TEMSİLCİSİ STEVEN YOUNG: DEĞİŞİMİ TAKİP EDEN, UYUM SAĞLAYAN VE UYGULAYABİLEN YARININ LİDERİ OLACAK

BOSCH TÜRKİYE TEMSİLCİSİ STEVEN YOUNG: DEĞİŞİMİ TAKİP EDEN, UYUM SAĞLAYAN VE UYGULAYABİLEN YARININ LİDERİ OLACAK MERKEZ Merkez Mahallesi Geçit Sokak No: 2 34381 Şişli / İSTANBUL Tel: (212) 232 01 04 (pbx) Faks: (212) 241 76 19 e-posta: mess@mess.org.tr www.mess.org.tr ANKARA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ Beştepeler Mahallesi

Detaylı

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri MART 2012 YIL: 24 SAYI: 279 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi TÜSİAD Başkanı Ümit BOYNER ile Röportaj Sanayi Genel Müdürü Süfyan EMİROĞLU ile Röportaj Sanayimizin Yol Haritası:

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU ÖNCELİKLERİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

ÇALIŞMA RAPORU ÖNCELİKLERİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ 2010 ÇALIŞMA RAPORU 2011 ÖNCELİKLERİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ İçindekiler 2010 dan Satırbaşları 2 Kısaca TÜSİAD 4 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 8 Dernek Organlarının Çalışmaları 14 TÜSİAD

Detaylı

2012 den Satırbaşları

2012 den Satırbaşları ÇALIŞMA RAPORU 2012 İçindekiler 2012 den Satırbaşları 2 Kısaca TÜSİAD 4 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 6 Dernek Organlarının Çalışmaları 10 TÜSİAD Üye Komisyonları 10 Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU T Ü R K S A N AY İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ

ÇALIŞMA RAPORU T Ü R K S A N AY İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 2009 ÇALIŞMA RAPORU T Ü R K S A N AY İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 2009 dan Satırbaşları... 2 Kısaca TÜSİAD 4 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 6 Dernek Organlarının Çalışmaları 12

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU Mart 2014 DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Doğan

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014 2017 Dönemi KSO Stratejik Planlama ve Denetleme Kurulu Konya Aralık 2014 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL PROFİL... 5 1- KSO nın Kısaca Tarihi... 5 2- KSO nın

Detaylı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Ankara ve İstanbul da temaslarda bulundu

TÜSİAD Yönetim Kurulu Ankara ve İstanbul da temaslarda bulundu ÇALIŞMA RAPORU 2013 İçindekiler 1 2013 ten Satırbaşları... 4 Kısaca TÜSİAD 6 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 8 Dernek Organlarının Çalışmaları 12 TÜSİAD Üye Komisyonları 12 Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu BÖLÜM I- Kurumsal Yönetim İlkeleri

Detaylı

KOCAELİ SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU

KOCAELİ SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU KOCAELİ SANAYİ ODASI İÇİNDEKİLER I.BÖLÜM -2017 DÖNEMİ ORGAN SEÇİMLERİ TAMAMLANDI 9-2017 Dönemi Oda Organları Seçimleri Tamamlandı 10 II.BÖLÜM PROJELERLE 13 Doğu Marmara Sanayİ ve Teknolojİ Fuarı 14 KSO-kOcaeli

Detaylı

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik.

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik. Doğtaş Mobilya 1972 yılında Hacı Ali Doğan ın Doğan Mobilya yı kurması ile Doğan ailesi mobilyacılık sektörüne ilk adımını atmıştır.1987 yılında Hacı Ali Doğan altı oğlu ile birlikte Biga da Doğtaş A.Ş.

Detaylı

KONFEDERASYONU KONFEDERASYONU

KONFEDERASYONU KONFEDERASYONU Bu proje Avrupa Birliği tarafından Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. finanse edilmektedir. TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU KONFEDERASYONU TARAFINDAN

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 2011 FAALİYET RAPORU

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 2011 FAALİYET RAPORU 2011 FAALİYET RAPORU Nisan 2012 İçerik 1. Bir Bakışta 1.1. Vizyon ve Misyon 1.2. Yatırım Alanları 1.3. Hissedar Değeri 2. Yönetim 2.1. Onursal Başkan ın Mesajı 2.2. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 2.3.

Detaylı

HÜRRİYET 2011 FAALİYET RAPORU

HÜRRİYET 2011 FAALİYET RAPORU HÜRRİYET 2011 FAALİYET RAPORU HÜRRİYET 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 02 Faaliyet Konusu, Organizasyon ve İletişim Bilgileri 03 Başlıca Finansal Değerler 06 İşletme Performansını Etkileyen Ana Etmenler

Detaylı

07 NİSAN 15 ENERJİ ÇALIŞTAYI. 26 Ocak 2015, İSTANBUL. Sonuç Raporu

07 NİSAN 15 ENERJİ ÇALIŞTAYI. 26 Ocak 2015, İSTANBUL. Sonuç Raporu 07 NİSAN 15 ENERJİ ÇALIŞTAYI 26 Ocak 2015, İSTANBUL Sonuç Raporu Yardımcı Doçent Doktor Filiz Katman lisans derecesini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat (İngilizce) bölümü, yüksek lisans

Detaylı

Önsöz. Saygılarımla. Ahmet PELİT. Genel Yayın Yönetmeni. Yıl: 49 Sayı: 581 Ekim 2010 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIGİL

Önsöz. Saygılarımla. Ahmet PELİT. Genel Yayın Yönetmeni. Yıl: 49 Sayı: 581 Ekim 2010 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Önsöz Yıl: 49 Sayı: 581 Ekim 2010 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Genel Yayın Yönetmeni Ahmet PELİT Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Nesrin SEVİMLİ Yayına Hazırlayanlar Funda ÖZEN

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, İŞGÖREN VE İŞVERENİN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yüksek Lisans

Detaylı

SUNUŞ. İstanbul Sanayi Odası nın 1995 yılından bu yana çevre alanında verdiği ödülleri 2014 yıldan itibaren

SUNUŞ. İstanbul Sanayi Odası nın 1995 yılından bu yana çevre alanında verdiği ödülleri 2014 yıldan itibaren SUNUŞ İstanbul Sanayi Odası nın Değerli Meclis Üyeleri, İstanbul Sanayi Odası Yönetimi olarak 2013-2016 çalışma dönemimizin ikinci yılı olan 2014 te de yoğun ve verimli bir yılı daha geride bıraktık. Yönetime

Detaylı

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2005 TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Yatırım Danışma

Detaylı

2013 4 Faaliyet Raporu

2013 4 Faaliyet Raporu 4 2013 Faaliyet Raporu 2 3 Kuruldu umuz ilk günden itibaren eflsiz kumaflları, estetik dokunufllarla sanata dönüfltürüyoruz. Bugün 40. yılımızı mutlulukla kutlarken, dünyanın en büyük ilk befl kumafl üreticisinin

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

2011 FAALİYET RAPORU DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Bir Bakışta 1 Vizyon ve Misyon 2 Kurum Profili 4 Yatırım Alanları 6 Başlıca Göstergeler Yönetim 8 Onursal Başkan ın Mesajı 10 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 12 İcra

Detaylı

Doğan Şiṙketler Grubu Holdiṅg A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU

Doğan Şiṙketler Grubu Holdiṅg A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU Doğan Şiṙketler Grubu Holdiṅg A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Vizyon ve Misyon 02 Kurum Profili 04 YÖNETİM Onursal Başkan Mesajı 08 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 10 Yönetim Kurulu 12 2010 YILI FAALİYETLERİ

Detaylı

Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı

Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 2 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Türk mobilya sektörü, 2013 yılında gerçekleştirilen 2 milyar dolarlık ihracatla dünyada 17 inci sıraya yükseldi. 2023 yılın hedefi ise 10 milyar dolarlık ihracat. Bu

Detaylı

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 YILLIK YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Bölüm 2 : YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI : GENEL BİLGİLER A. İŞLETMENİN VİZYONU

Detaylı

ülkemizin kalite altyapısının geliştirilmesini, doğru kalite anlayışının

ülkemizin kalite altyapısının geliştirilmesini, doğru kalite anlayışının Basyazı, Yıl: 51 Sayı: 605 EKİM 2012 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar Semra AYTEMİZ A. Sabit YÖNEY Türkay BİRBEN Aslıhan

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İzmir İktisat Kongresini Açış Konuşmasından (17 Şubat - 04 Mart 1923)

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İzmir İktisat Kongresini Açış Konuşmasından (17 Şubat - 04 Mart 1923) I EFENDİLER! Tarihimizi dolduran bunca muvaffakiyetler, zaferler veyahut mağlubiyetler yıkılış ve felaketler bunların kaffesi vukua geldikleri devirlerdeki ekonomik durumumuzla münasebatdar ve alakadardır.

Detaylı

İçindekiler 2011 den Satırbaşları 2 Kısaca TÜSİAD 4 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 8 Dernek Organlarının Çalışmaları 16 TÜSİAD Üye Komisyonları 16

İçindekiler 2011 den Satırbaşları 2 Kısaca TÜSİAD 4 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 8 Dernek Organlarının Çalışmaları 16 TÜSİAD Üye Komisyonları 16 2011 ÇALIŞMA RAPORU İçindekiler 2011 den Satırbaşları 2 Kısaca TÜSİAD 4 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 8 Dernek Organlarının Çalışmaları 16 TÜSİAD Üye Komisyonları 16 Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu

Detaylı

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Faaliyet Raporu 2012 1

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Faaliyet Raporu 2012 1 DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Nisan 2013 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Faaliyet Raporu 2012 1 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Doğan Şirketler

Detaylı