Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu. Birliğin ve Bilginin Gücü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu. Birliğin ve Bilginin Gücü"

Transkript

1 İ ş l e t m e l e r i n S e s i Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Birliğin ve Bilginin Gücü

2 Birliğin ve Bilginin Gücü w w w. t i s k. o r g. t r

3 51. Yılını Kutlayan Sosyal Ortak ve Sivil Toplum Kuruluşu YIL w w w. t i s k. o r g. t r

4

5 İ Ç İ N D E K İ L E R TEKNOLOJİ ÜRETMELİ, İŞGÜCÜNÜ EĞİTMELİ VE DÜNYAYA SANAYİ ÜRÜNÜ İHRAÇ ETMELİYİZ DÖNEMİ İÇİN TİSK İN MESAJI ÜRETIM VE IHRACATTA TEKNOLOJIK ATILIMA GIRIŞMELIYIZ... 6 TÜRKIYE İŞVEREN SENDIKALARI KONFEDERASYONU (TİSK) TARİHÇE TEMEL İLKELER YARIM ASIRDAN GÖRÜNTÜLER FAALİYETLER TEŞKİLAT VE ORGANLAR TİSK İN YAPISI TEMSİL FONKSİYONU SÜRELİ YAYINLARIMIZ KONFEDERASYONUN ÜYESİ VE KURUCUSU OLDUĞU VAKIFLAR KONFEDERASYONA ÜYE İŞVEREN SENDİKALARI... 38

6 04 T ü r k i y e İ ş v e r e n S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u

7 Teknoloji üretmeli, işgücünü eğitmeli ve dünyaya sanayi ürünü ihraç etmeliyiz SOSYAL DIYALOG YOLUYLA BIRLIKTE BAŞARMA KÜLTÜRÜ YATIRIM ORTAMINDA KÜRESEL ÇEKIM MERKEZI YENILIKÇILIĞE DAYALI EKONOMI İSTIHDAM ARTIŞI IÇIN 7 KITADA PAZAR GENIŞLEMESI ÜRETIM VE IHRACATTA YÜKSEK TEKNOLOJI DÖNEMINE GEÇIŞ İŞLETME ODAKLI KALKINMA HAREKETI TEKNOLOJI ÜRETEN, BILIMSEL ETKINLIĞI SANAYI IHRACATINA DÖNÜŞTÜREN TÜRKIYE POZITIF BILIMLERE, TEKNOLOJIK GELIŞIME DAYALI BIR KALKINMA ANLAYIŞI ESNEK BIR IŞGÜCÜ PIYASASI HERKES IÇIN ILERI MESLEKI NITELIKLER HERKES IÇIN DÜZGÜN BIR IŞ SOSYAL BARIŞI TEMEL ILKE EDINMIŞ SOSYAL TARAFLAR Birliğin ve Bilginin Gücü 05

8 T ü r k i y e İ ş v e r e n S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u DÖNEMİ İÇİN TİSK İN MESAJI Üretim ve ihracatta teknolojik atılıma girişmeliyiz , TİSK in 25 inci Genel Kurul dönemidir. Temel misyonu, Türkiye ye ve İşveren Camiasına hizmet etmek olan Konfederasyonumuz, 2014 te kuruluşunun 51 inci yılına ulaşmıştır. Özerk yapısı, Türk İşverenlerini endüstri ilişkileri alanında yurtiçinde ve yurtdışında temsil gücüne sahip tek üst kuruluş olması, ekonominin değişik sektörlerinde faaliyet gösteren işverenleri birlik ve dayanışma ruhu içinde ve gönüllü teşkilatlanma esası dahilinde bir araya getirmesi gibi özellikleriyle TİSK, Avrupa Birliği nin sosyal partner kriterlerine tam olarak uygunluk göstermektedir.

9 İşletmelerimiz, TİSK in kuvvet aldığı temeli oluşturmaktadır. Uluslararası piyasalardaki çetin rekabet koşulları karşısında işletmeleri korumak, Türk ekonomisinin rekabet gücünü artırmak, büyümeyi ve istihdamı geliştirmek bakımından, ekonomik ve sosyal alanlarda TİSK önemli görevler üstlenmiş; sosyal diyalog ve uzlaşma sağlama, ülke sorunlarına ortak çözümler üretme anlayışına her zaman öncülük etmiştir. TİSK, Türk toplumunun ortak amacı olan AB ye tam üyelik hedefi doğrultusunda da son derece önemli bir misyona sahiptir. Konfederasyonumuz, 40 yıla yaklaşan süredir üyesi olduğu Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BUSINESSEUROPE) ve Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi vasıtasıyla ulusal çıkarlarımızı AB nezdinde en üst seviyede savunmaktadır. Ayrıca Konfederasyonumuz, Akdeniz Özel Sektör Konfederasyonları Birliği (BUSINESSMED) ve Karadeniz ve Hazar İş Dünyası Birliği (BCB) üyeliğini sürdürmüş; Türk İşverenlerini ILO, IOE ve OECD-BIAC nezdinde temsil etmeye devam etmiştir yılından itibaren TİSK in yurtdışı temsil görevlerine G20 çalışmaları da eklenmiştir. TİSK; Türkiye nin geleceği açısından fevkalade önemli olan G20 nin işveren kanadını teşkil eden B20 nin İstihdam Görev Gücü Eş Başkanlığı nı sürdürmektedir. TİSK bugün işveren kesimini 8 i yurtdışı, 48 i yurtiçi olmak üzere 56 kurum ve platformda temsil etmektedir. Gerek ekonomik, gerek sosyal gelişmenin yolu, işletmelerin güçlenmesinden geçmektedir. Türkiye deki işletmelerin uluslararası rekabet güçlerinin artması için ise yurtiçi tasarrufları büyüterek orta-yüksek ve yüksek teknolojili, yüksek katma değerli mamulleri üretecek sanayi yatırımlarını yapmak, ayrıca nitelikli işgücünü yetiştirmek şarttır. Ülkemizin, çok hızlı bir değişim geçiren dünya sahnesinde başarılı olabilmesi ve toplumsal refahı artırabilmesi için hem ekonomide, hem de çalışma hayatında reformlara yönelmesi gereklidir. Bunların başında da, gerek ABD de gerek AB de giderek gündemin ilk sırasına oturan yeni sanayileşme reformu gelmektedir. Bu, Türkiye nin gelecek hedeflerinin işaret ettiği en büyük ihtiyaçlardan biridir. Yüksek ve üst-orta teknolojili ve yüksek katma değerli ürünlerin sanayi ihracatımızdaki payını hızla artırmak, teknoloji üretimi safhasına, bilgi tabanlı ekonomiye ulaşmak zorundayız. Üretimin teknoloji düzeyinin yükseltilmesinde ve işgücünün teknolojiye uyumunda sağlanacak başarı derecesi, Türkiye nin geleceğini belirleyecektir. Yeni dönemde üzerinde çalışmamız gereken bir numaralı konu budur. Öte yandan, Ülkemiz orta gelir tuzağı ile karşı karşıyadır. Bu tuzağa yakalanmamanın tek yolu sanayi üretimine dayalı sanayi mamul ihracatıdır. Burada yüksek teknoloji, inovasyon ve marka, asli unsurlardır. Dünyada her altı ayda bir teknolojik kapasite ikiye katlanmaktadır. Türkiye nin temel konusu artık bilgi ve teknoloji üretmek, gelecekte gelir getirecek; başta biyoteknolojiler, nanoteknoloji, robotik, yapay zekâ, genetik, bilişim, uzay, yeşil teknolojiler gibi alanlara dayalı üretim yapmak, bilim-teknoloji zengini nesiller yetiştirmek ve bilgiyi ticarileştirerek ihracata yöneltmektir. Ülkemizde dönemine Seçimler ve yaratacağı sonuçlar damga vuracaktır. Biz TİSK olarak her zaman istikrarı, parlamenter demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, kamu yönetiminde şeffaflığı, iç barışı ve sosyal diyaloğu savunduk. Bugün de aynı ilkeleri savunuyoruz. Üretim, yatırım, istihdam ve ihracat; işletmeler geleceği öngörebildiği, istikrar ve güven ortamında faaliyet gösterildiği oranda mümkün olabilmektedir. Türkiye ekonomisinin zayıf yanlarının giderilmesi ve rekabet gücünün artırılması, toplumun tümüne ait ortak çıkarlarının başında gelmektedir. Bunun için seçim ekonomisinden kaçınılması; birleştirici ve uzlaşmacı yaklaşım izlenmesi; siyasi partilerin seçmene, reel sektörün yüklerini artıracak vaatlerde bulunmamaları, çalışma hayatında esnekliği geliştirecek, çalışmayı ve çalıştırmayı, öğrenmeyi ve eğitmeyi özendirecek projeler öngörmeleri isabetli olacaktır. Öte yandan, işçi-işveren ilişkilerindeki mevcut barış ve diyalog koşullarının sürmesi büyük önem arzetmektedir. TİSK olarak bu doğrultuda hareket edeceğiz. TİSK, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Ulu Önder Atatürk ün ilke ve amaçlarını esas almaya devam edecektir. Saygılarımla, TUĞRUL KUDATGOBİLİK Yönetim Kurulu Başkanı 07

10 08 T ü r k i y e İ ş v e r e n S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u

11 TÜRKIYE DE IŞVEREN KESIMINI YURTIÇINDE VE YURTDIŞINDA ENDÜSTRI ILIŞKILERI ALANINDA TEMSIL EDEN TEK ÇATI ÖRGÜTÜ OLAN TISK, Gönüllü Teşkilatlanma Tam Özerklik Ekonominin Değişik Sektörlerinde Faaliyet Gösteren Üye 22 İşveren Sendikası 9 bin 600 İşyeri 1 milyon 230 bin Çalışan Yurtiçinde ve Yurtdışında Geniş Temsil KRİTERLERİ İLE AB NİN SOSYAL PARTNER KAVRAMINA TAM UYGUNLUK GÖSTERİR. TİSK, YARIM ASIRLIK FAALİYET SÜRECİNDE ÇALIŞMA HAYATININ VAZGEÇİLMEZ DENGE FAKTÖRÜDÜR. TİSK, KURUMSALLAŞMANIN, KAYITLI OLMA VASFININ VE GÖNÜLLÜ TEŞKİLATLANMANIN ÜLKEMİZ AÇISINDAN DEĞERİNİ YANSITMAKTADIR. 09

12 10 T ü r k i y e İ ş v e r e n S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u

13 Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Gönüllü teşkilatlanma esasına göre faaliyet gösteren ve Türk işverenlerini endüstri ilişkileri alanında yurtiçinde ve yurtdışında temsil eden tek üst kuruluş TİSK olma özelliğini taşıyan TİSK, 20 Aralık 1962 de kurulmuştur. TİSK e, ekonominin değişik sektörlerinde faaliyet gösteren 22 işveren sendikası üyedir. Üye İşveren Sendikalarına bağlı 9 bin 600 işyerinde, 1 milyon 230 bin çalışan istihdam edilmektedir. İşletmelerin Sesi olma mantığı içinde faaliyet gösteren TİSK in halen önemli görev ve fonksiyonları bulunmaktadır: İşveren Camiasını yönlendirmek, motive etmek ve işveren kesimini güçlü bir teşkilatlanma dahilinde bir araya getirmek. Yasa hazırlıkları ve kamu politikalarının tespiti süreçlerinde işletmelerin ihtiyaçları ile, hak ve çıkarlarını parlamento, hükümet, işçi kuruluşları ve kamuoyu nezdinde dile getirmek ve savunmak. Çalışma hayatı başta olmak üzere ekonomik ve sosyal konularda araştırma ve incelemeler yapmak, raporlar hazırlamak, seminer, toplantı, konferans ve yayın faaliyetlerinde bulunmak. Ulusal düzeyde sosyal taraf olarak üçlü temsil esasının geçerli olduğu tüm platformlarda (Ekonomik ve Sosyal Konsey, Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma Meclisi, Türkiye İş Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, TBMM nin ilgili Komisyonları gibi) işveren kesimini temsil eder. Uluslararası düzeyde de, Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO), Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE), Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BUSINESSEUROPE), G20/B20 Süreci, OECD Nezdinde Ticaret ve Sanayi İstişari Komitesi (BIAC), Türkiye AB Karma İstişare Komitesi (KİK), Akdeniz Özel Sektör Konfederasyonları Birliği (BUSINESSMED) ve Karadeniz ve Hazar İş Dünyası Birliği (BCB) nezdinde Türk İşverenlerini temsil etmektedir. Konfederasyonun bütçesi Üye Sendikalarca ödenen aidatlarla karşılanmaktadır. 11

14 12 T ü r k i y e İ ş v e r e n S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u

15 BİRLİK ve DAYANIŞMA TARİHÇE: Türkiye de çağdaş anlamda işçi-işveren ilişkilerinin temeli 1961 tarihli Anayasa ile atılmıştır Anayasası işçi ve işverenlere sadece sendika kurma hakkını vermekle kalmamış, aynı zamanda toplu iş sözleşmesi ve grev ve lokavt haklarını da tanımıştır. Bu Anayasanın esaslarına uygun olarak hazırlanan ve 1963 yılında çıkartılan mülga 274 sayılı Sendikalar Kanunu ve mülga 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunları ile endüstriyel ilişkiler sisteminin gerekli temel koşulları hazırlanmıştır tarihli Anayasa ise endüstriyel ilişkiler sistemini, eskisine göre daha ayrıntılı olarak düzenlemiş, özellikle sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler bölümünde çalışma barışının sağlam temeller üzerine kurulması amaçlanmıştır Anayasası na uygun olarak çıkarılan mülga 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve mülga 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu 7 Kasım 2012 tarihine kadar uygulanmış; söz konusu tarihte 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bugün işveren sendikaları ve TİSK bu Kanuna göre faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye de gerçek anlamda işveren sendikaları ancak 1961 Anayasasının çıkarılmasından sonra kurulmuştur. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu nun doğuşu aşağıda belirtilen altı işveren sendikasının 15 Ekim 1961 tarihinde İstanbul İşveren Sendikaları Birliği adı altında toplanmalarıyla başlamaktadır. Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası İstanbul Tahta Sanayii İşverenleri Sendikası İstanbul Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası İstanbul Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası İstanbul Matbaacılık Sanayii İşverenleri Sendikası İstanbul Cam Sanayii İşverenleri Sendikası Ülke çapında bir örgütlenmeye gidilmesiyle Birliğin adı 20 Aralık 1962 tarihinde toplanan II. Olağan Genel Kurul da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu olarak değiştirilmiştir. Konfederasyonun kuruluşundan 1965 yılı ortalarına kadar İstanbul da bulunan Merkezi, 5 Ağustos 1965 de toplanan Olağanüstü Genel Kurul da yapılan Ana Tüzük değişikliğini takiben Ankara ya nakledilmiştir. Daha sonra çeşitli tarihlerde katılan Sendikalarla, Konfederasyon üyelerinin sayısı 22 ye ulaşmıştır. 13

16 14 T ü r k i y e İ ş v e r e n S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u

17 TEMEL İLKELER Çalışma barışını korumak, Hür teşebbüs ve piyasa ekonomisi anlayışını sürdürmek, İşletmelerin ve ekonominin uluslararası rekabet gücünü artırmak, Üretim, verimlilik, yatırım ve ihracatı geliştirmek, Verimli istihdamı korumak ve geliştirmek, işsizliği azaltmak, İkili (işçi-işveren) ve üçlü (işçi-işveren-devlet) işbirliğini geliştirmek, İşgücünün mesleki eğitim ve yaşam boyu eğitim olanaklarını artırmak, eğitim-istihdam bağlantısını kurmak, Türkiye nin AB ye üyeliğini ve çağdaş dünyayla bütünleşmesini hedeflemek. 15

18 Dr. Şahap Kocatopçu, Şekip Menço, Mümtaz Altınelli, Burhan Günergun, Sedat Tuncay, Haldun Kip ve İlhan Lök toplantı halinde - 3 Mart Çalışma Konferansındaki Türk Delegasyonu 11 Haziran 1965 Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ü TİSK Yürütme Komitesi nin Ziyareti - 9 Mayıs 1973 İş Kanunu ve Sendikalar Kanunu nda Yapılması Düşünülen Değişikliklerin Türk Sanayisine Etkileri Semineri Mart 1992 Türkiye-AB KİK Üyeleri TESK Genel Başkanlığına seçilen Bendevi Palandöken i ziyaret etti - 25 Eylül 2007 Üçlü Danışma Kurulu toplantısı 9 Nisan 2009 T ü r k i y e İ ş v e r e n S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u 16

19 Süleyman Demirel in TİSK i Ziyareti 10 Şubat 1988 Cumhurbaşkanı Turgut Özal ın, TİSK Heyeti ni Kabulü - 27 Kasım 1989 TİSK Başkanı Tuğrul Kudatgobilik İKV Heyeti ile birlikte AB Komisyonu Üyesi Olli Rehn ile temaslarda bulundu - 8 Kasım 2006 TİSK tarafından yaptırılan ve Meksika nın Başkenti Mexico City ye konulan Atatürk Heykeli - 29 Ekim 2003 TİSK Başkanı Tuğrul Kudatgobilik ve TİSK Başkan Vekili Erol Kiresepi, Rusya da düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu ve B20 Zirvesi toplantılarında Türk İşverenlerini temsilen hazır bulundular Haziran 2013 TİSK Yönetim Kurulu nun Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ü ziyareti 21 Ocak

20 18 T ü r k i y e İ ş v e r e n S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u

21 HİZMETTE SÜREKLİ GELİŞME FAALİYETLER İşverenleri özel veya kamu sektörü ayırımı yapılmaksızın, güçlü bir Konfederasyon etrafında toplayacak ve aralarında ahenkli bir işbirliği sağlayacak işveren sendikalarında teşkilatlandırmaya gayret gösterir. İşverenler ve işçiler arasında olumlu ilişkiler kurma ve devam ettirme yönünde çaba sarf eder. Çalışma şartlarının, işletmelerin ve ekonominin rekabet gücü artışı ve ülke yararına düzenlenmesi için gerekli tedbirleri alır. Toplu görüşmeler ve toplu iş sözleşmelerinde işveren sendikalarına yardımcı ve destek olur. Çalışma alanına giren konularda işveren kesiminin görüşünü oluşturur ve kamusal politikalara ışık tutar. Üye işveren sendikalarının ve bağlı işyerlerinin uyacakları genel ilkeleri belirler ve ilan eder. İşveren-işçi ilişkilerinde ihtiyacı duyulan her türlü bilgi ve hizmetleri üyelerine sunar. Çalışma mevzuatı ile sosyal ve ekonomik konularda araştırmalar yapar ya da yaptırır, eğitim kursları veya seminerler düzenler. Çalışma hayatı ve sanayi ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanmasında veya değiştirilmesinde işveren kesimi görüşlerini hazırlar ve her kademede savunmasını yapar. Amacı ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olur, bunların toplantılarına katılır, kanun ve uluslararası antlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci seçer ve gönderir. Amacı ile ilgili olarak dergi, kitap, broşür gibi yayın faaliyetinde bulunur. 19

22 TEŞKİLAT VE ORGANLAR T ü r k i y e İ ş v e r e n S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u 20

23 TUĞRUL KUDATGOBILIK TİSK Yönetim Kurulu Başkanı 1940 yılında İstanbul da doğan Tuğrul Kudatgobilik, İstanbul Erkek Lisesi nden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni bitirmiştir. London School of Economics de Ekonomi Master ı yapmıştır yılında Koç Topluluğu nda işe başlayan Tuğrul Kudatgobilik 34 yıl topluluğun, Arçelik başta olmak üzere, muhtelif görevlerinde çalıştıktan sonra, Koç Holding Endüstri ve Halkla İlişkiler Grubu Başkanlığını yürütmüş ve Koç Holding i temsilen MESS Yönetim Kurulu Üyeliği ne seçilmiştir. Nisan 2001 tarihinden bu yana, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanlığı nı yürüten Tuğrul Kudatgobilik; aynı zamanda MESS Eğitim Vakfı (MEV) ile MSG Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanıdır. Kudatgobilik ayrıca SIBEM Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi Tic. A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ile MEMAS Mesleki Eğitim Merkezi Tic. A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini de yürütmektedir. MESS in 32 senedir üyesi bulunduğu ve AB bünyesindeki Metal Sanayi işletmesini temsil eden CEEMET (Avrupa Metal, Mühendislik ve Teknolojiye Dayalı Sanayi Konseyi) in Nisan 2001 tarihinden bu yana Başkanlar Kurulu Üyesi olan Kudatgobilik, 2012 Ekim ayında, bu teşkilatın Avrupa Başkan Vekilliği görevine getirilmiştir. Aralık 2004 tarihinden bu yana 22 ayrı işkolunu bünyesinde bulunduran TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) in Yönetim Kurulu Başkanlığı nı deruhte etmektedir. Bunların dışında Kudatgobilik, Ağustos 2005 tarihinden itibaren İKV (İktisadi Kalkınma Vakfı) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Mart 2010 tarihinden bugüne de Türkiye Aile Sağlığı Planlaması Vakfı Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini sürdürmektedir. TÜSİAD Sosyal İlişkiler Komitesi Üyeliği ve Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Vakfı ve İstanbul Erkek Lisesi (İEL) Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği görevlerini de yürüten Tuğrul Kudatgobilik, Türkiye yi AB nezdinde üç ayrı teşkilatta temsil etmektedir. TİSK ve TÜSİAD ın müşterek üye oldukları BUSINESSEUROPE (Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu) un Başkanlar Kurulu nda görev yapan Kudatgobilik, ayrıca 1995 yılından bugüne Türkiye/AB Karma İstişare Komitesi (KİK) Üyeliği ni yürütmekte olup; yılları arasında KİK Başkanlığı görevini de yerine getirmiştir. Tuğrul Kudatgobilik ayrıca 2013 yılında G20 nin işveren kanadı olan B20 nin İstihdam Görev Gücü Eş Başkanı seçilmiş, 2014 yılında Avustralya nın ev sahipliğinde yapılacak İstihdam Görev Gücü Eş Başkanlığı na yeniden seçilmiştir. Kudatgobilik, evli olup, bir kız evlat ve iki torun sahibidir. 21

24 TEŞKİLAT VE ORGANLAR N. ÖZCAN ÖZENBAY TİSK Yönetim Kurulu Başkan Vekili İstanbul 1933 doğumlu, evli, 2 çocuk babasıdır. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunudur yılında mali müşavir olarak iş hayatına atılmış, 1959 yılında ilk şirketini kurmuş ve Tekstil Boyası ve Kimyevi madde ithalatına başlamıştır yılında yabancı sermayeli (Amerikan) bir anonim şirketin kurucuları arasında bulunmuştur. Aynı yıl Özcan Özenbay ve Ortakları Kollektif Şirketini kurmuştur yılında Almaya da kurulu, dünyanın bir numaralı boya ve kimyevi madde imalatçısı BAYER AG. firmasının Türkiye satıcılarından biri olmuştur li yıllarda tekstil, elektronik ve kimya sanayi konulu şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı yapmıştır. (Teknik Boya A.Ş.,Teknik Emprime San.A.Ş.,Jakarteks Mensucat San.A.Ş.) 1965 yılında kurulmuş olan, fason tekstil terbiye konusunda faaliyet gösteren Kasar Boyacılık Sanayii A.Ş. hisselerini alarak 1979 yılında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilmiştir; bu görevi halen devam etmektedir. Kasar Boyacılık Sanayii A.Ş yılında örme kumaş ihracatçısı Dual Tekstil ile birleşmiş ve Kasar&Dual Tekstil Sanayii A.Ş. ünvanı ile faaliyetini sürdürmektedir. İstanbul Sanayi Odası Vakfı kurucuları arasında olup 3 yıl Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinde bulunmuş, 15 yıl devam eden İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyeliği 2005 yılında sona ermiştir. Sanayi Odası Bütçe Komisyonu Başkan Yardımcısı görevinde de bulunmuştur yılında Trakya Sanayiciler Derneğinin kurucuları arasında bulunmuş ve 8 yıl Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Yine 1993 yılında Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneğinin kurucuları arasında olmuş ve uzun süre Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır yılında Ergene 1 Islah Org.San.Bölg. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu üyesidir. Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikasında Disiplin Kurulu Başkanlığı yapmış ve 7.Dönem Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. EROL KİRESEPİ TİSK Yöneti m Kurulu Başkan Veki li 1951 yılında İstanbul da doğan Erol Kiresepi, 1973 yılında Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği nden mezun olmuştur. Ardından 1975 yılında aynı üniversiteden işletme yüksek lisansı derecesini almıştır. Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş nin Yönetim Kurulu Başkanlığı nı yürüten Erol Kiresepi, aynı zamanda Gürel İlaç Ticaret A.Ş. ve Palmer İlaç Ticaret A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi dir. Erol Kiresepi, 1977 ve 2003 yılları arasında KİPLAS İşveren Sendikası nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır yılından bu yana ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır yılından bu yana Türkiye İlaç Sanayii Derneği nde (TİSD) Yönetim Kurulu Üyesi, 1994 yılından bu yana Türkiye Odalar Birliği nde İlaç Sanayi Sektör Kurulu Üyesi, 2001 yılından bu yana İstanbul Sanayi Odası nda Meslek Komitesi Üyesi ve 2009 yılından bu yana da İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesidir. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) 1993 ve 1998 yılları arasında Denetleme Kurulu Üyesi, yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır ten bu yana TİSK Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi olarak Türk İşverenlerini uluslararası platformlarda temsil etmektedir yılından beri Türkiye Avrupa Birliği Karma İstişare Kurulu (KİK) Üyesidir yılından itibaren ise TİSK i G20 ve B20 sürecinde temsil etmektedir. Bu süreç kapsamında olmak üzere; 2011 yılı G20 Fransa Dönem Başkanlığında ve 2013 yılı G20 Rusya Dönem Başkanlığında sürdürülen çalışmalarda, işveren kanadını temsil eden B20 nin İstihdam Görev Gücünde üye olarak görev almıştır. Ayrıca 2013 te B20 İstihdam Görev Gücünü temsilen, G20 İstihdam Görev Gücü ve G20 Çalışma Bakanlarının yer aldığı muhtelif platformlarda Dünya işverenlerini temsil etmiştir. Erol Kiresepi, 2014 yılında Avustralya nın ev sahipliğini yapacağı G20 Dönem Başkanlığı sürecinde yürütülecek çalışmalara yön vermek amacıyla, uluslararası arenadaki CEO lardan oluşan CEO Forumu na seçilmiş ve 2014 te de görevine devam edecek olan B20 İstihdam Görev Gücü Üyeliğine tekrar davet edilmiştir. Erol Kiresepi, İtalyanca, Fransızca ve İngilizce bilmektedir. 22

25 BÜLENT PİRLER TİSK Genel Sekreteri Bülent Pirler, 1963 Malazgirt doğumlu olup, ilköğrenimini İstanbul Şair Nedim İlkokulu nda, orta ve lise öğrenimini Saint-Benoit Fransız Lisesi nde tamamladı yılında Gazi Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü nü bitirdi yılında TİSK te Araştırma Uzmanı olarak göreve başladı tarihinde Yönetim Kurulu Raportörü; yılında TİSK Genel Sekreter Yardımcısı, tarihinde de TİSK Genel Sekreterliği ne atanan Bülent Pirler halen bu görevini sürdürmektedir. Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) Çalışma Enstitüsü, Fransız Sanayi ve Ticaret Odası, Avrupa Topluluğu Enstitüsü staj ve kurslarını tamamladı. Çeşitli uluslararası seminer ve toplantılarda işveren temsilcisi olarak görev yaptı. Halen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Yüksek Hakem Kurulu asil üyesi ve Resmi Arabulucular Seçici Kurulu işveren kesimi üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Ayrıca ILO Yönetim Kurulu Üyeliği görevine devam etmektedir. Dünya Endüstri İlişkileri Derneği üyesidir. Ayrıca Uluslararası Çalışma Teşkilatı Çalışma Enstitüsü nde konuk eğitmen olarak görev yapmaktadır. Bu arada 24 Eylül 2004 tarihinde, kısa adı TÜSİAV olan Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı tarafından Yılın Profesyonel Yöneticisi seçilerek üstün hizmet ve başarı ödülü almıştır. Endüstri ilişkileri ve çalışma hayatı başta olmak üzere ekonomik ve sosyal konularda çeşitli dergi, gazete ve yayın organlarında araştırma, inceleme ve makaleleri yayınlanan Bülent Pirler in, birisi ortak çalışma olmak üzere iki de kitabı bulunmaktadır. Ayrıca, 2 kez resim sergisi açmıştır. Fransızca ve İngilizce bilen Pirler, evli ve iki çocuk babasıdır. 23

26 24 T ü r k i y e İ ş v e r e n S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u Türkiye Ağaç Sanayii İşverenleri Sendikası Türkiye Cam, Çimento ve Toprak Sanayii İşverenleri Sendikası Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) Türkiye Deri Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜDİS) Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Türkiye Selüloz, Kağıt ve Kağıt Mamulleri Sanayii İşverenleri Sendikası Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU-İŞ) Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS) Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası (MİS) Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası (MİKSEN) Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Türkiye Şeker Sanayii İşverenleri Sendikası Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası TİSK Yönetim Kurulu Üyeleri Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayii İşverenleri Sendikası Turizm Endüstrisi İşverenleri Sendikası Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS) Adnan ÇİÇEK TİSK Denetleme Kurulu Üyeleri TİSK Disiplin Kurulu Üyeleri Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS) Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası D.Solmaz COŞKUN (Gözlemci Üye) Dr. Ertan İREN Ahmet H. EREN B. Burak UYGUNER Necdet BUZBAŞ Ali Cüneyt ARPACIOĞLU İlhan ADİLOĞLU Rıza Kutlu IŞIK Erhan POLAT Erol KİRESEPİ Tuğrul KUDATGOBİLİK Cenk YÖNEY Mehmet BETİL Yağız EYÜBOĞLU Turhan TOPÇUOĞLU (Gözlemci Üye) Rahmi CIBIROĞLU Muhsin ALKAN (Gözlemci Üye) Metin DEMİR (Gözlemci Üye) Dr. Bülent ÜZÜMCÜ N. Özcan ÖZENBAY Nevzat SEYOK M. Sinan ABEŞ Nadir YÜRÜKTÜMEN Zekai EREZ Attila A. SİLAHTAROĞLU Özcan AYDİLEK Aydın Fethi BAYTAN M.Feridun UZUNYOL Kemal DOĞANSEL Haydar KURT Dr. A. Ünsal HEKİMAN M. Kamil ESER Selahaddin BİTLİS

27 TİSK ONURSAL BAŞKANLARI Şahap KOCATOPÇU Halit NARİN Refik BAYDUR 25

28 26 T ü r k i y e İ ş v e r e n S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u

29 TİSK İN YAPISI İL TEMSILCILERI Mesleki Yeterlilik Sistemi Komisyonu 27

30 28 T ü r k i y e İ ş v e r e n S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u

31 Çalışma Hayatında Yarım Asırlık Güven Kaynağı TEMSİL FONKSİYONU Uluslararası Düzeyde Temsil Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) 1919 da kurulan ve Birleşmiş Milletler e bağlı bir ihtisas kuruluşu olan Uluslararası Çalışma Teşkilatı nın amacı, çalışma şartlarını uygun normlara bağlamak ve böylece evrensel ve sürekli çalışma barışının sağlanmasına yardımcı olmaktır. Ülkemizin de üye olduğu ILO nun 180 üyesi bulunmaktadır. Bu kuruluşun en büyük özelliği, çalışmalara işveren ve işçi delegelerinin hükümet ile birlikte katılmalarıdır. ILO, temel insan hak ve hürriyetleri, istihdam ve eğitim politikaları, çalışma şartları, sosyal güvenlik ve diğer sosyal sorunlar hakkında sözleşme ve tavsiyeler kabul etmektedir. Konfederasyonumuz ILO nun Genel Kurul niteliğindeki en üst karar organı olan ve her yıl Haziran ayında Cenevre de toplanan Uluslararası Çalışma Konferanslarına, ayrıca üçlü yapıdaki Sanayi Komisyonlarına ve belirli dönemlerde düzenlenen Uzmanlar Üçlü Teknik Toplantılarına katılmaktadır. Öte yandan, Konfederasyonumuz her yıl daimi nitelikte oluşturulan ILO Sözleşmelerinin Uygulanmasını İzleme Komitesi (Aplikasyon Komitesi) ne 1988 yılından bu yana asıl üye olarak katılmakta ve bu Komitede ülkemiz açısından yararlı kararların alınmasında önemli rol oynamaktadır. Ayrıca, ILO Yönetim Kurulu toplantılarına da Konfederasyonumuz Genel Sekreteri tarafından iştirak edilmektedir. International Organisation of Employers Organisation Internationale des Employeurs Organización Internacional de Empleadores Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) Konfederasyonumuzun üye olduğu Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE), 1920 yılında kurulmuştur. Halen 137 ülkenin ulusal düzeydeki 143 işveren teşkilatı bu kuruluşa üyedir. Özel teşebbüsü geliştirmeye hizmet eden IOE, işverenlerin sosyal konulardaki menfaatlerini savunan ve onları uluslararası düzeyde temsil eden tek kuruluştur. IOE İcra Komitesi, üyelerinin bulunduğu kıtalar itibariyle toplanma esasını benimsemiş bir organdır. Türkiye, IOE nezdinde Avrupalı üyeler arasında yer almaktadır. IOE İcra Komitesi nin Avrupalı üyeleri her yıl değişik bir ülkede toplanmaktadır. 29

32 Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BUSINESSEUROPE) 1958 yılında Brüksel de Avrupa Sanayi ve İşveren Konfederasyonları Birliği (UNICE) adıyla kurulan Konfederasyon un amacı, üye Avrupa ülkeleri işveren kuruluşları tarafından temsil edilen girişimlerin ortak menfaatlerini koruyacak ekonomik ve sosyal politikalar geliştirmek, Avrupa Birliği nezdinde üye işveren kuruluşları arasındaki dayanışmayı kurmak ve işbirliği içinde çalışabilmelerine yardımcı olmaktır. Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve diğer Avrupa Ülkeleri nin işveren konfederasyonlarının üye bulunduğu bu uluslararası düzeydeki işveren kuruluşuna, Konfederasyonumuz da 1 Ocak 1988 tarihinde üye olmuştur. Avrupa Ekonomik Topluluğu nun temellerinin atıldığı Roma Antlaşması nın 50. yıldönümünde UNICE, iş dünyası adına gerçekleştirdiği etkinlikler ile bunları öncelikle Avrupa bağlamında yürüttüğünü ve Avrupa nın gelişimine verdiği desteği açıkça vurgulamak üzere adını Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BUSINESSEUROPE) olarak değiştirmiştir. Halen 33 Avrupa ülkesinden 39 iş dünyası kuruluşunun üye olduğu BUSINESSEUROPE, AB kurumları ve hükümetleri tarafından resmen Avrupa özel sektörünün temsil kuruluşu olarak tanınmaktadır. Konfederasyonumuz temsilcileri BUSINESSEUROPE un Başkanlar Konseyi, Yürütme Komitesi, Sosyal İşler, Daimi Delegeler, Şirket İlişkileri, Sanayi İşleri ve Dış İlişkiler Komiteleri toplantılarına iştirak etmektedirler. Federasyona üyelik ile Konfederasyonumuz, bu kuruluş aracılığıyla Türkiye yi Avrupa Komisyonu, dolayısıyla AB nezdinde temsil etme görevini üstlenmiştir. 30 G20 ve B20 En büyük hacimli ekonomilere sahip dünya ülkelerinin lider ve temsilcilerini küresel ekonominin önemli konularını tartışmak amacıyla düzenli biçimde buluşturmak üzere oluşturulan G20, Aralık 1999 da kurulmuştur. ABD, İngiltere, Japonya, Kanada, Almanya, Fransa, İtalya, Rusya, Avustralya, Brezilya, Arjantin, Hindistan, Çin, Endonezya, Meksika, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye ve AB Komisyonu G20 de biraraya gelmektedir. G20, küresel gayrisafi hasılanın %90 ını, dünya ticaretinin %80 ini ve dünya nüfusunun üçte ikisini meydana getirmektedir. G20 Başkanlığı, ülkelerin bölgesel dağılımı dikkate alınarak her sene değişmektedir. Başkanlık görevi 2014 yılı için Avustralya ya, 2015 için Türkiye ye verilmiştir. Çalışma hayatı, G20 nin temel faaliyet boyutlarından birini meydana getirmektedir ve G20 sürecinde de üçlü yapıda çalışma esası geçerlidir: İş dünyasını B20 (Business 20); işçi kesimini L20 (Labour 20) temsil etmektedir. Konfederasyonumuz, B20 nin daimi nitelikteki İstihdam (İş Yaratma ve İnsan Sermayesi) Görev Gücü çalışmalarının liderliğini yapmakta; hem Türk İşverenlerini, hem de IOE adına dünya işverenlerini temsil etmektedir. TİSK Başkanı Tuğrul Kudatgobilik B20 İstihdam Görev Gücü nün Eş Başkanlığını; TİSK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Kiresepi İstihdam Görev Gücü Üyeliğini ve seçkin işadamlarının yer aldığı CEO Forumu Üyeliğini yürütmektedir. TİSK in etkinliği, Türkiye nin G20 ye başkanlık yapacağı 2015 yılından itibaren artarak devam edecektir. OECD Nezdinde Ticaret ve Sanayi İstişari Komitesi (BIAC) İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) nın bir ihtisas kuruluşu olan BIAC, 1962 yılında Paris te kurulmuştur. BUSINESSEUROPE a üye tüm Avrupa Ülkeleri dışında ABD, Kanada, Japonya gibi sanayileşmiş ülkelerin işveren teşkilatlarını da bünyesinde toplayan BIAC ın amacı, İş Alemini OECD nezdinde temsil etmek, üyelerinin ortak ekonomik ve sosyal menfaatleri ile ilgili sorunlarına çözüm getirmektir. Bu doğrultuda, uluslararası alanda ekonomik ve sanayiye ilişkin konularda toplantılar, seminerler, sempozyumlar organize ederek, üye ülke sanayicilerine ve işadamlarına katkıda bulunmaktadır. BUSINESSEUROPE ile sıkı bir işbirliği içinde bulunan ve OECD tarafından resmi olarak tanınan bu kuruluşa, Konfederasyonumuz 1 Ocak 1989 tarihinde üye olmuştur. Söz konusu üyelik ile ülkemiz sanayinin, Avrupa Birliği ne üye ülkelerden başka diğer sanayileşmiş ülkeler nezdinde de tanıtımı ve işbirliği sağlanmış olmaktadır. Üye olduğumuz tarihten bu yana Konfederasyonumuz temsilcileri BIAC ın; Genel Kurul İnsangücü ve Sosyal İşler Komitesi Diğer Teknik Komiteler toplantılarına katılmışlardır. T ü r k i y e İ ş v e r e n S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u

33 Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) 16 Kasım 1995 tarihinde Türkiye-AB Ortaklık Anlaşması nın 27. maddesi çerçevesinde oluşturulan KİK, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi üyeleri ile Türkiye deki sosyal tarafların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirmektedir. KİK, ülkemizin AB ile bütünleşmesi sürecinde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye-AB Ortaklık Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu na tavsiyelerde bulunmakta; AB ve Türkiye deki ekonomik ve sosyal çıkar grupları arasında diyalog ve işbirliğini geliştirmektedir. Yılda iki kez toplanmakta olan KİK, bugüne kadar Türkiye-AB Müzakere Sürecinde Sivil Toplumun Katılımı, sivil toplum diyaloğuna engel olan vize prosedürlerinin kolaylaştırılması, kırsal kalkınma, bölgesel gelişme, kadın istihdamı, sendikal haklar, özürlülerin toplumla entegrasyonu, KOBİ ler, ARGE, sosyal diyalog konularını ele almış ve ortak raporlar üretmiştir. Akdeniz Özel Sektör Konfederasyonları Birliği (BUSINESSMED) Avrupa Birliği nin Akdeniz politikasının güçlendirilmesi önerisinin Avrupa Konseyi tarafından kabulü üzerine 1995 yılında başlayan süreç sonucunda 1-2 Mart 2002 tarihlerinde İstanbul da yapılan V. Avrupa-Akdeniz Özel Sektör Zirvesi nde Akdeniz İşveren Konfederasyonları Birliği (BUSINESSMED) kurulmuştur. Türkiye, Cezayir, Kıbrıs Rum Kesimi, Mısır, Ürdün, İsrail, Lübnan, Malta, Fas, Filistin, Suriye ve Tunus u temsil eden işveren örgütleri tarafından kurulan BUSINESSMED e üyelik kararı, Konfederasyonumuzun Aralık 2004 tarihlerinde yapılan XXII. Genel Kurulu nda alınmıştır. Konfederasyonumuzun 1988 yılından bu yana üyesi bulunduğu BUSINESSEUROPE tarafından yürütülen ve Avrupa Komisyonu nca mali destek verilen UNIMED (Akdeniz İşveren Kuruluşları İşbirliği) Projesi çerçevesinde kurulan BUSINESSMED in temel amacı, bölgede özel sektör arasında koordinasyon ve işbirliği sağlayarak 2010 yılına kadar oluşturulması öngörülen Akdeniz Serbest Ticaret Bölgesi nin hayata geçirilmesi, bu sayede üretim ve ticaretin geliştirilmesi, ekonomik ve sosyal gelişmenin hızlandırılmasıdır. Konfederasyonumuz BUSINESSMED Genel Kurulu, İdari Komite ve Uzman Komiteleri toplantılarına iştirak etmektedir. Karadeniz ve Hazar İş Dünyası Birliği (BCB) Karadeniz ve Hazar Denizi Bölgesi ülkelerindeki iş dünyasının sesi olma misyonuyla, bölgedeki mevcut ekonomik potansiyelin değerlendirilmesi için işbirliği ve diyalog platformu yaratmayı amaçlayan Karadeniz ve Hazar İş Dünyası Birliği (BCB), 27 Kasım 2006 tarihinde İstanbul da gerçekleştirilen Kurucu Genel Kurul ile oluşturulmuştur. Konfederasyonumuz, Aralık 2007 tarihlerinde yapılan XXIII. Genel Kurulu nda alınan kararla BCB ye üye olmuştur. TİSK, Bölgedeki ortak gelişim ve işbirliği fırsatlarını değerlendirmeyi hedefleyen Birliğin, kurucu üyeleri arasında yer almakta ve aşağıda belirtilen toplantılara katılmaktadır: Genel Kurul Yönetim Kurulu Bölgesel Ekonomik İşbirliği Komitesi Stratejik İş Geliştirme ve Çevresel Konular Komitesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Komitesi 31

34 BCB DIŞ İLİŞKİLER KOMİTESİ ŞİRKET İLİŞKİLERİ KOMİTESİ DAİMİ DELEGELER KOMİTESİ G20, B20 ZİRVELERİ VE İSTİHDAM GÖREV GÜÇLERİ G20 VE B20 ÇOKULUSLU İŞLETMELER KOMİTESİ VE SORUMLULUK AĞI 32 T ü r k i y e İ ş v e r e n S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u

35 ULUSAL DÜZEYDE Türk Patent Enstitüsü Danışma Kurulu Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) Genel Kurulu TEMSIL Türk İşverenlerini endüstri ilişkileri alanında yasal olarak temsile yetkili tek üst kuruluş olan Konfederasyonumuzun temsil fonksiyonunu yürüttüğü başlıca yurtiçi kuruluşlar aşağıda yer almaktadır: Ekonomik ve Sosyal Konsey Çalışma Meclisi Üçlü Danışma Kurulu TBMM nin ilgili Komisyonları Yüksek Hakem Kurulu Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu Türkiye İş Kurumu Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Türkiye İş Kurumu İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları İl Koordinasyon Kurulları Tüketici Konseyi Asgari Ücret Tespit Komisyonu Özürlüler Yüksek Kurulu Mesleki Yeterlilik Kurumu Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Mesleki Yeterlilik Kurumu İtiraz Değerlendirme Kurulu Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komiteleri Mesleki Eğitim Kurulu Meslek Danışma Komisyonu Kalkınma Bakanlığı Özel İhtisas Komisyonları İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu Ulusal Şuralar (Sanayi, Milli Eğitim, Çevre, Engelliler vs.) MEKSA Genel Kurul ve Yönetim Kurulu İaşe Bedeli Tespit Kurulu İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurul Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyon Resmi Arabulucu Seçici Kurulu Asgari İşçilik Tespit Komisyonları Vergi Konseyi Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Tozla Mücadele Komisyonu Tehlike Sınıfları Komisyonu İklim Değişikliği Teknik Çalışma Komisyonu İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) Danışma Kurulu Ambalaj Komisyonu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı REACH Tüzüğü Danışma Grubu TOBB Bünyesindeki İş Konseyleri Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Danışma Kurulu Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) İstihdam Teknik Komitesi Kent Konseyleri Yunus Emre Vakfı Kanunu ile Oluşturulan Danışma Kurulu Kadın İstihdamı Ulusal İzleme ve Koordinasyon Kurulu İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu Sanayi Stratejisi İzleme ve Yönlendirme Komitesi T.C. ÇSGB Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu 33

36 SÜRELI YAYINLARIMIZ... YAYINLARIMIZ... SÜRELI T ü r k i y e İ ş v e r e n S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u 34

37 35

38 36 T ü r k i y e İ ş v e r e n S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u

39 KONFEDERASYONUN ÜYESİ VE KURUCUSU OLDUĞU VAKIFLAR TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) İktisadi Araştırmalar Vakfı (İAV) Türkiye Sakatları Koruma Vakfı Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Destekleme Vakfı (MEKSA) 37

40 KONFEDERASYONA ÜYE İŞVEREN SENDİKALARI TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU Hoşdere Cad. Reşat Nuri Sokak No: Çankaya-ANKARA Tel : (312) /Pbx Faks : (312) Web : E-Posta : Türkiye Ağaç Sanayii İşverenleri Sendikası Asmalı Mescit Mah.Asmalı Mescit Sok. 2.Çiçek Apt. No:17 K.2 D Tünel-İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) E-posta: Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) Kuzgun Sokak No:103 A.Ayrancı - Çankaya/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Web: E-posta: Türkiye Armatörleri İşverenleri Sendikası Meclisi Mebusan Cad. Dursun Han No: 89 Kat: 7 Salıpazarı-İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) E posta: Türkiye Cam, Çimento ve Toprak Sanayii İşverenleri Sendikası İş Kuleleri, Kule 3 Kat Levent-İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) E-posta: Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) Köybaşı Caddesi No.40 Yeniköy - İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Web: E-posta: Türkiye Deri Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜDİS) Organize Deri Sanayi Bölgesi 18 No.lu Yol Tuzla-İSTANBUL Tel: (216) /3 Hat Faks: (216) E-posta: Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) Meşrutiyet Cad. Aslı Han, A Blok No: 10 Kat: Galatasaray-İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) E-posta: İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Büyükdere Caddesi, Kanyon Ofis Bloğu Kat.4 No Levent - İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Web: Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) 4.Cadde, 719.Sokak No.3 Yıldız-Çankaya-ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Web: E-posta: T ü r k i y e İ ş v e r e n S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u 38

41 Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU-İŞ) Filistin Sokak No: Gaziosmanpaşa-ANKARA Tel: (312) / 4 Hat Faks: (312) Web: Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS) Kuşbakışı Sokak No: 29 B/Blok Altunizade Üsküdar - İSTANBUL (P.K.66 Acıbadem) Tel: (216) /8 Hat Faks: (216) Web: Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası (MİKSEN) Meşrutiyet Cad. No.88 Daire Şişhane İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) E-posta: Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası (MİS) Ceyhun Atıf Kansu Caddesi, Gezer İş Merkezi, No.137/7-8 Balgat ANKARA Tel: (312) Faks: E-posta: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Merkez Mahallesi, Geçit Sokak No Şişli-İSTANBUL Tel: (212) / 5 Hat Faks: (212) Web: E-posta: Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Çiğdem Mahallesi, 545.Sokak No.7 Çiğdem Çankaya ANKARA Tel: (312) / 5 Hat Faks: (312) Web: E-posta : Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Sağlık 1.Sokak No.12/ Yenişehir-ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Web: E-posta: Türkiye Selüloz, Kağıt ve Kağıt Mamulleri Sanayii İşverenleri Sendikası Büyükdere Cad. Çınar Apt. No: 95/ Mecidiyeköy-İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) E-posta: Türkiye Şeker Sanayii İşverenleri Sendikası Sağlık Mahallesi, Aksu Sokak No.11/ Sıhhiye - ANKARA Tel: (312) Faks: (312) E-posta: Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası Metro City A Ofis Blok Büyükdere Cad. No.171 Kat Levent - İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Web: Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayii İşverenleri Sendikası Beylerbeyi,Burhaniye Mah.Beybostanı Sokak, No:30/A Üsküdar-İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Web: E-posta: Turizm Endüstrisi İşverenleri Sendikası Nispetiye Caddesi, Aydın Sokak Aydın İş Merkezi No.2 Daire.6 Levent - Beşiktaş - İSTANBUL Tel: (212) / 5 Hat Faks: (212) E-posta : Tüm Özel Eğitim Kurumları İşverenleri Sendikası (TEKİS) 19 Mayıs Mah. Şemsettin Günaltay Caddesi No.120 Kat.4 Daire.11 Kadıköy - İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Web: E-posta: 39

42 40

43 Birliğin ve Bilginin Gücü w w w. t i s k. o r g. t r

44 ISBN: YAYIN NO: 336 MART 2014 Hoşdere Caddesi, Reşat Nuri Sokak No: Çankaya - ANKARA Tel: (312) (Pbx) Faks : (312) ; Medya Time:

REEL İŞÇİLİK MALİYETİ ARTIŞI 2012'DEN BERİ HIZLANARAK SÜRÜYOR

REEL İŞÇİLİK MALİYETİ ARTIŞI 2012'DEN BERİ HIZLANARAK SÜRÜYOR REEL İŞÇİLİK MALİYETİ ARTIŞI 2012'DEN BERİ HIZLANARAK SÜRÜYOR 9 Eylül 2016 TÜİK in açıkladığı 2016 yılının ikinci çeyreğine ait imalat sanayii üretim ve istihdam verileri kullanılarak yapılan hesaplamalara

Detaylı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu içindekiler Türkiye nin Yeni Vizyonu: Yüksek Gelirli Ülkeler Ligine Katılmak...5 TİSK in Mesajı: Her Ülke İşletmeleri Kadar Güçlüdür...7 Türkiye İşveren Sendikaları

Detaylı

TÜRKİYE BAŞKANLIĞI VE İŞ DÜNYASI

TÜRKİYE BAŞKANLIĞI VE İŞ DÜNYASI TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU ULUSLARARASI İŞVERENLER TEŞKİLATI G20-B20 SÜRECİ TÜRKİYE BAŞKANLIĞI VE İŞ DÜNYASI Mart 2014 TÜRKİYE BAŞKANLIĞI VE İŞ DÜNYASI Uluslararası İşverenler Örgütü nün

Detaylı

KIZLARIMIZ EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ BAKIMINDAN DEZAVANTAJLI HER 100 KIZ ÖĞRENCİDEN 40 I LİSEYE GİDEMİYOR

KIZLARIMIZ EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ BAKIMINDAN DEZAVANTAJLI HER 100 KIZ ÖĞRENCİDEN 40 I LİSEYE GİDEMİYOR 22 Mart 2015 KIZLARIMIZ EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ BAKIMINDAN DEZAVANTAJLI HER 100 KIZ ÖĞRENCİDEN 40 I LİSEYE GİDEMİYOR TÜRKİYE EĞİTİMİ ERKEN TERK ETMEDE AVRUPA BİRİNCİSİ Avrupa Komisyonu nun Avrupa da Eğitimi

Detaylı

GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK

GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK 06 Temmuz 2015 GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK TĠSK in OECD ve TÜĠK verileri ile yaptığı analize göre, 6 milyon genç boģta geziyor, üstelik bunların 4,7 milyonu iģ de aramıyor. Sorunun temel

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL, 21-22 NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL,

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

2016 YILI İLK FPD TOPLANTISI. Faaliyetlerimiz, Planlarımız..

2016 YILI İLK FPD TOPLANTISI. Faaliyetlerimiz, Planlarımız.. 2016 YILI İLK FPD TOPLANTISI Faaliyetlerimiz, Planlarımız.. 2 Finansal Planlama Derneği (FPD) FPD, 2014 yılında FPSB nin üyesi olarak kabul edilmiştir. FPSB nin eğitim ve lisanslama standartlarını Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ LES DECISIONS D INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES 1973 INDUSTRIELLES EN TURQUIE

ÖZGEÇMİŞ LES DECISIONS D INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES 1973 INDUSTRIELLES EN TURQUIE 1. Adı Soyadı : Ramazan ABAY 2. Doğum Tarihi : 24.11.1949 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İktisadi ve Ticari İlimler 1971 Akademisi Yüksek

Detaylı

İŞBAŞINDA EĞİTİMDE İŞBİRLİĞİ

İŞBAŞINDA EĞİTİMDE İŞBİRLİĞİ 5 Şubat 05 5 Şubat 05 İŞBAŞINDA EĞİTİMDE İŞBİRLİĞİ Hoşdere Caddesi Reşat Nuri Sokak No:08 06540 Çankaya - ANKARA Tel: () 49 77 7 (Pbx) Faks : () 49 75 9-9 - 94 www.tisk.org.tr tisk@tisk.org.tr ISBN : 978-605-9994--

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

13 Nisan 2012, Majesty Mirage Park Resort Hotel, Antalya

13 Nisan 2012, Majesty Mirage Park Resort Hotel, Antalya Dr. Mehmet ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyoloji bölümünü 1973 yılında bitirdi. Aynı üniversitede Siyaset, Kültür ve Edebiyat Sosyolojisi dallarında yüksek lisans

Detaylı

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ Sermaye Piyasası Kurulu nun, Kurumsal Yönetim Tebliğinin (II-17.1) sayılı Tebliğinin 1.3.1 maddesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda bilginize

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ, Dünya Meteoroloji Örgütü İcra Konseyi Üyeliğine Seçildi

Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ, Dünya Meteoroloji Örgütü İcra Konseyi Üyeliğine Seçildi Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ, Dünya Meteoroloji Örgütü İcra Konseyi Üyeliğine Seçildi İsviçre nin Cenevre kentinde düzenlenen 17 nci Dünya Meteoroloji Kongresi sırasında gerçekleştirilen seçimlerde

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ 2011 İSTATİSTİKLERİ PARLAMENTO SEÇİM YILI PARLAMENTODAKİ MİLLETVEKİLİ MİLLETVEKİLİ İÇİNDEKİ PAY ( ) 1935 395 18 4.6 1943 435 16 3.7 1950 487 3 0.6 1957 610 8 1.3 1965 450 8 1.8 1973 450 6 1.3 1991 450

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.08.2016 2016 Ağustos Ayı Faaliyet Raporu 25 Temmuz 25 Ağustos 2016 Tarihleri Arasında Odamızca Gerçekleştirilen Faaliyetler 15 Temmuz da milli iradeye yönelik yapılan

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ : ERGÜN KAĞITÇIBAŞI : BURSA DOĞUM TARİHİ : 01 / 01 / 1934 ÖĞRENİM DURUMU : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanı, Çemtaş Çelik Makina A.Ş. de Yönetim Kurulu

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.07.2016 2016 Temmuz Ayı Faaliyet Raporu 25 Haziran 22 Temmuz 2016 Tarihleri Arasında Odamızda Gerçekleştirilen Faaliyetler Ülkemizin birliğine ve demokrasisine karşı

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER 4 Haziran 2012 SUNUŞ GÜNDEMİ Pazara Giriş Koordinasyon Yapısı Yeni Yaklaşım Pazara Giriş Komitesi Ülke Masaları

Detaylı

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 1-ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ POLİTİKASI UYGULAMA SİSTEMLERİ 2-ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ POLİTİKASININ OLUŞUMUNDA ETKİLİ OLAN KURUM VE KURULUŞLAR ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ POLİTİKASININ

Detaylı

-224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ

-224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ . -224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ MUHTELIF KONULARDA 25 EĞİTİM DÜZENLENDİ.493 SANAYİCİMİZ

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

Afrika Sanayici ve İşadamları Derneği «Türk Özel Sektörünün Afrika ya Açılan Kapısı»

Afrika Sanayici ve İşadamları Derneği «Türk Özel Sektörünün Afrika ya Açılan Kapısı» Afrika Sanayici ve İşadamları Derneği «Türk Özel Sektörünün Afrika ya Açılan Kapısı» AFRİKA 5 BÖLGE - Kuzey Afrika - Batı Afrika - Orta Afrika - Doğu Afrika - Güney Afrika Vizyonumuz Küreselleşen dünyada

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; Bursa İli Nilüfer İlçesi kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ğ Türkiye Sektör Meclisleri Ambalaj Meclisi Bankacılık ve Finans Meclisi Bilgisayar ve İletişim Tekn. Meclisi Bilgisayar Yazılımı Meclisi Cam Ve Cam Ürünleri Sanayi Meclisi Çimento ve Çimento Ürünleri

Detaylı

TOBB VE TÜSİAD EMTİA FİYATLARI KONUSUNDA G-20 ÜLKELERİNİN ÖZEL SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİ BULUŞTURUYOR

TOBB VE TÜSİAD EMTİA FİYATLARI KONUSUNDA G-20 ÜLKELERİNİN ÖZEL SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİ BULUŞTURUYOR 9 Eylül 2011 TS/BAS-BÜL/11-70 TOBB VE TÜSİAD EMTİA FİYATLARI KONUSUNDA G-20 ÜLKELERİNİN ÖZEL SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİ BULUŞTURUYOR Uluslararası emtia fiyatlarındaki hareketlilik küresel düzeyde belirsizliği

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esasları

Detaylı

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ Ekonomik İşbirliği Teşkilat (EİT), üye ülkeler arasında yoğun ekonomik işbirliğinin tesis edilmesini amaçlayan bölgesel düzeyde bir uluslararası teşkilattır. Teşkilat, 1964 yılında kurulan Kalkınma İçin

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir ÇALIŞMA HAYATINDA SOSYAL DİYALOĞUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir ÇALIŞMA HAYATINDA SOSYAL DİYALOĞUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir ÇALIŞMA HAYATINDA SOSYAL DİYALOĞUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ BÜLTEN - 2017/1 BİRLİKTE VARIZ ÇALIŞMA HAYATINDA SOSYAL DİYALOĞUN

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

TİSK YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUĞRUL KUDATGOBİLİK İN 25.GENEL KURULU AÇIŞ KONUŞMASI

TİSK YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUĞRUL KUDATGOBİLİK İN 25.GENEL KURULU AÇIŞ KONUŞMASI TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU TİSK YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUĞRUL KUDATGOBİLİK İN 25.GENEL KURULU AÇIŞ KONUŞMASI 14 Aralık 2013 J.W.Marriott Oteli ANKARA Sayın Bakanlarım, Siyasi Partilerimizin

Detaylı

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi 1 . Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748 Kapasite Raporu 425 Adet Ekspertiz Raporu 144 Adet Fiili Tüketim Belgesi 93 Adet 2 3 . 54 TOPLANTI, SEMİNER, PANEL VE KONFERANS DÜZENLENDİ.

Detaylı

- plastik sanayicisinin derneği - PAGDER. Reha GÜR. PAGDER Başkanı

- plastik sanayicisinin derneği - PAGDER. Reha GÜR. PAGDER Başkanı - plastik sanayicisinin derneği - PAGDER Reha GÜR PAGDER Başkanı PAGDER Örgütlenmeye başlama 1950 1960 1969 2000 2017 Resmi Kuruluş 19.06.1969 PAGDER Plastik sektöründe faaliyet gösteren firmaları tek

Detaylı

BELÇİKA ÜLKE RAPORU 30.11.2015

BELÇİKA ÜLKE RAPORU 30.11.2015 BELÇİKA ÜLKE RAPORU 30.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Belçika ya ihracat yapan 334 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

BODRUM TİCARET ODASINA YENİ GENEL SEKRETER

BODRUM TİCARET ODASINA YENİ GENEL SEKRETER BODRUM TİCARET ODASINA YENİ GENEL SEKRETER Bodrum Ticaret Odası Genel Sekreterliğine Prof. Dr. Fuat Önder atandı. Uzun yıllar BODTO nun kalite çalışmalarının başında yer alan Prof. Dr. Fuat Önder, Ankara

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1583-23954 Ankara, 20/11/2014 Konu: Paraguay Yatırım Ortamı Hk. Sayın Üyemiz, SİRKÜLER (G/2014) Türkiye İhracatçılar Meclisi

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü Sayı: 2016/1 TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA BOYA SEKTÖRÜ Son dönemde dünya boya sanayisi önemli değişikliklere sahne olmaktadır. Sektörde konsantrasyon, uzmanlaşma,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Kimya Sanayi Meclisi; plastik, boya, soda ve krom kimyasalları, temizlik ürünleri, akrilik ve karbon elyaf,

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI www.sanayi.gov.tr 1 Bakanlığımız özellikle son 7 yıllık süreçte, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi,

Detaylı

Business Network Center Turkey.

Business Network Center Turkey. 09:00-11:00 4857 Sayılı İş Kanunu'na Bakış Erdem ÖZDEMİR - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4857 Sayılı İş Kanunu Yargıtay Bakış Açısından Değerlendirilmesi İşçinin Korunması Alt İşveren Geçici İş

Detaylı

Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı 03.06.2014. Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk

Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı 03.06.2014. Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı Değerli Basın Mensupları, 03.06.2014 Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk günlerinde, size, Türk insanının aklından,

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 25 Kasım 2013 ACI KAYBIMIZ TÜRKİYE-NORVEÇ İŞBİRLİĞİ FORUMU 1938 DEN 2013 E 10 KASIM LAR END RUSYA TAYLAND ÇİN İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 3 gün boyunca

Detaylı

UR-GE PROJESİ NEDİR?

UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE NEDİR? KOBİ DÜZEYİNDE FİRMALAR UR-GE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR UR-GE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ UR-GE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014

G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014 G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014 Deniz BERBER AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı 26 Kasım 2014 G-20 Nedir? Kuruluşu

Detaylı

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU 01 Ocak 2011 31 Aralık 2011

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU 01 Ocak 2011 31 Aralık 2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 Ocak 2011-31 Aralık 2011 Dönemi İÇİNDEKİLER: ŞİRKET TANITIMI 3 SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI 3 YÖNETİM KURULU 4 DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE 6 DENETÇİ 6 ÜST YÖNETİM 6 VİZYONUMUZ,

Detaylı

Sosyal Faaliyetler. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Sosyal Faaliyetler. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu Sosyal Faaliyetler 29 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Türkiye deki oda ve borsalar arasında düzenlenen futbol turnuvası nın Ankara bölgesi grup maçları Odamızın ev sahipliğinde 15 Mart 2008

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Eski adıyla İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) günümüzde nüfusunun çoğunluğu veya bir kısmı Müslüman olan ülkelerin üye olduğu ve üye ülkeler arasında politik, ekonomik, kültürel,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ (15.12.2011 - R.G. 213 - EK III - A.E. 652 Sayılı Yönetmelik) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİNİN

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

TOBB AVRUPA BİRLİĞİ. Avrupa ile İletişim Projesi. Mustafa Bayburtlu TOBB AB Müdürü

TOBB AVRUPA BİRLİĞİ. Avrupa ile İletişim Projesi. Mustafa Bayburtlu TOBB AB Müdürü TOBB AVRUPA BİRLİĞİ Avrupa ile İletişim Projesi Mustafa Bayburtlu TOBB AB Müdürü ODA SİSTEMLERİ 1. Üyeliğin Zorunlu Olduğu Sistemler (Türkiye, Fransa, Almanya, İspanya, Hollanda, Yunanistan) 2. Üyeliğin

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

Kütahya Ekonomisi Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim. Doç. Dr. Fatih ÇELEBİOĞLU TOBB Kütahya Akademik Danışmanı

Kütahya Ekonomisi Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim. Doç. Dr. Fatih ÇELEBİOĞLU TOBB Kütahya Akademik Danışmanı Kütahya Ekonomisi Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim Doç. Dr. Fatih ÇELEBİOĞLU TOBB Kütahya Akademik Danışmanı Kütahya Ekonomisi Kütahya Ekonomisi Binyıllara uzanan tarihe, doğal güzelliklere,

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI 2015 yılının Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan 3. İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısına hazırlık teşkil

Detaylı

AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ

AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ 25.07.2017 İhracatımızın %47,9 u (68,3 milyar $) İthalatımızın %39,1 i (77,6 milyar $) Gümrük Birliği nden Kazanımlarımız AB ye ihracatta orta-üst teknolojili sektörlerin

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl Global Compact Türkiye 2002-2017 Üye Etkileşim Toplantısı 25 Ekim 2017 Rakamlarla Global Compact Türkiye* 151 Şirket 62 STK 22 İş Dünyası Derneği 10 Üniversite 6 Diğer Dünyada 15. Avrupa da 6. Ağ *Ekim

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART LÜBNAN ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART 2016 TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: LÜBNAN Yüzölçümü: 10,400 km² Yönetim Biçimi: Parlamenter Cumhuriyet Cumhurbaşkanı: General Mişel Avn (Ekim 2016) Başbakan:

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

2004 TÜRKİYE İSRAFI ÖNLEME VE VERİMLİLİK YILI KONSEYİ VE İCRA KURULU ÇALIŞMA ESASLARI

2004 TÜRKİYE İSRAFI ÖNLEME VE VERİMLİLİK YILI KONSEYİ VE İCRA KURULU ÇALIŞMA ESASLARI 2004 TÜRKİYE İSRAFI ÖNLEME VE VERİMLİLİK YILI KONSEYİ VE İCRA KURULU ÇALIŞMA ESASLARI Amaç Madde 1- Bu esasların amacı, 2004 Türkiye İsrafı Önleme ve Verimlilik Yılı Konsey ve İcra Kurulu nun kuruluşu,

Detaylı

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 AVRUPA'DA İNŞAAT ÜRETİMİ EKİMDE ARTTI Euro Bölgesinde inşaat üretimi yıllık yüzde 1,1 artış kaydetti Euro Bölgesinde inşaat üretimi ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI PROFESYONELLERİ DERNEĞİ FAALİ YET RAPORU 2014

SERMAYE PİYASASI PROFESYONELLERİ DERNEĞİ FAALİ YET RAPORU 2014 SERMAYE PİYASASI PROFESYONELLERİ DERNEĞİ FAALİ YET RAPORU 2014 İçindekiler 1. SPP Hakkında 2. Vizyon, Görev ve Hedefler 3. Yönetimin Mesajı 4. Kurullar 5. Üyelerimiz 6. Eğitimler 7. İnternet Sitesi 8.

Detaylı

Alleather-IDF Istanbul Deri Fuarı, Dericilik Sektörünün tüm aktörlerini, APLF, ACLE ve MAGIC in organizatörlerinden UBM in global gücü ve Türkiye

Alleather-IDF Istanbul Deri Fuarı, Dericilik Sektörünün tüm aktörlerini, APLF, ACLE ve MAGIC in organizatörlerinden UBM in global gücü ve Türkiye Alleather-IDF Istanbul Deri Fuarı, Dericilik Sektörünün tüm aktörlerini, APLF, ACLE ve MAGIC in organizatörlerinden UBM in global gücü ve Türkiye Deri Vakfı (TÜRDEV) ortaklığı ile 1-3 Şubat 2017 tarihlerinde

Detaylı

VE MUHTEMEL LOBİ PLATFORMLARI

VE MUHTEMEL LOBİ PLATFORMLARI KADIN GİRİŞİG İŞİMCİLER VE MUHTEMEL LOBİ PLATFORMLARI 5 Aralık 2005 TEPAV www.kagider.org KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ KAGIDER Eylül 2002 de 37 girişimci kadın tarafından kuruldu. KAGIDER İN çeşitli sektörlerden

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER / AYRILMA NEDENLERİ

YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER / AYRILMA NEDENLERİ : ERGÜN KAĞITÇIBAŞI : BURSA DOĞUM TARİHİ : 01 / 01 / 1934 ÖĞRENİM DURUMU : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK İşletmeleri A.Ş., Ares Çimento A.Ş., Tunçkül Çimento A.Ş. ve Bursa Beton A.Ş. nde Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm YASAMA, YÜRÜTME, YARGI. İkinci Bölüm YÖNETİM

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm YASAMA, YÜRÜTME, YARGI. İkinci Bölüm YÖNETİM vi İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm YASAMA, YÜRÜTME, YARGI 1. YASAMA... 1 1. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi... 1 1.1.1. TBMM nin Görev ve Yetkileri... 2 2. YÜRÜTME... 4 2.1. Cumhurbaşkanı... 4 2.1.1. Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ II. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONGRESİ 2-3 Mayıs 2003 ADANA Mehmet Atilla SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI Ülkemizde İstihdam (2000 yılı Sivil Kesim) İstihdam Durumu Ücretli Çalışanlar

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ek tedir. Gereğini saygılarımızla arz ederiz. GENEL GEREKÇE

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi 22-23 Haziran 2010, İstanbul 25-26 Haziran 2010, Ankara Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Ankara Profesyonel

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) 12-23 EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansı

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı