KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. EMEKLĠLĠK YATIRIM FONLARI ĠÇTÜZÜK, ĠZAHNAME ve TANITIM FORMU DEĞĠġĠKLĠKLERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. EMEKLĠLĠK YATIRIM FONLARI ĠÇTÜZÜK, ĠZAHNAME ve TANITIM FORMU DEĞĠġĠKLĠKLERĠ"

Transkript

1 KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. EMEKLĠLĠK YATIRIM FONLARI ĠÇTÜZÜK, ĠZAHNAME ve TANITIM FORMU DEĞĠġĠKLĠKLERĠ Kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarının içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan tarihli ve 99 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmış olup, söz konusu değişiklikler tarihinde Ticaret Sicili ne tescil ettirilmiştir. Söz konusu değiģiklikler tarihinden itibaren uygulanacaktır. DEĞĠġĠKLĠKLERĠN KONUSU: 1. Yatırım Stratejisi DeğiĢikliği: Kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarının yatırım stratejileri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Fonların yatırım stratejilerinin eski ve yeni şekli aşağıda yer almaktadır: Fon Unvanı Eski ġekil Yeni ġekil senetleri, %0-30 ters repo, %0-20 özel sektör borçlanma araçları, %0-20 borsa para piyasası AHE Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF AHE Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF AHE Gelir Amaçlı Esnek EYF % İMKB de işlem gören hisse senetleri, %0-20 devlet iç borçlanma senetleri, %0-20 ters repo, 0-20 borsa para piyasası %0-20 olacaktır. senetleri, %0-30 ters repo, %0-20 özel sektör borçlanma araçları, %0-20 borsa para piyasası araçları, %0-10 ters repo, %0-20 Türk özel sektör borçlanma araçları, %0-10 Takasbank para piyasası mevduat/katılma hesabıdır. Vadeli mevduat/katılma hesabı, ters repo, Türk özel sektör borçlanma araçları ve Takasbank % BIST te işlem gören şirket payları, %0-20 kamu borçlanma araçları, %0-10 ters repo, 0-10 Takasbank para piyasası mevduat/katılma hesabıdır. Vadeli mevduat/katılma hesabı, ters repo ve Takasbank para piyasası işlemleri yatırım stratejisi bant aralıkları toplamı %0-20 olacaktır. Yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır. AHE Esnek EYF AHE Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF %55-85 devlet iç borçlanma senetleri, %15-45 ulusal hisse senetleri, %0-30 ters repo, %0-20 özel sektör borçlanma araçları, %0-20 borsa para piyasası senetleri, %0-30 ters repo, %0-20 özel sektör borçlanma araçları, %0-20 borsa para piyasası %55-85 devlet iç borçlanma araçları, %15-45 BİST te işlem gören şirket payları, %0-10 ters repo, %0-20 Türk özel sektör borçlanma araçları, %0-10 Takasbank para piyasası işlemleri ve %0-25 vadeli mevduat/katılma hesabıdır. araçları, %0-10 ters repo, %0-20 Türk özel sektör borçlanma araçları, %0-10 Takasbank para 1

2 AHE Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları EYF AHE Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF AHE Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Esnek EYF AHE Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz EYF AHE Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları EYF (TL) % T.C. Hazinesi nin ihraç ettiği yabancı para cinsinden dış borçlanma araçları, %0-20 devlet iç borçlanma senetleri, %0-20 ters repo, %0-20 borsa para piyasası %0-20 olacaktır. % İMKB de işlem gören hisse senetleri, %0-20 devlet iç borçlanma senetleri, %0-20 ters repo, %0-20 borsa para piyasası %0-20 olacaktır. senetleri, %0-30 ters repo, %0-20 özel sektör borçlanma araçları, %0-20 borsa para piyasası % İMKB de işlem gören hisse senetleri, %0-20 devlet iç borçlanma senetleri, %0-20 ters repo, %0-20 özel sektör borçlanma araçları, %0-20 borsa para piyasası işlemleri ve %0-20 vadeli %0-20 olacaktır. %60-80 Türk özel sektör borçlanma senetleri, %20-40 kamu borçlanma senetleri, %0-20 ters repo, %0-20 borsa para piyasası piyasası mevduat/katılma hesabıdır. Vadeli mevduat/katılma hesabı, ters repo ve Takasbank para piyasası işlemleri yatırım stratejisi bant aralıkları toplamı %0-30 olacaktır. %60-80 T.C. Hazinesi nin ihraç ettiği yabancı para cinsinden dış borçlanma araçları, %0-20 devlet iç borçlanma araçları, %20-40 Türk özel sektör borçlanma araçları, %0-10 ters repo, %0-10 Takasbank para piyasası işlemleri ve %0-20 vadeli mevduat/katılma hesabıdır. % BIST te işlem gören şirket payları, %0-20 devlet iç borçlanma araçları, %0-10 ters repo, %0-10 Takasbank para piyasası mevduat/katılma hesabıdır. Vadeli mevduat/katılma hesabı, ters repo ve Takasbank para piyasası işlemleri yatırım stratejisi bant aralıkları toplamı %0-20 olacaktır. Yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır. % BIST te işlem gören şirket payları, %0-20 devlet iç borçlanma araçları, %0-10 ters repo, %0-20 Türk özel sektör borçlanma araçları, %0-10 Takasbank para piyasası işlemleri ve %0-20 vadeli mevduat/katılma hesabıdır. Vadeli mevduat/katılma hesabı, ters repo, Türk özel sektör borçlanma araçları ve Takasbank %0-20 olacaktır. Yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır. %0-20 olacaktır. AHE Büyüme Amaçlı Esnek %40-70 devlet iç borçlanma %40-70 devlet iç borçlanma 2

3 Turuncu EYF AHE Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Beyaz EYF senetleri, %30-60 hisse senedi, %0-30 ters repo, %0-20 özel sektör borçlanma araçları, %0-20 borsa para piyasası işlemleri ve %0-20 vadeli senetleri, %0-30 ters repo, %0-20 özel sektör borçlanma araçları, %0-20 borsa para piyasası araçları, %30-60 BIST te işlem gören şirket payları, %0-10 ters repo, %0-20 Türk özel sektör borçlanma araçları, %0-10 Takasbank para piyasası işlemleri ve %0-25 vadeli mevduat/katılma hesabı. araçları, %0-10 ters repo, %0-20 Türk özel sektör borçlanma araçları, %0-10 Takasbank para piyasası mevduat/katılma hesabıdır. Vadeli mevduat/katılma hesabı, ters repo, Türk özel sektör borçlanma araçları ve Takasbank 2. KarĢılaĢtırma Ölçütü DeğiĢikliği: Kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarının karşılaştırma ölçütleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Fonların karşılaştırma ölçütlerinin eski ve yeni şekli aşağıda yer almaktadır: Fon Unvanı Eski ġekil Yeni ġekil 9 KYD O/N Repo Endeksi (Brüt) + %89 KYD Tüm DİBS Endeksi + %1 KYD ÖST Endeksi Değişken + %1 Fon Kurulu kararıyla belirlenen beş bankanın bir aylık brüt mevduat ortalama oranlarına göre hesaplanan endeks. AHE Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF AHE Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF AHE Gelir Amaçlı Esnek EYF AHE Esnek EYF AHE Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF AHE Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları EYF %90 İMKB 30 Endeksi + %4 KYD O/N Repo Endeksi (Brüt) + %5 KYD 91 Günlük Bono Endeksi + %1 Fon Kurulu kararıyla belirlenen beş bankanın bir aylık brüt mevduat ortalama oranlarına göre hesaplanan endeks. %89,5 KYD 182 Günlük DİBS Endeksi +%9 KYD O/N (Brüt) Repo Endeksi + %0,5 KYD ÖST Endeksi Sabit + %1 Fon Kurulu kararıyla belirlenen beş bankanın bir aylık brüt mevduat ortalama oranlarına göre hesaplanan endeks. %64 KYD Tüm DİBS Endeksi + %25 İMKB 30 Endeksi + %9 KYD O/N Repo (Brüt) Endeksi + %1 KYD ÖST Endeksi Değişken + %1 Fon Kurulu kararıyla belirlenen beş bankanın bir aylık brüt mevduat ortalama oranlarına göre hesaplanan endeks. %9 KYD O/N Repo Endeksi (Brüt) + %89 KYD Tüm DİBS Endeksi + %1 KYD ÖST Endeksi Değişken + %1 Fon Kurulu kararıyla belirlenen beş bankanın bir aylık brüt mevduat ortalama oranlarına göre hesaplanan endeks. %45 KYD Türkiye Eurobond Endeksi(USD-TL) + %45 KYD Türkiye Eurobond Endeksi(Euro- TL) + %4 KYD O/N Repo (Brüt) 3 %9 KYD O/N Repo Endeksleri Brüt + %89 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri Tüm + %1 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi Değişken + %1 KYD 1 %90 BİST 30 Endeksi + %4 KYD O/N Repo Endeksi (Brüt) + %5 KYD 91 Günlük Bono Endeksi + %1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi %85 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi 182 Gün +%9 KYD O/N Repo Endeksi Brüt + %3 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi Sabit + %3 KYD 1 %64 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi Tüm + %25 BİST 30 Endeksi + %9 KYD O/N Repo Endeksi Brüt + %1 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi Değişken + %1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi %9 KYD O/N Repo Endeksleri Brüt + %89 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri Tüm + %1 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi Değişken + %1 KYD 1 %35 KYD Eurobond Endeksi (USD- TL) + %35 Eurobond Endeksi (EUR-TL) + %4 KYD O/N Repo Endeksleri Brüt + %5 KYD Kamu

4 AHE Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF AHE Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Esnek EYF AHE Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz EYF AHE Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları EYF (TL) AHE Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu EYF AHE Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Beyaz EYF Endeksi + %5 KYD 91 Günlük Bono Endeksi + %1 Fon Kurulu kararıyla belirlenen beş bankanın bir aylık brüt mevduat ortalama oranlarına göre hesaplanan endeks. %90 İMKB 30 Endeksi + %4 KYD O/N Repo Endeksi (Brüt) + %5 KYD 91 Günlük Bono Endeksi + %1 Fon Kurulu kararıyla belirlenen beş bankanın bir aylık brüt mevduat ortalama oranlarına göre hesaplanan endeks. %89,5 KYD 182 Günlük DİBS Endeksi + %9 KYD O/N (Brüt) Repo Endeksi + %0,5 KYD ÖST Endeksi Sabit + %1 Fon Kurulu kararıyla belirlenen beş bankanın bir aylık brüt mevduat ortalama oranlarına göre hesaplanan endeks. %90 İMKB 100 Endeksi + %4 KYD O/N Repo Endeksi (Brüt) + %4 KYD 91 Günlük Bono Endeksi + %1 KYD ÖST Endeksi Sabit + %1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi %35 KYD ÖST Endeksi (Değişken) + %35 KYD ÖST Endeksi (Sabit) + %20 KYD TL Bono Endeksleri Tüm Endeksi + %9 KYD O/N Repo (Brüt) Endeksi + %1 Fon Kurulu kararıyla belirlenen beş bankanın bir aylık brüt mevduat ortalama oranlarına göre hesaplanan endeks. %49 KYD Tüm DİBS Endeksi + %40 İMKB 100 Endeksi + %9 KYD O/N Repo (Brüt) Endeksi + %1 KYD ÖST Endeksi Sabit + %1 Fon Kurulu kararıyla belirlenen beş bankanın bir aylık brüt mevduat ortalama oranlarına göre hesaplanan endeks. %18 KYD O/N Repo endeksi(brüt) + %80 KYD Tüm DİBS Endeksi + %1 KYD ÖST Endeksi Sabit + %1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi İç Borçlanma Araçları Endeksleri 91 Gün + %1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL + %20 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi Sabit. %90 BIST 30 Endeksi + %4 KYD O/N Repo Endeksleri Brüt + %5 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri 91 Gün + %1 KYD 1 %85 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri 182 Gün +%9 KYD O/N Repo Endeksi Brüt + %3 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi Sabit + %3 KYD 1 %90 BIST 100 Endeksi + %4 KYD O/N Repo Endeksleri Brüt + %4 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri 91 Gün + %1 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi Sabit + %1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi %35 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi Değişken + %35 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi Sabit + %20 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri Tüm + %9 KYD O/N Repo Endeksleri Brüt + %1 KYD 1 %49 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri Tüm + %40 BIST 100 Endeksi + %9 KYD O/N Repo Endeksleri Brüt + %1 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi Sabit + %1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi %18 KYD O/N Repo Endeksleri Brüt + %80 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri Tüm + %1 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi Sabit + %1 KYD 1 3. Yatırım Sınırlamaları DeğiĢikliği: Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası araçları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Fonun yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası araçlarının eski ve yeni şekli aşağıda yer almaktadır: 4

5 Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası araçları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Fonun yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası araçlarının eski ve yeni şekli aşağıda yer almaktadır: Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri 0 20 Ters 0 Devlet İç Borçlanma Araçları Ters Türk Hisse Senetleri Kamu Borçlanma Senetleri 0 20 Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri 0 20 Ters Repo 0 20 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları 0 20 VARLIK TÜRÜ EN AZ % EN ÇOK % BIST'te İşlem Gören Şirket Payları Devlet İç Borçlanma Araçları 0 20 Ters Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Payları 0 20 Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası araçları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Fonun yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası araçlarının eski ve yeni şekli aşağıda yer almaktadır: 5

6 Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası araçları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Fonun yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası araçlarının eski ve yeni şekli aşağıda yer almaktadır: Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri Ters 0 Devlet İç Borçlanma Araçları Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL) 0 25 Ters Türk Hisse Senetleri 0 45 Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri Ters 0 Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (Döviz) 0 20 Vadesiz Mevduat (Döviz) 0 20 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları

7 Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası araçları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Fonun yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası araçlarının eski ve yeni şekli aşağıda yer almaktadır: BIST te İşlem Gören Şirket Payları Devlet İç Borçlanma Araçları Ters Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (TL-Döviz) 0 25 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Payları 0 20 Türk Hisse Senetleri Yabancı Borçlanma Senetleri 0 50 Yabancı Hisse Senetleri 0 50 Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri Ters 0 Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (Döviz) 0 20 Vadesiz Mevduat (Döviz) 0 20 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları 0 20 BIST te İşlem Gören Şirket Payları Devlet İç Borçlanma Araçları Altın Yabancı Borçlanma Araçları 0 50 Yabancı Paylar 0 50 Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları Ters Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (TL-Döviz) 0 25 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Payları

8 Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası araçları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Fonun yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası araçlarının eski ve yeni şekli aşağıda yer almaktadır: Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası araçları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Fonun yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası araçlarının eski ve yeni şekli aşağıda yer almaktadır: Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri 0 20 Ters 0 Devlet İç Borçlanma Araçları Ters Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri Ters Repo 0 20 Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (Döviz) 0 20 Vadesiz Mevduat (Döviz)

9 Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası araçları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Fonun yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası araçlarının eski ve yeni şekli aşağıda yer almaktadır: Kamu Dış Borçlanma Araçları Devlet İç Borçlanma Araçları 0 20 Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları Ters Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (TL-Döviz) 0 20 Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası araçları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Fonun yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası araçlarının eski ve yeni şekli aşağıda yer almaktadır: Türk Hisse Senetleri Kamu Borçlanma Senetleri 0 20 Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri 0 20 Ters Repo 0 20 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları 0 20 VARLIK TÜRÜ EN AZ % EN ÇOK % BIST'te İşlem Gören Şirket Payları Devlet İç Borçlanma Araçları 0 20 Ters Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Payları 0 20 Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri Ters 0 9

10 Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu nun yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası araçları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Fonun yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası araçlarının eski ve yeni şekli aşağıda yer almaktadır: Devlet İç Borçlanma Araçları Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL) 0 25 Ters Türk Hisse Senetleri Kamu Borçlanma Senetleri 0 20 Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri 0 20 Ters Repo 0 20 Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun (TL) yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası araçları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Fonun yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası araçlarının eski ve yeni şekli aşağıda yer almaktadır: BIST'te İşlem Gören Şirket Payları Devlet İç Borçlanma Araçları 0 20 Ters Varlık Türü En Az % En Çok % Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri (TL) Kamu Borçlanma Senetleri (TL) Ters Repo

11 Varlık Türü En Az % En Çok % Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Devlet İç Borçlanma Araçları Ters Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu nun yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası araçları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Fonun yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası araçlarının eski ve yeni şekli aşağıda yer almaktadır: Türk Hisse Senetleri 0 60 Türk Özel Sektör Borç. Senetleri Ters 0 Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (Döviz) 0 20 Vadesiz Mevduat (Döviz) 0 20 BIST te İşlem Gören Şirket Payları Devlet İç Borçlanma Araçları Ters Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL-Döviz) 0 25 Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu nun yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası araçları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Fonun yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası araçlarının eski ve yeni şekli aşağıda yer almaktadır: 11

12 Türk Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri 0 20 Ters 0 Devlet İç Borçlanma Araçları Ters 4. Fon ĠĢletim Ücretinin Hesaplanma Yöntemi DeğiĢikliği: (Söz Konusu DeğiĢiklik Tarihinden Ġtibaren Uygulanmaktadır) Kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarının fon işletim gideri kesinti oranları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: Fon ĠĢletim Gideri Kesintisi Oranları Fon Unvanı Eski Yeni Günlük Yıllık Günlük Yıllık AHE Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF Yüzbinde 7 Yüzde 2,59 Yüzbinde 5,1 Yüzde 1,85 AHE Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF Yüzbinde 7 Yüzde 2,59 Yüzbinde 6,05 Yüzde 2,20 AHE Gelir Amaçlı Esnek EYF Yüzbinde 7 Yüzde 2,59 Yüzbinde 6,05 Yüzde 2,20 AHE Esnek EYF Yüzbinde 7 Yüzde 2,59 Yüzbinde 6,05 Yüzde 2,20 AHE Büyüme Amaçlı Esnek EYF Yüzbinde 7 Yüzde 2,59 Yüzbinde 6,05 Yüzde 2,20 AHE Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları EYF (TL) Yüzbinde 6,5 Yüzde 2,40 Yüzbinde 5,1 Yüzde 1,85 AHE Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF Yüzbinde 2,75 Yüzde 1 Yüzbinde 2,75 Yüzde 0,99 AHE Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları EYF Yüzbinde 2,75 Yüzde 1 Yüzbinde 2,75 Yüzde 0,99 AHE Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF Yüzbinde 2,75 Yüzde 1 Yüzbinde 2,75 Yüzde 0,99 AHE Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Esnek EYF Yüzbinde 2,75 Yüzde 1 Yüzbinde 2,75 Yüzde 0,99 AHE Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Beyaz EYF Yüzbinde 7 Yüzde 2,59 Yüzbinde 5,1 Yüzde 1,85 AHE Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz EYF Yüzbinde 7 Yüzde 2,59 Yüzbinde 6,05 Yüzde 2,20 AHE Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF Yüzbinde 7 Yüzde 2,59 Yüzbinde 5,1 Yüzde 1,85 AHE Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu EYF Yüzbinde 7 Yüzde 2,59 Yüzbinde 6,05 Yüzde 2,20 5. TeĢvikler ve Vergi Düzenlemeleri: Bireysel emeklilik sistemine getirilen devlet katkısı teşvikine ve vergi mevzuatında yapılan değişikliklere izahname ve tanıtım formunda yer verilmiştir. 12

13 6. Portföy Yönetici DeğiĢiklikleri: (Söz Konusu DeğiĢiklik Tarihinden Ġtibaren Uygulanmaktadır) Kurucusu olduğumuz Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları, Büyüme Amaçlı Hisse Senedi, Gelir Amaçlı Esnek, Esnek, Büyüme Amaçlı Esnek, Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları, Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları, Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi, Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Esnek, Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart ve Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu emeklilik yatırım fonlarının eski ve yeni portföy yöneticilerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır: Görevi Eski ġekil Yeni ġekil Portföy Yöneticisi Tevfik Eraslan Ali Emrah Yücel Yedek Portföy Yöneticisi Erkan Ünal Hüseyin Gayde Kurucusu olduğumuz Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (TL) emeklilik yatırım fonunun eski ve yeni portföy yöneticilerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır: Görevi Eski ġekil Yeni ġekil Portföy Yöneticisi Tevfik Eraslan Ali Emrah Yücel Yedek Portföy Yöneticisi Erkan Ünal Selim Kocaoğlu Kurucusu olduğumuz Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Beyaz ve Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz emeklilik yatırım fonlarının eski ve yeni portföy yöneticilerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır: Görevi Eski ġekil Yeni ġekil Portföy Yöneticisi Ömer Rıfat Gençal Çağrı Özel Yedek Portföy Yöneticisi Ercan Güner Osman Yılmaz 7. Borsa Ġstanbul Veri Kullanım Ücretleri Hususunda Yapılan DeğiĢiklikler: Borsa İstanbul A.Ş., Ekim-Aralık 2014 döneminden itibaren, karşılaştırma ölçütlerinde Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan endeksleri kullanan emeklilik yatırım fonlarından endeks kullanım ücreti talep etmektedir. Söz konusu endeks kullanım ücreti, içtüzük ve izahnamelerde fon malvarlığından karşılanabilecek giderlere eklenmiş olup, fona ilişkin tüm giderler 9 Kasım 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik in 2 numaralı ekinde yer alan azami fon toplam gider kesintisi oranlarını geçemez. 8. Mevzuat DeğiĢiklikleri Nedeniyle Ġçtüzük ve Ġzahnamelerde Genel Olarak Yapılan DeğiĢiklikler: Kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarının içtüzük ve izahnamelerinde Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik te gerçekleşen değişiklikler nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen standartlara uyum amacıyla değişiklikler gerçekleştirilmiştir. 13

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarının içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK ALTERNATIF EMEKLILIK YATIRIM FONU, GELIR AMAÇLI ESNEK EMEKLILIK YATIRIM FONU, GRUPLARA YÖNELIK ESNEK EMEKLILIK YATIRIM FONU, GRUPLARA YÖNELIK

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU

KATILIMCILARA DUYURU KATILIMCILARA DUYURU HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU, ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU, GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU GELİR

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 14.11.2011 TARİH VE 15-999 SAYI

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 14.11.2011 TARİH VE 15-999

Detaylı

Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 100.000.000.- (yüzmilyon) TL / 10.000.000.

Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 100.000.000.- (yüzmilyon) TL / 10.000.000. CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ FON KURULU FAALİYET RAPORU I. FON İLE İLGİLİ BİLGİLER A. GENEL

Detaylı

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN... TARİH VE... SAYI İLE ONAYLANAN,... TARİH

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE HİSSE FONU) TANITIM FORMU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE HİSSE FONU) TANITIM FORMU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE HİSSE FONU) TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 30/09/2003

Detaylı

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır.

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır. Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN 27/05/2014 TARİH VE EYF

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK FONLARI DAĞILIMI

GROUPAMA EMEKLİLİK FONLARI DAĞILIMI GROUPAMA EMEKLİLİK FONLARI DAĞILIMI Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı : GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı : AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Kurulu Üyeleri : A.GÖKTÜRK IŞIKPINAR DAVİD

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.06.2014

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.06.2014 ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.06.2014 TARİH NO Kuruluşa İlişkin Kurul Kararı 24.02.2011 6/2010 Kuruluşa İlişkin

Detaylı

Değişiklikler 19/08/2014 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

Değişiklikler 19/08/2014 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. KATILIMCILARA DUYURU AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İÇTÜZÜK, İZAHNAME VE TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİKLERİ Kurucusu olduğumuz Emeklilik Yatırım Fonlarının içtüzük, izahname ve tanıtım formu metinleri, Sermaye

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN 07/08/2014 TARİH

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN 13/11/2013 TARİH

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31.12.2014-30.06.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU Avivasa Emeklilik ve Hayat Katkı Emeklilik

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN 07/08/2014 TARİH VE EYF 730

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 10/12/2003

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME TADİL METNİ

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME TADİL METNİ KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME TADİL METNİ Hayat A.Ş. Alternatif Altın Emeklilik Yatırım Fonu izahnamesinin, FON İLE İLGİLİ BİLGİLER başlıklı B bölümünün

Detaylı

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH)

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH) Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH) 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle performans sunuş raporu ve yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Groupama Emeklilik

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: (Eski Ünvanı:

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN 07/08/2014

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN 20/08/2015 TARİH VE EYF 8702 SAYI

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI DÖVİZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30.09.2012 TARİHLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI DÖVİZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30.09.2012 TARİHLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI DÖVİZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30.09.2012 TARİHLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI DÖVİZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 01.01.2012 30.09.2012

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ FONUN KURULUŞ AMACI MADDE 1- Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 20/12/2005 TARİH

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.KATKI EMEKLİLİK YATIRIMFONU TANITIM FORMU

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.KATKI EMEKLİLİK YATIRIMFONU TANITIM FORMU BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.KATKI EMEKLİLİK YATIRIMFONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 24.04.13 TARİH VE 418 SAYI İLE ONAYLANAN,

Detaylı