PORTFÖY YÖNETM SÖZLEMES VE HUKUK NTEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PORTFÖY YÖNETM SÖZLEMES VE HUKUK NTEL"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ MEDEN HUKUK ANABLM DALI PORTFÖY YÖNETM SÖZLEMES VE HUKUK NTEL Yüksek Lisans Tezi lke Aytekin GEMC Tez Danımanı : Prof. Dr. Mehmet ÜNAL Ankara-2005 I

2 ÇNDEKLER Sayfa No: KISALTMALAR V KAYNAKÇA... GR I. KONUNUN ÖNEM 1 II. KONUNUN SUNULMASI VE SINIRLANDIRILMASI 3 BRNC BÖLÜM PORTFÖY YÖNETM LE LGL BALICA KAVRAMLAR VE FAALYETN ÜLKEMZDEK UYGULANMA BÇMLER. 1- Portföy Yönetimi le lgili Balıca Kavramlar 7 I. Portföy ve Portföy Yönetimi Kavramları 7 II. Portföy Yönetimine Konu Olan Portföy Portföy Yöneticilii Faaliyetinin Ülkemizdeki Uygulanı Biçimleri 16 I. Faaliyetin Ülkemizdeki Uygulanı Biçimleri 16 II. Faaliyetin Yürütülmesine likin Mevzuat 20 KNC BÖLÜM PORTFÖY YÖNETM SÖZLEMESNN TARAFLARI, KONUSU, UNSURLARI VE KURULUU. 3- Portföy Yönetim Sözlemesinin Tarafları 23 I. Portföy Yönetim Hizmetini Sunan Taraf 23 A. Portföy Yönetim irketleri Portföy Yönetim irketlerinin Kurulu artları Portföy Yönetim irketlerinin Kurulu lemleri Portföy Yönetim irketlerinin Faaliyet artları Faaliyet zni Verilmesi Portföy Yönetim irketlerinin ubeleri ve Acenteleri Portföy Yönetim irketlerinin Yapamayacakları ve lemler 36 B. Aracı Kurumlar 37 C. Mevduat Kabul Etmeyen Bankalar 40 II. Portföy Yönetimi Hizmetini Talep Eden Taraf: Yatırımcı/ Müteri Portföy Yönetim Sözlemesinin Unsurları, Konusu ve Kuruluu 41 I. Genel Olarak 41 II. Portföy Yönetim Sözlemesinin Unsurları 45 III. Portföy Yönetim Sözlemesinin Konusu 53 VI II

3 IV. Portföy Yönetim Sözlemesinin Kuruluu 54 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BREYSEL VE KOLEKTF PORTFÖY YÖNETM KAPSAMINDA AKDEDLEN PORTFÖY YÖNETM SÖZLEMELERNN HUKUKÎ NTEL. 5- Bireysel Portföy Yönetimi Kapsamında Akdedilen Portföy Yönetim Sözlemesinin Hukukî Nitelii 56 I. Genel Olarak 56 II. Türk Hukuku nda Portföy Yönetim Sözlemesinin Hukukî Niteliine likin Olarak Öne Sürülen Görüler 57 III. Bireysel Portföy Yönetiminde Yetkili Kurum ile Yatırımcı Arasında Akdedilen Portföy Yönetim Sözlemesinin Hukukî Nitelii 60 A. Saklama Edimi Bakımından Yetkili Kurum ile Takasbank Arasındaki Hukukî liki 62 a. Takasbank Tarafından Sunulan Saklama Hizmetinin Hukukî Nitelii 63 b. Takasbank ın Saklama Edimini Hangi Hukukî liki Çerçevesinde fa Ettii Sorunu Portföy Saklama Kuruluu 79 a. Genel Olarak 79 b. Portföy Yönetim irketi ile Portföy Saklama Kuruluu Arasındaki Hukukî liki 84 B. Portföy Kapsamındaki Finansal Varlıkların Alım-Satımı Edimi Bakımından 86 IV. Portföy Yönetim Sözlemesinin Hangi Tür simsiz Sözleme Olduu Sorunu Yatırım Fonları ve Kolektif Portföy Yönetimi Kapsamında Akdedilen Portföy Yönetim Sözlemesinin Hukukî Nitelii 94 I. Bir Kolektif Yatırım Kuruluu Olmaları Bakımından Yatırım Fonları 94 II. Yatırım Fonlarına likin Mevzuat 96 III. Fon çtüzüü ve Hukukî Nitelii 101 A. Katılma Belgesi Sahipleri ile Kurucu Arasındaki Hukukî liki 104 B. Katılma Belgesi Sahipleri ile Yönetici Arasındaki Hukukî liki 108 C. Kurucu ile Yönetici Arasındaki Hukukî liki Kurucu ile Yönetici Arasındaki likinin Bir kame Vekalet Olup Olmadıı Sorunu Yöneticinin Kurucunun Yardımcı Kiisi Olup Olmadıı Sorunu Kurucu ile Yönetici Arasındaki likinin Bir Alt Vekalet Olup Olmadıı Sorunu Katılma Belgesi Sahiplerinin BK md. 391/f.III Gereince Yöneticiye Karı Sahip Oldukları Haklar 127 III

4 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM PORTFÖY YÖNETM SÖZLEMESNN BENZER SÖZLEMELERDEN AYIRDEDLMES VE YETKL KURUMUN HUKUKÎ SORUMLULUU. 7- Portföy Yönetim Sözlemesinin Benzer Sözlemelerden Ayırdedilmesi 132 I. Portföy Yönetim Sözlemesi ve Saklama Sözlemeleri 132 II. Portföy Yönetim Sözlemesi ve Yatırım Danımanlıı Sözlemesi 133 III. Portföy Yönetimi Sözlemesi ve Hizmet Sözlemesi 135 IV. Portföy Yönetim Sözlemesi ve stisna Sözlemesi Yetkili Kurumun Hukukî Sorumluluu 138 I. Yetkili Kurumun PYT Kapsamındaki Hukukî Sorumluluu 138 II. Yetkili Kurumun Sözleme Görümelerinden Doan Sorumluluu 141 BENC BÖLÜM PORTFÖY YÖNETM SÖZLEMESNDE TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER LE SÖZLEMENN SONA ERMES. 9- Portföy Yönetim Sözlemesinde Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 145 I. Yetkili Kurumun Borçları 145 A. Borcu Sözlemeye Uygun Olarak fa Yükümlülüü 145 B. Özen ve Sadakat Yükümlülüü 146 C. Hesap Verme Yükümlülüü 152 D. ade Yükümlülüü 153 II. Yatırımcının Borçları Portföy Yönetim Sözlemesinin Sona Ermesi 155 I. Genel Olarak 155 II. Vekalet Sözlemesine likin Sona Erme Hükümleri 158 A. Azil ve stifa 158 B. Uygun Olmayan Zamanda Azil ve stifa 158 C. Ölüm, Fiil Ehliyetinin Kaybı, flas 159 SONUÇ 161 ABSTRACT 167 IV

5 AB ABD AFT B. : Baskı BATDER BK. Bkz. : Avrupa Birlii KISALTMALAR : Amerika Birleik Devletleri : Seri: V, No: 46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kurululara likin Esaslar Hakkında Tebli : Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi : Borçlar Kanunu : Bakınız C. : Cilt dpn. : dipnot f. : Fıkra IOSCO MKB Kar. md. MK. PYT : International Organization of Securities : stanbul Menkul Kıymetler Borsası : Karılatırınız : Madde S. : Sayı s. : sayfa SPK SPKn. Takasbank TTKn. vb. vs. YDT YFT : Medeni Kanun : Seri: V, No: 59 sayılı Portföy Yöneticilii Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara likin Esaslar Teblii : Sermaye Piyasası Kurulu : Sermaye Piyasası Kanunu : MKB Takas ve Saklama Bankası A.. : Türk Ticaret Kanunu : ve benzeri : ve saire : Seri: V, No: 55 sayılı Yatırım Danımanlıı Faaliyeti ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara likin Esaslar Hakkında Tebli : Seri: VII, No: 10 sayılı Yatırım Fonlarına likin Esaslar Teblii V

6 KAYNAKÇA AKBULAK, Yavuz/ ÇITAK, Serdar : nançlı Mülkiyet lkesi ve MKYF Açısından ncelenmesi, Sermaye Piyasası Kurulu DD/II (Aratırma Raporu), Ankara AKPEK, ebnem : Alt Vekalet, Yetkin Yayınları, Ankara ALTA, Hüseyin : Eserin Teslimden Önce Telef Olması (BK. md.368), Yetkin Yayınları, Ankara ARAL, Fahrettin : Borçlar Hukuku Özel Borç likileri, Ankara ASLAN, Gökhan : Yatırım Danımanlıı Faaliyetinde Analistlerin Rolü, Çıkar Çatımaları, Düzenlemeler ve Türkiye çin Öneriler, Sermaye Piyasası Kurulu Aracılık Faaliyetleri Dairesi Yeterlik Etüdü, Ankara AYTEKN, Hakan : Portföy Yönetimi ve Türkiye Uygulamaları, Sermaye Piyasası Kurulu Aracılık Faaliyetleri Dairesi Yeterlik Etüdü, Ankara BERK, akir : Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Ankara BEYAZITLI, Ercan/ AKTA, Ramazan Finansal Araçlar Vadeli lem Piyasaları, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Ankara 1991, C.46, s.3 vd. CEYLAN, Ali/ KORKMAZ, Turhan Borsada Uygulamalı Portföy Yönetimi, Ekim Kitabevi, Bursa ÇANAKÇI, Ekrem : Yatırım Ortaklıkları, Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları No:100, Ankara ÇEVK, Orhan Nuri : Sermaye Piyasası Mevzuatı, Yetkin Yayınları, Ankara 2000 DESTANOLU YILDIZ, Burçak : Yatırım Fonu Katılma Belgeleri, Banka ve Ticaret Hukuku Aratırma Enstitüsü, ANKARA DEVELOLU, Hüseyin Murat : Portföy Yönetim Sözlemesinin Hukuki Nitelii, Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi, stanbul EREN, Fikret : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.I, B.6, stanbul 1999 (C.I). Bir yazarın birden fazla eserine atıf yapılan durumlarda, eserleri birbirinden ayırmak amacıyla yapılan kısaltmalar, parantez içersinde verilmektedir. Ayrıca atıf yapılan SPK teblilerinin metin içersindeki kısaltmaları ve konuları kaynakçada parantez içersinde belirtilmitir. VI

7 EREN, Fikret : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.II, B.5, stanbul 1998 (C.II). ERUYGUR, K. Haluk : Yatırım Fonları ve Hukuki Mahiyeti, Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Ankara GÖLE, Celal : Sermaye Piyasası Kanunu nun Yeni Bir Müessesesi: Menkul Kıymetler Borsası, BATDER, Aralık 1985, C.XIII, S.2. GÜNERGÖK, Özcan : Avukatlık Sözlemesi, Ankara ktisadi Aratırmalar Vakfı Türkiye de Yatırım Fonları ve Son Gelimeler, KV Yayını, stanbul SKENDER, Ceyda : Portföy Yönetim Teknikleri, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Yeterlik Etüdü, Ankara MKB Dergisi (Özel Sayı) : Takas ve Saklama Dünya Uygulamaları, Yıl:7, S.28, stanbul KAPLAN, brahim : Banka Sözlemeleri Hukuku, C.I, Ankara KARAHANOLU, O. Selim : Sermaye Piyasasında MKYF ler, Maliye Yazıları Dergisi, Haziran- Temmuz 1987, S.7. KARAKA, Tülay : Portföy Yönetim Sözlemesi, Banka ve Ticaret Hukuku Aratırma Enstitüsü, Ankara KIRCA, Çidem : Bilgi Vermeden Dolayı 3. Kiiye Karı Sorumluluk, Banka ve Ticaret Hukuku Aratırma Enstitüsü, Ankara KORKMAZ, Turhan : Portföy Yönetimi ve Bir Uygulama, Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Bursa KUNTALP, Erden : Finansal Kiralama ve Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun a Göre Tüketim ve Yatırım Malı Ayırımı, Ankara MANAVGAT, Çalar : Aracılık Faaliyetleri ve Aracılık Sözlemesinin Hukuki Nitelii, Sermaye Piyasası Kurulu Yeterlik Etüdü, Ankara 1989 (Aracılık). MANAVGAT, Çalar : Menkul Kıymetlerin Merkezi Saklanmasında Kullanılan Yöntemin Sözlemenin Hukuki Niteliine Etkisi, BATDER, Aralık 1996, C.XVIII, S.4 den ayrı bası, s.129 vd. VII

8 MANAVGAT, Çalar : Sermaye Piyasası Kanunu nun 10/A Maddesi Hükmüne Göre Kaydi Sistemin Esasları, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2001, C.50, S.2 (Kaydi Sistem). NOMER, N. Füsun : Yatırım Fonlarında Katılma Belgesi Sahibi ile Kurucu Arasındaki Hukuki liki ve Katılma Belgesi Sahibinin Hukuki Durumu, Prof. Dr. Ömer Teoman a 55. Ya Günü Armaanı, stanbul 2002, C.1. NOMER, N. Füsun : Yatırım Ortaklıkları, Beta Yayınları, stanbul 2003 (Yatırım). OUZMAN, Kemal/ ÖZ, M. Turgut : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Filiz Kitabevi, stanbul ÖZKAYA, Eraslan : Vekalet Sözlemesi ve Kötüye Kullanılması, Seçkin Yayınevi, Ankara ÖZTÜRK, Gülay : nançlı lemler, Yetkin Yayınları, Ankara Sermaye Piyasası Kurulu Ortak Çalıma: Menkul Kıymet ve Borsalarla lgili Avrupa Topluluu Düzenlemeleri (Direktifler- Direktif Teklifleri- Ortak Tavırlar), Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları, Yayın no:85, Ankara SÜMER, Aye : Portföy Yönetimi irketlerinin Hukuki Sorumluluu ve Sorumluluk Davaları, Prof. Dr. Ouz mregün e Armaan, stanbul ENOCAK, Zarife : Borçlunun fa Yardımcılarından Dolayı Sorumluluu, Ankara TANÖR, Reha : Türk Sermaye Piyasası, Beta Yayınları, C.1, B.2, stanbul TEKNALP, Ünal : Banka Hukukunun Esasları, Beta Basım Yayım Daıtım stanbul TELÇEKEN, Niyazi : Yatırım Ortaklıkları ve Yatırım Fonlarına likin Düzenlemeler ile Yatırım Fonlarının Mali Tablo ve Raporlarına likin lke ve Kuralar (Örnek Uygulama ile Birlikte), Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi Aratırma Raporu, stanbul TOKSOY, Özlem : Portföy Yönetimi, Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Ankara UYGUR, Turgut : Açıklamalı çtihatlı Borçlar Kanunu BK. md , C.VII, Ankara VIII

9 ÜNAL, Ouz Kürat : Menkul Kıymetler, Türk Amerika Birleik Devletleri Hukukunda Menkul Kıymetler, Banka ve Ticaret Hukuku Aratırma Enstitüsü, Ankara YASAMAN, Hamdi : sviçre ve Fransız Hukukunda Yatırım Fonları ve Türk Hukukunda Uygulama mkanları, stanbul YAVUZ, Cevdet : Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Yenilenmi B.6, stanbul ZEVKLLER, Aydın : Borçlar Hukuku Özel Borç likileri, Barı Yayınları Fakülteler Kitabevi, B.5, zmir Sermaye Piyasası Kurulu : Seri:V, No:34 sayılı Tebli (Sermaye Yeterlilii). Seri:V, No:46 sayılı Tebli (AFT). Seri:V, No:55 sayılı Tebli (YDT). Seri:V, No:59 sayılı Tebli (PYT). Seri:VI, No:4 sayılı Tebli (Yatırım Ortaklıkları). Seri:VI, No:11 sayılı Tebli (Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları). Seri:VII, No:10 sayılı Tebli (YFT). Seri:VIII, No:31 sayılı Tebli (Derecelendirme). Seri:VIII, No:34 sayılı Tebli (Lisanslama). Seri:VIII, No:40 sayılı Tebli (Derecelendirme Kuruluları). Seri:X, No:16 sayılı Tebli (Baımsız Denetim). Sermaye Piyasası Kurulu : tarihli 2002 yılı Faaliyet Raporu tarihli 2003 yılı Faaliyet Raporu. 1996/14 sayılı Haftalık Bülteni. ( ) ( ) ( ) yetkiler/asp, ( ) ( ) ( ) ( ) IX

10 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) X

11 GR I. KONUNUN ÖNEM Malvarlıı yönetim sözlemelerinden biri ve bir sermaye piyasası faaliyeti olan portföy yöneticiliini konu alan portföy yönetim sözlemesi henüz ülkemiz mevzuatında kanun ile düzenlenmemi bir sözleme türü olup, konu ile ilgili hukukî düzenlemeler Sermaye Piyasası Kurulu teblilerinde öngörülmektedir. Tüm ülkelerde sermaye piyasalarının ve sermaye piyasası araçlarının belirli bir gelimilik ve derinlik seviyesine ulamasıyla, yatırımcıların malvarlıklarının yönetiminde profesyonel destek alma yönünde karar aldıkları gözlemlenmektedir. Ülkemizde de sermaye piyasalarının gelimesi ile birlikte profesyonel malvarlıı yönetimi ilkesi çerçevesinde ileyen portföy yöneticilii faaliyeti gitgide önem kazanmaya balamıtır. Dolayısıyla, portföy yönetim sözlemesinin bir isimsiz sözleme olması ve yatırımcıların korunması gereinden hareketle, uygulanacak hükümlerin belirlenmesi açısından sözlemenin hukukî niteliinin ortaya konması da büyük önem kazanmıtır. Ülkemiz uygulamasına yön veren ve konu ile ilgili düzenleyici kurulu konumundaki Sermaye Piyasası Kurulu nun teblileri ile öngörülen sistem içerisinde, portföy yöneticilii faaliyeti bireysel ve kurumsal bazda ortaya çıkmaktadır. Bireysel portföy yönetiminde, bu hizmeti alan taraf ister gerçek kii ister bir kurum olsun, bireysel portföyün portföy yönetim sözlemesi çerçevesinde bir uzman kurulu tarafından yönetilmesi gündeme gelmektedir. Portföyün kurumsal bazda yönetilmesinde ise, karımıza kurumsal yatırımcılar olan yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları çıkmakta olup, birçok ülke mevzuatında anılan müesseselerin 1

12 yatırım yönetme faaliyetinde bulundukları ve bünyelerinde gerçekletirdikleri bu faaliyetlerin adlandırma olarak portföy iletmecilii olarak geçen bir kolektif portföy yönetimi olduu kabul edilmektedir. Kurumsal yatırımcılar sermaye piyasasının talep yönünü doyurabilecek potansiyeli taıyan kurulular olup, gerek sermaye piyasalarında gerek ülke ekonomisinde oldukça önemli bir yere sahiptirler. Zira bu kurumlar ekonomik kalkınma ve bu kalkınmanın istikrarlı bir biçimde gerçekleebilmesi için gerekli olan tasarruf hacminin arttırılması ve bu tasarrufların etkin yatırım alanlarında kullanılması konularında çok önemli ilevlere sahiptirler. Kurumsal yatırımcılar bu ilevlerini, bireysel yatırımcılardan toplayarak oluturdukları büyük miktardaki fonlarını, portföy yönetimi konusunda uzmanlamı kadroları sayesinde sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak yerine getirmektedirler. Bu anlamda, temel olarak yatırım fonları ve sınırlı olarak yatırım ortaklıkları da, bünyesinde oluturulan kolektif portföylerin yönetilmesini içeren portföy iletmecilii faaliyeti nedeniyle çalımamızın konularından birini tekil etmektedir. Ülkemizde portföy yöneticilii faaliyeti portföy yönetim irketleri aracı kurumlar, yatırım bankaları ve kurumsal bazda portföy iletmecilii adı altında yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları bünyesinde gerçekletirildiinden, irketleme olgusuna sermaye piyasası alanında yeni bir içerik kazandırılması bakımından da bu faaliyetin temelini ve ana koulunu oluturan portföy yönetim sözlemesi önem taımaktadır. 2

13 II. KONUNUN SUNULMASI VE SINIRLANDIRILMASI Tez kapsamında aırlıklı olarak portföy yönetimi faaliyetinin nasıl iledii, ülkemiz uygulamasındaki görünüm biçimleri ile bunlara ilikin tebli düzenlemeleri ve sözlemenin hukukî niteliinin belirlenmesine ilikin konulara yer verilecek olup, portföy yöneticilii faaliyetinin iktisadî fonksiyonuna deinilmeyecektir. Anılan faaliyetin ülkemizdeki çeitli görünüm biçimlerine yer verilirken, ülkemiz uygulamasında bu faaliyetin icrasına yön veren mevzuattan, yani Tebli düzenlemelerinden de bahsedilecektir. Tez kapsamında, sözlemenin hukukî niteliinin belirlenmesi yanında, portföy yönetimi sözlemesine eklenen birtakım hizmetlerin ve bu hizmetlerin verilmesine ilikin olarak yapılan sözlemelerin üçlü borç ilikileri ve Borçlar Kanunu nda düzenlenen vekilin ii bir bakasına yaptırması hallerinden hangisinin söz konusu olduu bakımından incelenmesine de yer verilecektir. Çalımanın ilk bölümünde, portföy yönetimi ile ilgili balıca kavramlara, bu kapsamda portföy ve portföy yönetimi kavramlarına açıklama getirilecektir. Bu bölümde ayrıca, portföy yöneticilii ve portföy iletmeciliine konu olan portföy farklılaması, portföy yönetimi faaliyetinin ülkemizdeki görünüm biçimi konuya ilikin mevzuat konumundaki Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: V, No: 59 sayılı Portföy Yöneticiliine likin Esaslar Hakkında Tebli inin ilgili hükümleri çerçevesinde incelenecektir. Çalımanın ikinci bölümünde, portföy yöneticilii faaliyetinin temelini oluturan portföy yönetim sözlemesinin taraflarına, bu çerçevede portföy yöneticilii faaliyetini yürütebilecek olan kurumlara yer verilecektir. Bu bölümde, portföy yönetim sözlemesinin konusu, sözlemeye ayırt edici özelliini kazandıran 3

14 unsurları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından portföy yönetim sözlemesinde bulunması gereken genel unsurlar ile asgarî unsurlar ve sözlemenin kuruluu da incelenecektir. Üçüncü bölümde temel olarak bireysel ve kolektif portföy yönetimi kapsamında akdedilen portföy yönetim sözlemelerinin hukukî nitelii ele alınacaktır. Bu bölümde öncelikle, bireysel portföy yönetimi çerçevesinde akdedilen portföy yönetim sözlemesine yer verilecek olup, portföy yönetimi hizmetinde saklama ya ilikin edimi portföy yönetimi hizmetini verecek olan tarafın üstlenip üstlenmemesi kıstası çerçevesinde bir anlatım tarzı benimsenecektir. Bu kapsamda, MKB Takas ve Saklama Bankası A.. nin konumuna ve anılan Tebli kapsamında düzenlenen ve yürürlük tarihi olarak belirlenen Portföy Saklama Kuruluları nın niteliklerine de deinilecek olup, portföy yönetimi hizmetini sunan taraf ile saklama hizmetini verecek olan kurulu arasında akdedilecek sözlemenin hukukî niteliinin incelemesi yapılacak ve burada üçüncü kii konumunda deerlendirilecek olan gerek bireysel gerek kurumsal yatırımcıların hakları irdelenecektir. Öte yandan, saklama ediminin dıında, portföy yöneticilii hizmetinin verilmesinde portföy yönetim sözlemesine eklenen alım satıma aracılık edimi de saklama ediminin irdelendii biçimde incelenecektir. Bu bölümde irdelenecek olan bir dier husus da, kolektif portföy yönetimi kapsamında akdedilen portföy yönetim sözlemesinin hukukî nitelii olacaktır. Bu kapsamda, kurumsal yatırımcı kategorisinde yer alan yatırım fonlarının ve özel olarak menkul kıymet yatırım fonlarının portföylerinin yetkili kurumlarca yönetilmesi faaliyetinin ne ekilde gerçekletiine deinilecek ve kolektif nitelik taıyan fon portföyünün yönetiminin portföy iletmecilii olarak adlandırılan bir 4

15 portföy yönetimi nitelii taıdıı hususu vurgulanacaktır. Yatırım fonları bünyesinde gerçekletirilen fon portföyünün iletilmesi faaliyetine ilikin olarak, Sermaye Piyasası Kanunu ve Seri: VII, No: 10 sayılı Yatırım Fonlarına likin Esaslar Teblii nin ilgili hükümlerine de yer verilecek olup, öte yandan yatırım fonlarında yer alan taraflar arasındaki ilikilerin hukukî nitelendirmesi yapılacaktır. Bu çerçevede, özellikle kurucu ile yönetici arasındaki ilikinin hukukî nitelik olarak bir ikame vekalet mi, yardımcı kii kullanımı mı, yoksa bir alt vekalet ilikisi mi olduuna dair irdelemelere de yer verilecektir. Çalımada, bir kolektif yatırım kuruluu olan ve yine bünyesinde bir çeit kolektif portföy yönetiminin gerçekletii yatırım ortaklıkları na, ülkemizde yatırım ortaklıkları bünyesinde gerçekletirilen portföy iletmecilii faaliyetinde yatırımcı kavramından ziyade ortak veya pay sahibi kavramlarının söz konusu olması, öte yandan çalımamızda temel olarak irdeleme konusu yapılan hususun yatırımcılar ile belli bir seviyeye kadar ilikilendirilebilen portföy yönetimi ve bu çerçevedeki yatırımcı hakları olması ve fakat yatırım ortaklıklarının portföy iletmecilii yetki belgesine sahip olan ve temelde kendi portföylerini iletme faaliyetini icra eden bir kurumsal yapıyı içermesi, bir baka deyile yatırım ortaklıklarının portföy yönetimi faaliyetini kendi bünyelerinde istihdam edilen portföy yöneticileri vasıtasıyla gerçekletirilmeleri sebepleriyle deinilmeyecektir. Anılan sebeplerle, çalımada yatırım ortaklıkları na ayrı bir bölüm bazında yer verilmeyecek, kolektif portföy yönetimi temel olarak yatırım fonları bazında ele alınacaktır. 5

16 Çalımanın dördüncü bölümünde, portföy yönetim sözlemesinin benzer sözlemelerden ayırt edilmesine yer verilecektir. Bu çerçevede, portföy yönetim sözlemesinin sözlemeye dahil olan saklama sözlemeleri ile karılatırması yapılacak olup, ayrıca portföy yönetim sözlemesinin bir dier sermaye piyasası faaliyeti olan yatırım danımanlıı faaliyetinden farklı noktaları ortaya konacaktır. Yine bu kapsamda, sözlemenin hizmet ve istisna sözlemelerinden ayrılan noktaları da vurgulanacaktır. Bu bölümde ayrıca, portföy yöneticilii faaliyetinden doan ve yetkili kurumun bünyesinde çalıtırdıı portföy yöneticilerinin portföy yönetimi faaliyeti sonucunda yatırımcı/müterilere verdikleri zararlardan hangi hüküm uyarınca sorumlu oldukları ve Tebli kapsamında açıkça düzenlenmeyen ve fakat yetkili kurumların ilan ve reklam esaslarına uymamaları sebebiyle gündeme gelebilecek olan sözleme öncesi sorumlulukları irdelenecektir. Çalımanın beinci bölümünde, portföy yönetim sözlemesinde tarafların hak ve yükümlülükleri ile sözlemenin sona ermesine deinilecek olup, bu kapsamda sözlemenin sona ermesinde sözlemeye dahil olan unsurlara ait hükümlerden hangisinin uygulanması gerektii incelenecektir. Çalımanın sonuç bölümünde ise önceki bölümlerde incelenen bireysel ve kolektif portföy yönetiminde ortaya çıkan hukukî ilikiler ve bunların yatırımcı hakları bakımından dourduu sonuçlar kısaca tekrar vurgulanacaktır. 6

17 BRNC BÖLÜM PORTFÖY YÖNETM LE LGL BALICA KAVRAMLAR VE FAALYETN ÜLKEMZDEK UYGULANMA BÇMLER. 1- Portföy Yönetimi le lgili Balıca Kavramlar I. Portföy ve Portföy Yönetimi Kavramları Sermaye piyasaları, fon fazlası olanlar ile fon açıı bulunan ve birtakım yatırım projelerini gerçekletirmek isteyen tarafları bir araya getiren piyasalardır. Tasarrufları yatırımlara yönlendirme ilevini barındırmasından ötürü sermaye piyasalarının ekonomik kalkınmayı ve büyümeyi hızlandırıcı bir ilevi bulunmaktadır. Tasarruf sahiplerinin birikimlerini sermaye piyasalarında deerlendirmeye balamaları ile birlikte, portföy ve portföy yönetimi kavramları tartıılmaya balanmı ve bunlara ilikin esasların belirlenmesi de önem kazanmıtır. Kiilerin malvarlıksal deerlerine dahil olan birikimlerinin yönetilmesini ifade eden portföy yöneticilii faaliyeti, malvarlıksal kayıp riskini de içerdiinden bu faaliyete ilikin esasların belirlenmesinde yatırımcıların menfaatlerini üst planda tutan 1 bir anlayıın benimsenmesi büyük önem taımaktadır. Malvarlıksal bir deer olan portföy, kiinin malvarlıının belirli bir bölümünü oluturmakta olup, en genel anlamıyla, bir yatırımcının sahip olduu menkul 1 Zira bireysel yatırımcılar sermaye piyasasının vazgeçilmez öelerinden biridir. Bireysel yatırımcılar sermaye piyasalarının varlık nedeni ve adeta temel direi olup, sermaye piyasası araçlarını gerek ihraç edenler gerek bunların yönetiminde rol oynayan kurumlar gerekse bunların alım satımına aracılık edenler, varlıklarını ve faaliyetlerini bireysel yatırımcının varlıı ile koruyabilirler. Bu sebeple, güvene dayalı sermaye piyasalarında nispeten güçlü konumda bulunan fon talep edenler, aracı kurumlar, portföy yönetim irketleri ve dier sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunan kurumlar yanında, bireysel yatırımcının sermaye piyasasına olan güveninin korunması ve onun menfaatlerinin azami ölçüde gözetilmesini öngören bir yaklaımın benimsenmesi hayati derecede önemlidir. Aynı yönde bkz. TANÖR, Reha: Türk Sermaye Piyasası, C. 1, B. 2, Beta Yayınları, stanbul 1999, s

18 kıymetlerin listesini 2 ifade etmektedir. Kelime olarak cüzdan anlamına gelen portföy, çeitli menkul kıymetlerden meydana gelen, aırlıklı olarak hisse senedi, tahviller gibi menkul kıymetlerden ve türev ürünlerden oluan, belirli kii veya grubun elinde olan finansal nitelikteki kıymetler olarak tanımlanabilir 3. Menkul kıymetler açısından portföy ise menkul kıymetlerden oluan bir topluluktur. Kısaca, portföy, sahip olunan varlıkların ister aynı ister farklı özellie sahip en az iki kıymete yatırılması sonucu oluan toplam deer ve kendine özgü ölçülebilir nitelikleri olan yeni bir varlıktır 4. Yatırımcının bir kii veya bir kurum 5 olabildii portföy yönetiminde, portföyün içeriini oluturan menkul kıymetlere yatırım da belirli amaçların gerçekletirilmesi için yapılmaktadır. Malvarlıına dahil olan belirli bir listeyi ifade eden portföyün yönetimi bir malvarlıı yönetimi nitelii taımakta olup, bunu konu alan portföy yönetimi sözlemesi de bir malvarlıı yönetim sözlemesi olarak karımıza çıkmaktadır. Portföy yönetimi, yatırımcının amaçlarını gerçekletirmek üzere yaptıı giriimlerin tümünü kapsamaktadır. Bir baka deyile, yatırımcının sahip olduu toplam menkul kıymetlerin seçimi ve her birinden ne miktarda portföye dahil edilecei konusundaki teknik ve yöntemler bütünü portföy yönetimini ifade etmektedir 6. Portföy yönetiminin amacı, yatırımcıların ihtiyaçlarının tespit edilip, buna göre yatırımcı portföyüne birtakım menkul kıymetlerin alınması ve yine yatırımcı 2 CEYLAN, Ali/ KORKMAZ, Turhan: Borsada Uygulamalı Portföy Yönetimi, Ekin Kitabevi, Bursa 1998, s CEYLAN/ KORKMAZ, s. 1, dpn. 1 deki yazar. 4 SKENDER, Ceyda: Portföy Yönetim Teknikleri, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Yeterlik Etüdü, Ankara 1999, s Bireysel yatırımcının alternatifi kurumsal yatırımcı kavramı deildir. Zira kurumsal yatırımcı kapsamında yer alan yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ile özel emeklilik ve tasarruf fonlarında görüldüü gibi, kurumsal yatırımcı kavramı da özünde birey e dayalı bir yapıdır: TANÖR, s CEYLAN/ KORKMAZ, s. 1. 8

19 amaçlarına uygun olarak portföyün yönetilmesidir. Yatırımcı, portföy yönetimi faaliyetine balamadan önce risk 7 tercihlerini belirler ve buna göre yatırımcının ihtiyaçları tespit edilir. Ortaya çıkan risk tercihine göre portföy yöneticisi, yatırımcının kârlılıını maksimum yapmaya çalıır. Ekonomik gelimeler ile yakın bir paralellik içerisinde seyreden sermaye piyasalarında, yatırımcının bireysel olarak kendi portföyünü yönetmesi ve bundan ihtiyaçlarına uygun bir sonuca ulaması pek çok güçlükler arz etmektedir. Bu sebeple, yatırımcıların gün geçtikçe portföylerinin yönetimi konusunda uzman kadrolardan destek alma yolunu tercih etmeye baladıkları görülmektedir. Bir portföyden hangi kıymetlerin ne zaman satılacaı ve yerlerine hangi kıymetlerin ne zaman alınacaına ilikin kararları vermek, uzmanlık 8 istedii kadar sorumluluk da gerektiren bir faaliyettir 9. Ülkemizde 1992 yılına kadar yasal bir düzenleme yapılmayan bu alanda, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 10 piyasada güven ve istikrarın salanması amacıyla, profesyonel portföy yöneticiliinin esaslarının belirlenmesine ilikin çalımalar yapmıtır. Bu çalımalar sonucunda, portföy yöneticilii kavramı hukukumuza sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) 12 yi deitiren sayılı Kanun 7 Yatırımcının portföy oluturmadaki amacı ya belli bir risk düzeyinde elde edilebilecek maksimum getiriyi salamak ya da belli bir kârlılık dorultusunda bu amacı gerçekletirmeye yönelik en iyi portföyü oluturmaktır. Yapılan incelemeler sonucunda, özellikle bireysel yatırımcıların genellikle riskten kaçınan bir tutum içerisinde oldukları ortaya çıkmaktadır. te bu nedenle, yatırımcılar portföy olutururken çeitlendirmeye bavurmaktadırlar. Aynı yönde bkz. KORKMAZ, Turhan: Portföy Yönetimi ve Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Bursa 1992, s Zira portföy yönetiminin amacı ve kapsamı, bilimsel yöntemlere dayanan yatırım tekniklerinden yararlanmak suretiyle tasarruf sahiplerine yönlendirici bilgi vermek ve yatırımcıların amaçlarına uygun bir portföy oluturarak baarılı sonuçlara ulamak üzere mevcut portföydeki varlıkların deerlemesini yapmaktır. Bu kapsamdaki bir faaliyetin icrası teknik uzmanlık gerektirmektedir. Aynı yönde bkz. TOKSOY, Özlem: Portföy Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1992, s CEYLAN/ KORKMAZ, s Bundan sonra SPK kısaltması kullanılacaktır sayılı Sermaye Piyasası Kanunu tarihinde kabul edilmi olup, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıtır. 12 Bundan sonra SPKn kısaltması kullanılacaktır. 9

20 ile girmi olup, söz konusu Kanun, SPKn nin Sermaye Piyasası Faaliyetleri balıklı 30. maddesini deitirmi ve sermaye piyasası faaliyetleri arasına portföy yöneticilii faaliyetini de eklemitir. Yine portföy yönetiminin bir türü olarak adlandırılan portföy iletmecilii kavramı ise, hukukumuza 2499 sayılı SPKn. nin yatırım ortaklıklarını düzenleyen 33. maddesi ve yatırım fonlarını düzenleyen 35. maddesi ile girmitir. Temel olarak belirli bir portföyün en verimli ekilde yönetilmesi için yapılan faaliyet 14 olarak adlandırılan portföy yöneticilii ve iletmecilii faaliyetleri SPKn kapsamında yer aldıktan sonra, SPK bu kavramların ayrıntılarını ve bu faaliyetlerin yürütülmesine ilikin esasları belirlemek üzere birtakım Tebli düzenlemeleri yapmıtır. SPK nın portföy yöneticilii faaliyetine ilikin temel düzenlemesi olan Seri: V, No: 59 sayılı Portföy Yöneticiliine likin Esaslar Hakkında Tebli (PYT) 15 in 4. maddesinin ikinci fıkrasında, portföy yöneticilii faaliyetine tanım getirilmi olup, bu tanıma göre portföy yöneticilii, finansal varlıklardan oluan portföylerin, her bir müteri adına, müteriler ile yapılacak portföy yönetim sözlemesi çerçevesinde, maddî bir menfaat salamak üzere vekil sıfatıyla yönetilmesidir. Anılan düzenleme ile bireysel ve kolektif portföy yönetiminin farkı ortaya konmu olup, bu ayrımın yapılmasındaki esas unsurun her bir müteri adına portföyün yönetilmesi olduu vurgulanmıtır. Zira, kolektif portföy yönetimi olan portföy iletmeciliinde her bir müteri adına tek tek bir portföy yönetimi faaliyeti deil, pek çok yatırımcının katılımı ile oluan toplu bir portföyün yönetimi söz konusudur sayılı 2499 sayılı SPKn de deiiklik yapılmasına ilikin sayılı Kanun tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıtır. 14 SÜMER, Aye: Portföy Yönetimi irketlerinin Hukuki Sorumluluu ve Sorumluluk Davaları, Prof. Dr. Ouz MREGÜN e Armaan, stanbul 1998, s Bundan sonra anılan Tebli için PYT kısaltması kullanılacaktır. 10

21 II. Portföy Yönetimine Konu Olan Portföy SPKn ile öngörülen sistem içerisinde, bireysel portföy yönetimini ifade eden portföy yöneticilii faaliyetine konu olan portföy, ancak sermaye piyasası araçlarından oluabilecektir. SPKn nin 3. maddesinde, sermaye piyasası araçları sayılmı ve bu kanundaki faaliyetlerin kapsamı belirlenmitir. Buna göre, bireysel portföy yönetimi olan portföy yöneticiliinde faaliyetin konusunu menkul kıymetler 16 ve dier sermaye piyasası araçları tekil etmekte olup, dier sermaye piyasası araçları ise menkul kıymetler dıında kalan ve artları SPK ce belirlenen evraktır 17. Kolektif portföy yönetimini ifade eden portföy iletmeciliinde ise farklı bir düzenlemeye gidilerek SPKn ni yatırım ortaklıklarına ilikin 35. maddesi ile yatırım fonlarına ilikin 37. maddelerinde, portföy iletmecilii faaliyetinin konusunu oluturabilecek yatırım araçları sermaye piyasası araçlarının yanında gayrimenkul, altın ve dier kıymetli madenler olarak belirlenmitir. Böylece portföy yönetimi faaliyetinin iki görünüm biçimi olan portföy yöneticilii ile portföy iletmeciliinde faaliyete konu tekil edecek portföy kavramlarının farklılatıı görülmektedir. öyle sayılı SPKn nin tarih ve 3794 sayılı Kanun ile deiik 3. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, menkul kıymetler, ortaklık veya alacaklılık salayan, belli bir meblaı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve artları Kurulca belirlenen kıymetli evraklardır. Kanunun anılan tanımında yer alan dönemsel gelir getirme kıstası, kanuni tarifin amacına ulamaması bakımından eletirilmektedir. Zira, ortaklıın kâr etmemesi veya buna benzer taliki arta balı haklar salayan hisse senedi, tahvil ve intifa senedi çeitlerinin belirli dönemlerde gelir getirmemeleri de mümkündür. Bu kapsamda, dönemsel gelir getirme unsurunun menkul kıymetin bir unsuru olmaktan çok, menkul kıymet yatırımcıların beklenen bir menfaatini ifade ettii sonucuna varılmaktadır. Keza, seri halde çıkarılma kıstasının da menkul kıymetler için aynı ekilde kanunun aradıı bir özellik olmadıı söylenebilir. Genel olarak pek çok menkul kıymet çeidi, seri halde çıkarılsalar da, bu hususun menkul kıymetin kurucu bir unsuru olarak kabulü halinde, bu özellii taımayan kurucu hisse senetleri ve kurucu intifa senetleri gibi seri halde çıkarılması zorunlu olmayan senet ve evrak menkul kıymet kavramı dıına kalabilecektir. Aynı yönde bkz. ÜNAL, Ouz Kürat: Menkul Kıymetler Türk ve Amerika Birleik Devletleri Hukukunda Menkul Kıymetler, Banka ve Ticaret Hukuku Aratırma Enstitüsü, Ankara 1988, s. 19, Aynı hüküm uyarınca, nukut ile çek, poliçe, bono ile mevduat sertifikaları dier sermaye piyasası araçları sınıfından müstesna tutulmulardır. 11

22 ki portföy yöneticiliinde sadece sermaye piyasası araçları portföy yönetiminin konusunu olutururken, portföy iletmeciliinde bunların yanında gayrimenkul ve kıymetli madenlerin de yatırım konusu olabilmektedir. SPK tarafından Kanun hükmü ile yaratılan farklılama Tebli düzenlenmeleri ve bu düzenlemelerin birbiri ile uyumlatırılması yolu ile giderilmeye çalıılmıtır. PYT nin önceki hali olan Seri: V, No: 29 sayılı Tebli den farklı olarak, Tebli in son düzenleme ekli olan Seri: V, No: 59 sayılı Tebli ile getirilen önemli deiikliklerden biri, portföy yönetimine konu varlıkların kapsamına ilikindir. Zira, Tebli in eski halinde yer alan tanım gerei, portföy yönetimine konu olacak yatırımcı portföyünün münhasıran sermaye piyasası araçlarından oluması gerekiyordu. Oysa, SPKn nin yatırım ortaklıklarına ilikin 35. maddesi ile yatırım fonlarını düzenleyen 37. maddesi uyarınca, portföy yönetiminin bir dier türü olan portföy iletmeciliinde, yatırım fonları ve ortaklıkları açısından portföyün kapsamı sadece sermaye piyasası araçları ile sınırlandırılmamı, gayrimenkul, altın ve dier kıymetli madenler de portföy iletmeciliinin kapsamına alınmıtır. Her iki portföy yönetimi faaliyeti arasındaki kapsam farklılıından kaynaklanan çelikinin 18 giderilmesi amacıyla, Tebli de yapılan deiiklikle, portföy yönetimine konu varlıkların kapsamı geniletilmi 19 ve sermaye piyasası araçlarının yanı sıra, para piyasası araç ve ilemleri, vadeli ilemler ve opsiyonlar, nakit, döviz ve mevduat ile 18 Anılan çeliki doktrinsel temelde de bazı yazarların dikkatini çekmitir. Bkz. DEVELOLU, Hüseyin Murat: Portföy Yönetim Sözlemesinin Hukuki Nitelii, Yüksek Lisans Tezi, stanbul 2001, s. 4; KARAKA, Tülay: Portföy Yönetimi Sözlemesi, Banka ve Ticaret Hukuku Aratırma Enstitüsü, Ankara 2000, s. 9. Yazarların anılan çalımalarında, bireysel portföy yönetiminin konusunu yalnızca sermaye piyasası araçlarının; kolektif portföy yönetiminin konusunun ise sermaye piyasası araçlarının yanında gayrimenkul, altın ve dier kıymetli madenlerin de oluturabilecei sonucuna varılmaktadır. Bu yargı, yazarların çalımalarının PYT nin son hale gelmesinden, bir baka deyile Seri: V, No: 59 sayılı Tebli in yayımlanmasından önceki döneme ilikin olmalarından ötürü dorudur ( ) 12

23 SPK ca uygun görülen dier varlıklar da portföy yönetimine konu finansal varlıklar olarak belirlenmitir. SPKn nin yatırım ortaklıklarının faaliyetlerinin kapsamına ilikin tarih ve 3794 sayılı Kanun un 25. maddesi ile deiik 35. maddesinde, yatırım ortaklıklarının, sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve dier kıymetli madenler portföylerini iletmek amacıyla kurulan anonim ortaklıklar oldukları hükme balanmıtır. Öte yandan, yatırım fonlarını düzenleyen aynı tarih ve sayılı Kanun un 27. maddesi ile deiik 37. maddesinde de yatırım fonlarının da yatırım ortaklıklarında sayılan varlıkları iletmek üzere kurulan malvarlıkları olduu düzenlenmitir. Bireysel portföy yöneticilii faaliyetinin ayrıntılarını düzenleyen PYT nin Tanımlar balıklı 3. maddesinde, bu Tebli kapsamında portföy yönetimi hizmeti verecek olan yetkili kurumların portföy kapsamı için, yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları portföy kapsamından farklı olarak ayrıca vadeli ilemler ve opsiyonlar ile nakit, döviz ve mevduat öngörülmü olup, buna karılık yatırım fonları ve ortaklıklarının portföy kapsamına dahil olan gayri menkuller portföy kapsamı dıında bırakılmıtır. Yatırım ortaklıklarına ilikin Tebli olan Seri: VI, No: 4 sayılı Tebli de portföy kapsamına gayrimenkullerin dahil edilmedii görülmekle birlikte, gayrimenkul portföyüne sahip olabilecek yatırım ortaklıkları ayrıca gayrimenkul yatırım ortaklıkları olarak belirlenmitir. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilikin SPK düzenlemesi olan Seri: VI, No: 11 sayılı Tebli uyarınca gayrimenkul portföyü iletmecilii, bir baka deyile yönetimi, yalnızca bu kurulularca yapılabilecektir. Öte yandan, yatırım ortaklıkları zaten kendi portföylerini iletmek amacıyla kurulan 13

24 ve SPK dan portföy iletmecilii yetki belgesi alan kurulular olduklarından; gayrimenkulleri portföyüne dahil edebilen gayrimenkul yatırım ortaklıklarınca sadece gayrimenkullere ilikin olarak, bunların yönetimi konusunda bir portföy yönetim irketinden veya dier yetkili kurumlardan hizmet alınamayacaı dolaylı olarak öngörülmütür 20. Bir baka deyile PYT de yetkili kılınan kurumlarca gayrimenkul yatırım ortaklıklarının gayrimenkul portföylerinin yönetimi bir bireysel portföy yönetiminin konusunu oluturamayacaından, portföy içeriklerinin farklılaması olgusu yatırım ortaklıkları bakımından bu noktada bir sorun oluturmamaktadır. Kolektif portföy yönetimi gerçekletiren yatırım fonlarına ilikin SPKn nin 37. maddesi uyarınca, yatırım fonlarının portföylerinin gayrimenkullerden de oluabileceinin belirtilmesine karın, SPK nın yatırım fonlarına ilikin Tebli düzenlemesi olan Seri: VII, No: 10 sayılı Yatırım Fonlarına likin Esaslar Teblii (YFT) 21 nde, yatırım fonu portföyünün gayrimenkulleri kapsamayacak biçimde düzenlendii görülmektedir. Anılan Tebli in 4. maddesi uyarınca, yatırım fonu portföyüne dahil olabilecek olan yatırım araçları; özelletirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye de kurulan ortaklıklara ait hisse senetleri, özel ve kamu sektörü borçlanma senetleri, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar 22 hükümleri çerçevesinde alım satımı yapılabilen 23, yabancı özel ve kamu sektörü 20 Bkz. anılan Tebli in Ortaklık portföyünün idaresi balıklı 22. maddesi. 21 Anılan Tebli için bundan sonra YFT kısaltması kullanılacaktır. 22 Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Karar, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun un 1. maddesinde verilen yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulu tarafından tarihinde çıkarılmı olup, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıtır. 23 Anılan kararın 15/d/ii maddesine göre, Türkiye de yerleik kiilerin bankalar, özel finans kurumları ve sermaye piyasası mevzuatına göre yetkili bulunan aracı kurumlar vasıtasıyla yurt dıındaki mali piyasalarda ilem gören menkul kıymetleri satın almaları, satmaları ve bu kıymetlerin alı bedellerini bankalar ve özel finans kurumları aracılıı ile yurt dıına transfer etmeleri serbesttir. Bu maddede geçen menkul kıymet kavramının anlamı ise anılan kararın 2/i maddesinde öyle açıklanmıtır. Buna göre, menkul kıymetler, sermaye ve para piyasalarında ilem gören her türlü Türk ve yabancı menkul 14

25 borçlanma senetleri ve hisse senetleri 24, ulusal ve uluslararası borsalarda ilem gören altın ve dier kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilmi ve borsalarda ilem gören sermaye piyasası araçları, SPK ca uygun görülen dier sermaye piyasası araçları, repo, ters repo, future, opsiyon ve forward sözlemeleri 25 ile nakit deerlendirmek üzere yapılan MKB Takas ve Saklama Bankası A.. (Takasbank) 26 nezdindeki borsa para piyasası ilemleri olarak belirlenmitir. Görüldüü gibi, YFT uyarınca Kanun da belirtilenin aksine, gayrimenkullerin yatırım fonu portföyüne dahil olabileceine ilikin bir düzenleme yer almamaktadır. kıymetler (menkul kıymet yatırım fonu katılma belgesi de bu kararın uygulanmasında menkul kıymet olarak mütalaa olunur)dir. Tanımda yer alan menkul kıymet kavramının çok geni tutulmu olmasından ötürü bu tanımın yeterli olmamasına karın, YFT nin anılan hükmü ile bir kısıtlama getirilmitir. Buna göre, yatırım fonları 32 sayılı Karar çerçevesindeki tüm menkul kıymetlere deil, yabancı özel ve kamu sektörü borçlanma senetleri ile hisse senetlerine yatırım yapabilecektir. Bu çerçevede, yatırım fonları, ilgili ülke hukukuna göre menkul kıymet niteliine sahip olan ve yine ilgili ülke hukukuna göre saptanacak olan yabancı özel ve kamu sektörü borçlanma senetleri ile hisse senetlerine yatırım yapabileceklerdir: ERUYGUR, K. Haluk: Yatırım Fonları ve Hukuki Mahiyeti, Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1998, s. 26, Yatırım fonu portföyüne yabancı özel ve kamu sektörü borçlanma senetleri ile hisse senetlerinin dâhil edilmesi, ülkemizin AB ne uyum süreci kapsamında deerlendirilebilecek olan bir düzenlemedir. Zira, AB ile ülkemiz arasında mal ve hizmetlerin serbest dolaımının salanmasıyla anılan husus daha da önem kazanacaktır. Anılan hüküm sayesinde, Birlik üyesi ülkelerin sermaye piyasası araçları Türk sermaye piyasasında, Türk sermaye piyasası araçları da üye ülkelerin sermaye piyasalarında serbestçe ilem görebilecektir. Sonuç olarak denilebilir ki, anılan hüküm de dâhil olmak üzere, yatırım fonlarına ilikin Tebli düzenlemeleri ile ekillenen ülkemiz mevzuatı, AB nin Menkul Kıymetlere Yatırım Yapmak Suretiyle Portföy leten Kolektif Yatırım Kuruluları ile lgili Kanun, Yönetmelik ve dari Hükümlerin Koordinasyonuna likin 85/611/EEC sayılı Yönerge ile de uyumludur. Bkz. Menkul Kıymetler ve Borsalarla lgili Avrupa Topluluu Düzenlemeleri (Direktifler- Direktif Teklifleri- Ortak Tavırlar), Sermaye Piyasası Kurulu, Yayın No: 85, Ankara 1997, s Future, opsiyon ve forward sözlemelerine literatürde türevsel araçlar da denmektedir. Türevsel araç, mal fiyatlarına, dövize, faize ve borsa endeksine dayalı bir finansal ürün olarak tanımlanmaktadır. Future, (vadeli ilem) sözlemeleri belli miktarlardaki bir varlıın (emtia, döviz, altın, menkul kıymet gibi), belirli bir fiyattan, belirli bir yerde, gelecekteki belirli bir tarihte teslim edilmesi için yapılan satı sözlemeleridir. Bu sözlemelerin el deitirdii borsalara, vadeli ilem borsaları denmektedir. Tüm vadeli ilem borsalarının ortaya çıkmasındaki temel neden, ilgili finansal aracın fiyat riskini sıfırlamak (hedge etmek) açısından yatırımcılara imkan salamaktır: BEYAZITLI, Ercan/ AKTA, Ramazan: Finansal Araçlar Vadeli lem Piyasaları, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, S. 3-4, C. 46, Ankara Aralık 1991, s Opsiyon sözlemeleri (option contract) ise satın alana, belirli bir kıymeti, belirli bir tarihte veya belirli bir süre içinde, önceden belirlenen belirli bir fiyattan satma veya satın alma hakkı veren sözlemelerdir. Opsiyon alıcısı bu hakkını kullanıp kullanmamakta serbest olup, opsiyon satıcısı ise vade tarihine kadar opsiyon sözlemesi ile balıdır. Bu özellii nedeniyle opsiyon sözlemelerinin riskten korunma (hedging) konusunda future lardan daha etkin bir araç olduu söylenebilir: ERUYGUR, s Anılan banka için bundan sonra Takasbank kısaltması kullanılacaktır. 15

26 Kanımızca, Kanun ve Tebli hükümlerindeki anılan çelikinin giderilmesi ve portföy kapsamının uyumlu bir biçimde düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, Kanun da yer alan düzenleme gerei gayrimenkul yatırım fonu oluturularak buna ilikin bir Tebli öngörmek amaçlanıyorsa, bu durumda, gayrimenkullerden oluan bir fonun portföyünün PYT kapsamında bireysel portföy yönetiminin konusunu oluturamaması yönündeki portföy farklılamasının giderilmesi ve her iki türe ilikin Tebli düzenlemelerinde tam bir uyumlatırmaya gidilmesi de uygun olacaktır. Öte yandan, yatırım fonlarına ait fon portföyünün yönetici adlandırması ile PYT de belirtilen yetkili kurumlarca yönetilecei hususu göz önünde bulundurularak, PYT ile YFT deki portföye dahil olabilecek araçlarda kıymetli madenler portföyü konusunda ortaya çıkan farklılamanın da giderilmesi gerekmektedir. Her ne kadar kıymetli madenler portföyünün SPK nun PYT kapsamında finansal varlıklar tanımlaması altında belirledii varlıklar haricinde, SPK ca uygun görülecek dier varlıklar çerçevesinde deerlendirilebilecei düünülebilirse de, anılan husus açık bir düzenlemeye ve tam bir uyumlatırmaya ihtiyaç gösterir niteliktedir.. 2- Portföy Yöneticilii Faaliyetinin Ülkemizdeki Uygulanı Biçimleri I. Faaliyetin Ülkemizdeki Uygulanı Biçimleri Ülkemizde portföy yönetiminin görünüm biçimlerini iki temel kategori altında incelemek mümkündür. Bunlardan ilki, hizmeti veren tarafın PYT ilgili hükümlerine göre, portföy yönetim irketleri, aracı kurumlar 27 ve mevduat kabul 27 Ülkemizde sermaye piyasalarında, menkul kıymetlerin bir defa piyasaya çıkarıldıktan sonra alı satıının ikinci elden yapıldıı piyasalarda ikinci el piyasa faaliyetlerinin aırlıklı olarak bankalar ve aracı kurumlar tarafından gerçekletirilmekte olduu gözlemlenmektedir. Aynı yönde bkz. TOKSOY, s

27 etmeyen yatırım bankaları olarak belirlendii portföy yöneticilii faaliyeti, dieri ise yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları bünyesinde 28 gerçekletirilen portföy iletmecilii faaliyetidir. Portföy yönetimi faaliyetinin iki görünüm biçimi olan portföy yöneticilii ve portföy iletmecilii faaliyetleri birbirlerinden hizmetin tek veya birden fazla yatırımcı için verilmesi, yatırımcıların yönetime katılma saikleri 29 ve younluu, portföy yönetimine dahil olan araçlar ve hizmeti veren kurumların farklılıı bakımından ayrılmaktadırlar 30. Portföy yöneticiliinde, portföy yönetimi, tek bir yatırımcı için yapılmaktadır. Ancak bu noktada belirtilmelidir ki portföy yönetim hizmeti alan taraf bir yatırım fonu veya yatırım ortaklıı da olabilir, bir baka deyile bir yatırım fonu ya da yatırım ortaklıı portföyü 31 de bireysel olarak portföy yöneticiliinin konusunu oluturabilir. Buradaki temel ayırım, portföy yönetimi hizmetinin bireysel olarak tek bir portföy için sunuluyor olmasıdır. Öte yandan, portföy iletmeciliinde ise yatırımcılardan, yatırım fonlarında olduu gibi, toplanan paralar karılıında ihraç edilen katılma belgeleri yoluyla oluturulan kolektif 28 Bu noktada, yatırım ortaklıkları bünyesinde gerçekletirilen portföy yönetimi faaliyetinin ortaklıın kendi istihdam ettii portföy yöneticileri tarafından gerçekletirildiini tekrar vurgulamakta fayda vardır. Bu sebeple, çalımamızda kolektif portföy yönetimine, yatırım fonları bünyesinde gerçekletirilen portföy yönetimi çerçevesinde deinilecektir. Yatırım ortaklıkları ve bunlar nezdinde yürütülen portföy iletmecilii faaliyeti hakkında daha detaylı bilgi için bkz. NOMER, N. Füsun: Yatırım Ortaklıkları, Beta Yayınları, stanbul (Yatırım); ÇANAKCI, Ekrem: Yatırım Ortaklıkları, Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları Yayın No: 100, Ankara 1997; GÖLE, Celal: Sermaye Piyasası Kanunu nun Yeni Bir Müessesesi: Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıı, BATDER S. 2, C. XIII, Aralık Bireysel portföy yönetimi ve kolektif portföy yönetimi faaliyetinin icrası sırasında portföy politikalarının belirlenmesindeki en temel faktörlerden biri de bireysel portföy yönetiminde gerçek kii müterilerin risk tanımlamasını çou zaman para kaybetmek olarak tanımlamaları ve finansal olarak sahip oldukları varlıklar ile amaçlarla tanımlanabilir olmalarıdır. Öte yandan, kurumsal yatırımcılar portföylerinin bireysel olarak yönetiminde ise, göz önünde bulundurulması gereken hususlar kurumsal yatırımcıların risk kavramını, getirinin standart sapması olarak tanımladıkları, kiiliklerine göre deil yatırım karakteristiklerine göre sınıflandırılabilecekleri ve aktif ve pasiflerinin daha kesin bir deeri ifade ettiidir: AYTEKN, Hakan: Portföy Yönetimi ve Türkiye Uygulamaları, Sermaye Piyasası Kurulu, Aracılık Faaliyetleri Dairesi Yeterlik Etüdü, Ankara 1995, s KARAKA, s. 3, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına likin Esaslar Hakkında Tebli hükümleri uyarınca, yatırım ortaklıklarının sadece para ve sermaye piyasası araçlarından oluan portföyleri PYT kapsamında portföy yönetiminin konusunu oluturabilir. 17

28 portföy 32 yatırımcılar hesabına iletilmekte veya yatırım ortaklıklarında olduu gibi, sadece portföy iletmek amacıyla kurulan bir ortaklık olan yatırım ortaklıına ait hisse senetlerini alan yatırımcılardan toplanan paralar karılıında oluturulan ortaklık portföyü iletilmektedir. Bir baka deyile, yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarında söz konusu olan, her ne kadar adlandırma olarak portföy iletmecilii kavramı tercih edilse de, aslında bir kolektif portföy yönetimidir. Her iki tür arasındaki bir dier ayırım noktası da, yatırımcının portföy yönetimi faaliyetine hangi younlukta katılmak istedii ile ilikilidir. Zira bireysel portföy yönetimi olan portföy yöneticiliinde, yatırımcı, portföy yöneticisi ile birlikte risk 33 tercihleri ve ihtiyaçları dorultusunda bir yatırım politikası tespit etmekte 34 ve portföy yönetimi faaliyetinin icrası sırasında da her an yöneticiye deien tercihlerini bildirebilmektedir. Öte yandan, kolektif portföy yönetimi olan portföy iletmeciliinin görünüm biçimlerinden olan yatırım fonlarında, yatırımcı yatırım fonuna ait katılma belgesini almakta ve bu noktadan sonra yatırım tercihlerini fon kurucusuna veya yöneticiye bildirme veya deitirme yönünde bir irade kullanamamaktadır. Yine, yatırım ortaklıının hisse senetlerine sahip olan yatırımcı da hisse senedi sahibi olmaktan kaynaklanan haklarını kullanmanın ötesinde, istedii her zaman ortaklıa karı portföy yönetim stratejisinin u ya da bu ekilde olması ya 32 Bilindii gibi, yatırım fonları yatırımcılardan katılma belgeleri karılıında toplanan paralarla belge sahipleri hesabına riskin daıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve dier kıymetli madenler portföyü iletmek amacıyla kurulan malvarlııdır. 33 Bir yatırımcının riski, o yatırımdan salanacak getiri miktarının önceden kesin olarak bilinememesi nedeni ile ortaya çıkar. Riskin temelinde yatan, gelecekteki olaylar hakkında kesin bir bilgi sahibi olunamaması hususudur. Risk kavramının en önemli niteliklerinden biri, beklenenden farklı bir sonuç elde edilmesi ihtimali; dieri ise bu farklı sonucun nicelik olarak büyüklüüdür: TOKSOY, s Portföy yönetiminin temelini oluturan portföy yönetim sözlemesine özelliini veren hususlardan biri de, yatırımcının yatırım tercihlerini dilimler halinde ve yazılı biçimde içermesidir. Yatırımcı, risk ve getiri arasındaki düünceleri dorultusunda, hangi araçlardan ne oranda kullanılması konusunda irade kullanmaktadır ve bu irade sözlemenin içinde ya da ekinde yer almaktadır. TANÖR, s

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL stanbul Portföy Yatırım B Tipi Likit Yatırım Fonu içtüzüünün 1.1, 1.2, 2.1 2.4, 3.1, 5.9.2, 6.1, 7, 8.1, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 9.3.4, 9.5,

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

Ek 4. Faaliyet Türleri Formu

Ek 4. Faaliyet Türleri Formu Ek 4 Faaliyet Türleri Formu Sıra Faaliyet Türleri Kurum/Kurulu 1 zin elgesi 2 1 Mevduat kabulü X 2 Katılım fonu kabulü 3 Nakdî, gayrinakdî her cins ve surette kredi verme ilemleri X 4 Nakdî ve kaydî ödeme

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 08/04/1996 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30/06/2016 tarihi itibarıyla

Detaylı

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur?

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur? 1. Yatırım amacı taşıyan kıymetli evrak aşağıdakilerden hangisidir? a. Menkul kıymet b. Para c. Çek d. Bono e. Poliçe 2. Aşağıdakilerden hangisi payların sahibine sağladığı mali haklardan a. Kar payı alma

Detaylı

TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 21/06/1995 30/06/2016 tarihi itibarıyla Fon Toplam Değeri 737.510.800 Birim

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Borsa : Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. ni,

Borsa : Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. ni, TÜREV ARAÇLAR RSK BLDRM FORMU (Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. nezdindeki ilemlere ilikindir) Önemli Açıklama: Vadeli lem ve Opsiyon Borsası nezdinde yapacaınız alım-satım ilemleri sonucunda kar elde

Detaylı

TEB PORTFÖY BİRİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

TEB PORTFÖY BİRİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TEB PORTFÖY BİRİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 27/10/1993

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş A Tipi Değişken Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.8.1,

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME Yatırım ortaklıkları,sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslar arası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: 1.1 Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Sistem I. Finansal Sistemin Tanımı... 1 II. Finansal Sistemin Amaçları... 4 III. Finansal Sistemin Amaçları... 4 IV. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme... 5 A. Makroekonomik

Detaylı

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama LEM KURALLARI BLDRM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasasında gerçekletireceiniz hisse senedi ilemleri sonucunda kâr edebileceiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, ilem yapmaya karar vermeden

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALARIN GELİŞİMİ VE FİNANSAL SİSTEM

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALARIN GELİŞİMİ VE FİNANSAL SİSTEM İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALARIN GELİŞİMİ VE FİNANSAL SİSTEM I. FİNANSAL PİYASALARIN TARİHSEL GELİŞİMİ... 1 1. Ortaçağda Finans... 2 2. Vadeli İşlem Piyasalarının Doğuşu... 4 3. Altın Standardı...

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA... ii ÖNSÖZ... iii 2. BASIM İÇİN ÖNSÖZ... iv İÇİNDEKİLER... v ŞEKİLLER... xi TABLOLAR... xiii KISALTMALAR... xv GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: FİNANSAL SİSTEMİN EKONOMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ...

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

www.tunagokdemir.com

www.tunagokdemir.com www.tunagokdemir.com MEVZUATTA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE TÜRK HUKUKUNDA SUKUK Klasik piyasalarda yatırımcıların, ihtiyaç sahiplerine fon aktarımı, genellikle bu aktarımdan bir maddi menfaat

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.8.1, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.7, 8.10, 8.11,

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarının içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili

Detaylı

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI RELATİF PERFORMANS DEĞİŞKEN ALT FONU (2.

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI RELATİF PERFORMANS DEĞİŞKEN ALT FONU (2. TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI RELATİF PERFORMANS DEĞİŞKEN ALT FONU (2. ALT FON) İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM

Detaylı

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 277) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa(1) 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen geçici 67. maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır.

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır. Sayı: YMM.03.2011-01 Konu: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:227 İZMİR. 5.1.2011 Muhasebe Müdürlüğüne, Bilindiği üzere; Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı dikkate alınarak Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: FONU ÇTÜZÜÜ 1.1. Delta Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları 1. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların fonksiyonlarından değildir? A) Reel piyasaya kaynak sağlamak B) Sermaye birikimini oluşturmak C) Firmaların karşı karşıya kaldığı riskleri dağıtmak veya

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-059 Tarih : 22.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Banka Sigorta Muameleleri Vergisine İlişkin Yapılan Değişikle Alakalı Yayımlanan 87 Seri Numaralı Gider Vergileri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR 1. FİNANSAL PİYASA KAVRAMI VE BOYUTLARI... 1 1.1. FİNANSAL PİYASA TÜRLERİ... 4 1.1.1. Para Piyasaları... 6 1.1.2. Sermaye Piyasası...

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. A TP DEKEN FONU ÇTÜZÜÜ

DELTA MENKUL DEERLER A.. A TP DEKEN FONU ÇTÜZÜÜ DELTA MENKUL DEERLER A.. A TP DEKEN MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: FONU ÇTÜZÜÜ 1.1 Delta Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu

Detaylı

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim

Detaylı

TEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON

TEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 23/09/1997 30/06/2016 tarihi itibarıyla Fon Toplam Değeri 93.232.585 Birim

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esaslar 30/12/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ) ile Türkiye de hukuki

Detaylı

ERGO EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) FONU ĐZAHNAME DEĞĐŞĐKLĐĞĐ

ERGO EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) FONU ĐZAHNAME DEĞĐŞĐKLĐĞĐ ERGO EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) FONU ĐZAHNAME DEĞĐŞĐKLĐĞĐ Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (EURO) Emeklilik Yatırım Fonu izahnamesinin

Detaylı

TEB PORTFÖY İKİNCİ UZUN VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

TEB PORTFÖY İKİNCİ UZUN VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TEB PORTFÖY İKİNCİ UZUN VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 01/03/2000

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS I- Ekonomik kalkınma/1 II- Tasarruf/4 1- İç tasarruf/5 1.1. Bireysel tasarruf/5 1.2. Kurumsal tasarruf7 1.3. Devletin bütçe fazlası/8 2- Dış

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. B TP ÖZEL EKO FON 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

BZM MENKUL DEERLER A.. B TP ÖZEL EKO FON 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU B TP ÖZEL EKO FON 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU 01 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM RAPORU Bizim Menkul Deerler A.. B Tipi

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım, Ziraat Hayat ve Emeklilik

Detaylı

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF KOOPERATİFLERİN ELDE ETMİŞ OLDUKLARI MEVDUAT FAİZLERİ VE REPO GELİRLERİ ÜZERİNDEN YENİ DÜZENLEMELERE GÖRE TEVKİFAT YAPILIP YAPILMAYACAĞI İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir.

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 27/06/1990 30/06/2016 tarihi itibarıyla Fon Toplam Değeri 264.703.725 Birim

Detaylı

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine A) Sermaye piyasası araçlarının ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir. B) Sermaye piyasası

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler 1. Kapsam 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu, yatırım hizmet ve faaliyetlerinin kurumsal bir yapıda, geniş bir perspektifte

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 22 / 02 / 2011 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 21 / 02 / 2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR.

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Euro) 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

TEB PORTFÖY ALTIN FONU

TEB PORTFÖY ALTIN FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/10/2007 30/06/2016 tarihi itibarıyla Fon Toplam Değeri 5.197.366 YATIRIM

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1001 Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2017-31.03.2017 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I. GİRİŞ 1.Raporun Dönemi : Bu rapor 01 Ocak 2017 31 Mart 2017 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2.Ortaklığın Unvanı :

Detaylı

I. FON HAKKINDA BLGLER:

I. FON HAKKINDA BLGLER: BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YER ALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

TEB PORTFÖY TEB GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON

TEB PORTFÖY TEB GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 12/09/2007 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30/06/2016 tarihi itibarıyla

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP DEKEN FONU ÇTÜZÜÜ

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP DEKEN FONU ÇTÜZÜÜ DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP DEKEN MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: FONU ÇTÜZÜÜ 1.1 Delta Menkul Deerler A tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES Bülent AK Ba Hesap Uzmanı 1. TCAR KAZANCIN TESPT YÖNTEM VE DEERLEME LEM : 1.1. Öz Sermaye Nedir? Öz sermaye; iletmenin sahip olduu iktisadi kıymetler ile

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 14.07.2009 TARİH VE EYF.123/478

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN A TP DEKEN FONU BEYÜZMLYON ADET 1. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN A TP DEKEN FONU BEYÜZMLYON ADET 1. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YER ALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 (*) 02 Ocak 2013 tarihi itibariyle Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 27/06/1988 30/06/2016 tarihi itibarıyla Fon Toplam Değeri 103.916.903 Birim

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 2

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 2 Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi Ders 2 PORTFÖY YÖNETİM SÜRECİ 1. Portföy Planlaması Yatırımcının risk, getiri ve vade beklentileri doğrultusunda yatırım ölçütleri belirlenir. Mevcut finansal durum

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 62, 2007 Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler (1 Temmuz 2007-30 Eylül 2007) I. Bankacılık Kanunu na İlişkin Düzenlemeler 29 Eylül 2007 tarih ve 26658

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU

KATILIMCILARA DUYURU KATILIMCILARA DUYURU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU, CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi:27/08/2004 YATIRIM VE

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle Fon un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ İlker Şadi İŞLEYEN * I. GİRİŞ Bankalar ve aracı kurumların, menkul kıymetler ve diğer

Detaylı

MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MENKUL KIYMETLER

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 13.01.2011 TARİH VE 2/45 SAYI

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI UZAKTAN EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI UZAKTAN EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI UZAKTAN EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Ders Adı: Sermaye Piyasası Mevzuatı Hafta: 1 Aktivite Başlığı: Kendimizi Değerlendirelim 1. Aşağıdakilerden hangisi, sermaye

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı