Fiba Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2008 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotlar -Bağımsız Denetimden Geçmemiş-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fiba Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2008 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotlar -Bağımsız Denetimden Geçmemiş-"

Transkript

1 31 Mart 2008 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotlar Bağımsız Denetimden Geçmemiş

2 VARLIKLAR I Cari Varlıklar Dipnot Bağımsız denetimden geçmemiş Cari Dönem Bağımsız denetimden geçmiş Önceki Dönem (31/12/2007) (31/03/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 84,960,878 68,018,996 1 Kasa 76, ,463 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 40,906,624 30,358,010 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 27 43,977,913 37,488,523 B Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 114,825, ,482,291 1 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 25 27,699,644 28,934,436 2 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 25 46,655,060 48,260,151 3 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 25 40,471,292 41,287,704 4 Krediler 5 Krediler Karşılığı () 6 Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 7 Şirket Hissesi 8 Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı () C Esas Faaliyetlerden Alacaklar 63,183,906 61,598,739 1 Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 11 61,696,625 60,563,359 2 Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı () 30 3 Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4 Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı () 5 Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6 Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7 Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı () 8 Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 9 Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 13 8,368,715 6,533, Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı () 13, 30 (6,881,434) (5,498,490) D İlişkili Taraflardan Alacaklar 1 Ortaklardan Alacaklar 2 İştiraklerden Alacaklar 3 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5 Personelden Alacaklar 6 Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 40 7 İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu () 8 İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9 İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı () E Diğer Alacaklar 195,827 (251,974) 1 Finansal Kiralama Alacakları 2 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri () 3 Verilen Depozito ve Teminatlar 2,309 2,153 4 Diğer Çeşitli Alacaklar ,518 (254,127) 5 Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu() 6 Şüpheli Diğer Alacaklar 7 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı () F Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 415,490 76,258 1 Gelecek Aylara Ait Giderler 415,490 76,258 2 Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 3 Gelir Tahakkukları 4 Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları G Diğer Cari Varlıklar 11,996, ,100 1 Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 2 Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 520,866 2,220 3 Ertelenmiş Komisyon Gideri 11,234,754 4 İş Avansları 132, ,089 5 Personele Verilen Avanslar 11, Sayım Ve Tesellüm Noksanları 7 Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 27 97, ,461 8 Diğer Cari Varlıklar Karşılığı () I Cari Varlıklar Toplamı 275,579, ,192,410 1

3 İlişikteki dipnotlar, bu mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. II Cari Olmayan Varlıklar VARLIKLAR Dipnot Bağımsız denetimden geçmemiş Cari Dönem (31/03/2008) Bağımsız denetimden geçmiş Önceki Dönem (31/12/2007) A Esas Faaliyetlerden Alacaklar 1 Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2 Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı () 3 Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4 Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı () 5 Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6 Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7 Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı () 8 Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 9Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 10 Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı () B İlişkili Taraflardan Alacaklar 1 Ortaklardan Alacaklar 2 İştiraklerden Alacaklar 3 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5 Personelden Alacaklar 6 Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7 İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu () 8 İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9 İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı () C Diğer Alacaklar 1 Finansal Kiralama Alacakları 2 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri () 3 Verilen Depozito ve Teminatlar 4 Diğer Çeşitli Alacaklar 5 Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu() 6 Şüpheli Diğer Alacaklar 7 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı () D Finansal Varlıklar 67,584 71,428 1 Bağlı Menkul Kıymetler 2 İştirakler , ,714 3 İştirakler Sermaye Taahhütleri () 31 (202,751) (214,286) 4 Bağlı Ortaklıklar 5 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri () 6 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 7 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri () 8 Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 9 Diğer Finansal Varlıklar 10 Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı () E Maddi Varlıklar 2,564,958 2,306,771 1 Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller 470, ,171 2 Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı () 3 Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller 4 Makine Ve Teçhizatlar 5 Demirbaş Ve Tesisatlar 8 1,422,243 1,104,648 6 Motorlu Taşıtlar 8 701, ,667 7 Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 8 1,127,190 1,119,294 8 Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 8 1,478,543 1,399,504 9 Birikmiş Amortismanlar () 8 (2,634,911) (2,475,513) 10 Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) F Maddi Olmayan Varlıklar 1,255,787 1,239,128 1 Haklar 2 Şerefiye 3 Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 4 Artırma Ve Geliştirme Giderleri 6 Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 8 2,866,002 2,819,092 7 Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) () (1,610,215) (1,579,964) 8 Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar GGelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 18,757 21,025 1 Gelecek Yıllara Ait Giderler 18,757 21,025 2 Gelir Tahakkukları 3 Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları HDiğer Cari Olmayan Varlıklar 1 Efektif Yabancı Para Hesapları 2 Döviz Hesapları 3 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 4 Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 5 Ertelenmiş Vergi Varlıkları 6 Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 7 Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı () 8 Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı () II Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 3,907,086 3,638,352 VARLIK TOPLAMI 279,364, ,830,762 2

4 Dönemine Ait Solo Gelir Tablosu (Para Birimi: Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) YÜKÜMLÜLÜKLER Bağımsız denetimden geçmemiş Bağımsız denetimden geçmiş III Kısa Vadeli Yükümlülükler Dipnot Cari Dönem Önceki Dönem (31/03/2008) (31/12/2007) A Finansal Borçlar 101,428 61,190 1 Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2 Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar 117,835 72,739 3 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri () (16,408) (11,549) 4 Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 5 Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 6 Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 7 Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı () 8 Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B Esas Faaliyetlerden Borçlar 9,935,609 13,678,420 1 Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 11 9,935,609 13,678,420 2 Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3 Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4 Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 5 Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 6 Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu() Cİlişkili Taraflara Borçlar Ortaklara Borçlar 10 2 İştiraklere Borçlar 3 Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5 Personele Borçlar Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D Diğer Borçlar 4,371,323 4,361,357 1 Alınan Depozito ve Teminatlar 2 Diğer Çeşitli Borçlar 27 4,371,323 4,361,357 3 Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu () ESigortacılık Teknik Karşılıkları 150,411, ,206,073 1 Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 113,610,884 96,078,474 2 Devam Eden Riskler Karşılığı Net 3 Hayat Matematik Karşılığı Net 4 Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı Net 36,800,405 36,127,599 5 İkramiye Ve İndirimler Karşılığı Net 6 Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık Net 7 Diğer Teknik Karşılıklar Net F Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 4,794,706 4,625,484 1 Ödenecek Vergi Ve Fonlar 1,670,991 2,015,778 2 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 233, ,203 3 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 4 Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 46,500 5 Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 2,843,656 8,684,166 6 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri () (6,294,663) 7 Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları G Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 1 Kıdem Tazminatı Karşılığı 2 Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 3 Maliyet Giderleri Karşılığı H Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 30,719 53,272 1 Gelecek Aylara Ait Gelirler 2 Gider Tahakkukları 3 Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları 30,719 53,272 I Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2,809,095 1 Ertelenmiş Komisyon Geliri 2,809,095 2 Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 3 Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler III Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 172,454, ,986,037 3

5 Dönemine Ait Solo Gelir Tablosu (Para Birimi: Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) IV Uzun Vadeli Yükümlülükler YÜKÜMLÜLÜKLER Dipnot Bağımsız denetimden geçmemiş Cari Dönem (31/03/2008) Bağımsız denetimden geçmiş Önceki Dönem (31/12/2007) A Finansal Borçlar 1 Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri () 4 Çıkarılmış Tahviller 5 Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 6 Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı () 7 Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B Esas Faaliyetlerden Borçlar 1 Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 2 Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3 Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4 Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 5 Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 6 Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu () C İlişkili Taraflara Borçlar 1 Ortaklara Borçlar 2 İştiraklere Borçlar 3 Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5 Personele Borçlar 6 Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D Diğer Borçlar 621, ,024 1 Alınan Depozito Ve Teminatlar 621, ,024 2 Diğer Çeşitli Borçlar 3 Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu E Sigortacılık Teknik Karşılıkları 452,635 1 Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 2 Devam Eden Riskler Karşılığı Net 3 Hayat Matematik Karşılığı Net 4 Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı Net 5 İkramiye Ve İndirimler Karşılığı Net 6Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık Net 7 Diğer Teknik Karşılıklar Net ,635 GDiğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları 1 Ödenecek Diğer Yükümlülükler 2 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 3Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları F Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 1,286,265 1,219,000 1 Kıdem Tazminatı Karşılığı 11 1,286,265 1,219,000 2 Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı HGelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 1 Gelecek Yıllara Ait Gelirler 2 Gider Tahakkukları 3 Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları I Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler IV Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 2,360,878 1,849,024 4

6 Dönemine Ait Solo Gelir Tablosu (Para Birimi: Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) ÖZSERMAYE V Özsermaye Dipnot Bağımsız denetimden geçmemiş Cari Dönem (31/03/2008) Bağımsız denetimden geçmiş Önceki Dönem (31/12/2007) A Ödenmiş Sermaye 40,000,000 40,000,000 1 (Nominal) Sermaye 2 40,000,000 40,000,000 2 Ödenmemiş Sermaye () 3 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 4 Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları () B Sermaye Yedekleri 1 Hisse Senedi İhraç Primleri 2 Hisse Senedi İptal Karları 3 Sermayeye Eklenecek Satış Karları 4 Yabancı Para Çevirim Farkları 5 Diğer Sermaye Yedekleri C Kar Yedekleri 11,054,756 9,516,641 1 Yasal Yedekler 2,318, ,527 2 Statü Yedekleri 3 Olağanüstü Yedekler 153, ,319 4 Özel Fonlar (Yedekler) 5 Finansal Varlıkların Değerlemesi 34 (225,315) (186,262) 6 Diğer Kar Yedekleri 11 8,808,057 8,808,057 D Geçmiş Yıllar Karları 43,901,894 13,935,697 1 Geçmiş Yıllar Karları 43,901,894 13,935,697 EGeçmiş Yıllar Zararları () 1 Geçmiş Yıllar Zararları FDönem Net Karı 9,713,603 31,543,363 1 Dönem Net Karı 9,713,603 31,543,363 2 Dönem Net Zararı () Özsermaye Toplamı 104,670,253 94,995,701 ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 279,486, ,830,762 5

7 Dönemine Ait Solo Gelir Tablosu (Para Birimi: Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) ITEKNİK BÖLÜM Dipnot Bağımsız denetimden geçmemiş Cari Dönem (01/0131/03 Bağımsız denetimden geçmemiş Önceki Dönem (01/0131/ ) 2008) A Hayat Dışı Teknik Gelir 48,299,232 37,847,693 1 Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 42,254,725 36,599, Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 59,787,135 44,170, Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden 43 Kısım Düşülmüş Olarak)(+/) (17,532,410) (7,571,365) 1.3 Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/) 2 Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 4,476,663 1,883,645 3 Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1,567,844 (635,448) B Hayat Dışı Teknik Gider() (37,297,976) (33,383,311) 1 Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (27,061,039) (20,928,602) 1.1 Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (26,388,233) (19,974,308) 1.2 Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/) 2 İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/) 3 Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/) 43 (672,806) (954,294) 43 (452,635) (454,864) 4 Faaliyet Giderleri () (9,784,301) (11,999,844) C Teknik Bölüm Dengesi Hayat Dışı (A B) 11,001,256 4,464,382 D Hayat Teknik Gelir 1 Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1.1 Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 1.2 Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/) 1.3 Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/) 2 Hayat Branşı Yatırım Geliri 3 Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 4 Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) E Hayat Teknik Gider 1 Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1.1 Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1.2 Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/) 2 İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/) 3 Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/) 4 Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/) 5 Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/) 6 Faaliyet Giderleri () 7 Yatırım Giderler () 8 Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar () 9 Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri () F Teknik Bölüm Dengesi Hayat (D +E) G Emeklilik Teknik Gelir 1 Fon İşletim Gelirleri 2 Yönetim Gideri Kesintisi 3 Giriş Aidatı Gelirleri 4 Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 5 Özel Hizmet Gideri Kesintisi 6 Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 7 Diğer Teknik Gelirler H Emeklilik Teknik Gideri 1 Fon İşletim Giderleri () 2 Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri() 3 Faaliyet Giderleri () 4 Diğer Teknik Giderler () I Teknik Bölüm Dengesi Emeklilik (G H) İlişikteki dipnotlar, bu mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 6

8 Dönemine Ait Solo Gelir Tablosu (Para Birimi: Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) IITEKNİK OLMAYAN BÖLÜM Dipnot Bağımsız denetimden geçmemiş Cari Dönem (31/03/2008) Bağımsız denetimden geçmemiş Önceki Dönem (31/03/2007) C Teknik Bölüm Dengesi Hayat Dışı 11,001,256 4,464,382 F Teknik Bölüm Dengesi Hayat I Teknik Bölüm Dengesi Emeklilik J Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 11,001,256 4,464,382 K Yatırım Gelirleri 2,764,774 3,263,776 1 Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 1,297,451 3,230,929 2Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 3 Finansal Yatırımların Değerlemesi 4 Kambiyo Karları 1,467,323 32,847 5 İştiraklerden Gelirler 6 Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 7 Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 8 Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 9 Diğer Yatırımlar 10 Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri L Yatırım Giderleri () 197,066 (364,135) 1 Yatırım Yönetim Giderleri Faiz Dahil () 2 Yatırımlar Değer Azalışları () 3 Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar () 4 Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri () 5 Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar () 6 Kambiyo Zararları () 386,715 (144,649) 7 Amortisman Giderleri () 42 (189,650) (219,486) 8 Diğer Yatırım Giderleri () M Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider (1,405,837) (510,419) ve Zararlar (+/) 1 Karşılıklar Hesabı (+/) 43 (1,450,209) (524,462) 2 Reeskont Hesabı (+/) 3 Zorunlu Deprem Sigortası Hesabı (+/) 4 Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/) 5 Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/) 6 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri () 7 Diğer Gelir ve Karlar 69,742 60,659 8 Diğer Gider ve Zararlar () (25,370) (46,616) 9 Önceki Yıl Gelir ve Karları 10 Önceki Yıl Gider ve Zararları() N Dönem Net Karı veya Zararı 9,713,603 5,673,975 1 Dönem Karı Ve Zararı 12,557,258 6,853,604 2 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları() 43 (2,843,655) (1,179,628) 3 Dönem Net Kar veya Zararı 9,713,603 5,673,975 4 Enflasyon Düzeltme Hesabı 7

9 Dönemine Ait Solo Gelir Tablosu (Para Birimi: Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) Dip Cari Geçmiş Not Dönem Dönem (01/01 31/03/2008) (01/01 31/03/2007) A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı () ( ) ( ) 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı () ( ) ( ) 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı () 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3A4A5A6) Faiz ödemeleri () 9. Gelir vergisi ödemeleri () ( ) ( ) 10. Diğer nakit girişleri 11. Diğer nakit çıkışları () ( ) ( ) 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Maddi varlıkların satışı 2. Maddi varlıkların iktisabı () ( ) ( ) 3. Mali varlık iktisabı () 4. Mali varlıkların satışı 5. Alınan faizler Alınan temettüler 7. Diğer nakit girişleri Diğer nakit çıkışları () 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Hisse senedi ihracı 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri () (64.569) ( ) 4. Ödenen temettüler () 5. Diğer nakit girişleri 6. Diğer nakit çıkışları () 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (64.569) ( ) D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D) F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)

10 Dönemine Ait Özkaynak Değişim Tablosu Dipnot Sermaye Ödenmemiş Sermaye () Varlıklarda Değer Artışı Öz sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve dağıtılmamış karlar Diğer Kar Yedekleri Net Dönem Karı (veya zararı) Geçmiş Yıllar Karları/ (Zararları) Toplam ÖNCEKİ DÖNEM I Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 1 Ocak ,000,000 (295,221) 8, ,319 15,851,143 (1,181,988) 54,535,322 Geçmiş yıl karlarının transferi (15,851,143) 15,851,143 A Sermaye Artırımı 1 Nakit 2 İç Kaynaklardan B İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri C Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar D Varlıklarda Değer Artışı 34 (558,254) (558,254) E Yabancı Para Çevrim Farkları F Diğer Kazanç ve Kayıplar G Enflasyon Düzeltme Farkları H Dönem Net Karı 5,673,975 5,673,975 I Yedeklere Aktarılan Karlar 733,458 (733,458) JDağıtılan Temettü II Dönem Sonu Bakiyesi 31 Mart ,000,000 (853,475) 741, ,319 5,673,975 13,935,697 59,651,044 CARİ DÖNEM I Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 1 Ocak ,000,000 (186,262) 741, ,319 8,808,057 31,543,363 13,935,697 94,995,701 Geçmiş yıl karlarının transferi (31,543,363) 31,543,363 A Sermaye Artırımı 1 Nakit 2 İç Kaynaklardan B İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri C Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar D Varlıklarda Değer Artışı 34 (39,054) (39,054) E Yabancı Para Çevrim Farkları F Diğer Kazanç ve Kayıplar G Enflasyon Düzeltme Farkları H Dönem Net Karı 9,713,603 9,713,603 I Yedeklere Aktarılan Karlar 1,577,168 (1,577,168) JDağıtılan Temettü II Dönem Sonu Bakiyesi 31 Mart ,000,000 (225,316) 2,318, ,319 8,808,057 9,713,603 43,901, ,670,251 9

11 1 İşletmenin faaliyet konusu Fiba Sigorta Anonim Şirketi ( Şirket ), Fiba Sigorta Anonim Şirketi adı altında 30 Mart 2001 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Şirket, 1 Mayıs 2002 tarihinde T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'ndan ( Hazine Müsteşarlığı ) faaliyet ruhsatını almış olup, bu izne müteakip 5 Haziran 2002 tarihinde Fiba Sigorta AŞ olan unvanını Finans Sigorta A.Ş olarak değiştirmiştir. 13 Ağustos 2007 tarihli 2007/150 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve 31 Ekim 2007 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile Şirketin ismi tekrar Fiba Sigorta A.Ş. olmuştur. Şirket, sigortacılığın yangın, nakliyat, kaza, makinemontaj ve hukuksal koruma, ferdi kaza, tarım, sağlık ve kredi dallarında faaliyet göstermektedir. Şirket, ayrıca 13 Aralık 2006 tarihinde sağlık branşı, 11 Aralık 2006 tarihinde tarım branşı ve 23 Mart 2007 tarihinde kredi branşı için de ruhsat almış olup, 31 Aralık 2007 tarihi itibarıyla bu branşlarda faaliyete başlamıştır. Şirket in Ticaret Ünvanı: Fiba Sigorta Anonim Şirketi Şirket in Genel Müdürlüğü nün Adresi: Kavacık Rüzgarlıbahçe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi, No: 12 Acarlar İş Merkezi, C Blok, Kat 4, 6, 7 Beykoz /İstanbul Şirket in elektronik site adresi: Şirket, 31 Mart 2008 tarihi itibarıyla 641 (31 Aralık 2007: 628 ) direkt acente ile çalışmakta olup, acentelerin 3 tanesi ilişkili kuruluş acentelerden oluşmaktadır. 2 Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların adı, pay oranı ve pay tutarı 31 Mart Aralık 2007 YTL % YTL % (nominal) (nominal) Fiba Holding AŞ 25,504, ,504, Fiba Faktoring A.Ş 3,850, ,850, Girişim Faktoring A.Ş 3,850, ,850, Fina Holding A.Ş 3,850, ,850, Diğer 2,946, ,946, Nominal Sermaye 40,000, ,000, Sermaye düzeltmesi olumlu farkları Ödenmiş Sermaye 40,000,000 40,000, Mart 2008 tarihi itibarıyla Şirket in sermayesi 40,000,000 YTL (kırkmilyon YTL) dir (31 Aralık 2007: 40,000,000 YTL). Söz konusu sermaye her biri nama yazılı ve 1 Yeni Kuruş değere sahip (31 Aralık 2007: ) paya bölünmüştür. 3 Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibarıyla ayrı ayrı) (YTL tutarları tam olarak) 4 Kayıtlı sermayeli ortaklıklarda kayıtlı sermaye tutarı Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir. 10

12 5 Yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları 6 Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler 7 Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler 8 Cari dönemde duran varlık hareketleri 31 Mart Aralık 2007 a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi ve maddi olmayan duran varlıkların 464,496 1,125,566 maliyeti b) Satılan veya hurdaya ayrılan maddi ve maddi olmayan duran varlık maliyeti (643,801) c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları : Varlık maliyetlerinde (+) : Birikmiş amortismanlarda () : d) Yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi ve tamamlanma derecesi: 9 Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı 10 İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak borç ilişkisi Ticari Alacaklar Ticari Olmayan Ticari Borçlar Ticari Olmayan 31 Mart 2008 Fiba Holding AŞ 758, Aralık 2007 Fiba Holding AŞ 768,761 Fiba Sigorta AŞ den sigortacılık faaliyetleri ilgili toplam 758,904 YTL (31 Aralık 2007: 768,761 YTL) tutarındaki alacaklar sigortacılık faaliyetlerden alacaklar hesabı içerisinde gösterilmiştir. a) Finansal Tabloların Hazırlanması Şirket, finansal tablolarını T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın ( Hazine Müsteşarlığı ) sigorta ve reasürans şirketleri için öngördüğü esaslara ve 14 Haziran 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ( Sigortacılık Kanunu ) gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak hazırlamaktadır. Sigortacılık Kanunu 14 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 21 Aralık 1959 tarih ve 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Sigortacılık Kanunu nda belirtildiği üzere bu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliklerin bu kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde çıkartılması ve Sigortacılık Kanunu nda öngörülen düzenlemeler yürürlüğe konuluncaya kadar mevcut düzenlemelerin Sigortacılık Kanunu na aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilmesi hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla Şirket, finansal tablolarını, mülga 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu na dayanılarak Hazine Müsteşarlığı tarafından, 30 Aralık 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ ( Sigortacılık Muhasebe Sistemi Tebliğ No:1 ) ve Sigortacılık Hesap Planı uyarınca düzenlemiştir. 11

13 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Sigortacılık Finansal Raporlama Standartları ( SFRS ) No. 1 Mali Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ 30. maddesinde nakit akım tablosunun düzenlenmesinde SFRS No. 4 Nakit Akım Tablosu Hakkında Tebliğ de belirtilen hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. Ancak henüz ilgili standart yürürlüğe girmediği için Şirket, 31 Aralık 2007 ve 2006 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait nakit akım tablolarını hazırlamamıştır. 7 Ağustos 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik in ( Teknik Karşılıklar Yönetmeliği ) 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe girecek olması nedeniyle bu zamana kadar geçecek süre içerisinde teknik karşılıklara ilişkin olarak uygulanacak hükümler, Hazine Müsteşarlığı nın 4 Temmuz 2007 tarih ve 2007/3 sayılı Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Karşılıklarının 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Hükümlerine Uyumunun Sağlanmasına İlişkin Genelge si ( Uyum Genelgesi ) kapsamında belirlenmiştir. Sigortacılık Kanunu nun 18 inci maddesi ile 28 Mart 2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu nun 11 inci maddesine dayanılarak, Hazine Müsteşarlığı tarafından, 14 Temmuz 2007 tarihinde yayımlanan ve 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe girecek olan Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik in ( Finansal Raporlama Yönetmeliği ) 4 üncü maddesi gereğince, şirketlerin, Hazine Müsteşarlığı nca sigorta sözleşmelerine, bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerin muhasebeleştirilmesi ve konsolide finansal tablolar, kamuya açıklanacak finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslarla ilgili çıkaracağı tebliğler hariç olmak üzere, faaliyetlerini Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu nun finansal tabloların hazırlanma ve sunulma esaslarına ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde muhasebeleştirmeleri esastır. Finansal Raporlama Yönetmeliği nin 19 uncu maddesi gereğince 31 Aralık 2004 tarihli ve mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sigortacılık Muhasebe Sistemi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. b) Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi Hazine Müsteşarlığı nın 4 Nisan 2005 tarihli ve numaralı yazısına istinaden, Şirket 31 Aralık 2004 tarihli finansal tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu nun 15 Ocak 2003 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ de ( Seri: XI No: 25 Sayılı Tebliğ ) yer alan Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi ile ilgili kısımdaki hükümlere göre düzelterek 2005 yılı açılış finansal tablolarını hazırlanmıştır. Ayrıca, Hazine Müsteşarlığı nın aynı yazısına istinaden 2005 yılında finansal tabloların enflasyona göre düzeltilmesi uygulaması sona ermiş ve buna bağlı olarak Şirket 2005 yılı başından itibaren finansal tablolarını enflasyona göre düzeltmemiştir. Dolayısıyla, 31 Aralık 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihlerinde bilançoda yer alan parasal olmayan aktif ve pasifler ve sermaye dahil özkaynak kalemleri, 31 Aralık 2004 tarihine kadar olan girişlerin 31 Aralık 2004 tarihine kadar endekslenmesi, bu tarihten sonra oluşan girişlerin ise nominal değerlerden taşınmasıyla hesaplanmıştır. c) Finansal Varlıklar Hazine Müsteşarlığı nın 3 Mart 2005 tarih ve B.02.1.HM.0.SGM.0.3.1/15 sayılı yazısı ile sigorta şirketlerinin varlık ve yükümlülüklerinin değerleme ve muhasebeleştirilmelerini, bu kapsamda Müsteşarlıkça yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, Seri XI No:25 Sayılı Tebliğ de yer alan hükümlere göre yapmaları gerektiği belirtilmiştir. Şirket, portföyünde bulunan menkul kıymetlerini satılmaya hazır finansal varlıklar, vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar ve alım satım amaçlı finansal varlıklar olarak sınıflamıştır. Satılmaya hazır finansal varlıklar, krediler ve alacaklar, vade sonuna kadar elde tutulacak yatırımlar ve alım satım amaçlılar dışında kalan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıkların müteakip dönemlerde değerlemesi makul değeri üzerinden yapılmaktadır. Aktif bir piyasada işlem görmeyen yatırımlar için makul değer değerleme yöntemleri kullanılarak hesaplanmakta; faiz, vade ve benzeri diğer koşullar bakımından aynı nitelikli piyasalarda işlem gören benzer menkul değerlerin piyasa fiyatları baz alınarak makul değer tespiti yapılmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıkların makul değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan ve söz konusu varlıkların etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa 12

14 edilmiş maliyeti ile makul değeri arasındaki farkı ifade eden gerçekleşmemiş kâr veya zararlar özkaynak kalemleri içerisinde takip edilmektedir. Vadesine kadar elde tutulacak finansal varlıklar, belirli bir vade yapısı ve belirli tutardaki ödemeleri içeren ve Şirket in vadesine kadar elde tutma niyeti ve gücü olan menkul kıymetlerdir. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıkların etkin faiz oranı yöntemiyle yapılan değerlemeleri sonucu ortaya çıkan artış tutarları ilgili dönemin net karı içerisinde gösterilmektedir. Alım satım amaçlı finansal varlıklar; kısa bir zaman içerisinde satılmak için edinilmiş finansal varlıklardan oluşmaktadır. Alım satım amaçlı finansal varlıkların müteakip dönemlerde değerlemesi makul değeri üzerinden yapılmakta ve elde etme maliyeti ile makul değer arasındaki fark yatırım gelirleri içerisinde gösterilmektedir. Aktif bir piyasada işlem görmeyen yatırımlar için makul değer değerleme yöntemleri kullanılarak hesaplanmakta; faiz, vade ve benzeri diğer koşullar bakımından aynı nitelikli piyasalarda işlem gören benzer menkul değerlerin piyasa fiyatları baz alınarak makul değer tespiti yapılmaktadır. Şirket, 19 Mart 2007 tarihinde aldığı 141 no.lu yönetim kurulu kararıyla, 14 Haziran 2005 tarih ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu gereği 6,000,000 YTL sermaye ile kurulan Tarım Sigortası Havuz İşletmesi A.Ş (Tarsim) e %4.7 oranında iştirak etmiştir. d) Teknik Karşılıklar Kazanılmamış Primler Karşılığı Kazanılmamış primler karşılığı, yangın ve makine montaj branşı altında yazılan deprem primleri haricinde, dönem içinde yazılan net primlerin bir sonraki hesap dönemine isabet eden kısmını göstermekte olup, nakliyat primleri dışında gün esası dikkate alınarak net primlerden ilgili komisyonlar düşüldükten sonra poliçe bazında ayrılmıştır. Nakliyat branşında ise söz konusu hesaplama son üç ayki poliçelerin %50 si alınarak hesaplanmaktadır sayılı Sigortacılık Kanunu 7 Ağustos 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca, kazanılmamış primler karşılığı, yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri için tahakkuk etmiş primlerin herhangi bir komisyon veya diğer bir indirim yapılmaksızın brüt olarak gün esasına göre ertesi hesap dönemi veya hesap dönemlerine sarkan kısmından oluşmaktadır. Dolayısıyla, yeni Sigortacılık Kanunu hükümleri gereğince Kazanılmamış Primler Karşılığı hesabı sırasında komisyonların düşülmemesi ve ilgili karşılığın brüt primler üzerinden hesaplanması gerekmektedir. Ancak 4 Temmuz 2007 tarihli Uyum Genelgesi kapsamında teknik karşılıklara ilişkin yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar mevcut komisyon tenzili uygulamasına devam edilmesi hükme bağlanmıştır. Öte yandan, 28 Aralık 2007 tarihli Hazine Müsteşarlığı nın Kazanılmamış Primler Karşılığının Hesaplanmasına ve Ertelenmiş Komisyon Gelir ve Giderleri İçin Kullanılacak Hesap Kodlarına İlişkin Genelgesi nde 2007 yılı için komisyon düşülerek ayrılan kazanılmamış primler karşılığının 2008 yılı finansal tablolarına devredilmesinde uygulamada ortaya çıkacak sorunların önlenmesini teminen, 1 Ocak 2008 tarihinden sonrada 31 Aralık 2007 tarihinden önce tanzim edilen poliçeler için komisyonlar düşüldükten sonra kazanılmamış primler karşılığı ayrılması uygulamasına devam edilmesi, yeni yılda tanzim edilecek poliçeler için ise yeni sisteme göre işlem yapılması gerektiği belirtilmiştir. 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren olan söz konusu Teknik Karşılıklar Yönetmeliği kapsamında, şirketler, cari rizikolar karşılığını ayırırken yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri dolayısıyla ortaya çıkabilecek hasar ve tazminatların ilgili sözleşmeler için ayrılmış kazanılmamış primler karşılığından fazla olma ihtimaline karşı, her hesap dönemi itibarıyla, son 12 ayı kapsayacak şekilde yeterlilik testi yapmak zorundadır. Bu test yapılırken, net kazanılmamış primler karşılığının beklenen net hasar prim oranı ile çarpılması gerekmektedir. Beklenen net hasar prim oranı, gerçekleşmiş hasarların (muallak hasar ve tazminatlar, net + ödenen hasarlar ve tazminatlar, net devreden muallak hasar ve tazminatlar, net) kazanılmış prime (yazılan primler, net + devreden kazanılmamış primler karşılığı, net kazanılmamış primler karşılığı, net) bölünmesi suretiyle bulunur. Her bir branş için beklenen hasar prim oranının %100 ün üzerinde olması halinde, %100 ü aşan oranın net kazanılmamış primler karşılığı ile çarpılması sonucunda bulunan tutar o branşın cari rizikolar karşılığına ilave edilir. Ayrıca 11. notun devamında detaylı bahsedildiği üzere 4 Temmuz 2007 tarihinde Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan Genelge ile 14 Haziran 2007 tarihinden sonra tanzim edilen poliçeler için, kazanılmamış primler karşılığı hesabı sırasında deprem primlerinin düşülmemesi gerektiği belirtilmiştir. 13

15 Şirket 14 Haziran 2007 tarihinden itibaren yazdığı deprem primleri için kazanılmamış primler karşılığı hesaplayarak ilişikteki finansal tablolarda göstermiştir. Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı Dönem ve yıl sonu itibarıyla, Şirket e bildirimi yapılmış ve inceleme safhasında olup bedeli ödenmemiş hasar dosyalarıyla ilgili tüm yükümlülükler için muallak hasar karşılığı ayrılmaktadır. Muallak hasar ve tazminat karşılığı, eksper raporlarına veya sigortalı ve eksperin değerlendirmelerine uygun olarak belirlenmektedir. Hazine Müsteşarlığı'nın 30 Temmuz 2004 tarihli ve sayılı, 10 Aralık 2004 tarihli ve sayılı ve 18 Ocak 2005 tarihli ve 3821 sayılı yazıları uyarınca, gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar ve tazminat bedelleri için ilave muallak hasar karşılığı ayrılmaya başlanmıştır. Gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar bedellerinin hesaplanması sırasında, sigorta ve reasürans şirketlerinin bu bedellerle ilgili olarak son 5 veya daha fazla yıllardaki net konservasyon üzerinden yıllık prim üretimleri ile söz konusu yıllara ait gerçekleşmiş ancak hesap dönemi sonrasında rapor edilmiş hasar bedellerinin ağırlıklı ortalamaları dikkate alınır. Bu çerçevede Şirket, 31 Mart 2008 tarihi itibarıyla gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar ve tazminat bedelleri ile ilgili olarak 13,308,065 YTL (31 Aralık 2007: 12,139,566 YTL) tutarında net muallak hasar karşılığı ayırmıştır. 31 Aralık 2004 tarihinden itibaren sigorta şirketleri Hazine Müsteşarlığı nca belirlenen esaslar çerçevesinde her hesap döneminde branşlar itibarıyla muallak hasar karşılığı yeterlilik tablosu düzenlemek zorundadır. Bu tablo sigorta şirketlerinin ayırdığı muallak hasar karşılığının, bu karşılıkların konusu olan dosyalar için fiilen ödenmiş olan hasarlar toplamına oranını gösterir. Bu oranın, cari hesap dönemi hariç olmak üzere, son beş yıllık ortalamasının %90 ın altında olması halinde, cari hesap döneminde bu oran ile %90 ın altında kalan kısmı arasındaki fark için muallak hasar karşılığı yeterlilik farkı hesaplanıp kayıtlara yansıtılmaktadır. 31 Aralık 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibarıyla söz konusu oran Şirket in faaliyet konusu olan branşların ortalamasında %90 ın üzerinde gerçekleşmiştir. 7 Ağustos 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve 1 Ocak 2008 de yürürlüğe giren olan Teknik Karşılıklar Yönetmeliği nin muallak hasar karşılığı yeterliliği ile ilgili 7 inci maddesine göre, 1 Ocak 2008 tarihi itibarıyla muallak hasar karşılığı yeterlilik oranının %95 olacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca, 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca, cari hesap dönemi muallak hasar ve tazminat karşılığı tutarı, Hazine Müsteşarlığı nca belirlenen aktüeryal zincirleme merdiven metodu ile bulunan tutardan düşük olamaz. Dengeleme Karşılığı 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Teknik Karşılıklar Yönetmeliği ile birlikte şirketlerin takip eden hesap dönemlerinde meydana gelebilecek tazminat oranlarındaki dalgalanmaları dengelemek ve katastrofik riskleri karşılamak üzere kredi ve deprem teminatları için dengeleme karşılığı ayırması gerekmektedir. Bu karşılık her bir yıla tekabül eden deprem ve kredi net primlerinin %12 si oranında hesaplanır. Net primin hesaplanmasında, bölüşmesiz reasürans anlaşmaları için ödenen tutarlar devredilen prim olarak telakki edilir. Karşılık ayrılmasına son beş finansal yılda yazılan net primlerin en yüksek tutarının % 150 sine ulaşılıncaya kadar devam edilir. Hasarın meydana gelmesi durumunda, reasüröre isabet eden miktarlar ile sözleşmede belirtilen muafiyet limitinin altında kalan miktarlar dengeleme karşılıklarından indirilemez. Verilen teminat nedeniyle ödenen tazminatlar varsa birinci yıl ayrılan karşılıklardan başlamak üzere ilk giren ilk çıkar yöntemine göre dengeleme karşılıklarından düşülür. e) Yazılan Primler Yazılan primler, dönem içinde tanzim edilen poliçelerin yanı sıra geçmiş dönemde tanzim edilen poliçe primlerinden iptaller, vergiler ve reasürörlere devredilen primler düşüldükten sonra kalan tutarı temsil etmektedir. 14

16 f) Alınan ve Ödenen Komisyonlar Yazılan primler ile ilgili ödenen komisyonlar ve reasürans şirketlerine devredilen primlerin komisyonları ilgili dönem içinde tahakkuk ettirilmektedir. Alınan ve ödenen komisyonlar gelir tablosunda faaliyet giderleri hesabında izlenmektedir. g) Rücu ve Sovtaj Gelirleri Hazine Müsteşarlığı nın 3 Şubat 2005 tarihli ve 6715 sayılı ile 18 Ocak 2005 tarihli ve 3534 sayılı yazıları çerçevesinde, rücu alacağına ilişkin olarak ilgili sigorta şirketinden ibraname temin edilmesinin beklenilmesine gerek olmaksızın, sigorta şirketlerinin tazminat ödemesini gerçekleştirmeleri ve sigortalılarından ibraname (ödemenin yapıldığına dair banka dekontu) almış olmaları kaydıyla sigorta şirketlerinden olan rücu alacaklarının gelir olarak kaydedilebileceği belirtilmiş bulunmaktadır. Ayrıca, Hazine Müsteşarlığı nın 3 Şubat 2005 tarihli 6715 sayılı yazısında, rücu işleminin sulhen yapılması halinde borçlu ile protokol imzalanması veya ödemeye ilişkin belge alınmış olması kaydıyla rücu alacaklarının gelir olarak kaydedilmesi; rücu işleminin dava/icra yoluyla yapılması halinde ise bu işlemlere başlanmış olmasının yeterli olacağı, dava sonucunun beklenmesine gerek olmaksızın gelir olarak yazılacağı diğer taraftan bu alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılması gerektiği belirtilmiştir. h) Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar ve Borçlar Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar ve borçlar esas olarak kayıtlı değerleri ile mali tablolara yansıtılmıştır. Şirket, acente alacakları için teminat niteliğinde senet ve çek almakta, ancak bu senet ve çekleri nazım hesaplarda izlemektedir. i) Maddi ve Maddi Olmayan Varlıklar Maddi ve maddi olmayan varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden ve 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren alınan kalemler için satın alım maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve itfa payları düşülerek yansıtılır. İlgili amortisman ve itfa payları maliyet değerleri üzerinden normal amortisman yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Maddi ve maddi olmayan varlıkların amortisman ve itfa payında kullanılan faydalı ömürler aşağıdaki gibidir: Yıllar Bina 50 Motorlu taşıtlar 5 Ofis ekipmanları 4 15 Maddi olmayan duran varlıklar 3 15 Özel maliyet bedelleri 5 Finansal kiralama yoluyla edinilen maddi varlıklar 410 j) Yabancı Para Cinsinden İşlemler Dövize dayalı işlemler, işlem tarihindeki geçerli kurlar esas alınarak muhasebeleştirilmiş olup, bilanço tarihi itibarıyla yabancı para cinsinden aktif ve pasif kalemler 31 Mart 2008 tarihli T.C. Merkez Bankası ( TCMB ) döviz alış kurları ile değerlenmiştir. Değerleme sonrası ortaya çıkan farklar kambiyo kar veya zararı olarak gelir tablosuna yansıtılmıştır. k) Kıdem Tazminatı Karşılığı Türk İş Kanunu na göre, Şirket, bir senesini doldurmuş olan ve istifa veya kötü davranış dışındaki sebeplerden Şirket le ilişkisi kesilen veya hizmet yılını dolduran ve emekliliğini kazanan, askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Yükümlülük tutarı devlet tarafından duyurulan kıdem tazminatı tavanı baz alınarak hesaplanmaktadır. 31 Mart 2008 tarihi itibarıyla belirlenen kıdem tazminatı tavanı 2, YTL dir (31 Aralık 2007: 2, YTL). Şirket in 31 Mart 2008 tarihi itibarıyla hesaplanan toplam kıdem tazminatı yükümlülüğü 1,286, YTL dir (31 Aralık 2007: 1,219,000 YTL). 15

17 11 Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri (Devamı) l) Vergi Karşılığı 21 Haziran 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 32 inci maddesi ile Kurumlar Vergisi oranı %30 dan %20 ye indirilmiştir. Buna göre, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kurum kazançları %20 oranında kurumlar vergisine tabidir. Bu oran, kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna ve indirimlerin düşülmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. 23 Temmuz 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15 ve 30 uncu maddelerinde yeralan bazı tevkifat oranları yeniden belirlenmiştir. Bu bağlamda Türkiye de bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye de yerleşik kurumlara yapılanlar dışındaki temettü ödemeleri üzerinde %10 oranında uygulanan stopaj oranı %15 e çıkarılmıştır. Dar mükellef kurumlara ve gerçek kişilere yapılan kar dağıtımlarına ilişkin tevkifat oranlarının uygulanmasında, ilgili Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında yer alan uygulamalar da göz önünde bulundurulur. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz. Geçici vergiler o yıl kazançlarının tabi olduğu kurumlar vergisi oranında hesaplanarak ödenir ve ilgili mali yılın kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan kurumlar vergisine mahsup edilebilmektedir. Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez. Şirket in 31 Aralık 2007 tarihi itibarıyla indirilebilir mali zararı bulunmamaktadır. Kurumlar Vergisi Kanunu nun 13. Maddesinin transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı başlığı altında transfer fiyatlandırması konusu işlenmektedir. 18 Kasım 2007 tarihinde yayımlanan transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hakkında Genel Tebliğ de uygulamadaki detayları belirlemiştir. Eğer vergi mükellefleri ilgili kuruluşlarla (kişilerle), fiyatlandırmaları emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde yapılmayan ürün veya mal veya hizmet alım ve satım işlemlerine giriyorlarsa, o zaman ilgili karlar transfer fiyatlaması yoluyla örtülü bir şekilde dağıtıldığı kanaatine varılacaktır. Bu tarz transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kar dağıtımları kurumlar vergisi açısından vergi matrahından indirilemeyecektir Türkiye de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 25 inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir. m) İlişkili Taraflar İlişkili taraflar tanımı, hissedarlık, sözleşmeye dayalı haklar, aile ilişkisi veya benzeri yollarla karşı tarafı doğrudan ya da dolaylı bir şekilde kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen kuruluş olarak verilmiştir. İlişkili taraflara aynı zamanda sermayedarlar ve Şirket yönetimi de dahildir. İlişkili taraf işlemleri, bir fiyat uygulansın veya uygulanmasın, kaynakların ve yükümlülüklerin ilişkili taraflar arasında transfer edilmesini içermektedir. Şirket in iştirakleri, hissedarları ve Fiba Holding A.Ş ve Fina Holding A.Ş Grubu şirketleri ilişkili şirketler kapsamında değerlendirilmiştir. 16

18 n) Diğer Bilanço Kalemleri Diğer bilanço kalemleri kayıtlı değerleri ile bilançoya yansıtılmıştır. 12 Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi Yoktur 13 Şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi, (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır) a) Şirket in davalı olduğu tüm davaların Şirket aleyhine sonuçlanması durumunda doğacak muhtemel sorumluluk miktarı manevi tazminatları ve poliçede belirtilen teminat dışı halleri de içeren şekliyle brüt olarak 31,117,681 YTL dir (31 Aralık 2007: 19,887,295 YTL). Şirket, söz konusu aleyhte açılan davalar için 13,082,917 YTL karşılık tutarını, ilişikteki mali tablolarda ilgili karşılık hesaplarında dikkate almıştır (31 Aralık 2007: 11,424,906 YTL). b) Şirket in 31 Mart 2008 tarihi itibariyle 14,061,001 YTL (31 Aralık 2007:11,717,293 YTL) tutarında brüt rücu alacağı vardır ve Not 11g de bahsedildiği şekliyle mali tablolara yansıtılmıştır. Şirket in Not 11g de bahsedildiği şekliyle mali tablolarında esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar hesabında gösterdiği rücu alacakları toplamı 4,629,526 YTL (31 Aralık 2007: 3,831,383 YTL) olup aynı tutarda karşılık esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı içerisinde gösterilmiştir. Aynı zamanda Şirket in acente alacakları için açmış olduğu dava tutarı 3,761,254 YTL (31 Aralık 2007: 2,702,487 YTL) olup, Şirket, söz konusu alacaklar için 2,251,908 YTL (31 Aralık 2007: 1,667,107 YTL) tutarında karşılık ayırmıştır. 14 İşletmenin gayrisafi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri 15 Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları 31 Mart 2008 tarihi itibarıyla 20,308,202 YTL nominal değerli (defter değeri: 21,690,751 YTL) devlet tahvili ve hazine bonoları üzerinde Hazine Müsteşarlığı lehine blokaj bulunmaktadır (31 Aralık 2007: nominal değeri 20,308,202 YTL (defter değeri: 22,552,207 YTL). 16 Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı 31 Mart 2008 tarihi itibarıyla, Şirket in aktif değerleri üzerindeki sigorta tutarı 2,682,361 YTL ve 1,516,705 ABD Doları dır (31 Aralık 2007: 2,404,321 YTL ve 1,516,705 ABD Doları) 17

19 17 Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı Şirket in acentelerinden olan alacakları için aldığı teminatların detayı aşağıda gösterilmiştir. 31 Mart Aralık 2007 İpotek senetleri 32,085,500 29,875,500 Teminat mektupları 6,716,699 6,060,699 Teminata alınan hazine bonosu ve devlet tahvili 85,614 85,614 Diğer garanti ve kefaletler 1,402, ,573 Alınan nakit teminatlar 621, ,023 Toplam 40,912,238 37,468,409 Şirket in alacaklarına istinaden aldığı ve nazım hesaplarda izlenen vadeli alacak senetleri ve çekler aşağıdaki gibidir: 31 Mart Aralık 2007 Tahsile verilen çekler 3,921,092 2,674,333 Portföydeki çekler 611,537 80,256 Tahsile verilen senetler 1,391, ,037 Portföydeki senetler 544, ,332 Kredi kartları deposu 2,494,595 2,398,464 Toplam 8,962,918 5,971,422 Şirket, 31 Mart 2008 tarihi itibarıyla nazım hesaplarda izlenen vadeli senet ve çekler için reeskont hesaplamamaktadır. 18 Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı 31 Mart Aralık 2007 Verilen teminat mektupları 2,072,268 1,335,227 Toplam 2,072,268 1,335,227 Verilen teminat mektupları, devlet ihalelerine girebilmek için kamu kuruluşlarına verilen veya Şirket lehine ya da aleyhine açılan davalara karşılık yargı organlarına verilen teminat mektuplarından oluşmaktadır. 19 Şirketin hayat ve hayat dışı dallar için tesis etmesi gereken teminat tutarları ile varlıklar itibarıyla hayat ve hayat dışı dallara göre tesis edilmiş teminat tutarları Tesis Edilmesi Gereken Tesis Edilen Hayat dışı 19,830,241 20,308, Şirketin hayat poliçe adetleri, ile dönem içinde giren, ayrılan hayat ve mevcut hayat sigortalıların adet ve matematik karşılıkları 18

20 21 Hayat dışı sigorta dallar itibarıyla verilen sigorta teminat tutarı Mart Aralık 2007 Trafik branşı 499,948,000, ,188,000,000 Kaza branşı 26,242,000,000 23,185,000,000 Yangın branşı 23,837,000,000 22,337,000,000 Nakliyat branşı 10,664,000,000 7,173,000,000 Makine montaj branşı 7,178,000,000 6,585,000,000 Sağlık branşı 136,000,000 39,000,000 Kredi branşı 1,000, ,500 Tarım branşı 1,000,000 65,396 Toplam 568,007,000, ,507,570, Şirket in kurduğu emeklilik yatırım fonları ve birikim fiyatları 23 Portföydeki katılım belgeleri ve dolaşımdaki katılım belgeleri adet ve tutar 24 Dönem içinde giren, ayrılan, iptal edilen ve mevcut bireysel emeklilik ve grup emeklilik katılımcılarının adetçe portföy tutarları 25 Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren bilgi Satılmaya hazır finansal varlıklar Kayıtlı Değer Maliyet Borsa Rayici Faiz Oranı 31 Mart 2008 Serbest Hazine bonosu ve devlet tahvili 26,426,743 26,977,991 26,426,743 %4,34 %9,56 Bloke Hazine bonosu ve devlet tahvili 1,272,900 1,309,304 1,272,900 %9,56 27,699,643 28,287,295 27,699, Aralık 2007 Serbest Hazine bonosu ve devlet tahvili 27,586,059 26,977,991 27,586,059 %4.53%10.39 Bloke Hazine bonosu ve devlet tahvili 1,348,377 1,309,304 1,348,377 %10.39 Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar 28,934,436 28,287,295 28,934,436 Kayıtlı Değer Maliyet Borsa Rayici Faiz Oranı 31 Mart 2008 Serbest Hazine bonosu ve devlet tahvili 26,237,208 26,524,333 26,028,651 %4,34 %9,56 Bloke Hazine bonosu ve devlet tahvili 20,417,850 20,592,515 20,027,427 %4,34 %9,56 46,655,058 47,116,848 46,056, Aralık 2007 Serbest Hazine bonosu ve devlet tahvili 27,056,321 26,524,333 26,739,288 %4.53%10.39 Bloke

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 74.491.361 1 Kasa 22.011 2 Alınan Çekler 3 Bankalar Mad.14 45.095.851 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () (198.176) 5 Diğer Nakit Ve

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş ( ) VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 42.562.301 40.038.800 1- Kasa 2.055 5.621 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.109.040

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR Geçmiş I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 34,461,053 33,270,237 1- Kasa 2.12,14 5,399 3,936 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 5,328,477 6,888,908 4- Verilen

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.200830.09.2008 DÖNEMİ BİLANÇOSU I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 6.093.492,94 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 6.093.492,94 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Sınırlı VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 77,202,854 35,354,950 1- Kasa 8,048 8,740 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar Mad.35 52,302,566 13,839,095 4- Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

Ekteki Dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki Dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 56,093,437 62,944,260 1- Kasa 8,658 3,038 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar Mad.35 37,814,523 47,657,704

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar VARLIKLAR 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.174.329 B- Finansal

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO AKSİGORTA A.Ş. AKGRT AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dip Cari Önceki A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 300.320.894 152.869.536 1- Kasa 381 730 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar Mad.35

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Ayrıntılı Bilanço (YTL) ANHYT VARLIKLAR Dip Not Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 I- Cari (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 14,834,247

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7)

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Şirket ortakları tarafından sermaye artırımı sürecinde şirkete aktarılan nakitlerin;

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Dip Geçmemiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Dip Geçmemiş I- Cari Varlıklar EGE SĐGORTA ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 MART 2015 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE SOLO BĐLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 94,454,233 1-

Detaylı

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir)

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dip not Cari Dönem 31 Aralık 2008 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 175,614,589 1- Kasa 14 30,940 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 126,682,134

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 96,825,150 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 41,615,970 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer Nakit

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 253,305,608 110,848,280 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 178,350,609 46,043,483 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

51,098,442.43 1- Kasa. 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar

51,098,442.43 1- Kasa. 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dip Cari A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 51,098,442.43 1- Kasa 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 37,596,894.06 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit

Detaylı

(31/03/2014) (31/12/2013) A-

(31/03/2014) (31/12/2013) A- TÜRK P VE I SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR Dönem Dönem I- Cari Varlıklar Not A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 5.067.054 300.000 1- Kasa 33-2- Alınan

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARĠ VARLIKLAR (30/09/2010) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 121.786.136 1 Kasa 14 20.142 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 74.166.822 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 14 (51.540) 5 Diğer

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 344,276,641.97 1- Kasa 20,553.36 2- Alınan Çekler 52,155.00 3- Bankalar 344,242,919.76 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -38,986.15

Detaylı

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012 Varlıklar sınırlı I Cari varlıklar A Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 315,516,428 295,254,223 1 Kasa 2 Alınan çekler 3 Bankalar 2.12, 14 259,515,622 251,221,994 4 Verilen çekler ve ödeme emirleri

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 89.594.137 85.304.601 1 Kasa 405 949.02 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 89.593.732 59.392.470 4 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5 Diğer Nakit ve

Detaylı

VARLIKLAR. TUTAR I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. TUTAR I- Cari Varlıklar S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ 30.09.2013 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I Cari Varlıklar * A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.184.010 1 Kasa 900 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.585.768 4 Verilen

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar nin 1 Ocak - 30 Haziran 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Sınırlı Denetim Raporu Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na,

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 579,235,107.46 443,645,999.64 1- Kasa 14 27,572.45 19,250.24 2- Alınan Çekler 14 5,000.00 11,758.00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 579,202,535.01

Detaylı

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.06.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO. I- CARİ VARLIKLAR Dipnot

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.06.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO. I- CARİ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 16,761,990 1 Kasa 1,208 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 16,359,427 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 635,898,086.65 583,896,838.74 1- Kasa 14 36,621.14 15,605.84 2- Alınan Çekler 14 12,488.00 3- Bankalar 14 635,861,465.51 583,868,744.90

Detaylı

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 583,896,838.74 489,476,208.32 1- Kasa 14 15,605.84 13,542.12 2- Alınan Çekler 14 12,488.00 6,555.00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 583,868,744.90

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 183.877.069 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 160.470.088 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- Varlıklar Notlar 31.12.2006 31.12.2005 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 60.746.208 36.894.992 1- Kasa 9.735 261.740 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 38.167.009 20.315.062 4- Verilen Çekler

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 158.726.215 136.759.082 1 Kasa 8.099 890 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 136.570.535 116.629.038 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar VARLIKLAR I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot GeçmiĢ (30/09/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 933.224.672

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR Sınırlı I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 226.230.862 208.419.503 1- Kasa 14 4.723 4.295 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 201.568.745 177.740.692 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2.3 72.697.782 83.850.008 1- Kasa 14 3.860 17.043 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 72.736.511 83.841.225 4- Verilen Çekler

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Bağımsız Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 172.120.436 177.695.461 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 152.832.141 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. IŞIK SİGORTA A.Ş. TL VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 173.884.215 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler 4.000.000-3- Bankalar 14 153.808.495 160.053.983 4- Verilen Çekler

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 178.824.772 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 159.286.582 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.252.907 148.162.389 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 138.670.963 133.651.828 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 351.751.993,29 1- Kasa 17.379,68 2- Alınan Çekler 46.050,00 3- Bankalar 351.688.563,61 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR (31/03/2009)

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR (31/03/2009) VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 443.645.999,64 1- Kasa 14 19.250,24 2- Alınan Çekler 14 11.758,00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 443.614.991,40 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı