23 28 Temmuz 2007, ANKARA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "23 28 Temmuz 2007, ANKARA"

Transkript

1 FINANSAL YÖNETIM GENÇ ÇEVRECİLER EĞİTİM PROGRAMI Temmuz 2007, ANKARA Hazırlayan BURCU YEŞİLADALI

2 Finansal sürdürülebilirlik Bir sivil toplum kuruluşunun finansal sürdürülebilirliği finansal planlama ve yönetim, kendi kendini finanse etme dâhil tüm kaynak oluşturma ve tanıtım faaliyetleri sayesinde sağlanır. Finansal sürdürülebilirlik özetle; Kaynak oluşturma, finansal yönetim ve tanıtım faaliyetleri İyi bir planlama ve planların günün koşullarına göre gözden geçirilmesi ve Destekçilerle iyi ve sürekli ilişki kurularak kaynakların sürekli kılınması ile mümkün olur. STK ların gelir yapısı Bireysel destek, üyelikler Özel sektör Uluslararası kurumlar ve vakıflar Devlet kurumları, hükümet ve yerel yönetimler Bir STK nın finansal sürdürülebilirliği için kaynak çeşitliliği gerekir. Bu aşamada şu sorular sorulabilir:? STK nızın gelirlerinin kaçta kaçı hangi kaynaklardan sağlanıyor?? STK nız için ideal dağılım nasıl olmalı? Bütçeleme Finansal sürdürülebilirlik için atılacak önemli ikinci adım ortaya çıkardığınız stratejik planlar çerçevesinde daha sonraki yıllar için ya da en azından sadece gelecek yıl için bütçe hazırlamaktır. 1

3 STK gider bütçesi (örnek) No Bütçe kalemi Birim Birim ücreti Toplam 1. İnsan kaynakları 1.1. Kadrolu çalışanlar 1.2. Uzmanlar 1.3. Danışmanlar 1.4. Gönüllüler 2. Seyahat 2.1. Ulaşım 2.2. Konaklama 2.3. Harcırah 3. Ekipman ve malzeme 3.1. Araç 3.2. Mobilya, bilgisayar vs. 4. Ofis 4.1. Kira 4.2. Bakım, onarım 4.3. İletişim 4.4. Isınma, elektrik, su vs Kırtasiye, yayın satın alımı 4.6. Araç yakıt 5. Diğer hizmetler 5.1. Yayınlar 5.2. Araştırmalar 5.3. Finansal denetim 5.4. İzleme ve değerlendirme 5.5. Çeviri 5.6. Finansal hizmetler 5.7. Toplantılar 5.8. Eğitim 6. Diğer 6.1. Vergi 6.2. Öngörülmeyen giderler Toplam 2

4 STK gelir bütçesi (örnek) Bütçe kalemi Proje gelirleri Üye ödentileri Kampanya bağışları Bağışlar Sübvansiyonlar Toplam Tutar 3

5 Kaynak oluşturma nedir? Bir STK nın gerek kurumsal varlığını sürdürme, gerek projelerini hayata geçirmek için gerek duyulan para, malzeme, araç gereç ve hizmetlerin elde edilmesi için aktif ve sistemli olarak yapılan, kendi hedefleri ve stratejisi olan, profesyonel ve etik değerlere uygun olarak yürütülen çalışmaların bütünüdür. STK lar neden kaynak oluşturma faaliyetleri yürütürler? STK ların hizmet verdikleri alanda faaliyetlerini sürdürebilmeleri için kaynağa ihtiyaçları vardır, Kaynak oluşturma faaliyetleri aynı zamanda yandaş bulma faaliyetleridir. Kaynak oluşturma çalışmalarını yürütürken aynı zamanda ilgili alanda toplum bilinci, ilgi ve fırsat yaratılmaktadır. Bir kurum/birey bir STK ya neden destek olur? STK iyi bir amaca hizmet eder Diğerlerinden daha etkili çalışır Dürüst ve sorumludur Çekici ve ikna edicidir Potansiyel destekçinin ilgi alanına/ihtiyacına hitap eder Destekçiye yarar sağlama potansiyeli vardır STK yardım istemiştir STK nın başka kaynağı yoktur ve yardım yapılmazsa kapanacaktır. Unutulmamalıdır ki bir kurumun/kişinin bir STK ya destek olmak için birden çok sebebi olabilir. Kaynak oluşturma döngüsü 1. Kaynak ihtiyacının belirlenmesi 2. Olası destekçilerin listesinin çıkarılması 3. Kaynak oluşturma yönteminin belirlenmesi 4. Planlama ve bütçeleme yapılması 5. Başvurunun yapılması, kayıt tutulması 6. Başvuru takibinin yapılması 7. Cevabın alınması 8. Proje ya da etkinliğin gerçekleşmesi 9. Destekçiye teşekkür edilmesi ve raporlama 4

6 Kaynak oluşturma veritabanı Kaynak ihtiyacı belirlendikten sonra destek için başvuracağımız kurumları iki yolla takip etmeliyiz. Birincil veritabanı No Kurum İlgili kişi Adres Tel Web Ne zaman müsait 1 Destekçi A 2 Destekçi B İkincil veritabanı No Proje tercihleri 1 Destekçi A 2 Destekçi B Karşıla nan giderler Özel talepler 2005 görüşmesi Son başvuru tarihleri Yönetim kurulu toplantısı Toplam hibe miktarı Ortalama hibe miktarı Kaynak oluşturmada kullanılan yöntemler Destek yöntemi Kurumsal sponsorluk Sponsorluk Donörlük ve fon sağlama İşletmeler ve kiralar Maliyetlerin karşılanması Üyelikler Bağışlar Bağış kampanyaları Sübvansiyonlar Satışlar (bağış karşılığı) Kermesler, açık artırmalar Proje katkı payları Aynî destekler Kim tarafından? Özel sektör Özel sektör Uluslararası kurumlar ve vakıflar Hizmet alan hedef kitle Devlet, yerel yönetimler ve uluslararası kurumlar Özel sektör ve uluslararası kurumlar Özel sektör, devlet, yerel yönetimler Kaynak oluşturmanın altın kuralları Kaynak oluşturma sorumlusunun çalıştığı STK nın amaç ve hedeflerini, faaliyet alanını ve ihtiyaçlarını bilmesi, STK nın misyonunu açık ve etkili bir şekilde ifade etmesi gerekir STK tarafından gelir ve giderler kayıt altında tutulmalı STK tarafından kaynak oluşturma planlaması yapılmalı ve planlar düzenli aralıklarla gözden geçirilmeli Kaynak oluşturma sorumlusunun şirketlerin sosyal sorumluluğu kavramı hakkında bilgi sahibi olması gerekir 5

7 Kaynak istenen kurum/ bireyin beklentileri bilinmeli ya da tahmin edilmeli Kurumun/bireyin anlayacağı dilden konuşulmalı Faaliyetin hangi kitle tarafından desteklenebileceği ve desteklenmesi gerektiği önceden bilinmeli Gelişmelerden ve sonuçlardan destekçi haberdar edilmeli Eğer kurum talep ediyorsa STK kendi iç kuralları çerçevesinde yayınlarında ve medyada kurumun desteğine yer vermeli Bunun yanında STK: Tanınır olmalı Şeffaf ve hesap verebilir olmalı Güvenilir olmalı Yaratıcı ve inandırıcı olmalı Kurumlardan kaynak isteniyorsa teklifte neler olmalı? Potansiyel destekçinin sadece talep ettiği bilgileri sunmalısınız. Bununla birlikte genellikle aşağıdaki bilgiler sorulmaktadır. 1. Destek istenen konudaki amacın ne olduğu? Neyin ne için istendiği? 2. STK nın kimlik bilgileri 3. Arka plan bilgisi (ihtiyaç ve problemin ne olduğu) 4. Talep edilen miktarın/ yardımın ne olduğu 5. Sorunla ilgili ne yapılmak istendiği, bir iş planı ve zaman çizelgesi 6. Ulaşılmak istenen sonuç 7. Çalışmanın nasıl izleneceği ve verimliliğin ne yöntemle ölçüleceği 8. Proje ya da etkinliğin bütçesi, başka kimlerden kaynak istendiği/sağlandığı 9. STK nın faaliyet raporu Destekçiye teşekkür ve raporlama Destekçiler yaptıkları yardım karşılığında STK dan bir şey beklemiyor olsa da tüm parasal ve aynî destekçilere uygun zeminlerde teşekkür etmek gerekir. Destek veren kurum proje/etkinlik bitiminde bir rapor (finansal ve teknik) talep ettiyse bu şartlarına uygun şekilde ve zamanında hazırlanmalıdır.? STK nıza destek verenlere siz nasıl teşekkür ediyorsunuz? Kaynak oluşturmada stratejiler STK lar kendi misyonları doğrultusunda kaynak aramalıdır, mevcut kaynaklara göre misyonunuzu değiştirmeyin. Kaynaklarda çeşitlilik olması avantajlıdır. Tek bir kaynağa bağımlı olmayın. Kaynak sağlayanlar bazen pek çok koşul ileri sürer, bunun altında yatan sebepleri anlamaya çalışın, müzakere becerinizi kullanın. Bazı STK lar hakkında çıkan olumsuz haberler tüm sektörü etkilemektedir. Bilgi paylaşmaya/vermeye hazır olun. Diğer STK larla ya da üniversiteler, araştırma enstitüleri, medya kuruluşları ile ortaklık kurulması avantajlıdır. Diğer STK lar farklı kesimlerin farklı ihtiyaçlarına cevap verir. Bazı koşullarda kaynak oluşturma faaliyetlerine tüm STK çalışanları dâhil olmalıdır. 6

8 Bu alanda biriken bilgi ve beceri paylaşılmalıdır. Uzun vadeli bir program yerine bir etkinlik için fon bulmak daha kolaydır. Uzun soluklu programlar parçalara bölünerek ayrı ayrı fonlanabilir. Destekçilerden geribildirim/görüş alın. Hiçbir zaman destekçinin ilgi alanı doğrultusunda STK çalışmalarını değiştirmeyin. STK çalışmaları destekçiler tarafından sadece desteklenmeli, ama onlar tarafından yönlendirilmemelidir. Kaynak oluşturma faaliyetlerine destek olacak gönüllü sayısını artırın. Mevcut dış destekli fonların gelecekte azalacağı göz önünde bulundurularak (varsayılarak) yerel kaynakların daha çekici olacağı beklentisi ortaya çıkmaktadır. Yerel kaynak arayışına geçen STK lar stratejik planlamalarını bu doğrultuda gözden geçirmelidir. Destekçilerinize yerine getirilemeyecek sözler vermeyin. Para yönetiminde önemli unsurlar Parasal kaynakların verimli (minimum maliyet, maksimum fayda ile) ve saydam yönetilmesi Kaynakların hazırlanmış olan yıllık bütçeye göre kullanılması Hesap verebilirlik Finansal raporların düzenli olarak hazırlanması Saydam bir para akışı, gerekli zamanlarda müdahaleler yapılması STK nın kurum içi parasal kaynak kullanımına dair esasların belirlenmesi Proje ekibi ve finansal yönetim ekibi arasında düzenli bilgi akışı STK ların kaynak oluşturma faaliyetlerine dair dünyadan çeşitli örnekler ve veriler İngiltere den bir örnek: Royal Society for the Protection of Birds (RSPB, Kraliyet Kuşları Koruma Derneği) 2005 yılı rakamları (1 Nisan Mart 2005) Toplam gelir= sterlin Üyelikler= sterlin (gelirlerin % 30 u) Miras/vasiyet= sterlin (% 26) Kaynak oluşturma faaliyetleri (posta siparişi, mağaza satış, medya gelirleri, lotarya, ticari sponsorluk)= sterlin (% 17) Hibe, bağış (kurumsal)= sterlin (% 16) Toplam gider= sterlin Üyelik hizmetleri ve araştırma= sterlin (% 7) 7

9 ABD den veriler Hükümet dışı örgütlerin 2005 yılı toplam geliri: 260 milyar Dolar Toplam gelirin destekçilere göre dağılımı: Destek Yüzde (%) (milyar Dolar) Bireyler ,5 Vakıflar 30 11,5 Miras/vasiyet 14 5,3 Kurumlar 17 6,7 Toplam gelir hangi alanlarda kullanıldı? Yüzde (%) Dini örgütler 35,8 Eğitim kurumları 14,8 Vakıflar 8,3 Sağlık örgütleri 8,7 İnsani hizmet örgütleri 9,7 Kültür, sanat, sosyal işler kurumları 5,2 Çevre ve hayvan koruma örgütleri 3,4 Uluslararası ilişkiler kurumları 2,5 Diğer 6,2 Türkiye den veriler STGP tarafından toplam 39 kuruluşla yapılan anket çalışmasının sonuçlarına göre 1 : Kuruluşların sağladığı bağış miktarı ortalama dolar arasında değişiyor Kuruluşların % 59 unun kaynak sağlama politikası var Kuruluşların % 26 sı kaynak sağlayacağı STK yı kendisi arıyor, % 13 ü duyuru yapıyor Kuruluşların ilgi alanlarına göre dağılım şu şekildedir: % 24 çevre, % 18 eğitim, % 11 sağlık, % 12 kültür, sanat ve % 8 yoksulluk/kalkınma. Şirketler daha çok çevre, eğitim, sağlık konusuyla ilgilenmektedir. Öncelik sıralamasına göre kaynak sağlama kriterleri şunlardır: Uygunluk, yetenek, profesyonellik, sürdürülebilirlik, projenin topluma katkısı, STK nın tanınırlığı, STK nın ünü/güvenilirliği, yenilik/yaratıcılık. Kaynak sağlayan kuruluşlara göre STK ların güçlü yönleri: Halktan bilgi ve deneyim elde edebilme, esneklik, personelin ve gönüllülerin işlerine kendilerini adamış olması, ve güçlü bir ruh, iyi niyet Kaynak sağlayan kuruluşlara göre STK ların zayıf yönleri: - İnsan kaynağı kapasitesinin yetersizliği: profesyonellikten yoksunluk, proje/bütçe idaresinde beceri sahibi olunmaması, elemanların işten ayrılma oranının yüksek olması, lidere bağımlılık 1 Kuruluşların dağılımı: 14 Türk şirketi, 10 yabancı şirket, 4 iki-uluslu kurum, 2 yabancı kalkınma kuruluşu, 1 yabancı kalkınma bankası, 2 yabancı vakıf, 4 kamu kuruluşu, 2 yerel yönetim. 8

10 - STK ların vizyondan yoksun oluşu: kaynak sağlayan kuruluşlarla kazan/kazan sonuçlar elde edememeleri, projenin neden yapılması gerektiği konusunda inanılır gerekçe sunamamaları - Kurumsallaşmışlıktan yoksunluk: STK ların araştırma, teklif hazırlama, planlama, rapor ve bütçe hazırlama ve mali idarede etkili olmaması. STGP tarafından toplam 345 STK temsilcisiyle yapılan anket çalışmasının sonuçlarına göre 2 : STK ların kaynaklara erişimde en büyük zorlukları şunlardır: kaynak sağlama olanakları hakkında yeterince bilgi edinememe, vasıflı/bilgili insan kaynaklarından yoksunluk, altyapının olmayışı (ofis, bilgisayar, İnternet), İngilizce bilmeme ve bürokratik prosedürler STK ların % 93 ü bireysel bağışlar kabul etmektedir (üye aidatları, zaman zaman yapılan bağışlar, vs), % 55 i gelir getirici faaliyetlerden gelir elde etmektedir (kira geliri, ürün satışı, hizmet satışı, vs), % 52 si devlet kurumları/yerel yönetimlerden gelir sağlamaktadır, % 48 i ise diğer STK lardan destek görmektedir (yabancı ve Türk). STK ların % 44 ü şirketlerden destek almaktadır. Bu destek genellikle nakit bağış, ekipman bağışı ya da insan kaynakları desteği şeklinde olmaktadır. STK ların % 46 sının uluslararası bağlantısı vardır, % 32 si yabancı kuruluşlardan destek almaktadır. Kaynaklar: Association of Fundraising Professionals, Filiz Köksal, Fon Geliştirme Teknikleri, 2003, Giving USA Foundation, IFOR-Women Peacemakers Program, Workshop Kit: Women and a Culture of Peace, Mart 2001 Ildikó Simon, Training of Trainers Program-REC Turkey eğitim notları, Ocak 2005 Royal Society for the Protection of Birds, STGP, Kaynak Geliştirme ve Türkiye deki STK lar, Eylül 2004, STGP, Sivil Toplumcunun El Kitabı, Kasım 2004 STGP, Türkiye deki Donör Uygulamaları ve STK lara Kaynak Sağlama, Eylül 2004, 2 STK temsilcilerinin çalıştıkları STK nın faaliyet alanına göre dağılımı: 60 kadın, 70 çevre, 14 gençlik, 20 insan hakları, 7 afet hazırlık/kurtarma, 37 kültür/sanat, 110 çıkar topluluğu/dayanışma, 2 gey ve lezbiyen, 18 tanımsız, 7 diğer. 9

STK larda finansal yönetim ve kaynak oluşturma. Burcu Yeşiladalı REC Türkiye Genç Çevreciler Eğitim Semineri Ankara 23-27 Temmuz 2007

STK larda finansal yönetim ve kaynak oluşturma. Burcu Yeşiladalı REC Türkiye Genç Çevreciler Eğitim Semineri Ankara 23-27 Temmuz 2007 STK larda finansal yönetim ve kaynak oluşturma Burcu Yeşiladalı REC Türkiye Genç Çevreciler Eğitim Semineri Ankara 23-27 Temmuz 2007 Finansal sürdürülebilirlik Finansal sürdürülebilirlik Kaynak oluşturma,

Detaylı

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Fon Yaratma. Ve AB Fonlarına Erişim

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Fon Yaratma. Ve AB Fonlarına Erişim Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır Fon Yaratma Ve AB Fonlarına Erişim Bu yayın Avrupa Birliği nin desteği ile hazırlanmıştır. Yayın içeriğinin tüm sorumluluğu yalnızca TACSO ya aittir

Detaylı

STK LAR İÇİN KILAVUZ BİLGİLER III. NASIL ÇALIŞIYORUZ? Sivil Toplum Kuruluşlarının Yapısı ve İdaresi

STK LAR İÇİN KILAVUZ BİLGİLER III. NASIL ÇALIŞIYORUZ? Sivil Toplum Kuruluşlarının Yapısı ve İdaresi Helsinki Yurttaşlar Derneği 2003 1 STK LAR İÇİN KILAVUZ BİLGİLER III NASIL ÇALIŞIYORUZ? Sivil Toplum Kuruluşlarının Yapısı ve İdaresi Sivil toplum alanına ilişkin çalışmaların esasını oluşturan saydamlık,

Detaylı

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik

Detaylı

Proje Hazırlama Kılavuzu. Burcu Yeşiladalı SUNUŞ

Proje Hazırlama Kılavuzu. Burcu Yeşiladalı SUNUŞ Proje Hazırlama Kılavuzu Burcu Yeşiladalı SUNUŞ Bu kılavuz, Tarih Vakfı tarafından Rockefeller Vakfı'nın desteğiyle yürütülen Yerel Tarih Grupları Projesi kapsamında yayımlandı. Proje, Türkiye'nin farklı

Detaylı

AB Hibe Programlarında Proje Bütçe Yönetimi ve Hibe Projelerinde Bütçeleme

AB Hibe Programlarında Proje Bütçe Yönetimi ve Hibe Projelerinde Bütçeleme Sivil Toplum Kuruluşları için Rehberler AB Hibe Programlarında Proje Bütçe Yönetimi ve Hibe Projelerinde Bütçeleme Hazırlayan Rıfat Ünal Sayman REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar

Detaylı

SİVİL TOPLUM İZLEME RAPORU 2012 yönetici özeti TOPLUM İZLEME RAPORU

SİVİL TOPLUM İZLEME RAPORU 2012 yönetici özeti TOPLUM İZLEME RAPORU SİVİL TOPLUM İZLEME RAPORU 2012 yönetici özeti S İ V İ L TOPLUM İZLEME RAPORU 2 0 1 2 yönetici Ö Z E T İ S İ V İ L TOPLUM İZLEME RAPORU 2 0 1 2 yönetici Ö Z E T İ Sivil Toplum İzleme Raporu 2012 TÜSEV

Detaylı

N 28 ELKİTABI TASLAĞI. Türkiye de Destekli İstihdam (TR)

N 28 ELKİTABI TASLAĞI. Türkiye de Destekli İstihdam (TR) N 28 ELKİTABI TASLAĞI Türkiye de Destekli İstihdam (TR) HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI Leonardo da Vinci / Yenilik Transferi Sözleşme numarası - LLP-LDV-TOI-12-AT-0011 Proje numarası - 2012-1-AT1-LEO05-06976

Detaylı

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Gözden geçirilmiş teklif, 2011 2 İçindekiler 1. Giriş... 4 2. Arka Plan... 4 2.1. Türk Yerel Yönetimindeki son gelişmeler... 4 2.2.

Detaylı

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Referans: STDF/2013/01 Önbaşvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 10 Nisan 2013 Gelecek Turizmde Sürdürülebilir

Detaylı

TACSO 2 Türkiye : 2. Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı 3 Haziran Salı, 2014 Gordion Otel, Ankara

TACSO 2 Türkiye : 2. Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı 3 Haziran Salı, 2014 Gordion Otel, Ankara ææ Türkiye Ofisi TACSO 2 Türkiye : 2. Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı 3 Haziran Salı, 2014 Gordion Otel, Ankara Katılım Sağlayan Üyeler AB Türkiye Delegasyonu: Lise Pate-Yılmazer AB Türkiye Delegasyonu:

Detaylı

Uluslararası İşbirliğine Açık Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Yaratma Projesi

Uluslararası İşbirliğine Açık Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Yaratma Projesi Uluslararası İşbirliğine Açık Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Yaratma Projesi Anna Lindh Avrupa-Akdeniz Kültürler Arası Diyalog Vakfı Türkiye Ağı Araştırması Raporu (Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

AB Hibe Programlarında Proje Uygulama ve Değerlendirme

AB Hibe Programlarında Proje Uygulama ve Değerlendirme Sivil Toplum Kuruluşları için Rehberler AB Hibe Programlarında Proje Uygulama ve Değerlendirme Proje Yöneticileri için İpuçları Hazırlayan Hande Özüt REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden

Detaylı

İnsan Hakları Örgütleri İçin Örgüt Yönetimi Başvuru Kitabı

İnsan Hakları Örgütleri İçin Örgüt Yönetimi Başvuru Kitabı İnsan Hakları Örgütleri İçin Örgüt Yönetimi Başvuru Kitabı Bu kitap Hollanda Helsinki Komitesi tarafından desteklenen İnsan Hakları Örgütlerinin Yerel Şubelerini Güçlendirme projesinin bir parçası olarak

Detaylı

İÇERİK Ö. Güneş Yıldırım FUNDRAISING OKULU. KOORDİNASYON Can Ercebe. REDAKSİYON Uğur Elhan

İÇERİK Ö. Güneş Yıldırım FUNDRAISING OKULU. KOORDİNASYON Can Ercebe. REDAKSİYON Uğur Elhan İÇERİK Ö. Güneş Yıldırım FUNDRAISING OKULU KOORDİNASYON Can Ercebe REDAKSİYON Uğur Elhan GRAFİK TASARIM LOFT/ISTANBUL İLLÜSTRASYONLAR KOFF ANIMATION HAZIRLAYANLAR VE KATKIDA BULUNANLAR Can Ercebe Ö. Güneş

Detaylı

TÜRKİYE DE. Bağışçılar Vakıfları İÇİN REHBER

TÜRKİYE DE. Bağışçılar Vakıfları İÇİN REHBER TÜRKİYE DE Bağışçılar Vakıfları İÇİN REHBER 1 TÜRKİYE DE Bağışçılar Vakıfları İÇİN REHBER 2 Giriş Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) 1993 de kuruluşundan günümüze Türkiye de sivil toplumun yasal, mali

Detaylı

Sosyal Girişimler ve Türkiye

Sosyal Girişimler ve Türkiye Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu Tevfik Başak Ersen Derya Kaya Zeynep Meydanoğlu Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu Tevfik Başak Ersen Derya Kaya Zeynep Meydanoğlu SOSYAL

Detaylı

3. TACSO 2 Türkiye Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı

3. TACSO 2 Türkiye Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı 3. TACSO 2 Türkiye Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı 18 Aralık 2014, Perşembe Notte Otel, Ankara Katılım Sağlayan Üyeler ve Misafir katılımcılar : AB Türkiye Delegasyonu İçişleri Bakanlığı, Dernekler Dairesi

Detaylı

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır.

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN İYİ YÖNETİŞİM VE ÖZ DÜZENLEME MODELLERİ Sivil Toplumda Hesap Verebilirlik, Şeffaflık ve Kalite Yönetimi Modelleri Araştırma

Detaylı

Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu

Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu Ocak 2014 Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte ortak yayını Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Kurumsal Yönetim

Detaylı

Kurumsal Stratejik Planlama

Kurumsal Stratejik Planlama Sivil Toplum Kuruluşları için Rehberler Kurumsal Stratejik Planlama Sık karşılaşılan sorulara cevaplar Hazırlayan Gürel Tüzün REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından

Detaylı

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org STRATEJİK PLANLAMA SUNUMUN İÇERİĞİ STRATEJİK PLANLAMA NEDİR? Stratejik planlama; Bir işletmenin amaç ve misyonuna uygun yönetimsel kararlarını uygulamak için gerekli faaliyetlerin bütünüdür (Steiner, 1979)

Detaylı

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2015-2018 Aralık 2014 Beypazarı / ANKARA 2 BEYPAZARI

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

HALK KÜTÜPHANELERİ VE YÖNETİM

HALK KÜTÜPHANELERİ VE YÖNETİM HALK KÜTÜPHANELERİ VE YÖNETİM İçerik Yönetim Örgüt ve Örgüt Kültürü Stratejik Yönetim Yöneticilik Kütüphaneler ve Yönetim Halk Kütüphaneleri ve Yönetim (Bütçe, Derme, Bina, Personel, Kullanıcı, Eğitim)

Detaylı

ULUSAL FAALİYET RAPORU - TÜRKİYE AYRIMCILIĞI ENGELLEME VE FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ EĞİTİMİ

ULUSAL FAALİYET RAPORU - TÜRKİYE AYRIMCILIĞI ENGELLEME VE FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ EĞİTİMİ ULUSAL FAALİYET RAPORU - TÜRKİYE AYRIMCILIĞI ENGELLEME VE FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ EĞİTİMİ Burcu YEŞİLADALI SAVAŞAN (Ayrımcılığın engellenmesi) Ferhan ALESI (Farklılıkların Yönetimi semineri) Mayıs 2008

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ

TÜRKİYE DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek Bu proje Avrupa Birliği tarafindan finanse edilmektedir TÜRKİYE DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ 2012. Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıstır.

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ

TÜRKİYE DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek Bu proje Avrupa Birliği tarafindan finanse edilmektedir TÜRKİYE DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ 2012. Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıstır.

Detaylı

PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

PROJE HAZIRLAMA REHBERİ PROJE HAZIRLAMA REHBERİ A. Vural ÖRSDEMİR Serdar KABUKÇUOĞLU 2005-ANKARA ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi

Detaylı

TAV HAVALİMANLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010. www.tavhavalimanlari.com TAV HAVALİMANLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010. Terkos Gölü, İstanbul

TAV HAVALİMANLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010. www.tavhavalimanlari.com TAV HAVALİMANLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010. Terkos Gölü, İstanbul www.tavhavalimanlari.com TAV HAVALİMANLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010 TAV HAVALİMANLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010 Terkos Gölü, İstanbul Bu sürdürülebilirlik raporunun basımında %100 geri dönüşümlü

Detaylı