Samsun Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü Hukuk Davalarını Açma ve Takip Etme Süreci

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Samsun Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü Hukuk Davalarını Açma ve Takip Etme Süreci"

Transkript

1 Samsun Defterdarlığı Müdürlüğü Hukuk Davalarını Açma ve Takip Etme Süreci Dava Açma Talep Yazısı/Dava Dava Açma Talebinin Gelmesi/Dava nin Gelmesi Yazı ve Eklerinin Avukata Havale Edilmesi Yazı ve Eklerinin Avukata Zimmetlenmesi Yazı Ve Eklerinin İncelenmesi Dava Açma Talebi Açılan Davanın Takibi Maddi ve Hukuki Nedenlerin Araştırılması nin Tarafından Dava Açılmasında Yarar Var Dava Açılmasında Yarar Yok İlgili Birim/İdareye Yazı Hazırlanması Cevaba Dava Açma Talep Yazısı Yazının Tarafından Maddi ve Hukuki Sebeplerin Bulunmadığına Dair Yazı Cevaba nin Avukata Cevaba nin Tarafından EvrakÇıkış Kaydının Cevaba Cevaba Dava nin Hazırlanması ve Gelen Yazı ve Eklerinin Avukata Dava nin Avukata Cevaba nin Hazırlanması ve EvrakÇıkış Kaydının Cevaba 1 Hazırlayan : Cemal AKDENİZ - Fatih KELEŞ Onaylayan : Av.Necdet USLU /

2 Samsun Defterdarlığı Müdürlüğü Hukuk Davalarını Açma ve Takip Etme Süreci Mahkeme 1 n Avukata n İncelenmesi Temyiz Verildiğinde Kısmen Yada Tamamen Aleyhe Vazgeçme Veridiğinde Temyiz Karar Lehe Temyiz nin Tarafından 659 Sayılı KHK'nın 11/2 Maddesi Kapsamındaki İşlemler Süreci Temyiz 659 Sayılı KHK'nın 11/3 Maddesi Kapsamındaki İşlemler Süreci Temyiz nin Avukata Temyize nin Tarafından Temyize Mahkeme n Avukata n İncelenmesi Onama Bozma Onama Kısmen / Tamamen Aleyhe Onama Lehe Yeni Esas Üzerinden Dava Takibinin Karar Düzeltme Yoluna Gitmeye Karar Verildiğinde Yoluna Gitmekten Vazgeçildiğinde nin Avukata Uyma Direnme nin Tarafından 659 Sayılı KHK'nın 11/3 Maddesi Kapsamındaki İşlemler Süreci nin İncelenmesi Dosyanın Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna Gönderilmesi Avukat Tarafından Temyize Gidilmesi ye nin Hazırlanması ve Avukat Tarafından Süreç Tamamlandı Süreç Tamamlandı Karar Düzeltmeye 2 Hazırlayan : Cemal AKDENİZ - Fatih KELEŞ Onaylayan : Av.Necdet USLU /

3 Samsun Defterdarlığı Müdürlüğü Hukuk Davalarını Açma ve Takip Etme Süreci Mahkeme 2 Üzerine Verilen n Avukata n İncelenmesi Talebinin Reddi Talebinin Kabulü Bilgi Yazısının Hazırlanması Yeni Esas Üzerinden Dava Takibinin Yazının Tarafından Avukatın Temyizden Vazgeçmeye Gitmesi Bilgi Yazısı Süreç Tamamlandı Dosyanın Saklıya Alınması Hazırlayan : Cemal AKDENİZ - Fatih KELEŞ Onaylayan : Av.Necdet USLU /

4 SG AS S 3.7.Sürecin Aktiviteleri No Aktivite Adı Aktivite Açıklaması Tekrar Sıklığı Gerçekleştiren Onaylayan Danışılan 1 Evrak memuru tarafından sistemine kaydının yapılıp giriş numarası alınması Her Seferinde Evrak Kayıt Memuru Yazı ve Eklerinin Avukata Havale 2 Edilmesi 3 Yazı Ve Eklerinin İncelenmesi Dava dilekçesinin/dava açma talebine ilişkin yazının tarafından uygun görülen avukatın adı yazılmak suretiyle dosyanın havale edilmesi Dava dilekçesinin/dava açma talebine ilişkin yazının Avukat tarafından mevzuat ve içtihatlar çerçevesinde incelenmesi gerektiğinde ilgili idaresi ile yazışma yapılması. Dava açma talebine ilişkin yazının maddi ve hukuki nedenlerle dava açılmasında yarar bulunup bulunmadığı yönünden incelenmesi. Geçici hukuki koruma tedbirleri, ilk itirazlar, hak düşürücü ve zamanaşımı süreleri, görev ve yetki bilgi ve belgelerin noksansız gönderilip gönderilmediği yönünden belgelerin incelenmesi, sulhe davet müesesesine başvurulup başvurulmadığının incelenmesi, gerektiğinde ilgili idare ile bu hususta yazışma yapılması Doküman Aktarılan (Talimat, (Bilgi Verilen) Prosedür, Form) Her Seferinde Hazine Avukatı Her Seferinde Hazine Avukatı BAHUM Merkez İşlem Maddi ve Hukuki Nedenlerin 4 Maddi ve hukuki nedenlerle dava açılmasında yarar bulunup bulunmadığının tespit edilmesi Her Seferinde Hazine Avukatı Araştırılması Maddi ve hukuki nedenlerle dava açılmasında yarar bulunmadığının tespiti halinde Avukat 5 İlgili Birim/İdareye Yazı Hazırlanması Her Seferinde Hazine Avukatı tarafından ilgili birim/idareye bu hususta yazı hazırlanması Yazının Yetkili Makam Tarafından 6 Yazının tarafından imzalanması Her Seferinde Hazine Avukatı Yönergesi Yazılım Ekran Yetkinlik (En fazla 5 adet) Hukuki Evrak İşlem Mevzuat ve Uygulama Bilgi Toplama ve Organizasyonu MS Word Kullanım Profesyonellik ve Uzmanlık 7 Evrak memuru tarafından sistemine kaydının yapılıp çıkış numarası alınması Her Seferinde Evrak Kayıt Memuru Sistemli Çalışma 8 Evrak memuru tarafından sistemine kaydının yapılıp giriş numarası alınması Her Seferinde Evrak Kayıt Memuru Gelen Yazı ve Eklerinin Avukata 9 Dava nin Hazırlanması ve 10 İlgili birim/idare tarafından gönderilen dava açılmasına ilişkin yazının Evrak memuru tarafından dosyasına bağlanarak Avukata zimmet karşılığı teslimi Avukat tarafından davalı sayısından bir fazla olarak dava dilekçelerinin hazırlanması, imzalanması, yazılı delillerin dilekçelere eklenmesi Yazışma ve Belge Her Seferinde Evrak Kayıt Memuru Hazine Avukatı Rutin İşlere Uyum Sorumlu Kişinin Almış Olması Gereken Eğitim(ler) Hukuki Evrak İşlem Prosedürleri Mevzuat Veri Toplama ve Analiz Microsoft Office Eğitimleri Planlama ve Organize Etme Her Seferinde Hazine Avukatı Hazine Avukatı Resmi Yazışma Yazılı İletişim 11 Evrak memuru tarafından sistemine kaydının yapılıp giriş numarası alınması Her Seferinde Evrak Kayıt Memuru Sistem Analizi Sistem Analizi Mahkeme tarafından gönderilen cevap dilekçesinin Evrak memuru tarafından dosyasına 12 nin Avukata bağlanarak Avukata zimmet karşılığı teslimi İdarelerce gönderilen dava dilekçesi ile birlikte savunmaya esas olacak bilgi ve belgelerin Cevaba nin 13 Avukata havale edilmesi üzerine Avukat tarafından davacı sayısından bir fazla olarak cevap Hazırlanması ve dilekçesinin hazırlanması, imzalanması, dilekçelere yazılı delillerin eklenmesi Her Seferinde Evrak Kayıt Memuru Verimlilik Süreç Her Seferinde Hazine Avukatı Hazine Avukatı Resmi Yazışma Yazılı İletişim 14 Evrak memuru tarafından sistemine kaydının yapılıp giriş numarası alınması Her Seferinde Evrak Kayıt Memuru Çalışan Odaklılık Cevaba nin Avukata Mahkeme tarafından gönderilen cevaba cevap dilekçesinin Evrak memuru tarafından dosyasına 15 bağlanarak Avukata zimmet karşılığı teslimi Her Seferinde Evrak Kayıt Memuru Hazine Avukatı İnsan Kaynakları Cevaba Cevaba nin 16 Avukat tarafından cevaba cevaba cevap dilekçesinin hazırlanması ve imzalanması Her Seferinde Hazine Avukatı Hazine Avukatı Resmi Yazışma Yazılı İletişim Hazırlanması ve 17 Evrak memuru tarafından sistemine kaydının yapılıp giriş numarası alınması Her Seferinde Evrak Kayıt Memuru Bilgi Paylaşımı Takım Çalışması Esasa ilişikin verilen mahkeme kararının Evrak memuru tarafından dosyasına bağlanarak 18 n Avukata Her Seferinde Evrak Kayıt Memuru Hazine Avukatı Rutin İşlere Uyum zimmet karşılığı Avukata teslimi Hazırlayan: Cemal AKDENİZ - Av.Fatih KELEŞ Onaylayan: Av.Necdet USLU / Tedarikçi Marifetiyle?

5 SG AS S 3.7.Sürecin Aktiviteleri No Aktivite Adı Aktivite Açıklaması Tekrar Sıklığı Gerçekleştiren Onaylayan Danışılan 19 n İncelenmesi Temyiz nin Hazırlanması 20 ve 659 Sayılı KHK'nın 11/2 Maddesi 21 Kapsamındaki İşlemler Süreci 659 Sayılı KHK'nın 11/3 Maddesi 22 Kapsamındaki İşlemler Süreci n kısmen yada tamamen aleyhe yada lehe olup olmadığının tespit edilerek kısmen yada tamamen aleyhe olması durumunda temyiz edilip edilmeyeceği, temyizden vazgeçmeye gidilip gidilmeyeceğinin Avukat tarafından incelenmesi Her Seferinde Hazine Avukatı Doküman Aktarılan (Talimat, (Bilgi Verilen) Prosedür, Form) Yazılım Ekran Yetkinlik (En fazla 5 adet) Profesyonellik ve Uzmanlık Sorumlu Kişinin Almış Olması Gereken Eğitim(ler) Temyiz kararı verildiğinde Avukat tarafından temyiz dilekçesinin hazırlanması ve imzalanması Her Seferinde Hazine Avukatı Hazine Avukatı Resmi Yazışma Yazılı İletişim 23 Evrak memuru tarafından sistemine kaydının yapılıp giriş numarası alınması Her Seferinde Evrak Kayıt Memuru Çalışan Odaklılık Temyiz nin Avukata 24 Temyize nin 25 Hazırlanması ve İdare lehine verilen kararın karşı tarafça temyizine ilişkin dilekçenin Evrak memuru tarafından dosyasına bağlanarak zimmet karşılığı Avukata teslimi Her Seferinde Evrak Kayıt Memuru Hazine Avukatı İnsan Kaynakları Avukat tarafından temyize cevap dilekçesinin hazırlanması ve imzalanması Her Seferinde Hazine Avukatı Hazine Avukatı Resmi Yazışma Yazılı İletişim 26 Evrak memuru tarafından sistemine kaydının yapılıp giriş numarası alınması Her Seferinde Evrak Kayıt Memuru 27 n Avukata 28 n İncelenmesi nin 29 Hazırlanması ve 659 Sayılı KHK'nın 11/3 Maddesi 30 Kapsamındaki İşlemler Süreci nin 32 Avukata ye Temyiz üzerine Yargıtay tarafından verilen kararın Evrak Şubesi tarafından dosyasına bağlanarak zimmet karşılığı Avukata teslimi Yargıtay tarafından verilen onama yada bozma kararının kısmen yada tamamen aleyhe yada lehe olup olmadığının tespit edilerek, kısmen yada tamamen aleyhe olması durumunda karar düzeltme yoluna gidilip gidilmeyeceğinin Avukat tarafından değerlendirilmesi n kısmen yada tamamen aleyhe olması halinde Avukat tarafından karar düzeltme dilekçesinin hazırlanması ve imzalanması İdari İşler Hizmet Kalitesi Her Seferinde Evrak Kayıt Memuru Hazine Avukatı Rutin İşlere Uyum Her Seferinde Hazine Avukatı Her Seferinde Hazine Avukatı Hazine Avukatı Veri Analizi ve Bilgi Oluşturma Yazışma ve Belge Hizmet Yönelimi Veri Toplama ve Analiz 31 Evrak memuru tarafından sistemine kaydının yapılıp giriş numarası alınması Her Seferinde Evrak Kayıt Memuru Hukuki Evrak Hukuki Evrak İşlem İşlem Prosedürleri Temyiz neticesinde verilen kararın lehimize olması halinde karşı tarafça düzenlenen karar Her Seferinde düzeltme dilekçesinin Evrak memuru tarafından dosyasına bağlanarak zimmet karşılığı Avukata Evrak Kayıt Memuru Hazine Avukatı Zaman Zaman 33 nin Hazırlanması ve Avukat tarafından karar düzeltmeye cevap dilekçesinin hazırlanması ve imzalanması Her Seferinde Hazine Avukatı Hazine Avukatı Esasa ilişikin verilen mahkeme kararının temyizi sonucunda Yargıtayca bozma kararı verilmesi Yeni Esas Üzerinden Dava Takibinin 34 halinde davaya bakan ilk derece mahkemesi tarafından yeni esas üzerinden gönderilecek tebligatın gelmesi üzerine dava takibinin yapılması Her Seferinde Hazine Avukatı 35 Evrak memuru tarafından sistemine kaydının yapılıp giriş numarası alınması Her Seferinde Hazine Avukatı Üzerine Verilen 36 n Avukata 37 n İncelenmesi 38 Bilgi Yazısının Hazırlanması Hazırlayan: Cemal AKDENİZ - Av.Fatih KELEŞ Karar düzeltme üzerine Yargıtay tarafından verilen kararın Evrak memuru tarafından dosyasına Her Seferinde Evrak Kayıt Memuru Hazine Avukatı bağlanarak zimmet karşılığı Avukata teslimi Yazılı İletişim ve Raporlama Mevzuat ve Uygulama Yazılı İletişim Karar düzeltme üzerine verilen kararın, karar düzeltme talebinin reddi yada kabulüne ilişkin Rapor Yazma Her Seferinde Hazine Avukatı Rapor Hazırlama olup olmadığı yönünden Avukat tarafından incelenmesi Karar düzeltme talebinin reddine ilişkin verilen karar da eklenmek suretiyle takibi tamamlanan Her Seferinde Hazine Avukatı Resmi Yazışma Yazılı İletişim dava sonucundan bilgi verilmek üzere ilgili birim/idareye yazının hazırlanması Onaylayan: Av.Necdet USLU / Mevzuat Tedarikçi Marifetiyle?

6 SG AS S 3.7.Sürecin Aktiviteleri No Aktivite Adı Aktivite Açıklaması Tekrar Sıklığı Gerçekleştiren Onaylayan Danışılan Yazının Yetkili Makam Tarafından 39 Yazının tarafından imzalanması Her Seferinde Doküman Aktarılan (Talimat, (Bilgi Verilen) Prosedür, Form) 40 Evrak memuru tarafından sistemine kaydının yapılıp çıkış numarası alınması Her Seferinde Evrak Kayıt Memuru Hukuken yapılacak başka bir işlemi bulunmuyor ise nün onayını müteakip 41 Dosyanın Saklıya Alınması takibi tamamlanan dava dosyanın saklıya alınması Karar düzeltme incelemesi sonucunda Yargıtayca karar düzeltme talebinin kabulü kararı Yeni Esas Üzerinden Dava Takibinin 42 verilmesi halinde davaya bakan ilk derece mahkemesi tarafından yeni esas üzerinden gönderilecek tebligatın gelmesi üzerine dava takibinin yapılması Her Seferinde Arşiv Memuru Yazılım Ekran Yetkinlik (En fazla 5 adet) İç Kontrol Mevzuatı Yazışma ve Belge Arşiv Her Seferinde Hazine Avukatı Sorumlu Kişinin Almış Olması Gereken Eğitim(ler) Kontrol ve Denetim Tedarikçi Marifetiyle? Hazırlayan: Cemal AKDENİZ - Av.Fatih KELEŞ Onaylayan: Av.Necdet USLU /

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi 1.ürecin Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu üreç Grubu (G) Kodu ve Adı Muhakemat üreç Grubu 1.2 Bağlı Olduğu Ana ürecin (A) Kodu ve Adı Dava Takibi Ana üreci 1.3 ürecin () Kodu ve Adı Ceza Davaları Takip

Detaylı

Merkez Ve Valilik Atamalı Personelin Disiplin işlemleri Süreci

Merkez Ve Valilik Atamalı Personelin Disiplin işlemleri Süreci Samsun lığı Personel Müdürlüğü Merkez Ve Valilik Atamalı Personelin Disiplin işlemleri Süreci Yazı, Rapor,İhbar, Şikayet Gelmesi Yazı Konunun İncelenmesi Rapor İhbar Şikayet İşleme Konulacak mı? İşlem

Detaylı

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi 1.ürecin Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu üreç Grubu (G) Kodu ve Adı Milli Emlak işlemleri 1.2 Bağlı Olduğu Ana ürecin (A) Kodu ve Adı Taşınmaz İşlemleri 1.3 ürecin () Kodu ve Adı Tahsis işlemleri üreci

Detaylı

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi 1.ürecin Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu üreç Grubu (G) Kodu ve Adı 1.2 Bağlı Olduğu Ana ürecin (A) Kodu ve Adı Eğitim İşlemleri Ana üreci 1.3 ürecin () Kodu ve Adı Bakanlık Yazı ekinde Tarafından İlgili

Detaylı

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi 1.ürecin Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu üreç Grubu (G) Kodu ve Adı Personel üreç Grubu 1.2 Bağlı Olduğu Ana ürecin () Kodu ve Adı osyal Yönetsel İşler Ana üreci 1.3 ürecin () Kodu ve Adı Bilgi Edinme

Detaylı

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge; İdare yazışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

Gümrük mevzuatı kapsamında düzenlenen tahakkuk ve ceza kararlarına karşı başvurulabilecek hukuki yollar

Gümrük mevzuatı kapsamında düzenlenen tahakkuk ve ceza kararlarına karşı başvurulabilecek hukuki yollar Gümrük mevzuatı kapsamında düzenlenen tahakkuk ve ceza kararlarına karşı başvurulabilecek hukuki yollar Giriş Yükümlülerin adlarına düzenlenen, gümrük vergi ve ceza kararlarına karşı başvurabilecekleri

Detaylı

Vergi mahkemelerinde davanın görüşülmesi ve karara bağlanması

Vergi mahkemelerinde davanın görüşülmesi ve karara bağlanması Vergi mahkemelerinde davanın görüşülmesi ve karara bağlanması 1. Dilekçe Üzerinde İlk İnceleme Dava dilekçesi görevli ve yetkili yargı yerine verildiğinde, dilekçeler, vergi mahkemelerinde, mahkeme başkanının

Detaylı

I. SORUŞTURMA AŞAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ. 1- İfade alma işlemleri sırasında tespit edilen eksiklikler;

I. SORUŞTURMA AŞAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ. 1- İfade alma işlemleri sırasında tespit edilen eksiklikler; YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDA DOSYA İNCELEMESİ SIRASINDA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA AŞAMALARINDA GENEL OLARAK TESPİT EDİLEN USUL EKSİKLİKLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu nın

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi 1.ürecin Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu üreç Grubu (G) Kodu ve Adı 1.2 Bağlı Olduğu Ana ürecin () Kodu ve Adı Emanet İşlemleri Ana üreci 1.3 ürecin () Kodu ve Adı İcra İşlemleri üreci Ödeme Emri Belgesinin

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2009 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bosna Hersek Caddesi No:5 Emek - ANKARA

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar ve

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Şırnak Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, Mehmet Akif Ersoy

Detaylı

KAMU HİZMET ENVANTERİ

KAMU HİZMET ENVANTERİ KAMU HİZMET ENVANTERİ 602.040.000 k planlama çalışmaları Bakanlık stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti sunmak Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı

Detaylı

KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ ĐMZA YETKĐLERĐ YÖNERGESĐ

KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ ĐMZA YETKĐLERĐ YÖNERGESĐ KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ ĐMZA YETKĐLERĐ YÖNERGESĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- AMAÇ Bu Yönergenin amacı, Kırklareli Đl Özel Đdaresi nde Vali adına imzaya yetkili makamları belirlemek, verilen yetkileri

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; el yazısıyla atılan imza ile fiziksel

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü harcama

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kurum merkez ve taşra teşkilatında imzaya yetkili makamları belirlemek; verilen yetkileri

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Mali

Detaylı

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Türk-Alman Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DOKÜMAN NO: İŞM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu yönetmelik Körfez Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre Dernek

Detaylı

MALÝYE BAKANLIÐININ EYLEM VE ÝÞLEMLERÝNE KARÞI VATANDAÞLARA TANINAN HAKLAR ÝLE BAÞVURUDA BULUNULABÝLECEK MERCÝLER

MALÝYE BAKANLIÐININ EYLEM VE ÝÞLEMLERÝNE KARÞI VATANDAÞLARA TANINAN HAKLAR ÝLE BAÞVURUDA BULUNULABÝLECEK MERCÝLER MALÝYE BAKANLIÐININ EYLEM VE ÝÞLEMLERÝNE KARÞI VATANDAÞLARA TANINAN HAKLAR ÝLE BAÞVURUDA BULUNULABÝLECEK MERCÝLER MALİYE BAKANLIĞININ EYLEM VE İŞLEMLERİNE KARŞI VATANDAŞLARA TANINAN HAKLAR İLE BAŞVURUDA

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2009/1615 Karar No : 2010/111 Özeti : İETT Genel Müdürlüğü özel

Detaylı