INTERNATIONAL SEMINAR ON AWARENESS AND EDUCATION RELATIVE TO RISKS AND INSURANCE ISSUES. Swissôtel, Istanbul 13 April 2007

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "INTERNATIONAL SEMINAR ON AWARENESS AND EDUCATION RELATIVE TO RISKS AND INSURANCE ISSUES. Swissôtel, Istanbul 13 April 2007"

Transkript

1 Sponsored by the Japanese Government INTERNATIONAL SEMINAR ON AWARENESS AND EDUCATION RELATIVE TO RISKS AND INSURANCE ISSUES Swissôtel, Istanbul 13 April 2007 Role of institutes and training centers Turkish case Ms. Suna Oksay, Turkish Insurance Institute (PowerPoint presentation)

2 SİGORTA BİLİNCİ VE EĞİTİMİ SÜRECİNDE ENSTİTÜLERİN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Suna OKSAY MÜDÜR TÜRK SİGORTA ENSTİTÜSÜ VAKFI

3 İÇERİK 1. Sigorta Eğitimi, Önemi ve Türleri 2. Türk Sigorta Sektörünün İstihdam Yapısı Türkiye de Sigortacılık Eğitimi 3. Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı

4 I- SİGORTA EĞİTİMİ, ÖNEMİ VE TÜRLERİ

5 Sigorta, toplumdaki risklerin koruma altına alınması amacıyla kullanılan tek ve en önemli finansal araçtır. Bu nedenle de, ekonomilerin istikrarlı bir şekilde büyüyebilmeleri açısından büyük önem taşımaktadır.

6 Sigortanın ekonomilerdeki bu önemli rolüne rağmen, halen gerek ülkemizde, gerekse diğer ülkelerde, sigorta ürünleri, maalesef yaygın olarak kullanılmamaktadır.

7 Bu sorunu çözmek için alınacak önlemlerin başında, tüketicilerin sigorta bilincinin ve sigorta sektörünün istihdamının niteliğinin artırılması, yani sigorta eğitimi gelmektedir.

8 Sigorta eğitimi; - Tüketicilerin; sigorta ürünleri ve kavramları hakkındaki bilgilerinin artırıldığı, daha bilinçli seçimler yapmaları için, finansal riskler ve koruma hakkındaki bilgilerinin artırıldığı,

9 -Sektör çalışanlarının; sigorta sektörünün verimliliğinin, rekabet gücünün ve sigorta sektörüne olan güvenin artırılması amacıyla, bilgilendirildiği ve yetkinliklerinin geliştirildiği bir süreç olarak tanımlanabilir. Bu niteliğiyle, sigorta eğitimi (özellikle müşterilerin korunmasında olduğu gibi), yasal olarak verilmesi zorunlu olan finansal bilgi ve danışmanlık hizmetlerinin ötesinde bir süreçtir.

10 Sigortacılık sektöründe eğitim iki temel başlıkta incelenmektedir: Tüketicilerin eğitimi Sektör çalışanlarının eğitimi

11 Sigorta eğitiminin önemi: - Tüketicilerin Eğitimi Tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun, doğru sigorta ürünlerini seçmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. Finansal konularda eğitimli tüketiciler, farklı aracılar tarafından sunulan, farklı finansal ürünlerin, farklı riskgetiri karakteristiklerini karşılaştırabilmekte ve böylece rekabetin iyileştirilmesini sağlamaktadırlar.

12 Ayrıca, tüketiciler kendi ihtiyaçlarını daha iyi karşılayan ürünlere talep yaratarak; tedarikçilerin yeni ürünler ve hizmetler geliştirmesini ve böylece de finansal piyasalarda rekabetin geliştirilmesini teşvik etmektedirler. En önemlisi de, tüketicilerin, karşı karşıya kaldıkları riskler ve bu riskleri koruma altına alacak sigorta ürünleri hakkında bilgilendirilmesiyle, sigortaya olan talep artacak ve sigorta sektörü büyüyecektir.

13 Bunlara ilave olarak, verilen eğitimlerin, tüketicilerin bütçelerini ve gelirlerini planlamaları, verimli şekilde tasarruf etmeleri ve yatırım yapmaları konusunda da büyük işlevleri bulunmaktadır.

14 - Sigorta Çalışanlarının Eğitimi Çalışanlara verilen eğitim, sektörün verimliliğini ve rekabet gücünü artıracaktır. Ayrıca tüketicilere doğru ürün önerilmesini, doğru ve yeterli bilgilendirme yapılmasını sağlayacak ve böylece sektörün güvenirliliğini artıracaktır. Yeni ürünler ve teknikler hakkında bilgi sahibi olan çalışanlar, bu ürün ve tekniklerin kendi sektör veya şirketlerinde de kullanılması yönünde gerekli çalışmaları yapacaktır.

15 Sigorta eğitimi konusunda kimlere görevler düşmektedir? Kamu otoriteleri Sigorta şirketleri Eğitim Kurumları

16 Kamu Otoriteleri: Toplumda finansal riskler, sigortalar ve finansal risklere karşı korunma yollarına ilişkin bilincin artırılması amacıyla, ulusal çapta kampanyalar düzenlemeli ve bu çalışmaların yapılmasını teşvik etmelidir. Bireyler finansal konularda, erken yaşlarda eğitilmelidir. Bu nedenle, finansal eğitimin okul öğrenimi sırasında başlaması için gerekli çalışmaları yapmalıdırlar.

17 Finansal eğitimin geliştirilmesi ve koordinasyonu ile görevli olan, özel girişimleri desteklemelidirler. Mevcut finansal eğitim programlarına erişimi sağlayacak yöntemlerin geliştirilmesini desteklemelidirler. Belirli kriterleri yerine getirmek şartıyla bazı finansal eğitim programlarını resmen tanımalı ve önermelidirler. Sigorta bilincinin artırılması konusunda uygulanacak projeleri desteklemeli ve teşvik etmelidirler.

18 Sigorta Şirketlerinin Rolü: Şirketler gerek personellerini, gerekse tüketicileri bilinçlendirmek ve bilgilendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri organize etmeli ve bu konuda eğitim faaliyeti organize eden kuruluşlarla işbirliği yapmalıdır. Ayrıca, tüketicilerin bilinçlendirilmesi konusunda ülke çapında projeler uygulamalı, oluşturulacak projelere destek vermelidir.

19 Eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek üzere, seviye tespit sınavları yapılması yönünde uzman kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmalar yapmalıdır. Ayrıca verilen eğitimlerin etkinliğini ölçmek üzere benzer sınavlardan faydalanılmalıdır.

20 Eğitim Kurumlarının Rolü: Tüketicilerin sigorta ürünlerine ilişkin bilgilere ulaşmalarına, bu ürünlerin avantaj ve dezavantajlarını öğrenmelerine ve farklı türdeki ürünlerin ve hizmetlerin taşıdıkları riskleri anlamalarına yardım edecek finansal eğitim programları geliştirilmelidir. Tüketiciler, benzerliklerine göre alt gruplara ayrılmalı ve bu gruplar için (gençler, emekliler, meslek grupları vb) farklı finansal eğitim programları oluşturulmalıdır.

21 Sigorta bilincinin artırılması konusunda projeler oluşturulmalıdır. Sigorta sektörünün hasarlarının azaltılması konusunda projeler uygulanmalıdır Sigorta sektörünün ihtiyaç duyduğu veriler üretilmeli ve araştırmalar yapılmalıdır

22 II- TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNÜN İSTİHDAM YAPISI ve TÜRKİYE DE SİGORTACILIK EĞİTİMİ

23 SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ FAALİYET ALANI Sigorta Şirketleri Hayat Hayat Dışı Reasürans Şirketleri TOPLAM

24 SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİNDE İSTİHDAM Yıl Şirketler Acenteler

25 İSTİHDAMIN EĞİTİM VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI Mezun Olunan Eğitim Kurumu Erkek Kadın Toplam Toplam % İlkokul Ortaokul ve Dengi Lise ve Dengi Yıllık Yüksekokul Üniversite Lisansüstü TOPLAM

26 SİGORTA EĞİTİMİ Türkiye de sigortacılık eğitimi veren; 4 yıllık 5 tane fakülte ve yüksekokul, 2 yıllık 35 tane meslek yüksekokulu bulunmaktadır. 4 yıllık okullardan her yıl ortalama 180, 2 yıllık okullardan ise 1000 kişi mezun olmaktadır. 4 yıllık okul mezunların sigorta şirketleri personeli içindeki payı sadece %1, 2 yıllık okulların ise %3 dür.

27 III- ENSTİTÜLERİN VE EĞİTİM MERKEZLERİNİN ROLÜ, TÜRKİYE ÖRNEĞİ: TÜRK SİGORTA ENSTİTÜSÜ VAKFI

28 Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı, 29 Mayıs 1970 tarihinde, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği ve Milli Reasürans T.A.Ş tarafından eşit paylarla kurulmuştur.

29 Enstitü, bugüne kadar eğitim verdiği 2578 öğrenciyi Türk sigorta sektörüne kazandırmış bulunmaktadır. Bu rakam, sektörde çalışan personelin yaklaşık yüzde 20 sini oluşturmaktadır.

30 VİZYONU Türkiye de, Balkanlar da, Ortadoğu da ve Orta Asya da, sigorta eğitimi konusunda referans bir kurum olmak

31 MİSYONU İstihdamınniteliğinin ve verimliliğinin artırılması, Sektörel bilgilerin oluşturulması, erişilebilir ve paylaşılabilir hale getirilmesi Tüketicilere sigortanın öneminin anlatılması ve sigorta ürünlerinin tanıtılması yoluyla, toplumda sigorta bilincinin artırılması, Sigorta sektörünün karlılığının arttırılması amacıyla hasarların azaltılması için tüketicilerin bilinçlendirilmesi.

32 HEDEFLERİ Nitelikli eğitim programlarının düzenlenmesi, Sigorta sektörünün işe alımlarında ve terfilerinde belirleyici bir sınav ve sertifika sistemi oluşturulması, Araştırmalar ve yayınlar yapılması, Konferanslar-seminerler düzenlenmesi, Sigorta bilincini arttırıcı projeler düzenlenmesi, Sigorta sektörünün hasarlarını azaltıcı projeler düzenlenmesi.

33 KOMİTELER Sigorta Şirketleri Komitesi Acenteler Komitesi Brokerler Komitesi Eksperler Komitesi

34 Yönetim Kurulu Asistan Müdür Eğitim Birimi Uluslararası İlişkiler Birimi Araştırma, Yayınlar ve Projeler Birimi Tanıtım ve İletişim Birimi İdari ve Mali İşler Birimi Bilgi-İşlem Birimi

35 EĞİTİM PROGRAMLARI Ulusal Programlar Uluslararası Programlar

36 SİGORTA SEKTÖRÜNÜN ÇALIŞANLARI İÇİN EĞİTİM PROGRAMLARI Sigorta Şirketleri İçin Aktüerler İçin Brokerler İçin Yeni İşe Girenler Uzmanlar Yöneticiler Aracılar İçin Yeni İşe Girenler Yöneticiler Eksperler İçin Yeni İşe Girenler Yöneticiler Yeni İşe Girenler Yöneticiler Yeni İşe Girenler Yöneticiler

37 SİGORTA SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK İSTEYENLER İÇİN DİPLOMA EĞİTİM PROGRAMLARI Temel Sigorta Eğitimi (6-8 ay) Elementer/Hayat/BE (6 ay) Acente/Broker (3 ay)

38 SÜRELİ VE SÜRESİZ YAYINLAR Sigorta İnceleme ve Araştırma Yayınları Dizisi Sempozyum ve Konferans Kitapları Enstitü Dergisi Sigorta Araştırmaları Dergisi E-Bültenler

39 KONFERANS, SEMİNER VE SEMPOZYUMLAR ULUSAL SİGORTA SEMPOZYUMLARI Hükümet temsilcileri, bürokratlar, akademisyenler, sektör yöneticileri ve sektördeki tüm taraflarınkatılımına açık platformlar ULUSLARARASI SİGORTA SEMPOZYUMLARI Türk ve uluslararası sigorta sektörünün ortak sorunlarınınve çözüm önerilerinin tartışıldığı platform

40 KONFERANSLAR DİZİSİ Türk sigorta sektörünün öncelik verdiği konularda periyodik konferanslar SİGORTA EĞİTİM SEMİNERLERİ Türkiye genelinde üniversitelerde sigorta eğitimleri

41 İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER Doç. Dr. Suna OKSAY MÜDÜR TÜRK SİGORTA ENSTİTÜSÜ VAKFI

TÜRKİYE DE SİGORTA SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM, EĞİTİM VE GELECEĞE İLİŞKİN ÖNERİLER

TÜRKİYE DE SİGORTA SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM, EĞİTİM VE GELECEĞE İLİŞKİN ÖNERİLER TÜRKİYE DE SİGORTA SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM, EĞİTİM VE GELECEĞE İLİŞKİN ÖNERİLER Hakan ÇELİKKOL Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Finans Bölümü Merkez Kampus, KÜTAHYA E-posta:

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ MEZUNLARININ İSTİHDAMI

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ MEZUNLARININ İSTİHDAMI SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ MEZUNLARININ İSTİHDAMI 1 LİSANS VE LİSANSÜSTÜ MEZUNLARI İSTİHDAMI GRUBU KATILIMCILARI:

Detaylı

Yıllardır süregelen çözüm odaklı ve verimli işbirliği sürecini sistematik bir yapılanma içerisinde daha da güçlü kılmak için:

Yıllardır süregelen çözüm odaklı ve verimli işbirliği sürecini sistematik bir yapılanma içerisinde daha da güçlü kılmak için: Sigorta eğitimi ve sigorta araştırmaları konularında Türkiye'de bir referans kurum olan Vakfımız; gelişmiş ülkelerde de olduğu gibi, sektörde faaliyet gösteren şirketler ile iletişimi güçlendirmeyi ve

Detaylı

GüNDeM SAYI 73 EYLÜL 2008 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 73 EYLÜL 2008 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 73 EYLÜL 2008 ISSN 1304-8155 Yatırımcı Eğitiminde Yurtdışı Uygulamalar (sayfa 8) Yunanistan Sermaye Piyasası (sayfa 24) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi E. Nevzat Öztangut

Detaylı

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü - STRATEJİK PLANI SUNUŞ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Türkiye de kamu yönetiminin hem disiplin hem de uygulama olarak gelişmesine

Detaylı

TÜRKİYE DE SİGORTA SEKTÖRÜNÜN SWOT ANALİZİ VE BİR ARAŞTIRMA SWOT ANALYSIS OF INSURANCE SECTOR IN TURKEY AND A CASE STUDY

TÜRKİYE DE SİGORTA SEKTÖRÜNÜN SWOT ANALİZİ VE BİR ARAŞTIRMA SWOT ANALYSIS OF INSURANCE SECTOR IN TURKEY AND A CASE STUDY TÜRKİYE DE SİGORTA SEKTÖRÜNÜN SWOT ANALİZİ VE BİR ARAŞTIRMA Hatime KAMİLÇELEBİ Kırklareli Üniversitesi Öğretim Görevlisi hatimekamilcelebi@hotmail.com ÖZET Bu çalışmada Türk sigorta sektörünün iç ve dış

Detaylı

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara Finansal Tüketicinin Korunması Finansal Ürün ve Hizmetlere Erişim FİNANSAL TABANA YAYILMA Finansal Eğitim FİNANSAL ERİŞİ M, FİNANSAL EĞİTİM, FİNANSAL TÜKE ETİCİNİN KORUNMASI STRATEJİSİ VE EYLEM PLANLARI

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK ÖN LİSANS EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK ÖN LİSANS EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK ÖN LİSANS EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 16 17 NİSAN 2011 / İSTANBUL 1 İçindekiler GİRİŞ... KONUNUN ÖNEMİ... MİSYON, VİZYON

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

I. Mesleki ve teknik eğitim, Türkiye için hayati öneme sahiptir.

I. Mesleki ve teknik eğitim, Türkiye için hayati öneme sahiptir. TÜRKĠYE DE MESLEKĠ ve TEKNĠK EĞĠTĠM HAKKINDA TÜSĠAD GÖRÜġ DOKÜMANI I. Mesleki ve teknik eğitim, Türkiye için hayati öneme sahiptir. TS/SKD/EÇG/11-06 10 Ekim 2011 Revizyon-2 Mesleki ve teknik eğitim bireyler,

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ Prof.Dr. Esra NEMLİ ÇALIŞKAN İstanbul Üniversitesi 15.04.2015 1 Sunum İçeriği Giriş Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine

Detaylı

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 200 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ankara BAKAN SUNUŞU Kamu yönetiminin geliştirilmesi ve vatandaş

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2008-2012

STRATEJİK PLAN 2008-2012 STRATEJİK PLAN 2008-2012 SUNUŞ HAZİRAN - 2007 ANKARA SUNUŞ Hızla gelişen ve yaygınlaşan bilgi ve iletişim teknolojilerinin de katkısıyla küreselleşme, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerini önemli

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile gerek öğrencilerin

Detaylı

TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU

TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU 16 17 NİSAN 2011 1 GRUP ÜYELERİ * Moderatör : Doç. Dr. Serhat YANIK İstanbul Üniversitesi Raportör

Detaylı

OECD/ INFE FİNANSAL EĞİTİM ULUSAL STRATEJİSİ ÜST DÜZEY İLKELERİ

OECD/ INFE FİNANSAL EĞİTİM ULUSAL STRATEJİSİ ÜST DÜZEY İLKELERİ OECD/ INFE FİNANSAL EĞİTİM ULUSAL STRATEJİSİ ÜST DÜZEY İLKELERİ Ağustos 2012 Finansal Eğitim Ulusal Stratejisi Üst Düzey İlkeleri, OECD nin tüm G20 ülkeleri dâhil olmak üzere 100 den fazla ülke ve ilgili

Detaylı

Anahtar Sözcükler: Milli Eğitim Bakanlığı, Hizmet İçi Eğitim, Sürekli Eğitim Merkezi

Anahtar Sözcükler: Milli Eğitim Bakanlığı, Hizmet İçi Eğitim, Sürekli Eğitim Merkezi Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Programlarında Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerinin Üstlenebileceği Roller Üzerine Bir Değerlendirme Ömür Bilsay KUL ÖZ Bu çalışmanın amacı, Milli Eğitim

Detaylı

ORGANİZASYONEL YAPI. Prof. Dr. Nazım EKREN MÜDÜR. Müdür Prof. Dr. Nazım EKREN. Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Serkan ÇANKAYA. Enstitü Sekreteri Burçin SARI

ORGANİZASYONEL YAPI. Prof. Dr. Nazım EKREN MÜDÜR. Müdür Prof. Dr. Nazım EKREN. Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Serkan ÇANKAYA. Enstitü Sekreteri Burçin SARI Finans Enstitüsü, ulusal ve küresel, kamu ve özel, finans sektörüyle ilgili kuruluşlar, kamu otoriteleri, meslek kuruluşları, üniversiteler ile oluşturduğu işbirliği çerçevesinde, eğitim öğretim, araştırma

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Temmuz 2009 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1...3 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Sayfa Stratejik Amaç 2...

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI EKİM 2009 Necatibey Cad. No. 108, 06100 Yücetepe/Ankara Tel: 0312 294 69 03 Faks: 0312 294 69 77 www.dpt.gov.tr e-mail: bilgi@dpt.gov.tr İstanbul

Detaylı

Sinan Musubeyli Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi TOBB YOİKK. İstihdam kanı

Sinan Musubeyli Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi TOBB YOİKK. İstihdam kanı TÜRKİYE DE MESLEKİ EGİTİM VE TEŞVİK K EDİCİ FAKTÖRLER Sinan Musubeyli Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi TOBB YOİKK İstihdam Çalışma Grubu Başkan kanı İÇERİK I. Mesleki Eğitimde Genel Görünüm

Detaylı

2015 Performans Programı

2015 Performans Programı 2015 Performans Programı 1 2 Son yıllarda kamu yönetimi birçok açıdan dönüşüm geçirmektedir. Tüm dünyada hesap verebilirlik, cevap verebilirlik, katılımcılık ve açıklık gibi kavramlarla ortaya çıkan iyi

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2013 Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin Eğitilmesi olacaktır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı i BAKAN SUNUŞU Ar Ge ve inovasyona yapmış olduğumuz yatırımların temel çıktıları olan sınai mülkiyet hakları, 2023 yılı hedeflerimize ulaşma sürecinde öncelikli gündem maddelerimizden biridir. Bu itibarla,

Detaylı

EĞİTİMDE KALİTE ÖZDEĞERLENDİRME

EĞİTİMDE KALİTE ÖZDEĞERLENDİRME EĞİTİMDE KALİTE ÖZDEĞERLENDİRME Eğitim kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları çerçevesinde özdeğerlendirme çalışmalarında bulunulmaktadır. Yürütülen özdeğerlendirme çalışmaları yıl sonu Çalışma

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2014-2016

TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2014-2016 TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2014-2016 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 1 1.1 Yönetici Özeti... 1 1.2 Amaç ve Kapsam:... 4 1.3 Yöntem ve Süreç... 4 2 DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE MEVCUT DURUM... 5 2.1

Detaylı

Bu yazı ile küçük işletmelerin küreselleşme ve teknolojik eğitim sürecinde karşılaştıkları

Bu yazı ile küçük işletmelerin küreselleşme ve teknolojik eğitim sürecinde karşılaştıkları KOSGEB UYGULAMALARI ve DESTEKLERİ Bu yazı ile küçük işletmelerin küreselleşme ve teknolojik eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlarına çözüm getirmek ve desteklemek, bu işletmeleri kalite, teknoloji

Detaylı

2014 YILI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İstanbul 2014 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER..4 A- Misyon ve Vizyon...4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.4-5 C- İdareye İlişkin Bilgiler.5

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı