DGRV (Alman Kooperatifleri Konfederasyonu) Pozisyon

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DGRV (Alman Kooperatifleri Konfederasyonu) Pozisyon"

Transkript

1 Tarih Aralık 22 26, 2009 Erenoğlu Danışmanlık Eğitim Uzmanı Sn Ocaklı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme u uzmanlarına 3 günlük eğitim vermiştir. Programın bir günü başlıkları aşağıda verilen Fotoğrafçılık Temel Eğitimi ne ayrılmıştır: Fotoğraf nedir, ne tip fotoğraf makinaları vardır Fotoğraf makinalarının ana elemanları nelerdir Fotoğraf ve ışık Net alan derinliği Çekim teknikleri Beyaz denge Işığın özellikleri ve ışık kaynakları Çekim modları Fotoğrafçılıkta kompozisyon Fotğraf okuma Fotğrafçılıkta kullanılan aksesuarlar Programın 2 günü aralarında süt, et ve meyva işleme tesislerinin bulunduğu teknik geziye ayrılmıştır. Program boyunca, katılımcılar tesis ziyaretleri öncesi, sırası ve sonrasında başlıkları aşağıda verilen konularında bilgilendirilmişlerdir. Meyva, süt ve et ürünleri hakkında teknik bilgi Üretim teknikleri Üretim akış şemaları Üretimde kullanılan makinalar Konu ile ilgili ve uygulamada olan standartlar Gıda sanayi işletmelerinde yasal boyut Gıda üreten işletmeler için teşvik tedbirleri Tarih Eylül 26 30, 2009 DGRV (Alman Kooperatifleri Konfederasyonu) Eğitim Uzmanı Sn Ocaklı; AB prosedürlerine göre proje hazırlanması, Gerek kapasite geliştirme, gerekse yatırım projesi hazırlanırken gerekli olacak teknik bilginin verilmesi Mantıksal çerçeve yaklaşımına gore bir AB Proje Başvuru Formu nun doldurulması Mevcut ulusal ve uluslararası fon kaynakları ile ilgili bilgi verilmesi amaçlarına yönelik olarak 4 günlük bir eğitim vermiştir. Işık OCAKLI / İş Deneyimleri Sayfa 1 /11

2 Programın hedef kitlesi; Tarım Bakanlığı, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Daire Başkanları, Şube Müdürleri ve İl Tarım Müdürlükleri Şube Müdürleri ve uzmanlarından oluşmaktadır. Eğitim programın içeriği aşağıda verilmektedir: Proje kavramı Projelerin karakteristikleri Proje Döngüsü Yönetimi Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı na gore projelerin aşamaları Paydaş Analizi Problem Analizi Hedef Analizi Strateji Analizi Mantıksal Çerçeve Faaliyetler Göstergeler Mantıksal çerçeve ve faaliyetler ilişkisi Riskler ve varsayımlar Varsayım hedef ilişkisi Yatırım projelerinin karakteristikleri Bir yatırım projesi hazırlarken dikkate alınması gereken temel konular Pazar Analizi Hammadde Analizi Kapasite belirlenirken dikkate alınması gereken kriterler Kulanılacak teknoloji belirlenirken dikkate alınacak kriterler Makina ekipman belirlenirken dikkate akınacak kriterler Yatırım projesi maliyetinin hesaplanması AB prosedürleri doğrultusunda bir proje başvuru formunun nasıl doldurulması gerektiği hakkında, önceden hazırlanmış bir örnek üzerinde, bilgi verilmesi AB prosedürlerine uygun olarak bir Proje Başvuru Formu`nun doldurulması (örnek çalışma) Ulusal ve uluslararası fon kaynakları hakkında bilgi verilmesi Tarih Kasım 2006 Aralık 31, 2008 OR-KOOP (Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği) Tarım Reformu Uygulama Projesi (ARIP), Çiftçi Örgütlerinin sal Güçlendirilmesi (IRFO) Alt Bileşeni Fon ve Finansal Yönetim Uzmanı IRFO projesinin ana amacı, seçilmiş bölgelerdeki Çiftçi Örgütlerinin tüm sektör için örnek çalışma teşkil etmesi amacıyla güçlendirilmesidir. Projenin kısa dönemli hedefleri: kendi kendine yardım edebilen organizasyonların, gerçek ve etkili bir liderliğin önemi ve yerel düzeyde (kooperatif düzeyinde) çiftçi örgütlerinin gelişmesini sağlamak amacıyla, uygun konularda deneyim ve demonstrasyonlar sağlayarak, Avrupa Birliği nin tecrübeleri hakkında farkındalık yaratmak; çiftçi örgütlerinin bölgesel ve ulusal düzeyde hizmet kapasitelerinin ve kurumsal Işık OCAKLI / İş Deneyimleri Sayfa 2 /11

3 kapasitelerinin güçlendirilmesi; projeden edinilen tecrübelerin, bilgilerin ve çıktılarının devam ettirilebilmesi için finansal ve yasal altyapının oluşturulması ve diğer bölgelerde/illerde benzer uygulamaların başlatılmasıdır. Bu görev aşağıdaki sorumlulukları içermektedir; Seçilen Çiftçi Örgütlerinin; mevcut fonlarını, finansal raporlama sistemlerini, kaynak kullanımını ve uygulamalarını da içerecek bir şekilde ve bu örgütlerin performans standartlarının artırılması, finansal muhasebe sistemlerinin geliştirilmesi ve adapte edilmesine yardımcı olacak bir Yeniden Yapılanma Destek Paketi nin hazırlanmasına temel sağlayacak SWOT Analizi yapılması, Mevcut finansal yönetim sistemlerinin geliştirilmesi, Şeffaf ve uluslararası finansal standartlarda finasal raporlama ve yönetim sistemlerinin geliştirilmesi, Yıllık iş planları hazırlanması ve programların yapılabilmesi amacıyla İş Planı formatı geliştirilerek, tüm örgütlerde standart hale getirilmesi, Merkez, bölge ve yerel düzeydeki tüm ÇÖ lerinin özellikle muhasebe birimleri uzmanlarına yönelik olarak iş planı hazırlama konusunda eğitim verilmesi ve bu konuda bir kapasite yaratılması, ÇÖ yönetici ve personeline fon yönetimi, yatırım değerlendirme, karlılık analizi, finansal yönetim konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi, sal gelişim faaliyetlerinin dizayn edilmesi, eğitim ihtiyaçları analizinin yapılması, eğitim programlarının geliştirilmesi ve finansal ürünler, finansal muhasebe gibi pek çok konuda eğitim materyali hazırlanması ve eğitim verilmesi, kooperatiflerin gelişme kriterlerinin belirlenmesi gibi konularda destek sağlanması, Üye ve ortakların aşamalı olarak kendi finansal geleceklerini planlamaları ve değerlendirmeleri konusunda kapasitelerinin geliştirilmesi için eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi, Çiftçi örgütlerini ulusal ve uluslararası fon kaynakları hakkında bilgilendirmek, projenin tamamlanmasından sonra finansal sürdürülebilirliği sağlayabilmek ve ihtiyaç duydukları yatırım ve işletme sermayelerinin bulunmasına yardımcı olabilmek amacıyla bir Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynakları Broşürü nün hazırlanması ve dizayn edilmesi, Fon Kaynaklarının artırılması için bir model geliştirilmesi, Yukarıda belirtilen konulara ilave olarak, Sn. Ocaklı, proje süresince, çiftçi örgütü yönetim kurulu üyelerine ve profesyonel çalışanlarına örgüt yönetimi, yatırım projeleri hazırlanması, AB de Proje Yönetim Döngüsü, pazarlamanın temel prensipleri ve finansal yönetim gibi çeşitli konularda eğitimler vermiştir. Tarih 30 Ekim 10 Kasım 2006 WYG Danışmanlık Doğu Anadolu Kalkınma Programı (DAKP) Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni (EuropeAid /D/SV/TR) (AB finansmanı) Eğitim Uzmanı Doğu Anadolu Kırsal Kalkınma Programı; Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerini kapsayan bir bölgesel kalkınma programıdır. Devlet Planlama Teşkilatı, programın yürütülmesi amacı ile Van ilinde bir Program Koordinasyon Ünitesi kurmuştur. Programın amacı; bölgesel farklılıkları azaltmak ve sürdürülebilir Işık OCAKLI / İş Deneyimleri Sayfa 3 /11

4 kalkınma için kapasite oluşturmaktır. Sn. Ocaklı, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından, Tarım Bakanlığı yayım uzmanlarının kapasitesini geliştirmek ve çiftçileri - kırsal toplulukları yeni bilgi ve beceriler konsunda güçlendirmek amacı ile hazırlanan Finansal Yönetim ve Kalkınma Eğitim Programı nı yürütmek üzere, eğitim ve müfredat hazırlama uzmanı olarak seçilmiştir. Sn Ocaklı, yukarıda belirtilen tarihler arasında 10 günlük bir eğitim vermiştir. Eğitim programının içeriği aşağıdaki gibidir: Finansal Yönetim Finansal Yönetimde Anahtar Konular ve İş Geliştirme Kredi Organizasyonları ve Seçenekler Kredi Hatları İşletmelerde Finansal Analiz İşletmelerde Finansal Planlama İş Prensipleri (İşletme Yönetimi) Mikro-kredi Uygulamaları Kredi Birlikleri Mevzuat ve Üyelerin Rolleri Risk Analizi Tarih Ekim 2005 Şubat 2006 Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) Doğu Anadolu Kalkınma Programı (DG ELARG/MEDTQ/04-01) Bağımsız Değerlendirici Doğu Anadolu Kalkınma Programı (Bu program AB fonları ile finanse edilmiştir) Tarım ve Kırsal Kalkınma Alt Bileşeni kapsamında sunulan hibe projesi başvurularının değerlendirilmesi ile ilgili 33 adam/günlük danışmanlık hizmeti sağlanması. Değerlendiricinin görevi; Önerilen Projelerin idari kontrol ve uygunluk kontrollerinin yapılarak İdari Uygunluk ve Seçim Kontrol Listesi ve Uygunluk Kontrol Listesi nin doldurulması,sunulan projelerin teknik ve finansal değerlendirmelerinin yapılarak Teknik ve Finansal Değerlendirme Cetveli nin doldurulması,başuru sahiplerine bildirilmek üzere, sunulan projelerin başlıca güçlü ve zayıf yönlerinin özetlenmesi, Değerlendirilen projelere ilişkin projenin amacı, hedef kitlesi, metodolojisi, proje faaliyetleri, başlıca güçlü ve zayıf yönleri gibi konuları kapsayan proje özetlerinin hazırlanması, Her çalışma gününün sonunda değerlendirilen projelere ilişkin yorumların, proje veritabanına girilmesi,gerektiğinde, değerlendirme sonuçlarının sunulması ve komiteden gelebilecek soruların cevaplandırılması amacı ile, Değerlendirme Komitesi toplantılarına katılmak. Tarih G&G Consulting Danışman Işık OCAKLI / İş Deneyimleri Sayfa 4 /11

5 ADB, IBRD, IDA, IFAD, AB gibi uluslararası finansman kuruluşları tarafından finanse edilen projelerin takibi; niyet mektuplarının hazırlanması; teknik ve finansal tekliflerin hazırlığına katkıda bulunmak; proje ekibinin oluşturulması; firma tarafından yürütülen projelerde yerel ve uluslararası proje personeli için eğitim programlarının organize edilmesi, eğitim materyalinin hazırlanması ve yürütülmesi; proje yönetimi, yayım ve araştırma ve benzeri konularda ihalesi alınmış projelerde birlikte çalışılması düşünülen Sivil Toplum Örgütleri, Vakıflar ve bireysel uzmanlarla yapılacak işbirliği anlaşmaların hazırlanması görevleri kapsamındadır. Tarih 2004 BTC Co. Akdeniz Bölgesi Toplumsal Yatırım Programı Proje Uzmanı Bu projenin amacı; Baku-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesinden etkilenen toplulukların desteklenmesi ve bu bölgelerde toplumsal yatırım programlarının yürütülmesidir. Sayın Ocaklı; projenin başlangıç faaliyetlerinin belirlenmesi ve planlanması; projede istihdam edilecek uzmanların görev tanımlarının hazırlanması; yürütülecek olan Katılımcı İhtiyaç Analizi çalışmasında kullanılacak anket formu, yöre insanlarının proje ve proje faaliyetleri ile ilgili konularda bilgilendirilmesi amacıyla yöre halkına dağıtılacak broşür gibi saha materyallerinin hazırlanmasından sorumludur. Ayrıca; proje kapsamındaki her bir köyde uygulanacak Çabuk Etkili Projeler ve Uzun Dönemli Kalkınma Programları nın şartnamelerinin hazırlanabilmesi ve daha sonra bulguları projenin ikinci uygulama aşaması başlamadan önce Köy Kalkınma Plan larına aktarılacak olan ve 68 köyde yürütülecek Katılımcı İhtiyaç Analizi çalışmasının dizayn edilmesi ve metodolojisinin geliştirilmesinden sorumludur. Saha ekibinin eğitilmesi; sahada elde edilen bulguların değerlendirilmesi sürecine katılım ve Katılımcı İhtiyaç Analizi yürütülecek her bir köy için SWOT analizlerinin yapılması da görevleri kapsamında yer almaktadır. Tarih 2004 Azerbaycan Azerbaycan Cumhuriyeti, Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Doğal Parklar ve Sürdürülebilir Kırsal Alan Yaşam Projesi- Hibeler ve Destek Hizmetler için Yatırım ve Teknik Yardım İhtiyaçlarının Belirlenmesi (No. PHRD/01) Uzman Işık OCAKLI / İş Deneyimleri Sayfa 5 /11

6 Projenin amacı; genel anlamda ve ulusal düzeyde önem taşıyan biyolojik çeşitlilik kaynaklarının korunmasını desteklemek ve iki doğal park (Shah Dag Doğal Park ve Ordubad Doğal Park Alanı) alanının sürdürülebilir kullanımını sağlayarak yerel halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesidir. Sn. Ocaklı, proje kapsamında, Azerbaycan da Qusar ve Ismayilli, Nahcivan Özerk Cumhuriyeti nde Ordubad Bölgelerinde, proje uzmanlarının mevcut tarımsal uygulamaların belirlenmesi, mevcut durumun analiz edilmesi ve öneriler geliştirebilmeleri için ihtiyaç duyacakları bilgilerin derlenebilmesi amacıyla yürütülecek olan saha çalışmasının dizayn edilmesi ve araştırma metodolojisinin hazırlanması konularından sorumludur. Tarih 2004 Dünya Bankası Kalitatif Yoksulluk Araştırması Uzman Bu çalışma, nin en az gelişmiş bölgeleri olan Güney Doğu ve Doğu Anadolu Bölgeleri nde, kırsal ve kentsel fakirin yoksulluk ölçütünün ve sosyo-ekonomik profilinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Sn Ocaklı, araştırma sırasında kullanılacak olan anket formunun gözden geçirilmesi, veri girişi, temizleme ve verinin işlenmesi, toplanmış verilerin analiz edilmesi ve analiz edilen verilerin yorumlanmasından sorumludur. Tarih 2003 Azerbaycan Azerbaycan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Tarımsal Gelişim ve Kredi Projesi Kırsal Finans Alt Bileşeni Eğitmen Eğitim programının amacı; ilgili çiftçilere kredi akışı ile ilgili olarak genel bilgi verilmesidir. Projeden faydalanacak olanlar, Azerbaycan da uygulanan kooperatif birliği mevzuatı doğrultusunda, kredi birliklerinin kurulma koşulları ve prosedürleri, üyelik koşulları konularında bilgilendirilmişlerdir. Bu eğitim programı çerçevesinde ayrıca uygulanan anketler ile kullanıcıların Borçlanıcı Gruplar a katılımı ve ilgilerinin tespiti, beklentileri ve endişeleri ile ilgili konularda önceki deneyimlerine ilişkin bilgilere ulaşılması da planlanmıştır. Bunun yanı sıra kredi birliklerinin kurulması, yönetimi ve uygulanması konularında faydalanıcıların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi de hedeflenmiştir. Sn. Ocaklı nın verdiği eğitim aşağıdaki başlıkları içermektedir: Kooperatif nedir? Işık OCAKLI / İş Deneyimleri Sayfa 6 /11

7 Kooperatifçilik ilkeleri nelerdir? Kooperatifin organları nelerdir? Kooperatiflerin kuruluş amaçları ve toplumsal kalkınmadaki rolü nedir? Kooperatif çeşitleri nelerdir? Kooperatiflere nasıl ortak olunur ve ortaklık nasıl sona erdirilir? Ortakların hakları, ödevleri ve sorumlulukları nelerdir? Tarih 2003 BOTAŞ - BTC BORU HATTI PROJESİ (Kullanıcılar Üzerindeki Etkilerin Bertaraf Edilmesine Yönelik Tahmini Tazminatların Hesaplanması ve Uygulama Planlarının Hazırlanması İçin Metodoloji Geliştirilmesi İle İlgili Danışmanlık Hizmetleri) Ziraat Mühendisi BTC Projesi kapsamında yürütülen kamulaştırma çalışmaları sırasında Türk hukukunca karşılanmış olsun veya olmasın; çayır ve mera olarak kullanılan arazilerin kaybı, hayat standardı veya verimliliğin azalması, mera ve ormanlık arazilere geçişin sınırlanması, olanaklardan uzaklaşma gibi faktörler göz önüne alınarak, zarara uğraması muhtemel olan bireylerin yada toplulukların projeden kaynaklanan zararlarının tazmini ile ilgili metodoloji geliştirilmesi konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi, işin kapsamını oluşturmaktadır. Baku-Ceyhan Boru Hattının tarlalarından geçtiği çiftçilerle derinlemesine mülakatların yürütülmesi amacıyla 8 il ve 20 köyde görüşmeler yapmıştır. Tazminat metodolojisinin belirlenmesinde, Saha Raporu ve Final Raporu nun hazırlanmasında görev almıştır. Aynı zamanda; çalışmanın bütün organizasyonundan da sorumludur. Tarih 2002 Azerbaycan Azerbaycan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Tarımsal Gelişim ve Kredi Projesi Kırsal Finans Alt Bileşeni Eğitmen Eğitimin amacı; Uygulama Ajansında çalışacak tüm personelin projenin bütününü anlamalarını sağlamak, eğitmek ve uygulamada etkin hale gelmesini sağlamaktır. Sn. Ocaklı nın Mikro finans konusunda verdiği eğitim aşağıdaki başlıkları içermektedir: Genel anlamda mikro finans nedir Mikro finans uygulamalarında kadınların rolleri nelerdir Mikro finans uygulamalarında küçük tasarrufların rolü nedir Mikro finans uygulamalarında kontrol mekanizmaları nasıl çalışır Işık OCAKLI / İş Deneyimleri Sayfa 7 /11

8 Çeşitli mikro finans uygulamalarından örnekler Tarih Cumhuriyeti - Tarımsal Reform Uygulama Projesi (ARIP), Sosyal İzleme ve Değerlendirme Alt Bileşeni Niceliksel Hanehalkı Araştırması Ziraat Mühendisi / Eğitmen Tarımsal Reform ve Uygulama Projesinde 2 yıllık ülke çapında bir araştırmanın hazırlanması, organizasyonu ve koordine edilmesi projenin bu bileşeninin ana amacıdır. Niceliksel hanehalkı araştırması kapsamında; tesadüfi olarak seçilen kırsal alanda yaklaşık 5,500 ve kentsel alanda 500 hanehalkı ile görüşme yapılacaktır. Araştırma materyallerinin gözden geçirilmesi (soru formu, anketör el kitabı), anketör eğitim programlarının organize edilmesi ve yürütülmesi, anketör değerlendirme raporlarının hazırlanması, kırsal ve kentsel alan pilot çalışmalarının yürütülmesi, dördüncü aşama kalite kontrol çalışmalarının yapılması,, proje aylık gelişme raporlarının hazırlanmsı, proje ile ilgili diğer tüm işlerde görev almak, bu proje kapsamında Sn. Ocaklı nının görevleri arasındadır. Proje Yönetim Destek Grubu nun üyelerinden birisidir. Tarih 2002 Cumhuriyeti-Endüstriyel Teknoloji Projesi Teknoloji Destek Hizmetleri Alt Bileşeni TOSYÖV Uzman Projenin amacı; Küçük, Orta ve Büyük Ölçekli İşletmelerin, yeniden yapılandırılmaları için teknik ve finansal destek sağlanmasıdır. Ayrıca; Küçük, Orta ve Büyük Ölçekli işletmelerde çalışanlar için finansal yönetim sistemi, işçi sağlığı ve iş güvenliği, satış teknikleri, pazarlama stratejileri, performans değerlendirme teknikleri konularında eğitim hizmetleri de sağlanmıştır. Sn Ocaklı, Trabzon ilinde Sürmene Bıçakçılık, Sürçaysan, Tema Makina, Anadolu Plastik, Anadolu Cam, Çağlar Gıda, Uzay Plastik, Özçay, Yavuz Cam, Karçeliktaş, Ketaş Gıda, Sözenler Orman Ürünleri, Sözenler gibi firmaların sonuçta yeniden yapılandırılma sına giden teknik ve operasyonel durumlarının değerlendirilmesi (due diligence studies), stratejik planlama ve iş planlarının hazırlanmasından sorumludur. Ayrıca; yukarıda adı geçen firmalara eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasında da çeşitli aşamalarda görev almıştır. Ayrıca; işletmelerin girdi temini, mevcut işletme yönetim sistemlerinin geliştirilmesine destek olmak, KOBİ ler ile ilgili olan teşvikleri takip etmek, alternatif üretim araştırmaları yapmak ve fizibilite Işık OCAKLI / İş Deneyimleri Sayfa 8 /11

9 çalışmalarına yardımcı olmak, işleme pazarlama iş geliştirme alanlarında ihtiyaç analizleri çerçevesinde ortaya çıkan talepler doğrultusunda danışmanlık hizmetleri vermiştir. Tarih 2001 Borusan Holding A.Ş. Caterpillar Tarım Traktörleri Pazar Araştırması Ziraat Mühendisi de pazarlanması düşünülen yüksek güçlü Caterpillar Challenger Tarım traktörleri ile ilgili olarak yürütülmüş bir pazar araştırmasıdır. Sn. Ocaklı nın sorumlulukları aşağıdaki gibidir: Tarım Makinaları ve pazarı ile ilgili mevcut durumun incelenmesi, Tarım Makinaları Pazarını etkileyen faktörler ve politikaların incelenmesi (Devletin genel tarım politikası, tarım makinaları pazarına etki eden faktörler), Tarım traktörleri ve ekipmanlarının yıllık pazar hacmi, tarım makinaları ve ekipmanlarının kiralanması ve bunlara ilişkin uygulamalar, Rakip firmalara ilişkin araştırmalar (firma bilgileri, üretim bilgileri), Adana İli nde tüketici segmentinin belirlenmesi amacıyla saha çalışmasının organize edilmesi ve yürütülmesi, SWOT Analizi, Rakip firmaların pazara sundukları traktör modelleri, satış politikaları, fiyatlar, pazarda aldıkları payların analiz edilmesi, Devletin tarım politikası, ülkede yürütülen ve yürütülmesi planlanan projeler doğrultusunda pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi, Tarih 2000 Azerbaycan Azerbaycan Cumhuriyeti - Tarım Bakanlığı Tarımsal Gelişim ve Kredi Projesi Eğitim Direktörü Programın ana amacı; Azerbaycan da Tarımsal Özel Sektörü Destekleme Ajansı bünyesinde oluşturulan Proje Yönetim Birimi nde finansal yönetim kapasitesinin oluşturulmasıdır. Sn. Ocaklı; Dünya Bankası tarafından finanse edilen, Azerbaycan da yürütülen Tarımsal Gelişim Projesi çerçevesinde yürütülen Uluslararası Muhasebe Standartları, Finansal Yönetim Sistemleri Dizaynı, Finansal Raporlama konularında projenin yerel uzmanlarına verilen 1 haftalık eğitim programının hazırlanmasından sorumlu olarak çalışmıştır. Kurs programının planlanması, ingilizce ve rusça olarak kurs notlarının hazırlanması, dağıtılması ve kursun yapılacağı yer ile ilgili organizasyonların yapılması görevleri kapsamındadır. Işık OCAKLI / İş Deneyimleri Sayfa 9 /11

10 Tarih 1996 TEMAV (Tarımsal Enerji ve Mekanizasyon Araştırma ve Eğitim Vakfı) Genel Sekreter Vakfın tüm faaliyetlerinin yönetimi, çiftçi örgütlerinin etkinleştirilmesi, yatay ve dikey örgütlenmenin tamamlanması ve bütünleşme ortamının yaratılması için gerekli yönetsel, altyapıların oluşumuna katkıda bulunmak, iç izleme ve denetleme sistemlerinin geliştirilmesi ve yıllık iş geliştirme planlarının hazırlanmasına destek olmak ve gerektiğinde danışmanlık yapmak, çiftçiler için eğitim programları hazırlanması ve uygulamanın izlenmesi, özel hizmet sağlayıcı kuruluşlar tarafından yürütülen yayım faaliyetlerinde sözleşmelerin hazırlanması, yüklenici firmanın seçim kriterlerinin belirlenmesi, seçimin yapılması, kontrat prosedürlerinin yürütülmesi, Vakıf tarafından yürütülen ve çeşitli kuruluşlarca finanse edilen projelerin koordinasyonu ve karar defterinin tutulması, Vakıf yıllık çalışma programı ve bütçesinin hazırlanması, uygulamanın takibi ile Vakfın her kademede temsili, görevleri arasındadır. Tarih T.C. Başbakanlık GAP İdaresi Uzman Aşağıdaki projelerde koordinatör ve/ veya proje yöneticisi olarak görev yapmıştır: GAP Bölgesindeki Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi : Kısa, Orta ve Uzun Vadedeki Kredi Ihtiyaçlarının Tesbiti Projesi Tarımsal işletme ve Tarıma dayalı sanayi işletmelerinin ekonomik analizi; girdi gereksinimlerinin, kullanılan teknolojinin, optimum kapasitenin, iş gücü gereksiniminin ve kredi ihtiyaçlarının belirlenmesi çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Sn Ocaklı nın sorumlulukları arasında; projenin genel yönetimi, TÜBİTAK tarafından yürütülen çalışmaların denetlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi ve diğer proje aktivitelerinin koordinasyonu yer almaktadır. GAP Bölgesinde Tarımsal Mekanizasyon İhtiyaçlarının Araştırılması Projesi Farklı büyüklükteki tarım işletmelerinin makina setlerinin belirlenmesi, değişen ürün deseni ve optimum işletme büyüklüğüne göre, bakım- onarım modellerinin hazırlanması ve mevcut makina parklarının değerlendirilmesi projenin kapsamını oluşturmaktadır. Uygulamanın yönetimi, izlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumludur. Ayrıca; proje dökümanlarının hazırlanması, uygulayıcılarla iş programı ve bütçe ile ilgili konularda görüşmelerin yapılması, işe başlamak için kontrat hazırlığı, kontrat yönetimi, firmanın sunduğu raporların değerlendirilmesi gibi konularda Sn. Ocaklı nın görevleri kapsamında yer almıştır. GAP Bölgesinde Tarımsal Üretim ve Tarımsal Sanayi İşletmelerinin Potansiyel Yatırım İhtiyaçlarının Araştırılması Bu araştırma kapsamındaki görevleri; 2010 yılındaki muhtemel ürün desenine göre; mevcut ve gelecekteki üretimin değerlendirilmesi, GAP Bölgesindeki mevcut kurulu tarımsal sanayi kapasitesinin gözden geçirilmesi ve sulamanın tam gelişmesi durumunda elde edilecek ek ürünün işlenmesi için gerekli olacak Işık OCAKLI / İş Deneyimleri Sayfa 10 /11

11 ek kapasitelerin tanımlanmasını içermektedir. Ayrıca; teknoloji kullanımı, ana ürün ve hammadde arasındaki oranların tanımlanması ve bölgedeki mevcut kurulu kapasite için hammadde ihtiyaçlarının belirlenmesi çalışmalarını da yürütmüştür. Tarih TÜBİTAK Araştırma Asistanı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen ve finanse edilen GAP Bölgesindeki Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi; Kısa, Orta ve Uzun Vadedeki Kredi İhtiyaçlarının Tesbiti Projesi nde araştırma asistanı olarak görev yapmıştır. Tarih Bursa Pazarı Ltd.Şti. Üretim Mühendisi Sn. Ocaklı işletmenin üretim konuları olan yoğurt, ayran, reçel, helva ve tereyağ üretiminde başlangıç prosesinden itibaren son aşamaya gelinceye kadar ki işlemlerden sorumlu mühendis olarak görev yapmıştır. Işık OCAKLI / İş Deneyimleri Sayfa 11 /11

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ... iv SUNUŞ... vi 1. GİRİŞ... 7 1.1 Mevcut Yapı... 7 1.2 Geçmiş Faaliyetler ve Kazanımlar...

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

T.C DİCLE KALKINMA AJANSI

T.C DİCLE KALKINMA AJANSI T.C DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 5 İÇİNDEKİLER 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SUNUŞ... 4 1. GİRİŞ... 5 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 7 3. 2012 YILI ÖNCELİK ALANLARI... 7 4. 2012 YILI

Detaylı

Türkiye de ETF Proje Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hizmeti. Yüklenicinin gerçekleştirdiği faaliyetlerin projedeki oranı %

Türkiye de ETF Proje Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hizmeti. Yüklenicinin gerçekleştirdiği faaliyetlerin projedeki oranı % Ref 2 Proje başlığı Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi Türkiye 450.000 EURO LOT 1: 200.000 EURO LOT 2: 250.000 EURO Türkiye de ETF Proje Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hizmeti (yararlanıcı) ve yasal statüsü

Detaylı

Projede görevli toplam personel sayısı. Türkiye 5.000.000 EURO 60% 16 Milli Eğitim Bakanlığı AB MEDA

Projede görevli toplam personel sayısı. Türkiye 5.000.000 EURO 60% 16 Milli Eğitim Bakanlığı AB MEDA Ref 1 Proje başlığı Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi, Türkiye (MTEM) Yüklenici Ülke Toplam proje toplam personel Projeyi yürüten kuruluş (yararlanıcı) ve yasal statüsü Türkiye 5.000.000

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Uygulamaları

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Uygulamaları AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri SEI Uygulamaları TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 2. KURUMSAL BİLGİLER 2.1. TEŞKİLAT YAPISI 2.2. FİZİKSEL YAPI 2.3. İNSAN KAYNAKLARI 2.4. BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 2.5. SUNULAN HİZMETLER 2.6. YÖNETİM ve

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2015 YILI REVİZE ÇALIŞMA PROGRAMI MART 2015 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 I. GİRİŞ... 5 II. 2015 YILI ÖNCELİKLERİ... 6 III. 2015 YILI FAALİYETLERİ... 10 A. KURUMSAL GELİŞİM VE

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01.2011 31.12.2011 2011 İçindekiler SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ... 7 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ... 9 3.1. Kurumsal Gelişim

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU Sunuş Ajans, 2011-2013 yılları için aynı stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda ortak bir vizyona ulaşmak üzere TRC3 Bölgesi ndeki bütün paydaşlarla

Detaylı

2015 Yılı Çalışma Programı

2015 Yılı Çalışma Programı T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2015 Yılı Çalışma Programı İÇİNDEKİLER TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER... 1 SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2014-2023 TRAKYA BÖLGE PLANI VİZYON VE GELİŞME

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bu yana geçen süre içerisinde Kalkınma Ajansları uygulamamaları ve farkındalığı

Detaylı

S.2. Turhan AYVAZ Mardin Valisi Dicle Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı

S.2. Turhan AYVAZ Mardin Valisi Dicle Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı S.2 Turhan AYVAZ Mardin Valisi Dicle Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Ajans, 20-203 yılları için aynı stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda ortak bir vizyona ulaşmak üzere TRC3 Bölgesi ndeki bütün

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr Ağustos, 2013 SUNUŞ 2010 yılında faaliyete geçen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), her geçen gün

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. DAKA/2014 Çalışma Programı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. DAKA/2014 Çalışma Programı 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 5 1.1. KURULUŞ SÜRECİ... 5 1.2. ORGANİZASYON YAPISI... 6 1.3. PERSONEL SAYISI VE DAĞILIMI... 7 1.4. ÖNCEKİ YIL YÜRÜTÜLEN TEMEL FAALİYETLER... 8 1.5.

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No İçindekiler Tablolar Haritalar Ekler Kısaltmalar Sunuş i iii iv v vi ix GİRİŞ 1 1. GENEL ÇERÇEVE 3 1.1. Kırsal

Detaylı

ÖZEL HÜKÜMLER. Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı

ÖZEL HÜKÜMLER. Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı Ek 3 ÖZEL HÜKÜMLER Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı 1. ÖZET Bu finansman önerisi Türkiye için 2004 yılı katılım öncesi mali yardım ulusal programını kapsamaktadır. Programlamaya

Detaylı

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ Necip POLAT 1. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliği ne (AB) üyelik sürecinde, mevcut durumunu, hedeflerini ve takvimini belirleyen Avrupa Birliği Müktesebatının

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI

DİCLE KALKINMA AJANSI DİCLE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU (Ocak-Haziran) Sunuş Ajans, 2014-2018 yılları için aynı stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda ortak bir vizyona ulaşmak üzere TRC3 Bölgesi ndeki bütün

Detaylı

Abdülkadir YAZICI Yozgat Valisi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı

Abdülkadir YAZICI Yozgat Valisi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı 1 Sunuş 25 Temmuz 2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı faaliyetlerini 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti BÖLGESEL REKABET EDEBĐLĐRLĐK OPERASYONEL PROGRAMI Ankara Ekim 2007 1 ĐÇĐNDEKĐLER Yönetici Özeti SAYFA 1. Kapsam, Danışma ve Koordinasyon 1.1 Ulusal Politika ve Sosyo-Ekonomik Çerçeve

Detaylı

IRFO VE DESTEKLEME TAKOG

IRFO VE DESTEKLEME TAKOG IRFO VE DESTEKLEME TAKOG TARIMSAL AMAÇLI KOOPERAT FLER ORTAK G R M LTARIM REFORMU UYGU AMA PROJES YETK L ORTAK Proje Planlama ve Proje Hazırlama Eğitimi Ders Notları IRFO ÇİFTÇİ ÖRGÜTLERİNİN KURUMSAL GÜÇLENDİRİLMESİ

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 5 I. GENEL BİLGİLER... 6

Detaylı

İSMEP REHBER KİTAPLAR İSMEP. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi 1İSTANBUL

İSMEP REHBER KİTAPLAR İSMEP. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi 1İSTANBUL İSMEP REHBER KİTAPLAR İSMEP İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi 1İSTANBUL İSMEP İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi 1 İstanbul Valiliği, İstanbul

Detaylı

: 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr

: 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr : 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr : 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : dbakirydo@karacadag.org.tr : http://www.investdiyarbakir.com

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı