DGRV (Alman Kooperatifleri Konfederasyonu) Pozisyon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DGRV (Alman Kooperatifleri Konfederasyonu) Pozisyon"

Transkript

1 Tarih Aralık 22 26, 2009 Erenoğlu Danışmanlık Eğitim Uzmanı Sn Ocaklı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme u uzmanlarına 3 günlük eğitim vermiştir. Programın bir günü başlıkları aşağıda verilen Fotoğrafçılık Temel Eğitimi ne ayrılmıştır: Fotoğraf nedir, ne tip fotoğraf makinaları vardır Fotoğraf makinalarının ana elemanları nelerdir Fotoğraf ve ışık Net alan derinliği Çekim teknikleri Beyaz denge Işığın özellikleri ve ışık kaynakları Çekim modları Fotoğrafçılıkta kompozisyon Fotğraf okuma Fotğrafçılıkta kullanılan aksesuarlar Programın 2 günü aralarında süt, et ve meyva işleme tesislerinin bulunduğu teknik geziye ayrılmıştır. Program boyunca, katılımcılar tesis ziyaretleri öncesi, sırası ve sonrasında başlıkları aşağıda verilen konularında bilgilendirilmişlerdir. Meyva, süt ve et ürünleri hakkında teknik bilgi Üretim teknikleri Üretim akış şemaları Üretimde kullanılan makinalar Konu ile ilgili ve uygulamada olan standartlar Gıda sanayi işletmelerinde yasal boyut Gıda üreten işletmeler için teşvik tedbirleri Tarih Eylül 26 30, 2009 DGRV (Alman Kooperatifleri Konfederasyonu) Eğitim Uzmanı Sn Ocaklı; AB prosedürlerine göre proje hazırlanması, Gerek kapasite geliştirme, gerekse yatırım projesi hazırlanırken gerekli olacak teknik bilginin verilmesi Mantıksal çerçeve yaklaşımına gore bir AB Proje Başvuru Formu nun doldurulması Mevcut ulusal ve uluslararası fon kaynakları ile ilgili bilgi verilmesi amaçlarına yönelik olarak 4 günlük bir eğitim vermiştir. Işık OCAKLI / İş Deneyimleri Sayfa 1 /11

2 Programın hedef kitlesi; Tarım Bakanlığı, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Daire Başkanları, Şube Müdürleri ve İl Tarım Müdürlükleri Şube Müdürleri ve uzmanlarından oluşmaktadır. Eğitim programın içeriği aşağıda verilmektedir: Proje kavramı Projelerin karakteristikleri Proje Döngüsü Yönetimi Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı na gore projelerin aşamaları Paydaş Analizi Problem Analizi Hedef Analizi Strateji Analizi Mantıksal Çerçeve Faaliyetler Göstergeler Mantıksal çerçeve ve faaliyetler ilişkisi Riskler ve varsayımlar Varsayım hedef ilişkisi Yatırım projelerinin karakteristikleri Bir yatırım projesi hazırlarken dikkate alınması gereken temel konular Pazar Analizi Hammadde Analizi Kapasite belirlenirken dikkate alınması gereken kriterler Kulanılacak teknoloji belirlenirken dikkate alınacak kriterler Makina ekipman belirlenirken dikkate akınacak kriterler Yatırım projesi maliyetinin hesaplanması AB prosedürleri doğrultusunda bir proje başvuru formunun nasıl doldurulması gerektiği hakkında, önceden hazırlanmış bir örnek üzerinde, bilgi verilmesi AB prosedürlerine uygun olarak bir Proje Başvuru Formu`nun doldurulması (örnek çalışma) Ulusal ve uluslararası fon kaynakları hakkında bilgi verilmesi Tarih Kasım 2006 Aralık 31, 2008 OR-KOOP (Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği) Tarım Reformu Uygulama Projesi (ARIP), Çiftçi Örgütlerinin sal Güçlendirilmesi (IRFO) Alt Bileşeni Fon ve Finansal Yönetim Uzmanı IRFO projesinin ana amacı, seçilmiş bölgelerdeki Çiftçi Örgütlerinin tüm sektör için örnek çalışma teşkil etmesi amacıyla güçlendirilmesidir. Projenin kısa dönemli hedefleri: kendi kendine yardım edebilen organizasyonların, gerçek ve etkili bir liderliğin önemi ve yerel düzeyde (kooperatif düzeyinde) çiftçi örgütlerinin gelişmesini sağlamak amacıyla, uygun konularda deneyim ve demonstrasyonlar sağlayarak, Avrupa Birliği nin tecrübeleri hakkında farkındalık yaratmak; çiftçi örgütlerinin bölgesel ve ulusal düzeyde hizmet kapasitelerinin ve kurumsal Işık OCAKLI / İş Deneyimleri Sayfa 2 /11

3 kapasitelerinin güçlendirilmesi; projeden edinilen tecrübelerin, bilgilerin ve çıktılarının devam ettirilebilmesi için finansal ve yasal altyapının oluşturulması ve diğer bölgelerde/illerde benzer uygulamaların başlatılmasıdır. Bu görev aşağıdaki sorumlulukları içermektedir; Seçilen Çiftçi Örgütlerinin; mevcut fonlarını, finansal raporlama sistemlerini, kaynak kullanımını ve uygulamalarını da içerecek bir şekilde ve bu örgütlerin performans standartlarının artırılması, finansal muhasebe sistemlerinin geliştirilmesi ve adapte edilmesine yardımcı olacak bir Yeniden Yapılanma Destek Paketi nin hazırlanmasına temel sağlayacak SWOT Analizi yapılması, Mevcut finansal yönetim sistemlerinin geliştirilmesi, Şeffaf ve uluslararası finansal standartlarda finasal raporlama ve yönetim sistemlerinin geliştirilmesi, Yıllık iş planları hazırlanması ve programların yapılabilmesi amacıyla İş Planı formatı geliştirilerek, tüm örgütlerde standart hale getirilmesi, Merkez, bölge ve yerel düzeydeki tüm ÇÖ lerinin özellikle muhasebe birimleri uzmanlarına yönelik olarak iş planı hazırlama konusunda eğitim verilmesi ve bu konuda bir kapasite yaratılması, ÇÖ yönetici ve personeline fon yönetimi, yatırım değerlendirme, karlılık analizi, finansal yönetim konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi, sal gelişim faaliyetlerinin dizayn edilmesi, eğitim ihtiyaçları analizinin yapılması, eğitim programlarının geliştirilmesi ve finansal ürünler, finansal muhasebe gibi pek çok konuda eğitim materyali hazırlanması ve eğitim verilmesi, kooperatiflerin gelişme kriterlerinin belirlenmesi gibi konularda destek sağlanması, Üye ve ortakların aşamalı olarak kendi finansal geleceklerini planlamaları ve değerlendirmeleri konusunda kapasitelerinin geliştirilmesi için eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi, Çiftçi örgütlerini ulusal ve uluslararası fon kaynakları hakkında bilgilendirmek, projenin tamamlanmasından sonra finansal sürdürülebilirliği sağlayabilmek ve ihtiyaç duydukları yatırım ve işletme sermayelerinin bulunmasına yardımcı olabilmek amacıyla bir Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynakları Broşürü nün hazırlanması ve dizayn edilmesi, Fon Kaynaklarının artırılması için bir model geliştirilmesi, Yukarıda belirtilen konulara ilave olarak, Sn. Ocaklı, proje süresince, çiftçi örgütü yönetim kurulu üyelerine ve profesyonel çalışanlarına örgüt yönetimi, yatırım projeleri hazırlanması, AB de Proje Yönetim Döngüsü, pazarlamanın temel prensipleri ve finansal yönetim gibi çeşitli konularda eğitimler vermiştir. Tarih 30 Ekim 10 Kasım 2006 WYG Danışmanlık Doğu Anadolu Kalkınma Programı (DAKP) Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni (EuropeAid /D/SV/TR) (AB finansmanı) Eğitim Uzmanı Doğu Anadolu Kırsal Kalkınma Programı; Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerini kapsayan bir bölgesel kalkınma programıdır. Devlet Planlama Teşkilatı, programın yürütülmesi amacı ile Van ilinde bir Program Koordinasyon Ünitesi kurmuştur. Programın amacı; bölgesel farklılıkları azaltmak ve sürdürülebilir Işık OCAKLI / İş Deneyimleri Sayfa 3 /11

4 kalkınma için kapasite oluşturmaktır. Sn. Ocaklı, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından, Tarım Bakanlığı yayım uzmanlarının kapasitesini geliştirmek ve çiftçileri - kırsal toplulukları yeni bilgi ve beceriler konsunda güçlendirmek amacı ile hazırlanan Finansal Yönetim ve Kalkınma Eğitim Programı nı yürütmek üzere, eğitim ve müfredat hazırlama uzmanı olarak seçilmiştir. Sn Ocaklı, yukarıda belirtilen tarihler arasında 10 günlük bir eğitim vermiştir. Eğitim programının içeriği aşağıdaki gibidir: Finansal Yönetim Finansal Yönetimde Anahtar Konular ve İş Geliştirme Kredi Organizasyonları ve Seçenekler Kredi Hatları İşletmelerde Finansal Analiz İşletmelerde Finansal Planlama İş Prensipleri (İşletme Yönetimi) Mikro-kredi Uygulamaları Kredi Birlikleri Mevzuat ve Üyelerin Rolleri Risk Analizi Tarih Ekim 2005 Şubat 2006 Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) Doğu Anadolu Kalkınma Programı (DG ELARG/MEDTQ/04-01) Bağımsız Değerlendirici Doğu Anadolu Kalkınma Programı (Bu program AB fonları ile finanse edilmiştir) Tarım ve Kırsal Kalkınma Alt Bileşeni kapsamında sunulan hibe projesi başvurularının değerlendirilmesi ile ilgili 33 adam/günlük danışmanlık hizmeti sağlanması. Değerlendiricinin görevi; Önerilen Projelerin idari kontrol ve uygunluk kontrollerinin yapılarak İdari Uygunluk ve Seçim Kontrol Listesi ve Uygunluk Kontrol Listesi nin doldurulması,sunulan projelerin teknik ve finansal değerlendirmelerinin yapılarak Teknik ve Finansal Değerlendirme Cetveli nin doldurulması,başuru sahiplerine bildirilmek üzere, sunulan projelerin başlıca güçlü ve zayıf yönlerinin özetlenmesi, Değerlendirilen projelere ilişkin projenin amacı, hedef kitlesi, metodolojisi, proje faaliyetleri, başlıca güçlü ve zayıf yönleri gibi konuları kapsayan proje özetlerinin hazırlanması, Her çalışma gününün sonunda değerlendirilen projelere ilişkin yorumların, proje veritabanına girilmesi,gerektiğinde, değerlendirme sonuçlarının sunulması ve komiteden gelebilecek soruların cevaplandırılması amacı ile, Değerlendirme Komitesi toplantılarına katılmak. Tarih G&G Consulting Danışman Işık OCAKLI / İş Deneyimleri Sayfa 4 /11

5 ADB, IBRD, IDA, IFAD, AB gibi uluslararası finansman kuruluşları tarafından finanse edilen projelerin takibi; niyet mektuplarının hazırlanması; teknik ve finansal tekliflerin hazırlığına katkıda bulunmak; proje ekibinin oluşturulması; firma tarafından yürütülen projelerde yerel ve uluslararası proje personeli için eğitim programlarının organize edilmesi, eğitim materyalinin hazırlanması ve yürütülmesi; proje yönetimi, yayım ve araştırma ve benzeri konularda ihalesi alınmış projelerde birlikte çalışılması düşünülen Sivil Toplum Örgütleri, Vakıflar ve bireysel uzmanlarla yapılacak işbirliği anlaşmaların hazırlanması görevleri kapsamındadır. Tarih 2004 BTC Co. Akdeniz Bölgesi Toplumsal Yatırım Programı Proje Uzmanı Bu projenin amacı; Baku-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesinden etkilenen toplulukların desteklenmesi ve bu bölgelerde toplumsal yatırım programlarının yürütülmesidir. Sayın Ocaklı; projenin başlangıç faaliyetlerinin belirlenmesi ve planlanması; projede istihdam edilecek uzmanların görev tanımlarının hazırlanması; yürütülecek olan Katılımcı İhtiyaç Analizi çalışmasında kullanılacak anket formu, yöre insanlarının proje ve proje faaliyetleri ile ilgili konularda bilgilendirilmesi amacıyla yöre halkına dağıtılacak broşür gibi saha materyallerinin hazırlanmasından sorumludur. Ayrıca; proje kapsamındaki her bir köyde uygulanacak Çabuk Etkili Projeler ve Uzun Dönemli Kalkınma Programları nın şartnamelerinin hazırlanabilmesi ve daha sonra bulguları projenin ikinci uygulama aşaması başlamadan önce Köy Kalkınma Plan larına aktarılacak olan ve 68 köyde yürütülecek Katılımcı İhtiyaç Analizi çalışmasının dizayn edilmesi ve metodolojisinin geliştirilmesinden sorumludur. Saha ekibinin eğitilmesi; sahada elde edilen bulguların değerlendirilmesi sürecine katılım ve Katılımcı İhtiyaç Analizi yürütülecek her bir köy için SWOT analizlerinin yapılması da görevleri kapsamında yer almaktadır. Tarih 2004 Azerbaycan Azerbaycan Cumhuriyeti, Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Doğal Parklar ve Sürdürülebilir Kırsal Alan Yaşam Projesi- Hibeler ve Destek Hizmetler için Yatırım ve Teknik Yardım İhtiyaçlarının Belirlenmesi (No. PHRD/01) Uzman Işık OCAKLI / İş Deneyimleri Sayfa 5 /11

6 Projenin amacı; genel anlamda ve ulusal düzeyde önem taşıyan biyolojik çeşitlilik kaynaklarının korunmasını desteklemek ve iki doğal park (Shah Dag Doğal Park ve Ordubad Doğal Park Alanı) alanının sürdürülebilir kullanımını sağlayarak yerel halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesidir. Sn. Ocaklı, proje kapsamında, Azerbaycan da Qusar ve Ismayilli, Nahcivan Özerk Cumhuriyeti nde Ordubad Bölgelerinde, proje uzmanlarının mevcut tarımsal uygulamaların belirlenmesi, mevcut durumun analiz edilmesi ve öneriler geliştirebilmeleri için ihtiyaç duyacakları bilgilerin derlenebilmesi amacıyla yürütülecek olan saha çalışmasının dizayn edilmesi ve araştırma metodolojisinin hazırlanması konularından sorumludur. Tarih 2004 Dünya Bankası Kalitatif Yoksulluk Araştırması Uzman Bu çalışma, nin en az gelişmiş bölgeleri olan Güney Doğu ve Doğu Anadolu Bölgeleri nde, kırsal ve kentsel fakirin yoksulluk ölçütünün ve sosyo-ekonomik profilinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Sn Ocaklı, araştırma sırasında kullanılacak olan anket formunun gözden geçirilmesi, veri girişi, temizleme ve verinin işlenmesi, toplanmış verilerin analiz edilmesi ve analiz edilen verilerin yorumlanmasından sorumludur. Tarih 2003 Azerbaycan Azerbaycan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Tarımsal Gelişim ve Kredi Projesi Kırsal Finans Alt Bileşeni Eğitmen Eğitim programının amacı; ilgili çiftçilere kredi akışı ile ilgili olarak genel bilgi verilmesidir. Projeden faydalanacak olanlar, Azerbaycan da uygulanan kooperatif birliği mevzuatı doğrultusunda, kredi birliklerinin kurulma koşulları ve prosedürleri, üyelik koşulları konularında bilgilendirilmişlerdir. Bu eğitim programı çerçevesinde ayrıca uygulanan anketler ile kullanıcıların Borçlanıcı Gruplar a katılımı ve ilgilerinin tespiti, beklentileri ve endişeleri ile ilgili konularda önceki deneyimlerine ilişkin bilgilere ulaşılması da planlanmıştır. Bunun yanı sıra kredi birliklerinin kurulması, yönetimi ve uygulanması konularında faydalanıcıların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi de hedeflenmiştir. Sn. Ocaklı nın verdiği eğitim aşağıdaki başlıkları içermektedir: Kooperatif nedir? Işık OCAKLI / İş Deneyimleri Sayfa 6 /11

7 Kooperatifçilik ilkeleri nelerdir? Kooperatifin organları nelerdir? Kooperatiflerin kuruluş amaçları ve toplumsal kalkınmadaki rolü nedir? Kooperatif çeşitleri nelerdir? Kooperatiflere nasıl ortak olunur ve ortaklık nasıl sona erdirilir? Ortakların hakları, ödevleri ve sorumlulukları nelerdir? Tarih 2003 BOTAŞ - BTC BORU HATTI PROJESİ (Kullanıcılar Üzerindeki Etkilerin Bertaraf Edilmesine Yönelik Tahmini Tazminatların Hesaplanması ve Uygulama Planlarının Hazırlanması İçin Metodoloji Geliştirilmesi İle İlgili Danışmanlık Hizmetleri) Ziraat Mühendisi BTC Projesi kapsamında yürütülen kamulaştırma çalışmaları sırasında Türk hukukunca karşılanmış olsun veya olmasın; çayır ve mera olarak kullanılan arazilerin kaybı, hayat standardı veya verimliliğin azalması, mera ve ormanlık arazilere geçişin sınırlanması, olanaklardan uzaklaşma gibi faktörler göz önüne alınarak, zarara uğraması muhtemel olan bireylerin yada toplulukların projeden kaynaklanan zararlarının tazmini ile ilgili metodoloji geliştirilmesi konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi, işin kapsamını oluşturmaktadır. Baku-Ceyhan Boru Hattının tarlalarından geçtiği çiftçilerle derinlemesine mülakatların yürütülmesi amacıyla 8 il ve 20 köyde görüşmeler yapmıştır. Tazminat metodolojisinin belirlenmesinde, Saha Raporu ve Final Raporu nun hazırlanmasında görev almıştır. Aynı zamanda; çalışmanın bütün organizasyonundan da sorumludur. Tarih 2002 Azerbaycan Azerbaycan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Tarımsal Gelişim ve Kredi Projesi Kırsal Finans Alt Bileşeni Eğitmen Eğitimin amacı; Uygulama Ajansında çalışacak tüm personelin projenin bütününü anlamalarını sağlamak, eğitmek ve uygulamada etkin hale gelmesini sağlamaktır. Sn. Ocaklı nın Mikro finans konusunda verdiği eğitim aşağıdaki başlıkları içermektedir: Genel anlamda mikro finans nedir Mikro finans uygulamalarında kadınların rolleri nelerdir Mikro finans uygulamalarında küçük tasarrufların rolü nedir Mikro finans uygulamalarında kontrol mekanizmaları nasıl çalışır Işık OCAKLI / İş Deneyimleri Sayfa 7 /11

8 Çeşitli mikro finans uygulamalarından örnekler Tarih Cumhuriyeti - Tarımsal Reform Uygulama Projesi (ARIP), Sosyal İzleme ve Değerlendirme Alt Bileşeni Niceliksel Hanehalkı Araştırması Ziraat Mühendisi / Eğitmen Tarımsal Reform ve Uygulama Projesinde 2 yıllık ülke çapında bir araştırmanın hazırlanması, organizasyonu ve koordine edilmesi projenin bu bileşeninin ana amacıdır. Niceliksel hanehalkı araştırması kapsamında; tesadüfi olarak seçilen kırsal alanda yaklaşık 5,500 ve kentsel alanda 500 hanehalkı ile görüşme yapılacaktır. Araştırma materyallerinin gözden geçirilmesi (soru formu, anketör el kitabı), anketör eğitim programlarının organize edilmesi ve yürütülmesi, anketör değerlendirme raporlarının hazırlanması, kırsal ve kentsel alan pilot çalışmalarının yürütülmesi, dördüncü aşama kalite kontrol çalışmalarının yapılması,, proje aylık gelişme raporlarının hazırlanmsı, proje ile ilgili diğer tüm işlerde görev almak, bu proje kapsamında Sn. Ocaklı nının görevleri arasındadır. Proje Yönetim Destek Grubu nun üyelerinden birisidir. Tarih 2002 Cumhuriyeti-Endüstriyel Teknoloji Projesi Teknoloji Destek Hizmetleri Alt Bileşeni TOSYÖV Uzman Projenin amacı; Küçük, Orta ve Büyük Ölçekli İşletmelerin, yeniden yapılandırılmaları için teknik ve finansal destek sağlanmasıdır. Ayrıca; Küçük, Orta ve Büyük Ölçekli işletmelerde çalışanlar için finansal yönetim sistemi, işçi sağlığı ve iş güvenliği, satış teknikleri, pazarlama stratejileri, performans değerlendirme teknikleri konularında eğitim hizmetleri de sağlanmıştır. Sn Ocaklı, Trabzon ilinde Sürmene Bıçakçılık, Sürçaysan, Tema Makina, Anadolu Plastik, Anadolu Cam, Çağlar Gıda, Uzay Plastik, Özçay, Yavuz Cam, Karçeliktaş, Ketaş Gıda, Sözenler Orman Ürünleri, Sözenler gibi firmaların sonuçta yeniden yapılandırılma sına giden teknik ve operasyonel durumlarının değerlendirilmesi (due diligence studies), stratejik planlama ve iş planlarının hazırlanmasından sorumludur. Ayrıca; yukarıda adı geçen firmalara eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasında da çeşitli aşamalarda görev almıştır. Ayrıca; işletmelerin girdi temini, mevcut işletme yönetim sistemlerinin geliştirilmesine destek olmak, KOBİ ler ile ilgili olan teşvikleri takip etmek, alternatif üretim araştırmaları yapmak ve fizibilite Işık OCAKLI / İş Deneyimleri Sayfa 8 /11

9 çalışmalarına yardımcı olmak, işleme pazarlama iş geliştirme alanlarında ihtiyaç analizleri çerçevesinde ortaya çıkan talepler doğrultusunda danışmanlık hizmetleri vermiştir. Tarih 2001 Borusan Holding A.Ş. Caterpillar Tarım Traktörleri Pazar Araştırması Ziraat Mühendisi de pazarlanması düşünülen yüksek güçlü Caterpillar Challenger Tarım traktörleri ile ilgili olarak yürütülmüş bir pazar araştırmasıdır. Sn. Ocaklı nın sorumlulukları aşağıdaki gibidir: Tarım Makinaları ve pazarı ile ilgili mevcut durumun incelenmesi, Tarım Makinaları Pazarını etkileyen faktörler ve politikaların incelenmesi (Devletin genel tarım politikası, tarım makinaları pazarına etki eden faktörler), Tarım traktörleri ve ekipmanlarının yıllık pazar hacmi, tarım makinaları ve ekipmanlarının kiralanması ve bunlara ilişkin uygulamalar, Rakip firmalara ilişkin araştırmalar (firma bilgileri, üretim bilgileri), Adana İli nde tüketici segmentinin belirlenmesi amacıyla saha çalışmasının organize edilmesi ve yürütülmesi, SWOT Analizi, Rakip firmaların pazara sundukları traktör modelleri, satış politikaları, fiyatlar, pazarda aldıkları payların analiz edilmesi, Devletin tarım politikası, ülkede yürütülen ve yürütülmesi planlanan projeler doğrultusunda pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi, Tarih 2000 Azerbaycan Azerbaycan Cumhuriyeti - Tarım Bakanlığı Tarımsal Gelişim ve Kredi Projesi Eğitim Direktörü Programın ana amacı; Azerbaycan da Tarımsal Özel Sektörü Destekleme Ajansı bünyesinde oluşturulan Proje Yönetim Birimi nde finansal yönetim kapasitesinin oluşturulmasıdır. Sn. Ocaklı; Dünya Bankası tarafından finanse edilen, Azerbaycan da yürütülen Tarımsal Gelişim Projesi çerçevesinde yürütülen Uluslararası Muhasebe Standartları, Finansal Yönetim Sistemleri Dizaynı, Finansal Raporlama konularında projenin yerel uzmanlarına verilen 1 haftalık eğitim programının hazırlanmasından sorumlu olarak çalışmıştır. Kurs programının planlanması, ingilizce ve rusça olarak kurs notlarının hazırlanması, dağıtılması ve kursun yapılacağı yer ile ilgili organizasyonların yapılması görevleri kapsamındadır. Işık OCAKLI / İş Deneyimleri Sayfa 9 /11

10 Tarih 1996 TEMAV (Tarımsal Enerji ve Mekanizasyon Araştırma ve Eğitim Vakfı) Genel Sekreter Vakfın tüm faaliyetlerinin yönetimi, çiftçi örgütlerinin etkinleştirilmesi, yatay ve dikey örgütlenmenin tamamlanması ve bütünleşme ortamının yaratılması için gerekli yönetsel, altyapıların oluşumuna katkıda bulunmak, iç izleme ve denetleme sistemlerinin geliştirilmesi ve yıllık iş geliştirme planlarının hazırlanmasına destek olmak ve gerektiğinde danışmanlık yapmak, çiftçiler için eğitim programları hazırlanması ve uygulamanın izlenmesi, özel hizmet sağlayıcı kuruluşlar tarafından yürütülen yayım faaliyetlerinde sözleşmelerin hazırlanması, yüklenici firmanın seçim kriterlerinin belirlenmesi, seçimin yapılması, kontrat prosedürlerinin yürütülmesi, Vakıf tarafından yürütülen ve çeşitli kuruluşlarca finanse edilen projelerin koordinasyonu ve karar defterinin tutulması, Vakıf yıllık çalışma programı ve bütçesinin hazırlanması, uygulamanın takibi ile Vakfın her kademede temsili, görevleri arasındadır. Tarih T.C. Başbakanlık GAP İdaresi Uzman Aşağıdaki projelerde koordinatör ve/ veya proje yöneticisi olarak görev yapmıştır: GAP Bölgesindeki Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi : Kısa, Orta ve Uzun Vadedeki Kredi Ihtiyaçlarının Tesbiti Projesi Tarımsal işletme ve Tarıma dayalı sanayi işletmelerinin ekonomik analizi; girdi gereksinimlerinin, kullanılan teknolojinin, optimum kapasitenin, iş gücü gereksiniminin ve kredi ihtiyaçlarının belirlenmesi çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Sn Ocaklı nın sorumlulukları arasında; projenin genel yönetimi, TÜBİTAK tarafından yürütülen çalışmaların denetlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi ve diğer proje aktivitelerinin koordinasyonu yer almaktadır. GAP Bölgesinde Tarımsal Mekanizasyon İhtiyaçlarının Araştırılması Projesi Farklı büyüklükteki tarım işletmelerinin makina setlerinin belirlenmesi, değişen ürün deseni ve optimum işletme büyüklüğüne göre, bakım- onarım modellerinin hazırlanması ve mevcut makina parklarının değerlendirilmesi projenin kapsamını oluşturmaktadır. Uygulamanın yönetimi, izlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumludur. Ayrıca; proje dökümanlarının hazırlanması, uygulayıcılarla iş programı ve bütçe ile ilgili konularda görüşmelerin yapılması, işe başlamak için kontrat hazırlığı, kontrat yönetimi, firmanın sunduğu raporların değerlendirilmesi gibi konularda Sn. Ocaklı nın görevleri kapsamında yer almıştır. GAP Bölgesinde Tarımsal Üretim ve Tarımsal Sanayi İşletmelerinin Potansiyel Yatırım İhtiyaçlarının Araştırılması Bu araştırma kapsamındaki görevleri; 2010 yılındaki muhtemel ürün desenine göre; mevcut ve gelecekteki üretimin değerlendirilmesi, GAP Bölgesindeki mevcut kurulu tarımsal sanayi kapasitesinin gözden geçirilmesi ve sulamanın tam gelişmesi durumunda elde edilecek ek ürünün işlenmesi için gerekli olacak Işık OCAKLI / İş Deneyimleri Sayfa 10 /11

11 ek kapasitelerin tanımlanmasını içermektedir. Ayrıca; teknoloji kullanımı, ana ürün ve hammadde arasındaki oranların tanımlanması ve bölgedeki mevcut kurulu kapasite için hammadde ihtiyaçlarının belirlenmesi çalışmalarını da yürütmüştür. Tarih TÜBİTAK Araştırma Asistanı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen ve finanse edilen GAP Bölgesindeki Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi; Kısa, Orta ve Uzun Vadedeki Kredi İhtiyaçlarının Tesbiti Projesi nde araştırma asistanı olarak görev yapmıştır. Tarih Bursa Pazarı Ltd.Şti. Üretim Mühendisi Sn. Ocaklı işletmenin üretim konuları olan yoğurt, ayran, reçel, helva ve tereyağ üretiminde başlangıç prosesinden itibaren son aşamaya gelinceye kadar ki işlemlerden sorumlu mühendis olarak görev yapmıştır. Işık OCAKLI / İş Deneyimleri Sayfa 11 /11

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

Avrupa Birliği Proje Uzmanlığı Kampı (Proje Hazırlama, Proje Yönetimi ve Bağımsız Değerlendirici)

Avrupa Birliği Proje Uzmanlığı Kampı (Proje Hazırlama, Proje Yönetimi ve Bağımsız Değerlendirici) Adaylık Döneminde Türkiye ye Sağlanan Mali Yardımlar Nelerdir? Katılım Öncesi AB Mali Yardımı Avrupa Yatırım Bankası Kredileri Topluluk ları (. Çerçeve ı, Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik ları, Kültür ı, Rekabetçilik

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları. Mali Kaynaklar

Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları. Mali Kaynaklar Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları Mali Kaynaklar 1 Mali Kaynaklar I. AB Katılım Öncesi Mali Yardım (Hibeler) II. AB Topluluk Programları III. Diğer Fon Kaynakları Mali Kaynaklar I. AB Katılım Öncesi

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA Öncelik 11.1 AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) ajansının kurulması 5648 sayılı Tarım

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC Bölgesel Kalkınma Girişimi Bakü- Tiflis- Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi: Sektörler Arası ĠĢbirliğine Dayalı Ġstihdamı GeliĢtirme ve GiriĢimciliği Ref 3 Proje baģlığı Destekleme Projesi- Çukurova Bölgesi

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI. GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP

BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI. GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ), T.C. Kalkınma Bakanlığının temel misyonuna

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ

TÜRKİYE DE KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ TÜRKİYE DE KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ N. PINAR IŞIN Proje Koordinatörü, Uluslararası İlişkiler Müdürü Uluslararası gereksinimler KOSGEB neden gündeme aldı? Yüksek tasarruf potansiyeli Hukuki

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Eylül 2010 SUNUŞ Fırat Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ nde AB PERSPEKTİFİ. Hülya GÜNAYDIN 14 Ocak 2010

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ nde AB PERSPEKTİFİ. Hülya GÜNAYDIN 14 Ocak 2010 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ nde AB PERSPEKTİFİ Hülya GÜNAYDIN 14 Ocak 2010 Proje Döngüsü Yönetimi nedir? Mantıksal çerçeve yaklaşımı temeline dayanan, proje ve programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde

Detaylı

İŞ TANIMI (Terms of Reference) :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi

İŞ TANIMI (Terms of Reference) :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi İŞ TANIMI (Terms of Reference) Sözleşme Numarası İhale Başlığı İhale Numarası :TRH1.3.PREII/P03/322 :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi :TRH1.3.PREII/P03/322/02 1. ÖN BİLGİ 1.1. Proje

Detaylı

Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması

Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması İÇERİK I. HİBE PROGRAMI VE PROJELERİN HAZIRLANMASI II. III. IV. BAŞVURU DOSYASININ HAZIRLANMASI VE TESLİM EDİLMESİ BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZLEŞMENİN

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 08 Aralık 31 Aralık 2009 TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi 2009 SUNUŞ TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.01.2006

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

Dr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International

Dr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International Dr. Bertan Kaya, CIA Control Solutions International 1. Bölüm: İç Denetimin Yönetim Performansına Etkisi, Rol ve Sorumlulukları ile Kullandığı Araçlar İç Denetim İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER 1- Kalkınma Ajansı Destekleri A. Mali Destekler 50.000 500.000 TL arasında değişen bölgesel önceliklere göre farklı konu başlıklarında

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

KALKINMA PROGRAMLARI VE PROJE YÖNETİMİ

KALKINMA PROGRAMLARI VE PROJE YÖNETİMİ KALKINMA PROGRAMLARI VE PROJE YÖNETİMİ Ahmet YAMAN Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı Ankara 28 Mayıs 2010 İçerik o Bağlam: Stratejik Planlama/Yönetim o Program Yönetiminden Proje Yönetimine

Detaylı

KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ

KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ KIRSAL KAKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRÜ KIRSAL KAKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE Yayın Tarihi 03.02.2014 Revizyon Tarihi 15.04.2014

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ 2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ FAALİYET ADI 5.1. KURUMSALLAŞMA VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİ 5.1.1. İnsan Kaynakları (Personel Alımı, Çalışma Birimlerinin Oluşturulması, İşbölümü ve Personel Dağılımı)

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

Mali Kaynaklar / Fon Kaynakları

Mali Kaynaklar / Fon Kaynakları Mali Kaynaklar / Fon Kaynakları Mali Kaynaklar Mali Kaynaklar I. AB Katılım Öncesi Mali Yardım (Hibeler) II. AB Topluluk Programları III. Diğer Fon Kaynakları Mali Kaynaklar I. AB Katılım Öncesi Mali Yardım

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PDY EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRCİ EĞİTİMİ HİZMET TEKLİFİ

Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PDY EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRCİ EĞİTİMİ HİZMET TEKLİFİ Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PDY EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRCİ EĞİTİMİ HİZMET TEKLİFİ 2012, İzmir Bu teklif kurumların talep ve ihtiyaçlarına göre yeniden

Detaylı

Proje alanı, süresi ve bütçesi

Proje alanı, süresi ve bütçesi 1 Proje Gelişim Süreci Projenin amacı Proje alanı, süresi ve bütçesi İşbirliği yapılan kurumlar Proje Bileşenleri Proje Faaliyetleri 2/21 Mart 2011 Mart 2011 Mart 2012 Mart 2012 Haziran 2012 Haziran 2013

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SUNUMU BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı OCAK 2009 1 Gündem Bilgi Yönetimi Yol Haritası

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması

Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması Hasan Çoban ( hcoban@dpt.gov.tr ) 04 Mart 2008 İller Bankası Tesisleri Ankara Hazine Müsteşarlığı - İller Bankası Genel Müdürlüğü İşbirliğinde

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) MART-2011

AVRUPA BİRLİĞİ IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) MART-2011 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU AVRUPA BİRLİĞİ IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) 2007 2013 Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) MART-2011 IPARD NEDİR? IPARD, Avrupa Birliği tarafından

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde kurulan Proje

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi:

Detaylı

Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları

Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları Devlet Planlama Teşkilatı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müd. Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları 28 Kasım 2008 MERSİN İçerik 1. Hibe Tanımı ve Uygulama Alanları 2. Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

İkraz No: 8531-TR Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Proje Süresi: Başvuru Numarası:

İkraz No: 8531-TR Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Proje Süresi: Başvuru Numarası: T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK DANIŞMANLAR İÇİN İSTİHDAM DUYURUSU İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET İkraz No: 8531-TR

Detaylı

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör.

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör. ADAPAZARİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ PROJE DESTEK BİRİMİ AB VE TÜRKIYE ARASINDA SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) KAPSAMINDA YAYIMLANAN TEKLIF ÇAĞRILARI Hazırlayan: Öğr. Gör. Hakan ERYÜZLÜ Adres : Sakarya Üniversitesi

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Erasmus+ KA1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği KA2: İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği Stratejik Ortaklıklar

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ Geri Plan: Mahkeme Yönetimi Sisteminin

Detaylı

BAŞVURU SÜRECİ ve DEĞERLENDİRME

BAŞVURU SÜRECİ ve DEĞERLENDİRME BAŞVURU SÜRECİ ve DEĞERLENDİRME Başvuru Sahibi Program Özeti İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MDP Gerçek kişiler hariç tüm işletmeler OSB ler, üniversiteler, araştırma merkezleri/enstitüler,

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

YENİDEN YAŞAMA KATKI KAMPANYASI PROJE TEKLİFİ

YENİDEN YAŞAMA KATKI KAMPANYASI PROJE TEKLİFİ YENİDEN YAŞAMA KATKI KAMPANYASI PROJE TEKLİFİ İçerik: 1. Amaçları, hedefleri ve hedef grubu 1.1. Hangi değişiklikleri oluşturmaya çalışacak? 1.2. Neden bu proje yürütülecek? 1.3. Beklenen sonuçlar ne?

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Yönetim Rehberi Notları Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Stratejileri 1) İnovasyonu güçlendirme ve yaygınlaştırma 2) İşbirliğini ve bağlantılı çalışmayı güçlendirme ve yaygınlaştırma 3) Uluslararasılaşmayı

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ ve SONUÇ RAPORU

EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ ve SONUÇ RAPORU EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ ve SONUÇ RAPORU GİRİŞ Takım Çalışmanın kapsamı İş planı Yöntem İş Takvimi Çıktılar TAKIM EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ TAKIMI İnsan Kaynaklar Uzmanı: Zeynep Kırhan Yasatekin Eğitim İhtiyaç

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

ÇEVRE OPERASYONEL PROGRAMI

ÇEVRE OPERASYONEL PROGRAMI ÇEVRE OPERASYONEL PROGRAMI Almila Nur BAHAR Çevre ve Orman Bakanlığı IPA Koordinasyon ve Uygulama Merkezi 02 Şubat 2010, Ankara ÇEVRE OPERASYONEL PROGRAMI (ÇOP) Çevre Operasyonel Programı Avrupa Birliği

Detaylı

20 AY (24 Mart 2006-30 Kasım 2007) 2.075.000 AVRO 925.000 AVRO Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (ECD)

20 AY (24 Mart 2006-30 Kasım 2007) 2.075.000 AVRO 925.000 AVRO Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (ECD) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN SEKTÖREL POLİTİKALARA ENTEGRASYONU PROJESİ KÜNYE İsim Süresi Bütçe Hibe Bütçesi Finansman Faydalanıcı Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi 20

Detaylı

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Proje Finansmanı: Avrupa Komisyonu Yararlanıcı Kurum: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Proje Yürütücüsü: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI Gül Özcan Mesleki Eğitim Programı Programa dahil ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

Detaylı

Hibe Programını Uygulayan Kuruluş. Türkiye İş Kurumu 31.956.649,89 245. Avrupa Birliği Bakanlığı. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi

Hibe Programını Uygulayan Kuruluş. Türkiye İş Kurumu 31.956.649,89 245. Avrupa Birliği Bakanlığı. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi 2002-2013 Döneminde Uygulanan AB Hibe Programları 2002-2013 Yılları Arasında Uygulanan AB Hibe Programları 2002-2013 yılları arasında sosyal içerikli konularda 62 farklı hibe programı kapsamında sivil

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ PROJE KOORDĠNASYON VE UYGULAMA MERKEZĠ & SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ PROJE KOORDĠNASYON VE UYGULAMA MERKEZĠ & SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ PROJE KOORDĠNASYON VE UYGULAMA MERKEZĠ & SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SERTĠFĠKALI PROJE ÇEVRĠM VE YÖNETĠMĠ EĞĠTĠMĠ (PROJECT CYCLE AND MANAGEMENT TRAINING) EĞĠTĠMCĠLER Dr. Hüseyin GÜMÜġ huseyingms@gmail.com

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 1 Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, KALKINMA AJANSLARI Düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, Uygulamacı değil destekleyici, koordinatör

Detaylı

Genç Doğa Derneği Kapadokya sürdürülebilir kalkınma ve Gençlik Derneği SOSDER-Sosyal faaliyetleri engellenmiş çocuklar Derneği Genç Bilişim Derneği

Genç Doğa Derneği Kapadokya sürdürülebilir kalkınma ve Gençlik Derneği SOSDER-Sosyal faaliyetleri engellenmiş çocuklar Derneği Genç Bilişim Derneği ÖZGEÇMİŞ 1. Soyadı : ULUDOĞAN 2. Adı : MUSTAFA 3. Doğum Tarihi : 20.10.1962 4. Uyruğu : T.C. 5. Öğrenim : FAKÜLTE Öğrenim Ç.Ü.Ziraat Fakültesi (1980-1985) ODTU SEM (02.1999-10.1999) BİLGİ Ü. (09.2006-06.2007)

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

FASIL 8 REKABET POLİTİKASI

FASIL 8 REKABET POLİTİKASI FASIL 8 REKABET POLİTİKASI Öncelik 8.1 Müktesebata uygun bir Devlet Yardımları Kanununun kabul edilmesi ve mevcut şeffaflık taahhütlerini yerine getirebilecek, işlevsel olarak bağımsız bir devlet yardımları

Detaylı

Avrupa Birliği Projelerinde Sosyal ve Teknik İçerikli Programların bir arada uygulanmasındaki Proje Yönetimi ve Türkiye deki Etkileri.

Avrupa Birliği Projelerinde Sosyal ve Teknik İçerikli Programların bir arada uygulanmasındaki Proje Yönetimi ve Türkiye deki Etkileri. Avrupa Birliği Projelerinde Sosyal ve Teknik İçerikli Programların bir arada uygulanmasındaki Proje Yönetimi ve Türkiye deki Etkileri Levent ERKAN WYG Group Plc, Regional Managing Director of Middle East,

Detaylı

Exit Plan Çıkış Stratejisi

Exit Plan Çıkış Stratejisi Exit Plan Çıkış Stratejisi 2 İçindekiler Proje yaklaşımı ve kapsamı Projeye genel bakış Proje adımları ve ürünler Aksiyon planı ve performans kriterleri Proje organizasyonu 3 Proje yaklaşımı ve kapsamı

Detaylı

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM Şirket Tanıtımı Progino PROGİNO 2005 yılından itibaren Eskişehir de mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Faaliyetlerine 2008 yılından beri Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sürdürmektedir.

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ. Nispetiye Cad. Belediye Sitesi A4 Blok No:14A Etiler İstanbul Telefon: / Faks:

AVRUPA BİRLİĞİ. Nispetiye Cad. Belediye Sitesi A4 Blok No:14A Etiler İstanbul Telefon: / Faks: AVRUPA BİRLİĞİ VE KALKINMA AJANSLARI İÇİN UYGULAMALI PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ Avrupa Birliği; Türkiye de her yıl farklı katılım öncesi mali yardım programları kapsamında Türkiye de çeşitli konularda hibe

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kastamonu Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Kastamonu Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı