Yardımcı Üreme Tekniklerinde Sperm Elde Etme Yöntemleri. Prof. Dr. Bülent Alıcı İ.Ü. CTF Üroloji Anabilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yardımcı Üreme Tekniklerinde Sperm Elde Etme Yöntemleri. Prof. Dr. Bülent Alıcı İ.Ü. CTF Üroloji Anabilim Dalı"

Transkript

1 Yardımcı Üreme Tekniklerinde Sperm Elde Etme Yöntemleri Prof. Dr. Bülent Alıcı İ.Ü. CTF Üroloji Anabilim Dalı

2 Azoospermi Obstrüktif Normal spermatogenez Non-Obstrüktif Ciddi spermatogenez defekti Sharif K. Reclassification of azoospermia: the time has come?. Human Reproduction 15(2):237 8, 2000

3 Obstrüktif İnfertilite Sebepleri: Vazektomi Konjenital vas deferens yokluğu Enfeksiyona bağlı skar oluşumu İnguinal herni Hidrosel ameliyatları Düzeltilebililir sebep?

4 Düzeltilebilir Sebep Hamilelik Oranı: % Belirleyiciler: Yer ve Obst. Süresi Vazektomi Reversal: CTF Arşivi

5 Non-obstrüktif İnfertilite Sebepleri: Genetik bozukluk Hormonal bozukluk İnmemiş testis veya testis torsiyonu Kanser İlaç kullanımı Radyasyon ve toksinler

6 Sperm Eldesi için Aday Azoospermi Kriptozoospermi Retrograd ejekülasyon / Anejekülasyon Morfolojik olarak normal sperm yokluğunda

7 AZOOSPERMİ Fizik Muayene FSH Obstrüktif Azoospermi Normal FM ve FSH Non-obstrüktif Azoospermi Yüksek FSH Testis Hacimleri 15 ml ICSI için Sperm Ekstraksiyonu TESE/M-TESE Epididimal/Vazal Obstrüksiyon Normal Semen Hacmi ve ph Ejekülatuvar Kanal Obstrüksiyonu Düşük Semen Hacmi ve ph CBAVD Düşük Semen Hacmi ph 7.0 Testis Biopsisi Normal Anormal TURED veya Sperm Aspirasyonu/ICSI Genetik Değerlendirme MESA/PESA/ICSI Skrotal Eksplorasyon TESE/ICSI

8 Sperm Elde Etme Yöntemi Güvenilir Düşük morbiditeli Düşük maliyetli Etkin olmalıdır

9 Sperm Elde Etme Tekniği Obstrüktif Epididimal aspirasyon (MESA, PESA) Testis ince iğne aspirasyonu (TESA) Testis biopsisi (Perkutan)

10 Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration Avantajı: Yüksek sayıda sperm eldesi mümkün Dezavantajı: İnvazif, perkutan işlemden daha uzun iyileşme süresi, mikrocerrahi beceri ister Önerilen: Birkaç kez ICSI uygulaması için yetecek sperm alınabilir

11 MESA

12 MESA

13 Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration Avantajı: Lokal anestezi ile uygulanabilir Özel beceri gerektirmez, öğrenme eğrisi kısa Dezavantajı: Epididim çok kanlanan bir organdır ve örneğe kan bulaşması sıktır Testis kanlanması bozulabilir Post-op inflammasyon ve hematom riski

14 PESA Genel olarak PESA ile sperm elde edilemeyen olgularda açık cerrahi ile % 80 sperm elde edilebilmektedir. Bohle ve ark. PESA ile 18/29 (62%) sperm (+) Diğer 11 vakada makroskopik TESE ile % 82 sperm (+) Dohle GR et al: Surgical sperm retrieval and ICSI as treatment of obstructive azoospermia. Human Reprod, 1998;13 (3):

15 TEsticular Sperm Extraction Avantajı: Basit, minimal invazif Dezavantajı: Çok az sperm eldesi

16 Perkutan Testis Biopsisi (PercBiopsi) Avantajı: Basit, minimal invazif Dezavantajı: TESA dan daha büyük iğne kullanılması Az sperm eldesi

17 Sperm Elde Etme Yöntemleri Kıyaslama Çalışmaları

18 Proctor M, Johnson N, van Peperstraten AM, Phillipson G. Techniques for surgical retrieval of sperm prior to intra-cytoplasmic sperm injection (ICSI) for azoospermia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008

19 Sperm Elde Etme Oranı

20 TESA-TESA (USG İle) Hamilelik Kıyaslaması

21 Proctor M, Johnson N, van Peperstraten AM, Phillipson G. Techniques for surgical retrieval of sperm prior to intra-cytoplasmic sperm injection (ICSI) for azoospermia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008

22 Sperm Elde Etme Oranı

23 Epididimal-Epididimal Hamilelik Kıyaslaması

24 Obstrüktif Azoospermi Sonuçları Ejekülat spermine eşit veya daha iyi hamilelik oranları Taze/Donmuş Sperm Taze sperm ile biraz daha iyi hamilelik oranı (% 67 vs 60) ancak istatistiksel fark yok En az testis zararı TESA ile, en iyi başarı MESA ile

25 Sperm Elde Etme Tekniği Non-Obstrüktif Testis biopsisi açık (TESE) Mikroskopik Testiküler Sperm Ekstraksiyonu (M-TESE)

26 ICSI de GÜNÜMÜZDE Sperm Eldesi Bx (+) OA MESA TESA TESE (-) NOA Mikro TESE TESE

27 TESE Avantajı: Yeterli sperm elde edilebilir Dezavantajı: İnvazif, testis fonksiyonu bozulabilir Önerilen: Gereksiz doku alımı nedeni ile teorik olarak önerilmemektedir

28 Spermatogenezin Fokal Oluşu Bx (-) (-) (+) (-) (+) Bx-FNA uyuşmazlığı %27 İntratestiküler Değişkenlik %25 İntertestiküler Değişkenlik %19 Turek et al., J Urol, 2000

29 Spermatogenezin Fokal Oluşu n: Biopsi (-) (+) İntertestiküler değişkenlik % 32.7 Histolojik fark % 35.7 Bilateral biopsinin önemi Schulze W et al: Hum Reprod 1999

30 Mikro TESE

31 NOA da Sperm Bulma Şansı 1 Bx %30 3 FNA %36 M-TESE %50 Kim et al.,j Urol, 1997

32 NOA da TESE/Sperm Eldesi Hipospermatogenez %79 Maturasyon arresti %47 Sertoli-cell-only %24 45

33 Testisten Sperm Elde Etme Oranları Testis hacmi, FSH düzeyi etkili değil Obstrüksiyon % 100 Testiküler Yetmezlik % 50 AZFc % 50 Klinefelter % 30 AZFa/AZFb % 0 Krausz et al. 2003

34 TESE sonrası Fonksiyonel ve Yapısal Değişiklikler n:435 NOA ve 543 TESE/MikroTESE Sperm eldesi: TESE %32, MikroTESE %57 Post-op 3-6 ayda Testosteron % 20 düşük 18 ayda % 95 normalleşme De novo Androjen yetersizliği %16 Ramasamy R et al: Urology 2005 Everaert K et al: BMC Urol 2006

35 Başarısız TESE sonrası Mikro-TESE Başarısız standart TESE sonrası MikroTESE (n:46) vs MikroTESE (n:134) Sperm elde etme oranları % 44 vs 45.7 Hipogonadizm riski minimum Tsujimura A et al: J Urol 2006

36 Standart TESE ve Testosteron Prospektif, n: 40 (31 NOA, 9 OA) TESE öncesi ve sonrası T, FSH, LH, E 2, testis hacmi, morfoloji Post-op 18. ayda 1/39 hastada testosteron düşük (Sertoli Cell Only) Yine 1/39 hastada Doppler USG ile tek testiste skar dokusu Schill T et al: Clinical and endocrine follow-up of patients after TESE. Fertility and Sterility, 79; , 2003

37 TESE vs Mikro TESE NOA de standart TESE ile serum T düzeyi %5 azalmakta, mikrotese ile düşüş olmamaktadır Okada H et al: Conventional versus microdissection TESE for NOA. Journal of Urology, 168; , 2002

38 TESE vs Mikro TESE Kıyaslamalı çalışmalarda, TESE sonrası testiküler ultrasonografi sonucu: mikrotese daha az invazif Amer M et al: Prospective comperative study between microsurgical and conventional TESE in NOA Human Reproduction, 15; , 2000

39 TESE vs Mikro TESE Çoklu TESE (n:13) vs Mikro TESE (n:12) Total ve serbest T, serum ASA (1,6 ve 12. aylar) Hormonlarda anlamlı değişiklik ve yeni ASA oluşumu yok Komori K et al: Serial follow-up study of serum T and ASA in patients with NOA after conventional or microtese. International J of Andrology, 27;32-36, 2004

40 Ejekülat spermi-elde Edilmiş Sperm ile İCSİ sonuçları Naru T et al.: Intracytoplasmic Sperm Injection Outcome Using Ejaculated Sperm and Retrieved Sperm in Azoospermic Men. Urol J 5:106-10, 2008

41 Ejekülat spermi, Epididimal, Testiküler sperm ile İCSİ Fertilizasyon ve Hamilelik oranları arasında istatistiksel fark yoktur Meniru GI et al. Studies of percutaneous epididymal sperm aspiration (PESA) and intracytoplasmic sperm injection. Hum Reprod Update. 4:57-71, 1998 Aboulghar MA et al. Fertilization and pregnancy rates after intracytoplasmic sperm injection using ejaculate semen and surgically retrieved sperm. Fertil Steril. 68:108-11, 1997

42 Komplikasyonlar Hematom Enfeksiyon Hipogonadizm gelişimi nadir Ancak;

43 Sonuç OA: MESA ve TESA gibi seçenekler mevcut ve etkili NOA: heterojen sperm üretimi Tanısal biopsi yararsız Mikro TESE NOA da testise zarar vermeyen en etkin yöntem

.R. Dohle, K. solt,. ung irth,. Diemer,. i ercman,. Krausz

.R. Dohle, K. solt,. ung irth,. Diemer,. i ercman,. Krausz (Metin güncelleme Nisan 2010).R. Dohle, K. solt,. ung irth,. Diemer,. i ercman,. Krausz Eur Urol 2002 Oct;42(4):313-22 Eur Urol 2004 Nov;46(5):555-8 nfertilite cinsel yönden aktif, do um-kontrolü yapmayan

Detaylı

Sperm Morfolojisinin Değerlendirilmesi ve Klinik Önemi The Evaluation and Clinical Significance of Sperm Morphology

Sperm Morfolojisinin Değerlendirilmesi ve Klinik Önemi The Evaluation and Clinical Significance of Sperm Morphology 11 SEMEN ANALİZİ VE YORUMLANMASI I INTERPRETATION OF SEMEN ANALYSIS Sperm Morfolojisinin Değerlendirilmesi ve Klinik Önemi The Evaluation and Clinical Significance of Sperm Morphology Fikret Erdemir, Fatih

Detaylı

Dünya Sağlık Örgütü Kriterlerine Göre Standart Semen Analizi Standard Semen Analysis Criteria of World Health Organization

Dünya Sağlık Örgütü Kriterlerine Göre Standart Semen Analizi Standard Semen Analysis Criteria of World Health Organization 1 SEMEN ANALİZİ VE YORUMLANMASI I INTERPRETATION OF SEMEN ANALYSIS Dünya Sağlık Örgütü Kriterlerine Göre Standart Semen Analizi Standard Semen Analysis Criteria of World Health Organization Ahmet Gökçe

Detaylı

GENİTOÜRİNER SİSTEM TÜBERKÜLOZU

GENİTOÜRİNER SİSTEM TÜBERKÜLOZU 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun GENİTOÜRİNER SİSTEM TÜBERKÜLOZU Prof. Dr. Recep Büyükalpelli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji

Detaylı

Seminal Sıvı ve Spermde Oksidatif Stres ve Antioksidanlar Antioxidants and Oxidative Stress in Seminal Fluid and Sperm

Seminal Sıvı ve Spermde Oksidatif Stres ve Antioksidanlar Antioxidants and Oxidative Stress in Seminal Fluid and Sperm 24 SEMEN ANALİZİ VE YORUMLANMASI I INTERPRETATION OF SEMEN ANALYSIS Seminal Sıvı ve Spermde Oksidatif Stres ve Antioksidanlar Antioxidants and Oxidative Stress in Seminal Fluid and Sperm Abdullah Demirtaş,

Detaylı

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ Dr. Gülseren Özşeker Rafioğlu

Detaylı

Üst Seviye Lomber Disk Hernileri

Üst Seviye Lomber Disk Hernileri İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 9(4) 249-254 (2002) Üst Seviye Lomber Disk Hernileri Özkan Ateş*, Özcan Tarım*, Ayhan Koçak*, S. Çağatay Önal*, Süleyman R. Çaylı*, Baran Şahinbeyoğlu*, Şevket

Detaylı

WHO Laboratuvar El Kitabı İnsan semeninin incelenmesi ve işlemlerden geçirilmesi

WHO Laboratuvar El Kitabı İnsan semeninin incelenmesi ve işlemlerden geçirilmesi WHO Laboratuvar El Kitabı İnsan semeninin incelenmesi ve işlemlerden geçirilmesi BEŞİNCİ BASIM Çeviri Editörü Prof. Dr. Ateş KADIOĞLU Çeviri Editörü Yardımcıları Doç. Dr. Muammer KENDİRCİ Msc. Gülşan AKTAN

Detaylı

Üreter alt uç taşlarının tedavisinde şok dalga litotripsi (SWL) ile üreterorenoskopik pnömotik litotripsinin karşılaştırılması

Üreter alt uç taşlarının tedavisinde şok dalga litotripsi (SWL) ile üreterorenoskopik pnömotik litotripsinin karşılaştırılması doi:10.5222/j.goztepetrh.2013.065 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 1300-526X Üroloji Üreter alt uç taşlarının tedavisinde şok dalga litotripsi (SWL) ile üreterorenoskopik pnömotik litotripsinin karşılaştırılması

Detaylı

Başvuru: 15.11.2013 Underwent Transurethral Resection of the Prostate. Kabul: 03.01.2014 Orjinal Arastirma

Başvuru: 15.11.2013 Underwent Transurethral Resection of the Prostate. Kabul: 03.01.2014 Orjinal Arastirma BPH Tanısı ile Transüretral Prostat Rezeksiyonu Yapılan Hastalarda Medikal Tedavi Gereksinimine Etkisi Olan Faktörler Factors Effecting the Necessity for Medical Treatment in Patients Who Başvuru: 15.11.2013

Detaylı

Açık Taş Cerrahisi Open Stone Surgery

Açık Taş Cerrahisi Open Stone Surgery 82 ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞINDA CERRAHİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ SURGERY TREATMENT IN THE URINARY STONE DISEASE Açık Taş Cerrahisi Open Stone Surgery Cabir Alan 1, Hasan Koçoğlu 2, Hasan Anıl Kurt 1, Ahmet

Detaylı

Başvuru: 15.01.2014 Intraepithelial Neoplasia by Prostate Biopsy Orjinal Arastirma. 1 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği

Başvuru: 15.01.2014 Intraepithelial Neoplasia by Prostate Biopsy Orjinal Arastirma. 1 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği Prostat Biopsisinde Yüksek Dereceli Prostat İntraepitelyal Neoplazi Saptanan Hastalarda TUR-P nin Yeri Applicability of TUR-P in Patients with High-grade Prostatic Başvuru: 15.01.2014 Intraepithelial Neoplasia

Detaylı

Mesane kanseri Batı dünyasındaki erkeklerde; prostat, TUR-M sonrası tek doz intravezikal tedavi: Kime ve hangi ilaçla? DERLEME

Mesane kanseri Batı dünyasındaki erkeklerde; prostat, TUR-M sonrası tek doz intravezikal tedavi: Kime ve hangi ilaçla? DERLEME TUR-M sonrası tek doz intravezikal tedavi: Kime ve hangi ilaçla? Dr. Hayrettin Şahin Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Muğla DERLEME ABSTRACT Bladder cancer represents the fourth

Detaylı

03125656021-50554144745055414474

03125656021-50554144745055414474 TARAMA SONRASI SÜREÇ Dr.A.Serdar KARACA T.H.S.K Kanser Daire Başkanlığı 03125656021-50554144745055414474 karacaahmetserdar@gmail.com 1 Balık tutuyoruz ama kanser olacak mıyım acaba? 2 3 Cancer Death Rate

Detaylı

PREVALENCE OF CHRONIC ENDOMETRITIS IN REPEATED UNEXPLAINED IMPLANTATION FAILURE AND THE IVF SUCCESS RATE AFTER ANTIBIOTIC THERAPY

PREVALENCE OF CHRONIC ENDOMETRITIS IN REPEATED UNEXPLAINED IMPLANTATION FAILURE AND THE IVF SUCCESS RATE AFTER ANTIBIOTIC THERAPY PREVALENCE OF CHRONIC ENDOMETRITIS IN REPEATED UNEXPLAINED IMPLANTATION FAILURE AND THE IVF SUCCESS RATE AFTER ANTIBIOTIC THERAPY TEKRARLAYAN AÇIKLANAMAYAN İMPLANTASYON BAŞARISIZLIĞINDA KRONİK ENDOMETRİT

Detaylı

Bedeni ve Ruhu İlgilendiren bir Konu Çocuk Sahibi Olma İsteği

Bedeni ve Ruhu İlgilendiren bir Konu Çocuk Sahibi Olma İsteği Bedeni ve Ruhu İlgilendiren bir Konu Çocuk Sahibi Olma İsteği Giriş Çocuk sahibi olamama, birçok çifti ilgilendiren, sorulara, endişelere ve kuşkulara yol açan bir konudur. Ancak aynı zamanda kabullenilmemesi

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

Akut femur cisim kırıklarında traksiyon masası kullanmadan elle traksiyon yapılarak mini-açık intramedüller çivileme

Akut femur cisim kırıklarında traksiyon masası kullanmadan elle traksiyon yapılarak mini-açık intramedüller çivileme Araştırma Makalesi Akut femur cisim kırıklarında traksiyon masası kullanmadan elle traksiyon yapılarak mini-açık intramedüller çivileme Mini-open intramedullar nailing of acute femoral shaft fractures

Detaylı

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması JCEI / E. Doğan ve ark. İntratekal levobupivakain in etkinliği 2012; 3 (1): 33-37 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.01.0107 RESEARCH ARTICLE Apendektomi operasyonlarında

Detaylı

Adölesan dönemi ve öncesinde yapılan sünnetlerin karşılaştırılması

Adölesan dönemi ve öncesinde yapılan sünnetlerin karşılaştırılması 396 Dicle Tıp Dergisi / M. M. Utanğaç ve ark. Adolesan dönemi ve öncesi yapılan sünnetler 2013; 40 (3): 396-400 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0296 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL

Detaylı

Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri. Gerekli midir?

Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri. Gerekli midir? Dicle Tıp Dergisi, 2008 Cilt: 35, Sayı: 2, (120-127) Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri 120 Gerekli midir? Abit Toker*, Nermin Kelebek Girgin** Gürkan Türker**, Oya

Detaylı

11 13 +6 hafta ultrasonu

11 13 +6 hafta ultrasonu 11 13 +6 hafta ultrasonu Kypros H. Nicolaides Özhan M. Turan 11 13 +6 hafta ultrasonu Fetal Medicine Foundation, Londra 2004 Herodotos ve Despina ya Id çindekiler Girisc 1. Kromozomal defektlerin birinci

Detaylı

Cilt/Vol 5 Sayı/Number 18 Haziran/ June 2014

Cilt/Vol 5 Sayı/Number 18 Haziran/ June 2014 Cilt/Vol 5 Sayı/Number 18 Haziran/ June 2014 ISSN: 1308 7185 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ MEDICAL JOURNAL OF THE MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayını

Detaylı

İnvazif mesane tümörlerinde ilk ve son TUR-T ile radikal sistektomi arasında geçen süreler ve TUR-T sayısının lenf nodu pozitifliği ile ilişkisi

İnvazif mesane tümörlerinde ilk ve son TUR-T ile radikal sistektomi arasında geçen süreler ve TUR-T sayısının lenf nodu pozitifliği ile ilişkisi Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2010;36(1):13-17 13 Üroonkoloji Urooncology İnvazif mesane tümörlerinde ilk ve son TUR-T ile radikal sistektomi arasında geçen süreler ve TUR-T sayısının

Detaylı

Araştırma. Güven ASLAN 1, Elnur MAMMADOV 1, Onur KİZER 1, BurçinTUNA 2, Kutsal YÖRÜKOĞLU 2

Araştırma. Güven ASLAN 1, Elnur MAMMADOV 1, Onur KİZER 1, BurçinTUNA 2, Kutsal YÖRÜKOĞLU 2 113 Araştırma Biyopside Yüksek Dereceli Prostatik İntraepitelyal Neoplazi Veya Malignite Kuşkulu Odak Varlığında Tur-P Sonuçları * THE HISTOPATOLOGIC RESULTS OF TURP IN PATIENTS WITH HPIN OR SUSPICIOUS

Detaylı

EFFICIENCY OF URETEROSCOPY AFTER FAILED SWL IN MID AND UPPER URETERAL STONES

EFFICIENCY OF URETEROSCOPY AFTER FAILED SWL IN MID AND UPPER URETERAL STONES İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 15 (1-4): 13-20, 2009 ESWL YE DİRENÇLİ ORTA VE ÜST BÖLÜM ÜRETER TAŞLARINDA ÜRETERORENOSKOPİNİN ETKİNLİĞİ EFFICIENCY OF

Detaylı

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derne i Cemil Aslan Güder Sok. dil Ap. B Blok D.1 80280 Gayrettepe, stanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta: androloji@androloji.org.tr

Detaylı

2007 yılı Bütçe Uygulama Talimatı (BUT) ve 2007 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulama Tebliği (SUT)

2007 yılı Bütçe Uygulama Talimatı (BUT) ve 2007 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulama Tebliği (SUT) 2007 yılı Bütçe Uygulama Talimatı (BUT) ve 2007 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulama Tebliği (SUT) Sosyal Güvenlik Güvencesinden dolayı sağlık yardımı kullanan kişilerin, sağlık yardımından faydalanmasına

Detaylı