Burdur ilinde bebeklerin emzirilme durumu ve beslenme örüntüsü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Burdur ilinde bebeklerin emzirilme durumu ve beslenme örüntüsü"

Transkript

1 Araştırma Makalesi Pamukkale Tıp Dergisi Pamukkale Medical Journal Burdur ilinde bebeklerin emzirilme durumu ve beslenme örüntüsü Breastfeeding and nutrition patterns of babies in Burdur Binali Çatak*, Sevinç Sütlü**, Ahmet Selçuk Kılınç**, Dudu Bağ** *Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı, İstanbul **Sağlık Müdürlüğü, Burdur Özet Amaç: Araştırmada; Burdur ilinde, 2009 yılında doğum yapan annelerin bebeklerini emzirme durumunu ve beslenme örüntüsünü belirlemek amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: Kesitsel tipte yapılan çalışmanın evrenini Burdur ilinde 2009 yılında doğum yapmış 2318 kadın oluşturmuştur. Epi info programında evreni temsil eden, ulaşılması gereken örneklem büyüklüğü %50 prevalans, %2 yanılma payı ve tip 1 hata düzeyi %5 olarak alındığında 1179 olarak hesaplanmıştır. Örnekleme kadınlar raslantısal olarak dâhil edilmiştir. Veriler, gerekli izinler alındıktan sonra Burdur Toplum Sağlığı Merkezinde görev yapan ebe ve hemşireler tarafından yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak toplanmış, SPSS 10,5 paket programında analiz edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan annelerin bebeklerinin yaş ortalaması 9,2±4,0, ortancası 9 ve sınırları 0 18 aydır. Bebeklerin %99,4 ü bir süre, %74,2 si ilk bir saat içinde emzirilmiştir; %37'sine ilk üç gün içinde geçici olarak ek besin verilmiştir. Altı aydan küçük bebeklerin %52,9 u sadece anne sütü ile beslenmiştir. Bebeklerin %21,5 i emzirilmemektedir ve emzirilmeyen bebeklerde ortalama emzirilme süresi 5,5 ±3,5 aydır. Altı aydan küçük ve anne sütüne ilaveten ek besin ile beslenen bebeklerin %40,3 üne hazır mama, %48,7 sine diğer süt ve süt ürünleri verilmiştir. Sonuç: Burdur ilinde bebeklerin emzirilme düzeyi yüksektir. Altı ay altında sadece anne sütü ile besleme, emzirilmeden kesilenlerin anne sütü alma süresi yetersizdir. Bu bağlamda; sağlık personelinin anne sütünün önemi ve altı aydan önce ek besin başlanmaması konusundaki bilgi düzeyini, tutumunu ve davranışını tanımlayacak çalışmalar yapılmalı; çıkan sonuçlar sağlık çalışanları ile tartışılmalı ve uygulanan emzirme politikası revize edilmelidir. Pam Tıp Derg 2012;5(3): Anahtar sözcükler: Emzirme, anne sütü, ek besin Abstract Purpose: In this research, it was aimed to determine the nutrition pattern and mothers lactation case of their babies, who was born in Materials and methods: Population of this study, which was made within the type of cross sectional, includes 2318 women who gave birth in the year 2009, Burdur. When determined according to the prevalence that is required to reach 50%, and including 2% error margin, and also when the error level is taken as 5%, the sample size which represents population at epi info program was calculated as The women to be included in the study were chosen randomly. After getting the necessary permissions, the data which was collected with faceto-face interviews with the midwives and nurses working at Burdur Publich Health Center were analyzed at SPSS 10,5 packaged software. Results: Average age of mother s babies who participated into the research is 9.2±4 and its median is 9 (0-18) months. 99.4% of babies were lactated for a while, 74.2% of them were lactated within the first hour; 37% of them were temporarily given additional nutrition within first three days. 52.9% of babies who were under six months were fed only with human breast milk. Among all the babies, the ones for whom the discontinuing breast-feeding occurs are 21.5%. The average lactation time of the babies for these babies is 5.5±3.5 months. 40.3% of the babies under six months fed with human breast milk together with additional nutrition was given baby food while 48.7% of these were fed with milk and dairy products. Conclusion: The level of lactation in Burdur is high. Nourishment only with human breast milk under six months, receiving human breast milk for the ones the discontinuing breast-feeding occurs are inadequate. In this context, the studies which will define the information level, attitude and behavior of health staff about the importance of human breast milk and not beginning additional nutrition before six months are to be carried out, the results are to be discussed by health employees and the applied lactation policy is to be revised. Pam Med J 2012;5(3): Key words: Lactation, human breast milk, nutrition Ahmet Selçuk Kılınç Yazışma Adresi: Sağlık Müdürlüğü, Burdur Gönderilme tarihi: Kabul tarihi:

2 Pamukkale Tıp Dergisi 2012;5(3): Çatak ve ark. Giriş Anne sütü çocukların sağlıklı büyümesi ve gelişmesine katkıda bulunan en önemli faktörlerden biridir. Anne sütü temizdir, her zaman aynı ısıdadır ve anne ile çocuk arasında yakın bir bağ olmasını sağlamaktadır. Bunlara ek olarak, anne sütü annenin antikorları aracılığı ile bebeklerin yaşamlarının ilk altı ayında hastalıklara karşı bağışık olmasını sağlamakta, beslenme bozukluklarının prevalansını azaltmakta ve gıda kaynaklı enfeksiyonları önlemektedir [1]. Ancak, anne sütü altıncı aydan itibaren büyüyen ve hareket yeteneği artan bebeğin besin, enerji, vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Bu ihtiyaçlar, altıncı aydan itibaren başlanan tamamlayıcı beslenme ile karşılanır. Altıncı aydan itibaren başlanan geçiş besinleri, anne sütü ile beslenmeden aile yemeklerine geçişte köprü görevi görür ve bebeğin bir yaş civarında aile sofrasındaki yiyecekleri tüketebilecek olgunluğa ulaşmasını sağlar [2,3]. Bu nedenle; Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF bebeklerin doğumdan itibaren ilk altı ay sadece anne sütü almalarını, altıncı aydan itibaren uygun tamamlayıcı besinlere başlanmasını ve emzirmenin iki yaşına kadar veya daha fazla sürdürülmesini önermektedir [4,5]. Bu öneriler doğrultusunda Sağlık Bakanlığı 1991 yılında emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla Anne Sütü Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı hazırlamış ve ülke genelinde yaygınlaştırmıştır [6]. Ancak, ülke genelinde yapılan 2008 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması nda (TNSA) ülkemizde emzirmenin yaygın olduğu, ancak ilk altı ay sadece anne sütü kullanımı ve ek besinlere sağlıklı geçişte problemler olduğunu göstermektedir [1]. Bu bağlamda; ülke düzeyinde oluşturulan emzirme politikalarına destek olmak için, yerel düzeyde bebeklerin emzirilme durumu ve beslenme örüntülerinin belirlenmesi ve buna göre yerel sağlık politikaları oluşturulması önem taşımaktadır. Araştırmada; Burdur ilinde, 2009 yılında doğum yapan annelerin bebeklerini emzirme durumunu ve beslenme örüntüsünü belirlemek amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem Burdur; Afyon, Denizli, Isparta ve Antalya ile komşuluğu olan Akdeniz bölgesinde bir ildir. Onbir ilçesi bulunan Burdur un 2009 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kırsal ve kent olmak üzere toplam nüfusu dır [7]. Kesitsel tipte planlanan çalışmanın evrenini Burdur da 2009 yılında doğum yapmış kadınlar oluşturmuştur. Evrenin tespitinde, aile hekimlerinden istenen 2009 yılında doğum yapmış kadınların listesinden yararlanılmıştır. Aile hekimlerinin listelerle bildirdiği kadın sayısı 2318 dir. Epi info programında evreni temsil eden, ulaşılması gereken örneklem büyüklüğü %50 prevalans, %2 yanılma payı ve tip 1 hata düzeyi %5, güven aralığı %95 olarak alındığında 1179 olarak hesaplanmıştır. Çalışmaya seçilen kadınların 1080 nine (%91,6) ulaşılmıştır. Annelere ulaşamamanın en önemli nedenleri komşu illerde oturan ebeveynlerinin yanına geçici olarak gitmeleri (n=37), il dışı kalıcı göçler (n=23) ve evde bulamamadır (n=39). Çalışmaya alınan kadınların seçiminde, aile hekimlerinden istenen listelerden yararlanıldı. Her aile hekimi listesi kendi içinde numaralandırıldı. Kâğıt paranın son rakamına göre, aile hekimi listesinde hangi numaradan başlanacağı tespit edildi ve rasgele sayılar tablosundan çalışmaya dâhil edilecek kadınlar belirlendi. Soru formu, 2008 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması esas alınarak hazırlandı [1]. Soru formu kadının sosyodemografik, sosyoekonomik, biyodemografik özellikleri, bebeklerin emzirilme ve ek besin ile beslenme durumunu içeren sorulardan oluşturuldu. Soru formunun ön denemesi, örnekleme seçilmeyen ve il merkezinde yaşayan 8 kadın ile yapıldı. Toplanan soru formları incelendi ve gerekli düzeltmeler yapıldı. Çalışmaya alınan kadınlardan görüşmeyi kabul etmeyen olmadı. Değişkenlerle ilgili tanımlar: Anne doğumdan sonraki ilk üç gün içinde bebeğine verdiği ek besini, daha sonraki günlerde vermemiş ise geçici ek besin verme olarak değerlendirildi. Veriler gerekli izinler alındıktan sonra, Aralık 2009 Haziran 2010 tarihleri arasında, Burdur Toplum Sağlığı Merkezinde görev yapan ebe ve hemşireler tarafından yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak toplandı. Verileri toplamadan önce standardizasyonu sağlamak için, veri toplayacak ebe ve hemşirelere eğitim programı hazırlandı. Eğitim programı, hangi değişkenlerle ilgili bilgi toplanacağı ve veri toplama aşamasında dikkat edilmesi gereken durumları içeriyordu. Veriler SPSS paket programında analiz edildi. Analizlerde; tanımlayıcı ölçütler (frekans, yüzde), merkezi yığılım ölçütleri (ortalama ve ortanca) ve merkezi yaygınlık ölçütleri (standart sapma, en küçük değer-en büyük değer) kullanıldı. 116

3 Burdur da bebeklerin emzirilme ve beslenme durumu Bulgular Araştırmaya dâhil olan kadınların %6,2 si 19 yaş ve altında, %1,9 u eğitimsiz, %7,1 inin sağlık güvencesi bulunmamaktadır. Kadınların %46,9 u ücretsiz aile işçisi, %8,1 i eşi ile akraba, %22,1 i geniş ailede yaşamakta, %52,6 sı görücü usulü ile evlenmiştir, %1,3 ünün resmi nikâhı bulunmamaktadır, %16,5 i kendiliğinden, %6,6 sı isteyerek düşük yapmış, %12,0 si dört ve daha fazla gebelik yapmıştır, doğumların %0,2 si evde doğum yapmış ve %62,9 u sezaryen ile doğum yapmıştır (Tablo 1). Araştırmaya katılan annelerin bebeklerinin yaş ortalaması ve ortancası sırasıyla 9,2 (±4,0), 9 ve sınırlar 0 18 aydır (Tabloda verilmemiştir). Tablo 1. Kadınların Sosyodemografik, Doğurganlık ve Doğum Özellikleri (Burdur, 2010) Sosyodemografik Özellikler n (%) Doğurganlık ve Doğum Özellikler n (%) Anne Yaşı Kendiliğinden düşük (6.2) Var 178 (16.5) (62.8) Yok 902 (83.5) (30.9) İsteyerek Düşük Eğitimi Var 71 (6.6) Formel Eğitimi Yok 20 (1.9) Yok 1009 (93.4) İlkokul Mezunu 403 (37.3) Ölü Doğum Ortaokul Mezunu 270 (25.0) Var 28 (2.6) Lise Mezunu 241 (22.3) Yok 1052 (97.4) Üniversite Mezunu 146 (13.5) 5 Yaş Altı Çocuk Ölümü Sağlık Güvencesi Var 36 (3.3) Yok 77 (7.1) Yok 1044 (96.7) Yeşil Kart 93 (8.6) Yaşayan Çocuk Sosyal Güvenlik Kurumu 910 (84.3) (41.6) Sosyal Statü (40.0) Beyaz yakalı/yüksek nitelikli 89 (8.2) (18.4) Mavi yakalı/hizmet işçisi 31 (2.9) Gebelik Sayısı Esnaf Marjinal 21 (1.9) (36.1) Ev eksenli üreten 153 (14.2) (34.7) Ücretsiz Aile İşçisi 507 (46.9) (17.2) Ev Kadını 279 (25.8) (12.0) Aile Tipi Doğum Zamanı Geniş Aile 239 (22.1) Zamanında 907 (84.0) Çekirdek Aile 841 (77.9) Zamanından Önce 149 (13.8) Eş ile akrabalık Zamanından Sonra 24 (2.2) Var 87 (8.1) Doğum Yapılan Yer Yok 993 (91.9) Ev 2 (0.2) Evlenme Şekli Üniversite Hastanesi 28 (2.6) Görücü Usulü 568 (52.6) Özel Hastane 80 (7.4) Anlaşarak 511 (47.3) Kamu Hastanesi 970 (89.8) Resmi Nikâh Doğumu Yaptıran* Yok 14 (1.3) Doktor 727 (67.3) Var 1066 (98.7) Ebe/Hemşire 352 (32.7) Hanede Yaşayan Kişi Doğum Şekli (65.6) Normal Yolla 401 (37.1) (34.4) Sezaryen 679 (62.9) Toplam 1080 (100.0) Toplam 1080 (100.0) *Evde yapılan 2 doğum işleme alınmamıştır. 117

4 Pamukkale Tıp Dergisi 2012;5(3): Çatak ve ark. Bebeklerin %74,2 si doğumdan sonraki ilk bir saat içinde emzirilmiş ve bebeklerin %29,8 ine ilk üç günde geçici ek besin olarak hazır mama verilmiştir (Tablo 2). Tablo 3 de ay olarak yaş gruplarına göre bebeklerin emzirilme durumu görülmektedir. Toplamda altı aydan küçük bebeklerin %52,9 u sadece anne sütü almakta iken, %6,7 si emzirilmeden kesilmiştir. Bebeğin yaşına göre değerlendirildiğinde ise iki aydan küçük bebeklerin %96,3 ü, 2 3 aylık bebeklerin %67,9 u, 4 5 aylık bebeklerin ise %26,1 i sadece anne sütü ile beslenmektedir. 4 5 aylık bebeklerin yarıdan fazlasına (%52,3) anne sütüne ilaveten ek besin başlanmıştır. Tablo 2. Bebeklerin İlk Emzirilme Zamanı ve Doğumdan Sonraki İlk 3 Gün İçinde Verilen Ek Besinlerin Dağılımı (Burdur, 2010) İlk Emzirilme Zamanı n (%) Hiç emzirilmeyen 6 (0.6) İlk 1 saat içinde emzirilen 801 (74.2) İlk 1 saatten sonra emzirilen 210 (19.4) İlk 1 günden sonra emzirilen 63 (5.8) Doğumdan Sonraki İlk 3 Gün İçinde Başlanan Geçici Ek Besin* Ek Besin Verilmeyen 678 (63.0) Hazır Mama 321 (29.8) Su/Şekerli su 62 (5.7) Diğer** 15 (1.5) Toplam 1080 (100.0) * 4 veri eksik ** diğer (ıhlamur, rezene çayı, normal çay ve zemzem suyu) Tablo 3. Bebek ve Çocukların Yaş Gruplarına Göre Emzirilme, Ek Gıda Verilme Durumu ve Emzirmeden Kesilenlerin Dağılımı (Burdur, 2010) Sadece Anne Anne Sütü ve Sadece Anne Sütü ve Ek Bebeğin Yaşı Emzirilmeyen Toplam Sütü Su Besin (Ay) n (%) n (%) n (%) n (%) n 2< 26 (96,3) (3,7) (67,9) 3 (3,8) 17 (21,8) 5 (6,5) (26,1) 12 (13,6) 46 (52,3) 7 (8,0) 88 6 ay ve üzeri 2 (0,2) 2 (0,2) 664 (74,9) 219 (24,7) 887 Toplam** 104 (9,6) 17 (1,6) 727 (67,3) 232 (21,5) < 102 (52,9) 15 (7,8) 63 (32,6) 13 (6,7) 193 *satır yüzdesi ** sütun yüzdesi Emzirmeyi bırakan bebeklerin %45,0 i 6 ay ve daha fazla süre emzirilmiştir. Bebeklerin ortalama emzirilme ayı 5,5 (±3,5) ve ortancası 5 dir (0 16 ay). Annelerin %42,2 si süt yetersizliği, %40,5 i çocuğun istememesi nedeniyle emzirmeyi bıraktıklarını ifade etmişlerdir (Tablo 4). Tablo 5 de yaş gruplarına göre emzirilen ve emzirilmeyen bebek ve çocuklara verilen besin grupları özetlenmiştir. Yaşı 6 aydan küçük olup halen emzirilmekte olan bebeklere en fazla verilen ek besinler sırasıyla meyve suyu (%55,1), süt (%48,7) ve hazır mamadır (%40,3). Yaşı 6 aydan küçük olup emzirilmeyen bebeklere en fazla verilen ek besinler ise sırasıyla hazır mama (%92,3), tahıllı yiyecekler (%61,5) ve süttür (%30,8). 118

5 Burdur da bebeklerin emzirilme ve beslenme durumu Tablo 4. Emzirmeyi Bırakan Annelerin Emzirme Süresi ve Emzirmeyi Bırakma Nedenlerinin Dağılım (Burdur, 2010) Emzirmeyi bırakanların emzirme süresi (Ay) n (%)* 3< 73 (31.6) (23.4) 6> 105 (45.0) Ortalama (Standart Sapma) 5.5 (±3.5) Ortanca (Minimum-Maksimum) 5 (0-16) Anneye Göre Emzirmeme Nedenleri Süt yetersiz 98 (42.2) Bebeğin istememesi 94 (40.5) Gebe kalma 20 (8.6) Meme ucu/göğüs sorunu 17 (7.3) Bebek hasta/zayıf 16 (6.9) Anne hasta/zayıf 10 (4.3) Bırakma yaşının gelmesi 9 (3.9) İşe başlama 4 (1.7) Toplam 232 (100.0) *Yüzdeler birden fazla yanıt üzerinden alınmıştır. Tablo 5. Yaş Gruplarına Göre Emzirilen ve Emzirilmeyen Bebek ve Çocuklara Verilen Besin Gruplarının Dağılımı (Burdur, 2010) Çorba/ Hazır Et, balık, Meyve Tatlı Süt/Süt Yemek Tahıllı Bebeğin tavuk, Püresi/ Yiyecekler Sayısı Bebek Ürünleri Suyu ve Yiyecek Yaşı (Ay) Mama yumurta Suları Yemek n (%)* n (%)* n (%)* n (%)* n (%)* n (%)* n (%)* Emzirilen Bebek ve Çocuklar <6 33 (40,3) 38 (48,7) 6 (7,7) 43 (55,1) 22 (28,2) 29 (37,2) 18 (23,1) (22,4) 123 (83,7) 102 (69,4) 109 (74,1) 114 (77,6) 110 (74,8) 79 (53,7) (16,9) 157 (91,3) 150 (87,3) 147 (85,5) 166 (96,5) 162 (94,2) 90 (52,3) (12,8) 130 (92,2) 122 (86,5) 125 (88,7) 128 (90,8) 133 (94,3) 79 (56,0) (5,8) 179 (86,9) 206 (100,0) 189 (91,7) 191 (92,7) 190 (92,2) 84 (40,8) 206 Toplam** 125 (16,8) 627 (84,3) 649 (78,7) 613 (82,4) 621 (83,5) 624 (83,9) 350 (47,0) 744 Emzirilmeyen Bebek ve Çocuklar <6 12 (92,3) 4 (30,8) 1 (7,7) 2 (15,4) 2 (15,4) 8 (61,5) 2 (15,4) (66,6) 25 (83,3) 16 (53,3) 23 (76,7) 22 (73,3) 27 (90,0) 12 (40,0) (51,2) 40 (97,6) 33 (92,2) 35 (85,4) 39 (95,1) 40 (97,6) 23 (56,1) (53,2) 43 (91,5) 37 (78,7) 39 (83,0) 43 (91,5) 46 (97,9) 23 (48,9) (14,9) 101 (100,0) 97 (96,0) 92 (91,1) 96 (95,0) 96 (95,0) 48 (47,5) 101 Toplam** 93 (40,1) 213 (91,8) 184 (79,3) 191 (82,3) 202 (87,1) 217 (93,5) 108 (46,6) 232 *Satır yüzdesi, yüzdeler birden fazla yanıt üzerinden alınmıştır **Sütun yüzdesi 119

6 Pamukkale Tıp Dergisi 2012;5(3): Çatak ve ark. Tartışma Bulgular emzirmenin gerek ulusal ve gerekse yerel saha ve hastane araştırmalarında olduğu gibi Burdur ilinde de yüksek olduğunu göstermektedir. Burdur da 2009 yılında doğan bebeklerin %99,4 ü bir süre emzirilmiştir. Literatürde saha ve hastanelerde yapılan araştırmalarda bir süre emzirilen bebekler %93,7 %100,0 arasında değişmektedir [8 14] TNSA da ise bir süre emzirilen bebekler ülke genelinde %96,7, Burdur un da içinde bulunduğu Akdeniz bölgesinde %95,4 dür [1]. Araştırmamızda bebeklerin %74,2 sinin ilk bir saat içinde emzirildiği tespit edilmiştir. Ülkemizde yapılan araştırmalarda doğumdan sonraki ilk bir saat içinde emzirilme saha çalışmalarında %69,3-%80,5 [9 11], hastanelerde yapılan çalışmalarda ise %68,5-%71,8 arasında değişmektedir [12, 13, 15] TNSA da ilk bir saat içinde emzirilme ülke genelinde %39,0 iken, Akdeniz Bölgesinde %40,7 olarak bulunmuştur [1]. İlde doğumların hemen hemen tamamının bebek dostu hastanelerde yapılmasına rağmen, ilk bir saat içinde tüm bebeklerin emzirilememesi, hastanede çalışan sağlık personelinin bilgi eksikliği ve/veya emzirme konusundaki tutumundan kaynaklanabileceği gibi; sezaryen oranlarının yüksekliğinden de (%62,9) kaynaklanabilir. Yapılan çalışmalarda, sezaryen ile doğum yapmanın ilk saatte emzirme düzeyini etkilediği gösterilmiştir [12]. Ancak çalışmamızda normal doğum yapan annelerin %78,4 ü, sezaryen ile doğum yapan annelerin ise %72,5 i bebeklerini doğumdan sonraki ilk bir saat içinde emzirmişlerdir. Bu veri dikkate alındığında sezeryanla doğumun etkisinin beklendiği kadar yüksek olmadığını göstermektedir. Normal doğum yapan annelerde bile yaklaşık %22 oranında ilk bir saat içinde emzirilememe oranı dikkat çekicidir ve hastanelerde yeni düzenleme ve eğitimlere gerek olduğunu düşündürmektedir. Araştırmada 6 aydan küçük bebeklerde sadece anne sütü alma düzeyi %52,9 olarak bulunmuştur. Literatürde çalışmamızla benzer ve farklı sonuçlar vardır: Norveç, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, İtalya ve Avustralya da yapılan çalışmalarda altıncı ayda tek başına anne sütüyle beslenme sıklığı sırasıyla %7,0, %14,0, %24,0, %42,3 ve %50,0 düzeylerinde olduğu bildirilmiştir [16 20]. Ülkemizde Aydın ve arkadaşlarının Ege Üniversitesi Hastanesinde yaptığı çalışmada altı aydan küçük bebeklerin %65,4 ünün, Gün ve arkadaşlarının Kayseri Melik Gazi Eğitim Araştırma bölgesinde yaptığı alan araştırmasında ise %54,4 ünün sadece anne sütü aldığı bildirilmiştir [8,9] TNSA da 6 aydan küçük bebeklerde %41,6 sı sadece anne sütü ile beslenmektedir [1]. Farklılıklar olsa da, gerek bu araştırmada ve gerekse diğer araştırmalarda altı aydan küçük bebeklerde sadece anne sütü ile beslenme düzeyi oldukça düşüktür. Anadolu da doğumun ilk dönemlerinde, gerek annenin ve gerekse eşinin yakınları tarafından doğum yapmış kadına bakım için yardımcı olunmaktadır. Anne ilk altı ayda bebeğe anne sütü verilmesi konusunda yeterli düzeyde bilgiye sahip olsa da, ebeveynlerin kültürel inanış baskısına maruz kaldıkları ve bu nedenle de altı aydan önce ek gıdaya başlandığı düşünülmektedir. Nitekim Kondolot un yaptığı çalışmada; anneye evde yardımcı bulunanlarda sadece anne sütü ile beslenme durumu, annenin tek başına bebek baktığı duruma göre anlamlı olarak düşük bulunmuştur [14]. Çalışmada tüm yaş grupları birlikte değerlendirildiğinde annelerin %21,5 i bebeğini emzirmeden kesmiştir. Tunçel ve Kaya nın 0 24 aylık bebekleri kapsayan çalışmasında annelerin sırasıyla %31,5 ve %26,5 inin bebeklerini emzirmedikleri gösterilmiştir [15,21]. Diğer yandan araştırmamızda emzirmeye devam etmeyen bu anneler, bebeklerini ortalama olarak 5,5 (±3,5) ay süreyle emzirmişlerdir. Tunçel in 0 24 aylık bebekleri içeren çalışmasında emzirmeden kesilen bebeklerin ortalama emzirilme süresinin 4,8 (±3,6) ay olduğu bildirilmiştir [15]. Araştırmada aynı anneler bebeklerini emzirmeme gerekçelerini ise süt yetersizliği, çocuğun istememesi ve annenin gebe kalması olarak ifade etmişlerdir. Yıldız, Tunçel, Kaya ve Demirel in araştırmalarında da anneler, benzer gerekçelerle bebekleri sütten kestiklerini ifade etmişlerdir [10,15,21,22]. Gerek bu araştırmada ve gerekse diğer araştırmalarda emzirilmeyen bebek düzeyinin yüksek olmasının muhtemel nedenleri annelerin emzirme konusundaki bilgisizliği ve kaygısı, annelerin emzirme konusunda yeterince cesaretlendirilmemesi, kadının çalışma hayatında daha çok yer alması, kentleşme, yanlış gelenekler, estetik kaygılar, formül mamaların anne sütün yerini alması, biberonla beslenmenin özendirilmesi olmaktadır [23]. Ergin ve arkadaşları tarafından Denizli de yapılan bir çalışmada, mama endüstrisinin uluslar arası kurallara uymadığı, üretilen ürünlerin üzerinde, bu ürünlerin kullanılmasının özendirilmesine yönelik reklâm yapıldığı gösterilmiştir [24]. Burdur da emzirilen bebeklerde hazır mama verilme düzeyi 6 ay altında %40,3 iken, 120

7 Burdur da bebeklerin emzirilme ve beslenme durumu ay olarak yaş ilerledikçe azalmış ve 12 ay üzeri çocuklarda %5,8 düzeyine inmiştir. Emzirilmeyen bebeklerde hazır mama verilme düzeyi 6 ay altındakilerde %92,3 iken, 12 ay üzerinde %14,9 düzeyine inmiştir TNSA da emzirilen bebeklerde hazır mama verilme düzeyi 6 ay altında %25,2 iken, ay arası çocuklarda %2,2 dir. Emzirilmeyen ay arası çocuklara ise %10,1 düzeyinde hazır mama verilmiştir [1]. Özetlemek gerekirse; gerek emziren ve gerekse de emzirilmeyen bebeklerde hazır mama verilme düzeyi Türkiye verilerinin üzerindedir. Diğer yandan bebeklere verilen süt ve diğer besinler açısından bakıldığında ise altı aydan büyük bebeklere verilen ek besinler Sağlık Bakanlığı nca deklere edilen tamamlayıcı beslenme protokollerine uygunluk göstermektedir [25,26]. Ancak buna rağmen altı aydan büyük bebek ve çocuklara hazır mama verilmeye devam edilmesinin, özellikle mama sektörünün reklâmlar aracılığı ile annede oluşturduğu algıdan kaynaklandığı düşünülmektedir. Sonuç olarak; Burdur ilinde bebeklerin emzirilme düzeyi yüksektir. Ancak; altı ay altında sadece anne sütü ile besleme, emzirmeden kesilenlerin anne sütü alma süresi yetersizdir. Genel anlamda düşünüldüğünde hazır mama verilme düzeyi ülke verilerinden yüksek olmakla birlikte, ek besin örüntüleri Sağlık Bakanlığı nca deklere edilen tamamlayıcı beslenme protokolüne uygunluk göstermektedir. Bu bağlamda; Burdur ilinde gerek birinci basamak ve gerekse ikinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personelinin anne sütünün önemi ve altı aydan önce ek besin başlanmaması konusundaki bilgi düzeyini, tutumunu ve davranışını tanımlayacak çalışmalar yapılmalı; çıkan sonuçlar sağlık çalışanları ile tartışılmalı ve uygulanan emzirme politikası yerel düzeyde revize edilmelidir. Araştırma Kasım2011 tarihinde Antalya da gerçekleştirilen VI. Ulusal AÇSAP kongresinde poster olarak sunulmuştur. Teşekkür: Çalışmaya katkılarından dolayı Burdur Toplum Sağlığı Merkezi nde çalışan ebe/ hemşirelere teşekkür ediyoruz. Çıkar İlişkisi: Yazarlar çıkar ilişkisi olmadığını beyan eder. Kaynaklar 1. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (2009). Türkiye nüfus ve sağlık araştırması, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve TÜBİTAK, Ankara, Türkiye. 2. WHO. Feeding and nutrition of infants and young children: guidelines for the WHO European Series, No.87, WHO WHO. Complementray feeding: Report of the global consultation. Geneva December UNICEF and the Global Strategy on Infant and Young Child Feeding (GSIYCF). Understanding the Past- Plannng the Future: files/finalreportondistribution.pdf. Erişim Tarihi: 03 Ağustos (Accessed August 03, 2011). 5. WHO. Breastfeeding: breastfeeding/en/. Erişim Tarihi: 03 Ağustos (Accessed August 03, 2011). 6. Sağlık Bakanlığı. Anne sütünün teşviki ve bebek dostu sağlık kuruluşları programı. TR/belge/ /anne-sutunun-tesviki-ve-bebekdostu-saglik-kuruluslari-.html?vurgu=emzirme. Erişim Tarihi: 03 Ağustos Türkiye İstatistik Kurumu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Nüfus Sayım Sonuçları: tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zu. Erişim Tarihi: 07 Temmuz Aydın A. Anne eğitim düzeyi ve bebek dostu hastane uygulamasının altı ay tek başına anne sütü kullanımı üzerine etkileri. Ege Pediatri Bülteni 2009;16: Gün İ, Yılmaz M, Şahin H, ve ark. Kayseri Melikgazi Eğitim ve Araştırma Bölgesi nde 0 36 aylık çocuklarda anne sütü alma durumu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009;52: Yıldız A, Baran E, Akdur R, ve ark. Bir sağlık ocağı bölgesinde 0 11 aylık bebekleri olan annelerin emzirilme durumları ve etkileyen faktörler. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2008;61: Özer A, Taş F, Ekerbiçer HÇ. 0-6 aylık bebeği olan annelerin anne sütü ve emzirme konusundaki bilgi ve davranışları. TAF Prev Med Bul 2010;9: Ünsal H, Atlıhan F, Özkan H, ve ark. Toplumda anne sütü verme eğilimi ve buna etki eden faktörler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005;48: Eker A, Yurdakul M. Annelerin bebek beslenmesi ve emzirmeye ilişkin bilgi ve uygulamaları. Sted 2006;15: Kondolot M, Yalçın SS, Yurdakök K. Sadece anne sütü alma durumuna etki eden faktörler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009;52: Tunçel E, Dündar C, Canbaz S, ve ark. Bir üniversite hastanesine başvuran 0-24 aylık çocukların anne sütü ile beslenme durumlarının saptanması. C.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2006;10: Lande B, Andersen LF, Baerug A, et al. Infant feeding practices and associated factors in first six months of life: the Norvegaian infant nutrition survey. Acta Paediatr 2003;92:

8 Pamukkale Tıp Dergisi 2012;5(3): Çatak ve ark. 17. Li R, Darling N, Maurice E, Barker L. Breastfeeding rates in the United Sates by characteristics of the child, mother, or family. The 2002 National Immunization Survey. Pediatrics 2005;11: Gonzalez-Cassio T, Moreno-Macias H, Rivera JA, et al. Breast-feeding practices in Mexico: results from the Second National Nutrition Survey Salud Publica Mex 2003;45: Betrini G, Perugi S, Dani C, Pezzati M, Trochini M, Rubaltelli FF. Maternal education and the incidence and duration of breastfeeding: A prospective studay. J Pediatr Gastroent Nutr 2003;37: Donath SM, Amir LH. Breastfeeding and the introduction of solids in Australian infants: data from the 2001 National Health Survey. Aust NZJ Public Health 2005;29: Kaya D, Pirinçci E aylık çocuğu olan annelerin anne sütü ve emzirme ile ilgili bilgi ve uygulamaları. TAF Prev Med Bul 2009;8: Demirel F, Üner A, Kırım E. Van ili kırsalındaki annelerin çocuk beslenmesindeki alışkanlıkları ve uygulamaları. Van Tıp Dergisi 2001;8: İnce T, Kondolot M, Yalçın S.S, Yurdakök K. Annelerin emzirme danışmanlığı alma durumları. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2010; 53: Ahmet Ergin, Celile Hatipoğlu, Ali İhsan Bozkurt, Aslı Erdoğan and Serdar Güler, et al. Compliance status of product labels to the ınternational code on marketing of breast milk substitutes. Maternal and Child Healt Journal, Online First, 24 February Erişim Sitesi: g2/?mud=mp. Erişim tarihi: (Accessed May 05, 2012). 25. Sağlık Bakanlığı. Bebek beslenmesi. Şubat 2008 Ankara. 26. Sağlık Bakanlığı. Tamamlayıcı beslenme: Sağlık çalışanları için rehber kitap. Ekim 2009 Ankara. 122

Burdur da 2009 Yılında Doğum Yapmış Kadınların Doğum Özellikleri ve Doğum Sonu Bakım Hizmetleri

Burdur da 2009 Yılında Doğum Yapmış Kadınların Doğum Özellikleri ve Doğum Sonu Bakım Hizmetleri Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2011; 10(5): 579-586 Burdur da 2009 Yılında Doğum Yapmış Kadınların Doğum Özellikleri ve Doğum Sonu Bakım Hizmetleri [Postpartum Care Services and Birth Features

Detaylı

Burdur İlinde İkinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Doğum Öncesi Bakımın Değerlendirilmesi

Burdur İlinde İkinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Doğum Öncesi Bakımın Değerlendirilmesi Sağlık ve Toplum Yıl:21, Sayı: 2 Mayıs-Ağustos 211 ARAŞTIRMALAR / Researches Burdur İlinde İkinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Doğum Öncesi Bakımın Değerlendirilmesi Evaluation Of Prenatal Care

Detaylı

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (3) 122-130, 2003 122

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (3) 122-130, 2003 122 Doğum sonrası dönemde verilen aile planlaması ARAŞTIRMALAR eğitiminin yöntem (Research kullanmaya Reports) etkisi DOĞUM SONRASI DÖNEMDE VERİLEN AİLE PLANLAMASI EĞİTİMİNİN YÖNTEM KULLANMAYA ETKİSİ The effect

Detaylı

KADINLARIN GEBELİKTEN ÖNCE KULLANDIĞI VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE KULLANMAYI TERCİH ETTİĞİ KONTRASEPTİF YÖNTEMLER

KADINLARIN GEBELİKTEN ÖNCE KULLANDIĞI VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE KULLANMAYI TERCİH ETTİĞİ KONTRASEPTİF YÖNTEMLER ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL KADINLARIN GEBELİKTEN ÖNCE KULLANDIĞI VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE KULLANMAYI TERCİH ETTİĞİ KONTRASEPTİF YÖNTEMLER THE CONTRACEPTIVE

Detaylı

Doðum Öncesi Bakýmýn Neresindeyiz? Toplum Tabanlý bir Araþtýrma

Doðum Öncesi Bakýmýn Neresindeyiz? Toplum Tabanlý bir Araþtýrma S ü r e k l i T ý p E ð i t i m i D e r g i s i Cilt : 21 Sayý : 5 Eylül Ekim 2012 ISSN 1300-0853 Doðum Öncesi Bakýmýn Neresindeyiz? Toplum Tabanlý bir Araþtýrma 264 Konya daki Gebe Kadýnlarýn Saðlýklý

Detaylı

MART NİSAN 2015 CİLT 24 SAYI 2 MARCH APRIL 2015 VOLUME 24 ISSUE 2 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348

MART NİSAN 2015 CİLT 24 SAYI 2 MARCH APRIL 2015 VOLUME 24 ISSUE 2 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 E-ISSN 2148-5348 ISSN 1300-0853 SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ DERGİSİ JOURNAL OF CONTINUING MEDICAL EDUCATION TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YAYINI THE PUBLICATION OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION MART NİSAN 2015 CİLT 24

Detaylı

15-49 Yaş Grubu Evli Kadınların Doğum Sonu Dönemde Bebek Bakımına Yönelik Geleneksel Uygulamaları

15-49 Yaş Grubu Evli Kadınların Doğum Sonu Dönemde Bebek Bakımına Yönelik Geleneksel Uygulamaları P TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2007: 6 (5) Araştırma/Research Article 15-49 Yaş Grubu Evli Kadınların Doğum Sonu Dönemde Bebek Bakımına Yönelik Geleneksel Uygulamaları 1 2 Gamze EğriP P, Zehra GölbaşıP

Detaylı

KADINLARIN SEZARYEN SONRASI SEÇTĠKLERĠ AĠLE PLANLAMASI YÖNTEMLERĠ VE BU YÖNTEMLERĠ SEÇME NEDENLERĠNĠN DAĞILIMI *

KADINLARIN SEZARYEN SONRASI SEÇTĠKLERĠ AĠLE PLANLAMASI YÖNTEMLERĠ VE BU YÖNTEMLERĠ SEÇME NEDENLERĠNĠN DAĞILIMI * KADINLARIN SEZARYEN SONRASI SEÇTĠKLERĠ AĠLE PLANLAMASI YÖNTEMLERĠ VE BU YÖNTEMLERĠ SEÇME NEDENLERĠNĠN DAĞILIMI * Esra VERİM 1, Rabia SOHBET 2 ÖZET Hızlı nüfus artışı günümüzde dünyadaki en önemli sağlık

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2011. T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2011. T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Türkiye de 6-17 Aylık Çocuklarda ve Annelerinde Hemoglobin Ferritin D -Vitamini Düzeyi ve Demir Eksikliği Anemisi Durum Belirleme Yürütülen Programların Değerlendirilmesi Araştırması Gazi Üniversitesi

Detaylı

Electronic Journal of Vocational Colleges May/Mayıs 2012

Electronic Journal of Vocational Colleges May/Mayıs 2012 1-12 AY ARASI BEBEKLERDE PAMUKCUK ENFEKSİYONU VE ANNELERİN TEDAVİYE YÖNELİK KULLANDIKLARI GELENEKSEL YAKLAŞIMLAR Birsel Canan DEMİRBAĞ 1, Meltem Kürtüncü TANIR 2, Sema KUĞUOĞLU 3 ÖZET Çalışma A Aile Sağlığı

Detaylı

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2009 : 7 (3) :132-140

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2009 : 7 (3) :132-140 Tıp Araştırmaları Dergisi: 2009 : 7 (3) :132-140 T AD ARAŞTIRMA Yeni doğum yapmış kadınların empatik iletişim beklentilerinin ebe/hemşireler tarafından karşılanma durumu Gül Pınar 1, Tevfik Pınar 2 1 Başkent

Detaylı

TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ

TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ TJPH/THSD TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ April 2011 Published three times a year Volume 9 Number 1 Nisan 2011 Yılda üç kez yayınlanır Cilt 9 Sayı 1 Contents From the Editor/Editörden

Detaylı

Kronik Solunum Sistemi Hastalığı Olan Hastaların Hastalıkları İle Baş Etme Yöntemleri ve Sağlık Eğitimi Gereksinimleri

Kronik Solunum Sistemi Hastalığı Olan Hastaların Hastalıkları İle Baş Etme Yöntemleri ve Sağlık Eğitimi Gereksinimleri S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt : 23 Sayı : 4 Temmuz Ağustos 2014 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 Kronik Solunum Sistemi Hastalığı Olan Hastaların Hastalıkları İle Baş Etme Yöntemleri

Detaylı

Doğum için başvuran gebelerin empatik iletişim beklentilerinin ebeler tarafından karşılanma durumu*

Doğum için başvuran gebelerin empatik iletişim beklentilerinin ebeler tarafından karşılanma durumu* ARAŞTIRMA Genel Tıp Dergisi Doğum için başvuran gebelerin empatik iletişim beklentilerinin ebeler tarafından karşılanma durumu* Seyhan Çankaya, Aslı Ak, Yasemin Polat, Firdevs Filiz, Fatma Künduro, Fulya

Detaylı

Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Merkez Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler

Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Merkez Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14(2) 95-99 (2007) Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Merkez Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler Adem Akıllı*,

Detaylı

15-49 Yaş Kadınların Kürtaj Nedenleri ve Kontraseptif Tercihleri*

15-49 Yaş Kadınların Kürtaj Nedenleri ve Kontraseptif Tercihleri* İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2010) Cilt 18 - Sayı 3: 156-163 ISSN 1304-4869 Araştırma Yazısı 15-49 Yaş Kadınların Kürtaj Nedenleri ve Kontraseptif Tercihleri* The Reasons of Induced Abortion and Contraceptive Preference

Detaylı

DÜZCE İLİ KALICI KONUTLAR BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ ARASI KADINLARDA YÖNTEM KULLANMA ORANLARI VE TERCİH NEDENLERİ

DÜZCE İLİ KALICI KONUTLAR BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ ARASI KADINLARDA YÖNTEM KULLANMA ORANLARI VE TERCİH NEDENLERİ ARAŞTIRMA DÜZCE İLİ KALICI KONUTLAR BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ ARASI KADINLARDA YÖNTEM KULLANMA ORANLARI VE TERCİH NEDENLERİ Yrd. Doç. Dr. Atilla S. MAYDA*, İnt. Dr. Tuğba ARSLAN*, İnt. Dr. Hakan Bahadır BOZKURT*,

Detaylı

Beyaz Yakalı Çalışanların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Beyaz Yakalı Çalışanların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 2014;15(1):20-6 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Beyaz Yakalı Çalışanların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Eray YURTSEVEN, Fatma EREN, Suphi VEHİD,

Detaylı

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ NEŞE KARAKAŞ

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HIV/AIDS HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HIV/AIDS HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HIV/AIDS HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ EVOLUATION OF KNOWLEDGE

Detaylı

Kürtaj polikliniğine başvuran kadınların acil kontrasepsiyon bilgi ve uygulamaları *

Kürtaj polikliniğine başvuran kadınların acil kontrasepsiyon bilgi ve uygulamaları * Araştırma: Kürtaj polikliniğine başvuran kadınların acil kontrasepsiyon bilgi ve uygulamaları * Emel Ege, Belgin Akın, Kamile Altuntuğ, Halime Esra Kal, Hatice Bıçakçı Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri

Detaylı

Hatay Hemoglobinopati Tanı, Kontrol ve Eğitim Merkezi nin Çalışmalarının Kesitsel Değerlendirilmesi

Hatay Hemoglobinopati Tanı, Kontrol ve Eğitim Merkezi nin Çalışmalarının Kesitsel Değerlendirilmesi S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt: 23 Sayı: 5 Eylül Ekim 2014 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 Hatay Hemoglobinopati Tanı, Kontrol ve Eğitim Merkezi nin Çalışmalarının Kesitsel Değerlendirilmesi

Detaylı

HEMġĠRELERĠN BĠLGĠSAYAR KULLANIMLARINA YÖNELĠK TUTUMLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

HEMġĠRELERĠN BĠLGĠSAYAR KULLANIMLARINA YÖNELĠK TUTUMLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ HEMġĠRELERĠN BĠLGĠSAYAR KULLANIMLARINA YÖNELĠK TUTUMLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Havva Kaçan SOFTA 1, Funda AKDURAN 2, Erhan AKYAZI 3 ÖZET Bu çalışma, hemşirelerin bilgisayar kullanımlarını değerlendirmek

Detaylı

İlköğretim Öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınav Başarılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi 1

İlköğretim Öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınav Başarılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi 1 İlköğretim Öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınav Başarılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi 1 Aytekin GÜNDÜVER MEB, Van İl Eğitim Denetmeni Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÖKDAŞ ADÜ, Eğitim Fakültesi BÖTE

Detaylı

Obezite, vücutta aşırı yağ depolanmasıyla ortaya. Kastamonu da 10-12 Yaş Grubu Öğrencilerde Obezite Prevalansı ve Etkileyen Faktörler ARAŞTIRMA YAZISI

Obezite, vücutta aşırı yağ depolanmasıyla ortaya. Kastamonu da 10-12 Yaş Grubu Öğrencilerde Obezite Prevalansı ve Etkileyen Faktörler ARAŞTIRMA YAZISI ARAŞTIRMA YAZISI Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 3 Sayı: 2 Nisan 2012 Kastamonu da 10-12 Yaş Grubu Öğrencilerde Obezite Prevalansı ve Etkileyen Faktörler

Detaylı

Sigara İçen Gebe Kadınlara Uygulanan Üç Farklı Sigarayı Bıraktırma Müdahalesinin Etkisi

Sigara İçen Gebe Kadınlara Uygulanan Üç Farklı Sigarayı Bıraktırma Müdahalesinin Etkisi Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2013;12 (5): 553-562 Sigara İçen Gebe Kadınlara Uygulanan Üç Farklı Sigarayı Bıraktırma Müdahalesinin Etkisi [The Effect of Three Different Smoking Cessation

Detaylı

Smyrna Tıp Dergisi. Hülya Yıkılkan 1, Berna Dilbaz 2, Zeynep Kestel 3

Smyrna Tıp Dergisi. Hülya Yıkılkan 1, Berna Dilbaz 2, Zeynep Kestel 3 Smyrna Tıp Dergisi - 10 - Smyrna Tıp Dergisi Araştırma Makalesi Aile Planlaması polikliniğine yasal tahliye istemiyle başvuran hastaların değerlendirilmesi Assessment of the patients who applied to Family

Detaylı

Sağlık Bilimleri Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin, Üniversite ve Meslek Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler (Kırıkkale Üniversitesi Örneği)

Sağlık Bilimleri Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin, Üniversite ve Meslek Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler (Kırıkkale Üniversitesi Örneği) J Kartal TR 2011;22(3):151-160 doi: 10.5505/jkartaltr.2011.98704 KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE Sağlık Bilimleri Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin, Üniversite ve Meslek Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler

Detaylı

İzmir ili Kemalpaşa ilçesi ilköğretim öğrencilerinde ağız-diş sağlığı durumu ve ilişkili sosyoekonomik etmenler

İzmir ili Kemalpaşa ilçesi ilköğretim öğrencilerinde ağız-diş sağlığı durumu ve ilişkili sosyoekonomik etmenler doi:10.5222/buchd.2013.097 Klinik Araştırma İzmir ili Kemalpaşa ilçesi ilköğretim öğrencilerinde ağız-diş sağlığı durumu ve ilişkili sosyoekonomik etmenler Oral health status and associated socioeconomic

Detaylı

Web Ortamında İnteraktif- Antenatal Danışmanlık İle Gebeliğe İlişkin Bilgi Gereksinimlerinin İncelenmesi

Web Ortamında İnteraktif- Antenatal Danışmanlık İle Gebeliğe İlişkin Bilgi Gereksinimlerinin İncelenmesi 9 Web Ortamında İnteraktif- Antenatal Danışmanlık İle Gebeliğe İlişkin Bilgi Gereksinimlerinin İncelenmesi Kerziban Yenal * Hülya Okumuş ** Ümran Sevil *** Özet Giriş: Gelişen teknoloji ile birçok anne-baba

Detaylı