Burdur ilinde bebeklerin emzirilme durumu ve beslenme örüntüsü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Burdur ilinde bebeklerin emzirilme durumu ve beslenme örüntüsü"

Transkript

1 Araştırma Makalesi Pamukkale Tıp Dergisi Pamukkale Medical Journal Burdur ilinde bebeklerin emzirilme durumu ve beslenme örüntüsü Breastfeeding and nutrition patterns of babies in Burdur Binali Çatak*, Sevinç Sütlü**, Ahmet Selçuk Kılınç**, Dudu Bağ** *Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı, İstanbul **Sağlık Müdürlüğü, Burdur Özet Amaç: Araştırmada; Burdur ilinde, 2009 yılında doğum yapan annelerin bebeklerini emzirme durumunu ve beslenme örüntüsünü belirlemek amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: Kesitsel tipte yapılan çalışmanın evrenini Burdur ilinde 2009 yılında doğum yapmış 2318 kadın oluşturmuştur. Epi info programında evreni temsil eden, ulaşılması gereken örneklem büyüklüğü %50 prevalans, %2 yanılma payı ve tip 1 hata düzeyi %5 olarak alındığında 1179 olarak hesaplanmıştır. Örnekleme kadınlar raslantısal olarak dâhil edilmiştir. Veriler, gerekli izinler alındıktan sonra Burdur Toplum Sağlığı Merkezinde görev yapan ebe ve hemşireler tarafından yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak toplanmış, SPSS 10,5 paket programında analiz edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan annelerin bebeklerinin yaş ortalaması 9,2±4,0, ortancası 9 ve sınırları 0 18 aydır. Bebeklerin %99,4 ü bir süre, %74,2 si ilk bir saat içinde emzirilmiştir; %37'sine ilk üç gün içinde geçici olarak ek besin verilmiştir. Altı aydan küçük bebeklerin %52,9 u sadece anne sütü ile beslenmiştir. Bebeklerin %21,5 i emzirilmemektedir ve emzirilmeyen bebeklerde ortalama emzirilme süresi 5,5 ±3,5 aydır. Altı aydan küçük ve anne sütüne ilaveten ek besin ile beslenen bebeklerin %40,3 üne hazır mama, %48,7 sine diğer süt ve süt ürünleri verilmiştir. Sonuç: Burdur ilinde bebeklerin emzirilme düzeyi yüksektir. Altı ay altında sadece anne sütü ile besleme, emzirilmeden kesilenlerin anne sütü alma süresi yetersizdir. Bu bağlamda; sağlık personelinin anne sütünün önemi ve altı aydan önce ek besin başlanmaması konusundaki bilgi düzeyini, tutumunu ve davranışını tanımlayacak çalışmalar yapılmalı; çıkan sonuçlar sağlık çalışanları ile tartışılmalı ve uygulanan emzirme politikası revize edilmelidir. Pam Tıp Derg 2012;5(3): Anahtar sözcükler: Emzirme, anne sütü, ek besin Abstract Purpose: In this research, it was aimed to determine the nutrition pattern and mothers lactation case of their babies, who was born in Materials and methods: Population of this study, which was made within the type of cross sectional, includes 2318 women who gave birth in the year 2009, Burdur. When determined according to the prevalence that is required to reach 50%, and including 2% error margin, and also when the error level is taken as 5%, the sample size which represents population at epi info program was calculated as The women to be included in the study were chosen randomly. After getting the necessary permissions, the data which was collected with faceto-face interviews with the midwives and nurses working at Burdur Publich Health Center were analyzed at SPSS 10,5 packaged software. Results: Average age of mother s babies who participated into the research is 9.2±4 and its median is 9 (0-18) months. 99.4% of babies were lactated for a while, 74.2% of them were lactated within the first hour; 37% of them were temporarily given additional nutrition within first three days. 52.9% of babies who were under six months were fed only with human breast milk. Among all the babies, the ones for whom the discontinuing breast-feeding occurs are 21.5%. The average lactation time of the babies for these babies is 5.5±3.5 months. 40.3% of the babies under six months fed with human breast milk together with additional nutrition was given baby food while 48.7% of these were fed with milk and dairy products. Conclusion: The level of lactation in Burdur is high. Nourishment only with human breast milk under six months, receiving human breast milk for the ones the discontinuing breast-feeding occurs are inadequate. In this context, the studies which will define the information level, attitude and behavior of health staff about the importance of human breast milk and not beginning additional nutrition before six months are to be carried out, the results are to be discussed by health employees and the applied lactation policy is to be revised. Pam Med J 2012;5(3): Key words: Lactation, human breast milk, nutrition Ahmet Selçuk Kılınç Yazışma Adresi: Sağlık Müdürlüğü, Burdur Gönderilme tarihi: Kabul tarihi:

2 Pamukkale Tıp Dergisi 2012;5(3): Çatak ve ark. Giriş Anne sütü çocukların sağlıklı büyümesi ve gelişmesine katkıda bulunan en önemli faktörlerden biridir. Anne sütü temizdir, her zaman aynı ısıdadır ve anne ile çocuk arasında yakın bir bağ olmasını sağlamaktadır. Bunlara ek olarak, anne sütü annenin antikorları aracılığı ile bebeklerin yaşamlarının ilk altı ayında hastalıklara karşı bağışık olmasını sağlamakta, beslenme bozukluklarının prevalansını azaltmakta ve gıda kaynaklı enfeksiyonları önlemektedir [1]. Ancak, anne sütü altıncı aydan itibaren büyüyen ve hareket yeteneği artan bebeğin besin, enerji, vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Bu ihtiyaçlar, altıncı aydan itibaren başlanan tamamlayıcı beslenme ile karşılanır. Altıncı aydan itibaren başlanan geçiş besinleri, anne sütü ile beslenmeden aile yemeklerine geçişte köprü görevi görür ve bebeğin bir yaş civarında aile sofrasındaki yiyecekleri tüketebilecek olgunluğa ulaşmasını sağlar [2,3]. Bu nedenle; Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF bebeklerin doğumdan itibaren ilk altı ay sadece anne sütü almalarını, altıncı aydan itibaren uygun tamamlayıcı besinlere başlanmasını ve emzirmenin iki yaşına kadar veya daha fazla sürdürülmesini önermektedir [4,5]. Bu öneriler doğrultusunda Sağlık Bakanlığı 1991 yılında emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla Anne Sütü Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı hazırlamış ve ülke genelinde yaygınlaştırmıştır [6]. Ancak, ülke genelinde yapılan 2008 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması nda (TNSA) ülkemizde emzirmenin yaygın olduğu, ancak ilk altı ay sadece anne sütü kullanımı ve ek besinlere sağlıklı geçişte problemler olduğunu göstermektedir [1]. Bu bağlamda; ülke düzeyinde oluşturulan emzirme politikalarına destek olmak için, yerel düzeyde bebeklerin emzirilme durumu ve beslenme örüntülerinin belirlenmesi ve buna göre yerel sağlık politikaları oluşturulması önem taşımaktadır. Araştırmada; Burdur ilinde, 2009 yılında doğum yapan annelerin bebeklerini emzirme durumunu ve beslenme örüntüsünü belirlemek amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem Burdur; Afyon, Denizli, Isparta ve Antalya ile komşuluğu olan Akdeniz bölgesinde bir ildir. Onbir ilçesi bulunan Burdur un 2009 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kırsal ve kent olmak üzere toplam nüfusu dır [7]. Kesitsel tipte planlanan çalışmanın evrenini Burdur da 2009 yılında doğum yapmış kadınlar oluşturmuştur. Evrenin tespitinde, aile hekimlerinden istenen 2009 yılında doğum yapmış kadınların listesinden yararlanılmıştır. Aile hekimlerinin listelerle bildirdiği kadın sayısı 2318 dir. Epi info programında evreni temsil eden, ulaşılması gereken örneklem büyüklüğü %50 prevalans, %2 yanılma payı ve tip 1 hata düzeyi %5, güven aralığı %95 olarak alındığında 1179 olarak hesaplanmıştır. Çalışmaya seçilen kadınların 1080 nine (%91,6) ulaşılmıştır. Annelere ulaşamamanın en önemli nedenleri komşu illerde oturan ebeveynlerinin yanına geçici olarak gitmeleri (n=37), il dışı kalıcı göçler (n=23) ve evde bulamamadır (n=39). Çalışmaya alınan kadınların seçiminde, aile hekimlerinden istenen listelerden yararlanıldı. Her aile hekimi listesi kendi içinde numaralandırıldı. Kâğıt paranın son rakamına göre, aile hekimi listesinde hangi numaradan başlanacağı tespit edildi ve rasgele sayılar tablosundan çalışmaya dâhil edilecek kadınlar belirlendi. Soru formu, 2008 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması esas alınarak hazırlandı [1]. Soru formu kadının sosyodemografik, sosyoekonomik, biyodemografik özellikleri, bebeklerin emzirilme ve ek besin ile beslenme durumunu içeren sorulardan oluşturuldu. Soru formunun ön denemesi, örnekleme seçilmeyen ve il merkezinde yaşayan 8 kadın ile yapıldı. Toplanan soru formları incelendi ve gerekli düzeltmeler yapıldı. Çalışmaya alınan kadınlardan görüşmeyi kabul etmeyen olmadı. Değişkenlerle ilgili tanımlar: Anne doğumdan sonraki ilk üç gün içinde bebeğine verdiği ek besini, daha sonraki günlerde vermemiş ise geçici ek besin verme olarak değerlendirildi. Veriler gerekli izinler alındıktan sonra, Aralık 2009 Haziran 2010 tarihleri arasında, Burdur Toplum Sağlığı Merkezinde görev yapan ebe ve hemşireler tarafından yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak toplandı. Verileri toplamadan önce standardizasyonu sağlamak için, veri toplayacak ebe ve hemşirelere eğitim programı hazırlandı. Eğitim programı, hangi değişkenlerle ilgili bilgi toplanacağı ve veri toplama aşamasında dikkat edilmesi gereken durumları içeriyordu. Veriler SPSS paket programında analiz edildi. Analizlerde; tanımlayıcı ölçütler (frekans, yüzde), merkezi yığılım ölçütleri (ortalama ve ortanca) ve merkezi yaygınlık ölçütleri (standart sapma, en küçük değer-en büyük değer) kullanıldı. 116

3 Burdur da bebeklerin emzirilme ve beslenme durumu Bulgular Araştırmaya dâhil olan kadınların %6,2 si 19 yaş ve altında, %1,9 u eğitimsiz, %7,1 inin sağlık güvencesi bulunmamaktadır. Kadınların %46,9 u ücretsiz aile işçisi, %8,1 i eşi ile akraba, %22,1 i geniş ailede yaşamakta, %52,6 sı görücü usulü ile evlenmiştir, %1,3 ünün resmi nikâhı bulunmamaktadır, %16,5 i kendiliğinden, %6,6 sı isteyerek düşük yapmış, %12,0 si dört ve daha fazla gebelik yapmıştır, doğumların %0,2 si evde doğum yapmış ve %62,9 u sezaryen ile doğum yapmıştır (Tablo 1). Araştırmaya katılan annelerin bebeklerinin yaş ortalaması ve ortancası sırasıyla 9,2 (±4,0), 9 ve sınırlar 0 18 aydır (Tabloda verilmemiştir). Tablo 1. Kadınların Sosyodemografik, Doğurganlık ve Doğum Özellikleri (Burdur, 2010) Sosyodemografik Özellikler n (%) Doğurganlık ve Doğum Özellikler n (%) Anne Yaşı Kendiliğinden düşük (6.2) Var 178 (16.5) (62.8) Yok 902 (83.5) (30.9) İsteyerek Düşük Eğitimi Var 71 (6.6) Formel Eğitimi Yok 20 (1.9) Yok 1009 (93.4) İlkokul Mezunu 403 (37.3) Ölü Doğum Ortaokul Mezunu 270 (25.0) Var 28 (2.6) Lise Mezunu 241 (22.3) Yok 1052 (97.4) Üniversite Mezunu 146 (13.5) 5 Yaş Altı Çocuk Ölümü Sağlık Güvencesi Var 36 (3.3) Yok 77 (7.1) Yok 1044 (96.7) Yeşil Kart 93 (8.6) Yaşayan Çocuk Sosyal Güvenlik Kurumu 910 (84.3) (41.6) Sosyal Statü (40.0) Beyaz yakalı/yüksek nitelikli 89 (8.2) (18.4) Mavi yakalı/hizmet işçisi 31 (2.9) Gebelik Sayısı Esnaf Marjinal 21 (1.9) (36.1) Ev eksenli üreten 153 (14.2) (34.7) Ücretsiz Aile İşçisi 507 (46.9) (17.2) Ev Kadını 279 (25.8) (12.0) Aile Tipi Doğum Zamanı Geniş Aile 239 (22.1) Zamanında 907 (84.0) Çekirdek Aile 841 (77.9) Zamanından Önce 149 (13.8) Eş ile akrabalık Zamanından Sonra 24 (2.2) Var 87 (8.1) Doğum Yapılan Yer Yok 993 (91.9) Ev 2 (0.2) Evlenme Şekli Üniversite Hastanesi 28 (2.6) Görücü Usulü 568 (52.6) Özel Hastane 80 (7.4) Anlaşarak 511 (47.3) Kamu Hastanesi 970 (89.8) Resmi Nikâh Doğumu Yaptıran* Yok 14 (1.3) Doktor 727 (67.3) Var 1066 (98.7) Ebe/Hemşire 352 (32.7) Hanede Yaşayan Kişi Doğum Şekli (65.6) Normal Yolla 401 (37.1) (34.4) Sezaryen 679 (62.9) Toplam 1080 (100.0) Toplam 1080 (100.0) *Evde yapılan 2 doğum işleme alınmamıştır. 117

4 Pamukkale Tıp Dergisi 2012;5(3): Çatak ve ark. Bebeklerin %74,2 si doğumdan sonraki ilk bir saat içinde emzirilmiş ve bebeklerin %29,8 ine ilk üç günde geçici ek besin olarak hazır mama verilmiştir (Tablo 2). Tablo 3 de ay olarak yaş gruplarına göre bebeklerin emzirilme durumu görülmektedir. Toplamda altı aydan küçük bebeklerin %52,9 u sadece anne sütü almakta iken, %6,7 si emzirilmeden kesilmiştir. Bebeğin yaşına göre değerlendirildiğinde ise iki aydan küçük bebeklerin %96,3 ü, 2 3 aylık bebeklerin %67,9 u, 4 5 aylık bebeklerin ise %26,1 i sadece anne sütü ile beslenmektedir. 4 5 aylık bebeklerin yarıdan fazlasına (%52,3) anne sütüne ilaveten ek besin başlanmıştır. Tablo 2. Bebeklerin İlk Emzirilme Zamanı ve Doğumdan Sonraki İlk 3 Gün İçinde Verilen Ek Besinlerin Dağılımı (Burdur, 2010) İlk Emzirilme Zamanı n (%) Hiç emzirilmeyen 6 (0.6) İlk 1 saat içinde emzirilen 801 (74.2) İlk 1 saatten sonra emzirilen 210 (19.4) İlk 1 günden sonra emzirilen 63 (5.8) Doğumdan Sonraki İlk 3 Gün İçinde Başlanan Geçici Ek Besin* Ek Besin Verilmeyen 678 (63.0) Hazır Mama 321 (29.8) Su/Şekerli su 62 (5.7) Diğer** 15 (1.5) Toplam 1080 (100.0) * 4 veri eksik ** diğer (ıhlamur, rezene çayı, normal çay ve zemzem suyu) Tablo 3. Bebek ve Çocukların Yaş Gruplarına Göre Emzirilme, Ek Gıda Verilme Durumu ve Emzirmeden Kesilenlerin Dağılımı (Burdur, 2010) Sadece Anne Anne Sütü ve Sadece Anne Sütü ve Ek Bebeğin Yaşı Emzirilmeyen Toplam Sütü Su Besin (Ay) n (%) n (%) n (%) n (%) n 2< 26 (96,3) (3,7) (67,9) 3 (3,8) 17 (21,8) 5 (6,5) (26,1) 12 (13,6) 46 (52,3) 7 (8,0) 88 6 ay ve üzeri 2 (0,2) 2 (0,2) 664 (74,9) 219 (24,7) 887 Toplam** 104 (9,6) 17 (1,6) 727 (67,3) 232 (21,5) < 102 (52,9) 15 (7,8) 63 (32,6) 13 (6,7) 193 *satır yüzdesi ** sütun yüzdesi Emzirmeyi bırakan bebeklerin %45,0 i 6 ay ve daha fazla süre emzirilmiştir. Bebeklerin ortalama emzirilme ayı 5,5 (±3,5) ve ortancası 5 dir (0 16 ay). Annelerin %42,2 si süt yetersizliği, %40,5 i çocuğun istememesi nedeniyle emzirmeyi bıraktıklarını ifade etmişlerdir (Tablo 4). Tablo 5 de yaş gruplarına göre emzirilen ve emzirilmeyen bebek ve çocuklara verilen besin grupları özetlenmiştir. Yaşı 6 aydan küçük olup halen emzirilmekte olan bebeklere en fazla verilen ek besinler sırasıyla meyve suyu (%55,1), süt (%48,7) ve hazır mamadır (%40,3). Yaşı 6 aydan küçük olup emzirilmeyen bebeklere en fazla verilen ek besinler ise sırasıyla hazır mama (%92,3), tahıllı yiyecekler (%61,5) ve süttür (%30,8). 118

5 Burdur da bebeklerin emzirilme ve beslenme durumu Tablo 4. Emzirmeyi Bırakan Annelerin Emzirme Süresi ve Emzirmeyi Bırakma Nedenlerinin Dağılım (Burdur, 2010) Emzirmeyi bırakanların emzirme süresi (Ay) n (%)* 3< 73 (31.6) (23.4) 6> 105 (45.0) Ortalama (Standart Sapma) 5.5 (±3.5) Ortanca (Minimum-Maksimum) 5 (0-16) Anneye Göre Emzirmeme Nedenleri Süt yetersiz 98 (42.2) Bebeğin istememesi 94 (40.5) Gebe kalma 20 (8.6) Meme ucu/göğüs sorunu 17 (7.3) Bebek hasta/zayıf 16 (6.9) Anne hasta/zayıf 10 (4.3) Bırakma yaşının gelmesi 9 (3.9) İşe başlama 4 (1.7) Toplam 232 (100.0) *Yüzdeler birden fazla yanıt üzerinden alınmıştır. Tablo 5. Yaş Gruplarına Göre Emzirilen ve Emzirilmeyen Bebek ve Çocuklara Verilen Besin Gruplarının Dağılımı (Burdur, 2010) Çorba/ Hazır Et, balık, Meyve Tatlı Süt/Süt Yemek Tahıllı Bebeğin tavuk, Püresi/ Yiyecekler Sayısı Bebek Ürünleri Suyu ve Yiyecek Yaşı (Ay) Mama yumurta Suları Yemek n (%)* n (%)* n (%)* n (%)* n (%)* n (%)* n (%)* Emzirilen Bebek ve Çocuklar <6 33 (40,3) 38 (48,7) 6 (7,7) 43 (55,1) 22 (28,2) 29 (37,2) 18 (23,1) (22,4) 123 (83,7) 102 (69,4) 109 (74,1) 114 (77,6) 110 (74,8) 79 (53,7) (16,9) 157 (91,3) 150 (87,3) 147 (85,5) 166 (96,5) 162 (94,2) 90 (52,3) (12,8) 130 (92,2) 122 (86,5) 125 (88,7) 128 (90,8) 133 (94,3) 79 (56,0) (5,8) 179 (86,9) 206 (100,0) 189 (91,7) 191 (92,7) 190 (92,2) 84 (40,8) 206 Toplam** 125 (16,8) 627 (84,3) 649 (78,7) 613 (82,4) 621 (83,5) 624 (83,9) 350 (47,0) 744 Emzirilmeyen Bebek ve Çocuklar <6 12 (92,3) 4 (30,8) 1 (7,7) 2 (15,4) 2 (15,4) 8 (61,5) 2 (15,4) (66,6) 25 (83,3) 16 (53,3) 23 (76,7) 22 (73,3) 27 (90,0) 12 (40,0) (51,2) 40 (97,6) 33 (92,2) 35 (85,4) 39 (95,1) 40 (97,6) 23 (56,1) (53,2) 43 (91,5) 37 (78,7) 39 (83,0) 43 (91,5) 46 (97,9) 23 (48,9) (14,9) 101 (100,0) 97 (96,0) 92 (91,1) 96 (95,0) 96 (95,0) 48 (47,5) 101 Toplam** 93 (40,1) 213 (91,8) 184 (79,3) 191 (82,3) 202 (87,1) 217 (93,5) 108 (46,6) 232 *Satır yüzdesi, yüzdeler birden fazla yanıt üzerinden alınmıştır **Sütun yüzdesi 119

6 Pamukkale Tıp Dergisi 2012;5(3): Çatak ve ark. Tartışma Bulgular emzirmenin gerek ulusal ve gerekse yerel saha ve hastane araştırmalarında olduğu gibi Burdur ilinde de yüksek olduğunu göstermektedir. Burdur da 2009 yılında doğan bebeklerin %99,4 ü bir süre emzirilmiştir. Literatürde saha ve hastanelerde yapılan araştırmalarda bir süre emzirilen bebekler %93,7 %100,0 arasında değişmektedir [8 14] TNSA da ise bir süre emzirilen bebekler ülke genelinde %96,7, Burdur un da içinde bulunduğu Akdeniz bölgesinde %95,4 dür [1]. Araştırmamızda bebeklerin %74,2 sinin ilk bir saat içinde emzirildiği tespit edilmiştir. Ülkemizde yapılan araştırmalarda doğumdan sonraki ilk bir saat içinde emzirilme saha çalışmalarında %69,3-%80,5 [9 11], hastanelerde yapılan çalışmalarda ise %68,5-%71,8 arasında değişmektedir [12, 13, 15] TNSA da ilk bir saat içinde emzirilme ülke genelinde %39,0 iken, Akdeniz Bölgesinde %40,7 olarak bulunmuştur [1]. İlde doğumların hemen hemen tamamının bebek dostu hastanelerde yapılmasına rağmen, ilk bir saat içinde tüm bebeklerin emzirilememesi, hastanede çalışan sağlık personelinin bilgi eksikliği ve/veya emzirme konusundaki tutumundan kaynaklanabileceği gibi; sezaryen oranlarının yüksekliğinden de (%62,9) kaynaklanabilir. Yapılan çalışmalarda, sezaryen ile doğum yapmanın ilk saatte emzirme düzeyini etkilediği gösterilmiştir [12]. Ancak çalışmamızda normal doğum yapan annelerin %78,4 ü, sezaryen ile doğum yapan annelerin ise %72,5 i bebeklerini doğumdan sonraki ilk bir saat içinde emzirmişlerdir. Bu veri dikkate alındığında sezeryanla doğumun etkisinin beklendiği kadar yüksek olmadığını göstermektedir. Normal doğum yapan annelerde bile yaklaşık %22 oranında ilk bir saat içinde emzirilememe oranı dikkat çekicidir ve hastanelerde yeni düzenleme ve eğitimlere gerek olduğunu düşündürmektedir. Araştırmada 6 aydan küçük bebeklerde sadece anne sütü alma düzeyi %52,9 olarak bulunmuştur. Literatürde çalışmamızla benzer ve farklı sonuçlar vardır: Norveç, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, İtalya ve Avustralya da yapılan çalışmalarda altıncı ayda tek başına anne sütüyle beslenme sıklığı sırasıyla %7,0, %14,0, %24,0, %42,3 ve %50,0 düzeylerinde olduğu bildirilmiştir [16 20]. Ülkemizde Aydın ve arkadaşlarının Ege Üniversitesi Hastanesinde yaptığı çalışmada altı aydan küçük bebeklerin %65,4 ünün, Gün ve arkadaşlarının Kayseri Melik Gazi Eğitim Araştırma bölgesinde yaptığı alan araştırmasında ise %54,4 ünün sadece anne sütü aldığı bildirilmiştir [8,9] TNSA da 6 aydan küçük bebeklerde %41,6 sı sadece anne sütü ile beslenmektedir [1]. Farklılıklar olsa da, gerek bu araştırmada ve gerekse diğer araştırmalarda altı aydan küçük bebeklerde sadece anne sütü ile beslenme düzeyi oldukça düşüktür. Anadolu da doğumun ilk dönemlerinde, gerek annenin ve gerekse eşinin yakınları tarafından doğum yapmış kadına bakım için yardımcı olunmaktadır. Anne ilk altı ayda bebeğe anne sütü verilmesi konusunda yeterli düzeyde bilgiye sahip olsa da, ebeveynlerin kültürel inanış baskısına maruz kaldıkları ve bu nedenle de altı aydan önce ek gıdaya başlandığı düşünülmektedir. Nitekim Kondolot un yaptığı çalışmada; anneye evde yardımcı bulunanlarda sadece anne sütü ile beslenme durumu, annenin tek başına bebek baktığı duruma göre anlamlı olarak düşük bulunmuştur [14]. Çalışmada tüm yaş grupları birlikte değerlendirildiğinde annelerin %21,5 i bebeğini emzirmeden kesmiştir. Tunçel ve Kaya nın 0 24 aylık bebekleri kapsayan çalışmasında annelerin sırasıyla %31,5 ve %26,5 inin bebeklerini emzirmedikleri gösterilmiştir [15,21]. Diğer yandan araştırmamızda emzirmeye devam etmeyen bu anneler, bebeklerini ortalama olarak 5,5 (±3,5) ay süreyle emzirmişlerdir. Tunçel in 0 24 aylık bebekleri içeren çalışmasında emzirmeden kesilen bebeklerin ortalama emzirilme süresinin 4,8 (±3,6) ay olduğu bildirilmiştir [15]. Araştırmada aynı anneler bebeklerini emzirmeme gerekçelerini ise süt yetersizliği, çocuğun istememesi ve annenin gebe kalması olarak ifade etmişlerdir. Yıldız, Tunçel, Kaya ve Demirel in araştırmalarında da anneler, benzer gerekçelerle bebekleri sütten kestiklerini ifade etmişlerdir [10,15,21,22]. Gerek bu araştırmada ve gerekse diğer araştırmalarda emzirilmeyen bebek düzeyinin yüksek olmasının muhtemel nedenleri annelerin emzirme konusundaki bilgisizliği ve kaygısı, annelerin emzirme konusunda yeterince cesaretlendirilmemesi, kadının çalışma hayatında daha çok yer alması, kentleşme, yanlış gelenekler, estetik kaygılar, formül mamaların anne sütün yerini alması, biberonla beslenmenin özendirilmesi olmaktadır [23]. Ergin ve arkadaşları tarafından Denizli de yapılan bir çalışmada, mama endüstrisinin uluslar arası kurallara uymadığı, üretilen ürünlerin üzerinde, bu ürünlerin kullanılmasının özendirilmesine yönelik reklâm yapıldığı gösterilmiştir [24]. Burdur da emzirilen bebeklerde hazır mama verilme düzeyi 6 ay altında %40,3 iken, 120

7 Burdur da bebeklerin emzirilme ve beslenme durumu ay olarak yaş ilerledikçe azalmış ve 12 ay üzeri çocuklarda %5,8 düzeyine inmiştir. Emzirilmeyen bebeklerde hazır mama verilme düzeyi 6 ay altındakilerde %92,3 iken, 12 ay üzerinde %14,9 düzeyine inmiştir TNSA da emzirilen bebeklerde hazır mama verilme düzeyi 6 ay altında %25,2 iken, ay arası çocuklarda %2,2 dir. Emzirilmeyen ay arası çocuklara ise %10,1 düzeyinde hazır mama verilmiştir [1]. Özetlemek gerekirse; gerek emziren ve gerekse de emzirilmeyen bebeklerde hazır mama verilme düzeyi Türkiye verilerinin üzerindedir. Diğer yandan bebeklere verilen süt ve diğer besinler açısından bakıldığında ise altı aydan büyük bebeklere verilen ek besinler Sağlık Bakanlığı nca deklere edilen tamamlayıcı beslenme protokollerine uygunluk göstermektedir [25,26]. Ancak buna rağmen altı aydan büyük bebek ve çocuklara hazır mama verilmeye devam edilmesinin, özellikle mama sektörünün reklâmlar aracılığı ile annede oluşturduğu algıdan kaynaklandığı düşünülmektedir. Sonuç olarak; Burdur ilinde bebeklerin emzirilme düzeyi yüksektir. Ancak; altı ay altında sadece anne sütü ile besleme, emzirmeden kesilenlerin anne sütü alma süresi yetersizdir. Genel anlamda düşünüldüğünde hazır mama verilme düzeyi ülke verilerinden yüksek olmakla birlikte, ek besin örüntüleri Sağlık Bakanlığı nca deklere edilen tamamlayıcı beslenme protokolüne uygunluk göstermektedir. Bu bağlamda; Burdur ilinde gerek birinci basamak ve gerekse ikinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personelinin anne sütünün önemi ve altı aydan önce ek besin başlanmaması konusundaki bilgi düzeyini, tutumunu ve davranışını tanımlayacak çalışmalar yapılmalı; çıkan sonuçlar sağlık çalışanları ile tartışılmalı ve uygulanan emzirme politikası yerel düzeyde revize edilmelidir. Araştırma Kasım2011 tarihinde Antalya da gerçekleştirilen VI. Ulusal AÇSAP kongresinde poster olarak sunulmuştur. Teşekkür: Çalışmaya katkılarından dolayı Burdur Toplum Sağlığı Merkezi nde çalışan ebe/ hemşirelere teşekkür ediyoruz. Çıkar İlişkisi: Yazarlar çıkar ilişkisi olmadığını beyan eder. Kaynaklar 1. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (2009). Türkiye nüfus ve sağlık araştırması, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve TÜBİTAK, Ankara, Türkiye. 2. WHO. Feeding and nutrition of infants and young children: guidelines for the WHO European Series, No.87, WHO WHO. Complementray feeding: Report of the global consultation. Geneva December UNICEF and the Global Strategy on Infant and Young Child Feeding (GSIYCF). Understanding the Past- Plannng the Future: files/finalreportondistribution.pdf. Erişim Tarihi: 03 Ağustos (Accessed August 03, 2011). 5. WHO. Breastfeeding: breastfeeding/en/. Erişim Tarihi: 03 Ağustos (Accessed August 03, 2011). 6. Sağlık Bakanlığı. Anne sütünün teşviki ve bebek dostu sağlık kuruluşları programı. TR/belge/ /anne-sutunun-tesviki-ve-bebekdostu-saglik-kuruluslari-.html?vurgu=emzirme. Erişim Tarihi: 03 Ağustos Türkiye İstatistik Kurumu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Nüfus Sayım Sonuçları: tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zu. Erişim Tarihi: 07 Temmuz Aydın A. Anne eğitim düzeyi ve bebek dostu hastane uygulamasının altı ay tek başına anne sütü kullanımı üzerine etkileri. Ege Pediatri Bülteni 2009;16: Gün İ, Yılmaz M, Şahin H, ve ark. Kayseri Melikgazi Eğitim ve Araştırma Bölgesi nde 0 36 aylık çocuklarda anne sütü alma durumu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009;52: Yıldız A, Baran E, Akdur R, ve ark. Bir sağlık ocağı bölgesinde 0 11 aylık bebekleri olan annelerin emzirilme durumları ve etkileyen faktörler. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2008;61: Özer A, Taş F, Ekerbiçer HÇ. 0-6 aylık bebeği olan annelerin anne sütü ve emzirme konusundaki bilgi ve davranışları. TAF Prev Med Bul 2010;9: Ünsal H, Atlıhan F, Özkan H, ve ark. Toplumda anne sütü verme eğilimi ve buna etki eden faktörler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005;48: Eker A, Yurdakul M. Annelerin bebek beslenmesi ve emzirmeye ilişkin bilgi ve uygulamaları. Sted 2006;15: Kondolot M, Yalçın SS, Yurdakök K. Sadece anne sütü alma durumuna etki eden faktörler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009;52: Tunçel E, Dündar C, Canbaz S, ve ark. Bir üniversite hastanesine başvuran 0-24 aylık çocukların anne sütü ile beslenme durumlarının saptanması. C.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2006;10: Lande B, Andersen LF, Baerug A, et al. Infant feeding practices and associated factors in first six months of life: the Norvegaian infant nutrition survey. Acta Paediatr 2003;92:

8 Pamukkale Tıp Dergisi 2012;5(3): Çatak ve ark. 17. Li R, Darling N, Maurice E, Barker L. Breastfeeding rates in the United Sates by characteristics of the child, mother, or family. The 2002 National Immunization Survey. Pediatrics 2005;11: Gonzalez-Cassio T, Moreno-Macias H, Rivera JA, et al. Breast-feeding practices in Mexico: results from the Second National Nutrition Survey Salud Publica Mex 2003;45: Betrini G, Perugi S, Dani C, Pezzati M, Trochini M, Rubaltelli FF. Maternal education and the incidence and duration of breastfeeding: A prospective studay. J Pediatr Gastroent Nutr 2003;37: Donath SM, Amir LH. Breastfeeding and the introduction of solids in Australian infants: data from the 2001 National Health Survey. Aust NZJ Public Health 2005;29: Kaya D, Pirinçci E aylık çocuğu olan annelerin anne sütü ve emzirme ile ilgili bilgi ve uygulamaları. TAF Prev Med Bul 2009;8: Demirel F, Üner A, Kırım E. Van ili kırsalındaki annelerin çocuk beslenmesindeki alışkanlıkları ve uygulamaları. Van Tıp Dergisi 2001;8: İnce T, Kondolot M, Yalçın S.S, Yurdakök K. Annelerin emzirme danışmanlığı alma durumları. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2010; 53: Ahmet Ergin, Celile Hatipoğlu, Ali İhsan Bozkurt, Aslı Erdoğan and Serdar Güler, et al. Compliance status of product labels to the ınternational code on marketing of breast milk substitutes. Maternal and Child Healt Journal, Online First, 24 February Erişim Sitesi: g2/?mud=mp. Erişim tarihi: (Accessed May 05, 2012). 25. Sağlık Bakanlığı. Bebek beslenmesi. Şubat 2008 Ankara. 26. Sağlık Bakanlığı. Tamamlayıcı beslenme: Sağlık çalışanları için rehber kitap. Ekim 2009 Ankara. 122

Bir Aile Sağlığı Merkezinde Anne Sütü Verme Eğilimi ve Etkileyen Faktörler Tendency and Affecting Factors of Breastfeeding in a Family Health Center

Bir Aile Sağlığı Merkezinde Anne Sütü Verme Eğilimi ve Etkileyen Faktörler Tendency and Affecting Factors of Breastfeeding in a Family Health Center Smyrna Tıp Dergisi 13 Smyrna Tıp Dergisi Araştırma Makalesi Bir Aile Sağlığı Merkezinde Anne Sütü Verme Eğilimi ve Etkileyen Faktörler Tendency and Affecting Factors of Breastfeeding in a Family Health

Detaylı

Burdur da 2009 Yılında Doğum Yapmış Kadınların Doğum Özellikleri ve Doğum Sonu Bakım Hizmetleri

Burdur da 2009 Yılında Doğum Yapmış Kadınların Doğum Özellikleri ve Doğum Sonu Bakım Hizmetleri Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2011; 10(5): 579-586 Burdur da 2009 Yılında Doğum Yapmış Kadınların Doğum Özellikleri ve Doğum Sonu Bakım Hizmetleri [Postpartum Care Services and Birth Features

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 213 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2. Bölge Toplantısı TNSA-213 Sonuçları Doç. Dr. Alanur Çavlin Dr. Pelin Seçkiner 5 Şubat 215 Swiss Otel Büyük Efes, İzmir Sunuş Planı Hanehalkı nüfusunun ve kadınların

Detaylı

0-2 yaş çocuklarda beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi: Çok merkezli çalışma

0-2 yaş çocuklarda beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi: Çok merkezli çalışma Araştırma Makalesi / Original Article Family Practice & Palliative Care ISSN 2458-8865 0-2 yaş çocuklarda beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi: Çok merkezli çalışma Evaluation of eating habits

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 213 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ulusal Toplantı TNSA-213 Sonuçları Doç. Dr. A. Sinan Türkyılmaz Doç. Dr. Alanur Çavlin 2 Aralık 214, Rixos Grand Ankara Oteli, Ankara Sunuş Planı Hanehalkı nüfusunun

Detaylı

0 24 Aylık Çocuğu Olan Annelerin Anne Sütü ve Emzirme İle İlgili Bilgi ve Uygulamaları

0 24 Aylık Çocuğu Olan Annelerin Anne Sütü ve Emzirme İle İlgili Bilgi ve Uygulamaları Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(6):479-484 0 24 Aylık Çocuğu Olan Annelerin Anne Sütü ve Emzirme İle İlgili Bilgi ve Uygulamaları [Knowledge and Behaviors about Breast Milk and Breastfeeding

Detaylı

İstanbul da üç farklı sosyoekonomik grupta yer alan annelerin emzirme ve bebek beslenmesi konusundaki bilgi ve davranışları

İstanbul da üç farklı sosyoekonomik grupta yer alan annelerin emzirme ve bebek beslenmesi konusundaki bilgi ve davranışları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2013; 56: 76-81 Orijinal Makale İstanbul da üç farklı sosyoekonomik grupta yer alan annelerin emzirme ve bebek beslenmesi konusundaki bilgi ve davranışları Kevser

Detaylı

BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER*

BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* Emine BARAN 1, M. Esin OCAKTAN 2, Sabahattin KOCADAĞ 1, Ayşe YILDIZ 3, Recep AKDUR 4 1 Araş. Gör. Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 213 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 3. Bölge Toplantısı TNSA-213 Sonuçları Doç. Dr. Alanur Çavlin Dr. Tuğba Adalı 19 Şubat 215 Greenpark Otel, Diyarbakır Sunuş Planı Hanehalkı nüfusunun ve kadınların

Detaylı

Dr. Nilgün Çöl Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Sosyal Pediatri BD.

Dr. Nilgün Çöl Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Sosyal Pediatri BD. A N N E L E R İ N Ç A L I Ş M A D U R U M U N U N S Ü T Ç O C U K L U Ğ U D Ö N E M İ N D E B E S L E N M E M O D E L İ, H E M O G L O B İ N / H E M A T O K R İ T D E Ğ E R L E R İ V E V İ TA M İ N K U

Detaylı

BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE 0-11 AYLIK BEBEKLERİ OLAN ANNELERİN EMZİRME DURUMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE 0-11 AYLIK BEBEKLERİ OLAN ANNELERİN EMZİRME DURUMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE 0-11 AYLIK BEBEKLERİ OLAN ANNELERİN EMZİRME DURUMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÖZET A YILDIZ 1, E BARAN 1, R AKDUR 1, E OCAKTAN 1, O KANYILMAZ 1 1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Detaylı

BEBEK ve ÇOCUK ÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE NÜFUS ve SAĞLIK ARAŞTIRMASI, 1993 ve 1998

BEBEK ve ÇOCUK ÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE NÜFUS ve SAĞLIK ARAŞTIRMASI, 1993 ve 1998 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 57, Sayı 1, 2004 1-12 BEBEK ve ÇOCUK ÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE NÜFUS ve SAĞLIK ARAŞTIRMASI, 1993 ve 1998 Şepnem Taşkın* Nazlı Atak** ÖZET Bu

Detaylı

Bir Sağlık Ocağı Bölgesinde 0-11 Aylık Bebekleri Olan Annelerin Emzirme Durumları Ve Etkileyen Faktörler

Bir Sağlık Ocağı Bölgesinde 0-11 Aylık Bebekleri Olan Annelerin Emzirme Durumları Ve Etkileyen Faktörler DAHİLİ BİLİMLER / MEDICAL SCIENCES Araştırma Makalesi / Research Article Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2008, 61(2) Bir Sağlık Ocağı Bölgesinde 0-11 Aylık Bebekleri Olan Annelerin Emzirme Durumları

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNE BAŞVURAN 0-24 AYLIK ÇOCUKLARIN ANNE SÜTÜ İLE BESLENME DURUMLARININ SAPTANMASI *

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNE BAŞVURAN 0-24 AYLIK ÇOCUKLARIN ANNE SÜTÜ İLE BESLENME DURUMLARININ SAPTANMASI * C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006, 10 (1) BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNE BAŞVURAN 0-24 AYLIK ÇOCUKLARIN ANNE SÜTÜ İLE BESLENME DURUMLARININ SAPTANMASI * Ebru KAYNAR TUNÇEL**, Cihad DÜNDAR***, Sevgi

Detaylı

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ Yrd.Doç.Dr. Gülten KOÇ Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim

Detaylı

Anne sütü alan bebeklerin 0-36 ay arası büyüme ve gelişmelerinin değerlendirilmesi

Anne sütü alan bebeklerin 0-36 ay arası büyüme ve gelişmelerinin değerlendirilmesi 542 Dicle Tıp Dergisi / S. Akova ve ark. Anne sütü alan çocuklarda büyüme ve gelişme 2012; 39 (4): 542-546 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0197 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE

Detaylı

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3)

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3) Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(3):23-236 Lisansüstü Eğitime Devam Eden Evli Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları ve Etkileyen Faktörler [Reproductive Health Problems of Married Women

Detaylı

TNSA-2003 BÖLGE TOPLANTISI-IV KUZEYDOĞU ANADOLU DA ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI

TNSA-2003 BÖLGE TOPLANTISI-IV KUZEYDOĞU ANADOLU DA ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI TNSA-2003 BÖLGE TOPLANTISI-IV KUZEYDOĞU ANADOLU DA ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI Prof. Dr. Sabahat Tezcan H.Ü. Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü 16 Haziran 2005 - KARS Bebek ve Çocuk Ölümlülüğü 0-4 Yaş Dönemindeki

Detaylı

DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6

DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6 DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6 Sabahat Tezcan ve Alanur Çavlin Bozbeyoğlu Bu bölümde isteyerek düşükler, kendiliğinden düşükler ve ölü doğumlara ilişkin bulgular sunulmaktadır. Ölü doğumlar ve kendiliğinden

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ Atilla Senih MAYDA*, Türker ACEHAN**, Suat ALTIN**, Mehmet ARICAN**,

Detaylı

Fırat Tıp Dergisi 2009;14(2): 115-119

Fırat Tıp Dergisi 2009;14(2): 115-119 Fırat Tıp Dergisi 200;4(2): - Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Arapgir Devlet Hastanesine Başvuran Gebelerin Doğum Öncesi Bakım Hizmetlerinden Yararlanma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Detaylı

Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 2011 Harran Üniversitesi-UNFPA

Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 2011 Harran Üniversitesi-UNFPA Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 211 Harran Üniversitesi-UNFPA Hizmet için kanıt oluşturan sonuçlar açısından Hizmetleri planlama ve uygulama açısından

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

KLİNİK ÇALIŞMA EGE PEDİATRİ BÜLTENİ 2006, 13 (3): 155-161

KLİNİK ÇALIŞMA EGE PEDİATRİ BÜLTENİ 2006, 13 (3): 155-161 KLİNİK ÇALIŞMA EGE PEDİATRİ BÜLTENİ 2006, 13 (3): 155-161 MANİSA BÖLGESİNDE EMZİRME UYGULAMALARI Breastfeeding Practice in Manisa Region Nermin TANSUĞ 1 Özge YILMAZ 2 Erhun KASIRGA 3 Hasan Tarkan İKİZOĞLU

Detaylı

0-6 Aylık Bebeği Olan Annelerin Katı Gıdaya Geçiş Süreci ve Emzirmeye İlişkin Bilgi ve Uygulamaları

0-6 Aylık Bebeği Olan Annelerin Katı Gıdaya Geçiş Süreci ve Emzirmeye İlişkin Bilgi ve Uygulamaları ARAŞTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Hemşirelik / Nursing Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 5 Sayı: 1 Ocak 2014 0-6 Aylık Bebeği Olan Annelerin Katı Gıdaya Geçiş Süreci ve Emzirmeye İlişkin

Detaylı

Sağlam Çocuk Polikliniği nden izlenen iki yaş üzerindeki çocuklarda anne sütü ile beslenmeye

Sağlam Çocuk Polikliniği nden izlenen iki yaş üzerindeki çocuklarda anne sütü ile beslenmeye Araştırmalar / Researches Sağlam Çocuk Polikliniği nden izlenen iki yaş üzerindeki çocuklarda anne sütü ile beslenmeye etki eden faktörler Lida Güneş Bülbül 1, Ayşe Gül Özcan 2, Sadık Sami Hatipoğlu 3

Detaylı

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 Banu Akadlı Ergöçmen ve Mehmet Ali Eryurt Bu bölümde gebeliği önleyici yöntem kullanımı dışında kadının gebe kalma riskini etkileyen temel faktörler incelenmektedir.

Detaylı

Çölyak Hastalığı Olan Çocukların Anne Sütü Alma ve Tamamlayıcı Beslenmeye Geçme Durumlarının Değerlendirilmesi

Çölyak Hastalığı Olan Çocukların Anne Sütü Alma ve Tamamlayıcı Beslenmeye Geçme Durumlarının Değerlendirilmesi Çölyak Hastalığı Olan Çocukların Anne Sütü Alma ve Tamamlayıcı Beslenmeye Geçme Durumlarının Değerlendirilmesi Araş. Gör. Gizem Aytekin, Araş. Gör. Hülya Yılmaz Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Detaylı

TNSA-2008 in Sonuçları

TNSA-2008 in Sonuçları Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü TNSA-2008 in Sonuçları Doç. Dr. İsmet Koç 22 Ekim 2009 Rixos Otel/Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü T.C.

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

Bir sağlık ocağı bölgesinde yaşayan 0-2 yaş çocuklarda malnütrisyon sıklığı ve malnütrisyon saptanan çocukların annelerine verilen eğitimin etkisi

Bir sağlık ocağı bölgesinde yaşayan 0-2 yaş çocuklarda malnütrisyon sıklığı ve malnütrisyon saptanan çocukların annelerine verilen eğitimin etkisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2014; 57: 183-190 Orijinal Makale Bir sağlık ocağı bölgesinde yaşayan 0-2 yaş çocuklarda malnütrisyon sıklığı ve malnütrisyon saptanan çocukların annelerine verilen

Detaylı

Araştırma Research Article Türk Aile Hek Derg doi: 10.2399/tahd.14.00063

Araştırma Research Article Türk Aile Hek Derg doi: 10.2399/tahd.14.00063 Research Article doi: 10.2399/tahd.14.00063 Türk Aile Hek Derg 2014; 18 (2): 63-69 TAHUD 2014 Doğum öncesi bakım hizmetlerinin sahada izlemi ve değerlendirilmesi: Bursa örneği Prenatal Care Services in

Detaylı

Elif Kurtuluş Yiğit ve Sabahat Tezcan

Elif Kurtuluş Yiğit ve Sabahat Tezcan BEBEKLERİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI, 12 ÇOCUKLARIN VE ANNELERİN BESLENME DURUMU Elif Kurtuluş Yiğit ve Sabahat Tezcan TNSA-2003 de bebek beslenmesi, emzirme süresi ve sıklığı, verilen ek gıdaların çeşidi

Detaylı

GENÇ YAŞ EVLİLİKLERİNİN ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

GENÇ YAŞ EVLİLİKLERİNİN ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ ANKARA TIP MECMUASI (THE JOURNAL OF THE FACULTY OF MEDICJNE) Vol. 47 : 95-108, 1994 GENÇ YAŞ EVLİLİKLERİNİN ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ Meltem Çöl" Deniz Çalışkan* Recep Akdur* Gençlik dönemine

Detaylı

İlk Altı Ay Boyunca Emziren Annelerin Emzirme Öz-Yeterlilikleri

İlk Altı Ay Boyunca Emziren Annelerin Emzirme Öz-Yeterlilikleri J Pediatr Res 2016;3(4):191-5 DO I: 10.4274/jpr.50469 Orijinal Araştırma / Original Article İlk Altı Ay Boyunca Emziren Annelerin Emzirme Öz-Yeterlilikleri Breastfeeding Self-Efficacy of Mothers Who Breastfed

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYLA TUZCU

Yrd.Doç.Dr. AYLA TUZCU Yrd.Doç.Dr. AYLA TUZCU ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1974 Diğer T: 24231069146914 F: 2422261258 atuzcu@akdeniz.edu.tr

Detaylı

ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Sidar AYTEKİN* Fatma KORUK** * İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Malatya ** Harran Üniversitesi

Detaylı

Annelerin emzirme danışmanlığı alma durumları

Annelerin emzirme danışmanlığı alma durumları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2010; 53: 189-197 Orijinal Makale Annelerin emzirme danışmanlığı alma durumları Tolga İnce 1, Meda Kondolot 2, S. Songül Yalçın 3, Kadriye Yurdakök 3 Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

0-2 Yaş Grubu Bebeklerin Anne Sütü ile Beslenme Durumları ve Etkileyen Faktörler

0-2 Yaş Grubu Bebeklerin Anne Sütü ile Beslenme Durumları ve Etkileyen Faktörler 15 ƘŰƬƑƊ Özgün Araştırma / Original Article 0-2 Yaş Grubu Bebeklerin Anne Sütü ile Beslenme Durumları ve Etkileyen Faktörler 0-2 Age Group Babies Breastfeeding Nutritional Status and Related Factors Selda

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

GEBELERİN BİTKİSEL ÜRÜN TÜKETİM VE SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GEBELERİN BİTKİSEL ÜRÜN TÜKETİM VE SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ GEBELERİN BİTKİSEL ÜRÜN TÜKETİM VE SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ Arş. Gör. Muteber Gizem KESER Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Sunum Akışı TÜİK Doğum Verileri Çalışmanın Tanım

Detaylı

TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ

TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ BÖLÜM 1 GİRİŞ Tablo 1.1 Hanehalkı ve kişi görüşmelerinin sonuçları...15 BÖLÜM 2 HANEHALKI NÜFUSU VE KONUT ÖZELLİKLERİ Tablo 2.1 Yaş, yerleşim yeri ve cinsiyete göre hanehalkı

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler

Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler Banu Akadlı Ergöçmen, Prof.Dr. İlknur Yüksel Kaptanoğlu, Doç.Dr. 20 Mart 2015 Erken Evlilik/Çocuk Yaşta Evlilik Çocuk yaşta evlilik, fiziksel, fizyolojik ve psikolojik

Detaylı

TRABZON İL MERKEZİNDEKİ HASTANELERDE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EMZİRME TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TRABZON İL MERKEZİNDEKİ HASTANELERDE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EMZİRME TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TRABZON İL MERKEZİNDEKİ HASTANELERDE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EMZİRME TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Çağla YİĞİTBAŞ 2 İlknur KAHRİMAN 2 Kıymet YEŞİLÇİÇEK ÇALIK 2 Hacer KOBYA BULUT ÖZET Emzirme bebeklerin

Detaylı

TNSA-2003 ÖNEMLİ SONUÇLARI HİZMET ALANLARI

TNSA-2003 ÖNEMLİ SONUÇLARI HİZMET ALANLARI TNSA-2003 ÖNEMLİ SONUÇLARI HİZMET ALANLARI Prof. Dr. Sabahat Tezcan Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü 8 Ekim 2004 - Ankara HANEHALKI ÖZELLİKLERİ Nüfus halen genç yapıda (%29, 15 )

Detaylı

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Meryem METİNOĞLU Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Giriş Doğum kadın hayatında yaşanılan

Detaylı

İLK 1000 GÜNDE UYGULANAN BESLENME POLİTİKALARI VE GELECEK NESİLLERE ETKİSİ

İLK 1000 GÜNDE UYGULANAN BESLENME POLİTİKALARI VE GELECEK NESİLLERE ETKİSİ İLK 1000 GÜNDE UYGULANAN BESLENME POLİTİKALARI VE GELECEK NESİLLERE ETKİSİ Dr. Sema ÖZBAŞ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanı Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması Türkiye Halk

Detaylı

KAYSERİ İL MERKEZİ NDE 0 36 AYLIK ÇOCUKLARDA MALNÜTRİSYON DURUMU VE ETKİLEYEN BAZI FAKTÖRLER

KAYSERİ İL MERKEZİ NDE 0 36 AYLIK ÇOCUKLARDA MALNÜTRİSYON DURUMU VE ETKİLEYEN BAZI FAKTÖRLER ARAŞTIRMA Cilt 62, No 1,2,3 S : 41-48 Türk Hij Den Biyol Derg 2005 KAYSERİ İL MERKEZİ NDE 0 36 AYLIK ÇOCUKLARDA MALNÜTRİSYON DURUMU VE ETKİLEYEN BAZI FAKTÖRLER Neriman İNANÇ 1 Mualla AYKUT 2 Betül ÇİÇEK

Detaylı

Dr. Bekir KESKİNKILIÇ

Dr. Bekir KESKİNKILIÇ Dr. Bekir KESKİNKILIÇ ÇALIŞMANIN AMAÇLARI; İLKÖĞRETİM OKULLARI 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN (7-8 YAŞ GRUBU); Beslenme durumlarının ve büyümelerinin değerlendirilmesi, Ailelerinin ifadelerine göre çocukların

Detaylı

Van İli Kırsalındaki Annelerin Çocuk Beslenmesindeki Alışkanlıkları ve Uygulamaları

Van İli Kırsalındaki Annelerin Çocuk Beslenmesindeki Alışkanlıkları ve Uygulamaları Van Tıp Dergisi: 8 (1): 18-22, 2001 Van İli Kırsalındaki Annelerin Çocuk Beslenmesindeki Alışkanlıkları ve Uygulamaları Fatma Demirel*, Abdurrahman Üner**, Ercan Kırımi** Özet Amaç: Bu çalışma Van ili

Detaylı

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE İLK 1000 GÜNDE BESLENME DR.GÖNÜL KAYA

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE İLK 1000 GÜNDE BESLENME DR.GÖNÜL KAYA AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE İLK 1000 GÜNDE BESLENME DR.GÖNÜL KAYA AİLE SAĞLIĞI BİRİMİNDE EKİP Aile Hekimi Aile Sağlığı Elemanı Sözleşmeli Hemşire-Ebe BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM AİLE SAĞLIĞI BİRİMİNDE HİZMETLER Kayıtlı

Detaylı

Gelişimsel Endişeler ve Kaçırılmış Fırsatlar. Tuba Çelen Yoldaş, Elif Nursel Özmert, Yıldırım Beyazıt, Bilge Tanrıkulu, Hasan Yetim, Banu Çakır

Gelişimsel Endişeler ve Kaçırılmış Fırsatlar. Tuba Çelen Yoldaş, Elif Nursel Özmert, Yıldırım Beyazıt, Bilge Tanrıkulu, Hasan Yetim, Banu Çakır Gelişimsel Endişeler ve Kaçırılmış Fırsatlar Tuba Çelen Yoldaş, Elif Nursel Özmert, Yıldırım Beyazıt, Bilge Tanrıkulu, Hasan Yetim, Banu Çakır Giriş Gelişimsel sorunlar bütün uluslarda önemli bir çocukluk

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

TNSA-2008 in Sonuçları Bölgesel Toplantı 1

TNSA-2008 in Sonuçları Bölgesel Toplantı 1 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü TNSA-2008 in Sonuçları Bölgesel Toplantı 1 5 Kasım 2009, Van Hanehalkı Nüfusunun ve Kadınların Temel Özellikleri Ar. Gör. Mehmet Ali Eryurt T.C. Sağlık Bakanlığı

Detaylı

Kadının Çalışma Durumunun Emzirmeye Etkisi*

Kadının Çalışma Durumunun Emzirmeye Etkisi* İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2012) Cilt 20 - Sayı 1: 62-68 ISSN 1304-4869 Araştırma Yazısı Kadının Çalışma Durumunun Emzirmeye Etkisi* The Effect of Woman s Work Status on Breast-Feeding Fatoş YORGANCI SÖKÜCÜ**,

Detaylı

Ebelerin Anne Sütü İle İlgili Bilgi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Ebelerin Anne Sütü İle İlgili Bilgi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 6: 43-48 / Ocak 2005 Afyon Kocatepe Üniversitesi Ebelerin Anne Sütü İle İlgili Bilgi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi The Level of Knowledge and Behaviors

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Doç.Dr. Emine EFE. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr

Doç.Dr. Emine EFE. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr Türkiye de Bazı İllerde Çocuk Servislerinde Çalışan Doktor ve Hemşirelerin 0-6 Ay Arası Bebeklerin Yatış Pozisyonları Konusundaki Bilgi ve Uygulamaları Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Altı-Yirmi Dört Ay Arası Yaş Grubunda Beslenmeyle İlgili Anne ve Babaların Bilgi ve Deneyimlerinin Değerlendirilmesi

Altı-Yirmi Dört Ay Arası Yaş Grubunda Beslenmeyle İlgili Anne ve Babaların Bilgi ve Deneyimlerinin Değerlendirilmesi Özgün Araştırma / Original Article DOI: 10.4274/haseki.2756 Med Bull Haseki 2016;54:70-5 Altı-Yirmi Dört Ay Arası Yaş Grubunda Beslenmeyle İlgili Anne ve Babaların Bilgi ve Deneyimlerinin Değerlendirilmesi

Detaylı

Ülkemizde Anne Sağlığı Hizmetleri

Ülkemizde Anne Sağlığı Hizmetleri Ülkemizde Anne Sağlığı Hizmetleri TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı Uzm. Dr. Sema Sanisoğlu 20 Mart 2017, Ankara 1994 Kahire Uluslararası Nüfus ve Kalkınma toplantısında

Detaylı

Gebelerin Emzirmeye İlişkin Tutumları ve Emzirme Tutumunu Etkileyen Bazı Faktörler

Gebelerin Emzirmeye İlişkin Tutumları ve Emzirme Tutumunu Etkileyen Bazı Faktörler Gebelerin Emzirmeye İlişkin Tutumları ve Emzirme Tutumunu Etkileyen Bazı Faktörler Breastfeeding Attitudes of Pregnant Women and Some Factors Which Effect the Breastfeeding Attitude (Araştırma) Arş.Gör.

Detaylı

TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ Sağlıklı Kentler Birliği Eğitim Prgramı Prof. Dr. SABAHAT TEZCAN Haccettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü Tıp Fakültesi Halk Sağlığı

Detaylı

MANİSA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN YAŞ GRUBU KADINLAR VE EŞLERİ ARASINDA SİGARA İÇME BOYUTU VE BUNU ETKİLEYEN SOSYOEKONOMİK FAKTÖRLER

MANİSA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN YAŞ GRUBU KADINLAR VE EŞLERİ ARASINDA SİGARA İÇME BOYUTU VE BUNU ETKİLEYEN SOSYOEKONOMİK FAKTÖRLER MANİSA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLAR VE EŞLERİ ARASINDA SİGARA İÇME BOYUTU VE BUNU ETKİLEYEN SOSYOEKONOMİK FAKTÖRLER Dr. Ümit ATMAN CİHAN Dr. Gönül DİNÇ Yük. Hemş. Safiye ÖZVURMAZ Dr.

Detaylı

Gebelerin Ağız ve Diş Sağlığına İlişkin Bilgi ve Görüşleri. Araş. Gör. Meltem MECDİ Doç.Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN

Gebelerin Ağız ve Diş Sağlığına İlişkin Bilgi ve Görüşleri. Araş. Gör. Meltem MECDİ Doç.Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN Gebelerin Ağız ve Diş Sağlığına İlişkin Bilgi ve Görüşleri Araş. Gör. Meltem MECDİ Doç.Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN Giriş Gebeliğin periodontal sağlığı olumsuz etkilediği kabul edilmektedir. Diş ve diş etlerinde

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

DOĞUMA HAZIRLIK KURSUNUN GEBELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

DOĞUMA HAZIRLIK KURSUNUN GEBELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ DOĞUMA HAZIRLIK KURSUNUN GEBELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Ayfer Ayan(1) Cemile Aksoy(2) Hande Edizkan Budak(3) 1 Acıbadem Bursa Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü 2 Acıbadem Bursa Hastanesi, Eğitim ve

Detaylı

TNSA-2008 in Sonuçları

TNSA-2008 in Sonuçları Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü TNSA-2008 in Sonuçları Bölgesel Toplantı 2 19 Kasım 2009, Trabzon Hanehalkı Nüfusunun ve Kadınların Temel Özellikleri Ar. Gör. Mehmet Ali Eryurt T.C. Sağlık

Detaylı

SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ Meryem Karataş*, Aysun Çakır Özçelik*, Canan Sarı*, Sevinç Kaymaz* *Liv Hospital Ulus GİRİŞ Kadın sağlığı açısından gebelik

Detaylı

AŞILANMA VE ÇOCUK SAĞLIĞI 11

AŞILANMA VE ÇOCUK SAĞLIĞI 11 AŞILANMA VE ÇOCUK SAĞLIĞI 11 Sabahat Tezcan ve Elif Kurtuluş Yiğit Bu bölümde 12-23 aylık çocukların aşılanması, beş yaş altı çocuklarda akut solunum yolu enfeksiyonunun varlığı ve evlenmiş kadınların

Detaylı

Nilgün ÇÖL ARAZ. Orjinal Makale / Original Articles. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Sosyal Pediatri BD

Nilgün ÇÖL ARAZ. Orjinal Makale / Original Articles. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Sosyal Pediatri BD Türkiye Çocuk Hast Derg / Turkish J Pediatr Dis 2012; 6(4): 215-220 Orjinal Makale / Original Articles Geliş Tarihi / Received: 02.05.2012 Kabul Tarihi / Accepted: 12.09.2012 215 YENİDOĞAN DÖNEMİNDE ANNE

Detaylı

TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI

TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI Türkiye beslenme durumu yönünden hem gelişmekte olan, hem de gelişmiş ülkelerin sorunlarını birlikte içeren bir görünüme sahiptir. Ülkemizde halkın beslenme

Detaylı

Emzirme Danışmanlığı Birimine Başvuran Annelerin ve Bebeklerin İncelenmesi

Emzirme Danışmanlığı Birimine Başvuran Annelerin ve Bebeklerin İncelenmesi doi:10.5222/j.child.2012.164 Araştırma Emzirme Danışmanlığı Birimine Başvuran Annelerin ve Bebeklerin İncelenmesi Müge KEPEKÇİ *, Nilgül YALÇINOĞLU **, Esra DEVECİOĞLU *, Tijen EREN ***, Gülbin GÖKÇAY

Detaylı

Knowledge, Attitude and Behavior of Midwives and Nurses Working Primary Health Services on Family Planning ARAŞTIRMA MAKALESİ

Knowledge, Attitude and Behavior of Midwives and Nurses Working Primary Health Services on Family Planning ARAŞTIRMA MAKALESİ ARAŞTIRMA MAKALESİ Yasemin Türker 1 Funda Yıldırım Baş 2 Erdinç Yavuz 3 Bahriye Arslan 2 1 Isparta Halk Sağlığı Müdürlüğü, Isparta 2 Süleyman Demirel si Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Isparta

Detaylı

TAMAMLAYICI BESLENME Prof.Dr Sevin Altınkaynak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

TAMAMLAYICI BESLENME Prof.Dr Sevin Altınkaynak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı TAMAMLAYICI BESLENME Prof.Dr Sevin Altınkaynak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı 1 / 29 Tanım Tamamlayıcı beslenme DSÖ tamamlayıcı beslenmeyi; 6. aydan sonra anne sütü yanında diğer Sadece anne

Detaylı

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ Sevil Şahin 1, İlknur Demirhan 1, Sibel Peksoy 1, Sena Kaplan 1, Gülay Dinç 2 1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

Bir-Beş Yaş Arası Çocukların Persantillerine Ailenin Sosyoekonomik Düzeyinin ve Annenin Beslenme Konusundaki Bilgisinin Etkisi

Bir-Beş Yaş Arası Çocukların Persantillerine Ailenin Sosyoekonomik Düzeyinin ve Annenin Beslenme Konusundaki Bilgisinin Etkisi Çocuk Dergisi ():47, 0 doi:0.5/j.child.0.04 Klinik Araştırma BirBeş Yaş Arası Çocukların Persantillerine Ailenin Sosyoekonomik Düzeyinin ve Annenin Beslenme Konusundaki Ülker ÖNCÜ *, Burçin NALBANTOĞLU

Detaylı

S A H A A R A Ş T I R M A S I

S A H A A R A Ş T I R M A S I S A H A A R A Ş T I R M A S I GEREÇ VE YÖNTEM Saha Araştırması Plan ve Uygulaması Bu araştırma, Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından

Detaylı

Manisa 4 no lu Sağlık Ocağı Bölgesinde 15-49 yaş Kadın İzlem Kartı Tutarlılığı ve Tutarlılığı Etkileyen Öğeler

Manisa 4 no lu Sağlık Ocağı Bölgesinde 15-49 yaş Kadın İzlem Kartı Tutarlılığı ve Tutarlılığı Etkileyen Öğeler Araştırma/Research Article Manisa 4 no lu Sağlık Ocağı Bölgesinde 15-49 yaş Kadın İzlem Kartı Tutarlılığı ve Tutarlılığı Etkileyen Öğeler Nasır Nesanır¹*, Ahmet Sabri Alper², Serdar İpek², Berna Akovalı²,

Detaylı

Sivas İli Ana-Çocuk Sağlığı Merkezine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Tercihleri ve Etkileyen Faktörler

Sivas İli Ana-Çocuk Sağlığı Merkezine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Tercihleri ve Etkileyen Faktörler Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Sivas İli Ana-Çocuk Sağlığı Merkezine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Tercihleri ve Etkileyen Faktörler The Factors Which Effect the Family Planning Methods

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Aysel TOPAN Doğum Tarihi: 03 Mayıs 1981 Yabancı Dil: İngilizce Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Y. Lisans Hemşirelik Doktora

Detaylı

HIV/AIDS E İLİŞKİN BİLGİ 13

HIV/AIDS E İLİŞKİN BİLGİ 13 HIV/AIDS E İLİŞKİN BİLGİ 13 A. Sinan Türkyılmaz, Turgay Ünalan ve H. Yaprak Civelek TNSA-2003 de cinsel yolla bulaşan hastalıklara (CYBH), özellikle AIDS e ilişkin bilgi düzeyini belirlemek üzere sorular

Detaylı

SOĞUK DEPOLAMANIN ANNE SÜTÜNDEKİ E VE C VİTAMİNLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

SOĞUK DEPOLAMANIN ANNE SÜTÜNDEKİ E VE C VİTAMİNLERİ ÜZERİNE ETKİSİ SOĞUK DEPOLAMANIN ANNE SÜTÜNDEKİ E VE C VİTAMİNLERİ Arş. Gör. Feray ÇAĞIRAN YILMAZ Prof. Dr. Ayşe Özfer ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ANNE SÜTÜ Anne

Detaylı

Van il merkezinde evlenme başvurusunda bulunan çiftlerin kontrasepsiyon bilgi durumları

Van il merkezinde evlenme başvurusunda bulunan çiftlerin kontrasepsiyon bilgi durumları Dicle Tıp Dergisi / A. Yılmaz ve ark. Kontrasepsiyon bilgi düzeyleri 2013; 40 (3): 453-457 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0309 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Van il merkezinde

Detaylı

ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI. Yönetici Özeti

ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI. Yönetici Özeti Araştırma Notu 09/60 25.12.2009 ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI Seyfettin Gürsel *, Gökçe Uysal-Kolaşin ** ve Onur Altındağ *** Yönetici Özeti Bu araştırma notunda anadili Türkçe ve Kürtçe olan

Detaylı

Kadın işçiler. Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi

Kadın işçiler. Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi Kadın işçiler Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi Toplumsal cinsiyete dayalı işbölümü İkincil konum Hizmet ve bakım ağırlıklı işler Doğurganlık özelliği Küresel Cinsiyet Eşitsizliği raporu 124. sırada

Detaylı

Toplumda anne sütü verme eğilimi ve buna etki eden faktörler

Toplumda anne sütü verme eğilimi ve buna etki eden faktörler Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005; 48: 226-233 Orijinal Makale Toplumda anne sütü verme eğilimi ve buna etki eden faktörler Handan Ünsal 1, Füsun Atlıhan 2, Hilal Özkan 1, Şeref Targan 1, Hür

Detaylı

Özel Çalışma Modülü. Nur ARSLAN 1, Ayşegül AKBAŞ 2, Mirsada KAMERİ 2, Özlem KORKMAZ 2, Burak POLAT 2, Adem AYDIN 1

Özel Çalışma Modülü. Nur ARSLAN 1, Ayşegül AKBAŞ 2, Mirsada KAMERİ 2, Özlem KORKMAZ 2, Burak POLAT 2, Adem AYDIN 1 1 Sağlıklı Süt Çocuklarında Beslenme Tipleri ve Annelerin Bebek Beslenmesi Uygulamaları: Anket Çalışması NUTRITION TYPES IN HEALTHY INFANTS AND INFANT FEEDING PRACTICES OF MOTHERS: QUESTIONNAIRE STUDY

Detaylı

ANNE SÜTÜ İle BESLENMEDE DANIŞMANLIK EĞİTİMİ Ders 6 Sağlık Uygulamaları Başarılı emzirmede 10 Adım

ANNE SÜTÜ İle BESLENMEDE DANIŞMANLIK EĞİTİMİ Ders 6 Sağlık Uygulamaları Başarılı emzirmede 10 Adım Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ANNE SÜTÜ İle BESLENMEDE DANIŞMANLIK EĞİTİMİ Ders 6 Sağlık Uygulamaları Başarılı emzirmede 10 Adım AMAÇLAR Başarılı Emzirme İçin On

Detaylı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı ATATÜRK SAGLIK MESLEK LİsESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖGRENCİLERİNİN DİABETES MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Sibel KARA CA * ÖZET Bu araştırma İzmir

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

AÜTF HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI /

AÜTF HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI / AÜTF HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI / 2017-18 TARİH/MODÜL BAŞLIKLAR (Konular) ÖĞRETİM ÜYESİ MODÜL 1 9 Ekim 2017 Halk Sağlığı tanımı, kavramı ve yaklaşımı Geleneksel ve Çağdaş

Detaylı

Türkiye de Kadınların İç Göç Örüntüsü ve İç Göç Nedenleri

Türkiye de Kadınların İç Göç Örüntüsü ve İç Göç Nedenleri Türkiye de Kadınların İç Göç Örüntüsü ve İç Göç Nedenleri Doç. Dr. Mehmet Ali Eryurt Ar. Gör. Ayşe Abbasoğlu Özgören Ar. Gör. Zehra Yayla Melek Özgür Duman 0 Eylül 205, Hilton Hotel, Ankara Neden Kadın

Detaylı

Türkiye de ve Dünya da Çocuk Sağlığı

Türkiye de ve Dünya da Çocuk Sağlığı Türkiye de ve Dünya da Çocuk Sağlığı Dersin İçeriği Çocuk kavramı Sağlık kavramı Türkiye de ve dünyada çocuk sağlığının durumu Çocuk sağlığını etkileyen faktörler Çocuk sağlığına yönelik girişimler Çocukluk

Detaylı

Türkiye de olağan dışı durumlara yanıt verebilen bir Temel Sağlık Hizmetleri alt yapısı yoktur 1

Türkiye de olağan dışı durumlara yanıt verebilen bir Temel Sağlık Hizmetleri alt yapısı yoktur 1 Türkiye de olağan dışı durumlara yanıt verebilen bir Temel Sağlık Hizmetleri alt yapısı yoktur 1 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 5-10 Ekim 2015 tarihleri arasında Konya da Olağan Dışı Durumlar ana temasıyla

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı