HUMANİKA YÖNETİM DANIŞMANLIĞI ÖZEL EĞİTİM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HUMANİKA YÖNETİM DANIŞMANLIĞI ÖZEL EĞİTİM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ."

Transkript

1 HUMANiCA HAKKINDA Humanica; Farklılaşmanın Yönetimi İçin sloganı ile tüm Türkiye de Eğitim-Yönetim Danışmanlığı, Sertifika Programları, İstihdam, Dış Kaynak Kullanımı ve Bordro Hizmetleri konusunda geniş kadrosu ve çözüm ortakları ile birlikte bireysel ve kurumsal farklılaşmayı sağlayan yeni bir anlayış getirmiştir. Humanica, İstanbul, İzmir, Denizli, Antalya ve Toronto ofisleri ile yayılım göstermiş olup, kendi alanlarında her biri marka olmuş çözüm ortakları ile ulusal ve uluslararası birçok firmaya ihtiyacı olan konularda üstün kalitede hizmetler vermektedir. Şirketimiz; müşterilerimizin bireysel ve kurumsal ihtiyaç analizlerini sektörel ve fonksiyonel olarak uzmanlaşmış kadrosu ile yapmaktadır. Ayrıca kendi iş alanları üzerinde uzmanlaşmış çözüm ortakları ile de dünyadaki en son ve geçerli "know-how"ları Türkiye şartlarına ve kurumlarınıza uyarlayarak, sizlere farklılaşmanızda en doğru çözümleri de sunmaktadır. Humanica, İŞKUR ve KOSGEB destekli yürüteceğiniz projelerde aranan TSE-HYB / TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ne sahiptir. Humanica iştiraklerinden HMNC şirketi 14 Eylül 2009 tarihinden itibaren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onaylı özel istihdam bürosu olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Humanica, Recruit The Best anlayışı içerisinde üst ve orta düzey yönetici seçme ve yerleştirme, toplu işe alım, dönemsel personel temini, outsourcing, bordrolama, değerlendirme merkezi ve insan kaynakları danışmanlık hizmetlerinde kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda farklı istihdam çözümleri sunmaktadır. Çözüm Ortaklarımız : PDR Group (Telephonedoctor, TMI, Pharmabrains, Tack) As Leader (Gordon Training International, Consulting Tools, Tracom Group) Adler International Learning (Koçluk Okulu, Koçluk Eğitimi) Artı Sağlık, Çevre, Kalite Danışmanlık Güven İlk Yardım Eğitim Merkezi DıĢ Ticarette YaklaĢımlar (Dış Ticaret Eğitimleri) Poldy İnsan Kaynakları Yazılımı ILAC (International Language Academy of Canada)

2 HĠZMETLERĠMĠZ DANIġMANLIK EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM DIġ KAYNAK KULLANIMI

3 DANIġMANLIK GENEL YÖNETĠM Stratejik Planlama Mükemmeli Arama Konferansı Yeniden Yapılandırma Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Kurumsal Performans Yönetim Sistemi Şirket Kültürü Marka Konumlandırma Müşteri ve Çalışan Memnuniyet Ölçümleri Perakendecilik ve Mağazacılık Yönetimi Organizasyonel Yapılanma ĠNSAN KAYNAKLARI İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yapılandırılması Kurumsal Yetkinliklerin Belirlenmesi Norm Kadro Çalışması İş Değerleme ve Sınıflandırma İş Analizi Performans Yönetimi Sistem Kurulması Ücret Yönetim Sistemi Kariyer Yönetim Sistemleri İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik

4 EĞĠTĠMLERĠMĠZ Liderlik Geliştirme İnsan Kaynakları Kişisel Gelişim Kurumsal Gelişim Pazarlama - Satış ve Bayi Yönetimi Fonksiyonel Gelişim Öğrenci Gelişim Programları

5 Humanica Executive Search & Selection Humanica, Recruit The Best anlayışı içerisinde Özel Ġstihdam Bürosu çalışmaları ile; Üst düzey, orta düzey ve toplu işe alımlarda seçme ve yerleştirme hizmeti Dönemsel eleman temini (Kiralık işçi) Değerlendirme merkezi (Yeni işe alımlarda ve mevcut çalışanlar için) ve Kariyerine daha iyi koşullarda devam etmek isteyen adayları, nitelikli insan gücünü profesyonel olarak yönetmek isteyen kurumsal firmalarla stratejik bir köprü hizmeti yaparak buluşturur. Hem adayların hem de danışmanlığını yapmış olduğumuz firmaların beklentilerini karşılamayı hedefleyen Humanica Executive Search & Selection, faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde hem istihdam kalitesini arttırmayı hem de firmalara iş süreçlerinde katma değer yaratmayı hedeflemektedir. Humanica Executive Search & Selection, sunmuş olduğu hizmetler ile istihdamın arttırılmasını ve istihdam süreçlerinin profesyonelleştirilmesini dünya çapında sosyal sorumluluğu olarak benimsemiştir.

6 DIġ KAYNAK KULLANIMI Günümüzde Dış Kaynak kullanımı bir organizasyonun kendi temel yetkinliklerine odaklanıp bunların dışında kalan konularda başka şirketlerden hizmet almasıdır. Humanica, İnsan Kaynaklarındaki tüm ihtiyaçlarınızı size özel kurgulanmış dış kaynak desteğini sağlayarak bir çözüm ortağınız olmakta ve şirketinizin asıl uzmanlık alanına odaklanmasını sağlamaktadır. BORDROLAMA HĠZMETĠ Humanica, iş kanunu ve çalışma mevzuatına bağlı kalarak firmaların: Personel işleri, Ücretlendirme, personel devam takibi Bordroya ilişkin tüm hizmetleri yasal işveren sıfatı ile eksiksiz ve zamanında yerine getirip iş yükünüzü hafifleterek zaman ve maliyet tasarrufu sağlayarak bordrolama hizmeti sunmaktadır.

7 PROJE YAZIMI VE DANIġMANLIĞI Projeler kaynakları firmaların amaçladıkları yatırımları gerçekleştirmeleri sürecinde büyük önem taşımaktadır. Özellikle hibe kapsamında gerçekleşen projeler kurumlara hem büyüme hem de istihdam olanaklarında artış fırsatı vermektedir. Humanica, "Farklılaşmanın Yönetimi İçin" anlayıģı çerçevesinde ihtiyaç duyduğunuz projelerin: Yazılması Yürütülmesi Eğitim ve DanıĢmanlığı Proje Döngüsü ve Mantıksal Çerçeve YaklaĢımı Proje Kaynakları Proje BaĢvuru Süreci konularında destek sunmaktayız. KOSGEB Destekleri Kobi Proje Destek Ar-Ge İnovasyon Girişimciliğin Desteklenmesi İşbirliği Güçbirliği Kalkınma Ajansları Programları AB Programları

8 EĞĠTĠM PROGRAMLARIMIZ* Yönetim Becerilerini GeliĢtirme : HUMANiCOACH Duyarlı Liderlik Etkin Liderlik Temel Yönetim Becerileri Sinerji Koçluk Koçluk Becerisi Geliştirme İnovasyon Yönetimi Kurumsal İletişim Kriz Yönetimi Kendine Liderlik Etmek Takımına Liderlik Etmek Odadaki Fil Politika ve Stratejilerle Yönetim ve Hedef Belirleme Değişim Yönetimi Ekip Oluşturma Becerileri Takım Çalışması ve Motivasyon Geliştirme Etkili Müzakere Becerisi Geliştirme Toplantı Yönetimi Risk Analizi Yaratıcı Sunum Teknikleri Raporlama Teknikleri Mentorlük Eğitimi Yöneticiler İçin Mutlu Çatışma Yönetimi *Humanica ve Çözüm Ortakları tarafından verilmektedir

9 Ġnsan Kaynakları Eğitimleri : Stratejik İnsan Kaynakları Kurum Kültürü İş Hukuku Eğitim Yönetimi Ücret Yönetimi Performans Değerleme Kariyer Yönetimi Yedekleme Planlaması Stratejik Eğitim Planlaması İnsan Kaynakları Temin, Seçme ve Yerleştirme Kurumsal Yetkinlik Belirleme Sosyal Güvenlik İş Analizi Teknikleri ve Uygulaması Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri Hukuki Boyutu ile İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurumsal İletişim Yönetimi Çalışanların Memnuniyeti Çalışmaları

10 KiĢisel GeliĢim Eğitimleri : Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri Rapor Yazma Teknikleri Anne - Baba Eğitimi Zor İnsanlarla Başa Çıkma Sanatı Duygusal Zeka ve Motivasyon Atılganlık ve Güvenli Davranış Etkili Sunum Becerileri Etkili ve Doğru Konuşma İş İngilizcesi ve Yazışma Teknikleri Beyin Gücünden Yararlanma Teknikleri Müzakere Becerileri Telefonda Etkin İletişim Yönetici Asistanlığı Çatışma Yönetimi Stres Yönetimi Beden Dilini Etkili Kullanma İş Yaşamında Kişisel İmaj Hayır! Deme Sanatı Kişisel Performans ve Zaman Yönetimi Kişisel Kalite ve Kişisel Garanti

11 Kurumsal GeliĢim Eğitimleri : Önce İnsan Vay be Dedirten Misafir Memnuniyeti Müşteri Memnuniyetinde Fark Yaratma Her Şikayet Bir Armağandır Kurumdaşlık Hep Bir Olmak! Öküz Olmadım Boğa Oldum! Outdoor Takımdaşlık ve Ekip Ruhu Toplantı Yönetimi Takım Oluşturma Takım Geliştirme Yaratıcılık Geliştirme ve Problem Çözme Stratejik Düşünme Kurumsal Koçluk 2. ve 3. Kuşak Eğitimleri Humanicademy Eğitimleri Yönetici Geliştirme Eğitimleri Değişim Yönetimi İş Yerinde İletişim ve Duyarlılığın Arttırılması İş Etiği

12 Pazarlama-SatıĢ ve Bayi Eğitimleri : Müşteri Odaklı Pazarlama ve İleri Satış Teknikleri Temel Pazarlama Yönetimi Müşteri İlişkileri ve Yönetimi Stratejik Pazarlama Yönetimi Başarılı Satışta Etkili İletişim Müşteri Odaklı Temel Satış Teknikleri Pazar Araştırma ve Geliştirme Teknikleri Satış Planlama ve Bütçe Yönetimi Uluslararası Pazarlama Yönetimi Uluslararası Müzakere Teknikleri Uluslararası Ticari Sözleşmeler E-Ticaret Mağazacılıkta Başarılı Satış Sinerjik Satış Telefonda Profesyonel Satış Telefonda Tahsilat Kanal Satış ve Bayi Yönetimi Rekabetçi Satış Stratejileri

13 Fonksiyonel GeliĢim Eğitimleri : Bütçeleme ve Kontrol Teknikleri Aktif-Pasif Yönetimi Alternatif Finansman Teknikleri Dış Ticaret Finansmanı Döviz & Eximbank Finansal Koçluk Finansal Matematik Finansçı Olmayan Yöneticiler İçin Finans Finansal Sistem AB Süreci ve Basel II Mali Analiz Uygulamaları Mali Tablolar Analizi ve Raporlama Kobi Yönetimi ve Girişimcilikte Başarı Faktörleri Kobilerin Yönetsel, Finansal, Ticari Bakış Açıları Şirket Evlilikleri Türev Piyasalar ve İşleyişleri Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) Proje Finansmanı Satınalma Yönetimi Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Stok ve Kontrol Yönetimi Üst Düzey Yönetim için Finansal Farkındalık Satış Profesyonelleri için Finansal Farkındalık Maliyet Muhasebesi

14 Sertifika Programlarımız : İnsan Kaynakları Uzmanlık Sertifika Programı E-Ticaret Destekli Dış Ticaret Uzmanlık Sertifika Programı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı Dış Ticarette Lojistik Uzmanlığı Sertifika Programı Lider Yönetici Sertifika Programı Kalite Sistem Uzmanı sertifika Programı Eğitimcinin Eğitimi Sertifika Programı Şirket İçi Koç veya Mentor Yetiştirme Sertifika Programı Profesyonel Yönetici Asistanlığı Sertifika Programı Halkla İlişkiler Uzmanlığı Sertifika Programı

15 Öğrenim ve Kariyer Eğitimleri: Humanicoach Öğrenci Koçluğu Sınav Koçluğu Öğrenci Rehberliği Sınavda Stresi Kullan! Kazan! Meslek Danışmanlığı Humanica ve Kariyer Seçeceğiniz Meslek ve Kişiliğiniz. Hangi Meslek Size Uygun? Kendinizi Tanıyın Mesleğinizi Seçin Ders Çalışma ve Konsantrasyon Teknikleri Akran İlişkileri Danışmanlığı Mesleğinizi Seçerken Yol Haritanızı Oluşturun

16 NEDEN HUMANĠCA Veri analizi ve raporlama konusunda uzman bir kadroya sahibiz. Sistematik, araģtırmaya dayanan, test edilerek kanıtlanmıģ yöntem ve yaklaģımlarımız vardır: Süreç Yönetimi konusunda uzman bir firmayız. Tahmini, içgüdüsel veya taraflı görüşler yerine, gerçek veriye, analize ve rasyonel yargılara dayanan doğru sonuçlara ulaşabilmek için adım adım planlanmış, sistemli bir yaklaşım sergilemek son derece önemlidir. Kendi yaptığımız ya da konusundaki uzmanlığını kanıtlamış uzmanlarca yapılan araştırmalara dayanan çalışma sonuçlarını ve metodolojileri kullanırız. Beceri transferine önem veririz: Bağımlılık yaratmak yerine, ortak bir proje ekibi oluşturarak sahip olduğumuz bilgi ve beceriyi müşterilerimize aktarmayı hedefleriz. Bu yöntemle, şirketlerin genel iş süreçlerinin tamamını içeren pilot uygulamalarda kurulan sistemlerin, tüm şirket geneline ek bir danışmanlık hizmeti gerektirmeden yaygınlaştırılabilmesine olanak sağlarız. Ulusal ve Uluslararası Eğitim ve DanıĢmanlık Firmaları ile stratejik ortaklıklarımız vardır. Uygulama odaklıyız: Uzun yıllardır edindiğimiz tecrübemiz, pozisyonlar ile yerine getirdikleri işlerin ve iş sonuçlarına etki eden süreç ve uygulamaların çok iyi anlaşılmasından kaynaklanmaktadır. Proje Yöneticileri, kariyerinde global ve kurumsal firmalarda çalışan kişilerden oluşmaktadır. Şirket bünyesinde hizmet ve üretim sektöründe çalışmış, tüm kaynakları etkin kullanan ĠNSAN YÖNETĠMĠNDE ödüllü uzman kişiler bulunmaktadır. AĢırı yüklenmeyi önleriz: Proje esnasında gereğinden fazla toplantı yaparak şirketin günlük iş akışını aksatmamayı hedefleriz. Azami ölçüde mevcut bilgi ve proje çıktılarını kullanarak yönetim zamanını en ekonomik şekilde kullanmaya gayret ederiz. Kamu- Özel Sektör ve STK ile sıkı işbirliğinde bulunan ve tanınan kişilerden oluşan bir firmayız. Sizinle çalıģırız: Temel rolümüz, taslak tasarımlar, metodoloji, uygulama deneyimi, seçenek ve öneriler sunarak en doğru kararın alınmasını sağlamaktır.

EĞİTİM KATALOĞU 2014. www.unitedpartners-tr.com GENEL BİLGİLENDİRME

EĞİTİM KATALOĞU 2014. www.unitedpartners-tr.com GENEL BİLGİLENDİRME EĞİTİM KATALOĞU 2014 www.unitedpartners-tr.com GENEL BİLGİLENDİRME EĞİTİM KATALOĞU HAKKINDA Değerli Müşterilerimiz 2014 dönemi aynı zamanda grup şirketlerimiz için yeni bir eğitim dönemi olarak başlıyor.

Detaylı

Keşfetme yolculuğunun esası, yeni yerler, yeni şeyler aramak değildir.. Yeni gözler ile aramaktır.

Keşfetme yolculuğunun esası, yeni yerler, yeni şeyler aramak değildir.. Yeni gözler ile aramaktır. Keşfetme yolculuğunun esası, yeni yerler, yeni şeyler aramak değildir.. Yeni gözler ile aramaktır. Marcel Proust İnsan. Bilgi ihtiyacı en az kendisi kadar eski olan tek varlık. Kendisini; bilme arayışı

Detaylı

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. Bu Kılavuz MK Kurumsal Gelişim Çözümleri tarafından kurumunuzu personelinize yönelik düzenleyebileceğimiz eğitimler hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Eğitim içerikleri taslak niteliğindedir.

Detaylı

linkedin.com/in/faveo instagram.com/faveodanismanlik

linkedin.com/in/faveo instagram.com/faveodanismanlik Kurucu Genel Müdür Ön Yazı Gümrük ve Dış Ticaret Eğitim ve Danışmanlık Tedarik Zincirleri Eğitim ve Danışmanlık Satınalma Eğitim ve Danışmanlık Pazarlama ve Satış Eğitim ve Danışmanlık Bireysel Gelişim

Detaylı

Biymed. Eğitimlerimiz. Eğitim ve Danışmanlık. Bilgi Yönetimi Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık. Biymed Eğitim

Biymed. Eğitimlerimiz. Eğitim ve Danışmanlık. Bilgi Yönetimi Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık. Biymed Eğitim Eğitimlerimiz Bilgi Yönetimi Mühendislik BiYMED BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı

CREALUS Eğitim ve Danışmanlık Kurumsal Eğitim Kataloğu 2014

CREALUS Eğitim ve Danışmanlık Kurumsal Eğitim Kataloğu 2014 CREALUS Eğitim ve Danışmanlık Kurumsal Eğitim Kataloğu 2014 Hakkımızda CREALUS, kurulduğu günden bu güne kadar müşterilerine stratejik çözüm ortağı olarak yenilikçi, yaratıcı ve katma değerli eğitim ve

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

DATAPLUS EĞİTİM BİLİMLERİ AKADEMİSİ KİŞİSEL GELİŞİM VE İLETİŞİM EĞİTİMLERİ SATIŞ & PAZARLAMA EĞİTİMLERİ

DATAPLUS EĞİTİM BİLİMLERİ AKADEMİSİ KİŞİSEL GELİŞİM VE İLETİŞİM EĞİTİMLERİ SATIŞ & PAZARLAMA EĞİTİMLERİ DATAPLUS EĞİTİM BİLİMLERİ AKADEMİSİ KİŞİSEL GELİŞİM VE İLETİŞİM EĞİTİMLERİ SATIŞ & PAZARLAMA EĞİTİMLERİ MESLEKİ ( OPERASYON YÖNETİMİ ) GELİŞİM EĞİTİMLERİ GENEL YÖNETİM EĞİTİMLERİ İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI

Detaylı

KURUMSAL ORGANİZASYON, KURUM KÜLTÜRÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve YÖNETİŞİMİ SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ 2013

KURUMSAL ORGANİZASYON, KURUM KÜLTÜRÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve YÖNETİŞİMİ SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ 2013 KURUMSAL ORGANİZASYON, KURUM KÜLTÜRÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve YÖNETİŞİMİ SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ 2013 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ Yönetsel gelişmelerin

Detaylı

Eğitim. Danışmanlık. Kurumsal Projeler

Eğitim. Danışmanlık. Kurumsal Projeler Eğitim Danışmanlık Kurumsal Projeler Biz Kimiz? AKGEM (Aktif Kurumsal Gelişim Merkezi) kurucu ve eğitmenlerinin 15 yılı aşan özel sektör ve akademik deneyimleri sebebiyle alanında uzman bir firmadır. İş

Detaylı

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU 2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU KAIZEN EĞİTİM KATALOĞU İÇİNDEKİLER TABLOSU KALİTE YÖNETİM EĞİTİMLERİ... 2 A. Kalite Yönetim Sistemi Programı... 2 A1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme

Detaylı

KURUMSAL ORGANİZASYON, KURUM KÜLTÜRÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve YÖNETİŞİMİ SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ 2015

KURUMSAL ORGANİZASYON, KURUM KÜLTÜRÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve YÖNETİŞİMİ SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ 2015 KURUMSAL ORGANİZASYON, KURUM KÜLTÜRÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve YÖNETİŞİMİ SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ Yönetsel gelişmelerin

Detaylı

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri 2015 Eğitim Takvimi BiYMED Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7.

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7. İçindekiler İnsan Kaynakları Hizmetleri 3 İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4 Neden PwC? 7 Uzman Ekibimiz 9 Hizmetlerimizden Örnekler 11 Eğitimlerimiz - Business School 17 İnsan

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

HAZİRAN 2013 EĞİTİM TAKVİMİ

HAZİRAN 2013 EĞİTİM TAKVİMİ HAZİRAN 2013 EĞİTİM TAKVİMİ Seminer Takvimi Tarih Eğitim Adı Eğitim Yeri 1/ 2 Haziran 2013 1/ 2 Haziran 2013 7/ 8/ 9 Haziran 2013 İş Değerleme, Ücret Yönetimi ve Kurumsal Adalet Yeni Ticaret Yasasına Uluslar

Detaylı

INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES OF HUMAN RESOURCES HİZMETLERİMİZ 2011. Belge Dili: Türkçe

INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES OF HUMAN RESOURCES HİZMETLERİMİZ 2011. Belge Dili: Türkçe INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES OF HUMAN RESOURCES HİZMETLERİMİZ 2011 Belge Dili: Türkçe KURUMSAL YAPIMIZ INDENSE Danışmanlık, İnsan Kaynakları sektöründe Türkiye de bulunan Üst Düzey kuruluşlar ve Yabancı

Detaylı

HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26

HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26 HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26 Başarılarınızı Destekliyoruz! Danışmanlık hizmetinden fazlasını sunuyoruz. Sürdürülebilir sonuçlar için çözüm odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz. Sizinle çalışmaya başladığımız andan

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları

Detaylı

www.okul.pwc.com.tr Business School İnsan Kaynakları Uzmanlık Programı Nisan Mayıs 2013 İstanbul www.okul.pwc.com.tr

www.okul.pwc.com.tr Business School İnsan Kaynakları Uzmanlık Programı Nisan Mayıs 2013 İstanbul www.okul.pwc.com.tr İnsan Kaynakları Uzmanlık Programı Nisan Mayıs 2013 İstanbul PwC İnsan Kaynakları Uzmanlık Programı İnsan Kaynakları (İK) alanında çalışmaya başlamış yeni mezun veya bu alana yeni geçiş yapan tecrübeli

Detaylı

İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ ISLY 500 Örgüt ve Yönetim Kuramı AKTS 7, Kredi (3+0) 3 Bu dersin amacı örgütlerin ve örgütlenme sürecinin işleyişini açıklamak ve anlamak

Detaylı

Müşteri Odaklılık Müşteri İlişkileri Yönetimi Müşteri İlişkileri Yönetiminde Temel İletişim Yaklaşımları Müşteri Temas Noktaları

Müşteri Odaklılık Müşteri İlişkileri Yönetimi Müşteri İlişkileri Yönetiminde Temel İletişim Yaklaşımları Müşteri Temas Noktaları MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ Çalışanların müşteri ile yapacakları her türlü ilişkide, şirketi temsil ettikleri bilincini elde etmelerini ve şirketin en iyi şekilde temsil edilmesi için hangi davranışların

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için 1 Gensis Kalite Yönetim Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri San.Tic. Ltd. Şti., reel ve kamu sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara Yönetim Sistemleri,

Detaylı

NİSAN 2013 EĞİTİM TAKVİMİ

NİSAN 2013 EĞİTİM TAKVİMİ NİSAN 2013 EĞİTİM TAKVİMİ Sertifika Programları Takvimi Tarih Program Adı Eğitim Yeri 6 Nisan 2013'den itibaren Haftasonu Programı İleri Muhasebe, Bütçe ve Uluslar arası Finansal Raporlama Sistemleri Uzmanlık

Detaylı

Tarihçemiz. Kalite Politikası. Misyonumuz. Vizyon

Tarihçemiz. Kalite Politikası. Misyonumuz. Vizyon Tarihçemiz SALDEMSOFT YAZILIM pazarın ihtiyaçlarını isabetli öngörülerle tespit eden, doğru zamanda doğru yatırım kararlarını alarak istikrarlı büyüyen bir kurumun başarı hikayesini ifade etmektedir. 2006

Detaylı

Satış, Pazarlama ve Müşteri ilişkileri Yönetimi Eğitimleri

Satış, Pazarlama ve Müşteri ilişkileri Yönetimi Eğitimleri Satış, Pazarlama ve Müşteri ilişkileri Yönetimi Eğitimleri Müşteri İlişkileri ve Satış Yönetimi İleri Düzey Satış ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Satınalma ve Satış Yöneticileri İçin Etkili Pazarlık ve

Detaylı

BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİMİN MESAJI... 3 RAPOR HAKKINDA... 4 KURUMSAL PROFİL... 5 MARKALAR, ÜRÜNLER VE HİZMETLER... 6 HİZMET VERİLEN PAZARLAR... 6 OPERASYONEL

Detaylı

Sertifika Programları

Sertifika Programları 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Yönetici Yetkinliklerini Geliştirme Eğitimleri Liderlik YYG1 Yönetimde Koçluk ve Mentorlük YYG2 Performans Yönetim Sistemi YYG3 Ekip Kurma ve Geliştirme YYG4 Organizasyonel

Detaylı

Koordinatör. Yard. Doç. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU

Koordinatör. Yard. Doç. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Koordinatör Yard. Doç. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU STRATEJİK PLANLAMA 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanunun Öngördüğü Sürelerde Stratejik Plan hazırlama becerisi kazandırmak, Kamu Ve Yerel Yönetim

Detaylı