ÜSTÜN YETENEKLĠLERĠN EĞĠTĠMĠNDE YAKLAġIMLAR: ULUSLARARASI KARġILAġTIRMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜSTÜN YETENEKLĠLERĠN EĞĠTĠMĠNDE YAKLAġIMLAR: ULUSLARARASI KARġILAġTIRMA"

Transkript

1 326 ÜSTÜN YETENEKLĠLERĠN EĞĠTĠMĠNDE YAKLAġIMLAR: ULUSLARARASI KARġILAġTIRMA Gülşah BATDAL KARADUMAN, İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, İstanbul-Türkiye, Özet Üstün yetenekliler konusunda dünyanın farklı ülkelerinde, çok sayıda araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmaların sonucunda üstün yetenekliliğin tanımlarına göre, farklı programlar ve uygulamalar ortaya koyulmuştur. Her ülkenin sahip olduğu kendine has kültürel etkilerin yanı sıra, eğitim sistemlerindeki üstün yeteneklilerin eğitimi konusuna yaklaşımları nedeniyle bazı ülkeler arasında benzerliklerin yanı sıra birbirinden çok ayrı uygulamalara da rastlamak mümkündür. Bu çalışma, özellikle üstün yetenekliler üzerine politikaları hedef alarak gelişmiş ve gelişmekte olan, Batı, Doğu, Kuzey ve Güney ülkelerindeki eğitim politikası literatürünün geniş bir incelemesi üzerine temellendirilmiştir. Bu amaçla seçilmiş bazı ülkelerdeki üstün yetenekli öğrencilere yönelik olan uygulamalar anlatılmıştır. Ülkeler arasındaki üstün yeteneklilerin eğitimi konusundaki benzerlik ve farklılıklar ortaya koyulmaktadır. Aynı zamanda yapılan karşılaştırmalar sonucunda üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi konusunda, ülkeler bazındaki yapılan yararlı çalışmalar ve eksiklikler vurgulanarak, bu konuda eğitimcilerin bilinçlendirilmesi amaçlanmıştır. Böylelikle ülkemizdeki gerçekleştirilen çalışmalara katkı sağlanması hedeflenmiştir. Anahtar Kelimeler: Üstün yetenek, üstün yeteneklilerin eğitimi, üstün yeteneklilere yönelik eğitim politikaları. GĠRĠġ Özellikle ABD ve Kanada başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde, güneydoğu Asya da, güney Afrika da ve Avustralya da üstün yeteneklilerin eğitimi 1960 lardan bu yana ivme kazanmıştır. Ülkelerin kendilerine has eğitim sistemleri, eğitim ve üstün yetenek konusundaki felsefe ve yaklaşımları sebebiyle çeşitli uygulamalar ortaya çıkmıştır (Akarsu, 2004). Bu çalışma, özellikle üstünler üzerine politikaları hedef alarak gelişmiş, gelişmekte olan, Batı, Doğu, Kuzey ve Güney ülkelerindeki eğitim politikası literatürünün geniş bir incelemesi üzerine temellendirilmiştir. Bu amaçla seçilmiş bazı ülkelerdeki uygulamalar anlatılmıştır. Bu uygulamalardaki en zorlayıcı nokta araştırmacılar tarafından üstün yetenekliliğin tanımlanmasıdır (Milgram, 2000). Uygulamalar merkezi ya da yerel eğitim otoriteleri, bağımsız okullar ya da merkezler, özel kuruluşlar, vakıflar ya da ana babaların ve eğitimcilerin kurduğu dernekler tarafından gerçekleştiriliyor. Üstün yeteneklilerin tanılanması, yaşa ve üstün yetenek alanındaki duruma göre öğrencilerin dağılımı, programın süresi ve veriliş biçimi konularında da çeşitlilik görülmektedir (Akarsu, 2004). AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠ ABD, mil2 geniş bir alana sahip olan bir ülkedir. On üç Amerikan kolonisinin 4 Temmuz 1776 yılında İngiltere ye karşı ayaklanarak yayınladıkları Bağımsızlık Bildirisi ile kurulmuştur. İlk yazılı anayasaya 1787 yılında sahip olan ABD, 52 eyaletin bir araya gelmesiyle oluşan federal bir sistemle yönetilmektedir. ABD nin eğitim tarihi konusunda en güçlü otorite sayılan Lawrence Cremin e göre ABD deki eğitim sisteminin geçirdiği tarihsel süreç aşağıdaki evrelerden oluşmaktadır (Erdoğan, 2006): I. Koloni devri II. Ulusallaşma devri, III. Kentleşme ve metropolitan deneyim, IV. Endüstrileşme ve mesleki eğitim, V. Devlet okulları akımı.

2 327 ABD nin 20. yüzyıl boyunca politika, tanımlama, müfredat ve programlama bağlamında öncülük ve liderliği yadsınamaz. Marland Raporu (1971), devletlerin ve yasama organlarının kullanabileceği oldukça kapsamlı bir tanımlama sağlamıştır (Rudnitski, 2000). Amerika Birleşik Devletleri Üstün yetenekliler eğitiminin en çok tartışıldığı, kuramların modellerin geliştirildiği, yerel, eyalet ve federal düzeyde pek çok uygulamanın gerçekleştirildiği ülkeler arasındadır (Akarsu, 2004). Üstünler eğitimi ile ilgili yakın gelecekte ne olacağını tahmin etmek oldukça güçtür. Yüksek zekânın tanımına dönük açıklamalar üzerine yaklaşık 20 yıldır çalışılmaktadır ve bu çalışmanın daha ortalarında olduğumuz görülmektedir. Üstünlerle ilgili pek çok eğitim çalışması 8 12 yaş grubuna yöneliktir. Bu dönemde çocuğun gelişmiş alışkanlıkları söz konusudur. Zihinsel gelişimin esnekliği göz önünde bulundurularak bu çocukların daha erken yaşlarda incelenmesi gerekmektedir (Gallagher, 2000). Üstün zekâlılar eğitimi destekçileri, yetenekli gençlerin zekâları ve kavrayışları ile ortalamanın üzerinde olduğunu, bu öğrencilere derslerinin olağandışı bir tutumla verilmesinin daha uygun olacağını ve onların Advance Placement ya da International Baccalaureate kursları ile onurlandırmalarını veya başka türlü eğitim zenginleştirmelerinin sağlanmasını savunurlar. Uluslar arası Bakalorya Programı üstün yetenekli gençler için alternatif programdır (Poelzer, Fedhusen, 1997). Kültürel olarak farklı ortamlarda gizli üstünleri bulmak için yaklaşık 10 yıldır çalışılmıştır. Ne var ki bu üstünlerin zihinsel gelişimini geliştirmek için pek bir çaba söz konusu değildir. Bu yaklaşım kısa zamanda değişmelidir. Kültürel olarak farklı üstünlerin yeteneklerini geliştirmek üzere daha fazla çaba harcanmalıdır (Gallagher, 2000). Üstün yetenekliler eğitimi biçimleri: Ayrı Sınıflar: Üstün yetenekli öğrenciler ya ayrı sınıflarda ya da ayrı okullarda eğitim görürler. Montessori Metodu: Montessori metoduna göre çocuklar, üç farklı yaş grubu için tasarlanmış sınıflarda bulunur. Bu, çocuklara kendi yaş grubundaki çocuklar arasında bulunurken gelişim fırsatı verir. Montessori metodu, öğrenme hızları ortalama bir çocuğun öğrenme hızının iki katı kadar olan üstün zekâlı çocuklar için çok yararlı olan birçok özgürlük sağlar. Hızlandırma: Öğrenciler, kendi yeteneklerine daha fazla uyan üst düzey sınıflara gönderilir. Bazı kolejler üstün zekâlı genç çocuklara koleje erken başlama fırsatı sağlayan erken girişim programları sunarlar. Ayrılma: Öğrenciler zamanlarının bir kısmını yetenek sınıflarında, geri kalan zamanlarını ise akranları ile birlikte geçirirler. Zenginleştirme: Öğrenciler tüm ders zamanlarını akranları ile geçirirler ancak o konuda ekstra materyaller alırlar. Ev Eğitimi (Homeschooling): Üstün zekâlı çocuklar için çok sayıda eğitim opsiyonunu içinde barındıran kapsamlı bir ifade: part time okul, evdeki okul, sınıflar, gruplar, danışmanlar ve öğretmenler. Yaz Okulu: Yaz mevsiminde açılan John Hopkins Üniversitesi nde kurulmuş olan CTY (Center for Talented Youth) ve İrlanda da Dublin Üniversitesi nin mali desteği ile kurulan ICTY (Ireland Center for Talented Youth) gibi kurs seçeneklerini kapsar. Hobi: Satranç gibi birtakım faaliyetler okul zamanından sonra ekstra zeka geliştirici uğraşlar olarak verilir. Okullardaki ek hizmetler; sosyal çalışma, zihin sağlığı, özel eğitim, sağlık, beslenmedir. Psikologların, danışmanların ve üstünler için özel öğretmenlerin yer aldığı destek hizmetleri bir bölüm kapsamına alınacaktır. Bu hizmetlerin üstünler için yararlı olup olmadığı gelecekte görülecektir (Gallagher, 2000). Üstün yeteneklilere hizmet sunan bazı programlar arasında yatılı üstün yetenekliler okulları, International Baccalaureate IB (Uluslar arası bakalorya), Study of Mathematically Precocious Youth and Talent Searc SMPY (Matematikte Üstün Yetenekli Gençlerin İncelenmesi ve Yetenek Havuzu Oluşturma Projesi) gibi seçenekler de yer almaktadır. Üstün yetenekliler için Lousiana, Indiana, Ilinois, Texas ve Güney ve Kuzey Calorina da açılan okullar, matematik ve fen ağırlıklıdır. Bu okullar üniversite

3 328 kampüslerinde yer almakta ve seçilerek kabul edilen öğrencilerine zengin bilim ve sanat olanaklarının yanı sıra çeşitli sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler sunmaktadır (Akarsu, 2004). ABD iki önemli eğitim hedefi arasında bocalamaktadır: eşitlik (equity) ve mükemmellik (excellence). Çocukların yoksulluk ve sosyal düzensizlikte yetişmelerinden dolayı son 20 yıldır eşitliğe dönük bir eğilim söz konusudur. Yeni milenyum ise, bilgi çağı ile daha çok donatıldığımız için mükemmelliğe dönük bir yaklaşım söz konusudur. Üstünlerin yeteneklerini kullanarak ekonomik ve politik verimlilikle yeniçağı hareketlendirmesi oldukça önemlidir. Eğer üstün öğrenciler için olan liberal yaklaşım ( laissez faire approach) gelecek 10 yılda da devam ederse bu durum gerçekleşmeyecektir (Gallagher, 2000). KANADA Kanada da ilköğretim ve ortaöğretim eğitimi günümüzde temel bir değişim sürecindedir. Kanada da eğitim, her şehir ve bölgenin doğrudan sorumluluğu altında olduğundan dolayı, değişimler; ekonomik kısıtlama üzerindeki daha geniş ekonomik durum ve hükümetin vurgusunun bir yansımasıdır. 10 yıl önce, her sınıf düzeyindeki üstünler için şehir destekli çeşitli programlar vardı. Mükemmelliğin teşviki bir kamu amacıydı ve özel ihtiyaçları olan istisnai öğrenciler ile birlikte bu öğrenciler için geniş çaplı hizmetler önde gelen konulardı. Kanada da eğitim tüm çocuklar için 16 yaşına kadar zorunludur, ancak veli izni ile 14 yaşına kadar olması istisnadır. 18 yaşına kadar tüm okul hizmetleri öğrenciler için ücretsizdir. Sadece Ottawa federal hükümeti orta öğretimden sonra eğitime mali destek vermektedir. Dolayısıyla, Kanada da her şehir politika planlamada, değişim uygulamada ve öğrenciler için destek hizmetleri sağlamada özgürdür. Dünyanın coğrafi olarak en geniş ülkesi olan Kanada da sonuçlar bölgeden bölgeye değişiklik göstermektedir. Üstünler için günümüzdeki şartları belirlemek üzere 1998 yılında Kanada da okul kurulları, bölgesel Eğitim Bakanlıkları ve Eğitim Fakülteleri kapsamında bir araştırma yapılmıştır. Toplam araştırma sonuçları %42 lik bir cevap oranını temsil etmektedir. Araştırmanın sonuçları şöyledir (Leroux, 2000): Eğitim Bakanlıkları Kanada da üstün zekâlılık yasal olarak zihinsel yetenek olarak tanımlanmaktadır. Tanımlama konusunda çeşitli ölçümler bulunmaktadır. Bunlar: Kanada Bilişsel Yetenek Testleri Revize edilmiş Wechler Zekâ Ölçütleri Öğretmen ve bazı durumlarda veli seçmesi. Çeşitli eğitim politikalarının bir sonucu olarak, üstünlerle ilgili programlar bölgeden bölgeye değişiklik göstermektedir. Bazı Bakanlıklar bu öğrenciler için herhangi bir yasa olmadığını belirtirken, Alberta ve Ontario gibi bölgelerde özel eğitim hizmetleri kapsamında bir yasanın olduğunu belirtmiştir. Genel olarak, eğitimde eşitlik, Kanada da toplumsal olarak yasallaşmış bir politika olmasına karşın, üstünler için programlar ve hizmetler daha çok normal sınıf içi eğitime dâhil olmuştur, çünkü geniş çaplı diğer hizmetler için ülkede tutarlı bir yasal yetki veya destek söz konusu değildir. Üstünlerin eğitimi konusundaki mali destek ile ilgili olarak, Bölgesel Eğitim Bakanlıklarında üstünlerin eğitimi için herhangi mali bir destek söz konusu değildir. Okul bölgelerine tüm öğrencilerin eğitimi için mali destek sağlanmakta iken; üstünler için ulaşım, denetleme, özel programlar veya hizmetler için personel masrafları her okul bölgesindeki yerel eğitim yönetimleri tarafından sağlanmaktadır. Üstünlerin öğretmenleri için hizmet öncesi eğitim gereklilikleri ve profesyonel gelişim eğitim ile ilgili olarak, eyalet ve bölgelerde üstünlerin öğretmenleri için herhangi bir spesifik eğitim zorunlu değildir. Üstünlerden ve yetenekli öğrencilerden sorumlu öğretmenin niteliklerine dönük olarak herhangi bir yetkilendirilmiş durum söz konusu değildir. Öğretmenlerden üstünlerin eğitimi konusunda herhangi bir sertifika istenmemektedir. Ama okullardaki öğretmenle bu konuda iyi eğitim almış ve yeterli kişilerdir. Üstünlerle ilgi gelecekteki planlar şöyledir: Müfredat belgelerinin gelişimi,

4 329 Renzulli nin Zenginleştirme Triad Modeli üzerine vurgu yaparak öğretmen eğitim modüllerini geliştirmek, Öğretmenler için hizmet içi çalıştay ve profesyonel gelişimin düzenlenmesi. Yerel Okul Kurulları Okul yöneticilerinden daha geniş öğrenci nüfusu için kapsamlı programları temin etmesi beklenmektedir. Normal sınıf içi öğretmenlerinin heterojen öğrenci grupları için daha kapsamlı stratejiler sağlamalıdır. Üstün öğrencilerin ihtiyaçlarına dönük olarak okul yöneticileri ile öğretmenlerin sistematik bir profesyonel gelişime tabi olması gerekmektedir. Eğitim Fakülteleri Hem üniversite hem de mezun programlarında üstünlerin ihtiyaçlarına dönük şartların sistematik bir değerlendirilmesi gerekmektedir. Üniversiteler, üstünlerin gelişimsel ve eğitim ihtiyaçları için kurslar sağlamalıdır. Böylece tüm öğretmenler kariyerlerinin erken döneminde bu öğrenciler ile tanışmış olur. Ülke kapsamındaki politika ve programların değerlendirilmesi hususunda araştırma çalışmalarında liderlik yapabilirler. Bunun güzel bir örneği Toronto Üniversitesi nde Ontario Eğitim Çalışmaları Enstitüsü nde görülmektedir. RUSYA Günümüz Rusya sının üstün yeteneklilerle ilgili başarılı çalışmalarının kökenleri 1950 li yıllarda o dönemin Nobel ödüllü bilim adamlarının öncülüğünde kurulan iki tür okula dayanmaktadır. Birinci tür okullar bölgedeki tüm ortaokul öğrencileri arasından matematik, fizik, kimya, biyoloji ve informatik dallarında ayrı ayrı seçilen ve lise düzeyinde eğitim alan öğrencilere yöneliktir. İkinci tür okullar ise yabancı dil, müzik, folklor, edebiyat ve felsefe eğitiminde yoğunlaşmıştır (Akarsu, 2004). Rusya nın matematik ve bilimde üstünlere dönük eğitim programı 1980 lerin sonundan bu yana büyük bir değişim yaşamıştır. Bir zamanlar genç üstünleri dikkatlice seçen, eğiten ve yetiştiren merkezileşmiş bir program varken, şimdi geleneksel ve yenilikçi formların bir mozaiği olarak nitelendirilebilir (Grigorenko, 2000). Tüm Rus çocuklar matematikteki tren problemini bilirler. 1. tren B istasyonuna doğru gitmek üzere A istasyonundan ayrılır ve 2. tren A istasyonuna doğru gitmek üzere B istasyonundan ayrılır. Her iki tren de aynı raylarda karşılaşabilir. Mecazi olarak, bu basit matematik problemi, Rusya daki üstünler için olan eğitim sistemine benzemektedir. 1. tren merkezileşmiş ve kontrol edilen geleneksel modeli temsil ederken, 2. tren 1980 sonrası başlayan modern gelişmeleri temsil etmektedir. Trenler farklı duraklardan kalkmaktadır, ancak aynı raylarda hareket etmektedirler. Seçenekler (Grigorenko, 2000): - trenler birbirine çarpabilir - herhangi bir patlamaya neden olmadan birbirini geçebilir - matematik problemindeki gibi tek bir tren olabilir. Bu durumda eski ve yeni sitemi anlamalı ve en önemlisi bu farklı eğitim yöntemlerinin Rus eğitim sisteminde verimli bir uyuma nasıl getirileceği belirlenmelidir. Bir başka deyişle, eğitimde tren kazası nı önleyebilir miyiz? 1. Tren: Eski sistemin özellikleri Genel olarak üstünler eğitiminde eski sistemin sırasıyla amaçları şu şekilde sıralanmıştır: 1. Tüm toplumun iyiliği için eğitim, 2. İlerlemeyi sağlamak için eğitim, 3. Bireyin kişisel gelişimi için eğitim. Toplumun ihtiyaçları ön sırada, teknolojik ve toplumsal ilerleme ikinci öncelikte ve bireyin kişisel gelişimi en son sırada yer almaktadır. Üstünler için eğitim sistemi de buna göre tasarlanmıştır. Ulusun zihinsel kaynaklarına odaklanmak için ve Sovyet toplumunun ününü artırmak için sistem tasarımcıları

5 330 bir yarışma ağı kurmuşlardır. Bu yarışmalar, üstün öğrencileri belirlemiştir ve üstünler daha sonra yeteneklerini ekstra müfredat desteği ve özel okul ile geliştirmiştir (Grigorenko, 2000). Rus zihinsel yarışmalar sistemi 50 yılı aşkındır sürmektedir ve bu yarışmalar farklı tür ve düzeylerde (okul, eyalet, şehir, bölge vb.) düzenlenmektedir. Uluslararası yarışmalara katılan öğrencilerin hazırlığına ve desteğine büyük önem verilmektedir. En yaygın yarışma türleri arasında, olimpiyatlar, turnuvalar, uzun vadeli dışarıdan yazışma ile eğitim veren kurslar/yarışmalar ve öğrenci konferansları sayılabilir. Bu yarışmaların temel işlevi, yeteneği belirlemek ve Sovyet/Rusya nın başarısını göstermektir (Grigorenko, 2000). Üstünler eğitiminin 2. geleneksel hedefi olan ilerleme, gerçek problemler çözmede üstünlerin yer alması ile sağlanmıştır. Yarışmalar ve fuarlar üstünlerin en gelişmiş fikirler ile karşılaşmasını sağlamıştır. Ayrıca, üstünler için önde gelen özel okullar Sovyet akademikler tarafından idare edilmiştir. Örneğin; Matematik-Fizik Okulu Moskova Üniversitesi Matematik ve Mekanik Bölümü nde çalışan ünlü Rus matematikçi Alexei Kolmogorov tarafından kurulmuştur. Bu okuldaki öğretmenlerin çoğu profesördür ve pek çok öğrenci profesörlerin laboratuarlarında bilimsel araştırma yapmaktadır (Grigorenko, 2000). Üçüncü amaç olan bireyin kişisel özelliklerinin gelişimi, eski sistemde en az öneme sahiptir. Bu amaç için organize edilmiş az sayıda destek sağlanmıştır. Daha çok matematik ve bilim alanlarında üstünlerin uzmanlaşmasına önem verilmiştir. Beşeri bilimlere ve sanata önem verilmemiştir. Bu, Sovyet eğitim sisteminin genel ilkesiydi. İkinci olarak, öğrenciler az sosyal ve duygusal destek almıştır. Çok az şehirde günlük okullar vardı. Üstünler genel olarak evden uzakta olan yatılı okullarda eğitim görüyordu. Buna rağmen, üstünler eğitimi bireyleri doğal yeteneklerinden dolayı ödüllenmiştir. Daha az yetenekli yaşıtları ile karşılaştırıldığında üstünler, daha iyi öğretmenlere sahiptir, daha saygın üniversitelere erişmiştir, daha çok talep edilen mesleklerde çalışmıştır (Grigorenko, 2000). Geleneksel olarak, üstünler eğitimi spesifik konu alanlarında içerik değişimi ve zenginleştirilmesi üzerine yoğunlaşmıştır. Bu yaklaşım; belli konulardaki üstünlerin tanımlanabileceğini belirtmiştir. Öğrenciler erken teşhis edilmeli ve üstünler için özel okullara yerleştirilmelidir. Genelde eğitim sistemindeki teknik uyum nedeniyle, matematik ve bilimdeki üstünler eğitimi; Sovyet sistemi içerisinde en iyi özel eğitimin örneklerini vermektedir. Rusya da üstün zekâlı matematikçiler için oldukça fazla sayıda okul vardır. Bazıları şöyledir (Grigorenko, 2000): - Moskova Okulu, - Saint Petersburg Okulu, - Moskova Yatılı Okulu (şimdi adı Moskova Üniversitesi Özel Eğitim- Araştırma Merkezi) - Matematikte Üstün Çocuklar için Novosibirsk Okulu (şimdi Novosibirsk Üniversitesi Özel Eğitim- Araştırma Merkezi) 2. Tren: Yeni GeliĢmeler Rus eğitim sistemi 1980 lerin sonu, 1990 ların başında değişim göstermeye başlamıştır. Eğitimde yeni cesur dünya nın temel özelliği farklı program ve yaklaşımların bir patlamasını üreten demokrasileşmedir. Şimdi pek çok türde okul ve yenilikçi eğitim programları söz konusudur. Özellikle eski homojen sistem, farklı yaklaşımlara bölünmüştür. Bu farklılık; farklı yetenekte ve farklı sosyoekonomik düzeylerdeki çocuklar arasında ayrımı göstermektedir. Yeni sistem, eğitim sürecinin bireyselleşmesi gerektiğini savunmaktadır. A. Tikhonov, Rusya Federasyonu Eğitim Bakanı, yeni sistemi birleştirilmiş sistemden çeşitlendirilmiş sisteme bir geçiş olarak betimlemektedir (Grigorenko, 2000). Günümüzdeki eğitim yaklaşımındaki bir başka yaklaşım da, Beşeri Bilimler, Sanat ve Sosyal Bilimlerde artan bir ilginin olması, matematik ve bilimde azalan bir ilginin olmasıdır. Öğrenciler, bilim veya beşeri bilimleri disiplinler arası çalışma aracılığı ile öğrenmekte, böylece belli düşünme becerileri gelişmektedir (Grigorenko, 2000). Mali açıdan, eğitim yapısına federal hükümet tarafından yetersiz mali destek verilmektedir. Velilerin rolü değişmiştir. Eskiden veliler, eğitim sistemine dâhil değildi; ancak, günümüzde eğitim ortamının

6 331 radikal değişikliğinden dolayı veliler sisteme dâhil olmuştur. Bu durum, öğretmenlerin nasıl eğitim vereceği hususunda veliler ile öğretmenler arasında anlaşmazlığa neden olmaktadır (Grigorenko, 2000). Rusya da üstünler eğitimi iki yaklaşıma odaklanmıştır (Grigorenko, 2000): 1) eğitimin hızlandırılması: üstünler normal eğitim programına dışarıdan kendi hızlarına göre devam etmektedir. Derslere girmemekte ve yaşıtlarına göre daha erken mezun olmaktadır. 2) genel hedeflerin ve spesifik içeriğin yeniden tanımlanması ve yapılandırılması: üstünlerin sadece belli bir konuda bilgi sahibi olmaları değil; entellektüel ve duygusal olarak gelişmesi ve dengeli bireyler olması amaçtır. Rusya da gelecek için üstünler eğitiminde amaçlarını, çocuğun iyi olması, teknolojik gelişimin teşviki ve ülkenin refahı şeklinde sıralayabiliriz. Günümüzde sistem, günümüzdeki Rus toplumunda kullanılmayan yeteneklere sahip üstünler yetiştirmektedir. Eski sistem, öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimini yadsımıştır, çünkü üstünler çalışma yaşamına girdiğinde onları korumuştur. Yeni sistem, günümüzde yetişen üstünleri hayatta kalma becerileri (survival skills) ile donatmalıdır (Grigorenko, 2000). Rus uzmanlar gelecek için, uygulamadan önce uzman geçerliliğini içeren üstünler eğitiminin farklı modellerinin gelişimi, üstünler eğitiminde yatırımın teşvik edilmesi ve zor kazanılan geleneksel bilgiyle birleşen çeşitli yaklaşımların olduğu teorik bir modelin geliştirilmesi gibi fikirler geliştirmektedirler. AVRUPA Avrupa da üstün yetenekliler eğitimi Amerika ya kıyasla daha yavaş ve daha az deneysel bir biçimde gelişmektedir. Uygulamalar ülkelerin eğitim felsefeleri ve sistemleri gibi büyük farklılıklar göstermektedir (Akarsu, 2004). Avrupa da üstünler ile ilgili eğitim, Kuzey Avrupa, Orta, Batı, Güney Avrupa ve Doğu Avrupa üç bölgeye ayrılmaktadır Üstünlerle ilgili yerel araştırma yapılmaktadır ve geliştirilmektedir. Araştırma ve bulgular ülkeler arasında paylaşılmaktadır. Bunun en iyi göstergesi pek çok ülkenin aşağıdaki kurumlara üye olmasıdır (Persson, Joswig ve Balogh, 2000): Üstünler için Avrupa konseyi (ECHA) Üstün ve yetenekli çocuklar için Dünya konseyi (WCGTC). Ülkeler araştırma bulguları ve deneyimlerini aktif olarak paylaşmaktadır. Aşağıda bazı Avrupa ülkelerinde yapılan çalışmalarla ilgili olarak belirgin özellikleri görmek mümkündür. Bulgaristan Bulgaristan da yasal olarak üstün yeteneklilik kabul edilmektedir. Bu amaçla eğitim veren özel okullarda sanat, matematik, bilim ve dil alanları ön plana çıkmaktadır. Bu özel okulların bazıları 1960 lı yıllarda kurulmuştur. Bulgaristan da yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde yarışmalar düzenli olarak yapılmaktadır. Bunları kazanan öğrenciler üniversiteye veya prestijli akademilere girmektedir. Hırvatistan Bulgaristan da yasal olarak üstün yeteneklilik kabul edilmektedir. Okul öncesi ve ilkokul düzeylerinde öğrenim gören üstün yetenekli öğrencilere daha çok önem verilmektedir. Bu amaçla eğitim veren okullarda güzel sanat, matematik, bilim ve spor alanları ön plana çıkmaktadır. Üstün yeteneklilere yönelik çeşitli yaz okulları vardır, ortaokul düzeyinde danışmanlık sistemi vardır ve ilkokulda yarışmalar düzenlenmektedir. Hırvatistan da üstün yeteneklilerin eğitimi konusunda yetersiz fon, yetersiz idari destek ve yetersiz uzman eğitmen yetiştirme gibi sorunlar göze çarpmaktadır. Macaristan

7 332 Macaristan da yasal olarak üstün yeteneklilik kabul edilmektedir. Üstün yetenekli öğrencilere eğitim veren okullarda sanat, matematik, bilim ve spor alanları ön plana çıkmaktadır. Üstün yetenekli öğrencilerin yetiştirilmesinde, öğrencinin yetenek ve becerilerini geliştirmek ve bireysel kişiliğini geliştirmek amaçlanmıştır. Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde yarışlar düzenlenmektedir. Öğretmenler için hizmetiçi eğitimler vardır. Üstün öğrencilerin eğitimini destekleyen dernek sayısı artmaktadır. Bölgesel Üstünler Merkezlerinin kurulması sürmektedir. Polonya İlk, orta, lise düzeyinde üstün yeteneklilere yönelik eğitim verilmektedir. Uygun eğitim uygulamalarını geliştirmek amaçlanmaktadır. Üstün yetenekli öğrencilere eğitim veren okullarda müzik, matematik ve görsel yetenek alanları ön plana çıkmaktadır. Üstün yeteneklilerin eğitimi konusunda yarışmalar düzenlenmektedir. Eğitmenler herhangi bir eğitimden geçirilmiyor. Üstün yetenekliler alanında araştırma önemlidir. Yaratıcılık ilgi duyulan araştırma alanıdır. Romanya Romanya da yasal olarak üstün yeteneklilik kabul edilmektedir ama uygulama sorunludur. İlk, orta, lise ve üniversite düzeyinde üstün yeteneklilere yönelik eğitim verilmektedir. Eğitimin alanları, eğitim hızı, özel sınıf oluşturma, belirleme kriterleri, hizmet gereklilikleri, üniversitelere giriş için özel şartlar ve özel kaynaklar olarak sınıflandırılabilir. Eğitim bakanlığı içerisinde bunu organize edebilecek bir birim yoktur bu nedenle organizasyonsuzluk sorun teşkil etmektedir. Üstün yetenekli öğrencilere eğitim veren okullarda sanat, matematik, spor, enformatik, fizik ve biyoloji alanları ön plana çıkmaktadır. Yaz okulları yaygın olarak bulunmaktadır. Eğitmenler, psikoloji ve pedagoji eğitimi almaktadır. Yetersiz profesyonel bilgi, mali destek, uzmanlık eksikliği ve Bakanlık düzeyinde belli bir idarenin olmayışı sorunlar arasında sayılabilir. Slovakya Slovakya da yasal olarak üstün yeteneklilik kabul edilmektedir. Üstün yetenekli öğrencilere eğitim veren okullarda müzik, dans, görsel sanat, edebiyat ve tiyatro alanları ön plana çıkmaktadır. Yarışmalar vardır ve farklı profesyonel dernekler konu ile yakından ilgilenmektedir. Slovenya Üstün yetenekliler eğitimine Slovenya da az önem verilmiştir. Devlet kurumları daha az aktiftir ama sistematik çabalar sürmektedir. Bu konuda önyargılar söz konusudur. Ukrayna 1930 larda üstün yeteneklilerin eğitimi gündeme gelmiştir. İlk dönemlerde var olan rejim nedeniyle üstünler eğitimi gelişememiştir. İlk ve ortaokul düzeyinde üstünler eğitimi tanınmaktadır. Üstün yetenekli öğrencilere eğitim veren okullarda müzik, dans, görsel sanat, spor, sözlü beceriler ve bilim alanları ön plana çıkmaktadır. Yarışmalar ve bu konuda eğitim veren özel okullar vardır. Öğretmenler eğitiliyor. ĠNGĠLTERE İlgiltere de eğitim, merkezi hükümet, yerel hükümetler, kiliseler, gönüllü kurullar, eğitim kurumları, yönetim kurulları ve öğretim kuruluşları arasında paylaşılmıştır. İngiltere öğretim sistemi, yerleşik bir sistemdir ve kendi içinde belirgin bir disiplini vardır. Bu bağlamda öğrencilerin farklı yönelimlerine ve seviyelerine uygun pek çok farklı okul bulunduğu ve bu okulların öğrencilerin girecekleri üniversiteyi belirlemede önemli bir faktör olduğu görülmektedir (Çolak, 2005). Üstünler eğitimi paradoksal bir durumda. Farklı sosyal ortamlarda her zaman tartışma konusu olmuştur. Sosyal elitler, işçi sınıfının politik ve eşitlikçi idealleri, etkin dernekler ve orta sınıfın aile organizasyonları arasında bir sınıf bilinci söz konusudur (Freeman, 2001).

8 333 Yeteneklerin farklı türleri üzerine araştırmalar var. Yerel araştırma üstünler eğitimi üzerine odaklanmıştır, ama azdır. Üstünler eğitimi her zaman toplumun bir parçası olmuştur, ancak sınıflar arası çıkar çatışmaları nedeniyle sınıf temelli kalmıştır. Yasal olarak kabul edilmemektedir, ama resmi raporlarda bahsedilmiştir. Üstünlerin eğitimi ile ilgili gelişmeler öğretmen ve aile dernekleri sayesinde önem kazanmıştır. Eğitimin uygulanması eşitlikçi yasanın konusu olmuştur ama soruna merkezi ve acil politik çözüm ile ilgili şüpheler vardır. Okullar vardır (Freeman, 2001). İngiltere de öğrencilerini seçerek alan ünlü ve geleneksel okullarda üstün yetenekliler için ayrıca hızlandırma ve farklılaştırma uygulamaları yapılmaktadır. Tamamen üstün yeteneklilere yönelik iki okul ile çok sayıda müzik ve güzel sanatlar programları genel eğitime paralel yürütülmektedir. Ayrıca Yehudi Menhun Müzik Okulu, Kraliyet Balo Okulu ve Koro okulları gibi bağımsız okullar da bulunmaktadır da velilerin önayak olması ile kurulan National Association of Gifted Children (NAGC) yaz okulları ve hafta sonu zenginleştirme programları düzenlemektedir (Akarsu, 2004). Bees (1998) yaptığı çalışmada İngiltere de uygulanan Gold Programlarını anlatmış ve zenginleştirme odalarının bulunduğu bu modelin üstün yetenekliler konusunda çok başarılı olduğunu belirtmiştir. ORTA DOĞU BÖLGESĠ Değişen felsefeler ve hedefler, ekonomik öncelikler ve üstünler hakkındaki bilgiler Arap ülkelerinde üstünler eğitimine dönük hedefleri ortaya koymaktadır. Bunlar, üstün ve yetenekli öğrencileri mümkün olduğunca en erken dönemde belirlemek üzere etkin ve kapsamlı bir prosedür geliştirmek, üstün ve yetenekli öğrencilere yeteneklerini geliştirecek eğitim ortamı sağlamak, problem çözme becerilerini, yaratıcı düşünme becerilerini, araştırma becerilerini, bireysel ilgi alanlarını, bağımsız çalışma becerilerini, beşeri bilimlerde iletişim becerilerini (görsel, sözel, yazılı), entelektüel öğrenme etkinliklerini geliştirmek olarak sıralanbilir (Subhi ve Maoz, 2000). Üstün yeteneklilik, yüksek zekâ, yüksek yaratıcılık, yüksek görev sorumluluğu olarak tanımlanmıştır. Bununla birlikte; Ürdün, Bahreyn ve Mısır gibi ülkelerde matematik başarısı da üstün yeteneklilik tanımında 4. kriter olarak kabul edilmektedir. Üstün yetenek ölçütleri, standartlaştırılmış zekâ testleri, yaratıcılık testleri ve başarı testleridir. Görev sorumluluğu ise başarı, sıralama skalaları, öğretmen ve veli yargıları ile ölçülmektedir. Üstün yetenekliler konusundaki yaklaşımları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: Ġsrail Hizmetlerin alternatif modelleri (hızlandırma/acceleration & zenginleştirme/enrichment) Zenginleştirme/enrichment (Renzulli modeli) Problem çözme Bireyselleştirilmiş eğitim programları Sınıf atlama Cuma ve yaz programları Yarışmalar Özel okullar Danışmanlık programları (mentorship programs) Üstünler için bilgisayarlı hizmet Arap Konseyi [1996 da kurulmuştur. Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Libya, Fas, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Batı Şeria (West Bank)] Üstünler ve yetenekli çocuklara oldukça büyük önem verilmektedir. Üstünlerin tanımı, programların gelişimi ve özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere büyük miktarda kaynak ayrılmaktadır (Subhi ve Maoz, 2000). Üstün yetenekliler eğitiminin en ciddiye alındığı hem kurumsal hem de uygulamalı pek çok çalışmanın yapıldığı ülkeler arasındadır İsrail (Akarsu, 2004). Milenyumun sonunda İsrail in formel eğitim sisteminde gelişmiş bir üstünler eğitim sistemi olmuştur. Üstünler pek çok yıl önce geliştirilmiş belirli tanımlama yöntemleri ile belirlenmektedir. Ne var ki, tanımlama ve hizmetler ile ilgili yeni düşünme kapsamlı üstünlük kavramı genişletmektedir. Çocukların

9 334 üstün olup olmadığının belirlenmesi ilkokullarda programları yürütecek olan okul öğretmenleri tarafından yapılacaktır. İsrail de tüm üniversitelerde ve bazı araştırma merkezlerinde ekstra müfredat bilim eğitiminin ulusal bir ağı vardır. Bilim, müzik ve sanat alanlarında daha fazlası yapılabilir. Gelecekte ümit vaat eden sektör; araştırma-geliştirme departmanları olan bilim temelli sanayidir (Subhi ve Maoz, 2000). ÇĠN Üstünlerin eğitimi ile ilgili geniş çaplı, sistematik ve bilimsel araştırma 1978 yılından beri yapılmaktadır yılı Çin tarihinde tarım, sanayi, savunma ve bilim-teknoloji alanlarında modernleşmenin teşvik edildiği bir dönüm yılı olmuştur (Jiannong ve Zha, 2000). Bu nedenle çok sayıda bilim adamı, mühendis ve uzmana ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyacı karşılamak üzere Çin de Normal Üstü Çocuklar üzerine İşbirlikçi Araştırma Grubu (CRGSCC) kurulmuş olup Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi nde zihinsel olarak üstünler için özel bir sınıf kurulmuştur. Normalüstü çocuklar terimi 1978 de ortaya sürülmüştür. Bunun iki nedeni vardır. Bunlar: 1. Çince üstün anlamına gelen tian cai terimi Tanrı nın insan üzerine vergisi anlamına gelmekte olup, Çin psikologlar yüksek yeteneğin tamamen doğuştan olmadığına inanmaktadır. 2. normalüstü/supernormal ; bazı çocukların diğerlerine nispeten daha üstün olduğu anlamına gelmektedir. Bu, matematik olarak şöyle ifade edilmektedir: f(x)= 1 / ó 2 η. e (x-µ)² / 2a² Hong Kong ta ABD de kabul edilen Marland Raporu na göre üstünlüğün tanımı kabul edilmiştir. Bu rapora göre üstün yeteneklilik, yüksek IQ veya yüksek düzeyde geleneksel zekâ, belirli akademik yaklaşım, yaratıcı düşünme, görsel ve performans sanatlarında üstün yetenekler, yüksek liderlik becerisi ve psikomotor beceri olarak tanımlanmıştır. Bununla birlikte çok sayıda psikolog ve eğitmen Gardner ın çoklu zekâ teorisinden de etkilenmiştir. Çin de üstün yeteneklilik tanımına göre, üstün yetenekliler, sadece zekâ veya yeteneklerde yüksek gelişmişlik değil, aynı zamanda yaratıcı potansiyel ve diğer olumlu kişilik özelliklerine sahip olmaktır. Üstün yeteneklileri belirleme ilkelerini, dinamik bir karşılaştırma incelemesinde belirleme, çoklu kriter ve çoklu yöntemlerle belirleme, zeka ile birlikte kişisel özelliklerin incelenmesi, nicel ve nitel tepkiler kayıt edilir ve analiz edilir, özel eğitimle belirleme olarak sınıflandırabiliriz. Üstün yetenekliler için eğitim türleri, erken mezuniyet veya okula gitmeme, özel sınıf, özel okul, kampus içinde veya dışında özel etkinlik, tatil veya hafta sonu programları, bireysel eğitimdir. Ayrıca üniversite düzeyinde uygulanan dünyaya açılan kapı projesiyle, Çin hükümeti ve halkı teknoloji ve bilimdeki değişimleri fark etmişlerdir (Liu, Barnhart, 1996). Yetersiz mali destek ve araştırma personeli, yetersiz araç, üstünler için eğitim verecek olan eğitmenlerin eğitimi için yetersiz programlar, psikoloji ve eğitim perspektifinden bakarak, üstünlerin görsel ve performans sanatlarında gelişimi üzerine iyi tasarlanmış çalışmaların yetersizliği üstün yetenekliler eğitimindeki sorunlar arasında sayılabilir. Gelecek için planlanan etkinlikler, içe dönük öğrenme ve yaratıcılık, beyin işlevi ve üstünlük, öne çıkan bireylerin boş vakit etkinlikleri, kişisel özellikler ve durumsal problem çözme olarak belirtilmiştir. SONUÇ Pek çok ülke üstünler ile ilgili bir politikaları olmadığını belirtmiş olsa da, politikaları olan ülkelerin ortak yönleri söz konusudur. Bunlar: Belli üstün zekâlılık tanımları olmasa da, üstünler nüfusunu okul ortamında zekâ ve/veya performans bağlamında tanımlamışlardır. Performans; ulusal, bölgesel veya okul tabanlı testler üzerindeki performanstır. Sanat ve müzik ile ilgili olduğunda, o durumda, performans, spesifik bir disiplin olarak tanımlanmaktadır. Üstünler için eğitim hizmetleri normal olarak yerel düzeyde sağlanıyordu. Bunlar; üniversite veya kolej eğitimi, yaz programları, akademik yarışlar, olimpiyatlar, okullarda özel sınıflar ve özel okullar.

10 335 Geleneksel modelden az bir farklılık gösteren eski kolonilerin politikaları kendi ulusal kültürü temelinde oluşturulan eğitim sistemlerine sahiptir. Bu yüzyılda karşılaşabilecek en büyük zorluklar: Ülkelerdeki zengin ile yoksul arasındaki genişleyen ekonomik uçurum, Bilgi teknolojilerine erişebilenler ile erişemeyenler arasındaki eşitsizlikler ve bunlar arasındaki artan farklılıklar. Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler arasında artan çıkar çatışmaları (Parker, Ninomiya & Cogan, 1999, Akt. Rudnitski, 2000). Dünya çapında üstün öğrencilerin eğitimi üzerine olan politikalar genel olarak gelenekseldir. Global bir bilgi toplumu ve ekonominin ihtiyaçlarını karşılayan yeni modeller geliştirilmelidir. Yetenek geliştirme modelleri ve uluslararası modeller 21. yüzyılın ihtiyaçlarını karşılayacak olan ilk adımlardır. KAYNAKLAR Akarsu, F. (2004). Üstün Yetenekliler. M. R. Şirin, A. Kulaksızoğlu, A.E. Bilgili (der.), 1. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Seçilmiş Makaleler Kitabı( ). İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları. Bees, C. (1998). The Gold Program: a program for gifted learning disabled adolescents. Roeper Review. ( ). V 21 (2). Çolak, E. (2005). İngiliz Eğitim Sistemi. Ülkeler ve Eğitim Sistemleri Karşılaştırma Yazıları. (Ed. Füsun Akarsu). Ankara: Nobel Yayıncılık Erdoğan, İ. (2006). Çağdaş Eğitim Sistemleri. (6. Basım) İstanbul: Sistem Yayıncılık Freeman, J. (2001). Gifted Children Grown Up. London: David Fulton Publishers. Rudnistski, R. A. (2000). National/Pronvincial Gifted Education Policies: Present State, Future Possibilities. Kurt Heller (Ed.). International Handbook of Giftedness and Talent. ( ). Oxford: Elsevier Science Ltd. Gallegher, J. J. (2000). Changing Paradigms for Gifted Education in United States. Kurt Heller (Ed.). International Handbook of Giftedness and Talent. ( ). Oxford: Elsevier Science Ltd. Leroux, J. A. (2000). A Study of Education for High Ability Students in Canada: Policy, Programs and Student Needs. Kurt Heller (Ed.). International Handbook of Giftedness and Talent. ( ). Oxford: Elsevier Science Ltd. Liu, J., Barnhart, R. (1996). Chinese Gifted Teenage University Program. The Journal of special Education. ( ). V 30. Grigorenko, E. L. (2000). Russian Gifted Education in Tecnical Disciplines: Tradition and Transformation. Kurt Heller (Ed.). International Handbook of Giftedness and Talent. ( ). Oxford: Elsevier Science Ltd. Milgram, R. M. (2000). Gifted Education and Talent Development Around the World-an Introduction Roeper Rewiew (76 77). V 22 (2). Persson, R.S., Joswig, H. And Balogh, L. (2000). Gifted Education in Europe: Programs, Practices, and Current Research. Kurt Heller (Ed.). International Handbook of Giftedness and Talent. ( ). Oxford: Elsevier Science Ltd. Poelzer, G.H., Feldhusen, J. F. (1997). The International Baccalaureate: A Program for Gifted Secondary Students. Roeper Review. ( ). V 19. Subhi T., Maoz, N. (2000). Middle-East Region: Efforts, Policies, Programs and Issues Kurt Heller (Ed.). International Handbook of Giftedness and Talent. ( ). Oxford: Elsevier Science Ltd.

11 336 Jiannong, S., Zha, Z. (2000). Psychological Research on and Education of Gifted and Talented Children in China Kurt Heller (Ed.). International Handbook of Giftedness and Talent. ( ). Oxford: Elsevier Science Ltd. ( )

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

İçindekiler. ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1. Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3. Üstün Zekânın Gelişimi 35. Ön Söz xvii. 2.

İçindekiler. ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1. Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3. Üstün Zekânın Gelişimi 35. Ön Söz xvii. 2. İçindekiler Ön Söz xvii ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1 1. Bölüm Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3 Sahip Olduğumuz Düşünceler/Araştırmaların Desteklediği Düşünceler 3 Zekâ Hakkındaki Görüşler

Detaylı

ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARI ANLAMAK

ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARI ANLAMAK ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARI ANLAMAK Yrd.Doç.Dr. Faruk Levent Marmara Üniversitesi 19 Şubat 2016 3.Marmara Pediatri Kongresi Hilton Kozyatağı, İstanbul ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK ve ÜSTÜN YETENEKLİLİK KAVRAMI

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Avusturya Liseliler Vakfı. Özel ALEV Okulları IB DP Aday Okulu. İSTANBUL Bilgilendirme Toplantısı Sunumu

Avusturya Liseliler Vakfı. Özel ALEV Okulları IB DP Aday Okulu. İSTANBUL Bilgilendirme Toplantısı Sunumu Avusturya Liseliler Vakfı İSTANBUL Bilgilendirme Toplantısı Sunumu ALEV Okulları Misyonu Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, potansiyellerini en üst düzeyde eyleme dönüştürmeyi ve yetkinliklerini geliştirmeyi

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN ÇİN HALK CUMHURİYETİ NUFÜSÜ YÜZÖLÇÜMÜ YÖNETİMİ BAŞKENTİ KİŞİBAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRİ KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRDE

Detaylı

Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction)

Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction) Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction) Prof. Dr. Nuray Senemoğlu Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Lisans ve Yüksek Lisans Düzeyinde Eğitim: Lisans Programları Fizik Öğretmenliği (MF-2) Kimya Öğretmenliği (MF-3) Matematik Öğretmenliği (MF-1)

Detaylı

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLER: ÜSTÜN YETENEKLİLER

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLER: ÜSTÜN YETENEKLİLER Nisan 2013 ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLER: ÜSTÜN YETENEKLİLER İbrahim AKAR Hacettepe Üniversitesi ÜY Tanımları ve ÜY Çocukların Özellikleri ÜY Nasıl Fark Edilir ve Nasıl Tanılanır? ÜY lerin Eğitimi Sonuç

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

POSTED ON 30 KASIM 2008 BY YALÇIN GÜRAN

POSTED ON 30 KASIM 2008 BY YALÇIN GÜRAN Dahi Çocukların Özel Eğitimi İçin PURDUE MODELİ POSTED ON 30 KASIM 2008 BY YALÇIN GÜRAN Dehanın ilk ve en büyük şartı hakikati sevmektir. GEOTHE Bilindiği gibi yaklaşık bin sağlıklı doğumdan birinde bir

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli) Ülkemizde Sanat ve Tasarım alanında yetişmiş uzman kişiler sınırlıdır. Üniversitelerimizde Güzel Sanatlar

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

wıas world Internatıonal American College

wıas world Internatıonal American College wıas world Internatıonal American College Çetin Cad. Nurettin Duman Sk.No.3 Kuzey Ataşehir / İstanbul Tel: 0216 314 0 100-0216 365 0 808 Faks: 0216 314 0 107 www.amerikankoleji.net wıas world Internatıonal

Detaylı

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015 Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı Çağrı Mektubu Eğitim, dış dünyadan aldığı dönütler doğrultusunda kendisini değiştirerek yenileyen açık bir sistemdir. Günümüz eğitiminin vizyonu, kabul görmüş düşünceleri

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Bölümü Neden Makine Mühendisliği Teknolojiyi kullanan, teknoloji üreten ve teknolojiye yön veren, toplum yararına bilimsel bilgi sağlayan günümüz ve yarınların problemlerine çözüm arayan

Detaylı

UCL Institute of Education a Hoş Geldiniz

UCL Institute of Education a Hoş Geldiniz Institute of Education UCL Institute of Education a Hoş Geldiniz Neden UCL Institute of Education? UCL Institute of Education (IOE) eğitim alanında dünyada ilk sırada yer alır (2015 QS Konu Bazlı Dünya

Detaylı

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI İÇİNDEKİLER KISIM I VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI BÖLÜM 1 Vygotsky nin Yaklaşımına Giriş Zihnin Araçları... 4 Zihnin Araçları Niçin Önemlidir... 5 Vygostky Yaklaşımının Tarihçesi...

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86 içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 Tarihsel Bakış Açısı 3 Erken Tarih 3 Yirminci ve Yirmi Birinci Yüzyıllar 3 Ergenliğe İlişkin Kalıpyargılar 6 Ergenliğe Pozitif Bir Bakış Açısı 7 Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ A. Kuruluş 1998 yılında kurulan Fakültemiz, lisans ve lisansüstü eğitim programlarıyla güçlenerek gelişmektedir. Fakültemiz lisans programlarına 1999-2000 öğretim

Detaylı

NEDEN ÇiZGi OKULLARI. Yılların Tecrübesi Çizgi ye Dönüştü. Çünkü Çizgi Okulları;

NEDEN ÇiZGi OKULLARI. Yılların Tecrübesi Çizgi ye Dönüştü. Çünkü Çizgi Okulları; NEDEN ÇiZGi OKULLARI Yılların Tecrübesi Çizgi ye Dönüştü Çünkü Çizgi Okulları; Özgün çizgisiyle bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulayan bir okuldur. Öğrenci kalabalıkta kaybolmaz. Başarı için bütün

Detaylı

Internationale Gesellschaft fur Ingenieurpadagogik (IGIP)

Internationale Gesellschaft fur Ingenieurpadagogik (IGIP) Internationale Gesellschaft fur Ingenieurpadagogik (IGIP) International Society for Engineering Education ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ TOPLULUĞU Bugünün Üniversitesi Finansal konularla, teknolojik

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri:

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri: I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslar arası

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12

İÇİNDEKİLER. Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12 İÇİNDEKİLER Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12 I. ALMANYA EĞİTİM SİSTEMİ 1. DOĞAL FAKTÖRLER (Coğrafi Yapı, İklim Koşulları)... 14 1.1.

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. Yarıyıl (Güz Dönemi) Dersleri BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Z 3 0 3 6 TOPLAM 12 0 12 30 II. Yarıyıl (Bahar Dönemi) Dersleri

Detaylı

Grupta davranma kurallarına uyup öğrencileri aile içi ve çevresinde bağımsız girişim ve eylem üstlenmelerini yüreklendirebilme.

Grupta davranma kurallarına uyup öğrencileri aile içi ve çevresinde bağımsız girişim ve eylem üstlenmelerini yüreklendirebilme. DERS PROGRAMININ UYGULAMA ESASLARI I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılında % 7,3 oranında bir artışla kapanmış ve 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2015 yılında ise halı ihracatımız bir önceki yıla kıyasla

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Onay Budak İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL : 0534 846 46 16 : onaybudak@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 01.01.1987 3.

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR 1)ÖZELLİKLERİ 2)KARŞILAŞMA SIKLIĞI 3)TÜRKİYE VE DÜNYADA YAPILAN FAALİYETLER 4)EĞİTİMLERİ 5)AİLEYE VE ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER ÖZELLİKLERİ MOTOR GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ZİHİNSEL GELİŞİM

Detaylı

EĞİTMENLER İÇİN "ÜSTÜN EĞİTİMİ " PROGRAMI

EĞİTMENLER İÇİN ÜSTÜN EĞİTİMİ  PROGRAMI EĞİTMENLER İÇİN "ÜSTÜN EĞİTİMİ " PROGRAMI, üstün potansiyelli çocuklarımızın eğitim yaşantılarına doğrudan etkili olan öğretmenlerinin eğitimi konusunda İzmir de bir proje başlatmıştır. Üstün potansiyelli

Detaylı

BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ EĞİTİM DURUMU:

BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ EĞİTİM DURUMU: BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ E-mail: filizbezci@gmail.com Tel: 0376 218 95 50-7513 Adres: Uluyazı Kampüsü Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Oda No:227 EĞİTİM DURUMU: 2013 Devam Yüksek Lisans (Tez

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (4) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 5 Ocak 2014 Geçtiğimiz üç hafta boyunca 2013 OECD Eğitim Göstergeleri

Detaylı

Tüm hizmetlerimizde, özgünlüğünüzü kullanarak, potansiyelinizi performansa dönüştürmeyi destekliyoruz. POTANSİYEL

Tüm hizmetlerimizde, özgünlüğünüzü kullanarak, potansiyelinizi performansa dönüştürmeyi destekliyoruz. POTANSİYEL 2004 ten beri NEDEN BİZ? Tüm hizmetlerimizde, özgünlüğünüzü kullanarak, potansiyelinizi performansa dönüştürmeyi destekliyoruz. ÖZGÜNLÜK POTANSİYEL ADIM ATMAK 2015 1 Complex Problem Solving 2 Coordinating

Detaylı

ÇOCUK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Mersin Bilim Şenliği nde Yaratıcı Düşünme Atölye Liderliği Yürütüldü

ÇOCUK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Mersin Bilim Şenliği nde Yaratıcı Düşünme Atölye Liderliği Yürütüldü Mersin Bilim Şenliği nde Yaratıcı Düşünme Atölye Liderliği Yürütüldü 7 Haziran da Yenişehir CNR EXPO Fuar Alanı nda gerçekleşen ve hedefi milletin ihtiyacı olan sayı ve kalitede insan yetiştirebilmek için

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri MMR 501 Her

Detaylı

GÜRCİSTANDA NEDEN OKUMALISINIZ?

GÜRCİSTANDA NEDEN OKUMALISINIZ? GÜRCİSTANDA NEDEN OKUMALISINIZ? 78 bin kilometrelik yüz ölçümüne sahip Gürcistan, bir Güney Kafkasya ülkesi. Güney batısında Türkiye ile sınır komşusu olan Gürcistan, okuma yazma oranının yüksek olması

Detaylı

Avrupa'da Okullarda Sanat. ve Kültür Eğitimi

Avrupa'da Okullarda Sanat. ve Kültür Eğitimi Avrupa'da Okullarda Sanat ve Kültür Eğitimi Bu çalışma Eurydice ağı tarafından hazırlanılmış ve 30 Avrupa ülkesinde uygulanan sanat eğitimi politikaları ve çalışmaları hakkında güncel, detaylı ve karşılaştırmalı

Detaylı

1. Özel Yetenekli Öğrencilerin Psikolojisine Genel Bakış... 1

1. Özel Yetenekli Öğrencilerin Psikolojisine Genel Bakış... 1 İçindekiler 1. Özel Yetenekli Öğrencilerin Psikolojisine Genel Bakış... 1 Marilena Z. Leana-Taşcılar Özet...1 Üstün zekâlıyım: "Eyvah!" mı? "Yaşasın!" mı?...4 Etiketleme...6 Etiketlemenin Avantajları ve

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

BAŞVURUDA KABUL EDİLEN DİPLOMALAR / SINAVLAR VE MİNİMUM PUANLARI (TABLO 1) Uluslararası Sınav Taban Puanları Geçerlilik Süreleri

BAŞVURUDA KABUL EDİLEN DİPLOMALAR / SINAVLAR VE MİNİMUM PUANLARI (TABLO 1) Uluslararası Sınav Taban Puanları Geçerlilik Süreleri BAŞVURUDA KABUL EDİLEN DİPLOMALAR / SINAVLAR VE MİNİMUM PUANLARI (TABLO 1) TABLO 1-A Uluslararası Sınav Taban Puanları Geçerlilik Süreleri ABITUR En fazla 4 Matematik, Fen (Science Reasoning) ve Toplam

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri On5yirmi5.com Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri Öğretmenlerin yetiştirilmesi kapsamında üniversitelerin kabul koşulları, alınan eğitimin niteliği, değerlendirilme sistemleri her ülkede farklılıklar

Detaylı

Alberta. Kanada'nın. Eyaletinde Eğitim Alın. Sizi eyaletimizde eğitim görmeye davet ediyoruz!

Alberta. Kanada'nın. Eyaletinde Eğitim Alın. Sizi eyaletimizde eğitim görmeye davet ediyoruz! Alberta'da Eğitim Kanada'nın Alberta Eyaletinde Eğitim Alın Sizi eyaletimizde eğitim görmeye davet ediyoruz! Dünyanın en iyileri arasında yer alan bir eğitim sistemine kayıt olun. Alberta Hükümeti tarafından

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım (ORY 400) Ders Detayları

Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım (ORY 400) Ders Detayları Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım (ORY 400) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım ORY 400 Bahar 0

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

Değerlendirme Araçları Projesi

Değerlendirme Araçları Projesi Hastanelerde Kalite Geliştirme için Performans Değerlendirme Araçları Projesi (PATH) ve Türkiye nin Katılımı Günnur ERTONG Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi 20 Mart 2009 PATH NEDİR? Hastanelerin emsalleriyle

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

Teşekkür. Futbol yolculuklarında başkalarının birşeyler öğrenmesine sebep olan aşağıda adını yazdığım oyunculara teşekkürlerimi sunarım:

Teşekkür. Futbol yolculuklarında başkalarının birşeyler öğrenmesine sebep olan aşağıda adını yazdığım oyunculara teşekkürlerimi sunarım: Yazar Hakkında Dan Abrahams Avrupa nın en önde gelen futbol psikolojisi danışmanlarından birisidir. Eski bir profesyonel golfçü olan Abrahams, psikolojide Birinci Sınıf Onur Derecesi ve spor psikolojisinde

Detaylı

DAYANAK Tekirdağ ilindeki sınavsız öğrenci alan meslek Liseleri

DAYANAK Tekirdağ ilindeki sınavsız öğrenci alan meslek Liseleri Projenin Adı: Projenin Sloganı TEKİRDAĞ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PROJENİN GEREKÇESİ PROJENİN ÖZETİ Çatışmadan kaynaklanan disiplin sorunlarının çokluğu. Meslek Liselerinde disiplin sorunlarının önüne geçebilmek,

Detaylı

2013/14 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI

2013/14 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI 2013/14 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI Başvuru rehberinin 5. Maddesi doğrultusunda 28 Nisan 2014 e kadar gelen AÇIKLAMA TALEPLERİ No. Soru Cevap 27 Bir öğrenci şu anda yurt

Detaylı

TANITIM DOSYASI. 1. Bölüm: Dahi Merkezi nin Tarihçesi. 3. Bölüm: Franchise Şartları. 4. Bölüm: Franchisee ye Verilen Hizmetler

TANITIM DOSYASI. 1. Bölüm: Dahi Merkezi nin Tarihçesi. 3. Bölüm: Franchise Şartları. 4. Bölüm: Franchisee ye Verilen Hizmetler TANITIM DOSYASI 1. Bölüm: Dahi Merkezi nin Tarihçesi 2. Bölüm: Dahi Merkezlerinde Verilen Hizmetler 3. Bölüm: Franchise Şartları 4. Bölüm: Franchisee ye Verilen Hizmetler 5. Bölüm: Rakamlarla Dahi Merkezi

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ Kemal Gürüz Atılım Üniversitesi 12 Mart 2012 Yirmi beş yaş üstü nüfus içinde ortaöğrenim görmüş olanların oranı, %. 2007.

Detaylı

Kariyerinize NILE farkı!

Kariyerinize NILE farkı! Sevgili öğretmenlerimize; Kariyerinize NILE farkı! İngiltere nin en geniş öğretmen eğitim kursları ile NILE, dünya çapında mükemmellikle eş anlama gelir. Başlangıç yeterliliklerinden mastıra kadar hem

Detaylı

DERS PROGRAMININ UYGULAMA ESASLARI

DERS PROGRAMININ UYGULAMA ESASLARI DERS PROGRAMININ UYGULAMA ESASLARI I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

FİZİKİ ŞARTLAR ve OKUL İMKÂNLARI. Laboratuarlar

FİZİKİ ŞARTLAR ve OKUL İMKÂNLARI. Laboratuarlar KAL a Bakış OKULUN TARİHÇESİ Okulumuz 1955 yılında Bakanlığımız tarafından ortaya konan Maarif Kolejleri projesi kapsamında açılmıştır. Türkiye nin dünyaya eğitim alanında kendi tavrını koyduğu en önemli

Detaylı

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM EĞİTİM REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK NİN YERİ ve ÖNEMİ Eğitim? İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). İnsana tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir (Kant). Bireyin

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 BİLİM OLİMPİYATLARI, MADALYALAR VE ÇAN EĞRİSİ Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 8 Aralık 2013 Milliyet Gazetesi nde belki de Milliyet okuyucularından çoğunun da

Detaylı

1 2.ADIM. Profesyonel, Etik, Pozitif Değişim Sağlayan KOÇLUK! BİZİ DAHA YAKINDAN TANIYIN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN 3.ADIM .ADIM

1 2.ADIM. Profesyonel, Etik, Pozitif Değişim Sağlayan KOÇLUK! BİZİ DAHA YAKINDAN TANIYIN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN 3.ADIM .ADIM BİZİ DAHA YAKINDAN TANIYIN 212 Derece Koçluk Akademisine hoş geldiniz! Profesyonel, Etik, Pozitif Değişim Sağlayan KOÇLUK! Binlerce kilometrelik seyahatler, küçük bir adımla başlar. -Lao Tzu 1 2.ADIM.ADIM

Detaylı

4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ

4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ 4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ Elektronik yan sanayi sektörünü bir araya getiren tek organizasyon Uluslararası Electronist Fuarı yerliyabancı birçok farklı şehir

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ!

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! EĞİTİMİN ALTIN MARKASINDA BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! %100 ÖĞRENİM BURSU FIRSATI ANADOLU LİSESİ TEOG PUANINLA SÜRESİZ BURS KAZAN! GELECEĞE GÜÇLÜ BAŞLA! EN İYİSİNİ SEÇ, DOĞRU KARAR VER ŞANSA İHTİYACIN YOK EĞİTİME

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ GÜZ YARIYILI YÜKEK LİAN DERLERİ DER KODU ZORUNLU/ EÇMELİ DERİN ADI KREDİİ ELIT 709 Z Edebiyat Teorisi ve Eleştirisi ELIT 711 Araştırma Yöntemleri ELIT 735 Uygulamalı Dilbilim: Yabancı Dil Öğretimi ve Öğrenimi

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Haziran 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 5 Ayında %7,5

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2015 HALI SEKTÖRÜ Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılını % 7,3 oranında

Detaylı

OECD Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2006

OECD Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2006 OECD Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2006 Türkiye PISA 2006 Esas Uygulama OKUL ANKETİ İlin Adı İl Kodu Okulun Adı Okulun Kodu Anketi Dolduranın Soyadı Adı Görevi Proje Konsorsiyumu Avustralya

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ

Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ Dünya Bankası tarafından yayınlanan İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) 2017 yılı raporuna göre Belarus, iş yapma kolaylığı açısından 190

Detaylı

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri iv / Künye Kısaca İçindekiler KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş Bölüm 1: Sosyal Bilgiler Öğretiminin ve Öğreniminin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri Bölüm 2: Sosyal

Detaylı

DERS PROGRAMININ UYGULANMA ESASLARI

DERS PROGRAMININ UYGULANMA ESASLARI DERS PROGRAMININ UYGULANMA ESASLARI I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK 24.3.215 TÜRKİYE DE BİYOLOJİ EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI İÇERİK Biyoloji Eğitimi ŞEYDA GÜL Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim Fak. Biyoloji Eği t i m i MUSTAFA

Detaylı

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARI İLE DOKTORA EGITIMI ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA OTURUMU 1: Ulusal ve Uluslararasi Baglamda Doktora Egitimi Prof. Dr. Mustafa Özen (Başkan) Prof. Dr. Deniz Değer Ulutaş Prof. Dr.

Detaylı

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Temsilcileri, Hepinizi saygıyla selamlıyorum, Başbakanlık Sosyal

Detaylı