ÜSTÜN YETENEKLĠLERĠN EĞĠTĠMĠNDE YAKLAġIMLAR: ULUSLARARASI KARġILAġTIRMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜSTÜN YETENEKLĠLERĠN EĞĠTĠMĠNDE YAKLAġIMLAR: ULUSLARARASI KARġILAġTIRMA"

Transkript

1 326 ÜSTÜN YETENEKLĠLERĠN EĞĠTĠMĠNDE YAKLAġIMLAR: ULUSLARARASI KARġILAġTIRMA Gülşah BATDAL KARADUMAN, İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, İstanbul-Türkiye, Özet Üstün yetenekliler konusunda dünyanın farklı ülkelerinde, çok sayıda araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmaların sonucunda üstün yetenekliliğin tanımlarına göre, farklı programlar ve uygulamalar ortaya koyulmuştur. Her ülkenin sahip olduğu kendine has kültürel etkilerin yanı sıra, eğitim sistemlerindeki üstün yeteneklilerin eğitimi konusuna yaklaşımları nedeniyle bazı ülkeler arasında benzerliklerin yanı sıra birbirinden çok ayrı uygulamalara da rastlamak mümkündür. Bu çalışma, özellikle üstün yetenekliler üzerine politikaları hedef alarak gelişmiş ve gelişmekte olan, Batı, Doğu, Kuzey ve Güney ülkelerindeki eğitim politikası literatürünün geniş bir incelemesi üzerine temellendirilmiştir. Bu amaçla seçilmiş bazı ülkelerdeki üstün yetenekli öğrencilere yönelik olan uygulamalar anlatılmıştır. Ülkeler arasındaki üstün yeteneklilerin eğitimi konusundaki benzerlik ve farklılıklar ortaya koyulmaktadır. Aynı zamanda yapılan karşılaştırmalar sonucunda üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi konusunda, ülkeler bazındaki yapılan yararlı çalışmalar ve eksiklikler vurgulanarak, bu konuda eğitimcilerin bilinçlendirilmesi amaçlanmıştır. Böylelikle ülkemizdeki gerçekleştirilen çalışmalara katkı sağlanması hedeflenmiştir. Anahtar Kelimeler: Üstün yetenek, üstün yeteneklilerin eğitimi, üstün yeteneklilere yönelik eğitim politikaları. GĠRĠġ Özellikle ABD ve Kanada başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde, güneydoğu Asya da, güney Afrika da ve Avustralya da üstün yeteneklilerin eğitimi 1960 lardan bu yana ivme kazanmıştır. Ülkelerin kendilerine has eğitim sistemleri, eğitim ve üstün yetenek konusundaki felsefe ve yaklaşımları sebebiyle çeşitli uygulamalar ortaya çıkmıştır (Akarsu, 2004). Bu çalışma, özellikle üstünler üzerine politikaları hedef alarak gelişmiş, gelişmekte olan, Batı, Doğu, Kuzey ve Güney ülkelerindeki eğitim politikası literatürünün geniş bir incelemesi üzerine temellendirilmiştir. Bu amaçla seçilmiş bazı ülkelerdeki uygulamalar anlatılmıştır. Bu uygulamalardaki en zorlayıcı nokta araştırmacılar tarafından üstün yetenekliliğin tanımlanmasıdır (Milgram, 2000). Uygulamalar merkezi ya da yerel eğitim otoriteleri, bağımsız okullar ya da merkezler, özel kuruluşlar, vakıflar ya da ana babaların ve eğitimcilerin kurduğu dernekler tarafından gerçekleştiriliyor. Üstün yeteneklilerin tanılanması, yaşa ve üstün yetenek alanındaki duruma göre öğrencilerin dağılımı, programın süresi ve veriliş biçimi konularında da çeşitlilik görülmektedir (Akarsu, 2004). AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠ ABD, mil2 geniş bir alana sahip olan bir ülkedir. On üç Amerikan kolonisinin 4 Temmuz 1776 yılında İngiltere ye karşı ayaklanarak yayınladıkları Bağımsızlık Bildirisi ile kurulmuştur. İlk yazılı anayasaya 1787 yılında sahip olan ABD, 52 eyaletin bir araya gelmesiyle oluşan federal bir sistemle yönetilmektedir. ABD nin eğitim tarihi konusunda en güçlü otorite sayılan Lawrence Cremin e göre ABD deki eğitim sisteminin geçirdiği tarihsel süreç aşağıdaki evrelerden oluşmaktadır (Erdoğan, 2006): I. Koloni devri II. Ulusallaşma devri, III. Kentleşme ve metropolitan deneyim, IV. Endüstrileşme ve mesleki eğitim, V. Devlet okulları akımı.

2 327 ABD nin 20. yüzyıl boyunca politika, tanımlama, müfredat ve programlama bağlamında öncülük ve liderliği yadsınamaz. Marland Raporu (1971), devletlerin ve yasama organlarının kullanabileceği oldukça kapsamlı bir tanımlama sağlamıştır (Rudnitski, 2000). Amerika Birleşik Devletleri Üstün yetenekliler eğitiminin en çok tartışıldığı, kuramların modellerin geliştirildiği, yerel, eyalet ve federal düzeyde pek çok uygulamanın gerçekleştirildiği ülkeler arasındadır (Akarsu, 2004). Üstünler eğitimi ile ilgili yakın gelecekte ne olacağını tahmin etmek oldukça güçtür. Yüksek zekânın tanımına dönük açıklamalar üzerine yaklaşık 20 yıldır çalışılmaktadır ve bu çalışmanın daha ortalarında olduğumuz görülmektedir. Üstünlerle ilgili pek çok eğitim çalışması 8 12 yaş grubuna yöneliktir. Bu dönemde çocuğun gelişmiş alışkanlıkları söz konusudur. Zihinsel gelişimin esnekliği göz önünde bulundurularak bu çocukların daha erken yaşlarda incelenmesi gerekmektedir (Gallagher, 2000). Üstün zekâlılar eğitimi destekçileri, yetenekli gençlerin zekâları ve kavrayışları ile ortalamanın üzerinde olduğunu, bu öğrencilere derslerinin olağandışı bir tutumla verilmesinin daha uygun olacağını ve onların Advance Placement ya da International Baccalaureate kursları ile onurlandırmalarını veya başka türlü eğitim zenginleştirmelerinin sağlanmasını savunurlar. Uluslar arası Bakalorya Programı üstün yetenekli gençler için alternatif programdır (Poelzer, Fedhusen, 1997). Kültürel olarak farklı ortamlarda gizli üstünleri bulmak için yaklaşık 10 yıldır çalışılmıştır. Ne var ki bu üstünlerin zihinsel gelişimini geliştirmek için pek bir çaba söz konusu değildir. Bu yaklaşım kısa zamanda değişmelidir. Kültürel olarak farklı üstünlerin yeteneklerini geliştirmek üzere daha fazla çaba harcanmalıdır (Gallagher, 2000). Üstün yetenekliler eğitimi biçimleri: Ayrı Sınıflar: Üstün yetenekli öğrenciler ya ayrı sınıflarda ya da ayrı okullarda eğitim görürler. Montessori Metodu: Montessori metoduna göre çocuklar, üç farklı yaş grubu için tasarlanmış sınıflarda bulunur. Bu, çocuklara kendi yaş grubundaki çocuklar arasında bulunurken gelişim fırsatı verir. Montessori metodu, öğrenme hızları ortalama bir çocuğun öğrenme hızının iki katı kadar olan üstün zekâlı çocuklar için çok yararlı olan birçok özgürlük sağlar. Hızlandırma: Öğrenciler, kendi yeteneklerine daha fazla uyan üst düzey sınıflara gönderilir. Bazı kolejler üstün zekâlı genç çocuklara koleje erken başlama fırsatı sağlayan erken girişim programları sunarlar. Ayrılma: Öğrenciler zamanlarının bir kısmını yetenek sınıflarında, geri kalan zamanlarını ise akranları ile birlikte geçirirler. Zenginleştirme: Öğrenciler tüm ders zamanlarını akranları ile geçirirler ancak o konuda ekstra materyaller alırlar. Ev Eğitimi (Homeschooling): Üstün zekâlı çocuklar için çok sayıda eğitim opsiyonunu içinde barındıran kapsamlı bir ifade: part time okul, evdeki okul, sınıflar, gruplar, danışmanlar ve öğretmenler. Yaz Okulu: Yaz mevsiminde açılan John Hopkins Üniversitesi nde kurulmuş olan CTY (Center for Talented Youth) ve İrlanda da Dublin Üniversitesi nin mali desteği ile kurulan ICTY (Ireland Center for Talented Youth) gibi kurs seçeneklerini kapsar. Hobi: Satranç gibi birtakım faaliyetler okul zamanından sonra ekstra zeka geliştirici uğraşlar olarak verilir. Okullardaki ek hizmetler; sosyal çalışma, zihin sağlığı, özel eğitim, sağlık, beslenmedir. Psikologların, danışmanların ve üstünler için özel öğretmenlerin yer aldığı destek hizmetleri bir bölüm kapsamına alınacaktır. Bu hizmetlerin üstünler için yararlı olup olmadığı gelecekte görülecektir (Gallagher, 2000). Üstün yeteneklilere hizmet sunan bazı programlar arasında yatılı üstün yetenekliler okulları, International Baccalaureate IB (Uluslar arası bakalorya), Study of Mathematically Precocious Youth and Talent Searc SMPY (Matematikte Üstün Yetenekli Gençlerin İncelenmesi ve Yetenek Havuzu Oluşturma Projesi) gibi seçenekler de yer almaktadır. Üstün yetenekliler için Lousiana, Indiana, Ilinois, Texas ve Güney ve Kuzey Calorina da açılan okullar, matematik ve fen ağırlıklıdır. Bu okullar üniversite

3 328 kampüslerinde yer almakta ve seçilerek kabul edilen öğrencilerine zengin bilim ve sanat olanaklarının yanı sıra çeşitli sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler sunmaktadır (Akarsu, 2004). ABD iki önemli eğitim hedefi arasında bocalamaktadır: eşitlik (equity) ve mükemmellik (excellence). Çocukların yoksulluk ve sosyal düzensizlikte yetişmelerinden dolayı son 20 yıldır eşitliğe dönük bir eğilim söz konusudur. Yeni milenyum ise, bilgi çağı ile daha çok donatıldığımız için mükemmelliğe dönük bir yaklaşım söz konusudur. Üstünlerin yeteneklerini kullanarak ekonomik ve politik verimlilikle yeniçağı hareketlendirmesi oldukça önemlidir. Eğer üstün öğrenciler için olan liberal yaklaşım ( laissez faire approach) gelecek 10 yılda da devam ederse bu durum gerçekleşmeyecektir (Gallagher, 2000). KANADA Kanada da ilköğretim ve ortaöğretim eğitimi günümüzde temel bir değişim sürecindedir. Kanada da eğitim, her şehir ve bölgenin doğrudan sorumluluğu altında olduğundan dolayı, değişimler; ekonomik kısıtlama üzerindeki daha geniş ekonomik durum ve hükümetin vurgusunun bir yansımasıdır. 10 yıl önce, her sınıf düzeyindeki üstünler için şehir destekli çeşitli programlar vardı. Mükemmelliğin teşviki bir kamu amacıydı ve özel ihtiyaçları olan istisnai öğrenciler ile birlikte bu öğrenciler için geniş çaplı hizmetler önde gelen konulardı. Kanada da eğitim tüm çocuklar için 16 yaşına kadar zorunludur, ancak veli izni ile 14 yaşına kadar olması istisnadır. 18 yaşına kadar tüm okul hizmetleri öğrenciler için ücretsizdir. Sadece Ottawa federal hükümeti orta öğretimden sonra eğitime mali destek vermektedir. Dolayısıyla, Kanada da her şehir politika planlamada, değişim uygulamada ve öğrenciler için destek hizmetleri sağlamada özgürdür. Dünyanın coğrafi olarak en geniş ülkesi olan Kanada da sonuçlar bölgeden bölgeye değişiklik göstermektedir. Üstünler için günümüzdeki şartları belirlemek üzere 1998 yılında Kanada da okul kurulları, bölgesel Eğitim Bakanlıkları ve Eğitim Fakülteleri kapsamında bir araştırma yapılmıştır. Toplam araştırma sonuçları %42 lik bir cevap oranını temsil etmektedir. Araştırmanın sonuçları şöyledir (Leroux, 2000): Eğitim Bakanlıkları Kanada da üstün zekâlılık yasal olarak zihinsel yetenek olarak tanımlanmaktadır. Tanımlama konusunda çeşitli ölçümler bulunmaktadır. Bunlar: Kanada Bilişsel Yetenek Testleri Revize edilmiş Wechler Zekâ Ölçütleri Öğretmen ve bazı durumlarda veli seçmesi. Çeşitli eğitim politikalarının bir sonucu olarak, üstünlerle ilgili programlar bölgeden bölgeye değişiklik göstermektedir. Bazı Bakanlıklar bu öğrenciler için herhangi bir yasa olmadığını belirtirken, Alberta ve Ontario gibi bölgelerde özel eğitim hizmetleri kapsamında bir yasanın olduğunu belirtmiştir. Genel olarak, eğitimde eşitlik, Kanada da toplumsal olarak yasallaşmış bir politika olmasına karşın, üstünler için programlar ve hizmetler daha çok normal sınıf içi eğitime dâhil olmuştur, çünkü geniş çaplı diğer hizmetler için ülkede tutarlı bir yasal yetki veya destek söz konusu değildir. Üstünlerin eğitimi konusundaki mali destek ile ilgili olarak, Bölgesel Eğitim Bakanlıklarında üstünlerin eğitimi için herhangi mali bir destek söz konusu değildir. Okul bölgelerine tüm öğrencilerin eğitimi için mali destek sağlanmakta iken; üstünler için ulaşım, denetleme, özel programlar veya hizmetler için personel masrafları her okul bölgesindeki yerel eğitim yönetimleri tarafından sağlanmaktadır. Üstünlerin öğretmenleri için hizmet öncesi eğitim gereklilikleri ve profesyonel gelişim eğitim ile ilgili olarak, eyalet ve bölgelerde üstünlerin öğretmenleri için herhangi bir spesifik eğitim zorunlu değildir. Üstünlerden ve yetenekli öğrencilerden sorumlu öğretmenin niteliklerine dönük olarak herhangi bir yetkilendirilmiş durum söz konusu değildir. Öğretmenlerden üstünlerin eğitimi konusunda herhangi bir sertifika istenmemektedir. Ama okullardaki öğretmenle bu konuda iyi eğitim almış ve yeterli kişilerdir. Üstünlerle ilgi gelecekteki planlar şöyledir: Müfredat belgelerinin gelişimi,

4 329 Renzulli nin Zenginleştirme Triad Modeli üzerine vurgu yaparak öğretmen eğitim modüllerini geliştirmek, Öğretmenler için hizmet içi çalıştay ve profesyonel gelişimin düzenlenmesi. Yerel Okul Kurulları Okul yöneticilerinden daha geniş öğrenci nüfusu için kapsamlı programları temin etmesi beklenmektedir. Normal sınıf içi öğretmenlerinin heterojen öğrenci grupları için daha kapsamlı stratejiler sağlamalıdır. Üstün öğrencilerin ihtiyaçlarına dönük olarak okul yöneticileri ile öğretmenlerin sistematik bir profesyonel gelişime tabi olması gerekmektedir. Eğitim Fakülteleri Hem üniversite hem de mezun programlarında üstünlerin ihtiyaçlarına dönük şartların sistematik bir değerlendirilmesi gerekmektedir. Üniversiteler, üstünlerin gelişimsel ve eğitim ihtiyaçları için kurslar sağlamalıdır. Böylece tüm öğretmenler kariyerlerinin erken döneminde bu öğrenciler ile tanışmış olur. Ülke kapsamındaki politika ve programların değerlendirilmesi hususunda araştırma çalışmalarında liderlik yapabilirler. Bunun güzel bir örneği Toronto Üniversitesi nde Ontario Eğitim Çalışmaları Enstitüsü nde görülmektedir. RUSYA Günümüz Rusya sının üstün yeteneklilerle ilgili başarılı çalışmalarının kökenleri 1950 li yıllarda o dönemin Nobel ödüllü bilim adamlarının öncülüğünde kurulan iki tür okula dayanmaktadır. Birinci tür okullar bölgedeki tüm ortaokul öğrencileri arasından matematik, fizik, kimya, biyoloji ve informatik dallarında ayrı ayrı seçilen ve lise düzeyinde eğitim alan öğrencilere yöneliktir. İkinci tür okullar ise yabancı dil, müzik, folklor, edebiyat ve felsefe eğitiminde yoğunlaşmıştır (Akarsu, 2004). Rusya nın matematik ve bilimde üstünlere dönük eğitim programı 1980 lerin sonundan bu yana büyük bir değişim yaşamıştır. Bir zamanlar genç üstünleri dikkatlice seçen, eğiten ve yetiştiren merkezileşmiş bir program varken, şimdi geleneksel ve yenilikçi formların bir mozaiği olarak nitelendirilebilir (Grigorenko, 2000). Tüm Rus çocuklar matematikteki tren problemini bilirler. 1. tren B istasyonuna doğru gitmek üzere A istasyonundan ayrılır ve 2. tren A istasyonuna doğru gitmek üzere B istasyonundan ayrılır. Her iki tren de aynı raylarda karşılaşabilir. Mecazi olarak, bu basit matematik problemi, Rusya daki üstünler için olan eğitim sistemine benzemektedir. 1. tren merkezileşmiş ve kontrol edilen geleneksel modeli temsil ederken, 2. tren 1980 sonrası başlayan modern gelişmeleri temsil etmektedir. Trenler farklı duraklardan kalkmaktadır, ancak aynı raylarda hareket etmektedirler. Seçenekler (Grigorenko, 2000): - trenler birbirine çarpabilir - herhangi bir patlamaya neden olmadan birbirini geçebilir - matematik problemindeki gibi tek bir tren olabilir. Bu durumda eski ve yeni sitemi anlamalı ve en önemlisi bu farklı eğitim yöntemlerinin Rus eğitim sisteminde verimli bir uyuma nasıl getirileceği belirlenmelidir. Bir başka deyişle, eğitimde tren kazası nı önleyebilir miyiz? 1. Tren: Eski sistemin özellikleri Genel olarak üstünler eğitiminde eski sistemin sırasıyla amaçları şu şekilde sıralanmıştır: 1. Tüm toplumun iyiliği için eğitim, 2. İlerlemeyi sağlamak için eğitim, 3. Bireyin kişisel gelişimi için eğitim. Toplumun ihtiyaçları ön sırada, teknolojik ve toplumsal ilerleme ikinci öncelikte ve bireyin kişisel gelişimi en son sırada yer almaktadır. Üstünler için eğitim sistemi de buna göre tasarlanmıştır. Ulusun zihinsel kaynaklarına odaklanmak için ve Sovyet toplumunun ününü artırmak için sistem tasarımcıları

5 330 bir yarışma ağı kurmuşlardır. Bu yarışmalar, üstün öğrencileri belirlemiştir ve üstünler daha sonra yeteneklerini ekstra müfredat desteği ve özel okul ile geliştirmiştir (Grigorenko, 2000). Rus zihinsel yarışmalar sistemi 50 yılı aşkındır sürmektedir ve bu yarışmalar farklı tür ve düzeylerde (okul, eyalet, şehir, bölge vb.) düzenlenmektedir. Uluslararası yarışmalara katılan öğrencilerin hazırlığına ve desteğine büyük önem verilmektedir. En yaygın yarışma türleri arasında, olimpiyatlar, turnuvalar, uzun vadeli dışarıdan yazışma ile eğitim veren kurslar/yarışmalar ve öğrenci konferansları sayılabilir. Bu yarışmaların temel işlevi, yeteneği belirlemek ve Sovyet/Rusya nın başarısını göstermektir (Grigorenko, 2000). Üstünler eğitiminin 2. geleneksel hedefi olan ilerleme, gerçek problemler çözmede üstünlerin yer alması ile sağlanmıştır. Yarışmalar ve fuarlar üstünlerin en gelişmiş fikirler ile karşılaşmasını sağlamıştır. Ayrıca, üstünler için önde gelen özel okullar Sovyet akademikler tarafından idare edilmiştir. Örneğin; Matematik-Fizik Okulu Moskova Üniversitesi Matematik ve Mekanik Bölümü nde çalışan ünlü Rus matematikçi Alexei Kolmogorov tarafından kurulmuştur. Bu okuldaki öğretmenlerin çoğu profesördür ve pek çok öğrenci profesörlerin laboratuarlarında bilimsel araştırma yapmaktadır (Grigorenko, 2000). Üçüncü amaç olan bireyin kişisel özelliklerinin gelişimi, eski sistemde en az öneme sahiptir. Bu amaç için organize edilmiş az sayıda destek sağlanmıştır. Daha çok matematik ve bilim alanlarında üstünlerin uzmanlaşmasına önem verilmiştir. Beşeri bilimlere ve sanata önem verilmemiştir. Bu, Sovyet eğitim sisteminin genel ilkesiydi. İkinci olarak, öğrenciler az sosyal ve duygusal destek almıştır. Çok az şehirde günlük okullar vardı. Üstünler genel olarak evden uzakta olan yatılı okullarda eğitim görüyordu. Buna rağmen, üstünler eğitimi bireyleri doğal yeteneklerinden dolayı ödüllenmiştir. Daha az yetenekli yaşıtları ile karşılaştırıldığında üstünler, daha iyi öğretmenlere sahiptir, daha saygın üniversitelere erişmiştir, daha çok talep edilen mesleklerde çalışmıştır (Grigorenko, 2000). Geleneksel olarak, üstünler eğitimi spesifik konu alanlarında içerik değişimi ve zenginleştirilmesi üzerine yoğunlaşmıştır. Bu yaklaşım; belli konulardaki üstünlerin tanımlanabileceğini belirtmiştir. Öğrenciler erken teşhis edilmeli ve üstünler için özel okullara yerleştirilmelidir. Genelde eğitim sistemindeki teknik uyum nedeniyle, matematik ve bilimdeki üstünler eğitimi; Sovyet sistemi içerisinde en iyi özel eğitimin örneklerini vermektedir. Rusya da üstün zekâlı matematikçiler için oldukça fazla sayıda okul vardır. Bazıları şöyledir (Grigorenko, 2000): - Moskova Okulu, - Saint Petersburg Okulu, - Moskova Yatılı Okulu (şimdi adı Moskova Üniversitesi Özel Eğitim- Araştırma Merkezi) - Matematikte Üstün Çocuklar için Novosibirsk Okulu (şimdi Novosibirsk Üniversitesi Özel Eğitim- Araştırma Merkezi) 2. Tren: Yeni GeliĢmeler Rus eğitim sistemi 1980 lerin sonu, 1990 ların başında değişim göstermeye başlamıştır. Eğitimde yeni cesur dünya nın temel özelliği farklı program ve yaklaşımların bir patlamasını üreten demokrasileşmedir. Şimdi pek çok türde okul ve yenilikçi eğitim programları söz konusudur. Özellikle eski homojen sistem, farklı yaklaşımlara bölünmüştür. Bu farklılık; farklı yetenekte ve farklı sosyoekonomik düzeylerdeki çocuklar arasında ayrımı göstermektedir. Yeni sistem, eğitim sürecinin bireyselleşmesi gerektiğini savunmaktadır. A. Tikhonov, Rusya Federasyonu Eğitim Bakanı, yeni sistemi birleştirilmiş sistemden çeşitlendirilmiş sisteme bir geçiş olarak betimlemektedir (Grigorenko, 2000). Günümüzdeki eğitim yaklaşımındaki bir başka yaklaşım da, Beşeri Bilimler, Sanat ve Sosyal Bilimlerde artan bir ilginin olması, matematik ve bilimde azalan bir ilginin olmasıdır. Öğrenciler, bilim veya beşeri bilimleri disiplinler arası çalışma aracılığı ile öğrenmekte, böylece belli düşünme becerileri gelişmektedir (Grigorenko, 2000). Mali açıdan, eğitim yapısına federal hükümet tarafından yetersiz mali destek verilmektedir. Velilerin rolü değişmiştir. Eskiden veliler, eğitim sistemine dâhil değildi; ancak, günümüzde eğitim ortamının

6 331 radikal değişikliğinden dolayı veliler sisteme dâhil olmuştur. Bu durum, öğretmenlerin nasıl eğitim vereceği hususunda veliler ile öğretmenler arasında anlaşmazlığa neden olmaktadır (Grigorenko, 2000). Rusya da üstünler eğitimi iki yaklaşıma odaklanmıştır (Grigorenko, 2000): 1) eğitimin hızlandırılması: üstünler normal eğitim programına dışarıdan kendi hızlarına göre devam etmektedir. Derslere girmemekte ve yaşıtlarına göre daha erken mezun olmaktadır. 2) genel hedeflerin ve spesifik içeriğin yeniden tanımlanması ve yapılandırılması: üstünlerin sadece belli bir konuda bilgi sahibi olmaları değil; entellektüel ve duygusal olarak gelişmesi ve dengeli bireyler olması amaçtır. Rusya da gelecek için üstünler eğitiminde amaçlarını, çocuğun iyi olması, teknolojik gelişimin teşviki ve ülkenin refahı şeklinde sıralayabiliriz. Günümüzde sistem, günümüzdeki Rus toplumunda kullanılmayan yeteneklere sahip üstünler yetiştirmektedir. Eski sistem, öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimini yadsımıştır, çünkü üstünler çalışma yaşamına girdiğinde onları korumuştur. Yeni sistem, günümüzde yetişen üstünleri hayatta kalma becerileri (survival skills) ile donatmalıdır (Grigorenko, 2000). Rus uzmanlar gelecek için, uygulamadan önce uzman geçerliliğini içeren üstünler eğitiminin farklı modellerinin gelişimi, üstünler eğitiminde yatırımın teşvik edilmesi ve zor kazanılan geleneksel bilgiyle birleşen çeşitli yaklaşımların olduğu teorik bir modelin geliştirilmesi gibi fikirler geliştirmektedirler. AVRUPA Avrupa da üstün yetenekliler eğitimi Amerika ya kıyasla daha yavaş ve daha az deneysel bir biçimde gelişmektedir. Uygulamalar ülkelerin eğitim felsefeleri ve sistemleri gibi büyük farklılıklar göstermektedir (Akarsu, 2004). Avrupa da üstünler ile ilgili eğitim, Kuzey Avrupa, Orta, Batı, Güney Avrupa ve Doğu Avrupa üç bölgeye ayrılmaktadır Üstünlerle ilgili yerel araştırma yapılmaktadır ve geliştirilmektedir. Araştırma ve bulgular ülkeler arasında paylaşılmaktadır. Bunun en iyi göstergesi pek çok ülkenin aşağıdaki kurumlara üye olmasıdır (Persson, Joswig ve Balogh, 2000): Üstünler için Avrupa konseyi (ECHA) Üstün ve yetenekli çocuklar için Dünya konseyi (WCGTC). Ülkeler araştırma bulguları ve deneyimlerini aktif olarak paylaşmaktadır. Aşağıda bazı Avrupa ülkelerinde yapılan çalışmalarla ilgili olarak belirgin özellikleri görmek mümkündür. Bulgaristan Bulgaristan da yasal olarak üstün yeteneklilik kabul edilmektedir. Bu amaçla eğitim veren özel okullarda sanat, matematik, bilim ve dil alanları ön plana çıkmaktadır. Bu özel okulların bazıları 1960 lı yıllarda kurulmuştur. Bulgaristan da yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde yarışmalar düzenli olarak yapılmaktadır. Bunları kazanan öğrenciler üniversiteye veya prestijli akademilere girmektedir. Hırvatistan Bulgaristan da yasal olarak üstün yeteneklilik kabul edilmektedir. Okul öncesi ve ilkokul düzeylerinde öğrenim gören üstün yetenekli öğrencilere daha çok önem verilmektedir. Bu amaçla eğitim veren okullarda güzel sanat, matematik, bilim ve spor alanları ön plana çıkmaktadır. Üstün yeteneklilere yönelik çeşitli yaz okulları vardır, ortaokul düzeyinde danışmanlık sistemi vardır ve ilkokulda yarışmalar düzenlenmektedir. Hırvatistan da üstün yeteneklilerin eğitimi konusunda yetersiz fon, yetersiz idari destek ve yetersiz uzman eğitmen yetiştirme gibi sorunlar göze çarpmaktadır. Macaristan

7 332 Macaristan da yasal olarak üstün yeteneklilik kabul edilmektedir. Üstün yetenekli öğrencilere eğitim veren okullarda sanat, matematik, bilim ve spor alanları ön plana çıkmaktadır. Üstün yetenekli öğrencilerin yetiştirilmesinde, öğrencinin yetenek ve becerilerini geliştirmek ve bireysel kişiliğini geliştirmek amaçlanmıştır. Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde yarışlar düzenlenmektedir. Öğretmenler için hizmetiçi eğitimler vardır. Üstün öğrencilerin eğitimini destekleyen dernek sayısı artmaktadır. Bölgesel Üstünler Merkezlerinin kurulması sürmektedir. Polonya İlk, orta, lise düzeyinde üstün yeteneklilere yönelik eğitim verilmektedir. Uygun eğitim uygulamalarını geliştirmek amaçlanmaktadır. Üstün yetenekli öğrencilere eğitim veren okullarda müzik, matematik ve görsel yetenek alanları ön plana çıkmaktadır. Üstün yeteneklilerin eğitimi konusunda yarışmalar düzenlenmektedir. Eğitmenler herhangi bir eğitimden geçirilmiyor. Üstün yetenekliler alanında araştırma önemlidir. Yaratıcılık ilgi duyulan araştırma alanıdır. Romanya Romanya da yasal olarak üstün yeteneklilik kabul edilmektedir ama uygulama sorunludur. İlk, orta, lise ve üniversite düzeyinde üstün yeteneklilere yönelik eğitim verilmektedir. Eğitimin alanları, eğitim hızı, özel sınıf oluşturma, belirleme kriterleri, hizmet gereklilikleri, üniversitelere giriş için özel şartlar ve özel kaynaklar olarak sınıflandırılabilir. Eğitim bakanlığı içerisinde bunu organize edebilecek bir birim yoktur bu nedenle organizasyonsuzluk sorun teşkil etmektedir. Üstün yetenekli öğrencilere eğitim veren okullarda sanat, matematik, spor, enformatik, fizik ve biyoloji alanları ön plana çıkmaktadır. Yaz okulları yaygın olarak bulunmaktadır. Eğitmenler, psikoloji ve pedagoji eğitimi almaktadır. Yetersiz profesyonel bilgi, mali destek, uzmanlık eksikliği ve Bakanlık düzeyinde belli bir idarenin olmayışı sorunlar arasında sayılabilir. Slovakya Slovakya da yasal olarak üstün yeteneklilik kabul edilmektedir. Üstün yetenekli öğrencilere eğitim veren okullarda müzik, dans, görsel sanat, edebiyat ve tiyatro alanları ön plana çıkmaktadır. Yarışmalar vardır ve farklı profesyonel dernekler konu ile yakından ilgilenmektedir. Slovenya Üstün yetenekliler eğitimine Slovenya da az önem verilmiştir. Devlet kurumları daha az aktiftir ama sistematik çabalar sürmektedir. Bu konuda önyargılar söz konusudur. Ukrayna 1930 larda üstün yeteneklilerin eğitimi gündeme gelmiştir. İlk dönemlerde var olan rejim nedeniyle üstünler eğitimi gelişememiştir. İlk ve ortaokul düzeyinde üstünler eğitimi tanınmaktadır. Üstün yetenekli öğrencilere eğitim veren okullarda müzik, dans, görsel sanat, spor, sözlü beceriler ve bilim alanları ön plana çıkmaktadır. Yarışmalar ve bu konuda eğitim veren özel okullar vardır. Öğretmenler eğitiliyor. ĠNGĠLTERE İlgiltere de eğitim, merkezi hükümet, yerel hükümetler, kiliseler, gönüllü kurullar, eğitim kurumları, yönetim kurulları ve öğretim kuruluşları arasında paylaşılmıştır. İngiltere öğretim sistemi, yerleşik bir sistemdir ve kendi içinde belirgin bir disiplini vardır. Bu bağlamda öğrencilerin farklı yönelimlerine ve seviyelerine uygun pek çok farklı okul bulunduğu ve bu okulların öğrencilerin girecekleri üniversiteyi belirlemede önemli bir faktör olduğu görülmektedir (Çolak, 2005). Üstünler eğitimi paradoksal bir durumda. Farklı sosyal ortamlarda her zaman tartışma konusu olmuştur. Sosyal elitler, işçi sınıfının politik ve eşitlikçi idealleri, etkin dernekler ve orta sınıfın aile organizasyonları arasında bir sınıf bilinci söz konusudur (Freeman, 2001).

8 333 Yeteneklerin farklı türleri üzerine araştırmalar var. Yerel araştırma üstünler eğitimi üzerine odaklanmıştır, ama azdır. Üstünler eğitimi her zaman toplumun bir parçası olmuştur, ancak sınıflar arası çıkar çatışmaları nedeniyle sınıf temelli kalmıştır. Yasal olarak kabul edilmemektedir, ama resmi raporlarda bahsedilmiştir. Üstünlerin eğitimi ile ilgili gelişmeler öğretmen ve aile dernekleri sayesinde önem kazanmıştır. Eğitimin uygulanması eşitlikçi yasanın konusu olmuştur ama soruna merkezi ve acil politik çözüm ile ilgili şüpheler vardır. Okullar vardır (Freeman, 2001). İngiltere de öğrencilerini seçerek alan ünlü ve geleneksel okullarda üstün yetenekliler için ayrıca hızlandırma ve farklılaştırma uygulamaları yapılmaktadır. Tamamen üstün yeteneklilere yönelik iki okul ile çok sayıda müzik ve güzel sanatlar programları genel eğitime paralel yürütülmektedir. Ayrıca Yehudi Menhun Müzik Okulu, Kraliyet Balo Okulu ve Koro okulları gibi bağımsız okullar da bulunmaktadır da velilerin önayak olması ile kurulan National Association of Gifted Children (NAGC) yaz okulları ve hafta sonu zenginleştirme programları düzenlemektedir (Akarsu, 2004). Bees (1998) yaptığı çalışmada İngiltere de uygulanan Gold Programlarını anlatmış ve zenginleştirme odalarının bulunduğu bu modelin üstün yetenekliler konusunda çok başarılı olduğunu belirtmiştir. ORTA DOĞU BÖLGESĠ Değişen felsefeler ve hedefler, ekonomik öncelikler ve üstünler hakkındaki bilgiler Arap ülkelerinde üstünler eğitimine dönük hedefleri ortaya koymaktadır. Bunlar, üstün ve yetenekli öğrencileri mümkün olduğunca en erken dönemde belirlemek üzere etkin ve kapsamlı bir prosedür geliştirmek, üstün ve yetenekli öğrencilere yeteneklerini geliştirecek eğitim ortamı sağlamak, problem çözme becerilerini, yaratıcı düşünme becerilerini, araştırma becerilerini, bireysel ilgi alanlarını, bağımsız çalışma becerilerini, beşeri bilimlerde iletişim becerilerini (görsel, sözel, yazılı), entelektüel öğrenme etkinliklerini geliştirmek olarak sıralanbilir (Subhi ve Maoz, 2000). Üstün yeteneklilik, yüksek zekâ, yüksek yaratıcılık, yüksek görev sorumluluğu olarak tanımlanmıştır. Bununla birlikte; Ürdün, Bahreyn ve Mısır gibi ülkelerde matematik başarısı da üstün yeteneklilik tanımında 4. kriter olarak kabul edilmektedir. Üstün yetenek ölçütleri, standartlaştırılmış zekâ testleri, yaratıcılık testleri ve başarı testleridir. Görev sorumluluğu ise başarı, sıralama skalaları, öğretmen ve veli yargıları ile ölçülmektedir. Üstün yetenekliler konusundaki yaklaşımları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: Ġsrail Hizmetlerin alternatif modelleri (hızlandırma/acceleration & zenginleştirme/enrichment) Zenginleştirme/enrichment (Renzulli modeli) Problem çözme Bireyselleştirilmiş eğitim programları Sınıf atlama Cuma ve yaz programları Yarışmalar Özel okullar Danışmanlık programları (mentorship programs) Üstünler için bilgisayarlı hizmet Arap Konseyi [1996 da kurulmuştur. Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Libya, Fas, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Batı Şeria (West Bank)] Üstünler ve yetenekli çocuklara oldukça büyük önem verilmektedir. Üstünlerin tanımı, programların gelişimi ve özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere büyük miktarda kaynak ayrılmaktadır (Subhi ve Maoz, 2000). Üstün yetenekliler eğitiminin en ciddiye alındığı hem kurumsal hem de uygulamalı pek çok çalışmanın yapıldığı ülkeler arasındadır İsrail (Akarsu, 2004). Milenyumun sonunda İsrail in formel eğitim sisteminde gelişmiş bir üstünler eğitim sistemi olmuştur. Üstünler pek çok yıl önce geliştirilmiş belirli tanımlama yöntemleri ile belirlenmektedir. Ne var ki, tanımlama ve hizmetler ile ilgili yeni düşünme kapsamlı üstünlük kavramı genişletmektedir. Çocukların

9 334 üstün olup olmadığının belirlenmesi ilkokullarda programları yürütecek olan okul öğretmenleri tarafından yapılacaktır. İsrail de tüm üniversitelerde ve bazı araştırma merkezlerinde ekstra müfredat bilim eğitiminin ulusal bir ağı vardır. Bilim, müzik ve sanat alanlarında daha fazlası yapılabilir. Gelecekte ümit vaat eden sektör; araştırma-geliştirme departmanları olan bilim temelli sanayidir (Subhi ve Maoz, 2000). ÇĠN Üstünlerin eğitimi ile ilgili geniş çaplı, sistematik ve bilimsel araştırma 1978 yılından beri yapılmaktadır yılı Çin tarihinde tarım, sanayi, savunma ve bilim-teknoloji alanlarında modernleşmenin teşvik edildiği bir dönüm yılı olmuştur (Jiannong ve Zha, 2000). Bu nedenle çok sayıda bilim adamı, mühendis ve uzmana ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyacı karşılamak üzere Çin de Normal Üstü Çocuklar üzerine İşbirlikçi Araştırma Grubu (CRGSCC) kurulmuş olup Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi nde zihinsel olarak üstünler için özel bir sınıf kurulmuştur. Normalüstü çocuklar terimi 1978 de ortaya sürülmüştür. Bunun iki nedeni vardır. Bunlar: 1. Çince üstün anlamına gelen tian cai terimi Tanrı nın insan üzerine vergisi anlamına gelmekte olup, Çin psikologlar yüksek yeteneğin tamamen doğuştan olmadığına inanmaktadır. 2. normalüstü/supernormal ; bazı çocukların diğerlerine nispeten daha üstün olduğu anlamına gelmektedir. Bu, matematik olarak şöyle ifade edilmektedir: f(x)= 1 / ó 2 η. e (x-µ)² / 2a² Hong Kong ta ABD de kabul edilen Marland Raporu na göre üstünlüğün tanımı kabul edilmiştir. Bu rapora göre üstün yeteneklilik, yüksek IQ veya yüksek düzeyde geleneksel zekâ, belirli akademik yaklaşım, yaratıcı düşünme, görsel ve performans sanatlarında üstün yetenekler, yüksek liderlik becerisi ve psikomotor beceri olarak tanımlanmıştır. Bununla birlikte çok sayıda psikolog ve eğitmen Gardner ın çoklu zekâ teorisinden de etkilenmiştir. Çin de üstün yeteneklilik tanımına göre, üstün yetenekliler, sadece zekâ veya yeteneklerde yüksek gelişmişlik değil, aynı zamanda yaratıcı potansiyel ve diğer olumlu kişilik özelliklerine sahip olmaktır. Üstün yeteneklileri belirleme ilkelerini, dinamik bir karşılaştırma incelemesinde belirleme, çoklu kriter ve çoklu yöntemlerle belirleme, zeka ile birlikte kişisel özelliklerin incelenmesi, nicel ve nitel tepkiler kayıt edilir ve analiz edilir, özel eğitimle belirleme olarak sınıflandırabiliriz. Üstün yetenekliler için eğitim türleri, erken mezuniyet veya okula gitmeme, özel sınıf, özel okul, kampus içinde veya dışında özel etkinlik, tatil veya hafta sonu programları, bireysel eğitimdir. Ayrıca üniversite düzeyinde uygulanan dünyaya açılan kapı projesiyle, Çin hükümeti ve halkı teknoloji ve bilimdeki değişimleri fark etmişlerdir (Liu, Barnhart, 1996). Yetersiz mali destek ve araştırma personeli, yetersiz araç, üstünler için eğitim verecek olan eğitmenlerin eğitimi için yetersiz programlar, psikoloji ve eğitim perspektifinden bakarak, üstünlerin görsel ve performans sanatlarında gelişimi üzerine iyi tasarlanmış çalışmaların yetersizliği üstün yetenekliler eğitimindeki sorunlar arasında sayılabilir. Gelecek için planlanan etkinlikler, içe dönük öğrenme ve yaratıcılık, beyin işlevi ve üstünlük, öne çıkan bireylerin boş vakit etkinlikleri, kişisel özellikler ve durumsal problem çözme olarak belirtilmiştir. SONUÇ Pek çok ülke üstünler ile ilgili bir politikaları olmadığını belirtmiş olsa da, politikaları olan ülkelerin ortak yönleri söz konusudur. Bunlar: Belli üstün zekâlılık tanımları olmasa da, üstünler nüfusunu okul ortamında zekâ ve/veya performans bağlamında tanımlamışlardır. Performans; ulusal, bölgesel veya okul tabanlı testler üzerindeki performanstır. Sanat ve müzik ile ilgili olduğunda, o durumda, performans, spesifik bir disiplin olarak tanımlanmaktadır. Üstünler için eğitim hizmetleri normal olarak yerel düzeyde sağlanıyordu. Bunlar; üniversite veya kolej eğitimi, yaz programları, akademik yarışlar, olimpiyatlar, okullarda özel sınıflar ve özel okullar.

10 335 Geleneksel modelden az bir farklılık gösteren eski kolonilerin politikaları kendi ulusal kültürü temelinde oluşturulan eğitim sistemlerine sahiptir. Bu yüzyılda karşılaşabilecek en büyük zorluklar: Ülkelerdeki zengin ile yoksul arasındaki genişleyen ekonomik uçurum, Bilgi teknolojilerine erişebilenler ile erişemeyenler arasındaki eşitsizlikler ve bunlar arasındaki artan farklılıklar. Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler arasında artan çıkar çatışmaları (Parker, Ninomiya & Cogan, 1999, Akt. Rudnitski, 2000). Dünya çapında üstün öğrencilerin eğitimi üzerine olan politikalar genel olarak gelenekseldir. Global bir bilgi toplumu ve ekonominin ihtiyaçlarını karşılayan yeni modeller geliştirilmelidir. Yetenek geliştirme modelleri ve uluslararası modeller 21. yüzyılın ihtiyaçlarını karşılayacak olan ilk adımlardır. KAYNAKLAR Akarsu, F. (2004). Üstün Yetenekliler. M. R. Şirin, A. Kulaksızoğlu, A.E. Bilgili (der.), 1. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Seçilmiş Makaleler Kitabı( ). İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları. Bees, C. (1998). The Gold Program: a program for gifted learning disabled adolescents. Roeper Review. ( ). V 21 (2). Çolak, E. (2005). İngiliz Eğitim Sistemi. Ülkeler ve Eğitim Sistemleri Karşılaştırma Yazıları. (Ed. Füsun Akarsu). Ankara: Nobel Yayıncılık Erdoğan, İ. (2006). Çağdaş Eğitim Sistemleri. (6. Basım) İstanbul: Sistem Yayıncılık Freeman, J. (2001). Gifted Children Grown Up. London: David Fulton Publishers. Rudnistski, R. A. (2000). National/Pronvincial Gifted Education Policies: Present State, Future Possibilities. Kurt Heller (Ed.). International Handbook of Giftedness and Talent. ( ). Oxford: Elsevier Science Ltd. Gallegher, J. J. (2000). Changing Paradigms for Gifted Education in United States. Kurt Heller (Ed.). International Handbook of Giftedness and Talent. ( ). Oxford: Elsevier Science Ltd. Leroux, J. A. (2000). A Study of Education for High Ability Students in Canada: Policy, Programs and Student Needs. Kurt Heller (Ed.). International Handbook of Giftedness and Talent. ( ). Oxford: Elsevier Science Ltd. Liu, J., Barnhart, R. (1996). Chinese Gifted Teenage University Program. The Journal of special Education. ( ). V 30. Grigorenko, E. L. (2000). Russian Gifted Education in Tecnical Disciplines: Tradition and Transformation. Kurt Heller (Ed.). International Handbook of Giftedness and Talent. ( ). Oxford: Elsevier Science Ltd. Milgram, R. M. (2000). Gifted Education and Talent Development Around the World-an Introduction Roeper Rewiew (76 77). V 22 (2). Persson, R.S., Joswig, H. And Balogh, L. (2000). Gifted Education in Europe: Programs, Practices, and Current Research. Kurt Heller (Ed.). International Handbook of Giftedness and Talent. ( ). Oxford: Elsevier Science Ltd. Poelzer, G.H., Feldhusen, J. F. (1997). The International Baccalaureate: A Program for Gifted Secondary Students. Roeper Review. ( ). V 19. Subhi T., Maoz, N. (2000). Middle-East Region: Efforts, Policies, Programs and Issues Kurt Heller (Ed.). International Handbook of Giftedness and Talent. ( ). Oxford: Elsevier Science Ltd.

11 336 Jiannong, S., Zha, Z. (2000). Psychological Research on and Education of Gifted and Talented Children in China Kurt Heller (Ed.). International Handbook of Giftedness and Talent. ( ). Oxford: Elsevier Science Ltd. ( )

GÜNEY KORE NİN EKONOMİK BAŞARISININ ALTINDA YATAN EĞİTİM POLİTİKALARI Faruk LEVENT 1

GÜNEY KORE NİN EKONOMİK BAŞARISININ ALTINDA YATAN EĞİTİM POLİTİKALARI Faruk LEVENT 1 GÜNEY KORE NİN EKONOMİK BAŞARISININ ALTINDA YATAN EĞİTİM POLİTİKALARI Faruk LEVENT 1 Zeynep GÖKKAYA 2 Atıf için: Levent, F. & Gökkaya, Z. (2014). Education Policies Underlying South Korea's Economic Success,

Detaylı

GÜNEY KORE. 15-22 Mayıs 2011 Güney Kore Çalışma ve İnceleme Ziyareti Raporu Mehmet Duran ÖZNACAR Adana BİLSEM

GÜNEY KORE. 15-22 Mayıs 2011 Güney Kore Çalışma ve İnceleme Ziyareti Raporu Mehmet Duran ÖZNACAR Adana BİLSEM GÜNEY KORE 15-22 Mayıs 2011 Güney Kore Çalışma ve İnceleme Ziyareti Raporu Mehmet Duran ÖZNACAR Adana BİLSEM Genel Eğitim ve Yasal Düzenlemeler Güney Kore 1990' lardan beri eğitim reformunu sürdürmeye

Detaylı

Üstün Yetenekli Çocukların Hakları El Kitabı Anne Baba ve Öğretmenler İçin. Faruk Levent

Üstün Yetenekli Çocukların Hakları El Kitabı Anne Baba ve Öğretmenler İçin. Faruk Levent Üstün Yetenekli Çocukların Hakları El Kitabı Anne Baba ve Öğretmenler İçin Faruk Levent Çocuk Vakfı Yayınları: 87 I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi Yayın Dizisi: 12 Yayın yönetmeni : Mustafa Ruhi Şirin

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi*

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi* Eğitim Bilimleri Dergisi / Journal of Educational Sciences Yıl / Year: Ocak / January 2014 Cilt-Sayı / Volume-Issue: 39 ss/pp: 121-143 ISSN: 1300-8889 DOI: 10.15285/EBD.2014397401 Singapur eğitim sisteminin

Detaylı

Giftedness in Qualified Public Education Policy of Turkey and Practices at Europen Union 1

Giftedness in Qualified Public Education Policy of Turkey and Practices at Europen Union 1 Giftedness in Qualified Public Education Policy of Turkey and Practices at Europen Union 1 Fikret Birdişli 2 Hanifi Özdemir 3 ABSTRACT. Qualified Public Education is a kind of education policy for exceptional

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EĞİTİM SİSTEMİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA AMERICAN EDUCATION SYSTEM: A COMPARATIVE STUDY

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EĞİTİM SİSTEMİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA AMERICAN EDUCATION SYSTEM: A COMPARATIVE STUDY AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EĞİTİM SİSTEMİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA AMERICAN EDUCATION SYSTEM: A COMPARATIVE STUDY Gökhan BAŞ* *Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim

Detaylı

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Belgin BAL*, Erdoğan BAŞAR** Günümüz dünyasında hemen hemen tüm ülkelerin

Detaylı

OKUL YÖNETİCİLERİNİN SEÇİMİ VE YETİŞTİRİLMESİ: TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ ÜLKELERDEN FARKLI UYGULAMALAR, KARŞILAŞTIRMALAR *

OKUL YÖNETİCİLERİNİN SEÇİMİ VE YETİŞTİRİLMESİ: TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ ÜLKELERDEN FARKLI UYGULAMALAR, KARŞILAŞTIRMALAR * AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Güz 2012, Cilt:12, Yıl:12, Sayı:2, 12:1-30 OKUL YÖNETİCİLERİNİN SEÇİMİ VE YETİŞTİRİLMESİ: TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ ÜLKELERDEN FARKLI UYGULAMALAR, KARŞILAŞTIRMALAR * Uğur

Detaylı

Washington Eyaleti nde Uluslararası Bakalorya öğrencileri bir fen sorusu yanıtlıyor.

Washington Eyaleti nde Uluslararası Bakalorya öğrencileri bir fen sorusu yanıtlıyor. 1 GİRİŞ Washington Eyaleti nde Uluslararası Bakalorya öğrencileri bir fen sorusu yanıtlıyor. Tüm toplumların kendi eğitim sistemlerinin doğası ve amacı ile ilgili temel sorularla uğraşmaları gerekir, ama

Detaylı

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı *1998* *1998* Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Anadolu Lisesi Eti Mah. Ali Suavi Sok. No: 15 Maltepe-ANKARA e-posta: kolej@gazi.edu.tr Telefon: 0312 232 28 12 Uluslararası

Detaylı

2010-2011 İÇİNDEKİLER

2010-2011 İÇİNDEKİLER 20102011 İÇİNDEKİLER 20102011 I. KOÇ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA Koç Üniversitesi Tarihçesi Koç Üniversitesi nin Misyonu ve Vizyonu Neden Koç Üniversitesi Araştırma Olanakları 03 04 04 07 ii. İşletme Enstitüsü

Detaylı

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ Yrd. Doç. Dr. Sevgi Işık EROL* GİRİŞ 1 Son yıllarda genç işsizliğindeki artış, genel işsizlik oranlarının çok üzerindedir.

Detaylı

Ek A Eğitim Sistemlerinin Yapısı ve Zorunlu Eğitim

Ek A Eğitim Sistemlerinin Yapısı ve Zorunlu Eğitim Ek A Eğitim Sistemlerinin Yapısı ve Zorunlu Eğitim Orta Öğretim devrelerin en yaygın organizasyonları Hepsi/1. Safhada 3. Safhada 4. Safhada Ağırlıklı Bölge Hazırlık, Tamamlayıcı Genel Orta Orta Doğu ve

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Editörler: Prof. Dr. Servet Özdemir Prof. Dr. Hasan Bacanlı Murat Sözer TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) Gürsoy MERİÇ 1 Ramazan TEZCAN 1 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Detaylı

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI ANKARA 2006 PKMB PROJELER KOORDÝNASYON M E R K E ZÝ B AÞKANLIÐI PROJECTS COORDINATION CENTER

Detaylı

ERKEK GİYSİ ÜRETİMİ DERSİ MODÜLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

ERKEK GİYSİ ÜRETİMİ DERSİ MODÜLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GİYİM ENDÜSTRİSİ VE GİYİM SANATLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ GİYİM ENDÜSTRİSİ ANA SANAT DALI ERKEK GİYSİ ÜRETİMİ DERSİ MODÜLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

TÜRK YETİŞKİN EĞİTİMİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK YETİŞKİN EĞİTİMİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED) TÜRK YETİŞKİN EĞİTİMİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HAZIRLAYAN Deniz YAYLA ANKARA-2009 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI.. 000

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM VE KADIN EĞİTİMİNDE UZAKTAN EĞİTİMİN ÖNEMİ DISTANCE LEARNING AND ITS IMPORTANCE IN EDUCATION OF WOMAN

UZAKTAN EĞİTİM VE KADIN EĞİTİMİNDE UZAKTAN EĞİTİMİN ÖNEMİ DISTANCE LEARNING AND ITS IMPORTANCE IN EDUCATION OF WOMAN UZAKTAN EĞİTİM VE KADIN EĞİTİMİNDE UZAKTAN EĞİTİMİN ÖNEMİ Prof. Dr. Emine Demiray Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi edemiray@anadolu.edu.tr Özet Kadının toplumda birey olabilmesini sağlayan en

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ ve EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ ve EĞİTİMİ BİLİM DALI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ

Detaylı

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA TEKNOLOJİ EĞİTİMİ. Ahmet ŞENEL *, Serhat GENÇOĞLU **

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA TEKNOLOJİ EĞİTİMİ. Ahmet ŞENEL *, Serhat GENÇOĞLU ** 45 2003Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Y.11,No.12,S.45-65 KÜRESELLEŞEN DÜNYADA TEKNOLOJİ EĞİTİMİ Ahmet ŞENEL *, Serhat GENÇOĞLU ** ÖZET Bu çalışmada, küreselleşme kapsamında

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Eğitim ve Kültür

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Eğitim ve Kültür Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Eğitim ve Kültür Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bu politika notu, TEPAV EPRI, AB Çalışma Grubu Koordinatörü Derya Sevinç in başkanlığında, araştırmacılar

Detaylı

2010 Yılı Faaliyet Raporu

2010 Yılı Faaliyet Raporu 2010 Yılı Faaliyet Raporu Mart 2011 T.C. Millî Eğitim Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamuda denetimin esas fonksiyonu; hataları önlemek, risk ve zayıflıkları belirlemek, iyi

Detaylı

Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Analiz KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 12 (19): 51-59, 2010 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Nazan YELKİKALAN 1

Detaylı

AVRUPA ÜLKELERİNDE ve TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SİSTEMLERİ 1

AVRUPA ÜLKELERİNDE ve TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SİSTEMLERİ 1 AVRUPA ÜLKELERİNDE ve TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SİSTEMLERİ 1 ENTRY SYSTEMS OF HİGHER EDUCATİON İN EUROPEAN COUNTRYS AND TURKEY Filiz GÖLPEK 2 Kenan UĞURLUGELEN 3 Öz Dünyanın birçok ülkesinde yükseköğretim

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I 2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU Nabi AVCI Millî E itim Bakanı 15 Aralık 2013 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM

Detaylı

ÖZEL YETENEKLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ STRATEJİ VE UYGULAMA KILAVUZU

ÖZEL YETENEKLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ STRATEJİ VE UYGULAMA KILAVUZU T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ÖZEL YETENEKLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ STRATEJİ VE UYGULAMA KILAVUZU 1 Necati BİLGİÇ Abdullah TAŞTAN Gürhan KURUKAYA Kaya KAYA

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME UYGULAMALARI: TARİHÇE VE GELİŞİM PRACTICES OF DISTANCE EDUCATION FOR TEACHER TRAINING: HISTORY AND DEVELOPMENT

UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME UYGULAMALARI: TARİHÇE VE GELİŞİM PRACTICES OF DISTANCE EDUCATION FOR TEACHER TRAINING: HISTORY AND DEVELOPMENT UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME UYGULAMALARI: TARİHÇE VE GELİŞİM Prof. Dr. Yücel Gelişli G. Ü. Gazi Eğitim Fakültesi gelisli@gazi.edu.tr Özet Bu çalışmada, uzaktan eğitim ile öğretmen yetiştirme uygulamalarının

Detaylı