Yetkin Mühendislik Uygulaması Yetkin İnşaat Mühendisliği bu sayımızda "Yetkin Mühendislik" şeklinde yer almıştır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yetkin Mühendislik Uygulaması Yetkin İnşaat Mühendisliği bu sayımızda "Yetkin Mühendislik" şeklinde yer almıştır."

Transkript

1 Yetkin Mühendislik Uygulaması TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yetkin Mühendislik Uygulaması Yetkin İnşaat Mühendisliği bu sayımızda "Yetkin Mühendislik" şeklinde yer almıştır. TMH Bilindiği gibi İnşaat Mühendisleri Odası tarafından son bir yılda yoğunlaşan çalışmalarla son şekli verilen Yetkin Mühendislik Yönetmeliği 1 Temmuz 2005 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Yetkin Mühendislik Yönetmeliği nin amacı; kişiler ve kamu yararı ile etik ilkelerine uygun, bilimsel gerekler ve çağdaş tekniklerle dayalı, üstün nitelikli ve güvenilir mühendislik hizmetlerinin sunulması ve bu hizmetlerle ilgili yanlış uygulamaların önlenmesini sağlamak üzere oluşturulan Yetkin Mühendislik düzeninin ve bu düzenin işleyiş esaslarının tanımlanmasıdır. İMO bünyesinde oluşturulan Yetkin Mühendislik Kurulu, Prof. Dr. Tuğrul Tankut (Başkan), Ali Açan, Cemal Akça, Mustafa Çobanoğlu, Taylan Karabey, Prof. Dr. Fikret Keskinel ve Mahmut Küçük ten oluşmuştur. Kurul üyesi Ali Açan ın Yetkin Mühendislik ile ilgili bilgilendirici yazısına ve kurul üyelerinin özgeçmişlerine bu sayımızda yer veriyoruz. Ali Açan ın yazısında Yetkin Mühendislik öykü süyle karşılaşacaksınız. Ayrıca, dergimizle birlikte dağıttığımız broşürde Yetkin Mühendislik ile ilgili pek çok sorunun yanıtı bulacağınıza eminiz. Bundan sonraki sayımızda da Yetkin Mühendislik konusunda çeşitli görüş ve açıklamalara yer vermeyi planlıyor, konunun değişik boyutlarına değinen ilginç yazılar sunabileceğimizi umuyoruz. Deneyimli Mühendisler YETKİN MÜHENDİSLİK BAŞVURU ÇAĞRISI Yönetmelikte tanımlanan koşulları sağlayan 15 yıl ve üzeri deneyime sahip inşaat mühendislerinin aşağıda sıralanan belgelerden oluşan bir dosya düzenleyerek, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası na ya da bağlı bulundukları İMO Şubesine kişisel başvuruda bulunmaları beklenmektedir. Başvuru Belgeleri 1. Türkiye İş Bankası Ankara Yenişehir Şubesindeki nolu Yetkin Mühendislik Hesabına yatırılmış 250.-YTL (iki yüz elli yeni türk lirası) tutarındaki Yetkin Mühendislik Başvuru Harcı Makbuz Dekontu (başvuru harcı, ilk altı ay boyunca, olağan harcın yarısı kadar olup YTL dir.) 2. İMO üyelik aidat borcu bulunmadığını belirten belge 3. Onbeş yılı aşkın bir süre ile aktif mühendislik yaptığını gösteren belgeler 4. Dikkatle doldurulmuş özet bilgi formu 5. Birkaç sayfalık bir özgeçmiş 6. Hizmet süresi içinde gerçekleştirilmiş olan başlıca çalışmaları özetleyen bir rapor (yapılan özgün katkıları vurgulayan, başarıları ve başarısızlıkları eleştirel bir açıdan değerlendiren ve Yetkin Mühendislik ünvanını neden hak ettiğini gerekçelendiren, ~ kelime uzunluğunda bir rapor) YETKİN MÜHENDİSLİK BAŞVURU ÇAĞRISI İlk dönem Yetkin Mühendislik sınavları, yalnızca Yapı Mühendisliği alanında gerçekleştirilecektir. Yazılı sınavlar Ankara da yapılacak; yazılı sınavlarda başarılı olan adaylar, Mayıs içinde gerçekleştirilecek sözlü sınavlara çağırılacaktır. Son Başvuru : 3 Şubat 2006 Yazılı Sınavlar : Nisan 2006 Sözlü Sınav : Mayıs 2006 Yönetmelikte tanımlanan koşulları sağlayan inşaat mühendislerinin aşağıda sıralanan belgelerden oluşan bir dosya düzenleyerek, kayıtlı bulundukları TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Şubesine kişisel başvuruda bulunmaları beklenmektedir. Başvuru Belgeleri 1. Türkiye İş Bankası Ankara Yenişehir Şubesindeki nolu Yetkin Mühendislik Hesabına yatırılmış 250.-YTL (iki yüz elli yeni türk lirası) tutarındaki Yetkin Mühendislik Başvuru Harcı Makbuz Dekontu (başvuru harcı, ilk altı ay boyunca, olağan harcın yarısı kadar olup YTL dir.) 2. İMO üyelik aidat borcu bulunmadığını belirten belge 3. Beş yılı aşkın bir süre ile aktif mühendislik yaptığını gösteren belgeler 4. Yapı mühendisliği alanında en az 15 yıl deneyimli bir mühendisten alınmış, adayın mühendislik yeteneklerini ve etik anlayışını değerlendiren, kapalı ve üzeri imzalı bir zarf içinde bulunan, gizli referans mektubu 5. Dikkatle doldurulmuş özet bilgi formu 6. Birkaç sayfalık bir özgeçmiş TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI /3 31

2 TMH Yetkin Mühendislik Uygulaması YETKİN MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARININ NEDENLERİ VE GEÇİRDİĞİ SÜREÇLER Ali Ergin Açan İnşaat Mühendisleri Odası nın hemen hemen tüm yönetimlerinin Çalışma Programı içine aldıkları ortak konulardan birisi inşaat mühendisliği uygulamalarının etkinleştirilmesi, uygulamada toplum yararının gözetilmesi ve güvenilir hizmet verilmesi olarak özetlenebilir. Bu konunun yönetim kurullarının çalışma programlarının içine alınması, yönetim kurullarının subjektif tercihlerinden doğmamakta, tam aksine bu konu gerek TMMOB Yasası, gerekse İMO Ana Yönetmeliği tarafından yönetim kurullarına görev olarak verilmektedir. Nitekim, TMMOB Yasasının Birliğin ve Bağlı Odaların Amaçları başlıklı 3-b Maddesinde..., mesleki etkinlikleri kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halka olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak; kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında,... gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak İMO Ana Yönetmeliğinin Odanın Amaçları başlıklı 5-a Maddesinde de; Oda; Halkın ve Ülkenin yararı,mesleğin gelişmesi, meslek mensuplarının onur, hak, yetki ve mesleki çıkarlarını korumak, geliştirmek amacı ile; Dünya ve Ülkemizde inşaat mühendisliği alanındaki gelişmeleri ülke çıkarlarına uygun bir biçimde yaygınlaştırmaya çalışmak, gerekirse ülke dışındaki ilgili meslek örgütleriyle ilişki kurmak, üyelerinin okul sonrası meslek içi eğitimini sağlamak, belgelendirmek, sertika vermek, yetkin mühendis olmalarını sağlamak denilmektedir. Dolayısı ile, Oda Çalışma raporları incelendiğinde, Oda Yönetimlerinin her dönemde konu ile ilgili bir dizi karar aldıkları ve uyguladıkları görülür. Bu kararların ve uygulamaların analizi ve kamuoyunda yarattığı ilgi düzeyi bu yazının konusu dışında olmakla birlikte, hizmetteki kalite ve güven sorununun her büyük depremden sonra gündemin başına oturduğu gerçeğinin de unutulmaması gerekir. Yönetimlerin, mesleğin tasarım, uygulama ve denetim aşamalarında ehil kişilerce ve etik kurallara uygun olarak, güvenilir biçimde yapılmasına yönelik uğraşları normal zamanlarda ne yazık ki, ilgi görmemiştir. Ulkemizin her hangi bir bölgesi ne zaman bir doğal afetle vurulmuşsa, yetki ve sorumluluklar o zaman gündeme gelmiş, uzun tartışmalar yapılmış, her kesim hizmetin ehil ellerce, güvenilir olarak verilmesinde anlaşma sağlamışsa da, zaman içinde her şey unutulmuş ve bu konuların gündeme gelmesi için adeta yeni bir yıkım beklenmeye başlanmıştır. Hizmetin kaliteli ve güvenilir biçimde verilmesinin sürekliliğinin sağlanması amacı ile İMO Yönetim Kurulu çalışma döneminde Yetkin Mühendislik kavramını gündeme taşımaya, önce İMO sonra TMMOB Örgütleri içinde tartışmaya açılmasına karar vermiştir. Bir çok ülkede yıllardan beri uygulanmakta olan Yetkin Mühendisliğin, ülkemizde sadece soyut bir tartışma konusu olarak kalmaması, somut adımların atılması için ilgili kesimlerin de desteklerinin zorunlu olduğu görüşüne varan Oda Yönetimi, konuyu önce İMO Örgütüne götürmüş ve konu Oda Danışma Kurulu ile Şubeler Arası Ortak Toplantılarda tartışılmıştır. Tartışmaların sonucunda Yetkin Mühendislik konusu Oda Çalışma Programına alınmıştır. Bunun üzerine Oda Yönetimi, ülkemizde uygulanabilirlik koşullarının araştırılması ve uygulamanın yasal zeminin hazırlanabilmesi için destekleri gereken kesimler olarak belirlediği Üniversite ve Yürütme Organı ile bir dizi görüşme yapmıştır. Belleklerin tazelenmesi için, söz konusu görüşmelerin kimlerle yapıldığının kısaca belirtilmesi yararlı olacaktır. 32 TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI /3

3 Yetkin Mühendislik Uygulaması TMH Oda Yönetim Kurulu, üniversite kesiminden YÖK Başkanı Kemal Gürüz, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi İdiman, İ.T.Ü. Rektörü Prof. Dr. Gülsün Sağlamer, O.D.T.Ü. Rektörü Prof. Dr. Süha Sevük ve Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayhan Alkış ile görüşmüş,zamanın K.T.Ü. Rektörü, kendine has nedenlerle, randevu vermediğinden, programda olmasına karşın kendisi ile görüşülmemiştir. Üniversite kesimi ile görüşmelerden sonra, ilgili üçüncü kesim olan Yürütme Organını temsilen zamanın Bayındırlık ve İskan Bakanı olan sayın Cevat Ayhan ile görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşmelerde günün koşullarında verilen mühendislik hizmetlerinin, özellikle kalite ve güvenirlik açısından yeterli olmadığı, hizmetin düzeyinin yükseltilmesi için, ülkemiz koşullarına uygun ve özgün bir Yetkin Mühendislik sisteminin uygulamaya konulması hakkında Oda görüşü iletilmiş, konunun kamuoyuna ve uygulamacılara anlatılmasında destekleri istenmiştir. Sayın muhatapların tümü de, bu konunun gündeme getirilmesini çok olumlu karşıladıklarını ve Oda ile her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade etmişlerdir. Konu ile ilgili olarak taraflar arasında sağlanan tam mutabakat iki açıdan çok önemlidir: 1- Özellikle 1970 lerden beri siyasal nedenlerle Oda etkinliklerine mesafeli kalan, başta Yürütme Organı olmak üzere, bazı kuruluşlar ile ilk kez yapıcı bir ilişki kurulmuştur. 2- Sosyal ve siyasal açılardan farklı dünya görüşlerine sahip olan muhataplarımız önemli bir konuda görüş birliğine varmışlardır. Varılan bu mutabakat sonucunda, Yetkin Mühendislik artık Oda nın tek başına ortaya attığı teorik/soyut bir kavram olmaktan çıkmış, ilgili üç önemli tarafın oluşturduğu bir ortak akıl sonucu somut bir nitelik kazanmıştır. Gelinen bu aşamadan sonra Oda Yönetimi, görüşme yapılan üniversitelerden gelen akademisyenlerden ve Oda nın Ankara, İstanbul ve İzmir Şubelerinden görevlendirilen temsilcilerden oluşan Yetkin Mühendislik Komisyonu nu oluşturmuş, çalışmaları başlatmıştır. Komisyon çalışmalarına temel ilkeleri saptayarak başlamış, temel ilkelerin Oda nın genel politikalarına uyumlu olması konusunda özen göstermiştir. Komisyon tarafından saptanan temel ilkeler aşağıda sıralanmıştır: - Mühendislik hizmetlerinin ülke ve toplum yararına, çağdaş tekniklere uygun, mühendislik etiği çerçevesinde kaliteli ve güvenli sunulması - Kamunun yetkin ve etik olmayan uygulamalardan korunması - Önerilecek sistemin Türkiye ye özgü olması, ancak diğer ülkelerdeki uygulamalardan da yararlanılması - Yetkin mühendisin üstlendiği görevlerde idari ve mali sorumlulukları yüklenmesi - Uygulamanın mutlaka İMO tarafından yapılması, izlenmesi ve bunun için gerekli yapılanmanın Oda içinde oluşturulması Türkiye ye özgü sistemin oluşturulması için uygulama yapılan ülkelerle ilişki kurulmuş, gerekli belge/dokümanlar toplanarak Oda da bir arşiv oluşturulmuştur. Pek çok kaynaktan elde edilen belge ve dokümanlar incelenmiş ve taslağın oluşturulmasında yararlanılmıştır. Çalışmalar sırasında en çok belge Çek Cumhuriyeti Sertifikalı Mühendis ve Teknikerler Odası, İrlanda Mühendisler Enstitüsü, İngiltere İnşaat Mühendisleri Enstitüsü ve bazı A.B.D. Eyaletlerinden sağlanmıştır. Çalışmalar sırasında, dönemin İngiliz İnşaat Mühendisleri Enstitüsü Genel Sekreteri Ankara ya gemiş, TMMOB ve İMO ya İngiltere deki uygulamalar ile ilgili bir sunuş yapmıştır. Çalışmalar sırasında zaman zaman hukukçulardan destek alınmış, görüşlerinden yararlanılmıştır. Çalışmaların sonunda Komisyon, Yetkin Mühendislik Yasa Taslağı ve İnşaat Mühendisleri Odası Yetkin İnşaat Mühendisliği Uygulama Yönetmeliği Taslağı başlıklı iki dokümanı Oda Yönetim Kurulu na sunarak, görevini tamamlamıştır i izleyen yıllarda, söz konusu taslaklar Oda yönetimleri tarafından, gerek TMMOB, gerekse İMO içinde tartışmaya açılmıştır. TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI /3 33

4 TMH Yetkin Mühendislik Uygulaması Komisyon çalışmalarında gelen görüşlerden yararlanılmış, orijinal taslak geliştirilmiş, Oda Danışma Kurullarında tartışıldıktan sonra kesinleştirilmiştir. Yetkin Mühendislik konusu TMMOB nin II. Mühendislik Mimarlık Kurultayı nda da tartışılmış ve Mesleki Yeterlilik - Mesleki Yetkinlik - Mesleki Eğitim başlığı altında alınan kararın 3. bendinde TMMOB her meslek grubunun kendi ihtiyaçlarına ve şartlarına bağlı olarak, kaliteli ve güvenilir hizmet ve üretim sürecinde düzenlemelere gitmesini teşvik eder. Meslek Odalarının bu konudaki çalışmalarının koordinasyonunu sağlar. TMMOB Yetkin Mühendislik konusunu bu tür çabaların olumlu bir sonucu olarak değerlendirir. Bu uygulamaya ihtiyaç duyan meslek odalarının çerçeve yönetmeliğinin oluşturulmasını sağlar. Meslek odaları uygulama yönetmeliklerini kendileri hazırlar. denilmiştir. TMMOB Kurultay Kararları günlü Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve işlerlik kazanmıştır. Söz konusu kararda iki anahtar sözcük dizini vardır. Bunlardan birincisi kaliteli ve güvenilir hizmet, diğeri de uygulamaya ihtiyaç duyan meslek odaları ibareleridir. Ülkemiz genelinde inşaat mühendisliği uygulamaları dikkate alındığında, bu uygulamaya en çok gereksinim duyan odaların başında İnşaat Mühendisleri Odası gelmektedir. Kaliteli ve güvenilir hizmet hedefi ise, yukarıda da belirtildiği gibi, Yetkin Mühendislik Komisyonu nun temel ilkelerinin başında yer almıştır. Yetkin Mühendislik uygulamasına karşı olanların, durumu bu çerçeve içinde değerlendirmeleri gerekmektedir. Sorun kaliteli ve güvenilir hizmet sunma ve buna ihtiyaç olup-olmadığı sorunudur. Yoksa, Yetkin Mühendislik uygulamasının amacı ne verilmiş olan yetkilerin alınması, ne de bazılarının iddia ettikleri gibi sermaye kesimine elit inşaat mühendisleri sağlamak değildir. Bu konuda olumlu, olumsuz her türden görüş özgürce ifade edilebilmeli, ancak tartışmanın içeriği ve düzeyine özen gösterilmelidir. Yetkin Mühendislik konusu ile ilgili çalışmalar ve tartışmalar TMMOB ve İMO platformlarında sürerken, TMMOB ve İMO çevreleri dışında meydana gelen iki gelişme de konunun öneminin artacağının işaretlerini vermiştir. Bunlardan birincisi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nın 29 Eylül - 01 Ekim 2004 te organize ettiği Deprem Şurası dır. Deprem Şurası Sonuç Bildirgesinde Yetkin Mühendislik sisteminin ivedilikle uygulamaya konulması istenmiştir. İkinci önemli gelişme de YÖK Başkanlığının Üniversite Rektörlüklerine gönderdiği yazıdır. Söz konusu yazıda 2880 sayılı yasanın ilgili maddesi uyarınca yılından başlayarak diplomalara ünvan yazılmaması, sadece eğitimi alınan programın adının ve derecesinin yazılması istenmiştir. YÖK e göre, diplomalı kişinin mesleğe özel farklı bir iş yürütmesinin MESLEK ODALARININ ek kıstaslarla vereceği bir sertifika ile mümkün olabilecektir. Yetkin Mühendislik konusunda ülkemizde yukarıda özetlenen gelişmelerin benzerleri yurt dışında da meydana gelmektedir. İsimleri, profesyonel mühendislik, sertifikalı mühendislik, beratlı mühendislik gibi farklı olsa bile, sonuçta aynı kavramın uygulanmasına yönelik çalışmalar ve tartışmalar sürmektedir. Özellikle Avrupa Birliği içinde uygulamayı başlatmış olan ülkeler ile uygulamayı başlatmayı planlayan ülkeler ortak bir çerçeve oluşturulması için yoğun biçimde çalışmaktadırlar. Siyasal anlamda Avrupa Birliğine karşı olunsa da, olunmasa da, orada meydana gelişmelerin ülkemizi de etkilediği bir gerçektir. O zaman yapılması gereken, gelişmeleri iyi izlemek, gerçekçi öngörülerde bulunmak ve ülkemizin özgün koşullarına uygun çözümler üretmektir. Yurtta ve yurt dışındaki gelişmeler göz önüne alındığında, Yetkin Mühendislik uygulamasının başlaması kaçınılmaz görünmektedir ve bu konuda Meslek Odalarına büyük sorumluluklar düşecektir. Dolayısı ile İMO Yönetimleri, Şubeleri, Temsilcilikleri ve Üyeleri ile hazırlıklı olmalı, edilgen bir tavırla önümüze sürülen sistemleri kabullenmek zorunda kalmak yerine, sistemlerin oluşturulmasına aktif biçimde katılmalı ve belirleyici olmalıdır. Burada temel ilke toplumcu bir görüş ile mesleğimizin ve üyelerimizin yararlarının en üst düzeye çıkarılması olmalıdır. Bunun sağlanması için İMO Örgütünün desteğine ve donanımlı yönetimlere gereksinim vardır. Geçen on yıl dikkate alındığında İMO Yönetimlerinin, genel olarak, bu konudaki gelişmeleri doğru tahmin ederek, çalışmaları önceden başlatmaları takdir edilmesi gereken bir durumdur. 34 TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI /3

5 Yetkin Mühendislik Uygulaması TMH PROF. DR. TUĞRUL TANKUT Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü nü bitirdikten (1963) sonra Londra Üniversitesi Imperial College of Science and Technology de doktorasını tamamladığından beri (1969), Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü nde öğretim üyesidir. Bu dönem içinde, Yeni Zelanda da Auckland Üniversitesi nde, Kanada da Toronto Üniversitesi nde ve Gazi Üniversitesi nde kısa sürelerle öğretim üyesi olarak çalışmıştır yılları arasında TÜBİTAK da İnşaat Teknolojileri Grup Sekreterliği, Başkan Yardımcılığı ve Başkan Vekilliği görevlerinde bulunmuştur. Betonarme yapı davranışı ve özellikle yapıların deprem davranışı alanında çok sayıda deneysel araştırma ve bunlarla ilgili çok sayıda uluslararası ve ulusal yayın yapmış olan Prof. Tankut, Türk Deprem Şartnamesi nin (Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik) ve özellikle ülkemizde betonarme mühendislik uygulamalarını yönlendiren TS 500 Standardı nın (Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları) bugün yürürlükte bulunan son biçimlerinin oluşturulmasına katkılarda bulunmuştur. Son on yılda özellikle önüretimli yapıların deprem davranışı ve betonarme yapıların onarımı/güçlendirilmesi alanlarında, deneysel araştırmalar yürütmektedir. Akademik çalışmaları yanısıra, uygulamalı mühendislik etkinliklerinden de uzak kalmayan Prof. Tankut, yüzlerce sorunlu yapıda yapı güvenliği değerlendirmesine ve buna dayalı güçlendirme çalışmalarına etkin biçimde katılmış; bu çerçevede, 1992 Erzincan, 1995 Dinar, 1997 Ceyhan ve 1999 Marmara ve Düzce depremleri ardından gerçekleştirilen onarım ve güçlendirme etkinliklerinde etkin danışmanlık görevleri üstlenmiştir. Sınıftaki katı tutumu ve ödünsüz tavırları nedeniyle, öğrencileri tarafından pek sevimli bulunmasa da, Prof. Tankut, İnşaat Mühendisleri Odası çatısı altında eski öğrencileriyeni meslektaşları ile dostça ilişkiler ve yakın işbirliği içindedir. Bu çerçevede, gerek Ankara da, gerek çeşitli İMO şubelerinde düzinelerle konferans ve seminer sunmuş, İMO Teknik Kongrelerinden birçoğuna Düzenleme Kurulu üyesi olarak, pek çoğuna da bildiriler sunarak katılmıştır. Ayrıca, İnşaat Mühendisleri Odası nın bilimsel yayını olan ve Editörü olduğu Teknik Dergi nin oluşumunda ve onbeş yıldanberi aksamasız yayımlanmasında çok etkin bir rol oynamıştır. Prof. Tankut, bugün uygulamaya konulmakta olan Yetkin Mühendislik sisteminin temel ilkelerini belirlemek ve ilgili yönetmelik taslağını geliştirmekle görevlendirilen ve son iki yılda yoğun çalışmalar yapan Yetkin Mühendislik Komisyonu çalışmalarına da etkin biçimde katılmıştır. Oluşturulan Yetkin Mühendislik düzenine işlevsellik kazandırmak ve sistemi yaşama geçirmek görevini üstlenmiş olan Yetkin Mühendislik Kurulu nun Başkanı olarak bugün de yoğun bir etkinlik içinde olmaktan büyük bir keyif almakta, Türkiye için önemli bir hizmet gerçekleştirme yolunda olduğunu düşünerek mutluluk duymaktadır. ALİ ERGİN AÇAN 1971 yılında O.D.T.Ü. İnşaat Mühendisliği Bölümünden Lisans derecesini, 1973 yılında O.D.T.Ü. Kıyı ve Liman Mühendisliğinden Yüksek Lisans derecesini almıştır. Kamu sektöründe çalışmaya başlayan Açan daha sonra özel sektöre geçmiş, çalışmalarını çeşitli firmalarda sürdürmüştür. Mesleğini firma bazından çok, proje bazında uygulamayı tercih eden Açan, Ankara Sheraton Otel İnşaatı, Ankara Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı, Bandırma Sülfürik Asit Fabrikası İnşaatı, Tacikistan da yol ve sulama projeleri gibi altyapı, üstyapı ve endüstriyel yapı olamak üzere farklı projelerde ve farklı firmalarda yönetici mühendis olarak görev yapmıştır. Halen Marmaray Projesi kapsamında yer alan Boğaz Tüp Geçişi Projesi nde görev yapmaktadır. Çalıştığı projelerin tamamına yakını yerli-yabancı ortaklıklar tarafından yapıldığı için FIDIC ve ulusları arası proje yönetimi konusunda deneyim kazanmıştır. Mesleki çalışmasına paralel olarak Oda çalışmalarına da katılan Açan, İMO Ankara Şube ve İMO Yönetim Kurullarında görev yapmış, Oda Komisyonlarında çalışmıştır yılından bu yana ( dönemi dışında) İnşaat Mühendisleri Avrupa Konseyi nde İMO Delegesi görevini sürdürmektedir. TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI /3 35

6 TMH Yetkin Mühendislik Uygulaması CEMAL AKÇA İlkokulu bir kasabada bitirdikten sonra, kasabada başka okul olmadığından, Arifiye Öğretmen Okulu parasız yatılı sınavını başararak, okul hayatına devam etti. Bu okula başladığında beş sene olan eğitim programı dördüncü sınıfa geldiğinde zamanın hükümeti tarafından altı yıla beşinci sınıfa geldiğinde de yedi yıla çıkarılınca yaşam boyu eğitimin önemini kavramış oldu. Üniversitelerde parasız yatılı olmadığından, İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi İnşaat Fakültesi gece bölümünü, gündüzleri bir proje bürosunda çalışarak, zamanın koşulları ve gece bölümünün süre uzatımı nedeniyle altı yılda bitirdi. Okulu bitirir bitirmez mühendis olduğunu sanarak, bir büro açtı ve eğitim hayatının sonsuzluğuna olan inancı yüzünden de aynı üniversitenin yapı anabilim dalında yüksek lisans programına katıldı ve iki yılda bitirdi. Eski Yunanda filozofların dediği gibi Yaşam boyu öğreneceğiz, peki ne zaman bileceğiz? deyip profesyonel mühendislik hayatına ağırlık verdi. Mezun olduğu ilk günden beri serbest mühendis olarak çalıştı ve çok değişik mühendislik problemleri ile uğraştı. Hep sadece mühendislik yaptı ve asla yönetici olamadı. Profesyonel mühendislik hayatının ilk yıllarında endüstriyel çelik yapılarla uğraştı. Yurt içinde ve dışında çeşitli tesis ve transfer kuleleri, geri kazanım üniteleri projeleri yaptı. Çelik yapı konusunda oldukça deneyim sahibi olunca, sıkılıp yol, köprü ve iskele yapıları gibi betonarme ve prefabrik yapılara yöneldi. Yıllar geçtikçe paranın ne kadar değerli bir nesne olduğunu öğrendi ve para kazanmak için uygulama alanında çalışması gerektiğini kavradı. Birkaç yıl uygulama ve projeyi birlikte yürüttükten sonra, bu konuda yeteneklerinin sınırlı olduğunu keşfedip sadece projecilik ve danışmanlık yaşamına geri döndü yılından beri (belki de Marmara Depreminin etkisiyle) sadece projecilik yapıyor ve altyapı, özellikle de arıtma tesisleri konusunda çalışıyor. Çevrenin de diğer felaketler kadar insanlık için önemini biliyor ve çalışmalarını bu yönde sürdürmeye kararlı görünüyor. Mühendislik mesleğine katkılarda bulunmaya istekli ve yıllarında iki kez İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul şubesinde yöneticilik ve yıllarında da İnşaat Mühendisleri Odası ikinci başkanlığı yaptı. Halen Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Odası Başkan Yardımcısı. Ayrıca, İnşaat Mühendisleri Odası Danışma Kurulu ve Yetkin Mühendislik Kurulu üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor. Özgün mühendislik çözümlerine gelince; yaptıkları özgün müdür bilinmez ama hep değişik konularda çalışmayı tercih etti ve bu nedenle belli bir konuya yoğunlaşamadı. Tekrarlardan hep sıkıldı. Mühendisliğin uzun deneyimler gerektirdiğinin ve sabır istediğinin farkında olmasına rağmen birikimlerini geliştirme yönünde isteksiz. MUSTAFA ÇOBANOĞLU Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü nden 1983 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetini izleyen yıllarda mühendislik müşavirlik alanında iki ayrı firmada proje ve müşavirlik hizmetleri yapmıştır yılından bu yana kendine ait müşavirlik mühendislik şirketinde Genel Müdür olarak çalışmaya devam etmektedir. Son beş yıldır Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümünde Yapı Mekaniği, Ankara Atılım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde Betonarme dersi vermiş olup, şu sırada Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde Tasarım dersi vermektedir. İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesinde üç dönem Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan olarak görev almıştır. Çeşitli dönemlerde İnşaat Mühendisleri Odası Danışma Kurulu üyeliği yapmıştır. İnşaat Mühendisleri Odası Yetkin Mühendislik Uygulama Yönetmeliğini hazırlamakla görevlendirilen komisyonun üyesi olarak çalışmalarda ve Yetkin Mühendislik kavramının tanıtılması ve benimsetilmesi etkinliklerinde yoğun bir çaba göstermiştir. Yetkin Mühendislik sistemini yaşama geçirmekle görevli olan İMO Yetkin Mühendislik Kurulu nun bir üyesi olarak, bu alandaki etkinliklerini şu sırada da yürütmektedir. 36 TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI /3

7 Yetkin Mühendislik Uygulaması TMH TAYLAN KARABEY Ankara Atatürk Lisesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi nde sürdürdüğü öğrenim sonunda 1970 de İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. H E S Müh. Şti., Bureau Wittek-Köln ve kısa dönem askerlik dönemi dışında, Mehmet Şapcı Müh. Bürosunda mesleğinin Çıraklık ve Kalfalık dönemlerini yaşadıktan sonra 1978 de kurduğu ve halen de sürdürmekte olduğu Proje-Mühendislik-Müşavirlik Bürosunda Ustalığa erişmeğe çalışmaktadır. İş ve Meslek yaşamına paralel olarak, İnşaat Mühendisleri Odası, Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi ( ), Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği, Denetim Kurulu Üyesi ( ), Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi ( ) ve Genel Başkanı ( ) olarak mesleki platformlarda hizmet verebilmenin onur ve mutluluğunu yaşadı. İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından, ilk Yetkin Mühendislik Kurulu na atanmasını, en az yukarıda belirtilenler kadar onur ve mutluluk veren bir görev ve paye kabul etmektedir. PROF. DR. FİKRET KESKİNEL İstanbulda da doğdu da İTÜ İnşaat Fakültesi nden mezun oldu ve İTÜ nde Asistan olarak göreve başladı de Dr. Müh., 1966 da Doçent, 1971 de Profesör oldu yılları arasında Fullbright Bursu ile Doktora-Üstü Araştırmacı, 1974 yılında ise Misafir-Profesör olarak Stanford University, California/ABD nde; 1968 de Londra/-İngiltere de; 1971 de Berlin/Batı Almanya da Yapı Mühendisliği, Mühendislik ve Yönetimde Bilgisayar Uygulamaları, İnşaat Mühendisliğinde İstatistik Karar Teorisi konularında bilimsel ve mesleki inceleme ve araştırmalar yaptı de Piyale Kültür Fonu Orijinal Eser Mükafatı nı, 1964 de OECD Araştırma Bursu nu kazandı yılları arasında İTÜ Elektronik Hesap Merkezi kuruluş çalışmalarında görev aldı yılları arasında, MMLS, Doktora, Doçentlik, Profesörlük Dil ve Bilim Jürisi Üyesi; İTÜ EHBE Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi, İTÜ Otomatik Kontrol Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi, İTÜ Senatosu Üyesi; TÜBİTAK Danışma Kurulu Üyesi, DPT Bilgi İşlem Özel İhtisas Komisyonu Üyesi, TSE Daimi Beton Komitesi/Emniyet Faktörleri İhtisas Komitesi Üyesi, Deprem Mühendisliği Türkiye Milli Komitesi Betonarme Yapılar Çalışma Grubu ile Sismisite ve Risk Çalışma Grubu Daimi Danışmanı, Hava Harp Okulu Öğretim Üyesi, Türkiye Barolar Birliği Hukuk Bilişim Komisyonu Üyesi görevlerinde bulundu. İTÜ ve diğer yüksek öğretim kuruluşlarında, Mekanik, Mukavemet, Yapı Statiği, Betonarme, Mühendislik Yapıları, Yapı Mühendisliğinde İstatistiksel Yöntemler, Elektronik Hesap, Bilgi İşlem Sistemleri, Sayısal Hesap ve Programlama dersleri verdi. İTÜ deki görevlerinin yanısıra, kamu ve özel sektör kuruluşları için İnşaat Mühendisliği Projeleri Hazırlama, Sistem Analizi, Yapı Mühendisliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri Geliştirme ve Danışmanlık türü çalışmalar yaptı. Elliyi aşkın ulusal ve uluslararası kongre ve sempoyumu katıldı. Yayınlanmış yirmiden fazla kitabı ve doksanı aşkın makalesi vardır yılında kendi isteği ile İTÜ den ayrıldı ve Enka Grubunda üst düzey yönetici olarak çalışmaya başladı yılları arasında, Enka Mühendislik Grubu Başkanı ve Enka Grubu şirketlerindeyönetim Kurulu Başkanı / Başkan Vekili / Üyesi olarak görev yaptı yılında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 50. Yılda 50 Eser Jüri Üyesi görevinde bulundu. Halen TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yetkin Mühendislik Kurulu üyesidir; yayın ve danışmanlık türü çalışmalar yapmaktadır. TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI /3 37

8 TMH Yetkin Mühendislik Uygulaması MAHMUT KÜÇÜK Haziran 1978 döneminde İstanbul Yıldız Üniversitesinden (İ.D.M.M.A) İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu de Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nın daha sonra kapatılan Yapı İşleri 12.Genel Müdürlüğünde İnşaat Mühendisi olarak göreve başladı. Bu görevi sırasında, Kontrol Mühendisliği, Laboratuar ve Statik Büro Şefliği, İnşaat Hizmetleri Baş Mühendisliği, II nci Grup Kontrol Amirliği görevleri yaptıktan sonra 1982 de Ağrı Bayındırlık ve İskan Müdürü olarak atandı. Bu görevi beş yıl kadar sürdürdü. Bu görevler sırasında, çeşitli türden yapıların statik projelerinin hazırlanmasında ve çeşitli yatırımların gerçekleşmesinde gerek denetiminde gerekse bilfiil yapımında görev aldı de Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Teknik Daire Başkanlığında, İnceleme ve Etüd Şube Müdürlüğü, daha sonra da Daire Başkanlığı yaptı. Bina davranışı, statik ve mukavemet alanlarındaki bilgi ve deneyim birikiminden yararlanarak, Erzincan, Afyon- Dinar, Amasya, Bingöl depremlerinde hasar gören kamu binalarının takviye projelerinin hazırlanması ve imalatı uygulamalarında görev aldı. Ayrıca T.C. Mısır ve Lübnan Elçilik Binaları başta olmak üzere, Elçilik Binalarının takviye çalışmalarında bulundu tarihinde teknik konulardaki anlaşmazlıkların çözümünde tek yetkili danışma birimi olan, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına, Yüksek Fen Kurulu Üyesi olarak atandı, bu görevi ardından, 2001 de Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına getirildi. Bu görevi halen yürütmektedir Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu hazırlık komisyonlarında Bayındırlık ve İskan Bakanlığını temsilen görev aldı, AB yetkilileri ile ülke içi ve yurt dışında yapılan toplantılara katıldı, Kanunların yasallaşma süreçlerinde katkılarda bulundu. Aynı şekilde, 595 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanununun hazırlanması ve yasallaşmasına, 2002 de yayımlanan Yapı Malzeme Yönetmeliğinin hazırlanmasına önemli katkıları oldu. 29 Eylül - 01 Ekim 2004 tarihlerinde İstanbul da Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca gerçekleştirilen Deprem Şûrasının Yürütme Kurulu Başkanlığını yaptı. YETKİN MÜHENDİSLİK SINAV KURULU İLK TOPLANTISINI YAPTI Yetkin Mühendislik Sınav Kurulu 25 Aralık 2005 günü ilk toplantısını yaptı. Sınav Kurulu nun Yetkin Mühendislik Kurulu ile ortaklaşa yaptığı bu toplantıya, Yetkin Mühendislik Kurulu üyeleri yanısıra, Sınav Kurulu üyeleri Prof. Dr. Metin Ger (Başkan), Prof. Dr. Sinan Altın, Prof. Dr. Ufuk Ergun, Yılmaz Karataban, Prof. Dr. Günay Özmen, Hüseyin Tabak ve Prof. Dr. Mehmet Ali Taşdemir katıldı. İMO Genel Sekreteri Gülay Özdemir ile Yetkin Mühendislik Kurulu Sekreteryasından İpek Ergin ve Barış Barışeri nin de hazır bulunduğu toplantıda, - Yetkin Mühendislik Sınav Kurulu çalışma programı ve çalışma takvimi belirlendi; - Yetkin Mühendislik Sınav Kurulu nun, bir soru bankası oluşturması, derlenen soruların arşivlenmesi, kodlanması ve güvenlik içinde saklanması görevi doğrultusunda bir çalışma başlatılması kararlaştırıldı; - Yetkin Mühendislik Sınav Kurulu çalışmalarının hızlandırılması ve kolaylaştırılması doğrultusunda, Yetkin Mühendislik Kurulunun ve diğer İMO organlarının yardımcı olacağı belirtildi. 38 TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI /3

MESLEK DALI ANA KOMİSYONLARI KURULUŞ ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

MESLEK DALI ANA KOMİSYONLARI KURULUŞ ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MESLEK DALI ANA KOMİSYONLARI KURULUŞ ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEREKÇE Bu yönetmeliğin amacı, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası yapısı içinde yer alan farklı meslek alanlarına mensup üyeler arasında dayanışmayı

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (16.02.2011 gün ve 27848 Sayılı Resmi Gazete) Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YETKİN MÜHENDİSLİK YASA TASLAĞI İLE İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YETKİN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

YETKİN MÜHENDİSLİK YASA TASLAĞI İLE İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YETKİN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ TASLAĞI YETKİN MÜHENDİSLİK YASA TASLAĞI İLE İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YETKİN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ TASLAĞI TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası - Şubat 1998 - Ankara SUNUŞ İMO Yönetim Kurulu 1996-1998

Detaylı

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Cevap: Aday, başvurduğu alana ilişkin YTÜ AYDEK şartlarını sağlamalıdır.

Cevap: Aday, başvurduğu alana ilişkin YTÜ AYDEK şartlarını sağlamalıdır. SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1. Soru: Akademik bir kadroya başvuruda bulunan adayın ÜAK tan doçentlik aldığı alanın şartları mı yoksa başvuru yaptığı alanın şartları mı sağlanmalıdır? Cevap: Aday,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ 1 AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, şehircilik, yerleşmeler ve planlama alanlarında kamu

Detaylı

GENEL KURULUN ONAYINA SUNULACAK BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ

GENEL KURULUN ONAYINA SUNULACAK BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULACAK BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ Hasan SEZER Prof. Dr. Nuh BOYRAZ Av. Dr. Cahit SULUK HASAN SEZER (Bağımsız Üye Adayı) Özgeçmiş Lisans eğitimini A.İ.T.İ.A. (Gazi Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KAYNAK VE BİRLEŞTİRME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KAYNAK VE BİRLEŞTİRME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 19 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28770 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KAYNAK VE BİRLEŞTİRME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Ağustos 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28019 İzmir Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ : ERGÜN KAĞITÇIBAŞI : BURSA DOĞUM TARİHİ : 01 / 01 / 1934 ÖĞRENİM DURUMU : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanı, Çemtaş Çelik Makina A.Ş. de Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YUTMA BOZUKLUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YUTMA BOZUKLUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YUTMA BOZUKLUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesine bağlı

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ LAZER UYGULAMALARI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ LAZER UYGULAMALARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ LAZER UYGULAMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

BODRUM TİCARET ODASINA YENİ GENEL SEKRETER

BODRUM TİCARET ODASINA YENİ GENEL SEKRETER BODRUM TİCARET ODASINA YENİ GENEL SEKRETER Bodrum Ticaret Odası Genel Sekreterliğine Prof. Dr. Fuat Önder atandı. Uzun yıllar BODTO nun kalite çalışmalarının başında yer alan Prof. Dr. Fuat Önder, Ankara

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği 12 Nisan

Detaylı

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine

Detaylı

Anadolu Üniversitesinden:

Anadolu Üniversitesinden: Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2014 Sayı : 29142 Anadolu Üniversitesinden: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞI TÜRKLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (GUZEM): Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (GUZEM): Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 18 Temmuz 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28711 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 5 Temmuz 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27279 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKADEMİK YAPIYI GÜÇLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKADEMİK YAPIYI GÜÇLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKADEMİK YAPIYI GÜÇLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (27.12.2009 gün ve 27445 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ Amaç ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

Öğrenci Üyelik Koşulları, Üyelik Belgesi Verilmesi, Üyeliğin Sürdürülmesi, Üyelik Hak ve Sorumlulukları Öğrenci Üyelik koşulları

Öğrenci Üyelik Koşulları, Üyelik Belgesi Verilmesi, Üyeliğin Sürdürülmesi, Üyelik Hak ve Sorumlulukları Öğrenci Üyelik koşulları TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Öğrenci Üye Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemizdeki üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinde

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİİRT ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİİRT ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Siirt Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama

Detaylı

TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ

TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; TC İstanbul Arel Üniversitesinde akademik yükseltilme ve atamalarda uygulanacak kriterleri düzenlemektir.

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MOLEKÜLER GÖRÜNTÜLEME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MOLEKÜLER GÖRÜNTÜLEME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 9 Mart 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28936 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MOLEKÜLER GÖRÜNTÜLEME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. İstanbul Ticaret Üniversitesinden: 17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28621 YÖNETMELİK İstanbul Ticaret Üniversitesinden: İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE DOĞA BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ERKEN ÇOCUKLUK POLİTİKALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ERKEN ÇOCUKLUK POLİTİKALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 28 Haziran 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28691 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ERKEN ÇOCUKLUK POLİTİKALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB METALURJİ VE MALZEME MESLEK ÖRGÜTÜ NEDİR? Siyasi partiler; ideolojik örgütlerdir. Sendikalar; ekonomik çıkarı aynı olan kişilerden oluşan sınıf temelli örgütlerdir. Meslek Odaları; Farklı sınıflardan

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, İstanbul AREL Üniversitesinde açık bulunan

Detaylı

SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI

SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI Madde-1 Bu Yönergenin amacı, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Mayıs 2011 gün ve 27948 Sayılı Resmi Gazete ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE Amaç ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM POLİTİKALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM POLİTİKALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28491 YÖNETMELİK BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM POLİTİKALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

Doç. Dr. Tuncay ERGENE Türk PDR-DER Genel BaĢkanı

Doç. Dr. Tuncay ERGENE Türk PDR-DER Genel BaĢkanı Doç. Dr. Tuncay ERGENE Türk PDR-DER Genel BaĢkanı 1964 yılında Ankara da doğmuştur. Lisans eğitimini 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

MESLEKİ, DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİMİZ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İMO. nedir? ne yapar?

MESLEKİ, DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİMİZ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İMO. nedir? ne yapar? MESLEKİ, DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİMİZ İMO İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI genç-imo nedir? ne yapar? TMMOB nedir? 1954 yılında yayınlanan 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu ile

Detaylı

Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi

Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi 1981 yılında İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Tes- Kur İnş. Ltd. Şti.nde İzmir Sahil Yolu İnşaatı, Şantiye Şef Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 1983

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20 Şubat 2017 Resmi Gazete Sayısı: 29985 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MADDE

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA ATAMA YÖNERGESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA ATAMA YÖNERGESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA ATAMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 Bu Yönerge, İstanbul Medeniyet Üniversitesi nin (İMÜ) lisansüstü

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AHMEDİ HANİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AHMEDİ HANİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AHMEDİ HANİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ağrı

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez: Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez: Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini, 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Cumhuriyet Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Cumhuriyet Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Bu Yönerge Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yürütülecek Tıpta

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Yetkin İnşaat Mühendisliği Uygulama Yönetmeliği nin [10] bazı hükümleri aşağıda belirtilmiştir;

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Yetkin İnşaat Mühendisliği Uygulama Yönetmeliği nin [10] bazı hükümleri aşağıda belirtilmiştir; 12. Yetkin Mühendislik TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Yetkin İnşaat Mühendisliği Uygulama Yönetmeliği nin [10] bazı hükümleri aşağıda belirtilmiştir; 1. no lu maddede, bu yönetmeliğin amacının, tüm ülkede

Detaylı

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ Sermaye Piyasası Kurulu nun, Kurumsal Yönetim Tebliğinin (II-17.1) sayılı Tebliğinin 1.3.1 maddesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda bilginize

Detaylı

T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop

T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde öğrenim görmekte olan engelli öğrencilerin

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29527 Amaç NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1

Detaylı

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (ANTALYA INTERNATİONAL UNIVERSITY CENTER FOR SOCIAL, ECONOMIC AND POLITICAL RESEARCH, SEPAM) Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GELİŞTİRME MERKEZİ YÖNETMELİK

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GELİŞTİRME MERKEZİ YÖNETMELİK GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GELİŞTİRME MERKEZİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç YÖNETMELİK Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Girne Amerikan Üniversitesi bünyesinde kurulan

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 Üsküdar Üniversitesi'nden: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ GENÇ BEYİNLER AKADEMİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsım MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde danışma

Detaylı

TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLERĠ ODASI SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ VE BELGELENDĠRME YÖNETMELĠĞĠ

TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLERĠ ODASI SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ VE BELGELENDĠRME YÖNETMELĠĞĠ TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLERĠ ODASI SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ VE BELGELENDĠRME YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 25.05.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26532 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç Madde 1- (1) Bu çalışma usul ve esaslarının amacı, Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik gereğince kurulan Lisanslı

Detaylı

1- İMO Meslekiçi Eğitim Kurulu ve Alt Organlarında Görev Alacak Kişiler;

1- İMO Meslekiçi Eğitim Kurulu ve Alt Organlarında Görev Alacak Kişiler; TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEKİÇİ EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI Toplumsal ve teknolojik gelişmeler mesleğin kapsamını ve dolayısıyla beceri gereksinimlerini değiştirmektedir. Meslekiçi eğitimin misyonu,

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI A- PROFESÖR KADROSUNA ATANMA Profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemleri

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ BİLİMSEL TEKNİK KURUL ve ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ BİLİMSEL TEKNİK KURUL ve ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ BİLİMSEL TEKNİK KURUL ve ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Sürekli Bilimsel Teknik Kurul Ve Çalışma Grupları Yönetmeliği Amaç Madde-1

Detaylı

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Kuruluş : MADDE 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Bu yönerge; akademik personelin yükseltilme ve atanmalarında, Üniversitelerde

Detaylı

TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi

TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi İstanbul Proje Koordinasyon Bürosunda (İPKB) Çalıştırılmak Üzere ELEMAN

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

YÖNETMELİK. Erciyes Üniversitesinden: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Erciyes Üniversitesinden: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Sayfa 1 8 Ocak 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28522 Erciyes Üniversitesinden: YÖNETMELİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezlerini,

YÖNETMELİK. a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezlerini, 2 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28013 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2015

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2015 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2015 Sayfa 1 / 6 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1- (1) Akademik

Detaylı

Dr. Önder TOMRUK SDÜ Acil Tıp AD-2017

Dr. Önder TOMRUK SDÜ Acil Tıp AD-2017 Dr. Önder TOMRUK SDÜ Acil Tıp AD-2017 Akademisyen Üniversitelerde; Ders verme, Araştırma yapma, Bilimsel gelişmeleri inceleme, Gözlem ve deneyler yapma, Konferans, Kongre, Sempozyum ve Panel gibi faaliyetlere

Detaylı

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ağustos 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28036 Düzce Üniversitesinden: YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu usul ve esaslar ın amacı; Bingöl Üniversitesi Kalite Komisyonu nun amaçlarına,

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Kadro-İstatistik Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Kadro-İstatistik Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ Personel Daire Başkanlığı/Kadro-İstatistik Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI GÖREVİ SINIFI ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE MÜDÜRÜ

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki öğretim üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Kanunda öngörülen

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki öğretim üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (95/16/AT) Asansör Yönetmeliğinin yürü

tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (95/16/AT) Asansör Yönetmeliğinin yürü ASANSÖR KONTROLLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Çankaya Belediyesi TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi TMMOB Makine Mühendisleri Odası Ankara Şubesi arasında 11.01.2002 tarihinde imzalanan protokol gereği

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunun 12.08.2011 tarih ve 19 sayılı oturumunda alınan 8 nolu karar ile uygun bulunmuştur.

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARI ve PROJE GELİŞTİRMEYİ TEŞVİK YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARI ve PROJE GELİŞTİRMEYİ TEŞVİK YÖNERGESİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARI ve PROJE GELİŞTİRMEYİ TEŞVİK YÖNERGESİ Ek-1 Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı nde görevli öğretim elemanlarının nitelikli yayın yapmaya ve proje geliştirmeye

Detaylı

BİYOMÜHENDİSLİK MESLEK DALI ANA KOMİSYONU VE BİYOMÜHENDİSLİK MESLEK DALI KOMİSYONLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİYOMÜHENDİSLİK MESLEK DALI ANA KOMİSYONU VE BİYOMÜHENDİSLİK MESLEK DALI KOMİSYONLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİYOMÜHENDİSLİK MESLEK DALI ANA KOMİSYONU VE BİYOMÜHENDİSLİK MESLEK DALI KOMİSYONLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bartın Üniversitesinden: BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi

Detaylı