T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ

2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 2 BAKANLIĞIMIZ HARCAMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR... 3 OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri... 6 OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER... 7 TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU

3 GİRİŞ Kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçler şeklinde ifade edilen Kamu Mali Yönetimi çağdaş mali yönetim anlayışının vazgeçilmez unsurlarından birisi hâline gelmiştir. Günümüzde birçok ülke bu hedefe ulaşmak ve aynı mali dilde konuşabilmek amacıyla uluslararası standartlara göre hazırlanmış kamu mali yönetim sistemleri konusunda reform çalışmalarına başlamışlardır. Nitekim, ülkemizde de yeni kamu mali yönetim anlayışı çerçevesinde tarihinde yayınlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile sistem yeniden düzenlenmiş ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamaya geçilmiştir. Bu kapsamda, anılan kanunun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk 6 aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini her yıl temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükmüne yer verilmiştir. Bu bağlamda, Bakanlığımızın 2015 yılının ilk yarısında gerçekleştirdiği faaliyetler ile, bütçe durumunu, ikinci altı aya ilişkin tahmin, beklenti ve hedefleri içeren 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 2

4 BAKANLIĞIMIZ HARCAMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Bütçe uygulanmasında serbest bırakılan ödenekler Dış Temsilciliklere ön ödeme (avans) suretiyle gönderilmekte olup, bu ödeneklerin harcamaya dönüşmesi ve muhasebe kayıtlarına alınması yılın ikinci altı aylık döneminde gerçekleşmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki tablolarda yer alan harcamalar Maliye Bakanlığının sistemine yansıyan harcamalar olup, Bakanlığımızın gerçek harcaması bu rakamların üzerindedir. I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Bakanlığımıza yılları için tahsis edilen toplam ödenekler aşağıdadır: Personel Giderleri Sosyal Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Borç Verme Toplam BÜTÇE GİDERLERİ Dışişleri Bakanlığına 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen toplam TL ödeneğin % 44 ü olan TL yılın ilk yarısında harcanmıştır yılına baktığımızda ise TL olarak gerçekleşen Bakanlığımız bütçesinin % 44 ü olan TL yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bakanlığımızın Ocak-Haziran dönemindeki Bütçe Uygulama Sonuçları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir Aylık Gerçekleşmeler Ödenek Harcama Oran(%)

5 01- Personel Giderleri Bakanlığımız bütçesine 2015 yılı personel giderleri için TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin % 55,49 u olan TL harcanmıştır. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise, personel giderleri başlangıç ödeneğinin 52,52 si olan TL harcanmıştır. 01-PERSONEL GİDERLERİ KBÖ Harcama Harcama Oranı(%) Memurlar ,92 Sözleşmeli Personel ,53 İşçiler ,58 Geçici Personel ,34 TOPLAM , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Bakanlığımıza 2015 yılı sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için TL ödenek tahsis edilmiş olup yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin 51,07 si olan TL harcanmıştır yılında ise TL ödenek tahsis edilmiş ve ilk altı aylık dönemde anılan ödeneğin % 44,59 u olan TL harcanmıştır. 02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ KBÖ Harcama Harcama Oranı(%) Memurlar ,53 Sözleşmeli Personel ,61 İşçiler+ Geçici Personel+Diğer Personel ,00 TOPLAM , Mal ve Hizmet Alım Giderleri Bakanlığımız bütçesinin mal ve hizmet alımları giderleri kalemine TL ödenek tahsis edilmiş olup, yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin % 23,96 sı olan TL harcanmıştır. Ayrıca TL temsilciliklere avans olarak gönderilmiş ve yapılan harcamalar henüz Maliye Bakanlığının sistemine gider olarak yansımamıştır. 4

6 Bakanlığımız bütçesinin % 59,61 i Dış Temsilciliklere tahsis edilen ödenekten oluşmaktadır. Dış Temsilciliklerimizin harcamaları ise döviz kurları esas alınarak yapıldığından döviz kurlarındaki dalgalanmalar ikinci altı aylık dönemde, başlangıç ödeneklerinin aşılmasında etkili olabilmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinin alt kalemleri aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. 03- MAL VE HİZMET ALIMLARI KBÖ Harcama 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Alımları Harcama Oranı(%) , Yolluklar , Görev Giderleri , Hizmet Alımları , Temsil ve Tanıtma Giderleri , Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 03.8 Gayrimenkul Mal Bakım Onarım Giderleri , , Cari Transferler 2015 yılı Bakanlık bütçesinde cari transferler için TL ödenek tefrik edilmiş olup, bu ödeneğin TL si harcanmıştır. 05-CARİ TRANSFERLER KBÖ Harcama Harcama Oranı(%) Hazine Yardımları ,55 Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler ,48 Hane Halkına Yapılan Transferler Yurtdışına Yapılan Transferler ,649 60,72 TOPLAM ,60 5

7 06- Sermaye Giderleri Bakanlığımıza 2015 yılı için TL yatırım ödeneği tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin TL si haziran ayı sonu itibariyle harcanmış TL ödenek ise harcanmak üzere avans olarak verilmiş olup, yapılan harcamalar henüz Maliye Bakanlığının sistemine gider olarak yansımamıştır. Bazı sermaye giderlerindeki harcama gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 06- SERMAYE GİDERLERİ KBÖ Harcama Harcama Oranı(%) Mamul Mal Alımları ,55 Gayri Maddi Hak Alımları ,57 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri , , ,63 6

8 II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İDARİ VE MALİ İŞLER A. YURT İÇİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Bakanlığımız merkez hizmet binalarında; güvenlik sistemleri ilaveleri, telefon makineleri, toplantı salonu ekipmanı modernizasyonu ve diğer rutin alımlar yapılmıştır. Bakanlığımız merkez hizmetlerinde kullanılmak üzere, Devlet Malzeme Ofisinden 5 adet binek otomobili satın alınmıştır. B. YURT DIŞINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 1) SATIN ALMA Seul BE için Kançılarya binası satın alınmıştır. Brüksel BE, Asmara BE, Lefkoşa BE, Zagreb BE, Gabaron BE, Encemine BE, Düsseldorf BK, Meşhed BK ve Miami BK nın tefrişatları yapılmıştır. Ayrıca birçok Temsilciliğimiz için muhtelif demirbaş alımları yapılmıştır. Dış temsilciliklerimizin jeneratör, telefon santrali, kesintisiz güç kaynağı, regülatör, güvenlikli kapı ihtiyaçlarının karşılanması için harcama yapılmıştır tarih ve 2015/7268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 2015 yılında yurtdışı temsilciliklerimiz için 25 adet binek (T1-a), 15 adet arazi binek (T4), 24 adet minibüs (T5), 2 adet pick-up (T7), 1 adet midibüs (T10), 20 adet özel donanımlı binek (T21-a) ve 15 adet özel donanımlı arazi binek (T21-b) olmak üzere toplam 102 adet taşıtın edinilmesine izin verilmiştir. Halihazırda sözkonusu taşıtların satın alma süreci devam ettiğinden, 2015 yılı birinci altı aylık döneminde, yalnızca mahallen temin edilmesi uygun görülen 19 adet özel donanımsız taşıta ilişkin TL harcama yapılmıştır. 2) İNŞAAT İŞLERİ Bağdat BE, Dakka BE, Erbil BE, Karaçi BK ve Kiev BE yerleşke projesi danışmanlık hizmet alımı, Madrid BE kançılarya projesi danışmanlık hizmeti alımı, Mogadişu BE, Strazburg BK ve AVKONS DT yerleşke inşaatı, Kişinev BE kançılarya ve ikâmetgâh inşaatı, Mainz BK kançılarya ve ikâmetgâh projesi danışmanlık hizmeti alımı, New York Türkevi danışmanlık ve proje yöneticisi hizmetleri alımı ve İslamabad BE memur konutu inşaatı için harcamalar yapılmıştır. 3) BÜYÜK ONARIM İŞLERİ Belgrad BE, Brüksel BE, Düsseldorf BK, Nant BK, Oslo BE ve Pretorya BE kançılarya onarımları gerçekleştirilmiştir. Bern BE, Hamburg BK, Kopenhag BK, Milano BK ve Stuttgart BK onarım danışmanlık hizmeti alımı için harcama yapılmıştır. 7

9 Miami BK, Encemine BE ve Toronto BK onarımı için harcama yapılmıştır. Nato DT ve Unesco DT ikâmetgâh binası onarımı ile Hargeysa BK kançılarya ve ikâmetgâh onarımına yönelik harcama yapılmıştır. BİLİŞİM İŞLERİ Merkez dairelerimizden ve dış temsilciliklerimizden gelen muhtelif bilgisayar ve çevre birimleri ihtiyaçlarına ilişkin olarak Bakanlığımıza tahsis olunan ,00 TL nin ,05 TL'si söz konusu büro ve bilgisayar malzemesi alımları için kullanılmıştır. Dış temsilciliklerimizin sunucu, bilgisayar ve çevre birimleri başta olmak üzere muhtelif mamul mal ihtiyaçlarına ilişkin ödenek taleplerine karşılık olarak Bakanlığımıza tahsis olunan ,00 TL'nin ,65 TL'si temsilciliklerimizin ihtiyacı çerçevesinde harcanmıştır. Bakanlığımız ihtiyaçları doğrultusunda Gayri Maddi Hak Alımları harcama kaleminden Bakanlığımıza tahsis olunan ,00 TL nin ( ,00 TL si Kapalı Ağ Projesi ne tahsisli) ,00 TL si kullanılmıştır. Ayrıca; lisans alımı (24.726,90 TL) 123rf.com web sayfası görsel kullanım hakkı alımı (7.208,25 TL), video konferans bakım paketi (15.112,85 TL), memleketim projesi yazılımı ( ,00 TL) alımları yapılmıştır. ARŞİV İŞLERİ Cumhuriyet tarihimizde bugüne kadarki en kapsamlı kamu arşiv veritabanı projesi olan Diplomatik e-arşiv Projemize 01 Aralık 2014 tarihinde başlanmıştır. Projenin ilk aşamasında 2015 yılı sonuna değin Merkez Arşivimizde bulunan 25 milyon sayfa belgenin elektronik ortama aktarılması öngörülmektedir. Diplomatik e-arşiv Projemizin verimli şekilde yürütülmesi ve hedeflerine erişilmesi bakımından, ilgili uzman kurumlarımız ile akademik camiamızın bilgi birikimi ve görüşlerinden yararlanmak düşüncesiyle bir Arşiv Projesi Danışma Kurulu (ADK) oluşturulmuştur. İki ayda bir toplanan Arşiv Danışma Kurulumuzda ilgili uzman kamu kurumlarımızın yönetici ve temsilcileri, üniversitelerimizin bilgi-belge yönetimi, siyasî tarih ve uluslararası ilişkiler bölümleri öğretim üyeleri, Bakanlığımız ilgili birimlerinin yöneticileri üye olarak bulunmaktadır in ilk yarısında üç ADK toplantısı düzenlenmiştir. Bunların yanı sıra, Sayın Bakanımızın katılımıyla 16 Ocak 2015 tarihinde Projemizi kamuoyuna tanıtım toplantısı gerçekleştirilmiştir. Diplomatik e Arşiv Projemizin tamamlayıcı bir unsuru olarak, arşiv belgelerinin gizlilik kaldırma ve araştırmaya açılma çalışmalarına devam edilmektedir. TEMSİLCİLİK VE PERSONEL İŞLERİ 2015 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam 1 Başkonsolosluk (Şibirgan BK) faaliyete geçmiştir. 8

10 Aynı dönemde toplam 3 Büyükelçilik (Suva BE, Viyentiyan BE ve Malabo BE) ile 2 Başkonsolosluğun (Prizren BK ve Şibirgan BK) açılışına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları çıkarılmıştır yılının ilk 6 aylık döneminde 127 memur ve 123 yurtdışı sözleşmeli olmak üzere toplam 250 personel atanarak göreve başlatılmıştır. 21. Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı (Kış Okulu) 33 ülkeden birer diplomatın katılımıyla Ankara, Nevşehir ve İstanbul da gerçekleştirilmiştir. İki hafta süren eğitim programı çerçevesinde, konuk genç diplomatlara Türk dış politikasının genel esasları, Türk tarihi ve kültürü ile bölgesel ve uluslararası siyasi ve ekonomik konularda Bakanlığımız mensuplarınca ve önde gelen akademisyenlerimizce konferanslar verilmiştir. Butan Dışişleri Bakanlığında görevli 3 diplomata yönelik olarak Akademi Başkanlığımızca protokol konulu bir eğitim programı düzenlenmiştir. Somali Cumhurbaşkanlığı bünyesinde görev yapan personele Emekli Büyükelçi Ercan Özer tarafından Mogadişu da protokol konulu bir eğitim verilmiştir. Madagaskar Dışişleri Bakanlığı nın talebi üzerine emekli Büyükelçi Numan Hazar, Şubat 2015 tarihleri arasında Antananarivo da Malgaş diplomatlara ve Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık gibi diğer bazı kurumların üst düzey yöneticilerine protokol ve diplomatik yazışma konularında eğitim vermiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde görev yapmakta olan 45 personele yönelik olarak hazırlanan eğitim programı kapsamında Emekli Büyükelçi Ercan Özer, Emekli Büyükelçi Murat Oğuz ve Bakanlığımız yetkilileri tarafından Dış Politika, Protokol ve Müzakere Teknikleri konularında dersler verilmiştir. Lesotho Dışişleri Bakanlığında görevli 4 diplomata yönelik olarak Akademi Başkanlığımızca protokol konulu bir eğitim programı düzenlenmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarımızca sürekli görevle yurtdışına gönderilecek personel için Başkanlığımız tarafından periyodik olarak düzenlenen Dış Görev Yönlendirme Kursları kapsamında gerçekleştirilen 2015 Yılı İlkbahar Dönemi Dış Görev Yönlendirme Kursu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası mensubu 16 kişiye yönelik olarak düzenlenmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kalem müdürlüklerinde görev yapan personel için "Protokol ve Dışişleri Bakanlığı ile Koordinasyon" konulu bir eğitim programı düzenlenmiştir. Programa 33 kamu kurumundan toplam 60 görevli katılmıştır. 9

11 Somali Dışişleri Bakanlığı'nda görevli 4, Somaliland Dışişleri Bakanlığı'nda görevli 5 kıdemli diplomata yönelik olarak Akademi Başkanlığımızca ortak bir diplomatik eğitim programı düzenlenmiştir. Toplam 72 kişiden oluşan 51. Dönem Aday Meslek Memurları ile 5. Dönem Konsolosluk ve İhtisas Memurları Diplomasi Akademisi nde kademeli olarak 3 ay süren eğitime katılmışlardır. Devlet memurluğunun esaslarına ilişkin Temel Eğitimin ardından Bakanlığımızdaki görevlerine hazırlık mahiyeti taşıyan Hazırlayıcı Eğitim Programına devam eden katılımcılar akademik, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak dersler ve seminerler almışlardır. 21. Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı (Yaz Okulu) 36 ülkeden birer diplomatın katılımıyla Ankara, Nevşehir ve İstanbul da gerçekleştirilmiştir. Eğitim programı çerçevesinde, konuk genç diplomatlara Türk dış politikasının genel esasları, Türk tarihi ve kültürü ile bölgesel, uluslar arası, siyasi ve ekonomik konularda Bakanlığımız mensuplarınca ve önde gelen akademisyenlerimizce konferanslar verilmiştir TÜBİTAK Uzay Enstitüsü çalışanlarından oluşan yaklaşık 100 kişilik görevli personele yönelik olarak Diplomasi Kültürü ve Protokol Eğitimi Emekli Büyükelçi Sayın Murat Oğuz tarafından TÜBİTAK Uzay binasında gerçekleştirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı Harp Akademileri Komutanlığı nın 23 Şubat 2015 tarihinde açılan 103'üncü Dönem Akademik Programı çerçevesinde düzenlenen etkinlik çerçevesinde; RF Dışişleri Bakanlığı'nda ülkemizle ilişkilerden sorumlu IV. Avrupa Departmanı yetkililerinin yanısıra, Türkiye üzerine çalışan uzman, gazeteci ve akademisyenlerle, Akademi öğrencilerinden oluşan yaklaşık 80 kişilik bir dinleyici grubu iştirak etmiştir. Konferansa ülkemizden Başbakanlık Başmüşaviri Prof.Dr. Gökhan Çetinsaya, Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. İlyas Kemaloğlu ve Doktora Öğrencisi Seçkin Köstem katılmıştır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Personeli için Uluslararası Toplantı Düzenleme Teknikleri Eğitimi 22 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 60 kişinin katıldığı programda Emekli Büyükelçi Sayın Ercan Özer tarafından Uluslararası Toplantı Düzenleme Teknikleri Eğitimi konulu sunum yapılmıştır. Türk Patent Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı çalışanlarından oluşan 100 kişilik personel için Türk Patent Enstitüsü Ana Binasında Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı Şube Müdürü Özkan Duman tarafından Dış Politika ve Türk Dış Politikasının Esasları konulu bir sunum gerçekleştirilmiştir kararnamesi ile ilk kez yurtdışına çıkacak 63 personelimiz için mesleki yönlendirme programı düzenlenmiştir. Yurtdışı tayine gidecek mensuplarımızın yabancı eşleri için 4-5 Mayıs 2015 tarihlerinde bir mesleki yönlendirme programı düzenlenmiştir. Sözkonusu eğitim programı kapsamında 10

12 "Misyon Kültürü, Yurtdışı Görevin Gerekleri ve Sorumlulukları", "Protokol Kuralları", "Türk Edebiyatı, Çağdaş Türk Edebiyatı", "Türk Musikisi, Klasik Türk Müziği" ve "Türk Resim Sanatı" konularında sunumlar yapılmıştır kararnamesi kapsamında ilk kez Büyükelçi olarak atanan personelimize ve eşlerine yönelik personel yönetimi, idari mali işler, basınla temas, konsolosluk konuları ile hitabet ve yöneticilik kabiliyetlerini geliştirecek konuları kapsayan bir yönlendirme programı düzenlenmiştir. Bakanlığımızı ziyaret eden Finlandiya Eski Savunma Bakanı Elisabeth Rehn tarafından halihazırda Akademimizde eğitimleri devam eden 51. Dönem Aday Meslek Memurları ile 5. Dönem Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurları'na yönelik olarak "Arabuluculuk" konulu bir seminer verilmiştir. Türk Patent Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Enstitü Başkanlığı Özel Büro çalışanı 18 kişilik bir gruba protokol konulu bir seminer verilmiştir Kararnamesi ile ilk kez Başkonsolos olarak atanan mensuplarımıza yönelik eğitim programı düzenlenmiştir. Başta Kosova Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, çeşitli Kosova kurumlarından otuz beş memura protokol eğitimi verilmiştir. Kosova nın başkenti Priştine de gerçekleştirilen eğitim kapsamında; genel protokol kuralları, kıyafet adabı, resmi davetler, devlet törenleri, uluslararası toplantılara hazırlık ve ikili görüşme usulü konularında dersler verilmiştir. Namibya Dışişleri Bakanlığı ile imzalanmış ikili işbirliği mutabakat muhtırası çerçevesinde 10 kişiden oluşan Namibyalı genç diplomatlara Ankara ve İstanbul da bir haftalık bir eğitim programı düzenlenmiş ve programda ülkemizi tanıtıcı etkinliklere yer verilmiştir. Ekonomi Bakanlığı tarafından yeni göreve başlayan Dış Ticaret Uzman Yardımcıları için düzenlenen hizmet içi eğitim programı kapsamında Bakanlığımız yetkilileri tarafından "Dışişleri Bakanlığı Örgütlenmesi ve Ana İşleyiş Mekanizmaları" konusunda bir sunum yapılmıştır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 150 kişilik bir grup için Müzakere Teknikleri konulu bir sunum gerçekleştirilmiştir Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde Bakanlığımız personelinden toplam 98 kişilik 2 grup için İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi düzenlenmiştir. Afganistan Diplomasi Akademisi ile imzalanmış ikili işbirliği mutabakat muhtırası çerçevesinde 10 kişiden oluşan Afgan genç diplomatlara Ankara ve İstanbul da bir haftalık bir eğitim programı düzenlenmiş ve programda ülkemizi tanıtıcı etkinliklere yer verilmiştir. 51. Dönem Aday Meslek Memurları ve 5. Dönem Konsolosluk ve İhtisas Memurları için Balkanlar bölgesine bir eğitim ve inceleme gezisi düzenlenmiştir. Bu kampsamda; Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Makedonya ve Yunanistan a gidilmiş ve bu ülkelerdeki tarihimiz açısından önemli mekanların yanısıra temsilciliklerimiz de ziyaret edilmiştir. 11

13 Hollanda Dışişleri Bakanlıklarıyla diplomat değişimini öngören Mutabakat Muhtırası imzalanmıştır. KONSOLOSLUK İŞLERİ BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres Sayın Bakanımızın davetlisi olarak VII. Büyükelçiler Konferansına hitapta bulunmak üzere 5-8 Ocak 2015 tarihleri arasında ülkemizi ziyaret etmiştir. Sözkonusu ziyaret kapsamında Guterres, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakan Yardımcımız Numan Kurtulmuş, Sayın Bakanımız ve Sayın İçişleri Bakanımız tarafından kabul edilmiştir. Ayrıca, Guterres in AFAD Başkanıyla görüşmesi sırasında AFAD, BMMYK ve AB Türkiye Temsilciliği arasında Türkiye de Kamp Dışındaki Suriyelilere Yönelik Koruma ve Temel Hizmetlerin Sağlanması na Dair Projenin Uygulanmasına İlişkin Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (OCHA), BM Kalkınma Programı (UNDP), BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) işbirliğiyle hazırlanan dönemine ait Bölgesel Mülteci Dayanıklılık Planı (Regional Refugee and Resilience Plan-3RP) nın finansmanına yönelik taahhüt konferansı, 31 Mart 2015 tarihinde Kuveyt te yapılmıştır. Ülkemizin iştirak ettiği konferansta, katımcı ülkeler tarafından öngörülen taahhüt tutarları açıklanmıştır. BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres, Haziran 2015 tarihlerinde ülkemizi ziyaret ederek ülkemizin Suriyelilere yaptığı yardımlar konusunda dünya kamuoyunun farkındalığını artırmak üzere 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü mesajını AFAD Mardin Midyat Barınma Merkezinden vermiştir. Sözkonusu ziyaret kapsamında BMMYK Guterres, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız tarafından kabul edilmiş; Sayın Bakanımız, Sayın İçişleri Bakanımız ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız ile ikili görüşmelerde bulunmuştur. AB Vize Serbestisi Diyaloğu çerçevesinde, AB Göç ve İçişleri Genel Müdürü Matthias Ruete başkanlığındaki AB Komisyonu heyeti Şubat 2015 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir. Ziyaret çerçevesinde, 23 Şubat 2015 tarihinde Bakanlığımızda ilgili kurum temsilcilerimizin katılımıyla Üçüncü Kıdemli Memurlar Toplantısı düzenlenmiştir. 1.6 aylık dönemde gerçekleşen 2. Tur AB Uzman Heyeti Ziyaretleri: - Göç Yönetimi, Vize ve Sınır Yönetimi Nisan Uluslararası Koruma 3-8 Mayıs Kamu Düzeni ve Güvenliği (Organize Suçlarla Mücadele ve Polis İşbirliği) Mayıs Temel Haklar (İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Mevzuatı) Mayıs Kamu Düzeni ve Güvenliği (Adli İşbirliği ve Yolsuzlukla Mücadele) Haziran 2015 Konsolosluk İstişare Toplantıları; -Kazakistan ile Konsolosluk İstişareleri Astana 12

14 -Rusya Federasyonu ile Konsolosluk İstişareleri Moskova -Karadağ ile Konsolosluk İstişareleri Ankara -İran İslam Cumhuriyeti ile Konsolosluk İstişareleri Tahran -Almanya ile Konsolosluk İstişareleri Berlin -Belçika ile Konsolosluk İstişareleri Brüksel 6-7 Şubat 2015 tarihlerinde Berlin de Batı Avrupa Ülkeleri Başkonsoloslar Toplantısı düzenlenmiştir. 7 Mayıs 2015 tarihinde Münih te Başkonsoloslar Toplantısı düzenlenmiştir. - Londra, Nepido ve Seul Büyükelçilerimiz ülkelerinde bulunan Türk şehitliklerini çeşitli vesilelerle ziyaret etmişlerdir. - NSU davası çerçevesinde toplam 9 oturum akademisyenler tarafından takip edilmiştir. - BM Suçun Önlenmesi ve Ceza Adaleti Kurultayı toplantısına ilgili Genel Müdür Yardımcılığımızdan katılım sağlanmıştır. - Seçimleri 30 Haziran 2015 tarihinde New York ta gerçekleştirilen Göçmen İşçiler Komitesi (CMW) dönemi adayımız Dr. Can Ünver söz konusu adaylık kapsamında temaslarda bulunmak üzere Haziran 2015 tarihlerinde New York'ta görevlendirilmiştir yılının ilk altı ayında yurtdışında görev yapmakta olan 1675 öğretmen, 91 okutman ve 1459 din görevlimizin yurtdışı aylıkları ödenmiştir. 168 sayılı Kanun çerçevesinde ödenmekte olan üç aylıklar ödenmiştir. MALİ YÖNETİM VE İÇ KONTROL Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bakanlığımıza tahsis edilen bütçe ödenekleri Ocak ayında harcama birimlerine bildirilmiştir Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1) uyarınca hazırlanan Ayrıntılı Harcama Programı vize edilmek üzere Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. Vize işleminden geçen Program doğrultusunda her ay, 3 aylık dönemde serbest bırakılan ödenekler için ödenek gönderme belgeleri düzenlenmiş ve mfa.net sisteminde ilgili birimlere ödenek tahsisleri yapılmıştır. Harcama birimlerinin üçer aylık nakit talepleri her ay konsolide edilerek Hazine Müsteşarlığına iletilmiştir. Bakanlığımız 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve 2014 Yılı Kesin Hesap Tasarısı hazırlanmış olup, Maliye Bakanlığına ve uygunluk bildirimi alınmak üzere Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir. Bakanlığımızın dönemi bütçesi hazırlıklarına başlanılmış olup, harcama birimlerimizde bütçe tekliflerini hazırlamakla görevlendirilmiş personele yönlendirme çalışmaları yapılmıştır. Bilişim Teknolojileri Dairesi Başkanlığı ile ortak çalışma yürütülerek hazırlanan, yurtdışı temsilciliklerimizin bütçe tekliflerini elektronik ortamda iletebilecekleri bütçe programında gerekli güncellemeler yapılmıştır. 13

15 "Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca, kontrol, denetim veya inceleme ile kesin hükme bağlama neticesinde, 2015 yılı 1. 6 aylık dönemde açılan kamu zararı dosya sayısı 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle 464 adet olmuştur. 16 adet dosya ise aynı dönemde terkin edilmiştir yılları arasında açılan kamu zararı dosya sayısı ile gerçekleşen tahsilat sayısı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. (Adet) 2006 Yılı Açılan Dosya Yılı Açılan Dosya Yılı Açılan Dosya Yılı Açılan Dosya Yılı Açılan Dosya Yılı Açılan Dosya Yılı Açılan Dosya Yılı Açılan Dosya Yılı Yurtdışı Ödünç Verme Yılı Açılan Dosya Yılı Yurtdışı Ödünç Verme Yılı 1. 6 Aylık Dönem Açılan Dosya Yılı 1. 6 Aylık Dönem Yurtdışı Ödünç Verme 63 Toplam Tahsilatı Sağlanan Dosya Tahsilatına Devam Edilen Dosya 802 Bakanlığımız İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi gereğince, yatırımlara ilişkin ihale işlem dosyaları, sözleşme tasarıları, ödenek gönderme ve aktarma belgeleri, seyahat kartı listeleri, tazminat ve yan ödeme cetvelleri ile yurt dışında görevli personelin kira katkısı talepleri tespit edici, önleyici ve düzeltici kontrollere tabi tutularak ön mali kontrolleri yapılmıştır. Bu kapsamda Bakanlığımız personeline ödenen tazminat ve yan ödeme cetvelleri, seyahat kartı listeleri, sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri, yurt dışında görevli personelimizin kira katkısı talepleri başkanlığımızca kontrol edilmiş ve vize işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımızca yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirilen yatırımlar ile merkez harcama birimlerinin yapmış oldukları satın alma ve ihale işlemleriyle ilgili konularda mali katkı sağlamak üzere danışmanlık faaliyetleri yürütülmüştür. KÜLTÜR VE TANITIM İŞLERİ Çok boyutlu dış politikamız ve yurt dışı tanıtım stratejimiz çerçevesinde, 2015 yılının ilk yarısında 119 dış temsilciliğimiz aracılığıyla ikili veya çok taraflı kültürel etkinliklere iştirak edilerek, sanatçı ve/veya sergi malzemeleri gönderilmek suretiyle ülkemizin temsil ve tanıtımı sağlanmıştır. 14

16 Çanakkale Savaşlarının 100. Yıldönümü kapsamında 2015 yılının ilk altı ayında 35 Dış Temsilciliğimizde çeşitli kültürel etkinlikler (fotoğraf sergileri, film gösterimleri, panel/konferanslar) düzenlenmiştir. Ülkemiz ile diğer ülkeler arasında karşılıklı olarak Kültür Merkezleri kurulması ve bu çerçevede diğer ülkelerde Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri (YETKM) açılması kapsamında yılın ilk altı ayında Makedonya, Rusya Federasyonu ve Macaristan ile Kültür Merkezleri Anlaşması (KMA) imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye de kurulması planlanan Türk-Japon Üniversitesinin kuruluş çalışmalarını yürütmek üzere Komiteler oluşturulmuş ve iki kez ortak toplantı düzenlenmiştir. Ayrıca, Türk-Türkmen Üniversitesi Projesi kapsamında, Türkmenistan da kurulması düşünülen Türk-Türkmen Üniversitesinin genel masraflarının taraflarca yarı yarıya karşılanması, yeni bina inşaatı giderlerinin eşit miktarda üstlenilmesi, hukuki statüsü, yapısı ve çalışma düzeninin ise Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanacak belgelerle belirlenmesi üzerinde mutabık kalınmıştır Türkiye-Avustralya Karşılıklı Kültür Yılı açılışı, Sidney deki Capitol Theatre da düzenlenen Turkey in Music/Home of Gallipoli 2015 adlı konserle gerçekleştirilmiştir. Bunun yanısıra, gerek ülkemizde gerek Avustralya da ilk 6 ayda etkinlik programında yer alan faaliyetler gerçekleştirilmiştir. 15

17 III. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER İDARİ VE MALİ İŞLER A. YURT İÇİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Bakanlığımız personelinin ihtiyacı olarak, çalışma masası, koltuk, dolap v.b. demirbaş alımı yapılması öngörülmektedir Bakanlığımız merkez hizmet binalarında; güvenlik sistemleri ilaveleri, telefon santrali sistemleri ilaveleri, toplantı salonu ekipmanı modernizasyonu içi harcama yapılması öngörülmektedir. B. YURT DIŞINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 1) SATIN ALMA Mogadişu BE, Bandar Seri Begavan BE, Punom Pen BE, Panama BE, Amsterdam BK, Brazavil BE, Gabaron BE, Kigali BE, Kotonu BE, San Jose BE, Edinburg BK ve Hargeysa BK nın tefrişatları için harcama yapılması öngörülmektedir. Bakanlığa alınacak 102 taşıttan, kalan 83 adedinin satın alma işlemleri gerçekleştirilecektir. Dış temsilciliğimizin jeneratör, telefon santrali, kesintisiz güç kaynağı, regülatör, güvenlikli kapı ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yapılacaktır. Helsinki BE, Kopenhag BE, Kahire BE, Rodos BK, Amsterdam BK ve Rabat BE kançılarya binası satın alınması ve Bağdat BE ve Kudüs BK yerleşke satın alınması öngörülmektedir. Cidde BK ve Ottava BE yerleşke için arsa satın alınması, Nairobi BE yerleşke içerisindeki arsanın satın alınması ve Tiflis BE ikametgâh binası satın alınması öngörülmektedir. 2) İNŞAAT İŞLERİ İkinci altı aylık dönemde; Bağdat BE, Karaçi BK, Mogadişu BE, Strazburg BK ve AVKONS DT yerleşke inşaatı ve İslamabad BE memur konutu inşaatı öngörülmektedir. Kişinev BE ve Mainz BK kançılarya ve ikâmetgâh projesi inşaat giderleri öngörülmektedir. Dakka BE, Erbil BE, Hartum BE, Kiev BE ve Nairobi BE yerleşke projesi danışmanlık hizmeti alımı planlanmaktadır. Köln BK danışmanlık hizmeti alımı, Madrid BE kançılarya projesi danışmanlık hizmeti alımı ve New York Türkevi projesi danışmanlık ve proje yöneticisi hizmeti alımı öngörülmektedir. 3) BÜYÜK ONARIM İŞLERİ Atina BE, Atina Pire BK, Bern BE, Düsseldorf BK, Edinburg BK, Helsinki BE, Londra BK ve Turkuno DT danışmanlık hizmeti alımı öngörülmektedir. Bangkok BE, Belgrad BE, Stuttgart BK ve Kabil BE-Kançılarya binası onarımları planlanmaktadır. 16

18 Nato DT ve Unesco DT ikâmetgâh binası onarımı, Encemine BE kançılarya ve ikâmetgâh onarımı öngörülmektedir. Kopenhag BE ve Milano BK binası onarımı ile Toronto BK onarımı, Moskova BE yerleşke onarımı yapılması planlanmaktadır. BİLİŞİM İŞLERİ Yılın ikinci altı aylık döneminde, merkez ve/veya yurtdışı teşkilatımızdaki kullanım ömürlerini tamamlamak üzere olan ve/veya yetersiz kalan 300 adet masaüstü bilgisayar, 300 adet bilgisayar ekranı, 50 adet dizüstü bilgisayar, 500 adet yazıcı ve 25 adet çok fonksiyonlu yazıcı için yaklaşık olarak ,00 TL ödenmesi öngörülmektedir. Diğer makine ve teçhizat alımları (UPS, kripto kartı, ağ güvenlik cihazları, modem, router, projeksiyon cihazı, access point, vb.) için yaklaşık ,00 TL harcanmasının yanı sıra sunucu, sunucu malzemeleri, network cihazları ve donanımları için de yaklaşık ,00 TL ödenmesi planlanmaktadır Maliyet ve mesafe değerlendirmeleri yapılarak temsilciliklerimizin gerekli sistem değişikliklerinin mümkün olduğunca mahallen yaptırılması cihetine gidilmektedir. Bu kapsamda, 500 adet masaüstü bilgisayar, 300 adet monitör, 250 adet yazıcı (lazer, nokta vuruşlu, pasaport yazıcı vs.), 250 adet tarayıcı, 50 adet dizüstü bilgisayar, 100 adet kesintisiz güç kaynağı ile bunların dışında evrak imha ve visa printer gibi makinelerin alımını teminen önümüzdeki altı aylık süre zarfında mevcut yurtdışı ödeneğimizin tamamının kullanımı öngörülmektedir. Video konferans sistemi ihalesi yapılmış olup, ,00 TL, microsoft premier destek paketi alımı için ,00 TL, Bakanlığımız diplomatik pasaport tanzim merkezi nde kullanılan yazılımın bakım ve güncellemesi için TL, dışnet tasarımı için ,00 TL, mevcut bilgi sistemlerinin güvenliğinin güncellemesi, iyileştirilmesi, teknik destek ve bakımlarının yapılabilmesi için ,00 TL ve ISO bilgi güv.yön.standardı ve log (iz kaydı) yönetim sistemi (siber güvenlik) için ,00 TL ödeme yapılması planlanmaktadır. ARŞİV İŞLERİ Diplomatik e Arşiv Projemiz günde 2 vardiyada 260 çalışan tarafından yürütülmektedir sonunda 25 milyon sayfa belgenin ayrıştırma/kaba tasnifi, taraması, indekslemesi, kalite kontrolü ve son kontrolünün tamamlanması öngörülmektedir in ikinci yarısında iki Arşiv Projesi Danışma Kurulu ADK toplantısı düzenlenmesi öngörülmektedir. Araştırmaya açılması düşünülen arşiv dosyalarının arttırılması yönünde çalışılmaktadır. TEMSİLCİLİK VE PERSONEL İŞLERİ 2015 yılının ikinci 6 aylık döneminde toplam 1 Büyükelçilik (Guatemala BE), 1 Daimi Temsilcilik (İİT DT) ve 2 Başkonsolosluğun (Prizren BK ve Vancouver BK) faaliyete geçirilmesi öngörülmektedir. 17

19 2015 yılı ikinci 6 aylık dönemde Bakanlığımıza aday meslek memuru ve aday konsolosluk ve ihtisas memuru alınması amacıyla gerekli sınavların düzenlenmesi ve sınavlar sonucunda başarılı olan personelin atanarak göreve başlatılması öngörülmektedir. Merkez teşkilatımızın ihtiyaçları doğrultusunda KPSS sonuçlarına göre merkez memuru atamalarına devam edilecektir. Diplomasi Akademileri arasında işbirliğine ilişkin Mutabakat Zabıtları çerçevesinde; 10 kişiden oluşan Moldovalı, Çinli, Kosovalı, Sudanlı, Gürcü ve Güney Sudanlı diplomatlara, Kenyalı, Çadlı ve Türkmen genç diplomatlara Ankara ve İstanbul da eğitim programları düzenlenmesi planlanmaktadır. Bakanlığımızda Şube Müdürü/Daire Başkanı seviyesindeki memurlar için 2015 Kasım ayı içinde bir yöneticilik seminer programı gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Eylül/Ekim aylarında Bakanlığımızın ilgili birimlerinde çalışan personele ihale mevzuatı eğitimi verilmesi öngörülmektedir. Stratejik Araştırma Merkezi tarafından Ukrayna İlimler Akademisi ile Ortak Konferans (Kiev), Afrika Sektörel Paneli-DEİK, İstanbul, SAM-CASS Sempozyumu, Pekin, SAM-SIIS Çalıştayı, Ankara, Türk Konseyi Üye Ülkeleri Resmi Dış Politika Araştırma Merkezleri II. Toplantısı, İstanbul, Türkiye de "Azerbaycan Haftası" Etkinlikleri, SAM-PISM Çalıştayı, Ankara, 10. Türk-İtalyan Forumu, Antalya, SAM Dış Politika Toplantıları-4 yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir. KONSOLOSLUK İŞLERİ BM Mülteciler Yüksek Komiserliği 66. İcra Komitesi (Excom) toplantısı, 5-9 Ekim 2015 tarihlerinde Cenevre de düzenlenecektir. BMMYK Guterres in Suriyeli barınma merkezlerine muhtemel ziyareti 2015 sonu ya da 2016 başı olarak öngörülmektedir. Suriye ye Komşu Ülkeler Bakanları Toplantısının 2015 yılının ikinci yarısında Lübnan da düzenlenmesi öngörülmektedir. Suriyeli Mültecilerin Üçüncü Ülkelere Yeniden Yerleştirilmelerine İlişkin Taahhüt Konferansı"nın 2015 Aralık ayında Cenevre de düzenlenmesi öngörülmektedir. Temmuz 2015 ayında gerçekleşecek Uzman Heyeti Ziyaretleri: Temel Haklar (Ayrımcılıkla Mücadele ve Roma Konuları) Temmuz 2015, "Sınır Yönetimi" 2. bölüm Temmuz altı aylık dönemde konsolosluk istişare toplantıları yapılacaktır; -Ukrayna ile Konsolosluk İstişareleri (Kiev) -Belarus ile Konsolosluk İstişareleri (Minsk) -Özbekistan ile Konsolosluk İstişareleri (Ankara) -Tacikistan ile Konsolosluk İstişareleri (Ankara veya Duşanbe) 18

20 -Kırgızistan ile Konsolosluk İstişareleri (Bişkek) -Azerbaycan ile Konsolosluk İstişareleri (Ankara) -Moğolistan ile Konsolosluk İstişareleri (Ankara) -Gürcistan ile Konsolosluk İstişareleri (Ankara) -Moldova ile Konsolosluk İstişareleri (Ankara) -Türkmenistan ile Konsolosluk İstişareleri (Ankara) -Sırbistan ile Konsolosluk İstişareleri ( Belgrad) -Romanya Konsolosluk İstişareleri ( Ankara) -Kore Cumhuriyeti ile Konsolosluk İstişareleri ( Seul) -Vietnam ile Konsolosluk İstişareleri (Ekim 2015-Hanoi) -İsviçre ile Konsolosluk İstişareleri ( Bern) -Çek Cumhuriyeti ile Konsolosluk İstişareleri (Prag) -Polonya ile Konsolosluk İstişareleri (Varşova) -Macaristan ile Konsolosluk İstişareleri (Budapeşte) -Hollanda ile Konsolosluk İstişareleri (Lahey) Ayrıca; Fahri Konsolosların Türkiye ye davet edilmesi, Konsolosluk otomasyon projesi hakkında Rusya, Bosna Hersek ve Özbekistan heyetlerinin ağırlanması, KÇM nin tanıtımı amacıyla dış temsilciliklerimize ziyaretler düzenlenmesi öngörülmektedir. Rusya, Fransa, Danimarka, Almanya ve ABD deki temsilciliklerimize iletişim becerileri eğitimi verilmesi planlanmaktadır. Yurtdışı yolluklar bağlamında Sayın Bakanımızın yurtdışı ziyaretleri sırasında merkezden bir yetkilimiz veya ilgili Büyükelçimiz veya ilgili Başkonsolosumuz heyetlere refakat edecektir. - Almanya'da Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) aşırı sağ terör örgütü ile ilgili davanın duruşmalarını ülkemiz adına münavebeli olarak izlemek üzere yetkililer görevlendirilecektir. - Yurtdışında Yaşayan Türklerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı nın vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı Avrupa ülkeleri seyahatlerine refakat edilecektir. - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı nın vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı Avrupa ülkeleri seyahatlerine refakat edilecektir. - Avrupa da yerleşik çeşitli Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yapılacak toplantılara iştirak edilecektir. - Vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı Batı Avrupa ülkelerinde (Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, Belçika) Konsolosluk İstişarelerine katılım sağlanacaktır. - Çeşitli ülkelerde düzenlenecek Sosyal Güvenlik Ortak Çalışma Grubu Toplantılarına katılınacaktır. - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Temmuz ve Eylül aylarında düzenlenecek toplantılara katılınacaktır. 19

21 - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretim yılında yurtdışında görev yapacak okutman ve öğretmenler için düzenlenecek hizmet içi eğitim seminerlerine katılınacaktır yılının ilk altı ayında yurtdışında görev yapmakta olan 1675 öğretmen, 91 okutman ve 1459 din görevlimizin yurtdışı aylıkları ödenecektir yılında devam eden veya başlayacak projeler; - Türkiye-Fransa İşgücü Anlaşması'nın 50. yıldönümü anma etkinliklerinin 2015 yılı boyunca sürdürülmesi öngörülmektedir - Türkiye-İsveç İşgücü Anlaşması'nın 50. yıldönümü anma etkinliklerinin 2015 yılı boyunca sürdürülmesi öngörülmektedir - Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Budapeşte de inşa edilecek cami projesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir. - Yurtdışında vatandaşlara hizmet vermek üzere istihdam edilen Hukuk Danışmanı sayısının arttırılmasına çalışılmaktadır. - Katar da inşası tamamlanan MEB e bağlı Türk Okulu nun eğitim-öğretim faaliyetlerinin en kısa zamanda başlatılması öngörülmektedir. - Myanmar ın Thayet bölgesinde inşaatı tamamlanan Türk Şehitliği nin açılışının, bu ülkeye gerçekleştirilecek bir üst düzey ziyaret esnasında yapılması öngörülmektedir. - Slovakya da bir Türk Şehitliği ve Anıtı inşa edilmesine ilişkin olarak ilgili Slovakya makamları nezdinde temas ve girişimler sürdürülmektedir. - Fransa da Türk Şehitliği inşa edilmesi amacıyla Fransa daki Türk Savaş Kabirlerine İlişkin Anlaşma nın müzakereleri yürütülmektedir. 22 ülke ile imzalanması öngörülen sosyal güvenlik anlaşmalarını sonuçlandırmaya yönelik çalışmalar sürdürülmektedir MALİ YÖNETİM VE İÇ KONTROL Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığına gönderilen Bakanlığımız 2014 Yılı Kesin Hesap Tasarısı için uygunluk bildirimi alındıktan sonra, TBMM, Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmek üzere basımı yapılacaktır. Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, dönemi Bütçe Çağrısı ve Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan makro politikalar, ödenek teklif tavanları, genel ilkeler ve standartlar esas alınarak, hazırlık çalışmalarına başlanan Bakanlığımız dönemi bütçe teklifi ilgili kurumalara iletilecektir. Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı yetkilileri ile yapılacak görüşmeler neticesinde tasarının nihai halini almasının akabinde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurula sunulmak üzere 2016 Yılı Bütçe Kanun Tasarısının basımı gerçekleştirilecektir. Yılsonuna doğru artacağı tahmin edilen harcama birimlerimizin serbest bırakma, revize, aktarma ve yedek ödenek taleplerinden uygun görülenler Maliye Bakanlığına iletilmeye devam edecektir. Nakit taleplerine ilişkin uygulamaya devam edilecektir. Mali yönetim ve kontrol faaliyetlerinin Bakanlığımızda etkin bir şekilde uygulanması için gerekli çalışmalar sürdürülecektir. 20

22 "Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Dışişleri Merkez Saymanlık Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı ve Sayıştay Başkanlığınca kontrol, denetim veya inceleme ile kesin hükme bağlama neticesinde takip ve tahsiline karar verilen kamu zararlarının takip ve tahsili için gerekli işlemlere devam edilecektir. İç Kontrol standartlarına uyum çalışmalarına İç Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda devam edilecektir. İç kontrol sisteminin anlamı, önemi ve gerekliliği konusunda yöneticilere ve personele yönelik eğitimler verilmektedir. Bakanlığımız, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinin, Ödeme Emri Belgesi ve Eklerinin Dönemsel Mali Kontrol İşlemleri başlıklı 27 nci maddesinde belirlenen yetki çerçevesinde, mali işlemlerde birimler arası uygulama birliği sağlanması ve mali mevzuatın takibi ile risk unsurları dikkate alınarak yönergede belirtilen giderlere ait ödeme emri belgeleri ve eklerinin dönemsel mali kontrol işlemlerine tabi tutulmasına devam edilecektir. KÜLTÜR VE TANITIM İŞLERİ Hazırlıkları Bakanlığımızla koordineli olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen, ülkemizin konuk ülke olduğu, Europalia Uluslararası Sanat festivali Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Ekim ayında gerçekleştirilecektir. Çanakkale Savaşlarının 100. Yıldönümü kapsamında yılın ikinci yarısında da 10 kadar Dış Temsilciliğimizde etkinlikler düzenlenmesi öngörülmektedir. Kosova, Pakistan, Romanya ve Tunus ile vaktiyle imzalanmış ve halen onay süreci devam eden Kültür Merkezleri Anlaşmalarının yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Ayrıca, Çek Cumhuriyeti ile Kültür Merkezleri Anlaşması imzalanması beklenmektedir. Yılın ikinci yarısında, kuruluş çalışmaları devam eden Türk-Japon Üniversitesi ile Türk- Türkmen Üniversitesi üzerindeki müzakerelere devam edilecek olup, ayrıca, ülkemizde kurulması düşünülen Türk-İtalyan ve Türk-Katar Üniversiteleri ile Afganistan da kurulması planlanan Türk-Afgan Üniversitesi projelerine yönelik çalışmaların hızlandırılması da öngörülmektedir. 21

23 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2015 Kurum Kod: 11 - DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI GERÇEKLEŞM E BA ŞLA NGIÇ TOPLA M I ÖDENEĞİ OCA K-HA ZİRA N OCA K-HA ZİRA N A RTIŞ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEK. ORA NI ** GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORA NI * (%) (%) YILSONU GERÇEKLEŞM E TA HM İNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ######### ########## ,79 43,15 43, PERSONEL GİDERLERİ ,78 52,52 55,49 MEMURLAR ,51 57,42 58,92 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,06 44,21 49,53 İŞÇİLER ,23 50,74 38,58 GEÇİCİ PERSONEL ,62 13,49 11,34 DİĞER PERSONEL ,00 36,71 0, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,28 44,59 51,07 MEMURLAR ,70 56,18 53,53 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,37 37,56 49,61 İŞÇİLER ,69 49,62 42,00 GEÇİCİ PERSONEL ,00 0,00 0,00 DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,87 24,52 23,96 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 0,00 0,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,22 16,98 11,87 YOLLUKLAR ,58 36,57 41,65 GÖREV GİDERLERİ ,43 72,93 30,24 HİZMET ALIMLARI ,88 16,64 22,91 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,94 16,80 23,78 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,49 16,14 17,07 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,34 14,67 13,93 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,32 50,01 41, FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 İSKONTO GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0, CARİ TRANSFERLER ,35 59,23 60,60 GÖREV ZARARLARI ,00 0,00 0,00 HAZİNE YARDIMLARI ,54 48,25 40,55 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,37 51,43 28,48 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,81 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ ,00 0,00 0,00 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,42 59,26 60,72 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, SERMAYE GİDERLERİ ,55 6,53 7,64 MAMUL MAL ALIMLARI ,89 17,65 8,55 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,74 23,47 0,57 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,31 0,04 0,21 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,81 0,64 10,14 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,35 7,42 7,63 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 0,00 0,00 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,00 0,00 0, SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, BORÇ VERME ,30 12,04 14,58 YURTİÇİ BORÇ VERME ,30 12,04 14,58 YURTDIŞI BORÇ VERME ,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00 22

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2009 YILI BİRİNCİ ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2009 YILI BİRİNCİ ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2009 YILI BİRİNCİ ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU BAKANLIĞIMIZ HARCAMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 2009

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 I KURUMSAL DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A) BÜTÇE 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Dumlupınar Üniversitesi

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2011 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2014 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 1 GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3' uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2011 YILI BİRİNCİ ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2011 YILI BİRİNCİ ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2011 YILI BİRİNCİ ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2007 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

T.C. YARGITAY BAġKANLIĞI 2012 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAġKANLIĞI 2012 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU T.C. YARGITAY BAġKANLIĞI 2012 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Temmuz - 2012 GĠRĠġ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30' uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 31.07.2013 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2006 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2016 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2008 YILI BİRİNCİ ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2008 YILI BİRİNCİ ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2008 YILI BİRİNCİ ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : / /2010 Bilindiği üzere, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı mükerrer

Detaylı

Dış Temsilciliklerde ve Gümrüklerde Oy Kullandı İşaretlenen Seçmen Sayısı

Dış Temsilciliklerde ve Gümrüklerde Oy Kullandı İşaretlenen Seçmen Sayısı Dış Temsilciliklerde ve lerde Seçmen ve Toplam Seçmen Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ARNAVUTLUK ARNAVUTLUK BERLIN DÜSSELDORF 8 139,556 49,097 35.18 4,798 3.44 53,895

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı KAMUOYUNA DUYURU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde,

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3469 TC. REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 26.07.2007 Bilindiği üzere, 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2006 tarih ve 26391 sayılı mükerrer Resmi

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRE BAŞKANLIĞI İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRE BAŞKANLIĞI İKİLİ İLİŞKİLER

Detaylı

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ TARİH BRÜT KESİNTİ TUTARI NET Ocak 5.886.620,18 2.354.648,08 3.531.972,10 Şubat 7.050.356,44 2.820.142,58 4.230.213,86 Mart 6.714.823,11 2.685.929,25 4.028.893,86 Nisan 6.261.501,02

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA 2008 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 214 SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 3 uncu maddesinin;

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 / 23 R İ Z E Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 3 / 23 I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İçindekiler I. OCAK- HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 TEMMUZ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....1 A. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ... 1 A1. PERSONEL GİDERLERİ... 2 A2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ....4

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Müdürlüğü

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Müdürlüğü Evrak Tarih ve Sayısı: 12/07/2017-E.16343 T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Müdürlüğü *BE6LCC3L* Sayı : 47972323-843.04. Konu : 2017 Yılı Kurumsal

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 215 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I. Ocak - Haziran 215 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları... 4 A. Bütçe Giderleri... 4 B. Bütçe Gelirleri...

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 27.12.2013 tarih ve 28864 mükerrer

Detaylı

TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R

TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R İçindekiler GİRİŞ... 3 HARCAMA BİLGİLERİ... 4 I. OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 6 A. Bütçe Giderleri... 6 01-Personel Giderleri:...

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 GİRİŞ: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları - Türkiye ile Afganistan arasında 7 Kasım 1959 tarihinde Ankara'da "Kültür

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ (Form:3A-3B)... 15-9 FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD. AÇIKLAMALAR 2010 OCAK ŞUBAT MART (EK: 2-a) (İCMAL) I. ÜÇ AY II. ÜÇ AY III. ÜÇ AY IV. ÜÇ AY NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK % % % % GELİRLER ÖZ GELİR HAZİNE YARDIMI CARİ HAZİNE

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz KARAMAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz KARAMAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2015 - KARAMAN İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2016 Üniversitemizde tüm kurumsal faaliyetler ile bunlara ilişkin kaynak kullanımı Ülkemiz 2023 vizyonu başta

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı ÖNSÖZ Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yönelik yapılacak yardımların ayrıntıları 2004 yılından itibaren başlatılan uygulama çerçevesinde kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu çerçevede;

Detaylı

2009 OCAK-HAZİRAN HARCAMALAR

2009 OCAK-HAZİRAN HARCAMALAR 1 GİDERLER (BİN ) 1- OCAK HAZİRAN 2009 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri 95.063.569,05 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 11.702.505,63 03- Mal

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Temmuz 215 www.aksaray.edu.tr T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2006 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2006 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı :B.3.2.ULU..7.82.-15/ TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : 6.1.26 Bilindiği üzere, 5437 Sayılı 26 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 25 tarih ve 264 sayılı

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0 Giriş 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. Maddesinde, Genel Yönetim Kapsamındaki İdarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları,

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012 TEMMUZ-2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana / Temmuz - 2012 SUNUŞ... 2 I.OCAK-HAZİRAN 2012

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2 TEMMUZ 2016 İÇİNDEKİLER I. OCAK- HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 A. BÜTÇE GİDERLERİ...

Detaylı