T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ

2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 2 BAKANLIĞIMIZ HARCAMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR... 3 OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri... 6 OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER... 7 TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU

3 GİRİŞ Kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçler şeklinde ifade edilen Kamu Mali Yönetimi çağdaş mali yönetim anlayışının vazgeçilmez unsurlarından birisi hâline gelmiştir. Günümüzde birçok ülke bu hedefe ulaşmak ve aynı mali dilde konuşabilmek amacıyla uluslararası standartlara göre hazırlanmış kamu mali yönetim sistemleri konusunda reform çalışmalarına başlamışlardır. Nitekim, ülkemizde de yeni kamu mali yönetim anlayışı çerçevesinde tarihinde yayınlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile sistem yeniden düzenlenmiş ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamaya geçilmiştir. Bu kapsamda, anılan kanunun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk 6 aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini her yıl temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükmüne yer verilmiştir. Bu bağlamda, Bakanlığımızın 2015 yılının ilk yarısında gerçekleştirdiği faaliyetler ile, bütçe durumunu, ikinci altı aya ilişkin tahmin, beklenti ve hedefleri içeren 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 2

4 BAKANLIĞIMIZ HARCAMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Bütçe uygulanmasında serbest bırakılan ödenekler Dış Temsilciliklere ön ödeme (avans) suretiyle gönderilmekte olup, bu ödeneklerin harcamaya dönüşmesi ve muhasebe kayıtlarına alınması yılın ikinci altı aylık döneminde gerçekleşmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki tablolarda yer alan harcamalar Maliye Bakanlığının sistemine yansıyan harcamalar olup, Bakanlığımızın gerçek harcaması bu rakamların üzerindedir. I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Bakanlığımıza yılları için tahsis edilen toplam ödenekler aşağıdadır: Personel Giderleri Sosyal Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Borç Verme Toplam BÜTÇE GİDERLERİ Dışişleri Bakanlığına 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen toplam TL ödeneğin % 44 ü olan TL yılın ilk yarısında harcanmıştır yılına baktığımızda ise TL olarak gerçekleşen Bakanlığımız bütçesinin % 44 ü olan TL yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bakanlığımızın Ocak-Haziran dönemindeki Bütçe Uygulama Sonuçları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir Aylık Gerçekleşmeler Ödenek Harcama Oran(%)

5 01- Personel Giderleri Bakanlığımız bütçesine 2015 yılı personel giderleri için TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin % 55,49 u olan TL harcanmıştır. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise, personel giderleri başlangıç ödeneğinin 52,52 si olan TL harcanmıştır. 01-PERSONEL GİDERLERİ KBÖ Harcama Harcama Oranı(%) Memurlar ,92 Sözleşmeli Personel ,53 İşçiler ,58 Geçici Personel ,34 TOPLAM , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Bakanlığımıza 2015 yılı sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için TL ödenek tahsis edilmiş olup yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin 51,07 si olan TL harcanmıştır yılında ise TL ödenek tahsis edilmiş ve ilk altı aylık dönemde anılan ödeneğin % 44,59 u olan TL harcanmıştır. 02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ KBÖ Harcama Harcama Oranı(%) Memurlar ,53 Sözleşmeli Personel ,61 İşçiler+ Geçici Personel+Diğer Personel ,00 TOPLAM , Mal ve Hizmet Alım Giderleri Bakanlığımız bütçesinin mal ve hizmet alımları giderleri kalemine TL ödenek tahsis edilmiş olup, yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin % 23,96 sı olan TL harcanmıştır. Ayrıca TL temsilciliklere avans olarak gönderilmiş ve yapılan harcamalar henüz Maliye Bakanlığının sistemine gider olarak yansımamıştır. 4

6 Bakanlığımız bütçesinin % 59,61 i Dış Temsilciliklere tahsis edilen ödenekten oluşmaktadır. Dış Temsilciliklerimizin harcamaları ise döviz kurları esas alınarak yapıldığından döviz kurlarındaki dalgalanmalar ikinci altı aylık dönemde, başlangıç ödeneklerinin aşılmasında etkili olabilmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinin alt kalemleri aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. 03- MAL VE HİZMET ALIMLARI KBÖ Harcama 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Alımları Harcama Oranı(%) , Yolluklar , Görev Giderleri , Hizmet Alımları , Temsil ve Tanıtma Giderleri , Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 03.8 Gayrimenkul Mal Bakım Onarım Giderleri , , Cari Transferler 2015 yılı Bakanlık bütçesinde cari transferler için TL ödenek tefrik edilmiş olup, bu ödeneğin TL si harcanmıştır. 05-CARİ TRANSFERLER KBÖ Harcama Harcama Oranı(%) Hazine Yardımları ,55 Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler ,48 Hane Halkına Yapılan Transferler Yurtdışına Yapılan Transferler ,649 60,72 TOPLAM ,60 5

7 06- Sermaye Giderleri Bakanlığımıza 2015 yılı için TL yatırım ödeneği tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin TL si haziran ayı sonu itibariyle harcanmış TL ödenek ise harcanmak üzere avans olarak verilmiş olup, yapılan harcamalar henüz Maliye Bakanlığının sistemine gider olarak yansımamıştır. Bazı sermaye giderlerindeki harcama gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 06- SERMAYE GİDERLERİ KBÖ Harcama Harcama Oranı(%) Mamul Mal Alımları ,55 Gayri Maddi Hak Alımları ,57 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri , , ,63 6

8 II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İDARİ VE MALİ İŞLER A. YURT İÇİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Bakanlığımız merkez hizmet binalarında; güvenlik sistemleri ilaveleri, telefon makineleri, toplantı salonu ekipmanı modernizasyonu ve diğer rutin alımlar yapılmıştır. Bakanlığımız merkez hizmetlerinde kullanılmak üzere, Devlet Malzeme Ofisinden 5 adet binek otomobili satın alınmıştır. B. YURT DIŞINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 1) SATIN ALMA Seul BE için Kançılarya binası satın alınmıştır. Brüksel BE, Asmara BE, Lefkoşa BE, Zagreb BE, Gabaron BE, Encemine BE, Düsseldorf BK, Meşhed BK ve Miami BK nın tefrişatları yapılmıştır. Ayrıca birçok Temsilciliğimiz için muhtelif demirbaş alımları yapılmıştır. Dış temsilciliklerimizin jeneratör, telefon santrali, kesintisiz güç kaynağı, regülatör, güvenlikli kapı ihtiyaçlarının karşılanması için harcama yapılmıştır tarih ve 2015/7268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 2015 yılında yurtdışı temsilciliklerimiz için 25 adet binek (T1-a), 15 adet arazi binek (T4), 24 adet minibüs (T5), 2 adet pick-up (T7), 1 adet midibüs (T10), 20 adet özel donanımlı binek (T21-a) ve 15 adet özel donanımlı arazi binek (T21-b) olmak üzere toplam 102 adet taşıtın edinilmesine izin verilmiştir. Halihazırda sözkonusu taşıtların satın alma süreci devam ettiğinden, 2015 yılı birinci altı aylık döneminde, yalnızca mahallen temin edilmesi uygun görülen 19 adet özel donanımsız taşıta ilişkin TL harcama yapılmıştır. 2) İNŞAAT İŞLERİ Bağdat BE, Dakka BE, Erbil BE, Karaçi BK ve Kiev BE yerleşke projesi danışmanlık hizmet alımı, Madrid BE kançılarya projesi danışmanlık hizmeti alımı, Mogadişu BE, Strazburg BK ve AVKONS DT yerleşke inşaatı, Kişinev BE kançılarya ve ikâmetgâh inşaatı, Mainz BK kançılarya ve ikâmetgâh projesi danışmanlık hizmeti alımı, New York Türkevi danışmanlık ve proje yöneticisi hizmetleri alımı ve İslamabad BE memur konutu inşaatı için harcamalar yapılmıştır. 3) BÜYÜK ONARIM İŞLERİ Belgrad BE, Brüksel BE, Düsseldorf BK, Nant BK, Oslo BE ve Pretorya BE kançılarya onarımları gerçekleştirilmiştir. Bern BE, Hamburg BK, Kopenhag BK, Milano BK ve Stuttgart BK onarım danışmanlık hizmeti alımı için harcama yapılmıştır. 7

9 Miami BK, Encemine BE ve Toronto BK onarımı için harcama yapılmıştır. Nato DT ve Unesco DT ikâmetgâh binası onarımı ile Hargeysa BK kançılarya ve ikâmetgâh onarımına yönelik harcama yapılmıştır. BİLİŞİM İŞLERİ Merkez dairelerimizden ve dış temsilciliklerimizden gelen muhtelif bilgisayar ve çevre birimleri ihtiyaçlarına ilişkin olarak Bakanlığımıza tahsis olunan ,00 TL nin ,05 TL'si söz konusu büro ve bilgisayar malzemesi alımları için kullanılmıştır. Dış temsilciliklerimizin sunucu, bilgisayar ve çevre birimleri başta olmak üzere muhtelif mamul mal ihtiyaçlarına ilişkin ödenek taleplerine karşılık olarak Bakanlığımıza tahsis olunan ,00 TL'nin ,65 TL'si temsilciliklerimizin ihtiyacı çerçevesinde harcanmıştır. Bakanlığımız ihtiyaçları doğrultusunda Gayri Maddi Hak Alımları harcama kaleminden Bakanlığımıza tahsis olunan ,00 TL nin ( ,00 TL si Kapalı Ağ Projesi ne tahsisli) ,00 TL si kullanılmıştır. Ayrıca; lisans alımı (24.726,90 TL) 123rf.com web sayfası görsel kullanım hakkı alımı (7.208,25 TL), video konferans bakım paketi (15.112,85 TL), memleketim projesi yazılımı ( ,00 TL) alımları yapılmıştır. ARŞİV İŞLERİ Cumhuriyet tarihimizde bugüne kadarki en kapsamlı kamu arşiv veritabanı projesi olan Diplomatik e-arşiv Projemize 01 Aralık 2014 tarihinde başlanmıştır. Projenin ilk aşamasında 2015 yılı sonuna değin Merkez Arşivimizde bulunan 25 milyon sayfa belgenin elektronik ortama aktarılması öngörülmektedir. Diplomatik e-arşiv Projemizin verimli şekilde yürütülmesi ve hedeflerine erişilmesi bakımından, ilgili uzman kurumlarımız ile akademik camiamızın bilgi birikimi ve görüşlerinden yararlanmak düşüncesiyle bir Arşiv Projesi Danışma Kurulu (ADK) oluşturulmuştur. İki ayda bir toplanan Arşiv Danışma Kurulumuzda ilgili uzman kamu kurumlarımızın yönetici ve temsilcileri, üniversitelerimizin bilgi-belge yönetimi, siyasî tarih ve uluslararası ilişkiler bölümleri öğretim üyeleri, Bakanlığımız ilgili birimlerinin yöneticileri üye olarak bulunmaktadır in ilk yarısında üç ADK toplantısı düzenlenmiştir. Bunların yanı sıra, Sayın Bakanımızın katılımıyla 16 Ocak 2015 tarihinde Projemizi kamuoyuna tanıtım toplantısı gerçekleştirilmiştir. Diplomatik e Arşiv Projemizin tamamlayıcı bir unsuru olarak, arşiv belgelerinin gizlilik kaldırma ve araştırmaya açılma çalışmalarına devam edilmektedir. TEMSİLCİLİK VE PERSONEL İŞLERİ 2015 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam 1 Başkonsolosluk (Şibirgan BK) faaliyete geçmiştir. 8

10 Aynı dönemde toplam 3 Büyükelçilik (Suva BE, Viyentiyan BE ve Malabo BE) ile 2 Başkonsolosluğun (Prizren BK ve Şibirgan BK) açılışına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları çıkarılmıştır yılının ilk 6 aylık döneminde 127 memur ve 123 yurtdışı sözleşmeli olmak üzere toplam 250 personel atanarak göreve başlatılmıştır. 21. Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı (Kış Okulu) 33 ülkeden birer diplomatın katılımıyla Ankara, Nevşehir ve İstanbul da gerçekleştirilmiştir. İki hafta süren eğitim programı çerçevesinde, konuk genç diplomatlara Türk dış politikasının genel esasları, Türk tarihi ve kültürü ile bölgesel ve uluslararası siyasi ve ekonomik konularda Bakanlığımız mensuplarınca ve önde gelen akademisyenlerimizce konferanslar verilmiştir. Butan Dışişleri Bakanlığında görevli 3 diplomata yönelik olarak Akademi Başkanlığımızca protokol konulu bir eğitim programı düzenlenmiştir. Somali Cumhurbaşkanlığı bünyesinde görev yapan personele Emekli Büyükelçi Ercan Özer tarafından Mogadişu da protokol konulu bir eğitim verilmiştir. Madagaskar Dışişleri Bakanlığı nın talebi üzerine emekli Büyükelçi Numan Hazar, Şubat 2015 tarihleri arasında Antananarivo da Malgaş diplomatlara ve Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık gibi diğer bazı kurumların üst düzey yöneticilerine protokol ve diplomatik yazışma konularında eğitim vermiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde görev yapmakta olan 45 personele yönelik olarak hazırlanan eğitim programı kapsamında Emekli Büyükelçi Ercan Özer, Emekli Büyükelçi Murat Oğuz ve Bakanlığımız yetkilileri tarafından Dış Politika, Protokol ve Müzakere Teknikleri konularında dersler verilmiştir. Lesotho Dışişleri Bakanlığında görevli 4 diplomata yönelik olarak Akademi Başkanlığımızca protokol konulu bir eğitim programı düzenlenmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarımızca sürekli görevle yurtdışına gönderilecek personel için Başkanlığımız tarafından periyodik olarak düzenlenen Dış Görev Yönlendirme Kursları kapsamında gerçekleştirilen 2015 Yılı İlkbahar Dönemi Dış Görev Yönlendirme Kursu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası mensubu 16 kişiye yönelik olarak düzenlenmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kalem müdürlüklerinde görev yapan personel için "Protokol ve Dışişleri Bakanlığı ile Koordinasyon" konulu bir eğitim programı düzenlenmiştir. Programa 33 kamu kurumundan toplam 60 görevli katılmıştır. 9

11 Somali Dışişleri Bakanlığı'nda görevli 4, Somaliland Dışişleri Bakanlığı'nda görevli 5 kıdemli diplomata yönelik olarak Akademi Başkanlığımızca ortak bir diplomatik eğitim programı düzenlenmiştir. Toplam 72 kişiden oluşan 51. Dönem Aday Meslek Memurları ile 5. Dönem Konsolosluk ve İhtisas Memurları Diplomasi Akademisi nde kademeli olarak 3 ay süren eğitime katılmışlardır. Devlet memurluğunun esaslarına ilişkin Temel Eğitimin ardından Bakanlığımızdaki görevlerine hazırlık mahiyeti taşıyan Hazırlayıcı Eğitim Programına devam eden katılımcılar akademik, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak dersler ve seminerler almışlardır. 21. Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı (Yaz Okulu) 36 ülkeden birer diplomatın katılımıyla Ankara, Nevşehir ve İstanbul da gerçekleştirilmiştir. Eğitim programı çerçevesinde, konuk genç diplomatlara Türk dış politikasının genel esasları, Türk tarihi ve kültürü ile bölgesel, uluslar arası, siyasi ve ekonomik konularda Bakanlığımız mensuplarınca ve önde gelen akademisyenlerimizce konferanslar verilmiştir TÜBİTAK Uzay Enstitüsü çalışanlarından oluşan yaklaşık 100 kişilik görevli personele yönelik olarak Diplomasi Kültürü ve Protokol Eğitimi Emekli Büyükelçi Sayın Murat Oğuz tarafından TÜBİTAK Uzay binasında gerçekleştirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı Harp Akademileri Komutanlığı nın 23 Şubat 2015 tarihinde açılan 103'üncü Dönem Akademik Programı çerçevesinde düzenlenen etkinlik çerçevesinde; RF Dışişleri Bakanlığı'nda ülkemizle ilişkilerden sorumlu IV. Avrupa Departmanı yetkililerinin yanısıra, Türkiye üzerine çalışan uzman, gazeteci ve akademisyenlerle, Akademi öğrencilerinden oluşan yaklaşık 80 kişilik bir dinleyici grubu iştirak etmiştir. Konferansa ülkemizden Başbakanlık Başmüşaviri Prof.Dr. Gökhan Çetinsaya, Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. İlyas Kemaloğlu ve Doktora Öğrencisi Seçkin Köstem katılmıştır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Personeli için Uluslararası Toplantı Düzenleme Teknikleri Eğitimi 22 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 60 kişinin katıldığı programda Emekli Büyükelçi Sayın Ercan Özer tarafından Uluslararası Toplantı Düzenleme Teknikleri Eğitimi konulu sunum yapılmıştır. Türk Patent Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı çalışanlarından oluşan 100 kişilik personel için Türk Patent Enstitüsü Ana Binasında Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı Şube Müdürü Özkan Duman tarafından Dış Politika ve Türk Dış Politikasının Esasları konulu bir sunum gerçekleştirilmiştir kararnamesi ile ilk kez yurtdışına çıkacak 63 personelimiz için mesleki yönlendirme programı düzenlenmiştir. Yurtdışı tayine gidecek mensuplarımızın yabancı eşleri için 4-5 Mayıs 2015 tarihlerinde bir mesleki yönlendirme programı düzenlenmiştir. Sözkonusu eğitim programı kapsamında 10

12 "Misyon Kültürü, Yurtdışı Görevin Gerekleri ve Sorumlulukları", "Protokol Kuralları", "Türk Edebiyatı, Çağdaş Türk Edebiyatı", "Türk Musikisi, Klasik Türk Müziği" ve "Türk Resim Sanatı" konularında sunumlar yapılmıştır kararnamesi kapsamında ilk kez Büyükelçi olarak atanan personelimize ve eşlerine yönelik personel yönetimi, idari mali işler, basınla temas, konsolosluk konuları ile hitabet ve yöneticilik kabiliyetlerini geliştirecek konuları kapsayan bir yönlendirme programı düzenlenmiştir. Bakanlığımızı ziyaret eden Finlandiya Eski Savunma Bakanı Elisabeth Rehn tarafından halihazırda Akademimizde eğitimleri devam eden 51. Dönem Aday Meslek Memurları ile 5. Dönem Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurları'na yönelik olarak "Arabuluculuk" konulu bir seminer verilmiştir. Türk Patent Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Enstitü Başkanlığı Özel Büro çalışanı 18 kişilik bir gruba protokol konulu bir seminer verilmiştir Kararnamesi ile ilk kez Başkonsolos olarak atanan mensuplarımıza yönelik eğitim programı düzenlenmiştir. Başta Kosova Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, çeşitli Kosova kurumlarından otuz beş memura protokol eğitimi verilmiştir. Kosova nın başkenti Priştine de gerçekleştirilen eğitim kapsamında; genel protokol kuralları, kıyafet adabı, resmi davetler, devlet törenleri, uluslararası toplantılara hazırlık ve ikili görüşme usulü konularında dersler verilmiştir. Namibya Dışişleri Bakanlığı ile imzalanmış ikili işbirliği mutabakat muhtırası çerçevesinde 10 kişiden oluşan Namibyalı genç diplomatlara Ankara ve İstanbul da bir haftalık bir eğitim programı düzenlenmiş ve programda ülkemizi tanıtıcı etkinliklere yer verilmiştir. Ekonomi Bakanlığı tarafından yeni göreve başlayan Dış Ticaret Uzman Yardımcıları için düzenlenen hizmet içi eğitim programı kapsamında Bakanlığımız yetkilileri tarafından "Dışişleri Bakanlığı Örgütlenmesi ve Ana İşleyiş Mekanizmaları" konusunda bir sunum yapılmıştır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 150 kişilik bir grup için Müzakere Teknikleri konulu bir sunum gerçekleştirilmiştir Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde Bakanlığımız personelinden toplam 98 kişilik 2 grup için İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi düzenlenmiştir. Afganistan Diplomasi Akademisi ile imzalanmış ikili işbirliği mutabakat muhtırası çerçevesinde 10 kişiden oluşan Afgan genç diplomatlara Ankara ve İstanbul da bir haftalık bir eğitim programı düzenlenmiş ve programda ülkemizi tanıtıcı etkinliklere yer verilmiştir. 51. Dönem Aday Meslek Memurları ve 5. Dönem Konsolosluk ve İhtisas Memurları için Balkanlar bölgesine bir eğitim ve inceleme gezisi düzenlenmiştir. Bu kampsamda; Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Makedonya ve Yunanistan a gidilmiş ve bu ülkelerdeki tarihimiz açısından önemli mekanların yanısıra temsilciliklerimiz de ziyaret edilmiştir. 11

13 Hollanda Dışişleri Bakanlıklarıyla diplomat değişimini öngören Mutabakat Muhtırası imzalanmıştır. KONSOLOSLUK İŞLERİ BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres Sayın Bakanımızın davetlisi olarak VII. Büyükelçiler Konferansına hitapta bulunmak üzere 5-8 Ocak 2015 tarihleri arasında ülkemizi ziyaret etmiştir. Sözkonusu ziyaret kapsamında Guterres, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakan Yardımcımız Numan Kurtulmuş, Sayın Bakanımız ve Sayın İçişleri Bakanımız tarafından kabul edilmiştir. Ayrıca, Guterres in AFAD Başkanıyla görüşmesi sırasında AFAD, BMMYK ve AB Türkiye Temsilciliği arasında Türkiye de Kamp Dışındaki Suriyelilere Yönelik Koruma ve Temel Hizmetlerin Sağlanması na Dair Projenin Uygulanmasına İlişkin Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (OCHA), BM Kalkınma Programı (UNDP), BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) işbirliğiyle hazırlanan dönemine ait Bölgesel Mülteci Dayanıklılık Planı (Regional Refugee and Resilience Plan-3RP) nın finansmanına yönelik taahhüt konferansı, 31 Mart 2015 tarihinde Kuveyt te yapılmıştır. Ülkemizin iştirak ettiği konferansta, katımcı ülkeler tarafından öngörülen taahhüt tutarları açıklanmıştır. BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres, Haziran 2015 tarihlerinde ülkemizi ziyaret ederek ülkemizin Suriyelilere yaptığı yardımlar konusunda dünya kamuoyunun farkındalığını artırmak üzere 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü mesajını AFAD Mardin Midyat Barınma Merkezinden vermiştir. Sözkonusu ziyaret kapsamında BMMYK Guterres, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız tarafından kabul edilmiş; Sayın Bakanımız, Sayın İçişleri Bakanımız ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız ile ikili görüşmelerde bulunmuştur. AB Vize Serbestisi Diyaloğu çerçevesinde, AB Göç ve İçişleri Genel Müdürü Matthias Ruete başkanlığındaki AB Komisyonu heyeti Şubat 2015 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir. Ziyaret çerçevesinde, 23 Şubat 2015 tarihinde Bakanlığımızda ilgili kurum temsilcilerimizin katılımıyla Üçüncü Kıdemli Memurlar Toplantısı düzenlenmiştir. 1.6 aylık dönemde gerçekleşen 2. Tur AB Uzman Heyeti Ziyaretleri: - Göç Yönetimi, Vize ve Sınır Yönetimi Nisan Uluslararası Koruma 3-8 Mayıs Kamu Düzeni ve Güvenliği (Organize Suçlarla Mücadele ve Polis İşbirliği) Mayıs Temel Haklar (İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Mevzuatı) Mayıs Kamu Düzeni ve Güvenliği (Adli İşbirliği ve Yolsuzlukla Mücadele) Haziran 2015 Konsolosluk İstişare Toplantıları; -Kazakistan ile Konsolosluk İstişareleri Astana 12

14 -Rusya Federasyonu ile Konsolosluk İstişareleri Moskova -Karadağ ile Konsolosluk İstişareleri Ankara -İran İslam Cumhuriyeti ile Konsolosluk İstişareleri Tahran -Almanya ile Konsolosluk İstişareleri Berlin -Belçika ile Konsolosluk İstişareleri Brüksel 6-7 Şubat 2015 tarihlerinde Berlin de Batı Avrupa Ülkeleri Başkonsoloslar Toplantısı düzenlenmiştir. 7 Mayıs 2015 tarihinde Münih te Başkonsoloslar Toplantısı düzenlenmiştir. - Londra, Nepido ve Seul Büyükelçilerimiz ülkelerinde bulunan Türk şehitliklerini çeşitli vesilelerle ziyaret etmişlerdir. - NSU davası çerçevesinde toplam 9 oturum akademisyenler tarafından takip edilmiştir. - BM Suçun Önlenmesi ve Ceza Adaleti Kurultayı toplantısına ilgili Genel Müdür Yardımcılığımızdan katılım sağlanmıştır. - Seçimleri 30 Haziran 2015 tarihinde New York ta gerçekleştirilen Göçmen İşçiler Komitesi (CMW) dönemi adayımız Dr. Can Ünver söz konusu adaylık kapsamında temaslarda bulunmak üzere Haziran 2015 tarihlerinde New York'ta görevlendirilmiştir yılının ilk altı ayında yurtdışında görev yapmakta olan 1675 öğretmen, 91 okutman ve 1459 din görevlimizin yurtdışı aylıkları ödenmiştir. 168 sayılı Kanun çerçevesinde ödenmekte olan üç aylıklar ödenmiştir. MALİ YÖNETİM VE İÇ KONTROL Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bakanlığımıza tahsis edilen bütçe ödenekleri Ocak ayında harcama birimlerine bildirilmiştir Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1) uyarınca hazırlanan Ayrıntılı Harcama Programı vize edilmek üzere Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. Vize işleminden geçen Program doğrultusunda her ay, 3 aylık dönemde serbest bırakılan ödenekler için ödenek gönderme belgeleri düzenlenmiş ve mfa.net sisteminde ilgili birimlere ödenek tahsisleri yapılmıştır. Harcama birimlerinin üçer aylık nakit talepleri her ay konsolide edilerek Hazine Müsteşarlığına iletilmiştir. Bakanlığımız 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu ve 2014 Yılı Kesin Hesap Tasarısı hazırlanmış olup, Maliye Bakanlığına ve uygunluk bildirimi alınmak üzere Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir. Bakanlığımızın dönemi bütçesi hazırlıklarına başlanılmış olup, harcama birimlerimizde bütçe tekliflerini hazırlamakla görevlendirilmiş personele yönlendirme çalışmaları yapılmıştır. Bilişim Teknolojileri Dairesi Başkanlığı ile ortak çalışma yürütülerek hazırlanan, yurtdışı temsilciliklerimizin bütçe tekliflerini elektronik ortamda iletebilecekleri bütçe programında gerekli güncellemeler yapılmıştır. 13

15 "Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca, kontrol, denetim veya inceleme ile kesin hükme bağlama neticesinde, 2015 yılı 1. 6 aylık dönemde açılan kamu zararı dosya sayısı 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle 464 adet olmuştur. 16 adet dosya ise aynı dönemde terkin edilmiştir yılları arasında açılan kamu zararı dosya sayısı ile gerçekleşen tahsilat sayısı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. (Adet) 2006 Yılı Açılan Dosya Yılı Açılan Dosya Yılı Açılan Dosya Yılı Açılan Dosya Yılı Açılan Dosya Yılı Açılan Dosya Yılı Açılan Dosya Yılı Açılan Dosya Yılı Yurtdışı Ödünç Verme Yılı Açılan Dosya Yılı Yurtdışı Ödünç Verme Yılı 1. 6 Aylık Dönem Açılan Dosya Yılı 1. 6 Aylık Dönem Yurtdışı Ödünç Verme 63 Toplam Tahsilatı Sağlanan Dosya Tahsilatına Devam Edilen Dosya 802 Bakanlığımız İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi gereğince, yatırımlara ilişkin ihale işlem dosyaları, sözleşme tasarıları, ödenek gönderme ve aktarma belgeleri, seyahat kartı listeleri, tazminat ve yan ödeme cetvelleri ile yurt dışında görevli personelin kira katkısı talepleri tespit edici, önleyici ve düzeltici kontrollere tabi tutularak ön mali kontrolleri yapılmıştır. Bu kapsamda Bakanlığımız personeline ödenen tazminat ve yan ödeme cetvelleri, seyahat kartı listeleri, sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri, yurt dışında görevli personelimizin kira katkısı talepleri başkanlığımızca kontrol edilmiş ve vize işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımızca yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirilen yatırımlar ile merkez harcama birimlerinin yapmış oldukları satın alma ve ihale işlemleriyle ilgili konularda mali katkı sağlamak üzere danışmanlık faaliyetleri yürütülmüştür. KÜLTÜR VE TANITIM İŞLERİ Çok boyutlu dış politikamız ve yurt dışı tanıtım stratejimiz çerçevesinde, 2015 yılının ilk yarısında 119 dış temsilciliğimiz aracılığıyla ikili veya çok taraflı kültürel etkinliklere iştirak edilerek, sanatçı ve/veya sergi malzemeleri gönderilmek suretiyle ülkemizin temsil ve tanıtımı sağlanmıştır. 14

16 Çanakkale Savaşlarının 100. Yıldönümü kapsamında 2015 yılının ilk altı ayında 35 Dış Temsilciliğimizde çeşitli kültürel etkinlikler (fotoğraf sergileri, film gösterimleri, panel/konferanslar) düzenlenmiştir. Ülkemiz ile diğer ülkeler arasında karşılıklı olarak Kültür Merkezleri kurulması ve bu çerçevede diğer ülkelerde Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri (YETKM) açılması kapsamında yılın ilk altı ayında Makedonya, Rusya Federasyonu ve Macaristan ile Kültür Merkezleri Anlaşması (KMA) imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye de kurulması planlanan Türk-Japon Üniversitesinin kuruluş çalışmalarını yürütmek üzere Komiteler oluşturulmuş ve iki kez ortak toplantı düzenlenmiştir. Ayrıca, Türk-Türkmen Üniversitesi Projesi kapsamında, Türkmenistan da kurulması düşünülen Türk-Türkmen Üniversitesinin genel masraflarının taraflarca yarı yarıya karşılanması, yeni bina inşaatı giderlerinin eşit miktarda üstlenilmesi, hukuki statüsü, yapısı ve çalışma düzeninin ise Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanacak belgelerle belirlenmesi üzerinde mutabık kalınmıştır Türkiye-Avustralya Karşılıklı Kültür Yılı açılışı, Sidney deki Capitol Theatre da düzenlenen Turkey in Music/Home of Gallipoli 2015 adlı konserle gerçekleştirilmiştir. Bunun yanısıra, gerek ülkemizde gerek Avustralya da ilk 6 ayda etkinlik programında yer alan faaliyetler gerçekleştirilmiştir. 15

17 III. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER İDARİ VE MALİ İŞLER A. YURT İÇİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Bakanlığımız personelinin ihtiyacı olarak, çalışma masası, koltuk, dolap v.b. demirbaş alımı yapılması öngörülmektedir Bakanlığımız merkez hizmet binalarında; güvenlik sistemleri ilaveleri, telefon santrali sistemleri ilaveleri, toplantı salonu ekipmanı modernizasyonu içi harcama yapılması öngörülmektedir. B. YURT DIŞINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 1) SATIN ALMA Mogadişu BE, Bandar Seri Begavan BE, Punom Pen BE, Panama BE, Amsterdam BK, Brazavil BE, Gabaron BE, Kigali BE, Kotonu BE, San Jose BE, Edinburg BK ve Hargeysa BK nın tefrişatları için harcama yapılması öngörülmektedir. Bakanlığa alınacak 102 taşıttan, kalan 83 adedinin satın alma işlemleri gerçekleştirilecektir. Dış temsilciliğimizin jeneratör, telefon santrali, kesintisiz güç kaynağı, regülatör, güvenlikli kapı ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yapılacaktır. Helsinki BE, Kopenhag BE, Kahire BE, Rodos BK, Amsterdam BK ve Rabat BE kançılarya binası satın alınması ve Bağdat BE ve Kudüs BK yerleşke satın alınması öngörülmektedir. Cidde BK ve Ottava BE yerleşke için arsa satın alınması, Nairobi BE yerleşke içerisindeki arsanın satın alınması ve Tiflis BE ikametgâh binası satın alınması öngörülmektedir. 2) İNŞAAT İŞLERİ İkinci altı aylık dönemde; Bağdat BE, Karaçi BK, Mogadişu BE, Strazburg BK ve AVKONS DT yerleşke inşaatı ve İslamabad BE memur konutu inşaatı öngörülmektedir. Kişinev BE ve Mainz BK kançılarya ve ikâmetgâh projesi inşaat giderleri öngörülmektedir. Dakka BE, Erbil BE, Hartum BE, Kiev BE ve Nairobi BE yerleşke projesi danışmanlık hizmeti alımı planlanmaktadır. Köln BK danışmanlık hizmeti alımı, Madrid BE kançılarya projesi danışmanlık hizmeti alımı ve New York Türkevi projesi danışmanlık ve proje yöneticisi hizmeti alımı öngörülmektedir. 3) BÜYÜK ONARIM İŞLERİ Atina BE, Atina Pire BK, Bern BE, Düsseldorf BK, Edinburg BK, Helsinki BE, Londra BK ve Turkuno DT danışmanlık hizmeti alımı öngörülmektedir. Bangkok BE, Belgrad BE, Stuttgart BK ve Kabil BE-Kançılarya binası onarımları planlanmaktadır. 16

18 Nato DT ve Unesco DT ikâmetgâh binası onarımı, Encemine BE kançılarya ve ikâmetgâh onarımı öngörülmektedir. Kopenhag BE ve Milano BK binası onarımı ile Toronto BK onarımı, Moskova BE yerleşke onarımı yapılması planlanmaktadır. BİLİŞİM İŞLERİ Yılın ikinci altı aylık döneminde, merkez ve/veya yurtdışı teşkilatımızdaki kullanım ömürlerini tamamlamak üzere olan ve/veya yetersiz kalan 300 adet masaüstü bilgisayar, 300 adet bilgisayar ekranı, 50 adet dizüstü bilgisayar, 500 adet yazıcı ve 25 adet çok fonksiyonlu yazıcı için yaklaşık olarak ,00 TL ödenmesi öngörülmektedir. Diğer makine ve teçhizat alımları (UPS, kripto kartı, ağ güvenlik cihazları, modem, router, projeksiyon cihazı, access point, vb.) için yaklaşık ,00 TL harcanmasının yanı sıra sunucu, sunucu malzemeleri, network cihazları ve donanımları için de yaklaşık ,00 TL ödenmesi planlanmaktadır Maliyet ve mesafe değerlendirmeleri yapılarak temsilciliklerimizin gerekli sistem değişikliklerinin mümkün olduğunca mahallen yaptırılması cihetine gidilmektedir. Bu kapsamda, 500 adet masaüstü bilgisayar, 300 adet monitör, 250 adet yazıcı (lazer, nokta vuruşlu, pasaport yazıcı vs.), 250 adet tarayıcı, 50 adet dizüstü bilgisayar, 100 adet kesintisiz güç kaynağı ile bunların dışında evrak imha ve visa printer gibi makinelerin alımını teminen önümüzdeki altı aylık süre zarfında mevcut yurtdışı ödeneğimizin tamamının kullanımı öngörülmektedir. Video konferans sistemi ihalesi yapılmış olup, ,00 TL, microsoft premier destek paketi alımı için ,00 TL, Bakanlığımız diplomatik pasaport tanzim merkezi nde kullanılan yazılımın bakım ve güncellemesi için TL, dışnet tasarımı için ,00 TL, mevcut bilgi sistemlerinin güvenliğinin güncellemesi, iyileştirilmesi, teknik destek ve bakımlarının yapılabilmesi için ,00 TL ve ISO bilgi güv.yön.standardı ve log (iz kaydı) yönetim sistemi (siber güvenlik) için ,00 TL ödeme yapılması planlanmaktadır. ARŞİV İŞLERİ Diplomatik e Arşiv Projemiz günde 2 vardiyada 260 çalışan tarafından yürütülmektedir sonunda 25 milyon sayfa belgenin ayrıştırma/kaba tasnifi, taraması, indekslemesi, kalite kontrolü ve son kontrolünün tamamlanması öngörülmektedir in ikinci yarısında iki Arşiv Projesi Danışma Kurulu ADK toplantısı düzenlenmesi öngörülmektedir. Araştırmaya açılması düşünülen arşiv dosyalarının arttırılması yönünde çalışılmaktadır. TEMSİLCİLİK VE PERSONEL İŞLERİ 2015 yılının ikinci 6 aylık döneminde toplam 1 Büyükelçilik (Guatemala BE), 1 Daimi Temsilcilik (İİT DT) ve 2 Başkonsolosluğun (Prizren BK ve Vancouver BK) faaliyete geçirilmesi öngörülmektedir. 17

19 2015 yılı ikinci 6 aylık dönemde Bakanlığımıza aday meslek memuru ve aday konsolosluk ve ihtisas memuru alınması amacıyla gerekli sınavların düzenlenmesi ve sınavlar sonucunda başarılı olan personelin atanarak göreve başlatılması öngörülmektedir. Merkez teşkilatımızın ihtiyaçları doğrultusunda KPSS sonuçlarına göre merkez memuru atamalarına devam edilecektir. Diplomasi Akademileri arasında işbirliğine ilişkin Mutabakat Zabıtları çerçevesinde; 10 kişiden oluşan Moldovalı, Çinli, Kosovalı, Sudanlı, Gürcü ve Güney Sudanlı diplomatlara, Kenyalı, Çadlı ve Türkmen genç diplomatlara Ankara ve İstanbul da eğitim programları düzenlenmesi planlanmaktadır. Bakanlığımızda Şube Müdürü/Daire Başkanı seviyesindeki memurlar için 2015 Kasım ayı içinde bir yöneticilik seminer programı gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Eylül/Ekim aylarında Bakanlığımızın ilgili birimlerinde çalışan personele ihale mevzuatı eğitimi verilmesi öngörülmektedir. Stratejik Araştırma Merkezi tarafından Ukrayna İlimler Akademisi ile Ortak Konferans (Kiev), Afrika Sektörel Paneli-DEİK, İstanbul, SAM-CASS Sempozyumu, Pekin, SAM-SIIS Çalıştayı, Ankara, Türk Konseyi Üye Ülkeleri Resmi Dış Politika Araştırma Merkezleri II. Toplantısı, İstanbul, Türkiye de "Azerbaycan Haftası" Etkinlikleri, SAM-PISM Çalıştayı, Ankara, 10. Türk-İtalyan Forumu, Antalya, SAM Dış Politika Toplantıları-4 yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir. KONSOLOSLUK İŞLERİ BM Mülteciler Yüksek Komiserliği 66. İcra Komitesi (Excom) toplantısı, 5-9 Ekim 2015 tarihlerinde Cenevre de düzenlenecektir. BMMYK Guterres in Suriyeli barınma merkezlerine muhtemel ziyareti 2015 sonu ya da 2016 başı olarak öngörülmektedir. Suriye ye Komşu Ülkeler Bakanları Toplantısının 2015 yılının ikinci yarısında Lübnan da düzenlenmesi öngörülmektedir. Suriyeli Mültecilerin Üçüncü Ülkelere Yeniden Yerleştirilmelerine İlişkin Taahhüt Konferansı"nın 2015 Aralık ayında Cenevre de düzenlenmesi öngörülmektedir. Temmuz 2015 ayında gerçekleşecek Uzman Heyeti Ziyaretleri: Temel Haklar (Ayrımcılıkla Mücadele ve Roma Konuları) Temmuz 2015, "Sınır Yönetimi" 2. bölüm Temmuz altı aylık dönemde konsolosluk istişare toplantıları yapılacaktır; -Ukrayna ile Konsolosluk İstişareleri (Kiev) -Belarus ile Konsolosluk İstişareleri (Minsk) -Özbekistan ile Konsolosluk İstişareleri (Ankara) -Tacikistan ile Konsolosluk İstişareleri (Ankara veya Duşanbe) 18

20 -Kırgızistan ile Konsolosluk İstişareleri (Bişkek) -Azerbaycan ile Konsolosluk İstişareleri (Ankara) -Moğolistan ile Konsolosluk İstişareleri (Ankara) -Gürcistan ile Konsolosluk İstişareleri (Ankara) -Moldova ile Konsolosluk İstişareleri (Ankara) -Türkmenistan ile Konsolosluk İstişareleri (Ankara) -Sırbistan ile Konsolosluk İstişareleri ( Belgrad) -Romanya Konsolosluk İstişareleri ( Ankara) -Kore Cumhuriyeti ile Konsolosluk İstişareleri ( Seul) -Vietnam ile Konsolosluk İstişareleri (Ekim 2015-Hanoi) -İsviçre ile Konsolosluk İstişareleri ( Bern) -Çek Cumhuriyeti ile Konsolosluk İstişareleri (Prag) -Polonya ile Konsolosluk İstişareleri (Varşova) -Macaristan ile Konsolosluk İstişareleri (Budapeşte) -Hollanda ile Konsolosluk İstişareleri (Lahey) Ayrıca; Fahri Konsolosların Türkiye ye davet edilmesi, Konsolosluk otomasyon projesi hakkında Rusya, Bosna Hersek ve Özbekistan heyetlerinin ağırlanması, KÇM nin tanıtımı amacıyla dış temsilciliklerimize ziyaretler düzenlenmesi öngörülmektedir. Rusya, Fransa, Danimarka, Almanya ve ABD deki temsilciliklerimize iletişim becerileri eğitimi verilmesi planlanmaktadır. Yurtdışı yolluklar bağlamında Sayın Bakanımızın yurtdışı ziyaretleri sırasında merkezden bir yetkilimiz veya ilgili Büyükelçimiz veya ilgili Başkonsolosumuz heyetlere refakat edecektir. - Almanya'da Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) aşırı sağ terör örgütü ile ilgili davanın duruşmalarını ülkemiz adına münavebeli olarak izlemek üzere yetkililer görevlendirilecektir. - Yurtdışında Yaşayan Türklerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı nın vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı Avrupa ülkeleri seyahatlerine refakat edilecektir. - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı nın vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı Avrupa ülkeleri seyahatlerine refakat edilecektir. - Avrupa da yerleşik çeşitli Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yapılacak toplantılara iştirak edilecektir. - Vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı Batı Avrupa ülkelerinde (Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, Belçika) Konsolosluk İstişarelerine katılım sağlanacaktır. - Çeşitli ülkelerde düzenlenecek Sosyal Güvenlik Ortak Çalışma Grubu Toplantılarına katılınacaktır. - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Temmuz ve Eylül aylarında düzenlenecek toplantılara katılınacaktır. 19

21 - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretim yılında yurtdışında görev yapacak okutman ve öğretmenler için düzenlenecek hizmet içi eğitim seminerlerine katılınacaktır yılının ilk altı ayında yurtdışında görev yapmakta olan 1675 öğretmen, 91 okutman ve 1459 din görevlimizin yurtdışı aylıkları ödenecektir yılında devam eden veya başlayacak projeler; - Türkiye-Fransa İşgücü Anlaşması'nın 50. yıldönümü anma etkinliklerinin 2015 yılı boyunca sürdürülmesi öngörülmektedir - Türkiye-İsveç İşgücü Anlaşması'nın 50. yıldönümü anma etkinliklerinin 2015 yılı boyunca sürdürülmesi öngörülmektedir - Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Budapeşte de inşa edilecek cami projesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir. - Yurtdışında vatandaşlara hizmet vermek üzere istihdam edilen Hukuk Danışmanı sayısının arttırılmasına çalışılmaktadır. - Katar da inşası tamamlanan MEB e bağlı Türk Okulu nun eğitim-öğretim faaliyetlerinin en kısa zamanda başlatılması öngörülmektedir. - Myanmar ın Thayet bölgesinde inşaatı tamamlanan Türk Şehitliği nin açılışının, bu ülkeye gerçekleştirilecek bir üst düzey ziyaret esnasında yapılması öngörülmektedir. - Slovakya da bir Türk Şehitliği ve Anıtı inşa edilmesine ilişkin olarak ilgili Slovakya makamları nezdinde temas ve girişimler sürdürülmektedir. - Fransa da Türk Şehitliği inşa edilmesi amacıyla Fransa daki Türk Savaş Kabirlerine İlişkin Anlaşma nın müzakereleri yürütülmektedir. 22 ülke ile imzalanması öngörülen sosyal güvenlik anlaşmalarını sonuçlandırmaya yönelik çalışmalar sürdürülmektedir MALİ YÖNETİM VE İÇ KONTROL Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığına gönderilen Bakanlığımız 2014 Yılı Kesin Hesap Tasarısı için uygunluk bildirimi alındıktan sonra, TBMM, Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmek üzere basımı yapılacaktır. Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, dönemi Bütçe Çağrısı ve Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan makro politikalar, ödenek teklif tavanları, genel ilkeler ve standartlar esas alınarak, hazırlık çalışmalarına başlanan Bakanlığımız dönemi bütçe teklifi ilgili kurumalara iletilecektir. Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı yetkilileri ile yapılacak görüşmeler neticesinde tasarının nihai halini almasının akabinde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurula sunulmak üzere 2016 Yılı Bütçe Kanun Tasarısının basımı gerçekleştirilecektir. Yılsonuna doğru artacağı tahmin edilen harcama birimlerimizin serbest bırakma, revize, aktarma ve yedek ödenek taleplerinden uygun görülenler Maliye Bakanlığına iletilmeye devam edecektir. Nakit taleplerine ilişkin uygulamaya devam edilecektir. Mali yönetim ve kontrol faaliyetlerinin Bakanlığımızda etkin bir şekilde uygulanması için gerekli çalışmalar sürdürülecektir. 20

22 "Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Dışişleri Merkez Saymanlık Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı ve Sayıştay Başkanlığınca kontrol, denetim veya inceleme ile kesin hükme bağlama neticesinde takip ve tahsiline karar verilen kamu zararlarının takip ve tahsili için gerekli işlemlere devam edilecektir. İç Kontrol standartlarına uyum çalışmalarına İç Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda devam edilecektir. İç kontrol sisteminin anlamı, önemi ve gerekliliği konusunda yöneticilere ve personele yönelik eğitimler verilmektedir. Bakanlığımız, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinin, Ödeme Emri Belgesi ve Eklerinin Dönemsel Mali Kontrol İşlemleri başlıklı 27 nci maddesinde belirlenen yetki çerçevesinde, mali işlemlerde birimler arası uygulama birliği sağlanması ve mali mevzuatın takibi ile risk unsurları dikkate alınarak yönergede belirtilen giderlere ait ödeme emri belgeleri ve eklerinin dönemsel mali kontrol işlemlerine tabi tutulmasına devam edilecektir. KÜLTÜR VE TANITIM İŞLERİ Hazırlıkları Bakanlığımızla koordineli olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen, ülkemizin konuk ülke olduğu, Europalia Uluslararası Sanat festivali Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Ekim ayında gerçekleştirilecektir. Çanakkale Savaşlarının 100. Yıldönümü kapsamında yılın ikinci yarısında da 10 kadar Dış Temsilciliğimizde etkinlikler düzenlenmesi öngörülmektedir. Kosova, Pakistan, Romanya ve Tunus ile vaktiyle imzalanmış ve halen onay süreci devam eden Kültür Merkezleri Anlaşmalarının yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Ayrıca, Çek Cumhuriyeti ile Kültür Merkezleri Anlaşması imzalanması beklenmektedir. Yılın ikinci yarısında, kuruluş çalışmaları devam eden Türk-Japon Üniversitesi ile Türk- Türkmen Üniversitesi üzerindeki müzakerelere devam edilecek olup, ayrıca, ülkemizde kurulması düşünülen Türk-İtalyan ve Türk-Katar Üniversiteleri ile Afganistan da kurulması planlanan Türk-Afgan Üniversitesi projelerine yönelik çalışmaların hızlandırılması da öngörülmektedir. 21

23 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2015 Kurum Kod: 11 - DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI GERÇEKLEŞM E BA ŞLA NGIÇ TOPLA M I ÖDENEĞİ OCA K-HA ZİRA N OCA K-HA ZİRA N A RTIŞ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEK. ORA NI ** GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORA NI * (%) (%) YILSONU GERÇEKLEŞM E TA HM İNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ######### ########## ,79 43,15 43, PERSONEL GİDERLERİ ,78 52,52 55,49 MEMURLAR ,51 57,42 58,92 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,06 44,21 49,53 İŞÇİLER ,23 50,74 38,58 GEÇİCİ PERSONEL ,62 13,49 11,34 DİĞER PERSONEL ,00 36,71 0, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,28 44,59 51,07 MEMURLAR ,70 56,18 53,53 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,37 37,56 49,61 İŞÇİLER ,69 49,62 42,00 GEÇİCİ PERSONEL ,00 0,00 0,00 DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,87 24,52 23,96 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 0,00 0,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,22 16,98 11,87 YOLLUKLAR ,58 36,57 41,65 GÖREV GİDERLERİ ,43 72,93 30,24 HİZMET ALIMLARI ,88 16,64 22,91 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,94 16,80 23,78 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,49 16,14 17,07 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,34 14,67 13,93 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,32 50,01 41, FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 İSKONTO GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0, CARİ TRANSFERLER ,35 59,23 60,60 GÖREV ZARARLARI ,00 0,00 0,00 HAZİNE YARDIMLARI ,54 48,25 40,55 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,37 51,43 28,48 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,81 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ ,00 0,00 0,00 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,42 59,26 60,72 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, SERMAYE GİDERLERİ ,55 6,53 7,64 MAMUL MAL ALIMLARI ,89 17,65 8,55 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,74 23,47 0,57 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,31 0,04 0,21 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,81 0,64 10,14 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,35 7,42 7,63 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 0,00 0,00 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,00 0,00 0, SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, BORÇ VERME ,30 12,04 14,58 YURTİÇİ BORÇ VERME ,30 12,04 14,58 YURTDIŞI BORÇ VERME ,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00 22

METEOROLOJI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORU

METEOROLOJI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORU METEOROLOJI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORU METEOROLOJI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI

Detaylı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi E-Hizmet Sitesi (ehizmet.tekirdag.bel.tr) Bilgi Edinme Başvurusu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi E-Hizmet Sitesi (ehizmet.tekirdag.bel.tr) Bilgi Edinme Başvurusu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi E-Hizmet Sitesi (ehizmet.tekirdag.bel.tr) 1 Sisteme Giriş Bilgi Edinme Başvurusu Bilgi edinme başvurusunda bulunmak için istenirse sistemde oturum açılır, istenirse de sistemde

Detaylı

ZRY: 0,000007875 TCZ: 0,000105 19,831.06

ZRY: 0,000007875 TCZ: 0,000105 19,831.06 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU ÖDENEN / TOPLAM DEĞERİ (%) TCZ: 0,000105 19,831.06 VOB İşlemleri 0.00021 0.00 Hisse Senedi işlemleri 0.00105 0.00 1,065,095,168.36 Ters Repo İşlemleri (0,00000525)*Gün

Detaylı

KURUMSAL YÖNET M VE YATIRIMCI LER PORTALI YATIRIMCI-GEZG N ÜYE ÜYEL K KILAVUZU

KURUMSAL YÖNET M VE YATIRIMCI LER PORTALI YATIRIMCI-GEZG N ÜYE ÜYEL K KILAVUZU KURUMSAL YÖNET M VE YATIRIMCI LER PORTALI YATIRIMCI-GEZG N ÜYE ÜYEL K KILAVUZU NDEK LER ÜYEL K... 3 YATIRIMCI ÜYE... 4 e-devlet ifresi ile Üyelik Kayd... 4 T.C. Kimlik Numaras ve MKK ifresi ile Üyelik

Detaylı

100.000 Euro DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 18-19 KASIM 2011,İSTANBUL SPONSORLUK PAKETİ ELMAS SPONSOR

100.000 Euro DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 18-19 KASIM 2011,İSTANBUL SPONSORLUK PAKETİ ELMAS SPONSOR DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 18-19 KASIM 2011,İSTANBUL SPONSORLUK PAKETİ ELMAS SPONSOR 100.000 Euro Not: Elmas Sponsorluk tek Düzenlenecek basın toplantılarında ve Açılış Töreninde Sponsor Organizasyon

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI Kodu ÜYE2014-1 ÜYE2014-2 ÜYE2014-3 ÜYE2014-4 Konusu Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı ÇED Yönetmeliği ve Uygulamaları Kurumsal Hukuk (Aile anayasası, sözleşmeler) Helal Gıda, HACCP, Gıda

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ 23.05.2012 Bilindiği üzere 01.07.2012 tarihinden itibaren e-reçete uygulamasına geçilecektir. E reçete uygulaması ile ilgili olarak elektronik imza uygulamasına geçilene kadar

Detaylı

Ulusal ve Uluslararası pazarlar için, USB sizin çözüm ortağınızdır

Ulusal ve Uluslararası pazarlar için, USB sizin çözüm ortağınızdır TANITIM DOSYASI Ulusal ve Uluslararası pazarlar için, USB sizin çözüm ortağınızdır USB; uluslararası temsilcilikleri, geniş bilgi ve tecrübeye sahip profesyonel denetçi ve eğitmen kadrosu ile hizmet veren

Detaylı

TÜRKĐYE NOTERLER BĐRLĐĞĐ

TÜRKĐYE NOTERLER BĐRLĐĞĐ NOTERLĐK BĐLGĐ SĐSTEMĐ Değişiklik Numarası: 1.3 14/11/2011 ĐÇĐNDEKĐLER 1 ĐÇĐNDEKĐLER... 2 ŞEKĐL LĐSTESĐ... 3 TANIMLAR LĐSTESĐ... 4 KISALTMALAR LĐSTESĐ... 4 1. SMMM DEFTER BĐLGĐ GĐRĐŞĐ UYGULAMASI... 5 2.

Detaylı

KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ. Kurumsal Kayıtlı E- Posta (KEP) Başvuru Süreci Bilgilendirme

KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ. Kurumsal Kayıtlı E- Posta (KEP) Başvuru Süreci Bilgilendirme KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ Kurumsal Kayıtlı E- Posta (KEP) Başvuru Süreci Bilgilendirme Kurumsal KEP Başvuru Belgeleri 1 2 3 ONLINE BAŞVURU FORMU ÇIKTISI (BAŞVURUYU YAPAN KİŞİ TARAFINDAN İMZALANARAK ŞİRKET

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

KAMPÜS KART KULLANIM KILAVUZU

KAMPÜS KART KULLANIM KILAVUZU KAMPÜS KART KULLANIM KILAVUZU Kampüs Kart, Kampüs araç giriş-çıkışlarında, kantinler ve yemekhane gibi ödeme ve kontrol noktalarında ihtiyaçların karşılanmasına yönelik hem kimlik kartı, hem de temassız

Detaylı

Kurumsal KEP Başvuru Süreci Hakkında Bilgilendirme

Kurumsal KEP Başvuru Süreci Hakkında Bilgilendirme Kurumsal KEP Başvuru Süreci Hakkında Bilgilendirme (212) 537 8 537 KEP KEP info@istkep.com www.tnbkep.com.tr Online Başvuru Süreci (212) 537 8 537 Online Başvuru Süreci www.tnbkep.com.tr ana sayfası üzerinde

Detaylı

İSG PROFESYONELLERİ (BİREYSEL) ve EĞİTİCİLERİN İSG-KATİP

İSG PROFESYONELLERİ (BİREYSEL) ve EĞİTİCİLERİN İSG-KATİP İŞLEMLERİ İSG PROFESYONELLERİ (BİREYSEL) ve EĞİTİCİLERİN İSG-KATİP İSG profesyonelleri ve eğiticiler modülünde, İSGGM tarafından yetkilendirilmiş olan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer sağlık personeli

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI İÇİNDEKİLER İçindekiler Tablo ve şekil listesi

Detaylı

Detaylı bilgi için: Gaia Spa & Fitness Centre +90 212 368 1148 veya istan-gaia-spa@hyatt.com.

Detaylı bilgi için: Gaia Spa & Fitness Centre +90 212 368 1148 veya istan-gaia-spa@hyatt.com. 1 Aylık Kurumsal Üyelik 1 Üye 700 TL 2 veya 3 Üye 600 TL 2 Aylık Kurumsal Üyelik 1 Üye 1000 TL 2 veya 3 Üye 900 TL 3 Aylık Kurumsal Üyelik 1 Üye 1.300 TL 2 veya 3 Üye 1.250 TL 6 Ay Kurumsal Üyelik 1 Üye

Detaylı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi E-Hizmet Sitesi (ehizmet.tekirdag.bel.tr) Sistemin Genel Özellikleri

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi E-Hizmet Sitesi (ehizmet.tekirdag.bel.tr) Sistemin Genel Özellikleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi E-Hizmet Sitesi (ehizmet.tekirdag.bel.tr) 1 Sistem Tanıtımı Sistemin Genel Özellikleri Bu sistem Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin ilan/reklam bayanı, bilgi edinme başvurusu

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SONU FİNAL SINAV PROGRAMI (12-15 OCAK 2015) 13.01.2015 SALI 15.01.2015 PERŞEMBE SINIFLAR

2014-2015 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SONU FİNAL SINAV PROGRAMI (12-15 OCAK 2015) 13.01.2015 SALI 15.01.2015 PERŞEMBE SINIFLAR HAZIRLIK.A LANGUAGE ARTS ÇE HAZIRLIK.B LANGUAGE ARTS ÇE 1) Türkçe: 50 Dk. 2) Matematik: 50 Dk. 3) İngilizce Bölümü : İngilizce (Literature) 80 dk. Language Arts: 80 Dk 4) İkinci Yabancı Dil: 60 Dk. 08:40-10:00

Detaylı

1 Ocak 2015 Tarihinden İtibaren Geçerli Tarife Güncellemeleri

1 Ocak 2015 Tarihinden İtibaren Geçerli Tarife Güncellemeleri 1 Ocak 2015 Tarihinden İtibaren Geçerli Tarife Güncellemeleri BİREYSEL PAKEER SATIŞA AÇIK PAKEER HAZIRNET HAZIRNET Günlük Ücret 2,5 3 GİRİŞ 1 Mbps 1GB 22,9 24 4 Mbps 1GB 22,9 24 1 Mbps 2GB 26,9 28 ULTRANET

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

Vakıf Üniversitelerinde Kontenjan Boşluğunun Nedenleri ve İleriye Dönük Tehlikeler

Vakıf Üniversitelerinde Kontenjan Boşluğunun Nedenleri ve İleriye Dönük Tehlikeler Vakıf Üniversitelerinde Kontenjan Boşluğunun Nedenleri ve İleriye Dönük Tehlikeler Prof.Dr. Hasan AMCA Doğu Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Gündem Vakıf Üniversitesi Nedir Vakıf Üniversiteleri

Detaylı

PERSONEL EĞİTİM TAKİP FORMU

PERSONEL EĞİTİM TAKİP FORMU PERSONEL TAKİP FORMU PERSONELİN ADI AYHAN AVCI EV ADRESİ DOĞUM YERİ /TARHİ 05.10.1981/BAFRA ALTINYAPRAK MAH.SAATÇİLER SK.BATIKENT SİTESİ B BLOK T.C. KİMLİK NO 39772984256 KAT:2 DA:1 BAFRA/SAMSUN SİGORTA

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU ARALIK - 2012 SİSTEME GİRİŞ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html linkine

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI UMUT AZAK AB İŞLERİ UZMANI 0312 218 16 60 uazak@ab.gov.tr adım adım üyelik 1996 Ticaret Gümrük Birliği 1999 Adaylık 2002

Detaylı

ESNAFA & PROFESYONELE ÖZEL TARİFE YE BAŞVURU VE İŞYERİ BEYAN FORMU

ESNAFA & PROFESYONELE ÖZEL TARİFE YE BAŞVURU VE İŞYERİ BEYAN FORMU ESNAFA & PROFESYONELE ÖZEL TARİFE YE BAŞVURU VE İŞYERİ BEYAN FORMU Adı-Soyadı / Şirket Unvanı : ABONE BİLGİLERİ T.C. Kimlik/Vergi Numarası : Abonelik Durumu*: Yeni Abone Mevcut Abone (*Tüzel kişiliği bulunan

Detaylı

BOLOGNA SÜRECİ 2001-2014 DÖNEMİ ve SONRASI

BOLOGNA SÜRECİ 2001-2014 DÖNEMİ ve SONRASI T.C. Yükseköğretim Kurulu BOLOGNA SÜRECİ 2001-2014 DÖNEMİ ve SONRASI 25 Kasım 2014 Prof. Dr. Hasan MANDAL Bologna Uzmanı ve AYA Danışma Kurulu Üyesi YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ EĞİLİMLER Azalan kamu kaynakları

Detaylı

Kurumlarda E-imzaya Yapılması Gerekenler TODAİE E Sunumu. Ferda Topcan Başuzman Araştırmacı ferdat@uekae.tubitak.gov.tr (312) 4688486-19

Kurumlarda E-imzaya Yapılması Gerekenler TODAİE E Sunumu. Ferda Topcan Başuzman Araştırmacı ferdat@uekae.tubitak.gov.tr (312) 4688486-19 Kurumlarda E-imzaya Geçişte Yapılması Gerekenler TODAİE E Sunumu Ferda Topcan Başuzman Araştırmacı ferdat@uekae.tubitak.gov.tr (312) 4688486-19 İçerik E-imzaya Geçiş Süreci Kamu Sertifikasyon Merkezi (KSM)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI Eğitim programımıza; SPK sınavlarına hazırlananlar; Bankaların Hazine Fon Yönetimi,Risk

Detaylı

T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı

T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı PROGRAM YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ PROJESİ İHALE İLANI Ekim 2012 Program Yönetim Bilgi Sistemi (PYBS) Projesi İhale İlanı Proje /Sistem Adı: Proje /Sistem Kapsamı: Program

Detaylı

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 4 III- Yöntem... 4 IV-Yayınlama

Detaylı