YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 Ocak Mart 2009

2 A. GİRİŞ 1. Şirket hakkında genel bilgi İş Portföy Yönetimi A.Ş (Şirket), 6 Kasım 2000 tarih, 5168 Sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilerek kurulmuştur. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu nun 31. maddesi hükümlerine uygun olarak tarihinde Portföy Yöneticiliği, tarihinde Yatırım Danışmanlığı belgesi almıştır. Şirket in faaliyet konusu, 3794 sayılı Kanun la değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirket in Ana Sözleşmesi nde belirtilen sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarından oluşan müşterilerine ait portföyleri, portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde vekil sıfatı ile yönetmektedir. Şirket, ayrıca portföy yöneticiliği kapsamında yerli ve yabancı yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ile yerli ve yabancı özel ve tüzel kişilerle, yatırım şirketleri ve benzeri girişimlerin portföylerini de mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetebilmektedir. Bunlara ilaveten Şirket, yatırım danışmanlığı hizmeti de vermektedir. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri V No:59 sayılı Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar tebliği hükümlerine uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Misyon Portföy yönetimi sektöründeki lider konumumuzu sürdürürken, bizimle kazanmayı hedefleyen kurumsal yatırımcı kitlesine ulaşmak ve sermaye piyasalarının gelişimine öncülük etmektir. Şirket, misyonu doğrultusunda; müşteri memnuniyetini mümkün olan en yüksek seviyede sürdürmeyi, en iyi hizmet-en iyi performans bileşkesini sunan hizmet sağlayıcı kurum olmayı, katma değeri yüksek hizmetlerini artan oranda global yatırımcılara sunmayı, piyasa payını artırmayı, yeni müşteri kazanmayı ve sektördeki öncü konumunu sürdürmeyi hedeflemektedir. Vizyon Global bazda Türkiye riskini en iyi yöneten portföy yönetimi şirketi olarak yerli ve yabancı kurumsal yatırımcıların tek tercihi olmak.

3 2. Ortaklık yapısı, sermaye payları ve kar dağıtımı Şirket, 2000 yılında TL ödenmiş sermaye ile kurulmuş, yapılan sermaye artırımları ile ödenmiş sermayesi 2007 yılında TL ye yükseltilmiştir. Ortaklığın Adı-Soyadı / Unvanı Sermaye Miktarı (TL) Pay Adedi Oran (%) 1 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI YATIRIM FİNANSMAN A.Ş ,9 5 CAMİŞ YATIRIM HOLDİNG A.Ş ,1 TOPLAM Şirket tarihli genel kurulunda ortaklarına TL kar dağıtma kararı almış olup, kar dağıtımı 21 Nisan 2009 tarihinde yapılacaktır. 3. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetçiler Şirket, 24 Mart 2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında bir yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerini seçmiştir. Yönetim Kurulu Denetçiler Hülya Altay Yönetim Kurulu Başkanı Engin Ekşi İlhami Koç Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şebnem Kurhan Ünlü Gökalp Mahir Bayyurdoğlu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Akar Yönetim Kurulu Üyesi Nevher İsmail Yılmaz Yönetim Kurulu Üyesi Güzide Meltem Kökden Yönetim Kurulu Üyesi Emre Duranlı Yönetim Kurulu Üyesi 4. Yönetim kadrosu İsim Ünvan Mesleki Tecrübe Gürman Tevfik Genel Müdür 26 yıl Cenk Aksoy Genel Müdür Yardımcısı 16 yıl Tevfik Eraslan Genel Müdür Yardımcısı 13 yıl Elif Cengiz Yatırım Fonları Müdürü 15 yıl Aylin Erdem Kurumsal Müşteriler Müdürü 14 yıl Neslihan Öksüz Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü 13 yıl

4 5. Şirket in yatırım felsefesi ve risk yönetimi politikası İş Portföy Yönetimi'nin yatırım felsefesi; Müşteri varlıklarını etkin bir şekilde yönetmek ve portföy getirilerinin uzun vadede karşılaştırma ölçütlerini geçmesini sağlamak, Yönetilen portföylerin istikrarlı ve kalıcı bir büyüme göstermesini temin etmek, Kontrol edilebilir risk seviyesini sürdürmek temelleri üzerine inşa edilmiştir. Güçlü altyapıya sahip bir risk yönetimi sistemi Türkiye'de bankacılık sektöründe yasal bir zorunluluk halini alan risk yönetimi uygulamaları, finans sektörünün diğer iş kollarında da dünyada artan önemine paralel bir yaygınlıkla karar alma süreçlerinin temel unsurlarından biri durumuna gelmektedir. Şirket, sektörünün öncü kurumlarından biri olarak güçlü risk yönetimi alt yapısını oluşturmuş ve net olarak tanımlanmış bir risk yönetimi sistemini uygulamaya koymuştur. Risk yönetimi, yönetilen portföyleri olumsuz yönde etkileyecek risk faktörlerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve çıkabilecek risklerin en alt düzeye indirilmesi sürecidir. Risk yönetimi faaliyetlerinden Risk Yönetimi Birimi sorumlu olmaktadır. Söz konusu Birim tarafından, Şirket özvarlığı ve müşteri varlıklarının yönetiminde alınan riskler, uluslararası kabul görmüş metodolojiler vasıtasıyla ölçülerek kontrol edilmektedir. 6. Dönem içinde Şirket Yönetim Kurulu nda Meydana Gelen Değişiklikler 24 Mart 2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında bir yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiştir. Geçmiş dönemde görev yapan Ebru Özşuca nın yerine yeni dönemde İbrahim Akar Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. 7. Dönem içinde Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler 1 Ocak 31 Mart 2009 döneminde Şirket Ana Sözleşmesi nde herhangi bir değişiklik olmamıştır. 8. Dönem içinde yapılan Bağışlar 1 Ocak 31 Mart 2009 döneminde Şirket herhangi bir bağışta bulunmamıştır.

5 B. ŞİRKET İN FİNANSAL DURUM VE KARLILIK RASYOLARI VE SEKTÖRDEKİ DURUMU 1. Mali Veriler ve Karlılık toplam özkaynaklar toplam aktif net kar aktif karlılığı 0,28 0,20 özkaynak karlılığı 0,30 0,22 (*) Mart 2008 ve2009 karlılık oranları yıllık bazda hesaplanmıştır Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:V 59 nolu tebliğinde Portföy Yönetim Şirketleri'nin kredi kullanamayacağı, ödünç para alma ve verme işlemi yapamayacağı belirtilmiştir. Şirketin mali tablolarında yer alan yükümlülükleri vergi ve kıdem tazminatı karşılıkları, temettü borcu ve diğer kısa vadeli borçlar kalemlerinden oluşmaktadır. 2.Şirketin Piyasadaki Yeri ve Sektörel Büyüklükler YÖNETİLEN PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜ (TL) 31 OCAK 2009 BİREYSEL KURUMSAL TÜZEL KİŞİ TOPLAM İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş YAPI KREDİ PORTFÖY YÖN. A.Ş AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş GARANTİ PORTFÖY YÖN.İ A.Ş ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FORTİS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş ERGOİSVİÇRE PORTFÖY YÖN. A.Ş ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş ECZACIBAŞI-UBP PORTFÖY YÖN. A.Ş ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş GLOBAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş STANDARD ÜNLÜ PORTFÖY YÖN.A.Ş BENDER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş UNICORN PORTFÖY YONETİMİ A.Ş ATEŞAN AYBARS PORTFÖY YÖN. A.Ş GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş TOPLAM TL Tablo verileri SPK nın resmi internet sitesinden alınmıştır.

6 31 Aralık 2008 tarihinde portföy yönetimi sektörünün büyüklüğü 30,74 milyar TL, bu büyüklükten Şirketimizin aldığı pazar payı %22,7 seviyesinde gerçekleşmiştir yılı Ocak ayı sonu itibariyle portföy yönetimi sektörünün toplam büyüklüğü 33,2 milyar TL ye yükselmiş, Şirketimiz söz konusu büyüklükten %22,6 pay alarak sektörünün lider kuruluşu pozisyonundaki yerini korumuştur. İş Portföy Yönetimi A.Ş olarak yönettiğimiz portföylerin başında yatırım fonları, emeklilik fonları, sigorta şirketleri ve vakıflar gibi kurumsal nitelikteki müşteriler bulunmaktadır. Ayrıca, yüksek tutarlı nitelikli bireysel yatırımcılara da hizmet verilmektedir. Yönetimimiz altındaki toplam fon büyüklüğü 8 milyar TL yi aşmış olup, toplam 57 adet müşterimiz bulunmaktadır yılının Mart ayı sonunda yatırım fonları piyasası 29,01 milyar TL büyüklüğe ulaşmıştır. Şirketimiz, İş Bankası nın farklı risk kategorisinde 20 adet yatırım fonunu yönetmektedir. Yönettiği fon büyüklüğü ile sektörden % 20,25 pazar payı almaktadır. Ayrıca Şirketimiz, Anadolu Hayat Emeklilik in 13 adet emeklilik fonunu yönetmekte ve 6.9 milyar TL büyüklüğündeki emeklilik fonu pazarından %19,4 pazar payı almaktadır. Lüksemburg ta kurulu Turkisfund (SICAV) a ait üç alt fonun portföyü dışında 21 adet kurumsal nitelikteki yatırımcının portföyleri de Şirketimiz tarafından yönetilmektedir. TÜRKİYE VE DÜNYA EKONOMİLERİ NDE GELİŞMELER 2008 yılının ilk çeyreğinde başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkeler global ekonomik kriz ile mücadele için her türlü aracı kullanmaya devam ettiler. ABD de yeni seçilen Başkan Obama nın göreve gelmesiyle birlikte ABD hükümeti ve ABD Merkez Bankası (FED) kriz ile mücadele için kararlı adımlar atmaya başladı. Öncelikle ekonomiyi canlandırma paketi hazırlandı. Temsilciler Meclisi ve Senato tarafından kabul edilip, Başkan tarafından imzalanan 878 milyar ABD Dolarlık ekonomiyi canlandırma paketi, devletin dev altyapı projeleri için yapmayı planladığı harcamalardan ve vergi indirimlerinden oluşmaktadır. Faiz oranlarını 2008 yılı içerisinde % bandına indiren FED bir adım daha atarak, 2009 yılı içerisinde 300 milyar ABD doları değerinde uzun vadeli ABD Hazine tahvili alacağını açıkladı. Ayrıca FED, yeni önlemler çerçevesinde mortgage kredileri ile ilgili menkul kıymet alımı imkânının şimdiki büyüklüğünü 850 milyar ABD doları artırarak, 2009 yılı için 1.45 trilyon ABD dolarına çıkaracağını duyurdu. Bir diğer önlem olarak ABD Hazinesi, bankaların bilançolarında tahribata yol açan toksik varlıkların alımı için finans sektörü kurtarma fonu TARP'tan 75 ile 100 milyar ABD doları arasında kaynak ayırdığını duyurdu. Konu hakkında resmi açıklama yapan Hazine, üç aşamadan oluşan plan kapsamında 1 trilyon ABD dolarına kadar toksik kredi ve varlık alımı yapılacağını ve kamu-özel sektör ortaklığı için FED in ve FDIC in finansman sağlayacağını belirtti. Bu süreçte, Hazine yaklaşık 5 tane özel ve kamu sermayesi ortaklığında oluşan yatırım fonu kuracak. Bu fonlar, bankaların mortgage'a dayalı ve diğer sorunlu varlıkları için teklif verecek. ABD Hazine Bakanı Geithner, hükümetin sorunlu varlıkları tek başına almasının gerçekçi bir alternatif olmadığını belirtti ve planın başarılı olması için yatırımcıları risk almaya hazırlıklı olmaya çağırdı.

7 Türkiye ekonomisi yılın dördüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre %6.2 geriledi. Açıklanan rakamlar Türkiye ekonomisinin 2001 yılının son çeyreğinden bu yana ilk kez küçüldüğüne işaret etmektedir. 27 çeyrektir aralıksız devam eden büyüme trendi son çeyrekte sona erdi. Büyümeye kamu sektörü (1.4 puan) ve net mal ihracatı (5 puan) olumlu katkıda bulunurken, özel sektör (-8.6 puan) ve stok değişimleri (-4 puan) katkısının negatif olduğu görüldü. Küresel krizin etkileri Türkiye de hissedilmeye başladığı dönemden bugüne kamu harcamaları artmaya devam etti. Fakat artan kamu harcamalarına rağmen özel tüketim ve özel yatırımların hızla gerilemesi ve stokların hızla eritilmesi sonrasında ekonomi ciddi şekilde küçüldü. Ekonomideki küçülmenin 2009 yılında da devam etmesi beklenmektedir. Enflasyonda 2008 yılının 3. çeyreğinde başlayan düşüş trendi, 2009 yılının ilk çeyreğinde de devam etti yılı Aralık ayında %10.06 olan yıllık tüketici enflasyonu 2009 yılının Mart ayı sonunda %7.89 a geriledi. Enflasyondaki düşüşe gıda, enerji ve emtia fiyatlarındaki düşüşün yanı sıra iç talepteki yetersizlikten dolayı döviz kurlarındaki artışların fiyatlara yansımasındaki zayıflık da etkili oldu. Ekonomideki küçülmeyi ve enflasyondaki düşüş trendini gözlemleyen TCMB, geçen yılın son çeyreğinde başladığı faiz indirim sürecine 2009 yılının ilk çeyreğinde de devam etti. TCMB yılın ilk çeyreğinde gecelik faizleri toplamda 450 baz puan azaltarak %10.50 seviyesine indirdi. TCMB Para Piyasası Kurulu toplantıları sonrasında yapılan açıklamalarda faizlerin kademeli olarak indirilmeye devam edileceğinin sinyali verildi. Cenk Aksoy Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gürman Tevfik Genel Müdür

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 Ocak 2008 31 Aralık 2008 A. GİRİŞ 1. Şirket Hakkında Genel Bilgi İş Portföy Yönetimi A.Ş (Şirket), 6 Kasım 2000 tarih, 5168 Sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilerek

Detaylı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER TEB PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU TEB Portföy Yönetimi A.Ş. ( Şirket ), 2 Kasım 1999 tarih ve 428025-375607 sicil numarası ile Ana

Detaylı

TEB PORTFÖY YÖNETIMI ANONIM SIRKETI 1 OCAK 2011 31 MART 2011 DÖNEMINE AIT FAALIYET RAPORU

TEB PORTFÖY YÖNETIMI ANONIM SIRKETI 1 OCAK 2011 31 MART 2011 DÖNEMINE AIT FAALIYET RAPORU TEB PORTFÖY YÖNETIMI ANONIM SIRKETI 1 OCAK 2011 31 MART 2011 DÖNEMINE AIT FAALIYET RAPORU A. Giris TEB Portföy Yönetimi A.S. ( Sirket ), 2 Kasim 1999 tarih ve 428025-375607 sicil numarasi ile Ana Sözlesmesi

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A. GENEL BİLGİLER... 3 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi... 3 Sermaye ve

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporu 01/04/2010 30/06/2010 2010/2 I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 1.1. KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 3 1.2. 2010 YILINDA FONLARIMIZA AIT GELİŞMELER 4 1.3. HSBC PORTFÖY

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-31 MART 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-31 MART 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-31 MART 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İçindekiler I. Giriş II. Sermaye Yapısı III. İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler IV. İştirakler V. Şirket Yönetimi VI. Yönetim Organı

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İçindekiler I. Giriş II. Sermaye Yapısı III. İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler IV. İştirakler V. Şirket Yönetimi VI. Yönetim Organı

Detaylı

01 OCAK 31 MART 2013 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01 OCAK 31 MART 2013 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2013 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Takasbank A.Ş. 2013 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa Yönetim Kurulu Başkanı nın Döneme İlişkin Değerlendirmeleri...

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu. Türkiye nin Lider Portföy Yönetimi Şirketi. Yönetilen Fon Büyüklüğü. 17,4 Milyar TL Oldu.

2014 Faaliyet Raporu. Türkiye nin Lider Portföy Yönetimi Şirketi. Yönetilen Fon Büyüklüğü. 17,4 Milyar TL Oldu. 2014 Faaliyet Raporu Türkiye nin Lider Portföy Yönetimi Şirketi Yönetilen Fon Büyüklüğü 17,4 Milyar TL Oldu. İÇİNDEKİLER 6 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 8 Genel Müdür ün Değerlendirmesi 14 Hizmetlerimiz

Detaylı

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU 1. Şirket in Tarihçesi ve Ortaklık Yapısı: Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( Şirket ), Finanscorp Finansman Yatırım Anonim Şirketi unvanıyla,

Detaylı

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU İçindekiler Birinci bölüm Genel bilgiler I. Hesap ine ait faaliyet sonuçlarına ilişkin özet

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01/01/2014 30/06/2014 2014 / 2

HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01/01/2014 30/06/2014 2014 / 2 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01/01/2014 30/06/2014 2014 / 2 ĠÇĠNDEKĠLER A.Genel Bilgiler... 2-3 B.Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar... 3 C.Şirketin Araştırma ve Geliştirme

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A. GENEL BİLGİLER... 3 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi... 3 Sermaye

Detaylı

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 HAZİRAN 2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 HAZİRAN 2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU 30 HAZİRAN 2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU 1. Şirket in Tarihçesi ve Ortaklık Yapısı: Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( Şirket ), Finanscorp Finansman Yatırım Anonim Şirketi unvanıyla,

Detaylı

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU 1. Şirket in Tarihçesi ve Ortaklık Yapısı: Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( Şirket ), Finanscorp Finansman Yatırım Anonim Şirketi unvanıyla,

Detaylı

VakıfBank 2010 Faaliyet Raporu. Ülkemizin sürdürülebilir büyümesine daha fazla katkı...

VakıfBank 2010 Faaliyet Raporu. Ülkemizin sürdürülebilir büyümesine daha fazla katkı... VakıfBank 2010 Faaliyet Raporu Ülkemizin sürdürülebilir büyümesine daha fazla katkı... İçindekiler BÖLÜM I: SUNUŞ 2 Olağan Genel Kurul Gündemi 4 Özet Yönetim Kurulu Raporu 6 Denetçiler Raporu 7 2010 Yılı

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş.

TEKSTİL BANKASI A.Ş. TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU BANKA İLETİŞİM BİLGİLERİ Tekstil Bankası Anonim Şirketi (Tekstilbank) Türkiye de özel sermayeli mevduat bankası olarak faaliyet göstermektedir. Raporun Ait

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 30 Eylül 2010 Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu

HSBC Bank Anonim Şirketi 30 Eylül 2010 Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 30 Eylül Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 30 Eylül Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi : 13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi

Detaylı

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU www.vakifyatirim.com.tr İÇİNDEKİLER SAYFA A) GENEL BİLGİLER 1 B) ŞİRKETİN ORGANİZASYONU, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ÜST DÜZEY

Detaylı

Faaliyet Raporu 2009

Faaliyet Raporu 2009 Faaliyet Raporu 2009 İçindekiler Sunuş Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler 3 Kurumsal Profil 3 Vizyonumuz, Misyonumuz,

Detaylı

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayfa No: 3

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayfa No: 3 Sayfa No: 1 Sayfa No: 2 ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 3 Sayfa No: 4 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I ŞİRKET PROFİLİ BÖLÜM II KURUMSAL

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş.

TEKSTİL BANKASI A.Ş. TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU BANKA İLETİŞİM BİLGİLERİ Tekstil Bankası Anonim Şirketi (Tekstilbank ) Türkiye de özel sermayeli mevduat Bankası olarak faaliyet göstermektedir. Raporun Ait

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01/01/2013 31/12/2013 2013 Sayfa 1 ĠÇĠNDEKĠLER A.Genel Bilgiler... 3-4 B.Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar... 4 C.Şirketin Araştırma

Detaylı

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA A) GENEL BİLGİLER 1 B) ŞİRKETİN ORGANİZASYONU, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ÜST DÜZEY 5 YÖNETİCİLERİ C)

Detaylı

2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş. CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2013 Yılı Faaliyet Raporu

HSBC Bank Anonim Şirketi 2013 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2013 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2013 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi : 13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No

Detaylı

1 0CAK 2010 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

1 0CAK 2010 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 0CAK 2010 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA I ŞİRKET PROFİLİ 1 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 1 Yönetim ve Denetim Kurulu 2 Kar Dağıtım Politikası 2 II 1 OCAK 2010 31 MART 2010 DÖNEMİNİN

Detaylı

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU www.vakifyatirim.com.tr İÇİNDEKİLER SAYFA A) GENEL BİLGİLER 1 B) ŞİRKETİN ORGANİZASYONU, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ÜST

Detaylı

CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.

CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. 1 Ocak 31 Aralık 2012 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Vizyonumuz Müşterisi ve çalışanıyla birlikte en yüksek katma değeri yaratan saygın, güvenilir bir faktoring kuruluşu olmaktır.

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 A. GENEL BİLGİLER 1. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi Faaliyetlerine 1950

Detaylı